Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Ahlberg, Märta Presensparticipet i fornsvenskan.. En syntaktisk studie. Aa Lund 1942. 258 sidor. Häftad. Några blyertsunderstr. (#5701)150:-
Ahlström, Axel Våra medeltidslagar.. Studier i fornsvensk stilistik och prosarytmik. Akad. avh. Lund 1912. 242 sidor. Häftad. (#172129)150:-
Ahlström, Axel Våra medeltidslagar.. Studier i fornsvensk stilistik och prosarytmik. Akad. avh. Lund 1912. 242 sidor. Häftad. Dedikation. (#5702)160:-
Almqvist, Bo Norrön niddiktning 1.. Traditionshistoriska studier i versmagi. Nid mot furstar. Aa Upps. 1965. 260 sidor. Häftad. (#5697)165:-
Andersen, Merete Gert Katalog over AM accessoria 7. De latinske fragmenter.. Hafniae (Köpenhamn) 2008. xxviii,160 sidor. Häftad. Bibliotheca arnamagnaeana Vol. XLVI. (#200735)150:-
Andersson, Ingvar Minne av Erikskrönikans författare.. Sthlm 1958. 173 sidor. Häftad. Blanka omslag. Svenska akademien minnesskrifter. Utgavs senare under titeln Erikskrönikans författare. (#52374)100:-
Andersson, Roger Postillor och predikan.. En medeltida texttradition i filologisk och funktionell belysning. Illustr. Aa Upps. 1993. 271 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. Runica et Mediaevalia. Scripta minora 1. (#10097)120:-
Anne Holtsmark. En tale mot biskopene. En sproglig-historisk undersøkelse.. Oslo 1931. 66 sidor + 15 planscher. Häftad utan omslag. Tagen ur band. (#190885)170:-
Annerholm, Hjalmar Studier över de inkoativa verben på na(n) i gotiskan och de nordiska språken.. Aa Lund (Sth) 1956. XVIII, 244 sidor. Häftad. (#5708)125:-
Beckman, Natanael Små bidrag till äldre Västgötalagens textkritik och tolkning.. Särtryck ur Arkiv för nordisk filologi XL. 29 sidor. Häftad i blanka omslag. Dedikation. (#203911)100:-
Belfrage, Åke Gustaf Leonard Om verbet i Vestgötamålet.. Akad. avh. Lund 1871. (4), 52 sidor + Rättelser och tillägg. Häftad. Stämpel. Några blad knögliga. (#68570)110:-
Bengtson, Arne Nils Ragvaldi, Domareboken och Linköpingslegendariet.. En filologisk författarbestämning och ett bidrag till kännedom om det senmedeltida vadstenaspråket. Aa Lund 1947. 273 sidor + planscher. Häftad. (#5714)145:-
Bergqvist, Bengt Jakobsson Studier öfver den konditionala satsfogningen i fornsvenskan.. Akademisk afhandling. Lund 1884. (2),103 sidor. Häftad med tryckta omslag. Något nött rygg. (#23249)140:-
Bibliotheca Arnamagnaeana XXV:2: Opuscula II:2.. Hafniae (Copenhagen 1977. (8),292 sidor. Häftad. (#191821)160:-
Björkman, Erik Smålandslagens ljudlära.. Sthlm 1896. 65 sidor. Inbunden. Stämpl. (#23342)100:-
Björling, Carl G.E. Vår äldsta lagkommentar.. I (allt som utkom). Lund 1896. (2),31 sidor. 4:o. Häftad. Nött rygg, omslagen loss. Dedikation till Harald Hjärne. (#179782)150:-
Blågård, [Jessen] Undervisning i oldnordisk for begyndere.. Kbhvn 1865. 48 sidor. Klotryggsband med marmorerade pärmar. Fint ex. (#203912)250:-
Brate, Erik Äldre Vestmannalagens ljudlära.. Upps. 1887. 108 pp. Häftad. (#5720)85:-
Brylla, Eva Singular ortnamnsböjning i fornsvenskan.. Starkt böjda namn med utgångspunkt från sörmländskt material. Aa Upps. 1987. 224 sidor. Häftad. (#4946)125:-
Bugge - Akademiske afhandlinger til Professor Dr. Sophus Bugge ved hans 25-aars jubilaeum den 2den Mai 1889 fra taknemmlige elever.. Kristiania 1889. (4),114 sidor. Halvklotband. (#203248)250:-
Bugge - Uppsalastudier. tillegnade Sophus Bugge på hans 60-åra födelsedag. Uppsala 1892. 236 pp. Nött rygg, bör bindas. (#25142)105:-
Bååth, A.U. Studier öfver kompositionen i några isländska ättsagor.. Akademisk avhandling, Lund 1885. (2),vi,160 sidor. Häftad. Fuktfläck på titelbladet. (#189322)200:-
Bååth, A.U. Studier öfver kompositionen i några isländska ättsagor.. Akademisk avhandling, Lund 1885. (2),vi,160 sidor. Häftad. Nött och sprucken rygg. Bakre omslag felar. Dedikation. (#204260)150:-
Bäckvall, Maja Skriva fel och läsa rätt? Eddiska dikter i Uppsalaeddan ur ett avsändar- och mottagarperspektiv.. Akademisk avhandling, Uppsala 2013. 268 sidor. Häftad med skyddsomslag. (#210589)170:-
Carlquist, Jonas (utg) Föreläsningar i medeltidsfilologi.. Carl Ivar Ståhle. En bibliografi. Stockholm 1992. 170 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#35794)150:-
Cederschiöld, Gustaf Om några ställen i Äldre Västgötalagen.. Göteborg 1898. 25 sidor. Häfte. Dedikation. (#183576)125:-
Cederschiöld, Gustaf Rimlista till Eufemiavisorna och Erikskrönikan.. Göteborg 1903. XIV, 276 sidor. Halvlinneband. (#24924)250:-
Celander, Hilding Om övergången av ð>d i fornisländskan och fornnorskan.. Aa Lund 1906. 102 pp. Häftad. (#89354)125:-
Celander, Hilding Om övergången av ð>d i fornisländskan och fornnorskan.. Aa Lund 1906. 102 pp. Häftad. Omslag loss. (#5734)100:-
Danielsson, Tommy Om den isländska släktsagans uppbyggnad.. Aa Upps. 1986. 97 sidor. 4:o. Häftad. (#11983)125:-
de Boor, Helmut Die färöischen Lieder des Nibelungenzyklus.. Heidelberg 1918. viii,214 sidor. Klotband. Några få kommentarer och understrykningar med blyerts. (#203249)200:-
Djärv, Ulrika Fornsvenskans lexikala kodifiering i Söderwalls medeltidsordbok.. Akademisk avhandling, Uppsala 2009. 330 sidor. Häftad. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Svenska skrifter 91. (#211726)175:-
Edda eller Skandinawernes Hedniska Gudalära.. Öfwersatt från Danskan efter Nyerup. Andra Upplagan, Stockholm, Nordström 1816. (8),103 sidor. Samtida, något nött skinnryggsband. Blyertskludd på pärmarnas insidor. (#190460)500:-
Ekblom, Richard Rus- et Vareg- dans le noms de lieux de la région de Novgorod.. Uppsala 1915. 68 pages + folding map. Softcover. Stamped. (#31540)140:-
