Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Abarkan, Abdellah Bebyggelsemönster i medelhavsområdet. En studie av medinan i Fes ställd i relief mot Siena.. Illustrerad. Chalmers 1995. 249 sidor. Häftad. (#191370)150:-
Abdel-Salam, Medhat R. The Core Plan for a Proposed Town at Safaga.. Illustr. Diss. Washington 1960. VIII, 84 pages. Softcover. Stamped. (#91514)125:-
Ackerman, James S. Palladio.. Illustrated. Penguin 1978. 196 pages. Paperback (#214397)100:-
Alenius, Stefan Den byggda bilden av oss sjäva.. Essäer. Illustrerad. Arkitektur förlag 1991. 189 sidor. Häftad. (#188354)200:-
Allgulin, Torsten Hans van Stenwinkel d.ä.. Studier i den västeuropeiska renässansarkitekturen. Aa Uppsala 1932. 192 sidor + planscher. Häftad. (#44654)170:-
Allgulin, Torsten Hans van Stenwinkel d.ä.. Studier i den västeuropeiska renässansarkitekturen. Aa Uppsala 1932. 192 sidor + planscher. Häftad utan omslag. (#155087)130:-
Allsopp, Bruce The Study of Architectural History.. Illustrated. Praeger, New York 1970. 128 pages. Paper back. (#214246)100:-
Almevik, Gunnar Typologisering som dokumentationsmetod. Ett kulturvårdande typoligiseringssystem för svenska historiska byggnadselement. Förslag till metodurveckling.. Göteborg 1993. 172 sidor. A4. Häftad. Examensarbete bebyggelseantikvarisk linje, inst. för kulturvård, Göteborgs universitet. (#214063)200:-
Almqvist, Johansson och Simonsson Vad folket byggde. Ett utkast till folkrörelsernas byggnadshistoria.. Illustrerad. Averiges arkitektmuseum och Nordiska museet 1979. 108 sidor. Häftad. (#217555)100:-
Ambrosiani, Sune Medeltida kyrklig byggnadskonst i Sverige.. Illustrerad. Stockholm 1904. 68 sidor. Häfte. (#58)110:-
Anderson, Iwar Göksholm.. Från medeltida borg till nutida bostad. Illustr. Sth 1965. 152 sidor. Häftad. (#28762)135:-
Andersson, Henrik & Bedoire, Fredric Svensk arkitektur. Ritningar 1640-1970.. Illustrerad. Byggförlaget 1986. 260 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. (#188218)300:-
Andersson, H.O. & Bedoire, F. Stockholms byggnader.. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Illustrerad. Tredje upplagan, Sthlm 1977. 380 sidor. Original pappband. (#178252)150:-
Andersson, H.O. & Bedoire, F. Stockholms byggnader.. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Illustr. Sthlm 1973. 352 sidor. Original pappband. (#49157)130:-
Andrén, Arvid Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples.. With 43 figures in the text. Dissertation. Lund 1940. CCLVI, 516 pages. 4:o. Soft covers, back cover missing. Slightly water damaged. The Portfolio with 168 plates is missing. Stamped. (#214198)450:-
Architecture from Scandinavia 2.. Engineering - Construction - Materials. Editor Kirsten Bjerregaard. Illustr. Copenhagen no date. 4:o. Softcover. (#157561)125:-
Architectur und Kunstgewerbe in Alt-Dänemark.. Herausgegeben von Edwin Redslob. Mit 334 Abbildungen. München 1922. xxix, 193 pages. 4:o. Original linen binding. (#199307)150:-
Architectur und Kunstgewerbe in Alt-Spanien.. Herausgegeben von August L. Mayer. Mit 310 Abbildungen. München 1921. xxiv, 176 pages. 4:o. Original linen binding. (#142109)150:-
Arkitekturen under 1600- och 1700-talen.. Inledning av Kurt Gerstenberg. Bildkommentarer av Eva-Maria Wagner. Allhems, Malmö 1966. 250 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. Västerlandets byggnadskonst. (#89603)300:-
Asplund 1885-1940. Lectures and Briefings from the International Symposium on the Architecture of Erik Gunnar Asplund.. 14th-17th October, 1985 in Stockholm and Gothenburg. Stockholm 1986. 143 pages. 4:o. Soft covers. (#215833)300:-
Asplund, Hans, Farväl till funktionalismen!. Illustrerad. Byggförlaget/ Atlantis 1980. 303 sidor. Förlagsband. (#201423)200:-
at förse Riket med beständige och prydlige Byggnader.. Byggnadsstyrelsen och des föregångare. Illustrerad. Sthlm 1969. 149 sidor, en del utvikbara. 30 × 29 cm. Original klotband. Skyddsomslag med reva. (#98993)200:-
Baker, Norman B. Early Houses of New England.. Rutland 1967. 144 pp. 4:o. Original linen binding. (#36184)350:-
Balgård, Sture m.fl. Från hyreshus till bostadsrätt på Pipersgatan 4 och 6.. Sanering på de boendes villkor. Illustrerad. Byggforskningsrådet 1979. 219 sidor. Häftad. Dedikation. Fint ex. (#188360)150:-
Beard, Geoffrey The Work of Christopher Wren.. Illustrated by Anthony Kersting. Edinburgh 1982. 240 pages. Original cloth. Dust jacket. (#216985)175:-
Bebyggelsefrågor i Örnsköldsviks kommun.. Konsthögskolans arkitekturskola 1980. 230 sidor. A4. Häftad. (#191334)250:-
Bedoire, Fredric Ett judiskt Europa. Kring uppkomsten av en modern arkitektur 1830-1930.. Illustrerad. Stockholm 1998. 484 sidor. Inbunden. Förlagsband. Fint skick. (#58491)250:-
Behrendt, Walter Curt Der Kampf um den Stil im Kunstgewerbe und in der Architektur. Mit 29 Abbildungen. Stuttgart und Berlin 1920. Illustrated. 276 pages + plates. Original half cloth. (#213947)450:-
Benevolo, Leonardo La ciudad y el arquitecto.. Illustr. Barcelona 1985. 170 pages. Softcover. (#91543)140:-
Berchem, Charles van L'image de la réalité.. Kundig, Genčve 1981. 60 pages. Oblong folio. Original stiff covers. (#175773)300:-
Bergman, Mats Stockholms nations hus.. En byggnadshistorisk översikt. Illustr. Upps. 1992. 53 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#123353)200:-
Bergqvist, Mikael och Olof Michélsen (red.) Josef Frank arkitektur.. llustrerad. Arkitektmuseet, Stockholm 1994. 160 sidor. Häftad. Fint skick. Utställningskatalog. (#91487)300:-
Bergström, Anders och Edman, Victor, Folkhemmets museum. Byggnader och rum för kulturhistoriska samlingar.. Illustrerad. Byggförlaget 2005. 135 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#206279)125:-
Bevara och förnya.. Utgiven av JM Byggnads och Fastighets AB, Stockholm 1986. Illustrerad. 188 sidor. Klotband. (#185151)130:-
Biederstedt, Rudolf Johann Friedrich Eosander.. Grundzüge einer Biographie. Illustrated. Sthlm 1961. 79 pages. Soft covers. (#180787)120:-
Biesantz, Hagen & Klingborg, Arne m.fl. Goetheanum.. Rudolf Steiners arkitekturimpuls. Illustr. Järna 1980. 130 sidor. Häftad. (#91489)200:-
Billig, Erland Spätantike Architekturdarstellung 1.. Illustr. Diss. Sthlm 1977. 101 pages. 4:o. Softcover. (#46390)125:-
Bjelfvenstam, Bo Ernst Jacobsson.. Arkitekt - Oscarian - Jude. Illustr. Sthlm 1991. 306 sidor. Förlagsband. (#143152)125:-
Bollhuset och Dramaten. Kungliga teaterbyggen. Från Adelcrantz till Lilljekvist (1758-1908).. Illustrerad. Stockholms stadsmuseum och Drottningholms teatermuseum 1978. 56 sidor. Häftad. (#217100)100:-
Bond, Francis Fonts and Font Covers. Illustrated by 426 photographs and drawings. Henry Frowde, Oxford University Press 1908. xv, (1), 347 pages + plates. Original cloth. Spine worn. Binding somewhat loose. Comments in pencil. (#220948)200:-
BOND, FRANCIS Gothic Architecture in England. An Analysis of the Origin & Development of English Church Architecture from the Norman Conquest to the Dissolution of the Monasteries I-II.. London, Batsford 1906. XXII,438 + 439-782 pages + plates. Original cloth. 2 volumes. Inscribed by the author to Johnny Roosval and his owner-stamp. (#193338)700:-
Brandin, Madeleine Arkitektens öga.. Illustrerad. Accent förlag 2001. 182 sidor. Häftad. Ett hörn lite stött. (#191246)140:-
Brieditis, Monalisa & Riemer-von Platen, Lollo Arkitektonisk komposition.. Illustrerad. Byggförlaget 1989. 50 sidor. Stort tvärformat. Häftad. Nyskick. (#188242)200:-
Briggs, Martin S. Puritan Architecture and its Future.. Illustrated. London 1946. 91 pages + plates. Original cloth. No jacket. (#187685)150:-
Brogaard, Peter m.fl. Danmarks arkitektur. Landbrugets huse.. Illustrerad. Gyldendal 1980. 200 sidor. Stort format. Original klotband. (#188314)150:-
Broomé, Elisabeth Backman (red.) Nedslag i värmländsk arkitektur 1945-2001.. Illustrerad. Karlstad 2001. 208 sidor. Stort format. Förlagsband i skyddsomslag. Fint ex. (#187918)145:-
