Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

25 Jahre Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland.. Herausgegeben von D. Cassel, G. Gutmann und H.J. Thieme. Stuttgart 1972. 417 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93581)150:-
Abrahamsson, Bengt och Broström, Anders, Om arbetets rätt. Vägar till ekonomisk demokrati.. Stockholm 1980. 319 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#208050)150:-
Achinstein, Asher Buying Power of Labor and Post-War Cycles.. Diss. New York 1927. 164 pages. Softcover. Stamped. (#87199)120:-
Ackley, Gardner Macroeconomic Theory.. 1966. 596 pages. Soft cover. (#172419)140:-
Adams, T.F.M. & Kobayashi, N. The World of Japanese Business.. An Authoritative Analysis. Tokyo 1969. 326 pages. Original cloth with dustjacket. (#150033)150:-
A Decade of Co-Operation.. 9th Report of the O.E.E.C. Paris 1958. 187 pages. Original cloth. (#79615)150:-
Affärsplanering.. En handbok för nya tillväxtföretag. 2:a upplagan, Ekerlinds förlag 2000. 245 sidor. Häftad. (#170012)140:-
After Full Employment.. European Discourses on Work and Flexibility. Ed. Bo Stråth. With contributions by Laurent Gamet and others. Brussels 2000. 304 pages. Soft covers. Series "Work and Society" No. 25. (#117897)160:-
af Trolle, Ulf Strategi för ny välfärd.. En ekonomisk debattbok. Sthlm 1978. 269 sidor. Original klotband. (#101114)145:-
Ahrenfelt, Anna Myten om många bollar i luften. En guide till personlig hållbarhet och hållbara arbetsplateser.. 2018. 64 sidor. Häftad. (#217287)100:-
Ahrne, Göran Den gyllene kedjan.. Studier i arbete och konsumtion. Akad. avh. Uppsala 1976. 240 sidor. Häftad. (#50615)125:-
Alderfer, Evan Benner Earnings od Skilled Workers in a Manufacturing Enterprise 1878-1930.. Dissertation, Philadelphia 1935. 88 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#180963)200:-
Alexandersson, Gunnar & Norström, Göran World Shipping.. An Economic Geography of Ports and Seaborne Trade. Stockholm 1963. 507 pages. Original cloth. Dust jacket. (#133628)250:-
Allen, G.C. & Donnithorne, Audrey G. Western Enterprise in Far Eastern Economic Develoment.. China and Japan. London 1954. 292 pages. Original cloth with dustjacket. (#150097)150:-
Andersson, Dan Vad gör kapitalisterna? En läsebok om ägandet i Sverige.. Tiden 1983. 167 sidor. Häftad. (#217815)110:-
Andersson, Eva R. och Harriman, Anita Rätt lön på rätt sätt. Metod för bedömning av kvalifikationer vid individuell lönesättning.. Arbetslivsinstitutet1999. 104 sidor. Förlagsband. (#217775)120:-
Andersson, Fransson och Kainelainen Marknaden och välfärden - en läsebok om ekonomi.. Bilda, Stockholm 2003. 319 sidor. Förlagsband. (#217441)150:-
Andersson, Karl-Olof Politisk ekonomi. En ideologisk introduktion. Illustrerad. Stockholm 1990. 88 sidor. Häftad. (#218263)115:-
Andreano, Ralph L. (ed.) The New Economic History.. Recent Papers on Methodology. New York 1970. 178 pages. Original cloth. 10 pages with pencil underlinings. (#47251)170:-
Andrews, P.W.S. On Competition in Economic Theory.. London 1964. 141 pages. Original cloth. Stamped. (#44329)150:-
Anell, Lars & Nygren, Birgitta U-länderna och världsordningen.. Lite blyerts understrykningar. 1978. viii + 226 + 33 sidor. Häftad. (#172424)140:-
Anér, Josef Att bygga upp och bevara en förmögenhet.. Sthlm 1966. 152 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#181121)135:-
Anér, Josef Att bygga upp och bevara förmögenhet.. Sthlm 1966. 152 sidor. Häftad. (#172822)110:-
Anér, Josef Dagens affärsman - och morgondagens.. Sthlm 1963. 154 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#178173)140:-
Anthoine, M., Baron de Saint-Joseph Essai historique sur le commerce et la navigation de la Mer-Noire, ou Voyage et entreprises pour établir des rapports commerciaux et maritimes entre les ports de la Mer-Noire et ceux de la Méditerranée.. Second édition, Paris, Agasse 1820. xvi,394 pages + large folding map. In original? paper boards. Stamped. Inscribed by the author. This book has never been read, unopened. (#199439)3500:-
Arbetslöshetsfrågan i Sverige.. Rapport till Internationella arbetslöshetskongressen i Paris sept. 1910. Stockholm 1911. 28 sidor. Häftad. (#220793)100:-
Arbitration in Sweden.. Published by Stockholm Chamber of Commerce. Sthlm 1977. 212 pages. Original cloth. Dust Jacket. (#172585)140:-
Aris, Stephen The Jews in Business.. London 1971. 255 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93657)150:-
Armand, Louis & Drancourt, Michel Det europeiska svaret.. Pan, Stockholm 1969. 241 sidor. Pocket. Svaret på Servan-Schreibers Den amerikanska utmaningen. (#209116)100:-
Arnborg, Lars (S)pelarna.. Stockholm 1993. 192 sidor. Inbunden i pappband. (#185258)135:-
Arpi, Hall och Wirén Region och marknad.. Svenska regionindelningar - hur man gör dem, hur de utnyttjas - i samhällets, kommunernas och det säljande företagets tjänst. Stockholm 1966. 217 sidor Förlagsband. Dedilation från Arpi. (#187518)145:-
[Arrhenius, C.M.]? Hufvudgrunderna för en allmän svensk lifränteförening.. Framställde af En Ledamot af Upsala Läns Kongl. Hushållnings-Sällskap, och på samma Sällskaps bekostnad till trycket befordrade. Upsala 1847. 44 sidor + tabeller. Häftad utan omslag. (#187029)125:-
[Arrhenius, C.M.]? Hufvudgrunderna för en allmän svensk lifränteförening.. Framställde af En Ledamot af Upsala Läns Kongl. Hushållnings-Sällskap, och på samma Sällskaps bekostnad till trycket befordrade. Upsala 1847. 44 sidor + tabeller, varab den sista med bläck (någon har använt boken som underlag för att skriva ett brev på tunt papper). Häftad utan omslag. (#186545)120:-
Aschinger, Franz Stärken und Schwächen der brasilianischen Wirtshaft.. Mit 23 Abbildungen und 2 Karten. Zürich 1961. 172 pages. Soft covers. (#95860)125:-
Aschinger, Franz Welt ohne Geldsystem?. Aufsätze zur internationalen Währungs- und Finanzlage. Zürich 1975. 78 pages. Soft covers. (#149237)100:-
Aschinger, Franz E. Das Währungssystem des Westerns.. Frankfurt 1971. 372 pages. Original cloth. Dust jacket with small tear. (#40476)175:-
Aspenberg, Ulf m.fl. Minska statsskulden Sälj tillgångar. En plan för försäljning av statliga företag och tillgångar.. Timbro 1990. 43 sidor. Limhäftad. Namnteckning. Medborgarnas offentliga utredningar 1990:1. (#207799)100:-
A Survey of Contemporary Economics I-II.. Edited by Ellis and Haley. Homewood 1956. 490 + 474 pages. Hard covers. 2 volumes. App. 40 pages in each volume with pencil-underlinings. (#51190)300:-
Atkinson, Anthony B. (ed) Alternatives to Capitalism. The Economics of Partnership. Proceedings of a conference held in the honour of James Meade by the International Economic Association at Windsor, England 1993. xx, 290 pages. Original hardcover. IEA Conference Volume No. 106. (#219939)450:-
Avery, Harold Gardner Accounting for Depreciable Fixed Assets.. Dissertation, Bloomington 1940. 196 pages. Stiff wrappers. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#181016)200:-
Axell, Bo Kan inflation förbjudas?. Om fri eller reglerad pris- och lönebildning. Sthlm 1985. 142 sidor. Häftad. (#172819)200:-
Baade, Fritz Dynamische Weltwirtschaft.. Illustr. Paul List Verlag 1969. 503 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#149176)160:-
Bachinger, Karl & Matis, Herbert Der österreichische Schilling.. Geschichte einer Währung. Illustr. 1974. 328 pages. Original cloth. Dust jacket. (#41140)200:-
Backlund, Leif, Dollarn och Västeuropa. Den internationella valutafrågans politiska aspekt.. Tema 1971. 191 sidor. Pocket. (#207352)100:-
Bacon, Robert & Eltis, Walter Britain's Economic Problem:. Too Few Producers. London 1976. 194 pages. Soft covers. (#93948)130:-
Bairoch, Paul The Economic Development of the Third World since 1900.. Translated by Cynthia Postan. London 1977. 260 pages. Soft covers. (#60803)150:-
Balderston, C. Canby Managerial Profit Sharing.. An Examination of the Technique of Basing the Extra Compensation of Executives and Managers on Profits. Diss. Philadelphia 1928. X, 127 pages. Softcover. Stamped. (#66628)140:-
Baldwin, Robert E. Den nya protektionismen.. SNS, Sthlm 1971. 293 sidor. Häftad. (#178089)140:-
Ball, R.J. & Doyle, Peter (ed) Inflation. Selected Readings. Penguin 1970. 392 pages. Pocket. Few markings with pen. (#216744)80:-
Balogh, Thomas The Economics of Poverty.. London 1966. 380 pages. Original cloth. Dust jacket. (#41039)175:-
Bandulet, Bruno Gold.. Strategie für die Krise. Herbig 1979. 245 pages. Original cloth. Dust jacket. (#41047)160:-
Bankerna och allmänheten.. Handledning i bankaffärer till allmänhetens tjänst utgiven (av Svenska handelsbanken). Sthlm 1919. 118 sidor + karta. Häftad. (#83820)125:-
Banks, Ferdinand E. The World Copper Market.. An Economic Analysis. Diss. Uppsala 1974. 149 pages. Hard covers. (#48621)175:-
Baranski, N.N. Die ökonomische Geographie der UdSSR.. Berlin 1954. 432 pages. Illustrated. Original hard covers. Dust jacket. (#79623)150:-
Bareau, Paul The Future of the Sterling System.. London 1958. 85 pages. Softcover. (#150616)100:-
Barre, Raymond Économie politique 2.. Presses universitaires de France 1978. 888 pages. Paper back. Part 2 only. (#216520)150:-
Barrett, Nancy Smith The Theory of Microeconomic Policy.. Lexington 1974. 308 pages. Hard covers. (#51167)180:-
Basu, Kaushik The Less Developed Economy.. A Critique of Contemporary Theory. Oxford 1984. 198 pages. Soft covers. (#59986)150:-
Bauman, Jackson & Lawrence From Promise to Performance.. A journey of transformation at SmithKline Beecham. Harvard, Boston 1997. 302 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170149)175:-
Baumol, William J. Economic Dynamics.. An Introduction. With a Contribution by Ralph Turvey. Third edition, London 1970. 472 pages. Original cloth. 21 pages with lots of pencil underlinings. (#57523)150:-
Beach, E.F. Economic Models.. An Exposition. New York 1966. 227 pages. Hard covers. (#51203)175:-
Beard, William Regulation of Pipe Lines As Common Carriers.. Dissertation, Columbia University 1941. 185 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#180955)200:-
Beckerman, Wilfred Two Cheers for the Affluent Society.. A Spirited Defence of Economic Growth. New York 1975. 238 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120789)150:-
Beckwith, Burnham Purnam Marginal-Cost Price-Output Control.. A Critical History and Restatement of the Theory. New York 1955. 283 pages. Hard covers. Dustjacket. Fly-leaf missing. (#51865)200:-
Begrep om penningar. Til det odlade Wettets Granskning framgifne af en Wettgirig.. Strengnäs, A.J. Segerstedt 1800. 95,(1) sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Titelblade skrynkligt och med liten reva. Något lagerfläckad. (#204810)350:-
Behrman, Jack N. National Interests and the Multinational Enterprise.. Tensions Among the North Atlantic Countries. Englewood Cliffs 1970. 194 pages. Soft covers. (#105967)140:-
Beije, Rupert (red.) Svenskt banklexikon.. Uppslagsbok över bank- börs- och finansuttryck. Sthlm 1942. 602 sidor. Original klotband. (#72736)250:-
Bello, Nino Lo Die Milliarden des Vatikan.. Das Wirtschaftsimperium der Römischen Kurie. Verlag Fritz Molden 1968. 208 pages. Original cloth. Dust jacket. (#105962)150:-
Benda, Ernst Industrielle Herrschaft und sozialer Staat.. Wirtschaftsmacht und Großunternehmen als gesellschaftspolitisches Problem. Göttingen 1966. 622 pages. Original cloth. Dust jacket. (#105971)175:-
Bengtsson, Erik (red.) Den sänkta löneandelen. Orsaker, konsekvenser och handlingsalternativ.. Premiss förlag 2013. 247 sidor. Häftad. Nyskick, (#217502)130:-
Bengtsson, Lars och Lind, Johnny (red) Innovation eller kvartals-kapitalism? Utmaningar för global svensk produktion. Liber 2013. 211 sidor. Häftad. (#217590)130:-
Bennett, James T. & Johnson, Manuel H. Better Government at Half Price.. Private Production of Public Sevices. Ottawa, IL. 1981. 115 pages. Soft covers. (#93946)100:-
Berge, Wendell Kartellerna - ett världshot.. Appell för en fri värld. Sthlm 1946. 320 sidor. Häftad. (#83850)120:-
Berggren, Christian Det nya bilarbetet. Konkurrensen mellan olika produktionskoncept i svensk bilindustri 1970-1990.. Akademisk avhandling Stockholm 1990. 518 sidor. Häftad. (#217438)150:-
Berggren, Christian Det nya bilarbetet. Konkurrensen mellan olika produktionskoncept i svensk bilindustri 1970-1990.. Akademisk avhandling Stockholm 1990. 518 sidor. Häftad. Namnteckning. Markeringar med gul överstrykningspenna samt blyerts. Arkiv avhandlingsserie 32. (#217730)125:-
Berggren, G. Rune m.fl. Sänkta skatter för en ny välfärd. Ett förslag till nytt skattesystem.. Timbro 1991. 136 sidor. Limhäftad. Namnteckning. Medborgarnas offentliga utredningar 1991:2. (#207800)140:-
Berggren, G. Rune m.fl. Sänkt skatt för alla. Ett förslag till nytt skattesystem.. Timbro 1989. 157 sidor. Limhäftad. Lite blyerts. Medborgarnas offentliga utredningar 1989:1. (#207794)135:-
Berggren, G. Rune (red.) Företagsamhetens förutsättningar. Ett förslag till näringspolitik för 2000-talet.. Timbro 1991. 45 sidor. Limhäftad. Namnteckning. Medborgarnas offentliga utredningar 1991:1. (#207801)100:-
Berggren, Niclas, Bornefalk, Anders & Sandström, F. Mikael Befria kapitalet!. Om Tobinskatten och fria kapitalmarknader. Timbro 2002. 217 sidor. Litet format. Häftad. (#149710)120:-
Bergman, Paavo Moderna lagarbeten. Studier av arbete, teknik och organisation i högteknologisk processindustri.. Akademisk avhandling, Stockholm 1995. 422 sidor. Häftad. Arkiv avhandlingsserie 43. (#218917)170:-
Bergman, Paavo Moderna lagarbeten. Studier av arbete, teknik och organisation i högteknologisk processindustri.. Akademisk avhandling, Stockholm 1995. 422 sidor. Häftad. Recensionsstämpel på främre snittet. (#217365)150:-
Bergstrand, Wilhelm Den ekonomiska fråga.. Några ord för dagen. Stockholm 1879. 60 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Fint ex. (#186537)130:-
Bergström, Göran, Magnusson, Sten & Stervander, Walter Introduktion till nationalräkenskaper.. Sthlm 1968. 178 sidor. Häftad. (#161471)110:-
Bergström, Villy Studies in Swedish Post-War Industrial Investments.. Diss. Uppsala 1982. 122 pages. Soft covers. (#44456)140:-
Bergström, Villy (red.) Varför överge den svenska modellen. 12 uppsatser om arbetslöshet och stabiliseringspolitik.. Tiden 1993. 270 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Före detta biblioteksbok, annars fint skick. (#217335)115:-
Bergström, Villy (red.) Varför överge den svenska modellen. 12 uppsatser om arbetslöshet och stabiliseringspolitik.. Tiden 1993. 270 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#219110)125:-
Berliner, Joseph S. Soviet Economic Aid.. The New Aid and Trade Policy in Underdeveloped Countries. New York 1958. 232 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102372)150:-
Bernstein, David Company Images and Reality. A Critique of Corporate Communications.. Illustrated by Rex Audley. Holt, Reinhart and Winston 1984. 261 pages. Original cloth. Dust jacket. (#200843)150:-
Betänkande med förslag till åtgärder för lärlingsutbildningens främjande.. Avgivet av Arbetsmarknadsorganisationernas Yrkesutbildningskommitté 1944. 191 sidor. Häftad. (#217289)150:-
Bhagwati, Jagdish Protektionismen.. Sthlm 1989. 159 sidor. Inbunden. (#43478)120:-
Bidrag till frågan om ett ekonomiskt närmande mellan de skandinaviska länderna.. Inlägg av skandinaviska ekonomer. Sth 1917. 340 sidor. Häftad. (#44205)135:-
Biech, Elaine The Consultant's Quick Start Guide.. An action plan for your first year in business. San Francisco 2001. 243 pages. Soft covers. (#170133)150:-
Birck, L.V. Læren om grænseværdien I.. Et forsøg paa en fuldstændig prislære. Samt Noter til L.V. Birck: Læren ... ved F. Zeuthen. Kbhvn 1918 & 1937. 338 sidor. Halvklotband. Samt 66 blad stencil, häftad med fuktskadat omslag. (#100195)400:-
Birnbaum, Norman Die Krise der industriellen Gesellschaft.. Suhrkamp 1972. 168 pages. Pocket. (#36338)100:-
Björklund, Tom A. och Hedvall, Yngve Hur man annonserar med framgång.. En handledning för affärsmannen att själv utarbeta sina annonser, kataloger oc annat reklammaterial. Illustrerad. Stockholm 1924. 152 sidor + annonser. Med bevarade omslag i original dekorerat klotband. Mycket fint ex. (#188543)145:-
Björkman, Ture m.fl. Internationella ekonomiska frågor.. Stockholm 1934. 197 sidor. Häftad. Av Dag Hammarskjöld, Gunnar Myrdal, Bertil Ohlin, Karin Kock m.fl. (#215612)150:-
Black, Eugene R. The Diplomacy of Economic Development.. Cambridge, Mass. 1960. X, 74 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93686)135:-
Blaisdell, Thomas C. The Federal Trade Commission.. A experiment in the control of business. Dissertation, New York 1932. 336 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#180998)175:-
Blauhorn, Kurt Ausverkauf in Germany?. München 1966. 265 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120775)150:-
Bloch-Lainé, Franįois Pour une réforme de l'enterprise.. Paris 1963. 160 pages. Soft covers. (#120916)135:-
Block, Eskil och Nilsson, Sam Framtiden - hot eller löfte?. Bonniers 1971. 204 sidor. Limhäftad. (#209297)140:-
Boglind, Eliæson & Månson Kapital, rationalitet och social sammanhållning. En introduktion till klassisk samhällsteori. Tredje omarbetade upplagan. Prisma 1993. 292 sidor. Häftad. (#219152)130:-
Bohlin, Lars Kommersiell masskommunikationsplanering.. Med viss tyngdpunkt på val av kommunikationsinnehåll. Hermods, Lund 1973. 223 sidor. Häftad. (#97341)140:-
Bohlin, Lenerius och Philipson, Växa snabbare. Hur Sverige kan öka sitt välstånd.. Ekerlids förlag 2002. 112 sidor. Förlagsband. Namnteckning. (#207969)120:-
Boland, Francis J. Wage-Rates and Industrial Depressions.. A study in the business cycle. Dissertation, Washington 1924. 100 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#180943)300:-
Bolza, Hans Die Elemente der Ökonometrie.. 2. erweiterte Auflage, Springer-Verlag 1965. 134 pages. Soft covers. (#183475)140:-
Bombelles, Joseph T. Economic Development of Communist Yugoslavia.. Stanford 1968. 219 pages. Soft covers. One corner bumped. (#101469)150:-
Bose, Arun Marxian and Post-Marxian Political Economy.. An introduction. Penguin 1975. 330 pages. Paper back. (#178021)100:-
Bottomore, T.B. Klass och elit.. Klasskillnader och klasskonflikter i modernt samhällsliv. Sthlm 1966. 236 sidor. Häftad. (#68697)130:-
Bottomore, T.B. Klass och elit - klasskillnader och klasskonflikter i modernt samhällsliv.. Sthlm 1977. 236 sidor. Pocket. (#68855)100:-
Boucke, O. Fred Rising Costs of Living.. Diss. Menasha 1916. 87 pages + folding tables. Softcover. Stamped. (#87466)125:-
Boulding, Kenneth E. Conflict and Defence.. A General Theory. New York 1962. 349 pages. Original cloth. Pencil-underlinings. (#38477)150:-
Bowen, Ian Jämlikhetsproblemet. En ekonomisk-politisk analys. Sthlm 1971. Översättning av Tor Molin. 147 sidor. Pocket. (#210953)100:-
Bracewell-Milnes, Barry Is Capital Taxation Fair?. The Tradition and the Truth. London 1974. 144 pages. Paperback. (#101462)100:-
Braverman, Harry Arbete och monopolkapital. Arbetets degradering i det tjugonde århundradet.. Förord av Paul M. Sweezy. Översättning av Nils Kjellström. Stockholm 1989. 402 sidor. Häftad. (#217744)145:-
Braverman, Harry Arbete och monopolkapital. Arbetets degradering i det tjugonde århundradet.. Sthlm 1982. 402 sidor. Häftad. Namnteckning. (#113470)145:-
Brennan, Michael J. Preface to Econometrics.. An introduction to quantitative methods in economics. Second edition. 1965. 440 pages. Original cloth. (#172425)170:-
Brink, Josefin m. fl. Sälj hela skiten! Eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden.. Ordfront 2009. 172 sidor. Häftad. (#217618)100:-
British Interests in the Mediterranean and Middle East.. A Report by a Study Group of the Royal Institute of International Affairs. London 1958. 124 pages. Original cloth with dustjacket. (#150129)150:-
Brittan, Samuel Is There an Economic Consensus?. An Attitude Survey. London 1973. 118 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93898)145:-
Brittan, Samuel Second Thoughts on Full Employment Policy.. London 1975. 132 pages. Paperback. (#101464)110:-
Brittan, Samuel The Price of Economic Freedom.. A Guide to Flexible Rates. London 1970. 103 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93857)145:-
Brittan, Samuel & Lilley, Peter The Delusion of Incomes Policy.. London 1977. 254 pages. Soft covers. A few ink-marks in margins. (#93899)130:-
Brossard, Edgar Bernard Some Types of Irrigation Farming in Utah.. Diss. Logan, Utah 1920. 140 pages. Softcover. Stamped. (#73413)150:-
Browaldh, Tore Företagaren och samhället.. Ekonomisk-politiska uppsatser. Sthlm 1961. 151 sidor. Häftad. Dedikation. (#97345)140:-
Brown, A.J. & Burrows, E.M. Regional Economic Problems.. Comparative experiences of some market economies. London 1977. 209 pages. Soft covers. Studies in Economics: 13. (#81948)150:-
Brown, Courtney C. Liquidity and Instability.. Diss. New York 1940. XV, 282 pages. Softcover. Stamped. (#88624)175:-
Brown, E.H. Phelps Pay and Profits.. New York 1968. 53 pages. Original cloth. (#35054)150:-
Brulin, Göran och Nilsson, Tommy Läran om arbetets ekonomi. Om utveckling av arbete och produktion.. Andra upplagan, 1997. 192 sidor. Förlagsband. Blyertsanteckningar. (#217383)140:-
Brunner, Karl Untersuchungen zur Theorie des internationalen Handels in der angelsächsischen Literatur.. Diss. Zürich 1944. XIX, 394 pages. Softcover. Stamped. (#112559)250:-
Brupbacher, Willy Auch das Ausland bietet Chancen.. Der intelligente Investor. München 1968. 140 pages. Paperback. (#93953)100:-
Brus, Wlodzimierz Socialisering og politiske systemer.. På baggrund af den østeuropæiske socialisms erfaringer. Oversat. Odense 1977. 235 sidor. Häftad. (#61085)110:-
Buchanan, Iain Singapore in Southeast Asia. An Economic and Political Appraisal.. London 1872. 336 pages + illustrations. Original cloth. Dust jacket. (#199821)160:-
Burdick, Edward Douglas Corporate Interest Payments 1921-1932.. Dissertation, Philadelphia 1936. 121 pages + Tables. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#180953)200:-
Burghardt, Anton Soziologie des Geldes und der Inflation.. Graz 1977. 142 pages. Soft covers. (#93896)140:-
Burn, Duncan & Epstein, Barbara, Realities of Free Trade. Two Industry Studies.. London 1972. xxx,273 pages. Original cloth. Dust jacket. (#201293)200:-
Burns, Arthur F. The Frontiers of Economic Knowledge.. Essays. Princeton 1954. 367 pages. Original cloth. A few pages with pencil underlinings (#60150)200:-
Burnstan, Arthur Rowland Special Assessment Procedure.. A Critical Study of the Methods and Practices in Improvement Finance in Twenty-one New York Cities. Diss. Albany 1929. 272 pages + folding maps etc. Softcover. Stamped. (#73441)200:-
Bursk, J. Parker Seasonal Variations in Employment in Manufacturing Industries.. A statistical study based on census data. Dissertation, Philadelphia 1931. 197 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#181028)225:-
Burstedt, Åke m.fl. Sociala mål i samhällsplaneringen. En kritisk kommentar till 1970 års långtidsutredning. Stockholm 1971. 132 sidor. Pocket. (#218363)100:-
Burton, John Why No Cuts?. An Inquiry into the Fiscal Anarchy of Uncontrolled Government Expenditure. London 1985. 107 pages. Softcover. (#150618)100:-
Busschau, W.J. The Theory of Gold Supply.. With Special Reference to the Problems of the Witwatersrand. Oxford 1936. x, 194 pages. Original cloth. No jacket. Stamped. (#104913)200:-