Ekbo, Sven Studier över uppkomsten av supinum i germanska språken.. Med utgångspunkt i fornvästnordiskan. Aa Upps. 1943. 192 sidor. Häftad. (#5751)125:-
Ekbo, Sven Studier över uppkomsten av supinum i germanska språken.. Med utgångspunkt i fornvästnordiskan. Aa Upps. 1943. 192 sidor. Häftad. Lennart Mobergs opponentexemplar, interfolierat och med hans anteckningar. (#186710)160:-
Envall, Petrus Gudastolpen.. Rod och råd. En studie i fornnordisk språk- och religionshistoria. Illustr. Sth 1969. 289 sidor. Häftad. (#11569)125:-
Erdmann, Axel Om folknamnen Götar och Goter.. Sthlm 1891. 34 sidor. Häftad. Utan omslag. (#181854)100:-
Erdmann, Axel Om folknamnen Götar och Goter.. Sthlm 1891. 34 sidor. Häftad. Utan omslag. (#175849)100:-
Fjelstrup, Aug. Gotfred af Ghemens udgaver af Flores og Blanseflor.. Kbhvn 1910. 47 sidor. Häftad. (#198885)100:-
Fornsvensk bibliografi.. Supplement II. Förteckning över Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1918-1944 samt därtill hörande litterära hjälpmedel utarbetad av Isak Collijn. Upps. 1945-1948. VIII, 433 sidor. 3 häften. Häftena 192, 196 & 199. (#14567)170:-
Fornsvensk bibliografi.. Supplement I. Utarbetad av Robert Geete. Sthlm 1919. XII, 323 sidor. Häftad. Häfte 155. (#14564)295:-
Geete, Knut Robert Studier rörande Sveriges romantiska medeltidsdiktning I.. Eufemia-visorna. Aa Upsala 1875. 61 sidor. Häftad. (#44710)95:-
Geete, Robert (utgivare) Ett fragment af Upplandslagens ärfdabalk från förra hälften af 1300-talet.. Efter fyra pergamentblad funna i kammararkivet. Med faksimil i ljustryck. Stockholm 1912. 17 sidor + faksimil. Häftad utan omslag. Bilaga till Sv. Fornsk.-Sällsk:s årsmöte 1912. (#203913)100:-
Gering, Hugo Glossar zu den Liedern der Edda (Sæmundar Edda).. Paderborn 1907. 229 pages. Original cloth. (#190791)200:-
Grape, Anders Studier över de i fornsvenskan inlånade personnamnen. (Företrädesvis intill 1350) 1. (Allt som utkom). Akademisk avhandling, Uppsala 1911. 206 sidor. Häftad. (#6149)125:-
Grape, Anders Studier över de i fornsvenskan inlånade personnamnen. (Företrädesvis intill 1350) 1. (Allt som utkom). Akademisk avhandling, Uppsala 1911. 206 sidor. Inklistrad i hårda pärmar. (#207420)145:-
Grøtvedt, Per Nyquist Lydverket i Lovhåndskrifter fra Borgartingslag 1300-1350.. Med et tillegg om sørøstnorske diplomer. Oslo 1939. 160 sidor + XI planscher. Häftad. Stämpl. (#5004)275:-
Grøtvedt, Per Nyquist Lydverket i Lovhåndskrifter fra Borgartingslag 1300-1350.. Med et tillegg om sørøstnorske diplomer. Oslo 1939. 160 sidor + XI planscher. Häftad utan omslag. Tagen ur band. (#190879)200:-
Grøtvedt, Per Nyquist Skrift og tale i mellomnorske diplomer fra Filden-området 1350-1450 I.. Nordre og Østre Folden (med Båhuslen). Oslo 1969. 348 sidor. Stämpel. (#46595)170:-
Guðmundur Óláfsson Thesaurus adagiorum.. Linguæ septentrionalis antiquæ et modernæ. Utg. med parallellhänvisningar och register av Gottfrid Kallstenius. Lund 1930. 227 sidor. Med bevarade omslag i halvklotband. Utgallrad biblioteksbok i fint skick. (#191805)175:-
Gullberg, Hjalmar Ólafs drápa Tryggvasonar. Fragment ur "Bergsboken".. Akademisk afhandling, Lund 1875. (4),49,(1) sidor. Häftad utan omslag som den utkom. Svag namnteckning på titelbladet. (#220600)200:-
Gustafson, Seth Hemming Gadhs språk I-II.. Aa Lund 1950. 172, 134 sidor + 1 plansch. 1 vol. Häftad. (#5013)125:-
Gutenbrunner, Siegfried Historische Laut- und Formenlehre des Altisländischen .. Zugleich eine Einführung in das Urnordische. Heidelberg 1951. xii,172 pages. Original cloth. (#173355)175:-
Gödel, Vilhelm Sveriges medeltidslitteratur.. Proveniens. Tiden före Antikvitetskollegiet. Sthlm 1916. 320 sidor. Häftad. (#4368)200:-
Götlind, Johan Var är äldre Västgötalagen skriven?. Uppsala 1921. 23 sidor + separat karta. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala Förhandlingar 1919-1921. (#23463)110:-
Hald, Kristian Personnavne i Danmark I.. Oldtiden. Kbh 1971. 123 sidor. Förlagsband. (#6152)120:-
Halldórsson - Grettisfaersla.. Safn ritgerda eftir Ólaf Halldórsson gefid ut á sjötugsafmaeli hans 18. april 1990. Reykjavik 1990. 515 sidor. Original skinnryggsband med skyddsomslag. (#183652)250:-
Harding, Erik Språkvetenskapliga problem i ny belysning eller bidrag till nordisk och germansk språkhistoria.. Häfte 1-8. Lund 1937-51. 490 sidor. En volym. Häftad. (#210711)300:-
Hast, Sture Pappershandskrifterna till Harðar saga.. Hafniae (Copenhagen) 1960. (12),202 sidor. Häftad. Bibliotheca arnamagnaeana XXIII (#191820)160:-
Hellquist, Elof Anmärkningar om några nordiska och västgermanska djurnamn.. Ur Upsala Universitets Årsskrift 1894. (2)18 sidor. Häfte. Dedikation. (#203905)100:-
Hellquist, Elof Det svenska ordförrådets ålder och ursprung I-III.. En översikt. Lund 1929. XV, 1101 sidor. Halvfranskt band. (#202297)700:-
Hellquist, Elof Det svenska ordförrådets ålder och ursprung I-III.. En översikt. Lund 1929. XV, 1101 sidor. Halvfranskt band. Lite fläckig rygg. (#5434)650:-
Henning, Bengt Didrikskrönikan.. Handskriftsrelationer, översättningsteknik och stildrag. Aa Sth 1970. 308 sidor. Häftad. (#5027)150:-
Henning, Sam. Ericus Nicolais Gerson-översättningar.. Ett bidrag till kännedomen om det senmedeltida Uppsalaspråket. Aa Upps. 1927. 201 pp. (#5798)120:-
Henning, Sam. Ericus Nicolais Gerson-översättningar.. Ett bidrag till kännedomen om det senmedeltida Uppsalaspråket. Aa Upps. 1927. 201 pp. Inb. med bevarade omslag. (#23674)160:-
Hesselman, Bengt Språkformen i mbi eller fem Moseböcker på svenska, tolkade och utlagda vid medlet av 1300-talet.. Upps. 1927. 50 sidor. Häfte. (#5801)75:-
