Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1905.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. II raekke. 20. bind. Kbhvn 1905. 328 + 10sidor. häftad i blanka omslag. (#181718)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1907.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. II raekke. 22. bind. Kbhvn 1907. 381 + 4 sidor. Häftad i blanka omslag. (#181720)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1907.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. II raekke. 22. bind. Kbhvn 1907. 381 sidor. 3 häften. (#181721)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1908.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. II raekke. 23. bind. Kbhvn 1908. 352 + 4 sidor. Häftad med tryckta omslag. (#181722)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1911.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. III raekke. 1. bind. Hefte 1-4. Kbhvn 1911. 332 sidor. 4 häften. (#181724)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1911.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. III raekke. 1. bind. Hefte 1-4. Kbhvn 1911. 332 sidor. Häftad med tryckta omslag. (#181726)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1912.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. III raekke. 2. bind. Kbhvn 1912. 318 + 24 sidor + dubbelsidig plansch. Häftad med tryckta omslag. (#181725)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1918.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. III raekke. 8. bind. Hefte 1-4. Kbhvn 1918. 313 sidor. 4 häften med nötta ryggar.. (#181730)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1920.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. III raekke. 10. bind. Hefte 1-4. Kbhvn 1920. 322 sidor. 4 häften, några omslag loss. (#181732)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1921.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. III raekke. 11. bind. Hefte 1-4. Kbhvn 1921. 251 sidor. 2 häften med nötta ryggar. (#181733)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1922.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. III raekke. 12. bind. Kbhvn 1922. 312 + 25 sidor. 2 häften med nötta ryggar. (#181735)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1925.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. III raekke. 15. bind. Kbhvn 1925. 286 + 24 sidor. Häftad. Nött rygg utan omslag. (#181738)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1926.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. III raekke. 16. bind. Hefte 1-4. Kbhvn 1926. 300 + 4 + 4 sidor. 3 häften. (#181739)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1928.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. III raekke. 18. bind. Hefte 1-4. Kbhvn 1928. 317 + 4 + 26sidor. 2 häften. (#181741)150:-
Aarböger for nordisk oldkyndighed of historie 1930.. Udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-selskab. III raekke. 20. bind. Kbhvn 1930. 301 + 4 sidor + plansch. Häftad med tryckta omslag. (#181744)150:-
Adalgöternas annaler.. Illustr. Sthlm 1937. 16 sidor. Klammerhäftad. (#128976)75:-
Adamson - Från vida fält.. Festskrift till Rolf Adamsson 1987. Red. Ulf Jonsson och Johan Söderberg. Sth 1987. 260 sidor. Häftad. (#2126)165:-
Adlersparre, C. (utg), Historiska samlingar.. Första - tredje delen. Stockholm 1793-1797. (4),405,(1) + (49,390 + (4),414,(2) sidor + utvikbart kopparstick i del 1. Oskurna i samtida gråpapp-omslag. Del 3 svagt fuktfläckad. Utkom i 5 delar. (#210326)800:-
Adlersparre, C. (utg), Historiska samlingar.. Tredje delen. Stockholm 1797. (4),414,(2) sidor. Samtida halvfranskt band. Utkom i 5 delar. (#172859)350:-
Adlersparre, Georg (utg.) Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer.. Utgifna af ett sällskap. Femte delen. Sth 1831. (6),lvi,134 sidor. Oskuren i original tryckta gråpappersomslag. Del 5 av 9. Urkundssamling, med tonvikt på tidigt 1800-tal med även en hel del äldre urkunder. (#172868)200:-
Adlersparre, Georg (utg.) Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer.. Utgifna af ett sällskap. Första - nionde delen. Sth 1830-33. xxxiv,170 + (2),xxx,236,(2) + xxxiv,204,(2) + (4),lxl,146,(2) + (6),lvi,134 + (6),lxxx,163,(3) + (4),clcx,222 + (49,lxvi,124 + (6),xxii,352 sidor. Del I-VII oskurna i original tryckta gråpappersomslag, varav VII med nött rygg och lossnade omslag. Del VIII-IX inbundna i ett halvfranskt band. Urkundssamling, med tonvikt på tidigt 1800-tal med även en hel del äldre urkunder. (#13994)1150:-
Adlersparre, Georg (utg.) Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer.. Utgifna af ett sällskap. Nionde delen. Sth 1833. (6),xxii,532 sidor. Oskuren i original tryckta gråpappersomslag. Del 9 av 9. Urkundssamling, med tonvikt på tidigt 1800-tal med även en hel del äldre urkunder. (#172870)300:-
Adlersparre, Georg (utg.) Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste historia, samt historiska personer.. Utgifna af ett sällskap. Sjette delen. Sth 1831. (6),lxxx,163,(3) sidor. Oskuren i original tryckta gråpappersomslag. Del 6 av 9. Urkundssamling, med tonvikt på tidigt 1800-tal med även en hel del äldre urkunder. (#172869)200:-
af Forsell, Carl Statistik öfver Sverige. Grundrad på offentliga handlingar.. Faksimil av andra upplagan, Stockholm 1833. Stockholm Rediviva 1978. 8:o (4),VIII,XVI,336 sidor. Förlagets klotband. (#192577)135:-
Ahnlund - Historiska studier.. Tillägnade Nils Ahnlund 23/8/1949. Red. Sven Grauers och Åke Stille. Sth 1949. 368 sidor. Häftad. (#3366)150:-
Ahnlund, Knut 3 arbeten.. 1. De sista Vasarna. Karl IX, Gustav Adolf, Kristina. Tre krönikespel. Sthlm 1939. 159 sidor. 2. Engelbrekt. Tal och uppsatser. Sthlm 1934. 92 sidor. Några få blyertsunderstrykningar. 3. Nya Sverige. De historiska huvuddragen Sthlm 1938. 62 sidor + karta. Inbundna i ett halvklotband. (#183384)150:-
Ahnlund, Nils Historiska kungsord.. En polemik med efterspel. Texter och handlingar sammanställda med kommentarer. Sth 1954. 64 sidor. Häftad. (#7031)65:-
Ahnlund, Nils Oljoberget och ladugårdsgärde.. Svensk sägen och hävd. Sthlm 1924. 246 sidor. Häftad. (#7029)125:-
Ahnlund, Nils Oljoberget och ladugårdsgärde.. Svensk sägen och hävd. Sthlm 1924. 246 sidor. I ett gediget halvfranskt band. (#205145)220:-
Ahnlund, Nils Storhetstidens gryning.. Gestalter och händelser. Sthlm 1918. 187 sidor. Tillsammans med: Kuylenstierna, Oswald: Karl Johan och Napoleon 1797-1814. Till Sveriges historia under den senaste stora europeiska krisen. Sthlm 1914. 283 sidor. Inbundna i ett något nött halvfranskt band. (#147056)200:-
Ahnlund, Nils Svenskt och nordiskt från skilda tider.. Sth 1943. 296 sidor. Häftad. (#7028)140:-
Ahnlund, Nils Svenskt och nordiskt från skilda tider.. Sthlm 1943. 296 sidor. Med bevarade omslag i klotband. (#16050)175:-
Ahnlund, Nils Svenskt och tyskt i Stockholms äldre historia.. Stockholm 1929. 34 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. Särtryck ur Historisk Tidskrift. (#180967)100:-
Ahnlund, Nils Tradition och historia.. Sthlm 1956. 260 sidor. Häftad. (#16051)100:-
Ahnlund, Nils Tradition och historia.. Sthlm 1956. 260 sidor. Original klotryggsband. (#2518)145:-
Alanen, Aulis J. Läpikulkuvesitie-kysymys suomessa 1700-luvulla I.. Pikkuvihaan mennessä. Helsinki 1935. 562 pages + maps and diagrams. Soft covers. Stamped. (#155978)250:-
Alexandersson, Gunnar Les pays du Nord.. Illustrated. Paris 1971. 312 pages. Original hard covers. Magella. La géographie et ses problčmes 17. (#98464)120:-
Anderson, Iwar Göksholm.. Från medeltida borg till nutida bostad. Illustr. Sth 1965. 152 sidor. Häftad. (#28762)135:-
Anderson, Stanley V. The Nordic Council.. A Study of Scandinavian Regionalism. Sthlm 1967. 194 pages. Original cloth in somewhat torn dustjacket. (#104262)150:-
Andersson, Gudrun Tingets kvinnor och män.. Genus som norm och strategi under 1600- och 1700-tal. Akademisk avhandling, Uppsala 1998. 337 sidor. Häftad. (#35188)180:-
Andersson, Ingvar Swedish History in Brief.. Sthlm 1962. 27 pages. Staple bound. (#15433)50:-
Andersson, Ingvar Sveriges historia.. Andra upplagan. Illustr. Sth 1944. 566 sidor. Originalklotband. (#36692)110:-
Andersson, Ingvar Sveriges historia.. Illustrerad. Stockholm 1982. 494 sidor. Förlagsband. 7:e utvidgade upplagan. (#211360)150:-
Andersson, Ingvar Sveriges historie gennem tiderne.. Illustr. Kbh 1941. 400 sidor. Häftad. (#17799)100:-
Andersson, Lars I. Sveriges historia under 1800- och 1900-talen.. Liber, Stockholm 2003. 334 sidor. Häftad. (#218602)150:-
Andersson, Sigås Eric Anteckningar om dalkarlarnes frihetssträfvanden. under sextonde och sjuttonde århundradena jemte hvarjehanda intressanta underrättelser ur gamla arkivhandlingar samlade. Falun 1896. 54 sidor. Klammerhäftad. (#105607)100:-
Antell, Kurt Pernå sockens historia I.. Tiden till år 1700. Förhistorisk tid skildrad av Nils Cleve. Illustrerad. Helsingfors 1956. 543 sidor + karta. Med främre omslag i original linneband. Tillskrift. (#205283)300:-
Antikvariska studier IV.. Illustr. Sth 1950. 312 sidor. Häftad. Bidrag om renässansskulptur, Gripsholm, Visborgs slott m.m. (#9447)200:-
Arnķrsson, Einar Den folkretlige forbindelse mellem Island og Danmark.. Oversat fra islandsk af J.H. Sveinbjörnsson. Kbhvn 1926. XII, 159 pp. Halvfranskt band. Stämpl. (#29406)150:-
Att illustrera stormakten.. Den svenska fortifikationens bilder 1654-1719. Rikt illustr. Lund 2001. 144 sidor. Inbunden. (#54091)200:-
Baker, S. Woods Svenska Regenter.. Från Gustaf Wasa till Oskar II. Sthlm 1898. 62 sidor + 20 planscher + rättelselapp. Häftad. Titeln på omslaget är: "Svenska Konungalängden.". (#179108)150:-
Bedrägliga begrepp.. Kön och genus i humanistisk forskning. Red. Gudrun Andersson. Illustr. Uppsala 2000. 221 sidor. Häftad. Opuscula Historica Upsaliensia 24. (#48444)145:-
Behre, Göran, Larsson, Lars-Olof & Österberg, Eva Sveriges historia 1521-1809. Stormaktsdröm och småstatsrealiteter.. Illustrerad. Liber, Stockholm 2003. 310 sidor. Häftad. (#218603)150:-
Benzelius, Eric d.y. Anecdota Benzeliana.. Anteckningar i svensk historia. Efter originalhandskriften i Linköpings stiftsbibliotek utgifna med inledning och personregister af Hj. Lundgren. Nytryck, Rediviva 1987. 128 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#104590)125:-
[Bergius, Bengt] m.fl. (utg.) Nytt förråd af äldre och nyare handlingar rörande Nordiska Historien.. Första (till) Fjerde Stycket. Sthlm, Jacob Merckell, 1753. 256 sidor + utvikbar plansch (med reva, utan text- eler bildförlust). Liten 4:o. Häftad utan omslag. Tagen ur band. 2 ark av ett 5:e stycke utkom innan arbetet avbröts. (#129027)1000:-
Berg, P.G. Svenska minnen på utländska orter.. Stockholm 1874. (4),806 sidor. Samtida skinnryggsband. Främre inre falsen spprucken. Försättsbladet klippt. (#200279)250:- (bild)
Bergsten, Magnus (red.) Svenska kungar och mäktiga män. Tio historiska porträtt.. Historiska media Lund 2001. 141 sidor. Förlagsband. (#209732)90:-
Bernadotter i politik och kulturliv.. Illustrerad. Stiftelsen Läckö-institutet & Wiken 1991. 264 sidor. Original pappband. (#138873)110:-
Bilmark, Johan Dissertatio gradualis historiam magnorum ducum Finlandiæ.. Leviter breviterque adumbrans. Respondent Johan Henrik Kellgren. Åbo 1772. 18 sidor. Liten 4:o. Skuren. Sista bladet loss. Kellgrens doktorsavhandling. Mycket sällsynt. (#86156)2000:-
