Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Abrahamsson, Åke Ljus och frihet till näringsfång.. Om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det sociala medvetandets ekologi - exemplet Stockholm 1838-1869. Aa Sth 1990. 623 pp. Stämpl. (#28532)140:-
A Documentary History of Communism.. From Lenin to Mao. Edited, with an inroduction and notes, by Robert V. Daniels. New York 1960. 393 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93836)180:-
A Documentary History of Communism 1-2.. Edited with an introduction and notes by Robert V. Daniels. Vintage Russian Library, New York 1962. 322 + 394 pages. Paperbacks. 2 volumes. (#81487)200:-
Albers, Goldschmidt & Oehlke Klassenkämpfe in Westeuropa.. England, Frankreich, Italien. Rowohlt 1972. 313 pages. Paperback. (#115974)100:-
Am Beispiel der Septemberstreiks.. Anfang der Rekonstruktionsperiode der Arbeiterklasse? Eine empirische Untersuchung von Michael Schumann und Andere. Frankfurt am Main 1971. 342 pages. Soft covers. (#93872)160:-
Andersson, Leif Beslut(s)fattarna.. Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år. Illustr. Sthlm 1996. 654 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#71498)160:-
Andersson, Leif Beslut(s)fattarna.. Socialdemokratiska riksdagsgruppen 100 år. Illustr. Sthlm 1996. 654 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. Bakre inre falsen sönder. (#71920)125:-
Anholm, Maria Fabriksarbeterskan.. Hvad kan göras till hennes skydd och höjande i socialt och etiskt hänseende? Sthlm 1907. 116 sidor. Häftad. Nött rygg, omslag loss. (#178528)100:-
Arbetaren i helg och söcken I-II.. Kulturhistoriska studier. I. Hus och hem. II. Vardag och fest. Illustr. Sthlm 1943-44. 288 + 378 sidor. Inbundna, 2 volymer. Del 1 med solkig rygg. Den svenska arbetarklassens historia. (#9860)225:-
Beer, M. A History of British Socialism I-II.. With an Introduction by R.H. Tawney. London 1923 and 1921. 362 + 414 pages. Ocl. 2 vols. Part 1 in second reprint, part 2 first edition. (#40877)400:-
Bergegren, Hinke Strejkledaren. Roman från arbetarrörelsens tidigare år.. Stockholm 1907. 300,(4) sidor. Samtida halvklotband. Lätt nött upptill på ryggen. (#198449)200:-
Berggren, Rut Agitatorn Fru Kata. Kata Dalström och hennes tid.. Stockholm 1991. 268 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. (#210260)150:-
Berggren, Rut Agitatorn Fru Kata. Kata Dalström och hennes tid.. Stockholm 1991. 268 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. Recensionsstämpel. (#208158)150:-
Berglund, Bengt Industriarbetarklassens formering.. Arbete och teknisk förändring vid tre svenska fabriker under 1800-talet. Aa Göteborg 1982. 348 sidor. Häftad. (#2587)175:-
Berkman, Alexander Farväl Aleck.. En anarkists fängelseminnen. Sthlm 1982. 460 sidor. Häftad. Roman? (#115528)150:-
Berättelse. över Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets verksamhet 1943. Sth 1944. 136 pp. Inb. (#9503)60:-
Beyer, Nils Den unge Hjalmar Branting.. Illustr. Sth 1985. 223 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#3304)125:-
Billing, Peter Hundra år med SAP i Skåne.. En årskrönika över Skånes socialdemokratiska partidistrikts verksamhet 1889-1988. Malmö 1989. 289 sidor. A4. Häftad. (#190209)175:-
Björklund, Bertil Svenska Typografförbundet.. Studier rörande Sveriges äldsta fackförbund. Akad. avh. Göteborg 1965. 516 sidor. Häftad. (#16579)150:-
Blidberg, Kersti Splittrad gemenskap. - kontakter och samarbete inom nordisk socialdemokratisk arbetarrörelse 1931-1945. Aa Sth 1984. 284 sidor. Häftad. (#16614)140:-
Blind, Serge La participation et l'intéressement des travailleurs.. Les plans d'épargne de l'enterprise. Paris 1968. 348 pages. Soft covers. (#120877)150:-
Blomkvist, Bo International i miniatyr.. Studier i skånsk arbetarrörelse före 1880 och dess internationella kontakter. Aa Lund 1979. 184 sidor. Häftad. (#2602)110:-
Bohman, Stefan (red.) Befrielsens ord!. Folk på marsch. Svenska arbetarvisor i kampen för politisk och ekonomisk demokrati 1866-1918. Illustr. Lund 1978. 164 sidor. Pocket. (#16439)100:-
Branting - Bilden av Branting.. En antologi under redaktion av Jan Lindhagen. Illustrerad. Stockholm 1975. 452 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#16447)145:-
Branting - Ögonvittnen om Hjalmar Branting.. Red. Ture Nerman. Sth 1961. 224 sidor. Original klotband. (#16446)120:-
Braunthal, Julius Victor und Friedrich Adler.. Zwei Generationen Arbeiterbewegung. Wien 1965. 341 pages + plates. Original cloth in dustjacket. (#152847)300:-
Bäckström, Knut Arbetarrörelsen i Sverige 1.. Den svenska arbetarrörelsens uppkomst och förening med socialismen. Stockholm 1967. 371 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Även del 2 utkom. (#213711)150:-
Bäckström, Knut Arbetarrörelsen i Sverige 2.. Den politiska arbetarrörelsens sprängning och ett nytt revolutionärt arbetarpartis uppkomst. Sthlm 1977. 310 sidor. Pocket (#115063)100:-
Bäckström, Knut Götrek och Manifestet.. Illustr. 1972. 144 sid. Pocket. (#55254)100:-
Börjeson, Torgny Metall 20 - Fackföreningen och människan.. Aa Upps. 1971. 196 sidor. Häftad. (#48163)120:-