Brown, Frank E. Roman Architecture.. Illustr. New York 1976. 127 pages. Softcover. (#124669)125:-
Bruun, Johan Norges stavkyrkor.. Ett bidrag till den romanska arkitekturens historia. Aa Sthlm (Upps.) 1891. VI, 117 sidor. Häftad. Nött rygg. några blad lösa. (#177505)150:-
Bush-Brown, Albert Louis Sullivan.. Illustr. New York 1960. 128 pages. 4:o. Softcover. Masters of World Architecture. (#161449)125:-
Bygga och bevara i innerstad.. Nordisk arkitekturutställning. Illustrerad. Byggmästarens förlag 1963. 108 sidor. Häftad. (#187507)100:-
Bygga om. Förnyelse av äldre hyreshus.. Näringslivets bostadsutredning 1. Stockholm 1961. 100 sidor. Illustrerad. Häftad. (#187623)150:-
Bygginformation.. Byggnadsarbetarförbundets utredningsavdelning. Årgång 18, 1969 - årgång 28, 1979. 22-48 nummer per årgång samt referat på engelska och tyska. Inbundna i klotband. Pris per årgång (#217842)200:-
Byggnadsindustrien.. Praktisk uppslagsbok för byggnadsverksamhetens olika grenar av fackbildade på hithörande områden. Redigerad av Carl Löfroth. Illustrerad. Sthlm 1918. (4),240,xvi + (4),176,xii sidor + planscher. Original klotband. (#175330)250:-
Byggnadskonst.. Världens arkitektur genom tiderna. Illustr. Sthlm 1976. 288 sidor. 4:o. Originalklotband i skyddsomslag. (#113883)190:-
Byggnadsstyrelsen 1918-1993.. Illustrerad. Stockholm utan år (1994?). 206 sidor. Stort format. Förlagsband. (#188300)175:-
Böhn-Jullander, Ingrid Villa bonnier. Byggnadshistorisk beskrivning upprättad i november 1975.. Byggnadssyrelsen 1982. 26 sidor. A4. Stencil. Häftad. (#214354)100:-
Böttiger, John Hedvig Eleonoras Drottningholm.. Anteckningar till slottets äldre byggnadshistoria. Stockholm 1889. (8),134,(4) sidor + 2 dubbelsidiga planscher. Stort format, 4:o. Med bevarade omslag i senare halvfranskt band. Exlibris. Mycket fint skick. (#185102)600:-
Caldenby, Claes (red) Västra Eriksberg. Allmän nordisk arkitekttävling i Göteborg 1992. Illustrerad. Göteborg 1992. 45 sidor. Inbunden i hårda pärmar. (#218470)110:-
Chambers & Adelcrantz.. Illustr. Sthlm 1997. 120 sidor. Förlagsband. Katalog från utställning om arkitekterna William Chambers och Carl Fredrik Adelcrantz. (#112601)125:-
Chevalier, Louis L'assassinat de Paris.. Calmann-Lecy 1977. 285 pages. Soft covers. Very fine. (#188359)140:-
Clark, Kenneth The Gothic Revival.. An essay in the history of taste. Illustrated. John Murray 1973. 236 pages. Paper back. (#175033)130:-
Clark, Kenneth The Gothic Revival.. An essay in the history of taste. Illustrated. Revised and enlarged edition. London 1950 321 pages. Original cloth. No jacket. (#187261)150:-
Clasen, Karl-Heinz Die Baukunst der Ostseeküste zwischen Elbe und Oder.. Illustr. Dresden 1955. 90 pages + plates. Original boards. (#77074)250:-
Clifton-Taylor, Alec The Cathedrals of England.. Illustrated. London 1967. 288 pages. Original cloth. Dust jacket. (#216983)150:-
Collier, William Historic Buildings. The Historic Architecture of the Thames Valley.. Illustrated. Spurbooks 1973. 137 pages. Original cloth. Dust jacket. (#217004)140:-
Commercial Buildings. An architectural record book.. Office buildings - Banks - Transportation buildings - Radio and TV buildings - Theaters. Illustrated. Dodge Corp. New York 1953. 406 pages. 4:o. Original cloth. (#200433)250:-
Conrads, Ulrich Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts.. Ullstein Bauwelt Fundamente, Berlin 1964. 180 pages. Soft covers. (#188645)140:-
Cornell, Elias Arkitekturens historia.. Illustrerad. Stockholm 1968.Textdel 184 sidor + bilddel 193 sidor. Förlagsband med skyddsomslag i kassett. 2 volymer Fint skick. (#220330)300:-
Cornell, Elias Arkitekturens historia.. Illustr. Sthlm 1949. 326 sidor. Häftad. (#45087)250:-
Cornell, Elias Arkitekturens historia.. Illustr. Sthlm 1949. 326 sidor. Original klotband. (#165468)300:-
Cornell, Elias Bygge av stad och land. Pan 1977. 271 sidor. Pocket. (#210733)100:-
Cornell, Elias Byggnadskonst eller bedräglig nytta.. Illustrerad. Sveriges Radio 1962. 123 sidor. Förlagsband. (#189498)150:-
Cornell, Elias Humanistic Inquiries Into Architecture I-III. Illustrated. Göteborg 1959. 112 pages. Soft covers. Inscribed by the author. (#187504)200:-
Cornell, Elias Kritiskt kring arkitekturen.. Illustrerad. Göteborg 1967. 160 sidor. Häftad. (#200969)125:-
Cornell, Elias Om rummets och arkitekturens väsen.. Illustrerad. Stockholm 1966. 122 sidor. Häftad. Dedikation. Fint ex. (#187503)200:-
Cornell, Henrik Gotiken.. Illustr. Sth 1968. 254 sid. Originalklotband. (#37515)125:-
Cornell, Henrik Italiens arkitektur till och med barocktiden.. Illustrerad. Sthlm 1935. 332 sidor. Pergamentryggsband. (#182676)160:-
Cornell, Henrik Världens vackraste byggnadsverk.. Arkitektur som konst från Perikles till Frank Lloys Wright. Illustrerad. Sthlm 1967. 361 sidor. Stort format. Klotband. (#182675)200:-
Cowan, Henry J. An Historical Outline of Architectural Science.. London 1966. 175 pages. Stiff wrappers. (#188013)135:-
Curman, Jöran Industiens arbetarebostäder.. Stockholm, Industriens Utredningsinstitut, 1944. X, 487,(1) sidor + en utvikbar karta och två utvikbara planer. Förlagets pappband. Illustrerad. Industriens utredningsinstitut. (#217517)260:-
Curman, Jöran Industiens arbetarebostäder.. Stockholm, Industriens Utredningsinstitut, 1944. X, 487,(1) sidor + en utvikbar karta och två utvikbara planer. Förlagets pappband. Illustrerad. Exlibris. Liten spricka i falsen nedtill. (#198271)260:-
Das Moderne englische Haus.. Mit 361 Abbildungen und Rissen. Herausgegeben von R. Phillips. Stuttgart ohne Jahr (c. 1920). 18 pages + 192 plates. 4:o. Original cloth. Owner's stamp. (#142103)350:-
Davis, Roland P. Foundations for Bridges and Buildings.. Illustr. Diss. Cornell University 1914. Pag. 195-238, 280-337, 450-490. Softcover. Stamped. Offprint. (#79235)75:-
Den måttfulla staden. Boverkets rapport 1995:7.. Illustrerad. Red. Viveca Berntsson. Boverket 1995. 266 sidor. Tvärformat. Förlagsband. Tillskrift. (#191274)200:-
Deshoukičres, F. Éléments datés de l'art roman en France. Évolution du style.. Paris 1936. 72 pages text + 32 plates. Soft covers. Very fine. (#188764)250:-
Deutsche Baukunst des Mittelalters und Renaissance.. Old German Architecture. Ancienne architecture Allemande. Illustr. Karl Robert Langewiesche, Königstein im Taunus 1920. xvi, 192 pages. Original boards. Dust jacket. Very fine copy. (#89314)200:-
Die Bau- und Kunstdenkmäler des Herzogentums Oldenburg IV.. Die Ämter Oldenburg, Delmenhorst, Elsfleth und Westerstede. Illustr. Oldenburg 1907. x, 196 pages. Soft covers. Stamped. (#158988)500:-
Die Bau- und Kunstdenkmäler des Herzogentums Oldenburg V.. Die Ämter Brake, Butjadingen, Varel, Jever und Rüstringen. Illustr. Oldenburg 1909. x,321 pages. Soft covers. Stamped. (#158990)600:-
Dixon, Rogen & Muthesius, Stefan Victorian Architecture.. Illustrated. Oxford University Press 1978. 288 pages. Paper back. (#188610)125:-
Dravnieks, Gunnar Hus och härd.. Hur vi byggt och bott genom tiderna. Illustr. Sth 1969. 184 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#36217)150:-
Drexler, Arthur & Hines, Thomas S. The Architecture of Richard Neutra: From International Style to California Modern. Illustrated. New York 1982. 114 pages. Softcover. (#220845)160:-
Drottningholms slott.. Band 1. Från Hedvig Eleonora till Lovisa Ulrika. Red. Göran Alm och Rebecka Millhagen. Foto Åke E:son Lindman. Byggförlaget 2004. 437 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (#185516)250:-
Due, Christian Rapport från en koppartryckpress.. En resa i arkitektur. Illustrerad. Uppsala 2005. 222 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. Mycket fint ex. (#187548)250:-
Dutton, Ralph The English Country House. Illustrated. London 1962. 200 pages + plates. Pocket. (#216756)100:-
Ebe,Gustav Architektonische Raumlehre. Entwicklung der Typen des Innenbaues. Band I-II.. I.Von den ältesten Zeiten bis zum Abschluss der gothischen Periode. II.Renaissance, Barock u. Neuklassik. Illustrated. Kühtmann in Dresden 1900-1901.x,237 + x,211 pages. 4:o. Original half cloth. Fine copy. (#216051)500:-
