Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

1900-talet. Handbok i att minnas ett sekel. Illustrerad. Stockholm 1999. 133 sidor. Häftad. Bygd och Natur årgång 79 Nr 6 1998. (#218271)110:-
20:e århundradets när var hur.. Vårt makalösa sekel ur svenskt perspektiv. Red. Berndt Himmelstedt. Illustrerad. 304 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#176717)150:-
Adelsohn, Ulf Partiledare.. Dagbok 1981-1986. Illustrerad. 1987. 397 sidor + planscher. Original klotband. nött skyddsomslag. (#78890)125:-
af Geijerstam, Jan (red) Industriland. Tolv forskare om när Sverige blev modernt. Fotoillustrerad. Premiss 2008. 305 sidor. Förlagets pappband. Nyskick. (#218913)150:-
Ahlberg, Gösta Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911-50.. Sth 1953. 420 sidor. Häftad. (#2130)200:-
Ahnlund, Nils Dokument och vittnesbörd till vår tids historia.. Sth 1950. 183 sidor. Häftad. (#15793)100:-
Aktstycken. rörande Kungl. Maj:ts proposition nr 253 till 1934 års riksdag angående godkännande av en mellan Sverige och de Socialistiska Rådsrepublikernas Union avsluten överenskommelse angående beställningar och krediter m.m. Sth 1935. 260 pp. (#16710)70:-
Amnå, Erik Planhushållning i den offentliga sektorn?. Budgetdialogen mellan regering och förvaltning under efterkrigstiden. Akad. avh Uppsala 1981. 239 sidor. Häftad. (#48734)120:-
Ancker, Estrid Torgny Segerstedt 1876-1945.. Studier i en personlighet. Illustr. Sth 1962. 478 sidor. Häftad. (#28738)150:-
Anderson, Ivar Arvid Lindman och hans tid.. Illustr. Sth 1956. 408 sidor. Häftad. (#2985)150:-
Anderson, Ivar Åsyna vittne.. Människor och händelser i press och politik 1914-1940. Illustr. Sthlm 1968. 244 sidor + planscher. Originalklotband. (#3398)125:-
Anderson, Ivar Åsyna vittne. Människor och händelser i press och politik 1914-1940.. Illustr. Sthlm 1968. 244 sidor + planscher. Originalklotband. Skyddsomslag (#215007)135:-
Andersson, Eva (red) Sinnessjuk i Folkhemmet. Vård, arbete och dagligt liv vid S:t Lars sjukhus i Lund 1938-1958. Fotoillustrerad. Malmö 1990. 229 sidor. Häftad. Stämpel. (#218155)175:-
Andersson, Leif Beslut(s)fattarna.. Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år. Illustr. Sthlm 1996. 654 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#71498)160:-
Andersson, Leif Beslut(s)fattarna.. Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år. Illustr. Sthlm 1996. 654 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. Bakre inre falsen sönder. (#71920)125:-
Andersson, Sven På Per Albins tid.. Illustrerad. Sthlm 1980. 352 sidor. Original klotband. (#69229)145:-
Astrid - Drottning Astrid.. Minnesalbum. Illustr. Malmö 1935. (44) sidor. Häftad. (#110995)110:-
Bagge, Gösta Minnesanteckningar 1939-1944 1-2.. Utg. Kersti Blidberg och Alf W. Johansson. Sthlm 1913. 720 sidor. Klotband med skyddsomslag. 2 volymer. (#183850)250:-
Bennich-Björkman, Li Statsstödda samhällskritiker. Författarautonomi och statsstyrning i Sverige.. Akademisk avhandling Uppsala 1991. 361 sidor. Original klotband i skyddsomslag. (#16708)175:-
Berge, Anders Sakkunskap och politisk rationalitet.. Den svenska flottan och pansarfartygsfrågan 1918-1939. Aa Sth 1987. 246 sidor. Häftad. (#2148)135:-
Berggren, Lars m. fl. (red.) Samhällshistoria i fokus. En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur.. BigBadBooks, Malmö 2010. 381 sidor. Häftad. Nyskick. (#217933)150:-
Berglund, Bengt Kampen om jobben.. Stålindustrin, facket och löntagarna under 1970-talskrisen. Gbg 1987. 311 sidor. Häftad. (#52551)150:-
Bergström, Asta Åtstramning och expansion. Den ekonomiska politiken i Sverige 1971-1982.. Akademisk avhandling Lund 1995. 313 sidor. Häftad. F.d. biblioteksbok i fint skick. (#218129)145:-
Bernadotte - Folke Bernadotte.. En minnesbok av 43 författare under redaktion av Åke Stavenow. Illustrerad. Uppsala 1949. 366 sidor. Häftad. (#2591)150:-
Bernadotte, Folke Människor jag mött.. Illustrerad. Sthlm 1947. 117 sidor. Original klotryggsband. (#16721)125:-
Bernhardsson, Carl Olof Spionpolisen går på jakt.. Illustrerad. Stockholm 1952. 611 sidor. Originallinneband. (#156632)250:-
Bevelander, Carlson & Rojas I krusbärslandets storstäder.. Om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sthlm 1997. 222 sidor. Häftad. (#60527)135:-
Bjereld, Ulf Och jag är fri. Lennart Geijer och hans tid.. Atlas 2015. 327 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Lite blyertsunderstrykningar. (#207224)125:-
Björck, Henrik Folkhemsbyggare.. Illustrerad. Atlantis 2008. 380 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208159)165:-
Björkegren, Hans Ryska posten. De ryska revolutionärerna i Norden 1906-1917.. Stockholm, Bonniers,1985. 382 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Illustrerad. (#196709)140:-
Björk, Kaj En utskälld man. Allan Vougt och hans tid.. Stockholm 2007. 293 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Signerad av författaren. (#214944)150:-
Björklund, Ann-Marie & Åstrand, Sven-Gustav Från tandvärk till tandhälsa.. Folktandvården under 1900-talet i Stockholmsregionen. Illustrerad. Sthlm 1997. 240 sidor. Original pappband. (#142001)150:-
Bohman, Gösta I lä av en sjöbod.. Politiska betraktelser. Sthlm 1985. 158 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#64239)135:-
Bokholm, Rune Städernas handlingsfrihet.. En studie av expansionsskedet 1900-1930. Aa Lund 1995. 350 sidor. Häftad. (#2612)145:-
Bokholm, Rune Tisdagsklubben. Om glömda antinazistiska sanningssägare i svenskt 30- och 40-tal.. Stockholm, Atlantis 2001. 8:o 479 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#193218)140:-
Bondetåget 1914. Lyxupplaga med 2 stora färgbilagor. Åhlén & Åkerlunds förlag 1914. 44 sidor. Mycket stort format. (#184770)150:-
Bondetåget 1914. Lyxupplaga med 2 stora färgbilagor. Åhlén & Åkerlunds förlag 1914. 44 sidor. Mycket stort format. Med bevarade dubbla omslag i senare klotband. Första främre omslaget med fuktfläckar. (#208612)200:-
Bondetåget 1914. Lyxupplaga med 2 stora färgbilagor. Åhlén & Åkerlunds förlag 1914. 44 sidor. Mycket stort format. Original dekorerat skinnband. Bibliofilupplaga tryckt i 1000 exemplar. (#178911)250:-
Bondetåget 1914. Vanliga upplagan Åhlén & Åkerlunds förlag 1914. 44 sidor. Mycket stort format. Häftad (#184771)100:-
Brusewitz, Axel Kungamakt, herremakt, folkmakt.. Författningskampen i Sverige (1906-1918). Sth 1951. 159 sidor. Original klotryggsband. (#2633)100:-
Brusewitz, Axel Kungamakt, herremakt, folkmakt.. Författningskampen i Sverige 1906-1918. Sth 1964. 144 pp. Pocket. (#8502)80:-
Burgman, Torsten Svensk opinion och diplomati under rysk-japanska kriget 1904-1905.. Illustr. Aa Upps. 1965. 282 sidor. Häftad. (#15847)125:-
Carlbäck-Isotalo, Helene Att byta erkännande mot handel.. Svensk-ryska förhandlingar 1921-1924. Aa Upps. 1997. 288 sidor. Häftad. (#25060)145:-
Cronqvist, Marie, Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur.. Akademisk avhandling, Lund 2004. 375 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (#203321)150:-
Dagböcker 1917-1919.. Utgivna av Gunner Gerdner. Sthlm 1956. 552 sidor. Häftad. (#113308)140:-