Cale, Edgar Barclay The Organization of Labor in Philadelphia 1850-1870.. Diss. Philadelphia 1940. VI, 126 pages. Softcover. Stamped. (#109639)175:-
Carlson, Sune Företagsledare i arbete. En undersökning av företagsledares arbetsbörda och arbetsmetoder. Sthlm 1964. 112 sidor. Pocket. (#211190)100:-
Carlsson, Holger Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avd. 63.. Historik 1895-1945. Illustr. Sth 1944-1945. 248 pp. (#16592)105:-
Casparsson, Ragnar Brinnande horisonter.. Memoarer III. Illustr. Sth 1963. 327 sidor. Original klotband. (#16624)125:-
Casparsson, Ragnar Land du välsignade.. Memoarer II. Illustr. Sth 1962. 331 sidor. Häftad. (#16453)130:-
Caute, David Vänstern i Europa sedan 1789.. Illustrerad. Stockholm 1966. 254 sidor. Häftad. Namnteckning. (#70218)100:-
Cederqvist, Jane Arbetare i strejk.. Studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under industrialismens genombrott. Stockholm 1850-1909. Aa Sth 1980. 176 sidor. Häftad. (#2175)150:-
Chang Ducksoo British Methods of Industrial Peace.. A Study of Democracy in Relation to Labor Disputes. Diss. New York 1936. 332 pages. Softcover. Stamped. (#109754)200:-
Cronin, Bernard Cornelius Father Yorke and the Labor Movement in San Francisco, 1900-1910.. Diss. Washington 1943. 239 pages. Softcover. Stamped. (#118837)425:-
Danielsson, Axel Skrifter.. Urval med levnadsteckning och karaktäristik av Bengt Lidforss. Malmö 1908. LXXXIV, 768 sidor + planscher. Original klotband. (#189688)200:-
Danielsson, Axel Skrifter.. Urval med levnadsteckning och karaktäristik av Bengt Lidforss. Malmö 1908. LXXXIV, 768 sidor + planscher. Skinnryggsband.. (#158402)250:-
De nordiska arbetarekongresserna under 100 år.. Arbetarrörelsens framväxt och utveckling i de nordiska länderna. SAMAK 1986. 320 sidor. Häftad. Tillskrift. (#177536)160:-
Eaves, Lucile A History of California Labor Legislation.. With an Introductory Sketch of the San Francisco Labor Movement. Diss. Berkeley 1910. XIV, 461 pages. Softcover. Stamped. (#88871)800:-
Edenman, Ragnar Socialdemokratiska riksdagsgruppen 1903-1920.. En studie i den svenska riksdagens partiväsen. Aa Upps. 1946. 298 sidor. Häftad. (#16460)125:-
Elander, Ingemar Det nödvändiga och det önskvärda.. En studie av socialdemokratisk ideologi och regionalpolitik 1940-72. Aa Uppsala 1978. 232 sidor. Häftad. (#44460)125:-
Elmbrant, Björn Palme.. Illustr. Sthlm 1989. 391 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#70244)150:-
Elmbrant, Björn Palme.. Illustr. Sthlm 1996. 391 sidor. Pocket. Några få blyertsunderstrykningar. (#180152)100:-
Elmgren, F.E. 30 år som agitator.. Andra upplagan. Jönköping 1920. 112 sidor. Häftad. (#71424)140:-
Emanuelsson, Agneta Pionjärer i vitt.. Professionella och fackliga strategier bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851-1939. Illustr. Aa Upps. 1990. 164 sidor. Häftad. (#3505)140:-
Ericson, Hans-Olof Vanmakt och styrka.. Studier av arbetarrörelsens tillkomst och förutsättningar i Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 1880-1909. Lund 1987. 313 sidor. Häftad. (#2200)140:-
Erlander - Femton år med Tage Erlander.. En skrift till 60-årsdagen 13 juni 1961. Redigerad av Olle Svensson. Sthlm 1961. 125 sidor + planschdel. Originalpappband. (#89995)100:-
Erlander, Tage Dagböcker 1945-1949.. Utgivna av Sven Erlander. Illustr. Sthlm 2001. 516 sidor. Originalklotband. Ej skyddsomslag. Dagbokens första del. (#214967)150:-
Erlander, Tage Dagböcker 1945-1949.. Utgivna av Sven Erlander. Illustr. Sthlm 2001. 516 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. Dagbokens första del. (#96865)200:-
Erlander, Tage Dagböcker 1950-1951.. Utgivna av Sven Erlander. Illustr. Sthlm 2001. 527 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. Dagbokens andra del. (#96864)200:-
Erlander, Tage Dagböcker 1952.. Utgivna av Sven Erlander. Illustr. Sthlm 2002. 260 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. Dagbokens tredje del. (#96867)150:-
Erlander, Tage Memoarer.. 1901-1939, 1940-1949, 1949-1954, 1955-1960, 1960-talet samt Sjuttiotal. Illustrerad. Stockholm 1972-1979. 320; 406; 392; 360; 320; 192 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. 6 volymer. En volym med dedikation från Erlander. (#211626)500:-
Erlander, Tage Memoarer 1901-1939.. Illustr. Sth 1972. 320 sidor. Original klotband. (#64621)95:-
Erlander, Tage Memoarer 1901-1939.. Illustr. Sth 1972. 320 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#64622)100:-
Erlander, Tage Memoarer 1940-1949.. Illustr. Sth 1973. 406 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. (#64623)100:-
Erlander, Tage Memoarer 1940-1949.. Illustr. Sth 1973. 406 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. Signerad av Elander. Blyertsanteckningar på pärmarnas insidor. (#215018)130:-
Erlander, Tage Memoarer 1949-1954.. Illustr. Sth 1974. 392 sidor. Original kotband. Skyddsomslag. (#64679)100:-
Erlander, Tage [Memoarer] Sjuttiotal.. Illustr. Sth 1979. 192 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. Namnteckning. (#85968)135:-
Ett bruk i förvandling.. En krönika om arbetarörelsen i Österby-Dannemora 1926-1986. Illustr. Tierp 1986. 84 sidor. Häftad. (#117813)100:-