Eckhoff, Jan Chr. Byplan. Norske bysamfunn i vekst - mot hva?. Oslo 1969. 176 sidor. Häftad. (#210789)100:-
Edlund, Richard (red.) Kataloghuset. Det egna hemmet i byggsats.. Illustrerad. Byggförlaget 2004. 184 sidor. 4:o. Förlagsband. (#219064)150:-
Edwards, Eleanor Hill The Architect in the Building Process.. Pragmatic reflection, concrete experience. Diss. Sthlm 1999. 314 pages. A4. Soft covers. (#55781)175:-
Egenter, Nold The Present Relevance of the Primitive in Architecture.. L'actualite du primitif dans l'architecture. Die Aktualität des Primitiven in der Architectur. Sructura Mundi, Lausanne 1992. 216 pages. Soft covers. Text in English, French and German. (#99248)175:-
Egnahemmet.. Utredning över egnahemsförhållanden utförd av Koopertiva Förbundets arkitektkontor. Illustrerad. Sthlm 1937. 100 sidor. Häftad. (#110949)150:-
Ehitukunst.. Eesti NSV Arhitektide Liidu aastaraamat 1984. Tallinn 1988. 112 pages. Illustrated. (#215835)150:-
Ehrensvärd, Ulla Vasasamlingen.. Arkitekturritningar från 16-1800-talen. Katalog. Illustr. Sthlm 1984. 173 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#59806)160:-
Eimer, Gerhard La Fabbrica di S. Agnese in Navona II.. Römische Architekten, Bauherren und Handwerker im Zeitalter des Nepotismus. Illustrated. Stockholm 1971. Page 397-779. Original cloth. (#178961)300:-
Ekelund - Italia la bella. Arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds resedagbok 1921-1922.. Utgiven och kommenterad av Kim Björklund. Illustrerad. Helsingfors 2004. 184 sidor. Stort format. Original klotband. (#85262)225:-
Elling, Christian Frederik VIII's palae paa Amalienborg.. Köbenhavn 1951. 28x21 cm. 74 + XVIII sidor med planscher och en utvikbar planritning. Illustrerad. (#195088)150:-
Encyclopedia of 20th-Century Architecture.. General Editor: Vittorio Magnago Lampugnani. Illustr. New York 1986. 384 pages. Original cloth in dustjacket. (#91476)160:-
Engfors, Christina E.G. Asplund. Arkitekt, vän och kollega.. Illustrerad. Arkitektur förlag 1990. 147 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#214094)300:-
Enlart, Camille Origines francaises de l'architecture gothique en Italie.. Ouvrage illustré de 34 planches hors texte et de 131 figures. Paris,Thorin & Fils, 1894. XII,335.(1) pages + 34 plates. Contemporary half cloth. (#195840)500:-
Eriksson, Eva Den moderna stadens födelse.. Svensk arkitektur 1890-1920. Illustrerad. Sthlm 1990. 464 sidor. Original pappband. (#85845)300:-
Eriksson, Olof Teknik och byggnadsskick. Makt, energi och form inför 80-talet.. Illustrerad. Byggforskningsrådet 1980. 153 sidor. Häftad. (#208217)150:-
Essays on Gothic Architecture,. by T. Warton, J. Bentham, Captain Grose and J. Milner. (With a letter to the publisher.) Illustrated with ten plates of ornaments, &c. selected from Ancient Buildings; calculated to exhibit the varoius styles of different periods. London 1800. Folding frontispiece, xxiv, 150 pages + 10 plates + one page advertisments and one blank. Bound in worn contemporary full calf, boards loose and taped. One page taped. Plates waterstained. A few old ink notes and some later pencil-notes. (#120408)750:-
Fallenius, Peder Storbiografens miljöer.. Illustr. Aa Upps. 2003. 163 sidor. Häftad. (#73876)200:-
Fant, Åke Framtidens byggnad 1913-1923.. En jämförande studie mellan Rudolf Steiners arkitektur i Dornach och arkitektgruppen kring Bruno Taut i Berlin åren kring första världskriget. Illustr. Akad. avh. Sthlm 1977. 180 sidor. Häftad. (#44495)150:-
Fathy, Tarik A. Telecity.. Information Technology and Its Impact on City Form. New York 1991. XIV, 155 pages. Original cloth. (#105753)250:-
Fechter, Paul, Die Tragoedie der Architektur.. Jen 1921. 128 pages + plates. Original hard covers. (#206288)150:-
FEIERABEND PETER RED Bauhaus.. Könemann 2000. 4:o 640 sidor.Rikt illustrerad.Förlagsband med skyddsomslag.Förlagsny. (#192466)275:-
FIEDLER JEANNINE Bauhaus.. Könemann 2000. 4:o 640 sidor.Rikt illustrerad.Förlagsband med skyddsomslag.Förlagsny. (#192466)275:-
Fietz, Hermann Der Bau der Klosterkirche von Rheinau.. Eine Darstellung zur Geschichte der Bauwirtschaft und Bautechnik zu Anfang des 18. Jahrhunderts. Illustr. Diss. Zürich 1932. 134 pages. 4:o. Soft covers. Stamped. (#53366)300:-
Foerster, M. und Andere (herausg.) Der Bauingenieur. Zeitschrift für das gesamte Bauwesen 1920-21.. Organ des Deutschen Eisenbau-Verbandes und des Deutschen Beton-Vereins. Erster (bis) Zweiter Jahrgang. xiv,702,24 + xiv,712,96. 4:o. Contemporary half cloth 2 volumes. The 24 and 96 pages in the end is Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Bauingenieurwesen. (#191510)1600:-
Fogelmarck, Stig Carl Fredrik Adelcrantz.. Arkitekt. Illustr. Sthlm 1957. 540 sidor. Häftad. (#59590)275:-
Forssman, Erik Dorische, Jonisch, Korinthisch.. Studien über den Gebrauch der Säulenordnung in der Architektur des 16.-18. Jahrhunderts. 1961. 127 pages text + 32 plates. Soft covers. Pencil underlinings. (#188665)150:-
Framtidens vägvisare. Bo93 i Karlskrona.. Illustrerad. Red. Kristian Berg. Boverket 1994. 160 sidor. Förlagsband. (#191273)150:-
Frank Lloyd Wright: Writings and Buildings.. Selected by Edgar Kaufmann and Ben Reaburn. Illustrated. Meridian Books, 1960. Paper back. (#188647)150:-
Freeland, J.M. Architecture in Australia. A History.. Illustrated. Penguin 1988. 328 pages. Paper back. (#191282)150:-
Fulton, Torbjörn Stuckarbeten i svenska byggnadsmiljöer från äldre Vasatid.. Illustr. Aa Upps. 1994. 308 sidor. Häftad. (#81262)175:-
Fulton, Torbjörn Stuckarbeten i svenska byggnadsmiljöer från äldre Vasatid.. Illustr. Aa Upps. 1994. 308 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#158828)210:-
Functional Architecture. The International Style 1925-1940.. The International Style 1925-1940. Illustr. Köln 1990. 400 pages. 4:o. Original cloth in dustjacket. (#91519)250:-
Försköna Eskilstuna. Estetiskt program för innerstaden.. Illustrerad. Konsthögskolans arkitekturskola, Stockholm 1994. 169 sidor. Häftad. (#208213)150:-
Gagge, Ann Christin Byggda minnen.. Byggnadsminnen i Gävleborgs län. Illustrerad. Gävle 1998. 157 sidor. Pappband med skyddsomslag. (#180397)150:-
Gardiner, Stephen Le Corbusier. Fontana/Collins 1974. 127 pages. Pocket. (#216862)100:-
Gardner, A.H. Outline of English Architecture.. An Account for the General Reader of its Development from Early Times to the Present Day. Illustr. London 1947. 122 pages. + plates. Original cloth. No jacket. (#42302)150:-
Gaudi.. Prefacio Le Corbusier. Fotografias Joaquin Gomis. Selecciķn y secuencia J. Prats Vallés. Barcelona 1958. Original cloth in dust jacket. Very fine. (#187993)200:-
Gauldie, Sinclair Architecture.. Illustr. London 1969. 193 pages. Soft covers. The appreciation of the arts I. (#174833)130:-
Global Cities.. Editor Ana Betancour. Illustrated. Arkitekturmuseet 2008. 200 pages. 4:o. Soft cover. Dust jacket. Very fine. (#188213)200:-
Glück, Heinrich, Der Breit- und Langhausbau in Syrien. Auf kulturgeschichtlische Grundlage bearbeitet.. Mit 49 Abbildungen im Text und 4 Tafeln. Heidelberg 1916. (6),94,(2) pages + 4 plates. 4:o. Cloth boards with leather spine. Zeitschrift für Geschichte der Architektur, Beiheft 14. (#201420)450:-
Godfrey, Walter H. A History of Architecture In and Around London. Illustrated. Phoenix House, London 1962. xx,264 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#216989)150:-
González, Antoni & Lacuesta, Raquel Barcelona guía de arquitectura 1929-2000.. Illustr. Barcelona 2000. 208 pages + folding maps. Softcover. (#91535)120:-
Gotik.. Arkitektur, skulptur, måleri. Red. Rolf Toman. Fotografier: Achim Bednorz. Könemann 1998. 521 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. Nyskick. (#72084)250:-
Gotik. Arkitektur, skulptur, måleri.. Red. Rolf Toman. Fotografier: Achim Bednorz. Ullman 2007 520 sidor. Stort format. Original plastband. (#215079)200:-