Dahlberg, Hans Hundra år i Sverige.. Krönika över ett dramatiskt sekel. Illustrerad. Sthlm 2001. 392 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#104237)150:-
De 50 åren I-IV.. Sverige 1900-1950. Red. Jan Cornell m.fl. Rikt illustr. Sthlm 1950. 234 + 243 + 266 + 243 sidor. Stort format. Inbundna i 2 original halvfranska band. "... mångsidig kulturhistorisk översikt ..." (#140686)300:-
Debatt i befolkningsfrågan.. Stockholm 1935. 80 sidor. Häftad. (#198831)125:-
De Geer, Louis Strödda minnen från åren 1854-1924.. Illustr. Sthlm 1926. 200 sidor + planscher. Originalklotband. (#126584)140:-
Den kolde krig og de nordiske lande.. Rapporter til den XIX nordiske historikerkongres Odense 1984. Bind II. Red. E.L. Petersen. Odense 1984. 84 sidor. Häftad. (#20014)75:-
Den svenska insatsen i Finlands frihetskrig år 1918.. Stockholm 1928. 78 sidor. Häftad. (#21041)100:-
Det röda Lund.. Red. Kim Salomon och Göran Blomquist. Illustr. Lund 1998. 192 sidor. Häftad. (#25252)150:-
Edberg, Rolf (urval och red.) Demokratisk linje.. Hjalmar Branting och Per Albin Hansson om demokratin. Tal och artiklar. Sthlm 1948. 241 sidor. Häftad. (#189753)140:-
Edén, Nils Minnen.. Med kommentar och en skildring av Nils Edéns ledarskap utgivna av Leif Kihlberg. Illustrerad. Stockholm 1969. 260 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#9437)150:-
Edgerton, David, Fryklund, Björn & Peterson, Tomas "Until the Lamb of God Appears...". The 1991 Parliamentary Election: Sweden Chooses a New Political System. Lund 1994. 267 pages. Softcover. Cesic Studies in International Conflict 12. (#48036)160:-
Efterkrigstidens samhälle.. Några ekonomiska och sociala riktlinjer, framförda inom Folkpartiet. Stockholm 1944. 159 sidor. Häftad. (#188679)125:-
Ehrenkrona, Olof Nicolin.. En svensk historia. Sthlm 1991. 376 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. (#73112)145:-
Ehrensvärd, Carl August Arméchef i orostid. Dagboksanteckningar 1938-1957.. Utgiven genom Erik Norberg. Illustrerad. Andra upplagan, Stockholm 2005. 419 sidor. Förlagsband. (#189088)160:-
Ehrensvärd, Carl August Dagboksanteckningar 1938-1957.. Utgivna genom Erik Norberg. Sth 1991. 420 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#14535)150:-
Ekström, Kerstin Det förlovade landet. Förord Ingrid Segerstedt Wiberg. Fotoillustrerad. Carlssons 1993. 107 sidor. Förlagets pappband. (#218920)135:-
Ekström von Essen, Ulla Folkhemmets kommun. Socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952. Akademisk avhandling. Atlas 2003. 427 sidor. Limhäftad. (#218164)175:-
Elmbrant, Björn Fälldin.. Illustr. Sthlm 1991. 349 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Stämpel. (#59695)150:-
Elmbrant, Björn Palme.. Illustr. Sthlm 1989. 391 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#70244)150:-
Elmbrant, Björn Palme.. Illustr. Sthlm 1996. 391 sidor. Pocket. Några få blyertsunderstrykningar. (#180152)100:-
Elmbrant, Björn Så föll den svenska modellen.. Fischer 1993. 375 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#69258)150:-
Elvander, Nils Intresseorganisationerna i dagens Sverige.. Lund 1966. 326 sidor. Häftad. (#2194)135:-
En bok om Estlands svenskar [1].. Bosättningsområde. Historia. Andra världskriget och överflyttningen till Sverige. Folklig kultur. Illustr. Sthlm 1961. 336 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#59797)300:-
En bok om Estlands svenskar 4.. Kulturhistorisk översikt av Viktor Aman. Illustr. Sthlm 1992. 733 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#183585)300:-
Engström, Mats Anna Lindh och det nya Europa.. Premiss 2011. 317 sidor. Förlagsband. (#218972)150:-
Enochsson, Jorma & Petersson, Roland Gunnar Hedlund.. Illustrerad. Sthlm 1973. 214 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Dedikation. (#16781)125:-
Eriksson, Fredrik Det reglerade undantaget.. Högerns jordbrukspolitik 1904-2004. Aa Sthlm 2004. 368 sidor. Häftad. (#127439)200:-
Eriksson, Nancy Nancy. Nancy Eriksson minns.. Bonniers, 1985. 280 sidor. Fotoillustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. (#195001)125:-
Erlander, Tage Dagböcker 1945-1949.. Utgivna av Sven Erlander. Illustr. Sthlm 2001. 516 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. Dagbokens första del. (#96865)200:-
Erlander, Tage Dagböcker 1950-1951.. Utgivna av Sven Erlander. Illustr. Sthlm 2001. 527 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. Dagbokens andra del. (#96864)200:-
Erlander, Tage Dagböcker 1952.. Utgivna av Sven Erlander. Illustr. Sthlm 2002. 260 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. Dagbokens tredje del. (#96867)150:-
Essén, Rütger Sverige upplever världen.. Vår politiska historia från sekelskiftet till nu. Illustr. Sthlm 1935. 531 sidor. Original linneband. (#16744)170:-
Feldt, Kjell-Olof En kritisk betraktelse om socialdemokratins seger och kris.. Stockholm 2012. 157 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#207867)125:-
Feldt, Kjell-Olof Rädda välfärdsstaten!. Stockholm 1994. 187 sidor. Limhäftad. Namnteckning. Lite blyerts. (#207743)110:-
Fjellman, Margit Drottning Louise.. En biografi. Illustr. Sth 1965. 232 sidor. Häftad. (#15010)120:-
Fjellman, Margit Gustaf VI Adolf.. Närbilder av kungen. Illustr. Sth 1973. 192 pp. Inbunden. (#43737)120:-
Fjellman, Margit Gustaf VI Adolf.. Närbilder av kungen. Illustr. Sth 1973. 192 sidor. Häftad. (#16762)100:-
Fjellman, Margit Victoria.. Sveriges drottning. Illustrerad. Stockholm 1980. 226 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#15139)145:-
Franzén, Nils-Olof Undan stormen.. Sverige under första världskriget. Illustrerad. Sthlm 1986. 381 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#79917)150:-
Fredriksson, Gunnar, Strand, Dieter & Södersten, Bo Per Albin-linjen.. Tre ställningstaganden till en socialdemokratisk tradition. Pan 1970. 160 sidor. Pocket. (#116251)100:-
Frånberg, Per Umeåsystemet.. En studie i alternativ nykterhetspolitik 1915-1945. Aa Umeå 1983. 242 sidor. Häftad. (#2217)145:-
Fürth, Thomas De arbetslösa och 1930-talskrisen.. En kollektivbiografi över hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936. Aa Sth 1979. 302 pp. + Tabellbilaga 96 sidor. Häftad. 2 vol. (#3524)135:-
Färm, Göran Carlsson. En samtalsbok med Ingvar Carlsson.. Tiden 1991. 242 sidor. Häftad. Illustrerad. (#217500)135:-
Gerdner, Gunnar Det svenska regeringsproblemet 1917-1920.. Från majoritetskoalition till minoritetsparlamentarism. Uppsala 1946. XXIII, 396 sidor + planscher. Inklistrad i hårda pärmar. (#16752)150:-
Gerentz, Sven Individer, familjer och block.. Köpmän och köpenskap på Gotland 1894-1994. Illustr. Aa Sth 1994. 384 sid. Inbunden. (#39441)160:-
Glete, Jan Kreuger-koncernen och Boliden.. Aa Sth 1975. 395 sidor. Häftad. (#14986)145:-
Glimstedt, Henrik Mellan teknik och samhälle.. Stat, marknad och produktion i svensk bilindustri 1930-1960. Aa Göteborg 1993. 262 sidor. Häftad. (#2767)165:-
Granevall, Nils Landsförrädare.. Dokumentariska avslöjanden om de svenska kommunisternas syften och verksamhet. Tredje upplagan. Sthlm 1940. 59 sidor. Häftad. Förlag: Mot kommunismen. (#132929)150:-