Hesselman, Bengt Språkformen i mbi eller fem Moseböcker på svenska, tolkade och utlagda vid medlet av 1300-Talet.. Upps. 1927. 50 pp. (HVU 24:17.) Främre omslag loss. Blyertsunderstr. (#45608)50:-
Hesselman, Bengt Västnordiska studier 1.. Om brytningen. Upps. 1912. 87 sidor. Häftad. (#5802)80:-
Hesselman, Bengt Västnordiska studier 1-2.. 1: Om brytningen. 2: En nordisk och västgermansk slutljudsregel. Upps. 1912-13. 87 + 72 sid. Inbunden. Stämpl. 1 vol. (#23874)170:-
Hesselman, Bengt Västnordiska studier 1-2.. 1: Om brytningen. 2: En nordisk och västgermansk slutljudsregel. Upps. 1912-13. 87 + 72 sidor. 2 häften (#28827)120:-
Heusler, Andreas Altisländisches Elementarbuch.. 2. Auflage. Heidelberg 1921. XII, 247 pages. Original cloth. Pencil underlinings. (#201859)120:-
Heusler, Andreas Altisländisches Elementarbuch.. 2. Auflage. Heidelberg 1921. XII, 247 pages. Original cloth. Weak hinges and worn spine. (#5804)120:-
Heusler, Andreas Andreas Heusler an Wilhelm Ranisch.. Briefe aus den Jahren 1890-1940. In Zusammenarbeit mit Oskar Bandle herausgegeben von Klaus Düwel und Heinrich Beck. Basel 1989. 739 pages + portraits. Soft covers. Beiträge zur nordischen Philologie 18. (#131995)250:-
Hjorth, Poul Lindegård Filologiske studier over Karl Magnus' krønike.. Aa Kbhvn 1965. 336 sidor. Häftad. (#5808)140:-
Hjärne, Erland Fornsvenska lagstadganden I-III.. Upps 1951. 221 sidor. Häftad. (#5806)145:-
Hollmérus, Ragnar Ordskatten i Yngre Västgötalagens lekmannabalkar.. Samlad och ordnad. H-fors 1924. (6), 132 sidor. Häftad. (#178121)145:-
Hollmérus, Ragnar Ordskatten i Yngre Västgötalagens lekmannabalkar.. Samlad och ordnad. H-fors 1924. (6), 132 sidor. Häftad. Nött rygg, inlagan nästan loss. (#25638)100:-
Hollmérus, Ragnar Studier över alliterationen i Eddan.. Aa. H-fors 1936. 184 sidor. Häftad. (#5812)150:-
Holmberg, Axel Studier över ja-verbens nysvenska formutveckling I.. De i fornsvenskan kortstaviga ja-verben (allt som utkom). Aa Lund 1931. 242 pp. Inb. med bevarade omslag. (#5453)165:-
Holmberg, Axel Studier över ja-verbens nysvenska formutveckling I.. De i fornsvenskan kortstaviga ja-verben (allt som utkom). Aa Lund 1931. 242 sidor. Häftad. (#23681)125:-
Holm, Gösta Medeltida stadgespråk.. Lund 1969. 40 sidor. Häftad. (#17896)65:-
Holm, Gösta Om s-passivum i svenskan.. Företrädesvis folkmålen och den äldre fornsvenskan. Aa Lund 1952. 402 sidor + 32 tabeller i ficka. Häftad. (#17983)150:-
Holm, Gösta Uppkomsten av de neutrala verbalabstraktionerna på -ande.. Sthlm 1991. 39 sidor. Häftad. Dedikation från författaren. (#111997)100:-
Holm-Olsen - Festskrift til Ludvig Holm-Olsen. på hans 70-årsdag den 9. juni 1984. Øvre Ervik 1984. 328 pp. Stämpl. (#25039)120:-
Holm-Olsen, Ludvig Håndskriftene av Konungs skuggsjá.. En undersökelse av deres tekstkritiske verdi. Kbhvn 1952. 213 sidor + 2 planscher. Häftad. (#89216)200:-
Holtsmark, Anne En islandsk scholasticus fra det 12. århundre.. Oslo 1936. 121 sidor. Häftad utan omslag. Tagen ur band. (#190892)200:-
Housken, Jorunn Stavangerdiplomene før 1330.. Rettskrivning og lydverk. Oslo 1954. 52 sidor. Stämpel. (#46603)120:-
Hultman, O.F. Hälsingelagen och Upplandslagens ärfdabalk i Cod. Ups. B49.. Språkhistorisk undersökning I. Jämte tvänne exkurser: 1. Det nordiska a-omljudet af kort u. 2. Den s.k. u-brytningen (allt som utkom). Aa H-fors 1905-08. VIII, 350 sidor. 4:o. Klotband. Något lös i bindningen. Blyerts. (#57994)290:-
Hægstad, Marius Vestnorske Maalføre Fyre 1350 II:2.. Sudvestlandsk. 2. Indre sudvestlandsk, Faeröymaal. Islandsk. Tridje bolken. Oslo 1942. 176 sidor. Häftad. Tagen ur band. Ej omslag. (#189824)150:-
Hægstad, Marius Vestnorske Maalføre Fyre 1350 II:Tillegg.. Nokre fleire skrifter paa indre sudvestlandsk maal. Oslo 1935. 125 sidor. Häftad. Stämpel. (#181798)200:-
Hægstad, Marius Vestnorske Maalføre Fyre 1350 II:Tillegg.. Nokre fleire skrifter paa indre sudvestlandsk maal. Oslo 1935. 125 sidor. Häftad. Tagen ur band. Ej omslag. (#189840)150:-
Jacobsen, Lis Kvinde og mand.. En sprogstudie fra dansk middelalder. Kbh 1912. 250 sidor. Häftad. Lite nötta omslag. Blyertsunderstrykningar. (#119442)125:-
Jansson, Sven-Bertil Medeltidens rimkrönikor.. Studier i funktion, stoff, form. Aa Upps. 1971. 236 sidor. Häftad. (#5832)145:-
Jansson, Sven B.F. Sagorna om Vinland I.. Handskrifterna till Erik den rödes saga (allt som utkom). Aa Sth 1945. 292 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#5830)175:-
Jansson, Valter Fornsvenska legendariet.. Handskrifter och språk. Sth 1934. 242 pp + planscher. Inb. Stämpl. (#23662)170:-
Jansson, Valter Fornsvenska legendariet.. Handskrifter och språk. Sth 1934. 242 sidor + planscher. Häftad. (#5053)125:-
Jonsson, Bengt R. Erikskrönikans diktare - ett försök till identifiering.. Uppsala 2010. 321 sidor. Häftad. Svenska Fornskriftsällskapet 94. (#179776)150:-
Josefson, Ingela Die Bezeichnungen für "gross-klein", "lang-kurz" im Altschwedischen.. Diss. Gbg 1976. 120 pages. Soft covers. Marginal pencil-markings. (#115845)135:-
Josefson, Ingela Die Bezeichnung für "gross - klein", "lang - kurz" im Altschwedischen.. Diss. Göteborg 1975. 133 pages. Soft covers. (#140232)150:-
Kabell, Aage Gammelnorsk versstil.. Oslo 1980. 28 pp. (#26161)60:-
Kaliff, Anders and Munkhammar, Lars (editors), Wulfila 311-2011. International Symposium, Uppsala University June 15-18, 2011.. Uppsala 2013. 229 pages. Original cloth. Dust jacket. Very fine. (#214222)200:-
Kjellberg, Carl M. Södermannalagen och dess konungabalk.. Särtryck ur Historisk tidskrift 1898. 22 sidor. Blanka omslag. Dedikation. (#220460)100:-
Klockhoff, Oskar Studier öfver Þiðreks saga af Bern.. Upsala 1880. 26 sidor. Häftad. (#48296)105:-
