Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

"1786".. Vitterhetsakademiens jubileumssymposium 1986. Illustr. Sth 1988. 148 sidor. Häftad. (#46874)110:-
Adlerbeth, Gudmund Göran Historiska anteckningar I-III.. Utg. Gust. Andersson. Örebro 1856-57. x,238 + xii,340 + x,278,(1) sidor.. Samtida halvfranskt band. Behandlar tiden från Gustaf III:s regeringstillträde till 1807. (#190784)400:-
Adlersparre, C.A. Anteckningar om bortgångne samtida I-III.. Sthlm 1859-62. 288; 380; 286 sidor. Samtida halvfranskt band med bräckt rygg. Stämplar. (#3392)450:-
Almén, Folke Gustav III och hans rådgivare 1772-89.. Arbetssätt och meningsbrytningar i rådkammare och konseljer. Aa. Upps 1940. 446 sidor. Häftad. (#25268)145:-
Alm, Mikael Kungsord i elfte timmen.. Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772-1809. Illustr. Aa Upps. 2002. 480 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#74492)200:-
Alm, Mikael Kungsord i elfte timmen.. Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772-1809. Illustr. Aa Upps. 2002. 480 sidor. Originalklotband utan skyddsomslag. Lite blyerts. (#208088)150:-
Anckarsvärd, M. Gustavianska opinioner.. M. Anckarsvärds brev till N. G. Schultén 1790-1808. Utg. av O. Mustelin. Sth 1963. 144 sidor. Häftad. (#8647)120:-
Andreen, Per G. Gustaf Fredrik Wirsén 1779-1827.. En biografi. Illustr. Vänersborg 1987. 120 sidor. Häftad. (#16416)80:-
Awebro, Kenneth Gustaf III:s räfst med ämbetsmännen 1772-1779. - aktionerna mot landshövdingarna och Göta hovrätt. Aa Upps. 1977. 244 sidor. Häftad. (#2142)125:-
Beckman, Margareta Axel von Fersen och drottning Marie-Antoinette.. Stockholm 2010. 255 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. (#207403)150:-
Bæhrendtz, F.J. Om Sveriges förhållande till Ryssland. under konung Gustaf IV Adolfs förmyndarregering I. 1880. 36 sidor. Häftad. Blanka omslag. Ur Historiskt bibliotek. (#109504)120:-
Carlsson, Einar Den ryska giftermålsfrågan under Gustav IV Adolfs minderårighet och första regeringstid.. Aa Upps 1925. 290 sidor. Häftad. (#8655)125:-
Carlsson, Signe Sverige och Storbritannien 1787-1790.. Studier över den gustavianska tidens diplomatiska historia. Aa Lund 1944. 334 sidor. Häftad. (#3470)140:-
Catteau-Calleville, J.P. Tableau général de la Suède. I.II.. Lausanne, Jean Mourer 1790. xii,160 + (4),175,(1) pages. Contemporary full leather (calf) wit worn surface. Interir very clean. (#214781)900:- (bild)
Cederstråhle, Erik Carl Johan Bidrag till kännedom om underhandlingarne efter freden i Werelä angående förbundet med Ryssland.. Akademisk afhandling, Stockholm (Upsala) 1866. 37 sidor. Oskuren häftad i blanka omslag. (#221098)140:-
Cederstråhle, Erik Carl Johan Bidrag till kännedom om underhandlingarne efter freden i Werelä angående förbundet med Ryssland.. Akademisk afhandling, Stockholm (Upsala) 1866. 37 sidor. Oskuren häftad i blanka omslag. Stämpel. (#221097)140:-
Clewberg-Edelcrantz - Gierow, Karl Ragnar Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz.. Sth 1964. 275 sid. Inbunden. (#40061)160:-
Dahlström, Bertil Rikets gäld 1788-1792.. Studier i den svenska riksförvaltningen jämte krigsfinansieringen 1788-1790. Aa. Sth 1942. 852 sidor. Häftad. (#8663)200:-
de Luz, Pierre Gustav III.. Ett porträtt. Övers. fr. författarens manuskript av Jane Lundblad. Sth 1949. 311 sidor + planscher. Klotryggsband. (#3017)140:-