Gustaf V:s död och begravning.. 6 tidningar utkomna vid konungens död och begravning: 1. MT, Morgontidningen Social-demokraten Måndagen den 30 november 1950. 2. Svenska Dagbladet, Fredagen 10 november 1950. 3. AT Aftontidningen Extra, Söndagen den 29 oktober 1950. 4. Svensk Damtidning, Minnesnummer 11 november 1950. 5. Svensk Damtidning 18 november 1950. 6. Vecko-Journalen Nr 45 1950 (Minnesnummer). Alla i fint skick. (#184718)200:-
Gustaf V som människa och konung.. Minnesbok vid den av Överstyrelsen för Svenska Röda Korset anordnade utställningen i Liljevalchs konsthall 21 maj-19 juni 1938. Sthlm 1938. 130 sidor. Häftad. (#130917)100:-
Gustavsson, Sven & Svanberg, Ingvar (red.) Bosnier.. En flyktinggrupp i Sverige och dess bakgrund. Upps. 1995. 179 sid. Häftad. (#64450)145:-
Gustav V - En Konungs Gärning.. Illustr. Sth 1947. 473 pp. 4:o. Blågrönt hfrbd. (#14537)150:-
Gustav V - Med folket för fosterlandet I-II.. Illustr. Sth 1938. 589; 623 pp. 4:o. Blå hfrbd. (#15358)400:-
Gustav V, konung av Sverige.. In memoriam. Red. Torsten Lindfors. Illustrerad. Sthlm 1951. 252 sidor + planscher. Stort format. Original halvfranskt band. (#130986)250:-
Günther, Ernst Minnen.. Från ministertiden i Köpenhamn åren 1908-1914. Illustr. Sth 1923. 148 sidor + planscher. Häftad. (#16770)60:-
Günther, Ernst Minnen.. Från ministertiden i Köpenhamn åren 1908-1914. Illustr. Sth 1923. 148 sidor + planscher. Häftad. Spräckt rygg. (#113346)50:-
Gäfvert, Björn Kreuger, riksbanken och regeringen.. Aa Sth 1979. 340 sidor. Häftad. (#3525)140:-
Göteborgs högerförbunds 50-årsjubileum.. 1895-1945. En minnesskrift. Illustrerad. Göteborg 1945. 105 sidor. Häftad. (#172092)135:-
Hadenius, Stig Gustaf V.. En biografi. Illustrerad. Lund 2005. 314 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#179112)150:-
Hadenius, Stig Swedish Politics During the 20th Century. Illustrated. Borås 1985. 173 pages. Softcover. Inscribed, not by the author. (#216559)115:-
Hadenius, Stig Svensk politik under 1900-talet.. Konflikt och samförstånd. Sthlm 1995. 280 sidor. Original pappband. (#208167)130:-
Hadenius, Stig Svensk politik under 1900-talet.. Konflikt och samförstånd. Sthlm 1996. 305 sidor. Original pappband. (#161631)150:-
Hadenius, Stig Svensk politik under 1900-talet.. Sthlm 1985. 144 sidor. Häftad. Dedikation. (#133132)100:-
Hadenius, Stig Vem var Folke Bernadotte?. Illustrerad. Lund 2007. 255 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208092)150:-
Hadenius, Stig m.fl. Sverige efter 1900.. En modern politisk historia. Sth 1967. 304 pp + tabell. Pocket. Bläckundertsr. (#16772)50:-
Hadenius, Stig m.fl. Sverige efter 1900.. En modern politisk historia. Sth 1978. 350 sidor. Pocket. (#26439)100:-
Hamilton, Carl (S)-koden. Den socialdemokratiska utmaningen.. Stockholm 2012. 288 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#207866)150:-
Hamilton, Hugo Dagböcker 1911-1916.. Utg. av Gunnar Gerdner. Sth 1955. 412 sidor. Original klotryggsband. (#16775)100:-
Hamilton, Hugo Hågkomster.. Strödda anteckningar. Illustr. Sth 1928. 366 sidor. Original klotband. (#16779)140:-
Hansson, Per Albin Anteckningar och dagböcker 1929-1946.. Utgivna genom Ulf Larsson. Sthlm 2011. 307 sidor. Klotband med skyddsomslag. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. (#185223)160:-
Hansson, Sara I den goda vårdens namn.. Sinnesslövård i 1950-talets Sverige. Illustr. Aa Upps. 2007. 206 sidor. Häftad. (#59092)160:-
Harrison, Dick Jag har ingen vilja till makt. Biografi över Tage Elander.. Stockholm 2017. 876 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#219592)175:-
Heckscher, Eli F. (utg.) Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia under och efter världskriget.. Under medverkan av Kurt Bergendahl, Olof Edström, Olof Ekblom, Otto Järte, Fabian von Koch, Carl Mannerfelt, K.G. Tham. Stockholm 1926. xv,365,viii,304,16 sidor + tabeller. Original klotband. (#210267)350:-
Hedin, Linderborg och Nilsson Bilden av Sveriges historia. Fyrtio sätt att se på 1900-talet.. Illustrerad. Stockholm 2005. 320 sidor. Förlagsband. (#209550)175:-
Hedin, Sven Sverige och den stora östern.. Stockholm 1905. viii,268,(2) sidor + porträtt. Samtida halvfranskt band. (#215569)250:- (bild)
Hedlund - Idéer och realiteter.. En bok tillägnad Gunnar Hedlund. Red. Nils G. Åsling. Illustrerad. 200 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#133112)150:-
Helén, Gunnar Frihet i gemenskap.. Sthlm 1974. 179 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#173201)115:-
Hellström, Gunnar Jordbrukspolitik i industrisamhället. med tyngdpunkt på 1920- och 30-talen. Aa Sth 1976. 696 sidor. Häftad. (#16787)145:-
Hellström, Hans Struktur, aktör eller kultur?. Arbetstidspolitik i det industrialiserade Sverige. Aa Sth 1992. 244 sidor. Häftad. (#2831)125:-
Hermansson, C.H. År av nåd. Minnen och frågor.. Arena 1994. 227 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#219912)140:-
Hildebrand, Karl Gustaf V som människa och regent I-II.. I: Kronprinstiden och de första kungaåren. Unionskriser och utrikespolitik. II: Konungen och kungahuset. De båda världskrigens tid. Illustr. Sth 1945-1948. 604 + 625 sidor. Original halvklotband. 2 volymer. (#15363)350:-
Hjärne, Harald Från försvarsstriden 1914.. Uppsala 1914. 192 sidor. Klotband. (#3557)125:-
Holmér, Gunnel Kosta glasbruk - en etnisk smältdegel. Arbete och arbetskraftsinvandring 1943-1973.. Illustrerad. Akademisk avhandling. Växjö 2009. 246 sidor. Häftad. Ett hörn lätt kantstött. (#183657)150:-
Holmér, Gunnel Kosta glasbruk - en etnisk smältdegel. Arbete och arbetskraftsinvandring 1943-1973.. Illustrerad. Akademisk avhandling. Växjö 2009. 246 sidor. Häftad. Nyskick, (#217810)165:-
Holmgren, Bo (red.) Gustaf VI Adolf - Den stora bildberättelsen om kungen.. Semic 1973. 29 x 22 cm. 157 s. Rikt fotoillustrerad. Dekorerat förlagsband. (#194599)135:-
Hoppe, Gunnar, Nylander, Gert & Olsson, Ulf Till landets gagn.. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 1917-1992. Illustr. Sth u.å. 296 pp. Inbunden. (#9441)125:-
Huldt, Bo Sweden, the United Nations, and Decolonization.. A Study of Swedish Participation in the Fourth Committee of the General Assembly 1946-69. Diss. Lund 1974. 228 pages. Softcover. Lund Studies in International history. (#16788)140:-
Håkansson, Stefan Konsulerna och exporten 1905-1921.. Ett "Government Failure"? Aa Lund 1989. 254 sidor. Häftad. (#15876)125:-
Håstad, Elis Sveriges historia under 1900-talet.. Illustr. Sth 1959. 168 sidor. Pocket. (#16794)100:-
Hägglöf, Gunnar Engelska år. 1950-1960.. Sthlm 1974. 243 sidor. Original klotband med skyddsomslag. (#101340)125:-
Hägglöf, Gunnar Engelska år. 1950-1960.. Sthlm 1974. 243 sidor. Original klotband med skyddsomslag. Dedikation från Hägglöf. (#210474)150:-
Hägglöf, Gunnar Fredens vägar.. 1945-1950. Sth 1973. 214 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#2799)130:-
Hägglöf, Gunnar Minnen inför framtiden.. 1961-1971. Illustr. Sth 1975. 283 pp. Originalklotband i skyddsomslag. (#75371)120:-
Hölcke, Olov Varutrafiken över Stockholms hamn. mot bakgrund av hela varuströmmen till och från Stor-Stockholm. Aa Sth 1952. 322 pp + kartbilagor. (#14956)105:-