Gowans, Alan The Comfortable House.. North American Suburban Architecture 1890-1930. Illustrated. Cambridge, Massachusetts 1986. 246 pages. 4:o. Original cloth with dustjacket. Inscription signed by the author. (#160625)250:-
Grandien, Bo Drömmen om medeltiden.. Carl Georg Brunius som byggmästare och idéförmedlare. Illustr. Sth 1974. 614 pp. Häftad. Nord. mus. handl. 82. (#13745)210:-
Grandien, Bo Drömmen om renässansen.. Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare. Illustr. Sth 1979. 514 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Nordiska museets handlingar 93. (#13721)300:-
Granit, Michael Arkitekt om arkitektur.. Illustrerad. Stockholm 1967. 99 sidor. Pocket. (#199454)100:-
Gravely, F.H. An Outline of Indian Temple Architecture.. Madras 1936. 22 pages + plate. Soft covers. 4:o. Bulletin of the Madras Government Museum. (#52721)135:-
Gromark, Sten Fängslande arkitektur.. Om den disciplinära boplatsens födelse i franskt 1800-tal. Illustrerad. Göteborg 1987. 202 sidor. Häftad. (#159890)150:-
Grube, Ernst J. The World of Islam.. Architecture, Ceramics, Paintings, Rugs, Metalwork, Carvings. Illustr. London 1967. 176 pages. 4:o. Original cloth in dustjacket. Landmarks of the World's Art. (#45343)125:-
Gunnarsson, Ann Marie, Hus av slagg. Byggnadskonst i Bergslagen.. Illustrerad. Jernkontoret, Stockholm 1994. 136 sidor. Häftad. (#208215)140:-
Gurlitt, Cornelius (Herausg.) Andrea Palladio.. 2. Auflage, Der Zirkel, Berlin 1920. xii pages (introduction and portrait) + 112 plates. Folio. Soft covers. Bibliothek alter Meister der Baukunst. Zum gebrauch für Architekten. Band 1. (#215898)450:-
Guzmán, Yoyú El pais de las estancias.. 2a edicion, Tupac Amadu ediciones 1985. 376 pages. Paper back. Very fine. (#187926)150:-
Gwilt, joseph. The Encyclopedia of Architecture. Historical, Theoretical, and Practical. Revised by Wyatt Papworth. Foreword by Michael Mostoller. Illustrated. Bonanza Books, New York 1982. xx,(2),1364 pages. Original hard covers. Dust jacket. (#214239)250:-
Göransson, Jonas et. al. Vad händer med Kommendantsängen. Ett experiment med varsam stadsdelsförnyelse.. Illustrerad. Göteborg 1876. 173 sidor. Häftad. (#214244)175:-
Hahn, Robert Anaximander and the Architects. The Contribution of Egyptian and Greek Arcitectural Technologies to the Origins of Greek Philosophy.. Illustrated. State University of New York Press 2001. xxiii,326 pages. Paperback. (#214282)165:-
Hahr, August Arkitekturens historia i öfversiktlig framställning.. Illustrerad. Stockholm 1902. (6),474 sidor. Dekorerat original klotband. (#204386)150:-
Hahr, August Svensk arkitektur.. Från Sigtuna ruiner till Gärdeshusen. Illustrerad. Sthlm 1938. 203 sidor. Klotband. (#180640)100:-
Hahr, August Uppsala slott och dess rikssal.. Från äldre vasatidens slut till stormaktstidens nedgång. Studier och skildringar. Illustr. Sthlm 1932. 207 sidor. Halvklotband. (#175200)160:-
Hahr, August Uppsala slott och dess rikssal.. Från äldre vasatidens slut till stormaktstidens nedgång. Studier och skildringar. Illustr. Sthlm 1932. 207 sidor. Häftad. (#137529)125:-
Hamrin, Eva Stadsplanering. Teknik kontra verklighet. Stockholm 1970. 170 sidor. Pocket. Dedikation från författaren. (#215459)110:-
Helander, Vilhelm & Sundman, Mikael Sanering i Finlands städer.. Illustrerad. Helsingfors 1973. 167 sidor. A4. Häftad. Stämplad. Den nordiska trästaden 18. (#91718)200:-
Helgade hus.. Väckelserörelsens byggnader i Stockholms län 1858-1995. Red. Hans Ljunggren. Illustr. Sth 1995. 424 sidor. Originalpappband. (#93539)300:-
Hellerström, Sven, Karolinska sjukhuset.. Redogörelse för Karolinska Institutets dermato-venerologiska klinik uppförd åren 1945-48. Illustrerad. Stockholm 1951. 62 sidor + 2 utvikbara planscher. 4:o. Förlagsband. (#206721)150:-
Henschen, Ingegärd, (utgivare) 100 vackra rum.. Illustrerad. Lund 1932. 114 sidor. Häftad. Ryggen med liten skada upptill. Dedikation. (#181360)200:-
Hitchcock, Henry-Russell Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries.. Illustr. Harmondsworth 1975. 682 pages. Softcover. The Pelican History of Art. (#91506)125:-
Hittorff, un architecte du XIXe sičcle. Illustrated. Musee Carnavalet, Paris356 pages. Soft covers. Very fine. 1986-1987. (#188261)200:-
Hoag, John D. Western Islamic Architecture.. Illustrated. London 1963. 128 pages. Original hard cover. No jacket. (#187924)145:-
Hoel, Kari Monumentalarkitektur i Oslo. Fra Kongens slott til kunnskapens tempel.. Illustrerad. Oslo 2008. 348 sidor. Stort format. Originalbind. (#188311)300:-
Holm, Lennars (red.) HSB. Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsföreningars riksförbund.. Illustrerad. Stockholm 1954. 291 sidor. 4:o. Original pappband, skadat i ryggens överdel. (#214065)250:-
HSB. Projekt från en tjugofemårsperiod 1955-1980.. Illustrerad. HSB Riksförbund, Stockholm 1981. 286 sidor Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. Stämpel. (#219063)150:-
Hultin, Olof Arkitektur i Sverige 1984-89. Architecture in Sweden. Illustr. Sthlm 1989. 151 sidor. Originalpappband. (#188268)150:-
Hultin, Olof Arkitektur i Sverige 1990-1994.. Architecture in Sweden. Illustr. Sthlm 1994. 154 sidor. Originalpappband. (#91504)150:-
Hus för konst och byggnadskonst.. Utställning 1991. Red. Karin Winter. Illustrerad. Arkitekturmuseet 1991. 60 sidor. Stort format. (#169591)120:-
Hyddor och helgedomar i huvudstaden.. Väckelserörelsens byggnader i Stockholm 1840-1990. Red. Hans Ljunggren. Illustr. Sth 1992. 268 sidor. Originalpappband. (#27728)150:-
Hård af Segerstad, Ulf Nya kyrkor i Skandinavien.. En bildkavalkad över tolv aktuella kyrkobyggnader i Danmark, Finland, Norge och Sverige och en kortfattad redogörelse för några av den kyrkliga byggnadskonstens grundläggande teologiska och arkitektoniska förutsättningar. Rikt illustr. Sthlm 1962. 96 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#20872)150:-
Höijer - Carl Theodor Höijer 1843-1910.. En självbiografisk uppsats från 1910. Illusrerad. Helsinfors 1983. 94 sidor. Häftad. (#187499)100:-
Jackson, Thomas Graham Gothic Architecture in France, England, and Italy I-II.. Illustrated. Cambridge 1915. xxii, 291 + (8), 339 pages + plates. Original half vellum. Ex library in very good condition. (#159063)500:-
Jacobs, David Medeltida katedralbyggare.. Rikt illustr. Allhem, Malmö 1970. 153 sidor. Original klotband. Caravel-serien (#21021)125:-
Jardine, Lisa On a Grander Scale.. The outstanding career of Sir Christopher Wren. Illustrated. London 2002. 600 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. Very fine. (#188717)200:-
Jensen, Chr. Axel & Rondahl, E. Stilarternes histoie.. Grundrids af ornamentikkens og arkitekturdekorationens udvikling fra de ældste tider til vore dage. Illustr. Kbh 1912. 331 sidor. Med främre omslag i halvfranskt band. Stämplar. (#157967)175:-
Jewitt, Llewellynn and Hall, S.C. The Stately Homes of England 1-2.. Illustrated with engravings on wood. London, Virtue & Co. 1874-77. xii,399 + xii,360,(2) pages. Original decorated cloth. 2 volumes. (#216981)300:- (bild)
Jodidio, Philip Contemporary European Architects 3.. Illustr. Köln 1995. 176 pages. 4:o. Softcover. Very good condition. (#91529)150:-
Johansson, Britt-Inger och Lovén, Christian (red.), Byggnader och betydelser. En antologi om arkitektur.. Illustrerad. Arkitektur förlag 2000. 294 sidor. Stort format. Förlagets pappband. (#207151)250:-
Johansson, Cyrillus Byggnaden och staden. Ur en arkitekts verksamhet / The Building and the Town from a Swedish Architect's Practice.. Stockholm, Nordisk Rotogravyr 1936. (8),273 pages. Illustrated. Original linen binding. Inscribed by the author. Very fine copy. (#192410)900:-
Johansson, Rolf Utvärdering av bostadshus i bruk. Om att bedöma kvalitet i boendet.. Akademisk avhandling, KTH, Stockholm 1997. Illustrerad. 156 sidor. Häftad. (#191239)150:-