Björck & Börjesson - Svensk historia.. Katalog 227. Sthlm 1927. 136 sidor. Häftad. (#156014)100:-
Björck & Börjesson - Svensk historia.. Katalog 385. Sthlm 1947. 252 sidor. Häftad. (#134083)125:-
Björnsson, Anders Den korta marschen.. Betraktelser över svensk och europeisk historia. Sthlm 1996. 194 sidor. Häftad. (#86883)140:-
Boken om Sveriges historia.. Red. Hans Albin Larsson. Illustrerad. Sthlm 1999. 344 sid. Klotband utan skyddsomslag. Nyskick. (#64680)150:-
Bolin, Ernst Om tyfoidfebern i Sverige I.. Historia, geografi och statistik. Aa Sth 1893. 108 sidor + tabell och karta. (#45182)140:-
Bolin, Sture Från Tacitus till Tage Erlander.. Banbrytande studier om nordisk historia från äldsta tider till våra dagar. Sth 1963. 216 sidor. Pocket. (#2610)100:-
Bondevik - Demokrati og kulturansvar.. Festskrift til Kjell Bondevik på 70-årsdagen 11. mars 1971. Drammen 1971. 280 pp. Inbunden. (#29498)125:-
Broberg, Gunnar m.fl. (red.) Tänka, tycka, tro. Svensk historia underifrån.. Illustrerad. Sthlm 1993. 268 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#7060)175:-
Bruzelius, M. Swerges historia för ungdom.. Andra upplagan. Lund 1824. (2), 609 (3) sidor. Halvfranskt band. Loss i främre falsen. (#172909)400:-
Bruzelius, M. Swerges historia för ungdom.. Fjerde tillökta och förbättrade upplagan. Lund 1833. (2), 728 sidor. Halvfranskt band. Skadat i ryggens överkant. (#154014)350:-
Carlsson - Gottfrid Carlsson 18.12.1952.. Forskaren, läraren, vännen. Festskrift. Lund 1952. XI, 452 sidor + planscher. Häftad. (#7049)140:-
Carlsson, Gottfrid Engelbrekt, Sturarna, Gustav Vasa.. Undersökningar och studier. Lund 1962. 232 sidor. Häftad. (#2651)100:-
Carlsson, Sten Grupper och gestalter.. Studier om individ och kollektiv i nordisk och europeisk historia. Sthlm 1964. 240 sidor. Pocket. (#16009)100:-
Carlsson, Sten Historieforskning på nya vägar.. Studier tillägnade Sten Carlsson. Red. L.-G. Tedebrand. Lund 1977. 380 sidor. Häftad. (#2171)125:-
Carlsson, Sten & Rosén, Jerker Svensk historia 1-2.. 1: Tiden före 1718. 2: Tiden efter 1718. Några illustr. Sth 1961-62. 736; 766 sidor. Original klotband. 2 volymer. (#36967)300:-
Carlsson, Sten & Rosén, Jerker Svensk historia 1-2.. 1: Tiden före 1718. 2: Tiden efter 1718. Några illustr. Sthlm 1961-64. 736; 766 sidor. Original klotband. 2 volymer. (#208626)300:-
Changes in Two Baltic Countries.. Poland and Sweden in the XVIIIth Century. Edited by Edmund Cieslak and Henryk Olszewski. Poznan 1990. 179 pages. Soft covers. (#61302)200:-
Chrispinsson, John, Den glömda historien. Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år.. Illustrerad. Stockholm 2011. 442 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208101)200:-
Chrispinsson, John, Sekelskiften. En krönika om sex, makt och pengar.. Illustrerad. Stockholm 1999. 450 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207183)150:-
Cronholm, Abr. Strödda biographier.. Magn. Gabr. de la Gardie och Adler Salvius. Lund 1836. (4), xi, 168 sidor. Samtida halvfranskt band. Lite lagerfläckar. Supplement till Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män. (#91833)350:-
Dahlberg, Hans Östersjön. Kampen om ett hav 862-1990.. Illustrerad. Legenda 1990. 246 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208069)150:-
Dahlgren - Historiska etyder. En vänbok till Stellan Dahlgren.. Uppsala 1997. 262 sid. Häftad. (#54245)150:-
Danske Udenrigstjenste 1770-1970 I-II.. Ved Klaus Kjølsen et. al. Illustr. Kbhvn 1970. 420; 424 pp. Inb. 2 volymer i kassett. (#3487)295:-
Den dolda historien.. 27 uppsatser om vårt okända förflutna. Red. Ronny Ambjörnsson och David Gaunt. Illustr. Sthlm 1984. 490 sidor. Originalklotband. (#2181)150:-
Den svenska historien 1-10.. Huvudförfattare Sten Carlsson och Jerker Rosén. Red. G. Grenholm. Illustr. Sth 1966-68. Inbundna i 10 original klotband med skyddsomslag. (#22507)800:-
Den svenska historien 1-10.. Huvudförfattare Sten Carlsson och Jerker Rosén. Red. G. Grenholm. Illustr. Sth 1966-68. Inbundna i 10 original skinnryggsband med skyddsomslag. I kasstetter. (#8637)1000:-
Den svenska historien 1-15.. Huvudförfattare Sten Carlsson och Jerker Rosén. Red. G. Grenholm. Illustr. Bonniers lexikon, Sthlm 1985. Originalklotband i skyddsomslag. (#176663)1000:-
Den svenska utrikespolitikens historia I:1.. Tiden före 1560. Av Nils Ahnlund. Sth 1956. 116 sidor. Häftad. (#20656)85:-
Den svenska utrikespolitikens historia II:1.. 1697-1721. Av Jerker Rosén. Sth 1952. 207 sidor. Häftad. Några få bläckförstrykningar. (#7329)140:-
Den svenska utrikespolitikens historia III:3.. 1844-1872. Av Allan Jansson. Sth 1961. 316 sidor. Häftad. (#56856)170:-
Desertion and Land Colonization. in the Nordic Countries c. 1300-1600. By Svend Gissel, Eva Österberg a.o. Sthlm 1981. 304 pages. Hardcover. Ink underlinings. (#160163)150:-
Det 22. nordiske historikermöte, Oslo 13.-18. august 1994.. Rapport I. Norden och Baltikum. Oslo 1994. 179 sidor. Häftad. (#203277)140:-
Det danske historikermøde i Odense.. 16.-17. februar 1969. Kbhvn 1970. 231 sidor. Original klotband. Stämplad. (#91602)150:-
Det förgyllda stamträdet.. Finska historiska uppsatser valda av Pentti Renvall. Sth 1964. 228 sidor. Häftad. (#17124)120:-
Det hotade landet och det skyddade. Sverige och Finland från 1500-talet till våra dagar. Historiska och säkerhetspolitiska betraktelser.. Red. T. Suominen och A. Björnsson. Stockholm 1999. 250 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#54073)150:-
Det moderna Skandinaviens framväxt.. Bidrag till de nordiska ländernas moderna historia Aspects of the Rise of Modern Scandinavia. Föreläsningar hållna vid Humanistiska fakultetens symposium, femte sektionen, 6-9 juni 1977. Ed. Rudolf Zeitler. Illustr. Upps. 1978. 199 sidor. Häftad. (#2686)100:-
Det Nordiske historikermøtet på Lillehammer 1948.. Beretning ved Edvard Bull. Oslo 1949. 104 sidor. Häftad. (#65158)125:-
Diplomatarium Dioecesis Lundensis III-VI.. (Allt som utkom.) Lunds ärkestifts urkundsbok. Utg. Lauritz Weibull. Lund 1900-1939. 450; 476; 494; 456 pp. Samt: Necrologium Lundense. Lunds domkyrkas nekrologium. Utg. Lauritz Weibull. Lund 1923. 215 pp. 4:o. 5 gedigna bruna halvklotband med upphöjda bind. (#37732)3500:-
Dreijer - Festskrift tillägnad Matts Dreijer. på hans 80-årsdag 31.01.1981. Illustr. Mariehamn 1981. 254 sidor. Häftad. Ålands folkminnesförbund. (#42615)125:-
Dreijer, Matts The History of the Åland People I:1.. From the Stone Age to Gustavus Wasa. Transl. from the Swedish by Jocelyn Palmer. Illustr. Mariehamn 1986. 561 pages. Hardcover. Dedication. (#52319)300:-
Durdent, J.-R. Beautés de l'histoire des trois royaumes du nord , Sučde , Danemarck et Norwčge. Avec six belles gravures. Paris, Eymery 1816. 415 pages + 6 engravings. 8:vo. Half leather with gilt spine. A very fine copy. (#200085)600:-
Edlund, Lars-Erik & Strzelecka, Elzbieta (red.) Mellannorrland i cenrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman.. Umeå 2017. 371 sidor. Häftad. (#210707)200:-
Ekelund, Jacob Fäderneslandets historia,. i sammandrag för begynnare. Sth 1832. 128; 128; 148 sidor. Enkelt skinnryggsband. Några blad med fläckar. Den ovanliga första upplagan. (#23596)210:-
Elmqvist, Annika & Rydberg, Pål Farliga tankar om demokrati och människovärde.. Ordfront 1985. 184 sidor. Stort format. Original pappband. (#181387)150:-
Elmqvist, Annika & Rydberg, Pål Sveriges historia.. Rikt illustr. Sth 1979. 232 sidor. Original pappband. (#26522)165:-
Engellau, Patrik På spaning efter Moder Sveas själ.. Sth 1987. 206 sid. Inbunden. Blyertsunderstrykn. (#57469)110:-
Enghoff, Karl Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads magistrat. och andra stadens tjänstemän under åren 1700-1800. Sthlm 1910. 132 sidor. Häftad. Nyskick. (#128927)200:-
Englund, Peter Förflutenhetens landskap.. Historiska essäer. Stockholm 1995. 281 sidor. Pocket. (#215946)100:-
Englund, Peter Förflutenhetens landskap. Historiska essäer.. Stockholm 1991. 279 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#25420)125:-
Engman, Max S:t Petersburg och Finland.. Migration och influens 1703-1917. Akademisk avhandling. Helsingfors 1983. 453 sidor. Häftad. (#72887)250:-
Erslev - Festskrift til Kristian Erslev. fra danske historikere. Kbhvn 1927. 701 sidor. Med bevarade omslag i klotband. (#31018)250:-
Estländare i Sverige.. Historia, språk, kultur. Red. Raimo Raag och Harald Runblom. Upps. 1988. 154 sidor. Häftad. (#16004)145:-
Ett folks biografi.. Befolkning och samhälle i Sverige från historia till framtid. Av Guteland, Holmberg, Hägerstrand, Karlqvist, Rundblad. Sth 1975. 240 sidor + diagram. Häftad. (#16005)140:-
Eugenie, Prinsessan Les princesses de la Sučde.. Notices biographiques et historiques par E***. Sthlm 1864. 48 sidor. Häftad. Nött rygg. (#172550)150:-
Familien i forandring i 18- og 1900-tallet & mødeberetning.. Odense 1986. 143 sidor. Häftad. Odense University Studies i Histiry and Social Sciences. Vol. 96. (#165854)120:-
Fant, Eric M. Utkast til föreläsningar öfver svenska historien.. Fjärde stycket. Til Konung Carl XII. Stockholm 1804. (6),263,(3) sidor. Häftad och oskuren i gråpappersomslag. Från 1654 (#214708)200:- (bild)
Fant, Eric M. Utkast til föreläsningar öfver svenska historien.. Första (och) Andra stycket. Stockholm 1803. (2),172 + (6), 152 sidor. Häftad i gråpappersomslag. Någon tidigare ägare har ändrat pagineringen i andra delen så att det blir löpande paginering i hela boken. (#179852)200:-
Fant, Eric Michaël Handlingar til uplysning af svenska historien 1-4.. Upsala, Edman 1789-1802. (8),127,(1) + (4),146,(2) + (4),132 + (2),126 sidor. Inbundna i ett enkelt, något skadat samtida halvfranskt band. Sista bladet "tryckfel" saknas. Bladet med förlagsreklam insatt efter del 2. (#205506)950:- (bild)
Fant, Eric M. (praeses) De legationibus svecicis in Orientem, dissertatio.. Respondent Michël Choraeus. Upsala, Edman 1797. (2),8 sidor. Liten 4:o. Fransig och böjd ytterkant. (#203892)150:-
Fant, Eric M. (praeses) och Georgius Svedelius (respondent) Accessiones ad historiam Sviogothicam.. Dissertation. Uppsala, Edman 1806. (2),15 sidor. Liten 4:o. Tagen ur band. Skuren. (#220036)120:-
Florén - De fer et de feu l'émigration wallonne vers la Sučde.. Histoire et mémoire (XVIIe-XXIe sičcle). Hommage au professeur Anders Florén sous la direction de Luc Courtois avec la collaboration de Michel Dorban et Jean Pirotte. Loucain-la Neuve, 2003. 312 pages. Soft covers with dust jacket. (#203307)200:-
Folkräkningen den 1 november 1960.. VI. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och yrkesställning m.m. inom kommuner, församlingar och tätorter. Sth 1963. 416 sidor. Någor solkigt omslag. (#934)125:-
Fortsättning af framledne herr Cantzeli-Rådet Sven Lagerbrings Swea Rikes Historia.. Upsala, Edman 1794. 71,(1) sidor. liten 4:o. Skadat skinnryggsband. Titelbladet och de 3 sista bladen förstärkta i marginalen. Sista bladen numrerade 69, 79, 80 men det korrekta skall vara 71 sidor. (#205334)450:- (bild)
Franzén, Frans Michael Om svenska drottningar.. Historiskt tal, i anledning af Konung Gustaf IV Adolphs förmälning med prinsessan Fredrika Dorothea Wilhelmina af Baden, hållet den 4 November 1797 för Kongl. Academien i Åbo. Ny förändrad upplaga, Örebro 1823. (4),106,(2) sidor. Oskuren i original gråpappersomslag. (#172389)300:-