Ehrensvärd, Carl August Brev I-II.. Utgivna av Gunhild Bergh. Illustrerad. Sthlm 1916-17. 284 + 459 sidor + utvikbar "philosophisk tafla". Inbundna i 2 gedigna halvskinnband. (#187422)450:-
Ehrensvärd, Carl August Brev I-II.. Utgivna av Gunhild Bergh. Illustrerad. Sthlm 1916-17. 284 + 459 sidor + utvikbar "philosophisk tafla". Originalklotband. 2 volymer. (#44757)350:-
Ehrensvärd, Carl August Resa til Italien 1780, 1781, 1782.. Skrifven 1782 i Stralsund. Facsimileutgåva med 30 tidigare ej publicerade avbildningar av Ehrensvärds akvarellerade teckningar från resan. Efterskrift av Holger Frykenstedt. Rediviva, Stockholm 1978. (8),105,(3) sidor + 30 planscher. Stort format. Original imiterat skinnband. (#199482)200:-
Ekedahl, W. Bidrag till tredje koalitionens bildningshistoria. (1803-1805) I. Aa Lund 1902. 279 pp. (#15784)120:-
Elinder, Erik Adolf Ludvig Hamiltons minnesanteckningar från 1800 års riksdag.. Särtryck ur Personhistorisk tidskrift 1954. 70 sidor. Häftad. Dedikation. (#203891)100:-
Elkan, Sophie Konungen.. Samt Konungen i landsflykt. En sannsaga berättad. Tredje resp. andra upplagan. Sthlm 1907. 340 + 318 + 288 sidor + plansch. Inbundna med samtliga omslag i gediget och elegant halvfranskt band med upphöjda bind. Namnteckningar. Om Gustaf IV. (#84311)350:-
Elkan, Sophie Konungen 1-2.. En sannsaga berättad. Sthlm 1904. 340 + 318 sidor + plansch. Inbundna i ett pergamentband med lite bågnade pärmar. Om Gustaf IV. (#182570)200:-
Engeström, Lars von, Minnen och anteckningar.. Utgifna efter handskrifter och samlingar, tillhöriga grefve L. S. von Engeström och svenska riksbiblioteket, af Elof Tegnér. I-II. Stockholm, 1876. Porträtt,(2),XVI,(2),360 + 4 dräktplanscher i färg; VI,434,(1) sidor. Inbundna i två samtida halvfranska band med marmorerade pärmpapper och snitt. Sparsamt förgyllda ryggar med liten fläck. Exlibris. (#196386)400:-
Essén, Åke W. Johan Liljencrantz som handelspolitiker.. Studier i Sveriges yttre handelspolitik 1773-1786. Lund 1928. 282 sidor. Häftad. (#2723)140:-
Forsstrand, Carl Den siste rikskanslern och hans döttrar.. Samt andra gustavianska minnen. Illustr. Sth 1927. 228 sidor. Klotband. (#7796)130:-
Forsstrand, Carl En gustaviansk ädlings ungdomshistoria.. Några anteckningar av och om Gustaf Adolf Reuterholm. Illustrerad. Sthlm 1925. 172 Sidor. Original klotband. (#75969)150:-
Forsstrand, Carl Konung och adel.. Minnen och anteckningar från Gustaf III:s Stockholm. Med illustrationer. Sthlm 1914. 246 sidor. Klotband. (#136122)150:-
Forsstrand, Carl Storborgare och stadsmajorer.. Minnen och anteckningar från Gustaf III:s Stockholm. Illustrerad. Sthlm 1918. 198 sidor + utvikbara planscher. Med främre omslag i original klotband. Namnteckning. (#139703)165:-
Freds-fördrag emellan Hans Maj:t Konungen af Swerige och Sweriges rike å ena, samt Hennes Maj:t Kejsarinnan af Ryssland och det ryska riket å andra sidan, afhandladt och slutit på Werele slätt ... den 3/14 Augusti 1790 .... Stockholm, Kungl. Tryckeriet 1790. (16) sidor. Liten 4:o. Skuren, tagen ur band utan omslag. (#220317)250:-
Frykenstedt, Holger Carl August Ehrensvärds RESA TIL ITALIEN 1780, 1781, 1782.. Sth 1992. 148 sidor. Häftad. (#1761)100:-
Gjörwell, Carl Chr. En Stockholmskrönika ur C.C. Gjörwells brev.. 1757-1778. Utgiven med en inledning av Otto Sylwan. Sthlm 1920. 258 sidor. Med bevarat främre omslag i halvklotband. (#2763)150:-
Grade, Anders Sverige och Tilsit-alliansen (1807-1810).. Aa. Lund 1913. 422 sidor. Häftad. (#8676)160:-