Jordan, Robert Furneaux Victorian Architecture.. Illustrated. Penguin 1966. 278 pages. Paper back. (#175055)100:-
Josephson, Ragnar Apollotemplet i Versailles.. Illustr. Uppsala 1925. 106 sidor. Tagen ur band. Inga omslag. (#69594)125:-
Josephson, Ragnar Stadsbyggnadskonst i Stockholm intill år 1800.. Illustr. Sth 1918. 356 pp. Häftad. Avhandlingsupplagan med omslag i tunt papper. Omslagen nötta och skadade. (#24315)145:-
Josephson, Ragnar Tessin 1-2.. Nicodemus Tessin d.y. Tiden - mannen - verket. Illustr. Sthlm 1930-31. 230 + 266 sidor + planscher. Stort format. Skinnryggsband. 2 volymer. (#1074)300:-
Josephson, Ragnar Tessin i Danmark.. Sthlm 1924. 245 sidor + planscher. Klotband. (#187297)200:-
Kalinowski, Zdzislaw and others (editors) Materyaly do architektury polskiej. Rom I. Wies i miasteczko.. Illustrated. Warszawa 1916. (8),216 pages. 4:o. Soft covers. Fine copy. (#215904)500:- (bild)
Karlén, Bertil och Andersson, Ingald Småbyggen på tomten. Idéer och utförliga arbetsbeskrivningar.. Illustrerad. Ica-förlaget 1972. 61 sidor. Häftad. (#204655)100:-
Karling, Sten Matthias Holl från Augsburg och hans verksamhet som arkitekt i Magnus Gabriel De la Gardies tjänst i Sverige och Balticum.. Illustrerad. Göteborg 1932. 151 sidor. Häftad. Tagen ur band. Inga omslag. (#185905)200:-
Karlsson, Bo E. Bebyggelse i Jönköping 1612-1870. Offentliga institutioner.. Illustrerad Jönköping 1984. 192 sidor. Förlagsband. Dedikation. Fint ex. (#188262)125:-
Karlsson, Bo E. Bebyggelse i Jönköping 1612-1870. Produktion, rekreation.. Illustrerad Jönköping 1996. 272 sidor. Förlagsband. Dedikation. Fint ex. (#188263)125:-
Kartano ja pappila.. Illustrerated. Museovirasto, Rakennushistorian osasto. Helsinki 1973. (4),80 pages + plates. 4:o. Soft covers. (#215831)200:-
Kidson, Murray & Thompson A History of English Architecture.. Illustrated. Revised edition, Penguin 1965. 352 pages. Paper back. (#187558)120:-
Killer, Joseph Die Werke der Baumeister Grubenmann.. Eine baugeschichtliche und bautechnische Forschungsarbeit. Illustr. Diss. Zürich 1942. 192 pages + folding plate. Softcover. Stamped. (#156850)550:-
Klasen, Ludwig, Bierbrauereien, Spirituosabrennereien, Stärke-, Dextrin-, Traubenzucker- und Sago-Fabriken.. Illustriert. Leipzig 1896. 78 pages + 3 plates. 4:o. Original hard covers with reinforced spine. Grundriss-Vorbilder von Gebäuden aller Art. Abth. XV. Theil 1. (#206723)200:-
Klasen, Ludwig, Grundriss-Vorbilder von Gatshäusen, Hôtels und Restaurants.. Illustriert. Leipzig 1884. 36 pages + 5 plates. 4:o. Original hard covers with reinforced spine. Grundriss-Vorbilder von Gebäuden aller Art. Abth. II. (#206722)150:-
Klasen, Ludwig, Grundriss-Vorbilder von Gebäuden für die Zwecke der Land-, Garten- und Forstwirthschaft. Handbuch für Bauherren, Architekten, Ingenieure, Baumeister, Bauunternehmer, Bauhandwerker und technische Lehranstalten. Mit 724 Textfiguren. Leipzig 1892. 252 pages. 4:o. Original decorated cloth. Grundriss-Vorbilder von Gebäuden aller Art. Abth. XIV (#202543)350:-
Klein, Rudolf & Lampel, Éva and Miklķs Contemporary Architecture in Hungary.. Illustrated. Edited by Iván András Bojár. Budapest 2002. 285 pages. Soft covers. Very fine. (#188414)140:-
Konsten under den italienska renässansen.. Arkitektur - Skulptur - Måleri - Teckning. Sammanställd av Rolf Toman. Könemann 1999. 463 sidor. 4:o. Förlagsband i skyddsomslag. (#157560)250:-
Kooperativa Förbundets arkitektkontor 1925-1935. Illustrerad. Stockholm 1935. 148 sidor. Stort format. Häftad med nött skyddsomslag. del 2 (#199493)175:-
Kugler, Franz Geschichte der romanischen Baukunst.. Illustrated. Stuttgart 1859. 592 + 43 pages. Half leather with front joint half cracked. Geschichte der Baukunst Band 2. (#207592)200:-
Kåberg, Helena Rationell arkitektur.. Företagskontor för massproduktion och masskommunikation. Illustr. Aa Upps. 2003. 390 sidor. Häftad. (#75099)150:-
Kåring, Göran När medeltidens sol gått ned.. Debatten om byggnadsvård i England, Frankrike och Tyskland 1815-1914. Sthlm 1995. 469 sidor. Originalpappband. F.d. biblioteksex i mycket fint skick. (#162758)225:-
Kömstedt, Rudolf Von Bauten und Baumeistern des fränkischen Barocks.. Aus dem Nachlass herausgegeben von Hans Reuther. Mit 80 Zeichnungen und Abbildungen. Berlin 1963. 92 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#174775)175:-
Lagus-Waller, Märta Elna Kiljander.. Arkitekt och formgivare. Illustr. Helsingfors 2006. 224 sidor. Förlagsband. (#145664)200:-
Lampel, Eva och Miklķs Budapest. Nytt liv i 1800-talsstaden.. Illustrerad. Byggforskningsrådet 1989. 147 sidor. Häftad. (#188252)130:-
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun.. Illustrerad. Västervik 1983. 160 sidor + stor karta. Häftad. (#191275)150:-
Larsson, Ulf Brobyggaren. Otto Linton, byggnadskonsten och dess professioner i Norden under första delen av 1900-talet.. Illustrerad. Carlssons, Stockholm 1997. 398 sidor. Stort format. Förlagsband. Fint skick. (#204008)225:-
Le Corbusier Den nya staden. Sthlm 1969. 182 sidor. Pocket. (#211000)100:-
Le grand Trianon. Architecture, Décoration, Ameublement.. Paris, Librarie des arts décoratifs. A. Calavas, éditeur. No date (1908?) (4),xii,(4) pages + 60 plates. Folio 45x33 cm. Bound in contemporary half leather. (#189041)1450:-
Legran, W. [Wrangel, F.U.] TESSINSKA PALATSET. Ett bidrag till Öfverståthållarehusets i Stockholm historia.. P Palmquists AB, Stockholm 1912,. 37 x 27 cm. (6), 44, (4) textsidor + 50 helsides planscher i ljustryck. Halvfranskt band rikt gulddekorerad rygg. Detta är nr 208 av 250 ex. (#194322)1800:-
Leroux-Dhuys, Jean-Franįois Cistercienserkloster. Historia och arkitektur.. Foto av Henri Gaud. Könemann 2001. 399 sidor. 4:o. Förlagsband i skyddsomslag. Nyskick. (#157557)250:-
Leu-Llorens, Carmen Les éléments médiévaux de l'architecture baroque.. Diss. Lausanne 1944. 191 pages. Softcover. Stamped. (#112358)300:-
Liedgren, Rut Så bodde vi.. Illustrerad. Stockholm 1961. 168 sidor. Förlagsband. (#218904)150:-
Liedgren, Rut Så bodde vi.. Illustrerad. Stockholm 1961. 168 sidor. Förlagsband. Stämpel. (#217295)150:-
Lilius, Henrik Der Pekkatori in Raahe.. Studien über einen eckverschlossenen Platz und seine Gebäudetypen. Illustr. Diss. Helsinki 1967. 284 pages + plates. 4:o. Soft covers. (#169566)200:-
Lindblad, Jakob 470 nya kyrkor.. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850-1890. Akademisk avhandling Uppsala 2009. 327 sidor. Häftad. Fint skick (#187309)150:-
Lindhe, Olof De gamla måttens användning i arkitekturen.. Studier i fornegyptisk metrologi. Efterlämnad forskning redigerad av Dagny Larsson-Lindhe och Hans Halling. Illustrerad. Halmstad 1994. 117 sidor. 4:o. Häftad. "det var diagonalerna som var de avgörande faktorerna i konstruktionen av äldre tiders byggnader". (#109260)150:-
Lithberg, Nils Schloss Hallwil.. I. Die Wiederherstellung. IV. Die Baugeschichte. V. Der Baubestand im Bilde. Stockholm 1924-30. 4:o. Number 29 of 100 copies on handmade paper. Uncut in light brown full leather. 3 volumes. Volumes 2-3 missing. (#204515)2000:-
Little, Brian English Historic Architecture.. Illustr. London 1974. 256 pages. Original cloth in dustjacket. (#82399)125:-
LLOYD, SETON M.FL. ARKITEKTURENS VÄRLDSHISTORIA - EN SKILDRING FRÅN ÄLDSTA TID TILL NU.. Allhems Förlag 1964,. 34,5 x 26,5 cm. 348 sidor. Illustrerad med 60 bilder i färg och 1000 i s/v. Förlagets klotband. Skyddsomslag (#194386)200:-
London Historic Buildings. A Series of Illustrations.. Introduction Harry Batsford. London 1950. Original cloth. Dust jacket with tears. (#216973)100:-
Lovén, Christian Fasta hus i Sverige.. Trebetygsuppsats, Uppsala 1982. 66 sidor. A4. Häftad. (#191343)100:-
Lundberg, Erik Arkitekturens formspråk 1. Den äldre antiken.. Studier över arkitekturens konstnärliga värden i deras historiska utveckling. Illustrerad. Sth 1945. 569 sidor. Original pergamentband. (#199480)350:-
