Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Abrahamson, Erik Västsvenska ordstudier.. Sth 1936. VIII, 185 pp. Inb. med bevarade omslag. Stämpl. (#6425)135:-
Abrahamson, Erik Västsvenska ordstudier.. Sth 1936. VIII, 185 sidor. Häftad. (#4920)105:-
Alfvegren, Lars r-genitiv och are-komposition.. Formhistorisk undersökning på grundval av svenska dialekter och ortnamn. Aa Upps. 1958. 222 pp. + 8 kartor. (#5305)95:-
Andersson, Walda och Erik Dialektord, uttalsformer och provinsialismer huvudsakligen från Valle Härad.. Skara 1990. 46 sidor A4. Stencil. Skara kulturnämnds skriftserie Nr. 2 (#210214)100:-
Areskoug, Hugo Studier över sydöstskånska folkmål I.. (Allt som utkom.) Aa Lund 1957. VIII, 760 sidor + utvikbara kartor. Häftad. (#6431)200:-
[Arpi, Rolf] Ur Västmanlands-Dala landsmålsförenings Samlingar till en ordbok öfver landsmålet i Västmanland och Dalarne. 2. Tryckt som handskrift. Uppsala 1880. 40 sidor. Häftad. Del 2 av 3 delar som utkom. Denna täcker bokstaven B. (#220586)100:-
Benson, Sven Blekingska dialektstudier I.. Lund 1956. 156 sidor. Häftad. Del II utkom 1981. (#6435)150:-
Bergfors, Erik Olof Tilljämning a>å i dalmål.. Aa Upps. 1961. 288 sidor + karta. Häftad. (#6439)125:-
Bergman, Gösta Språket på Söder.. Andra utvidgade upplagan. Stockholm, Skolan för bokhantverk 1955. 36,(8) sidor. Häftad. (#220451)100:-
Bergman, Gösta Svenska provinsialismer.. Sthlm 1971. 96 sidor. Pocket. (#67674)100:-
Bergman, Gösta Sydliga provinsialismer i det bildade svenska talspråket.. Lund 1947. Pp 125-250. Särtryck. (#20562)100:-
Bergman, Gösta Utvecklingen av samnordiskt e i svenska språket.. En dialektgeografisk undersökning. Aa Upps. 1921. 112 sidor. Häftad. (#4936)100:-
Bihl, Björn Möten i dialektalt gränsland.. Dialektala övergångar genom Närke. Aa Upps. 2001. 240 sidor. Häftad. (#93364)140:-
Billing, Gustaf Åsbomålets ljudlära.. Akad. afh. Sthlm 1889. 228 sidor + karta. Häftad. Stämpel. (#181529)150:-
Billing, Gustaf Åsbomålets ljudlära.. Akad. afh. Sthlm 1890. 264 sidor + karta. Häftad. Nött rygg. Svenska landsmål häfte 39 (#176324)200:-
Björklund, Stig Dalmålsstudier.. Festskrift till Stig Björklund... 1994. Illustr. Upps. 1994. 254 sidor. Original pappband. (#23532)150:-
Björklund, Stig Älvdalsmålet i Andreas Johannis Prytz' Comoedia om Konung Gustaf Then Första 1622.. Aa Upps. 1956. 192 sidor + karta. Häftad. (#6445)100:-
Björseth, Bertil Dialekt och riksspråk i en bohuslänsk socken.. Aa Göteborg 1946. 308 sidor. Häftad. (#18136)140:-
Bleckert, Lars Centralsvensk diftongering som satsfonetiskt problem.. Aa Upps. 1987. 194 sidor. Häftad. (#5336)100:-
Blomberg, C.J. Ångermanländska bidrag till de svenska allmogemålens ljudlära.. Hernösand 1877. viii, 42 sidor. Häftad. Tagen ur band. Saknar omslag. Sprucken rygg. Dedikation. (#220454)100:-
Bockgård, Gustav och Nilsson, Jenny (red.) Interaktionell dialektologi.. Uppsala 2011. 344 sidor. Förlagsband. (#210719)200:-
Bogren, Petrus Torpmålets ljud- och formlära.. Aa Sth (Upps.) 1921. 157 sidor. Häftad. (#6450)100:-
Borgström, Marcus Askersmålets ljudlära.. Aa Sth 1913. 74 sidor. Häftad. (#23098)100:-
Broberg, Richard Språk- och kulturgränser i Värmland.. En översikt och några synpunkter. Upps. 1973. 159 sidor. Häftad. Svenska landsmål 297. (#29204)140:-
Bröllopsdikter på dialekt och några andra dialektdikter från 1600- och 1700-talen.. Samlade och utgivna av Bengt Hesselman. Sth 1937. 19, 568 sidor. Häftad. (#23853)150:-
Bucht, Torsten Äldre u ock o i kort stavelse i mellersta Norrland.. Aa Sth (Upps.) 1924. 174 sidor. Häftad. (#6454)100:-
Dahlgren, Hanna Från Synnerby.. Berättelser på västgötamål upptecknade. Sthlm 1918. 51 sidor. Häftad. Svenska landsmål häfte 147. (#68656)100:-
Dahlstedt - Dialectology and Sociolinguistics.. Essays in Honor of Karl-Hampus Dahlstedt. Ed. S. Fries, S. Ureland a.o. Umeå 1977. 280 pages. Softcover. (#18130)125:-
Dahlstedt, Karl-Hampus Efterledsapokope i nordsvenska dialekter.. En morfo-fonologisk studie. Upps. 1955. 68 sidor + karta. Häftad. (#6461)75:-
Datamaskinell dialektgeografi och dialektometri.. Föredrag ... vid ... projektet "Nordsverige i språkgeografisk belysning". Umeå 1986. 86 sidor. Häftad. (#23103)60:-
Dialektologkonferens 1978.. Rapport sammanställd av Sven Benson och Hugo Karlsson m.fl. Gbg 1978. 134 pp. A4. (#6467)85:-
Djurklou, Gabriel Några ord om svenska landskapsmålen.. Örebro 1856. 26 pp. St. (#6468)85:-
Döhl, Inger Täkt, vall och kya.. Ord för inhägnade områden vid fäbodar i Övre Dalarna. Illustr. Aa Upps. 1990. 142 sidor. Häftad. (#6470)120:-
Eaker, Birgit Adjektivet grann i svenska dialekter.. En semantisk och dialektgeografisk undersökning. Aa Upps. 1993. 270 sidor. Häftad. (#4968)125:-
Edlund, Lars-Erik Nordsvenska ortsboöknamn.. Umeå 1984. 244 sidor. Häftad. (#211839)160:-
Edlund, Lars-Erik m.fl. (utg.) Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18-20 augusti 2010.. Uppsala 2011. 366 sidor. Häftad. (#211723)200:-
Eklund, Gerd Vrist - brist - rist.. Utvecklingen av gammalt uddljudande wr i nordiska, särskilt svenska, dialekter. Aa Upps. 1991. 238 sidor + utvikbara kartor. Häftad. (#4976)115:-
Elmevik - Mål i sikte.. Studier i dialektologi tillägnade Lennart Elmevik. Red. Maj Reinhammar m.fl. Upps. 1996. 450 sidor. Original pappband. (#4978)170:-
Elmevik, Lennart Från rabbal till Yggdrasill.. Valda uppsatser återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011. Med hans bibliografi 1962-2010. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2011. 377 sidor. Häftad. (#183900)150:-
Elmevik, Lennart m.fl., (red.) Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000.. Uppsala 2000. 294 sidor. Häftad. (#85199)150:-
Enerud, John Nicke i Svacka och Pytt ur panna.. Grimnäs 1961. 64 sidor. Häftad. (#102479)120:-
Envall, Petrus Dala-Bergslagsmålet.. Dialekthistorisk och dialektgeografisk översikt. Aa Upps. 1930. XII, 285 pp. + karta. Nött, interfolierad. (#6473)115:-
Envall, Petrus Dala-Bergslagsmålet.. Dialekthistorisk och dialektgeografisk översikt. Aa Upps. 1930. XII, 285 sidor + karta. 2 häften. Svenska landsmål 192 & 248. (#25513)125:-
Ericsson, Torsten Grundlinjer till undersökningen av Södermanlands folkmål.. Inledning ock historik, ljud- och formlära. Med karta. Sth 1914. 236 sidor. Häftad. (#45603)145:-
Ericsson, Torsten Grundlinjer till undersökningen av Södermanlands folkmål.. Inledning ock historik, ljud- och formlära. Med karta. Sth 1914. 236 sidor + karta. Häftad. 2 häften. Svenska landsmål. (#4980)145:-
Eriksson, Manne Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och övervåning.. Ett ordhistoriskt och ordgeografiskt bidrag till sängens och bostadens historia i Norden. Illustr. Aa Upps. 1943. XII, 336 sidor + kartor. Häftad. (#6474)105:-
Eriksson, Ulrik Åselesvenska 1-2.. 1: Introduktion. A: Allmän del med texter. B: Speciell del. 2: Målutjämning. Modeller för analys och syntes med tillämpningar. Lund 1971-73. 240; 255 sidor. Häftade. 3 vol. (#18128)200:-
Festskrift till 75-årsminnet av stiftandet av Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen den 1 oktober 1856.. Örebro läns museum 1931. 186 sidor. Häftad. (#185530)175:-
Finska folkmålstexter från Tornedalen.. Inspelade och utgivna av Landsmåls- och Filkminnesarkivet i Uppsala. Transkriberade, översatta och kommenterade av Erik Wahlberg. Sthlm 1964. 116 sidor. Häftad. Svenska landsmål 284. (#176339)135:-
Forner, Lars De svenska spannmålsmåtten.. En ordhistorisk och dialektgeografisk undersökning. Aa Upps. 1945. 240 sidor + kartor. Häftad. (#6478)105:-
Forner, Lars De svenska spannmålsmåtten.. En ordhistorisk och dialektgeografisk undersökning. Akademisk avhandling Uppsala 1945. 240 sidor + kartor. Inbunden Stämplar. (#23655)150:-
Gjerdman, Olof Djos Per Anderssons ordlista över svenskt förbrytarspråk.. Särtryck ur Svenska Landsmål 1947. 46 sidor. Häftad. Dedikation. (#203908)120:-
Gjerdman, Olof Studier över de sörmländska stadsmålens kvalitativa ljudlära I.. Aa Upps. 1918. 191 sidor. Inb. Stämpl. Endast del I (= avhandlingen). (#23841)135:-
Gjerdman, Olof Studier över de sörmländska stadsmålens kvalitativa ljudlära I-II.. Aa Upps. 1918-27. 191; 157 sidor. Halvklotband. Stämpl. 2 vol. (#23907)255:-
Gjerdman, Olof Studier över de sörmländska stadsmålens kvalitativa ljudlära I-II.. Aa Upps. 1918-27. 191 + 157 sidor. Häftade. 2 vol. (#6482)170:-
Gjerdman, Olof Studier över de sörmländska stadsmålens kvalitativa ljudlära I-II.. Aa Upps. 1918-27. 191 + 157 sidor. I ett halvklotband. (#23905)255:-
Gjerdman, Olof Tattarna och deras språk.. Särtryck ur Svenska landsmål 1945. 55 sidor. Häftad. Dedikation. (#203906)120:-
Grill, J.W. Ur Folk-Språket på Tylö-Skogen.. Ord och talesätt antecknade på 1840-talet i Lerbäcks socken i Närke. Utg. R. Broberg. Sthlm 1964. 146 sidor. Häftad. Svenska landsmål häfte 282. (#6483)140:-
Grip, Elias Skuttungemålets ljudlära.. Aa Sthlm (Uppsala) 1901. 168 sidor. Avhandlingsupplagan utan omslag. (#6485)100:-
Grip, Elias Skuttungemålets ljudlära.. Aa Sthlm (Uppsala) 1901. 168 sidor. Inbunden med bevarade omslag. Stämpl. (#57896)140:-
Götlind, Johan Studier i västsvensk ordbildning.. De produktiva avledningssuffixen och deras funktioner hos substantiven i Göteve-målet. Aa Sth (Upps.) 1918. 172 pp. Svenska landsmål 149. (#6492)100:-
Hadding-Koch, Kerstin Acoustico-Phonetic Studies in the Intonation of Southern Swedish.. Diss. Lund 1961. 212 pp. (#17849)110:-
Hagren, Kristina Hur märks infinitiven? Infinitivkonstruktioner i svenska dialekter med fokus på infinitivmärket. Uppsala Universitet 2008. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 75. 289 sidor. Häftad. (#211965)160:-
Hallén, Karin Franskt i svensk tappning.. Studier över franska lånord i svenska dialekter. Aa Upps. 2001. 122 sidor. Häftad. (#76214)150:-
Hansson, Åke Ett Österlenmål. Ordbok över dialekten i Östra Ingelstads socken, Ingelstads härad.. Lund 2001. 131 sidor. Förlagsband. (#191816)175:-
Hedblom, Folke En hälsingedialekt i Amerika.. Hanebomål från Bishop Hill, Illinois. Text och kommentar. Upps. 1978. 92 sidor. Häftad. (#6499)60:-
Hedblom, Folke Om svenska folkmål i Amerika.. Från Landsmåls- och folkminnesarkivets bandinspelningsexpedition 1962. U.o. 1962. 46 pp. Särtryck. (#17845)50:-
Hedström - Dialektstudier.. Tillägnade Gunnar Hedström. Upps. 1950. 187 sidor. Häftad. Tr. i 200 ex. (#5021)120:-
Hedström, Gunnar Ordstudier. i anslutning till P. Rydholms anteckningar om Långarydsmålet i Västbo I-II:1-2. Lund 1948. 312 pp. 2 vol. (LaL 7.) (#6500)125:-
Hedström, Gunnar Sydsmåländska folkmål I.. Inledning, studier över vokaler i starktonig ställning (allt som utkom). Aa Lund 1932. 440 sidor + kartor. Häftad. (#6502)125:-
Helgander, John Mobilitet och språkförändring. Exemplet Övre Dalarna och det vidare perspektivet. Sektionen för humaniora och beteendevetenskap, Högskolan Dalarna. Falun 1996. 207 sidor. Limhäftad. (#212894)150:-
Hellbom, Algot Ordbok över Njurundamålet.. Umeå 1980. 431 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. Stämpl. (#6505)150:-
Hellbom, Algot Ordbok över Njurundamålet.. Umeå 1980. 431 sidor. Häftad. (#6615)145:-
Hellbom, Algot Äldre källor till Medelpads bygdemål.. Umeå 1981. 144 pp. (#17804)85:-
Hellquist, Magdalena Bättre grå kaka än ingen smaka.. Ordspråk och talesätt i Övre Norrland. Illustr. Umeå 1995. 220 sidor. Häftad. (#25783)135:-
Hesselman, Bengt Ordbok över Upplands folkmål. Första häftet: A-Arm-.. Stockholm 1915. 40 sidor. Häftad. Ganska mycket blyertsanteckningar av författaren. Allt som utkom. (#220479)200:-
Holmberg, Bengt Språket i Göteborg. Lund 1976. 73 sidor. Pocket. Namnteckning. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 59. Svenskt riksspråk i regionala skiftningar 5. (#215336)100:-
Holm, Gösta Uppväxtmiljö och språk.. Agneta Horns språk i dialektgeografisk belysning. Ett bidrag till textlokaliseringens metodik. Uppsala 2000. 172 sidor. Häftad. (#134220)140:-
Holmkvist, Erik Bergslagens gruvspråk.. Upps. 1941. 112 sidor. Häftad. (#6508)255:-
Hultgren, Sven O. Skola i dialektal miljö.. Språkanvändning och språkliga attityder i övre Dalarna. Aa Upps. 1983. 208 sidor. Häftad. (#6513)120:-
Isaacsson, August Om södra Fjärdhundralands folkmål.. En sammanställning av de viktigaste egenheterna i ljud- och formlära. Aa Sth (Upps.) 1923. 160 sidor. Häftad. (#6518)100:-
Isaacsson, August Om södra Fjärdhundralands folkmål.. En sammanställning av de viktigaste egenheterna i ljud- ock formlära. Aa Sthlm (Uppsala) 1923. 158 sidor. Halvklotband. Några blyertsnoteringar. Svenska landsmål, häfte 157. (#207112)150:-
Isaacsson, August Om södra Fjärdhundralands folkmål.. En sammanställning av de viktigaste egenheterna i ljud- ock formlära. Aa Sthlm (Uppsala) 1923. 158 sidor. Häftad. Svenska landsmål, häfte 157. (#68659)100:-
Isaacsson, August Om södra Fjärdhundralands folkmål.. En sammanställning av de viktigaste egenheterna i ljud- ock formlära. Aa Sthlm (Uppsala) 1923. 158 sidor. Häftad. Klippt främre omslag, nött rygg. Svenska landsmål, häfte 157. (#113828)75:-
Jacobsson, John Skreamålets ordförråd omkring 1900.. Upps. 1966. 260 sidor. Häftad. (#17753)165:-
Jakob Karlsson Fäi-Jakås fyst brevi.. Gotlandsbonden Jakob Karlssons tjugo första brev till Mathis Klintberg 1889-1890. Illustr. Visby 2000. 455 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#95448)250:-
Janzén, Assar Vokalassimilationer och yngre u-omljud i bohusländska dialekter.. Göteborg 1933. 92 sidor. Tagen ur band. Saknar omslag. (#5057)120:-
Kalén, Magnus Wilhelm Östgötha Dialekten.. Academisk Afhandling. Praeses Joh. Henr. Schröder. Upsala 1846. (4), 20 sidor. Oskuren, inbunden i senare marmorerat pappband. Lite lagerfläckar. (#98394)400:-
Kallstenius, Gottfrid Värmländska bärgslagsmålets ljudlära.. Aa Sth (Upps.) 1902. 194 pp. + diagram. (#6527)110:-
Kallstenius, Gottfrid Värmländska bärgslagsmålets ljudlära.. Aa Sth (Upps.) 1902. 194 pp. + diagram. Pappband. Stämpl. (#23851)125:-
Kallstenius, Gottfrid Värmländska bärgslagsmålets ljudlära.. Aa Sth (Upps.) 1902. 194 pp. + diagram. Reva och fläck på främre omslaget. Stämpl. (#23693)85:-
Kallstenius, Gottfrid Översikt av Värmlands svenska dialekter.. Jämte sju språkkartor. Sthlm 1927. 220 sidor + kartor. Häftad. Svenska landsmål. (#72056)160:-
Karlholm, Annika Folkligt bildspråk.. En studie över djurbenämningar i metaforisk användning i svenska dialekter. Illustr. Aa Upps. 2000. 236 sidor. Häftad. Stämpl. (#54769)135:-
Kettunen, Paavo De appellativa substantivens böjning i Överkalixmålet.. Aa Upps. 1990. VI, 216 sidor. Häftad. (#6529)125:-
Klintberg, Mathias Laumålets kvantitet ock aksent.. Aa Upps. 1884. 62 pp. Saknar omslag. (#23859)85:-
Klintberg, Mathias Laumålets kvantitet ock aksent.. Uppsala 1885. 96 sidor. Häftad. Saknar bakre omslag. Svenska landsmål häfte 23 (#18132)140:-
Klintberg, Mathias & Gustavsson, Herbert Ordbok över Laumålet på Gotland 1-4.. Häfte 1-26. Illustr. Uppsala 1972-86. 26 häften. (#24063)600:-
Kotsinas, Ulla-Britt En bok om slang, typ.. Norstedt, Stockholm 2003. 311 sidor. Förlagsband. Nyskick. (#211351)170:-
Kotsinas, Ulla-Britt Lever Ekensnacket? Om äldre och nyare Stockholmsslang.. Uppsala 2001. 195 sidor. Häftad i skyddsomslag. (#111251)150:-
Kotsinas, Ulla-Britt Stockholmsslang - folkligt språk från 80-tal till 80-tal.. Stockholm 1996. 498 sidor. Förlagsband. (#152888)150:-
Kröger, Adam Jordan Dialektdikter.. Med språklig kommentar av Sten-Bertil Vide. Lund 1992. 120 pp. Stämpl. (#23957)85:-
Kulturgränser - myt eller verklighet?. En artikelsamling utgiven av Lars-Erik Edlund. Umeå 1994. 362 sidor. Häftad. (#24866)150:-
Källskog, Margareta Attityd, interferens, genitivsyntax.. Studier i nutida överkalixmål. Aa Upps. 1990. 236 sidor. Häftad. (#6531)100:-
Källskog, Margareta Attityd, interferens, genitivsyntax.. Studier i nutida överkalixmål. Aa Upps. 1992. 196 sidor. Original klotband. (#5075)120:-
Kärrlander, Eva Skrabbig och skrallig, karsk och katig.. En semantisk studie av svenska dialektala adjektiv avseende hälsotillstånd. Aa Upps. 1993. 201 sidor. Häftad. (#15794)135:-
Landtmanson, Samuel Studier över västgötamålets l- och r-ljud.. Aa Sth (Upps.) 1905. 100 sidor. Häftad. (#6534)100:-
Landtmanson, Samuel Studier över västgötamålets l- och r-ljud.. Aa Sth (Upps.) 1905. 98 pp. Inbunden. (#23850)145:-
Landtmanson, Samuel Västgötamålet.. Uppsala 1952. 104 sidor. Häftad. Västergötland A:8. (#25377)100:-
Larsson, Evert & Söderström, Sven Hössjömålet.. Ordbok över en sydvästerbottnisk dialekt. Umeå 1979. 224 pp. (#14337)125:-
Larsson, Seth Substantivböjningen i Västerbottens folkmål jämte en exkurs till ljudläran.. Akademisk avhandling Uppsala 1920. 228 sidor. Häftad. (#5086)125:-
Leffler, K.P. Skuttungemålets akcentuering.. Sthlm 1897. 35 sidor. Häftad. Svenska landsmål häfte 60 (#176326)90:-
Leffler, Leopold Fredrik Ordet eld belyst af de svenska landsmålen.. Svenska landsmål och svenskt folklif I. 7. 1879. 12 sidor. Blanka omslag. (#220457)100:-
Levander, Lars & Björklund, Stig Ordbok över folkmålen i övre Dalarna.. Häfte 1-35, A - Spitkanna (mer utkommet). Uppsala 1961-1998. Volym 1-2 inbundna, övriga häftade. (#24071)1500:-
Levander, Lars & Björklund, Stig Ordbok över folkmålen i övre Dalarna.. Häfte 1-43, A - Vidhöra. Uppsala 1961-2017. Volym 1-3 (= häfte 1-29) inbundna, övriga häftade. (#204858)1500:-
Lindén, Bror Övredalsk ar-genitiv.. Upps. 1976. 60 sidor. Häftad. (#6542)60:-
Lindqvist, Natan Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning 1-2.. 1. Text. 2. Kartor. Lund 1947. 76 sidor + kartor. Inbundna i ett klotband. (#23872)200:-
Lindqvist, Natan Urspårade ord i dialektgeografisk belysning.. Lund 1934. 433-462 pp + VII kartor. Särtryck. (#11964)40:-
Lundell, J.A. Om dialektstudier.. Med särskild hänsyn till de nordiska språken. Föredrag. Sthlm 1881. 31 sidor. Häftad. Svenska landsmål. (#176325)80:-
Lundell, J.A. Skandinaviska folkmål i språkprov.. Täxter 1. Gotländska, östsvenska ock norrländska mål. Sth 1936. 142 sidor. Häftad. (#6545)100:-
Magnusson, Jan Tillägg til Adolf Noreens Ordbok öfver Fryksdalsmålet.. Sthlm 1881. 96 sidor. Häftad. Svenska landsmål. (#204735)150:-
Magnusson, Jan Tillägg til Adolf Noreens Ordbok öfver Fryksdalsmålet.. Sthlm 1881. 96 sidor. Häftad. Nött rygg. Svenska landsmål. (#176328)150:-
Meddelanden från Landsmålsarkivet i Uppsala 1-2.. Tierp 1932-39. 48 + 40 sidor. Häftade. 2 volymer. Allt som utkom. (#220592)150:-
Modéer, Ivar 1700-talets öländska dialekter.. Sthlm 1929. 76 sidor. Häftad. Svenska landsmål 186. (#60354)110:-
Möller, Bert Tre bidrag till kännedomen om äldre halländskt folkspråk.. (Charisius, Schumbergh, Osbeck). Sthlm 1914. 40 sidor. Häftad. Svenska landsmål häfte 172. (#68660)120:-
Nilén, Nils Fr. Prof på allmogemål och folkvisor från Sörbygden.. Stockholm 1877. (1),17 sidor. Häfte. Dedikation och namnteckning. (#220437)125:-
Nilsson, K. Ord och talesätt från sydöstra Blekings strandbygd och skärgård.. Samlade under senare hälften av 1800-talet. Karlskrona 1900. X, 164 sidor. Nött och trasig rygg. (#23963)170:-
Nordlander, Johan Norrländska husdjursnamn samlade och ordnade.. Stockholm 1880. 62 sidor. Häfte med blanka omslag varav främre loss. Dedikation. Svenka landsmål och dvenskt folklif (#220456)100:-
Nordlander, Johan Ordbok över Multråmålet.. Sth 1933. 176 pp. Inb. Stämpel. (#6551)125:-
Nordlander, Johan Ordbok över Multråmålet.. Sth 1933. 176 pp. Inklistrad i hårda pärmar. Stämpel. (#23843)105:-
Nordlander, Johan Ordbok över Multråmålet.. Sth 1933. 176 sidor. Häftad. (#23771)105:-
Nordsvenska.. Språkdrag i övre Norrlands tätorter. Utg. av Claes-Christian Elert och Sigurd Fries. Umeå 1982. 256 sidor. Häftad. (#104974)150:-
Noreen, Adolf Folketymologier.. Stockholm 1888. 39 sidor. Häfte. Saknar omslag. Svenska landsmål (#204117)100:-
Noreen, Adolf Fryksdalsmålets ljudlära.. Akademisk avhandling, Uppsala 1877. 102 vii,91 sidor. Tillsammans med: C.A. Hultkrantz, Om Ebreerbrefvets citater ur Gamla Testamentet. Upsala 1864. 41 sidor. Tillsammans med: O.F. Myrberg, Om aposteln Petrus och den äldsta kyrkans falska gnosis. 100 sidor Tillsammans med: K.H. Gez. von Schéele, Rationalismens förberedelser. Akademisk Afhandling, Upsala 1868. 78 sidor. Inbundna i ett halvklotband. (#210717)200:-
Noreen, Erik Ärtemarksmålets ljudlära.. Inledning, deskriptiv ljudlära, historisk ljudlära: vokaler. Sthlm 1917-43. 180 sidor. 2 häften. Svenska landsmål. (#178376)145:-
Noreen, Erik Ärtemarksmålets ljudlära 1.. (Allt som utkom). Aa Sth 1915. 162 sidor. Häftad. (#6553)135:-
Norman, Birger Utanikring. Dikter på ångermanländska. CEWE/Pool 1976. 71 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#215802)115:-
Norrby, Catrin Bland hjärndöda svuckopannor och läckra goitingar. En studie i slangspråk.. Göteborg 1990. 80 sidor. Häftad. Stämpel. (#210592)100:-
Nyrén, Carl Afhandling om Östgöthiska dialecten.. Utgiven med inledning och kommentarer av Maj Reinhammar. Uppsala 2000. 129 sidor. Häftad. (#119460)110:-
Olsson, Ingemar Gotländska terrängord.. Aa Upps. 1959. 196 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#6554)125:-
Olsson, Ingemar Gotländska terrängord.. Illustr. Aa Upps. 1959. 196 sidor. Häftad. (#5161)140:-
Ordspråk, talesätt och härm på ytterlännäsmål.. Samlade av Georg Bergfors. Upps. 1981. 92 sidor. Häftad. (#18138)95:-
Otterbjörk, Roland & Upmark, Gustaf Boki om sondemåhle. eller Sorundamålet i teori och praktik. Illustr. Farsta 1982. 108 sidor. Häftad. Sorunda Hembygdsförening 1982-83. (#20558)100:-
Peterson, P.N. Ordbok över Valldamålet.. Häfte 1-10 (komplett). Lund 1946. 808 sidor. 10 häften. (#6557)350:-
Pettersson, Per A. Om böjningen av icke-neutrala substantiv i Eskilstunaspråket.. Inom- och utomspråkligt betingad variation. Aa. Upps. 1979. 192 sidor. Häftad. (#6558)120:-
Pihl - Alfabetiskt register till Carin Pihl: "Överkalixmålet 1". 1924.. Upprättat år 1956 av Landsmåls- och Folkminnesarkivet Uppsala. 55 sidor. Häftad A4-stencil i mapp. (#24024)150:-
Pihl, Carin Prepositioner och adverb i Överkalixmålet.. Upps. 1970. 628 sidor. Häftad. (#6562)150:-
Pihl, Carin Verben i Överkalixmålet.. Upps. 1948. 164 sidor. Häftad. (#5181)110:-
Pihl, Carin Överkalixmålet 1.. (A.s.u.) Aa Upps. 1924. 304 sidor + karta. Tagen ur band. Ej omslag. (#23899)100:-
Reinhammar, Maj Om dativ i svenska och norska dialekter 1.. Dativ vid verb. Aa Upps. 1973. 273 sidor + utvikbara kartor. Häftad. Del 2 utkom 1988. (#6564)150:-
Reinhammar, Maj Ord för begreppet "hos" i äldre svenska och svenska dialekter.. Uppsala 2005. 116 sidor. Häftad. (#119006)135:-
Reinhammar, Maj m.fl. (red.) Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund.. Uppsala 2007. 238 sidor. Häftad. Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi 1. (#212045)140:-
Sahlgren, Jöran Några närkiska å- och älvnamn.. Särtryck ur Örebro läns Naturskyddsförenings årsskrift 1936. 24 sidor. Illustrerad. Häfte. Dedikation. (#220464)100:-
Sahlström, E.G. Fryksdalsmål.. Uppteckningar från Fryksände socken i Värmland. Sthlm 1915. 53 sidor. Häftad. Svenska landsmål häfte 132. (#68653)145:-
Sandström, Josef Studier över utvecklingen av fsv. o ock u i starktonig ställning inom västgötadialekterna.. Aa Sth (Upps.) 1910. 102 pp. + karta. Inbunden. Stämpl. (#5964)120:-
Sandström, Josef Studier över utvecklingen av fsv. o ock u i starktonig ställning inom västgötadialekterna.. Aa Sth (Upps.) 1910. 102 sidor + karta. Häftad. (#20181)85:-
Schenström, Amelie & Eriksson, Mats Studier i stockholmsspråk 1.. Sthlm 1988. 120 sidor. Häftad. (#128582)140:-
Schröder, Joh. Henr (praeses) och Johan Erik Wahlström (resp.) Uplandsdialekten.. Del I. A - Brödspotta (allt som utkom). Upsala 1848. (2),16 sodor. Häftad utan omslag. (#220692)150:-
Sellberg, Lars Av kärlek till Fosterland och Folk.. Gabriel Djurklou och dialektforskningen. Aa Upps. 1993. 482 sidor. Häftad. (#18600)120:-
Selmer, Ernst W. Apokope und Zirkumflex I: Eine theoretische Experimentalstudie auf Grund der öländischen Akzentverhältnisse.. Oslo 1930. 150 pages. Disbound. No wrappers. (#190884)160:-
Sidenbladh, Karl Allmogemålet i norra Ångermanland.. Aa Upps. 1867. 88 sidor. Tagen ur band. Saknar omslag. (#20600)145:-
Sidenbladh, Karl Allmogemålet i norra Ångermanland.. Aa Upps. 1867. 88 sidor. Tagen ur band. Saknar omslag. Fläckig. (#153973)125:-
Sjödahl, Nils Gammal kort stavelse i Västerdalmålen.. Aa Sthlm (Uppsala) 1922. 134 sidor. Häftad. (#6573)80:-
Sjödahl, Nils Gammal kort stavelse i Västerdalmålen.. Sthlm 1936-37. 160 sidor. 2 häften. Svenska landsmål. (#178381)100:-
Sjödin, Nicke Förste Moseboka. Illustrerad av: Lennart Jäger. CEWE 1991. 208 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#218889)140:-
Smedberg, Alfred Några tankar rörande svenska allmogespråkets ordförråd.. Faksimiltryck utgivet av Föreningen Västgötalitteratur 1992. 28 sidor. Häftad. (#220780)100:-
Språk och samhälle 2.. Språket i Tornedalen. Red. Bengt Loman. Lund 1974. 231 sidor. Häftad. (#114938)140:-
Steensland, Lars War åvå dier ferid? Älvdalska namn på orter utanför Älvdalen med kulturhistoriska kommentarer.. Uppsala 2006. 235 sidor. Häftad. Skyddsomslag. (#211825)160:-
Steffenburg, Ad. Berättelse öfver en sommaren 1874 i Öster-Dalarne. verkställd undersökning af sockendialekterna, afgifven till Dalarnes Fornminnesförening. Sthlm 1875. 15 sidor. Häftad med blanka omslag. Stämpl. Dedikation. (#135239)200:-
Strandberg, Mathias De sammansatta ordens accentuering i Skånemålen. Uppsala 2014. 209 sidor. Häftad. Tillskrift. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 88. (#215246)160:-
Sundgren, Eva Språklig variation och förändring. Exemplet Eskilstuna.. Studentlitteratur Lund 2004. 227 sidor. Häftad. (#211552)140:-
Svahn, Margareta Finnskägg, tåtel och sia. Om folkliga namn på gräs.. Akademisk avhandling, Umeå 1991. 164 sidor inkl. utvikbara kartor. Häftad. (#212047)140:-
Svahn, Margareta Finnskägg, tåtel och sia. Om folkliga namn på gräs.. Akademisk avhandling, Umeå 1991. 164 sidor inkl. utvikbara kartor. Stämpl. Häftad. (#23911)110:-
Swenning, Julius Folkmålet i Listers här. i Blekinge.. Ljudlära ock formlära + Ordförteckning. Sthlm 1917-50. 562 + 140 sidor + 2 kartor. 7 häften. (#164857)250:-
Swenning, Julius Ordförteckning till Folkmålet i Listers härad.. Sthlm 1949. 140 sidor. Häftad. Svenska landsmål 260. (#176334)125:-
Swenning, Julius Utvecklingen av samnordiskt æi i sydsvenska mål.. Aa Sth (Lund) 1909. 154 sidor + karta. Häftad. (#6580)150:-
Svenska landsmål.. Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv, senare Svenska landsmål och svenskt folkliv. Utg. J.A. Lundell m.fl. Band 1 (1879) - band 21 (1936), Årgång 1904 - 2005, Bihang 1-4 (1883-25), Serie B nr 1-65 (1905-67), + Register. Inbunden, 78 volymer, varav 2 skadade + 9 häften. Komplett uppsättning av denna värdefulla skriftserie. (#23262)12000:-
Svenskt folkmål.. Noveller och dikter på dialekt sammanställda av Waldemar Hallin. Stockholm 1948. 336 sidor. Häftad. Skuren. (#209030)110:-
Söderström, Sven Om kvantitetsutvecklingen i norrländska folkmål.. Gammal kort stavelse i Kalix- och Pitemålen och målen i Nordmalings och Ragunda socknar. Aa Upps. 1972. 142 sidor. Häftad. (#6582)110:-
Thelander, Mats Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida Burträskmål 1-2.. 1: Materialbeskrivning och analys på språkdragsnivå. 2: Teoretiska utgångspunkter och analys på språkartsnivå. Aa Upps. 1979. 148; 160 sidor. Häftade. 2 volymer. Dedikation. (#6583)200:-
Thelander, Mats Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida Burträskmål 2.. Teoretiska utgångspunkter och analys på språkartsnivå. Aa Upps. 1979. 158 sidor. Häftad. (#6584)105:-
Thelander, Mats (red.) Talspråksforskning i Norden. Mål - material - metoder.. Studentlitteratur, Lund 1982. 235 sidor. Limhäftad. Några blad lösa. (#211719)100:-
Thelin, Eva Lyssna på svenska dialekter!. Cd med utskrifter och översättningar utgiven av Språk- och folkminnesinstitutet. Uppsala 2003. 77 sidor + CD. Häftad. (#211864)150:-
Thorfors, Anshelm (Johansson) Ord ock uttryck rörande jordbruket i Romfartuna socken (Västmanland).. Sthlm 1930. 51 sidor. Häftad. Svenska landsmål. (#176331)110:-
Tiselius, G. Ad. Ljud- ock formlära för Fasternamålet i Roslagen.. Aa Sth (Upps.) 1902. 175 sidor. Häftad. (#6587)100:-
Tydén, Folke Vok. u ock o i gammal kort stavelse i upp- ock mellansvenska folkmål.. Aa Upps. 1924. 158 pp. (#5250)100:-
Tydén, Folke Vok. u ock o i gammal kort stavelse i upp- ock mellansvenska folkmål.. Aa Upps. 1924. 158 pp. Inbunden. (#28837)125:-
Törnqvist, Einar Substantivböjningen i Östergötlands folkmål.. Bestämd form singularis maskulinum. I. Kartor. 2. Text. Aa Upps. 1953. 222 pp. + kartor. Inbunden. Stämpel. (#6591)140:-
Törnqvist, Einar Substantivböjningen i Östergötlands folkmål.. Bestämd form singularis maskulinum. Text + kartor. Aa Upps. 1953. 206 sidor + 139 kartor. 2 volymer. Häftad. (#5252)125:-