[Granberg, Per Adolf] Historisk tafla af f.d. Gustaf IV Adolfs sednaste regerings-år I-III.. I. Kriget i Tyskland. II. Kriget med Ryssland och Dannemark. III. Landtvärnet, Financerna, Revolutionen + bilagor. Sth 1810-11. 100; 176; 98; 200; 80; 192 sidor. Inbundna i ett samtida halvfranskt band. (#46929)800:-
[Granberg, Per Adolf] Historisk tafla af f.d. Gustaf IV Adolfs sednaste regerings-år I-III.. I. Kriget i Tyskland. II. Kriget med Ryssland och Dannemark. III. Landtvärnet, Financerna, Revolutionen + bilagor. Sth 1810-11. 96,169,(7) + 98,(2),194,(6) + 80,188,(4) sidor. Inbundna i ett renoverat, något nött halvfranskt band. Del I i andra upplagan. (#185964)600:-
Gustavianskt.. 1771-1810. En bokfilm av Erik Lindorm, Ingvar Andersson m.fl. Illustr. Sthlm 1945. 464 sidor. Original halvfranskt band, Något lite nött. Tillskrift. Ny svensk historia. (#142679)250:-
Gustav III Collection des écrits politiques, littéraires et dramatiques; suivie de sa correspondance. Tome IV.. Charles Delén, Stockholm 1805. (16),367,(1) sidor. Samtida halvfranskt band. Inlagan ren. Endast volym 4. (#216139)700:- (bild)
Haggard, Andrew Madame de Staël. En svensk ambassadörsgemåls triumfer och nederlag. Till svenska av H. Björke. Illustrerad. Stockholm 1923. 246 sidor. Senare klotband med bevarat främre omslag. (#220624)125:-
Haggard, Andrew Madame de Staël. En svensk ambassadörsgemåls triumfer och nederlag. Till svenska av H. Björke. Stockholm 1923. 246 sidor. Häftad. Otrimmad. (#214107)125:-
Hartmann, Godfred Gustav III og Stockholm.. Et Strejftog i det Gustavianske. Illustr. Kbh 1974. 178 sidor + planscher. Häftad. (#163335)90:-
Hasselberg, Gösta Till Förenings- och säkerhetsaktens genesis.. Helsingfors 1943. 56 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck. (#135251)100:-
Hellstenius, Johan August Constantin Försök till framställning af Konung Gustaf den tredjes danska politik.. Akademisk afhandling, Upsala 1862. (2),43 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. (#221099)110:-
Hellstenius, John Konung Gustaf den tredjes danska politik.. Upps. 1862. 43 sidor. Tagen ur band. (#84820)100:-
HENNINGS BETH Gustav III.. Stockholm Norstedts 1967. 296 sidor+planscher. Pocket. (#192852)100:-
Hennings, Beth Fyra gustavianska studier.. Sthlm 1967. 168 sidor. pappband. (#3551)100:-
Hennings, Beth Grevinnan d'Egmont och Gustav III.. En romantisk vänskapshistoria. Illustrerad. Stockholm 1920. 288 sidor. Häftad. (#8684)125:-
Hennings, Beth Gustav III.. En biografi. Illustr. Sth 1957. 362 sidor. Häftad. (#2834)160:-
Hennings, Beth Gustav III.. En biografi. Illustr. Sth 1957. 362 sidor. Original klotryggsband. (#2835)185:-
Hennings, Beth Gustav III.. En biografi. Illustr. Sth 1967. 296 sidor. Pocket. (#26267)100:-
Hennings, Beth Gustav III som kronprins.. Illustr. Sth 1935. 464 sidor. Häftad. (#2832)160:-
Henrikson, Alf Ekot av ett skott.. Öden kring 1792. Höganäs 1986. 273 sidor + planscher. Inbunden. (#28265)110:-
Hirn, Hans Anders de Bruce 1723-1787.. En förvaltningshistorisk undersökning. Helsingfors 1957. 475 sidor. Häftad. (#61527)160:-
Hirn, Hans Gustaf Fredric Stjernvall 1767-1815.. En tidsskildring. Akad. avh. Helsingfors 1931. 762 sidor. Häftad. (#138908)175:-
Hjärne, Harald Öfversigt af Sveriges ställning till främmande makter vid tiden för 1772 års statshvälfning.. Uppsala 1884. 40 sidor. Häftad. (#15995)100:-