Kock, Axel Bidrag till svensk etymologi/Förklaring af fornsvenska lagord.. Två uppsatser. Lund 1880. 28 + 27 sidor. Häftad. (#25158)100:-
Kock, Axel Historiska bidrag till svensk språkforskning.. Ur Arkiv för nordisk filologi XXII, Ny följd XVIII. 26 sidor. Häftad med blanka omslag. Dedikation. (#220587)100:-
Kock, Axel Tydning af gamla svenska ord.. Lund 1881. 36 pp. Häftad. Stämpl. (#29166)110:-
Kock, Ernst A. Kort isländsk grammatik. Jämte en inledande öfversikt öfver de nordiska språkens förhistoria.. Andra upplagan, Lund 1910. 51 sidor. Original klotryggsband. (#189872)110:-
Kristensen, Marius Fremmedordene i det ældste danske skriftsprog.. (För omtr. 1300). Akad. avh. Kbhvn 1906. 80 sidor. Häftad. Stämpel. (#63686)150:-
Kristjánsson, Jónas Eddas un Sagas. Die mittelalterliche Literatur Islands.. Übertragen von Magnus Petursson und Astrid van Nahl. Buske, Hamburg 1994. 463 pages + plates. Original cloth. (#202194)250:-
Kroman, Erik Musikalisk akcent i dansk.. Med tillæg: Svenske indvandringer i Danmark i oldtiden. Aa Kbhvn 1947. 275 sidor. Halvklotband. Stämpl. (#79179)300:-
Landtmanson, C.J.G. Undersökning öfver språket i skriften Um Styrilsi Kununga ok Höfdinga.. Aa Upps. 1865. 150 pp. (#5847)85:-
Landtmanson, C.J.G. Undersökning öfver språket i skriften Um Styrilsi Kununga ok Höfdinga.. Aa Upps. 1865. 150 sidor. Halvklotband. (#114213)135:-
Landtmanson, C.J.G. Undersökning öfver språket i skriften Um Styrilsi Kununga ok Höfdinga.. Aa Upps. 1865. 150 sidor. Inbunden. Stämpl. (#28833)115:-
Larsson, Carl Ordföljdsstudier över det finita verbet i de nordiska fornspråken I.. (Allt som utkom). Aa Upps. 1931. XIII, 190 pp. Inb. med bevarade omslag. (#5853)165:-
Larsson, Carl Ordföljdsstudier över det finita verbet i de nordiska fornspråken I.. (Allt som utkom). Aa Upps. 1931. XIII, 190 pp. Tagen ur band. Saknar omslag. (#41171)95:-
Larsson, Carl Ordföljdsstudier över det finita verbet i de nordiska fornspråken I.. (Allt som utkom). Aa Upps. 1931. XIII, 190 sidor. Häftad. (#5084)125:-
Larsson, Inger Svenska medeltidsbrev. Framväxten av ett offentligt skriftspråk.. Illustr. Sthlm 2003. 251 sidor + XXXII färgfaksimil och transkriptioner. Originalklotband i skyddsomslag. Runica et Mediaevalia. Scripta minora 5. (#87509)150:-
Larsson, Ludvig Svar till profässor Wiséns "Textkritiska anmärkningar till den stockholmska homilieboken". Lund 1888. (2),74 sidor. Häftad. Exlibris. Nött rygg. Bihang till förf::s Studier över den stockholmska homilieboken. (#220614)100:-
Larsson, Robert Södermannalagens språk I.. Ljudlära. Aa Sth 1891. 158 pp. Häftad. (#23344)95:-
Larsson, Robert Södermannalagens språk I.. Ljudlära. Aa Sth 1891. 158 pp. Pappband. Ryggen borta. (#23336)105:-
Leffler, Leopold Fredrik Bidrag till svensk språkhistoria 1.. Särtryck (Stockholm 1878). 80 sidor. Häftad med blanka omslag. Dedikation till o.F. Myrberg. (#5494)135:-
Leijström, Gunnar Om obestämda artikeln.. Ett bidrag till nordisk språkhistoria. Sth 1934. VIII, 192 pp. Inb. med medbundna omslag. (#5496)150:-
Leijström, Gunnar Om obestämda artikeln.. Ett bidrag till nordisk språkhistoria. Sth 1934. VIII, 192 sid. (#5090)105:-
Leijström, Gunnar Studier i det germanska adjektivets syntax I.. Partitiva adjektiv. En satsanalytisk undersökning. Sth 1950. 94 sidor. Häftad. (#29168)125:-
Lidblom, Ernst Lydekinushandskriften i Kongl. Biblioteket. (sign. K.B. g.s. B. 59). I. Inledning, textkritik, substantivets böjningslära: vokalstammarne (allt som utkom). Aa Sth (Upps.) 1901. 63 sidor. Häfte. (#5862)85:-
Liedgren, Jan Ett nyfunnet fragment av en Bjärköa-rätt.. Upps. 1939. 30 sidor. Särtryck. (#20270)50:-
Lie, Hallvard, Studier i Heimskringlas stil. Dialogene og talene.. Oslo 1937. 136 sidor. Häftad utan omslag. (#203167)145:-
Lindblad, Gustaf Relativ satsfogning i de nordiska fornspråken.. Aa Lund 1943. 218 sidor. Häftad. (#5866)125:-
Lindell, Inger, (red) Medeltida skrift- och språkkultur.. Nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992. Illustrerad. Sthlm 1994. 228 sidor. Häftad. (#5125)130:-
Lindquist, Ivar Die Urgestalt der Havamal.. Ein Versuch zur bestimmung auf synthetischem Wege. Lund 1956. 272 pages. Softcover. (#5868)225:-
Lindquist, Ivar Oläst läst i Äldre västgötalagen.. Lund 1941. 40 sidor. Häftad. (#26292)80:-
Lindquist, Ivar Västgötalagens litterära bilagor.. Medeltida svensk småberättelsekonst på poesi och prosa. Lund 1941. 104 sidor. Häftad. (#23341)130:-
Ljungberg, Helge Trúa. En ordhistorisk undersökning till den nordiska religionshistorien.. Ur Arkiv för nordisk filologi LXII. 21 sidor. Häftad. Dedikation. (#220588)100:-
Loman, Bengt Fornsvenska verbalsubstantiv på -an, -ning och -else.. Aa Sthlm 1961. 315 sidor. Häftad. (#5874)140:-
Louis-Jensen, Jonna Kongesagastudier. Kompilationen Hulda-hrokkinskinna.. Hafniae (Copenhagen) 1977. (12),204 sidor. Häftad. Bibliotheca arnamagnaeana XXXII (#191819)160:-
Lundahl, Ivar Studier över bruket av pluralis hos substantiv i fornvästnordiskan och fornsvenskan.. Särtryck ur Arkiv för nordisk filologi LV. 78 sidor. Häftad. (#220604)100:-
Lund, G.F.V. Det ældste danske skriftsprogs ordforråd.. Ordbog til de gamle danske landskapslove, de sønderjyske stadsretter samt øvrige samtidige sprogmindesmærker (fra omtr. 1200 til 1300). Kbhvn 1877. vi, 176, (2) sidor. Klotband. (#68568)500:-
Lundqvist, Ulla.Britt Jóns saga helga i AM 234 fol. och AM 221 fol.. Diplomatariska utgåvor med paleografisk och ortografisk kommentar. Akademisk avhandling, Uppsala 2001. 146 sidor + 3 planscher. A4. Häftad. (#201631)150:-