Frick, Lennart W. & Rosander, Lars Det vakande ögat.. Svensk underrättelsetjänst under 400 år. Illustr. Lund 1998. 317 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#110400)220:-
Fridericia, J.A. Adelsvældens sidste dage.. Danmarks historie fra Christian IV's død til enevældens indførelse (1648-1660). Kbhvn 1969. (16), 550, LXVII sidor. Original klotband. (#118028)200:-
Fries, Ellen Betydelsen för Sveriges utveckling af 1600-talets krigspolitik.. Sthlm 1898. 40 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Föreningen Heimdals folkskrifter 57. (#109436)100:-
Fries, Ellen Svenska kulturbilder.. Ur 16- och 1700-talens historia. Populära föredrag. Utg. Lydia Wahlström. Sth 1901. 400 sidor. Original klotband. (#3786)150:-
Fryxell, Anders Berättelser ur Svenska historien 1-4.. I urval av Axel Strindberg. Gidlunds 1982-83. Förlagsband med skyddsomslag. Ett skyddsomslag lite skadat. (#35767)250:-
Fryxell, Anders Om aristokrat-fördömandet i svenska historien [I].. Jemnte granskning af tvenne blad i prof. Geijers trenne föreläsningar. Andra upplagan, Uppsala 1846. 60 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. (#187012)125:-
Från fattigdom till överflöd.. En antologi om Sverige från frihetstiden till våra dagar. Red. Steven Koblik. Sth 1973. 350 sidor. Pocket. (#15957)100:-
Från medeltid till nutid.. Svenska tidsdokument i historisk dräkt. Utgivna och kommenterade av T. Berg, N. Forsell och C. Holm. Illustr. Sth 1948. 144 pp. Inbunden. 4:o. (#26526)100:-
Från medeltid till välfärdssamhälle.. Föredrag och mötesförhandlingar. Upps 1976. 570 sidor. Häftad. Nordiska historikermötet 1974. (#6851)150:-
Försvarspolitik i Norden - eller nordisk försvarspolitik.. Föredrag från en konferens på Försvarshögskolan i Stockholm den 23-24 oktober 1997. Red. G. Artéus & K. Zetterberg. 1998. 92 sidor. Häftad. (#50010)85:-
Geijer, Erik Gustaf Om vår tids inre samhällsförhållanden.. Historiska skrifter i urval och med kommentarer av Thorsten Nybom. Sth 1980. 238 sidor. Inbunden. Skyddsomslag. (#2223)135:-
Geijer, Erik Gustaf Svenska folkets historia I-II. (av III). I. Till Gustaf Wasa. II. Till Gustaf II Adolf. Örebro 1832-34. 360 + 396 sidor. Oskurna i original gråpappersomslag. Första upplagan. Del III, Till K. Karl X Gustaf, saknas här. (#48757)450:-
Geijer, Erik Gustaf Svenska folkets historia I-III.. I. Till Gustaf Wasa. II. Till Gustaf II Adolf. III. Till k. Carl X Gustaf. (Allt som utkom.) Örebro 1832-36. 360; 394; 488 sidor. Inbundna i 3 halvfranska band. Originalupplagan. (#3529)900:-
Geokod.. En kodlista för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951. Red. Bo Öhngren. Upps. 1977. 195 sidor. Häftad. (#3796)140:-
Grimberg, Carl Svenska folkets underbara öden 1-10.. Ny reviderad upplaga. Red. Alf Åberg. Illustr. Sthlm 1959-63. Original halvfranska (kalvskinn) band. 10 volymer. Övre snittet förgyllt. Fin uppsättning. Ej skyddsomslag. (#121985)1000:-
Grimberg, Carl Svenska folkets underbara öden 1-10.. Ny reviderad upplaga. Red. Alf Åberg. Illustr. Sthlm 1959-63. Original klotband. 10 volymer. (#148245)800:-
Grimberg, Carl Svenska folkets underbara öden I-IX.. Illustrerad. Sthlm 1922-37. Halvfranska band. 9 volymer. (#20661)600:-
Guises of Power.. Integration of Society and Legitimisation of Power in Sweden and the Southern Low Countries ca 1500-1900. Editors: M. Ågren, Å. Karlsson and X. Rousseaux. Uppsala 2001. 202 pages. Soft covers. Opuscula Historica Upsaliensia 26. (#53549)150:-
Gustafsson, Harald Nordens historia.. En europeisk region under 1200 år. Illustr. Lund 1997. 297 sid. Häftad. (#55860)145:-
Göransson, Göte Svensk historia.. Illustr. Höganäs 1984. 127 sidor. 4:o. Förlagsband. (#110526)120:-
Hadenius, Stig, Nilsson, Torbjörn & Åselius, Gunnar Guide till Sveriges historia.. Illustr. Sthlm 1999. 528 sidor. Förlagsband. (#49249)145:-
Hadenius, Stig, Nilsson, Torbjörn & Åselius, Gunnar Guide till Sveriges historia.. Illustr. Sthlm 2000. 528 sidor. Förlagsband. (#213730)145:-
Hadenius, Stig, Nilsson, Torbjörn & Åselius, Gunnar Sveriges historia.. Vad varje svensk bör veta. Illustr. Sthlm 1996. 448 sidor. Originalpappband med skyddsomslag. (#97762)150:-
Hagberg, Knut Av Vasarnas ätt.. Sthlm 1929. 256 sidor. Original halvklotband. (#44147)150:-
Hagberg, Knut Av Vasarnas ätt.. Stockholm Norstedts 1929. 8:o. 255 sidor + planscher. Halvfranskt band. Båda omslag medbundna. Exlibris. Ryggen något nött och blekt. (#192462)160:-
Hahr, August Statistisk tablå öfver länens och socknarnes eklesistika, administrativa och juridiska indelning inom Sverige, ordnad efter nyare kartor och officiella handlingar.. Utgörande bihang till den af samme författare år 1781 utgifna karta öfver medlersta och södra Sverige. Stockholm 1861. 49 sidor. Folio (43x32 cm). Vikt. Häftad. Omslagen loss. (#211411)350:-
Hallendorff, Carl Sveriges omdaning under sextonhundratalet.. Illustrerad. Stockholm 1905. 80 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Svenskt folkbibliotek, red. af Carl Kastman. (#186452)100:-
Hammarlund, Anders Ett äventyr i staten.. Carl Gustav Heraeus 1671-1725. Från Stockholm till kejsarhovet i Wien. Illustr. Sthlm 2003. 423 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#92599)170:-
Handlingar rörande Skandinaviens historia 1.. Sthlm 1816. (14),319,(1) + Kronologiskt register, 55 sidor samt 3 facsimil. Samtida halvfranskt band. Några blad och facsimilerna med revor, dock kompletta. (#191159)300:-
Handlingar rörande Skandinaviens historia 10.. Sthlm 1822. Häftad. Övre delen av ryggen nött. (#112312)200:-
Handlingar rörande Skandinaviens historia 13.. Sthlm 1825. Häftad. Oskuren. Nya Handlingar rörande Skandinaviens historia 3. (#112318)200:-
Handlingar rörande Skandinaviens historia 13.. Sthlm 1825. Häftad. Oskuren. Nött. Nya Handlingar rörande Skandinaviens historia 3. (#112319)175:-
Handlingar rörande Skandinaviens historia 2.. Sthlm 1816. Något nött halvfranskt band. (#112301)250:-
Handlingar rörande Skandinaviens historia 20.. Sthlm 1835. Häftad. Oskuren. Något nött. Nya Handlingar rörande Skandinaviens historia 10. (#112321)180:-
Handlingar rörande Skandinaviens historia 22.. Sthlm 1837. Samtida halvfranskt band. Nya Handlingar rörande Skandinaviens historia 12. (#162763)250:-
Handlingar rörande Skandinaviens historia 5.. Sthlm 1818. Oskuren i gråpappersomslag. (#112304)200:-
Handlingar rörande Skandinaviens historia 9.. Sthlm 1821. Häftad. (#112310)200:-
Handlingar rörande Skandinaviens historia 9.. Sthlm 1821. Samtida pappband. (#112308)225:-
Hedin, Svante Kunglig bildskatt 1850-1950.. Rikt illustrerad. Bra böcker 1991. 253 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#83717)150:-
Henrikson, Alf En skandinavisk historia. Norge och Sverige under 1000 år.. Med teckningar av Ulf Aas. Sthlm 1992. 188 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#7059)130:-
Henrikson, Alf Eriksgata.. 1952 och 1985. Rikt illustr. Sthlm 1986. 268 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#21344)150:-
Henrikson, Alf Eriksgata.. Rikt illustr. Sthlm 1950. 304 sidor. Original pappband. (#25625)140:-
Henrikson, Alf Eriksgata.. Rikt illustr. Sthlm 1950. 304 sidor. Original pappband. Något nött. (#158837)110:-
Henrikson, Alf Isländsk historia.. Med teckningar av Björn Berg. Sthlm 1990. 222 sidor. Pocket. (#97218)100:-
Henrikson, Alf Isländsk historia.. Teckningar av Björn Berg. Sth 1981. 222 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#35290)150:-
Henrikson, Alf Isländsk historia.. Teckningar av Björn Berg. Sthlm 1992. 222 sidor. Original pappband. (#150396)130:-
Henrikson, Alf Nordens historier i bilder och beläten.. Illustr. Sth 1970. 286 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#28254)150:-
Henrikson, Alf Svensk historia.. Med teckningar av Björn Berg + fotoplanscher, "Svenska bilder". Sth 1992. 1062 sidor. Originalpappband. En volym (#61695)150:-
Henrikson, Alf Svensk historia.. Sthlm 1972. 1027 sidor. Pocket. 4 volymer. (#120650)200:-
Henrikson, Alf Svensk historia I-II.. Med teckningar av Björn Berg + fotoplanscher, "Svenska bilder". Sth 1966. 1061 sidor. Original pappband. 2 vol. (#112198)200:-
Henrikson, Alf Svensk historia I-II.. Med teckningar av Björn Berg + fotoplanscher, "Svenska bilder". Stockholm 1979. 1020 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. 2 volymer. I kassett. (#215604)250:-
Henrikson, Alf Ända från Vendelkråka.. En nordisk kronologi. Illustr. Höganäs 1985. 360 sidor. 4:o. Originalband med skyddsomslag. (#4405)150:-
Henrikson, Alf, Andersson, Arne F. & Seip, Helge Norge og Sverige Gjennom 1000 år i Feide og Fellesskap.. Illustr. Oslo 1985. 208 sidor. Dekorerat klotband. (#2237)135:-
Herregaardene og samfundet.. Red. Therkel Mathiassen. Illustr. Kbhvn 1943. 338 pp + karta i ficka. Stämpl. Bakre omslag med kartan loss. (#31815)210:-
Hess, N. von, Några historiska anteckningar om tilldragelser, under de sednaste sex konungars regering i Sverige, af ett ännu lefvabde ögonvittne + Supplement.. På eget förlag, Stockholm 1869-70. (2),165 + (2),52 sidor. Häftade, oskurna med tryckta omslag varav ett loss. Nött rygg. 2 volymer. (#203879)250:-
Heurling, Bo (red.) Bevara din historia. Handbok för föreningsfolk.. Stockholm 1981. 176 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#2595)100:-
Historia i Norden.. Av Jan af Geijerstam m.fl. Illustr. 1982. 138 sidor. Häftad. (#49788)95:-
Historia kring Gotland.. Red. Åke G. Sjöberg. Illustr. Sth 1963. 150 sidor. Pocket. (#12594)60:-
Historien i landskapet.. Kulturmiljö. Red. Nils Blomkvist, Åke Hyenstrand, Ulf Sporrong. Illustr. Sthlm 1990. 176 sidor. 4:o. Förlagsband. (#122890)165:-
Historiska bilder I-III.. Studier kring vårt lands minnen i livrustkammaren och andra samlingar. Red. Salomon Kraft, Heribert Seitz och Torsten Lenk. Illustr. Sth 1948-51. 462; 540; 526 sidor. Stort format. 3 eleganta halvfranska band i mycket fint skick. (#26527)800:-
Historiska bilder I-III.. Studier kring vårt lands minnen i livrustkammaren och andra samlingar. Red. Salomon Kraft, Heribert Seitz och Torsten Lenk. Illustr. Sth 1970. 462; 540; 526 pp. 4:o. 3 halvfranska band. (#36939)400:-
Historiska extracter.. Innehållande Förnämligast Caracterer och Anecdoter om stora och märkvärdiga Personer. Första Bandet som består af Samlingarne 1-17. Sthlm 1791. (4),17x16,(12) sidor. Oskuren i gråpapp-omslag utan rygg. Utkom i 4 delar med 48 samlingar åren 1791-94. (#190487)200:-
Historiska extracter.. Innehållande Förnämligast Caracterer och Anecdoter om stora och märkvärdiga Personer. Första Bandet som består af Samlingarne 1-17. Sthlm 1791. (4),17x16,(12) sidor. Samtida, lite nött halvfranskt band. Utkom i 4 delar med 48 samlingar åren 1791-94. (#172873)250:-
Historiska handlingar.. Register till del 1-20. Redigeradt af Erik Naumann. Sthlm 1919. 351 sidor. Pappband. (#181636)250:-
Historiska och litteraturhistoriska studier.. Utgivna av Svenska litteraturällskapet i Finland. Följande nummer finnes: 4 - 8, 11, 13, 15-20, 29, 35, 39, 41, 54, 56-75, 77-82. Pris per volym (#148485)125:-