Lundberg, Erik Arkitekturens formspråk 2. Den yngre antiken.. Studier över arkitekturens konstnärliga värden i deras historiska utveckling. Illustrerad. Sth 1951. 742 sidor. Original pergamentband där texten på ryggen fallit bort. något fuktfläckad. (#199481)200:-
Lundberg, Mabel Sigtunastiftelsens tillkomst.. Idéer och byggnader. Illustr. Aa Upps. 1977. 168 sidor. Häftad. (#30471)110:-
Lönnroth, Inga Mari (red.) Olle Engkvist Byggmästare.. Stockholm 1949. Stor 8:o 303 sidor. Rikt illustrerad. Häftad. (#192948)200:-
Malmqvist, Inga, Vardagshus i staden. En studie av hus med bostäder och med verksamhet i bottenvåningen.. Illustrerad. Akademisk avhandling Chalmers Göteborg 1992. 211 sidor + rättelselapp. Häftad. (#208208)250:-
Manenti Valli, Franca Restauro architettonico, informazioni e tecniche.. Illustrated. Multigrafica 1981. 228 pages. 4:o. Soft covers. As new. (#214099)200:-
Marie Nordin Lidberg m.fl. Arkitekturguide Stockholm.. Illustrerad. Byggförlaget 1997. 280 sidor. Limhäftad. (#217150)150:-
Martin, Camille L'Art Gothique en France l'Architecture et la Decoration.. Libriarie Centrale d'Art et d'Architecture, Paris s.d. (1910) (6), 16 pages + 80 plates. Folio, 52x37 cm. Loose in original portfolio. (#208589)600:-
Mauch, J.M. Neue systematische Darstellung der Architektonischen Ordnung der Griechen, Römer und Neuern Baumeister.. Mit Einhundert Kupfertafeln. Dritte Auflage. Potsdam 1845. (6), 116 pages + 100 plates. 4:o. Later cloth. Owner's stamp. (#142101)600:-
Meirion-Jones, Gwyn I. The Vernacular Architecture of Brittany.. An Essay in Historical Geography. Illustr. Edinburgh 1982. 407 pages. 4:o. Original cloth in dustjacket. (#157581)1100:-
Meyehöfer, Dirk Contemporary European Architects 2.. Illustr. Köln 1995. 176 pages. 4:o. Softcover. Very good condition. (#91520)150:-
Millech, Knud Danske arkitekturströmininger 1850-1950.. Red. Kay Fisker. Illustrerad. Köbenhavn 1951. 365 sidor. Halvklotband. (#188232)250:-
Mjöberg, Jöran Arkitektur i litteratur.. Illustr. Sthlm 1999. 264 sidor. Originalpappband. (#81058)110:-
Moneo, Rafael Moderna museet och arkitekturmuseet i Stockholm.. Modern Museum and Swedish Museum of Architecture in Stockholm. Illustr. Sthlm 1998. 117 sidor. 4:o. Förlagsband i tryckt skyddsomslag av transparent plast. Nyskick Text in Swedish and English. (#120526)200:-
Mookerjee, Aloke Viswa-Shilper Ruprekha.. Illustr. Hardcover in dustjacket. Hindi text. (#85861)150:-
Murthy, K. Krishna Early Indian Secular Architecture.. Illustr. Delhi 1987. xvi, 113 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#84540)150:-
Mårtenson, Jan Residences. Swedish embassies in the member countries of the EU.. Illustrated by Ralf Turander. Stockholm 1997. 216 pages. Original cloth with dust jacket. (#192331)175:-
Nachemson-Ekwall, Sophie Hållbar ägararkitektur för Sverige. En idéskrift från Global Utmaning. Global Utmaning 2016. 138 sidor. Häftad. (#219318)115:-
Nilsson, Staffan Bryggeribyggnader. En studie i svensk industriarkitektur 1846-1918.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Stockholm 1979. 236 sidor. Häftad. Dedikation. Mycket fint ex. (#188718)175:-
Nilsson, Sten (editor) Aspects of Conservation in Urban India.. Illustrated. Lund University PPress 1995. 240 pages. 4:o. Soft covers. (#191332)500:-
Nilsson, Sten Åke Europeisk arkitektur i Indien 1750-1850.. Akad. avh. Lund 1967. 210 sidor + 48 planscher. Häftad. 2 volymer. (#174824)150:-
Nilsson, Sten Åke & Dunér, Karin Om den nordiska arkitekturens historia.. Illustr. Sthlm 1985. 112 sidor. 4:o. Häftad. (#134645)100:-
Nilsson, Sten Åke & Dunér, Katarina Strejftog i nordisk arkitektur.. Illustr. 1985. 112 sidor. 4:o. Häftad. (#157590)110:-
Nordin, Erik Träbyggande under 1800-talet.. Debatt och verklighet. Illustr. Sthlm 1972. 92 sidor. 4:o. Häftad. (#159693)250:-
Nordström, Folke Studier i Uppsala domkyrkas äldsta byggnadshistoria.. Från grundläggningen fram till 1300-talets första årtionden. Illustr. Aa Upps. 1952. 204 sidor + utvikbar plan. Häftad. (#20795)125:-
Nylander, Ola Husen på höjden. Nybodahöjden och dess arkitektur.. Illustrerad. Stockholmia förlag 2006. 287 sidor. Förlagsband. Nyskick. Liljeholmen, Aspudden, Gröndal, Midsommarkransen och Årsta - från kåkstad till kvalitetsboende. (#217777)150:-
Nyman, Kaj Husens språk.. Den byggda tingslighetens och de arkitektoniska intentionernas dialektik. Illustr. Sthlm 1989. 427 sidor. Häftad. (#143158)200:-
Nyreröd, Anna-Lisa Lusthus till bruks och till syns.. Illustrerad. Nordiska museet 1979. 154 sidor. Förlagsband. (#186715)150:-
Nyström, Louise (red.), Bebyggelsens mångfald.. Boverket, Karlskrona 1994.256 sidor. Häftad. Nyskick. (#206301)150:-
Oliver, Richard (editor) The Making of an architect, 1881-1981. Columbia University in the City of New York.. Illustrated. Rizzoli, New York 1981. viii,263 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#200420)200:-
Om- och tillbyggnader i Mora byar.. Råd och idéer från byggnadsnämnden. Illustr. Mora 1981. 41 sidor. 4:o. Klammerhäftad. (#154851)100:-
Palme, Per Triumph of Peace.. A Study of the Whitehall Banqueting House. Illustr. Diss. Upps. 1956. XVIII, 328 pp. 4:o. Softcover. Figura 8. (#21831)250:-
Paulsson, Gregor Den nya arkitekturen. Stockholm, Norstedts 1916. (12),159,(1) sidor + planscher. Förlagets halvpergamentband. (#191972)350:-
Paulsson, Thomas, Den nya staden?. Bild Patrik Paulsson. Stockholm, 1979. 119 sidor. Häftad. (#206293)110:-
Peisch, Mark L. The Chicago School of Architecture. Early followers of Sullivan and Wright.. New York 1964. 178 pages + plates. Paper back. Columbia University Studies in Art History and Archaeology Number 6. (#188412)140:-
Pevsner, Nikolaus An Outline of European Architecture.. Illustrated. Penguin 1961. 496 pages. Paper back. (#91522)125:-
Pevsner, Nikolaus Den europeiska arkitekturen. En översikt.. Illustrerad. Stockholm 1978. 499 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (#209490)200:-
Pevsner, Nikolaus The Buildings of England. Cornwall.. Penguin 1951. 251 pages. Pocket. (#216921)100:-
Pevsner, Nikolaus. The Buildings of England. Cambridgeshire.. Illustrations and maps. Penguin 1954. 454 pages. Original cloth. No jacket. (#217205)125:-
Pevsner, Nikolaus. The Buildings of England. The Cities of London and Westminster.. Illustrations and maps. Penguin 1957 631 pages. Original cloth. Dust jacket. (#217210)125:-
Pfeiffer, Bruce Brooks Frank Lloyd Wright.. Edited by Peter Gössel and Gabriele Leuthäuser. Benedikt Taschen, Köln 1991. 184 pages. 4:o. Soft covers. Text in English, German and French. (#162236)200:-
Pichel, Amancio Portabales Maestros mayores, arquitectos y aparejadores de el Escorial.. Illustrated. Madrid 1952. 316 pages. Soft covers. Very fine. (#188692)150:-
Pirrone, Gianni Il Teatro Massimo di G.B. Filippo Basile a Palermo. 1867/97.. Illustrated. Roma 1984. 207 pages. Soft covers. (#188411)150:-
Posener, Julius Anfänge des Funktionalismus.. Von Arts and Crafts zum Deutschen Werkbund. Illustriert. Ullstein 1964. 232 pages. Soft covers. Bauwelt Fundamente 11. (#187621)150:-
Rashed, Ibrahim Ibrahim Das Miethaus als Bebauungselement und als kollektive Wohnungsform.. Illustr. Diss. Zürich 1958. 137 pages. 4:o. Soft covers. Stamped. (#156359)350:-
Rehmann, Elsa The Small Place.. Its landscape architecture. With 100 illustrations. Punams, New York 1918. xxiv,164,(6) pages + plates. Original cloth. No jacket. Stamped. (#175000)450:-
Rentzhog, Sten Stad i trä. Panelarkitekturen. Ett skede i den svenska småstadens byggnadshistoria.. Illustrerad. Sthlm 1967. 332 sidor + planscher. Häftad. Nordiska museets handlingar 67. (#13685)175:-
Revoil, Henry Architecture Romane du Midi de la France, dessinée, mesurée et décrite. 1-3.. Paris, Morel 1873. 1: (4),xxvi,52 pages + 66 plates. 2: (4),68 pages + 67 plates. 3: (4),43 pages + 79 plates. Folio, 44x32 cm. Contemporary blue half leather, sligtly worn surface. Text and some plates with light foxing. 3 volumes. We can send photos. Very heavy item, expect higher shipping cost outside EU. (#208620)3300:-