Butler, Timothy & Waldroop, James Discovering Your Career in Business.. Addison-Wesley Publ. 1996. 252 pages. Paper back. Empty plastic pocket in the end? (#170092)120:-
Bäckström, Urban Åter tid för reformer.. Ekerlids förlag 2006. 167 sidor. Förlagsband. Nyskick, (#217543)125:-
Böhm-Bawerk, Eugen Capital und Capitalzins.. I. Geschichte und Kritik der Capitalzins-theorien. II:1-2: Positive Theorie des Kapitales + Exkurse zur "Positiven Theorie des Kapitales". 1900 - 1912. xxxv,(1),702,(6) + xxiii,(1),210,(10),211-652 + (2),477,(3) pages. Bound in 3 slightly different brown half cloth. Weak pencil underlinings in volume 2. Part I in Zweite, vielfach vermehrte und verbesserte Auflage, part II in Dritte Auflage. (#190788)5000:-
Cairncross, A.K. Factors in Economic Development.. London 1962. 346 pages. Original cloth. Pencil-underlinings. (#47028)140:-
Cairncross, Alec Inflation, Growth and International Finance.. London 1975. 130 pages. Original cloth. (#150025)150:-
Calmfors, Lars & Lundberg, Erik Inflation och arbetslöshet.. SNS 1974. 296 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#101244)135:-
Camp, Wm.R. Limitations of the Ricardian Theory of Rent.. Dissertation, University of Missouro 1918. 68 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. First edition (#181060)140:-
Can the Present Problems of Mature Welfare States Such as Sweden be Solved?. Ed. Nils Karlson. Sthlm 1995. 142 pages. Soft covers. (#69247)120:-
Capital Formation and Economic Growth.. A Conference of the Universities - National Bureau Committee for Economic Research. Princeton 1955. 678 pages. Original cloth. Stamped. A few small ink marks in margin. (#39758)200:-
Carew, Charles Falska finansfurstar och andra bedragare. Översättning från engelskan av Louis Renner. Stockholm 1931. 195 sidor. Häftad. (#214797)130:-
Carlin, Wendy & Soskice, David Macroeconomics and the Wage Bargain. A Modern Approach to Employment, Inflation, and the Exchange Rate. Oxford University Press 1990. xii, 482 pages. Softcover. Underlinings and some comments in pencil. (#219938)160:-
Carlson, Mikael, Ekonomi för icke-ekonomer - en handbok i ekonomins termer, regler och samband.. Liber Ekonomi, Malmö 2002. 218 sidor. Förlagsband. (#208253)150:-
Carlson, Sune A Study on the Pure Theory of Production.. Diss. Chicago, Reprinted from the Stockholm Economic Studies 1939. 128 pages. Soft covers. Stamped. (#177946)150:-
Carroll, Paul Big Blues.. The Unmaking of IBM. New York 1994. 377 pages. Paper back. (#169999)125:-
Carter, H. & Partington, I. Applied Economics in Banking and Finance.. Oxford 1979. viii, 374 pages. Soft covers. (#84656)160:-
Cassel, Gustav Teoretisk socialekonomi.. 2:dra bearbetade upplagan, Sthlm 1938. 682 sidor. Original linneband. Rikligt med blyertsunderstrykningar. (#12416)160:-
Cassel, Gustav Teoretisk socialekonomi.. Sthlm 1934. 662 sidor. Original linneband. (#203489)200:-
Cassel, Gustav Theoretische Sozialökonomie.. Erlangen 1923. 598 pp. Cloth. (#25455)150:-
Cassel, Gustav Theoretische Sozialökonomie.. Vierte, verbesserte und wesentlich erweiterte Auflage. Leipzig 1927. 670 pp. Spine slightly worn. Covers loose. (#35170)250:-
Cassel, Gustav Theoretische Sozialökonomie.. Zweite Auflage, Leipzig 1921. XII, 592 pages. Half cloth. (#200675)150:-
Castles, Stephen & Kosack, Godula Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe.. London 1973. 514 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93704)175:-
Catasús, Högberg och Johrén Boken om personalekonomi.. Liber, Malmö 2012. 200 sidor. Förlagsband. (#217905)140:-
Ceyrac, Franįois Les dossiers de l'économie de liberté.. Paris 1977. 186 pages. Soft covers. (#120757)135:-
Chalmers, Eric The Money World.. A Guide to Money and Banking in the Age of Inflation. London 1974. 211 pages. Original cloth. Dust jacket. (#101460)150:-
Chandler, Lester V. Inflation in the United States 1940-1948.. New York 1951. 402 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93859)150:-
Chang Tse Chun Cyclical Movements in the Balance of Payments.. Cambridge 1951. 224 pages + diagrams. Original cloth. (#41772)200:-
Chapman, Herman Hollis Iron and Steel Companies in Years of Prosperity and Depression.. Diss. Tuscaloosa, Alabama 1935. XX, 316 pages. Softcover. Stamped. (#77482)200:-
Charpy, Jean La politique des prix.. Comment stabiliser les prix dans les économies industrielles? Calmann-Lévy 1973. 312 pages. Soft covers. (#93985)150:-
Chilean Economic Policy.. Edited by Juan Carlos Méndez. Chile 1979. 386 pages. Soft covers. (#41049)150:-
Chomsky, Noam & Herman, Erward S., De mänskliga rättigheternas politiska ekonomi (1). Washingtonsambandet och fascismen i tredje världen.. Arbetarkultur 1981. 511 sidor. Häftad. (#200982)150:-
Chou, Shun-Hsin The Capital Levy.. Dissertation, New York 1945. 143 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#180956)200:-
Christ, Carl F. Econometric Models and Methods.. New York 1966. 705 pages. Original cloth. (#57428)250:-
Christenson, Carrol Lawrence Collective Bargaining in Chicago: 1929-30.. A Study of the Economic Significance of the Industrial Location of Trade-Unionism. Diss. Chicago 1933. XV, 396 pages. Softcover. Stamped. (#88478)185:-
Ciriacy-Wantrup, S.V. Resource Conservation.. Economics and policies. University och California 1968. 395 pages. Cloth. (#177865)175:-
Claessens, Dieter Kapitalismus als Kultur.. Entstehung und Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft. Düsseldorf 1973. 255 pages. Soft covers. (#82000)140:-
Clark - Economic Essays.. Contributed in Honor of John Bates Clark. Edited by Jacob H. Hollander. New York 1927. 368 pages. Original cloth. (#60011)300:-
Clarke, William M. The City's Invisible Earnings.. How London's Financial Skill Serves the World and Brings Profit to Britain. London 1958. 110 pages. Soft covers. (#93969)100:-
Clark, Fred Emerson The Purposes of the Indebtedness of American Cities 1880-1912.. Diss. Univ. of Illinois 1916. 72 pages. Softcover. Stamped. Reprint. (#87701)125:-
Clark, John Maurice Strategic Factors in Business Cycles.. New York 1934. 238 pages. Original cloth. Pencil underlinings. (#60074)200:-
Classon, Sigvard Kampen för tryggheten, En dokumentation. LO 1988. 399 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#217873)150:-
Cleinow, Georg Roter Imperialismus.. Eine Studie über die Verkehrsprobleme der Sowjetunion. Mit 25 Kartenskizzen und 76 Abbildungen. Berlin 1931. xii,224 pages + plates. Soft covers. Fine copy. (#183609)200:-
Cline, William R. International Debt Reexamined. Institute for International Economics, Washington, DC 1995. xvi, 535 pages. Softcover. (#219935)170:-
Cochran, Thomas C. New York in the Confederation.. An Economic Study. Diss. Philadelphia 1932. 220 pages. Softcover. Stamped. (#68378)225:-
Collaborating to Complete.. Using strategic alliances and acquisitions in the global marketplace. Edited by Joel Bleeke and Davis Ernest. Foreword by Kenichi Ohmae. New York 1993. 284 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170115)170:-
Collectivization of Agriculture in Eastern Europe.. By Enno E. Kraehe and others. Edited by Irwin T. Sanders. University of Kentucky Press 1958. 214 pages. Original cloth. Dust jacket. (#101476)150:-
Colman, David & Nixson, Frederick Economics of Change in Less Developed Countries.. Some pencil underlinings. Oxford 1978. 309 pages. Softcover. (#172854)140:-
Connolly, Bernard The Rotten Heart of Europe. The Dirty War for Europe's Money. Faber and faber, London 1995. xviii, 427 pages. Hardcover with dust jacket. (#216923)150:-
Corden, W.M. Inflation, Exchange Rates, and the World Economy. Lectures on International Monetary Economics. Clarendon Press, Oxford 1977. viii, 160 pages. Hardcover with dust jacket. Spine of dust jacket is sun bleached. Some underlining in pencil. (#216936)130:-
Corden, W.M. The Theory of Protection.. Oxford 1971. 263 pages. Original cloth. Dust jacket. (#59978)165:-
Cost Behavior and Price Policy.. A Study Prepared by the Committee on Price Determination for the Conference on Price Research. Reprint. New York 1949. 353 pages. Original cloth. Price Studies 4. (#63009)200:-
Courcelle-Seneuil, J.-G. Leįons élémentaires d'economie politique.. Paris 1864. viii, 292 pages. Contemporary cloth binding. First edition. (#108553)750:-
Craig, David R. The Economic Condition of the Printing Industry in New York City.. A Wage Arbitration Study of the Book and Job Branch. Diss. New York 1925. 76 pages. Softcover. Stamped. (#128160)140:-
Crossman, R.H.S. m.fl. Arbetarrörelsens ekonomiska program.. New Fabian Essays. Förord av Clement R. Attlee. Översättning av Thorsten Odhe. Stockholm 1953. 250 sidor. Klotryggsband. Före detta biblioteksbok. (#218762)125:-
Crossman, R.H.S. m.fl. Arbetarrörelsens ekonomiska program.. New Fabian Essays. Översättning. Sthlm 1953. 252 sidor. Häftad. (#179953)125:-
Csikķs-Nagy, Béla Socialist Economic Policy.. Budapest 1973. 238 pages. Original cloth with dustjacket. (#150623)150:-
Current Problems in Political Economy.. 1962-1965 Dr. Paul L. Morrison Lectures in Political Economy. Greencastle no date. 94 pages. Original cloth. (#150114)150:-
Curschmann-Wolfen, F. (herausg.) Sozialpolitische Betrachtungen.. Beiträge zur Sozialpolitik der chemischen Industrie. Halle o. J. (c. 1930). 324 pages. Original cloth. With a letter from Curschmann to Gustav Cassel. (#44180)250:-
Custon, Henry L'Europe des banquiers.. Paris 1963. 384 pages. Soft covers. (#93905)140:-
Czech, Brian Shoveling Fuel for a Runaway Train.. Errant economists, shameful spenders, and a plan to stop them all. Berkeley 2000. 210 pages. Paper back. (#169915)110:-
Dahmén, Erik Ekonomi i omvandling.. Utländska och finländska erfarenheter. Helsinfors 1984. 209 sidor. Häftad. (#61307)160:-
Dahmén, Erik m.fl., Så blev Sverige rikt. Ett skapande sekel.. Timbro 1988. 103 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#208185)100:-
Daim, Wilfried Die kastenlose Gesellschaft.. München 1960. 544 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#93811)150:-
Danielsson, Anna & Öberg Tommy Vem ska bestämma på lönemarknaden? Industriavtalets lönenorm utmanas.. Oremiss förlag 2017. 157 sidor. Limhäftad. (#217285)120:-
Davidow, William H. & Malone, Michael S. The Virtual Corporation.. Structuring and revitalizing the corporation for the 21st century. HarperBusiness, New York 1993. 294 pages. Paper back. (#169898)110:-
Davidson, David Bidrag till jordränteteoriens historia.. Uppsala 1880. 118 sidor. Häftad. (#48291)145:-
Davidson, David The rationalization of the gold standard.. Uppsala och Stockholm,1933. 25,5x17 cm. (2),74 sidor. Häftad. Ouppsprättad. (#195272)150:-
Davidson, James Dale The Plague of the Black Debt.. How to Survive the Coming Depression. 1995. 118 pages Paperback. (#74977)100:-
Davis, Hazel Personnel Administration in Three Non-Teaching Services of the Public Schools.. Dissertation, New York 1939. 324 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#181048)200:-
De 700 bästa.. Klokheter och galenskaper inom ekonomi, handel, ledarskap och besläktade discipliner. Sthlm 1979. Klotband. (#180277)150:-
Dean, Joel Managerial Economics.. New York 1954. 621 pages. Original cloth. (#44760)175:-
Dedekam, Anders Samfunnsanalyse og økonomisk teori.. Oslo 1973. 198 sidor. Inbunden. (#53699)165:-
Delander, Lennart och Edebalk, Per Gunnar Samhällets ekonomi.. Hermods 1970. 320 sidor. Förlagsband. (#171262)140:-
De Mente, Boye How Business is Done in Japan.. A Personal View. Simpson-Doyle 1963. 192 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93869)140:-
De Mente, Boye Japanese Manners & Ethics in Business.. Tokyo 1960. 179 pages. Original cloth. Dust jacket with tears. (#93885)140:-
Demokratisierung der Wirtschaft.. Über die Bedeutung der Modell-Unternehmen für eine Demokratisierungsstrategie. Herausgegeben von Wolfgang Fricke und Arnulf Geissler. Hamburg 1973. 419 pages. Paper back. (#174887)120:-
Dencik, Peter, Herlitz, Lars & Lundvall, Bengt-Åke Marxismens politiska ekonomi.. En introduktion. Zenitserien 1969. 262 sidor. Pocket. (#116281)100:-
Denison, Edward F. Why Growth Rates Differ.. Postwar experience in nine western countries. Fourth printing Washington 1970. 494 pages. Soft covers. (#3671)195:-
Denison, Edward F. Why Growth Rates Differ.. Postwar experience in nine western countries. Washington 1967. 494 pages. Soft covers. (#54996)195:-
Denizet, Jean La grande inflation.. Salaire, intéręt et change. Presses universitaires de France 1977. 160 pages. Soft covers. (#120759)135:-
de Sismondi - Tuan Mao-lan Sismonde de Sismondi as an Economist.. Diss. New York 1927. 178 pages. Softcover. Stamped. (#78637)225:-
Deupree, Robert G., The Wholesale Marketing of Fruits and Vegetables in Baltimore.. Dissertation, John Hopkins Press 1939. 125 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205829)200:-
Dewhurst, J. Frederic Employment Fluctuations in Pennsylvania 1921 to 1927.. Diss. Philadelphia 1928. IX, 192 pages. Softcover. Stamped. (#73405)130:-
Dickert, Dietrich Die Preisüberwachung, ihre Mittel und Ziele im Rahmen der deutschen Wirtschaftspolitik.. Diss. Berlin 1937. 94 pages. No covers. Stamped. (#56957)145:-
Dickinson, H.D. Institutional Revenue.. A Study of the Influence of Social Institutions on the Distribution of Wealth. New York 1966. 264 pages. Original cloth. Pencil underlinings. Kelley Reprint of Economic Classics. (#60014)145:-
Diwok, Fritz Gold, Dollar und unser Geld.. Wien 1968. 253 pages. Original cloth in dustjacket. (#153484)125:-
Dobb, Maurice Kapitalism, socialism och underutveckling.. Sthlm 1970. 190 sidor. Pocket. Bläckunderstrykningar. (#178029)80:-
Dobb, Maurice Kapitalism, socialism och underutveckling.. Sthlm 1971. 190 sidor. Pocket. Stämpel. (#217773)100:-
Dobb, Maurice Studies in the Development of Capitalism.. New York 1947. 396 pages. Original cloth. Dust jacket (not good). (#69250)250:-
Dobb, Maurice Welfare Economics and the Economics of Socialism.. Towards a Commonsense Critique. London 1969. 276 pages. Softcovers. (#150101)150:-
Dobb, Maurice Välfärdsteori och socialistisk ekonomi.. Sthlm 1972. 256 sidor. Häftad. (#175303)140:-
Dobransky, Rudolf Probleme und Ergebnisse der Statistik des Geldmarktes. unter Zugrundelegung der Verhältnisse in den Vereinigen Staaten, England und Deutschland nach dem Weltkriege. Eine kristische Würdigung. Diss. Dresden (Leipzig) 1937. 350 pages. No covers. Stamped. (#56955)185:-
Dobrescu, Emilian Struktur der rumänischen Wirtschaft.. Bukarest 1968. 112 pages. Soft covers. (#120895)110:-
Dollfus, Walter Zur Oekonomik des Luftverkehrs.. Diss. Bern 1923. 103 pages. Softcover. Stamped. (#110814)500:-
Dooley, Albert Joseph State Taxation of Motor Vehicles.. Diss. Philadelphia 1934. 171 pages. Softcover. Stamped. (#128189)200:-
Douglas, Thomas WEilliams Freight Rates on Rice: An Analysis of a Commodity Rate Structure.. Dissertation, Philadelphia 1939. 133 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. (#180948)200:-
Durbin, E.F.M. The Problem of Credit Policy.. London 1935. 267 pages. Original cloth. (#128228)175:-
Dähne, Erwin Inflationsbekämpfung in unserer Zeit.. Frankfurt am Main 1965. 136 pages. Soft covers. (#93960)120:-
Eastman, Moses Gale An Economic Study of Dairy Farming in Grafton County, New Hampshire 1930.. Illustr. Diss. Durham 1931. 102 pages. Staple bound. Stamped. (#115995)200:-
Economic Development for Latin America.. Proceedings of a Conference held by the International Economic Association. Edited by Howard S. Ellis. Assisted by Henry C. Wallich. London 1961. 479 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95199)200:-
Economic Growth, Welfare and Industrial Relations.. A comparative study of Japan and Sweden. Edited by Björn Thalberg and Naomi Maruo. Japanese Institute for Social Studies on Sweden 1984. 275 pages. Soft covers. (#180363)220:-
Edfeldt, Åke W. Påverkan.. Bonniers 1973. 223 sidor. Limhäftad. (#209299)150:-
Edgren, Faxén & Odhner Lönebildning och samhällsekonomi.. Sthlm 1970. 267 sidor. Häftad. (#60667)130:-
Edin, Karl Arvid & Hutchinson, Edward P. Studies of Differential Fertility in Sweden.. London, King & Son, 1935. 116 pages. Original cloth. (#197825)150:-
Edström, Samuelson & Böök Ekonomi ordbok. Engelsk-svensk fackordbok för ekonomifunktionen med begreppsförklaringar. Norstedts 1991. 147 sidor. Förlagsband. Stämpel. Fjärde upplagan. (#218765)140:-
Effektiva marknader för högre tillväxtbana. En undersökning av LO-ekonomerna.. LO 2000. 81 sidor. Häftad. (#217473)90:-
Efficiency, Justice, and Stability.. Editors: Carl-Henric Grenholm, Gert Helgesson. Ethical Perspectives in Economic Analysis and Practice. Upps. 2000. 192 pages. Softcover. Studies in Ethics and Economics 7. (#142807)100:-
Efficiency, Welfare, and Altruism.. Editors: Carl-Henric Grenholm, Gert Helgesson. Moral Assumptions in Economic Theory and Practice. Upps. 2001. 190 pages. Softcover. Studies in Ethics and Economics 8. (#52872)100:-
Ehrenberg, Herbert Zwischen Marx und Markt.. Konturen einer infrastrukturorientierten und verteilungswirksamen Wirtschaftspolitik. Frankfurt a.M. 1974. 340, 18 pages. Original cloth. Dust jacket. (#149206)150:-
Eick, Jürgen Wie man eine Volkswirtschaft ruinieren kann.. Die wirtschaftspolitischen Irrtümer unserer Tage. Societäts-Verlag 1974. 172 pages. Soft covers. (#93958)120:-
Eighth International Management Congress Stockholm 1947 1-2.. Stockholm 1947. 659 + 316 pages. Original cloth. 2 vols. (#150626)220:-
Eine neue Ordnung der Weltwirtschaft?. Die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Rohstoff- und Industrieländern. Mit Beiträgen von Gerhard Fels und Andere. Baden-Baden 1975. 150 pages. Soft covers. Gespräche de List Gesellschaft E.V. N.F. Band 1. (#174930)135:-
Einzig, Paul Leads and Lags.. The Main Cause of Devaluation. New York 1968. 170 pages. Original cloth with dustjacket. (#150029)150:-
Eiteman, Wilford J. Price Determination.. Business Practice Versus Economic Theory. Ann Arbor 1949. 98 pages. Soft covers. (#63007)150:-
[Ekelund, H.] Arbetarefrågan i nationalekonomisk och kulturhistorisk belysning.. Jönköping 1883. (6),140 sidor. Marmorerat pappband. (#209789)250:-
Eklund, Klas Jakten på den försvinnande skatten. Globalisering och rörliga skattebaser. SNS 1998. 148 sidor. Limhäftad. (#217736)140:-
Eklund, Klas m.fl. Den svenska politikens rötter - de ideologiska rötterna till riksdagspartiernas ekonomisk politik.. SNS förlag 1986. 114 sidor. Häftad. Stämpel. (#217314)100:-
Ekonomi på sikt. Kreditpolitiken, bankerna och kunderna. Föredrag och diskussioner vid ordinarie bankmöte den 6 november 1970. Svenska bankföreningen 1970. 91 sidor. Pocket. (#211587)100:-
Ekonomiska system.. En antologi under redaktion av Assar Lindbeck. Sthlm 1971. 387 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#110374)175:-
Ekonomiskt samarbete över gränserna.. Red. av Henrik Åkerman. Sthlm 1968. 297 sidor. Pocket. (#116303)100:-
Ekonomiskt samarbete över gränserna.. Red. av Henrik Åkerman. Sthlm 1968. 297 sidor. Pocket. Plastad. Stämplad. (#116277)80:-
Eliasson, Gunnar Diagnos på 70-talet.. Betalningsproblem internationellt beroende och ekonomisk politik. 1971. 223 sidor. Häftad. (#172829)125:-
Eliasson, Gunnar Kreditmarknaden och industrins investeringar.. En ekonometrisk studie av företagens kortsiktiga investeringsbeteende. Akad. avh. Uppsala 1968. 284 sidor. Häftad. (#48392)150:-
Eliasson, Gunnar Kreditmarknaden och industrins investeringar.. En ekonometrisk studie av företagens kortsiktiga investeringsbeteende. Akad. avh. Uppsala 1968. 284 sidor. Inbunden. (#52997)180:-
Ellis, Patrick Who Dares Sells.. London 1992. 489 pages. Paper back. The ultimate guide to selling anything to anyone. (#187966)120:-
Ellis, W. Statsekonomiens grunder.. Sth 1852. XXII, 117 sid. Halvfranskt band. (#47640)210:-
Ellsworth, P.T. The INternational Economy. Third edition. Theory and practice from mercantilism to the formation of the european economic community. 1976. 550 pages. Soft cover. (#172422)150:-
Elmbrant, Björn Europas stålbad. Krisen som slukar välfärden och skakar euron. Atlas 2012. 175 sidor. Häftad. Nyskick. (#218877)120:-
Elmbrant, Björn Hyperkapitalismen.. Sthlm 2000. 231 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#109267)125:-
El-Sayed, Refaat, Makten och ärligheten.. Pan 1991. 443 sidor. Pocket. (#207353)85:-
Elsässer, Björn Nationalekonomi.. Stockholm 1977. 160 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#208251)120:-
Elvander, Nils Lokal lönemarknad. Lönebildningen i Sverige och Storbritannien.. SNS förlag 1991. 248 sidor. Häftad. Stämpel samt liten etikett på ryggen. (#218785)150:-
Elvander, Nils (red.) Förhandlingssystem, inkomstpolitik och arbetskonflikter i Norden.. Norstedts 1988. 153 sidor. Häftad. (#219075)140:-
Emblen, Donald Jasper Competetive Bidding for Corporate Securities.. Dissertation, New York 1944. 154 pages. Softcover. Stamped. (#115473)200:-
Emory, Samuel Thomas Bright Tobacco in the Agriculture, Industry and Foreign Trade of North carolina.. Diss. Chicago 1939. VI, 154 pages. Softcover. Stamped. (#138157)250:-
Eneborg, Helmer Statistisk undersökning rörande partiprisrörelsen i Sverige 1920-1923.. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1924. 160 sidor. Häftad. (#55458)145:-
Engdahl, Oskar Skatteparadis. Agora, inget år (2004). 176 sidor. Pocket. (#220394)100:-
Engels, Wolfgang Sociale Marktwirtschaft.. Verschmähte Zukunft? Streitschrift wider falsche Propheten mit Bart und Computer. Stuttgart 1972. 80 pages. Soft covers. (#149170)100:-
Englund, Peter m.fl. Den svenska skulden. SNS 2015. 165 sidor. Limhäftad. Konjunkturrådets rapport 2015. (#217996)150:-
Erixon, lennar (red.) Den svenska modellens ekonomiska politik. Rehn-Meidnermodellens bakgrund, tillämpning och relevans i dt 21:a århundradet.. Atlas 2003. 220 sidor. Häftad. Nyskick. (#218098)145:-
Essays in Quantitative Economic History.. Edited by Roderick Floud. Oxford 1974. 250 pages. Soft covers. (#51180)150:-
Ethics, Economics and Feminism.. Editors: Carl-Henric Grenholm, Gert Helgesson. Upps. 1998. 142 pages. Softcover. Studies in Ethics and Economics 3. (#142861)100:-
Etik och ekonomi.. Red.: Carl-Henric Grenholm, Gert Helgesson. Upps. 1998. 136 sidor. Häftad. Studies in Ethics and Economics 1. (#39867)125:-
Etzel, Franz Gutes Geld durch gute Politik.. Gedanken über Wirtschafts-, Währungs- und Finanzpolitik im sozialen Rechtsstaat. Stuttgart 1959. 312 pages. Original cloth. Dust jacket. (#183468)150:-
Evans, Michael K. Macroeconomic Activity. Theory, Forecasting, and Control. An econometric approach. Foreword by L.R. Klein. Harper International Edition 1969. xx, 627 pages. Hardcover. Underlining and comments in pencil. (#216925)140:-
Everything You Need to Know Now About Gold and Silver.. Contributions by Harry Browne and others. Edited by Louis E. Carabini. New Rochelle 1974. 176 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120274)150:-
Ewing, David W. Planeringens strategi.. Hur man långsiktsplanerar i företag. Sthlm 1969. 151 sidor. Pocket. (#69466)100:-
Ezekiel, Mordecai & Fox, Karl A. Methods of Correlaltion and Regression Analysis.. Linear and Curvlinear. Third edition. New York 1959. 548 pages. Original cloth. (#57459)200:-
Facht, Johan Emission Control Cost in Swedish Industry.. An Empirical Study of the Iron & Steel and Pulp & Paper Industries. Sthlm 1976. 227 pages. Soft covers. Industriens Utredningsinstitut. (#118527)150:-
Fahlström, Jan Magnus Valutorna.. Hur de internationella betalningssystemen fungerar. Sthlm 1971. 162 sidor. Pocket. Bläckunderstrykningar. (#178020)80:-