Isaksson, Anders Alltid mer, aldrig nog. Om medborgaren, staten och välfärden.. Stockholm 1994. 250 sidor. Limhäftad. Nyskick. (#210472)120:-
Isaksson, Anders Per Albin II.. Revolutionären. Sthlm 1990. 303 sidor + planscher. Original klotband. Skyddsomslag. (#80266)150:-
Isaksson, Anders Per Albin I. Vägen mot folkhemmet.. Sthlm 1985. 399 sidor + planscher. Originalklotband i skyddsomslag. (#3543)150:-
Isberg, Magnus m.fl. Partierna inför väljarna.. Svensk valpropaganda 1960-1966. Medförf.: Anders Wettergren, Jan Wibble & Björn Wittrock. Aa Sthlm 1974. 491 sidor + separat bilaga 112 sidor. Häftade. 2 delar. (#14959)145:-
Jacobson, Bertil (red) Slaget om Sverige. Samförstånd eller konfrontation?. Sellin 1994. 144 sidor. Förlagsband. (#218089)110:-
Jacobsson, Bengt & Sundström, Göran Från hemvävd till invävd.. Europiseringen av svensk förvaltning och politik. Malmö 2006. 215 sidor. Häftad. (#150133)135:-
Jakobsson, Arne Omflyttningen i Sverige 1950-1960.. Komparativa studier av migrationsfält, flyttningsavstånd och mobilitet. Aa Lund 1969. 350 sidor. Häftad. (#2260)145:-
Jakobsson, Arne Omflyttningen i Sverige 1950-1960.. Komparativa studier av migrationsfält, flyttningsavstånd och mobilitet. Aa Lund 1969. 350 sidor. Häftad. Stämpl. Plastad. (#91172)125:-
Jarring, Gunnar Rikets förhållande till främmande makt.. Memoarer 1952-1964. Sthlm 1983. 233 sidor. Original klotband. Några få bläckförstrykningar. (#96536)135:-
Johansson, Tore & Thullberg, Per Samverkan gav styrkan.. Lantbrukarnas föreningsrörelse 1929-1979. Illustr. Sth 1979. 259 sidor. Inbunden. (#14964)140:-
Jonasson, Gustaf I väntan på uppbrott?. Bondeförbundet/Centerpartiet i regeringskoalitionens slutskede 1956-1957. Upps. 1981. 116 sidor. Häftad. (#2927)100:-
Jonter, Thomas Socialiseringen som kom av sig.. Sverige, oljan och USAs planer på en ny ekonomisk världsordning 1945-1949. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1995. 198 sidor. Häftad. (#68799)145:-
Järhult, David Arbetskraftsrekryteringen vid Norrbottens Järnverk AB.. En migrationsundersökning. Sundbyberg 1958. 224 sidor. Häftad. Dedikation. (#151463)150:-
Jönsson, John Erhard En finansiell skandal.. Historien om Norrbottens Järnverk. Sthlm 1946. 142 sidor. Häftad. (#119958)145:-
Karlström, Nils Kyrkan och nazismen.. Ekumeniska aktioner mot nazismen 1933-1934. Uppsala 1976. 280 sidor. Häftad. (#42528)140:-
Kaveh, Shamal Det villkorade tillståndet.. Centralförbundet för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet 1901-1921. Aa Upps. 2006. 276 sidor. Häftad. (#108393)175:-
Kejne - Justitiekanslersämbetets utredning. rörande påståenden om illegal telefonavlyssning i den s.k. Kejneaffären samt vissa påståenden mot ledamöter av Kejnekommissionen m.m. Sthlm 1951. 112 sidor. Häftad. (#96858)150:-
Kilander, Svenbjörn Censur och propaganda.. Svensk informationspolitik under 1900-talets första decennier. Aa Upps. 1981. 219 sidor. Häftad. (#3595)120:-
Kriser och krispolitik i Norden under mellankrigstiden.. Nordiska historikermötet i Uppsala 1974. Mötesrapport. Upps. 1974. 316 pp. (#2281)100:-
Kristensson, Robert Ivar Kreugers italienska affärer.. Förord av prof. John Landquist. Redogörelse av dir. Bengt Wallin. Illustrerad. Sthlm 1973. 120 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#14970)130:-
Kungliga familjen.. Stockholm, Hasse W Tullberg 1914. Liggande format. Trådhäftad. Mest amatörfotografier, tagna av kungliga familjens medlemmar. Säljes till förmån för Svenska Föreningen Röda korset. (#175776)100:-
Kågeson, Per Det gamla uppdraget. Socialdemokratin och socialismen.. Sthlm 1989. 196 sidor. Förlagsband. (#190912)140:-
Landström, Sten-Sture Svenska ämbetsmäns sociala ursprung.. Upps. 1954. 179 sidor. Häftad. (#14991)135:-
Larson, Ellen Etiska argument i den svenska freds- och försvarsdebatten under åren 1957-1970.. Akad. avh. Uppsala 1973. 216 sidor. Häftad. (#85644)140:-
Larsson, Jan Diplomati och industriellt genombrott.. Svenska exportsträvanden på Kina 1906-1916. Aa Upps. 1977. 212 sidor. Häftad. (#14993)100:-
Larsson, Sven-Erik Regera i koalition.. Den borgerliga trepartiregeringen 1976-1978 och kärnkraften. Aa Sthlm 1986. 502 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#2970)145:-
Larsson, Ulf Svensk socialdemokrati och Baltikum under mellankrigstiden.. Sthlm 1996. 106 sidor. Häftad. Studia Baltica Stockholmiensia 17. (#46271)115:-
Leche, Hakon Generalstabschefen Bildt och Sveriges försvar.. Sthlm 1992. 190 sidor. Inbunden. (#58327)150:-
Leffler, Marion Böcker, bildning, makt. Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901.. Akademisk avhhandling Lund 1999. 375 sidor. Häftad. (#117932)175:-
Lewin, Leif Ideology and Strategy.. A Century of Swedish Politics. Cambridge 1988. XII, 344 pages. Original cloth in dustjacket. (#144135)250:-
Lindberg, Anders Småstat mot stormakt.. Beslutssystemet vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat. Aa Lund 1983. 281 sidor. Häftad. (#15801)165:-
Lindberg, Anders Småstat mot stormakt.. Beslutssystemet vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat. Aa Lund 1983. 281 sidor. Häftad. Blyerts- och lite bläckunderstr. (#111355)125:-
Lindberg, Folke Scandinavia in Great Power Politics 1905-1908.. Sth 1958. XI, 330 pages. Original cloth. (#15767)160:-
Lindeberg, Sven-Ola Nödhjälp och samhällsneutralitet.. Svensk arbetslöshetspolitik 1920-1923. Aa Lund 1968. 432 sidor. Häftad. (#160156)160:-
Lindeberg, Sven-Ola Nödhjälp och samhällsneutralitet.. Svensk arbetslöshetspolitik 1920-1923. Aa Lund 1968. 432 sidor. Häftad. Stämplad. Plastad. (#15005)130:-
Linder, Jan Sverige i skottlinjen.. Neutralitet med förhinder under kalla kriget. 1998. 96 sidor. Häftad. (#143363)75:-
Lindgren, Håkan Jacob Wallenberg 1892-1980.. Illustrerad. Sthlm 2007. 557 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#177068)150:-
Lindkvist, Kent Program och parti. Principprogram och partiideologi inom den kommunistiska rörelsen i Sverige 1917-72. Lund 1982. 243 (4) sidor. Limhäftad. Sista bladen lösa. Arkiv avhandlingsserie 16. (#218068)175:-
Lindkvist, Kent Program och parti. Principprogram och partiideologi inom den kommunistiska rörelsen i Sverige 1917-72. Lund 1982. 243 (4) sidor. Limhäftad. Stämpel på främre omslag. Arkiv avhandlingsserie 16. (#218270)165:-
Lindman, Arvid Dagboksanteckningar.. Utgivna genom Nils F. Holm. Sth 1972. 280 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#36364)165:-
Lindorm, Erik Ett folk på marsch 1914-1932.. En bokfilm. Illustr. Sth 1959. 319 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#59241)150:-
Lindorm, Erik Ett folk på marsch 1932-1946.. En bokfilm. Illustr. Sth 1960. 320 Sidor. Original pappband med skyddsomslag. (#9276)150:-
Lindorm, Erik Ett folk på marsch 1947-1959.. En bokfilm. Illustr. Sth 1967. 318 sidor. Stort format. Original pappband med skyddsomslag. (#15371)150:-
Lindorm, Erik Gustaf V och hans tid 1907-1918.. En bokfilm. Sth 1936. 512 sidor. 4:o. Originallinneband. Ny svensk historia. (#9397)125:-