Hochschild, Rutger Fredrik Memoarer I-III.. Utg. av Henrik Schück. Sthlm 1908-09. 247, 256 + 347 sidor. Inbundna i 2 original halvfranska band. (#8686)450:-
Hochschild, Rutger Fredrik Några blad af Rutger Fredrik Hochschilds anteckningar (Armfeltska konspirationen).. Jemte ett förord utgifna af hans sonson C.F.L. Hochschild. Sth 1897. XV, 90 sidor. Häftad. (#8688)125:-
Hultman, Harald Prinsen av Vasa.. Den siste gustavianen. Illustr. Sth 1976. 288 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#2878)140:-
Hägerstrand, Olof "Juntan" som realitet och hörsägen.. Makt och opinioner kring Uppsala universitet under 1790-talet. Illustr. Sthlm 1995. 354 sidor. Häftad. (#68415)150:-
Johnson, Seved Sverige och stormakterna 1800-1804.. Studier i svensk handels- och utrikespolitik. Lund 1957. 282 sidor. Häftad. (#8693)150:-
Jägerskiöld, Stig. Svensksund.. Gustaf III:s krig och skärgårdsflottan 1788-1790. Illustrerad. Atlantis 1990. 160 sidor. Liggande format. Klotband med skyddsomslag. (#181904)150:-
[Katarina II & Gustav III] Catherine II et Gustave III.. Une correspondance retrouvée. Texte établi et commenté par Gunnar von Proschwitz. Sthlm 1998. 361 pages + XXXII plates. Hardcover in dustjacket. (#41601)170:-
Katarina II och Gustaf III. En återfunnen brevväxling.. Tolkning, inledning och kommentar av Gunnar von Proschwitz. Stockholm 1998. 360 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#206256)150:-
Kôersner, Per Vilhem Gustaf III:s yttre politik under tiden närmast före ryska krigets utbrott.. Akad. avh. Falun (Upsala) 1882. 88 sidor. Häftad. (#44545)120:-
Lagerroth, Fredrik Konung och adel. Ett bidrag till Sveriges författningshistoria under Gustav III.. Sthlm 1917. 128 sidor. Klotband. Blyertsunderstrykningar. (#8698)120:-
Landberg, Georg Gustaf III i eftervärldens dom.. Sthlm 1945. 92 sidor. Häftad. Verdandis småskrifter 476 (#8699)100:-
Landberg, Georg Gustaf III inför eftervärlden.. Hur historikerna har sett på "tjusarkonungen" genom tiderna. Sth 1968. 149 sidor. Pocket. (#2966)100:-
Landen, Leif Gudmund Jöran Adlerbeth.. En biografi. Illustr. Sth 2000. 277 sidor. Häftad. (#46870)125:-
Landen, Leif Gustaf III. En biografi.. Illustrerad. Stockholm 2004. 494 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Lite blyerts. (#208342)150:-
Lange, Per-Adolf Anders Håkansson som politiker och ämbetsman 1789-1800.. Aa Upps 1940. XX, 284 sidor. Häftad. (#8689)100:-
Lange, Per-Adolf Anders Håkansson som politiker och ämbetsman 1789-1800.. Aa Uppsala 1940. XX, 284 sidor. Inbunden med omslagen bevarade. (#875)145:-
Leijonhufvud, Sigrid Omkring Carl Gustaf Tessin. I-II.. Stockholm, 1917-18. Porträtt, VI, 211, (3) + (8), 247,(1) sidor + planscher. Förlagets två något nötta halvfranska band. Del 1 med " knaggliga" sidor genomgående, del 2 med svag vattenrand nedtill på titelbladet. (#198329)150:-
Leouzon le Duc, L. Correspondance diplomatique du baron de Staël-Holstein, ambassadeur de Suède en France et de son successeur comme chargé d'affairs le baron Brinkman. Documents inédits sur la révolution (1783-1799) .... Pariis 1881. (4),xlvi,(2),416,(4) ppages. Half leather, slightly worn. One hinge cracked. (#200254)250:- (bild)
Lindeberg, Hj. Prinsen av Wasa.. Hans levnad och samtid. Illustrerad. Sthlm 1921. 287 sidor. Klotryggsband. (#182516)150:-
Lindgren, Torgny Banko- och riksgäldsrevisionerna 1782-1807.. "de redliga män, som bewakade Ständers rätt". Aa Upps 1975. 208 sidor. Häftad. (#6819)125:-
