Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

1877 års män. Porträtt och biografier av medlemmarna i föreningen 1877 års män.. Stockholm 1927. 4:o 161 sidor. Illustrerad. Original skinnband. Övre guldsnitt. Inre denteller. Två kvitton på medlemsavgift inklistrade på främre pärmens insida. (#192379)150:-
Achen, Sven Tito Heraldikkens femten glæder.. Illustrerad. København 2009. 222 sidor. Förlagsband. Namnteckning. (#208130)140:-
Adelsköld, Elsie Stockholms högskolas matrikel 1888-1927.. Illustr. Sthlm 1978. 86 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#59810)140:-
Adlersparre, S.H. Ätter från Sveriges medeltid.. Sthlm 1921. 60 sidor + 2 utvikbara tabeller. Häftad. Antikvarisk tidskrift för Sverige 21:4. (#175845)110:-
Almanach de Gotha 1868. 1154 pages. Original cloth. Very fine. (#191350)200:-
Almanach de Gotha 1899. 1424 pages. Original cloth. (#190614)150:-
Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique 1879.. Gotha, Justus Perthus 1878. xx,(16),1059 pages + 3 portraits. Original decorated cloth. (#210451)200:-
Almanach de Gotha pour l'année 1815 - 1917.. (exept 1901 and 1915) All volumes bound in original paper or cloth bindings in very fine condition, exept the volumes from the 1870th and some later. Only minor damages, exept one volume that lacks spine. The early volumes are in exellent condition, some with original slipcases, and some with dust jackets! 102 volumes. (#172352)20000:- (bild)
Almanach de Gotha pour l'année 1832.. viii,(48),242,152,(2) pages + 8 portraits. Original decorated cloth. Some foxing. (#214028)200:-
Almén, Johs Ätten Bernadotte.. Biografiska anteckningar. Med 190 illustrationer. Stockholm 1893. 338 sidor. Klotband. (#22896)250:-
Almén, Johs Ätten Bernadotte. Biografiska anteckningar.. Andra tillökade upplagan. Stockholm,1896. 19x25 cm. XII,216,162 sidor. Förlagets röda halvklotband med ryggdekoration och bild av Jean Baptiste på främre pärmen. (#193353)300:-
Alzén, Annika och Hedrén, Johan (red) Kulturarvets natur. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1998. 356 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#218004)145:-
Anrep, Gabriel Lilljehöökska frågan.. Sthlm 1862. 36 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. (#178537)150:-
Anrep, Gabriel Lilljehöökska frågan.. Sthlm 1862. 36 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Dedikation. (#133009)200:-
Anrep, Gabriel (utg.), Svenska slägtboken.. Första serien, andra bandet. Sthlm 1882. 512 sidor. Häftad, oskuren, nött och sprucken rygg, främre omslaget söndrigt. (#172901)250:-
Anrep, Gabriel (utg.), Svenska slägtboken.. Första serien, första bandet. Sthlm 1871. 508 sidor. Nött och skadat skinnryggsband. (#172899)250:-
Aristogeneia.. Illustr. Linköping 1934. 32 sidor. Klammerhäftad. (#128971)200:-
Aurelius, Nils Strengnäs stifts herda-minne,. eller Kort beskrifning om pastores och commimistri, ... Sednare delen. Neriket. Sthlm 1817. (4),vi,693,(9) sidor. Oskuren i orginal gråpappersomslag. Titelbladet rivet utan textförlust. Häri finns såväl subskribent-förteckningen som rättelsebladet. (#89103)1000:-
Autografier och porträtt af framstående personer.. Serie 1-4, häfta 1-16. Inbundna med främre häftesomslag i 2 halvfranska band. (#184762)350:-
Autografier och porträtt af framstående personer.. Serie 1-4, häfta 1-16. Inbundna med främre häftesomslag i 4 original klotband. (#198904)250:-
Babad Buleleng.. A Balinese Dynastic Genealogy [edited] by P.J. Worsley. The Hague 1972. XV, 269 pages. Softcover. (#70906)250:-
Balgård, Matts Anton och Amanda.. Släktminnen kring Baltorp i Barne Åsaka och Frostagården i Lekåsa. Umeå 1980. 96 sidor. Häftad. (#188020)100:-
Berch, Carl Reinhold Namnkunniga svenska herrars och fruars skåde-penningar afritade och i koppar stuckne; med bifogade lefvernes-beskrifningar utgifne.. Stockholm Johan Georg Lange 1777. (4),320 + 218 sidor + 10 + 10 planscher. 4:o. Inbundna i 2 samtida halvfranska band. Pärmarna något fläckiga. Ett 10-tal blad med bruna fläckar i marginalen, ett blad med svag fuktfläck samt 2 blad med smärre bläckfläckar. Bortklippt namnteckning från titelbladet, dock reparerat. Har tillhört Svenska Akademiens bibliotek samt namnstämpel: C. Oldenburg. (#210135)3500:- (bild)
Bergqvist, Bengt Jakobsson Lunds stifts matrikel.. Utgiven i maj 1886. x, 332 sidor. Samtida halvfranskt band. (#129095)200:-
Bergqvist, Bengt Jakobsson Lunds stifts matrikel.. Utgiven i maj 1893. lxxvi,272 sidor. Original klotband. Dedikation. (#134992)200:-
Bergström, Otto Slägten Cronstrand.. Genealogiska anteckningar. Sthlm 1884. 35 sidor. Häftad. Tryckt i 200 exemplar. (#72771)200:-
Bernström, John Släkten Öberg från Araslöv.. Eskilstuna 1951. 41 sidor. Häftad. (#106988)150:-
Betelseminariet 1866-1926.. Porträtt och kortfattade uppgifter över lärare och elever samt ledamöter av styrelseutskottet. Sthlm 1926. 208 sidor. Klotband. (#183195)150:-
Bidrag till Lunds Stifts Herdaminne.. Utgifwet af ett Sällskap ( Wieselgren m.fl.). Lund 1846. 158 sidor. Häftad. Oskuren. Blanka omslag. (#109510)300:-
Bidrag till Lunds Stifts Herdaminne.. Utgifwet af ett Sällskap ( Wieselgren m.fl.). Lund 1846. 158 sidor. Häftad. Oskuren. Nött rygg, främre omslag saknas. (#178538)200:-
[Billman, Bror] Gamla minnen kring en gammal släkt.. Samlade och upptecknade av en släktmedlem. Illustr. Karlstad 1924. 264 sidor. Häftad. Främre omslag på väg att lossna. (#106931)125:-
Biographisk Archiv 3.. Et Hefteskrift, samlet og udgivet af F.L. Liebenberg og W. Schram. Kbh 1941. Omslag + sid. 193-383, (2). Samtida enkelt skinnryggsband. Främre omslag loss. (#133581)250:-
Bjuggren, S. Erik Släkten Bjuggren.. Illustr. Sthlm 1954. 52 sidor. Häftad. (#65984)75:-
Björck & Börjesson - Genealogi, personhistoria, svenska memoarer.. Katalog 286. Sthlm 1934. 145 sidor. Häftad. (#156015)100:-
Bojs, Karin och Sjölund, Peter Svenskarna och deras fäder de senaste 11000 åren.. Illustrerad. Månpocket 2019. 234 sidor. Pocket. (#220353)100:-
Bojs, Karin och Sjölund, Peter Svenskarna och deras fäder de senaste 11000 åren.. Illustrerad. Stockholm 2017. 234 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#210464)120:-
Bolling, Fredrik Gotländska släkten Lyth.. Krönika med genealogiska och biografiska anteckningar. Illustr. Upps. 1947. 117 sidor. Häftad. (#22915)100:-
Bondesson, Bonde (red) Norrlands nation i Upsala 1923-1929. Illustrerad. Uppsala 1929. 209 sidor + planscher. Klotband. Reva längst ryggen. Katalog över medlemmar. (#216737)150:-
Borel d'Hauterive, M. Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe.. 34 année, 1878 - 39 Année 1883. Uncut in original printed soft wrappers. 6 very fine volumes. (#188986)900:-
Bygdén, Leonard Hernösands stifts herdaminne 1-4.. Bidrag till kännedomen om prästerskap och kyrkliga förhållanden till tiden omkring Luleå stifts utbrytning. Uppsala och Stockholm 1923-26. 373 + 396 + 398 + 431 sidor. Häftade. 4 volymer. (#56076)1200:-
Bygdén, Leonard Hernösands stifts herdaminne 1-4.. Bidrag till kännedomen om prästerskap och kyrkliga förhållanden till tiden omkring Luleå stifts utbrytning. Uppsala och Stockholm 1923-26. 373 + 396 + 398 + 431 sidor. Klotband med bevarade främre omslag. 2 volymer. (#113304)2250:-
Båtsmän, ryttare & soldater. Släktforskaren och de militära källorna.. Sveriges släktforskarförbund; årsbok 1988. Illustr. Sth 1988. 263 sidor. Original pappband. (#15335)160:-
Carlquist, Gunnar (utg.) Lunds stifts herdaminne I:2.. Från reformationen till nyaste tid. Urkunder och aktstycken. Jakob Faxes brev till sin son Vilhelm 1783-1790. Vilhelm Faxe. Självbiografiska anteckningar. Lund 1972. 247 sidor. Häftad. (#199052)200:-
Carlquist, Gunnar (utg.) Lunds stifts herdaminne II.1.. Från reformationen till nyaste tid. Biografier. Torna kontrakt. Lund 1952. 518 sidor. Original halvfranskt band. Stämplar. (#157985)200:-
Carlquist, Gunnar (utg.) Lunds stifts herdaminne II.2.. Från reformationen till nyaste tid. Biografier. Oxie kontrakt. Lund 1948. 458 sidor. Original halvfranskt band. Stämplar. (#157984)200:-
Carlsson, Sten Hallänningar i Sveriges riksdag.. Särtryck ur Hallands historia II. Sid 699-872. Häftad. (#58342)110:-
Carpelan, Tor Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852 2.. Helsingfors 1930. Sid. 97-245 + titelblad och företal. Häftad. Endast häfte 2 av 2. (#181831)150:-
"Catalogus discentium vid Jockmocks schola, ifrå åhr 1732, tå hon tog sin början".. En bearbetad och kompletterad elevmatrikel över Jokkmokks lappskola. Utgiven av Anita Alm, Tuuli Forsgren, Sten Henrysson. Umeå 1989. 23 sidor. A4. Häftad. Stencilerad. (#163976)140:-
Cederbom, L.A. & Friberg, C.O. Skara stifts herdaminne 1850-1930, I-II.. Sth 1928-30. 536; 751 pp. 2 vol. Inbundna. (#35862)425:-
Cederbom, L.A. & Friberg, C.O. Skara stifts herdaminne 1850-1930, I-II.. Sthlm 1928-30. 536 + 751 sidor. 5 häftade volymer. (#184179)300:-
Celander, Torsten Jönköpingsstudenter jämte rektorer åren 1864-1920.. Biografier. Jönköping 1921. 301 sidor. Klotband. (#130680)300:-
Clemensson, Per & Andersson, Kjell Släktforska!. Steg för steg. Illustrerad. Stockholm 1988. 144 sidor- Förlagsband. Stort format. (#219848)120:-
Clemensson, Per & Andersson, Kjell Släktforska!. Steg för steg. Illustrerad. Stockholm 1994. 154 sidor- Förlagsband. Stort format. (#25520)150:-
Clemensson, Per & Andersson, Kjell Släktforska steg för steg.. Illustrerad. Stockholm 1997. 127 sidor + mikrokort. Stort format. Förlagsband. (#209628)125:-
Clemensson, Per & Andersson, Kjell Släktforska vidare.. Illustrerad. Stockholm 2003. 145 sidor. Stort format. Förlagsband. (#209627)150:-
Collmar, Magnus Strängnäs stifts herdaminne 2.. Den äldre vasatiden. Illustr. Nyköping 1964. 875 sidor. Förlagsband. (#36027)210:-