Lindorm, Erik (red.) Gustaf V och hans tid 1907-1918.. Stockholm 1937. 30x23,5 cm. 512 sidor. Andra upplagan. Förlagets halvfranska band med övre guldsnitt, främre omslag medbundet. Rikt illustrerad. Lätt nött i ryggfot. Fint ex. Ny svensk historia. (#194780)175:-
Lindorm, Per-Erik Ett folk på marsch 1960-1977.. En bokfilm. Illustr. Sth 1978. 256 sidor. Inbunden.. (#23073)150:-
Lindström, Gunnar, Ur Bondebrev och Riksdagsvers. Ett bidrag till Lantmannapartiets krönika.. Malmö 1932. 59 sidor + porträtt. Häftad. (#203822)100:-
Lindström, Ulla I regeringen.. Ur min politiska dagbok 1954-1959. Illustr. Sth 1969. 351 sidor. Originalklotband. (#89911)125:-
Lindström, Ulla Och regeringen satt kvar!. Ur min politiska dagbok 1960-1967. Illustr. 378 sidor. Originalklotband. (#16532)145:-
Ludvig, Nils 497 3/14ä Olsson.. Minnen från 1914-1918. Illustr. Malmö 1958. 157 sidor. Häftad. (#15012)100:-
Lundberg, Harald Broderskapsrörelsen(s) i svensk politik och kristenhet 1930-1980.. Sthlm 2004. 307 sidor. Häftad. Biblioteksstämplar. (#171099)150:-
Lundebeck, Anders Gustaf V som ung.. Illustrerad. Sthlm 1952. 320 sidor + genealogiska tabeller. Häftad. (#3008)115:-
Lundebeck, Anders Gustaf V som ung.. Illustr. Sth 1952. 319 sidor. Original klotryggsband. (#14997)150:-
Lundequist, Karsten Socialhjälpstagande.. Utveckling och orsaker 1945-1965. Med en intensivundersökning av hjälptagandet i Uppsala. Akad. avh. Uppsala 1976. 213 sidor. Häftad. (#53688)140:-
Lundgren, Karl Hjalmar Sådan är jag.. Stockholm 1917. 205 sidor. Häftad. Snedläst och nött rygg. (#217317)100:-
Magnusson, Kjell Jugoslaver i Sverige.. Invandrare och identitet i ett kultursociologiskt perspektiv. Akad. avh. Uppsala 1989. 307 sidor. Häftad. (#57737)145:-
Martin, Knut Kungen kommer.. Illustr. Sth 1943. 191 pp. (#14995)70:-
Mattsson, Matts Vinter i folkhemmet. En studie av den svenska modellen på lokalplanet.. Akademisk avhandling. Göteborg 1996. 331 sidor. Häftad. (#217817)150:-
Maury, Lucien Le Nationalisme Suédois et la Guerre 1914-1918.. Paris 1918. 469 pages. Softcover. Stamped. (#15019)140:-
Med kungen och folket 1-2.. På eriksgata genom svenska bygder. Red. Gustaf Munthe. Illustr. Sthlm 1957. 566 + 523 sidor. 4:o. Hela skinnband med guldsnitt. 2 vol. (#152244)500:-
Meurling, Per Tage Erlander.. Sthlm 1953. 164 sidor. Häftad. (#104627)110:-
Milton, Lena Folkhemmets barnmorskor.. Den svenska barnmorskekårens professionalisering under mellan- och efterkrigstid. Illustr. Akad. avh. Uppsala 2001. 339 sidor. Häftad. (#50269)200:-
Minnesalbum. öfver Svenska Statens Ransoneringskort under Världskriget 1914-1918. Utgiven av Henry Lindberg och Jonas E. Andersson, Fränsta 1919. 16 blad med ransoneringskort. Häftad med originalomslag. (#100192)130:-
Minnesskrift. utgifven med anledning af H.M. Konungen Gustaf Vs 10åriga regering. Illustrerad. Sthlm 1917. 80 sidor. Stort format. Häftad. (#135358)150:-
Mohlin, Yngve Från demokrati till diktatur. Central- och Östeuropa under mellankrigstiden. Lund 1991. 138 sidor. Häftad. Före detta biblioteksbok. (#218852)150:-
Montgomery, Arthur Ryssland och vår utrikespolitik.. Sthlm 1949. 211 sidor. Häftad. Stämplad. (#91748)125:-
Möller, Kuno Jordbruksstöd och överproduktion.. Anteckningar i anledning av 1942 års jordbrukskommittés betänkande. Sth 1946. 98 pp. (#15027)40:-
Möller, Yngve Östen Undén.. En biografi. Illustr. Sthlm 1986. 576 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#35543)160:-
Nicklasson, Stina Högerns kvinnor.. Problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-1936/1937. Aa Upps. 1991. 245 sidor. Häftad. (#2340)140:-
Nicklasson, Stina Sophiasystern som blev politiker.. Bertha Wellin. Pionjär för moderat politik. Illustrerad. Sthlm 1995. 398 sidor. Förlagets pappband. Dedikation. (#179930)150:-
Nilson, Bengt Handelspolitik under skärpt konkurrens.. England och Sverige 1929-39. Aa Lund 1983. 217 sidor. Häftad. (#15029)120:-
Nilsson, Karl N. Alvar Överklass, nazism och högerextremism 1945-1995.. Sthlm 1998. 350 sidor. Häftad. (#102833)185:-
Nilsson, Torsten Lag eller näve.. Sthlm 1980. 252 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Memoarer. (#68708)135:-
Nilsson, Torsten Människor och händelser i Norden.. Illustr. Sthlm 1977. 405 sidor. Original klotband. (#68711)135:-
Nilsson, Torsten Åter Vietnam.. Memoarer och reportage. Sthlm 1981. 301 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#68710)135:-
Norborg, Knut Jordbruksbefolkningen i Sverige.. Regional struktur och förändring under 1900-talet. Aa Lund 1968. 273 sidor + kartor. Häftad. (#15031)250:-
Nordlander, C.H. Jordbruksreformerna 1947.. Sthlm 1947. 136 sidor. Häftad. (#173775)100:-
Noreen, Erik Brobygge eller blockbildning? De norska och svenska utrikesledningarnas säkerhetspolitiska föreställningar 1945-1948.. Sthlm 1994. 254 sidor. Häftad. Svag stämpel samt liten etikett på ryggen (#218963)130:-
Norman, Birger Ådalen 31.. En berättelse. Sthlm 1968. 216 sidor + planscher. Häftad. (#148180)135:-
Norman, Birger Ådalen 31.. En berättelse. Sthlm 1971. 211 sidor + planscher. Pocket. (#81313)100:-
Nycander, Svante Makten över arbetsmarknaden.. Ett perspektiv på Sveriges 1900-tal. SNS Förlag 2002. 462 sidor. förlagsband. Nyskick. (#185813)150:-
Nygren, Rolf Disciplin, kritikrätt och rättssäkerhet.. Studier kring militieombudsmannaämbetets (MO) doktrin- och tillkomsthistoria 1901-1915. Aa. Upps 1977. 256 sidor. Häftad. (#7966)100:-
Nyman, Olle Svensk parlamentarism 1932-1936.. Från minoritetsparlamentarism till majoritetskoalition. Illustr. Aa Upps. 1947. 570 sidor. Häftad. (#15035)140:-
Nyström, Hans Hungerupproret 1917.. Bokförlaget Zelos 1994. 146 sidor. Förlagsband. (#217869)145:-
När var hur 1978.. Aktuell årsbok. Trettiofjärde årgången. Stockholm 1977. Illustrerad. 480 sidor. Förlagets pappband. (#221352)110:-
När var hur 1979.. Aktuell årsbok. Trettiofemte årgången. Stockholm 1978. Illustrerad. 480 sidor. Förlagets pappband. (#221353)110:-
När var hur 1980.. Aktuell årsbok. Trettiosjätte årgången. Stockholm 1979. Illustrerad. 480 sidor. Förlagets pappband. (#221354)110:-
När var hur 1981.. Aktuell årsbok. Trettiosjunde årgången. Stockholm 1980. Illustrerad. 440 sidor. Förlagets pappband. (#221355)110:-
När var hur 1982.. Aktuell årsbok. Trettioåttonde årgången. Stockholm 1981. Illustrerad. 440 sidor. Förlagets pappband. (#221356)110:-
När var hur 1984. Aktuell årsbok. Fyrtionde årgången. Stockholm 1983. Illustrerad. 408 sidor. Förlagets pappband. (#221357)110:-
När var hur 1985.. Aktuell årsbok. Fyrtioförsta årgången. Stockholm 1984. Illustrerad. 408 sidor. Förlagets pappband. Tillskrift. (#221358)100:-
När var hur 1986.. Aktuell årsbok. Fyrtioandra årgången. Stockholm 1985. Illustrerad. 408 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#221359)110:-
När var hur 1987.. Aktuell årsbok. Fyrtiotredje årgången. Stockholm 1986. Illustrerad. 408 sidor. Förlagets pappband. (#221360)110:-
När var hur 1988.. Aktuell årsbok. Stockholm 1987. Illustrerad. 408 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#221361)110:-
När var hur 1989.. Aktuell årsbok. Fyrtiofemte årgången. Stockholm 1988. Illustrerad. 408 sidor. Förlagets pappband. (#221362)110:-