Farahmand, Sohrab Der Wirtschaftsbau des Iran.. Unter besonderer Berücksichtigung der Tätigkeit der Planbehörde. Basel 1965. 179 pages. Original cloth in dustjacket. (#102118)150:-
Faux, Jeff The Global Class War. How America's Bipartisan Elite Lost Our Future - and What It Will Take to Win It Back.. John Wiley 2006. 292 pages. Original cloth. Dust jacket. (#217382)150:-
Feldman, Herman, The Regularization of Employment.. Dissertation, New York, Columbia Univ. 1925. xvi,437 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205887)200:-
Feldt, Kjell-Olof m.fl. Ekonomisk politik inför 1980-talet. Med inledning av Olof Palme. Tidens förlag 1977. 156 sidor. Pocket. (#210649)100:-
Fellner, William Competition Among the Few.. Oligopoly and Similar Market Structures. New York 1949. 332 pages. Original cloth. (#63006)200:-
Fellner, William Monetary Policies and Full Employment.. Berkeley 1947. 260 pages. Original cloth. Dust jacket. Some pencil underlinings. (#60105)225:-
Fellner, William Trends and Cycles in Economic Activity.. An introduction to problems of economic growth. New York 1956. 411 pages. Hard covers. Some 20 pages with underlinings in ink and pencil. (#51184)150:-
Filley, Horace Clyde Effects of Inflation and Deflation Upon Nebraska Agriculture, 1914 to 1932.. Diss. Lincoln 1934. 131 pages. Softcover. Stamped. (#67332)145:-
Fillol, Tomás Roberto Social Factors in Economic Development.. The Argentine Case. Cambridge, Mass. 1961. 118 pages. Original cloth. Dust jacket. (#81907)180:-
Finanstidningen.. Organ för näringslivet. 1934-1966. Inbundna i 33 halvklotband. (#36231)3000:-
Fine, Sherwood Monroe Public Spending and Postwar Economic Policy.. Diss. New York 1944. 177 pages. Softcover. Stamped. (#128064)125:-
Fisher, Allan G.B. The Clash of Progress and Security.. Reprint, New York 1966. 234 pages. Hard covers. (#51177)200:-
Fisher, Waldo E. Economic Consequences of the Seven-Hour Day and Wage Changes in the Bituminous Coal Industry.. Dissertation, Philadelphia 1939. 130 pages. Soft covers. Stamped. (#183467)135:-
Fitch, Lyle C., Taxing Municipal Bond Income.. University of California Press 1950. (4),xii,161 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205852)200:-
Fjeld, Erastus Immanual Balance Sheet Classification and Terminology.. Dissertation, New York 1936. 219 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Fine copy. (#180962)200:-
Flamant, Maurice and Singer-Kérel, Jeanne Modern Economic Crises.. London 1970. 125 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170925)130:-
Floating, Realignment, Integration.. 9. Gespräch der List Gesellschaft: Protokolle und Gutachten. 9th Colloquium of the List Society: Proceedings and Papers. Im Auftrag der List Gesellschaft herausgegeben von Bertram Schefold. Basel and Tübingen 1972. xvi,322 pages. Original cloth. Dust jacket. (#174389)200:-
Flürscheim, Michael Myntfot och världskris.. Ett förslag till afskaffandet af penningmonopolet. Öfversättning från tyskan. Lund 1896. 56 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Mycket fint ex. (#186534)140:-
Ford, Henry Framåt. Affärsprinciper och framtidsperspektiv.. Stockholm 1931. 256 sidor. Häftad. Omslaget något nött. (#214852)150:-
Forman, James D. Capitalism.. Economic Individualism to Today's Welfare State. New York 1973. 134 pages. Soft covers. (#93964)130:-
Forskning om skatter.. 21 projekt stödda av Riksbankens juileumsfond åren 1979-1985. Kerstin Stigmark (red.). Sthlm 1985. 93 sidor. Häftad. (#172466)100:-
Foster, Richard & Kaplan, Sarah Creative Destruction.. Why companies that are built to last underperfom the market - and how to successfully transform them. New York 2001. 366 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170129)175:-
Franklin, Benjamin, Benjamin Franklins smärre skrifter.. Ånyo utgifna och försedda med upplysningar och noter af Eduard Laboulaye. Öfvers. från franskan af M.A. Goldschmidt. Stockholm 1871, (4),203 sidor. Halvfranskt band. (#205317)250:-
Fredborg, Arvid Inflationen. Vådeld eller mordbrand?. Stockholm 1971. 112 sidor. Häftad. Dedikation. (#215080)120:-
Free Enterprise.. ... An Imperative. Nine Essays on "the Moral Imperative of the American Private Enterprise System of Risks and Reward". Wichita 1975. 110 pages. Original cloth. (#94006)145:-
Frei, Rudolf The Price of Gold.. A Problem of International Monetary Reform. Basel 1966. 76 pages. Softcover. (#150027)120:-
Frey, René L. Infrastruktur.. Grundlagen der Planung öffentlicher Investitionen. Tübingen und Zürich 1970. 132 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93966)165:-
Frondizi, Arturo Politica economica nacional.. Buenos Aires 1963. 316 pages. Soft covers. (#95157)145:-
Furtado, Celso Diagnosis of the Brazilian Crisis.. Translated by Suzette Macedo. Berkeley 1965. 168 pages. Original cloth. Dust jacket. (#94945)150:-
Förster, Walter Theorie der Währungsentwertung.. Dissertation, Jena 1936. 124 pages. Soft covers. Stamped. Fine copy. (#181187)175:-
Førsund, Finn R. & Honkapohja, Seppo (ed) Limits and Problems of Taxation. Macmillan 1985. 201 pages. Hardcover with somewhat worn dust jacket. This collection was originally published in The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 86, 1984, No. 2. (#216846)180:-
Gaddy, Clifford G. The Price of the Past.. Russia's Struggle with the Legacy of a Militarized Economy. Washington 1996. 250 pages. Soft covers. (#60159)150:-
Gaffey, John Dean The Productivity of Labor in the Rubber Tire Manufacturing Industry.. Dissertation, New York 1940. 205 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Fine copy. First edition. (#181149)250:-
Gahlin, Anders Barn och ungdomar. Sveriges Radio 1984. 109 sidor. Limhäftad. (#212757)120:-
Galbraith, J.K. Die moderne Industriegesellschaft.. München 1968. 464 pages. Original cloth. Dust jacket. (#149221)150:-
Galbraith, John Kenneth Amerikansk kapitalism.. Begreppet tillbakahållande makt. Pan, Sthlm 1968. 197 sidor. Pocket. (#104364)100:-
Galbraith, John Kenneth Economics and the Public Purpose.. London 1974. 334 pages. Original cloth with dustjacket. (#150120)150:-
Galbraith, John Kenneth Min ekoniska historia.Världens ekonomi från första världskriget till våra dagar.. Ordfront, Stockholm 1996. 251 sidor. Förlagsband med skyddsosmlag. (#214883)145:-
Galbraith, John Kenneth The New Industrial State.. London 1967. 427 pages. Original cloth. (#60796)165:-
Galbraith, John Kenneth Överflödets samhälle. Stockholm 1964. Till svenska av Leif Björk och Roland Pålsson. 312 sidor. Pocket. (#210529)100:-
Gale, David The Theory of Linear Economic Models.. New York 1960. 330 pages. Hard covers. (#51884)200:-
Gallahue, Edward Eugene Some Factors in the Development of Market Standards. with Special Reference to Food, Drugs, and Certain Other Household Wares. Diss. Washington 1942. XIII, 206 pages + folding table. Softcover. Stamped. (#122340)225:-
Geldanlage in der Inflation.. Verlag Moderne Industrie, Zürich 1974. 288 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120203)160:-
Gélinier, Octave Morale de l'entreprise et destin de la nation.. Paris 1965. 397 pages. Soft covers. (#95534)150:-
Gemtos, Petros A. Die Neubegründung der Quantitätstheorie durch Milton Friedman.. Tübingen 1975. 217 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93807)225:-
Genovese, Eugene D. The Political Economy of Slavery.. Studies in the Economy and Society of the Slave South. New York, Vintage Books 1967. 304 pages. Paperback. (#74850)100:-
George Berkeleys "The Querist".. Vademecum zu einem irischen Klassikaer der politischen Ökonomie von C. George Caffentzis, Salim Rashid and Karl-Heinz Schmidt. Düsseldorf 1999. 183 pages. Original hard covers. (#174134)145:-
George, Henry Protection or Free Trade.. An Examination of the Tariff Question, with Especial Regard to the Interests of Labor. New York 1962. xii, 335 pages. Original cloth. Dust jacket. (#105937)150:-
George, Henry The Science of Political Economy.. New York 1966. xl, 545 pages. Orginal cloth. Dust jacket. (#105935)150:-
George, Susan A Fate Worse than Debt.. A Radical New Analysis of the Third World Debt Crisis. Penguin 1989. XIV, 300 pages. Softcover. (#106220)100:-
Gerhard, Ingemar Samhällsekonomi.. Stockholm 1968. 320 sidor. Häftad. (#208252)125:-
Gerlach, Peter (red) Nationalekonomi för vänstern. Teori för jämlikhet och välfärd. Kata 2011. 228 sidor. Limhäftad. (#219395)130:-
Gersting, J. Marshall The Flexible Provisions in the United States' Tariff, 1922-1930.. Diss. Philadelphia 1932. 185 pages. Softcover. Stamped. (#71741)125:-
Gilbert, Milton Quest for World Monetary Order.. The Gold-Dollar System and Its Aftermath. New York 1980. 255 pages. Original cloth with dustjacket. (#150620)150:-
Gillberg, K.E. & Bohman, Clas Konsumentkooperationen och enskilda näringslivet.. Sthlm 1948. 248 sidor. Häftad. (#105990)145:-
Gill, Richard T. Ekonomisk tillväxt - förr och nu.. Aldus, Sthlm 1970. 173 sidor. Pocket. (#178005)100:-
Ginzberg, Eli Human Resources.. The Wealth of a Nation. New York 1958. 184 pages. Hardcover with dustjacket. (#49746)165:-
Glaser, Theodor Die Berechnung des Waldkapitals und ihr Einfluss auf die Forstwirtschaft in Theorie und Praxis.. Mit 2 Textfiguren. Berlin, Julius Springer 1912. viii,132 pages. Bound in half cloth. Some pencil-markings. (#189374)250:-
Godelier, Maurice Ekonomisk antropologi. Analysen av förkapitalistiska samhällen. Stockholm 1971. Urval och inledning av Robert Parés och Björn Ranung. 220 sidor. Pocket. (#210545)100:-
Godin, Seth small is the new big. and 183 other riffs, rants, and remarkable business ideas. New York 2006. 323 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170144)165:-
Gomulka, Stanislaw The Theory of Technological Change and Economic Growth,. London 1990. 262 pages. Soft covers. (#51182)160:-
Goold, Michael & Campbell, Andrew Strategies and Styles.. The role of the centre in managing diversified corporations. Blackwell, Oxford 1991. 374 pages. Soft covers. (#170064)140:-
Gordon, Thomas L.E.T. En praktisk modell för aktivt ledarskap.. Stockholm 1979. 245 sidor. Förlagsband (#200829)150:-
Gorz, André Kritik av det ekonomiska förnuftet.. Alfabeta Bokförlag 1990. 281 sidor. Häftad. (#201154)150:-
Gorz, André Le socialisme difficile.. Paris 1967. 248 pages. Soft covers. (#120724)140:-
Gorz, André Stratégie ouvričre et néocapitalisme.. Paris 1964. 176 pages. Soft covers. (#120723)140:-
Gough, Ian Välfärdsstatens politiska ekonomi. Arkiv 1985. 223 sidor. Pocket. Stämpel. (#220401)80:-
Graaff, J. de V. Theoretical Welfare Economics.. Cambridge 1967. XII, 178 pages. Softcover. (#51894)135:-
Graham, George Adams, Special Assessments in Detroit.. Dissertation, University of Illinois 1929. 319 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205891)200:-
Granberg, Otto PA OU. Personaladministration och Organisationsutveckling.. Stockholm 1989. 374 sidor. Förlagsband. (#200826)160:-
Grayson, C. Jackson with Louis Neeb Confession of a Price Controller.. Homewood 1974. 265 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120269)160:-
Gregg, Ronald Eugene Local Government Debts in Pennsylvania.. Problems and Methods of Control. Diss. Philadelphia 1942. XI, 169 pages. Softcover. Stamped. (#122342)200:-
Greider, William One World, Ready or Not. The Manic Logic of Global Capitalism. Simon & Schuster 1997. 528 pages. Original hardcover with dust jacket. Stamp. Underlining in pencil. (#217702)150:-
Greig, Ian The Ultra-Left Offensive Against Multinational Companies.. Moscow's Call for World Trade Union Unity. London no date. 101 pages. Softcover. (#150633)100:-
Grenier, [Jean] Commentaire sur l'édit portant création de conservateurs des hypothčques sur les immeubles réels & fictifs, & abrogation des décrets volontaires.. Seconde édition revue, corrigée et considérablement augmentée, contenant une Dissertation sur la question de savoir si la dot est purgée par les lettres de ratification. Riom, Martin Dégoutte, 1787. xxi,(3),576,(2) pages + folding table. 12:mo. Contemporary half leather, slightly worn at foot of spine. Former owners name on title-page. A few leaves with small brown spots (#201779)500:- (bild)
Griffin, John Ignatius Strikes.. A Study in Quantitative Economics. Diss. New York 1939. 319 pages. Softcover. Stamped. (#105132)125:-
[Grill, Claes] Frihandelns välsignelse.. Öppet bref till 1879 års riksdagsmän. Stockholm 1879. 24 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Häftet lite böjt upptill. (#186540)110:-
Grill, M.A. Studier i politisk ekonomi.. Örebro 1865. viii,182,(2) sidor + tabell. Halvpergamentband. Marginalanteckningar med blyerts. (#201111)250:-
Gulbrandsen, Odd & Lindbeck, Assar Jordbrukspolitikens mål och medel.. Sthlm 1968. 118 sidor. Pocket. Förstrykningar med blyerts. (#127310)75:-
Gulbrandsen, Odd och Lindbeck, Assar Jordbruksnäringens ekonomi.. Sthlm 1969. 280 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Stämpel. (#177862)175:-
Gulick, Charles A. Labor Policy of the United States Steel Corporation.. Dissertation, New York 1924. 200 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Fine copy. (#181045)150:-
Gustafsson, B. Arne och Åhlander,, Torsten, Handelsräkning för ett- och tvååriga handelskurser.. Malmö 1978. 279 sidor + facit. Förlagsband. Namnteckning. Lite blyerts. (#207820)150:-
Gustafsson, Bo Den tysta revolutionen. Det lokala välfärdssamhällets framväxt. Exemplet Örebro 1945-1982. Stockholm 1988. 240 sidor. Häftad. Stämpel. (#20678)150:-
Gustafsson, Bo Från kolonialism till socialism.. En essä om ekonomisk utveckling. Sthlm 1964. 102 sidor. Häftad. Dedikation. (#61078)100:-
Gustafsson, Bo Från kolonialism till socialism.. En essä om ekonomisk utveckling. Sthlm 1968. 130 sidor. Pocket. (#213358)100:-
Gustafsson, Lennart Arbetskraften som produktionsfaktor i svenskt jordbruk.. Akad. avh. Uppsala 1929. 320 sidor. Häftad. Dedikation. (#137871)200:-
Gårdlund, Torsten Ekonomi och samhälle.. Aldus, Sthlm 1960. 132 sidor. Pocket. (#116465)100:-
Gårdlund, Torsten Ekonomi och samhälle.. Sthlm 1960. 132 sidor. Pocket. (#116288)100:-
Gårdlund, Torsten En förändrad värld.. Uppsatser. Sthlm 1945. 222 sidor. Häftad. (#101111)100:-
Gårdlund, Torsten Knut Wicksell.. Rebell i det nya riket. Illustr. Sth 1956. 412 sidor. Häftad. (#27693)160:-
Gårdlund, Torsten Knut Wicksell.. Rebell i det nya riket. Illustr. Sth 1956. 412 sidor. Häftad. Sned. (#207407)130:-
Göransson, Ingemar och Holmgren, Anna Löftet - löntagarna och makten på arbetets marknad. Illustrerad. Bilda, Stockholm 2000. 208 sidor. Förlagets pappband. (#217603)130:-
Hackett, John & Anne-Marie Economic Planning in France.. London 1963. 418 pages. Original cloth. Dust jacket. Stamped. (#122694)150:-
Hagel III, John & Armstrong, Arthur G. Net Gain.. Expanding markets through virtual communities. Boston 1997. 239 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170111)170:-
Hagel III, John & Singer, Marc Net Worth.. Shaping markets when customers make the rules. Boston 1999. 311 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170094)175:-
Hagén, Hans-Olof Grafisk industri i omvandling.. En produktionsteknisk studie. Akad. avh. Sthlm 1977. 263 sidor. Häftad. (#93264)170:-
Hagström, Tony Kreditmarknadens struktur och funktionssätt.. Koncentrationsutredningen II. Akademisk avhandling, Lund 1968. 398 sidor. Häftad. (#184274)175:-
Hale, Robert L. Valuation and Rate-Making.. The conflicting theories of the Wisconsin Railroad Commission 1905-1917. With a chapter on the uncertainty o f the United States Supreme Court decisions, and a concluding chapter on the need of a revised principle of utility valuation. Dissertation, New York 1918. 160 pahes. Soft covers. Small, almost invisible stamp on front cover. Very fine copy. First edition. (#181165)250:-
Halévy, Elie The Growth of Philosophic Radicalism.. I. The Youth of Bentham. II. The Evolution of Utilitarian Doctrine. III. Philosophic Radicalism. Transl. by Mary Morris. Pref. by A.D. Lindsay. New York 1949. 554 pages. Hardcover. Ink-underlinings. (#49901)150:-
Hall, A. Daniel Reconstruction and the Land.. An Approach to Farming in the National Interest. London 1941. 287 pages. Original cloth. Dust jacket. (#104325)200:-
Hallencreutz, Lundequist och Malmberg Populärmusik från Svedala. Näringspolitiska lärdomar av det svenska musikklustrets framväxt.. SNS förlag 2004. 144 sidor. Häftad. Stämpel samt lite ful på ryggen, annars fin. (#218788)100:-
Hallendorff, Carl Panama. Studier kring ett politiskt-ekonomiskt problem.. Stockholm 1913.. 154,(6) sidor. Häftad. Dedikation tiill Sven Palme. (#200558)150:-
Hallendorff, Carl Panama. Studier kring ett politiskt-ekonomiskt problem.. Stockholm 1913.. 154,(6) sidor. Klotband. (#205014)150:-
Hall, Lincoln W. A Study of the Cyclical Fluctuations Occuring in the National Bank System During the Years 1903-1921.. Diss. Philadelphia 1923. 100 pages. Soft covers. Stamped. (#55834)145:-
Hall, Robert E. & Rabushka, Alvin Low Tax, Simple Tax, Flat Tax.. New York 1983. 138 pages. Soft covers. Inscribed by Rabushka. (#96492)150:-
Hamel, Gary Leading the Revolution.. Harvard, Boston 2000. 333 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170145)175:-
Handbok i arrendefrågor.. Engelholm 1946. Ringpärm. (#206705)150:-
Handbuch Wirtschaftsgeschichte 1-2.. Herausgegeben vom Institut für Wirtschaftsgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Berlin 1981. 1115 pages. Original cloth. Dust jacket. 2 volumes. (#65190)250:-
Hankel, Wilhelm Währungspolitik.. Geldwertstabilisierung, Währungsintegration und Sparerschutz. Stuttgart 1971. 280 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#120261)150:-
Hansen, Alvin H. Fiscal Policy and Business Cycles. New York 1941. 462 pages. Original cloth. (#172586)170:-
Hansen, Alvin H. Monetary Theory and Fiscal Policy.. New York 1949. 236 pages. Original cloth. No jacket. First edition, second impression. (#18507)250:-
Hansen, Alvin H. & Clemence, Richard V. Readings in Business Cycles and National Income.. London 1953. 588 pages. Hard covers. Lots of pencil-underlinings. (#50322)150:-
Hansen, Bent A Study in the Theory of Inflation.. London 1951. 262 pp. Cloth in dustjacket. First edition. (#18516)300:-
Hansen, Bent A Study in the Theory of Inflation.. London 1953. 262 pages. Original cloth. Dust jacket. (#35137)200:-
Hansen, Povl A. & Serin, Göran Plast.. Fra galanterivarer til >>high-tech<<. Om innovationsudviklingen i plastindustrien. 1989. 431 sidor. Häftad. (#172851)160:-
Hansen, V. Falbe Stavnsbaands-løsningen og landboreformerne set fra nationaløkonomisk standpunkt I-II.. 1733-Nutiden. Nytryck, Kbhvn 1975 (1889) 162 + 162 sidor. Inbunden. (#47805)225:-
Hanson, Simon G. Dollar Diplomacy Modern Style.. Chapters in the Failure of the Alliance for Progress. Washington 1970. 190 pages. Original cloth with dustjacket. (#150022)150:-
Hansson, Sven Ove Till höger om neutraliteten. Bakom fasaden hos näringslivet och moderaterna.. Tiden 1985. 128 sidor. Limhäftad. (#217311)125:-
Harmon, Roy L. & Peterson, Leroy D. Reinventing the Factory.. Productivity breaktheoughs in manufacuring today. New York 1990. 303 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170008)150:-
Harris, Ralph & Seldon, Arthur Not from Benevolence.... 20 Years of Economic Dissent. Hobart Paperback 1977. 160 pages. Softcover. (#150041)150:-
Harris, Ralph & Seldon, Arthur Over-ruled on Welfare. The increasing desire for choice in education and medicine and its frustration by 'representative' government. London 1979. xxx, 249 pages. Softcover. (#216301)110:-
Harris, Seymour E. Economic Planning.. The Plans of Fourteen Countries with Analysis of the Plans. New York 1949. 577 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93968)150:-
Harry, Mikel & Schroeder, Richard Six Sigma.. The breakthrough management strategy revolutionizing the world's top corporations. New York 2000. 300 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170116)170:-
Hart, Albert Galord Money, Debt, and Economic Activity.. Second edition. Englewood Cliffs 1957. 540 pages. Original cloth. (#40137)200:-
Hart, P.E. a.o. Studies in Profit, Business Saving and Investment in the United Kingdom, 1920-1962 I-II.. London 1965-68. 229; 283 pages. Original cloth in dustjackets. 2 vols. (#70057)400:-
Harvard Business Review on Knowledge Management.. Harvard 1998. 223 pages. Paper back. (#169986)100:-
Hasler, Rolf Inflation.. Ursache und Verhinderung. Bern 1975. 113 pages. Soft covers. (#93962)100:-
Haveman, Robert H. & Knopf, Kenyon A. Marknads ekonomi.. En analys av marknadsmekanismens funktion. 1972. 264 sidor. Orginal klotband. (#172421)140:-
Heckscher, Eli, Om staten, liberalismen och den ekonomiska politiken.. Texter i urval av Kurt Wickman, Timbro 2000. 404 sidor. Limhääftad. Namnteckning. Enstaka blyertsstreck. (#207781)150:-
Heckscher, Eli F. Varpå beror det, att några människor äro rika och andra fattiga?. Föredrag i Föreningen Heimdal den 17 aprol 1913. Stoclholm 1913. 35 sidor. Häftad. Populär-vetenskapliga avhandlingar 37. (#186542)100:-
Heckscher, Eli F. Världskrigets ekonomi.. En studie af nutidens näringslif under krigets inverkan. Sthlm 1915. 243 sidor. Halvklotband. (#61129)145:-
Hedman, Eva, (red.) Svensk bostadsmarknad i internationell belysning.. Boverket, Boenderapport 1993:2. 171 sidor. Häftad. (#188331)140:-
Heertje, Arnold Economics and Technical Change.. London 1977. 334 pages. Paper back. (#171258)140:-
Hefti, Daniel W. Wachstum und Wohlfahrt.. Das Wohlfahrtsoptimum in hochentwickelten Volkswirtschaften unter dem Aspekt eines sich abflachenden Wirtschaftswachstums. Frankfurt 1975. (14),212 pages. Soft covers. As new. (#179487)200:-
Heilbroner, Robert L. An Inquiry Into the Human Prospect.. New York 1974. 150 pages. Original cloth with dustjacket. (#150122)150:-
Heilbroner, Robert L. Makroekonomi. - det samhällsekonomiska kretsloppet. Sthlm 1967. 244 sidor. Pocket. (#90235)100:-
Heilbroner, Robert L. Människans framtid. Sthlm 1975. 121 sidor. Pocket. (#220135)100:-
Heimo, Marcel Systčmes monétaires et transformations économiques.. Diss. Lyon 1944. 318 pages. Softcover. Stamped. (#111718)200:-
Helgesson, Gert Values, Norms & Ideology in Mainstream Economics.. Diss. Upps. 2002. 230 pages. Softcover. (#75578)150:-
Hellmann, Rainer Dollar, Gold und Schlange.. Die letzten Jahre von Bretton Woods. Baden-Baden 1976. 194 pages. Soft covers. (#120279)145:-
Hellwig, Zdzislaw Linear Regression and its Application to Economics.. Translated from the Polish. Edited by H. Infeld. Oxford and Warszawa 1963. 238 pages. Original cloth. Dust jacket. (#61425)140:-
Hench, William Martin Trends in the Size of Industrial Companies in Philadelphia from 1915 Through 1930.. Diss. Philadelphia 1938. 91 pages. Softcover. Stamped. (#147205)175:-
Henderson, David, Missriktad välvilja. Falska föreställningar om företagens samhällsansvar.. Timbro 2002. 226 sidor. Limhäftad. Eli Heckscher Papers No. 4 (#208061)125:-
Henderson, L.J. On the Social System. Selected Writings. Edited and with an introduction by Bernhard Berber. Chicago 1970. 261 pages. Original cloth. Dust jacket. Lots of pencil underlinings. (#59976)125:-
Hennessy, Jossleyn, Lutz, Vera & Scimone, Giuseppe Economic "Miracles".. Studies in the Resurgence of the French, German and Italian Economies Since the Second World War. London 1964. 228 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120282)145:-