Fackföreningarna i Tjeckoslovakien.. Årgång 1957, nr 1-12. Illustrerad. Prag 1957. 4:o. Inbunden med alla omslag i ett linneband. Utgives av Fackföreningarnas centralråd en gång i månaden på engelska, ryska, franska, tyska, italienska och svenska. (#55182)450:-
Falk, Hans Socialistprästen.. H.F. Spak (1876-1926) Sthlm 1998. 491 sidor. Häftad. Biblioteksstämplar. (#171059)130:-
Falk, Hans Socialistprästen.. H.F. Spak (1876-1926) Sthlm 1998. 491 sidor. Häftad. Blyertsanteckningar och lite understrykningar. (#184361)130:-
Flink, Ingvar Strejkbryteriet och arbetets frihet.. En studie av svensk arbetsmarknad fram till 1938. Aa Upps. 1978. 178 sidor. Häftad. (#16477)125:-
Forser, Tomas "Jag har speglat århundradet". En bok om Per Nyström, historikern, publicisten, ämbetsmannen.. Illustrerad. Stockholm 1996. 460 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#17096)150:-
Forssman, Lotta och Paas, Marianne "De få vara tacksamma att vi ge dem arbete".. En bok om arbetarkvinnornas kamp i Sverige. Pan, Sthlm 1976. 162 sidor. Pocket. (#16479)100:-
Frankfurter, Felix Willy Brandt Gestern und Heute.. Eine Dokumentation. Neustadt/S 1972. 95 pages. Soft covers. (#120780)100:-
Franzén, Nils-Olof Hjalmar Branting och hans tid.. En biografi. Illustr. Sthlm 1985. 375 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#3458)150:-
Från bondeuppror till storstrejk.. Dokument om folkens kamp 1720-1920. Red. Jan af Geijerstam m.fl. Ordfront 1987. 251 sidor. Häftad. (#189461)125:-
Gamby, Erik Pär Götrek. - och 1800-talets svenska arbetarrörelse. Illustr. Sth 1978. 306 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#20699)145:-
Glasarbetarminnen från Surte.. Arbetare och bönder 1890-1940. Arbetarrörelsens årsbok 1974. 190 sidor. Pocket. (#69021)100:-
Glotz, Peter Der Weg der Sozialdemokratie.. Der historische Auftrag des Reformismus. Wien 1975. 279 pages. Soft covers. (#93629)140:-
Godin, Stig-Lennart Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur.. Aa Lund 1994. 261 sidor. Häftad. (#32635)125:-
Grafiska Faktors- och Tjänstemannaförbundet 1908-1983.. Red. Kurt Rosengren. Illustr. 888 pp. Inbunden. (#28592)170:-
Graß, Martin Friedensaktivität und Neutralität.. Die skandinavische Sozialdemokratie und die neutrale Zusammenarbeit im Krieg, August 1914 bis Februar 1917. Diss. (Upps.) Bonn-Bad Godesberg 1975. 294 pp. Softcover. (#2773)105:-
Greiff, Mats Kvinnorna marscherade demonstrativt iväg.. Strejker och facklig organisation bland kvinnliga textilarbetare i Ulster 1870-1914. Malmö 1996. 84 sidor. Häftad. (#112805)100:-
Gröndahl, Britta Parti eller fackförening? Förhållandet mellan arbetarrörelsens två armar, belyst av den franska syndikalismens historia.. Federativ 1975. 96 sidor. Häftad. Namnteckning. Federativserien 18. (#207768)100:-
Gröning, Lotta Vägen till makten.. SAP:s organisation och dess betydelse för den politiska verksamheten 1900-1933. Aa Upps. 1988. 208 sidor. Häftad. (#3532)125:-
Gunnarson, Gunnar (red.), Arbetarrörelsens genombrottsår i dokument.. Illustrerad. Prisma 1965. 304 sid. Pocket. (#35264)100:-
Gustafsson, Bo Den norrländska sågverksindustrins arbetare 1890-1913.. Arbets- och levnadsförhållanden. Upps. 1965. 220 sidor. Häftad. (#6776)125:-
Gustafsson, Bo Sågverksindustrins arbetare 1890-1945.. Särtryck. Illustr. Sth 1962. 86 pp. (#16587)60:-
Hadenius, Axel Facklig organisationsutveckling.. En studie av Landsorganisationen i Sverige. Akad. avh. Uppsala 1976. 214 sidor. Häftad. Fackföreningsundersökningen 3. (#55500)140:-
Halvorsen, Carsten Revolutionens ambassadör.. Alexandra Kollontays liv och gärning (åren 1872-1917). Sthlm 1945. 266 sidor + planscher. Original halvklotband. (#125036)125:-
Hansome, Marius World Workers' Educational Movements.. Their Social Significance. Diss. New York 1931. 594 pages. Softcover. Stamped. (#71817)150:-
Hansson, Sigfrid Ur den svenska arbetarrörelsens historia.. Fackföreningsväsendet. Sth 1939. 80 sidor. Häftad. (#16487)70:-
Hedén - Fahlgren, Margaretha Litteraturkritiker i arbetarrörelsen.. En studie i Erik Hedéns dagskritik 1909-1925. Aa Upps. 1981. 184 sidor. Häftad. (#4414)100:-
Henningsson, Börje Det röda Dalarna. Socialdemokrater, anarkosyndikalister och kommunister inom Dalarnas Arbetarrörelse 1906-1937.. Akademisk avhandling Uppsala 2004. 307 sidor. Häftad. (#87969)150:-
Hermansson, C.H. Kommunister. Första boken. En intervjubok. Lund 1977. 434 sidor. Pocket. (#210758)100:-
Hildebrand, Karl & Brunius, Axel Fackföreningsrörelsen och samhället.. Sthlm 1934. 251 sidor. Häftad. (#101217)145:-
Hildebrand, Wigbert Der Mensch im Godesberger Programm der SPD.. Bonn 1967. 175 pages. Softcover. (#157782)125:-
Hildebrand, Wigbert Der Mensch im Godesberger Programm der SPD.. Bonn 1967. 175 pages. Softcover. A few ink markings in margins. (#108023)100:-
Hirdman, Yvonne Med kluven tunga.. LO och genusordningen. Illustrerad. Sthlm 1998. 464 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#25219)175:-
Hjartarson, Stefán F. Kampen om fackföreningsrörelsen.. Ideologi och politisk aktivitet på Island 1920-1938. Illustr. Aa Upps. 1989. 285 sidor. Häftad. (#16491)100:-
Hjärne, Harald Norrlands arbetarfråga.. Föredrag hållet å Gillesalen i Upsala 25 april 1899. Upsala 1899. 38 sidor. Häftad. (#159661)120:-
