Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Andersson, Bo Relationer och omvärldar.. Studier kring organiserade arbetar- och nykterhetsintressen i 1880-talets folkrörelsesamhälle - särskilt Stockholms. Gbg 1982. 408 sidor. Häftad. (#2528)145:-
Andersson, Bo m.fl. Om folkbildning och demokrati.. Sthlm 1978. 102 sidor. Häftad. Folkbildning och samhälle 2. (#175509)100:-
Andræ - Med eller mot strömmen.. En antologi om svenska folkrörelser. Till Carl Göran Andræ. Sth 1980. 192 sidor. Häftad. (#2538)125:-
Bergman, J. Den svenska nykterhetsrörelsens historia.. En översikt. Illustrerad. Stockholm 1918. 302 sidor. Häftad. Något nött f.d. biblioteksbok. (#152645)150:-
Bergman, J. Den svenska nykterhetsrörelsens historia.. En översikt. Illustrerad. Stockholm 1918. 302 sidor. Häftad. Något nött främre omslag. (#187407)150:-
Bergman, J. Den svenska nykterhetsrörelsens historia.. En översikt. Illustrerad. Stockholm 1918. 302 sidor. Original klotband. Fint ex. (#184879)200:-
Blom, K. Arne, Erlandsson, Carl-Eric & Mårtensson, Jan När idrotten kom till Lund.. Illustrerad. Lund 1991. 96 sidor. Häftad. (#117936)100:-
Carlsson, Sten Folkrörelserna i Halland.. Särtryck ur Hallands historia II. Sid 875-955. Häftad. (#58341)100:-
En frihetskamp genom seklerna.. En bokfilm om den svenska nykterhetsrörelsens historia. Sthlm 1958. 540 sidor. Stort format. Original klotband. Den svenska nykterhetsrörelsens historia. (#2708)250:-
Gjöres, Axel Stormår.. En folkrörelse växer fram. Illustr. Sth 1963. 400 pp. Häftad. Blyertsunderstr. Om Kooperativa förbundet. (#9548)70:-
Gjöres, Axel, Robert Owen och kooperationens uppkomst.. Illustrerad. Stockholm 1932. 236 sidor. Förlagets dekorerade klotband. (#200921)165:-
Hedenskog, Sven Folkrörelserna i Nyköping 1880-1915.. Uppkomst, social struktur och politisk aktivitet. Illustr. Aa Upps. 1973. 228 pp. Pappband. Stämpl. (#881)145:-
Hedenskog, Sven Folkrörelserna i Nyköping 1880-1915.. Uppkomst, social struktur och politisk aktivitet. Illustr. Aa Upps. 1973. 228 sidor. Häftad. (#2233)150:-
Hedenskog, Sven Folkrörelserna i Nyköping 1880-1915.. Uppkomst, social struktur och politisk aktivitet. Illustr. Aa Upps. 1973. 228 sidor. Interfolierad. Häftad. (#14699)125:-
Hultgren, Inger Kvinnors organisation och samhällets beslutsprocess.. Fredrika-Bremerförbundet och Husmodersförbundet Hem och Samhälle på riksplanet och lokalt i Jämtlands län 1925-1975. Aa Umeå 1982. 240 sidor. Häftad. (#2876)150:-
Johansson, Erland Väckelserörelsen och samhället.. En historisk studie av Karlskoga 1875-1900. Aa Göteborg 1984. 256 pp. (#2916)125:-
Kooperation, socialt kapital och medborgerliga insatser.. Red. Stig Westerdahl, Katarina Friberg, Tom Johnstad. Sthlm 2001. 256 sidor. Häftad. Kooperativ årsbok 2001. (#127421)110:-
Kumm, Elfred Samköp för hundra år sedan.. Robert von Kræmer och den svenska kooperationens uppkomst. Illustr. Sth 1950. 184 pp. Inb. (#9556)70:-
Kylebäck, Hugo Konsumentkooperation i strukturomvandling 1.. 1946-1960. Göteborg 1983. 296 sidor. Originalklotband. Dedikation. (#9554)145:-
Kylebäck, Hugo Konsument- och Lantbrukskooperation i Sverige.. Utveckling, samarbets- och konkurrensförhållanden före andra världskriget. Göteborg 1979. 278 sidor. Häftad. (#2962)105:-