Lundqvist, Ulla.Britt Jóns saga helga i AM 234 fol. och AM 221 fol.. Diplomatariska utgåvor med paleografisk och ortografisk kommentar. Akademisk avhandling, Uppsala 2003. 165 sidor. Häftad. (#210595)150:-
Läffler, L. Fr. Latinska medeltidsinskrifter på vers från Gotland.. Illustrerad. Stockholm 1908. 24 sidor. Häftad i blanka omslag. (#203916)100:-
Läffler, L. Fr. Några medeltida Versus memoriales I-II.. (Ur) Antikvarisk tidskrift för Sverige Del 13, nr. 2. Utan år. 50 sidor. Häftad. Dedikation. (#183564)125:-
Löfkvist, Jan-Eskil Svenskan i latinska originaldiplom 1300-1325.. En studie i medeltida skrivvanor. Aa Upps. 1976. 536 sidor. Häftad. (#5877)145:-
Magerøy, Hallvard Studiar i Bandamanna saga.. Kring gjerd-problemet. Köbenhavn 1957. 311 sidor. Häftad. Bibliotheca Arnamagnaeana XVIII. (#191803)175:-
Magnússon, Eiríkr "Edda" (its derivation and meaning).. London 1896. 23 pages. Soft covers. Stamped. Inscribed. (#220583)100:-
Mattisson, Ann-Christine Medeltida nordiska borg- och sätesgårdsnamn på -holm.. Illustr. Aa Upps. 1986. 232 sidor. Häftad. (#5121)125:-
Moberg, Lena Lågtyskt och svenskt i Stockholms medeltida tänkeböcker.. Akademisk avhandling, Uppsala 1989. 288 sidor. Häftad. (#23333)180:-
Modéer, Ivar Fornvästnordiska verbstudier I-II.. Upps. 1941-43. 124 + 130 sidor. Häftade. 2 volymer. (#5886)210:-
Munksgaard, Ejnar Om de fornisländska handskrifterna med särskild hänsyn till Flatäboken.. Illustrerad. Stockholm 1936. 34 sidor. Häftad. Skrifter utgivna av Samfundet Sverige-Island 6. (#220462)110:-
Myman, Magnusson & Strzelecka (red.) Den heliga platsen.. Handlingar från symposiet Den heliga platsen, Härnösand 15-18 september 2011. Illustrerad. Mittuniversitetet 2014. 211 sidor. Häftad. (#210708)200:-
Möbius, Th. Über die altnordische Sprache.. Halle 1872. (2),58 pages. Soft covers. Stamped. (#203895)100:-
Naumann, Hans-Peter Sprachstil und Textkonstitution.. Untersuchungen zur altwestnordischen Rechtssprache. Basel 1979. 188 pages. Soft covers. Beiträge zur nordischen Philologie 7. (#17879)170:-
Neckel, Gustav Vom Germanentum.. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. Zusammengestellt von W. Heydenreich und H.M. Neckel. Leipzig 1944. xxiv, 612 pages. Soft covers. (#136684)200:-
Nelson, Axel Inledning till studiet av Hälsingelagen och dess texthistoria enligt Cod. Ups. B 49.. Särtryck ur Rättshistoriska studier II, 1957. 50 sidor. Häftad. (#207663)100:-
Neuman, Erik Karlskrönikans proveniens och sanningsvärde I. En undersökning och några slutsatser.. [Upps. 1927]. Sid. 103-182 + 10 planscher. Häftad. Genomgående fuktfläck i över hörnet. Ytterliga 2 delar utkom. (#23462)100:-
Nordberg, Stig Olsson Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300 I-II.. Aa Upps. 1926-32. XIII, 231 + 104 sidor. Inbundna i ett klotband. (#130273)300:-
Nordberg, Stig Olsson Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300 I-II.. Akademisk avhandling, Uppsala 1926-32. 232 + 104 sidor. Häftade. 2 volymer. Del I med lite skadat omslag. (#5136)180:-
Nordisk kultur XXVIII A Paleografi A.. Danmark och Sverige. Udg. af Johs. Brøndum-Nielsen. Illustr. Sth u.å. 134, XII sidor. Häftad. (#167474)250:-
Nordling, Arnold De första germanerna.. Uppsala 1930. Särtryck ur Finskt Museum, 1929, sidorna 61-98. Häftad. Stämpel. (#17876)100:-
Nordling, Arnold Norr. skorungr och skoru(g)-.. H-fors 1938. 62 pp. (#17877)40:-
Nordling, Arnold Ordskatten i Södermannalagens textcodex.. Samlad och ordnad. H-fors 1928. 192 pp. Inbunden. 4:o. Stämpel. (#23349)210:-
Nordling, Arnold Ordskatten i Södermannalagens textcodex.. Samlad och ordnad. H-fors 1928. 192 sidor. 4:o. Häftad. (#23791)170:-
Noreen, Adolf Abriss der altisländischen Grammatik.. 2. Auflage. Halle 1905. 68 pages. Half cloth. (#201208)150:-
Noreen, Adolf Abriss der altisländischen Grammatik.. 2. Auflage. Halle 1905. 68 pages. Soft covers. (#183568)150:-
Noreen, Adolf Abriss der altisländischen Grammatik.. 3. Auflage. Halle 1913. 68 pages. Original boards. Pencil-underlinings. (#189182)110:-
Noreen, Adolf Abriss der altisländischen Grammatik.. 3. Auflage. Halle 1913. 68 pages. Original boards. Underlinings with red and blue pencil. (#5899)100:-
Noreen, Adolf Geschichte der nordischen Sprachen.. Besonders in altnordischer Zeit. 3. Auflage. Strassburg 1913. 248 pages. Soft covers. Front cover loose. (#33754)200:-
Noreen, Adolf Geschichte der nordischen Sprachen.. Besonders in altnordischer Zeit. 3. Auflage. Strassburg 1913. VII, 239 pages. Original cloth. (#25057)300:-
Noreen, Erik Studier i fornvästnordisk diktning I-III.. Upps. 1921-23. 76 + 77 + 62 sidor. 3 häften. (#23104)170:-
Olsen, Magnus Fra Norrøn Filologi.. Oslo 1949. 310 sidor. Häftad. (#5158)250:-
Olson, Emil De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan.. Bidrag till den fornsvenska ordbildningsläran. Lund 1916. XXXII, 603 sidor. Halvklotband.lotband. Blyertsunderstrykningar. (#23805)300:-
Olson, Emil De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan.. Bidrag till den fornsvenska ordbildningsläran. Lund 1916. XXXII, 603 sidor. Klotband. Några få understrykningar. (#5923)320:-
Olson, Johan Emil Östgötalagens ljudlära.. Aa Lund 1904. 200 pp. Främre omslag loss. (#119244)110:-
Olson, Johan Emil Östgötalagens ljudlära.. Aa Lund 1904. 200 pp. Inbunden. (#23044)170:-
Olson, Johan Emil Östgötalagens ljudlära.. Aa Lund 1904. 200 pp. Tills. med: Utdrag ur Magnus Erikssons landslag. Utg. Emil Olson. Lund 1917. 182 pp. Blyertsant. Inbundna i ett halvfranskt band. Stämpel. (#23041)190:-
Olson, Johan Emil Östgötalagens ljudlära.. Aa Lund 1904. 200 sidor. Häftad. (#5925)140:-