[Cöster, Fredrik Bernhard] Galleri af utmärkta samtida 1-2.. Första häftet. Sir R. Peel, Espartero, guizot. Andra häftet. Lord J. Russell, O'Connell, Lamartine. Med porträtter. Sthlm 1843-44. viii,142,(2) + (2),167,(1) sidor. Oskurna i tryckta originalomslag. Häfte 1-2 av 4. (#174591)250:-
Dahlgren, Lotten Nordenfeldtarna på Björneborg.. En värmländsk släkthistoria. Illustrerad. Sthlm 1922. xvi, 354 sidor. Häftad. Något lite nött omslag. (#118365)150:-
Dahl, S.G. Läroverks-matrikel fär år 1874.. Stockgolm 1875. (4),156 sidor. Häftad i blanka omslag med sprucken rygg. Matrikel för hela Sverige. (#179261)200:-
de Vries, W. De opkomst van Zutphen.. Leiden 1960. 287 pages + genealogical map. Original cloth. Dust jacket. (#74045)300:-
Dictionary of International Biography 1990/91.. A biographical record of contemporary achivement. Twenty first edition Cambridge 1990. 829 pages. Original cloth. (#169044)150:-
Dictionary of Scandinavian Biography.. Detailed Biographies of Men and Women of Contemporary Achievement in the Five Nordic Nations: Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden. Editorial director Ernest Kay. Second edition, London 1976. 497 pages. Original cloth. (#162064)200:-
Dictionary of Scandinavian Biography.. Detailed Biographies of Men and Women of Contemporary Achievement in the Five Nordic Nations: Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden. London 1972. 467 pages. Original cloth. Dust jacket. (#102142)150:-
Eberhardt, J.H. Försök til en pragmatisk historia om frälse-ståndet i Swerige, ifrån de äldsta til våra tider.. (Andra upplagan). Kbhvn 1795. 188 sidor. Samtida pappband. (#191050)300:-
Eklund, Arne Värmlands nation i Uppsala 1935-1944.. Portätt och biografiska uppgifter. Uppsala 1945. 303 sidor. Original klotband. Tryckt i 600 exemplar. (#102965)150:-
Ekstrand, Viktor Svenska landtmätare 1628-1900. Biografisk förteckning. Tredje - sjätte häftet. Svealand (utom Dalarne), Götaland, Finland, Östersjöprovinserna m.m. samt General-Landtmäterikontoret, Rättelser och tillägg. Register. Uppsala 1901-04. Sidorna 67-350 och i-xciv samt titelblad och en plansch. Några omslag finnes men skadade. Lösbladssystem. Bör bindas Obs! Häfte 3-6 av 6. Häfte 1-2 med sidorna 1-66 saknas. (#190768)450:-
Elias-Fries - Almén, Tore & Gunhild Friesia Elias-Fries-släktens historia.. Anteckningar. Illustrerad. Sthlm 1945. 140 sidor + utvikbar tabell. Klotband. Stämpel. Ett tilläg utkom 1953. Saknas här. (#165323)200:-
Elmän i Sverige.. Red. Ove Mogensen. Porträtt. Sthlm 1949. 384 sidor. Stort format. Original helt skinnband. (#109298)350:-
Enghoff, Karl Personhistoriska anteckningar rörande Kristianstads magistrat. och andra stadens tjänstemän under åren 1700-1800. Sthlm 1910. 132 sidor. Häftad. Nyskick. (#128927)200:-
Englund, Karl Skandiamän och andra försäkringsmän 1855-1970.. Femtio biografiska studier. Illustr. 1993. 332 sid. Inbunden. (#39454)120:-
Engström, Agnar Förslag till förande av Riddarhusets genealogier.. Sthlm 1940. 8 blad + tryckta omslag. Stort, liggande format. (#133631)250:-
Erkestiftets matrikel.. Utgifven år 1860. Upps. 1860. (6), 116, (3) sidor. Samtida klotryggsband med nästan lös rygg. (#106974)250:-
Erkestiftets matrikel.. Utgifven år 1871.I. Biografier. Uppsala 1871. (2),15,142 sidor. Samtida skinnryggsband med tejpad rygg. Med gamla rättelser och tillägg i bläck. Stämplad. (#155878)250:-
Esseen, Carl Eugén Släkten Esseen.. Den s.k. Bernshammargrenen. Stockholm 1921. 115,xiv,(2) sidor + porträtt och andra bilder samt 2 utvikbara genealogiska tabeller samt annonsblad. Inbunden med bevarade omslag i senare klotband. Dedikation till författarens syster. Bitvis ganska mycket handskrivna tillägg och rättelser. Nr 119 av numrerad upplaga. Tabellerna är Genealogia rudis ac brevis familiae Wikmans Hyttianae samt Släkttafla öfver Esseenska släkten 1619-1920. (#181848)600:-
Forst de Battaglia, Otto Wissenschaftliche Genealogie.. Eine Einführung in die wichtigsten Grundprobleme. Bern 1948. 282 pages + genealogische Tabellen. Original cloth. Dust jacket. Sammlung Dalp. (#119007)175:-
Furtenbach, Börje Släkten Göhle.. Illustr. Sthlm 1961. 79 sidor. Häftad. (#107001)75:-
Furtenbach, Börje Släktforskning för alla.. Västerås 1971. 134 sidor. Häftad. (#49625)100:-
Furtenbach, Börje Släktforskning för alla.. Västerås 1979. 146 sidor. Häftad. (#113901)120:-
Förteckning. öfver samtelige studerande nationers närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala Wår-Terminen 1818. Upsala (1818). 20 blad. En del blad lösa. (#94299)150:-
Förteckning på studerande ungdomen vid Kongl. Gymnasium i Strengnäs;. under varande rector Mag. El. Kjerseen, höst-terminen år 1820. Tryct i Strengnäs (1820). 16 sidor. Häftad. (#110849)200:-
Förteckning öfver andra kammarens ledamöter vid andra urtima riksdagen 1905.. Stockholm 1905. 32 sidor. Häftad. Namnteckning på främre omslaget. (#221058)100:-
Förteckning öfver Studerande Ungdomen vid Jönköpings Högre Allmänna Läroverk.. Höstterminen 1883. Jönköping 1883. 16 sidor. Häftad. (#110626)100:-
Gamla Lundsbergare.. 1896-1942. Stockholm 1943. 232 sidor. Häftad. (#151044)200:-
Geijer - Geijerska slägtens stamtafla.. Stor utvikbar genealogisk tabell, uppfodrad på väv. Tryckt Jönköping 1865. Möjligen gjord av en Gustaf Eberhard Geijer. I klotband. (#85815)500:-
Geijer, Per Adolf Släkten Geijer.. Historisk-statistisk skizz. Uppsala. Sommaren 1916. 19 sidor. Häfte. Tryckt som manuskript i 100 ex. (#183525)150:-
Genealogisches Verzeichnis der Familie Jacobi im Rheinischen Familienzweige von den ältesten namhaft gemachten Voreltern an.. Berlin 1896. 35 pages. Soft covers. Very fine. Inscribed by a Jacobi to his third cousin. (#200467)200:-
Genealogiska föreningen 1933-1983.. Jubileumsskrift. Illustr. Sthlm 1983. 134 sidor. Häftad. (#106984)100:-
Gezelius, Georg Försök til et biographiskt lexicon öfver namnkunnige och lärde svenske män II.. Andra delen, G-O.Stockholm, Upsala och Åbo 1783. (8),508 sidor. Samtida halvfranskt band. Endast del 2 av 4. (#190828)400:-
Gezelius, Georg Försök til et biographiskt lexicon öfver namnkunnige och lärde svenske män I-IV.. (IV = Supplement). Stockholm, Upsala och Åbo 1778-1787. (22), 452 + (12), 436, (4) + (12), 447, (5) + (6), 616, (6) sidor. Inbundna i 4 ganska nötta samtida pappband. Inlagan lagerfläckad. (#62948)2200:-
Gillingstam, Hans Den skånsk-norrländska släkten Svenonius.. Sthlm 1966. 213 sidor. Häftad. Personhistorisk tidskrift 1965:1-2. (#173701)150:-
Gillingstam, Hans. Medeltidssläkten Slaweka.. Särtryck ur Personhistorisk tidskrift XLV, 1947. 51 sidor. Häftad. Dedikation. (#183513)130:-
Gjörwell, Carl Chr. Anteckningar. Första - Sjunde Samlingen - Bilaga.. Stockholm 1797-98. (2),80,40,81-146,24 sidor. Skuren, insatt i senare pappomslag. Inlagan något fläckig. Det första bladet är en grundlig förteckning av innehållet samt ett programförklaring på baksidan, tryckt 1798. Sidorna 1-146 är själva "Anteckningar" som utkom i 7 häften. 40 sidor i mitten är Europeisk Stats-Längd För År 1798 och de sista 24 sidorna är Bihand. 34. Anteckningar om husen Poniatowski och Oranien, samt om Kyrko-staten. (#199627)950:-
Grandjean, H.F. Slaegten Horrebow.. Kbhvn 1881. (2),42 sidor. Tagen ur band. Nött rygg. Stämplar. Saertryk af Personalhistorisk Tidskrift II. (#183518)100:-
Grandjean, Poul Bredo Danske haandværkerlavs segl.. Kbhvn 1950. 84 pp + 36 separata planscher på kartong. 4:o i kassett. (#14196)425:-
Grandjean, Poul Bredo Danske købstæders segl indtil 1660.. Illustr. Kbhvn 1937. 64 pp + 32 separata planscher på kartong. 4:o i kassett. (#14193)425:-
Great Dynasties.. Capets, Hohenstaufens, Plantagenets, Hapsburgs, Valois, Stuarts, Tudor, Bourbons of France, Romanovs, Braganzas, Bourbons of Spain, Hohenzollerns, House of Savoy, House of Hanover, Windsors, Bourbons of Naples, Bonapartes. Illustrated. New York 1979. 343 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#66084)250:-
Gründer, Irene Studien zur Geschichte der Herrschaft Teck.. Stuttgart 1963. xiv, 275 pages + plates. Soft covers. (#62455)250:-
Gullberg, Hjalmar och Uggla, Torsten (utg.) Svensk biografisk kalender. I. Malmöhus Län.. Stockholm, Hasse W. Tullberg, 1919. (8),380 sidor. Klotryggsband. (#200970)160:-
Gullberg, Hjalmar och Uggla, Torsten (utg.) Svensk Biografisk Kalender. I. Malmöhus Län.. Stockholm, Hasse W. Tullberg, 1919. (8),380 sidor. Häftad. Något solkigt omslag. (#195251)120:-
Gullberg, Hjalmar (utg.) Justitiematrikel.. Stockholm 1902. (6),293 sidor. Halvfranskt band. (#199874)200:-
Gullberg, Hjalmar (utg.) Justitiematrikel.. Stockholm 1902. (6),293 sidor. Linneband. (#202613)150:-
Göteborgare 1923.. Biografisk uppslagsbok + supplement. Gbg 1923-25. 330; 90 pp. + annonser. Orig. klotryggsband + häftat supplement med lite skadat omslag. 2 vol. (#22843)295:-
Göteborgs nation i Uppsala.. 1936-1942. Illustrerad. Uppsala 1943. 153 sidor. Originalklotband. Smutsigt förtitelblad. (#151040)125:-
Göteborgs nation vid Uppsala universitet.. (Porträttkatalog.) H.T. 1910 - V.T. 1915. 124 sidor. Häftad. Tryckt i 325 numrerade exemplar. (#132905)180:-
Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1912.. (Porträttalbum.) Utg. Sigurd Hansson. Gbg 1913. 173 sidor. Original klotband. (#124793)200:-
Göteborgs stift.. Statistisk, topografisk och biografisk matrikel (1945). Utgiven av Knut Peters. Lund 1945. 463 sidor. Skinnryggsband. (#162962)175:-
Göteborgs stift 1950-1964.. Biografisk matrikel över stiftets prästerskap. Utgiven av Knut Norborg. Pro Caritate 1964. 280 sidor. Original linneband. (#162537)150:-
Göteborgs studentkårs porträttalbum 1907-1911.. Göteborg 1912. 96 sidor. Med omslag i original klotband. (#107734)150:-
Hagström, K.A. Strengnäs stifts herdaminne.. Strengnäs 1896-1901. Följande häften finns i lager: 1-5, 11-25. Pris per häfte (#179627)50:-