Hoadley, Anna-Greta Nilsson Atomvapnet som partiproblem.. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och frågan om svenskt atomvapen 1955-1960. Aa Sth 1989. 231 Sidor. Häftad. (#15807)150:-
Holmberg, Håkan Folkmakt, folkfront, folkdemokrati.. De svenska kommunisterna och demokratifrågan 1943-1977. Aa Upps. 1982. 242 sidor. Häftad. (#16493)120:-
Horgby, Björn Egensinne och skötsamhet.. Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940. Sthlm 1993. 599 sidor. Pappband. (#180623)200:-
Hultén, Gösta Arbetsrätt och klassherravälde.. Kring strejklagarnas historia. Andra upplagan, Sthlm 1973. 280 sidor. Pocket. (#183845)100:-
Hultén, Gösta Arbetsrätt och klassherravälde.. Kring strejklagarnas historia. Sthlm 1971. 280 sidor. Pocket. Bläckunderstrykningar. (#16494)60:-
Hunter, Leslie The Road to Brighton Pier.. London 1959. 224 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95213)150:-
Håkansson, N.H. Ossian Bland kulturens primärarbetare.. Minnesskrift, utgiven till Stockholms Grovarbetarefackförenings 40-årsjubileum 21 maj 1928. Illustr. Sth 1928. 680 sidor + XCI planscher. Häftad. (#16496)145:-
Höglund, Zeth Härliga tider.. Minnen i fackelsken 1900-1911. Sthlm 1951. 312 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#122849)150:-
Ilgenstein, W. Die religiöse Gedankenwelt der Sozialdemokratie.. Eine aktenmässige Beleuchtung der Stellung der Sozialdemokratie zu Christentum und Kirche. Berlin 1914. 304 pp. (#43584)150:-
Johannesson, Kurt (red.) Agitatorerna.. Illustrerad. Sthlm 1996. 383 sidor. Original pappband. Arbetarrörelsen och språket. (#29489)185:-
Johannesson, Lena, Kjellman, Ulrika & Frykman, Birgitta Skarin Arbetarrörelse och arbetarkultur.. Bild och självbild. Illustrerad. Sthlm 2007. 422 sidor. Förlagsband. Dedikation från "Lena". (#160900)180:-
Johannesson, Pia Götebo Enhet - Motstånd - Glöd.. Fackliga kvinnominnen från Göteborg. Illustr. U.o. 1990. 59 sidor. Häftad. Stämpl. (#25799)40:-
Johanson, Curt Lantarbetarna i Uppland 1918-1930.. En studie i facklig taktik och organisation. Illustr. Aa Upps. 1970. 400 sidor. Häftad. (#2908)140:-
Johansson, Anders L. Gunnar Sträng - Landsvägsagitatorn.. Illustr. Sth 1992. 428 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#35545)150:-
Johansson, Gustav Från grupp till yrkeskår.. Fem år av åttio i trettiosexans historia. Perioden 1963-1968. Illustr. Oskarshamn 1968. 126 pp. Hfrbd. (#16503)80:-
Johansson, Gustav Vi bygger staden.. Stockholms Grovarbetarefackförening 1888-1963. Perioden 1938-1963. Illustr. Sth 1963. 179 pp. Hfrbd. (#16501)85:-
Johansson, Ingemar Strejken som vapen.. Fackföreningar och strejker i Norrköping 1870-1910. Aa Sth 1982. 452 sidor. Häftad. (#2922)165:-
Johansson, Ingemar Strejken som vapen.. Fackföreningar och strejker i Norrköping 1870-1910. Aa Sth 1982. 452 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#160159)135:-
Johansson, John Smedernas fackförening 1891-1941.. Illustrerad. Sthlm 1940. 288 sidor. Original halvfranskt band. Blekt rygg. (#115896)200:-
Jonasson, Gustaf Per Edvin Sköld 1946-1951.. Under medverkan av Lars Sköld. Upps. 1976. 203 sidor. Häftad. (#16569)130:-
Jonsson, Per Prickad.. Sthlm 1933. 48 sidor. Häftad. Namnteckning. (#103527)100:-
Josephson, Erland F. SKP och Komintern 1921-1924.. Motsättningarna inom Sveriges Kommunistiska Parti och dess relationer till den Kommunistiska Internationalen. Aa Upps. 1976. 366 sidor. Häftad. (#2276)150:-
Josephy, Berthold Program och verklighet.. Arbetarrörelsens efterkrigsprogram skärskådas. Sth 1945. 96 pp. (#16504)100:-
Jönköpings arbetarekommun 50 år 1901-1951.. Jönköping 1951. 77 sidor. Häftad. (#203856)100:-
Kalinin, M.I. Om kommunistisk fostran.. Göteborg 1974. 343 sidor. Pocket. (#126477)100:-
Kan, Aleksander Nikolaj Bucharin och den skandinaviska arbetarrörelsen.. Uppsala 1991. 187 sidor. Häftad. (#62938)125:-
Karlbom, Torvald Pappersindustriarbetarnas fackliga organisationshistoria. Utgiven till Pappersindustriarbetarförbundets 25-årsjubileum 1945. 336 sidor. Halvlinneband. (#196318)130:-
Karlsson, Gunnel Manssamhället till behag?. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund 1990. 250 sidor + illustrationer. Förlagsband. Namnteckning. (#207942)150:-
Kempe, Jan Stockholms grovarbetarefackförening 50 år.. 1888-1938. Historik. Illustr. Sth 1938. 268 pp. (#16475)100:-
Kennerström, Bernt Mellan två internationaler.. Socialistiska partiet 1929-37. Aa Sth 1975. 277 sidor. Häftad. (#3593)120:-
Kilbom, Karl Ur mitt livs äventyr.. Illustr. Sthlm 1953. 284 sidor. Original klotband. (#16509)130:-
Kjellvard, Henry Det bevingade hjulets folk I-II.. Minnesskrift vid Svenska Järnvägsmannaförbundets 50-årsjubileum. I: 1899-1924. II: 1925-1949. Illustr. Sthlm 1949. 522 + 508 sidor. Original klotryggsband. 2 volymer. (#16510)250:-
Klockare, Sigurd Den unge Per Albin - marxisten.. Sthlm 1974. 310 sidor. Pocket. (#16512)90:-
Kommunism och kristendom.. Analyserad och betraktad ur marxistisk och darwinistisk synpunkt. Chicago 1922. Halvklotband. (#70850)200:-
Kongressprotokoll 1949.. Sv. Fabriksarbetareförbundets 20:e ordinarie kongress i Stockholms konserthus 23-27 aug. Illustr. Sth 1949. 244 pp. Inb. (#9438)65:-