Lindqvist, Herman Axel von Fersen.. Kvinnotjusare och herreman. Sthlm 1991. 281 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#59662)140:-
Lindqvist, Herman Axel von Fersen.. Kvinnotjusare och herreman. Sthlm 1992. 281 sidor. Pocket. (#81219)100:-
Lindqvist, Herman Axel von Fersen.. Stockholm 1998. Andra upplagan. 281 sidor + planscher. Original klotband. (#216937)130:-
Lindqvist, Herman Historien om Sverige.. Gustavs dagar. Sthlm 1998. 576 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#117222)140:-
Lundh, Herbert Gustaf IV Adolf och Sveriges utrikespolitik 1801-1804.. Förhistorien till Sveriges deltagande i det tredje koalitionskriget mot Frankrike. Aa Upps 1926. XIX, 303 sidor. Häftad. (#8706)140:-
Lönnroth, Erik Den stora rollen.. Kung Gustaf III spelad av honom själv. Andra uppl. med register etc. Illustr. Sth 1986. 282 sidor. Original klotband. (#20743)160:-
Lönnroth, Erik Den stora rollen. Kung Gustaf III spelad av honom själv.. Illustrerad. Stockholm 1986. 282 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Liten namn-etikett på omslaget. (#55278)135:-
Mellander, Karl Johan Christopher Toll som militär och politiker under Gustav III.. Aa (Göteborg) Sthlm 1933. XXI, 271 sidor. Häftad. (#3247)105:-
Montan, Erik Vilhelm Bidrag till Gustaf III:s historia,. särskildt i konstitutionelt hänseende I (allt som utkom). Aa Sth (Upsala) 1869. 90 sidor. Häftad. (#44563)125:-
Nilsson, Olof Blad ur Konung Gustaf III:s Drottning Sofia Magdalenas giftermålshistoria. I. De första giftermålsunderhandlingarna och förlofningen.. Stockholm 1977. 88 sidor. Häftad utan omslag. Ur Historiskt bibliotek. (#203828)120:-
Nordström, Peter Reformer och rationalisering.. Kung, råd och förvaltning under tidig gustaviansk tid, 1772-1778. Aa Sth 1991. 240 sidor. Häftad. (#3062)125:-
Nylund, Martin G.A. Reuterholm under förmyndaretiden 1792-1796.. Aa Upps. 1917. XV, 285 sidor. Häftad. (#8722)145:-
Odelberg, Wilhelm Viceamiral Carl Olof Cronstedt.. Levnadsteckning och tidsskildring. Illustr. Aa. Sth 1954. XI, 582 sidor. + utvikbar karta. Häftad. (#8659)150:-
Odhner, C.T. Sveriges politiska historia under konung Gustaf III:s regering I-III.. 1771 - 1788. Sthlm 1885-1905. xii,607,(3) + (6),550,(2) + (8),272 sidor. Inbundna i 3 klotryggsband. I del 2 har inlagan lossnat från bandet. (#179772)175:-
Posselt, Ernst Ludwig Konung Gustaf III:s historia 2.. Öfversättning. Linköping 1810. (2), 164 sidor. Samtida halvfranskt band. Endast del 2. (#179860)300:-
Prästeståndets riksdagsprotokoll 24.. 1778-1779. Utgiven av Stefan Lundhem. Sth 1990. 296 sidor. Original klotband. (#20190)100:-
Prästeståndets riksdagsprotokoll 25.. 1786. Utgiven av Stefan Lundhem. Sth 1987. 354 sidor. Inbunden. (#45216)125:-
Ramel, Stig Gustaf Mauritz Armfelt 1757-1814.. Dödsdömd kungagunstling i Sverige, ärad statsgrundare i Finland. Illustr. Atlantis 1997. 399 sidor + planscher. Original klotband. Skyddsomslag. (#64397)150:-
Ramel, Stig Göran Magnus Sprengtporten.. Förrädaren och patrioten. Sthlm 2003. 288 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#176642)150:-
Raphael, Axel Bidrag till historien om Gustaf III:s planer på Polen och dermed sammanhängande underhandlingar under åren 1788-1791.. Aa. Upps 1874. 78 sidor. Häftad. (#8720)100:-
Reuterholm, Gustaf Adolf & Forsstrand, Carl En gustaviansk ädlings ungdomshistoria.. Några anteckningar av och om Gustaf Adolf Reuterholm. Illustr. Sth 1925. 172 sidor. Häftad. (#3123)135:-
