Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Ahlqvist, David Gotlänningar.. Illustrerad. Visby 1945. 173 sidor. Original klotryggsband utan skyddomslag. (#133681)150:-
Andersson, Ingvar & Thordeman, Bengt Valdemar Atterdags tåg mot Gotland 1361 och krigargravarna vid Korsbetningen.. Två studier. Illustrerad. Sthlm 1927. 50 sidor. Häftad. (#103173)110:-
Arb, Stig Gotland.. Illustrerad. Sthlm 1981. 223 sidor. Förlagsband. (#175678)175:-
Arwidsson, Th. Studier över floran och vegetationen på Gotska Sandön med särskild hänsyn till nationalparken.. Med 6 planscher. Stockholm 1938. 71 sidor + planscher. Stort format. Häftad. (#189726)140:-
Bergman, C.J. Gotlands Geografi och historia i lättfattligt sammandrag.. Andra öfversedda upplagan. Wisby 1872.(2),vi,96 sidor. Halvklotband. Genomgående fuktfläck. (#189685)125:-
Bergman, C.J. Gotländska skildringar och minnen.. Andra upplagan, Visby 1901. (4), 286 sidor. Dekorerat original klotband. Fint ex. (#133297)200:-
Bergman, C.J. Gotländska skildringar och minnen.. Visby 1882. (6), 386 sidor. Dekorerat original klotband med blekt rygg. (#99958)250:-
Bjersby, Ragnar Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt.. En undersökning rörande P.A. Säves sagesmän. Illustr. Aa Upps. 1964. 361 sidor. Häftad. (#9085)115:-
Björkegren, Rudolf Gotländskt.. Några bilder från Gotlands medeltid och danska tid. Illustrerad. Stockholm 1951. 241 sidor. Häftad. (#163014)150:-
Bohman, Lennart När tiden ömsar skinn.. Illustrerad. Visby 1981. 220 sidor. Original klotband. (#133687)160:-
Brulin, Göran och Emriksson, Birgitta Design för ett nytt arbetsliv. