Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Adamson, Rolf Den svenska järnhanteringens finansieringsförhållanden.. Förlagsinteckningar 1800-1884. Göteborg 1963. 68 pp + Anvisningar för läsning av tabellen över förlagsinteckningar, VIII pp, i ficka. 4:o. Häftad. (#20543)100:-
Adamson, Rolf Järnavsättning och bruksfinansiering 1800-1860.. Aa Göteborg 1966. 238 sidor. 4:o. Häftad. (#2507)170:-
Adamson, Rolf Olof Wijk den äldres affärsverksamhet.. Utan ort och år. 57 sidor. A4. Stencil. (#77054)120:-
Adamson, Rolf, Jörberg, Lennart Problem i svensk ekonomisk historia.. Lund 1972. 304 sidor. Häftad. (#6787)150:-
Advance and Retreat of Rural Settlement.. Papers of the Siljan Symposium at the XIXth International Geographical Congress. Edited by Gerd Enequist and Gunnar Norling. Sthlm 1960. Pag. 209-346. Softcover. Reprint. (#126526)150:-
Agardh, C.A. & Ljungberg, C.E. Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige. Den Statsekonomiska afdelningen af C. A. Agardh. Den Statiska af C. E. Ljungberg. I-IV. Karlstad: Carl Kjellin, 1852-1857 samt fjärde delen Stockholm: Samson,hos Samson &Wallin,1863.. Första bandet: X,(6),226 ;(18),313,(1),XI-XXX, (2),204,(2) sidor. Andra bandet:(12)299,(1) ; (2),192,(8),1933-493,(1)sidor. Tredje delen: (12),364 ; (4),VIII,319,(1),(1),466-470,(2). Fjärde bandet: 208,(6) ; (2),464sidor + 1 tabell. 5 svarta samtida halvfranska band. En del blyertsunderstrykningar och marginalnoteringar. Del 3 häfte 2:Om Sverigess befolkningsförhållanden i att avvikande band. Del 1 häfte 3 sitter först i volym fyra. (#197961)700:-
Ahlberg, Gösta Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 1911-50.. Sth 1953. 420 sidor. Häftad. (#2130)200:-
Ahlberg, Gösta Stockholms befolkningsutveckling efter 1850.. (Stockholms utveckling under de senaste hundra åren.) Sth 1958. 210 sidor. Häftad. (#2513)140:-
Ahlström, Göran Technological Development and Industrial Exhibitions 1850-1914.. Sweden in an international perspective. Lund 1996. 251 pages. Original cloth. Dust jacket. Inscribed by the author. (#175522)170:-
Alla dagar alla nätter. Fyra transporthistoriska essäer.. Illustrerad. Transportarbetareförbundet 1997. 219 sidor. Häftad. (#217944)125:-
Andersson, Hilbert Parzellierung und Gemengelage.. Studien über die ältere Kulturlandschaft in Schonen. Diss. Lund 1960. 171 pages. Softcover. (#36511)140:-
Aristocrats, Farmers, Proletarians.. Essays in Swedish Demographic History. By Kurt Ågren, David Gaunt et. al. Upps. 1973. 119 pages. Softcover. (#51031)100:-
Arndt, Ernst Moritz Om skjutsväsendet i Sverige.. Upps. 1963. 15 sidor. Klammerhäftad. Nyskick. (#97612)25:-
Arosenius, E. Yrkesväxlingen från en generation till en annan. inom ett utvalt svensk landsbygdsområde (Motala fögderi). Lund 1937. 56 sidor. Häftad. (#133080)100:-
Arosenius, E. Yrkesväxlingen från en generation till en annan i en medelstor svensk stad.. Lund 1936. 60 sidor. Häftad. (#133082)100:-
Arpi, Gunnar Den svenska järnhanteringens träkolsförsörjning 1830-1950.. Sthlm 1951. 286 sidor + lösa utvikbara kartor. Häftad. (#3414)200:-
Arpi, Gunnar Sveriges nutida näringsliv.. Upps. 1971. 207 sidor. Häftad. (#15339)100:-
Arpi, Gunnar Sveriges nutida näringsliv.. Upps. 1979. 162 sidor. Häftad. (#73059)100:-
Attman, Artur Svenskt järn och stål 1800-1914.. Illustrerad. Jernkontoret 1986. 180 sidor. Original klotband. (#39456)170:-
Aunola, Toini Pohjois-pohjanmaan kauppiaiden ja talonpoikien väliset kauppa- ja luottosuhteet 1765-1809.. Helsinki 1967. 459 pages. Softcover. Stamped. (#91736)150:-
Axelson, Alf W. Gällivare-verken.. Investerings- och spekulationsobjekt 1855-1882. En lokalhistorisk studie kring kampen om naturtillgångarna i Norrbotten. Aa. Ill. Luleå 1964. 378 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#6742)140:-
Bagge, Gösta, Lundberg, Erik & Svennilson, Ingvar Wages in Sweden 1860-1930.. London 1933-35. XXVI, 579 + XIX, 393 pages + folding map. Original cloth. 2 vols. slightly worn at top of spine. Stamped. Stockholm Economic Studies. (#43233)750:-
Bask, Miia A Longitudinal Approach to Social Exclusion in Sweden.. Diss. Umeå 2008. C. 150 pages. Softcover. (#146460)150:-
Benckert, Robert Benckerts testamente.. Konfidentiella anteckningar angående bankinspektionens verksamhet. Utg. Ernst Söderlund. Sthlm 1976. 134 sidor. Inbunden. (#53928)140:-
Berch, Anders (praeses) Utkast till hushållnings ballance öfwer städer.. Akademisk avhandling, respondent Carl Gustaf Dalman. Upsala, Höjer 1754. (4),18 sidor. Häftad, skuren i nyare blanka omslag. (#204245)400:-
Bergfeldt, Börje Den teokratiska statens död.. Sekularisering och civilisering i 1700-talets Stockholm. Akademisk avhandling Stockholm 1997. 228 sidor. Häftad. Dedikation. (#25065)165:-
Bergman, Ernst Gamla varvet vid Göteborg 1660-1825.. Historik och beskrivning. Illustr. Göteborg 1954. 272 pp. Häftad. (#62540)225:-
Bergstand, C.E. Öfversigt af svenska landtbrukets historia från äldsta till närvarande tid. I. Hednatiden.. Illustrerad. Stockholm 1902. 80 sidor. Häftad. (#209045)150:-
[Bergstedt, C.F.] André Oscar Wallenberg.. Sthlm 1891. Porträtt. 82 sidor. Stort format. Häftad. Skadade omslag. (#156980)200:-
Bergström, Asta Åtstramning och expansion. Den ekonomiska politiken i Sverige 1971-1982.. Akademisk avhandling Lund 1995. 313 sidor. Häftad. F.d. biblioteksbok i fint skick. (#218129)145:-
Bergström, Villy Rättvisa, solidaritet och anpassning. Landsorganisationens ekonomiska politik under fem årtionden. Atlas 2007. 270 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Stämpel. (#218912)175:-
Bergström, Villy Socialdemokratin i regeringsställning. Program och ekonomisk politik 1920-1988. FIEF 1988. 68 sidor. Häftad. Stämpel. (#218992)110:-
Bergström, Villy & Vredin, Anders (ed) Measuring and Interpreting Business Cycles. Clarendon Press, Oxford 1994. x, 273 pages. Hardcover with dust jacket. (#216935)150:-
Betänkande med förslag till lag om besittningsrätt för obegränsad tid till kronojord och annan publik jord m.m.. Andra delen: Historik m.m. Statistik. Sthlm 1920. 522 sidor. Häftad. Stämpel Kronolägenhetskommissionens betänkanden II. (#14307)200:-
Bjurling, Oscar Skånes utrikessjöfart 1660-1720.. En studie i Skånes handelssjöfart. Aa Lund 1945. 277 sidor + utvikbara diagram. Häftad. Något nött ex. (#15913)200:-
Björkman, Torsten & Lundqvist, Karin Från MAX till PIA.. Reformstrategier inom arbetsmiljöområdet. Aa Uppsala 1981. 436 sidor. Häftad. (#44458)145:-
Blix, Magnus Swenska Jordbrukets historia.. I kortaste sammandrag. Andra uplagan, Stockholm, Lindh 1793. 80 sidor. Tillsammans med: Magnus Blix, Undersökning om de förflutna tiders förwaltning af Riksens Ständer Bank: samt om bankens och näringarnes öde i framtiden ... Stockholm, Kumblinska Tryckeriet 1796. 86,(2) sidor. Tillsammans med: Magnus Blix, Undersökning om Sweriges nuförtiden äger ett wärkeligt rörelse-capital. ... Stockholm, 1795. 92,(4) sidor. Samtida skinnryggsband. (#202844)475:- (bild)
Blom, Conny Tiggare, tidstjuvar, lättingar och landstrykare.. Studier av attityder och värderingar i skrån, stadgar, ordningar och lagförslag gällande den offentliga vården 1533-1664. Lund 1992. 271 sidor. Häftad. (#48055)140:-
Bodell, Karl Stad, bondebygd och bergslag vid mitten av 1600-talet.. Varuutbytet i Örebro och dess omland enligt tullängdernas vittnesbörd. Aa Sthlm 1970. 285 sidor. Häftad. (#2608)125:-
Boëthius, Bertil Järngruvorna i Åhl.. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Genomsedd av Åke Kromnow. Illustr. Sth 1985. 233 sidor. Häftad. Bidrag till Åhls sockens historia 9. (#28965)150:-
Boëthius, Bertil Järngruvorna i Åhl.. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Genomsedd av Åke Kromnow. Illustr. Sth 1985. 233 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. Bidrag till Åhls sockens historia 9. (#160161)110:-
Borgström, Maria Att vara mitt emellan.. Hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling. Aa Sthlm 1998. 244 sidor. Häftad. (#128332)175:-
Bruno, William Tegelindustrien i Mälarprovinserna 1815-1950.. Med särskild hänsyn till Stockholm som marknad. Aa Upps. 1954. 312 sidor + 6 kartor i ficka. Häftad. (#117)200:-
Brückner, Herbert Bedarf und Versorgung des skandinavischen Kohle- und Koksmarktes.. Diss. Kiel 1938. XVI, 137 pages. Softcover. Stamped. Title page missing. (#107362)200:-
Bunte, Gaunitz och Borgegård Vindeln. En norrländsk kommuns ekonomiska utveckling 1800-1980.. En analys av bondesamhällets ekonomiska utveckling, anpassning och förvandling under 200 år. Illustrerad. Lund 1982. 410 sidor. Stort format. Förlagsband. Dedikation. (#191271)175:-
[Burén, C.D.] Tankar öfwer Landt-Bruket, Bergs-Rörelsen, Manufacturerne och Handeln, m. m. Uti Förre Gustafianske Tidehwarfwet, Med Tillämpadt Äre-minne Öfwer Stamfadren Herr Louis De Geer, Såsom Swenske Näringarnes Mägtige Befordrare Uti Förra Seculo.. Fredric Schonberg och Björckegrens Enka, Linköping 1790. 104, 344, (16) sidor. Samtida halvfranskt band. Porträttet saknas. Namnteckning och stämpel på titelbladet Andra, utvidgade upplagan. (#13620)850:- (bild)
Bylund, Erik Glommeträsk by i Arvidsjaurs socken.. En näringsgeografisk studie. Uppsala 1947. xii, 120 sidor. Häftad. Geographica 19. (#91275)200:-
Båtefalk, Lars Staten, samhället och superiet.. Samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende ca 1770-1900. Akad. avh. Uppsala 2000. 432 sidor. Häftad. (#57795)195:-
Bördor, bönder, börd i 1600-talets Sverige.. Red. Margareta Revera och Rolf Torstendahl. Sth 1979. 311 sidor. Häftad. (#6738)175:-
Capital-räkning till Riks-Hufvud-Boken för år 1825.. Sthlm 1827. 18 sidor. Folio. Häftad i tryckta originalomslag. Stämpel. (#172457)300:-
Capital-räkning till Riks-Hufvud-Boken för år 1826.. Sthlm 1828. 18 sidor. Folio. Häftad i tryckta originalomslag. Stämpel. (#172456)300:-
Capital-räkning till Riks-Hufvud-Boken för år 1827.. Sthlm 1829. 18 sidor. Folio. Häftad i tryckta originalomslag. Stämpel. (#172455)300:-
Capital-räkning till Riks-Hufvud-Boken för år 1828.. Sthlm 1830. 18 sidor. Folio. Häftad i tryckta originalomslag. Stämpel. (#172454)300:-
Capital-räkning till Riks-Hufvud-Boken för år 1829.. Sthlm 1832. 22 sidor. Folio. Häftad i tryckta originalomslag. Stämpel. (#172453)300:-
Capital-räkning till Riks-Hufvud-Boken för år 1830.. Sthlm 1832. 2o sidor. Folio. Häftad i tryckta originalomslag. Stämpel. (#172452)300:-
Capital-räkning till Riks-Hufvud-Boken för år 1832.. Sthlm 1835. 18 sidor. Folio. Häftad i tryckta originalomslag. Stämpel. (#172459)300:-
Capital-räkning till Riks-Hufvud-Boken för år 1835.. Sthlm 1837. 20 sidor. Folio. Häftad i tryckta originalomslag. Stämpel. (#172458)300:-
Capital-räkning till Riks-Hufvud-Boken för år 1837.. Sthlm 1839. 26 sidor. Folio. Häftad i tryckta originalomslag. Stämpel. (#172450)300:-
Capital-räkning till Riks-Hufvud-Boken för år 1838.. Sthlm 1840. 28 sidor. Folio. Häftad i tryckta originalomslag. Stämpel. (#172449)300:-
Capital-räkning till Riks-Hufvud-Boken för år 1844.. Sthlm 1847. 28 sidor. Folio. Häftad i tryckta originalomslag. Stämpel. (#172448)300:-
Capital-räkning till Riks-Hufvud-Boken för år 1849.. Sthlm 1851. 28 sidor. Folio. Häftad i tryckta originalomslag. Stämpel. (#172447)300:-
Capital-räkning till Riks-Hufvud-Boken för år 1851.. Sthlm 1853. 26 sidor. Folio. Häftad i tryckta originalomslag. Stämpel. Nött rygg. (#172451)200:-
Carling, Alf Industrins struktur och konkurrensförhållanden.. Lund och Stockholm 1968. 334 + 70 + 12 sidor. Häftad. SOU 1968:5. Koncentrationsutredingen III. (#73079)165:-