Henningsen, Sven Studier over den økonomiske liberalismes gennembrud i Danmark. Landhaandværket. Akad. avh. Göteborg 1944. 354 sidor + bilagor. Häftad. (#172179)200:-
Henrekson, Magnus Sveriges tillväxtproblem.. En analys med särskild tonvikt på humankapitalets roll. Sthlm 1992. 103 sidor. Häftad. (#62933)100:-
Henrekson, Magnus och Stenkula, Mikael Entreprenörskap.. SNS förlag 2007. 205 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#217423)125:-
Henriksson, Rolf G.H. och Lundahl, Mats (utg.) Janusansiktet Eli Heckscher. Nationalekonom och ekonomisk historiker.. Timbro. 2003. 348 sidor. Häftad med skyddsomslag. (#194172)140:-
Hermele, Kenneth Den drivande kraften. Bilindustrin som exempel.. Liber 1982. 164 sidor. Häftad. (#217458)125:-
Hermele, Kenneth Det globala kasinot och dess kritiker från Keynes till Tobin. Ordfront 2001. 79 sidor. Pocket. (#220411)90:-
Herring, James M. The Problem of Weak Railroads.. Diss. Philadelphia 1929. 176 pages. Softcover. Stamped. (#109657)175:-
Hershlag, Z.Y. Turkey.. An Economy in Transition. The Hague 1958. 340 pages. Original cloth. Dust jacket. (#94982)200:-
Heymann, Heinz Probleme der Wirtschaft Japans.. Zürich 1960. 148 pages. Soft covers. (#93577)120:-
Hicks, John A Theory of Economic History.. Oxford 1969. 181 pages. Softcover. Pencil underlinings. (#69591)125:-
Hicks, John The Crisis in Keynesian Economics.. Yrjö Jahnsson Lectures. Oxford 1957. 85 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102127)150:-
Hicks, J.R. A Contribution to the Theory of the Trade Cycle.. Oxford 1959. 202 pages. Original cloth. (#61422)125:-
Hicks, Ursula K. The Finance of British Government 1920-1936.. Oxford 1938. 392 pages + diagrams. Original cloth. Dustjacket. (#44173)250:-
Hielscher, Erwin Das Jahrhundert der Inflation in Deutschland.. Ein Beitrag aus der Bundesrepublik Deutschland. München 1968. 159 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120295)150:-
Higgins, Robert C. Analysis for Financial Management.. Fourth edition, Irwin 1995. 418 pages. Paper back. (#169989)120:-
Hilgert, Joseph Robert Cost Accounting for Sales.. Diss. New York 1926. 267 pages. Softcover. Stamped. (#149733)150:-
Hindels, Josef Was ist jeute links?. Sozialistische Strategie im Spätkapitalismus. Europa Verlag Wien 1970. 192 pages. Soft covers. (#174928)130:-
Hirsch, Fred Money International.. With a preface and postscript by Richard N. Cooper. Penguin Books 1969. 624 pages. Pocket. (#215815)100:-
Hirsch, Fred The Pound Sterling:. A Polemic. London 1965. 176 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120263)125:-
History of Political Economy 1-3.. Editor Craufurd D.W. Goodwin. Durham 1969-71. 400 + 440 + 432 pages. Cloth. 3 volumes. (#133463)600:-
Hoch, Robert Consumption and Price.. With special regard to the theories and practice in the socialist countries. Budapest 1979. 408 pages. Hard covers. Dustjacket. English edition. (#51151)185:-
Hoffmann, Emil Comecon.. Der gemeinsame Markt in Osteuropa. Opladen 1961. 174 pages. Original cloth. Dust jacket. (#105867)150:-
Hoffmann, Walther Stadien und Typen der Industrialisierung.. Ein Beitrag zur quantitativen Analyse historischer Wirtschaftsprozesse. Jena 1931. viii, 192 pages. Soft covers. Stamped. (#135130)175:-
Hoffmann, W.G. The Growth of Industrial Economics.. Manchester 1958. 183 pages. Original cloth. Pencil-underlinings. (#46732)150:-
Holmberg, Per och Ström, Holger Välstånd med slagsida. Låginkomstutredningens första betänkande i sammandrag. Stockholm 1970. 107 sidor. Pocket. (#210604)100:-
Holzheu, Franz Vermögensdisposition, Kreditmärkte und internationale Kreditbeziehungen.. Tübingen 1971. 284 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120267)165:-
Hoppe, Donald J. How to Invest In Gold Stocks and Avoid the Pitfalls.. New Rochelle 1972. 575 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120291)150:-
Hortlund, Per, Fribanksskolan. Monetär laissez-faire i teori och praktik.. Timbro 2002. 170 sidor. Limhäftad. Eli Heckscher Papers No. 2 (#208062)130:-
Horvat, Branko Towards a Theory of Planned Economy. Beograd 1964. 244 pages. Hardcover with worn dust jacket. Dedication. (#216941)200:-
Howe, Christoffer China's Economy. A Basic Guide. London 1978. 248 pages. Original cloth with dustjacket. (#150069)150:-
Hsieh, W.L. Railroad Safety Problems.. Federal safety legislation and administration. Dissertation, University of Pennsylvania (printed in China) 1930? 140 pages + tables and maps. Soft covers. Small stamp on front cover. (#176403)200:-
Hur kan skattesystemet reformeras? Fackliga och politiska inspel.. Arena 2019. 99 sidor. Häftad. (#217429)100:-
Hur sparkapitalet plundras.. Om finansvärlden, börsspel och monetära manipulationer. 1937. 172 sidor. Häftad. (#172828)100:-
Hutcheson, Harold Tench Coxe.. A Study in American Economic Development. Diss. Baltimore 1938. XIII, 227 pages. Softcover. Stamped. (#67763)150:-
Hutchinson, Emilie Josephine Women's Wages. A Study of the Wages of Industrial Women and Measures Suggested to Increase Them.. Dissertation, New York, Columbia Univ. 1919. 181 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205788)175:-
Hutt, W.H. The Keynesian Episode.. A Reassessment. Indianapolis 1979. 449 pages. Soft covers. Inscribed by the author. (#96345)175:-
Hutt, W.H. The Strike-Threat System.. The Economic Consequences of Collective Bargaining. New York 1973. 290 pages. Original cloth with dustjacket. (#150634)150:-
Huzzard, Tony Labouring to learn. Union Renewal in Swedish Manufacturing.. Dissertation. Borea, Umeå 2000. 402 pages. Soft covers. Stamped, otherwise fine. (#218789)175:-
Hyrenius, Hannes Demometri.. Den formella befolkningslärans grunder. Göteborg 1966. 172 sidor. Häftad. (#175371)150:-
Höe, Johannes Myntfrågans ABC.. Till belysning af varuprisens fall. Öfversättning. Lund 1896. 60 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Mycket fint ex. (#186533)140:-
Iklé, Max Die Schweiz als internationaler Bank- und Finanzplatz.. Zürich 1970. 187 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93794)160:-
Income and Wealth.. Series I. Edited by Erik Lundberg. Cambridge 1951. 297 pages. Original cloth. (#44035)150:-
Income Policy and Inflation.. By J.A. Bispham and others. Edited by Michael Parkin & Michael T. Sumner. Manchester University Press 1972. 284 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120281)170:-
Indonesian Economics.. The Concept of Dualism in Theory and Policy. The Hauge 1961. 444 pages. Original cloth with dustjacket. (#150035)150:-
Industrialisation et commerce extérieur.. Société des nations, Département économique, financier et du transit, Genčve 1945. 200 pages. Soft covers. (#51277)160:-
Industriella utvecklingstendenser i Europa.. En studie av industrins omställning till stormarknader. Handelsdepartementete, Sthlm 1967. 146 sidor + diagram. Häftad. (#101281)110:-
Industrivisioner. Åtta röster om framtidens svenska industri.. IF Metall och Premiss förlag 2019.141 sidor. Häftad. (#217396)100:-
Inflation and National Survival.. Edited by Clarence C. Walton. New York 1979. 230 pages. Softcover. (#150493)100:-
Inflation as a Global Problem.. Edited by Randall Hinshaw. Baltimore 1972. 166 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120275)170:-
Inflation Theory and Anti-Inflation Policy.. Proceedings of a Conference Held by the International Economic Association at Saltsjöbaden, Sweden. Edited by Erik Lundberg. London 1977. 545 pages. Original cloth. Dust jacket. First edition. (#149263)350:-
Ingelstam, Lars Systemen, överflödet och det gemensamma.. Atlas akademi 2020. 317 sidor. Häftad. (#217286)150:-
Inkomstpolitiska fakta och riktlinjer.. Utgiven av Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO. Sthlm 1971. 287 sidor. Häftad. (#101094)140:-
Innovation, Technology and Finance.. Edited by Arnold Heertje. Basil Blackwell for the European Investment Bank 1988. 211 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170808)150:-
Integrated Cooperatives in the Industrial Society:. The Example of the Kibbutz. Edited by Klaus Bertölke und andere. Assen 1980. 250 pages. Soft covers. (#69625)175:-
Internationales Währungssystems und Inflation.. Aufsätze von F.A. Lutz und Andere. Zürich 1973. 208 pages. Soft covers. (#120193)125:-
International Trade.. Selected readings. Edited by Jagdish Bhagwati. Penguin 1969. 414 pages. Paper back. (#178007)100:-
Irons, Watrous Henry A Study of the Causes Underlying the International Gold Crisis.. Dissertation, Philadelphia 1938. 232 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#181040)175:-
Israel, Joachim m.fl. Det svenska klassamhället. En antologi sammanställd av Andreas Murray. Stockholm 1967. 122 sidor. Pocket. (#210651)100:-
Ist eine gerechte Einkommensverteilung möglich?. Grundfragen der Einkommens- und Vermögenspolitik. Herausgegeben von Dr. Klaus Bolz. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Heinz-Dietrich Ortlieb. Goldmann, München 1972. 153 pages. Pocket. (#36308)100:-
Jacobsson, Per The Market Economy in the World of Today.. Jayne Lectures for 1961. Philadelphia 1961. 77 pages. Original cloth. Repaired dust jacket. Inscribed by the author. (#96423)200:-
Jacoby, Erich H. Agrarian Unrest in Southeast Asia.. New York 1961. 279 pages. Original cloth. (#61126)150:-
Jacoby, Erich H. Människan och jorden.. Sthlm 1971. 339 sidor. Häftad. (#61135)140:-
Jaeger, Ruth M., Stabilization of the Foreign Exchanges. Dissertation, New York Columbia Univ. 1922. 165 pages. Soft covers. Small stamp on title page. Very fine. First edition. (#205840)225:-
Jahrbuch der Handelskammer Steiermark 1958.. Mit dem Jahresbericht der gewerblichen Wirtschaft. 305 pages + plates. Original cloth. (#149186)150:-
Jakob Schlesinger, alias Singer aus Riga, Der methodologische Gehalt der Marxschen Werttheorie.. Dissertation, Jena 1926. 63 pages. Staple.bound. Small stamp on title-page. (#204465)200:-
Jakobsson, Ulf (red) Därför euron - tio ekonomer om den gemensamma valutan. Ekerlids 2003. 206 sidor. Limhäftad. (#217598)130:-
Jalée, Pierre Utsugningen av den tredje världen. Sthlm 1970. 220 sidor. Pocket. (#212474)100:-
James, Henry Francis The Agricultural Industry of Southeastern Pennsylvania.. A Study in Economic Geography. Diss. Philadelphia 1928. XI, 168 pages including figures. Softcover. Stamped. (#110114)250:-
James, R. Warren John Rae I-II.. Political Economist. An account of his life and a compilation of his main writings. Toronto 1965. 487 + 419 pages. Original cloth. Stamped. Ex library copy. (#58005)300:-
Janeway, Eliot The Economics of Crisis:. War, Politics, and the Dollar. New York 1968. 317 pages. Original cloth. (#114709)125:-
Jansson, Birgitta m.fl. (red.) Den glokala utmaningen. Samverkansmönster och näringslivsutveckling i Västsverige.. Atlas 2002. 240 sidor. Häftad. Nyskick. (#217399)150:-
Jansson, Rolf Stålbadet i Degerfors. En lönsamhet till döds.. Illustrerad. Hjalmarson & Högberg 2002. 208 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#217409)150:-
Jantsch, Erich Perspectives of Planning.. Proceedings of the OECD Working Symposium on Long-range Forcasting and Planning. Bellagio, Italy 27th October - 2nd November 1968. Paris 1969. 528 pages. Soft covers. (#49766)175:-
Jeremiah, David Bowen The Causes and Prevention of corporate Bond Default.. Dissertation, Philladelphia 1936. 155 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. (#181018)200:-
Johansson, Lage Arbetets mening?. En dagbok om miljöer och känslor. Efterskrift av Bertil Gardell. Sthlm 1975. 241 sidor. Häftad. (#175370)140:-
Johansson, Sven-Erik Ekonomiska bedömningar av företag och investeringar.. En samling föredrag och uppsatser. Sthlm 1973. 271 sidor. Original klotband. (#122245)170:-
Johnsen, Erik Studies in Multiobjective Decision Models.. Lund 1968. 628 pages. Hard covers. Dust jacket. (#53123)240:-
Johnson, Harry G. Inflation.. Theorie und Politik. München 1975. 152 pages. Soft covers. (#120303)140:-
Johnson, Paul The Recovery of Freedom.. Blackwell, Oxford 1980. 232 sidor. Limhäftad. Nedre hörnet stött. (#207852)135:-
Johnston, J. Econometric Methods.. International student edition. 1963. 300 pages. Softcover. (#172846)150:-
Johnston, T.L. Collective Bargaining in Sweden.. A Study of the Labour Market and its Institutions. London 1962. 360 pp. Cloth. (#34986)200:-
Kahn, Herman a.o. World Economic Development.. Projections from 1978 to the Year 2000. Boulder 1978. 618 pages. Soft covers. (#120321)150:-
Kamitz - Convertibility Multilateralism and Freedom.. World Economic Policy in the Seventies. Essays in Honour of Reinhard Kamitz. Edited by Wolfgang Schmitz. Wien 1972. 326 pages. Original cloth with dustjacket. (#150621)150:-
Kannapin, Hans-Eckhardt Wirtschaft unter Zwang.. Köln 1966. 334 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120064)165:-
Kaplan, Robert S. Indexing Social Security.. An Analysis of the Issues. Washington 1977. 67 pages. Soft covers. (#120299)100:-
Karl Marx & Friedrich Engels.. I utval av Bo Gustafsson. Sthlm 1965. 269 sidor. Pocket. (#177876)100:-
Karlsson, Jan, Arbetets frihet och förnedring. En antologi.. Stockholm 1979. 172 sidor. Limhäftad. Namnteckning (#208051)125:-
Karlsson, Jan, Arbetets frihet och förnedring. En antologi.. Stockholm 1979. 172 sidor. Limhäftad. Stämpel. (#218077)120:-
Karshenas, Massoud Industrialization and Agricultural Surplus.. A comparative study of economic development in Asia. Oxford 1995. 225 pages. Original cloth. Dust jacket. (#46751)175:-
Kaser, Michael Comecon.. Integration Problems of the Planned Economies. Oxford 1965. 215 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102137)150:-
Katzenbach, Jon R. & The RCL Team. Real Change Leaders.. How you can create growth and high performance at your company. London 1996. 410 pages. Paper back. (#169995)120:-
Kelley, Wingate Modern Methods of Executive Control.. Specifically applied to the shoe manufacturing industry. Boston 1930. 212 pages. Original cloth. No jacket. (#35428)170:-
Kellgren, Johan Henric Afhandling om näringstvånget i gemen, och skrån i synnerhet.. Med efterskrift av E.N. Tigerstedt. Sthlm 1954. 60 sidor. Häftad. (#97055)110:-
Kellmann, Rubin Die ländlichen Kreditverhältnisse im ehemaligen Galizien und heutigen Polen. unter besonderer Berücksichtigung des ländlichen Kreditgenossenschaftswesens. Diss. Saalfeld (Berlin) 1936. 228 pages. No covers. Stamped. (#57043)150:-
Kelly, Kevin New Rules for the New Economy.. 10 ways the network economy is changing everything. London 1998. 179 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170086)150:-
Kemp, Norman Abadan.. A First-Hand Account of the Persian Oil Crisis. London 1953. 270 pages + plates and map. Original cloth. No jacket. Slightly water-damaged. (#120210)110:-
Ketterer, Karl-Heinz Probleme der Neo-Quantitätstheorie und der Geldmengenpolitik.. Berlin 1975. 121 pages. Original cloth. No jacket. (#120301)150:-
Kidner, Frank L. California Business Cycles.. Diss. Berkeley and Los Angeles 1946. XIV, 134 pages. Softcover. Stamped. (#78279)130:-
Kieser, Jan och Rydén, Kjell, Samhällsboken. Samhällskunskap för gymnasieskolans tre- och fyråriga linjer.. Illustrerad. 1984. 467 sidor. Limhäftad. (#207795)150:-
King, Peter Modern World Affairs.. Made simple. London 1984. 368 pages. Paper back. (#175304)120:-
Kingsbury, Laura Mabel The Economics of Housing. as Presented by Economists, Appraisers, and Other Evaluating Groups. Diss. New York 1946. XII, 177 pages. Softcover. Stamped. (#99221)175:-
Kjellin, Carl Illustrerat varulexikon för handel och industri. Varuteknisk uppslagsbok över råvaror,deras förekomst, egenskaper, förfalskning och användning, samt därav framställda produkter, statistik osv.. Stockholm, Åhlén & Åkerlund 1927. Stor 8:o 1235 sidor. Illustrerad. Förlagets skinnryggsband. (#192368)750:-
Kleinewefers, Henner Inflation und Inflationsbekämpfung in der Schweiz.. Frauenfeld 1976. 345 pages. Soft covers. (#94966)140:-
Klein, Naomi Chockdoktrinen. Katastrofkapitalismens genombrott.. Ordfront 2007. 679 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Namnteckning. (#208322)140:-
Klevmarken, N. Anders Lönebildning och lönestruktur.. En jämförelse mellan Sverige och USA. Sthlm 1983. 93 sidor. Häftad. (#172467)120:-
Kline, Chester A. Windstorm Insurance.. A Survey of the Nature, Develoment and Present Status of Losses on Land Due to Windstorms. Diss. Philadelphia 1931. 218 pages. Softcover. Stamped. (#115491)200:-
Knoellinger, Carl Erik Labor in Finland.. Cambridge, Mass. 1960. 300 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102295)175:-
Knowledge Management Handbook.. Edited by Jay Liebowitz. CRC Press 1999. Original hard covers. 3 pages with ink markings in margin. (#170118)140:-
Kock, Karin A Study of Interest Rates.. Diss. London (Stockholm) 1929. 252 pages + diagrams. Soft covers. (#45822)350:-
Kock, Karin Sveriges handelsekonomiska läge.. Stockholm 1934. 258 sidor + karta. Förlagsband. (#215680)125:-
Kolare, Harry Framgångens män. Tjugo svenskar av idag som brutit sin egen bana.. Malmö 1931. 208 sidor. Häftad med liten skada på främre omslaget. Ouppskuren. (#215071)125:-
Kolare, Harry Män i täten. Svenska förgrundsmän just nu på skilda banor.. Stockholm 1937. 163 sidor. Häftad. (#215072)150:-
Kollontay, Alexandra Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen.. Sthlm 1972. 272 sidor. Pocket. (#75793)100:-
Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Strategiska utvecklingstendenser.. Näringsdepartementet 2002. 192 sidor. Ds 2002:47 (#217372)100:-
Kornai, János Anti-equilibrium.. A gazdasági rendszerek elméleteiröl és a kutatás feladatairķl. Budapest 1971. 440 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120276)160:-
Korpi, Walter Från undersåte till medborgare. Om fonder och ekonomisk demokrati.. Tiden 1982. 72 sidor. Limhäftad. (#217320)90:-
Koulopoulos, Thomas M. & Frappaolo, Carl Smart Things To Know About Knowledge Management.. Capstone 2000. 222 pages. Soft covers. (#170147)135:-
Kragh, Börje Financial Long-Term Planning.. Sthlm 1967. 157 pages. Soft covers. (#102155)135:-
Kragh, Börje Prisbildningen på kreditmarknaden.. Ränteteoretiska studier med särskild hänsyn till svenska förhållanden. Akad. avh. Uppsala 1951. 224 sidor Häftad. (#48721)125:-
Kramer, Roland Laird The History of Export and Import Railroad Rates and Their Effect Upon the Foreign Trade of the United States.. Diss. Philadelphia 1923. 120 pages. Softcover. Stamped. (#79055)150:-
Kranold, Herman The International Distribution of Raw Materials.. London 1938. 270 pages. Original cloth. Dust jacket. Stamped. (#122715)150:-
Kratz, Althea Hallowell Prosecutions and Treatment of Women Offenders and the Economic Crisis: Philadelphia, 1925-1934.. Dissertation, Philadelphia 1940. 102 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#181036)200:-
Krieger Vasena, A. & Pazos, Javier Wirtschaftsfaktor Lateinamerika.. Neue Wege zur internationalen Kooperation. Düsseldorf 1975. 280 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95121)150:-
Krugman, Paul R. Rethinking International Trade.. Cambridge, Mass. 1990. 282 pages. Soft covers. (#43593)180:-
Kruse, Jürgen Elert Jürgen Elert Krusens .... Allgemeiner und besonders Hamburgischer Kontorist , welcher von den Währungen, Münzen, Gewigten, Maassen, Wechselarten und Usanzen der vornehmsten in und ausser Europa gelegenen Städte und Länder.. Der dritten, oder zum zweytenmal verbesserten und ansehnlich vermehrten neuen Auflage. Hamburg, auf Kosten des Verfassers im Jahr 1766. (16),472 pages. 4:o. Contemporary worn and damaged full leather. (#214998)1000:- (bild)
Kruse, Jürgen Elert Jürgen Elert Krusens .... Allgemeiner und besonders Hamburgischer Kontorist , welcher von den Währungen, Münzen, Gewigten, Maassen, Wechselarten und Usanzen der vornehmsten in und ausser Europa gelegenen Städte und Länder. I-II.. Der vierten, oder zum drittenmal verbesserten und ansehnlich vermehrten neuen Auflage. Hamburg, auf Kosten der sämmtlichen Erben des Verfassers im Jahr 1782-83. Engraved portrait. (20),520 + 376 pages. 4:o. Contemporary half leather. Page 361-368 (Zz) very much foxed, otherwise very little foxing. (#214997)3000:- (bild)
Krüsselberg, Hans-Günter Marktwirtschaft und Ökonomische Theorie.. Ein Beitrag zur Theorie der Wirtschaftspolitik. Mit einem Geleitwort von Theodor Wessels. Freiburg im Br. 1969. 328 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95868)175:-
Kurihara, Kenneth K. Essays in Macrodynamic Economics.. London 1972. 160 pages. Original cloth. Dust jacket. (#57574)165:-
Kuuse, Jan Strukturomvandlingen och arbetsmarknadens organisation.. SAF och dess motparter i en förändrad omvärld. Sthlm 1986. 258 sidor. Häftad. SAF i samhällsutvecklingen. (#55672)150:-
Laestadius, Staffan Produktion utan gränser.. Stockholm 1980. 146 sidor. Häftad. Stämpel. En delrapport från projektet "Sverige i en ny ekonomisk världsordning" (#217352)100:-
Laidler, David et.al. The Illusion of Wage and Price Control. Essays on Inflation, its Causes and its Cures. The Fraser Institute 1976. xxii, (2), 236 pages. Pocket. (#216740)100:-
Laidler, Dew Essays on Money and Inflation.. Manchester 1975. 246 pages. Original cloth with dustjacket. (#150102)150:-
Lancaster, Kelvin Introduction to Modern Microeconomics.. Chicago 1969. VIII, 326 pages. Softcover. (#114335)125:-
Landes, David S. Nationers välstånd och fattigdom.. Varför vissa länder är rika och andra fattiga. Sthlm 2000. 717 sidor. Förlagsband. (#132496)150:-
Landmarks in Political Economy 1-2.. Selected articles from the Journal of Political Economy. Edited by Earl J. Hamilton, Albert Rees, Harry G. Johnson. Chicago 1962. 622 pages. Soft covers. 2 volumes. (#51194)200:-
Lange, Oskar Ekonomisk utveckling och socialism.. Sthlm 1965. 256 sidor. Pocket. bläckunderstrykningar. (#178039)75:-
Lantbruket i Östergötland. Nutid och framtid.. Lantbruksnämnden i Östergötlands län 1973. 152 sidor + 3 kartor i ficka. Häftad. Kungl. Lantbruksstyrelsen Meddelande Ser A Nr 12. (#209268)150:-
Larere, Philippe Une nouvelle classe moyenne.. L'avčnement des techniciens. Paris 1970. 128 pages. Paperback. (#97180)100:-
Larsson, Anders Structure and Change.. Power in the Transnational Enterprise. Diss. Uppsala 1985. 204 pages. Soft covers. (#50377)150:-
Larsson, Jan Ungdom i industrin. En studie av arbetsanpassning mot bakgrund av statusbalansteori och referensgruppteori.. Akademisk avhandling, Lund 1976. 213 sidor. Häftad. (#217303)150:-
Lavallée, Noirot & Dominoque Économie de la Chine socialiste.. Preface de Jaques Duclos. Genčve 1957. 512 pages + map. Soft covers. (#149529)150:-
Lavigne, Marie The Socialist Economies of the Soviet Union and Europe.. London 1974. 396 pages. Softcover. (#150106)150:-
Lebergott, Stanley Manpower in Economic Growth:. The American Record Since 1800. New York 1964. xii, 561 pages. Original cloth. No jacket. Ex library in good condition. (#104904)200:-
Lehmann, Gerhard Wirtschaftswachstum in Gleichgewicht.. Eine System-Dynamics-Studie sozio-ökonomischer Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahr 2000. Stuttgart 1975. 357 pages. Soft covers. (#93851)145:-
Lekachman, Robert Economists at Bay.. Why the Experts will Never Solve your Problems. New York 1976. 312 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93909)150:-
Lemne, Lars Den framtida jordbruksproduktionens inriktning och omfattning.. Aa Upps. 1946. XV, 174 sidor. Häftad. (#119285)150:-