Historisk statistik för Sverige.. Statistiska översiktstabeller utöver i del I och II publicerade t.o.m. år 1950. Sthlm 1960. 284 sidor. Häftad. Namnteckning. (#92071)150:-
Historisk statistik för Sverige I.. Befolkning. Andra upplagan 1720-1967. Statistiska centralbyrån 1969. 144 sidor. Klammerhäftad kopia. (#101798)135:-
Historisk statistik för Sverige II.. Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år 1955. Statistiska centralbyrån 1959. 94 sidor + 28 diagram. Klammerhäftad kopia. (#219045)135:-
Historiskt bibliotek I.. Utg. av C. Silfverstolpe. Sthlm 1875. (12), 333, (3) sidor. Samtida halvfranskt band. Innehåller: Silfverstolpe, Klostret i Vadstena. Messenius, En lusthig och trowärdig Chrönika om Stockholm. Granlund, Konung Johan III:s Bygnads- och Befästningsföretag. Xaver Liske, Öfversigt af den Polska Litteraturen med särskildt afseende på den Svenska Historien. Mer utgivet. (#189553)200:-
Historisk tidskrift.. Vi har de flesta årgångarna i lager. Pris: 1881 - 500 kr, resten av 1880-talet - 250 kr/årgång, 1890-1929 - 200 kr/årgång, därefter 150 kr per årgång. (#67146)250:-
Historisk tidskrift 1881-2004.. Utgiven av Svenska historiska föreningen. Årg. 1, 1881 - 2001 + 2002:1-2 och 4 + 2003:1-4 + 2004:1-2. 1881-1918 inbundna i samtida halvfranska band, några lite nötta men alla hela. 1919-1985 inbundna i blå klotband. Fr.o.m. 1986 i häften. (#8629)11000:-
Historiskt magasin 1.. Christian Friis' brev till änkedrottningen Sofia och drottning Anna Katarina rörande kriget mot Sverige 1611-1612. Jean de la Vallées memorial om hantverkshus 1666. Annotationer av Elias Palmskiöld för åren 1698-1700. Överste Carl Cronstedts journal för den 10 november 1714-den 22 juni 1715. Captain James Jefferyes's Letters to the Secretary of State, Whitehall, from the Swedish Army, 1707-1709. Sth 1953. 169, 93 sidor. Häftad. Historiska handlingar 35:1. (#12118)150:-
Hjortsjö, Carl Herman Stoftet och människan.. Vad gravarna berättar. Illustr. Sthlm 1958. 116 sidor. Häftad. (#3558)100:-
Hjärne - Historiska studier. tillägnade Professor Harald Hjärne på hans sextioårsdag den 2 maj 1908 af lärjungar. Uppsala 1908. 816 sidor. Halvfranskt band. Stämplar. (#157806)300:-
Hjärne, Erland Från Vasatiden till frihetstiden.. Några drag ur den svenska konstitutionalismens historia. Sth 1929. 245 sidor. Häftad. (#2858)100:-
Hjärne, Harald Gustaf Adolf och andra svenska minnen.. Sth 1932. 380 sidor. Häftad. Samlade skrifter 2. (#3357)100:-
Hjärne, Harald Inledning till Skandinaviens historia.. Upsala 1893. 16 sidor. Häftad. Sommarkurserna i Upsala 1893. Grundlinjer till föreläsningar. (#159656)50:-
Hjärne, Harald Svenskt och främmande.. Sthlm 1908. 239 sidor. Halvklotband. Historiska småskrifter, mest svenskt. (#144600)150:-
Hjärne, Harald Sveriges statsskick i sjuttonde århundradet.. Uppsala 1895. 16 sidor. Häftad. Sommarkurserna i Uppsala 185. Grundlinjer till föreläsningar. (#159659)50:-
Hofberg, Herman Svenskt biografiskt handlexikon 1-2.. Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor från reformationen till närvarande tid. Sthlm 1876. 643 + 511 sidor. Halvfranskt band. 2 volymer Första upplagan. (#126437)350:-
Holmberg - Svenskt, nordiskt, afrikanskt.. Historiska studier tillägnade Åke Holmberg 1981. Gbg 1981. 193 sidor. Häftad. (#11081)105:-
Holmberg, Åke Sverige efter 1809.. Politisk historia under 150 år. Sth 1959. 126 sidor. Förlagsband. (#2243)60:-
Häger, Olle, Norman, Jan-Hugo & Villius, Hans 1000 år.. En svensk historia. Illustr. Sth 1980. 216 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#3541)145:-
Hägg, Göran Svenskhetens historia.. Illustrerad. Sthlm 2003. 751 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#179721)200:-
I nationens intresse.. Ett och annat om territorier, romaner, röda stugor och statistik. Red. Lars Pettersson. Uppsala 1999. 157 sidor. Häftad. (#62939)125:-
I nationens intresse.. Ett och annat om territorier, romaner, röda stugor och statistik. Red. Lars Pettersson. Uppsala 1999. 157 sidor. Häftad. Stämplad. (#90788)100:-
Ingvar von Malmborg (red.), Familjen Bernadotte - kungligheter och människor.. Illustrerad. Stockholm 2010. 365 sidor. Förlagsband. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2010. (#208148)150:-
Jangfeldt, Bengt Svenska vägar till S:t Petersburg.. Kapitel ur historien om svenskarna vid Nevans stränder. Illustr. 1998. 358 sidor. Inbunden. (#44771)150:-
Jansson - Nationen så in i Norden. Festskrift till Torkel Jansson,. Red. Henrik Edgren m.fl. Artos & Norma 2013. 275 sidor. Häftad. (#203376)175:-
Johannesson, Gösta Skånes historia.. Illustrerad. Sthlm 1972. 500 sidor. Förlagets klotband utan skyddsomslag. (#36431)200:-
Johansen, Hans Chr. Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede.. Odense 1975. 211 sidor. Häftad. Blyertsanteckningar. (#15989)85:-
Johansson, Stig Slottsbyggarna.. Illustr. Sthlm 1995. 224 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#139322)130:-
Johnsen, Oscar Albert Franske arkivstudier.. Optegnelser fra Paris' centralarkiver. Oslo 1929. 153 sidor. Häftad. Blanka omslag. (#29591)210:-
Jonson, Klas Glömda segrare.. Öden och äventyr i västra Sverige. Sthlm 1943. 245 sidor + planscher. Häftad. (#75597)140:-
Jonsson, Runer Svenskarna och deras prövningar.. Teckningar av EWK. Andra upplagan, Stockholm 1961. 123 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#209285)135:-
Judiskt liv i Norden.. Under red. av Gunnar Broberg, Harald Runblom och Mattias Tydén. Illustrerad. Uppsala 1998. 361 sidor. Häftad i skyddsomslag. Dedikation. (#61197)190:-
Jutikkala, Eino Geschichte Finnlands.. Mit 5 Karten. Stuttgart 1964. 401 pages + maps. Original cloth. Dust jacket. Kröners Taschenausgabe. (#94031)140:-
Jägerstad, Hans Från stenåldern till atomåldern.. Sveriges historia i årtal. Upps 1952. 128 pp. (#7089)50:-
Jämtlands och Härjedalens historia 4. 1720-1880.. Av Holger Wickman, Robert Swedlund, Bertil Hasselberg, Gudmar Hasselberg och N. Aug. Flodén. Illustr. Sthlm 1962. 680 sidor. Häftad. (#210350)225:-
Järnkvinnor.. Bergslagens kvinnodagar 1995. Red. Åsa Karlsson. Uppsala 1996. 109 sidor. Häftad. Opuscula Historica Upsaliensia 17. (#53538)100:-
Jönsson, Olof Om svenska hertigdömen.. Akademisk afhandling, Lund 1865. 27 sidor. Tagen ur band. Saknar omslag. (#220012)100:-
Kan, Aleksander Sverige med ryska resenärers ögon 1817-1913.. Sthlm 1986. 48 sidor. Häftad. (#65195)90:-
Karlsson, Åsa och Lindberg, Bo (red.), Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige.. Uppsala 2002. 160 sidor. LLimhäftad. Namnteckning. Lite blyerts. (#207792)100:-
Kirby, David Östersjöländernas historia 1492-1772.. Sthlm 1994. 500 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#36734)150:-
Kirby, David Östersjöländernas historia 1492-1772.. Sthlm 1994. 500 sidor. Klotband med skyddsomslag. Liten namn-etikett på omslaget. (#212709)140:-
Kirby, David Östersjöländernas historia 1772-1993.. Sthlm 1996. 519 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#175710)150:-
Klein, Ernst Bilder ur Sveriges historia.. Svensk kultur från urtid till nutid. Rikt illustr. Sth 1931-32. 456 pp. Halvfranskt band. 4:o. (#26520)170:-
Klein, Ernst Bilder ur Sveriges historia.. Svensk kultur från urtid till nutid. Rikt illustr. Sth 1931-32. 456 sidor. Original halvlinneband. 4:o. (#2945)125:-
Koht, Halvdan På leit etter liner i historia.. Utvalde avhandlingar utgjevne til åtti-års-dagen hans. Oslo 1953. 199 sidor. Häftad. (#29509)170:-
Kustbygd i förändring 1650-1950.. Familj och hushåll i nordiska fiskesamhällen. (Red. John Rogers.) Upps. 1989. 132 sidor. Häftad. (#2957)145:-
Kyrkohistorisk årsskrift.. Utgiven av Svenska kyrkohistoriska föreningen. Diverse lösa årgångar finns. Pris 150 kronor per årgång. (#205678)150:-
Kämpe, Alfred Svenska allmogens frihetsstrider.. Urval och inledning: Arkivet för folkets historia. Sth 1974. 288 sidor. Pocket. (#22534)100:-
Kärleksöden i Norden under tusen år.. En antologi av Per-Erik Lindorm. Sthlm 1949. 448 sidor. Original halvfranskt band. (#145528)100:-
Kärleksöden i Norden under tusen år.. En antologi av Per-Erik Lindorm. Sthlm 1949. 448 sidor. Original halvklotband. (#105146)170:-
Lagerbielke, Lina Nyköpingshus I-II.. I. Skildring från hertig Karls furstendöme 1568-1592. II. Skildring från 1596-1665. Sthlm 1913-15. 248 + 220 sidor + planscher. Häftade. 2 volymer. (#117861)200:-
Lagerbring, Sven Swea Rikes Historia, Ifrån de äldsta tider til De närwarande I-IV.. Sth 1769-83. (6), 600, (2); (28), 880, (4); (8), 880; XXXVIII, (4), 604 sidor. 4:o. Inbundna i olika stora skinnryggsband. Del 1-2 i lika band, del 3 större och del 4 mycket större och lite skadat i ryggens överkant. De sista 250 sidorna i del I med fläck i nedre marginalen. Del 4 med lite lagerfläckar. Del 3 med några revor i marginalen, en del med pappersförlust. (#7318)2500:-
Lagerqvist, Lars O. Sverige och dess regenter under 1000 år.. Illustrerad. Stockholm 1976. 400 sidor. Original klotband. Skyddsomslag (#24944)150:-
Lagerqvist, Lars O., Sveriges regenter. Från forntid till nutid.. Illustrerad. Stockholm 1999. 440 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#209319)165:-
Lagus, Wilhelm Gabriel Undersökningar om Finska Adelns Gods och Ätter,. eller Jesper Mattson Krus' Förteckning öfwer Nye och Gamble Frelsis Landhböndher uthi Finlandh a. 1618 med biografiska, genealogiska, heraldiska, topografiska och kameralistiska anteckningar. H-fors 1860. VI, (2), 140, (2), 707 sidor. 4:o. Senare halvklotband. (#205742)1750:-
Landberg, Georg Män och minnen.. Biografiska essäer. Sthlm 1967. 178 sidor. Pocket. (#7092)100:-
Larsson - ...och fram träder landsbygdens människor.... Studier i nordisk och småländsk historia tillägnad Lars-Olof Larsson på 60-årsdagen den 15 november 1994. Växjö 1994. 316 sidor. Original pappband. (#7067)160:-
Larsson, Lars-Ove Vem är vem i svensk historia?. Från forntid till år 1900. Illustr. Sthlm 1994. 205 sidor. Förlagsband. (#145423)135:-
Larsson, Lars-Ove Vem är vem i svensk historia?. Från forntid till år 1900. Illustr. Sthlm 1998. 205 sidor. Förlagsband. (#163890)135:-
Larsson, Lars-Ove Vem är vem i svensk historia? Från forntid till år 1900.. Illustrerad. Stockholm 1993. 206 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#7057)145:-
Larsson, Olle och Marklund, Andreas, Svensk historia.. Illustrerad. Historiska media, Lund 2012. 416 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#207865)175:-
Lehmann, Johannes Svenske statsministre 1-2.. Kbhvn 1971-72. 250 + 339 sidor + porträtt. Häftad. 2 volymer. Del 1 med stämpel. (#91690)250:-
Leijonhufvud, Sigrid Ur svenska herrgårdsarkiv.. Bilder från Karolinska tiden och frihetstiden. Ill. Sth 1902. 364 sidor. Original klotband. (#7876)120:-
Lemoine, L. Abrégé de l'histoire de Sučde 1-2.. Paris, Bertrand 1844. (4),vi,429 + (4),450 pages. Later half cloth. 2 volumes. (#202945)300:-
Liljegren, Bengt Regenter i Sverige.. Illustrerad. Lund 2004. 117 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#215024)100:-
Lindberg - Historiska studier.. Tillägnade Folke Lindberg 27 augusti 1963. Sth 1963. 228 sidor. Häftad. (#7062)125:-
Lindeberg, Hj. Görtz.. Ett offer för enväldet. Tillsammans med: Samme, Prinsen av Vasa. Illustr. Sthlm 1925 & 1921. 164 + 288 sidor. Inbundna i ett klotband. (#130918)200:-