Hammarin, Johan Carlstads Stifts Herdaminne 1.. Carlstad 1846. 372 sidor. Oskuren, häftad med sprucken rygg. Inga omslag. (#181808)500:-
Heckscher, Ella Sex kapitel om släktforskning.. Kort handledning för amatörer. Illustr. Sthlm 1955. 83 sidor. Häftad. (#106287)100:-
Heckscher, Ella Släktforskning.. Kort handledning för amatörer. Illustr. Sthlm 1970. 83 sidor. Häftad. (#86927)100:-
Henningsson, Bengt Tennsoldater och tobaksdoft.. Illustrerad. Uppsala 2001. 344 sidor. Häftad. Dedikation. Privattryckt släkthistoria. (#179926)200:-
Herwig, Johann Justus Entwurf einer genealogischen Geschichte des Hohen Hauses Hohenlohe.. Nochmals abgedruckt, Berlin 1873. (4), 199, (5) pages. Bound in later cloth. Title page repaired. Underlinings with red pencil. (#118456)250:-
Heywood, Valentine British Titles.. The Use and Misuse of the Titles of Peers and Commoners with some Historical Notes. London 1951. xii, 188 pages. Original cloth. Dust jacket. (#66026)250:-
Hildebrand, Bengt Handbok i släkt- och personforskning I.. Metodlära, medeltidsförhållanden, historiografi och bibliografi. Sth 1961. 399 sidor. Original klotband. Skyddsomlag (#14177)145:-
Hildebrand, Bengt Handbok i släkt- och personforskning I.. Metodlära, medeltidsförhållanden, historiografi och bibliografi. Sthlm 1977. 399 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. Namnteckning. (#14176)145:-
Hildebrand, Bengt Matrikel över ledamöter. av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753-1953. Lund 1954. 177 sidor. Häftad. (#159900)110:-
Hildebrand, Bror Emil Svenska sigiller från medeltiden 1-2.. (Allt som utkom). Stockholm 1862-1867. Med 71 planscher + text. Folio. Lösblad utan text, bör bindas. (#178973)500:-
Hjord, Bengt /red.) Bland bergsmän och bruksfolk.. Illustrerad. Sveriges släktforskarförbund årsbok 1991. 216 sidor. Förlagsband. (#217118)150:-
Hjord, Bengt (red.) Stadsbor i gångna tider. Släktforskaren och staden... Illustrerad. Sveriges släktforskarförbund årsbok 1989. 287 sidor. Förlagsband. (#217119)150:-
Hofberg Herman Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid I-II.. Ny upplaga. Stockholm Bonniers 1906. (4),630,(2),816. Halvklotband. (#192001)350:-
Hofberg, Herman Svenskt biografiskt handlexikon 1-2.. Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor från reformationen till närvarande tid. Sthlm 1876. 643 + 511 sidor. Halvfranskt band. 2 volymer Första upplagan. (#126437)350:-
Hollander, S.A., Biskopar och superintendenter i Sverige och Finland efter reformationen.. Biografiska uppgifter från tillförlitliga källor samlade och utgifne. Stockholm 1874. vi,(2),292 sidor. Med bevarade omslag i ett samtida något nött skinnryggsband. Från Joh. Ax. Almquists samling samt ex libris J.O. Wedberg. (#204317)450:- (bild)
Hulthander, Carl Biografiska anteckningar från Carlberg 1792-1892.. Samlade och utgifna. Norrköping 1892. 345 sidor. Halvfranskt band. F.b. biblioteksexemplat med stämplar och ett blått band klistrat över boken. (#15287)200:-
Hälsingborgs-Landskrona nation i Lund 1900-1920.. Malmö 1920. xxxii,205 sidor. Stort format. Häftad. I huvudsak porträtter med korta biografier över lärare och studenter. (#171940)200:-
Härnösands gymnasiematrikel 1650-1800.. Utgiven av Gösta Bucht. Härnösand 1926. 124 sidor. Häftad. (#113431)250:-
Höglofliga Ridderskapet och Adelns bänkmans-fördelning,. upprättad på grund af de, före Riksdagens öppnande på Rikssalen, verkställda anteckningar till inträde å Riddarhuset, vid Lagtima Riksdagen i Stockholm 1865. Sthlm 1865. 28 sidor. Blanka omslag. Blyertsmarkeringar i marginalen. (#178534)150:-
Högloflige Ridderskapets och adelns bänkmans-fördelning,. upprättad på grund af de, före Riksdagens öppnande på Rikssalen, verkställda anteckningar till inträde å Riddarhuset vid Lagtima Riksdagen i Stockholm 1850. Sthlm 1850. 28 sidor. Blanka omslag. Vikt. (#126041)120:-
Höjenberg, Ulla Eva Maria & hennes släkt.. Kräcklinge 2000. 281 sidor. Häftad. Eva Maria Bergenschöld, född i Kräcklinge i mitten av 1750-talet. (#185314)150:-
Isberg, A.U. Bidrag till Malmö stads historia I.. Stadens presterskap. Från äldsta tider till den 25 mars 1895. Malmö 1895. 324 sidor. Klotband. (#191036)160:-
Johanson, Ulla Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755.. Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen 10. Sthlm 1976. 194 sidor. Häftad. (#15841)110:-
Johansson, Bernt Skolkatalog för Genneved (eller) Gendalen.. Skolbarn födda 1875-78, 1893-95, 1903-56. Illustrerad. Nossebro 1995. 71 sidor. A4. Häftad. (#210216)150:-
Johansson, O. Gävleborgare uti Hedervärda Bondeståndet vid Riksdagarna 1809-1866 II.. Sydvästra och västra Hälsingland. Illustrerad. Edsbyn 1929. 220 sidor. Häftad. Tryckt i 600 numrerade exemplar. (#155221)100:-
Jubileumsverk över Ingenjörer. utexaminerade från Stockholms Tekniska Institut under åren 1924-1943. Porträtt. Sthlm 1944. 532 sidor. Stort format. Original linneband. (#109300)250:-
Jämtlands län i porträtt och bild.. Ett album utgivet av Rudolf Qvist och A.-B. Jämtlands tidning. Stockholm 1937. 255 sidor Stort format. Skinnryggsband. (#188939)150:-
Jönköpings Högre Allmänna Läroverks katalog.. Höstterminen 1913-1921. Inbundna i ett senare klotband. (#133002)200:-
Kalender över ointroducerad adels förening 1970.. 14:e årg. Red. av Leif Påhlsson. Sthlm 1970. 586 sidor. Inbunden. (#49233)185:-
Kalmar Nation i Uppsala H.T. 1900 - V.T. 1913.. Uppsala 1913. 74 sidor. Med främre omslag i klotband. Tryckt i 200 exemplar. (#176561)145:-
Katalog öfver H. Elementarläroverket för flickor i Upsala vårterminen 1882.. Upsala 1882. 8 sidor. Nyare marmorerat pappband. Ett blad lagat. Några bläckunderstrukna namn. (#215771)150:-
Katalog öfver Skara Högra Allmänna Läroverk.. Höstterminen 1882, 1884, 1885, 1886,1887, 1888 och 1889. 24 sidor per katalog. Inbundna i ett enkelt klotryggsband ( av Ossian Holmquist, Skara 1894, troligen amatör.) Blyertsanteckningar. (#181596)350:-
Kexsund - Petersson, A.G. Kexsunds-släkten.. En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga bergslag. Genelogiska och biografiska anteckningar. Illustr. Kristinehamn 1913. 194 sidor + utvikbara stamtavlor. Häftad. Tvänne släkter från Karlskoga bergslag II. (#56533)150:-
Kexsund - Petersson, A.G. Kexsunds-släkten.. En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga bergslag. Genelogiska och biografiska anteckningar. Illustr. Kristinehamn 1913. 194 sidor + utvikbara stamtavlor. Häftad. Den ena stamtavlan något skadad utan pappersförlust. Tvänne släkter från Karlskoga bergslag II. (#199758)130:-
Klingspor, Carl Arvid Sveriges ridderskaps och adels vapenbok (del av). Ointroducerade Furstar, Grefvar, Friherrar, Ridders och Adelsmän. Upsala 1890. Titelblad, plansch 109 - 144 + text (4),58 sidor. Folio. Inbundet i ett skinnryggsband med skadad rygg. Plansch 109-144 ev totalt 140 planscher, omfattande den ointroducerade adeln. (#184746)850:-
Klingspor, Carl Arvid Sveriges ridderskaps och adels vapenbok. Omfattande alla kända så väl introducerade som ointroducerade ätters vapen.. Upsala 1890. (6) sidor text, 1-108, (2),109-140,(2), 141-144 sidor planscher + (4),58 sidor text. Folio. Inbundet i ett skinnryggsband med nött rygg. Lös i bindningen. En del blad lite fransiga i kanten. Texten på slutet med fultfläck i marginalen. (#211461)1000:-
Knap, Hagb. Th Familjen Knap i Norge.. Genealogiske og biografiske oplysninger. Med 4 tavler og 29 billeder. Kristiania 1911. (6), 80, viii sidor. Med bakre(!) omslag i elegant halvfranskt band signerat G. Hedberg. (#136586)450:-
Kollberg, Ludvig En Halmstadssläkt och Halmstadsminnen.. Illustrerad. Separattryck ur Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1947. 23 sidor. Häftad. Dedikation. (#183511)110:-
Kraks blå bok 1959.. 6836 nulevende danske maend og kvinders levnedslöb. Med register 1910-1958. Kbhvn 1959. 1752 sidor. Plastband. (#182733)140:-
Kristianstads Högre Allmänna Läroverk 1900-1965.. Illustrerad. Red. Bengt G. Söderberg. Malmö 1968. 640 sidor. Original skinnband. Del XV ur samlingsverket Sveriges studenter. (#175663)350:-
Kullberg, O. Svensk apotekskalender 1942. Sveriges apotekarkår i ord och bild.. Mjölby 1942. 512 sidor. Original halvfranskt band. Fint ex. (#204393)400:-
Kungl. Hallands Regemente 1902-1974.. Biografiska uppgifter. Av Erik Carlsson m.fl. Illustr. Halmstad 1974. 511 sidor. Inbunden. (#58393)200:-
Kungligt genom tiderna. Ett uppslagsverk i tre delar.. Illustrerad. Nationalencyklopedin 2010. 176 + 176 + 176 sidor. Förlagsband. 3 volumer. (#209623)400:-
Kungl. Utrikesdepartementets kalender 1964.. Uppsala 1964. 360 sidor. Originalklotband. (#150826)100:-
Lagerberg, Magnus Göteborgare I.. Göteborg 1913. 206 sidor + porträtt. Klotband. (#150387)150:-
Lagus, Wilhelm Gabriel Undersökningar om Finska Adelns Gods och Ätter,. eller Jesper Mattson Krus' Förteckning öfwer Nye och Gamble Frelsis Landhböndher uthi Finlandh a. 1618 med biografiska, genealogiska, heraldiska, topografiska och kameralistiska anteckningar. H-fors 1860. VI, (2), 140, (2), 707 sidor. 4:o. Senare halvklotband. (#205742)1750:-
Legatstamtavler for etatsraad Jacob Henric Schous og hustru Susanne Beckmans stiftelse.. Udarbejdet af Thelma Jexlev og Alfred Larsen. Kbh 1973. 418 sidor. Originalklotband. (#151144)300:-
Lewenhaupt, Adam Hjelpreda vid placeringar.. Afslutad den 23 Mars 1876. Fjerde upplagan. Sthlm 1876. 40 sidor. Häftad. Blanka omslag. (#109495)150:-
Lewenhaupt, Adam (utg.) Stamtaflor utgifna af Riddarhusdirektionen.. Stockholm 1908. 17 + 65 + 26 sidor. Häftad. Nötta omslag, främre loss. Dedikation. Behandlar ätterna Brahe, Lewenhaupt och De la Gardie. (#189551)120:-