Olsson, Harald Till diskussionen om Sturekrönikans indelning.. Lund 1942. 24 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Vetenskapssoc. i Lunds årsbok. (#5927)100:-
Óskarsson, Veturlidi Middelnedertyske låneord i islandsk diplomsprog frem til år 1500.. Köbenhavn 2003. 432 sidor. Häftad. Bibliotheca arnamagnaeana Vol. XLIII. (#200733)175:-
Ottelin, Odal Studier öfver Codex Bureanus I-II.. Upps. 1900-04. 172 +176 sidor + plansch. Halvklotband. (#5164)275:-
Ottelin, Odal Studier öfver Codex Bureanus I-II.. Upps. 1900-04. 184; 186 pp. + planscher. 2 häften. (#5929)210:-
Panelius, Olav Ändelsevokalerna i Upplandslagen.. Aa H-fors 1940. VIII, 296 sidor. Häftad. (#23923)145:-
Pellijeff, Gunnar Lag om gård i Västgötalagarna.. Akad. avh. Uppsala 1967. 160 sidor. Häftad. (#5937)120:-
Personnamn från medeltid och 1500-tal.. Utg. Ivar Modéer. Sth 1957. 136 sidor. Häftad. (#29199)180:-
Petersen, N.M. Haandbog i den gammel=nordiske Geografi eller Systematisk Fremstilling af de gamle Nordboers geografiske Kundskab i Almindelighed, samt de dem bekiendte Lande og historisk mærkelige Steder i Særdeleshed, udarbejdet efter islandske Kilder.. Förste del (allt som utkom). Kbhvn 1834. viii,320 sidor. Nött samtida halvfranskt band. Något lagerfläckad. Har tillhört Axel Kock. (#190864)600:-
Peterson, Lena Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan.. De ursprungligen starkt böjda namnen. Aa Upps. 1981. 212 sidor. Häftad. (#6306)125:-
Pettersson, Jonatan Fri översättning i det medeltida Västnorden.. Akad. avh. Stockholm 2009. 285 sidor. Häftad. (#185216)165:-
Pfeiffer, Fredr. Altnordisches Lesebuch.. Text, Grammatik, Wörterbuch. Leipzig 1860. 366 pages. Half leather binding. (#29192)300:-
Piirainen, Elisabeth Germ. *FROÐ- und germ. *KLOK-.. Eine bedeutungsgeschichtliche Untersuchung zu Wörtern für "Klugheit" und "Pflanzliches Wachstum". Helsinki 1971. 144 pp. (#34002)130:-
Pipping, Hugo Bidrag till Eddametriken.. H-fors 1903. 118 sidor. Häftad. Nött ex. (#19933)70:-
Pipping, Hugo Gotländska studier.. Upps. 1901. 137 sidor + 2 planscher. Häftad. Innehåller en utgåva av en handskrift av Gotlandslagen, "Om den yngre handskriften af Gotlandslagen", samt "Strödda iakttagelser". (#25478)125:-
Pipping, Hugo Nya gotländska studier.. Göteborg 1904. 24 sidor + plansch. Häftad. Dedikation. (#203900)100:-
Pipping, Rolf Erikskrönikans ljudlära enligt texten i Cod. Holm. D 2.. Aa Åbo 1919. VI, 169 sidor. Häftad. Fuktskadad i nederkant. (#5942)105:-
Pipping, Rolf Erikskrönikans ljudlära enligt texten i Cod. Holm. D 2.. Aa Åbo 1919. VI, 169 sidor. Häftad. Nött. (#19934)85:-
Pipping, Rolf Erikskrönikans ljudlära enligt texten i Cod. Holm. D 2.. Aa Åbo 1919. VI, 169 sidor. Häftad. Tagen ur band. (#113546)75:-
Pipping, Rolf Erikskrönikans ordskatt enligt texten i cod. Holm. D2.. Helsingfors 1919. 155 sidor. Häftad. Studier i nordisk filologi 10. (#202743)150:-
Pipping, Rolf Strödda anteckningar till de fornsvenska lagarna.. Åbo 1931. 48 sidor. Tagen ur band. Saknar omslag. (#213721)100:-
Ronge, Hans H. Konung Alexander.. Filologiska studier i en fornsvensk text. Aa Upps. 1957. 328 pp. + 24 planscher. (#5191)125:-
Ronge, Hans H. Rimlista till Konung Alexander.. Upps. 1964. 112 sidor. Häftad. (#5193)95:-
Rosell, Erland Prefixet o- i nordiska språk I.. En betydelsehistorisk studie. Fornnordiska (allt som utkom). Aa Upps. 1942. VIII, 199 pp. Saknar omslag. (#5953)95:-
Rosell, Erland Prefixet o- i nordiska språk I.. En betydelsehistorisk studie. Fornnordiska (allt som utkom). Aa Upps. 1942. VIII, 199 sidor. Häftad. (#64196)110:-
Ruthström, Bo Land och fæ. Strukturellt-rättsfilologiska studier i fornnordiskt lagspråk över beteckningar för egendom i allmänhet med underkategorier.. Akademisk avhandling, Lund 2003. xiii,201 sidor. Klotband. Rättshistoriskt bibliotek LXI. (#210699)185:-
Sahlgren, Jöran Eddica et Scaldica I.. Fornvästnordiska studier. Lund 1927 158 sidor. Häftad. Del 2, sidorna 159-336 saknas. (#183368)100:-
Schagerström, August Om tyska låneord med KT i medeltidssvenskan.. Aa Upps. 1880. 98 sidor + tabell. Häftad. Blanka omslag. (#5968)85:-
Schagerström, August Om tyska låneord med KT i medeltidssvenskan.. Aa Upps. 1880. 98 sidor + tabell. Häftad utan omslag. (#200220)100:-
Schagerström, August Upplandslagens ordskatt.. Samlad och ordnad. Upps. 1911. VI, 68 sidor. Häftad. Bakre omslag loss. (#45604)95:-
Schlyter, C.J. Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar.. Lund 1877. LIV, 818 sidor. 4:o. Häftad, nött och sprucken rygg. Kan lagas men borde bindas. (#208615)650:-
Schnieders, Marie Die einheimischen nicht komponierten schwachen Verben der jan-Klasse im Altnordischen.. Diss. Göttingen 1938. 148 pages. Softcover. Stamped. (#109673)175:-
Schwartz, Eugène Om användningen af kasus ock prepositioner i Fornsvenskan före år 1400.. Akad. afh. Uppsala 1875. 55 sidor. Nött rygg. (#50542)100:-
Schönfeld, M. Wörterbuch der altgemanischen Personen- und Völkernamen.. Nach der überlieferung des klassischen Altertums bearbeitet. Heidelberg 1911. xxxvi, 309 pages. Soft covers. Spine worn. (#186127)150:-
Scripta Islandica 1-48.. Isländska sällskapets årsbok 1950-1997. 48 häften. Lösa nummer finns. Pris 100:- per styck. (#5205)2500:-
Scripta Islandica 1-53.. Isländska sällskapets årsbok 1950-2002. 1-20 inbundna i 2 klotband, övriga häftade. (#130283)3000:-
Scripta Islandica 1-55. Isländska sällskapets årsbok 1950-2004. 1-50 inbundna i 5 klotband, övriga häftade. Lösa nummer finns. Pris 100:- per styck. (#148277)3500:-
Seip, Didrik Arup Nye studier i norsk språkhistorie.. Oslo 1954. 276 sidor. Häftad. (#21145)135:-