Lindorm, Per-Erik Bonden i sveriges historia.. En bokfilm. Malmö 1951. 702 sidor. 4:o. Original skinnband. (#58903)450:-
Lindqvist - Teknikens landskap.. En teknikhistorisk antologi tillägnad Svante Lindqvist. Illustr. Sth 1998. 396 sidor. Förlagsband. (#47572)170:-
Lindqvist, Herman En vandring genom den svenska historien.. Illustr. Wiken 1993. 87 sidor. Original pappband. (#104626)100:-
Lindqvist, Herman Historien om Sverige.. Från islossning till kungarike. Illustr. Sth 1998. 408 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#47160)125:-
Lindqvist, Herman Historien om Sverige.. Nyttan och nöjet. Illustr. Sth 1998. 536 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#47162)140:-
Lindqvist, Herman Historien om Sverige.. Storhet och fall. Illustr. Sth 1995. 720 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#47161)145:-
Linnell, Stig Gåtfulla platser i Sverige.. Illustr. Sthlm 2001. 235 sid. Originalpappband. (#66573)200:-
Ljungberg, C.-E. La Sučde son développement moral, industriel & commercial d'aprčs des documents officiels.. Traduit par L. de Lilliehöök. Paris 1867. 176 pages + map. Half cloth. Dedikation? (Tillskrift?) (#200211)200:-
Loccenius, Johannes Historiae Svecanae, a primo rege Sveciae usque ad Carolum XI. regem Sveciae, deductae, libri novem, Secinda Editione ... Accedunt Antiquitatum Sveo-Gothicarum, cum hodiernis institutis comparatarum, libri tres locupletiores, eodem Auctore.. Frankfurt & Leipzig,Joakim Wild,1676. 21x17,5 cm. (30),954,139,(13) sidor + front. + graverat dedikationsblad. Samtida pergamentband. Det påklistrade titelfältet i guld (!) senare. Häri fattas 30 sidor index till svenska historien. (#196255)2000:-
Loenbom, Sam. Uplysningar I Swenska Historien 1-3. (av 4). Sthlm, Kongl Finska Boktryckeriet, Carlbohm och Salvius 1768-70. 128 + 128 + 128 sidor. Oskuren i samtida gråpappomslag. Skadad rygg. Del 4 saknas här. (#178983)300:-
Lokalsamfunn og øvrighet i Norden ca. 1550-1750.. Red. Harald Winge. Oslo 1992. 214 sidor. Häftad. (#165855)145:-
Lundkvist - Arkivet, historien, rörelsen.. (Festskrift till) Sven Lundkvist, 60 år. Red. K.G. Andræ m.fl. 1987. 256 pp. Inb. (#3636)125:-
Lundström - Skepp och smide.. Artiklar tillägnade Per Lundström. Illustr. Sthlm 1987. 239 sidor. Förlagsband. (#25336)125:-
[Lundström, Eric] Kärnan af Swea Rikes Historia.. Första delen (av 3) Stockholm, Merckell, 1759. 426 sidor. Samtida pergamentryggsband. Några få bläckfläckar. Endast del 1 av 3. (#183343)850:-
Lundström, Herman Fynd och forskningar 1-2.. Kritiska utflykter på den svenska kyrkohistoriens område. Upps. 1912-14. 100 sidor. 2 häften. (#14282)100:-
Lundström m.fl. (red.), Den cyklande humanisten. Historiker, arkivman, stockholmare. En vänbok till Ulf Söderberg.. Illustrerad. Krigsarkivet 2009. 299 sidor. Förlagsband. (#207394)150:-
Lundström, Vilh. Allsvenska.linjer.. Göteborg 1930. 202 sidor. Häftad. Stämpel. (#172089)130:-
Lybeck, Otto Öresund i nordens historia. En marinpolitisk studie.. Malmö, Allhems, 1943. 29x21,5 cm. 348 sidor + kartor och planscher. En del utvikbara. Förlagets blå halvfranska band med övre guldsnitt och skyddsomslag. Nyskick. (#193721)300:-
Lönnroth, Erik En annan uppfattning.. Essayer. Sth 1949. 207 sidor. Häftad. (#2994)125:-
Lönnroth, Erik Historia och dikt.. Essayer. Sthlm 1959. 195 sidor. Häftad. (#111822)100:-
Lönnroth, Erik Scandinavians.. Selected Historical Essays. Göteborg 1977. XIX, 211 pages. Softcover. (#2997)140:-
Lönnroth, Erik Tidens flykt.. Stora historiska förändringar och människor som har levat i dem. Lund 1999. 346 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#71657)150:-
Lönnroth, Erik Tidens flykt.. Stora historiska förändringar och människor som har levat i dem. Lund 1999. 346 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. Namnteckning. Lite blyerts. (#208196)130:-
Lönnroth, Erik Tidens flykt.. Stora historiska förändringar och människor som har levat i dem. Lund 1999. 346 sidor. Förlagsband utan skyddsomslag. (#177209)130:-
Malmsten, Karl Sverges Rikes Krönika från Ansgars födelse i det året 801 till det året 1906.. Stockholm 1906. 38 sidor. Klammerhäftad. Sista 2 bladen skadade utan textförlust. (#220008)110:-
Mankell, J. Öfversigt af svenska krigens och krigsinrättningarnes historia.. I: Hednatiden och medeltiden. Sthlm 1890. xiv, 578 en översiktskarta och 8 planer. Häftad med något nötta omslag. Saknar bakre omslag. Militärlitteratur-Föreningens förlag 61.1. (#179472)350:-
Mankell, J. Öfversigt af svenska krigens och krigsinrättningarnes historia.. II: Nyare tiden 1526-1611. Andra bandet, Krigshistoria 1592-1611. Sthlm 1897. (8), 332 + 4 planer. Häftad. Militärlitteratur-Föreningens förlag 61.4. (#179473)200:-
Mankell, J. Öfversigt af svenska krigens och krigsinrättningarnes historia.. II: Nyare tiden 1526-1611. Första bandet. Krigshistoria 1526-1592. Sthlm 1895. vi,190 sidor + 3 planer. Häftad. Militärlitteratur-Föreningens förlag 61.3. (#179474)200:-
Martin, Elias, Teckningar till Sveriges historia.. Utgivna och kommenterade av Åke Davidsson. Malmö 1956. 40 sidor + 65 planscher. Liggande 4:o. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#188747)200:-
Meijer, Bernhard Svensk-historiskt handbok med alfabetiskt ordnade rubriker.. Stockholm 1882. (2),400 sidor. Samtida halvfranskt band. (#207416)150:-
Mellan majoriteter och minoriteter.. Om migration, makt och mening. Red. Marianne Junila och Charles Westin. H-fors 2006. 528 sidor. Förlagsband. Svenskt i Finland - finskt i Sverige II. (#118265)200:-
Mellin, Gustaf Henrik Lärobok i fäderneslandets historia. Stockholm 1845. (8),359,(1) sidor. Samtida skinnryggsband. (#199038)250:-
Minnen ur Sveriges nyare historia 1-11.. (av 12) Samlade af B. von Schinkel, författade och utgifna af C.W. Bergman & Carl Rogberg. Samt Bihang I-III utgifna af S.J. Boëthius. Sth 1852-83. 14 vol. 1-11 inbundna i halvklotband, Bihangen häftade. Bygger på von Schinkels stora urkundssamling omfattande tiden 1771-1844. Tyvärr saknas 12, omfattande tiden 1828-1844 i denna svit. Däremot finns de ovanliga Bihangen med. (#38459)1200:-
Modée, R.G. Utdrag utur alle ifrån den 7. December 1718. (till och med 1794) utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner ock Publicationer Som Riksens Styrsel samt inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämväl ock Stockholms Stad i synnerhet, angå; ... Del 1-14 + Register till del 1-4.. Del 15 utkom. Stockholm,1752-1829. Inbundna i 15 samtida halvfranska band med fem upphöjda bind. Vol. 1 med avvikande bandtyp. De tre sista volymerna med ljusare färg på ryggen. Nötta ryggar med skador i skinnet upptill på några volymer. Lite bruna fläckar här och var. (#197723)2900:-
Molbech, Christian Den skandinaviske Eenhedstanke,. som den har været, og som den er i Nordens tre Riger. En national-politisk Betragtning. Kbhvn 1857. (4), 76 sidor. Häftad. Främre omslag loss. Stämpl. (#91673)350:-
Montelius, Oscar Germanernas hem.. Stockholm 1918. 40,(6) sidor. Häftad. Namnteckning (#196673)100:-
Müller, Gunnar Förste svensken i Japan.. Han som miste Formosa. Illustr. Andra upplagan. Sthlm 1963. 200 sidor. Häftad. Fredrik Coyet. (#219978)150:-
Müller, Gunnar Förste svensken i Japan.. Han som miste Formosa. Illustr. Andra upplagan. Sthlm 1963. 200 sidor. Original klotryggsband. Fredrik Coyet. (#53940)175:-
Mändl, Hans Vom Geist des Nordens.. Studien zur skandinavischen Volksseelenkunde. Stuttgart 1966. 144 pages. Softcover. (#153792)200:-
Människan och miljön.. Redaktör: Lars J. Lundgren. Illustr. Umeå 1991. 189 sidor. Förlagsband. XXI Nordiska historikermötet. Huvudtema II. (#151989)150:-
Mörner, Magnus Episoder ur de svensk-spanska förbindelsernas historia.. Episodios de la historia de las relaciones hispano-suecas. Illustr. Utan ort 1996. 54 sidor. Häftad med skyddsomslag. Parallel text in Spanish and Swedish. (#159465)125:-
Nasjonale Forskningsoversikter.. Det nordiske ødegårdsprojekt 1. Kbhvn 1972. 223 sidor. Häftad. (#3659)275:-
Nerman - Festskrift till Birger Nerman.. Illustr. Lund 1958. 285 sidor. Häftad. (#16020)145:-
Nilsson, Christer Fursten och folket.. Liv och död i slott och koja. Sthlm 2006. 298 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#181469)150:-
Nilsson, Göran B. Musikprocessen och andra historiska processer.. Sthlm 1984. 190 sidor. Häftad. (#53923)125:-
Nilsson, Sture Rysskräcken i Sverige. Fördomar och verklighet.. Samspråk förlag 1990. 236 sidor. Illustrerad. Förlagets pappband. Dedikation. (#207233)125:-
Nilsson, Torbjörn Guide till Sveriges historia i Europa.. Illustrerad. Sthlm 2003.432 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#119767)150:-
Norborg, Lars-Arne 170 år i Sverige. Svensk samhällsutveckling 1809-1979.. Lund 1982. 296 sidor. Förlagsband. Lite blyerts. (#210614)140:-
Norborg, Lars-Arne Sverige 1720-1866.. Det politiska systemet. Sth 1987. 244 sid. Pocket. (#42382)100:-
Norborg, Lars-Arne & Sjöstedt, Lennart Grannländernas historia.. 3:e upplagan. Illustr. Sthlm 1981. 293 sidor. Förlagsband. (#191657)125:-
Norborg, Lars-Arne & Sjöstedt, Lennart Grannländernas historia.. Illustrerad. Femte upplagan, Stockholm 1996. 352 sidor. Förlagsband. (#48024)145:-
Norborg, Lars-Arne & Sjöstedt, Lennart Grannländernas historia.. Illustr. Lund 1970. 314 sidor. Original klotband. (#13835)145:-
Nordiska historikermötet Helsingfors 1967 II.. Plenardebatter. Sektionsmöten. Helsingfors 1968. 294 sidor + utvikbar tabell. Häftad. (#7082)100:-
Nordiska historikermötet i Göteborg 1951.. Berättelse. Gbg 1952. 104 sidor. Häftad. (#7098)100:-
Nordiska historikermötet i Lund 7-9 augusti 1961.. Lund 1962. 120 sidor. Häftad. (#7084)100:-
Nordiska historikermötet i Åbo 1954.. Berättelse. Åbo 1955. 96 sidor. Häftad. (#7099)100:-
Nordiska historikermötet i Åbo 3-6 augusti 1954.. Ståndssamhällets upplösning i Norden. Åbo 1954. 144 sidor. Häftad. (#7069)100:-
Nordiske historikermøde i Århus 7.-9. august 1957.. Beretning. Århus 1958. 76 sidor. Original pappband. (#7070)60:-
Nordiske historikermøte i Bergen 10.-13. august 1964.. Beretning. Bergen 1966. 80 sidor. Häftad. (#7083)75:-
Nord-Skandinaviens historia i tvärvetenskaplig belysning.. Förhandlingar vid symposium ... vid Umeå Universitet 1978. Red. Evert Baudou och K-H. Dahlstedt. Illustr. Umeå 1980. VIII, 296 sidor. Häftad. (#2351)170:-
Nougaret, P.-J.-B. (Ed.) Beautés de l'histoire de Sučde,. ou Précis de ce que présentent de plus intéressant les annales de cette nation; Suivi d'une Notice historique sur les villes hanséatiques, telles Hambourg, Bręme et Lubeck. Ouvrage destiné ā l'instruction et ā l'amusement de la Jeunesse, et orné de huit estampes en taille-douce. Paris 1817. (4),339,(1) pages + 8 engravings. Worn contemporary full calf. (#53137)850:-
NYQVIST, ANETTE Rottrådar. Handbok för historielösa.. Stockholm, Wahlström & Widstrand 2003. 8:o 182 sidor. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag. Förlagsny. (#193266)120:-
Nyström, Per Historia och biografi. Artiklar och essäer 1933-1989.. Urval Sven E. Olsson i samarbete med författaren. Arkiv förlag 1989. 432 sidor. Häftad. Nyskick. (#117934)175:-
När hände vad i Nordens historia.. Red. Sven Rosborn och Folke Schimanski. Illustrerad. Lund 1996. 232 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#72121)150:-