Lindeberg, A. Svensk biografi 1.. Medeltidens märkvärdigaste personer. Sthlm 1818. (14), 302, (2) sidor. Häftad, oskuren i original gråpappersomslag. Allt som utkom. (#172393)300:-
Lindeberg, A. Svensk biografi 1.. Medeltidens märkvärdigaste personer. Sthlm 1818. (14), 302, (2) sidor. Samtida halvfranskt band. Namnteckning. Allt som utkom. (#58118)350:-
Lindgren, Uno Heraldik i svenska författningar.. En vapenrättslig översikt från medeltiden till våra dagar. Illustr. Lund 1951. 180 sidor. Häftad. (#27430)140:-
Lindhult, Hans August Personal-matrikel öfver Göteborgs stift.. I september 1872 utgifven. Göteborg 1872. 55 sidor. Oskuren med tryckta originalomslag. (#49939)170:-
Lindskog, P.E. Matrikel öfver Skara stifts prästerskap och skol-betjäning;. utgifven 1819. Skara 1819. (8), 288, (16) sidor. Gammalt pappersomslag. (#78139)250:-
Linköpings Högre Elementar-Läroverks Katalog.. Höst-Terminen 1871, Vår och Höst-Terminen 1872 - 1879 samt Vår-Terminen 1880. Inbundna i ett nyare halvklotband. 1871 skadad med lite textförlust. (#132817)350:-
Litterära föreningen Concordia. vid Fjellstedtska skolan Uppsala dec. 1886 - dec. 1906. Sthlm 1907. 62 sidor. Original klotband. Porträttalbum. (#107736)125:-
Loomes, Brian The Concise Guide to Tracing Your Ancestry.. London 1992. 191 pages. Paperback. (#173428)100:-
Lorenz, Ottokar Genealogisches Handbuch der Europäischen Staatengeschichte. Stuttgart und Berlin 1908. xviii, 5 pages + 45, 37 tafeln. Cloth. Few comments in pencil. (#220220)200:-
Lundberg, A.W. och Ljungfors, Vilh. Tre skånska bondesläkter från Västra Bara.. I. Wigentorps-släkten, II Karstorps-släkten. III. Kabbarps-släkten. Lund 1915. 94 sidor + 3 utvikbara genealogiska tabeller. Med bevarade omslag i senare halvklotband. Ett ark och tabeller lösa. (#189372)400:-
Lundin, A.H. Småländska nationen i Lund.. Biografiska och genealogiska anteckningar. Lund 1882. 420, 33 sidor. Mycket enkelt band, "blockband". (#163454)200:-
Lundin, A.H. Småländska nationen i Lund.. Biografiska och genealogiska anteckningar. Lund 1882. (8),420, 33 sidor. Rejält halvklotband. (#201166)300:-
Lunds stifts matrikel 1900.. Utgifven af F.N. Ekdahl och A.J. Ekdahl. Lund 1900. 338 sidor. Halvfranskt band. (#49583)170:-
Lunds Universitets matrikel 1949-50.. Utgiven av Wilhelm Norlind och Maurits Persson. Lund 1051. 619 sidor. Klotband. (#171306)220:-
Låstbom, Aug. Th. Swea och Götha Höfdinga-Minne sedan 1720 1-2.. Samt Konungariket Norges Ståthållare, Stifts-Amtmän, Amtmän och Commendanter sedan föreningen med Swerige 1814. Upps. 1842-1843. (8), 284; (6), 346, 60 Sidor. Med bevarade omslag i samtida halvklotband. Ryggen lös. (#14159)500:-
Låstbom, Aug. Th. (utgivare) Upsala Academies matrikel 1841.. Upsala 1841. (2),xviii,88 sidor. Halvklotband. Delvis bruntonad (#185942)150:-
Mast, Peter Die Hohenzollern.. Von Friedrich III. bis Wilhelm II. Illustr. Wien 1994. 269 pages + maps. Hardcover. (#97939)125:-
Matrikel för Svenska kyrkan 1986/87.. Red. Björn Sandin. Verbum 1986. 242 sidor. Förlagsband. (#37075)125:-
Matrikel för Svenska kyrkan 1988.. Red. Björn Sandin. 1988. 428 sidor. Inbunden. (#37077)140:-
Matrikel för Svenska kyrkan 1990.. Red. Karin Andrén. Verbum 1990. 456 sidor. Förlagsband. (#38816)125:-
Matrikel för Svenska kyrkan 1991.. Red. Thomas Knuthammar. Verbum 1991. 470 sid. Inbunden. (#37084)140:-
Matrikel för Svenska kyrkan 2006.. Red. Ragnar Norrman. Verbum 2006. 521 sidor. Förlagsband. (#149036)125:-
Matrikel öfver Borås P.B.s styrelse, embetsmän och ledamöter arbetsåret 1896-1897.. Borås 1896. 25 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Namnteckning på främre omslaget. (#206624)100:-
Matrikel öfver den under IX. FR. PR. lydande H. U. och H. V. Provincial-logen No II med derunder lydande loger i Göteborg, Venersborg och Sköfde.. Följande årgångar finnes: 1889, 1890, 1892, 1895, 1896, 1897, 1899, 1914, 1918, 1919, 1926, 1929, 1933 häftade och 1934 inbunden. Pris per styck (#206342)110:-
Matrikel öfver FRIMURARE-LOGERNA i Gefle upprättad den 31 augusti 1900.. Gefle, 1900. 17x11 cm. 58 sidor. Rött dekorerat klotband med text i guld på främre pärmen. (#196146)260:-
Matrikel öfver Landtmäteristaten.. 1909-18. 29 + 32 + 34 + 36 36 + 37 + 36 + 36 + 36 + 36 sidor. Inbundna i ett halvklotband. (#133376)200:-
Matrikel öfver Svenska Kyrkans Prästerskap.. Utgifven i Juli 1899 af H. Th. Ohlsson. Bihang: Lönetillskott från prästerskapets löneregleringsfond. Det lägst aflönade prästerskapets inkomster. Pastorat, i hvilka löneregleringen ännu icke tillämpas. Lund 1899. (8),200 sidor. Samtida, något nött halvfranskt band. (#120423)200:-
Matrikel öfver tjenstemän vid Sveriges jernverk och jerngrufvor 1916.. Utgifven af Gunnar Deutgen. Uppsala 1916. 220 sidor + annonser. Orig. klotband. (#83611)220:-
Matrikel öfver tjänstemän vid Sveriges järnverk och järngrufvor 1916.. Utgifven af Gunnar Deutgen. Uppsala och Stockholm 1916. 220 sidor + annonser. Original klotband. (#133953)250:-
Matrikel över Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1961.. Enligt Nationens uppdrag utgiven under redaktion av Gösta Thimon. Uppsala 1963. 596 sid. Inbunden. (#38214)170:-
Matrikel över Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1961.. Enligt Nationens uppdrag utgiven under redaktion av Gösta Thimon. Uppsala 1963. 596 sidor. Häftad. (#38213)125:-
Matrikel över lantmäteristaten 1947.. Sthlm 1947. 53 sidor. Klammerhäftad. (#107008)125:-
McGuigan, Dorothy Gies Familie Habsburg 1273 bis 1918.. Mit 32 Seiten Kunstdruckbilder. Wien 1967. 454 pages. Original cloth. Dust jacket with small tears. (#101172)220:-
Medlemsförteckning. jämte stadgar för Svenska Brukstjänstemannaföreningen 1933-1935. Vetlanda 1935. 192 sidor + annonser. Häftad. (#135841)130:-
Medlemsförteckning jämte stadgar för Svenska Brukstjänstemannaföreningen 1931-1932.. Vetlanda 1932. 172 sidor + 16 sidor reklam. Häftad. (#199190)150:-
Medlemsförteckning jämte stadgar för Svenska Brukstjänstemannaföreningen December 1921.. Filipstad 1921. 140 sidor + 26 sidor reklam. Häftad. (#199197)150:-
Melander, Toini Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713.. 1. 1562-1649. Helsingfors 1951. 112 sidor. Häftad. (#179467)100:-
Melander, Toini Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713.. 2. 1650-1679. Helsingfors 1953. 184 sidor. Häftad. (#179468)100:-
Melander, Toini Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713.. 4. 1694-1713. Helsingfors 1958. 173 sidor. Häftad. (#179470)100:-
Melander, Toini Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713.. 5. Rättelser och Tillägg. Register. Helsingfors 1959. 122 sidor. Häftad. (#179471)100:-
Men of the Time.. A dictionary of contemporaries, containing biographical notices of eminent characters of both sexes. Seventh edition, revised and brought down to the present timed. London, Routledge, 1868. viii,860 pages. Original cloth. Very fine copy. (#174571)250:-
Millqvist, Victor Svenska riksdagens borgarstånd 1719-1866.. Personhistoriska anteckningar. Sth 1912. 222 sidor. Häftad. Personhistorisk tidskrift XIII:2-3. (#14220)150:-
Millqvist, Viktor Svensk riksdagskalender 1909.. Biografiska och statistiska uppgifter. Sthlm 1909. 206 sidor. Original klotband. (#55643)100:-
Moberg.. Särtryck ur Genealogia Gothica etgiven av Erik C:son Swartz. Förlag Genealogia Gothica, Stockholm 1931. 20 sidor + Ändringar, rättelser och tillägg. Häfte. (#201003)150:-
Munthe, Curt Munthe från Flandern. Släktens svenska öden.. Illustrerad. Stockholm 1963. 202 sidor. Häftad. (#198913)125:-
Måns - Petersson, A.G. Måns-släkten.. En gammal bergsmanssläkt från Karlskoga bergslag. Genealogiska och biografiska anteckningar. Illustr. Kristinehamn 1912. 152 sidor. Häftad. Tvänne släkter från Karlskoga bergslag I. (#56530)150:-
Möller, Pontus Svensk släktforskarförteckning 1970.. Sthlm 1971. 139 sidor. Häftad. (#100018)100:-
Neubecker, Ottfried Heraldik.. Källor, symbolik, användning. Illustrerad i färg. 1982. 288 sidor. 4:o. Förlagsband med skyddsomslag. Recensionsstämpel. Namnteckning: Clara Nevéus. (#42317)350:-
Nevéus, Clara & de Wærn, Bror Jacques Ny svensk vapenbok.. Rikt illustr. Stockholm 1992. 192 sidor. Förlagsband. Detta är Clara Nevéus' arbetsex med hennes rättelser sam bilagt en liten bunt tryckta och handskrivna kommentarer kring boken och dess utgivning. (#207576)200:-
Nevéus, Clara & de Wærn, Bror Jacques Ny svensk vapenbok.. Rikt illustr. Stockholm 1992. 192 sidor. Förlagsband. Skadat skyddsomslag. (#220184)175:-
Nevéus, Clara & de Wærn, Bror Jacques Ny svensk vapenbok.. Rikt illustr. Stockholm 1992. 192 sidor. Förlagsband. Skadat skyddsomslag. (#25796)145:-
Nilsson, N.P. Slägten Tranchell.. Smärre anteckningar. tryckt som manuskript. Lund 1891. (4),60 sidor. Nötta omslag och rygg. (#174119)250:-
Nordiskt porträttgalleri. Konsuler.. Tryckt hos Svenska Litografiska A.-B- Stockholm utan år (ca. 1890) Stort liggande format. Original klotband. (#188829)200:-
Norrlands nation i Uppsala vårterminen 1909. Red. Gunnar Mångberg m.fl. Porträtt. Uppsala 1909. 100 sidor. Stort format. Original dekorerat klotband.. (#201476)150:-
Norrlands nation i Upsala 1909-1914.. Red. Johan Nordström. Uppsala 1915. 200 sidor. 4:o. Original halvpergamentband. Foto och korta notiser om lärare och studenter. (#60361)200:-
Norrman, Ragnar, Biskopar i Uppsala 1594-2014. Porträtt och korta biografier.. Uppsala 2014. 158 sidor. Förlagsband. Uppsala stifts herdaminne II:1. (#207180)150:-
Norrman, Ragnar (red) Uppsala stifts herdaminne I:1. Serie I Urkunder och bearbetningar 1. Stiftshistoriska perspektiv. Uppsala 1980. 137 sidor. Original klotband. (#221245)200:-
Nygren, C.E. Biografiska anteckningar öfver lärjungar intagna vid Karlstads Högre Allm. Läroverk åren 1850-63.. Göteborg 1913. 136 sidor. Häftad. Lite nött rygg. (#123584)170:-