Kramer, J.V. Norbergsstrejken 1891-1892.. Sth 1932. 84 pp. Stämpel. (#25940)105:-
Kristensson, Kaj, Nyström, Hans & Nyström, Örjan Från mörkret stiga vi mot ljuset. Arbetarrörelsens historia i Sverige.. Illustrerad. Göteborg 1985. 560 sidor. Förlagsband. (#2954)150:-
Kuczynski, Jürgen Arbetarklassens uppkomst.. Illustr. Sthlm 1967. 253 sid. Häftad. (#63999)120:-
Kuron, Jacek & Modzelewski, Karol Brev till polska arbetarpartiet.. Vänsteroppositionens politiska plattform i dagens Polen. Lilla Partisanserien 1969. 127 sidor. Pocket (#116289)100:-
Lahme, Hans-Norbert Sozialdemokratie und Landarbeiter in Dänemark (1871-1900).. Eine Studie zur Entwicklung von Theorie und Praxis in der frühen dänischen Sozialdemokratie Gleichzeitig ein Beitrag zur Diskussion der Agrarfrage in der europäischen Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg. Diss. Odense 1992. 415 pages. Softcover. (#64727)200:-
Landelius, Torsten Workers, Employers and Governments.. A comparative study of delegations and groups at the International Labour Conference 1919-1964. Diss. Sthlm 1965. 554 pages. Soft covers. (#45789)180:-
Lantz, Sture W. Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.. Minnesskrift 1926-1976. Borås 1978. 208 pp. (#16434)60:-
Lantz, Sture W. De Förenade Förbundens organisationshistoria.. 1946-1962. Illustr. Sth 1963. 368 pp. Inb. (#16519)100:-
Larsen, Aksel Den levende vej.. Taler og artikler 1956, 1957, 1958. Eget forlag 1958. 376 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#69305)135:-
Larsson, Tage Väckelsen och Sundsvallsstrejken 1879.. Motala 1972. 198 sidor. Häftad. (#16520)120:-
Larsson, Ulf Svensk socialdemokrati och Baltikum under mellankrigstiden.. Sthlm 1996. 106 sidor. Häftad. Studia Baltica Stockholmiensia 17. (#46271)115:-
Lidström, Axel Från skråtidens Örebro till den gryende arbetarrörelsen.. En kulturhistorisk studie. Illustrerad. Örebro 1951. 148 sidor. Häftad. (#133104)140:-
Liljeström, Rita & Dahlström, Edmund Arbetarkvinnor. i hem-, arbets- och samhällsliv. Stockholm 1981. 366 sidor. Limhäftad. (#13131)130:-
Lindblad, Ingemar Svenska Kommunalarbetareförbundet 1910-1960.. En studie i svensk fackföreningsrörelse. Akad. avh. Sthlm 1960. 595 sidor. Häftad. (#16522)165:-
Lindbom, Tage Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen i Sverige.. Illustr. Sth 1945. 368 sidor. Inbunden. (#20545)150:-
Lindbom, Tage Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigare historia 1872-1900.. Akad. avh. Sthlm 1938. 422 sidor. Halvfranskt band. (#148224)250:-
Lindbom, Tage Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigare historia 1872-1900.. Akademisk avhandling Stockholm 1938. 422 sidor. Häftad. (#33822)170:-
Lindgren, Anne-Marie och Lindgren Åsbrink, Marika Systrar, kamrater! Arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer. Fotoillustrerad. Idé & Tendens 2007. 319 sidor. Originalpappband. (#215461)180:-
Lindgren, Jan Från Per Götrek till Per Albin.. Några drag ur den svenska socialdemokratiens historia. Illustr. Sth 1936. 278 sidor. Häftad. (#189754)110:-
Lindgren, John Det Socialdemokratiska arbetarpartiets uppkomst i Sverige 1881-1889.. Sth 1927. 352 sidor. Häftad. (#3613)140:-
Lindgren, John Per Albin Hansson i svensk demokrati 1.. Illustr. Sth 1950. 440 sidor + ett antal faksimilia. 4:o. Originalklotband. (#37579)170:-
Lindgren, John m.fl. Svenska metallindustriarbetareförbundets historia I-II.. 1888-1925. Illustr. Sthlm 1938-48. 666 + 827 sidor. Original klotband. 2 volymer. (#83815)450:-
Lindholm, Stig Frihet Jämlikhet Broderskap. Illustr. Sth 1979. 126 pp. Inb. (#16528)40:-
Lindström, Rickard Axel Danielsson.. Illustr. Sth 1950. 96 sidor. Häftad. (#16529)50:-
Lindström, Rickard En socialist.. Fragment ur en självbiografi. Sthlm 1930. 209 sidor. Häftad. (#55585)135:-
Lindström, Ulla I regeringen.. Ur min politiska dagbok 1954-1959. Illustr. Sth 1969. 351 sidor. Häftad. (#16530)100:-
Lindström, Ulla Och regeringen satt kvar!. Ur min politiska dagbok 1960-1967. Illustr. 378 sidor. Häftad. (#120697)125:-
Lindström, Åke Bruksarbetarfackföreningar.. Metalls avdelningar vid bruken i östra Västmanlands län före 1911. Aa Upps. 1979. 146 sidor. Häftad. (#16621)125:-
LO - Berättelse. över Landsorganisationens i Sverge verksamhet 1931 avgiven till representantskapets årsmöte 10-13 maj 1932. Sth 1932. 272 pp. (#16516)65:-
LO - Hansson, Sigfrid Minnesskrift.. Landsorganisationens första kvartsekel 1898-1923. Illustr. Sth 1923. 312 pp. Fläckat främre omslag. Fuktfläck i inlagan. (#37441)85:-
LO - Hansson, Sigfrid Minnesskrift.. Landsorganisationens första kvartsekel 1898-1923. Illustr. Sth 1923. 312 pp. Halvfranskt band. (#37443)170:-
Lundberg, Bengt Jämlikhet?. Socialdemokratin och jämlikhetsbegreppet. Aa Göteborg 1979. 228 sidor. Häftad. (#3004)150:-
Lundvik, Bertil Solidaritet och partitaktik.. Den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936-1939. Aa Upps. 1980. 212 sidor. Häftad. (#16533)135:-
Luxemburg, Rosa Breve fra fængslet.. Kbhvn 1949. 62 sidor. Original pappband. (#154489)140:-
Magnusson, Gerhard Hjalmar Branting i närbild.. Sthlm 1939. 239 sidor + planscher. Halvklotband. (#162751)150:-