När var hur 1990.. Aktuell årsbok. Fyrtiosjätte årgången. Stockholm 1989. Illustrerad. 408 sidor. Förlagets pappband. (#221363)110:-
När var hur 1991.. Aktuell årsbok. Fyrtiosjunde årgången. Stockholm 1990. Illustrerad. 424 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Tillskrift. (#221364)100:-
När var hur 1992.. Aktuell årsbok. Fyrtioåttonde årgången. Stockholm 1991. Illustrerad. 408 sidor. Förlagets pappband. (#221365)110:-
När var hur 1994.. Aktuell årsbok. Femtionde årgången. Stockholm 1993. Illustrerad. 472 sidor. Förlagets pappband. (#221366)110:-
Ohlin, Bertil Socialistisk skördetid kom bort.. Memoarer 1940-1951. Sthlm 1975. 379 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#96985)150:-
Ohlin, Bertil Ung man blir politiker.. Memoarer. Sth 1972. 356 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#131822)150:-
Ohlmarks, Åke Gustaf V.. Med folket för fosterlandet. Wiken 1983. 332 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#148390)150:-
Olivecrona, Gustaf Svenskarna och deras herrar.. Sthlm 1975. 191 sidor. Pocket. (#68882)100:-
Olsson, Stig (Gits) Gustaf VI Adolf.. Malmö 1967. 142 sidor + illustrationer. Pocket. (#116238)100:-
Olsson, Ulf Att förvalta sitt pund. Marcus Wallenberg 1899-1982.. Illustrerad. Sthlm 2000. 488 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#52473)175:-
Olsson, Ulf Lönepolitik och lönestruktur.. Göteborgs verkstadsarbetare 1920-1949. Akad. avh. Gbg 1970. 225 sidor. Häftad. (#53970)165:-
Olsson, Ulf Regionala löneskillnader. inom svensk verkstadsindustri 1913-1963. Göteborg 1971. 70 pp. (#15040)75:-
Ortmark, Åke De okända makthavarna.. De kungliga, militärerna, journalisterna. Sthlm 1969. 414 sidor. Häftad. (#101203)120:-
Ortmark, Åke De okända makthavarna. De kungliga, militärerna, journalisterna.. Sthlm 1970. 377 sidor. Pocket. (#209436)100:-
Ortmark, Åke Maktspelet i Sverige. - ett samhällsreportage. Malmö 1967. 255 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#15042)120:-
Osterman, Stig 100 år av samverkan.. Minnesbok om Lantmännen - vår äldsta fria lantbrukskooperation. Illustr. Sthlm 1982. 466 sidor. Inbunden. (#58167)180:-
Ottosson, Ingemar Krig i fredens intresse eller neutralitet till varje pris?. Sverige, NF och frågan om kollektiv säkerhet 1935-1936. Aa Lund 1986. 294 sidor. Häftad. (#3688)150:-
Ottosson, Sten Den (o)moraliska neutraliteten.. Tre politikers och tre tidningars moraliska värderingar av svensk utrikespolitik 1945-52. Aa Uppsala 2000. 278 sidor. Häftad. (#37046)150:-
Palme, Sven Ulric Karl Staaff och storstrejken 1909.. Sth 1959. 214 sidor. Häftad. (#15044)120:-
Palme, Sven Ulric På Karl Staaffs tid.. Illustr. Sth 1964. 354 pp. Pocket. (#15045)100:-
Palm, Göran Indoktrineringen i Sverige.. Sthlm, Pan 1968. 238 sidor. Pocket. (#73987)100:-
Palmstierna, Carl-Fredrik Bränn dessa brev.. Människor - Miljöer. 1921-1945. Sthlm 1973. 251 sidor + illustrationer. Klotband. (#15048)135:-
Palmstierna, Carl-Fredrik Stormig idyll.. Minnen. Illustrerad. Sthlm 1971. 220 sidor + illustrationer. Original klotband. (#176602)130:-
Palmstierna, Carl-Fredrik Stormig idyll.. Minnen. Illustrerad. Sthlm 1971. 220 sidor + illustrationer. Original klotband. Skyddsomslag. (#15046)140:-
Per Albin Hansson 1885 1935. På femtioårsdagen den 28 oktober 1935.. Stockholm, Tidens Förlag,1935. 31x23 cm. 112 sidor + tryckta omslag. Bildkrönika. Omslaget nött och slitet. (#197809)100:-
Perspektiv på 30-talet.. Red. Birger Christofferson och Thomas von Vegesack. Sthlm 1961. 145 sidor. Häftad. (#187514)140:-
Persson, Göran Min väg, mina val.. Illustrerad. Stockholm 2007. 479 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#212693)120:-
Persson, Göran Persson: Tankar och tal. Tal och anföranden av statsminister Göran Persson 1996-2000.. Urval, redigering och intervjuer: Morgan Johansson och Annika Nilsson. Stockholm 2000. 279 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#217278)150:-
Peterson, Thage G. Resan mot Mars. Anteckningar och minnen.. Bonniers 1999. 717 sidor + planscher. Förlagsband med skyddsomslag. (#192551)120:-
Petersson, Knut En bondedemokrat.. Alfred Petersson i Påboda. Illustr. Sth 1965. 364 sidor. Häftad. (#77106)120:-
Petersson, Knut En bondedemokrat.. Alfred Petersson i Påboda. Illustr. Sth 1965. 364 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#15052)150:-
Petri, Lennart Sverige i stora världen. Minnen och reflexioner från 40 års diplomattjänst.. Atlantis, Stockholm 1996. 536 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#214903)150:-
Pettersson, Ove Byråkratisering eller avbyråkratisering.. Administrativ och samhällsorganisatorisk strukturomvandling inom svenskt vägväsende 1885-1985. Aa Upps. 1988. 197 sidor. Häftad. (#15054)125:-
Rodriguez, Enrique Offentlig inkomstexpansion.. En analys av drivkrafterna bakom de offentliga inkomsternas utveckling i Sverige under 1900-talet. Akad. avh. Uppsala 1980. 231 sidor. Häftad. (#53692)160:-
Rooth, Ivar Riksbankschef 1929-1948.. En autobiografi intalad för och utskriven av Gösta Rooth. Illustr. U.o. 1988. 136, (14) sidor. Häftad. (#3131)120:-
Ruche, Francis la La neutralité de la Suède.. Dix années d'une politique: 1939-1949. Paris 1953. 224 pages. Soft covers. Spine slightly worn. (#174321)140:-
Ruin, Olof Mellan samlingsregering och tvåpartisystem,. Den svenska regeringsfrågan 1945-1960. 1968. 400 sidor. Häftad. (#36310)145:-
Ruin, Olof Statsministern.. Från Tage Erlander till Göran Persson. Gidlunds 2007. 243 sidor. Häftad. (#179913)140:-
Ruin, Olof Sveriges statsminister och EU.. Ett halvår i centrum. Sthlm 2002. 176 sidor. Klotband med skyddsomslag. Dedikation. (#180253)130:-
Runwall, Anders & Hagert, Bertil Svenskarna från Ukraina.. Ett reportage om svenskbyborna. Illustr. Sthlm 1981. 139 sidor. Förlagsband. (#161701)100:-
Rydén, Lizelotte Lundgren Ett svenskt dilemma. Socialdemokraterna, centern och EG-frågan 1957-1994.. Akademisk avhandling. Göteborg 2000. 319 sidor. Häftad. Stämpel. (#91624)175:-
Rönnbäck, Josefin Politikens genusgränser. Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921.. Illustrerad. Akademisk avhandling Stockholm 2004. 405 sidor. Häftad. Stämpel samt liten etikett på ryggen (#148788)150:-
Segerstedt, Torgny Händelser och människor.. Sth 1926. 376 pp. (#9400)95:-
"Sicken turk". Om invandrarnas svenska historia. Red. Gunilla Lindberg. Bidrag av Owe Ronström, Ingvar Svanberg m.fl. Illustr. Jönköping 1990. 192 sidor. Häftad. (#15067)110:-
Silvia Bilder ur mitt liv.. Drottning Silvias jubileumsbok. Bild Charles Hammarsten. Textmedarbetare Elisabeth Tarras-Wahlberg. Sthlm 1993. 208 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#155264)200:-
Sjöberg, Staffan Arbetare vid Surahammars järnverk.. Löne- och anställningsförhållanden 1936-1969. Akad. avh. Uppsala 1973. 252 sidor. Häftad. (#53101)150:-
Sjölund, Maivor Statens lönepolitik 1966-1988.. Aa Upps. 1989. 196 sidor. Häftad. (#15072)125:-
Sjöquist, Eric och Eckered, Thomas Världen efter tjernobyl. Vad betyder kärnkraftsolyckan för olss?. Timbro 1986. 239 sidor. Pocket. (#218369)100:-