Nygren, C.E. Biografiska anteckningar öfver lärjungar intagna vid Karlstads Högre Allm. Läroverk åren 1864-74.. Göteborg 1912. 140 sidor. Häftad. Nött rygg. (#123585)150:-
Nyköpings Högre Allmänna Läroverks Katalog.. Följande finns i lager: Värterminen 1885 och 1891. Höstterminen 1895, 1900 och 1905. Häftade. Fina ex. Pris per styck (#183520)100:-
Ohlsson, Håkan Theodor Biografisk matrikel öfver Svenska kyrkans prästerskap 1914.. Lund 1914. 732 sidor. Något nött skinnryggsband. (#38679)165:-
Ohlsson, Håkan Theodor Biografisk matrikel öfver Svenska kyrkans prästerskap 1934. Lund 1934. 739, 71 sidor. Halvfranskt band. (#22104)175:-
Olsén, Helge Svenska kyrkomusici.. Biografisk uppslagsbok 1936. Porträtt. Sthlm 1936. 506 sidor. Häftad. (#135054)200:-
Olsson, Bror Latinska yrkesnamn i äldre svenska urkunder.. Hjälpreda vid släktforskning. Lund 1950. 20 sidor. Häftad. Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund 9. (#126053)60:-
Olsson, Bror Svenskt lärt namnskick.. Hjälpreda vid släktforskning. Lund 1946. 18 sidor. Häftad. Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund 6. (#180901)80:-
Olsson, Mari-Anne Svensk släktforskarförteckning 1978.. Sthlm 1978. 189 sidor. Häftad. (#106851)100:-
Olsson, Mari-Anne Svensk släktforskarförteckning 1984.. Sthlm 1985. 224 sidor. Häftad. (#211105)100:-
Olsson, Nils William Tracing Your Swedish Ancestry.. Illustr. Upps. 1985. 26 pages. Pamphlet. (#70842)75:-
Orphei drängar 1853-1913.. Biografisk förteckning. (Red. av Herman Brulin). Uppsala & Stockholm 1914. 96 sidor. Häftad. (#126051)150:-
Palmgren, Herman Matrikel öfver Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1811-1912.. Sthlm 1913. viii, 344 sidor. Häftad. Fint exemplar. (#89658)250:-
Palmqvist, Arne och Smedh, Sara Fjellstedtska skolans studenter. Biografisk matrikel.. Uppsala 1997. 520 sidor. Häftad. Täcker perioden 1863-1982. (#211021)200:-
Personmatrikel för svenska bokhandeln 1963.. Stockholm 1963. 362 sidor. Klotband. (#191255)250:-
Pettersson, Axel V. Biografiska anteckningar om slägten Waern.. Utgifna af Ph.H.G. Hagberg. Stockholm 1901. 32 sidor. Häftad. Främre omslag delvis förstärkt. (#183515)175:-
Porträttmatrikel över ledamöter. av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753-1958. [Lund] 1959. 163 sidor. Häftad. (#159899)110:-
Prinsessan Sibylle.. Som en underdånig välkomsthälsning till Prinsessan Sibylle vid Dess ankomst till det nya fosterlandet utgivas dessa blad. Förlag Genealogia Gothica, Stockholm 1932. 21 sidor. Häftad. Namnteckning. Genealogisk utredning. (#186558)100:-
Quensel, Alice Vandring med släkten Quensel genom historiska miljöer.. Illustr. Doxa 1978. 204 sidor. Häftad. (#102987)135:-
Rhyzelius, Andreas Ol. Episcoposcopia Sviogothica,. Eller En SweaGöthisk Sticht- och Biskops-Chrönika, Om alla Swea- och GöthaRikets Sticht och Biskopar, ifrå början, in til närwarande tid; Bestående af twå Delar. Med några anmerkningar Och fullkomligt Register. Förra delen, Om de siu Gamla Swea- och GöthaRikets Sticht och theras Biskopar. Sednare del(en), Om Swea- och GöthaRikets Siu Nyare Sticht, samt om theras Biskopar och Superintendenter, in til närwarande tid. Linköping 1752. (24), 360; 170, (2) sidor + porträtt. Nött samtida halvfranskt band. De första 5 bladen, titel, företal och lovord över författaren saknas (#210048)450:-
Rhyzelius, Andreas Ol. Episcoposcopia sviogothica,eller en Sweagötisk sticht-och biskops-chrönika,om alla Swea-och Götharikets sticht och biskopar ifrå början,in til närwarande tid;bestående av två delar. Med några anmerkningar och fullkomligt register.I-II.. Linköping, Gabriel Biörckegren 1752. (24),360,170,(2) sidor + porträtt. Liten 4:o. Samtida nött skinnband med upphöjda bind och ryggförgyllning. Skinnet lite avskavt upp- och nedtill på ryggen samt skada på främre pärmen. Titelfälten delvis bortnötta och svårlästa. Gammal namnteckning på fribladet och några gamla anteckningar på pärmens insida. (#197409)600:-
Riddarhus-direktionens berättelse till Ridderskapet och Adeln vid Lagtima Adelsmötet år 1878. Stockholm 1878. 34 sidor + bilagor 12 sidor. Häftad. (#178533)120:-
Riddarhus-direktionens berättelse till Ridderskapet och Adeln vid Lagtima Adelsmötet år 1887.. Stockholm 1887. 36 sidor + bilagor 12 + 14 sidor. Häftad. (#178532)120:-
Riddarhus-ordning.. Af Kongl. Maj:t utfärdad å Stockholms slott den 22 juni 1866. Sthlm 1884. 14 + 4 sidor. Häfte. (#183530)100:-
Riddarhus-Ordning m.m.. Riddarhus-Ordning, Ordningsstadga vid Adelsmöte, Instruktion, Lånereglemente. Sthlm 1875. 52 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Fint ex. (#110673)150:-
Rosenberg, Carl Sveriges ecklestiastikmatrikel.. Ny, förkortad upplaga. Sthlm 1891. (4), 544 sidor. Dekorerat originalklotband. Övre delen av främre falsen spräckt. (#107009)600:-
Rosvall, Ted Bernadotteättlingar.. Falköping 1992. 128 sidor. Häftad. (#179713)175:-
Rothlieb, Carl Fredric Matrikel öfwer dem af Swea-Rikes Ridderskap och Adel, som Ifrån år 1794 till närwarande Tid blifwit Introducerade, samt Adopterade, och i Riddare-Classen flyttade.. Stockholm 1807. (8),390,(20) sidor. Liten 4:o. Samtida skinnryggsband. (#199572)300:-
Rothlieb, Carl Fredric Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel.. Stockholm 1816. (8),638 sidor. Samtida skinnryggsband. Lite gamla tillägg och rättelser. Med s.k. "offprint" dvs man varit lite för snabb med att sätta ihop boken så trycksvärtan inte hann torka riktigt. Det är bitvis lite störande, men boken är fullt läsbar. (#190495)500:-
Rouillé, Michel Dugast, Cuny, Hubert & Pinoteau, Hervé Les grands mariages des Habsbourg.. Préface de S.A.R. le Prince Xavier de Bourbon. Paris 1955. xvi, 374, (10) pages + 2 pp Errata et Addenda. 4:o. Soft covers. (#76069)750:-
Rydelius, Andreas Oratio Funebris in manes inclytos viri ... Theologiae Professoris Dni Haquini Stridsbergii .. II Februarii 1718.. Lund, Haberger utan år (1718) (2),42 sidor. Häftad, utan omslag. Sprucken rygg. Stor fläck på titelbladet. Likpredikan på latin över teologie professor Haquin Stridsberg. (#178897)200:-
Rötter och grenar på västgötska släktträd. Västgötsk släktforskning i dåtid - nutid - framtid.. Västgöta Genealogiska färening 2002. 256 sidor. Förlagsband. (#209606)150:-
Saarinen, Jouni (text), Rötter i Sverige. En vägledning för släktforskning i svenska arkiv.. Riksarkivet 1997. 47 sidor. Limhäftad. (#208125)100:-
[Sack, Gottfried], Sammandrag af Kongl. Bref och Resolutioner Angående Rang.. Stockholm, Nyström 1754. (12),52,(20) sidor. Litet format. Titelbladet klippt i nederkant. (#202974)300:- (bild)
Samfundet S.H.T:s ledamöter 6.. Förteckning jämte porträtt. 1/7 1934 - 31/8 1944. Uppsala 1944. 160 sidor. Häftad. (#118615)100:-
Sandegren, Carl, Johannes och Ragnar Släkten Sandegren från Foss.. Preliminär förteckning. Stockholm 1940. 20 sidor. Häftad. (#189907)125:-
Scheffer, C.G.U. Heraldisk spegel.. Illustr. Sth 1964. 176 sidor. Inbunden. (#14170)125:-
Scheler, M. Auguste Histoire de la maison de Saxe-Cobourg-Gotha.. Bruxelles 1846. (6), 344 pages + plate and 5 genealogical tables. Blank wrappers. Spine worn. (#68025)500:-
Schlichtegroll, Friedrich (Herausg.) Nekrolog der Teutschen für das neunzehnte Jahrhundert. Fünfter Band.. Gotha, Justus Perthes 1806. Portrait, (6),338 pages. Slightly worn hard cover with marbled boards. Interor clean. (#219274)700:- (bild)
Schmid, Johannes Des Bürgermeisters zu Hirchberg Johannes Schmid Nachkommen. von der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Ein Familienbuch ... Weimar 1897. 6 Bl., 13 doppelseitigen Tafeln + 8 doppelseitigen Bildertafeln + 2 Bl Wegweiser zu den Bildertafeln + (2), 132 Seiten Text. Original? halb Lederband mit Holzdecke, etwas abgegriffen, (Max Lüttich, Weimar). (#107974)950:-
Schybergson, Carl Magnus, Kanslerer vid Kongl. Åbo Akademi 1646-1809.. Portätt jämte biografiska data. Helsingfors 1944. 72 sidor. Folio. Original slinnryggsband där ryggen är lite nött. Nr 141 av 350 tryckta exemplar. (#206811)200:-
Seitz, Heribert De tre kronorna.. Det svenska riksvapnet i sitt europeiska sammanhang. Sth 1961. 152 + XLVII planscher. Häftad. (#14169)125:-
Seraphimerriddarelängd 1748-1890.. (med bihang). Sth 1890. 68 sidor. Häftad. Fint ex. (#14182)150:-
Sillén, Tor Gotländske studenter.. 2:a upplagan. 1865-1928. Biografisk matrikel. Göteborg 1929. vi, 170 sidor + planscher. Häftad. (#135382)150:-
Sillén, Tor Gotländske studenter.. 2:a upplagan. 1865-1928. Biografisk matrikel. Göteborg 1929. vi, 170 sidor + planscher. Häftad. Fuktfläck. (#135384)100:-
Sirjean, Gaston Encyclopédie généalogique des maisons souveraines du monde I-XIII.. Paris 1959-1972. 14 folders in 2 original slip-cases. I. Les Mérovingiens. II. Les Carolingiens. III Les Capétiens directs. IV. Les Valois. V. Les Bourbons. VI. Les Orleans. VII. Les Bonapartes (lignée masculine) VII bis. Les Bonapartes (lignée féminine) Murat et Beauharnais. VIII. Les illégitimes. IX-XIII Branches cadettes (Volume XIII by Hubert Cuny). (#70609)2000:-
Sjögren, Paul Ätten Posses historia intill år 1500.. Illustr. Sth 1950. 282 sidor. Häftad. Ätten Posse. Studier och undersökningar 1. (#17131)300:-
Sjöström, Carl S:t Knutsgillets i Lund Matrikel 1656-1886.. Förteckning på dess nedlemmar under nämnda tidsrymd med biografiska anteckningar. Lund 1886. 113 sidor. Oskuren, häftad med tryckta omslag, något skadade. Ryggen något nött. (#200237)250:- (bild)
Skogshögskolan 1932-1936. [Porträttgalleri].. Stockholm 1936. 4:o. Ca 80 sidor. Fotoillustrerad. Original klotband. (#193031)100:-
Skogsjö, Håkan Familjer i Edsele.. 1694-1808. Sthlm 1987. 110 sidor. Häftad. (#107002)80:-
Skånsk släktforskning.. Jubileumsskrift 1937-87. Skånes genealogiska förening. Illustr. Utan ort och år. 109 sidor. Häftad. (#106987)110:-