Ribbing, Gerd Gustav III:s hustru.. Sofia Magdalena. Illustrerad. Sthlm 1958. 362 sidor. Original klotband. (#8725)150:-
Ribbing, Gerd Gustav III:s hustru. 1-2.. 1. Sofia Magdalena. 2. Ensam drottning. Sofia Magdalena 1783-1813. Stockholm Sth 1958-59. 360 + 332 sidor. Häftad. 2 volymer. (#3126)250:-
Rudelius, Folke Kavaljer och vagabond.. Öfversten i svenska armén chevalier Wilhelm von Runges lif och resor. Illustr. Sth 1914. (10), 303 sidor. Häftad. Nött. (#92548)110:-
Rühs, Friedrich Reflexioner öfver konung Gustaf III:s Lefverne, Karakter och Inflytande på Svenska Nationen.. Öfversättning af D.G. Ekendahl. Sthlm, Nordström 1810. (4), 114, (2) sidor. Häftad i gråpappersomslag. Namnteckning: P. Wieselgren samt exlibris och namnteckning: Ernst Hagelin. (#128437)250:-
Sahlberg, Gardar Den aristokratiska ligan.. Sammansvärjningen mot Gustaf III. Illustr. Sth 1969. 288 sidor. Original klotband. Ej skyddsomslag. (#3144)150:-
Sahlberg, Gardar Den aristokratiska ligan.. Sammansvärjningen mot Gustaf III. Illustr. Sth 1969. 288 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#187244)165:-
Salmson, A.J. och Arvidsson, A.I. Konung Gustaf III och hans samtida regenter.. Historisk Teckning med åtföljande porträtter, lithografierade af A. J. Salmson. Stockholm, Hörbergska Boktryckeriet,1846. 23x16 cm. 121,(1) sidor + 15 litograferade porträtt. Rött halvfranskt band från tiden med blindpressade pärmar. Namnteckning på försättsbladet. Nedre hörnen lite stukade. (#198618)400:-
Schröderheim, Elis Skrifter till konung Gustaf III:s historia. jämte urval ur Schröderheim's brefväxling. Ånyo utgifna med rättelser och tillägg. Sth 1892. 325 sidor. Halvklotband med lite skadade pärmar. (#176637)175:-
Schröderheim, Elis Skrifter till konung Gustaf III:s historia.. jämte urval ur Schröderheim's brefväxling. Ånyo utgifna med rättelser och tillägg. Sthlm 1892. 325 sidor. Nött original klotryggsband med ett inklistrat tidningsklipp. (#14241)175:-
Schröderheim, Elis Skrifter till konung Gustaf III:s historia jämte urval ur Schröderheim's brefväxling.. Ånyo utgifna med rättelser och tillägg. Stockholm 1892. 325 sidor. Halvfranskt band. (#210979)250:-
Schück, Henrik Elis Schröderheim.. En levnadssaga från Gustav III:s tid. Sth 1942. 724 sidor. Med främre omslag i halvklotband. (#214982)250:-
Schück, Henrik Gustaf III.. En karaktärsstudie. Stockholm 1904. 138 sidor. Halvklotband. Lite blyerts. (#205066)140:-
Segerstedt, Torgny T. Den akademiska friheten under gustaviansk tid.. Upps 1974. 245 sidor. Häftad. (#8734)145:-
Sheridan, J.R., A full and genuine account of the revolution in the kingdom of Sweden, which happened on the 19th day of August, 1772: with the speech of his Swedish Majesty, the new form of government, and other remarkable circumstances connected with that event. To which is added, facts concerning the extent, power, government, religion, literature, and manners of the Swedish nation.. London, John Fieldig 1782. viii,225,(1) sidor + plansch (Vy över Stockholm och karta. I ett samtida nött skinnband där främre pärmen är loss. Kartan med några cm reva utan pappersförlust. (#205904)500:-
Sheridan, Karl Franz Geschichte der letzten Staatsveränderung in Schweden:. ... Aus dem Engländischen übersetzt. Berlin 1781. (2), 320, (6) pages. Contemporary half leather. (#132767)600:-