Siljestrand, Karl K:son Ordböjningen i Västmannalagen I-III.. I. Substantivets böjning. II: Adjektiv, räkneord och pronomen. III: Verbets böjning. Aa (del I) 1890-93. 182; 71; 118 pp. 3 halvfranska band. Stämpl. (#57898)275:-
Siljestrand, Karl K:son Ordböjningen i Västmannalagen I-III.. I. Substantivets böjning. II: Adjektiv, räkneord och pronomen. III: Verbets böjning. Aa (del I) 1890-93. 182; 71; 118 pp. Ett halvklotband. Stämpl. (#57897)275:-
Skard, Vemund Dativstudien.. Dativus sympatheticus und Dativus comparationis in der norrönen Sprache. Diss. Oslo 1951. (8), 139 pages. Softcover. Stamped. (#84849)350:-
Sköld, Tryggve Die Kriterien der urnordischen Lehnwörter im Lappischen I + Wörterverzeichnis.. Einleitende Kapitel, anlautender Konsonantismus, Vokalismus der ersten Silbe. Diss. Uppsala 1961. 222 pages. Softcover + Wörterverzeichnis, Uppsala no date. 24 pages A4. Staple-bound. (#209799)175:-
Smedberg, Einar Peder Månssons landsmansskap.. En dialektgeografisk undersökning. Aa Upps. 1920. 78 pp. (#5207)110:-
Smedberg, Einar Peder Månssons landsmansskap.. En dialektgeografisk undersökning. Aa Upps. 1920. 84 pp. Nött rygg. (#5982)100:-
Smith - Early English and Norse Studies.. Presented to Hugh Smith in Honour of His Sixtieth Birthday. Edited by Arthur Brown and Peter Foote. London 1963. XII, 225 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#24117)250:-
Smith, Henrik Hortulus synonymorum.. (Kbh. 1520). Udgivet ... af Inger Bom. Kbhvn 1974. 142 sidor. Originalband. Det 16. århundredes danske vokabularier II. (#69842)150:-
Snorre Sturlasson Edda eller Skandinawernes Hedniska Gudalära.. Öfwersatt från Danskan efter Nyerup. Tredje Upplagan, Stockholm, Nordström 1829. (8),103,(1) sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Något nött rygg. (#203093)400:-
Sprenger, Ulrike Untersuchungen zum Gebrauch von und nachgestelltem inn in der altisländischen Prosa.. Basel 1977. 271 pages. Soft covers. Beiträge zur nordischen Philologie 6. (#132002)200:-
Ståhle, Carl Ivar Ett fragment av den fornsvenska Birgittaöversättningen.. Sth 1956. 30 sidor. Häftad. (#10137)65:-
Ståhle, Carl Ivar Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagspråk.. Lund 1958. 208 sidor. Häftad. (#5213)120:-
Svennung, J. Scadinavia und Scandia.. Lateinisch-nordische Namenstudien. Illustr. Upps. 1963. 72 pages. Softcover. (#18253)120:-
Svensk medeltid II.. Birgitta-texter. Sth 1968. 165 pp. (#6034)110:-
Svensk medeltid II.. Birgitta-texter. Sth 1968. 165 sidor. Häftad. Nött rygg. Blyertsunderstrykningar. (#114165)90:-
Säve, Carl Snorre Sturlesons Ynglinga-saga. Öfversatt och förklarad.. Akademisk afhandling ... under inseende af Carl Säve ... framställes af Leonhard Åkerblom, Carl Nordberg, Carl Johan Wallstersson, Edvard Mauritz Waldenström, Carl Ocklind och Jacob Lindström (respondenter). Uppsala 1854 83,(1) sidor + 6 titelblad. 3 häften i originalomslag, det första blankt, de 2 andra tryckta. (#220444)650:-
Söderberg, Barbro & Larsson, Inger Nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv.. Sthlm 1993. 186 sidor. Häftad. (#29177)160:-
Tamm, Fredr. Om fornnordiska feminina afledda på ti och på iþa.. Upps. 1877. 50 pp. Inb. (#17868)125:-
The Medieval Text. Editors and Critics. A Symposium.. Odense University Press 1990. 105 pages. Soft covers. (#212942)145:-
Thorell, Olof Fem Moseböcker på fornsvenska.. En språklig undersökning på grundval av de bevarade handskrifterna. Aa Upps. 1951. VIII, 236 sidor. Häftad. (#6008)130:-
Thorén, Ivar Studier över Själens tröst.. Bidrag till kännedomen om den litterära verksamheten i 1400-talets Vadstena. Aa Sth (Upps.) 1942. XVIII, 191 sid. + planscher. Häftad. (#6009)100:-
Thors, Carl-Eric Finländska personnamnsstudier.. Sthlm 1959. 138 sidor. Häftad. (#5239)150:-
Thors, Carl-Eric Substantivering av adjektiv i fornsvenskan.. Aa H-fors (Åbo) 1949. 434 pp. Inlagan loss. (#23644)110:-
Thors, Carl-Eric Substantivering av adjektiv i fornsvenskan.. Aa H-fors (Åbo) 1949. 434 sidor. Häftad. (#6012)150:-
Tisell, Carin Syntaktiska studier i Bonaventuras betraktelser över Kristi Liv.. Ett bidrag till kännedomen om språket i yngre fornsvensk religiös litteratur. Aa Sth 1975. 200 sidor. Häftad. (#6013)110:-
Tjäder, Börje Behandlingen av palatalt r i substantivens pluralformer under fornsvensk och nysvensk tid.. Aa Upps. 1961. 176 pp. + karta. (#5647)145:-
Torleif jarlaskalds kortsaga - Österholm, Nils Þorleifs þáttr jarlaskálds.. Handskriftsstudier i en isländsk kortsaga. Aa Sth (Upps.) 1987. 154 sidor. Häftad. Innehåller textutgåva. (#6061)105:-
Tuvestrand, Birgitta (red. etc) Hugsvinnsmál.. Handskrifter och kritisk text. Aa Lund 1977. 153 sidor. Häftad. (#113992)150:-
Tylden, Per 2. persons personlege pronomen dualis og pluralis i gamalnorsk og mellomnorsk diplommål.. Bergen 1956. 110 pp. Häftad. Inlagan loss. Stämpl. (#29108)170:-
Tylden, Per Me - Vi.. Ein studie frå det gamalnorske og mellomnorske brevriket. Oslo 1944. 166 sidor. Tagen ur band. Ej omslag. (#6016)100:-
Tylden, Per Me - Vi.. Ein studie frå det gamalnorske og mellomnorske brevriket. Oslo 1944. X, 155 sidor. Häftad. Stämpl. (#23727)120:-
Utterström, Gudrun Fem skrivare.. Metta Ivarsdotters brev till Svante Nilsson. Studier i senmedeltida svenskt brevspråk. Illustr. Aa Sthlm 1968. 283 sidor. Häftad. (#6022)125:-
Wadstein, Elis Fornnorska homiliebokens ljudlära.. Upps. 1890. XII, 160 pp. (#23806)145:-
Wadstein, Elis Sveriges namn.. Särtryck ur Fornvännen 1930. 24 sidor. Häfte med tryckta originalomslag. (#207661)100:-
Vendell, Herman A. Om skalden Sighvat Tordsson samt tolkning af hans Flokkr um fall Erlings och Bersöglisvisur.. Akademisk afhandling, Helsingfors 1879. x,100 sidor. Häftad, oskuren utan omslag som den publicerades. (#220473)250:-