Släkt och hävd. Tidskrift utgiven av Genealogiska föreningen, Riksförening för släktforskning.. Lösa årgångar 1950 - 1985 finns i lager. Pris per årgång. (#212186)100:-
Släktregister för Prosten Aron Norrmans Familj och hans moders släkt från Holsjunga m.fl. socknar i Kinds härad, Västergötland.. Alingsås 1967. 28 sidor. Häftad. (#183521)125:-
Smålands nation.. Höstterminen 1903 - höstterminen 1908. Utgiven af Smålands nation i Uppsala 1909. Porträtt. 80 sidor. Stort format. Häftad. (#115782)160:-
Smålands nation.. Vårterminen 1909 - höstterminen 1913. Utgiven av Smålands nation i Uppsala. Red. Einar T. Strand. Illustrerad. Uppsala 1914. 124 sidor. Stort format. Häftad. (#123575)150:-
Stake, Jacob Värmlands nation i Uppsala.. V.-t. 1915 - h.-t. 1924. Porträtt och biografiska uppgifter. Uppsala 1925. 186 sidor. Häftad. Nött rygg. (#102970)100:-
Statistisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1941.. Utg. av Håkan Theodor Ohlsson. Lund 1941. 222 sidor. Mjukt originalklotband. (#162536)150:-
Statistisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1977.. Utg. av Sven Håkan Ohlsson. Lund 1977. 388 sid. Inbunden. (#22540)100:-
Stenvall, Gunnar I minnets helgedom.. Avlidna präster inom Växjö stift, Kronobergs och Jönköpings län 1934-1941. Illustr. Lund 1941. 147 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#154854)150:-
Stenvall, Gunnar Växjö stifts matrikel.. Ny tillökad upplaga Växjö 1941. 436 sidor. Häftad. Bakre omslag med reva. Dedikation. (#184988)160:-
Stenvall, Gunnar Växjö stifts matrikel.. Växjö 1930. 388 sidor. Häftad. Dedikation. (#184987)140:-
S:t Eriks Stora Matrikel och Ordens-Katalog 17/9 1898.. Uppsala 1898. (4) sidor. Häftad. (#183517)100:-
Stockholms nation höstterminen 1902.. (Medlemskatalog) Porträtt. 80 sidor. Med omslag i original klotband. (#181178)130:-
Stone, Elisabeth Black Sheep and Kissing Cousins. How our family stories shape us.. Penguin 1989. 254 pages. Paperback. (#208129)100:-
Strengnäs stifts matrikel.. Utgifven af Carl Callmander. Örebro 1847. (4),88 sidor Liten 4:o. Samtida nött halvfranskt band. Interfolierad och med mängder av handskrivna rättelser och tillägg. (#55628)450:-
Strengnäs stifts matrikel år 1821. Utgifven af Jacob Marschell. Strengnäs, Ekmarck 1821. 114 sidor Liten 4:o. Oskuren i samtida gråpappomslag utan rygg. Interfolierad och med mycket handskrivna rättelser och tillägg. (#210846)450:-
Strokirk, Oscar Fredrik Kultur- och personhistoriska anteckningar II.. Illustrerad. Örebro 1918. 264 sidor. Häftad. Endast del 2. 3 delar utkom mella 1915 och 1920. (#181841)150:-
[Ståhl, Magnus] Biographisk förtekning på de herrar och män, af andeliga ståndet, som blifvit utnämnde till commendeurer eller ledamöter af någon af de Svensk Kongl. Orden eller att vid Dem bekläda Officiant-embeten.. Christianstad 1818. (8),96 sidor. Oskuren i original gråpappersomslag. Med en hel del gamla rättelser och tillägg. Lite maskstungen i inre marginalen. (#181013)600:-
[Ståhl, Magnus Laurentius] Förteckning på biskopar i Sverige och Finland ifrån reformationstiden till närvarande tid.. Christianstad, F.F. Cedergréens 1830. (4),193,(1) sidor. Oskuren, häftad i tryckta originalomslag. Stämpel: Joh. Ax. Almquists boksamling. Mycket fint ex. (#209547)450:- (bild)
Sundlöf, Eric, Olaus Laurentii Släktbok I. Tierp 1960. 37 sidor. Häftad. (#206623)100:-
Supplement till Göteborgare 1923.. Biografisk uppslagsbok. Göteborg 1925. 89 sidor. Häfte med klortrygg. Främre omslag skadat. (#183532)100:-
Svenska adelsförbundet.. Medlemskatalog den 1 oktober 1919. 32 sidor. Häftad. Mycket fint ex. (#126040)150:-
Svenska frimurareorden.. Matrikel 1980. 457 sidor. Häftad. (#169036)170:-
Svenska frimurareorden.. Matrikel 1982. 455 sidor. Häftad. (#169037)170:-
Svenska försvarsväsendets rulla 1947.. Omfattande armén m.m. Sth 1947. 811 sidor. Original klotryggsband. (#126650)150:-
Svenska försvarsväsendets rulla 1968.. Utarbetad inom försvarsdepartementet. Sthlm 1968. 894 sidor. Original klotryggsband. (#150382)150:-
Svenska konstnärer.. Biografisk handbok. Eden bokförlag 1943. 291 sidor. Häftad.. (#187272)100:-
Svenska konstnärer.. Biografisk handbok. Vänersborg 1990. 608 sidor. Förlagsband. (#95734)150:-
Svenska kyrkans prästerskap.. Porträttgalleri 1939. Gbg 1939. 572 sidor. Originalklotband med svag främre fals. (#109565)170:-
Svenska kyrkans prästerskap.. Porträttgalleri 1939. Göteborg 1939. 572 sidor. Original halvfranskt band. (#183975)170:-
Svenska män och kvinnor 1-8. Biografisk uppslagsbok.. Biografisk uppslagsbok. Red. Nils Bohman m.fl. Illustr. Sthlm 1942-55. Volym 1-5 i klotband, 6-8 i halvklotband. 8 volymer. (#92521)750:-
Svenska polisen I.. Sthlm 1933. 583 sidor. Stort format. Original halvfranskt band. I huvudsak biografisk matrikel över poliser i Götaland samt Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. En andra del utkom. (#107872)300:-
Svenska Rang-Ordningarne,. sådane de nu gälla och tillämpas, jämförde med enahanda Ordningar i Norge och i Danmark. Jemte en kort anvisning angående den i Sverige brukliga titulatur. Sthlm 1865. 104 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Fint ex. (#133012)150:-
Svenska släktkalendern 1914.. Tredje årgången. Utg. Gustaf Elgenstierna. Originalklotband. Lite lös i falsarna. Utkom med 14 nummer 1912-1950. (#36896)125:-
Svenska släktkalendern 1915-16.. Fjärde årgången. Utg. Gustaf Elgenstierna. Originalklotband. Lite lös i falsarna. Utkom med 14 nummer 1912-1950. (#36897)135:-
Svenska släktkalendern 1963.. Ny följd. Utg. av Gösta Berg m.fl. Sthlm 1963. Originalklotband. (#50653)150:-
Svenska ättartal för år 1892.. Afsedd att utgöra tidskrift för Svensk slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender. Åttonde årgången. Sthlm 1892. xii, 548 sidor. Restaurerat original klotband. (#178514)150:-
Svensk rikskalender 1911.. Sth 1910. 958 pp. Dek. orig.-klotband. (#22862)210:-
Svensk slägtkalender 1886.. Andra årgången. Sthlm 1885. 352 sidor. Senare klotryggsband. (#187453)145:-
Svenskt sjöfolk i krig och fred I.. Red. Axel Axwik m.fl. Illustrerad. Göteborg 1950. 720 sidor. Original klotband. Stort format. (#156082)350:-
Sveriges lantmätare 1951.. Utgiven av Sveriges lantmätareförening i november 1952. 210 sidor. Original klotband. (#190769)150:-
Sveriges Lantmätare 1964.Utgiven av Sveriges Lantmätarförening.. Norrtälje 1964. Stor 8:o 237 sidor. Illustrerad. Originalklotband. Ett fåtal anteckningar. (#192481)150:-
Sveriges lantmätare år 1921.. (Porträttkatalog.) Utgiven av Stockholms lantmätarklubb 1921. 153 sidor. Original klotband. Tryckt i 500 numrerade exemplar. (#133797)175:-
Sveriges lantmätare år 1936.. Utgiven av Sveriges lantmätareförening i november 1936. 143 sidor. Original klotband. (#133798)150:-
Sveriges namnkunnigaste män och kvinnor.. Illustr. Sth 1901. 274 sidor + planscher. Dekorerat originalklotband. (#44386)170:-
Sveriges ridderskap och adels kalender 1939.. 1422 sidor. Original klotband. Svaga falsar. (#150389)100:-
Sveriges ridderskap och adels kalender 1965.. Inbunden. (#52503)100:-
Sveriges ridderskap och adels kalender 1973.. 1066 sidor. Original klotband. (#58571)150:-
Sveriges ridderskap och adels kalender 1983.. Inbunden (#37366)140:-
Sveriges ridderskap och adels kalender 1989.. 763 sidor. Original klotband. (#36826)200:-
Sveriges ridderskap och adels kalender 1995.. Hundrade årgången. Sth 1994. 804 sidor + vapenbilder. Original klotband. (#108428)200:-
Sveriges ridderskap och adels kalender 1998.. 958 sidor. Original klotband med skyddsomslag. (#180335)350:-
Sveriges ridderskap och adels kalender 2001.. 958 sidor. Original klotband med skyddsomslag. (#186122)300:-
Sveriges ridderskap och adels kalender 2004. 1031 sidor. Original klotband med skyddsomslag. (#182442)300:-
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1876. Utg. Gabriel Anrep. Tionde årg. Sthlm 1873. 1116 sidor. Renoverat original klotband. Saknar titelblad. (#190055)250:-
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1878.. Utg. Gabriel Anrep. Elfte årgången. Sth 1877. 1133 sidor. Original klotband. Inlagan loss från pärmarna. (#60235)150:-
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1880.. Utgifven af Gabriel Anrep. Tolfte årgången. 1151 sidor. Original klotband. Reparerad och lite stött. (#190611)150:-
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1932.. Femtiosjunde årgången. Sthlm 1933. 1408 sidor. Original klotband. (#172369)150:-
Sångsällskapet O.D:s medlemmar 1903-1918.. Porträtt. Uppsala 1919. 52 sidor. Häftad. (#117196)100:-
Sällskapet Arosbröderna.. Porträtt och biografier. Sthlm 1932. 212 sidor. Original klotband. (#60444)140:-
Södermanlands-Nerikes nation 1937-1946.. Porträtt. Red. Bengt Axhamre. Uppsala 1948. 224 sidor. Original klotband. (#115912)140:-
Södermanlands-Nerikes nation 1947-1961.. Red. Åke Holm, Timo Kärnekull och Ivan Svensson. Sthlm 1962. 498 sidor. Original klotband. (#176543)150:-
Tallerud, Berndt Alla kungar Bernadotte och deras familjer.. Illustrerad. Stockholm, Schibsted 2008. 151 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207048)200:-
Tenow, O. Matrikel öfver Carlstads stift.. Med noter af historiskt och lokalt innehåll. Carlstad 1875. 262 sidor. Inbunden. (#42513)340:-
Tentzeln, Wilhelm Ernst Chur- und Fürstlicher Sächsischer Geschichts-Calender/. in welchem Die vornehmsten Thaten und Geschichte der Durchlauchtigsten Chur- und Fürsten zu Sachsen Albertinischer Linie Nach den Tagen und Monaten vom Jahr 1601. bis 1697. kurtz und mit Fleiss zusammen getragen worden. Leipzig, Johann Ludwig Gleditschen 1697. Portrait, (14),112 pages. In later hard covers. (#190356)1000:-
The Commercial Who's Who in Scandinavia.. Trelleborg 1950. 1380 pages. Original cloth. (#150755)200:-