Magnusson, Gerhard Hjalmar Branting i närbild.. Sthlm 1939. 239 sidor + planscher. Häftad. Lite nött rygg. (#78022)100:-
Magnusson, Gerhard Socialdemokratien i Sverige I-III.. I. I brytningstider. II. I kamptider. III. I ansvarstider. Illustrerad. Sthlm 1920-24. 424 + 400 + 437 sidor. Original klotband. 3 volymer. (#69415)350:-
Magnusson, Gerhard Socialdemokratien i Sverige I-III.. I. I brytningstider. II. I kamptider. III. I ansvarstider. Illustrerad. Sthlm 1920-24. 424 + 400 + 437 sidor. Original skinnryggsband. 3 volymer. (#162749)450:-
Malmberg, Bo (red.) Den tidiga arbetarrörelsen i Enköping och pastor Spak.. Illustrerad. Enköping 1979. 190 sidor. Häftad. (#207240)135:-
Mapping the West European Left.. Edited by Perry Anderson and Patrick Camiller. London 1994. 276 pages. Softcover. (#116025)130:-
McNaughton, Wayne Leslie, The Development of Labor Relations Law.. Dissertation, Washington, Columbia Univ. 1941. (6),197 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205849)200:-
Metall 100 år - fem uppsatser.. Arbete, miljö, studier. Illustrerad. Sthlm 1988. 178 sidor. Häftad. (#84653)125:-
Millbourn, Ingrid "Rätt till maklighet". Om den svenska socialdemokratins lärprocess 1885-1902. Aa Sth 1990. 438 sidor. Häftad. (#15765)150:-
Misgeld, Klaus Den fackliga europavägen.. LO, det internationella samarbetet och Europas enande 1945-1991. Sthlm 1997. 448 sidor. Original klotband. (#69262)200:-
Misgeld, Klaus Die "Internationale Gruppe demokratischer Sozialisten" in Stockholm 1942-1945.. Zur sozialistischen Friedensdiskussion während des Zweiten Weltkrieges. Aa Upps. 1976. 212 pages. Soft covers. (#16537)125:-
Misgeld, Klaus Sozialdemokratie und Außenpolitik in Schweden.. Sozialistische Internationale, Europapolitik und die Deutschlandfrage 1945-1955. Frankfurt 1984. 563 pages. Softcover. (#16536)175:-
Moberg, Kerstin Från tjänstehjon till hembiträde.. En kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen 1903-1946. Aa Upps. 1978. 256 sidor. Häftad. (#956)140:-
Månsson - Höglund, Zeth Fabian Månsson.. Bunden med Kata Dalström av Mauritz Västberg. Illustr. Sth 1951. 96 sidor. Häftad. (#16455)90:-
Nerman, Ture Hjalmar Branting - kulturpublicisten.. Illustr. Sth 1958. 286 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#189485)140:-
Nerman, Ture Hjalmar Branting - kulturpublicisten.. Illustr. Sth 1958. 286 sidor. Häftad. (#88124)100:-
Nerman, Ture Kommunisterna.. Från Komintern till Kominform. 280 sidor. Häftad. (#89994)125:-
Nilsson, Runo B.A. Rallareliv.. Arbete, familjemönster och levnadsförhållanden för järnvägsarbetare på banbyggena i Jämtland-Härjedalen 1912-1928. Illustr. Aa Upps. 1982. 208 sidor. Häftad. (#14549)125:-
Nordahl, Per De sålde sina penslar.. Om några svenska målare som emigrerade till USA. Illustr. Sthlm 1987. 134 sidor. Inbunden. (#70837)150:-
Nordström, G. Hilding Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti under genombrottsåren 1889-1894.. Bidrag till det svenska partiväsendets historia. Aa Upps. 1938. 935 pp. Halvfranskt band. Tidningsartiklar inklistrade bak i boken. Dedikation. (#36670)340:-
Nordström, G. Hilding Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti under genombrottsåren 1889-1894.. Bidrag till det svenska partiväsendets historia. Aa Upps. 1938. 935 sidor. Häftad. (#16619)210:-
Norman, Birger Ådalen 31.. En berättelse. Sthlm 1968. 216 sidor + planscher. Häftad. (#148180)135:-
Norman, Birger Ådalen 31.. En berättelse. Sthlm 1971. 211 sidor + planscher. Pocket. (#81313)100:-
Nothin, Torsten Från Branting till Erlander.. 2:a uppl. Illustr. Sth 1955. 392 sidor. Original halvklotband. (#16543)130:-
Nothin, Torsten Från Branting till Erlander.. Illustr. Sth 1955. 392 sidor. Halvfranskt band. (#162752)200:-
Nothin, Torsten Från Branting till Erlander.. Illustr. Sth 1955. 392 sidor. Häftad. (#16627)85:-
Notiser från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.. Ett urval. Illustr. 1996. 256 sid. Inb. (#64759)125:-
Nykorporativismen.. Organisationerna i ett demokratiskt samhälle. Sth 1983. 128 pp. (#16544)40:-
Nyström, Maurits En väldig kraftmätning. Om socialdemokratins uppkomst i Norrbotten.. Illustrerad. Norrbottens museum 1985. 136 sidor. Häftad. (#210346)145:-
Nyström, Örjan Mellan anpassning och motstånd.. Facket och det nya arbetslivet. Sth 2000. 292 sid. Inbunden. (#42387)125:-
Olsson, Tom Pappersmassestrejken 1932.. En studie av facklig ledning och opposition. Aa Lund 1980. 496 sidor. Häftad. (#16620)125:-
Oskarsson, Sven The Fate of Organized Labor.. Explaining Unionization, Wage Inequality, and Strikes Across Time and Space. Diss. Uppsala 2003. 181 pages. Soft covers. (#83843)150:-
Palm - August Palm.. Den svenska socialdemokratins banbrytare. Illustrerad. Sthlm 1931. 484 sidor. Halvfranskt band, lite skadat i ryggens överkant. "Inleds med några biografiska anteckningar av John Lindgren, men huvudparten utgörs av Palms egen skildring ...: Ur en agitators liv." (#170853)150:-
Palm, August, Ur en agitators lif. Memoarer.. Stockholm, Björck & Börjesson 1904. 8:o 360 sidor. Illustrerad. Förlagets bruna illustrerade klotband. Främre fria försättsbladet saknas.En del understrykningar med kulspets i början. Bandet något nött och fläckat. (#192960)125:-