Kämpe, Alfred Carl Hurtig och hickmaniterna.. Sth 1930. 464 pp. (#4724)125:-
Kämpe, Alfred Carl Hurtig och hickmaniterna.. Sth 1930. 464 pp. Hfrbd. (#2932)160:-
Leander, Sigfrid Folkbildning och folkföreläsningar.. Ur en folkbildares tänkebok. Folkbildningsstudier och föreläsningshistoria 1800-1975. Sthlm 1978. 522 sidor. Original pappband. (#147920)170:-
Lindroth, Jan Från "sportfåneri" till massidrott. Den svenska idrottsrärelsens utveckling 1869-1939.. Stockholm 1988. 154 sidor. Häftad. Dedikation. (#206961)130:-
Lindroth, Jan Idrottens väg till folkrörelse.. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915. Aa Upps. 1974. 401 sidor. Häftad. (#9551)164:-
Lindroth, Jan När idrotten blev folkrörelse,. Stockholm 1975. 200 sidor. Limhäftad. Lite bläckförstrykningar. (#2989)100:-
Lundkvist, Sven Politik, nykterhet och reformer.. En studie i folkrörelsernas politiska verksamhet 1900-1920. Upps. 1974. 408 sidor. Häftad. (#9546)145:-
Petersson, Oskar Goodtemplarordens i Sverige historia.. Illustrerad. Sthlm 1903. 354 sidor. Original klotband. (#3117)150:-
Rundbäck, Abraham Avhandling om konsumtionsföreningar. tillägnad rikets hushållningssällskaper. Nytryck efter originalupplagan 1869 med inledning av Axel Gjöres. Sthlm 1929. 134 sidor. Inbunden. Biblioteksex. (#54461)150:-
Rydbeck, Kerstin Nykter läsning. Den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Uppsala 1995. 408 sidor. Häftad. Dedikation. (#25817)140:-
Sandahl, H. Försakelsebegreppet hos Peter Wieselgren.. Till belysning av den svenska nykterhetsrörelsens genombrott. Aa Lund 1946. VIII, 327 sidor. Häftad. (#72354)125:-
Stenius, Henrik Frivilligt Jämlikt Samfällt.. Föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott. Aa H-fors 1987. 389 sidor. Inbunden. (#35833)160:-
Svärd, Björn Väckelsen i lokalsamhället.. Individ, förening, församling i Kumla 1865-1905. Aa Upps. 1987. 280 sidor inklusive figurer. Häftad. (#11606)165:-
Synliga & osynliga vinster.. Sociala bokslut och kooperativ effektivitet. Red. Peder Aléx, Katarina Grut m.fl. Sthlm 1998. 223 sidor. Förlagsband. Kooperativ årsbok 1998. (#127424)125:-
Unga tankar.. Tidning för Sveriges godtemplarungdom och svensk ungdomsrörelse. Årgång 26, 1931. Stort format. Halvklotband. (#157039)100:-
Unga tankar.. Tidning för Sveriges godtemplarungdom och svensk ungdomsrörelse. Årgång X, 1915. 176 + 18 sidor. Stort format. Halvklotband. (#157036)150:-
Unga tankar.. Tidning för Sveriges godtemplarungdom och svensk ungdomsrörelse. Årgång XI, 1916. 166 sidor. Stort format. Halvklotband. (#157037)150:-
Westin Silverstolpe, Gunnar En krönikebok. Den svenska konsumentkooperationens väg.. Illustrerad. Stockholm 1944. 246 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#199476)160:-
Yttergren, Leif Täflan är lifvet.. Idrottens organisering och sportifiering 1860-1898. Illustr. Aa Sthlm 1996. 252 sidor. Original pappband. (#69895)225:-
Åberg, Ingrid Förening och politik.. Folkrörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 1880-talet. Aa Upps. 1975. 163 sidor inklusive karta. Häftad. (#3390)125:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page