The Manual of Heraldry.. A Concise Description of the Several Terms Used, and Containing a Dictionary of Every Designation in the Science. Edited by Francis J. Grant. New and revised edition, with 350 illustrations. Edinburgh 1937. viii, 142 pages. Original cloth in dustjacket. (#65943)140:-
Thimon, Gösta Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800 I.. Vinculum Stockholmense. Del I, 1649-1700. Sthlm 1982. 280 sidor. Original klotband. (#183770)150:-
Tholén, A. Släktbeskrifning öfver Jan Erssonska släkten i Toltan.. Upptecknad 1914. Arvika 1914. 16 sidor. Häftad. Fint ex. (#183512)160:-
Thomasson, Carl-Gustaf Stockholms högskolas matrikel 1878-1887.. Matrikelbiografier. Sthlm 1969. 63 sidor. Förlagsband. Skyddsomslag. (#175470)120:-
Thomasson, Pehr Lefnadsteckningar öfwer Sweriges mest Utmärkte Bönder.. Första . andra häftet. Christianstad 1851. 96 + 346, (3) sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. Ryggen sprucken, ett blad felbundet samt genomgående guktfläck i bokens övre del. (#184947)250:-
Thorsell, Elisabeth Släktforskning - vägen till din egen historia.. I samverkan med Ulf Schenkmanis. Illustrerad. ICA bokförlag 1993. 160 sidor. Förlagsband. (#219575)150:-
Thorsell, Elisabeth och Berggren, Ulf, Finn din släkt! I svenska och utländska källor - och på nätet.. Illustrerad. Svenska förlaget 2000. 152 sidor. Förlagsband. (#208128)100:-
Tjenste- och meritrulla öfver svenskka flottans officerskår den 1 april 1886.. Upprättad af Kongl. Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition. Stockholm 1886. (4),254 sidor. Liggande 4:o. Något nött original klotband med skinnrygg. Blått och gult band klistrat över pärmarna. Stämpel. (#203682)250:-
Torén, Carl-Axel Släkten Torén.. Illustr. Sthlm 1955. 69 sidor. Häftad. (#106997)75:-
Trier, Johann Wolfgang Einleitung zu der Wapen-Kunst. Darinnen diese Wissenschafft durch deutliche Regeln und Exempel vorgetragen, und die Wapen der gecrönten Häupter in Europa, der Stände des Röm. Reichs, wie auch der vornehmsten ausländischen Fürsten in Kupffer vorgestellet und erläutert werden, Nebst einem Vorbericht von der gesammten Herolds-Wissenschafft.. In dieser neuen Auflage nach dem Zustand der jetzigen Zeiten und sonst vermehrt und verbessert. Joh. Friedrich Braun, Leipzig, 1729. Frontespiece, (14),648,(14) pages + 136 engraved plates (one folding). 8:o. Old full vellum. Front inner hinge cracked. Frontespiece and the first 5 leaves loose. Some foxing an ink-staines. (#220709)2000:- (bild)
Trägårdh, Kurt G. Släkten Trägårdh från Skåne.. Anteckningar, samlade och sammanställda. Illustr. Sthlm 1978. 135 sidor. Häftad. (#106981)90:-
Ulff, Otto Fr. Biografiska anteckningar om juris kandidater. och till rättegångsverken examinerade vid Upsala universitet 1839-1881. Sthlm 1883. (4), 172 sidor. Häftad. Liten reva i främre omslaget. Fuktfläck. (#135593)200:-
Ullman, Amalia Barndomsminnen och intryck från prästgårdshemmet i Tådened.. Illustrerad. Skara 1948. 45 sidor. Häftad. Dedikation. (#183510)150:-
Unander, W.A. Unander Smaræus.. Genealogi med biografier. Sthlm 1914. 93 sidor + planscher och utvikbara stamtavlor. Häftad. (#106990)175:-
Uplands nation V.t. 1914 - H.t. 1925.. Red. Gustaf Holmgren m.fl. Illustrerad. Uppsala 1926. 179 sidor. Skinnryggsband. Stämpel. (#103504)150:-
Uplands nation Vt. 1926 - Ht. 1932.. Porträtt. Uppsala 1932. 183 sidor + planscher. Häftad. Stämpel. (#108690)130:-
Upplands nation 1933-1941.. Porträttkatalog på nationens uppdrag redigerad av Tryggve Byström. Uppsala 1942. 190 sidor. Häftad. (#108691)135:-
Upplands nation 1933-1941.. Porträttkatalog på nationens uppdrag redigerad av Tryggve Byström. Uppsala 1942. 190 sidor. Skinnryggsband. Stämpel. (#175198)150:-
Uppsala katedralskolas matrikel 1719-1806.. Med tillägg för åren 1674-1681 och 1688. Utg. Ragnar Norrman och Birgit Stenmark. Uppsala 2003. 190 sidor. Originalklotband. Namnteckning och stämpel. Uppsala stads herdaminne III:2. (#137759)160:-
Uppsala universitets katalog.. Höstterminen 1903 - vårterminen 1905. Utgiven af Studentkåren. Inbundna i ett halvklotband. (#40237)170:-
Uppsala universitets katalog.. Höstterminen 1907 - vårterminen 1909. Utgiven af Studentkåren. Inbundna i ett halvklotband. (#40239)170:-
Uppsala universitets katalog.. Vårterminen 1902 - höstterminen 1904. Utgiven af Studentkåren. Inbundna i ett halvklotband. (#40234)170:-
Uppsala universitets katalog.. Vårterminen 1907 - höstterminen 1908. Utgiven af Studentkåren. Inbundna i ett halvklotband. (#40236)170:-
Uppsala universitets katalog.. Vårterminen 1908. Utgiven af Studentkåren. Klotband. (#150416)145:-
Uppsala universitets katalog.. Vårterminen 1909 - vårterminen 1910. Utgiven af Studentkåren. Inbundna i ett halvklotband. (#40235)170:-
Uppsala universitets katalog.. Vårterminen 1945. Utgiven af Studentkåren. Dekorerat originalklotband. (#114377)175:-
Uppsala universitets matrikel 1937-1950.. Utgiven av Åke Dintler och J.C. Sune Lindqvist. Uppsala 1953. 628 sid. Inbunden. (#40511)175:-
Uppsala universitets matrikel 1937-1950.. Utgiven av Åke Dintler och J.C. Sune Lindqvist. Uppsala 1953. 628 sidor. Häftad. (#38212)150:-
Uppsala universitets matrikel 1951-1960.. Utgiven av Åke Dintler & Lennart Grönberg. Uppsala 1975. 682 sidor. Häftad. (#39725)150:-
Uppsala universitets matrikel 1951-1960.. Utgiven av Åke Dintler & Lennart Grönberg. Uppsala 1975. 682 sidor. Original klotband. (#122479)200:-
Upsala academies catalog.. (Senare: Upsala universitets katalog) 1824 - 1830, 1841 - 1906. 2 kataloger per år. 1824-95 inbundna i halvklotband, resten häftade. (#178493)1800:-
Upsala academies catalog för höst-terminen 1848. Upsala 1848. 48 sidor. Häftad. Saknar omslag. Lite hål i de 2 första bladen. (#94406)125:-
Upsala academies catalog för höst-terminen 1849. Upsala 1849. 50 sidor. Häftad. Saknar omslag. (#94405)150:-
Upsala academies catalog för höst-terminen 1850.. Upsala 1850. 50 sidor. Häftad. Saknar omslag. (#94403)150:-
Upsala academies catalog för höst-terminen 1852. Upsala 1852. 48 sidor. Häftad. Saknar bakre omslag. (#94407)150:-
Upsala academies catalog för Wår-terminen 1831.. Upsala 1831. 50 sidor. Häftad. Marmorerat pappersomslag. (#94408)150:-
Upsala academies catalog för vår-terminen 1850.. Upsala 1850. 50 sidor. Häftad. Saknar omslag. (#94404)150:-
Upsala universitets catalog för vår-terminen 1853.. Upsala 1855. 48 sidor. Häftad. Blanka omslag. (#94402)100:-
Upsala universitets katalog.. Höstterminen 1896. Utgiven af Studentkåren. Inbunden i dekorerat original klotband. (#72281)200:-
Upsala universitets katalog för Höst-terminen 1861, vår- och höst-terminen 1862 samt vårterminen 1863... Utgifven af Student-corpsen. Upsala 1861-6358 + 58 + 63 + 64 sidor. Inbundna ii ett nätt skinnryggsband. (#201025)200:-
Upsala universitets katalog för Höst-terminen 1866.. Utgifven af Student-corpsen. Upsala 1866. 67 sidor. Häftad. Blanka omslag. (#94401)100:-
Upsala universitets katalog för Vår-terminen 1873.. Utgifven af Student-kåren. Upsala 1873. 103 sidor. Häftad. Omslagen fläckiga och det bakre loss. (#94343)100:-
Upsala universitets matrikel [1896]. Utgifven af J. von Bahr och Th. Brandberg. Upsala 1896. viii,183 sidor. Med bevarade omslag i halvklotband. De sista 4 bladen och bakte omslag reparerade i marginalen. (#183717)175:-
Upsala ärkestifts herdaminne.. Ny följd. Fjärde delen. Utgifven af Ludv. Nyström. Upsala 1893. (4), 658 sidor. Häftad. 2 volymer. Andra delen med nött och sprucken rygg. (#181824)400:-
Upsala ärkestifts herdaminne.. Ny följd. Fjärde delen. Utgifven af Ludv. Nyström. Upsala 1893. (4), 658 sidor. Häftad. 2 volymer. Bakre omslag och sista bladet i andra delen fläckiga. (#181823)450:-
Wadstena adliga jungfrustifts matrikel för år 1887.. Upprättad den 1 december 1886. Sthlm 1886. 24 sidor. Häftad. Fint ex. (#178535)150:-
Van der Linden, M.P. De Burggraven van Montfoort.. In de geschiedenis van het Sticht Utrecht en het Graafschap Holland 1260-1490. Assen 1957. (8), 197 pages + table and map. Original cloth. Dust jacket. (#68828)250:-
Wannerth, Claës Ätten Sparre.. Utgiven med anledning av Sparreä'tternas släktförenings femtioårsjubileum 1969. 97 sidor. Häftad. Tryckt i 300 numrerade exemplar. (#178456)130:-
Vem är det? 1949.. Svensk biografisk handbok. Red. Elisabeth Gafvelin. Sthlm 1998. 1263 sidor. Original klotband. (#113937)145:-
Vem är det? 1957.. Svensk biografisk handbok. Red. Ingeborg Burling. Sthlm 1956. 1158 sidor. Originalklotband. Något nött. (#105560)145:-
Vem är det? 1969.. Svensk biografisk handbok. Red. Sten lagerström. Sthlm 1968. 1112 sidor. Originalklotband. (#162733)100:-
Vem är det? 1989.. Svensk biografisk handbok. Red. Sigrid Andersson. Sthlm 1988. 1266 sidor. Original klotband. (#114188)125:-
Vem är det? 1995.. Svensk biografisk handbok. Red. Hans Uddling och Katrin Paaboo. Sthlm 1995. 1276 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#162734)145:-
Vem är det? 1999.. Svensk biografisk handbok. Red. Elisabeth Gafvelin. Sthlm 1998. 1263 sidor. Original klotband. (#113904)145:-
Vem är hon? Kvinnor i Sverige. Biografisk uppslagsbok.. Norstedts 1988. 616 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#44397)145:-
Vem är vad i Sveriges näringsliv. Näringslivets kalender 1982.. Stockholm 1981. 388 sidor. Förlagsband. (#217348)125:-
Vem är vem 1-5.. 1. Skåne, Halland, Blekinge. 2. (Övriga) Götaland. 3. Svealand. 4. Stor-Stockholm. 5. Norrland, Supplement, Register. Red. Åke Davidsson och Paul Harnesk. Sthlm 1962-68. Original halvskinnband. Skyddsomslag. 5 volymer. Fina ex. (#156087)500:-
Wennström, Ida Släkten Wennström från Fembecke i Wendel.. Anteckningar, samlade och sammanställda. Illustr. Lund 1965. 125 sidor. Häftad. (#65987)125:-
Wennström, Thorsten Kungl. Krigsakademien och Kungl. Krigshögskolan åren 1792-1935.. Personhistoriska uppgifter. Illustrerad. Sthlm 1936. 373 sidor. Original linneband. (#131047)250:-