Palm, Irving Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen.. Frikyrkorörelsens hållning till arbetarnas fackliga kamp åren kring sekelskiftet. Aa Uppsala 1982. 224 sidor. Häftad. (#123338)150:-
Persson, Christer Axel, främling, människa.. Sth 1981. 234 pp. (#16549)60:-
Protokoll. fört vid Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets 19:e ordinarie kongress i Konserthuset i Stockholm dagarna 9-15 september 1945. Sth 1946. 376 pp. Inb. (#9502)75:-
Protokoll. Järnbruksarbetarkonferenser 1939-1942.. (Ryggtitel). Sth 1940-1943. 23; 86; 28; 36; 42; 38; 51; 31 pp. Hfrbd. (#16553)80:-
Pålbrant, Rolf Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939.. Aa Upps. 1977. 247 sidor. Häftad. (#16615)125:-
Rafnsdóttir, Guðbjörg Linda Kvinnofack eller integrering som strategi mot underordning.. Diskussion kring kvinnliga fackföreningar på Island. Aa Lund 1995. 224 sidor. Häftad. Stämpl. (#80508)145:-
Ragnerstam, Bunny Arbetare i rörelse.. Historisk krönika. Sthlm 1986 312 sidor. Förlagsband. En andra del utkom 1987. (#179139)125:-
Reed, Louis S. The Labor Philosophy of Samuel Gompers.. Diss. New York 1930. 190 pages. Softcover. Stamped. (#78949)250:-
Robbins, Edwin Clyde Railway Conductors.. A Study in Organized Labor. Diss. New York 1914. 183 pages + folding tables. Softcover. Stamped. (#87738)200:-
Rollén, Berit Vi kommer tillbaka.. En bok om arbetarrörelsen och framtiden med intervjuer med bl.a Olof Palme och Gunnar Nilsson. Sthlm 1977. 203 sidor. Häftad. (#101214)125:-
Rosberg, Algot Amalthea.. Sthlm 1918. 168 sidor + planscher. Häftad. Skuren. Femte upplagan. (#189259)150:-
Rosenberg, Sven-Åke Kyrkan och arbetarrörelsen.. Illustr. Lund 1948. 384 sidor. Häftad. (#25008)145:-
Ryssland. Officiell rapport av Engelska Fackföreningsdelegationen till Ryssland och Kaukasus i november och december 1924.. Auktoriserad översättning. Illustrerad. Frams förlag, Stockholm 1925. 311 sidor + kartor. Häftad. Skuren, så kartorna blivit decimerade. (#209010)100:-
Samråd i kristid.. Protokoll från den Nordiska Arbetarrörelsens Samarbetskommitté 1932-1946. Utg. Krister Wahlbäck och Kersti Blidberg. Sth 1986. 364 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#3713)150:-
Samuelson, Oskar Tio års kamp.. Ett brottstycke ur arbetarrörelsens historia. Frams förlag, Stockholm 1927. 52 sidor. Häftad. Lite förstrykningar och kommentarer med blyerts. (#186628)110:-
Schneider, David M. The Workers (Communist) Party and American Trade Unions.. Diss. Baltimore 1928. IX, 115 pages. Softcover. Stamped. (#69106)230:-
Spaak, H. Bokföringen vid Ö. Redvägs Arbetareförening eller försök till en enkel och lättfattlig bokföring, för consumtionsföreningar, jämte Ö. Redvägs Arbetareförenings stadgar.. Ulricehamn 1870. viii,39,10 sidor. Häftad i blanka omslag. Stämpel. (#208493)100:-
Steim, Jürgen Die Geschichte des ersten fachlichen Wirtschaftsverbandes in Deutschland 1.. Vom deutschen Buchdrucker-Verein zum Bundesverband Druck. 1869-1945. Illustr. Wiesbaden 1969. 238 pages. Original cloth. Dust jacket. Part 1 only (all issued). (#140042)125:-
Stockholms hamnarbetarefackförening med sektioner. 1895-1945. Illustr. Sth 1945. 110 pp. (#15383)65:-
Stockholms murare vid halvsekelsgränsen.. Illustr. Sth 1935. 184 pp. (#16473)80:-
Stowell, Charles Jacob The Journeymen Tailors' Union of America.. A Study in Trade Union Policy. Diss. Chicago 1918. 143 pages. Softcover. Stamped. (#89272)200:-
Strömberg, Thord Kommunalsocialismen inför verkligheten.. Aa Örebro 1984. 148 sidor. Häftad. (#16630)100:-
Ström, Fredrik I stormig tid.. Memoarer. Sthlm 1942. 278 sidor. Häftad. (#122597)140:-
Ström, Fredrik Min ungdoms strider.. Memoarer. Illustr. Sth 1940. 439 sidor. Original halvfranskt band med upphöjda bind. (#16576)200:-
Sturmthal, Adolf La tragedia del movimiento obrero.. Editorial Huella 1956. 358 pages. Soft covers. (#95150)150:-
Ståhl, Manne Sträng, finansministern.. Sthlm 1970. 144 sidor + illustrationer. Häftad. (#122663)145:-
Ståhl, Margareta Vår fana, röd till färgen.. Fanor som medium för visuell kommunikation under arbetarrörelsens genombrottstid i Sverige fram till 1890. Akad. avh. Linköping 1999. 380 sidor. Häftad. Biblioteksstämplar, annars mycket fint ex. (#170904)170:-
Sundstén, Taru Amerikansuomalainen työväenteatteri ja näytelmäkirjallisuus vuosina 1900-1939.. Illustr. Turku 1977. 103 pages. Softcover. (#70835)125:-
Sundsvallsstrejken 1879.. Samtida dokument och historisk belysning. Illustrerad. Sundsvalls museum 1979. 297 sidor. Original klotband. (#99992)150:-
Swahn, Waldemar Per Albin Hansson.. Springpojken som blev statsminister. Illustr. Sth. 1942. 286 sidor. Klotband, komponerat av Sigvard Bernadotte, med medbundna omslag. (#37199)210:-
Swahn, Waldemar Per Albin Hansson.. Springpojken som blev statsminister. Illustr. Sth. 1942. 286 sidor. Med främre omslag i halvfranskt band. (#120652)200:-
Svensk arbetarrörelse i ord och bild.. 1881-1955. Illustr. Sth 1956. 318 pp. Inb. (#15367)125:-
Svensk arbetarrörelse i ord och bild 1881-1955.. Redaktör Ture Nerman. Illustrerad. Sthlm 1956. 317 sidor. Original klotband. (#85505)150:-
Svenska Typografernas historia.. Minnesskrift... 30-års jubileum. Illustr. Oskarshamn 1916. 168 pp. Bakre delen fuktskadad. (#37201)105:-