Skjöldebrand, A.F. Memoarer I-V.. Utg. af Henrik Schück. Sth 1903-04. 254; 176; 352; 256; 300 sidor. Inbundna i 3 klotband. (#202428)500:-
Skjöldebrand, A.F. Memoarer I-V.. Utg. af Henrik Schück. Sth 1903-04. 254; 176; 352; 256; 300 sidor. Inbundna i 3 något nötta halvfranska band. (#21746)600:-
Skuncke, Marie-Christine Gustaf III - Det offentliga barnet.. En prins retoriska och politiska fostran. Illustr. Sth 1993. 362 sidor. Original klotband. Ej skyddsomslag. Dedikation. (#207140)150:-
Skuncke, Marie-Christine Gustaf III - Det offentliga barnet.. En prins retoriska och politiska fostran. Illustr. Sth 1993. 362 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#28262)160:-
Skytte, Göran Det kungliga svenska slaveriet. Illustrerad. Stockholm 1986. 157 sidor. Originalpappband. (#214610)130:-
Smedberg, Staffan Frälsebonderörelser i Halland och Skåne 1772-76.. Aa Upps. 1972. 234 sidor. Häftad. (#3385)125:-
Smith, John Om Sveriges underhandlingar med Frankrike 1792-96.. Akademisk afhandling, Malmö (Lund) 1874. (2),46 sidor. Häfte (#203829)100:-
Snickare, Mårten Enväldets riter.. Kungliga fester och ceremonier i gestaltning av Nicodemus Tessin den yngre. Illustr. Sth 1999. 255 sidor. Häftad. (#28425)170:-
Staf, Nils Marknadsreformen 1788.. Till frågan om de enskilda marknadernas avskaffande. Sth 1940. 76 sidor. Häftad. (#6877)70:-
Stavenow, Ludvig Konung Gustaf III.. Göteborg 1901. 186 sidor. Klotband. (#205073)130:-
Svedenstjerna, Eric Th. Några underrättelser om engelska jernhandteringen.. Sthlm, Delén 1813. (12), 397, (3) sidor + 2 utvikbara planscher. Oskuren i gråpappersomslag. Mycket fint ex. (#53172)1000:-
Svedenstjerna, Eric Th. Tour of Great Britain 1802-03.. The Travel Diary of an Industrial Spy. Newton Abbot 1973. 192 pages. Hard covers. (#53924)200:-
Svenson, Sven G. Gattjinatraktaten 1799.. Studier i Gustaf IV Adolfs utrikespolitik 1796-1800. Aa Upps. 1952. 394 sidor. Häftad. (#3751)125:-
Svenson, Sven G. Gattjinatraktaten 1799.. Studier i Gustaf IV Adolfs utrikespolitik 1796-1800. Aa Upps. 1952. 394 sidor. Klotband. (#178501)160:-
Söderhjelm, Alma Sverige och den franska revolutionen. Bidrag till kännedom om Sveriges och Frankrikes inbördes förhållande i slutet av 1700-talet. I-II. I: Gustav III:s tid. II: Förmyndarregeringens tid 1792-1796.. Stockholm, Bonniers, 1920-24. 23x15 cm. (8),309,(1) ; (2),349,(3) sidor. Två häftade volymer. Ouppsprättade. Omslaget till del I fransigt. (#198348)175:-
Tegnér, Elof Gustaf Mauritz Armfelt.. Efter Armfelts efterlemnade papper samt andra handskrifna och tryckta källor. Andra uppl. Sth 1893-94. 410; 408; 472 sidor. Klotryggsband. 3 volymer. (#115241)300:-
Tegnér, Elof Gustaf Mauritz Armfelt.. Studier ur Armfelts efterlemnade papper samt andra handskrifna och tryckta källor. Sthlm 1883-87. 471 + 438 + 459 sidor + utvikbar karta. Något nötta halvfranska band. 3 volymer. Stämpl. (#20738)300:-
Tegnér, Elof Gustaf Mauritz Armfelt I-III. Efter Armfelts efterlemnade papper samt andra handskrifna och tryckta källor.. Stockholm, F. & G. Beijers förlag, 1893-94. XI + 410; 408; 472 sidor. Inbunden i 3 halvklotband. Andra upplagan. (#197027)400:-
Tessin Carl Gustaf Tessin i Paris.. Konst och politik. Inledning, tolkning och kommentar av Gunnar von Proschwitz. Sthlm 2002. 357 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. (#179170)165:-