Lenin, V.I. New Data for V.I. Lenin's Imperialism.. The Highest Stage of Capitalism. Edited by E. Varga and L. Mendelsohn. New York 1940. 322 pages. Hard covers. A few pages with pencil-underlinings. (#51208)200:-
Les données et les conditions de la croissance ëconomique.. Memorandum présenté par six Instituts et Centres européens de recherche économique. Paris 1966. 124 pages. Soft covers. (#174923)125:-
Letiche, John M. Balance of Payments and Economic Growth.. New York 1959. 378 pages. Original cloth. Dust jacket. 8 pages with pencil-underlinings. (#42358)185:-
Lewan, Nils Landsbebyggelse i förvandling. En studie av utvecklingen i Skåne sedan 1910 med särskild hänsyn till arbetstillfällenas omfördelning.. Lund 1967. 228 sidor. Häftad. Dedikation. (#188723)180:-
Levinson, Charles Inflation.. Das weltweite Phänomen. Hamburg 1972. 267 pages. Original cloth in dustjacket. (#156852)140:-
Lewis, Michael The New Thing.. A Silicon Valley story. New York 2000. 269 pages. Original cloth. Dust jacket. One leave folded. (#170005)150:-
Lewis, W. Arthur Growth and Fluctuations 1870-1913.. London 1978. 333 pages. Original cloth. Stamped. (#61049)250:-
Levitan, Sar A. Ingrade Wage-Rate Progression in War and Peace.. A problem in wage administration techniques. Dissertation, Plattsburg 1950. 141 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Fine copy. (#181000)175:-
Liang Chu Chang A Study of the Industrial and Agricultural Development Departments of American Railroads.. Diss. Peiping 1933. 208 pages. Softcover. Stamped. (#88488)200:-
Lidén, Lars Makten över företaget.. En analys av ansvarsfördelningen mellan bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. SNS 1966. 199 sidor. Häftad. (#101212)120:-
Lifschitz, F. Untersuchungen über die Methodologie der Wirtschaftswissenschaft.. Leipzig 1909. 96 pages. Soft covers. Stamped and lable. (#179133)150:-
Liljefors, Åke O. och Braunerhielm, Erik Världshandel i omvandling.. 2:a upplagan, SNS, Sthlm 1968. 172 sidor. Häftad. (#170776)120:-
Liljenberg, Anders Customer-geared competition.. -a socio-Austrian explanation of Tertius Gaudens. xiii + 542 pages. Softcover. (#172821)200:-
Lindberg, Niels Idealer og regler i anvendt økonomik.. Aa Kbhvn 1951. 470 sidor. Häftad. Stämpl. (#88664)250:-
[Linderstedt, Erik] Critique öfwer en nyligen utkommen skrift om banquen.. Stockholm, Lange 1767. 16 sidor. 4:o. I ett senare marmorerat pappband med klotrygg. Otydlig ägar-stämpel på titelbladet. (#209548)300:-
Lind, Hans Tanken bakom tänkte ekonomier.. Om forskningsstrategi i modern nationalekonomi. 198 sidor. Sthlm 1990. Häftad. (#172464)150:-
Lindström, K. Finanssvindelaffären John Law.. (1718-1720) av P.A. Cochut (1853) jämte några ur finanslitteraturen hämtade bilder och profiler. Sthlm 1938. 132 sidor + planscher. Häftad. (#91829)150:-
Lindström, K. Finanssvindelaffären John Law.. (1718-1720) av P.A. Cochut (1853) jämte några ur finanslitteraturen hämtade bilder och profiler. Sthlm 1938. 132 sidor + planscher. Häftad. Dedikation (#208890)150:-
Lindström, Sverker och Nordin, Sten Vem äger storföretagen?. Stockholm 1977. 202 sidor. Pocket. (#219446)100:-
Link, Ruth Gränslös utveckling. Sverige i en transnationaliserad värld.. Sekretariatet för framtidsstudier 1982. 232 sidor. Häftad. En sammanfattning av projektet "Sverige i en ny ekonomisk världsordning." (#217321)150:-
Little, I.M.D. A Critique of Welfare Economics.. Oxford 1960. 302 pages. Soft covers. (#51896)140:-
Livijn, Claes-Olof Finanshistoriska studier.. Illustrerad. Sthlm 1971. 224 sidor. Stort format. Original pappband. Fint ex. (#178321)200:-
Locke, John, Abbrégé de l'essay de monsieur Locke, sur l'entendement humain.. Traduit de l'anglois par monsieur Posset. Aux dépens de Jean Fr. Edman, Uppsala 1792. x,283,(5) pages. Contemporary half leather. One page torn without loss of paper. (#202993)600:- (bild)
Loichot, Marcel La réforme pancapitaliste.. Paris 1966. 216 pages. Soft covers. (#120719)130:-
Lomborg, Björn Cool it. Den skeptiska miljövännens guide till den globala uppvärmningen. Första upplagan, andra tryckningen. Sthlm 2008. 223 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#212200)150:-
Lord Robens Human Engineering.. London 1970. 186 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95204)150:-
Lowe, Adolph Politische Ökonomik.. Frankfurt am Main 1965. 362 pages. Soft covers. Politische Ökonomie, Geschichte und Kritik. (#57471)140:-
Love, Robert A. Federal Financing.. A study of the methods employed by the treasure in its borrowing operation. Dissertation, New York 1931. 263 pages + tables. Soft covers. Small stamp on front cover. Fine copy. (#181027)175:-
Lubell, Harold Middle East Oil Crises and Western Europe's Energy Supplies.. Baltimore 1963. 234 pages. Original cloth with dustjacket. (#150127)150:-
Ludovici, Carl Günther Eröffnete Akademie der Kaufleute: oder vollständiges Kaufmanns-Lexicon, woraus sämmtliche Handlungen und Gewerbe, mit allen ihren Vortheilen, und der Art, sie zu treiben, erlernet werden können.. Zweyter Theil. C bis G. Leipzig 1753. (2),1182 pages (2364 columns). Contemporary half leather with worn surface. Nur Theil 2 von 5, Only part 2 of 5 (#208746)500:-
Lundahl, Mats En utopisk världsordning och andra essäer om ekonomisk utveckling och underutveckling. Stockholm 1978. 259 sidor. Pocket. Stämpel. (#218368)90:-
Lundberg - On Income Policy.. Papers and Proceedings from a Conference in Honour of Erik Lundberg. Sthlm 1969. 275 pages. Original cloth. Dust jacket. One of a special edition of one hundred copies. (#138876)250:-
Lundberg, Erik Ekonomiska kriser förr och nu.. Sthlm 1983. 213 sidor. Häftad. Några få sidor med rikligt med blyertsunderstr. (#60121)100:-
Lundberg, Erik Ekonomiska kriser förr och nu.. Stockholm 1983. 213 sidor. Limhäftad. (#2318)130:-
Lundberg, Erik Produktivitet och räntabilitet.. Studier i kapitalets betydelse inom svenskt näringsliv. Sthlm 1961. 286 sidor. Original pappband. Ett par blad med veck. (#62592)150:-
Lundberg, Erik Studies in the Theory of Economic Expansion.. Kelley Reprint. New York 1964. 265 pages. Original cloth. (#59756)175:-
Lundberg, Erik m.fl. Svensk finanspolitik i teori och praktik.. Sth 1960. 457 sidor. Häftad. (#6828)140:-
Lundberg, George A. Social Research.. A Study in Methods of Gathering Data. New York 1951. 426 pages. Original cloth. (#138266)250:-
Lundberg, George A. Social Research.. A Study in Methods of Gathering Data. Second edition, New York 1942. 426 pages. Original cloth. (#59798)250:-
Lundberg, Lars Handelshinder och handelspolitik.. Studier av verkningar på svensk ekonomi. Sthlm 1976. 410 sidor. Häftad. (#143119)175:-
Lundenmark, Tomas och Nilsson, Christer Slaget om riksavtalet. En berättelse om tillkomsten av Förhandlingsrådet och en ny modell för samspel på arbetsmarknaden.. 2001. 86 sidor. Förlagsband. (#217373)120:-
Läge, Friedrich-Karl Secular Inflation.. Dordrecht 1961. 106 pages. Original cloth. Dust jacket. In English. (#101436)150:-
Lönnroth, Johan Politisk ekonomi. Svenska och internationella tanketraditioner.. Arbetarkultur 1989. 183 sidor. Häftad. Stämpel. (#218180)135:-
Lönnroth, Johan & Hansson, Hans Ekonomi för alla.. Göteborg 1991. 165 sidor. Häftad. (#172468)100:-
Mabon, Hunter Job Analysis.. Measurement problems and applications. 126 pages. Softcover. (#172830)130:-
MacDougall, Donald The World Dollar Problem.. London 1957. 622 pages. Original cloth with dustjacket. (#150125)150:-
Macfarlane, L. J. The Right to Strike.. Stamped. 201 pages. 1981. Softcover. (#172825)100:-
Mack, Russell H. The Cigar Manufacturing Industry.. Factors of Instability Affecting Production and Employment in the Cigar Manufacturing Industry. Diss. Philadelphia 1933. XII, 140 pages. Softcover. Stamped. (#115601)500:-
Maclaren, Leon Nature of Society and Other Essays.. School of Economic Science, London no date (c. 1980) 282 pages. Paper back. (#188506)125:-
MacLaurin, Ian Tiger by the Tail.. A life in business from Tesco to Test Cricket. London 1999. 230 pages. Original cloth. Dust jacket. (#169993)150:-
Magdoff, Harry Imperialismens politiska ekonomi.. En studie av Förenta Staterna i imperialismens epok. Sthlm 1969. 188 sidor. Pocket. (#131700)100:-
Magdoff, Harry Imperialismens politiska ekonomi.. En studie av Förenta Staterna i imperialismens epok. Sthlm 1972. 200 sidor. Pocket. Stämpel. (#219438)90:-
Magee, James Dysart Money and Prices.. A Statistical Study of Price Movements. Diss. Chicago 1913. 89 pages. Softcover. Stamped. (#73713)125:-
Magnússon, Guđmundur Production under Risk.. A Theoretical Study. Diss. Uppsala 1969. 288 pages. Soft covers. (#48431)165:-
Magnusson, Lars Den tredje industriella revolutionen - och den svenska arbetsmarknaden. Prisma 2000. 160 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#217648)140:-
Maitland, James An Inquiry into the Nature and Origin of Public Wealth,. and into the Means and Causes of Its Increase (1804). Edited with an introduction and revisions appearing in the 2nd edition (1819) by Morton Paglin. Kelley Reprint, New York 1966. 482 pages. Original cloth. Pencil underlinings. (#58214)150:-
Malthus, T.R Om befolkningsfrågan.. Introduktion och urval av Georg Borgström. Tema 1969. 316 sidor. Pocket. (#207356)100:-
Malthus, T.R Om befolkningsfrågan samt debatten kring denna. Introduktionstexter och urval av Georg Borgström under medverkan av Greta Borgström. Stockholm 1969. 316 sidor. Pocket. (#219859)100:-
Mandel, Ernest Iniciaįao ā teoria econķmica marxista.. Porto 1975. 75 pages. Softcover. 4.a ediįao. (#154022)100:-
Mandel, Ernest Marxistische Wirtschaftstheorie 1-2.. Suhrkamp 1972. 934 pages. Paper back. 2 volumes. (#183322)200:-
Marktwirtschaft und soziale Verantwortung.. Herausgegeben von Bodo B. Gemper in Verbindung mit der Evangelischen Akademie Loccum. Köln 1973. 574 pages. Soft covers. (#149168)160:-
Martin, Hans-Peter & Schumann, Harald Globaliseringsfällan.. Angreppet på demokrati och välfärd. Sthlm 1997. 319 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#73162)150:-
Marx and Modern Economics.. Edited by David Horowitz. New York 1968. 380 pages. Soft cover. (#172413)140:-
Mason, David H. How Western Farmers are Benefited by Protection.. Chicago 1875. 112 pages. Original red wrappers woth small tears and stamped on front cover (former owners stamp) (#203261)500:- (bild)
Matsushita, Shutaro The Economic Effects of Public Debts.. Diss. New York 1929. 186 pages. Softcover. Stamped. (#154855)400:-
Mayle, Peter Expensive Habits.. Pan Books, London 1992. 212 pages. Paper back. As new. (#188040)100:-
Maynard, Geoffrey & van Ryckegham, W. A World of Inflation.. London 1976. 272 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120323)160:-
McCord, Norman The Anti-Corn Law Leauge 1838-1846.. London 1958. 226 pages. Original cloth. Ink-markings in margins. (#84222)160:-
McCulloch, J.R., A Dictionary, Practical, Theoretical, and Historical, of Commerce and Commercial Navigation.. Illustrated with maps and plans. A new edition, corrected, enlarged, and improved. London, Longman. Brown, Green, and Longmans 1844. xix,1378 pages + Maps. Worn original cloth. Some maps with tears. (#205463)450:-
McCulloch, J.R., A Dictionary, Practical, Theoretical, and Historical, of Commerce and Commercial Navigation.. Illustrated with maps and plans. A new edition, corrected, enlarged, and improved; with a supplement. London, Longman. Brown, Green, and Longmans 1847. xxii,1469 pages. Slightly worn full leather (calf) binding. (#204339)650:- (bild)
McGarvey, Darren Fattigsafari. Översättning av Jens Ahlberg. Atlas 2020. 316 sidor. Limhäftad. (#217999)130:-
McNaughton, Wayne Leslie, The Development of Labor Relations Law.. Dissertation, Washington, Columbia Univ. 1941. (6),197 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205849)200:-
Mead, Richard Ramsay, An Analysis of the Decline of the Anthracite Industry Since 1921.. Dissertation, Philadelphia 1935. 122 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205886)170:-
Mehrlin, Georges Der Suezkanal als Konjunkturanzeiger der Weltwirtschaft.. Diss. Zürich 1945. XXII, 221 pages. Softcover. Stamped. (#146554)200:-
Meidner, Rudolf Svensk arbetsmarknad vid full sysselsättning.. Akademisk avhandling Sthlm 1954. 341 sidor. Häftad. Stämpel. (#53269)250:-
Meier, Gerald M. Leading Issues in Development Economics.. Selected materials and commentary. 1964. 572 pages. Soft cover. (#172463)150:-
Meijling, Jesper Marknad på villovägar.. Premiss förlag 2014. 121 sidor. Häftad. Nyskick. (#217540)110:-
Meister, Albert L'inflation créatrice.. Essai sur les fonctions socio-politiques de l'inflation. Presses universitaires de France 1975. 312 pages. Soft covers. (#120763)150:-
Mellon, Helen Josephine Credit Control.. A Study of the Genesis of the Qualitative Approach to Credit Problems. Intr. B.H. Beckhart. Diss. Washington 1941. XII, 134 pages. Softcover. Stamped. (#79016)200:-
Merrick, Robert G. The Modern Credit Company.. Its Place in Business Financing. Diss. [Baltimore] 1922. 73 pages. Softcover. Stamped. (#145448)75:-
Michener, Anna M. The Budget System of Frankfurt-on-the-Main.. Diss. New York 1920. 127 pages + diagrams. Softcover. Stamped. (#109727)150:-
Mikesell, Raymond F. Foreign Investment in the Petrolium and Mineral Industries.. Case Studies of Investor-Host Country Relations. Baltimore 1976. 460 pages. Original cloth with dustjacket. (#150110)150:-
Miller, Margaret Rise of the Russian Consumer. London 1965. 254 pages. Pocket. (#219557)100:-
Mill, John Stuart On Bentham and Coleridge. With and introduction by F.R. Leavis. London 1962. 170 pages. Soft cover. (#172420)120:-
Mill, John Stuart The Six Great Humanistic Essays.. With an introduction by Aldert William Levi. New York 1969. 362 pages. Paperback. Covers in plastic film. (#87623)100:-
Mill, John Stuart Three Essays. On Liberty, Representive Government, The Subjection of Women.. With an introduction by Richard Wollheim. Oxford University Press 1978. xxvi,550 pages. Paper back. (#213240)150:-
Mills, Frederick C. Statistical Methods .... Third edition. London 1965. 842 pages. Original cloth. Dustjacket. (#59415)250:-
Mishan, E.J. 21 felslut i den ekonomiska debatten.. Stockholm 1970. 230 sidor. Pocket. (#209431)100:-
Mishan, E.J. Ekonomisk tillväxt - till vilket pris?. Lund 1971. W&W serien 277. Översättning av Leif Björk. 239 sidor. Pocket. (#210543)100:-
Mitchell, Wesley C. The Backward Art of Spending Money.. New York, Kelley 1950. 421 pages. Original cloth. Foxed corners. (#61419)145:-
Models of Political Economy.. Edited by Paul Whiteley. London 1980. 388 pages. Softcover. (#150494)150:-
Monopoly and Competition.. Selected readings. Edited by Alex Hunter. Penguin 1969. 429 pages. Paper back. (#178010)100:-
Montgomery, Arthur Notes on post-war wages.. Åbo 1931. 20 pages. Disbound. No wrappers. (#220784)100:-
Mosak, Jacob L. General-Equilibrium Theory in International Trade.. Bloomington 1944. 187 pages. Hard covers. Stamped. (#49913)225:-
Mowery, David C. & Rosenberg, Nathan Förnyelsens vägar. Teknologiska förändringar i 1900-talets Amerika.. SNS Förlag 1999. 190 sidor. Häftad. Stämpel. Liten lapp påklistrad på ryggen. (#217803)130:-
Muckle, Friedrich Saint-Simon und die ökonomische Geschichtstheorie.. Ein Beitrag zu einer Dogmengeschichte des historischen Materialismus. Jena 1906. vi,45 pages. Sawn as issued in printed wrappers. Very fine copy. (#186478)300:-
Muller, Charlotte Feldman, Light Metals Monopoly.. Dissertation, New York, Columbia Univ. 1946. 279 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205857)175:-
Musulin, Janko Die kranke Weltmacht.. Niedergang und Wiederaufstieg der amerikanischen Gesellschaft. Wien 1969. 304 pages. Original cloth. Dust jacket. (#120116)150:-
Muthesius, Volkmar Augenzeuge von drei Inflationen.. Erinnerungen und Gedanken eines Wirtschaftspublizisten. Frankfurt 1973. 239 pages. Original cloth in dust jacket. Very fine Second edition. (#179488)150:-
Muthesius, Volkmar Die Zukunft der D-Mark.. Frankfurt a. M. no date. 102 pages. Original hardcover in dustjacket. (#155679)125:-
Myers, William Irving An Economic Study of Farm Layout.. Illustr. Diss. Ithaca, NY 1920. Pag. 385-563. Softcover. Stamped. (#145163)300:-
Myhrman, Johan Monetary Policy in Open Economies.. Diss. Sth 1975. 250 pp. 4:o. Soft covers, (#42815)200:-
Myint, H. The Economics of the Developing Countries.. London 1964. 192 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93627)150:-
Müller, Arne Smutsiga miljarder. Den svenska gruvboomens baksida.. Skellefteå 2013. 233 sidor. Häftad. (#217567)145:-
Münsterberg, Hugo Philosophie der Werte. Grundzüge einer Weltanschauung.. Leipzig 1908. viii,486,(2) pages. With both wrappers in elegant half leather. (#189623)250:-
Münsterberg, Hugo Philosophie der Werte. Grundzüge einer Weltanschauung.. Leipzig 1921. viii,486 pages. cloth. (#199418)250:-
Myrdal, Alva Folk och familj.. Stockholm 1944. 496 sidor. Häftad utan omslag. Ryggen sprucken. Stämpel. (#35141)140:-
Myrdal, Gunnar Asian Drama.. An Inquiry into the Poverty of Nations. An abridgment by Seth S. King. New York 1972. 464 pp. Paperback. (#42746)90:-
Myrdal, Gunnar Asiatiskt drama.. En undersökning om nationernas fattigdom. 1. Politiska problem i Sydasien. Sthlm 1968. 367 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#79326)150:-
Myrdal, Gunnar Asiatiskt drama 1-3.. En undersökning om nationernas fattigdom. 1. Politiska problem i Sydasien. 2. Ekonomiska och sociala problem i Sydasien. 3. Arbetskraftens utnyttjande. (2-3 i sammandrag av Kjell Eriksson, Horst Hart och Benny Hjern.) Sthlm 1969-70. 367 + 254 + 317 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. 3 volymer. (#161642)450:-
Myrdal, Gunnar Ekonomisk teori och underutvecklade regioner.. Sthlm 1969. 180 sidor. Häftad. Nyskick. (#68690)150:-
Myrdal, Gunnar Jordbrukspolitiken under omläggning.. Stockholm 1938. 128 sidor. Häftad. (#198835)150:-
Myrdal, Gunnar Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen.. Sthlm 1969. 95 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#51005)80:-
MYRDAL, GUNNAR Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen.. Stockholm 1968. 96 sidor. Häftad. (#194035)100:-
Myrdal, Gunnar Planhushållning i välfärdsstaten.. Tiden 1961. 259 sidor. Häftad. Stämpel. något skadat omslag. (#218805)150:-
Myrdal, Gunnar Politiskt manifest om världsfattigdomen.. En sammanfattning och fortsättning av Asiatiskt drama. Sth 1970. 365 sidor. Inbunden. (#35584)150:-
Myrdal, Gunnar Rika och fattiga länder. Stockholm 1957. Översättning av James Rössel. 218 sidor. Häftad. (#210795)100:-
Myrdal, Gunnar Världsekonomin.. Sth 1956. 487 sid. Inbunden. (#52127)175:-
Månsson, Fabian Giv oss åter våra millioner!. Spannmålstullens behandling i Riksdagen 1913. Stockholm 1914. 96 sidor. Häftad. (#189341)150:-
Mörtvik, Roger Turboekonomin. Den globala kampen om jobb och välfärd.. Premiss förlag 2006. 224 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#217330)120:-
Nachemson-Ekwall, Sophie Hållbar ägararkitektur för Sverige. En idéskrift från Global Utmaning. Global Utmaning 2016. 138 sidor. Häftad. (#219318)115:-
Napoleoni, Claudio Grundzüge der modernen ökonomischen Theorien.. Suhrkamp 1968. 146 pages. Paperback. (#48842)100:-
Narayan, Deepa (editor) Empowerment and Poverty Reduction. A Sourcebook.. Rhe World Bank, Washington DC 2002. 371 pages. Paper back. (#217859)150:-
Nationalbokföring 1946-1950. Beräkningsmetoder och användning för nationalbudgetering.. Meddelande från Konjunkturinstitutet. Stockholm 1951, 226 sidor. Häftad. Namnteckning. (#219046)150:-
Nationalekonomiska föreningen 1877-1927.. Minnesskrift. Illustrerad. Sthlm 1927. 235 sidor. Häftad. (#122662)150:-
National Income Statistics.. Sources and Methods. [Published by]: Central Statistical Office, London 1956. 387 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93950)200:-
Nell-Breuning, Oswald v. Theorie und Praxis der Gewerkschaften.. Europäische Verlagsanstalt 1969. 160 pages. Paper back. (#181654)120:-
Nelson, Milton Nels Open Price Associations.. Diss. Illinois 1921. 242 pages. Soft covers. Stamped. (#56197)185:-
Neurath, Carolina Den stora bankhärvan. Finansparet Hagströmer och Qvibergs uppgång och fall.. Stockholm 2011. 286 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#214895)150:-
New Economic History.. Selected Readings. Edited by Peter Temin. London 1973. 445 pages. Paperback. A few ink-underlinings. Stamped. (#61830)80:-
Nicander, Dan Vitbok Eslöv. Erfarenheter från nedläggningen av Volvo Excavators.. Eslövs kommun 2001. 145 sidor. Häftad. (#217544)100:-
Nicolson, J. Shield Principles of Political Economy I-III.. Second edition. London 1902. xv, 451 + xiii, 339 + xi, 460 pages. Original cloth. 3 volumes. Ex library in good condition. (#156093)700:-
Noback, Friedrich Der Commis in den verschiedenen Kreisen seines Wirkens als Buchhalter, Kassirer, Correspondent, Lagerdiener, Reisender, Disponent und im Kleinverkehr. Seine Stellung und seine Aussichten. Leipzig, Otto Wigand 1844. 15x12 cm. VIII,485,(1) pages. Halblederband der Zeit mit Rvg. Etwas. berieben. Der Kaufmann als Lehrling, Commis und Prinzipal. Zweiter Band (#197731)450:-
Noback, Friedrich Der Handels-Lehrling. Sein Beruf, seine Stellung, seine Bildung. Ein Geschenk für die Zöglinge des Handels und diejenigen, welche sich ihm widmen wollen.. Erste Auflage. Leipzig, Wigand 1842. 15x12 cm. XVI,496 pages. Halblederband der Zeit mit verzierter Rücken. Etwas berieben. Der Kaufmann als Lehrling, Commis und Prinzipal. Erster Band. (#197227)450:-
Nordcross, Carl, Lump-Sum Settlements in Workmen's Compensation.. Dissertation, New York City, Columbia Univ. 1936. (6),xvi,(3),127 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205846)250:-
Norling, Per Tjänstekonstruktion.. Karlstad 1993. 308 sidor. Häftad. (#172853)140:-
Norström, Göran Transportgeografiska studier i svensk utrikeshandel.. Sthlm 1973. 426 sidor. Häftad. (#175484)175:-
North, Douglass C. Institutionerna, tillväxten och välståndet.. SNS Förlag 1993. 224 sidor. Förlagsband. (#215084)150:-
Nove, Alec The Soviet Economy.. An Introduction. London 1961. 328 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102315)150:-
Nove, Alec The Soviet Economy.. An Introduction. New York 1963. 328 pages. Soft covers. (#61143)120:-
Nove, Alec & Donnely, Desmond Trade with Communist Countries.. London 1960. 184 pages. Original cloth with dustjacket. (#150095)150:-
Näringsliv i omvandling.. En studie av branchrationaliseringen i Sverige under åren 1958-1962. Utförd av en arbetsgrupp inom SNS. Sthlm 1964. 351 sidor. Häftad. (#96505)150:-
Objektivitetsproblemet i ekonomisk vetenskap.. Red: Carl-Henrik Grenholm och Gert Helgesson. Uppsala 1998. 144 sidor. Häftad. Studies in Ethics and Economics 4. (#40064)100:-
Ogle, George E. South Korea. Dissent within the Economic Miracle. London 1990. xvi, 189 pages. Softcover. Signature by former owner. (#217698)150:-
Ohlin, Bertil Obekväma fakta.. Sthlm 1971. 170 sidor. Häftad. (#49745)140:-
Ohlin, Bertil Utrikeshandel och handelspolitik.. Fjärde kompletterade upplagan. Sthlm 1949. 294 sidor. Med bevarade omslag i nytt klotband. Lite blyertsförstr. (#74402)170:-
Ohlin, Bertil Utrikeshandel och handelspolitik.. Sjätte reviderade och utvidgade upplagan. Sthlm 1959. 387 sidor. Häftad. (#100952)150:-
Ohmae, Kenichi End of the Nation State. The Rise of Regional Economies.. London 1995. x,214 pages. Paper back. (#212691)100:-
Okoso-Amaa, Kweku Rice Marketing in Ghana.. An analysis of government interventions in business. Diss. Uppsala 1975. 102 pages. Soft covers. (#48418)135:-