NÄSSTRÖM,GUSTAF Forna dagars Sverige. Kulturhistorisk bilderbok I-III.. Bonniers,1941-1962. 27,5x20,5 cm. 379; 359; 350 sidor. Förlagets halvklotband. (#193830)425:-
Odén - Över gränser.. Festskrift till Birgitta Odén. Illustr. Lund 1987. 509 sidor. Original klotband. (#16026)150:-
Odhner, C.T. Lärobok i fäderneslandets historia för realskolan. Nittonde omarbetade och förkortade upplagan. Utgiven av K.G. Westman. Med kartor och illustrationer. Trettonde tryckningen. Sthlm 1933. 160 sidor. Original klotband. (#212215)200:-
Ohlander - Att se det osedda.. Vänbok till Ann-Sofie Ohlander. Sthlm 2006. 366 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#133123)150:-
Ohlander, Ann-Sofie Det bortträngda barnet.. Uppsatser om psykoanalys och historia. Uppsala 1993. 87 sidor. Häftad. Opuscula Historica Upsaliensia 10. (#53541)100:-
Ohlmarks, Åke Alla Sveriges drottningar.. Illustr. Sth 1973. 150 sidor. Förlagsband. (#72880)100:-
Ohlmarks, Åke Alla Sveriges kungar.. Illustrerad. Sthlm 1972. 150 sidor. Förlagsband. (#28261)100:-
Ohlmarks, Åke Våra kungar.. Från äldsta tid till våra dagar. Illusterad. Sthlm 1972. 674 stort format. Original helt skinnband i kassett. Bibliofilupplaga tryckt i 999 exemplar. (#28930)450:-
Ohlmarks, Åke Våra kungar.. Från äldsta tid till våra dagar. Illusterad. Sthlm 1975. 688 sidor. Stort format. Original helt skinnband i kassett. Bibliofilupplaga. (#30572)450:-
Ohlmarks, Åke & Bæhrendtz, Nils Erik Svenska krönikan.. Vår kulturhistoria. Illustr. Sthlm 1981. 664 sidor. Original pappband (#3081)150:-
Ohlmarks, Åke och Baerendtz, Nils Erik Svensk kulturhistoria.. Svenska krönikan. Illustrerad. Sthlm 1993. 663 sidor. Förlagets pappband. Fint ex. (#179113)180:-
Olsson, Martin Kalmar slotts historia III.. Tiden från 1613 till 1941. Illustrerad. Sthlm 1965. 447 sidor + 2 planscher. Stort format. Häftad. (#177435)250:-
Omstridda spörsmål i Nordens historia I.. Red. W. Carlgren m.fl. Kbhvn 1940. 138 sidor. Häftad. (#7087)70:-
Omstridda spörsmål i Nordens historia I-II.. Red W. Carlgren m.fl. Kbhvn & Sthlm 1940-50. 138 + 224 sidor. 2 häftade volymer. (#58363)200:-
Ont uppsåt?. Fyra historiska kriminalgåtor. Red. Hans Villius. Sth 1964. 184 sidor. Pocket. (#8532)100:-
[Opphoff, K.A.] utg. Swenska historiska samlingar, innehållande Beskrifningar, Berättelser, Händelser, Biografier, Märkvärdigheter, Bref och anekdoter, m.m.; sammandragne utur Böcker, Skrifter och Handlingar. Första - Andra bandet (allt som utkom). Sthlm 1836-43. 186, iv, 96 sidor. Gråpappersomslag, delvis loss från inlagan. Titelbladet lagat. Bladen 51/52, 55-58, 61/62, 67/68 och 77/78 är blanka. Obs! 12 sidor i del 2 blanka! (#154447)700:-
Ordens makt och maktens ord.. Red. Olli Kangas och Helena Kangasharju. Helsingfors 2007. 493 sidor. Förlagsband. Svenskt i Finland - finskt i Sverige IV. (#145670)200:-
Ording, J.F., Östvedt, E. & Hölaas, O. Norges historia.. Från äldsta tid till våra dagar. Illustr. Malmö 1949. 450 pp. Klotband. (#35900)210:-
Ortmark, Åke Ja-sägarna. Medlöpare och nickedockor kring Gyllenhammar, Karl XII, Kreuger och andra furstar.. Gedins 1996. 262 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#118540)150:-
Palme - Från medeltid till dataålder.. Festskrift till Sven Ulric Palme. Sth 1972. 277 sidor. Original pappband. (#16024)140:-
Palme, Sven Ulric Den gamla goda tiden.. Illustr. Sth 1956. 128 sidor. Häftad. (#7868)100:-
Palme, Sven Ulric Den gamla goda tiden.. Illustr. Sth 1956. 128 sidor. Häftad. (#161879)100:-
Palme, Sven Ulric Den gamla goda tiden.. Illustr. Sth 1956. 128 sidor. Original klotryggsband. (#121993)125:-
Palme, Sven Ulric Den gamla goda tiden.. Illustr. Sth 1970. 152 sidor. Pocket. (#120643)100:-
Palme, Sven Ulric Stånd och klasser i forna dagars Sverige.. Sth 1947. 107 sidor. Häftad. (#16023)60:-
Politisk rimdans.. Sammanställd av Karl-Ivar Hildeman, Sven G. Hansson, Bengt R. Jonsson. En viskavalkad genom svensk historia. Från Karl Knutsson till Karl Gerhard. Illustr. Sthlm 1960. VIII, 206 sidor. Häftad. (#7035)145:-
Politisk rimdans.. Sammanställd av Karl-Ivar Hildeman, Sven G. Hansson, Bengt R. Jonsson. En viskavalkad genom svensk historia. Från Karl Knutsson till Karl Gerhard. Illustr. Sthlm 1960. VIII, 206 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. (#99155)175:-
Pontén, Anders Svensk historia dag för dag.. Semic 1998. 208 sidor. Förlagsband. (#209510)120:-
Quensel, Alice Vandring med släkten Quensel genom historiska miljöer.. Illustr. Doxa 1978. 204 sidor. Häftad. (#102987)135:-
Qvarsell, Roger och Sandin, Bengt (red) Den mångfaldiga historien. Tio historiker om forskningen inför framtiden. Historiska media 2000. 233 sidor. Förlagsband. Nyskick. (#218928)145:-
Regionala samband och cesurer. (1645, 1809 och -14, 1905, 1917, 1940, 1995). Mitt-Norden-symposium II. Föreläsningar och kortare inlägg vid ett symposium i Stockholm 1997. Red. Staffan Helmfrid. Sthlm 1999. 172 sidor. Häftad. (#41938)150:-
Rehbinder, Hugo & Göthe, Georg Ett svenskt porträttgalleri.. Samladt af Hugo Rehbinder. Efter hans anteckningar beskrifvet af Georg Göthe. Sthlm 1913. 70 sidor + 32 planscher. 4:o. Halvfranskt band. Tryckt i 350 numrerade exemplar. (#112145)450:-
Roberts, Michael The Swedish Imperial Experience 1560-1718.. Cambridge 1979. XII, 156 pages. Soft covers. (#161632)150:-
Robinson, John L'état présent de la Suéde, avec un abrégé de l'histoire de ce royaume.. Nouvelle edition, Amsterdam, Pierre Brunel 1720. (8),424 pages + folding map. 8:vo. Contemporary full leather (calf) with fading gilt on spine. Interior very clean. (#201578)1600:-
Rogers, John Family Reconstruction: New Information or Misinformation?. Upps. 1988. 52 pp. (#7388)40:-
Rosenberg, C. Nordboernes Aandsliv 1-3.. Fra Oldtiden til vore Dage. 1: Hedenold. 2: Den Katolske Tid. 3: Den Gammel-Lutherske Tidsalder. Kbhvn 1878-1885. 502; 676; 599 pp. Inbundna. Stämpl. (#25609)210:-
Rosenberg, C. Nordboernes Aandsliv 1-3.. Fra Oldtiden til vore Dage. 1: Hedenold. 2: Den Katolske Tid. 3: Den Gammel-Lutherske Tidsalder. Kbhvn 1878-1885. 502; 676; 599 sidor. 3 lite nötta halvfranska band. (#9156)380:-
Rydén, Reine "Att åka snålskjuts är icke hederligt".. De svenska jordbrukarnas organisationsprocess 1880-1947. Aa Göteborg 1998. 257 sidor. Häftad. (#127443)200:-
Rystad - Maktpolitik och husfrid.. Studier i internationell och svensk historia tillägnade Göran Rystad. Lund 1991. 384 sidor. Original pappband. (#3140)155:-
Rystad, Göran (ed.) Europe and Scandinavia.. Aspects of the Process of Integration in the 17th Century. Lund 1983. 330 pages. Softcover in dustjacket. (#10644)125:-
Sachs, Aage (red.) Den Danske Centraladministration.. Udgivet i anledning af den Danske Kancellibygnings 200 aars dag. Kbhvn 1921. 536 pp. Halvfranskt band. Omslagen medbundna. Behandlar tiden 1660-1848. (#3142)295:-
Samuelsson, Kurt Från stormakt till välfärdsstat.. Svensk samhällsutveckling under 300 år. En jubileumsskrift utgiven med anledning av Sveriges Riksbanks 300-åriga tillvaro. Sth 1968. 348 sidor. Originalklotband. (#146385)110:-
Samuelsson, Kurt Från stormakt till välfärdsstat.. Svensk samhällsutveckling under 300 år. Sth 1969. 348 sid. Häftad. (#7855)100:-
Sandholm, Åke Klockarna i Finland på 1500- och 1600-talen.. Åbo 1966. 156 psidor. Häftad. (#17121)160:-
Scandia.. Tidskrift för historisk forskning. Grundad av Lauritz Weibull. Band 1, 1928 - band 71, 2005. Band 1-36 inbundna i klotband, resten i häften. De flesta band finns även att köpa lösa, dock mest häftade. Begär prisuppgift. (#8630)6000:-
Scandia.. Tidskrift för historisk forskninmg. Grundad av Lauritz Weibull. Band 1, 1928 - band 71, 2005. Band 1-46 (1980) inbundna i klotband, resten i häften. De flesta band även finns att köpa lösa, dock mest häftade. Begär prisuppgift. (#177418)7000:-
Scandinavian Journal of History.. Publ. under the auspices of the Historical Associations of Denmark, Finland, Norway and Sweden. Volume 1, 1976 - 2000 (not complete) Vol 1-6 in cloth, the rest in parts as issued. Missing: 1990:2, 1996:4, 1997:1, 1998:3-4, 99:1, 3 and 4, 2000:3-4. We have lots of separate volumes from 1976-94 in stock. Price per volume = year (4 parts) SEK 200 (#177407)5000:-
Scharp, Dag W. Människan - Rättvisan - Friheten.. Liberalismens historia. Illustr. Uddevalla 1956. 515 sidor. 4:o. Original halvfranskt band med bevarat främre omslag. "En krönika om Folkpartiets historia". (#152294)150:-
Scheel, Heinrich Otto Almindelig udkast af krigens skueplads, eller geographisk, topographisk og historisk beskrivelse over kongerigene: Danmark, Norge och Sverrig samt deras Tydske provindser, som indledning til Kong Frederik IV krigs-historie, skrevet og forsynet med et landkort.. Fordansket ved Thomas Thaarup. Kiöbenhavn, August Friderik Stein 1785. (16),656,(8) sidor (något oregelbunden paginering) + utvikbar karta med lite revor. 4:o. I ett samtida nött pappband. Första delen av boken med svag fuktfläck i nedre hörnet (marginalen). (#199573)1700:-
Schefferus, Johannes Memorabilium sueticæ gentis exemplorum liber singularis.. Liber singularis. Amsterdam, Janssonium et Hamburg, Schultzen 1671. (8),230,(3) pages. Small 8:vo. Later half vellum. (#201119)1650:- (bild)
Schweden.. Historisch-statistisches Handbuch. Im Auftrage der Kgl. Regierung herausgegeben von J. Guinchard. I. Land und Volk. II. Gewerbe. Illustrations and maps. Zweite Auflage, Stockholm 1913. 850 + 808 pages. Soft covers. 2 volumes. Stamped. Fine copy. (#172640)300:-
Schweden-Deutschland. Begegnungen und Impulse.. Tyskland och Sverige: möten och impulser. Illustr. Sthlm 1999. 120 pages. Softcover. Parallel Text in German and Swedish. (#66759)135:-
Schwerin, Fr. Bogisl. v. Bidrag till Kännedom af Fäderneslandet.. Upsala, Zeipel och Palmblad 1817. (6),121,(1) sidor. Oskuren, häftad i original gråpappersomslag. Namnteckning: Thore Virgin, exlibris Hammer samt pärmexlibris ? (#190657)600:-
Schybergson, M.G. Historiska studier.. Sth 1904. 324 sidor. Häftad. Stämpel. (#90803)145:-
Schück - Studier i äldre historia tillägnade Herman Schück 5/4 1985.. Sth 1985. 328 sidor. Original klotband. (#7090)200:-
Schück, Henrik Hur gammalt är Sveriges rike?. Stockholm 1917. 18 sidor. Häftad. (#180839)70:-
Schück, Henrik Hur gammalt är Sveriges rike?. Stockholm 1917. 18 sidor. Med omslag i marmorerat pappband. Namnteckning. (#220811)100:-
Schück, Henrik Svenska bilder I-VII.. Valda smärre skrifter i svensk kulturhistoria. Sthlm 1939-1941. 305; 309; 303; 309; 365; 301; 303 sidor. Inbundna i 7 skinnryggsband. (#15435)600:-
Sehlstedt, Berndt Tro i tronens skugga.. Vår okända kungahistoria. Illustrerad. Sthlm 1981. 122 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#180625)135:-
Silvén-Garnert, Eva & Söderlind, Inga (red.) Ett annat Sverige.. Dokument om folkets kamp 1200-1720. Illustr. Sth 1980. 251 sidor. Häftad. (#28255)100:-
Simonson, Örjan Den lokala scenen.. Torstuna härad som lokalsamhälle under 1600-talet. Aa Upps. 1999. 323 sidor + utvikbara kartor i ficka. Häftad. (#28968)170:-
Skansjö, Sten Skånes historia.. Illustr. Lund 1997. 256 sidor. Förlagsband. (#151917)150:-
Skarin, Ole Gränsgårdar i centrum 1-2.. 1: Studier i västsvensk bebyggelsehistoria ca 1300-1600. 2: Exkurser, kasuistik och tabeller. Aa Göteborg 1979. 448 sidor. Häftade. 2 vol. (#3176)350:-