Wernstedt, Folke Om främmande adels naturalisation och introduktion på Svenska riddarhuset under storhetstiden.. Särtryck ur Personhistorisk tidskrift 1937. Sthlm 1938. 44 sidor. Häfte. Dedikation. (#183529)125:-
Wernstedt, Folke Riddarhusets stamtavlor.. Historik, läge, önskemål. Gävle 1946. 32 sidor. Häfte. (#14180)100:-
Wernstedt, Folke Ur riddarhusgenealogiernas historia.. Särtryck för Genealogiska Föreningen i Stockholm. Helsingfors 1938. 35 sidor. Häfte. Genealogiska Samfundet i Finland Årsskrift 1937. (#183526)125:-
Westén, Aron Svenska kongl. hof-clericiets historia. Första delen 1-4. +Upsala academies matrikel 1841 +Öfversigt af christna kyrkans senare händelser och nuvarande tillstånd af Carl Fredrik af Wingård,uppsala 1843. + Gamla ordspråk på latin och svenskaa efter en Upsala-handskrift utgifne och med glossarier försedde af H.Reuterdahl.,Lund 1840.. Stockholm, Kumblinska tryckeriet,1799. Örebro, Nils Magnus Lindh,1801-14. Stockholm,P.A.Huldberg,1850. 20,5x13 cm. (12),746,(4) sidor +graverat extra titelblad + (2),863,(3) sidor +extra grav. titelblad + (8),XIV,969,(5) +graverat extra titelblad + 1 graverat porträtt. + (4),XXII,322 sidor. 4 volymer. Samtida halvfranska band. Övriga arbeten medbundna i band 4. Banden något nötta. Trasiga med bit borta på ryggens huvud. Vol 4 med 8-9 cm spricka i ena falsen. Vol. 4 något avvikande band. (#196282)1200:-
Westerling, Fredrik Adolf Ecklesiastik-matrikel öfver Sverige 1879.. Nionde upplagan. Sthlm 1879. (4), 280 sidor. Häftad. Nött rygg. Främre omslag löst, bakre saknas. (#106995)100:-
Westerling, Fredrik Adolf Ecklesiastik-matrikel öfver Sverige 1883.. Tionde upplagan. Sthlm 1883. (4), 280 sidor. Halvklotband. (#130952)125:-
Westerling, Fredrik Adolf Ecklesiastik-matrikel öfver Sverige 1883.. Tionde upplagan. Sthlm 1883. (4), 280 sidor. Samtida skinnryggsband. (#106994)150:-
Westman, Karl Gustaf Juris doktorer vid Uppsala universitet 1629-1929.. Uppsala 1929. 38 sidor. Häfte. (#183524)125:-
Wexiö stifts matrikel. samt Biografisk afdelning. Utgifven af Gust. Sundberg. Wexiö 1875-76. viii, 99 + (4), vi, 121 sidor. Slitet halvfranskt band; ryggen saknas. (#106853)200:-
Widstrand, A. (red.) Sveriges läkarehistoria. Fjärde följden 1-5.. Stockholm 1930. 589 + 592 + 629 + 658 + 742 sidor. Inbunden i 5 halvfranska band. (#190053)700:-
Wijkmark, Christina De nyvälborna. En berättelse om släkterna Gyldenstolpe och Ehrensteen.. Stockholm 2010. 280 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#219594)150:-
Wikmark, Gunnar Den prästbiografiska forskningen i Härnösands stift.. Härnösand 1972. 144 sidor. Häftad. Dedikation. (#134057)130:-
Wilskman, Atle Släkten Wilskman.. Illustr. H-fors 1907. 103 sidor + utvikbar stamtavla. Häftad. Övre delen av ryggen nött. (#106992)125:-
Wilstadius, Paul Smålands nation i Uppsala 1845-1950.. Uppsala 1961. xvi,379 sidor. Häftad. (#85332)150:-
Wilstadius, Paul Smålands nation i Uppsala 1845-1950.. Uppsala 1961. xvi,379 sidor. Häftad. Med blyertsunderstrykningar och anteckningar. (#184989)125:-
Winge, Erik (red.) Sveriges styresmän 1937.. Konungens statsråd, riksdagsmän, landshövdingar, stadsfullmäktige, överståthållare, landshövdingar och borgmästare. Jämte historiker över regeringsmakten, Sveriges riksdag, landstings- och stadsfullmäktigeinstitutionerna. Vepe förlag 1938. 1018 sidor. 4:o. Förlagets halvfranska band. Stämpel. (#213300)350:-
Virdestam, Gotthard Under Växjödômens spira.. Kulturhistoriska bilder och anteckningar. Lund 1936. 199 sidor + planscher. Häftad. (#153502)200:-
Wittrock, Veit Brecher Catalogus illustratus iconothecae botanicae Horti Bergiani Stockholmiensis.. Notulis biographicis adjectis Pars I-II. Cum 46 + 151 tabulis. Stockholm 1903-05. 198 + xciii,245 sidor text + porträtt. Något nötta original ppappband. 2 volymer. Dedikation till Govert Indebetou på pärmen till del 2 samt hans exlibris i del 1. Illustrerad förteckning öfver Bergielunds botaniska trädgårds samling porträtt af botaniska författare; jämte biografiska notiser. Med 46 + 151 taflor. Acta Horti Bergiani Band 3. N:o 2-3. (#191829)1000:-
von Euler-Chelpin, Sten Släkten Kjersén.. Göteborg 1972. 53 sidor. Häftad. (#106999)75:-
von Gerber, Tage Erhard Nordisk adelskalender 1912.. Upptagande i de nordiska länderna lefvande ätter, som ej tillhöra resp. lands adelskalender. Första årgången. Sthlm 1911. vi, 157 sidor + planscher. Originalklotband. (#126439)300:-
von Gerber, Tage (utg) Sveriges ointroducerade adels kalender 1922.. Tredje årgången, Lund 1915. 112 sidor. Halvklotband. (#181216)200:-
von Gerber, Tage (utg) Sveriges ointroducerade adels kalender 1944.. Tolvte årg. Malmö 1943. 168 sidor. Klammerhäftad utan omslag och titelblad. Tryck endast på en sida. Tycks vara någon slags korrekturexemplar, dock uan anteckningar. (#22933)100:-
von Goerne Offizier-Stammliste des Vereins der Offiziere des ehem. 2. Schl. Jäg. Batl. 6 und seiner Tochterformationen. Nach dem Stande von Februar 1929.. Ohne Ort und Jahr. 96 pages. Origiinal linen binding. (#200265)200:- (bild)
[von Schantz, C. Ludwig] Matrikel Öfwer Sweriges Rikes Ridderskap och Adel.. Stockholm, J.H. Werner 1731. (4),120 + Register, 44 sidor. Samtida skinnband utan ryggtitel. På sidan 6, som av tryckaren lämnats tom, är grevliga släkterna 75-100 inskrivna. Den första adelsmatrikeln. (#205683)1500:- (bild)
von Schéele, Frans Anteckningar om Gestrike och Helsinge nationer i Upsala.. Gefle 1877. 100 sidor. Häftad. Främre omslag loss. (#103458)125:-
von Stiernman, Anders Anton Swea och Götha Höfdinga-Minne:. Eller En Chronologisk Längd och Förteckning Uppå Öfwer-Ståthållare, General Gouverneurer, Gouverneurer, Landshöfdingar, Lagmän, Ståthållare och Commendanter i Konungariket Swerige och dess underliggande Land och Herrskaper .... Sth, Grefing 1745. (8), 390, (24) sidor. (193/194 överhoppade i pagineringen). Liten 4:o. Samtida halvfranskt band, nött och skadad rygg. Första upplagan. Sällsynt. (#189362)1350:-
von Stiernman, Anders Anton Swea och Götha Höfdinga-Minne 1-2.. Andra upplagan. Stockholm 1836. (2),vi,(2),440,(2) + VIII, 543,(1) sidor. I 2 enkla halvfranska band. Ryggar med nött yta. (#208895)550:-
von Warnstedt, Christopher Adel - vad är det?. Stockholm 1970. 229 sidor. Limhäftad. (#14149)160:-
Wrangel, F.U. Europas suveräna furstehus år 1907 I-II.. Svensk förklarande och kompletterande text af Paul Meijer Gtanqvist. till Wrangel-Tullbergska porträttsamlingen. Stockholm 1907. 845 sidor. 4:o. Original klotband. 2 volymer i mycket fint skick. Die souveränen Fürstehäuser Europa's. Text in German and Swedish. (#189104)700:-
Wrangel, F.U. Les maisons souveraines de l'Europe 1-2.. Recueil de portaites avec notices généalogiques. Sthlm 1898-99. 848 pages. 4:o. Original decorated cloth. 2 volumes. (#76972)450:-
Wrangel, F.U. & Bergström, Otto Svenska adelns ättartaflor ifrån år 1857 I.. Adelborg - Mörner till Tuna. Sthlm 1897. 912 sidor. Original klotband. Obs! Endast del 1. (#185356)200:-
Wrangel, F.U. & Bergström, Otto Svenska adelns ättartaflor ifrån år 1857 I-II.. Sth 1897-1900. 912; 748 pp. + Supplement och Register 274 pp. Inb. i 2 original-klotband. (#48027)500:-
Wrangel, F.U. & Bergström, Otto Svenska adelns ättartaflor ifrån år 1857 I-II.. Sth 1897-1900. 912; 748 sidor + Supplement och Register 274 sidor. Inbundna i 2 halvfranska band varav ett med sprucken fals. (#22835)350:-
Västgöta nation i Uppsala 1948-1957.. Halmstad 1958. 248 sidor. Häftad. (#86923)150:-
Västmanlands-Dala nation i Uppsala 1932-1942.. (Porträttgalleri.) Uppsala 1942. 352 sidor. Original klotband. (#128905)200:-
Västmanlands-Dala nation i Uppsala vt. 1901 - ht. 1905.. (Porträttgalleri.) Uppsala 1906. 124 sidor. Original klotband. (#128912)150:-
Västmanlands-Dala nation i Uppsala vt. 1916 - ht. 1924.. (Porträttgalleri.) Uppsala 1925. 169 sidor. Original klotband. (#128911)150:-
Ydén, K.A. Matrikel öfver Linköpings stift år 1881.. Söderköping 1881. (6), 244 sidor. Samtida skinnryggsband med en del gamla bläcknoteringar. (#106972)200:-
Zielfelt, Lennart Släkthistoriska källor för Jämtlands län.. Sth 1970. 80 sidor. Häftad. (#14183)70:-
Ågren, Sven Svensk biografisk uppslagslitteratur.. Bibliografisk förteckning. Uppsala 1929. 423 sidor. Häftad. (#57547)200:-
Ätterna Ulfvenklou, Cronhjoort och Björnklou. Tre utgångna mödernessläkter i Berg-von-Linde-anträdet.. Kopia av handskrift, 130 sidor inkl. en del porträtt. Folio. En hel del tillägg på intejpade blad, numera lösa. Undertecknad: "Denna släktöversikt sammanställdes under år 1978. Utskriften avslutades i januari 1979. Torsten Bruce". Inklistrad i hårda pärmar. (#202370)1200:-
Östgöta nation i Uppsala.. 1944-1954. Porträttkatalog med biografiska uppgifter. Red. Gösta Elvin. Uppsala 1956. 382 sidor. Original klotband. (#132749)150:-
Östgöta nation i Uppsala.. Höstterminen 1918 - Vårterminen 1928. Porträtt. Uppsala 1929. 245 sidor. Häftad. (#119475)145:-
Östgöta nation i Uppsala.. (Porträttkatalog.) Höstterminen 1933 - höstterminen 1943. Malmö 1945. 276 sidor. Häftad. (#158886)125:-
Östgöta nation i Uppsala.. (Porträttkatalog.) Höstterminen 1933 - höstterminen 1943. Malmö 1945. 276 sidor. Original skinnband. Bibliofilupplaga i 50 numrerade exemplar. (#132748)200:-
Östgöta nation i Upsala.. Höstterminen 1902. Illustrerad. Uppsala 1903. 130 sidor. Häftad. (#165826)120:-
Östgöta nation i Upsala.. Vårterminen 1908. Illustrerad. Uppsala 1908. 89 sidor. Klotband. (#165827)140:-
Östra underofficersföreningen. Minnesskrift 1928 - 1938.. Porträttgalleri, biografiska uppgifter, historik m.m. Stockholm 1938. 236 sidor. Original pappband med klotrygg. (#204714)200:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page