Sköld - Reformer och försvar.. En bok till Per Edvin Sköld på 60-årsdagen. Sthlm 1951. 198 sidor. Original klotryggsband. (#217292)140:-
Sköld - Reformer och försvar.. En bok till Per Edvin Sköld på 60-årsdagen. Sthlm 1951. 198 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#134252)160:-
Socialdemokratins program 1897 till 1990.. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2001. 168 sidor. Häftad. (#217893)125:-
SOU 1951:21 Kejnekommissionens utredning.. Sthlm 1951. 323 sidor. Häftad. (#90940)150:-
SOU 1951:21 Kejnekommissionens utredning.. Sthlm 1951. 323 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#97625)125:-
SOU 1951:21 Kejnekommissionens utredning.. Sthlm 1951. 323 sidor. Klotband. (#189068)175:-
SOU 1964:15 Utlåtande av juristkommissionen i Wennerströmaffären.. Sthlm 1964. 117 sidor. Häftad. (#90948)120:-
SOU 1968:11 Svenska kyrkan och staten.. Slutbetänkande (av) 1958 års utredning kyrka-stat: XI. Sthlm 1968. 251 sidor. Häftad. (#91016)150:-
SOU 1978:1-3 Stat-kyrka.. Ändrade relationer mellan staten och svenska kyrkan. Betänkande av deltagarna i stat-kyrka överläggningarna med Bilagor 1-12. Sthlm 1978. 171 + 126 + 349 sidor. Häftade. 3 volymer. (#90964)250:-
SOU 1979:42 Vår säkerhetspolitik.. Betänkande om svensk säkerhets- och försvarspolitik av 1978 års försvarskommitté. Sthlm 1979. 153 sidor. Lite förstrykningar. (#90956)150:-
SOU 1999:2 Sverige och judarnas tillgångar.. Bilaga till Slutrapport från Kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget. Sthlm 1999. 425 sidor Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#184640)150:-
Stenkula, Carl Gustaf Gammal i Lund.. - Utvecklingstendenser inom den kommunala, kyrkliga och enskilda åldringsvården i Lund 1900-1918. Aa Lund 1983. 248 sidor. Häftad. (#3200)125:-
Stenkvist, Jan Arnold Ljungdal, Clarté och tjugotalet.. Stockholm 1971. 196 sidor. Häftad. (#185146)110:-
Stolpe, Sven En svensk Dreyfus-skandal.. Torsten Kreuger ännu en gång. Sthlm 1951. 144 sidor. Häftad. (#174656)120:-
Strand, Dieter Palme igen?. Scener ur en partiledares liv. Illustrerad. Sthlm 1980. 176 sidor. Häftad. (#101268)100:-
Ström-Billing, Inger Stockholms hamn 1909-1939.. Näringsliv och politik i samverkan. Illustr. Aa Sth 1984. 229 sidor. Häftad. (#15075)135:-
Ström-Billing, Inger Stockholms hamn 1909-1939.. Näringsliv och politik i samverkan. Illustr. Aa Sth 1984. 229 sidor. Inbunden. (#40051)160:-
Strömbäck, Helge Sverige och Östersjön.. En försvarspolitisk studie. Sth 1936. 140 sidor + utvikbar karta. Häftad. Något nött. (#15077)80:-
Ståhl, Manne Sträng, finansministern.. Sthlm 1970. 144 sidor + illustrationer. Häftad. (#122663)145:-
Sund, Bill Nattens vita slavar.. Makt, politik och teknologi inom den svenska bagerinäringen 1896-1955. Illustr. Aa Sth 1987. 160 sidor. Häftad. (#3209)135:-
Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias Sverige och Förintelsen.. Debatt och dokument om Europas judar 1933-1945. Illustr. Sthlm 1997. 452 sidor. Häftad. Dedikation. (#119847)150:-
Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red.) Blågul islam?. Muslimer i Sverige. Nora 1999. 299 sid. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. (#41566)145:-
Sweden in the Sixties.. A Symposium of Facts and Views in 17 Chapters. Edited by Ingemar Wizelius. Illustr. Sthlm 1967. 296 pages. Original cloth. Dust jacket. (#118460)175:-
Sweden, Trade and Industry.. Published by the General Export Association of Sweden. Chief editor T. Vinell. Illustrated. Stockholm 1945. 296 pages. Large book, 30 × 23 cm. Soft covers. (#85522)250:-
Svensk forskning om demokrati, offentlig förvaltning och folkrörelser.. En kartläggning av forskningen under perioden 1990-2003 utförd av Vetenskapsrådet på regeringens uppdrag. Upps. 2003. 224 sidor + bilaga. Häftad. (#82103)150:-
Svensk utrikespolitik efter 1945.. Dokument m.m. (Utgivet av) Institutionen för statskunskap vid Stockholms universitet utan år (ca. 1960) 228 sidor A4. Stencil. Häftad. (#178342)150:-
Svensson, Olle Maktspel synat. På Erlanders, Palmes och Carlssons tid.. Stockholm 1994. 286 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Liten etikett på ryggen. (#219171)140:-
Sverige och världen 82.. Årsbok med fakta, siffror och bakgrunder. Red. Hans Björkegren. Sthlm 1981. 480 sidor. Förlagsband. (#170711)150:-
Sveriges Lantbruksförbund 1917-1942.. Illustr. Sthlm 1942. 355 sid. Häftad. (#58161)145:-
Sveriges Lantbruksförbund 1917-1957.. Illustr. Sthlm 1957. 217 sid. Häftad. (#58154)125:-
Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning.. Stockholm 1915. 212 sidor. Häftad. Skuren. Den s.k. "Aktivistboken". (#3112)150:-
Söderman, Uno Arbetstid och lönestruktur vid ett pappersbruk 1925-1960.. En punktundersökning av Holmens pappersbruk. Aa Upps. 1970. 244 sidor. A4. Häftad. (#15372)150:-
Söderpalm, Sven Anders Direktörsklubben.. Storindustrin i svensk politik under 1930- och 40-talen. Sthlm 1976. 226 sid. Pocket. (#65493)100:-
Thullberg, Per Bönder går samman.. En studie i Riksförbundet Landsbygdens Folk under världskrisen 1929-1933. Aa Sth 1977. 360 sidor. Häftad. (#3764)130:-
Thullberg, Per Mjölkstrejken 1942.. Solidaritet sätts på prov. Aa Sthlm 1987. 150 sidor. Häftad. (#46034)135:-
Thulstrup, Åke När demokratin bröt igenom. Konturerna av Sveriges historia 1905-20.. Stockholm 1937. 254 sidor. Förlagets klotband. (#215682)145:-
Thunholm, Lars-Erik Ivar Kreuger.. Sthlm 1995. 360 sidor + planscher. Original pappband. Skyddsomslag. (#20029)160:-
Thyselius, Erik Branting och Hammarskjöld.. Sthlm 1914. 96 sidor. Häftad. Männen för dagen II. (#180845)100:-
Thörnquist, Annette Gammal företagskultur och nya partsrelationer I.. Arbetskonflikterna vid Skyllbergs bruk under 1920-talet. 1918-1925. Illustr. Örebro 1994. 132 sid. Häftad. Örebro studies 9. (#64726)120:-
Tidsspegeln.. En bokfilm om vår egen tid. Allt detta har hänt. Red. Christer Topelius. Illustrerad. Malmö 1968. 4:o. Original skinnband. (#58572)300:-
Timelin, Erik Ministären Lindman och representationsreformen 1907-1909.. Akademisk avhandling Karlskrona (Lund) 1928. 574 sidor. Häftad. (#53018)165:-
Timelin, Erik Ministären Lindman och representationsreformen 1907-1909.. Akademisk avhandling Karlskrona (Lund) 1928. 574 sidor. Häftad. Tillskrift från författaren. (#217337)165:-
Tingsten, Herbert Svensk utrikesdebatt mellan världskrigen.. Sthlm 1964. 361 sidor. Pocket. (#15109)100:-
Tingsten, Herbert The Debate on the Foreign Policy of Sweden 1918-1939.. Oxford 1949. 326 pages. Original cloth. (#28123)200:-
Tingsten, Lars Hågkomster.. Illustr. Sthlm 1938. 404 sid. Häftad. Stämplad. (#70743)140:-
Toler, John Per Jönson Rösiö.. "The Agrarian Prophet". A charismatic leader's attempt to rejuvenate small agriculture and create a commitment to a cultural revolt against industrialism in Sweden 1888-1928. Diss. Sth 1993. 354 pages. Softcover. (#15104)140:-
Torbacke - Studier i modern historia. tillägnade Jarl Torbacke den 18 augusti 1990. Kristianstad 1990. 359 sidor. Originalklotband. (#15106)150:-
Torstendahl, Rolf Mellan nykonservatism och liberalism.. Idébrytningar inom högern och bondepartierna 1918-1934. Upps. 1969. 230 sidor. Häftad. (#2449)165:-