Richards, J.M. An Introduction to Modern Architechture. Illustrated. Penguin 1953. 187 pages + plates. Pocket. (#216633)100:-
Ridderstedt, Lars Adversus populum. Peter Celsings och Sigurd Lewerentz sakralarkitektur 1945-1975.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Uppsala 1998. 381 sidor. 4:o. Häftad. (#29884)500:-
Romanik.. Arkitektur - Skulptur - Måleri. Redaktion: Rolf Toman. Fotografier: Achim Bednorz. Könemann 2000. 481 sidor. 4:o. Förlagsband i skyddsomslag. (#157559)250:-
Romdahl, Axel L. Studier i Linköpings domkyrkas byggnadshistoria.. Illustrerad. Sthlm 1910. 44 sidor. Häftad. (#186990)100:-
Romdahl, Axel L. Studier i Linköpings domkyrkas byggnadshistoria.. Illustrerad. Sthlm 1955. 28 sidor. Häftad. Dedikation (#204544)100:-
Roosval, Johnny (red.) Stockholms stadshus vid dess invigning midsommarafton 1923 I-III.. Beskrivning utarbetad på uppdrag av Stockholms stadsfullmäktige. Illustrerad. Stockholm 1923. 362 sidor + 182 planscher. Stort format. Inbunden med bevarade omslag i 2 eleganta halvfranska band. Tidigare ägares exlibris och blindstämpel. Fint ex. (#199010)900:-
Rosendals slott.. Illustrerad. Red. Christian Laine. Foto Ingalill Snitt. Byggförlaget 2003. 352 sidor. Stort format. Klotband i skyddsomslag. Fint ex. (#185535)250:-
Rudberg, Eva Alvar Aalto i Sverige.. Illustrerad. Arkitekturmuseet, Stockholm 2005. 144 sidor. Häftad. (#220168)450:-
Ruskin, John The Seven Lamps of Architecture.. With illustrations, drawn by the author. New edition, Georg Allen, Sunnyside 1880. xvi,222 pages + plates. Original hardboard covers. Printed on hand-made paper by the Chiswick press. Untrimmed edges. Only the first plate, the frontespiece, slightly foxed, otherwise a very clean and fine copy. Former owners name of fly-leaf. (#188030)750:-
Salvadori, Renzo 101 Buildings to See in Paris.. Illustr. Venice 1972. 135 pages. Softcover. (#122029)125:-
Samy, Erfan Plastics in Architecture.. Illustr. Diss. Washington 1953. IX, 233 pages. Softcover. Stamped. (#88899)350:-
Sancha, Sheila The Castle Story.. Illustrated. Penguin 1981. 224 pages. Paper back. (#217246)130:-
SANDSTRÖM GÖSTA E Byggarna.Teknik och kultur från vasshus och pyramid till järnväg och högdamm.. Stockholm Forum 1968. 4:o 280 sidor.Illustrerad.Förlagets klotband. Fläckade pärmar.Fuktskadad. (#192506)110:-
Sandström, Gösta E. Byggarna.. Teknik och kultur från vasshus och pyramid till järnväg och högdamm. Illustr. 1968. 280 sidor. 4:o. Inbunden. Skyddsomslag. (#122168)240:-
Sandström, Gösta E. Byggarna.. Teknik och kultur från vasshus och pyramid till järnväg och högdamm. Illustr. 1968. 280 sidor. 4:o. Inbunden. Skyddsomslaget tejpat. (#45408)210:-
Scheerbart, Paul Glasarchitektur.. München 1971. 215 pages. Paper back. (#188641)125:-
Schlaun - Johann Conrad Schlaun 1695-1773.. Architektur des Spätbarock in Europa. Herausgegeben von Klaus Bußmann und Andere. Illustriert. Oktagon 1995. 728 pages. 4:o. Soft covers. Ausstellungskatalog (#169558)300:-
SCHMITZ-GÛNTHER, THOMAS Ekologiskt byggande och boende.. Foto: Karin Hessman. Köln, 2000. 30x22 cm.480 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Förlagsny. (#193635)250:-
Schneider, Bernhard Daniel Libeskind Jüdisches Museum Berlin.. Illustr. München 1999. 64 pages. 4:o. Softcover. Very good condition. (#91533)120:-
Scott, John S. A Dictionary of Building.. Penguin 1964. 368 pages. Paperback. (#116444)100:-
Scranton, Robert L. Greek Architecture.. Illustr. New York 1979. 128 pages. Softcover. (#124671)125:-
Seeger, Ingrid Folkskolehus i Uppsala stad. från 1830 till 1970-talet. Illustr. Upps. u.å. (1980-tal). 134 sidor. A4. Häftad. (#128060)150:-
Selling, Gösta Villagatan 3.. 1800-talshuset som blev säte för Vitterhetsakademien. Illustr. Sthlm 1994. 56 sidor. Häftad. (#145427)80:-
Setterwall, Fogelmarck och Gyllenswärd The Chinese Pavilion at Drottningholm.. With contributions by Sten G. Lindberg, Peter Stenberg and Walter Bauer. Richley illustrated. Malmö, Allhems Förlag 1974. 29x22 cm- 328 pages. Original decorated cloth. Dust jacket. very fine. Originally published 1972 in Sweden under the title KINA SLOTT PÅ DROTTNINGHOLM The book weigh over 2 kilos so expect extra shipping charges depending on where you want us to send the book. (#193556)300:-
Sju uppsatser i svensk arkitekturhistoria.. Av Ulf G. Johnsson m.fl. Illustr. Uppsala 1970. 234 sidor. 4:o. Häftad. (#91399)150:-
Sju uppsatser i svensk arkitekturhistoria.. Av Ulf G. Johnsson m.fl. Illustr. Uppsala 1970. 234 sidor. 4:o. Originalklotband med skyddsomslag. (#44249)210:-
Sjöberg, Ursula Carl Christoffer Gjörwell 1766-1837.. Byggnader och inredningar i Sverige och Finland. Illustrerad. Stockholmia förlag 1994. 479 sidor. Förlagsband. (#154641)250:-
Sjöström, John Stad och bostad. Omtryckta eftertankar.. Illustrerad. Balkong förlag 2014. 160 sidor. Förlagsband. (#187917)150:-
Småorterna kring Kalmar. Studier i generativ planering.. Konsthögskolans Arkitekturskola 1980. 210 sidor A4. Häftad. (#191345)250:-
SOU 1973:27 Sanering III. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.. Betänkande avgivet av saneringsutredningen. Illustrerad. Stockholm 1975. 160 sidor + planscher. Häftad. (#214247)160:-
Stadsarkitektur - form, kultur, liv.. Utgiven av Stadsmiljörådet 1999. Illustrerad. 193 sidor. Häftad. Nyskick. (#187627)175:-
Stadsbildens framtid.. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Illustr. Uppsala 1964. 153 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#83768)145:-
Stange, Alfred, Das frühchristliche Kirchengebäude als bild des Himmels.. Illustrated. Köln 1950. 162 pages. Original hard covers. (#206314)150:-
Starr, S. Frederick Il padiglione di Melnikov a Parigi. 1925.. Illustrated. Roma 1979. 114 pages. Soft covers. (#188413)135:-
Storm, Anna Hope and Rust. Reinterpreting the industrial place in the late 20th century.. Illustrated. Dissertation, KTH Stockholm 2008. 214 pages. Soft covers. (#188381)170:-
Strandberg, Runar Pierre Bullet et J.-B. de Chamblain. ā la lumičre des dessins de la Collection Tessin-Hårleman du Musée National de Stockholm. Illustr. Diss. Sthlm 1971. 206 pages. 4:o. Soft covers. (#46397)250:-
Sundquist, Nils Willem Boy i Uppsala.. Illustrerad. Uppsala 1971. 198 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#101380)170:-
Svanberg, Jan Medeltida byggmästare.. Illustrerad. Stockholm 1994. 188 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#207032)200:-
Sveriges ambassad Tokyo.. Red. Elisabet Neider. Illustrerad. Byggnadsstyrelsen 1993. 116 sidor. Häftad. Nyskick. (#188257)125:-
Sällström, Pehr-Mikael I kinesernas paradis.. Sju essäer från en arkitekturresa genom Kina. Illustr. Sthlm 1995. 245 sidor. Häftad. (#88007)175:-
TAPIÉ, VICTOR-L The Age of Grandeur. Baroque Art and Architecture.. Translated from the French by A. Ross Williamson. Grove Press, 1960. 305 pages. Richly illustrated. Original cloth. No jacket. (#194789)150:-
The American Architect. Vol. CXVII: II, April-June 1920.. Illustrated. The Architectural & Building Press 1920. Page 425-840. Small folio. Half leater. Ink undelinings on one ppage and ppencil underlinings on 5 pages. Very heavy item, expect extra shipping charges outside EU. (#202622)500:-
The American Architect. Vol. CXVIII: III, July-September 1920.. Illustrated. The Architectural & Building Press 1920. Page 1-428 Small folio. Half leater. Very heavy item, expect extra shipping charges outside EU. (#202620)500:-
The American Architect. Vol. CXVIII: IV. October-December 1920.. Illustrated. The Architectural & Building Press 1920. Page 426-880 + 8. Small folio. Half leater. Very heavy item, expect extra shipping charges outside EU. (#202619)500:-
The American Architect. Vol. CXVI: IV, October - Decemberg 1919. Illustrated. The Architectural & Building Press 1919. Page 438-830. Small folio. Half leater. Very heavy item, expect extra shipping charges outside EU. (#202624)500:-