Carlsson, Sten Att byta samhällsklass.. Ståndscirkulation och sociala omgrupperingar i det svenska samhället förr och nu. Sveriges Radio 1972. 75 sidor. Häftad. (#116206)100:-
Carlsson, Sten Bonden i svensk historia III.. [1809-1914]. Med bidrag av Albert Eskeröd. Illustr. Sth 1956. 544 sidor. Original klotryggsband. (#112203)235:-
Carlsson, Sten Bonden i svensk historia III.. [1809-1914]. Med bidrag av Albert Eskeröd. Illustr. Sth 1956. 544 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#2658)255:-
Carlsson, Sten Bonde - Präst - Ämbetsman.. Svensk ståndscirkulation från 1680 till våra dagar. Illustr. Sthlm 1962. 168 sidor. Pocket. (#2657)100:-
Carlsson, Sten Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865.. Studier rörande det svenska ståndssamhällets upplösning. (Aa Lund 1949.) Andra, omarb. uppl. Lund 1973. 414 sidor. Häftad. (#2660)125:-
Carlsson, Sten Svensk ståndscirkulation 1680-1950.. Illustr. Upps. 1950. 174 sidor. Häftad. (#2661)100:-
Cassel, Gustav Grunddragen i penningväsendets utveckling. Stockholm 1931. 168 sidor. Häftad. Mestadels ouppsprättad. (#219156)150:-
Changing Patterns of Rural Organization.. Papers and Discussions of the Second Congress of the European Society for Rural Sociology. Oslo 1960. 593 pages + plate. 4:o. Soft covers. (#156084)200:-
Christensen, Aksel E. Dutch Trade to the Baltic About 1600. Studies in the Sound Toll Register and Dutch Shipping Records.. Dissertation, Copenhagen 1941. 490 pages + Diagrams. With both wrappers in half cloth. Stamped. (#203388)400:-
Classes, Strata and Elites.. Essays on Social Stratification in Nordic and Third World History. Edited by Magnus Mörner and Thommy Svensson. Gbg 1988. 269 pages. Softcover. Ink underlinings. Inscription from "Magnus & Thommy". (#161047)100:-
[Dahl, Frans Wilhelm] Sveriges handelspolitik. Vidräkning och reform af Dl.. Stockholm 1885. (4),116 sidor. Häftad. Mycket fint ex. (#204663)175:-
[Dahl, F.W.] Grafiska tabeller öfver Sveriges utrikes handel under halfseklet 1829-1879.. På föranstaltande af Föreningen "Svenska Arbetets Vänner" i litografiskt färgtryck utgifbe och försedd med förklarande text af Dl. Stockholm 1882. 14 planscher i folio (50x33 cm.) Häftad. Detta är bara tabellerna. (#184731)300:-
Dahlgren, E.W. Louis De Geer 1587-1652.. Hans lif och verk. Faksimilutgåva med inledning av György Nováky. Malmö 2002. 24, XVII, 604 sidor + planscher. 4:o. Förlagsband. 2 vol. (#79667)450:-
Dahlgren, Stellan & Stadin, Kekke Från feodalism till kapitalism.. Skatternas roll i det svenska samhällets omvandling 1720-1910. Upps. 1990. 136 sidor. Häftad. (#28268)125:-
Dahlquist, Sixten Jord, vatten och människor i Vreta socken.. En inblick i det ekonomiska livets historia därstädes. Illustr. Linköping 1975. 103 sidor. Förlagsband. (#150524)125:-
Dahn, Paul Studier rörande den studerande ungdomens geografiska och sociala härkomst.. Lund 1936. 423 sidor. Häftad. (#133083)150:-
Danielsson, Carl Protektionismens genombrott och tulltaxerevisionerna 1715 och 1718.. Studier i merkantilistisk tullpolitik i Sverige. Aa. Sth 1930. 168 sidor. Häftad. (#6751)140:-
Davidson, Alexander Two Models of Welfare.. The Origins and Development of the Welfare State in Sweden and New Zealand, 1888-1988. Diss. Upps. 1989. 432 pages. Soft covers. (#36696)150:-
De Geer, Eric Migration in the Archipelago of Southwestern Finland. During the Last Hundred Years. H-fors 1960. 24 pages + large folding map. Pamphlet. (#15869)100:-
De Geer, Eric Migration och influensfält.. Studier av emigration och intern migration i Finland och Sverige 1816-1972. Aa Upps. 1977. 142 sidor. Häftad. (#3490)135:-
Die Bauerngesellschaft im Ostseeraum und im Norden um 1600.. Red. Mårten Stenberger. Visby 1966. 280 pages. Soft covers. Acta Visbyensia II. Visby-symposiet för historiska vetenskaper 1965. (#204985)225:-
Dovring, Folke Agrarhistorien.. En översikt av dess uppgifter, forskningsmetoder och resultat. Illustr. Sthlm 1953. 128 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. Sv. historiska föreningens folkskrifter 15. (#73058)90:-
Dyrendahl, Ivar Lars Tidén.. Illustr. Sth 1990. 83 pp. (#30593)65:-
Edin, Karl Arvid Arbetarbefolkningens bostadsförhållanden i Uppsala.. En socialstatistisk studie. Aa Upps. 1910. 143 sidor. 4:o. Häftad. (#24573)190:-
Edling, Nils Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Stockholm 1996. 540 sidor. Original pappband. Stämpel och liten lapp klistrad på ryggen. (#39858)200:-
Ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Ryssland under 1600-talet.. Dokument ur svenska arkiv. Red. A. Attman m.fl. Sthlm 1978. 299 sidor. Häftad. (#107215)175:-
Ekonomisk historia.. Björck och Börjesson. Katalog Nr 414. Sth 1954. 312 sidor. Häftad. (#6764)100:-
Elinder, Rickard Studier i den svenska skoindustrins struktur.. Sth 1948. 255 sidor + utvikbara tabeller. Original klotryggsband. Nyskick. (#19959)150:-
Elmér, Åke Från Fattigsverige till välfärdsstaten.. Sociala förhållanden och socialpolitik i Sverige under 1900-talet. 3:e uppl. Sth 1965. 144 sidor. Pocket. (#15355)100:-
Elmroth, Ingvar Nyrekryteringen till de högre ämbetena 1720-1809.. En socialhistorisk studie. Aa Lund 1962. XV, 282 sidor. Häftad. (#2706)155:-
Enequist, Gerd Geographical Changes of Rural Settlement in Northwestern Sweden since 1523.. Upps. 1959. 43 pages. Soft covers. Inbjudningsskrift. (#28323)75:-
Enequist, Gerd Geographical Changes of Rural Settlement in Northwestern Sweden since 1523.. Upps. 1959. 44 pages. Pamphlet. Offprint. (#113893)100:-
Enequist, Gerd Mälarlänens lantbebyggelse enligt det äldre ekonomiska kartverket.. Illustr. Sth 1975. 148 sidor. Häftad. Stort format. (#47)125:-
Enequist, Gerd Yrkesgruppernas fördelning i Sveriges kommuner år 1930.. En geografisk översikt. Uppsala 1943. VII, 123 sidor + utvikbara kartor. Häftad (#28484)125:-
Enequist, Gerd Yrkesgruppernas fördelning i Sveriges kommuner år 1940.. En geografisk översikt. Uppsala 1946. 76 sidor. Häftad. (#28189)125:-
Enequist, Gerd mfl. Det svenska samhället i statistisk belysning.. Uppsala 1950. 108 sidor + diagram. A4. Stencil. Häftad. (#188629)150:-
Ericsson, Christer "Vi är alla delar av samma familj". Patron, makten och folket vid Nyby bruk 1880-1940.. Illustrerad. Stockholm 1997. 267 sidor. Förlagsband. (#57398)175:-
Eriksson, Gösta A. Bruksdöden i Bergslagen efter år 1850.. Med särskild hänsyn tagen till företag i Kolbäcksåns dalgång. Illustr. Upps. 1955. 347 sidor + 6 utvikbara kartor. Häftad. Främre omslag rivet. (#6771)210:-
Ernby, Eibert Adeln och bondejorden.. En studie rörande skattefrälset i Oppunda härad under 1600-talet. Aa Upps. 1975. 129 sidor. Häftad. (#2206)135:-
Ett genombrott.. Den svenska socialpolitiken. Utvecklingslinjer och framtidsmål. Sthlm 1944. 466 sidor + planscher. Halvklotband med bevarat främre omslag. (#123737)125:-
Fagerfjäll, Ronald Affärsvärldens hundra år. En bok om politik, finansmarknader, företag och entreprenörer under det tjugonde seklet.. Illustrerad. Sthlm 2000. 240 sidor. Häftad. (#117182)135:-
Falk, Knut Märkesmän inom vårt ekonomiska liv.. Stockholm 1929. 149 sidor. Häftad. (#151670)125:-
Family Building and Family Planning in Pre-industrial Societies.. Ed. John Rogers. Upps. 1980. 61 pages. Softcover. (#9290)75:-
Fattigvårdslagstiftningen I.. Förslag till lag om fattigvården m. fl. författningar, afgifna af utsedda kommitterade. Afd. 1. Lagförslag, reglementen m.m. Afd. 2 Motiver och reservationer. Sthlm 1915. xiv,89,x,495 sidor. Häftad. Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkanden II. Ytterligare 3 delar utkom. (#181887)250:-
Ferm, Olle De högadliga godsen i Sverige vid 1500-talets mitt.. Geografisk uppbyggnad, räntestruktur, godsdrift och hushållning. Illustr. Aa Sth 1990. 525 sidor. Originalklotband. Studier till det medeltida Sverige 4. (#2208)200:-
Flodén, Nils August Sågverkspatronerna 1.. Illustrerad. Sundsvall 1949. 395 sidor. Halvfranskt band. Dedikation från författaren. (#204992)250:-
Flodén, Nils August Sågverkspatronerna 2. Guld och gröna skogar.. Illustrerad. Sundsvall 1959. 374 sidor. Häftad. (#200296)150:-
Florén, Anders Disciplinering och konflikt.. Den sociala organiseringen av arbetet. Jäders bruk 1640-1750. Aa Upps. 1987. X, 255 sidor. Häftad. (#2210)140:-
Florén, Anders Genus och producentroll.. Kvinnoarbete inom svensk bergshantering, exemplet Jäders bruk 1640-1840. Upps. 1991. 131 sidor. Häftad. (#20682)100:-
Florén, Anders & Rydén, Göran Arbete, hushåll och region.. Tankar om industrialiseringsprocesser och den svenska järnhanteringen. Upps. 1996. 144 sidor. Häftad. (#106781)120:-
Framme, Gösta Ödegårdar i Vätte härad.. Göteborg 1985. 308 sidor. Häftad. (#2742)180:-
Friberg, Nils Stockholm i bottniska farvatten.. Stockholms bottniska handelsfält under senmedeltiden och Gustav Vasa. En historisk-geografisk studie. Uppsala 1983. 500 sidor + utvikbara tabellbilagor. Originalklotband i skyddsomslag. (#24931)300:-
Friberg, Nils Vägarna i Västernorrlands län 1-2.. Typiska drag i deras naturgeografiska struktur och äldre utveckling jämte utblickar över det svenska vägväsendet i övrigt, speciellt i Norrland. Illustr. Aa Sth 1951. 398; 432 sidor. Häftade. 2 vol. (#37670)400:-
Fridholm, Isacson, Magnusson Industrialismens rötter.. Om förutsättningarna för den industriella revolutionen i Sverige. Verdandi 1976. 72 sidor. Pocket. (#3520)70:-
Fridlizius, Gunnar Swedish Corn Export in the Free Trade Era.. Patterns in the Oats Trade 1850 1880. Aa. Lund 1957. 292 pages. Soft covers. (#6767)175:-
Fritz, Martin Svensk järnmalmsexport 1883-1913.. Aa Göteborg 1967. 172 pp. 4:o. Häftad. (#15342)125:-
Fritz, Martin Svenskt stål. Nittonhundratal. Från järnhantering till stålindustri.. Illustrerad. Sthlm 1997. 200 sidor. Förlagsband. (#54024)150:-
Fritz, Sven Affärsbankernas aktieförvärvsrätt under 1900-talets första decennier.. Sth 1990. 181 sidor. Häftad. (#47550)125:-
Frykman, Birgitta Skarin Från yrkesfamilj till klassgemenskap.. Om bagare i Göteborg 1800-1919. Akad. avh. Göteborg 1987. 361 sidor. Häftad. (#218901)165:-
Frykman, Birgitta Skarin Från yrkesfamilj till klassgemenskap.. Om bagare i Göteborg 1800-1919. Akad. avh. Göteborg 1987. 361 sidor. Häftad. Dedikation. (#186084)165:-
Från olika till jämlika.. Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet. Red. Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman. Helsingfors 2006. 404 sidor. Förlagsband. Svenskt i Finland - finskt i Sverige III. (#145669)200:-
Frängsmyr, Tore Ostindiska Kompaniet.. Människorna, äventyret och den ekonomiska drömmen. Illustr. Sth 1976. 176 sidor. 4:o. Förlagsband i skyddsomslag. (#35593)125:-
Furuhagen, Birgitta (red.) Äventyrat Sverige. En ekonomisk och social historia.. Utbildningsradion och Bra Böcker 1993. 333 sidor. Förlagsband. Stämpel. (#212569)200:-
Furuhagen, Hans Mercurius och Vulcanus.. En krönika om järnet i Sverige. Illustrerad. Stockholm 1997. 247 sidor. Förlagsband. (#154640)150:-
Fussing, Hans H. Herremand of fæstebonde.. Studier i dansk landbrugshistorie omkring 1600. Nytryck Kbhvn 1973 (1942) 518 sidor. Inbunden. (#47810)250:-
Fussing, Hans H. Stiernholm len 1603-1661.. Studier i kronogodsets forvaltning. Kbhvn 1951. 312 sidor. Häftad. (#22200)240:-
Fälting, Lars m.fl. (red.), Aktörer och marknader i omvandling. Studier i företagandets historia tillägnade Kersti Ullenhag.. Uppsala 2011. 238 sidor. Förlagsband. (#207406)150:-
Förslag till lag om delning av jord å landet m.m.. Jordstyckningskommissionens betänkande. Sthlm 1920. XII+361 sidor + kartor. Häftad. Stämpel. (#186272)250:-
Förslag till lag om delning av jord å landet m.m.. Jordstyckningskommissionens betänkande. Sthlm 1920. XII+361 sidor + kartor. Klotband. (#59820)350:-
Förslag till lag om delning av jord å landet m.m.. Skifteslagstiftningskommissionens betänkande. Sthlm 1918. X,484 sidor. Häftad. Bakre omslag saknas. Stämpel. (#178384)200:-
Förslag till lag om vissa åtgärder beträffande monopolitiska företag och sammanslutningar.. Uppsala 1921. 280 sidor. Häftad. Trustlagstiftningskommitténs betänkande. (#6732)150:-
Gatu, Harald Lönen, makten och värdigheten. Fem nedslag i industriarbetarnas historia.. Premiss förlag 2018. 151 sidor. Häftad. (#217928)100:-
Gebhard, Hannes Småbruket i Skandinavien.. Övers. från finskan. Med 63 bilder. Helsingfors 1923. XV, 335 sidor + illustrationer. Häftad. Stämpl. (#138905)140:-
Gellerman, Olle Staten och jordbruket 1867-1918.. Aa Upps. 1958. 391 sidor. Häftad. (#6774)170:-
Gerentz, Sven Individer, familjer och block.. Köpmän och köpenskap på Gotland 1894-1994. Illustr. Aa Sth 1994. 384 sid. Inbunden. (#39441)160:-
Gerentz, Sven Kommerskollegium och näringslivet.. Minnesskrift ... till erinran om Kollegii 300-åriga ämbetsförvaltning 1651-1951. Illustr. Sthlm 1951. 428 sidor. Häftad. (#54036)200:-
Gissel, Svend Landgilde og udsæd på Sjælland. i de store mageskifters tidsalder. Retrospektive studier i landbo- og bebyggelseshistorie. Aa Kbhvn 1968. 444 pp. Stämpl. (#31832)210:-
Gissel, Svend Landgilde og udsæd på Sjælland. i de store mageskifters tidsalder. Retrospektive studier i landbo- og bebyggelseshistorie. Aa. Kbhvn 1968. 444 sid. Inbunden. (#29328)255:-
Glamann - Festskrift till Kristof Glamann.. Odense 1983. 419 sidor. Originalklotband. Främre pärm bräckt. (#161090)150:-
Grandell, Axel Äldre redovisningsformer i Finland.. En undersökning om den företagsekonomiska redovisningens utveckling i Finland intill 1800-talets slut. Akademisk avhandling Helsingfors 1944. 239 sidor. Häftad. (#203274)200:-
Grimond, Jo The Common Welfare.. London 1978. 248 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120240)150:-
Grip, Ragnar Konstförvanter och bokbindare i Stockholm 1850-1914.. Studier av härkomst och social rörlighet hos arbetare inom boktryckar- och bokbindaryrkena. En kollektivbiografi. Illustr. Sth 1981. 283 sidor. Häftad. (#36429)165:-
Grip, Ragnar Konstförvanter och bokbindare i Stockholm 1850-1914.. Studier av härkomst och social rörlighet hos arbetare inom boktryckar- och bokbindaryrkena. En kollektivbiografi. Illustr. Sth 1981. 283 sidor. Häftad. Något nött omslag. (#203697)150:-
Gustafsson - "Hundred Flowers Bloom".. Essays in Honour of Bo Gustafsson. Edited by Kersti Ullenhag. Uppsala 1991. 218 pages. Hard covers. (#52416)145:-
Gustafsson, Bo Den norrländska sågverksindustrins arbetare 1890-1913.. Arbets- och levnadsförhållanden. Upps. 1965. 220 sidor. Häftad. (#6776)125:-
Gustafsson, Per Erik Baronen på Tidaholm bland maskiner och människor.. Högreståndsväckelse och socialt ansvar i ett begynnande industrisamhälle. Linköping 1974. 295 sidor + planscher. Häftad. (#145273)200:-
Gårdlund, Torsten Industrialismens samhälle.. Sth 1942. 510 sidor. Original halvklotband. Den svenska arbetarklassens historia. (#6745)150:-
Gårdlund, Torsten Industrialismens samhälle.. Stockholm 1942. 510 sidor. Original halvklotband med skyddsomslag. Nyskick. Den svenska arbetarklassens historia. (#219109)185:-
Gårestad, Peter Industrialisering och beskattning i Sverige 1861-1914.. Aa Uppsala 1987. 294 sidor. Häftad. (#50360)125:-
Göransson, Anita Från familj till fabrik. Teknik, arbetsdelning och skiktning i svenska fabriker 1830-1877. Lund 1988. 340 sidor. Häftad. Arkiv avhandlingsserie 28. Umeå Studies in Economic History nr 11. (#217754)175:-
Göransson, Anita Från familj till fabrik. Teknik, arbetsdelning och skiktning i svenska fabriker 1830-1877. Lund 1988. 340 sidor. Häftad. Stämpel samt liten lapp påklistrad på ryggen. Arkiv avhandlingsserie 28. Umeå Studies in Economic History nr 11. (#217902)150:-
Hagner, Stig Skog i förändring.. Vägen mot ett rationellt och hållbart skogsbruk i Norrland ca 1940-1990. Illustrerad. Sthlm 2005. 398 sidor. Förlagsband. (#175485)200:-
Hallin, Göran Struggle over Strategy.. States, Localities, and Economic Restructuring in Sunderland and Uddevalla. Illustr. Diss. Upps. 1995. 192 pages. Softcover. (#122917)150:-
Hamilton, Ulf Teknik på böndernas villkor.. De tekniska och politiska aktärernas inflytande på den statsreglerade tekniska förändringen i Sverige 1806-1972. Aa Sthlm 1997. 304 sidor. (#46018)125:-
Hammarström, Ingrid Finansförvaltning och varuhandel 1504-1540.. Studier i de yngre Sturarnas och Gustav Vasas statshushållning. Aa Upps. 1956. 498 sidor. Häftad. (#112520)200:-
Hammarström, Ingrid Finansförvaltning och varuhandel 1504-1540.. Studier i de yngre Sturarnas och Gustav Vasas statshushållning. Aa Upps. 1956. 498 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. Saknar bakre omslag. (#141667)125:-
Handlingar, rörande inrättandet af ett Östersjö-compani i Götheborg.. Sthlm 1814. (104) sidor. Oskuren i original gråpappersomslag. Fint ex. (#52586)450:-
Handlingar till belysning af de olika meningar, som blifvit uttalade, rörande tillämpningen af Tulltaxan i afseende å förtullning af ylleväfvader åren 1855 och 1856.. Utgifne af Fabriksföreningens Fullmäktige i Norrköping 1857. (2),118 sidor. Häftad med blanka omslag. (#203790)150:-
Han, hon, den, det.. Om genus och kön. Redaktör Bengt Westerberg. Stockholm 1998. 307 sidor. Häftad. (#152643)145:-
Hannerberg, David Närkes landsbygd 1600-1820.. Folkmängd och befolkningsrörelse, åkerbruk och spannmålsproduktion. Aa Gbg 1941. 253 sidor. Häftad. (#18646)170:-
Haraldsson, Kjell Tradition, regional specialisering och industriell utveckling. - sågverksindustrin i Gävleborgs län. Akad. avh. Uppsala 1989. 213 sidor. Häftad. (#48309)125:-
Hartmansdorff, Aug. v. Tal, om sambandet och växelverkan mellan näringarne, kyrkan och samhället.. Stockholm 1851. (2), 28 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. (#220017)110:-
Hasslöf, Olof Lagbildning och företagsorganisation genom tusen år.. Sthlm 1980. 176 sidor. Häftad. (#2814)140:-
Heckscher, Eli F. Ekonomisk-historiska studier.. Sthlm 1936. 320 sidor + 3 diagram i ficka. Häftad. (#6780)125:-
Heckscher, Eli F. Svenskt arbete och liv.. Från medeltiden till nutiden. Illustr. Sth 1941. 404 sidor + kartor, diagram och planscher. Original linneband. (#2231)150:-
Heckscher, Eli F. Svenskt arbete och liv.. Från medeltiden till nutiden. Med kompletterande tillägg av Arthur Montgomery & Bengt Svensson. Illustr. Sth 1957. 388 sidor + planscher & utvikbara diagram. Pocket. (#74564)90:-
Heckscher, Eli F. Svenskt arbete och liv.. Från medeltiden till nutiden. Med kompletterande tillägg av Arthur Montgomery & Bengt Svensson. Illustr. Sth 1971. Sjunde upplagan. 388 sidor + planscher & utvikbara diagram. Pocket. (#212861)90:-
Heckscher, Eli F. Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa.. I:1-2 + II:1-2 + diagram och kartogram (II) + kartor. Illustrerad. Sthlm 1936-49. 842 + 1068 sidor + 23 kartor + 38 diagram + 11 kartogram. 4 inbundna origianl klotband + kassett för kartorna etc. Textvolymerna med Stämplar, annars fint ex. (#183493)750:-
Heckscher, Eli F. (utg.) Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia under och efter världskriget.. Under medverkan av Kurt Bergendahl, Olof Edström, Olof Ekblom, Otto Järte, Fabian von Koch, Carl Mannerfelt, K.G. Tham. Stockholm 1926. xv,365,viii,304,16 sidor + tabeller. Original klotband. (#210267)350:-
Hedenborg, Susanna & Wikander, Ulla Makt och försörjning.. Sthlm 2003. 223 sidor. Häftad. (#107117)150:-
Hegardt, Astrid Akademiens spannmål.. Uppbörd, handel och priser vid Upssala universitet 1635-1719. Akad. avh. Uppsala 1975. 320 sidor. Häftad. (#122488)160:-
Hellstenius, J. Kommerskollegii statistiska berättelser för år 1873 granskade.. Stockholm 1875. (4),44 sidor. Häftad, oskuren med tryckta omslag. Nött rygg. Uppsatser i Aftonbladet 1874 om bl.a. berghanteringen, utrikes handel och sjöfart m.m. (#220412)100:-
Helmfrid, Björn Tiondelängderna som källa till ett byalags ekonomiska historia 1555-1753.. Sthlm 1949. 181 sidor + diagram. Häftad. (#92524)275:-
Helmfrid, Staffan Östergötland "Västanstång".. Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre Genese. Illustr. Diss. Sthlm 1962. 277 pages + folding maps. Softcover. (#60749)200:-
Hildebrand - Ur ekonomisk-historisk synvinkel.. Festskrift tillägnad professor Karl-Gustaf Hildebrand 25.4.1971. Sthlm 1971. 191 sidor. Häftad. (#6789)125:-
Historisk statistik för Sverige III.. Utrikeshandel 1732-1970. Statistiska centralbyrån, Sthlm 1972. 345 sidor. Häftad. Stämplad. (#92072)200:-
Hjelm, Jonny Skogsarbetarna och motorsågen.. En studie av arbetsliv och teknisk förändring. Akad. avh. Umeå 1991. 257 sidor. Häftad. (#60535)150:-
Hjulström, Filip Elektrifieringens utveckling i Sverige.. En ekonomisk-geografisk översikt. Sthlm 1941. Pag. 107-141 inklusive kartor. Häfte. (#114016)75:-
Hjulström, Filip The Economic Geography of Electricity.. An Outline. Upps. 1942. 233 pages. Softcover. (#35608)165:-
Hofsten, Erland & Lundström, Hans Swedish Population History.. Main Trends from 1750 to 1970. Sthlm 1976. 186 pages. Soft covers. (#45927)160:-
Holmberg, Per Arbete och löner i Sverige.. Sth 1969. 240 pp. (#2867)70:-
Holmberg, Per Arbete och löner i Sverige.. Sth 1969. 240 pp. Inb. (#8801)85:-
Holmdahl, Barbro Människovård och människosyn.. Om omvårdnaden i Uppsala före år 1900. Illustr. Uppsala 1988. 205 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VI:7. (#39042)145:-
Hultland, Gunnar Virkestransporterna i Kalix älvdal 1951-1960.. Illustrerad. Akad. avh. Uppsala 1962. 248 sidor + kartbilaga. Häftad. Geographica 27. (#18520)150:-
Hultland, Gunnar Virkestransporterna i Kalix älvdal 1951-1960.. Illustrerad. Akad. avh. Uppsala 1962. 248 sidor + kartbilaga. Häftad. Dedikation. Geographica 27. (#189168)150:-
Hultqvist, Per Kommunernas fattigvård och finanser 1874-1917. Ett socialhistoriskt källmaterial i kritisk belysning.. Lund 1965. Pag. 247-290. Särtryck ur Scandia. (#6783)100:-
Huss, E.G. Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571.. Aa Upps. 1902. XVIII, 101, 77 sidor. Häftad. (#25832)210:-
Huss, E.G. Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571.. Aa Upps. 1902. XVIII, 102, 78 sidor. Häftad. Nött rygg. Dedikation (#44078)150:-
Hännerstrand, Bo Människan, samhället och ledarhunden. Studier i ledarhundsarbetets historia.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Uppsala 1995. 529 sidor. Häftad. (#26939)150:-
Höijer, Ernst Undersökning av det större och mindre jordbrukets produktion.. Aa Sth 1919. 285 sidor. Häftad. Stämpel. (#14954)170:-
Hörsell, Ann Borgare, smeder och änkor.. Ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och Fristad 1750-1850. Aa Upps. 1983. 201 sidor. Häftad. (#2256)125:-
Ibsen, Paul & Sveistrup, P.P. Den erhvervsmæssige udvikling i Julianehaab distrikt 1899-1939.. Med 4 textfigurer og 1 tavle. Kbh 1942. 63 sidor + karta. Tillsammans med: E. Friis-Nielsen & P.P. Sveistrup: Den økonomiske udvikling i Christianshaab, Jakobshavn og Ritenbenk distrikter 1899-1938. Med 20 textfigurer, 25 diagrammer og 1 kort. Kbh 1944. 161 sidor + karta. Inbundna i ett halvklotband. F.d. biblioteksex. Meddelelser om Grønland 131:7 och 134:3. (#155993)300:-
Industriens Norrlandsutredning.. Protokoll från första - tredje allmänna sammanträdet 1940-1941. Stencil. A4. Inbundna. 3 volymer. Stämpl. (#89656)450:-
Industriens sysselsättning. under åren närmast efter kriget. Industriens utredningsinstitut, Sthlm 1944. 53 sidor. Häftad. (#101257)100:-
Industri og bjergværksdrift.. Privilegering i Norden i det 18. århundrede. Oslo 1985. 360 sidor. Häftad. (#7103)200:-
Ingers, E. Bonden i svensk historia I.. [Äldsta tider till Karl XI]. Illustr. Sth 1948. 356 sidor. Original klotryggsband. (#12760)170:-
Ingers, E. & Carlsson, Sten Bonden i svensk historia I-III.. I: [Äldsta tider till Karl XI]. II: [1700-talet]. III: [1809-1914]. Illustr. Sthlm 1948-56. 356 + 519 + 544 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. 3 volymer. (#72638)450:-
Iron and Steel on the European Market in the 17th Century.. A Contemporary Swedish Account of Production Forms and Marketing. Ed. Martin Fritz a.o. Illustrated. Stockholm 1982. 271 pages. Softcover. (#3023)175:-
Iron and Steel on the European Market in the 17th Century.. A Contemporary Swedish Account of Production Forms and Marketing. Ed. Martin Fritz a.o. Illustr. Sth 1982. 271 pages. Softcover. Ink underlinings at the beginning of the book. (#160169)135:-
Iron and Steel - Today, Yesterday and Tomorrow 3.. A Conference to Celebrate the 250th Anniversary of Jernkontoret, June 11-14, 1997. Yesterday and Tomorrow. Jubilee banquet surrounding activities. Ed. by Bertil Berg and others. Sthlm 1997. 232 pages. Original cloth. (#55114)150:-
Ironmaking in Sweden and Russia.. A Survey of the Social Organisation of Iron Production before 1900. Edited by Göran Rydén and Maria Ågren. Uppsala 1993. 120 pages. Soft covers. (#62937)100:-
Isacson, Maths Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680-1860.. Bondeklassen i By socken, Kopparbergs län. Aa Upps. 1979. 288 sidor. Häftad. (#2885)150:-
Isacson, Maths & Magnusson, Lars Vägen till fabrikerna.. Industriell tradition och yrkeskunnande i Sverige under 1800-talet. Illustr. Malmö 1983. 196 sidor. Häftad. (#35735)130:-
Jacobsen, N.H. Skibsfarten i det danske vadehav.. En erhvervsgeografisk studie. Akad. avh. Kbhvn 1937. 301 sidor. + kort. Halvklotband. Stämpel. (#58697)200:-
Jacobsson, L., Johansson, B. & Larsson, F. Handeln i Norden in på 2000-talet.. Handelns långtidsutredning. 320 sidor. Original pappband. (#2950)130:-
Jakobsson, Bertil Företaget, kommunen och individen.. En studie i relationerna mellan Söderfors bruk AB och Söderfors kommun och dess invånare 1895-1925. Akad. avh. Uppsala 1976. 191 sidor. Häftad. (#53690)150:-
Jansson, Arne Bördor och bärkraft.. Borgare och kronotjänare i Stockholm 1644-1672. Illustr. Aa Sth 1991. 362 Sidor. Original klotband. (#2897)150:-
Jennings, John Tal, om nyttan af segelfarter igenom torra land och berg; Hållet för Kongl. Vetenskaps Academien, den 4 November 1769.. Stockholm, Salvius 1770. 32 sidor. Häftad. Oskuren utan omslag. Saknar titelvinjetten. (#208924)250:-
Jennings, John Tal, om nyttan af segelfarter igenom torra land och berg; Hållet för Kongl. Vetenskaps Academien, den 4 November 1769.. Stockholm, Salvius 1770. 32 sidor. Häftad. skuren, tagen ur band. (#204231)200:-
Jennings, John Tal om Trollhätte slussbyggnads öden, hållet för Kongl. Vetenskaps Academien, vid præsidii nedläggande, den 5 augusti 1761.. Stockholm, Salvius, 1761. 19x11,5 cm. 31,(1) sidor. Häftad. Skuren. Tagen ur band. Med titelvinjett. (#198152)300:-
Jenssen, Frank A. Boka om Lofotfisket.. Illustr. Bodø 1985. 136 sidor. 4:o. Förlagsband i skyddsomslag. (#156856)400:-
Johanson, Ulla Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet.. Studier kring den offentliga fattigvården under frihetstiden. Illustr. Aa Sthlm 1984. 380 sidor + utvikbart facsimil av Gyllenborgs karta från 1772 (i ficka). Häftad. (#137485)150:-
Johanson, Ulla Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet.. Studier kring den offentliga fattigvården under frihetstiden. Illustr. Aa Sthlm 1984. 380 sidor + utvikbart facsimil av Gyllenborgs karta från 1772 (i ficka). Originalklotband i skyddsomslag. (#39897)185:-
Johansson, Alf Arbetets delning: Stocka sågverk under omvandling 1856-1900.. Illustrerad. Lund 1988. 477 sidor. Häftad. Det svenska arbetets historia III. (#54029)150:-
Johansson, Alf Den effektiva arbetstiden.. Verkstäderna och arbetsintensitetens problem 1900-1920. Uppsala 1977. 182 sidor. Häftad. (#44353)145:-
Johansson, Lars-Olov Levebrödet. Den informella ekonomin i 1930-talets Dalarna.. Akademisk avhandling. Uppsala 1996. 288 sidor. Häftad. Dedikation. (#219076)175:-
Jonasson - Ekonomisk-geografiska studier tillägnade Olof Jonasson. ... Illustr. Göteborg 1959. 228 sidor. Häftad. (#126493)175:-
Jonasson, Höijer och Björkman. Jordbruksatlas över Sverige.. På uppdrag av Lantbruksakademiens ekonomiska avdelning. Sthlm 1937. 164 sidor. Klotband. (#166782)140:-
Jonasson, Olof Den svenska världssjöfarten.. Kartor med text. Göteborg 1943. 4 utvikbara kartor i box + 24 sidor texthäfte. (#25903)155:-
Jonell-Ericsson, Britta Skinnare i Malung.. Från hemarbete till fabriksindustri. Illustr. Aa Upps 1975. 196 sidor. Häftad. (#6801)120:-
Jonsson, Bo Staten och malmfälten.. En studie i svensk malmfältspolitik omkring sekelskiftet. Sth 1969. 388 sidor. Häftad. (#6799)140:-
Jonsson, Inger Linodlare, väverskor och köpmän.. Linne som handelsvara och försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets Hälsingland. Aa Upps. 1994. 276 sidor. Häftad. (#90010)175:-
Jonsson, Ingvar Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid.. Aa Umeå 1971. 332 sidor. Häftad. (#17167)150:-
Jonsson, Malin Kvinnor, arbete och försörjning.. Vävarbetets betydelse för hushållsekonomin i Siljansbygden, Dalarna, vid mitten av 1900-talet. Licentiatsuppsats. Upps. 2004. 120 sidor. A4. Häftad. (#111254)150:-
Jubileumssupplement.. Historiska artiklar sammanställda med anledning av 175-årsfirandet av Akademiens installation. Illustr. Sth 1988. 340 pp. Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift, supplement 20. (#30595)100:-
Järbe, Bengt Arbetsliv i Stockholm.. Hantverkare och dagakarlar. Illustrerad. Sthlm 1976. 305 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#78043)150:-
Järbe, Bengt Arbetsliv i Stockholm.. Mästare och gesäller på 1600-talet. Illustrerad. Sthlm 1980. 319 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#175193)150:-
Jöranson, Christian Ludvig Försök Til Et Systeme i Sveriges Allmänna Hushållning Och Penning-Väsende.. Första - tredje häftet, första - sjette stycket. Stockholm, Nordström 1792. 590 sidor inkl. 3 titelblad samt 4 utvikbara tabeller. Samtida halvfranskt band. Fuktfläck i övre inre hörnet mot slutet av boken. Ytterligare 3 delar utkom. (#215287)1500:- (bild)
Jöranson, Christian Ludvig Försök Til Et Systeme i Sveriges Allmänna Hushållning Och Penning-Väsende.. Första - tredje häftet, första - sjette stycket. Stockholm, Nordström 1792. 590 sidor inkl. 3 titelblad samt 4 utvikbara tabeller. Samtida halvfranskt band, skadat i ryggens överdel. Inlagan ren och fin. Ytterligare 3 delar utkom. (#204664)1500:- (bild)
Jöranson, Christian Ludvig Försök Til Et Systeme i Sveriges Allmänna Hushållning Och Penning-Väsende.. Sjette häftet (av sex) Stockholm, Holmberg 1798. (10),390, (3) sidor + utvikbar tabell. Tillsammans med: [C.L. Jöranson], Swar Til Twiflaren i Penningewägen På desz Smädefulla Libell I Dagligt Allehanda N:o 20, 21 och 22 för År 1795. 80 sidor. Inbundna i ett Gammalt, något lite nött marmorerat pappband. Ett blad med lite fläckar i marginalen samt mycket smal och svag fuktrand i övre marginalen i början av boken, annars fint ex. Detta är sjette delen, innehållande sidorna 1065-1455. (#181291)2000:-
Jörberg, Lennart A History of Prices in Sweden 1732-1914 I-II.. I: Sources, Methods, Tables. II: Descriptions, Analysis. Lund 1972. VIII, 714 + X, 391 pages + 2 folding maps. Original cloth. 2 vols. (#6798)450:-
Kampp, Aa.H. Landbrugsgeografiske studier over Danmark.. Aa Kbhvn 1959. 152 sidor. Halvklotband med bevarade omslag. Stämpl. (#89222)160:-
Karlsson, Folke Befolkning och försörjningsresurser i västra Småland.. 1800-1850. U.o. 1973. 365 sidor. A4. Häftad. Stencil. (#17600)200:-
Karlsson, Folke Mark och människor.. Befolkning och försörjningsresurser i västra Småland 1800-1850. Göteborg 1976. 688 sidor. A4. Stencil. Häftad. (#17602)200:-
Karlsson, Per-Arne Järnbruken och ståndssamhället.. Institutionell och attitydsmässig konflikt under Sveriges tidiga industrialisering 1700-1770. Aa Stockholm 1990. 293 sidor. Häftad. (#49956)160:-
Karlsson, Sten O. Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet. Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg.. Illustrerad. Akademisk avhandling. Linköping 1993. 358 sidor. Häftad. (#218902)160:-
Karlsson, Sten O. Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet. Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg.. Illustrerad. Akademisk avhandling. Linköping 1993. 358 sidor. Häftad. Stämpel. (#117279)145:-
Karl VIII:s jordebok över Färingö.. Ett bidrag till senmedeltidens ekonomiska historia. Utg. Oscar Bjurling. Illustr. Lund 1977. 104 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#99926)140:-
Katalog öfwer Svensk Industri och Export 1889-92.. Stockholm 1889. 48 sidor + Annons- och biografi-afdelningen 384 sidor. Dekorerat original klotband. (#189134)450:-
Kjellberg, Carl M. Fattigdom och fattigvård i Sverige före reformationstiden.. Särtryck ur Läsning för hemmet 1894. 40 sidor. Häftad med tryckta omslag. Dedikation. (#221095)135:-
Kjellberg, Sven T. Svenska Ostindiska Compagnierna 1731-1813.. Kryddor - Te - Porslin - Siden. Illustr. Malmö 1975. 325 sidor + planscher. Originalklotband. Skyddsomslag. (#20701)250:-
Klang, Mathias Disruptive Technology.. Effects of Technology Regulation on Democracy. Diss. Göteborg 2006. 264 pages. Softcover. (#146475)150:-
Klason, Peter Sveriges sockerhandel och sockerindustri. Dess utveckling och nuvarande ståndpunkt.. Särtryck ur Landtbr. Akad:s handl. och tidskr. 1892. 75 sidor. Häfte. Främre omslaget nött och loss. Rygg nött. (#220068)110:-
Klient och patron.. Befordringsvägar och ståndscirkulation i det gamla Sverige. ... symposium ... 1988. Utg. Magnus von Platen. Illustr. Sthlm 1988. 154 sidor. Häftad. (#55174)130:-
Kock, Wolfram Kungl. Serafimerlasarettet 1752-1952.. En studie i svensk sjukvårdshistoria. Utan ort, 1952. 453 sidor. Häftad. (#86953)200:-
Kooperation, socialt kapital och medborgerliga insatser.. Red. Stig Westerdahl, Katarina Friberg, Tom Johnstad. Sthlm 2001. 256 sidor. Häftad. Kooperativ årsbok 2001. (#127421)110:-
Kradolfer, Werner Das schweizerische Tabakgewerbe vor, während und nach dem Weltkriege.. Diss. Bern 1927. 185 pages. 4:o. Soft covers. Stamped. (#156343)250:-
Kraft, Salomon Pomorhandelen på Nordnorge under 1800-talets förra hälft.. Tromsø/Oslo 1968. 119 sidor. Häftad. Acta Borealia B 9. (#16217)150:-
Kraus, Jonas Larsson Att odla ett samhälle.. Råby räddningsinstitut och 1840-talets sociala ingenjörskonst. Aa Upps. 2009. 269 sidor. Häftad. (#159717)175:-
Kring industrialismens genombrott i Sverige.. Bidrag av bl.a. E. Heckscher, O. Gasslander, G. Arpi. Red. R. Lundström. Sth 1966. 227 sidor. Pocket. (#14987)100:-
Kristensson, Folke Studier i svenska textila industriers struktur.. Sthlm 1946. 504 sidor + utvikbart diagram. Original pappband. (#1160)200:-
Kuuse, Jan Från redskap till maskiner.. Mekaniseringsspridning och kommersialisering inom svenskt jordbruk 1860-1910. Göteborg 1970. 140 sid. (#47587)120:-
Kåhre, Lennart Från höfrö till vallfrö.. Den svenska fröförsörjningen 1740-1870. Illustr. Sth 1996. 252, 8 pp. 4:o. (#26383)150:-
Kåhrström, Olof Regionala främjare av de areella näringarna under 200 år.. Hushållningssällskapens historiker, periodiska skrifter och arkiv. Illustr. Sthlm 2002. 320 sidor. Förlagsband. (#105128)200:-
Lagerqvist, Christopher, Reformer och revolutioner. En kort introduktion till Sveriges ekonomiska historia åren 1750-2010.. Illustrerad. Lund 2013. 191 sidor. Styva pärmar. (#208164)140:-
Lagerroth, Fredrik Indelnings- och grundskatteväsendets avveckling.. Ett systemskifte inom svensk statshushållning. Lund 1927. 250 sidor. Häftad. (#3604)150:-
Lagerstedt, Torsten Näringsliv och bygd i Seminghundra härad vid 1630-talets slut.. Upps. 1942. 94 sidor + 2 utvikbara kartor. Häftad. (#22156)100:-
Landskaps- och bebyggelseförändringar under 1800-talet.. Rapport från symposium i Stockholm 11-12 september 1985. Red. Pär-Erik Back och Margareta Biörnstad. Sthlm 1986. 135 sidor. Häftad. (#187251)135:-
Landskaps- och bebyggelseförändringar under 1800-talet.. Rapport från symposium i Stockholm 11-12 september 1985. Red. Pär-Erik Back och Margareta Biörnstad. Sthlm 1986. 135 sidor. Häftad. Några få bläckunderstrykningar. (#72150)125:-
Lane, Linda Trying to Make a Living. Studies in the economic life of women in interwar Sweden.. Dissertation, Göteborg 2004. 229 pages. Soft covers. (#219190)200:-
Lange, Ulrich Experimentalfältet.. Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Norra Djurgården i Stockholm 1816-1907. Illustr. Sthlm 2000. 408 sidor. Förlagsband. (#58143)150:-
Lantbruket i Norden. under senaste halvsekel. 1875-1925. Illustrerad. Göteborg 1926. 626 sidor. Halvklotband. Stämpel. (#138426)200:-
Lantbruket i Norden. under senaste halvsekel. 1875-1925. Illustrerad. Göteborg 1926. 626 sidor. Häftad. Stämpel. Fint skick. (#23396)150:-
Larsson, Jan Diplomati och industriellt genombrott.. Svenska exportsträvanden på Kina 1906-1916. Aa Upps. 1977. 212 sidor. Häftad. (#14993)100:-
Larsson, Margareta Fruktsamhetsmönster, produktionsstruktur och sekularisering.. En jämförelse mellan 69 härader vid 1800-talets slut. Akad. avh. Stockholm 1984. 164 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#165502)145:-
Larsson, Mats Arbete och lön vid Bredsjö bruk.. En studie av löneprinciper och lönenivåer för olika yrkeskategorier vid Bredsjö bruk 1828-1905. Aa Uppsala 1986. 233 sidor. Häftad. Bredsjö i Västmanland. (#44865)135:-
Larsson, Mats En svensk ekonomisk historia 1850-1985.. Sthlm 1991. 160 sidor. Häftad. (#17851)125:-
Larsson, Mats Staten och kapitalet - det svenska finansiella systemet under 1900-talet.. Stockholm 1998. 280 sidor. Häftad. Stämpel. (#107116)175:-
Larsson, Tomas, Handelspolitisk nedrustning. Statsmannakonst i frihandelns historia.. Tinbro 2002. 102 sidor. Limhäftad. Eli Heckscher Papers No. 5 (#208060)100:-
Lemmink, J.Ph.S. & Koningsbrugge, J.S.A.M. van, (editors) Baltic Affairs. Relations between the Netherlands and North-Eastern Europe 1500-1800.. Nijmegen 1990. x,440 pages. Original cloth. Dust jacket. Baltic Studies I. (#203378)300:-
Levander, Lars Fattigt folk och tiggare.. Illustr. Nytryck, Sthlm 1974. 204 sidor. Häftad. (#2967)150:-
Lext, Gösta Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946.. Göteborg 1984. 383 sidor. Häftad. (#104629)250:-
Lidskog, Rolf Staden, våldet och tryggheten.. Om social ordning i ett mångkulturellt samhälle. Aa Upps. 2006. 330 sidor. Häftad. (#147191)150:-
Lilienberg, A. Statens ställning till järnvägarna i Sverige.. Med särskild hänsyn till inlösningsfrågan. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1923. 268 sidor. Häftad. (#50627)150:-
Lindahl, Erik Arbetsdagens förkortning.. Några nationalekonomiska synpunkter. Lund 1925. 36 sidor. Häftad. (#18861)95:-
Lindberg, Folke Hantverk och skråväsen under medeltid och äldre Vasatid.. Sth 1964. 254 sidor. Pocket. (#3612)100:-
Lindberg, Folke Hantverk och skråväsen under medeltid och äldre Vasatid.. Sth 1989. 254 sidor. Storpocket. (#52190)100:-
Lindberg, Folke Hantverk och skråväsen under medeltid och äldre Vasatid.. Sth 1989. 254 sidor. Storpocket. Några blyertsanmärkningar. (#212216)80:-
Lindberg, Folke & Söderlund, Ernst Hantverkarna I-II.. I. Medeltid och äldre vasatid. II. Stormaktstiden, frihetstiden och gustavianska tiden. Stockholm 1947-49. 260 + 496 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Den svenska arbetarklassens historia. (#218976)350:-
Lindberg, Olof Studier över pappersindustriens lokalisering A-B.. A: Text. B: Kartor och diagram. Aa Upps. 1951. 248 sidor. 2 häften. (#35560)200:-
Lindblom, Christer I väntan på tandvård.. Hur tandrötan blev politik. Illustr. Aa Sthlm 2004. 250 sidor. Förlagsband. (#146241)150:-
Lindegren, Jan Utskrivning och utsugning.. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640. Aa Upps 1980. 325 sidor. Häftad. (#7774)150:-
Linde, Lars Gustaf Sveriges ekonomirätt.. Sthlm 1888. 960 sidor. Halvfranskt band. Ryggens överdel lagad med tejp. Blyertsförstrykningar. (#190852)200:-
Linde, Lars Gustaf Sveriges ekonomirätt.. Sthlm 1888. 960 sidor. Halvfranskt band. Stämpl. (#108071)300:-
Linde, Lars Gustaf Sveriges finansrätt.. Sthlm 1887. 704 sidor. Halvfranskt band. Ryggens överdel lagad med tejp. (#190853)250:-
Linders, F.J. Bidrag till kännedomen om den kommunala beskattningen. och vissa därmed sammanhängande ekonomiska och demografiska förhållanden i Sveriges landskommuner under åren 1918-1928. Lund 1933. 166 sidor. Häftad. (#20198)140:-
Lindgren, Gunnar Falbygden och dess närmaste omgivning vid 1600-talets mitt.. En kulturgeografisk studie. Illustr. Upps. 1939. XVI, 198 sidor + utvikbara kartor. Häftad. Tejpade omslag. (#21660)180:-
Lind, Ivan Studier i västkusthamnarnas ekonomiska geografi.. Akad. avh. Göteborg (Uppsala) 1920. XII, 337 sidor + kartor. Häftad. (#50100)250:-
Lindqvist, Svante Technology on Trial.. The Introduction of Steam Power Technology into Sweden, 1715-1736. Illustr. Diss. Upps 1984. 392 pages. Softcover. (#6831)150:-
Lindqvist, Svante Technology on Trial.. The Introduction of Steam Power Technology into Sweden 1715-1736. Illustr. Upps. 1984. 392 pages. Original cloth. Dust jacket. (#3617)170:-
Lindström, Jonas Distribution and Differences.. Stratification and the System of Reproduction in a Swedish Peasant Community 1620-1820. Illustr. Diss. Uppsala 2008. 255 pages. Softcover. (#153539)160:-
Lithell, Ulla-Britt Kvinnoarbete och barntillsyn i 1700- och 1800-talets Österbotten.. Akademisk avhandling Uppsala 1988. 124 sidor + planscher. Häftad. (#6830)150:-
Littmarck, Robert Mälardalens nomader.. En social-statistisk studie över statrnas förhållanden med särskild hänsyn till 1.000 statrefamiljers flyttningar i södra och mellersta Uppland under åren 1925-1929. Stockholm 1930. 84 sidor. Häftad. (#188288)125:-
Lundblad, Stefan Hedersam handelsman eller verksam företagare.. Den ekonomiska kulturens omvandling och de ledande ekonomiska aktörerna i Gävle 1765-1869. Akad. avh. Uppsala 2007. 297 sidor. Förlagsband. (#138856)150:-
Lundbäck, Britt-Marie En industri kommer till stan.. Hudiksvall och trävaruindustrien 1855-1876. Illustr. Aa Upp. 1982. 191 sidor. Häftad. (#3633)125:-
Lundgren, Bo När bubblan brast. Om den svåraste finanskrisen i Sveriges historia.. Bokförlaget DN 1998. 356 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#214900)150:-
Lundmark, Mats & Malmberg, Anders Industrilokalisering i Sverige -. regional och strukturell förändring. Akad. avh. Uppsala 1988. 300 sidor. Häftad. (#48518)140:-
Löfgren, Albert Det svenska tenngjutarehantverkets historia I.. Del I . Stockholms kanngjutareskrå intill år 1720. Band I. Organisation, närings- och sociala förhållanden. Sthlm 1925. xxiv,321,89 sidor + 16 planscher. Häftad. 3 cm. reva i främre omslag. (#178986)200:-
Löfgren, Albert Det svenska tenngjutarehantverkets historia II.. Del II. Stockholms kanngjutareskrå intill år 1720. Band 2. Biografier, stämplar och arbeten. Sthlm 1933. xii,274 sidor + 49 planscher. Häftad. (#178987)200:-
Löner i Sverige 1982-1989. En redovisning av löner och löneutveckling för olika löntagargrupper. Statistiska centralbyrån, Stockholm 1991. 645 sidor. Häftad. Klisterlapp på framsidan. (#217709)190:-
Magnusson, Lars Arbetet vid en svensk verkstad: Munktells 1900-1920. Illustrerad. Arkiv, Lund 1987. 301 sidor. Häftad. Det svenska arbetets historia I. (#217650)145:-
Magnusson, Lars Kapitalbildning i Sverige 1750-1860.. Godsen. Aa Uppsala 1983. 96 sidor. Häftad. (#44864)110:-
Magnusson, Lars Sveriges ekonomiska historia.. Illustrerad. Andra upplagan Sthlm 1999. 526 sidor. Originalpappband med skyddsomslag. (#180068)200:-
Magnusson, Lars Sveriges ekonomiska historia.. Illustr. Sth 1996. 526 sidor. Originalpappband med skyddsomslag. (#20033)160:-
Magnusson, Lars Ty som ingenting angelägnare är än mina bönders conservation.... - Godsekonomi i östra Mellansverige vid mitten av 1700-talet. Aa. Upps 1980. 204 sidor. Häftad. (#6826)135:-
Magnusson, Lars Äran, korruptionen och den borgerliga ordningen.. Essäer från svensk ekonomihistoria. Sthlm 2001. 163 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#111418)140:-
Magnusson, Thomas Traditionalism och ekonomism.. Västsvensk särart i fattigvårdsdebatten ca. 1800-1850. Illustr. Aa Göteborg 2001. 223 sidor. Häftad. (#85050)180:-
Martinius, Sture Agrar kapitalbildning och finansiering 1833-1892.. Göteborg 1970. 187 pp. (#36412)115:-
Martinus, Sture Peasant Destinies. The History of 552 Swedes Born 1810-12.. Stockholm 1977. 154 pages. Original cloth. (#44500)150:-
Mickwitz, Gösta Finlands handel på Sverige 1920-1938.. Akad. avh Helsingfors 1952. 265 sidor. Häftad. (#30986)120:-
Migrationen mellan Sverige och Finland.. Symposium anordnat av Kulturfonden för Sverige och Finland, Hässelby slott den 26-29 oktober 1967. 204 pp + planscher. Häftad. Ful namnteckning (#23564)100:-
Moberg, Carl-Axel & Olsson, Ulf Ekonomisk historisk början.. Försörjning och samhälle. Illustr. Sth 1973. 180 sidor. Häftad. (#11099)100:-
Moberg, Kerstin Från tjänstehjon till hembiträde.. En kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen 1903-1946. Aa Upps. 1978. 256 sidor. Häftad. (#956)140:-
Modig, Hans Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860-1914.. Aa Upps. 1971. 195 sidor. Häftad. (#20530)125:-
Modig, Hans Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860-1914.. Aa Uppsala 1970. 198 sidor + tabeller. A4. Stencil. (#45321)125:-
Montgomery, Arthur Industrialismens genombrott i Sverige.. En översikt av Sveriges ekonomiska historia under det senaste århundradet. Sth 1931. 316 sidor. Halvklotband. (#205160)165:-
Montgomery, Arthur Industrialismens genombrott i Sverige.. Ny och omarbetad upplaga. Sthlm 1947. 366 sidor. Häftad. (#52565)140:-
Montgomery, Arthur Industrialismens genombrott i Sverige.. Sth 1966. 368 pp. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#72858)95:-
Montgomery, Arthur Svensk socialpolitik under 1800-talet.. Stockholm 1934. 208 sidor. Original klotband. (#218802)150:-
Morell, Mats Studier i den svenska livsmedelskonsumtionens historia.. Hospitalshjonens livsmedelskonsumtion 1621-1872. Akad. avh. Uppsala 1987. 354 sidor. A4. Häftad. (#52905)170:-
Morell, Mats Studier i den svenska livsmedelskonsumtionens historia.. Hospitalshjonens livsmedelskonsumtion 1621-1872. Akad. avh. Uppsala 1989. 418 sidor. Häftad. (#50405)200:-
Mother, Father, and Child.. Swedish Social Policy in the Early Twentieth Century. Ed. M.C. Nelson & J. Rogers. Upps. 1990. 67 pages. Softcover. (#20707)110:-
Murmestarne. Murmestare embetet i Stockholm 1487-1987.. Av Thomas Hall, Ove Hidemark, Lars Wikström och Stig Adling. Illustrerad. Stockholm, Byggförlaget 1987. 256 sidor 4:o. Förlagsband med skyddsomslag. (#43249)300:-
Myhrman, Johan Hur Sverige blev rikt.. SNS Förlag 1994. 255 sidor. Häftad. Stämpel. (#151008)145:-
Myrdal, Janken Landbon, ladan och lagen och Hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget samt ytterligare 20 agrarhistoriska artiklar.. Red. Anders Perlinge. Illustr. Sth 1996. 336, 8 sidor. 4:o. Häftad. (#23529)250:-
Myrdal, Janken Medeltidens åkerbruk.. Agrarteknik i Sverige ca 1000 till 1520. Illustrerad. Akademisk avhandling Stockholm 1985. 294 sidor. Häftad. Nord. mus. handl. 105. (#13753)250:-
Mårtenson, Sture Bryggerinäringen i Göteborg.. Tiden från bryggaregillets tillkomst år 1661 intill 1800-talets början. Akademisk avhandling, Göteborg 1961. 392 sidor + 9 diagram. 2 volymer. Häftad. (#6833)150:-
Mårtenson, Sture Bryggerinäringen i Göteborg.. Tiden från bryggaregillets tillkomst år 1661 intill 1800-talets början. Akademisk avhandling, Göteborg 1961. 392 sidor + 9 diagram. 2 volymer. Original klotband. (#205370)220:-
Människan anpassaren - människan överskridaren.. Natur, bebyggelse och resursutnyttjande från sen järnålder till 1700-tal med särskild hänsyn till östra Mellansverige och Södermanlands kust. Redaktör Sven Lilja. Illustrerad. Gävle 2006. 271 sidor. Häftad. (#152579)175:-
Människan i tekniksamhället.. Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 25-27 januari 1977. Illustr. Sthlm 1977. 243 sidor + Bibliografi. 83 sidor. 2 vol. Häftade. (#64004)140:-
Människan, kulturlandskapet och framtiden.. Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 12-14 februari 1979. Illustr. Sthlm 1980. 372 sidor + Bibliografi. IV, 146 sidor. 2 vol. Häftade. (#64003)200:-
Nergård, Maj-Britt Mellan krona och marknad.. Utländska och svenska entrepenörer inom svensk järnhantering från ca 1580 till 1700. Aa Upps. 2001. 312 sidor. Häftad. (#64772)175:-
Neunsinger, Silke Die Arbeit der Frauen - die Krise der Männer.. Die Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen in Deutschland und Schweden 1919-1939. Diss. Upps. 2001. 293 pages. Softcover. (#65365)145:-
Nilsson, Carl-Axel Järn och stål i svensk ekonomi 1885-1912.. En marknadsstudie. Akad. avh. Lund 1972. 208 sidor. Häftad. En del bläck-understrykningar och -kommentarer. (#52310)150:-
Nilsson, Göran B. Grundaren.. André Oscar Wallenberg (1816-1886). Sthlm 2001. 452 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. (#179115)200:-
Nilsson, Göran B. Grundaren.. André Oscar Wallenberg (1816-1886). Sthlm 2001. 452 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. Förstrykningar. (#52126)175:-
Nilsson, Lars Näringsliv och befolkning i Kalmar 1910-1975.. Aa Sth 1980. 159 sidor. Häftad. Stort format. (#14556)145:-
Nilsson, Lars Näringsliv och befolkning i Kalmar 1910-1975.. Aa Sth 1980. 159 sidor. Häftad. Stort format. Stämplad. (#90782)125:-
Nilsson, Sven A. På väg mot reduktionen.. Studier i svenskt 1600-tal. Sthlm 1964. 157 sidor. Häftad. (#6839)150:-
Norberg, Anders Sågarnas ö.. Alnö och industrialiseringen 1860-1910. Aa Upps. 1980. 137 sidor. Häftad. (#2346)125:-
Norberg, Anders Sågarnas ö, m.m.. Alnö och industrialiseringen 1860-1910. Aa Upps. 1980. 137 sidor samt ytterligare uppsatser ca 100 sidor. Häftad. (#1207)150:-
Norberg, Petrus Forna tiders järnbruk i Norr- och Västerbotten.. Illustr. Sth 1958. 263 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. Ful namnteckning. (#17027)150:-
Nordfelt, Marie Hemlöshet i välfärdsstaden.. En studie av relationerna mellan socialtjänst och frivilliga organisationer - i Stockholm och Göteborg. Aa Upps. 1999. 228 sidor. Häftad. (#122897)175:-
Nordisk kultur XVI Handel och samfärdsel.. Utg. J. Brøndsted & A. Schück. Illustr. Sth 1933. 360 sidor. Häftad. Blanka omslag. (#114217)200:-
Nordisk kultur XVI Handel och samfärdsel.. Utg. Johannes Brøndsted & Adolf Schück. Illustr. Sthlm 1933. 360 sidor. Häftad. (#3057)225:-
Nordlander, Johan Korsmässmarknaden.. Sth 1933. 115 sidor. Häftad. Norrländska samlingar III:1. (#31040)110:-
Nordström, Alf Bergsmän och brukspatroner.. Illustr. Sthlm 1987. 232 sidor. Originalpappband. (#6733)165:-
Nováky, György Sockersjudare och kompanihandel.. Motsättningen mellan kapitalistisk produktion och feodal handel under 1600-talet. Upps 1989. 96 sidor. Häftad. (#6837)85:-
Nováky, György Sockersjudare och kompanihandel.. Motsättningen mellan kapitalistisk produktion och feodal handel under 1600-talet. Upps 1989. 96 sidor. Häftad. Blyertsunderstr. (#62596)75:-
Nyberg, Klas (red.), Kopparkungen. Handelshuset Björkman i Stockholm 1782-1824.. Illustrerad. Stockholm 2006. 477 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#203362)200:-
Nygren, Ingemar Svenska sparbankers medelplacering 1914-1968.. En undersökning av de större sparbankerna. Gbg 1970. 390 sidor. Häftad. (#73076)150:-
Nygren, Ingemar Svensk kreditmarknad under freds- och beredskapstid 1935-1945.. Göteborg 1974. 304 sidor. Stort format. Häftad. (#16697)200:-
Nylander - Bevara och beforska.. Festskrift till Gert Nylander den 15 april 1999. Red. Håkan Lindgren & Ulf Olsson. Sthlm 1999. 144 sidor. Häftad. (#170880)120:-
Nyström, Bertil Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden. inom olika bygder och å typiska lantegendomar. Av K. Socialstyrelsen. Sthlm 1915. 412 sidor. Häftad. Omslagen skadade, det bakre loss. Sveriges Officiella Statistik. (#104892)250:-
Nyström, Maurits Att ta spjärn mot glömskan.. Uppsala 2010. 175 sudir. Pappband. Uppsala Studies in Economic History 90. (#184450)150:-
Nyström, Per Stadsindustriens arbetare före 1800-talet.. Sth 1955. 471 sidor + utvikbara tabeller. Originalhalvklotband. Den svenska arbetarklassens historia. (#25909)150:-
Nyström, Per Stadsindustriens arbetare före 1800-talet.. Sthlm 1955. 472 sidor + utvikbar tabell. Häftad. Den svenska arbetarklassens historia. (#35916)120:-
Nyström, Per Stadsindustriens arbetare före 1800-talet.. Stockholm 1955. 471 sidor + utvikbara tabeller. Original halvklotband med skyddsomslag. Nyskivk. Den svenska arbetarklassens historia. (#219108)185:-
Odalmannen 1-12.. Tidning för landtmanna- och kommunal-ekonomien, för År 1847. Utgifven af Karl Johan Ekeblad. 208 + 110 sidor. 7 häften. Oskurna med alla häftesomslag. (#82477)200:-
Odén, Birgitta Rikets uppbörd och utgift.. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-talet. Aa Lund 1955. XII, 448 sidor. Häftad. Dedikation. (#6696)225:-
Odén, Birgitta Rikets uppbörd och utgift.. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-talet. Aa Lund 1955. XII, 448 sidor. Häftad. Fuktskadad. (#130279)150:-
Ohlander, Ann-Sofie Kärlek, död och frihet.. Historiska uppsatser om människovärde och livsvillkor i Sverige. Illustr. Sthlm 1986. 161 sidor. Förlagsband. Lite bläckunderstrykningar. (#56875)125:-
Ohlsson, Knut Grosshandlare, bönder, småfolk.. Trönös skogsnäringar från och med det industriella genombrottet. Illustr. Aa Upps. 1988. 176 sidor. Häftad. (#2360)125:-
Ohlsson, Lennart Utrikeshandeln och den ekonomiska tillväxten i Sverige 1871-1966.. Sth 1969. 151 sidor. Häftad. (#47574)100:-
Olai, Birgitta Storskiftet i Ekebyborna.. Svensk jordbruksutveckling avspeglad i en östgötasocken. Illustr. Aa Upps. X, 1983. 285 sidor. Häftad. (#2362)120:-
Olai, Birgitta "... till vinnande af ett redigt Storskifte...".. En komparativ studie av storskifte i fem härader. Upps 1987. 136 sidor. Häftad. (#6848)125:-
Olán, Eskil Ostindiska Compagniets saga.. Historien om Sveriges märkligaste handelsföretag. Illustrerad. Göteborg 1923. 176 sidor. Häftad. Skuren (#6842)145:-
Olán, Eskil Ostindiska Compagniets saga.. Historien om Sveriges märkligaste handelsföretag. Illustr. Göteborg 1923. 176 sidor. Inbunden med båda omslagen i skinnryggsband med guldornerad rygg. (#38526)200:-
Olofsson, Sven, Till ömsesidig nytta. Entreprenörer, framgång och sociala relationer i centrala Jämtland ca. 1810-1850.. Akademisk avhandling, Uppsala 2011. 361 sidor. Häftad. Dedikation. (#203355)200:-
Olsen, Erling Danmarks økonomiske historie siden 1750.. Kbhvn 1967. 305 sidor. Inbunden. (#54226)200:-
Olsson, Lars Då barn var lönsamma. Om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i några svenska industrier under 1800- och början av 1900-talet.. Akademisk avhandling, (Lund) Stockholm 1995. 176 sidor. Häftad. (#218823)150:-
Olsson, Ulf Upprustning och verkstadsindustri i Sverige under det andra världskriget. Göteborg 1973. 172 sidor. Häftad med skyddsomslag. Namnteckning. Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet 28. (#217714)175:-
Omberg, Ture Bergsmän i hyttelag.. Bergsmansnäringens utveckling i Linde och Ramsberg under en 100-årsperiod från mitten av 1700-talet. Akad. avh. Uppsala 1992. 183 sidor. Häftad. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. (#52553)150:-
Pallin, Britta Bälg och bondelag.. Några drag i jordfördelning och uppodling i Västerdalarnas södra del 1539-1670. Akademisk avhandling, Stockholm 1977. 158 sidor. 4:o. Häftad. (#17762)200:-
Palmgren, Yngve När Sverige gav järnet.. Atremi, Mjölby 2006. 256 sidor. Förlagsband. Skyddsomslag. (#214893)160:-
Palm, Lennart Andersson Gud bevare utsädet!. Produktionen på en västsvensk ensädesgård: Djäknebol i Hallands skogsbygd 1760-1865. Illustr. Sthlm 1997. VIII, 215 sidor. Förlagsband. (#58153)125:-
Paulsson, Gregor Svensk stad I-II. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet. Illustr. Sthlm 1950. 616 sidor. Stort format. Linneband. 2 volymer. (#184636)450:-
Persson, Christer Stockholms klädesmanufakturer 1816-1846.. Aa Sthlm 1993. 186 sidor. Häftad. (#127720)140:-
Petersson, Christer Lanthandeln.. En studie av den fasta handelns regionala utveckling i Västmanlands län 1864-1890. Aa Upps. 2001. 207 sidor. Häftad. (#90024)175:-
Pettersson, Jan-Erik Kristidsekonomi och företagsutveckling.. Industrin i Uppsala län 1939-49. Aa Upps. 1980. 244 sidor. Häftad. (#3788)135:-
Pettersson, Karl-Henrik Groveda.. Om en bondgårds ekonomiska historia 1786-1950. Illustr. Sthlm 2003. 255 sidor. Originalpappband. (#92590)175:-
Planting, Birger De jordrika stormännen.. Illustr. Sth 1952. 187 sidor. Inbunden. (#49069)125:-
Prange, Knud Bog over avlingen til Vær præstegaard 1771-1780.. Kbhvn 1972. 108 pp. Bol og by 6. (#29552)110:-
Prydz, Alf Slipmassaindustrins tekniska utveckling i Sverige 1857-1950. Anteckningar och minnen.. Illustrerad. Stockholm 1952. 194 sidor. Med omslag i halvfranskt band. Dedikation. (#6735)185:-
Pursche, Werner Timmermansämbetet i Stockholm före 1700.. Illustr. Aa Sthlm 1979. 357 sidor + Bihang 1056 sidor. Förlagsband + häftat bihang. 2 vol. (#3698)250:-
Påhlman, Axel Marknader och marknadsliv.. Ett bidrag till den svenska handelns historia. Illustrerad. Sthlm 1957. 190 sidor. Original klotryggsband. (#96119)160:-
Rabenius, Lars Georg (praeses) och Bonsdorff, Johan Gabriel (respondent) Academisk afhandling om boställen.. Uppsala 1818. (2),39 sidor. Liten 4:o. Oskuren. De sista bladen med fläck i övre marginalen. (#210383)225:- (bild)
Rappaport, Leon Kapitalbildning och befolkningsrörelse.. En ekonometrisk modell för kapitalbildningsformer beroende av befolkningsrörelse med exempel anknutna till kooperativa föreningars kapitalbildning och ATP. Aa Sth 1967. 192 sidor. Häftad. (#15059)125:-
Rasmussen, Holger Limfjordsfiskeriet før 1825.. Sædvane og centraldirigering. Illustr. Kbhvn 1968. 317 pp. (#29372)255:-