Okun, Arthur M. Prices and Quantities:. A Macroeconomic Analysis. Oxford 1981. 368 pages. Soft covers. Pencil and ink underlinings. (#57558)140:-
Om Mynt och Varu-Representation.. Sthlm, Nordström, 1823. 74 sidor. Oskuren i original gråpappersomslag. (#126009)250:-
On Some Neglected British Economists.. A Rediscovery. Kelley, New York no date. 48 pages. Soft covers. (#98876)80:-
Ormerod, Paul Butterfly Economics.. A new general theory of social and economic behavior. New York 1998. 217 pages. Original cloth. Dust jacket. (#170125)150:-
Ortmark, Åke Skuld och makt.. En kapitalistisk historia. Medici, Rothschild, Rockefeller, Wallenberg. Sthlm 1982. 409 sidor. Pocket. (#116169)100:-
Ortmark, Åke Skuld och makt. En kapitalistisk historia. Medici, Rothschild, Rockefeller, Wallenberg.. Sthlm 1981. 409 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#102795)150:-
Owen, Geoffrey Industrin i USA.. Pan 1968. 195 sidor. Pocket. (#116270)100:-
Oxford Economic Atlas of the World.. Oxford 1954. 113 maps + 152 pages text. Ocl. (#52577)150:-
Paarlberg, Don Great Myths of Economics.. New York 1968. 206 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93611)150:-
Packard, Vance Skrotmakarna. Stockholm 1961. 285 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#209305)150:-
Patel, Alpesh B. Trading Online.. A step-by-step guide to cyberprofits. Pitman Publ. London 1999. 362 pages. Paper back. (#169886)150:-
Patel, Surendra J. Technological Transformation V.. The Historic Progress. Aldershot 1995. 280 pages. Hard covers. (#51175)175:-
Pedersen, H. Winding Omkostninger og prispolitik.. Lite blyertsförsrtrykningar. 267 sidor. 1945. Häftad. (#172587)140:-
Pedersen, H. Winding Omkring den moderne pristeori.. Kbhvn 1939. 92 sidor. Häftad. Dedikation till Erik Lindahl. Særtryk af "Nationaløkonomisk tidskrift" 1939. (#51142)145:-
Pedersen, Jørgen Fuld beskæftigelse og økonomisk tryghed. samt andre afhandlinger. Kbhvn 1945. 129 sidor. Häftad. (#40081)150:-
Pell, Claiborne Megalopolis Unbound.. The Supercity and the Transportation of Tomorrow. New York 1966. 233 pages + plates. Soft covers. Inscribed by the author. (#98796)150:-
Pengar till godo.. Om den tvetydiga ekonomin. Sthlm 1996. 296 sidor. Häftad. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn. (#62974)130:-
Pen, J. Modern nationalekonomi. Sthlm 1970. Översättning av Lennart Edberg. 280 sidor. Pocket. (#210954)100:-
Pentzlin, Heinz Ist unser Wohlstand noch zu retten?. Bastei-Lübbe 1981. 144 pages. Pocket (#120328)100:-
Perby, Maja-Lisa Konsten att bemästra en process. Om att förvalta yrkeskunnande.. Gidlunds 1995. 285 sidor. Förlagsband. Svag stämpel. (#218825)150:-
Peter, Hans Grundprobleme der theoretischen Nationalökonomie I-III.. I. Wert, Preis, Profit. II. Der Gesamtprozess in der Entwicklung. III. Automatischer Prozess und gestaltete Volkswirtschaft. Fragen der angewandten Theorie. Stuttgart 1933-37. x, 204 + viii, 170 + viii, 137 pages. Bound in simple half cloth. Title page repaired. (#105010)500:-
Pettersson, Lars-Olof Från rivstart till stopplag. Privatiseringensvågen i välfärden 1979-2001.. Agora, Stockholm 2001. 144 sidor. Häftad. (#219170)140:-
Pink, M. Alderton The Defence of Freedom.. London 1935. xii, 224 pages. Original cloth. No jacket. A few pencil-markings in margins. (#136311)150:-
Piquet, Howard S. Building and Loan Associations in New Jersey.. Diss. Princeton 1930. XXX, 343 pages. Softcover. Stamped. (#124513)125:-
Planung ohne Planwirtschaft.. Frankfurter Gespräch der List Gesellschaft 7.-9. Juni 1963. Herausgegeben von Alfred Plitzko. Basel 1964. xvi,297 pages. Original cloth in dust jacket. (#179268)160:-
Plundring eller planhushållning.. Råvarugruppen 1980. 509 sidor. Häftad. Stämpel. (#217538)140:-
Polanyi, Michael Full Employment and Free Trade.. Cambridge 1945. x,155 pages. Original cloth. No jacket. 7 pages with pencil-underlinings. (#201624)145:-
Polhem, Christopher Efterlämnade skrifter II.. Nationalekonomiska och politiska skrifter. Red. av Gösta Lindeberg. Uppsala 1951. 504 sid. Inbunden. Lychnos-biblioteket 10:2. (#40544)210:-
Policies to Combat Depression.. A Conference of the Universitys - National Bureau Committee for Economic Research. Princeton 1956. 418 pages. Original cloth. Dust jacket. (#40724)225:-
Policy Making in a Disorderly World Economy.. The industrial institute for economic and social research, Stockholm. Energy and economic structure research report no. 3. IUI Conference reports 1983:1. 417 pages. Softcover. (#172820)250:-
Pond, Chester Baldwin, Full Value Real Estate Assessment as a Prerequisite to State Aid in New York.. Dissertation, Ithaca, Cornell Univ. 1931. (2),189 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205853)200:-
Postel-Vinay, Gilles La rente foncičre dans le capitalisme agricole.. Analyse de la voie "classique" du développement du capitalisme dans l'agriculture ā partir de l'exemple du soissonnais. Paris 1974. 286 pages. Softcover. (#161064)175:-
Post-Industrial Society.. Proceedings of an International Symposium held in Uppsala 1977. Edited by Bo Gustafsson. London 1979. 238 pages. Original cloth. Dust jacket. (#60800)150:-
Post-Keynesian Economics.. Edited by Kenneth K. Kurihara. New Brunswick 1954. 442 pages. Original cloth. Some 20 pages with pencil underlinings. (#57589)175:-
Pratten, C.F. A Comparison of the Performance of Swedish and U.K. Companies.. Cambridge 1976. 154 pages. Softcover. (#128403)125:-
Pritzkoleit, Kurt Männer, Mächte, Monopole.. Hinter den Türen der westdeutschen Wirtschaft. Düsseldorf 1953. 432 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93809)150:-
Problem kring inflation och penningvärde.. Med bidrag av Harald Dickson m.fl. med inledning av Krister Wickman. Prisma 1965. 124 sidor. Pocket. (#209433)100:-
Puu, Tõnu Studier i det optimala tillgångsvalets teori.. Akad. avh. Uppsala 1964. 311 sidor. Häftad. (#48650)125:-
Pålsson Syll, Lars Den dystra vetenskapen. Om nationalekonomins och nyliberalismens kris. Atlas 2001. 178 sidor. Häftad. (#218919)125:-
Pössinger, Hermann Landwirtschaftliche Entwicklung in Angola und Moįambique.. Mit 51 Tabellen, 16 Karten und 3 Schaubildern. München 1968. 284 pages. Soft covers. (#93944)150:-
Quensel, Carl-Erik Studentekonomi.. Studieutgifter och finansieringssätt åren 1951-1952. Lund 1957. 168 sidor. Häftad. (#15057)120:-
Radetzki, Marian En ny ekonomisk världsordning?. Lund 1976. 160 sidor. Pocket. (#211169)100:-
Radical Reaction.. Essays in Competition and Affluence. Edited by Ralph Harris. London 1961. 306 pages. Original cloth with dustjacket. (#150632)150:-
Radnķti, Éva A kúszķ infláciķ elméleti pronlémái.. Budapest 1974. 264 pages. Soft covers. (#120739)125:-
Rahner, Werner Bilanz, Geldwert und Konjunktur.. Diss. Frankfurt am Main 1936. 134 pages. Softcover. Stamped. (#111148)160:-
Ramström, Dick The Efficiency of Control Strategies.. Communication and Decision-making in Organizations. Diss. Uppsala 1967. 442 pages. Soft covers. (#48625)200:-
Raschid, Schewket Die türkische Landwirtschaft als Grundlage der türkischen Volkswirtschaft.. Berlin und Leipzig 1932. 202 pages. Soft covers. (#109890)150:-
Rasmussen, Arne Pristeori eller parameterteori. Studier omkring virksomhedens afsætning.. København 1970. 256 sidor. Häftad. (#161640)200:-
Rau, Karl Heinrich Grundsätze der Finanzwissenschaft I-II.. Heidelberg 1832-37. (4),iv,(2),269,(1) + (6),469,(1) pages. Slightly worn contemporary half leather. Lehrbuch der politischen Oekonomie 3. (#198925)500:-
Rau, Karl Heinrich Grundsätze der Volkswirtschaftspflege mit anhaltender Rücksicht auf bestehende Staatseinrichtung.. Heidelberg 1828. xii,436 pages. Contemporary half leather. Stamped. Lehrbuch der politischen Oekonomie 2. (#216244)500:- (bild)
Readings in Business Cycle Theory.. Selected by a Committee of The American Economic Association. London 1954. 494 pages. Hard covers. Lots of pencil-underlinings. (#50329)140:-
Readings in Economic Analysis 1-2.. 1: General Theory. 2: Prices and Production. Edited by Richard V. Clemence. Cambridge, Mass. 1950. 283 + 259 pages. Hard covers. Dustjackets. 2 volumes. 14 pages in volume 1 with pencil-underlinings. (#51193)220:-
Readings in Macroeconomics.. Edited by M.G. Mueller. New York 1967. 402 pages. Soft covers. (#50201)170:-
Readings in Managerial Economics.. Edited by Thomas Joseph Coyne. Third ed. Ontario 1981. 433 pages. Soft covers. 11 pages with pencil-underlinings. (#50316)150:-
Readings in Microeconomics.. Edited by William Breit and Harold M. Hochman. New York 1968. 498 pages. Half cloth. 13 pages with pencil-underlinings. (#50204)200:-
Readings in Price Theory.. Selected by a Committee of the American Economic Association. London 1956. 568 pages. Hard covers. Pencil-underlinings. (#50333)150:-
Readings in the Theory of Income Distribution.. Selected by a Committee of The American Economic Association. London 1950. 718 pages. Hard covers. 7 pages with pencil- and 7 with ink-underlinings. (#50326)150:-
Rebirth of Britain.. A Symposium of Essays by Eighteen Writers. Pan Books, London 1964. 272 pages. Paperback. (#116406)100:-
Recept mot inflation.. Sex professorer har ordet. Sthlm 1957. 133 sidor. Häftad. (#93541)100:-
Reder, Melvin Warren Studies in the Theory of Welfare Economics.. Diss. New York 1947. 208 pages. Softcover. Stamped. (#118854)125:-
Reed, Homer Blosser The Morals of Monopoly and Competition.. Diss. Menasha 1916. 143 pages. Softcover. Stamped. (#79114)175:-
Reuss, Henry S, The Critical Decade.. An Economic Policy for America and the Free World. New York 1964. 228 pages. Original cloth. Dust jacket. Inscribed by the author. (#98799)150:-
Revzan, David Allen, The Wholesale Price Structure for Oranges, with Special Reference to the Chicago Auction Market.. Dissertation, Chicago 1944. vi,109 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205818)175:-
Rhenman, Eric Företagsdemokrati och företagsorganisation.. Om organisationsteoris tillämpbarhet i debatten om arbetslivets demokratisering. Sthlm 1964. 173 sidor. Häftad. (#180122)150:-
Ricard, Samuel Traité général du commerce, plus ample et plus exact que ceux qui ont paru jusques ā present: fait sur les memoires de divers Auteurs tant anciens que modernes: contenant les reductions de mesures, poids, & monnoies de la Hollande ou d'Amsterdam, reduites aux mesures, poids, & monnoies des principales places de l'Europe; comme aussi pour les excomptes ou rabais, avec diverses tables ā ce sujet : Pour la Banque, .... Troisiéme edition, Amsterdam, Paul Marret 1714. Engraved frontespiece, 86),584 (i.e. 586),(46) pages + 4 folding tables. 4:o. Contemporary full leather. Some leaves light brownish due to poor paper. (#215131)3600:- (bild)
Rich, Arthur Mitbestimmung in der Industrie.. Probleme, Modelle, Kritische Beurteilung. Eine sozialetische Orientierung. Zürich 1973. 254 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102443)160:-
Rifkin, Jeremy The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era.. New York 1995. xviii,350 pages. Original cloth. Dust jacket. Stamped. (#217667)150:-
Robbins, Lord Political Economy: Past and Present.. A Review of Leading Theories of Economic Policy. London 1976. 203 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93591)150:-
Robertson, D.H. The Control of Industry.. With an introduction by J.M. Keynes. London 1923. x,169 pages. Original cloth. No jacket. A few pencil underlinings. (#136315)175:-
Robinson, E.A.G. Monopoly.. Introduction by C.W. Guillebaud. London 1956. 298 pages. Original cloth. (#61427)125:-
Robinson, E.A.G. The Structure of Competitive Industry.. Introduction by J.M. Keynes. London 1935. 179 pages. Original cloth. Reprint. (#61384)130:-
Robinson, Joan An Essay on Marxian Economics.. london 1942. x,122 pages. Original cloth. no jacket. Pencil underlinings and notes. (#189209)300:-
Robinson, Joan Ekonomi - ett svårt ämne. Stockholm 1969. 113 sidor. Pocket. (#213572)100:-
Robinson, Joan Ekonomisk filosofi.. Sthlm 1970. 192 sidor. Pocket. (#74722)100:-
Robinson, Joan Introduction to the Theory of Employment.. London, Macmillan and Co. 1939. X,127,(3) pages. Original cloth. Underlinings and commentaries with lead pencil. (#198731)120:-
Robinson, Joan Teoría del desarrollo.. Aspectos críticos. Barcelona 1973. 320 pages. Softcover. (#67732)135:-
Robinson, M.E. Public Finance.. With an introduction by J.M. Keynes. London 1922. x, 169, (5) pages. Original cloth. No jacket. First edition. (#136309)200:-
Rodison, Maxime Islam and Capitalism.. Penguin 1977. 306 pages. Paper back. Ink underlinings. (#178041)80:-
Rodriguez Larreta, Daniel Actualidad economico financiera de el pais.. Montevideo 1952. 376 pages. Soft covers. Inscribed by the author. Printed in 600 copies. (#96300)250:-
Roeper, Hans Die D-Mark.. Vom Besatzungskind zum Weltstar. Eine deutsche Wirtschftsgeschichte der Gegenwart. Socitäts-Verlag 1978. 356 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93613)150:-
Rogers, Donald I. Save It, Invest It, and Retire.. New Rochelle 1973. 192 pages. Original cloth with dustjacket. (#150112)150:-
Rogers, F.G. "Buck" med Robert L. Shook. Så lyckades IBM. Bakom kulisserna på världens mest framgångsrika marknadsorganisation.. Stockholm 1986. 227 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#200835)140:-
Rogers, J.E. Thorold Six Centuries of Work and Wages.. The History of English Labour. Leipzig 1884. 591 pages. Bound with both wrappers in half cloth. Ex library. (#104909)250:-
Rom-fördraget.. Översättnig av fördrag angående upprättande av den europeiska ekonomiska gemenskapen. Sveriges Industriförbund 1961. 54 sidor Stort format. Häftad. Hålslagen. (#217821)150:-
Rosenoer, Armstrong and Gates, The Clickable Corporation.. Succesful strategies for capturing the internet advantage. The Free Press, New York 1999. 172 pages. A few ink markings. (#170113)140:-
Rubin, Ernest Unemployment of Aliens in the United States, 1940.. Diss. New York 1949. VIII, 80 pages. Softcover. Stamped. (#99223)130:-
Rubner, Alex Three Sacred Cows of Economics.. London 1970. 273 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93586)150:-
Rueff, Jaques L'age de l'inflation.. 3e édition. Paris 1963. 152 pages. Soft covers. (#120725)130:-
Rydenfelt, Sven På upptäcktsfärd i marknadsriket. Om det frivilliga samarbetets välståndsskapande krafter.. Contra, Stockholm 1988. 152 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#207803)110:-
Sabine, George H. A History of Political Theory.. Third edition. London 1968. 948 pages. Original cloth. Dust jacket. (#34132)200:-
Samhällsservice och lokaliseringsverksamhet.. Ett inom arbetsmarknadsstyrelsen sammanställt material belysande närings- och bebyggelsestrukturen, företagens krav på lokaliseringsorten och samhällets möjligheter att förbättra lokaliseringsförutsättningarna. 1960. 272 sidor. Häftad. (#188721)150:-
Samhöllsplanering i Sverige.. Regionalpolitisk planering. Fysisk riksplanering. Regional trafikplanering. Ett bakgrundsmaterial från arbetsmarknads-, bostads- och kommunikationsdepartementen. Stockholm 1974. 208 sidor. Häftad. (#188327)150:-
Sampson, Anthony Svart och guld. Pengar, politik och apartheid.. Gedins förlag 1988. 245 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#215070)150:-
Sampson, Anthony The Money Lenders.. Bankers in a Dangerous World. London 1981. 336 pages. Original cloth. Dust jacket. (#58535)150:-
Sampson, Anthony The Sovereign State.. The Secret History of ITT. London 1974. 303 pages. Paperback. (#74009)100:-
Samuelsson, Kurt Det fördömda kapitalet.. En kritik av den nymarxistiska mytologin. Sthlm 1970. 218 sidor. Häftad. (#68803)135:-
Samuelsson, Kurt Medbestämmande och medinflytande.. Förlags AB Centrum 1974. 191 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#186301)120:-
Samuelsson, Kurt Så här får det bara inte fortsätta. Om bostad och bostadspolitik. Stockholm 1974. 190 sidor. Pocket. (#210765)100:-
Sandelin, Bo Ekonomin i EU. Andra upplagan. SNS 2005. 127 sidor. Limhäftad. Före detta biblioteksbok. (#217597)125:-
Sandgren, Johan Från primitiv till industriell kommunism eller Syndikalismen från samhällshistorisk synpunkt.. Malmö 1915. 222 sidor. Häftad. (#200045)125:-
Schempp, Edwin K. Merger Merchandising in the Packaged Food Products Industry.. Diss. Philadelphia 1933. 121 pages. Softcover. Stamped. (#125480)100:-
Schiller, Karl Der Ökonom und die Gesellschaft.. Das freiheitliche und das soziale Element in der modernen Wirtschaftspolitik. Vorträge und Aufsätze. Stuttgart 1964. 249 pages. Original cloth in dustjacket. (#160840)125:-
Schmidhuber, Wilhelm, Die Bayrische Holzindustrie.. Dissertation, Frankfurt am Main 1926. viii,124 pages + Tabellen und Karte. No wrappers. Small stamp on title-page. (#205487)150:-
Schmidt, Folke The Law of Labour Relations in Sweden.. Cambridge, Mass. 1962. 343 pages. Original cloth. Dust jacket. (#58554)200:-
Schmölders, Günter Finanz- und Steuerpsychologie.. Das Irrationale in der öffentlichen Finanzwirtschaft. Rowohlt 1970. 249 pages. Paperback. (#115743)100:-
Schmölders, Günter Psychologie des Geldes.. Rowohlt 1966. 329 pages. Paperback. (#115775)100:-
Schneider, Erich Einführung in die Wirtschaftsteorie I-III.. 10. 9. und 6. Auflage. Tübingen 1963, -64 and -61. 143 + 447 + 350 pages. Original cloth. 3 volumes. (#45673)450:-
Schneider, Erich Einführung in die Wirtschaftstheorie IV:1.. Ausgewählte Kapitel der Geschichte der Wirtschaftstheorie. 2., durchgesehene Auflage. Tübingen 1965. 425 pages. Soft covers. Volume IV:1 only. (#98842)150:-
Schoeck, Helmut Der Neid.. Eine Theorie der Gesellschaft. München 1966. 432 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93743)200:-
Schonfield, Hugh J. The Suez Canal in World Affairs.. London 1952. 174 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#120235)160:-
Schulte, Mary Yolande, Wage Theories Before Certain Industry Committees of the Wage and Hour Administration.. Dissertation, Washington 1946. viii,341 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205858)150:-
Schulten, Thorsten & Bispinck, Reinhard Collective bargaining under the Euro. Experiences from the European metal industry. Brussels 2001. 344 pages. Softcover. (#217712)150:-
Schultz, Harry D. Panics & Crasches. and How You Can Make Money Out of Them. New York 1972. 253 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93631)150:-
Schultz, Harry D. What the Prudent Investor Scould Know About Switzerland. and Other Foreign Money Havens. New Rochelle 1971. 215 pages. Original cloth. Dust jacket. (#94953)150:-
Schultz, Henry The Theory and Measurement of Demand.. Chicago 1958. 817 pages. Original cloth. (#57378)300:-
Schurr, Sam H. & Homan, Paul T. Middle Eastern Oil and the Western World.. Prospects and problems. New York 1971. 206 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#175669)200:-
Schwartz, Harry The Soviet Ecomony Since Stalin.. London 1965. 256 pages. Original cloth. Dust jacket. (#101467)150:-
Schwarz, Sanford Research in International Economics by Federal Agencies.. Diss. Columbia university 1941. 357 pages. Soft covers. Stamped. (#166759)150:-
Schäfer, Manfred Marktwirtschaft für morgen.. Wohlstand als Aufgabe. Stutgart 1972. 135 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93582)140:-
Scitovsky, Tibor Welfare and Competition.. The Economics of a Fully Employed Economy. London 1963. 457 pages. Soft covers. (#51863)175:-
Sécurité sociale: évolution ou révolution.. Publié sous la direction de Jean-Robert Debray par l'Association pour l'étude des problčms économiques et humains de l'Europe. Paris 1968. 230 pages. Soft covers. (#175173)135:-
Selfridge, Gordon The Romance of Commerce.. With illustrations. London, John Lane, The Bodley Head 1918. xviii,(2),422 pages + plates and 2 leaves advertisments. Original decorated blue cloth. Fine copy. (#190234)900:-
Sellman, Julius Allmän välfärd eller Allmänt elände.. Stockholm 1913. 104 sidor. Häftad. (#186617)120:-
Sellstedt, Bo Samhällsteorier.. Vad har Giddens, Habermas m.fl. att säga ekonomer? Lund 1992. 209 sidor. Häftad. (#175383)140:-
Sennett, Richard När karaktären krackelerar. Människan i den nya ekonomin. Atlas 2000. 229 sidor. Pocket. Klisterlappar på ryggen. (#219806)90:-
Servan-Schreiber, J.J. Den amerikanska utmaningen.. USAs ekonomiska expansion i Europa. Sthlm 1969. 240 sidor. Pocket. (#214160)100:-
Servan-Schreiber, J.J. och Albert, Michel Det befriade samhället, ett program för Europa.. Sthlm 1970. 164 sidor. Limhäftad. (#208936)140:-
Shallcross, Ruth Enalda, Industrial Homework. An Analysis of Homework Regulation, Here and Abroad.. Dissertation, New York, Bryn Mawr College 1939. xii,258 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205862)200:-
Sherritt, Lawrence W., Accounting for Corpus and Income.. Dissertation, New York, Columbia Univ. 1937. (6),98 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205843)225:-
Shiba, Kimpei & Nozue, Kenzo What Makes Japan Tick.. Tokyo 1971. 190 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93894)150:-
Shonfield, Andrew Modern Capitalism.. The Changing Balance of Public and Private Power. London 1965. 456 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93655)150:-
Shoup, Carl S. Principles of National Income Analysis.. Cambridge, Mass. 1947. 406 pages. Original cloth. (#59980)175:-
Siew, B. Lettlands Staats - und Privatfinanzen.. Riga 1929. 100 pages. Softcover. (#113198)200:-
Sif och tillväxten. Fler företag, växande företag, bättre företag.. Sif 2003. 162 sidor. Häftad. (#217525)150:-
Sik, Ota Demokratische und sozialistische Plan- und Martkwirtschaft.. Zürich 1971. 46 pages. Paperback. (#116189)60:-
Sik, Ota Der Strukturwandel der Wirtschaftssysteme in den osteuropäischen Ländern.. Zürich 1971. 43 pages. Paperback. (#116188)60:-
Sik, Ota La tercera via.. La teoria marxista-leninista y la moderna sociedad industrial. Madrid 1977. 493 pages. Softcover. (#67726)140:-
Silberling, Norman J. The Dynamics of Business.. An analysis of trends, cycles, and time relationships in American economic activity since 1700 and their bearings upon governmental and business policy. New York 1943. 759 pages. Original cloth. Stamped. (#39654)250:-
Silverstolpe, G. Westin Ekonomisk ordbok.. Sthlm 1964. 141 sidor. Pocket. (#129191)100:-
Silverstolpe, G. Westin Guldet under och efter världskriget.. Sthlm 1922. 242 sidor. Häftad. (#101133)100:-
Simmel, Georg Philosophie des Geldes.. Zweite vermehrte Auflage. Leipzig, Duncker & Humblot,1907. XIV,585,(1) sidor. Contemporary cloth. Leinwand der Zeit. (#197841)950:-
Simon, John Three Speeches on the General Strike.. With an introduction, diary of events, and appendices. London 1926. xxvi, 96 pages. Original cloth. No jacket. A few pencil underlinings. (#136317)200:-
Sinclair, Upton Industri-republiken eller Amerika om 10 år.. Översättning Henry v. Kræmer. Stockholm 1900. 245 sidor. Häftad. Ouppskuren. (#217304)150:-
Sirc, Ljubo Economic Devolution in Eastern Europe.. London 1969. 165 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102354)150:-
Siregar, Mohamad Arifin Die Außenwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens.. Eine Anwendung der modernen Außenwirtschaftstheorie auf den Fall Indonesiens. Köln 1961. 112 pages. Soft covers. (#93714)135:-
Siven, Claes-Henric A Study in the Theory of Inflation and Unemployment.. Diss. Sthlm 1975. vi, 365 pages. Soft covers. (#30636)200:-
Sjöstrand, Sven-Erik The Two Faces of Management.. The Janus Factor. London 1997. 237 pages. Soft covers. (#138850)150:-