Wenning, E. Alf Studier över ordföljden i fornsvenskan.. Predikatets bestämningar i äldre och yngre fornsvenskan. Aa Lund 1930. 143 sidor. Inbunden. (#114209)170:-
Wennström, Torsten Studier över vokalväxlingar i äldre Västgötalagen I.. Växlingen a : æ : e i stamstavelse (allt som utkom). Aa Lund 1925. 95 pp. (#6031)95:-
Wennström, Torsten Studier över vokalväxlingar i äldre Västgötalagen I.. Växlingen a : æ : e i stamstavelse (allt som utkom). Aa Lund 1925. 95 pp. Inb. Stämpl. (#23728)135:-
Wessén, Elias Birgitta-texter.. Sth 1968. 168 sidor. Häftad. Svensk medeltid II. En samling uppsatser om svenska medeltidshandskrifter och texter. (#10159)145:-
Wessén, Elias Svensk medeltid I.. En samling uppsatser om svenska medeltidshandskrifter och texter. Landskapslagar. Sth 1968. 164 sidor. Häftad. (#5266)125:-
Wessén, Elias Zur Geschichte der Germanischen n-deklination.. Diss. Upps. 1914. 192 pages. Softcover. (#28835)175:-
Westlund, Börje Skrivarproblemet i isländska Homilieboken.. Aa Sth 1974. 146 sidor. Häftad. (#6035)125:-
Widding, Ole & Bekker-Nielsen, Hans Opuscula II:1.. Kbh 1961. 96 sidor. Häftad. Bibliotheca Arnamagnæana XXV:1. (#17904)150:-
Widmark, Fredrik Valda stycken ur Sveriges gamla lagar. Öfversatta och förklarade.. Uppsala 1864. vi,26 sidor. Häfte med blanka omslag. Sprucken rygg. (#207659)120:-
Widmark, Gun Det språk som blev vårt.. Ursprung och utveckling i svenskan. Urtid - Runtid - Riddartid. Uppsala 2001. 214 sidor. Häftad. (#211717)150:-
Widmark, Gun Det språk som blev vårt.. Ursprung och utveckling i svenskan. Urtid - Runtid - Riddartid. Uppsala 2001. 214 sidor. Häftad. Dedikation. (#118954)150:-
Widmark, Gun Fornvästnordiska förleder i omljudsperspektiv.. Aa Upps. 1991. 192 sidor. Häftad. (#23134)150:-
Widmark, Gun Fornvästnordiska förleder i omljudsperspektiv.. Aa Upps. 1991. 192 sidor. Häftad. Lite solkiga omslag. (#130284)130:-
Widmark, Gun Stora vokaldansen.. Om kvantitativa och valitativa förändringar i fornsvenskans vokalstystem. Uppsala 1998. 105 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. Dedikation (#119708)145:-
Wiktorsson, Per-Axel Avskrifter och skrivare.. Studier i fornsvenska lagtexter. Upps. 1981. XVIII, 133 sidor + planscher. Häftad. (#5276)125:-
Wiktorsson, Per-Axel Skrivare i det medeltida Skara stift.. Illustrerad. Skara 2006. 201 sidor. Förlagsband. (#210687)150:-
Wiktorsson, Per-Axel Södermannalagens B-handskrift.. Textens historia och språk. Aa Upps. 1976. XVIII, 152 sidor + planscher. Häftad. (#6039)125:-
Wiktorsson, Per-Axel Två förbönslängder från det medeltida Strängnäs.. Sth 1982. 48 sidor. Häftad. KVHAA Filologiskt arkiv 26. (#6040)65:-
Vilhelmsdotter, Gisela Riddare, bonde och biskop.. Studier kring tre fornsvenska dikter jämte två nyeditioner. Aa Sthlm 1999. 276 sidor. Häftad. (#82121)200:-
Wimmer, Ludv. F.A. Navneordenes böjning i ældre Dansk.. Oplyst af oldnordisk og andre sprog i vor sprogæt. Kbhvn 1868. 128 pp. Inbunden. Stämpl. (#57957)120:-
Vinje, Finn-Erik Den norske landsloven i svensk målform.. En språklig-historisk undersøkelse. Oslo 1967. 228 sidor. Häftad. (#6027)150:-
Wisén, Theodor Málaháttr.. Ett bidrag till norröna metriken. Lund 1886. 35 pp. Stämpl. (#30475)85:-
Wisén, Theodor Några ord om den stockholmska homilieboken. Ett genmäle.. Lund 1888. (2),38 sidor. Häftad. (#220615)100:-
Wollin, Lars Svensk latinöversättning I-II.. I: Processen. II: Förlagan och produkten. Akademisk avhandling, Lund 1981-3. 268 + 176 sidor. Häftad. 2 volymer Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 34-35. (#171998)210:-
Wollin, Lars (utg) Bilden av Budde.. Studier kring en svensk språkpionjär. Uppsala 2011. 121 sidor. Häftad. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1 nr 95 (#186361)145:-
von Friesen, Otto Fornsvenska paradigm.. Femte upplagan. Uppsala 1937. 20 sidor. Häfte. (#220459)100:-
Vågslid, Eivind Norske logmannsbrev frå millomaldern.. Ei skrifthistorisk etterrøking av logmannsbrev frå Oslo, Uppland, Skien, Tunsberg, Borgarting og Bohuslän. Med 80 facsimilia. Oslo 1930. 192 sidor. (#46151)255:-
Ynglingatal - Grape, Anders & Nerman, Birger Ynglingatal I-IV.. I. Handskriftens text. II. Paleografisk kommentar. III. Litteraturen rörande Ynglingatal. IV. Metrik. Upps. 1914. 136 sidor + utvikbara faksimil. Häftad. (#5781)100:-
Zetterberg, Fridolf Bjärköarättens ljud- och böjningslära.. Aa Upps. 1893. 108 sidor. Klotband. (#6049)85:-
Zetterholm, D.O. Atlamál.. Studier i en eddadikts stil och meter. Sth 1934. VI, 122 sidor. Tagen ur band. (#6051)85:-
Zetterholm, D.O. Atlamál.. Studier i en eddadikts stil och meter. Sthlm 1934. VI, 122 sidor. Häftad. (#5282)105:-
Zetterholm, D.O. Studier i en Snorre-text.. Tors färd till utgård i Codices Upsaliensis DG 11 4:o. och Regius Hafn. 2367 4:o. Sth 1949. 104 sidor. Häftad. (#6052)95:-
Åkerlund, Walter Studier över adjektiv- och adverbbildningen. medelst suffixen -liker och -lika i fornsvenskan. Lund 1929. 174 sidor. Häftad. Stämpl. (#29173)125:-
Åkermalm, Åke Fornnordiska verb med substantivistisk förled.. Ett bidrag till nordisk ordbildningslära. Aa Lund (Sth) 1955. 278 sidor. Häftad. (#6054)150:-
Åkermalm, Åke Fornnordiska verb med substantivistisk förled.. Ett bidrag till nordisk ordbildningslära. Aa Lund (Sth) 1955. 278 sidor. Häftad. Interfolierat exemplar med många anteckningar. Troligen ett opponentexemplar. Har tillhört Bertil Högman. (#186713)200:-
Öhlin, Paul Studier över de passiva konstruktionerna i fornsvenskan.. Aa Lund 1918. 160 sidor. Häftad. (#6059)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page