Reglemente för en Hypotheksförening mellan jordegare. i Upsala, Stockholms, Westmanlands, Södermanlands och Örebro län; af Kongl. Maj:t i nåder fastsälldt genom kungörelse d. 9 mars 1847. Sthlm, Hjerta, 1847. 32 sidor + tabell. Häftad. Oskuren. Ej omslag. (#109489)150:-
Reinhold, Kurt W. & Schröder, Wolfgang Schweden ein Beispiel?. Köln 1962. 88 pages. Soft covers. (#108031)100:-
Rogers, John Family Reconstruction: New Information or Misinformation?. Upps. 1988. 52 pp. (#7388)40:-
Rolén, Mats Skogsbygd i omvandling.. Studier kring befolkningsutveckling, omflyttning och social rörlighet i Revsunds tingslag 1820-1977. Aa Upps. 1979. 301 sidor. Häftad. (#2379)145:-
Rosengren, Annette Mellan ilska och hopp.. Om hemlöshet, droger och kvinnor. Aa Sthlm 2003. 312 sidor. Häftad. (#128330)130:-
Rosén, Ulla Himlajord och handelsvara.. Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880. Aa Lund 1994. 304 sidor. Häftad. (#3134)145:-
Ruist, Erik & Svennilsson, Ingvar Den norrländska skogsnäringens konjunkturkänslighet under mellankrigsperioden.. Sthlm 1948. 144 sidor. Original pappband. (#98877)145:-
Runblom, Harald Svenska företag i Latinamerika.. Etableringsmönster och förhandlingstaktik 1900-1940. Aa. Upps. 1971. XXIII, 347 sidor. Häftad. (#6867)150:-
Rydeberg, Göran Skatteköpen i Örebro län 1701-1809.. Aa Upps. 1985. 206 sidor. Häftad. (#2389)135:-
Rydén, Reine Marknaden, miljön & politiken.. Småbrukarnas och ekoböndernas förutsättningar och strategier 1967-2003. Illustr. Upps. 2005. 283 sidor. Häftad. (#127430)200:-
Rønneseth, Ottar "Gard" und Einfriedigung.. Entwicklungsphasen der Agrarlandschaft Jærens. Sthlm 1974. 263 pages. Soft covers. Särtryck ur Geografiska Annaler, Series B. Special issue 2. (#171223)200:-
Sahlin, Carl Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande.. Historiska anteckningar. Illustr. Sth 1931. 242 sidor. Häftad. (#24673)220:-
Salomon, Harald Om brottsliga och försummade barn.. Några nya synpunkter i fråga om deras behandling. Uppsala 1905. 44 sidor. Häftad. I vår tids forskning. (#94488)100:-
Samuelsson, Kurt Från stormakt till välfärdsstat.. Svensk samhällsutveckling under 300 år. En jubileumsskrift utgiven med anledning av Sveriges Riksbanks 300-åriga tillvaro. Sth 1968. 348 sidor. Originalklotband. (#146385)110:-
Samuelsson, Kurt Från stormakt till välfärdsstat.. Svensk samhällsutveckling under 300 år. Sth 1969. 348 sid. Häftad. (#7855)100:-
Samuelsson, Kurt Hur vår moderna industri vuxit fram.. Sthlm 1967. 121 sidor. Pocket. (#69520)100:-
Sandberg,, C.E., Ett bidrag till garfveriyrkets historia och läderindustriens utveckling i Sverige.. Utgifvet år 1914 af styrelsen för Aktiebolaget Ehrnberg & sons läderfabrik i Simrishamn. Illustrerad. viii,185 sidor + 5 tabeller. Original skinnband. (#201840)200:-
Sandholm, Åke Kyrkan och hospitalshjonen.. En undersökning rörande omsorgen om de sjuka och fattiga i välfärdsanstalterna i Finland. Aa H-fors 1973. 474 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#29730)160:-
Sandklef, Albert Hallands jordbruk 1656-1900.. Illustr. Halmstad utan år (1959?). Sid. 125-272. Häftad. Särtryck. (#125044)100:-
Sandklef, Albert Äldre nordisk handelssjöfart.. Illustr. Göteborg 1982. 148 sidor. Häftad. (#3155)145:-
Schönberg, Anders Utkast om grunderna i allmänhet, til näringars upkomst och förfall, uti borgeliga samhällen; upläst til et inträdes-tal, uti Kongl. Vetensk. academien, den 1 julii 1767.. Stockholm, Salvius 1767. 126 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. Saknar titelvinjetten. (#208923)300:-
Schönberg, Anders Utkast om grunderna i allmänhet, til näringars upkomst och förfall, uti borgeliga samhällen; upläst til et inträdes-tal, uti Kongl. Vetensk. academien, den 1 julii 1767.. Stockholm, Salvius 1767. 126 sidor. Häftad, skuren, tagen ur band. (#204232)250:-
Schön, Lennart Historiska nationalräkenskaper för Sverige:. Industri och hantverk 1800-1980. Lund 1988. 382 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#171866)150:-
Schøyen, Carl Ett vikingafolk. Skildringar från Lofotfisket genom tiderna.. Stockholm 1935. 268 sidor. Med främre omslag i skinnryggsband. Exlibris Skogaholm. (#29512)300:-
Sellberg, Hjalmar Staten och arbetarskyddet 1850-1919.. En studie i svensk socialpolitik. Akad. avh. Uppsala 1950. 320 sidor. Häftad. (#48388)125:-
Senmedeltida kopparutvinning i Åtvidaberg speglad i räkenskaper från 1500-talets början.. Utgiven av Evert Melefors. Uppsala 2013. 138 sidor. Stort format. Häftad. Svenska fornskriftsällskapet. (#182618)200:-
Serenius, Jacob Fr. Academisk afhandling om skattehemman.. Preses Anders Hernberg. Uppsala, Edman 1782. (2),19 sidor, Liten 4:o. Tagen ur band. (#210382)250:- (bild)
Seyler, Hans Hur bonden blev lönearbetare.. Industrisamhället och den svenska bondeklassens omvandling. Aa Lund 1983. 332 sidor. Häftad. Stämpel. Arkiv avhandlingsserie 17. (#127425)145:-
Simonson, Örjan Den lokala scenen.. Torstuna härad som lokalsamhälle under 1600-talet. Aa Upps. 1999. 323 sidor + utvikbara kartor i ficka. Häftad. (#28968)170:-
Sivesand, Kent Skifte och befolkning.. Skiftenas inverkan på byar och befolkning i Mälarregionen. Aa Upps. 1979. 134 sidor. Häftad. (#2401)120:-
Skogsbruk och skogsindustrier i norra Sverige.. Av Mauritz Carlgren m.fl. Illustr. Uppsala 1925. 542 sidor. Linneband. Norrländskt handbibliotek X. (#188953)300:-
Skrubbeltrang - Landbohistoriske studier. tilegnede Fridlev Skrubbeltrang. Kbhvn 1970. XXIV, 290 sidor. Inbunden. (#29549)170:-
SOU 1924:37-38 Betänkande angående tullsystemets verkningar i Sverige före världskriget 1-2. Tull- och Traktatkommiténs utredningar och betänkanden XXXVI. Sthlm 1924. xx,365 + 354 sidor. Del 1 i något nötta omslag och med fuktfläck, del 2 inklistrad i hård pärmar. Stämpel. (#180567)250:-
SOU 1937:12 Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 1936.. Utförd av Statens arbetslöshetskommission. Sthlm 1937. 196 sidor + karta. Häftad. (#97393)165:-
SOU 1938:10 Byggnadsindustrien i Sverige.. Utredning och betänkande avgivet av 1934 års byggnadsindustrisakkunniga I. Allmän översikt, yttranden och förslag. Sthlm 1938. 741 sidor. Häftad. Solkiga omslag. Lite blyertsunderstrykningar. (#97432)180:-
SOU 1938:10, 3 & 4. Byggnadsindustrien i Sverige.. Utredning och betänkande avgivet av 1934 års byggnadsindustrisakkunniga I-III. I. Allmän översikt, yttrande och förslag. II. Arbetsgivares och löntagares inkomster. III. Arbetslöshetens omfattning och växlingar. Sthlm 1938. 741 + 198 + 202 sidor. Inbundna i ett halvklotband. Stämpl. (#90889)475:-
SOU 1938:15 Betänkande angående "landsbygdens avfolkning".. Avgivet av Befolkningskommissionen. Sthlm 1938. 208 + 89 sidor. Häftad. Stämpel. (#97377)200:-
SOU 1938:19 Yttrande med socialetiska synpunkter på befolkningsfrågan.. Avlämnat av Befolkningskommissionen. Sthlm 1938. 52 + 10 sidor. Häftad. Stämpel. Lite blyertsförstrykningar. (#90914)130:-
SOU 1946:18 PM angående utvecklingsplanering på jordbrukets område.. Utredning verkställd på uppdrag av 1942 års Jordbrukskommitté. 252 sidor. Häftad. SOU 1946:18. (#90876)150:-
SOU 1947:46 Betänkande angående familjeliv och hemarbete.. Avgivet av utredningen för hem- och familjefrågor. Sthlm 1947. 320 sidor. Häftad. (#91018)150:-
SOU 1951:6 Näringslivets lokalisering.. Betänkande avgivet av utredningen angående näringslivets lokalisering. Sthlm 1951. 245 sidor. Häftad. (#90980)150:-
SOU 1964:37 Lantbrukets strukturutveckling.. Undersökning utförd på uppdrag av 1960 års jordbruksutredning av dess strukturgrupp. Sthlm 1964. 151 sidor. Häftad. (#90904)150:-
SOU 1966:1 Svensk ekonomi 1966-1970.. Med utblick mot 1980. 1965 års långtidsutredning. Huvudrapport. Sthlm 1965. 294 sidor. Häftad. (#91020)150:-
SOU 1968:12 Förvaltning av kyrklig jord m.m.. Betänkande avgivet av 1960 års ecklesiastika boställesutredning. Sthlm 1968. 251 sidor + karta. Häftad. (#180569)160:-
SOU 1968:5 Industrins struktur och konkurrensförhållanden.. Koncentrationsutredningen III. Sthlm 1968. 334 sidor. Häftad. (#176183)165:-
SOU 1978:11-13 Kapitalmarknaden i svensk ekonomi.. Betänkande av Kapitalmarknadsutredningen. Huvudbetänkande + Bilaga 1-4. 764 + 172 + 170 sidor. Häftade. 3 vol. Förstrykningar i sista delen. (#90921)250:-
SOU 1999:150 Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970? En debattbok. Stockholm 2000. 351 sidor. Limhäftad. Demokratiutredningens skrift nr 31. (#217711)180:-
Sporrong, Ulf Kolonisation, bebyggelseutveckling och administration.. Studier i agrar kulturlandskapsutveckling under vikingatid och tidig medeltid med exempel från Uppland och Närke. Illustr. Aa Sth 1971. 214 sidor. Häftad. (#42610)175:-
Stadin, Kekke Maktkamp på Arboga redd.. Sjöfart inom skrå och aktiebolag. Upps 1993. 124 sidor. Häftad. (#6878)75:-
Stadin, Kekke Småstäder, småborgare och stora samhällsförändringar.. Borgarnas sociala struktur i Arboga, Enköping och Västervik under perioden efter 1680. Aa Upp. 1979. 180 sidor. Häftad. (#2415)120:-
Staf, Nils Markandsreformen 1788.. Sth 1940. 76 sidor. Häftad. (#8754)70:-
Staf, Nils Nödhjälpskassan i Stockholm 1759-1959.. Sth 1959. 266 sidor. Häftad. (#39663)125:-
Statens järnvägar som allmänt affärsverk.. Utlåtande och förslag av socialiseringsnämnden. Sth 1924. 412 sidor. Häftad. Blyertsunderstr. (#44982)150:-
Statistisk årsbok för Sverige 1955.. Årg. 42. Utgiven av Statistiska centralbyrån. Sthlm 1955. 470 sidor. Original klotband. Stämpel. (#164059)130:-
Statistisk årsbok för Sverige 1957.. Årg. 44. Utgiven av Statistiska centralbyrån. Sthlm 1957. 481 sidor. Original klotband. (#160162)150:-
Stattin, Jan Hushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring. - utveckling och verksamhet under 1800-talets första hälft. Aa Upps. 1980. 244 sidor. Häftad. (#16341)125:-
Stockholm - I samhällets utkant.. Ur Stockholms sociala historia. Red. Olle Thim. Illustrerad. Sthlm 1989. 323 sidor. Förlagsband. (#29778)150:-
Stockman, Sven K. Transithandeln vid import till Sverige.. Med särskild hänsyn till år 1935. Statistiska studier. Aa. Upps 1938. 426 pp. (#6879)100:-
Strand, Anders Studie över näringslivets utveckling i en västvärmländsk skogssocken.. Uppsala 1945. 26 sidor. Häftad. Särtryck ur Nationen och hembygden IV. (#110909)100:-
Stridsberg, Einar & Mattsson, Leif Skogen genom tiderna.. Dess roll för lantbruket från forntid till nutid. Illustrerad. Sthlm 1980. 265 sidor. Original klotband. (#133531)175:-
Struktura.. En bok om strukturförändringarna inom värmländsk industri förr och nu. Illustrerad. Värmlands Museum 1968. 182 sidor. Förlagsband. (#165847)150:-
Strukturera.. En bok om strukturförändringarna inom värmländsk industri förr och nu. Illustr. Värmland 1968. 182 sidor. Inbunden. Värmland förr och nu. (#54452)150:-
Stråth, Bo Nordic Industry and Nordic Economic Cooperation.. The Nordic Industrial Federations and the Nordic Customs Union Negotiations 1947-1959. Diss. Gbg 1978. VI, 334 pages. Softcover. (#106674)150:-
Stråth, Bo Nordic Industry and Nordic Economic Cooperation.. The Nordic Industrial Federations and the Nordic Customs Union Negotiations 1947-1959. Diss. Gbg 1978. VI, 334 pages. Softcover. Stamped. (#6885)120:-
Sundberg, Carl-Gustaf Bergslaget och skogen.. En skogschefs hågkomster från Stora Kopparbergs Bergslags AB åren 1940-1970. Illustr. Sthlm 1997. 95 sid. Inbunden. (#58157)100:-
Sund, Bill Det långa 70-talet. En omvärldsanalys.. Agora 2002. 250 sidor. Häftad. (#217914)145:-