Svensson, Ingemar Brytningsåren.. Illustr. Göteborg 1992. 161 sidor. Originalpappband. (#88347)145:-
Söderblom, Anna Lisa Grön ungdom under röda fanor.. Glimtar ur den socialdemokratiska ungdomsrörelsens historia och Per Albin Hanssons liv. Illustrerad. Sthlm 1945. 240 sidor. Häftad. (#105980)150:-
The World in the Basement.. International Material in Archives and Collections. Illustr. Sthlm 2002. 128 pages. 4:o. Softcover. Labour Movement Archives and Library. (#71289)125:-
Thiel, Thomas Den stora famnen.. Socialdemokratins okända förgreningar. Novum, Uppsala 1976. 93 sidor. Pocket. (#116291)100:-
Thorsson - Vennerström, Ivar F.V. Thorsson.. En minnesskrift. Illustr. Sthlm 1926. 333 sidor. Halvfranskt band. (#37402)105:-
Thunander, Gunnar Landtarbetarstrejken i nordvästra Skåne 1907.. En undersökning på uppdrag af Centralförbundet för socialt arbete verkställd i september 1907. Sthlm 1907. 45 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. (#124041)150:-
Thysell, Sam. Kristendomen och arbetarrörelsen.. En undersökning om kristendomens ställning till det ekonomiska livet och ett försök till prövning av arbetarrörelsens innebörd utifrån kristna principer. Linköping 1928. 400 pp. (#31862)105:-
Thörnquist, Annette Lönearbete eller egen jord?. Den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan 1908-1936. Aa Upps. 1989. 321 sidor. Häftad. (#16706)135:-
Uhlén, Axel Arbetardiktningens pionjärperiod 1885-1909.. Illustr. Sth 1964. 350 pp. Inbunden. (#26440)150:-
Va' har harrn me' mina arbetare å göra?. Om arbete, kultur och facklig strategi bland lundatypograferna under 100 år. Red. Lars Olsson. Illustrerad. Lund 1988. 258 sidor. Original pappband. (#117964)150:-
Wahlbom, Hans Socialdemokratins och Kyrkans första möte.. Sthlm 1999. 180 sidor. Häftad. Dedikation. (#184186)130:-
Wallander, Kristina Metallarbetaren och litteraturen.. Det litterära stoffet i en svensk fackförbundstidning 1890-1978. Aa Lund 1982. 253 pp. (#35233)105:-
Weinstein, Harold R. Jean Jaurès.. A Study of Patriotism in the French Socialist Movement. Diss. New York 1936. 200 pages + portrait. Softcover. Stamped. (#88964)200:-
Westerståhl, Jörgen Svensk fackföreningsrörelse.. Organisationsproblem. Verksamhetsformer. Förhållande till staten. Sthlm 1945. 487 sidor. Original halvklotband. Den svenska arbetarklassens historia. (#35554)170:-
Westerståhl, Jörgen Svensk fackföreningsrörelse.. Organisationsproblem. Verksamhetsformer. Förhållande till staten. Sthlm 1945. 487 sidor. Original halvklotband. Något fuktskadad. Den svenska arbetarklassens historia. (#56876)130:-
Westerståhl, Jörgen Svensk fackföreningsrörelse.. Organisationsproblem. Verksamhetsformer. Förhållande till staten. Sthlm 1945. 487 sidor. Original halvklotband. Understrykningar med bläck och blyerts. Den svenska arbetarklassens historia. (#51064)120:-
Vi bolsjeviker.. Moskva och Göteborg 1984. 600 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#69328)140:-
Wigforss, Ernst Minnen I-III.. I: Före 1914. II: 1914-1932. III: 1932-1949. Illustrerad. Stockholm 1950-54. 428; 390; 455 sidor. Originalklotband. 3 volymer. (#32213)450:-
Wigforss, Ernst Ur mina minnen.. Sthlm 1964. 442 sidor. Pocket. (#86341)100:-
Vilda strejker.. En undersökning inom Svenska Metallindustriarbetareförbundet. Bearbetad och redigerad av Sven O. Andersson. Sthlm 1969. 167 sidor. Pocket. (#116217)100:-
Wildman, Allan K. The Making of a Workers' Revolution.. Russian Social Democracy, 1891-1903. Illustr. Chicago 1967. XXIV, 271 pages. Original cloth in dustjacket. A few light pencil underlinings. (#75321)175:-
Wolf, Lars Tigande diktare?. En studie kring litterära reaktioner på 1909 års storstrejk. Aa Sth 1975. 312 sidor. Häftad. (#21204)135:-
Wyckoff, Vertrees J. The Wage Policies of Labor Organizations in a Period of Industrial Depression.. Diss. Baltimore 1926. 119 pages. Softcover. Stamped. (#88480)120:-
Vägen till uppdragen.. Ombudsmän berättar. Johanneshov 1981. 272 pp. (Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.) (#3276)85:-
Vägen vi valde.. Om den offentliga sektorns framväxt och framtid. Illustr. Sth 1990. 166 sidor. Inbunden. Förtitelbladet bortrivet. (#44014)110:-
Zamore, Karl Otto Från springpojke till statsman.. En berättelse om Per Albin Hansson. Stockholm 1947. 158 sidor. Häftad. (#158556)125:-
Zennström, Per-Olof Lucifer.. En bok om Axel Danielsson. Sth 1967. 336 pp. Inbunden. (#41562)110:-
Åkerstedt, Jonas Den litterate arbetaren.. Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912-1930. Aa Upps. 1967. 262 sidor. Häftad. (#93375)125:-
Åsard, Erik LO och löntagarfondsfrågan.. En studie i facklig politik och strategi. Akad. avh. Uppsala 1978. 214 sidor Häftad. Fackföreningsundersökningen 5. (#55502)145:-
Östberg, Kjell Byråkrati och reformism.. En studie av svensk socialdemokratis politiska och sociala integrering fram till första världskriget. Aa Sth 1990. 352 sidor. Häftad. (#2497)125:-
Östling, Brutus Den "andra" arbetarrörelsen och reformismens framtid.. Federativ 1980. 80 sidor. Häftad. Federativserien 29 (#207767)110:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page