[Tessin, Carl Gustaf], En gammal mans utvalda bref til en ung prins. I-II.. Stockholm, Tryckt hos And. Jac. Nordström, 1785. 18,5x12,5 cm. (96),222,(3),228-464,467-561,(1) sidor + frontespiece + 10 inklistrade vinjetter. Inbundet i ett samtida något nött pappband med handskrivet titelfält. Exlibris. Texten på titelfältet knappt skönjbar. 100 sidor i bakre halvan med vattenrand i yttre marginalen.Varierande storlek och skönjbarhet. Sista 10 bladen med vattenrand i marginalen, som även tränger in i texten. (#197769)1600:-
Toll - Fältmarskalken Grefve Johan Christopher Toll I-II.. Sth 1849-50. VIII, 344 + 255 sidor. I ett klotband med bevarade omslag. Fuktfläckad. (#8743)350:-
Vaaskivi, T. Kungagunstlingen.. Gustaf Mauritz Armfelt. Sthlm 1939. 378 sidor. Häftad. (#114109)145:-
Vaaskivi, T. Kungagunstlingen.. Gustaf Mauritz Armfelt. Sthlm 1939. 378 sidor. Skinnryggsband med bevarade omslag. (#146949)195:-
Wahlström, Lydia Gustavianska studier.. Historiska utkast från tidevarvet 1772-1809. Illustrerad. Stockholm 1914. 320 sidor. Dekorerat originalklotband. (#8742)200:-
Wallmark , P.A. & Schartau, J.E. (utg.) Hemliga handlingar, hörande till Sveriges historia efter Konung Gustaf III:s anträde till regeringen II.. Sthlm 1822. (4), 280 sidor. Samtida pappband. Del 2 av 3. (#172865)350:-
Wallmark , P.A. & Schartau, J.E. (utg.) Hemliga handlingar, hörande till Sveriges historia efter Konung Gustaf III:s anträde till regeringen I-II.. Sthlm 1821-22. (8), 270 + (4), 280 sidor. Oskurna i tryckta gråpappersomslag. Fina exemplar. En tredje del utkom 1825. (#52589)900:-
Warburg, Karl Karl August Ehrensvärd.. En lefnadsbild från gustavianska tiden. Sth 1893. 420 sidor. Samtida halvfranskt band. (#8672)200:-
Westling, B. Gottfr. W. Om svenska Riksrådets ställning efter statshvälfningen 1772.. Aa Upps. 1872. 84 pp. (#12730)70:-
Widding, Lars På jakt efter Pistolekors tid.. Bilderna och dokumenten. Illustrerad. Sthlm 1972. 248 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#114148)150:-
Willers, Uno En gustaviansk boksamlare.. Knut K:son Posse på Svanå. Illustr. Sth 1971. 197 pp. Häftad. Dedikation. Ätten Posse. Studier och undersökningar III. (#58459)150:-
Virrankoski, Pentti Anders Chydenius.. Demokratisk politiker i upplysningens tid. Jyväskylä 1995. 455 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. (#49954)170:-
von Döbeln, Georg Carl Berättelse om fälttåget i Savolaks 1789.. Stockholm 1923. 127 sidor. Häftad. F.d, biblioteksex i bra skick. (#36733)150:-
von Platen, Carl Henrik Stedingk.. Curt von Stedingk (1746-1837) - kosmopolit, krigare och diplomat hos Ludvig XVI, Gustav III och Katarina den stora. Ill. Sth 1995. 424 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#8751)150:-
Wänskaps- och förenings-förbund emellan Hans Maj:t Konungen af Swerige och Sweriges rike å ena, samt Hans Maj:t Kejsaren af Ryssland och ryska riket å andra sidan, afhandladt och afslutit på Gatschino den 18/29 october 1799.. Stockholm, Kongl. Tryckeriet (1799). (40) sidor. Liten 4:o. Häftad, skuren, tagen ur band, utan omslag (#220318)250:-
Zachrisson, Carl August Sveriges underhandlingar om beväpnad neutralitet åren 1778-80.. Akademisk afhandling, Upsala 1863. viii,85 sidor. Häftad. Oskuren utan omslag. (#204659)145:-
Överkammarherrens journal 1778-1826. Ett gustavianskt tidsdokument.. Utgiven genom Mikael Alm och Bo Vahlne. Stockholm 2010. 480 sidor. Klotband med skyddsomslag. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 33. (#185224)175:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page