Sundström, Hans Bönder bryter bygd.. Studier i Övre Norrlands äldre bebyggelsehistoria. Illustr. Aa Lund 1984. 180 sidor. Häftad. (#3213)120:-
Swahn, Waldemar Axel Granholm och hans rallare.. Ödemarkspionjären, järnvägsbyggaren, diktatorn, arbetarvännen. Med 125 illustrationer. Stockholm 1940. 269 sidor. Häftad. Något skadad rygg. (#215530)200:- (bild)
Svalöf.. Allmänna Svenska Utsädesaktiebolaget. (Katalog) 1926. Illustrerad. 78 sidor. Häftad. (#97481)100:-
Svanberg, Johan Arbetets etniska dimensioner. Flyktingar och arbetskraftsmigranter från Estland vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945-1952.. Licentiatavhandling, Växjö 2007. 248 sidor. Häftad. Dedikation "Till Kjersti! Med vänlig hälsning Johan". (#218477)150:-
Svanberg, Johan Arbetets etniska dimensioner. Flyktingar och arbetskraftsmigranter från Estland vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945-1952.. Licentiatavhandling, Växjö 2007. 248 sidor. Häftad. Nyskick. (#217819)150:-
Sveistrup, P.P. Det almindelige handelskompagni 1747-1774.. Med særlig henblik paa dets virksomhed i Grønland. Med 1 figur i teksten. Kbh 1943. 110 sidor. Tillsammans med: G.J.A. Hansen & P.P. Sveistrup: Arctic Ice Fluctuations in Julianehaab Bay 1901-1937. With 8 diagrams in the text. Kbh 1943. 32 pages. Bound in half cloth. Ex library. Meddelelser om Grønland 131:9 and 131:13. (#155997)200:-
Svensk handelsstatistik 1637-1737.. Utgiven av Bertil Boëthius och Eli F. Heckscher. Sth 1938. LVIII, 803 sidor. Häftad. (#3747)200:-
Sveriges hantverk 1-2.. En bok om dess förflutna och nutid, om dess utövare i hem och arbete, samhälle och organisationer. Red. Nils Niléhn m.fl. Illustr. Malmö 1956. 960 sidor. Original skinnband. Namnstämpel på främre pärmen. 2 volymer. (#141697)450:-
Sveriges industri.. Översikt utgiven år 1948 av Sveriges industriförbund. Illustr. Sth 1948. 580 sidor. Originalklotband. Understrykningar med blåpenna. (#114055)100:-
Söderberg, Johan Den moderna människans uppkomst och andra uppsatser.. Red. Anders Björnsson m.fl. Sthlm 2000. 250 sidor. Häftad. (#104583)150:-
Söderberg, Tom Den namnlösa medelklassen.. Socialgrupp två i det gamla svenska samhället intill 1700-talet. Sth 1956. 263 sidor + planscher. Häftad. (#3188)135:-
Söderberg, Tom Hantverkarna i brytningstid 1820-1870.. Utgiven med anledning av Sv. Hantverks- och småindustriorganisationens 50-årsjubileum 1955. Illustr. Sthlm 1955. 156 sidor. Original halvfranskt band. (#120715)175:-
Söderberg, Tom Hantverkarna i brytningstid 1820-1870.. Utgiven med anledning av Sv. Hantverks- och småindustriorganisationens 50-årsjubileum 1955. Illustr. Sthlm 1955. 156 sidor. Original halvklotband. (#3189)150:-
Söderberg, Tom Stora Kopparberget under medeltiden och Gustav Vasa.. Illustr. Aa Sth 1932. 504 sidor + karta i ficka. 4:o. Original halvpergamentband. (#16905)350:-
Söderberg, Tom Stora Kopparberget under medeltiden och Gustav Vasa.. Illustr. Akad. avh. Sthlm 1932. 504 sidor + karta i ficka. Stort format. Häftad. (#14754)250:-
Söderman, Inga Markovkedjemodeller av jordbrukets strukturomvandling.. Stokastiska modeller och analyser av företagsnedläggning och storleksrationalisering inom Örebro län. Aa Upps. 1974. 178 sidor. A4. Häftad. (#127013)150:-
Söderman, Inga Uppsala län: Jordbruksnedläggelse och storleksrationalisering 1951-1961.. Upps. 1963. 93 sidor + utvikbara kartor. Häftad. (#77479)120:-
Tham, Henrik Brottslighet och levnadsnivå.. En undersökning av män i kriminalregistret födda 1892-1953. Aa Sth 1979. 275 sidor. Häftad. (#56835)130:-
The Biography of a Peolple.. Past and future population changes in Sweden. Conditions and consequences. A contribution to the United Nations World Polulation Conference. Stockholm 1974. 204 pages + diagrams. Paper back. (#187705)135:-
The Biography of a People.. Past and Future Population Changes in Sweden. Conditions and Consequences. Sthlm 1974. 204 pages. Soft covers. (#50004)110:-
The Scandinavian Economic History Review.. We have numbers between 1976 and 1994 in stock, Not all but most of them. Sawn as issued. Price per number SEK 100 and double number SEK 200 (#215181)100:-
The Swedish Agricultural Labourer.. Published by order of The Swedish Government's Delegation for International Collaboration in Social Politics. Sthlm 1921. 94 pages. Soft covers. Stamped. (#172572)100:-
The Third Scandinavian Demographic Symposium.. 18-20 June 1973 in Tuusula, Finland. Helsinki 1974. 150 pp. (#6864)100:-
Thoré, Anders Akademibondens plikt, universitetets rätt.. Feodala produktionsförhållanden vid Uppsala universitets gods 1650-1790. Akad. avh. Uppsala 2001. 298 sidor. Häftad. (#50265)200:-
Thoré, Anders Akademibondens plikt, universitetets rätt.. Feodala produktionsförhållanden vid Uppsala universitets gods 1650-1790. Akad. avh. Uppsala 2001. 298 sidor. Häftad. Stämplad. (#90793)170:-
Thornström, Carl-Gustaf Bakom stagnationen.. Lokalsamhället och omvärlden i en svensk skärgårdsby 1500-1975. Illustr. Akademisk avhandling, Uppsala 1978. 155 sidor. Häftad. Dedikation. (#20532)150:-
Thulin, Gabriel Redogörelse för de ecklesiastika boställena III.. Jämtlands län. Sth 1909. LII, 443 sid. Häftad. Lite skadade omslag. Stämpel. (#34605)255:-
Thullberg, Per Mjölkstrejken 1942.. Solidaritet sätts på prov. Aa Sthlm 1987. 150 sidor. Häftad. (#46034)135:-
Thörnquist, Annette (editor) Work Life, Work Environment and Work Safety in Transition. Historical and sociological Perspectives on the Development in Sweden during the 20th Century.. Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2001. 249 pages. Soft covers. Arbetsliv i omvandling 2001:9. (#217797)150:-
Tjerneld, Staffan Wallenbergs.. Sthlm 1969. 222 sidor + illustrationer. Original klotband. Skyddsomslag. (#101135)145:-
Tjerneld, Staffan Wallenbergs.. Sthlm 1971. 203 sidor. Pocket. (#121624)100:-
Torbrand, Dagny Johannishus fideikommiss intill 1735.. Illustr. Aa Lund 1963. 383 sidor. Häftad. (#45624)235:-
Tradition and Transition.. Studies in microdemography and social change. Ed. A. Brändström and J. Sundin. Umeå 1981. 256 pages. Soft covers. (#6881)120:-
Turner, Howard Haines Case Studies of Consumers' Cooperatives.. Successful Cooperatives Started by Finnish Groups in the United States Studied in Relation to Their Social and Economic Environment. Diss. New York 1941. 330 pages. Softcover. Stamped. (#130403)250:-
Tuxen, S.C.A. Sommarstallfodringen.. Dess betydelse och användning. Öfversatt och bearbetad af Abraham Forssell. Sthlm 1879. 84 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. (#110977)140:-
Ullenhag, Kersti Industriell utveckling och demokratisering 1862-1921.. Illustrerad. Uppsala 1984. 299 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Uppsala stads historia V. (#103493)175:-
Ulrich, Arvid Ett och annat om de under bruk skatteköpta Åbohemmenen.. Gävle 1913. 183 sidor. Häftad. Främre omslag loss. (#208634)150:-
Underdånigt betänkande, med dertill hörande handlingar, angående Fattigvården i Stockholms Stad.. Sthlm 1839. (4), 228 sidor. I nyare halvklotband. (#70258)350:-
Unger, Christina Makten och fattigdomen. Fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm.. Illustrerad. Stockholm 1996. 352 sidor. Förlagsband. (#41194)125:-
Upplåning och utveckling.. Riksgäldskontoret 1789-1989. Huvudred. Erik Dahmén. Illustr. Sthlm 1989. 363 sidor. Originalklotband. (#6862)150:-
Utlåtande till herrar bruksegare uti sjunde bergmästare-distriktet. angående ifrågasatt anläggning af en större jernförädlings-verkstad vid Sveriges vestra kust, Afgifvet af dertill utsedda Kommitterade. Med 5 bilagor och tvenne plancher. Stokholm 1864. 24 sidor + 2 utvikbara planscher. Häftad i blanka omslag. Gäller en anläggning vid Önafors. (#110629)300:-
Wallenberg, A.O. & K.A. Brevväxling mellan far och son I-III.. 1864-1885. Sth 1962-66. 300 + 278 + 128 sidor. Inbundna. 3 volymer. (#6897)450:-
Valloner - järnets människor.. Red: Anders Florén & Gunnar Ternhag. Gidlunds 2002. 290 sidor. Häftad. (#177013)160:-
Vallonerna.. Illustrerad. Uppsala 1996. 150 sidor. Häftad. Utställningskatalog Leufstabruk. (#47163)100:-
Wennberg, Axel Lantbebyggelsen i nordöstra Östergötland 1600-1875.. Aa Lund 1947. 216, 190 sidor. Häftad. (#83765)275:-
Wessling, Ulla Hivet går.. Stuveriet som binäring bland norrländska småbrukare. Illustr. Sth 1978. 136 pp. Inb. (#20229)100:-
Wester, Holger Innovationer i befolkningsrörligheten.. En studie av spridningsförlopp i befolkningsrörligheten utgående från Petalax socken i Österbotten. Aa Upps. 1977. 221 sidor. Häftad. (#2472)125:-
Wetterberg, Gunnar Pengarna och makten. Riksbankens historia.. Illustrerad. Stockholm 2009. 511 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#220167)400:-
Wetterberg, Gunnar Wallenberg. Ett familjeimperium. Bonniers 2014. 314 sidor + planscher. Förlagsband med skyddsomslag. (#214975)150:-
Wetterberg, Gunnar Wallenberg. Ett familjeimperium. Bonniers 2014. 314 sidor + planscher. Limhäftad. (#213492)130:-
Widén, Johan Den norrländska förbudslagstiftningen och dess verkningar.. Undersökning verkställd på uppdrag av Chefen för Kungl. Justitiedepartementet. Sthlm 1913. 193 sidor. Tillsammans med: Landshövding Johan Widéns undersökning kritiskt belyst av Svenska Trävaruexportföreningen. Uppsala & Sthlm 1914. 57 sidor. Häftade. 2 volymer. Stämplar. (#104891)250:-
Wijk, Johnny Svarta börsen - samhällslojalitet i kris.. Livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i Sverige 1940-1949. Aa Sth 1992. VI, 326 sidor. Häftad. (#3322)125:-
Wik, Harald De ångermanländska ångsågarnas historia.. Illustr. Upps. 1950. Sid. 71-90. Klammerhäftad. (#97807)70:-
Wik, Harald Norra Sveriges sågverksindustri.. Från 1800-talets mitt fram till 1937. Illustr. Aa Sthlm 1950. 328 sidor + 12 kartor i ficka. Häftad. (#6903)170:-
Wik, Harald Norrlands export 1871-1937.. Uppsala 1941. 218 sidor + inkl. en mängd tabeller. Häftad. (#22134)115:-
Vilkuna, Kustaa H.J. Valtakunnan eduksi isänmaan kinniaksi ruukinpatruunalle hyödyksi.. Suomen rautateollisuus suurvalta-ajalla. Helsinki 1994. 388 pages. Soft covers. The Finnish Iron Industry during the Seventeenth Century 1616-1721. English summary. (#65161)150:-
Winding, Kjeld Frihandelsproblemet i Danmark 1855-1863.. En undersøgelse af 1863-tariffens tilblivelse. Aa Kbhvn 1959. 379 sidor. Halvklotband med bevarade omslag. Stämpl. (#89221)250:-
Wohlert, Klaus Framväxten av svenska multinationella företag.. En fallstudie mot bakgrund av direktinvesteringsteorier. Alfa-Laval och separatorindustrin 1876-1914. Akad. avh. Uppsala 1982. 437 sidor. Häftad. (#53694)185:-
Wottle, Martin, Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms minuthandel 1720-1810.. Stockholm 2000. 351 sidor. Häftad. Dedikation. (#203373)150:-
Ydborn, Lars Befolkningstillväxt och jordbruk.. Tre socknar i Halland 1780-1870. Aa Gbg 1984. 216 sidor. Häftad. (#2485)135:-
Åmark, K. Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870-1915.. Med särskild hänsyn till industri, handel och sjöfart. Av Kommerskollegium. Sthlm 1919. 364 sidor. Original klotband. (#172646)225:-
Åström, Sven-Erik From Stockholm to St. Petersburg.. Commercial Factors in the Political Relations between England and Sweden 1675-1700. Helsinki 1962. 146 pages. + 2 folding tables. Soft covers. (#8387)150:-
Örjangård, Sigurd Jordbruket i Dalarna under 100 år.. Minnesskrift utgiven till erinran om Kopparbergs läns hushållningssällskaps hundraåriga verksamhet. Illustrerad. Falun 1951. 360 sidor. Häftad. (#16035)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page