Sjöström, Kurt Socialpolitiken i det kapitalistiska samhället.. Inledning till en marxistisk analys. Sthlm 1976. 162 sidor. Pocket. Lite blyertsförstr. (#68908)80:-
Skare, Leif H., Västhagen, Nils & Johansson, Sven-Erik Industriell kostnadsberäkning och redovisning.. Sjätte upplagan. Sthlm 1969. 400 sidor. Häftad. (#110371)140:-
Skidelsky, Robert John Maynard Keynes. III: Fighting for Britain 1937-1946.. Macmillan, London 2000. xxiv,580 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#212627)200:-
Skogh, Göran & Jan-Erik Lane Äganderätten i Sverige. En lärobok i rättsekonomi.. Andra upplagan. SNS förlag 2000. 240 sidor. Häftad. Liten stämpel, annars nyskick. (#219167)175:-
Slotosch, Walter Das Geld mit dem wir leben müssen.. Panorama der Weltinflation. Die Deutsche Mark 1950-2000. München 1971. 353 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95562)150:-
Smelser, Niel J. Readings on Economic Sociology.. 1965. 303 pages. Soft cover. (#172465)120:-
Smith, C. Aubrey, Internal Audit Control.. Dissertation, Columbia University 1933. x,(2),205 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. Staple bound. (#205879)200:-
Smith, John H. Statistical Deflation in the Analysis of Economic Series.. Diss. Chicago 1941. 130 pages. Soft covers. Stamped. (#166755)160:-
Sombart, Werner Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart.. Dritte unveränderte Auflage, München und Leipzig 1919 xxii,462 + vii,463-919 + x,586 + ix,587-1229 pages. Half cloth 4 volumes. (#205099)700:-
Sombart, Werner Die vorkapitalistische Wirtschaft.. Erster bis zweiter Halbband. Reprint. Berlin 1969. 919 pages. Original cloth. 2 volumes. (#47349)300:-
Sombart, Werner Sozialismus und soziale Bewegung.. 5. Auflage. Jena 1905. 330 pages. Soft covers. (#118560)150:-
Sombart, Werner Sozialismus und soziale Bewegung.. 6. Auflage. Jena 1908. 395 pages. Original cloth. (#122481)200:-
Some Factors in Economic Growth in Europe During the 1950s.. Prepared by the Secretariat of the Economic Comission for Europe, United Nations. Geneva 1964. 4:o. Original cloth. Dust jacket. Economic Survey of Europe in 1961, Part 2. (#68028)240:-
Sorba, Antal Die große Schröpfung.. 5000 Jahre Wirtschaft trotz Finanzamt. Düsseldorf 1970. 515 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95543)200:-
Soros, George Den globala kapitalismens kris.. Det öppna samhället i fara. Översättning Stefan Lindgren. Stockholm 1999. 268 sidor. Originalpappband. (#217734)140:-
SOU 1924:35 Ylleindustriens produktionförhållanden.. Utredning, verkställd på uppdrag av Tull- och Traktatkommittén av K.-G. Hagström. Sthlm 1924. 110 sidor. Häftad. (#97381)140:-
SOU 1932:30 Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 (Nr 74) om bankrörelse m.m.. (Avgivet av) 1932 års Banksakkunniga. Sthlm 1932. 116 sidor. Häftad. Stämpel. (#176050)150:-
SOU 1935:16 Konjunkturuppsvingets förlopp och orsaker 1932-1934.. (Av Karin Kock.) Sthlm 1935. 106 sidor. Häftad. Stämpel. (#97403)150:-
SOU 1935:18 Betänkande med förslag till lag om arbetsavtal.. Avgivet av inom Socialdepartementet tillkallade sakkunniga. (Kommittén angående privatanställda.) Sthlm 1935. 220 sidor. Häftad. Stämpel. (#176045)170:-
SOU 1935:54 Bostadsproduktionssakkunnigas betänkande med förslag till lag om sparföreningar m.m.. Avgivet den 7 november 1935. 218 sidor. Häftad. Stämpel. (#176052)140:-
SOU 1935:6 Åtgärder mot arbetslöshet.. Arbetslöshetsutredningens betänkande II. Sthlm 1935. 338 + 32 sidor. Klotband. Understrykningar med blyerts. Stämpel. (#176164)250:-
SOU 1935:6 Åtgärder mot arbetslöshet.. Arbetslöshetsutredningens betänkande II. Sthlm 1935. 338 + 32 sidor. Klotband. Understrykningar med rödpenna. (#176068)250:-
SOU 1935:65 Betänkande om folkförsörjning och arbetsfred I.. Del I. Förslag. Sthlm 1935. 134 sidor. Häftad. (#180570)120:-
SOU 1936:13 Betänkande angående familjebeskattningen.. Avgivet av Befolkningskommissionen. Sthlm 1936. 147 sidor. Häftad. Stämpel. (#176049)140:-
SOU 1936:48 Betänkande med förslag till lönereglering för lärare vid folk- och småskolor.. Avgivet av 1936 års lärarlönesakkunniga. Sthlm 1936. 204 sidor. Häftad. (#176043)140:-
SOU 1939:13-14 Rationaliseringsutredningens betänkande I-II.. I. Motiv och förslag. II. Verkställda undersökningar. Sthlm 1939. 257 + 550 sidor. Häftade. 2 volymer. Stämpl. (#97368)250:-
SOU 1940:16 Efterfrågan på jordbruksprodukter och dess känslighet för pris- och inkomstförändringar.. En ekonomisk-statistisk studie av Herman Wold. Verkställd på uppdrag av 1938 års jordbruksutredning. Sthlm 1940. 144 sidor. Häftad. Stämpel. (#97453)150:-
SOU 1941:4 Utredning angående byggnadskostnaderna.. Betänkande avgivet av 1940 års byggnadskostnadssakkunniga. Sthlm 1941. 386 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#97449)200:-
SOU 1941:5-6 Betänkande med allmänna riktlinjer för åstadkommande av tidigare inbetalning av utskylder I-II.. Sthlm 1941. 522 + 143 sidor. Häftad. 2 volymer. Stämplar. (#176202)200:-
SOU 1942:2 Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om begränsning av vinstutdelning från aktiebolag.. Avgivet av Sakkunniga tillkallade inom Finansdepartementet. Sthlm 1942. 22 sidor. Häftad. Stämpel. (#176017)100:-
SOU 1942:34 Betänkande med förslag till omläggning av den kommunala beskattningen m.m.. Del I. Den kommunala beskattningem. (Avgivet av) Kommunalskatteberedningen. Sthlm 1942. 654 sidor. Häftad. Stämpel. (#176046)180:-
SOU 1942:52 Promemoria angående förutsättningar för och verkningarna av en engångsskatt å förmögenhet i Sverige.. Utarbetad av Erik Lindahl. Sthlm 1942. 82 sidor. Häftad. Stämpel. (#176200)150:-
SOU 1945:14 Socialpolitikens ekonomiska verkningar.. Frågeställningar och riktlinjer. En undersökning av Carsten Welinder utförd på uppdrag av 1941 års befolkningsutredning. Sthlm 1945. 113 sidor. Häftad. Stämpel. (#97440)150:-
SOU 1946:48 Betänkande med förslag till statliga löneplaner m.m.. 1945 års Lönekommitté I. Sthlm 1946. 240 sidor. Häftad. 6 sidor med understrykningar med rödpenna. (#176016)120:-
SOU 1946:79 Betänkande med förslag till omläggning av den direkta statsbeskattningen samt angående kvarlåtenskapsskatt m.m.. 1945 års statsskatteberedning. Sthlm 1946. 456 sidor. Häftad. (#176024)175:-
SOU 1947:23 Betänkande med förslag till statens allmänna avlöningsreglemente m.m.. 1945 års lönekommitté II. Sthlm 1947. 289 sidor. Häftad. (#176012)150:-
SOU 1949:47 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande beskattning av äkta makar.. (Avgivet av) Sambeskattningssakkunniga. Sthlm 1949. 332 sidor. Häftad. Solkig och med understrykningar med rödpenna. (#176039)110:-
SOU 1950:7 Betänkande med förslag till vissa ändringar i uppbördsförfarandet.. 1949 års uppbördssakkunniga I. Sthlm 1950. 112 sidor. Häftad. (#176097)110:-
SOU 1951:51 Betänkande angående den statliga direkta beskattningen.. (Avgivet av) 1949 års skatteutredning. Sthlm 1951. 400 sidor. Stämpel. Tejpbit på ryggen. (#176096)150:-
SOU 1952:45 Bestämmelser och praxis rörande statens budget.. Redogörelse avgiven av 1948 års budgetutredning. Sthlm 1952. 224 sidor. Häftad. (#176067)150:-
SOU 1954:18 Förslag till förenkling av vissa beskattningsregler.. Betänkande av 1950 års skattelagssakkunniga. Sthlm 1954. 79 sidor. Häftad. Stämpel. (#176098)110:-
SOU 1954:19 Förslag till ändrad företagsbeskattning.. Avgivet av Företagsbeskattningskommittén. Sthlm 1954. 417 sidor. Häftad. Stämpel. (#176091)150:-
SOU 1956:53 och 1957:10 Balanserad expansion.. + Bilagor: Särskilda utredningar. Betänkande avgivet av 1955 års långtidsutredning. Sthlm 1956-57. 240 + 197 sidor. Häftade. 2 volymer. Stämplar. (#176094)200:-
SOU 1959:14 Reviderad nationalbudget för år 1959.. Sthlm 1959. 112 sidor. Häftad. Stämpel. (#176088)110:-
SOU 1959:3 Preliminär nationalbudget för år 1959.. Sthlm 1959. 131 sidor. Häftad. Stämpel. (#176090)110:-
SOU 1961:2 Sparstimulerande åtgärder.. Betänkande av utredningen om sparstimulerande åtgärder. Sthlm 1961. 121 sidor. Häftad. (#176107)120:-
SOU 1964:2. Indexlån del II.. Betänkande avgivet av Värdesäkringskommittén. Sthlm 1964. 526 sidor. Häftad. (#176056)160:-
SOU 1966:44 Bostadspolitiskt kreditstöd.. Betänkande avgivet av bostadspolitiska kommittén. Sthlm 1966. 474 sidor. Häftad. (#176080)170:-
SOU 1968:58 Konsumentupplysning.. Principer och riktlinjer. Betänkande av 1963 års konsumentupplysningskommitté. Sthlm 1968. 221 sidor. Häftad. Stämpel. (#176101)140:-
SOU 1970:41 Företag och Samhälle.. Del 1. Förslag med motiv samt bilagor. Betänkande avgivet av samarbetsutredningen. Sthlm 1970. 417 sidor. Häftad. (#176062)165:-
SOU 1970:71 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990.. 1970 års långtidsutredning. Huvudrapport. Sthlm 1970. 339 sidor. Häftad. Lite bläckförstrykningar. (#176073)125:-
SOU 1971:46 Teknisk översyn av kapitalbeskattningen. Slutbetänkande avgivet av Kapitalskatteberedningen, Sthlm 1971. 264 sidor. Häftad. (#176007)160:-
SOU 1972:60 Beskattade förmåner vid sjukdom och arbetslöshet m.m.. Betänkande avgivet av sjukpenningutredningen. Sthlm 1972. 254 sidor. Häftad. (#176127)150:-
SOU 1975:50 Internationella koncerner i industriländer.. Samhällsekonomiska aspekter. Betänkande av Koncentrationsutredningen. Sthlm 1975. 324 sidor. Häftad. (#176070)160:-
SOU 1975:50 Internationella koncerner i industriländer.. Samhällsekonomiska aspekter. Betänkande av Koncentrationsutredningen. Sthlm 1975. 324 sidor. Häftad. Understrykningar med bläck. (#176071)125:-
SOU 1977:75 Industrimineral.. Delbetänkande av mineralpolitiska utredningen. Sthlm 1977. 480 sidor. Häftad. (#176066)180:-
SOU 1981:104 Statliga lån eller kreditgarantier.. Administration av bostadslångivningen. Betänkande av bostadslånekommittén. Sthlm 1981. 123 sidor. Häftad. (#176122)125:-
SOU 1981:33 Effekter av investeringar utomlands 1.. En studie av sex industrier. Delbetänkande av direktinvesteringskommittén 1. Sthlm 1981. 266 sidor. 20 sidor med bläckunderstrykningar. Häftad. (#97423)100:-
SOU 1981:33 & 43 Effekter av investeringar utomlands 1.. En studie av sex industrier. Delbetänkande av direktinvesteringskommittén. Sthlm 1981. 266 sidor. Häftad. (#97387)150:-
SOU 1981:43 Effekter av investeringar utomlands 2.. Några fallstudier. Expertrapport från direktinvesteringskommittén 2. Sthlm 1981. 618 sidor. Häftad. (#97421)150:-
SOU 1981:43 Effekter av investeringar utomlands 2.. Några fallstudier. Expertrapport från direktinvesteringskommittén 2. Sthlm 1981. 618 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#97425)100:-
SOU 1982:15 Internationella företag i svensk industri.. En jämförelse mellan svenska multinationella, utlandsägda och nationella företag. Expertrapport från direktinvesteringskommittén 3. Sthlm 1982. 166 sidor. Bläckunderstrykningar. (#97426)100:-
SOU 1982:27 Svensk industri i utlandet.. En analys av drivkrafter och effekter. Expertrapport från direktinvesteringskommittén 4. Sthlm 1982. 299 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#97428)100:-
SOU 1982:28 Löntagarna och kapitaltillväxten 9.. Ägarstrukturen i börsföretagen av Ragnar Boman. Vinstbegrepp vid vinstbaserade avgifter till löntagarfonder av Hans Edenhammar. Löntagarfonders skattebehandling av Hans Edenhammar. Sthlm 1982. 165 sidor. Lite blyertsunderstrykningar. Häftad. (#176130)140:-
SOU 1982:47 Löntagarna och kapitaltillväxten 10.. Solidarisk lönepolitik och löntagarfonder av Berndt Öhman. Sambandet mellan företagens rekrytering, lönsamhet och löneutveckling av Nils-Henrik Schager. Sthlm 1982. 258 sidor. Häftad. Dedikation. (#176129)175:-
SOU 1983:17 Näringspolitiska effekter av internationella investeringar.. Betänkande från direktinvesteringskommittén 6. Sthlm 1983. 201 sidor. Häftad. bläckunderstrykningar. (#97430)100:-
SOU 1988:29 Förnyelse av kreditmarknaden 1-2.. Slutbetänkande av kreditmarknadskommittén. Sthlm 1988. 504 + 365 sidor. Häftade. Stämpl. 2 volymer. (#90930)250:-
SOU 1995:4 Långtidsutredningen 1995.. Utarbetad inom Finansdepartementet. Sthlm 1995. 596 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#176191)120:-
Sparande, penningpolitik och inflation.. Framtidens bankman, uppgifter och krav. Föredrag och diskussioner vid ordinarie bankmöte den 27 oktober 1972. Sthlm 1973. 110 sidor. Pocket. (#116253)100:-
Spencer, Herbert Individen gentemot staten.. Öfversättning af Alban Keyser. Med en inledande uppsats Den politiska ekonomins betydelse af K.T.G. Keyser. Sthlm 1912. xxxxii, 144 sidor. Häftad utan omslag. (#122628)120:-
Sprinkel, Beryl W. Money and Markets.. A Monetarist View. Homewood 1971. 305 pages. Soft covers. (#95039)150:-
Spurr, William Alfred Seasonal Variations in the Economic Activities of Japan.. Diss. Lincoln, Nebraska 1940. IX, 129 pages. Softcover. Stamped. (#123740)200:-
Ssutu, Hsin The Merchant Marine Policy of the United States.. Diss. Philadelphia 1935. 118 pages. Softcover. Stamped. (#67338)145:-
Staehle, Hans Die Analyse von Nachfragekurven in ihrer Bedeutung für die Konjunkturforschung.. Bonn 1929. 46 pages. Soft covers. Slightly rabbit-eaten spine. (#57356)100:-
Stafford. Paul Tutt State Welfare Administration in New Jersay.. Dissertation, Princeton 1934. 136 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine copy. (#181029)200:-
Stalin, Josef Socialismens ekonomiska problem i SSRU.. Proletärkultur, Gbg 1983. 269 sidor. Häftad. (#86919)140:-
Statistiska tabeller öfver guld- och silfverproduktionen i världen under åren 1884-1894, m.m.. Lund 1896. 16 sidor. Häftad. Fint ex. (#186535)100:-
Stavenhagen, Rodolfo De sociala klasserna i jordbrukssamhället.. Sthlm 1972. 252 sidor. Pocket. (#187330)100:-
Stavenhagen, Rodolfo De sociala klasserna i jordbrukssamhället.. Sthlm 1972. 252 sidor. Pocket. Bläckunderstrykningar. (#178022)70:-
Steffen, Gustaf F. Socialiseringsfrågans förutsättningar och läge i England.. Sthlm 1921. xvi, 532 sidor + diagramm. Häftad. Stämpel. (#172119)140:-
Steinberg, James Das Geldkapital.. Diss. Altenburg 1922. 111 pages. Softcover. Stamped. (#157723)150:-
Steiner, William Howard Some Aspects of Banking Theory.. Dissertation, New York 1920. 160 pages. Small stamp on front cover. First edition. (#181046)150:-
Stein, Stanley J. & Barbara H. The Colonial Heritage of Latin America.. Essays on Economic Dependence in Perspective. New York 1970. 222 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95168)150:-
Stephan, Audley Hobson Frederick, Possibilities of the Use of Cost Accounting in Public Budget Making.. Dissertation, Philadelphia 1939. 159 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205844)200:-
Stervander, Walter Resursanvändning och inkomstfördelning.. Lite bläck understrykningar. Sthlm 1971. 310 sidor. Häftad. (#172416)120:-
Stockett, Jr., J. Noble, The Arbitral Determination of Railway Wages.. Dissertation, Boston and New York, John Hopkins Univ. 1918. xxvi,200 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. Partly unopended. (#205854)250:-
Stockholms Fabriks- och Manufactur-Sociteters underdåniga påminnelser vid Tull-Comitéens Betänkande och Förslag till ny Tulltaxa.. Stockholm 1840. (6),146,(2) sidor. Häftad i tryckta omslag. Fint ex. (#187122)200:-
Stolz, Otto Die Gewerkschaften in der Sackgasse.. Ein kritisches Porträt. München 1959. 218 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93972)140:-
Stone, Richard Gabriel Hezekiah Niles as an Economist.. Diss. Baltimore 1933. 137 pages. Softcover. Stamped. (#77468)350:-
Stonier, A.W. & Hague, D.C. A Textbook of Economic Theory.. London 1956. 513 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95550)150:-
Storfinansen och det kalla kriget.. En antologi redigerad av David Horowitz. Sthlm utan år (1970-talet). 222 sidor. Häftad. (#68788)120:-
Stor-Stockholms ekonomiska struktur.. Utredning verkställd av Företagsekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm 1957. 317 sidor + tabeller. Häftad utan omslag. Stadskollegiets utlåtande och memorial. Bihang. (#188367)150:-
Streightoff, Frank Hatch, The Distribution of Incomes in the United States.. Dissertation, New York, Columbia Univ. 1912. 173 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Fine. First edition. (#205888)175:-
Stross, Randall E. Boys.. The first inside account of venture capitalists at work. New York 2000. 327 pages. Original cloth. Dust jacket. The true story of the six tall men who backed eBay, Webvan, and other billion-dollar start-ups. (#170078)175:-
Structural Trends and Prospects in the European Economy.. Prepared by the Secretariat of the Economic Commission for Europe. United Nations, New York 1970. xii,152 pages. 4:o. Soft covers. 5 pages with pencil underlinings. Economic Survey of Europe 1969 Part 1. (#68032)150:-
Studies in International Economics.. Edited by Tamás Földi. Budapest 1966. 156 pages. Original cloth. Dust jacket. Hungarian Academy of Sciences, Institute of Economics. (#95570)150:-
Stuvel, G. The Exchange Stability Problem.. Oxford 1951. 242 pages + diagram. Original cloth. (#41221)200:-
Sundbom, Ivar Prisbildning och ändamålsenlighet.. En kritik av de teleologiska föreställningarna inom prisbildningsläran. Gbg 1933. 211 sidor. Inbunden. Övermålad namnteckning. Stämpel. (#49911)210:-
Sundin, Elisabeth och Annette Thörnquist (red.) När anställda blir företagare, Studier om företagande i ett strukturomvandlings- och arbetsmarknadsperspektiv.. Arbetslivsinstitutet 2006. 273 sidor. Häftad. Nyskick. Arbetsliv i omvandling 2006:17. (#217818)150:-
Surányi-Unger, Theo Economic Philosophy of the Twentieth Century.. DeKalb 1972. 357 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95548)200:-
Survey in Economics I-II.. On behalf of the Royal Economic Society edited by Andrew J. Oswald. Oxford 1991. 249 + 306 pages. Hard covers. Dust jackets. 2 volumes. A few pencil-underlinings. (#50230)350:-
Survey of Economic Theory I-III.. Money, interest, and welfare. Prepared for the American Economic Association and the Royal Economic Society. New York 1966. 222 + 271 + 207 pages. Hard covers. 3 volumes. Pencil-underlinings in volume I. (#50226)350:-
Surveys of African Economies 5.. Botswana, Lesotho, Swaziland, Burundi, Equatorial Guinea, and Rwanda. IMF, Washington 1973. 471 pages. Original cloth. Dust jacket. Stamped. (#122691)150:-
Svedberg, Peter Foreign Investment and Trade Policies in an International Economy with Transnational Corporations.. A theoretical and empirical study with references to latin america. Sthlm 1977. 164 pages. Softcover. Some ink underlinings. (#172855)150:-
Swedberg, Sven Nordens näringsliv.. Femte upplagan, Sthlm 1971. 320 sidor. Häftad. (#170774)140:-
Sweden, Trade and Industry.. Published by the General Export Association of Sweden. Chief editor T. Vinell. Illustrated. Stockholm 1945. 296 pages. Large book, 30 × 23 cm. Soft covers. (#85522)250:-
Svendsen, Arnljot Strømme Økonomisk-historiske studier i stålindustri og i en vestlandsk industri-innovasjon.. Utgitt av samfunnsøkonomisk institutt norges handelshøyskole. 244 sidor. Bergen 1961. Häftad. (#172856)150:-
Svensk ekonomisk politik.. Ny utökad upplaga. Under medverkan av Marianne Biljer-Ahnmarker och Lars Calmfors. Sthlm 1975. 280 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#160732)110:-
Svensk ekonomisk tillväxt - en problemanalys. Utgiven av Kungl. Finansdepartementet 1966. 258 sidor. Klotband. (#188687)150:-
Svensk utrikeshandel och den europeiska integrationen.. En studie rörande de förändrade villkoren för handeln utarbetad inom kommerskollegium. Sthlm 1963. 102 sidor. Häftad. (#101258)100:-
Symons, Leslie Agricultural Geography.. London 1968. 283 pages. Original cloth. Dust jacket. A few ink underlinings. (#175343)140:-
Synliga & osynliga vinster.. Sociala bokslut och kooperativ effektivitet. Red. Peder Aléx, Katarina Grut m.fl. Sthlm 1998. 223 sidor. Förlagsband. Kooperativ årsbok 1998. (#127424)125:-
Söderström, Hans Tson Normer och ekonomisk politik, Kinjunkturrådet, normpolitiken och 90-talskrisen. SNS Förlag, Stockholm 1996. 224 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#214965)145:-
Söderström, Lars, Inkomstfördelning och fördelningspolitik.. SNS 1988. 144 sidor. Förlagsband. Namnteckning. (#207975)120:-
Söderström, Lars, Människa eller konsument?. Teorier om ekonomisk utveckling. Under medverkan av Margareta Söderström. Malmö 1968. 133 sidor. Pocket. (#210532)100:-
Tamames, Ramķn Estructura econķmica de Espaņa.. Madrid 1960. 677 pages. Softcover. Front wrapper and a few pages slightly damp-stained. (#94968)150:-
Tannerfeldt, Göran & Ljung, Per More Urban Less Poor. An Introduction to Urban Development and Management. Photo illustrated. Earthscan 2006. 190 pages. Softcover. (#219193)130:-
Targetti, Ferdinando Nicholas Kaldor.. The Economics and Politics of Capitalism as a Dynamic System. Oxford 1992. 402 pages. Hard covers. Dustjacket. (#51906)300:-
Taube, Edgar (red.) Lettlands Exportfirmen.. Ausfuhrzolltarif, Wirtschafliche Organisationen und Banken Lettlands. Riga 1931. 48 pages. Softcover. Stamped. (#113199)300:-
Taussig, Frank William Some Aspects of the Tariff Question.. Second ed. Cambridge 1918. 374 pages. Original cloth. (#51169)220:-
Taylor, Gordon Rattray Das Experiment Glück.. Entwürfe zu einer Neuordnung der Gesellschaft. Fischer Verlag 1973. 400 pages. Original cloth. Dust jacket. (#84681)150:-
Technical Change Employment and Investment.. Jörberg, L. & Rosenberg, N. (eds.). 1982. 240 pages. Softcover. (#172852)110:-
Thalheim, Karl C. Grundzüge des sowjetischen Wirtschaftssystems.. Köln 1962. 176 pages. Soft covers. (#101481)150:-
The American Economic Impact on Canada.. By Hugh G.J. Aitken and others. Durham 1959. 176 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102302)150:-
The Case for Capitalism.. Edited by Michael Ivens & Reginald Dunstan. London 1967. 264 pages. Original cloth with dustjacket. (#150104)150:-
The Corporate Economy.. Growth, Competition, and Innovative Potential. Edited by Robin Marris and Adrian Wood. London 1971. 452 pages. Hard covers. Dustjacket. (#51166)185:-
The Dynamics of Automobile Demand.. Based upon Papers Presented at a Joint Meeting of the American Statistical Association and the Econometric Society in Detroit, Michigan on December 27, 1938. 139 pages. 4:o. Cloth. Papers by S.L. Horner, C.F. Roos and Victor von Szeliski, A.T. Court, S.M. DuBrul. (#74053)225:-
The Economic Development of Spain. Report of a Mission Organized by the International Bank for Reconstruction and Development at the Request of the Government of Spain. Baltimore 1963. 416 pages. Original cloth. Dust jacket. (#94988)175:-
The Economics of Underdevelopment.. A series of articles and papers selected and edited by A.N. Agarwala and S.P. Singh. Oxford 1960. 510 pages. Original cloth. Lots of pencil-underlinings. (#36974)150:-
The Economics of Underdevelopment.. A series of articles and papers selected and edited by A.N. Agarwala and S.P. Singh. Oxford 1966. 510 pages. Cloth. Ex library copy. (#172691)140:-
The European Economy from the 1950s to the 1970s.. Prepared by the Secretariat of the Economic Commission for Europe. United Nations, New York 1972. vi,138 pages + maps. 4:o. Soft covers. Economic Survey of Europe in 1971 Part 1, (#68031)150:-
The Future Population of Europe and the Soviet Union.. Population Projections 1940-1970. By Frank W. Notestein and others. Geneva 1944. 315 pages. Original cloth. (#102314)150:-
The International Corporation .. A Symposium. Edited by Charles P. Kindleberger. Cambridge, Mass. 1971. 215 pages. Original cloth with dustjacket. (#150629)150:-