Skott, Staffan Alla dessa Bernadottar.. Kungarna, de kungliga och de övriga. Illustrerad. Sthlm 1996. 424 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#73143)150:-
[Spegel, Haqvin] Then Swenska Kyrkio Historians Första (och Andra) Deel,. Som innehåller Konungarnas och andra Regenters Namn, hwilke hafwa anwändt någon Möda och Omsorg för then Christeliga Religionens Framgång och Öfning uti Swea och Götha Riken; utur åtskilliga Skrifter sammanfattad och med Kongl Maj:ts Nådigste Privilegio, efter föregången Censur, uti Linköping år 1708 Tryckt i Sal Ephr. Kempes Tryckeri. Samt: Andra Delen utaf Swenska Kyrkio Historian, Som innehåller Biskoparnas Namn, Lefwerne och Ämbetes förrättningar Uti the siu äldsta Stiften, alt ifrån Christendomens första begynnelse uti Swea och Giöta Rike; ...1707. (8),92; (16),412,(16) sidor. Liten 4:o. Sammanbunden med: Johamn Götaf Hallman, The Twenne Bröder och Nerikesboer, Som Then Evangeliska Läran Införde uti Nordlanden, Then Äldre Mest. Oluff Petri Phase, ... Then Yngre Mets. Lars Petri Hin Gamle, Stockholm, Biörkman, 1726. (20),176 sidor. Liten 4:o. Inbundna i ett samtida skinnband där 4 cm. av ena falsen spruckit. Ett blad med litet hål i sista arbetet, annrs fin inlaga. Namnteckningar: Krohn. Nils(?) Wettersten 1731 samt Mich Zethrin (?) 1710. (#190224)3000:-
Stadin, Kekke Småstäder, småborgare och stora samhällsförändringar.. Borgarnas sociala struktur i Arboga, Enköping och Västervik under perioden efter 1680. Aa Upp. 1979. 180 sidor. Häftad. (#2415)120:-
Staf, Nils Marknad och möte.. Studier rörande politiska underhandlingar med folkmenigheter i Sverige och Finland intill Gustav II Adolfs tid. Aa. Sth 1935. XXIII, 387 sidor. Häftad. (#7863)170:-
Standberg, Rolf Intrigspelet kring en svensk kungakrona och andra historiska berättelser.. Malmö 1965. 160 sidor. Häftad. Fint ex. (#181671)120:-
Standberg, Rolf Mest Bernadotter och annat känt folk.. Historiska berättelser. Malmö 1966. 160 sidor. Häftad. Fint ex. (#181670)120:-
Stang, Frederik & Sibbern, Georg Den politiske korrespondanse mellom Frederik Stang og Georg Sibbern 1862-1871, I.. Januar 1862 - oktober 1863. Utg. Alf Kaartvedt. Oslo 1956. 637 pp. Inbunden. Lite bläck. (#29342)150:-
Steckzén, Birger Svenskt och brittiskt.. Sex essayer. Upps. 1959. 324 sidor + planscher. Original klotryggsband. (#32046)150:-
Stenroth, Ingmar Sveriges rötter. En nations födelse.. Stockholm 2005. 175 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#168422)140:-
Stenroth, Ingmar Sveriges rötter. En nations födelse.. Stockholm 2005. 175 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Recensionsstämpel. (#207223)125:-
Stensböle i Borgå.. En herrgård under 700 år. Red. Henrik Degerman, Torsten Edgren och Olle Sirén. Illustr. Helsingfors 2004. 328 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#118655)200:-
Stiernman, Anders Anton von Swea och Götha Höfdinga-Minne.. Andra delen. Stockholm 1835. vii,544 sidor. Inbunden i ett något nött marmorerat pappband. Exlibris. OBS! endast del 2. Första delen utkom 1745. (#216177)300:- (bild)
Stiernman, Anders Anton von Swea och Götha Höfdinga-Minne.. Andra delen. Stockholm 1835. vii,544 sidor. Inbunden i ett senare marmorerat pappband. Stort exemplar. OBS! endast del 2. Första delen utkom 1745. (#190618)400:-
Strindberg, August Svenska folket 1-2.. I helg och söken, i krig och i fred, hemma och ute eller Ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia. Illustr. av Carl Larsson m.fl. Gidlunds 1978 (Faksimil). 508 + 480 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. 2 volymer. (#60229)250:-
Strindberg, August Svenska folket 1-2.. I helg och söken, i krig och i fred, hemma och ute eller Ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia. Med illustrationer af Carl Larsson m.fl. Swedish Book, Co., Chicago utan år. (6), 500 + (4), 465, (13) sidor + 2 porträtt. Inbundna med ett främre omslag i ett rött, gediget halvfranskt band (N.B. Andersson). Den s.k. Chicago-editionen. Ett på fotografisk väg åstadkommet tjuvtryck. (#141834)1000:-
Strömberg, Kjell Svenskarna i Frankrike.. En historik. Illustr. Sthlm 1953. 78 sidor. Häftad. (#71155)125:-
Sundberg, Ulf Kungliga släktband. Kungar, drottningar, frillor och deras barn.. Illustrerad. Historiska Media 2004. 319 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Recensionsstämpel. (#168648)160:-
Sundberg, Ulf Svenska freder och stillestånd 1249-1814.. Sthlm 2002. 397 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#109835)165:-
Sundberg, Ulf Svenska krig 1521 - 1814.. Stockholm 1998. 457 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#218599)200:-
Svenska drottningar.. Porträtter och Biografier. Sthlm u.å. 120 sidor + 20 porträtt i litografi. (Christina Gyllenstierna till Josephina Maximiliana Eugenia). Original klotband med blekt rygg. Mycket fint ex. (#189050)175:-
Svenska drottningar.. Porträtter och Biografier. Sthlm u.å. 120 sidor + 20 porträtt i litografi. (Christina Gyllenstierna till Josephina Maximiliana Eugenia). Samtida halvfranskt band. (#189695)275:-
Svenska krusbär. En historiebok om Sverige och svenskar.. I urval av Björn Linnell och Mikael Löfgren. Sthlm 1995. 626 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#77799)180:-
Svenska kröningar. Beskrifningar och anekdoter.. Med porträtter af de flesta svenska konungar samt flere andra illustrationer. Tredje tillökade upplagan, Stockholm 1877. 64 sidor. Häftad med tryckta omslag. Fint ex. Öreskrifter för folket N:o 2. (#220025)100:-
Svenska kungatal. Tal till rikets ständer av Gustav Vasa, Gustav II Adolf och Gustav III.. Stockholm 1914. 45 sidor. Häftad. Svenska tal och tankar 1. (#220072)100:-
Svenska riksdagsakter. jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521-1800. Första serien I:I-IV, (1521-1598), II:I-II:1, 1611-1617) samt andra serien I-III (1719-1734). Utg. Emil Hildebrand m.fl. Sth 1887-1931. Första serien I-3 + Andra serien 1-3:1 inbundna i pappband, varav ett skadat i överkant. Resten häftade. Första serien II:2 saknas. Vissa lösdelar finnes. Begär offert på de delar ni söker. (#25988)4500:-
Svenska riksdagsakter. jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521-1800. Första serien I:I-IV, (1521-1598), II:I-II, 1611-1617) samt andra serien I-III (1719-1734). Utg. Emil Hildebrand m.fl. Sth 1887-1931. Inbundna i 12 halvfranska band, varav Andra serien 1 och 3 avvikande, samt 2 häften (Första serien II:1-2) (#172280)6000:-
Svenska Riksrådets protokoll.. Utgivna av Riksarkivet. Del I: 1621-1629. Stockholm 1878. 292 sidor. Pappband. (#184267)250:-
Svenskbyborna 50 år i Sverige.. Red. Jan A:son-Utas. Illustr. 1979. 148 sidor. (#46601)145:-
Svensk historia.. Konst och minnesmärken berätta. En bildkrönika red. av Gösta Lundquist och Tage Nilsson, Text av Knut Hagberg m.fl. Sth 1950. 604 sidor. Stort format. Halvfranskt band. (#32228)235:-
Svensk historia.. Konst och minnesmärken berätta. En bildkrönika red. av Gösta Lundquist och Tage Nilsson, Text av Knut Hagberg m.fl. Sthlm 1950. 604 sidor. Stort format. Halvfranskt band. (#3802)300:-
Sverige-Finland under 800 år.. Rikt illustr. Sth 1987. 168 sidor. Förlagsband. Utställningskatalog. (#3224)100:-
Sverige och Petersburg.. Vitterhetsakademiens symposium... 1987. Illustr. Sth 1989. 159 sidor. Häftad. (#46869)125:-
Sveriges land och folk I-II.. Historisk-statistisk handbok ... utgiven av J. Guinchard. Illustrerad. Andra upplagan, Sthlm 1915. xxxii, 738 + xx, 726 sidor. Inbundna i 2 dekorerade original klotband. Stämpel. Första upplagan utkom i ett band 1901, redigerad av Gustaf Sundbärg. (#70516)350:-
Sveriges namnkunnigaste män och kvinnor.. Illustr. Sth 1901. 274 sidor + planscher. Dekorerat originalklotband. (#44386)170:-
Sveriges officiela statistik i sammandrag 1870.. [Aftryck af Statistisk tidskrift]. viii, 68 sidor. Häftad. (#91676)150:-
Sveriges officiela statistik i sammandrag 1878.. [Aftryck af Statistisk tidskrift]. viii, 83 sidor. Häftad. Sprucken rygg. (#91677)150:-
Sveriges officiela statistik i sammandrag 1880.. [Aftryck af Statistisk tidskrift]. viii, 85 sidor. Häftad. Främre omslag skadat. (#91678)150:-
Sveriges officiela statistik i sammandrag 1889.. [Aftryck af Statistisk tidskrift]. viii, 88 sidor. Häftad. (#91679)150:-
Sveriges officiela statistik i sammandrag 1891.. [Aftryck af Statistisk tidskrift]. viii, 88 sidor. Häftad. (#91680)150:-
Sveriges officiela statistik i sammandrag 1892.. [Aftryck af Statistisk tidskrift]. viii, 90 sidor. Häftad. (#91681)150:-
Sveriges officiela statistik i sammandrag 1893.. [Aftryck af Statistisk tidskrift]. viii, 90 sidor. Häftad. (#91682)150:-
Sveriges regenter.. Mapp med lösa litografiska porträtt på alla Sveriges regerande furstar från Gustaf I till Oscar II. Dekorerad originalklotmapp med knytband. 1870-tal. (#78827)450:-
Symposium för historiker från Sverige och Finland.. Rapport från symposiet på Olofsborg, Nyslott, Finland 1978. 126 sidor + planscher. Häftad. Namnt. (#3228)120:-
Söderberg - Festskrift till Verner Söderberg den fjärde oktober 1932.. Ill. Sth 1932. 216 pp. Inb. (#8545)160:-
Söderberg - Festskrift till Verner Söderberg den fjärde oktober 1932.. Ill. Sth 1932. 216 sidor. Häftad. (#8543)135:-
Söderberg, Tom Två sekel svensk medelklass.. Från gustaviansk tid till nutid. Sth 1972. 378 pp. Häftad. (#7873)170:-
Söhrman, Ingmar Sverige och de romanska kulturerna.. Illustr. Upps. 1989. 102 sidor. Häftad. (#20694)120:-
Tandefelt, Marika Prima vara!. Språk- och stilhistoriska studier i finlandssvenska och svenska varuhusannonser under 1900-talet. Helsingfors 2013. Illustrerad. 221 sidor. Häftad med skyddsomslag. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland n2 779. Studier i nordisk filologi 85. (#212918)150:-
Tedebrand, Lars-Göran Historia.. Norrländsk och annan. Illustr. Umeå 1989. 206 sidor. Original pappband. (#20673)120:-
Tegnér, Elof Från farfarsfars och farfars tid.. Små ströftåg på historisk mark. Illustr. Sth 1900. 349 sidor. Dekorerat originalklotband. (#15988)145:-
Tegnér, Elof Valda skrifter I-VI.. Sth 1904-1906. XXVII, (8) 418 + (8) 414 + (10) 418 + XIV, 530 + 402 + (8) 464, 70 sidor. Original klotband. 6 volymer. Innehåller bl.a. Gustaf Maurits Armfelt, Anteckningar och minnen af Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister, Gudmund Göran Adlerbeth, Resebilder m.m. (#14271)750:-
Tenow, Elna Kungstanken. Våra anor. Två tal.. Illustrerad. Nordiska samfundets förlag 1912. 50 sidor. Häftad. Namnteckning (#221046)120:-
Thisner, Fredrik Militärstatens arvegods.. Officerstjänstens socialproduktiva funktion i Sverige och Danmark, ca 1720-1800. Aa Upps. 2007. 373 sidor. Häftad. (#139253)150:-
Thomson - Festskrift till Arthur Thomson.. Den 6 november 1961. Red. Sten Carlsson m.fl. Sth 1961. XV, 278 sidor. Original klotryggsband. (#7055)130:-
Thorslund, Lennart Humanism mot rationalism.. Mora 1890-1970: Om två förhållningssätt och deras betydelse i småstadens planeringshistoria. Aa Upps. 1995. 372 sidor. Häftad. (#9284)150:-
Toyne, S.M. The Scandinavians in History.. With a Foreword by G.M. Trevelyan. London 1948. 352 pages + plates. Original cloth. (#108572)200:-