Thompson, A. Hamilton Military Architecture in England During the Middle Ages.. Illustrated. Henry Frowde, London 1912. xxii, 384, (10) pages. Original cloth. (#143452)750:-
Thordeman, Bengt Alsnö hus.. Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang. Illustr. Aa Sth 1920. 194 sidor + planscher. Häftad. (#21331)210:-
Thunwall, Christina Stadsbilden i Kalmar.. Förändringar i innerstaden 1945-1972. Illustr. Aa Sth 1977. 216 sidor. 4:o. Häftad. (#34875)125:-
Thurell, Sören Vård av trähus.. En handbok i vård och upprustning av gammal träbebyggelse. Illustr. Sthlm 1975. 179 sidor. 4:o. Häftad. (#159474)320:-
TJERNSTRÖM, SOFIA. Keramik i arkitekturen.. Medarbetare: Åsa Lindberger af Wåhlberg. Fotografier och teckningar: Sofia Tjernström. Byggförlaget, Laholm 2003. 24,5x23,5 cm. 320 sidor. Rikt fotoillustrerad, huvudsakligen i färg + teckningar. Förlagets klotryggband med omslagsbild i färg. Förlagsny. (#194517)150:-
Torstenson, Metcalf & Rasmussen. Urbanization and Community Building in Modern Norway.. Oslo 1985. 313 pages. Paper back. (#187693)165:-
Toy, Sidney Castles. Their Contruction and History.. Illustrated. Dover publ. New York 1985. xiv,241 pages. Paper back. (#217245)140:-
Troedsson, Carl Birger Architecture, Urbanism and Socio-Political Developments in Our Western Civilization.. Chalmers, Göteborg 1964. 313 pages. Soft covers. (#148397)200:-
Tänk om. Stadsrumsvisioner för Norrköping. Illustrerad. Stockholm 1995. 144 sidor. Häftad. (#215458)110:-
Uhde, Constantin Die Konstruktionen und die Kunstformen der Architektur, ihre Entstehung und geschichtliche Entwickelung bei den verschiedenen Völkern... Band 1.4:1 (Band 4:2 missing). Illustrated. Wasmuth, Berlin 1902-5. (16),183 + (10),448 + (12),360 + (14),80 pages + 2 color plates (one loose). Slightly worn half leater. 4 volumes. (#203122)950:-
Ungewitter, G.G. Details für Stein- und Ziegel-Architektur im romanische-gothischen Style. Eine Vorlagewerk für Archtekten, Steinbild hauer und Schulen.. Dritte auflage. Ch. Claesen, Berlin ohne Jahr (c. 1900). 22 pages text + 47 of 48 plates. Folio. Loose in worn original portfolio. Plate 4 slightly damaged margin. Plate 25 is missing. (#215753)900:- (bild)
Unnerbäck, Eyvind Vadstena slott 1545-1554.. En byggnadshistorisk undersökning. Illustr. Sthlm 1966. 197 sidor + utvikbara ritningar och planscher. Häftad. (#96215)200:-
Upmarkm Gustaf Die Architektur der Renaissance in Schweden 1530-1760.. 100 Tafeln mit Text. Dresden, Gerhard Küthmann (1901) (10),132 pages + 100 plates (Lichtdruck). Folio 48x35 cm. Bound in half leather, solid but with worn extremities. (#189434)2000:-
Wallenberg, Berit Tyska byggnader före andra världskriget.. Illustr. Sth 1986. 129 sidor. Original klotband. (#35706)110:-
Wallin Sigurd Byggnadsskick i herrgårdar,boställen och städer.Gångna tiders högreståndskultur.. Stockholm 1947. 4:o. 238 sidor. 277 illustrationer. Original skinnband. (#192048)400:-
Watkin, David English Architecture. A Concise History.. Illustrated. Thames and Hudson 1987. 216 pages. Paper back. (#188693)135:-
WATSON, WALTER CRUM Portuguese Architecture.. London, Constable 1908. XVII,280 pages + plates. Original clorh. Spine and ujpper part of boards bleeched. Former owners stamp. (#193339)600:-
Weickert, Carl Antike Architektur.. Illustr. Berlin 1949. 79 pages. Pamphlet. (#112354)75:-
Vidén, Sonja, Stadsförnyelse och bostadsombyggnad. Att söka kunskap för varsam förbättring.. Illustrerad. Akademisk avhandling, KTH 1994. 126 sidor. Häftad. (#206234)150:-
Vignola, Giacomo Barozzi Reglas de los cinco ķrdenes de Arquitectura de Vignola, Con un orden Dķrico de Posidonia, y un apéndice que contiene las lecciones elementales de las sombras en la Arquitectura, demostradas por principios naturales.. Por C. M. Delagardette, arquitecto. Manuel González, Madrid, 1792. Frontespiece (portrait ov Vignola), (6),42 pages + 44 + 21 = 65 engraved plates. Folio. Old leather binding. One text leaf with 5 cm. tear and on plate with a few spots with candle-grease. (#201688)8000:- (bild)
Vignola, Jacob Barozzio von Regel der fünff Orden/ Von der Architectur,. Aufs Neue vermehret mit etlichen schönen Gebäuen. Augsburg, Jeremiå Wolff 1715. Engraved extra title, 16 pages + 50 plates. Small 8:vo. In old paper boards. "Wsserrand" throught. Old text in ink on back of the plates. Rather tight cut. (#200026)1500:- (bild)
Vikström, Eva Platsen, bruket och samhället.. Tätortsbildning och arkitektur 1860-1970. Illustrerad. Byggforskningsrådet 1991. Akademisk avhandling. 205 sidor. Stort format. Häftad. (#187668)165:-
Vikström, Eva Platsen, bruket och samhället.. Tätortsbildning och arkitektur 1860-1970. Illustrerad. Byggforskningsrådet 1991. Akademisk avhandling. 205 sidor. Stort format. Häftad. Tillskrift (#215877)165:-
Vinhola Tratado pratico elementar de architectura ou estudo das cinco ordens .... Por J.A. Léveil e gravado em aco por Hibon. Nova edicao. Rio de Janeiro et Paris no date. 23 pages + 72 plates. 4:o. Original cloth. (#198981)1000:-
Winter, Kerstin (red.) Rummet på rymmen.. Illustrerad. Arkitekturmuseet 1998. 88 sidor. Folio. Häftad. Fint ex. (#202754)250:-
Vitruvius Pollio, Marcus M. Vitruvii Pollionis De Architectura libri decem ad optimas editiones collati | Praemittitur notitia literaria studiis Societatis Bipontinae ; Accedit anonymi scriptoris veteris Architecturae compendium cum indicibus. Argentorati (Strasbourg), Ex Typhographia Societatis 1807. (2),XLIV,362,(44) pages. Uncut in soft covers. Covers worn and stained, interior fine. (#196642)220:-
Wittkower, Rudolf Architectural Principles in the Age of Humanism.. With a new introduction by the author. New York 1971. 173 pages + plates. Paper back. (#187674)130:-
von Gegerfelt, Victor En saga om båd gammel och nywulna hus.. Efterskrift av Gun Schönbeck. Göteborg 2000. 262 + 10 sidor. Tvärformat. Förlagsband. Facsimile av manuskript. (#187334)200:-
von Haslingen, Birgitta Tessinska palatset under 300 år.. Privatbostad, Överståthållarboställe, Landshövdingeresidens. Illustrerad. Stockholm 2002. 516 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#187995)200:-
von Schwerin, H.H. China slott och dess stilförbindelser.. Ett bidrag till kineseriernas historia och deras förutsättningar. Illustrerad. Lund 1933. 87 sidor. Häftad. (#182610)150:-
VÄSTERLANDETS BYGGNADSKONST I-IV. Romansk arkitektur. Gotisk arkitektur. Renässansens arkitektur. Arkitekturen under 1600-och 1700-talen.. Malmö, Allhems Förlag,1966. 27x21 cm. 1. xl textsidor+ 112 planscher. 2. xlvi textsidor+ 100 planscher. 3. xlii textsidor,90 planschsidor. 4. lviii textsidor +124 planscher. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Fyra volymer i kassett. Förlagsny. (#193538)300:-
Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen 1896-14 + 1916 und 1918.. Organ des Sächsischen Ingenieur- und Architekten-Verein und des Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover (Später: Herausgegeben von dem Vorstande des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hannover. Folio. Bound in 2 different half cloth and cloth bindings. 20 volumes. (#191508)9500:-
Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen 1915-17.. Herausgegeben von dem Vorstande des Architekten- und Ingenieur-Vereins zu Hannover. Folio. Half cloth. One volume (#199896)600:-
Zevi, Bruno Saper vedere l'architettura.. Saggio sull'interpretazione spaziale dell'architettura. Guilio Einaudi editore 1956. 202 pages + plates. Original cloth. (#188410)150:-
Zwick, Herm. (red.) Jahrbuch über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der practischen Baugewerbe. Herausgegeben unter mitwirkung von Baumeister Gottschaldt, Baumeister & Civilingenieur Huck, Architekt Jähn, Architekt Klette. Erster Jahrgang, Leipzig 1870. xii,428,16,8,viii pages. Untrimmed in original printed wrappers. (#191016)500:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page