The Labour Market.. Selected readings. Edited by B.J. McCormick and E. Owen Smith. Penguin 1968. 393 pages. paper back. (#178016)100:-
The National Dividend Plan.. Pro & Con. A Conference Board Symposium, Airlie House, Warrenton, Virginia. Edited by Martin R. Gainsbrugh. New York no date (1971?). 369 pages. Orginal cloth. Dust jacket. (#120273)175:-
The National Energy Problem.. Edited by Robert H. Connery & Robert S. Gilmour. New York 1974. 194 pages. Softcover. (#150116)150:-
Theobald, Robert The Economics of Abundance.. A Non-Inflationary Future. New York 1970. 151 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95047)165:-
The Post War Functioning of Banking Return to Normal?. A series of lectures delivered at the Seventh International Banking Summer School, Madrid-Granada, September 1954. Publ. by the Consejo Superior Bancario, Madrid. (10),245 pages. Original cloth. Dust jacket. One of 23 copies in english, printed for for Mr. Beng Petri(sic) (= Bengt Petri). (#183608)300:-
Therborn, Göran Klasser och ekonomiska system.. Zenit 1971. 334 sidor. Pocket. (#74950)100:-
The Rise of Managerial Capitalism.. Edited by Herman Daems and Herman van der Wee. Louvain 1974. 236 pages. Soft cover. Bumped corner. (#60799)135:-
The Role of the Banks in the Interwar Economy.. Edited by H. James, H. Lindgren and A. Teichova. Cambridge 1991. 277 pages. Hard covers. Dust jacket. (#53280)190:-
Thirlwall, A.P. Inflation, Saving & Growth in Developing Economies.. London 1974. 256 pages. Soft covers. (#95013)145:-
Thomlinson, Ralph Population Dynamics.. Causes and Consequences of World Demographic Change. New York 1965. 576 pages. Original cloth with dustjacket. (#150108)150:-
[Thorild, Thomas], Uplysning om handelns sanna frihet, om vigten af principer uti alt, och om publikens höga rätt at döma.. Stockholm, Zetterberg 1792. 32 sidor. I ett senare marmorerat pappband med nött rygg och pärmexlibris. (#205731)600:-
Thunholm, Lars-Erik Bankerna och penningpolitiken.. Sthlm 1964. 204 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#138848)150:-
Thunholm, Lars-Erik Svenskt kreditväsen.. Sthlm 1949. 280 sidor. Häftad. Första upplagan. (#161636)140:-
Thunholm, Lars-Erik Svenskt kreditväsen.. Tionde upplagan. Sthlm 1971. 320 sidor. Häftad. (#145546)120:-
Thurow, Lester C. Creating Wealth. The New Rules for Individuals, Companies, and Countries in a Knowledge-Based Economy. London 1999. 301 pages. Original hardcover with dust jacket. Former library book, stamp. Underlining in pencil. (#217703)140:-
Tinbergen, J. An Economic Approach to Business Cycle Problems.. Paris, Hermann & Cie 1937. 75 pages. Original soft covers, spine slightly worn. A few pencil underlinings. Impasses économiques II. (#189253)2000:-
Tinbergen, J. Business Cycles in the United Kingdom 1870-1914.. Amsterdam 1951. 139 pages + tables. Bound with both wrappers in half cloth. Ex library in good condition. (#104960)250:-
Tintner, Gerhard Econometrics.. A concise presentation of these very useful statistical methods. 1952. 370 pages. Softcover. (#172833)135:-
Tintner, Gerhard Econometrics.. New York 1952. 370 pages. Original cloth. (#57438)200:-
Tiwana, Amrit The Knowledge Management Toolkit.. Practical techniques for building a knowledge management system. Prentice Hall 2000. 608 pages. Paper back. (#169987)150:-
Tixier, Gilbert A Comparative Study. of the Economic Policies of the Cameroons and Ivory Coast. Paris 1974. 96 pages. Soft covers. (#93942)100:-
Todd, Judith The Conjurors.. Wealth and Welfare in the Upper Income Brackets. London 1966. 96 pages. Paperback. (#93983)100:-
Tostlebe, Alvin S. The Bank of North Dakota.. An Experiment in Agrarian Banking. Diss. New York 1924. 210 pages. Softcover. Stamped. (#145159)150:-
Towards Full Employment and Price Stability.. A Report from the OECD by a Group of Independent Experts. Paris 1977. 342 pages. Softcover. (#150105)150:-
Tower, Ralph Burnett Luxury Taxation and its Place in a System of Public Revenues.. Diss. Albany 1931. 235 pages. Softcover. Stamped. (#79237)120:-
Trade Unions under Capitalism.. Fontana 1977. 413 pages. Paperback. Stamped. (#132157)90:-
Trevithick, James A. & Mulvey, Charles The Economics of Inflation.. London 1975. 184 pages. Soft covers. Glasgow Social & Economic Research Studies 3. (#95580)140:-
Trilateral Commission Task Force Reports: 1-7.. The Triangle Papers. A Compilation of Reports from the First Two Years of the Trilateral Commission. New York 1977. IX, 209 pages. Soft covers. (#93679)145:-
Tritsch, Walther Die Wirtschaftsdynamik unserer Zeit.. Stuttgart 1959. 259 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95045)165:-
Tylecote, Andrew The Causes of Present Inflation.. An Interdisciplinary Explanation of Inflation in Britain, Germany and the United States. London 1982. 236 pages. Softcover. (#102397)140:-
Uhr, Carl G. Economic Doctrine of David Davidson.. Diss. Uppsala 1975. 160 pages. Soft covers. (#44223)145:-
Uldall-Hansen, H. Tid og rente.. Et bidrag til belysning af afhængigheden mellem obligationers amortisationstid og effektive rente. Aa Kbhvn 1959. 248 sidor. Halvklotband. Stämpl. (#92571)225:-
Ulman, Lloyd & Flanagan, Robert J. Wage Restraint.. A Study of Income Policies in Western Europe. Berkeley 1971. 257 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102405)200:-
Ulmer, Melville Jack The Economic Theory of Cost of Living Index Numbers.. Diss. New York 1949. 106 pages. Softcover. Stamped. (#146857)125:-
Ulyanovsky, Rotislav & Pavlov, Vladimir Asian Dilemma.. A Soviet View and Myrdal's Concept. Moscow 1973. 169 pages. Orignal cloth in dustjacket. (#128733)125:-
Underdevelopment and Development.. The third world today. Edited by Henry Berstein. 1978. 376 pages. Soft cover. (#172427)120:-
Utsikt över Strömmen. Om problem och arbete i en arbetsgivareorganisation,. Svenska Arbetsgivareföreningens allmänna grupp 1921-1971. Stockholm 1971. 159 sidor. Häftad. Främre omslaget med mycket liten skada. (#217880)150:-
Utvecklingsekonomi 2.. Planering och resursmobilisering. Urval och kommentarer av Mats Lundahl och Bo Södersten. Sthlm 1974. 304 sidor. Pocket. (#68902)100:-
Wage formation in Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, New Zealand and Norway. Stockholm 1998. 249 pages. Softcover. (#219301)150:-
Waldén, Lars Johan Jämlikhet och köpkraft i svensk konsumtion.. Sthlm 1971. 284 sidor. Häftad. (#101275)140:-
Wallace, Schuyler C. State Administrative Supervision Over Cities in the United States.. Dissertation, New York 1928. 289 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Fine copy. (#180964)200:-
Wallenberg - Studier i svenskt näringsliv.. Tillägnade Jacob Wallenberg. Red. Ivar Högbom m.fl. Sthlm 1942. 559 sidor. Inbunden. (#53301)250:-
Wallenberg, A.O. A.O. Wallenbergs sista uttalande i bankfrågan.. Stockholm 1886. (2),32 sidor. Häftad i tryckta originalomslag med lagerfläckar. Liten fuktfläck i övre hörnet av inlagan. (#186556)135:-
Wallenberg, Marcus Ekonomisk politik, teknisk utveckling, framstegstakt.. Valda föredrag och artiklar. Sthlm 1969. 270 sidor. Häftad. (#101142)150:-
Wallensteen, Peter Ekonomiska sanktioner.. Sthlm 1971. 203 sidor. Pocket. (#69024)100:-
Wallentin, Christer och Estevall, Leif, Ekonomernas uppslagsbok.. Liber ekonomi 1997. 433 sidor. Förlagsband. Namnteckning. (#207965)200:-
Wallis, W. Allen & Roberts, Harry V. Statistics.. A New Approach. London 1960. 646 pages. Original cloth. Ex library copy. (#59418)180:-
Value Assumptions in Economic Theory.. Editors: Carl-Henric Grenholm, Gert Helgesson. Upps. 1998. 131 pages. Softcover. Studies in Ethics and Economics 2. (#39869)100:-
Wandén, Stig, Ekonomiskt tänkande. Ett filosofiskt perspektiv.. Stockholm 1981. 170 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#208064)130:-
Wannenmacher, Walter Die Krise.. Das Ende eines deutschen Mythos. Düsseldorf 1967. 32 pages. Soft covers. (#93976)125:-
Wannenmacher, Walter Überleben in der Inflation.. Wie rette ich mein Geld in der Kriese? Frankfurt 1975. 235 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95051)175:-
Ward, Frank Bird, The United States Railroad Labor Board and Railway Labor Disputes.. Dissertation, Philadelphia 1929. 92 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. (#205825)175:-
Varga, E. 20th Century Capitalism.. London no date. Printed in USSR. 157 pages. Paperback. (#93849)100:-
Warnemünde, Irmgard Aktiengesellschaft oder Gewerkschaft.. Eine Untersuchung über die Ursachen der Bevorzugung der Aktiengesellschaft im Bergbau während der Krise der Nachkriegszeit und die Auswirkungen dieser Bevorzugung auf die Gewerkschaft. Diss. Würzburg (Frankfurt a.M.) 1936. 175 pages. No covers. Stamped. (#57023)145:-
Warren, Bill Inflation and Wages in Underdeveloped Countries.. India, Peru and Turkey 1939-1960. London 1977. 285 pages + Preface on loose leaf. Original cloth. Dust jacket. (#95049)175:-
Warrington, William E. The Nature and Extent of Losses to Bondholders in Corporate Reorganization and Liquidation 1919-1929.. Dissertation, Philadelphia 1936. 236 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205841)275:-
Var virket bättre förr? En orientering om traditionelllet svenskt virkeskunnande.. Illustrerad. Nordiska museet och Riksantikvarieämbetet 1985. 75 sidor A4. Häftad. Fin. (#215735)150:-
Webb, Sidney och Beatrice Den kapitalistiska civilisationens förfall.. Tiden, Stockholm 1927. 215 sidor. Häftad. Fint ex. (#217783)125:-
Webster - Carey, Robert Lincoln Daniel Webster as an Economist.. Diss. New York 1929. 220 pages. Softcover. Stamped. (#78635)150:-
Weinstein, S. Städtische Finanzsorgen.. Ursachen und Mittel zu ihrer Beseitigung. Jena 1913. 50 pages. Soft covers. Stamped. (#85379)150:-
Welfare States in Trouble.. Edited by Sune Åkerman and Jack L. Granatstein. Umeå 1995. 184 pages. Softcover. Some ink underlinings. Inscribed by "Sune Å.". (#161477)125:-
Welinder, Carsten Hur styrs Sveriges ekonomi?. En analys av den ekonomiska politikens mål och medel. Lund 1978. 208 sidor. Häftad. (#161465)120:-
Vem är vad i Sveriges näringsliv. Näringslivets kalender 1982.. Stockholm 1981. 388 sidor. Förlagsband. (#217348)125:-
Wennerhag, Magnus Global rörelse. Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar.. Akademisk avhandling, Stockholm 2008. 432 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#218962)180:-
Werin, Lars Önskemål och resurser.. En introduktion till nationalekonomin. Lund 1974. 152 sidor. Pocket. (#178040)100:-
Werne, Kent Du sköna nya hem. Om utförsäljningen av allmännyttan.. Ordfront 2010. 213 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#217946)135:-
Vernon, Raymond Metropolis 1985. An Interpretation of the Findings of the New York Metropolitan Region Study. New York 1963. 318 pages + plates. Pocket. (#216670)100:-
Wesemann, Hans Otto Soll und Haben.. Skizzen zum Verständnis der Wirtschaft. Köln 1969. 320 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95035)160:-
Weston, J. Fred & Copeland, Thomas E. Managerial Finance.. Second British edition adapted from the eighth American edition by Robin J. Limmack and Alan F. Fox. Cassell London 1998. 894 pages. Soft covers. (#170083)180:-
What's Next?. Exploring the new terrain for business. By Eamonn Kelly, Peter Leyden and Members of Global Business Network. Perseus publ. 2002. 360 pages. Original hard covers. No jacket. (#169919)150:-
Wheeler, Douglas L. & Pélissier, René Angola.. London 1971. 296 pages. Original cloth. Dust jacket. Pall Mall Library of African Affairs. (#93988)150:-
Wheeler, Steven & Hirsh, Evan Channel Champions.. How leading companies build new strategies to serve customers. San Francisco 1999. 224 pages. Original cloth. Dust jacket. (#169975)150:-
Whitney, Caroline, Experiments in Credit Control the Federal Reserve System.. Dissertation, New York, Columbia Univ. 1934. 230 pages. Soft covers. Small stamp on front cover. Very fine. First edition. (#205855)200:-
Vickers, Leslie, Fare Structures in the Transit Industry.. Dissertation, New York, Columbia Univ. 1934. xiv,325 pages. Staple bound. Soft covers. Small stamp on front cover. First edition. (#205851)200:-
Wickman, Kurt Frihandel och asiatiska mirakel.. Timbro 2005. 264 sidor. Häftad. (#128291)120:-
Wickman, Kurt Makro-ekonomisk planering - orsaker och utveckling.. Akad. avh. Uppsala 1980. 173 sidor. Häftad (#123393)150:-
Wicksell, Knut Att uppfostra svenska folket.. Knut Wicksells opublicerade manuskript samlade och redigerade av Lars Jonung, Torun Hedlund-Nyström och Christina Jonung. SNS förlag 2001. 480 sidor. Förlagsband. Stämpel. (#218132)150:-
Wicksell, Knut Föreläsningar i nationalekonomi II.. Femte upplagan med inledning av Carl G. Uhr. Lund 1966. 256 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Endast del 2 (#204093)200:-
Wicksell, Knut Föreläsningar i nationalekonomi I-II.. I. Teoretisk nationalekonomi. II. Om penningar och kredit. Del i i tredje upplagan, Lund 1928, utgiven av Emil Sommarin, 216 sidor. Del II i femte upplagan med inledning av Carl G. Uhr. Lund 1966. 256 sidor. 2 volymer. Del I häftad, del II inbunden med skyddsomslag. (#216952)300:-
Wicksell, Knut Föreläsningar i nationalekonomi. I.Teoretisk nationalekonomi.. Tredje upplagan, Lund 1928-29. 212 sidor. Häftad. Namnteckning. Fint ex. (#216141)150:-
Wicksell, Knut Teoretisk nationalekonomi II.. Fjärde upplagan, utg av Emil Sommarin. Lund 1937. xii, 256 sidor. Original klotband. . Föreläsningar i nationalekonomi. OBS! endast del 2. (#183669)165:-
Wicksell, Knut Teoretisk nationalekonomi II.. Tredje upplagan, Lund 1929. xxviii, 212 sidor. Häftad. Stämpel. Föreläsningar i nationalekonomi 1. OBS! endast del 2. (#183668)140:-
Victorin, Anders Lönenormering genom kollektivavtal.. Stockholm 1973. 309 sidor. Häftad. (#217302)150:-
Wielens, Hans Inflation, kein Alptraum.. Vermögensanlage bei schleichender Geldentwertung. Mit einem Vorwort von André Kostolany. Herford 1971. 239 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95558)150:-
Wiggins, Bob Effective Document Management.. Unlocking corporate knowledge. Gower 2000. 252 pages. 4:o. Original hard covers. (#170010)175:-
Wiles, P.J.D. Price Cost and Output.. Oxford 1961. 313 pages. Hardcover. Dustjacket. (#51146)200:-
Wilkins, Mira & Hill, Frank Ernest, American Business Abroad. Ford On Six Continets.. With an introduction by Allan Nevins. Detroit 1964. xiv,541,(3) pages. Original cloth. Dust jacket. As new. (#204890)450:-
Wilson, H.H. Pressure Group.. The Campaign for Commercial Television. London 1961. 232 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93888)150:-
Wilson, Thomas Inflation.. Oxford 1961. 280 pages. Original cloth. Dust jacket. (#95043)170:-
Winkler, Wilhelm Grundfragen der Ökonometrie.. Wien 1951. 220 pages. Cloth. A few pages with pencil underlinings. (#57560)165:-
Wirtschaftspoltik für Europa.. Wege nach vorn. Von Cairncross, Giersch, Lamfalussy, Petrelli und Uri. München 1974. 264 pages. Original cloth. Dust jacket. (#94007)150:-
Wirtschaft und Kultursystem.. Herausgegeben von Gottfried Eisermannn. Eugen Rentsch Verlag 1955. 330 pages. Original cloth. Dust jacket. (#149169)150:-
Wittgen, Robert Gold als Geldanlage.. München 1964. 200 pages + plates. Paperback. (#97176)100:-
Vogel, Ezra F. Japan as Number One.. Lessons for America. Tokyo 1980. 272 pages. Paperback. (#93847)100:-
Wohlin, Nils Det industriella underbefälet.. Statistisk undersökning om verkmästare och förmän inom till Svenska Arbetsgifvareföreningen anslutna industrier. Sthlm 1929. 58 + 53 sidor. Häftad. Stämplar. (#183674)200:-
Wold, Herman Demand Analysis.. A study in econometrics. In assosiation with Lars Juréen. Sthlm 1952. 358 pages. Hard covers. (#51206)300:-
Wold, Herman Huvudlinjer och grundbegrepp i statistiken.. Sthlm 1964. 88 sidor. Original klotband. Mål och medel i tillämpad statistik. Exkurs B. (#59421)130:-
Wold, Herman Orientering i det statistiska arbetsfältet.. Sthlm 1963. 168 sidor, Original klotband. Mål och medel i tillämpad statistik. Exkurs A. (#59420)150:-
von Bethmann, Johann Philipp Die Zinskatastrophe.. Das Buch zur Krise. Athenäum 1982. 104 pages. Paperback. (#120286)110:-
von der Esch, Björn Skatt - inflation - eget kapital.. En ekonomisk studie av lantbruksföretag. Akad. avh. Uppsala 1972. 189 sidor. Häftad. (#55443)140:-
von Gersdorff, Ralph Wirtschaftsprobleme Portugiesisch-Afrikas.. Bielefeld 1962. 360 pages. Soft covers. (#149217)145:-
von Haberler, Gottfried Högkonjunktur och depression.. En teoretisk analys av konjunkturväxlingarna. Sthlm 1940. 554 sidor. Förlagsband. (#48805)200:-
von Haberler, Gottfried The Theory of International Trade.. With its Applications to Commercial Policy. Translated from the German by Alfred Stonier and Frederic Benham. London 1959. 408 pages. Original cloth. 6 pages with pencil underlinings. First English translation published 1936. (#60157)250:-
von Haberler, Gottfried The Theory of International Trade.. With its application to commercial policy. Transl. by A. Stonier and F. Benham. New York 1950. 408 pp. Original cloth. (#18511)350:-
von Hofsten, Erland Price Indexes and Quality Changes.. Diss. Sthlm (Uppsala) 1952. 136 pages. Soft covers. (#48681)150:-
von Stackelberg, Karl-Georg Marktstrategie ohne Geheimnisse.. Von der Planung absatzwirtschaftlicher Erfolge. Düsseldorf und Wien 1969. 424 pages. Original cloth. Inscribed by the author. (#96369)175:-
Woodruff, David Money Unmade.. Barter and the Fate of Russian Capitalism. Ithaca 1999. 228 pages. Original cloth. Dust jacket. Pencil underlinings. (#60161)150:-
Voorhees, Enders M. Financial Policy in a Changing Economy.. Lebanon, Pennsylvania 1970. 232 pages. Original cloth. (#95571)150:-
Woosley, John Brooks, State Taxation of Banks.. Dissertation, Chapel Hill, Univ, of North Carolina Press 1935. viii,133 pages. Soft covers. Small stamp and spot on front cover, otherwise fine. First edition. (#205811)250:-
World Economic Development and the Energy Factor.. A Symposium. ASEA, Västerås 1983. 97 pages. 4:o. Original cloth. (#97357)150:-
Worldwide Inflation.. Theory and Recent Experience. By Odd Aukrust and others. Edited by Lawrence B. Krause & Walter S. Salant. Washington 1977. 686 pages. Soft covers. (#120278)160:-
Woronoff, Jon Japan: The Coming Economic Crisis.. Tokyo 1981. 316 pages. Paperback. (#93955)100:-
Woronoff, Jon Japan: The Coming Social Crisis.. Tokyo 1981. 369 pages. Paperback. (#93957)100:-
Wraith, Ronald & Simpkins, Edgar Corruption in Developing Countries.. London 1963. 211 pages. Original cloth. Dust jacket. (#93625)150:-
Wuffli, Heinz R. Währungsordnung im Umbruch.. Stabilität und Wachstum als wirtschafts- und währungs-politische Schicksalsfragen. Artemis Verlag 1979. 317 pages. Original cloth. Front fly-leaf repaired. (#95546)150:-
Wu Shao-tseng Railroad Valuation and Fair Return.. Diss. Philadelphia 1930. XXIV, 233 pages. Softcover. Stamped. (#109005)125:-
Wyckoff, Vertrees J. The Wage Policies of Labor Organizations in a Period of Industrial Depression.. Diss. Baltimore 1926. 119 pages. Softcover. Stamped. (#88480)120:-
Wyckoff, Viola The Public Works Wage Rate and Some of Its Economic Effects.. Diss. New York 1946. 313 pages. Softcover. Stamped. (#67740)175:-
Vylder, Stefan de Världens springnota. Finanskrisen och vägen framåt.. Stockholm 2009. 254 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#212633)135:-
Välståndets klyftor och standardhöjning.. En bok om inkomstutjämning sammanställd av Lars Eric Ericsson och Mats Hellström under medverkan av Villy Bergström m.fl. Sthlm 1967. 211 sidor. Pocket. (#69516)100:-
Värderingar i ekonomisk teori och forskning.. Red.: Carl-Henric Grenholm, Gert Helgesson. Upps. 1999. 191 sidor. Häftad. Studies in Ethics and Economics 5. (#39870)125:-
Wärneryd, Karl-Erik Motiv och beslut i företagsledningens marknadspolitik.. Utgiven vid AB Svenska Telegrambyråns 90-årsjubileum 1957. 367 sidor. Häftad. (#105977)175:-
Yergin, Daniel & Stanislaw, Joseph, Kommandohöjderna. Berättelsen om marknadens globala renässans.. Timbro 1998. 533 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. (#207877)160:-
Yin Ch'u Ma The Finances of the City of New York.. Diss. New York 1914. 312 pages. Softcover. Stamped. (#73497)150:-
Young, Ralph A. The International Financial Position of the United States.. Diss. Philadelphia 1929. 276 pages. Soft covers. Stamped. (#63158)200:-
Zakaria, Yakubu The Cultural Context of Business.. A study of firms in a Northern Nigerian Society. Diss. Uppsala 1997. 227 pages. Soft covers. (#175444)165:-
Zamanian, Max Methods for Mutual Fund Portfolio Evaluation:. An Application to the Swedish Market. Diss. Göteborg 1997. 164, xii pages. Soft covers. (#138866)150:-
Zettersten, Erik Nya Köpmans-Geographien I-II.. Förre - senare delen. Stockholm, Ekmanson 1797-98. 136 + 204,(4) sidor. Oskuren i gråpappomslag. (#182613)800:-
Zeuthen, F. Den Økonomiske fordeling.. Aa Kbh 1928. XIX, 522 sidor. Häftad. Stämpl. (#105689)175:-
Ziemer, Gerhard Inflation und Deflation zerstören die Demokratie.. Lehren aus dem Schicksal der Weimarer Republik. Stuttgart 1971. 256 pages. Original cloth. Some pencil-markings in margins. (#95041)150:-
Ziercke, Manfred, Die redistributiven Wirkung von Inflationen.. Göttingen 1970. 170 pages. Soft covers. (#202718)150:-
Zimmerman, L.J. Arme und reiche Länder,. Aus dem niederländischen übertragen von dr. W. Hankel. Köln 1963. 199 pages. Original cloth. Pencil-underlinings. (#46900)125:-
Zischka, Anton Wissenschaft bricht Monopole.. Leipzig 1937. 273 pages. Original linen binding. (#95532)150:-
Zolotas, Xenophon International Monetary Issues and Development Policies.. Selected Essays and Statements. Athens 1977. 503 pages. Soft covers. (#102399)175:-
Åkerlund, Henrik Guldparistandarden.. Internationellt penningsystem och ekonomiskt program. Akad. avh. Uppsala 1959. 223 sidor. Häftad. (#48737)135:-
Åkerman, Gustaf Mjölkregleringen.. Sthlm 1937. 252 sidor + tabell. Häftad. Lite nötta omslag. (#62935)150:-
Åkerman, Gustaf Realkapital und Kapitalzins I.. Diss. Stockholm 1923. 166 pages + tables. Soft covers.. Stamped. A second part was published 1924. (#172069)250:-
Åkerman, Henrik Julaftonsteoremet.. Fakta om de offentliga sektorns expansion. Sthlm 1976. 160 sidor. Häftad. (#101137)130:-
Åkerman, Johan Ekonomisk kausalitet.. Malmö 1936. 156 sidor. Häftad. (#18859)150:-
Åkerman, Johan Ekonomisk teori I-II.. I. De ekonomiska kalkylerna. II. Kausalanalys av det ekonomiska skedet. Lund 1939-44. 286 + 661 sidor. Originalklotband. 2 volymer. Rikligt med blyertsunderstrykningar och lite med blåpenna. (#104907)400:-
Åkerman, Johan Ekonomiskt framåtskridande och ekonomiska kriser.. Sthlm 1931. 240 sidor. Häftad. (#175302)140:-
Åkerman, Johan Ekonomiskt framåtskridande och ekonomiska kriser.. Sthlm 1931. 240 sidor. Klotryggsband. (#219341)150:-
Åkerman, Johan Ekonomiskt skeende och politiska förändringar.. Lund 1946. 208 sidor. Häftad. (#114413)160:-
Åkerman, Johan Ekonomiskt skeende och politiska förändringar.. Lund 1946. 208 sidor. Klotband med bevarat främre omslag. (#131825)200:-
Är jämlikhet konkurrenskraftigt? - om samband mellan ekonomisk tillväxr och välfärd.. En rapport från Metalls utredningsavdelning. 2001. 104 sidor. Häftad. (#217369)100:-
Örn, Gunnar, Nationalekonomi för noviser.. Timbro 1996. 135 sidor. Limhäftad. (#207972)110:-
Östlind, Anders Det privata näringslivets dynamik.. Sthlm 1946. 328 sidor. Häftad. Lagat främre omslag. (#60050)140:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page