Uhrström, Wilhelm Stockholms skolpojksspråk.. En studie i svensk slang. Sthlm 1910. 41 sidor. Häfte. Bakre omslag saknas. (#183640)100:-
Unander, Ferdinand Allmogemålet i södra delen af Vesterbottens län.. Aa Upps. 1857. 48 pp. Senare klotband. (#20598)295:-
Uppländska.. Språkprov med kommentar. Upps. 1993. 128 pp + separat ask med ljudkassett. Original klotband. (#23240)150:-
Wadström, Roger Svenska kvarntermer I-II.. Studier över kvarnens och malningens terminologi i svenska dialekter med särskild hänsyn till de västsvenska jämte kortfattad framställning av de svenska kvarntyperna och deras utveckling. Illustrerad. Uppsala 1984-86. XI, 292; xi, 244 sidor + kartor. Häftade. 2 volymer. (#6593)250:-
Welinder, Lars Parlör för skånsk resa.. Corona, Malmö 1991. 100 sidor. Förlagsband. (#219346)100:-
Wenner, Lena När lögnare blir lugnare. En sociofonetisk studie av sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan. Uppsala 2010. 163 sidor. Häftad. Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 80. (#215272)140:-
Westerberg, Anna Utvecklingen av gammalt kort a framför ld och nd i svenska dialekter A-B.. A: Text. B: Kartor. Aa Upps. 1991. 184 + 40 sidor. Häftad. (#4106)145:-
Westin, H. Landsmålsalfabetet för Jämtland och Härjedalen.. Utarbetadt på uppdrag af Jämtlands läns fornminnesförening. sthlm 1897. 80 sidor + utvikbar karta. Häftad. Svenska landsmål häfte 59. (#176323)140:-
Vestlund, Alfred Medelpads folkmål I.. (A.s.u.) Aa Sth 1923. 138 pp. Omslagen loss. Stämpl. (#56647)75:-
Vestlund, Alfred Medelpads folkmål I.. (A.s.u.) Aa Sth 1923. 138 sidor. Häftad. (#23234)110:-
Widlert, Elis Ydreboa. Dekter på ydremål. Fotoillustrerad. Sammanställd av Björn Johansson. Norra Vi Hembygdsförening, Atremi 2006. 128 sidor. Pappband. (#215729)150:-
Widmark, Fredrik Bidrag till kännedom om Vesterbottens landskapsmål.. Akad. afh. Uppsala 1863. 19 sidor. Häftad. Fuktfläckad. Interfolierad och med en del anteckningar. (#189980)150:-
Widmark, Gun Det nordiska u-omljudet. En dialektgeografisk undersökning. Del 2. Uppsala 2010. 326 sidor. Häftad. (#211713)200:-
Widmark, Gun Det nordiska u-omljudet. En dialektgeografisk undersökning. I. A: Text. B: Kartor. Akademisk avhandling, Uppsala 1959. 368 sidor + kartor. 2 häften. (#6601)130:-
Widmark, Gun (red.) Talspråksstudier. Insamling och analys.. Studentlitteratur, Lund 1981. 197 sidor. Häftad. (#211718)150:-
Wiklund, Staffan Våtmarksord i Lulemålen.. En ordgrupp sedd ur informant- och intervjuarperspektiv. Illustr. Aa Umeå 1992. 220 sidor. Häftad. (#23229)160:-
Witting, Claes On Acute and Grave Contours in Central Swedish Dialectal Speech (Uppland).. An Audio-Phonetic Study. Sthlm (Uppsala) 1968. 141 pages. Soft covers. Svenska landsmål 288. (#119482)130:-
Zetterholm, D.O. Dialektgeografiska undersökningar I-IV.. I: Ladugård. Manese. Fähus. II: Gimse. Tacka. III: Orne. Råne. Galt. Fargalt. So. Sugga. Purka. IV: Lockrop till får. Lockrop till höns (och svin). Upps. 1940-1953. 88; 73 pp + 6 utvikbara kartor. 2 häften. (#6603)125:-
Zetterholm, D.O. Stäva.. Ett kartläggningsförsök. Illustr. Upps. 1942. 56 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#4104)50:-
Ålander, A.T. Konsonanterna i Östergötlands folkmål I.. Ljudhistorisk och dialektgeografisk översikt. Aa Upps. 1932. 318 pp. Inb. Stämpl. (#23871)105:-
Ålander, A.T. Konsonanterna i Östergötlands folkmål I.. Ljudhistorisk och dialektgeografisk översikt. Aa Upps. 1932. 318 pp. Inb. Stämpl. Saknar rygg. (#216498)70:-
Ålander, A.T. Konsonanterna i Östergötlands folkmål I-II.. Ljudhistorisk och dialektgeografisk översikt. Aa Upps. 1932-35. 304; 184 pp. Inbunden. Skadad rygg. Stämpel. (#45606)150:-
Åström, Per Språkhistoriska studier öfver Degerforsmålets ljudlära.. Akademisk avhandling, Uppsala 1888. 150 sidor. Häftad. (#22965)125:-
Övre Norrlands bygdemål.. Samlade och utgivna av Karl-Hampus Dahlstedt och Per-Uno Ågren. Berättelser på bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt. Umeå 1954. XII, 308 sidor. Häftad. (#20366)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page