Tredje ståndpunkten.. Av Sivar Arnér, Werner Aspenström, Stig Carlson, Artur Lundkvist, Karl Vennberg m.fl. Sthlm 1951. 73 sidor. Klammerhäftad. (#15110)200:-
Trönnberg, Stefan Nedrustning under mellankrigstiden.. Sverige och nedrustningskonferensen i Genève 1932. Aa Göteborg 1985. 288 sidor. Häftad. (#15111)160:-
Ullenhag, Jörgen Den solidariska lönepolitiken i Sverige.. Debatt och verklighet. Akad. avh. Uppsala 1971. 183 sidor. Häftad. (#50105)150:-
Undén, Östen Anteckningar 1918-1952.. Utgivna genom Karl Molin. Illustr. Sthlm 2002. 414 sidor. Original klotband. Skydsomslag. (#64768)170:-
Undén, Östen Anteckningar 1952-1966.. Utgivna genom Karl Molin. Illustr. Sthlm 2002. Sid. 415-797. Original klotband. Skyddsomslag. (#64749)150:-
Undén, Östen Minnesanteckningar.. Illustrerad. Stockholm 1966. 172 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#16598)150:-
Wallenberg - Raoul Wallenberg.. Dokumentsamling rörande efterforskningarna efter år 1957. Sth 1965. 44 sidor. Häftad. (#15125)75:-
Wallentin, Hans Arbetslöshet och levnadsförhållanden i Göteborg under 1920-talet.. Aa Göteborg 1978. X, 275 sidor. Häftad. (#3281)150:-
Varer svenske med konungen för fosterlandet. Tal under försvarsrörelsen vintern och våren 1914.. Stockholm, Bondetågets försvarsförbund 1914. 518 sidor. Elegant halvfranskt band med liten skada längst ner på ryggen. Nummer 64 av bibliofilupplagan tryckt i 300 exemplar. (#210139)350:- (bild)
Werner, Yvonne Maria Svensk-tyska förbindelser kring sekelskiftet 1900.. Politik och ekonomi vid tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat. Aa Lund 1989. 352 sidor. Häftad. (#15788)150:-
Wiberg, Ingrid Segerstedt Torgny Segerstedt.. En dotters skildring. Illustr. Sthlm 1995. 282 sidor. Originalpappband. (#79391)125:-
Wiberg, Ingrid Segerstedt Torgny Segerstedt.. Oslo 1955. Oversatt av Per Wollebæk. 205 sidor + planscher. Förlagsband med skyddsomslag. (#211661)125:-
Wiberg, Ingrid Segerstedt Torgny Segerstedt.. Sth 1955. 204 pp + planscher. Häftad. (#25233)95:-
Wiberg, Ingrid Segerstedt Torgny Segerstedt.. Sthlm 1953. 202 sidor + planscher. Klotryggsband med skyddsomslag. (#181900)125:-
Wiberg, Ingrid Segerstedt Torgny Segerstedt.. Sthlm 1955. 204 sidor + planscher. Klotryggsband. (#179925)125:-
Wichman, Knut Gustaf V, Karl Staaff och striden om vårt försvar 1901-1914.. Stockholm 1967. 254 sidor. Häftad. (#15790)145:-
Wicksell, S.D. Befolkningsrörelsen i Sveriges härader,. tingslag och städer 1911-1925 samt i Sveriges bygder 1901-1925. Tabeller utarbetade å statistiska institutionen vid Lunds universitet på grundval av material erhållet från K. Statistiska Centralbyrån. Malmö 1934. 134 sidor. Häftad. (#15135)100:-
Victoria - Drottning Victoria 1862-1930.. Minnesalbum. Illustr. Malmö 1930. 96 sidor. Halvfranskt band. (#17161)125:-
Victoria - Drottning Victoria 1862-1930.. Minnesalbum. Illustr. Malmö 1930. 96 sidor. Häftad. Fint ex. (#184729)125:-
Victoria - Drottning Victoria 1862-1930.. Minnesalbum. Illustr. Malmö 1930. 96 sidor. Skinnband. (#110904)150:-
Widén, Johan Dagboksanteckningar.. 1901-1913, 1914-1917. Utg. Arne Wåhlstrand. Sth 1984. 688 sidor + porträtt. Originalklotband. 2 vol. (#15141)170:-
Wigforss, Ernst Kreugerkris. Banker och stat.. Stockholm 1932. 24 sidor. Häfte. (#221053)100:-
Vigsø, Orla Valretorik i text och bild.. En studie i 2002 års svenska valaffischer. Akad. avh. Uppsala 2004. 235 sidor. Häftad. (#132879)140:-
Wijk, Johnny Svarta börsen - samhällslojalitet i kris.. Livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i Sverige 1940-1949. Aa Sth 1992. VI, 326 sidor. Häftad. (#3322)125:-
von Heland, Erik Optimismens och besvikelsens år.. 1922-1952. Illustr. Sth 1969. 240 sidor. Häftad. (#16783)125:-
von Heland, Erik Optimismens och besvikelsens år.. 1922-1952. Illustr. Sth 1969. 240 sidor. Original klotband. (#9395)145:-
von Platen, Gustaf Bakom den gyllne fasaden. Gustaf V och Victoria - Ett äktenskap och en epok.. Illustrerad. Stockholm 2002. 470 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#124718)150:-
Wrangel, H. Betydelsen af en stark örlogsflotta och tryggade sjöfartsförbindelser.. Andra upplagan. Sthlm 1912. 28 sidor. Häfte. (#111511)75:-
Wrangel, H. Riket i fara.. Lund 1937. 160 sidor. Häftad. (#15153)100:-
v. Zweigbergk, Otto Svensk politik 1905-1929.. Parlamentarismens första kvartssekel. Illustr. Sth 1929. 360 sidor. Inbunden i ett elegant halvfranskt band.. (#15161)250:-
Vår konung 16/6 1858-1943.. Minnesskrift med anledning av Konung Gustaf V:s 35-åriga regering och hans 85-årsdag. Red. Reinhold Rudbeck m.fl. Illustrerad. Sthlm 1943. 264 sidor. Stort format. Dekorerat helskinnband. (#206830)300:-
Vår konung 16/6 1858-1943.. Minnesskrift med anledning av Konung Gustaf V:s 35-åriga regering och hans 85-årsdag. Red. Reinhold Rudbeck m.fl. Illustrerad. Sthlm 1943. 264 sidor. Stort format. Original halvfranskt band. Stämpel. (#172953)250:-
Vår konung och hans gärning.. Minnesskrift med anledning av Konung Gustaf V:s 25-åriga regering och hans 75-årsdag. Red. Herr Trolle m.fl. Illustrerad. Sthlm 1933. 397 sidor. Mycket stort format. Dekorerat original skinnband. Fint ex. (#208583)500:-
Vår konung och hans gärning.. Minnesskrift med anledning av Konung Gustaf V:s 25-åriga regering och hans 75-årsdag. Red. Herr Trolle m.fl. Illustrerad. Sthlm 1933. 397 sidor. Mycket stort format. Dekorerat original skinnband i kassett. Stämpel. (#172955)500:-
Zamore, Karl Otto Från springpojke till statsman.. En berättelse om Per Albin Hansson. Stockholm 1947. 158 sidor. Häftad. (#158556)125:-
Åhfeldt, Clemens Kung Gustaf sjuttiofem år.. Minnen och tankar med anledning av högtidsdagen. Illustr. Sth 1933. 307 sidor. Häftad. (#131846)100:-
Åhfeldt, Clemens Kung Gustaf sjuttiofem år.. Minnen och tankar med anledning av högtidsdagen. Illustr. Sth 1933. 307 sidor. Originall klotband (#210254)140:-
Åhlander, Olof Staat, Wirtschaft und Handelspolitik.. Schweden und Deutschland 1918-1921. Diss. Lund 1983. 440 pages. Soft covers. (#48056)165:-
Åhlund, Bertil Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939.. Illustrerad. Marinlitteraturföreningen 1992. 253 sidor. Originalband. Skyddsomslag. (#83805)145:-
Åkerman, Nordal Apparaten Sverige.. Sth 1969. 336 sidor. Häftad. (#15167)140:-
Åkerman, Nordal Apparaten Sverige.. Sth 1969. 336 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#122177)170:-
Åkerman, Nordal Apparaten Sverige.. Sth 1970. 336 sidor. Pocket. Lite bläck- och blyertsundertr. (#15165)70:-
Åkerman, Nordal Apparaten Sverige.. Stockholm 1970. 336 sidor. Pocket. (#209442)100:-
Åsling, Nils G. Hunnar Hedlund, politikern och industrimannen.. Ekerlids förlag 1999. 302 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. (#210291)150:-
Älmeberg, Roger Flygaren som försvann.. Göteborg 1983. 231 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. (#111029)145:-
Öhman, Berndt Svensk arbetsmarknadspolitik 1900-1947.. Prisma, Stockholm 1970. 198 sidor. Pocket. (#15779)100:-
Öman, Ivar Karl Staaffs första ministerår.. Aa Upps. 1923. 338 sidor. Häftad. (#15137)100:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page