Troels-Lund, Troels Frederik Historisk fortællinger. Tider og tanker. 1-8.. Illustrerad. Kbhvn 1910-12. 8 delar inbundna i 4 gedigna skinnryggsband med blekta ryggar. Fint ex. (#210233)500:- (bild)
Tunberg - Historiska studier.. Tillägnade Sven Tunberg den 1 februari 1942. Red. Schück & Stille. Upps. 1942. 586 sidor. Häftad. (#3259)125:-
Tvistefrågor i svensk historia.. Engelbrekt, Stockholms blodbad, 1634 års regeringsform, Tåget över Bält, Gustav III. Red. B. Sallnäs. Sth 1964. 320 sidor. Pocket. (#3772)100:-
Uggla - Allvarlig debatt och rolig lek.. En festskrift tillägnad Andrzej Nils Uggla. Upps. 2000. 261 pages. Softcover. (#64729)150:-
Une Amitié Millénaire.. Les relations entre la France et la Sučde a travers les ages. Ouvrage publié sous l'égide de l'Académie Royale Suédoise des Belles-Lettres, de l'Histoire et des Antiquités. Redaction Marianne et Jean-Franįois Battail. Illustr. Beauchesne, Paris 1993. xiv,530 pages. Soft covers. (#169164)200:-
Union & secession.. Perspektiv på statsbildningsprocesser och riksupplösningar. Red. Sven Eliæson & Ragnar Björk. Sthlm 2000. 336 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#158776)150:-
Uppman, Brit Samhället och samerna 1870-1925.. Aa Umeå 1978. 192 sidor. Häftad. (#3271)200:-
Utdrag utur alle ifrån den 7. December 1718. (till och med 1794) utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner ock Publicationer,. Som Riksens Styrsel samt inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämväl ock Stockholms Stad i synnerhet, angå; ... Del 1-15 + Register till del 1-4. Sthlm 1742-1829. Inbundna i 16 skinn- och skinnryggsband av olika utseende och olika nötta. Alla banden hela och kompletta. Del 1-4 utgavs av Reinhold Gustaf Modée, 5-7 av hans änka, resten av boktryckare H. Fougt m.fl. (#68024)5500:-
Utterström - Samhällsforskning kring historiska problem.. Uppsatser tillägnade professor Gustaf Utterström. Umeå 1977. 208 sidor. Häftad. Namnstämpel. (#63771)140:-
Wallengren, Hans Hyresvärlden.. Maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö ca. 1880-1925. Aa Lund 1995. 448 sidor. Häftad. (#219034)145:-
Wallengren, Hans Hyresvärlden.. Maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö ca. 1880-1925. Aa Lund 1995. 448 sidor. Häftad. Stämpel. (#111370)145:-
Wallensteen, Ivar Nordens historia i årtal.. Sthlm 1995. 176 sidor. Förlagsband med skyddsomslag (#72920)125:-
Wallentin, Hans Svenska folkets historia.. Illustr. Lund 1978. 207 sidor. Pocket. Lite blyerts. (#29610)100:-
[Wallmark, P.A.] Strödda handlingar, i synnerhet till publicitetens historia i Sverige under de sistförflutna femtio åren. I-II.. Stockholm 1822. (4),142 + (2),45-204 sidor. Samtida halvfranskt band. Ryggen med nött yta. Sidorna 1-44 i del 2 utgavs inte. (#204193)800:- (bild)
[Wallmark, Pehr Adam & Eberhardt, J.H.] Försök till en historia om Sveriges adel,. ifrån de äldsta tider intill Regementsförändringen 1809. Med Bilagor. Sth 1822. (4), 426 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Ryggen lite skadad. (#25815)500:-
Weibull - Vetenskap och omvärdering.. Till Curt Weibull på hundraårsdagen 19 augusti 1986. Gbg 1986. 248 sidor. Förlagsband. (#39880)185:-
Weibull, Curt Historiska problem och utvecklingslinjer.. Åtta studier över viktiga gestalter och avgörande skeden i nordisk och europeisk historia under nio århundraden. Sthlm 1962. 199 sidor. Pocket. (#3288)80:-
Weibull, Curt Händelser och utvecklingslinjer.. Historiska studier. Lund 1949. 254 sidor. Häftad med skyddsomslag. (#3287)120:-
Weibull, Jörgen Bernadotterna på Sveriges tron.. Illustr. Sth 1971. 112 sidor. Stort format. Original pappband. (#72324)125:-
Weibull, Jörgen m.fl. Öresund, då, nu och sedan.. Illustrerad. Corona 1993. 160 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Stämpel. (#212567)140:-
Weibull, Lauritz Stockholms blodbad och andra kritiska undersökningar.. Sthlm 1965. 267 sidor. Häftad. Nött rygg. (#212681)120:-
Weibull, Lauritz Stockholms blodbad och andra kritiska undersökningar.. Sthlm 1965. 267 sidor. Original klotband. (#209460)185:-
Weibull, Lauritz Stockholms blodbad och andra kritiska undersökningar.. Sthlm 1965. 267 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. 11 sidor med blyertsunderstrykningar, några med rödpenna. (#101840)150:-
Weibull, Martin Lunds och Lundagårds minnen. Historiskt festtåg utfördt af Lunds studenter vid invigningen af Lunds nya universitetshus 1882.. Lund 1882. x, (2), 30 sidor + 7 planscher. Liggande folio. Häftad. (#112917)150:-
Westén, Aron Svenska Kongl. Hofclericiets historia I:1-3.. I:1. Ifrån Konung Gustaf I:s till och med Drottning Christinas tid. I:2. Ifrån Konung Carl X. Gustafs til och med Konung Carl XII:s död. I:3. Ifrån Konung Fredrik I:s till närvarande tid. Örebro 1799-1814. 3 graverade titelblad + porträtt av Westén. (12,746,(4) + (2),863,(3) + (8),xiv,969,(5) sidor. Inbundna i 3 samtida, något nötta halvfranska band. Del I:4 utkom 1850 och täcker tiden 1800-1850. Ej med här. (#200626)800:-
Westerlund, Uno En svensk historia från periferin. Med Pite älvdal, Älvsbyns kommun och byn Manjärv i centrum.. Illustrerad. Carlssons bokförlag 2009. 608 sidor. Förlagsband med lite skadat skyddsomslag (#208087)200:-
Westin - Projekt och perspektiv.. Rapport från Gunnar T Westins jubileumsseminarium 1978. Sth 1979. 122 sidor. Häftad. (#3697)85:-
Wiberg, C.F. och Mentzer, T. v. Atlas till Sveriges historia.. Stockholm, Huldberg 1856. 22 sidor text + 12 dubbelsidiga kartor. Stort format. Bandet något nött och inre falsarna spruckna. (#215775)500:- (bild)
Widding, Lars, Gerne, Magnus & Andersson, Åke Nya Svenska Äventyr.. Illustrerad. Sthlm 1977. 168 sidor. Stort format. Original klotband. (#117623)200:-
Wieselgren, Harald I gamla dagar och i våra.. Småskrifter. Sth 1900. 595 sidor. Inbunden. (#8535)150:-
Wieselgren, Harald I gamla dagar och i våra.. Småskrifter. Sthlm 1900. 595 sidor. Dekorerat originalklotband. (#12758)200:-
Wilde, Jacob Sueciæ historia pragmatica quæ vulgō jus publicum dicitur, .... Stockholm, Hartwig Gercken 1731. (8),680,673-796,(2) sidor. 4:o. Samtida nägot nött skinnband. (#209608)950:- (bild)
Willers - Bibliotek och historia.. Festskrift till Uno Willers. Illustr. 378 sidor + 24 planscher. Häftad. (#12761)150:-
von Brinkman - Handlingar ur v. Brinkman'ska archivet på Trolle-Ljungby I-II.. Utgifne af Gust. Andersson. Örebro 1859-65. XI, 344 + VIII, 487 sidor + utvikbart facsimil. I ett halvfranskt band. Försättsbladet klippt. (#7032)300:-
von Brinkman - Handlingar ur v. Brinkman'ska archivet på Trolle-Ljungby I-II.. Utgifne af Gust. Andersson. Örebro 1859-65. XI, 344 + VIII, 487 sidor + utvikbart facsimil. Inbundna i 2 halvklotband. Del I med lagerfläckar. (#3461)300:-
von Dalin, Olof Svea Rikes Historia.. Ifrån des begynnelse til wåra tider I-III:1-2. Graverade titelblad och 3 inklistrade gravyrer. Sthlm 1747-65 (del II i andra upplagan). (38), 666, (6); (36), 884; (30), 704; (22), 652, (8) sidor. 4:o. Inbundna i samtid skinnband, Ryggarna med något nött yta. 5 upphöjda bind och guldornerade ryggar. Ena falsen till del I svag. Några sidor i början av del I med fläck i övre marginalen. (#189427)3500:-
von Horn, Gustaf L:son Rikets regenter.. Rasbiologiska randnoter. Illustr. Skandinaviska SläktStudieSamfundet, Sthlm 1936. 96 sidor. Häftad. (#128966)450:-
von Platen, Gustaf & Tecknar-Anders Fler svenska historier.. Hjältar och skurkar. Sthlm 1988. 119 sidor. Förlagsband. (#150795)110:-
von Rotschild, Lazarus Från Engelbrekt till Gustaf V.. Konturer och episoder från fem seklers svenska riksdagar 1435-1935. Sthlm 1935. 320 sidor. Häftad. (#132724)140:-
von Stiernman, Anders Anton Swea och Götha Höfdinga-Minne:. Eller En Chronologisk Längd och Förteckning Uppå Öfwer-Ståthållare, General Gouverneurer, Gouverneurer, Landshöfdingar, Lagmän, Ståthållare och Commendanter i Konungariket Swerige och dess underliggande Land och Herrskaper .... Sth, Grefing 1745. (8), 390, (24) sidor. (193/194 överhoppade i pagineringen). Liten 4:o. Samtida halvfranskt band, nött och skadad rygg. Första upplagan. Sällsynt. (#189362)1350:-
Wåhlin, Christian Fäderneslandets Historia och Stats-Kunskap för Begynnare, med Bifogade Genealogiska Tabeller öfwer Swenska Konunga Slägterne, samt Konunga Riket Norriges Stats-Kunskap.. Ellofte Upplagan, Lund 1822. (8), 352 + utvikbar tabell. Samtida halvfranskt band. (#8533)250:-
Young, Gordon The Viking Lands.. London 1949. 156 pages + plates. Original cloth. Not about vikings, but Scandinavia in general. (#108574)150:-
Åberg, Alf De fann Sverige åt oss.. Illustr. Sthlm 1968. 166 sidor + planscher. Original klotband. Skyddsomslag. (#57220)150:-
Åberg, Alf Historiska gåtor.. Illustr. Sth 1970. 109 sidor. Häftad. (#16030)100:-
Åberg, Alf När svenskarna upptäckte världen.. Från vikingar till gustavianer. Rikt illustr. Sth 1981. 328 sidor. Original klotband. (#27698)150:-
Ågren, Henrik Tidigmodern tid.. Den sociala tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650-1730. Aa Upps. 1998. 269 sidor. Häftad. (#34304)140:-
Ågren, Henrik Tidigmodern tid.. Den sociala tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650-1730. Aa Upps. 1998. 269 sidor. Häftad. Stämplad. (#90796)120:-
Åkerman - Individ och struktur i historisk belysning.. Festskrift till Sune Åkerman. Red. Tom Ericsson och Agneta Guillemot. Umeå 1997. 245 sidor. Häftad. (#175468)150:-
Åkerman, Sune & Lundholm, Kjell (red.) Älvdal i norr. Människor och resurser i Luledalen 1300-1800.. Umeå 1990. 380 sidor. Häftad. (#39106)145:-
Örnhjälm, Claudius Historiæ Sveonum Gothorumq; ecclesiasticæ.. Libris quatuor priores. Stockholm 1689. (16), 726, sidor inkl. tabell. Liten 4:o. Senare halvfranskt band. Några sidor med fuktfläck. En hel del (gamla) rättelser i den genealogiska avdelningen, sidan 592-602. 16 sidor i slutet (register?) saknas. (#210166)800:- (bild)
Österberg, Eva Folk förr.. Sthlm 1995. 261 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#65364)150:-
Övre Norrlands historia I.. Tiden till 1600. Red. Gunnar Westin. Illustr. Umeå 1962. 588 sidor. Häftad. (#12612)150:-
Övre Norrlands historia I.. Tiden till 1600. Red. Gunnar Westin. Illustr. Umeå 1962. 588 sidor. Klotband. Skyddsomslag. (#101808)200:-
Övre Norrlands historia II.. Tiden 1600-1721. Red. Gunnar Westin. Illustr. Umeå 1965. 431 sidor. Häftad. (#54120)150:-
Övre Norrlands historia II.. Tiden 1600-1721. Red. Gunnar Westin. Illustr. Umeå 1965. 431 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#101807)200:-
Övre Norrlands historia III. Tiden 1638-1772.. Red. Gunnar Westin. Illustr. Umeå 1974. 652 sidor. Häftad. (#215224)150:-
Övre Norrlands historia IV.. Tiden 1772-1810. Red. Gunnar Westin. Illustr. Umeå 1974. 418 sidor. Häftad. (#190321)130:-
Ødegårder og ny bosetning i de nordiske land i senmiddelalderen.. Framveksten av de politiske partier i de nordiske land på 1800-tallet. Rapporter til Det Nordiske Historikermøte i Bergen 1964. Universitetsforlaget 1964. 189 sidor. Häftad. (#171221)150:-
Ødegårder og ny bosetning i de nordiske land i senmiddelalderen.. Framveksten av de politiske partier i de nordiske land på 1800-tallet. Rapporter til Det Nordiske Historikermøte i Bergen 1964. Universitetsforlaget 1964. 189 sidor. Häftad. Lite bläckförstrykningar. (#171222)140:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page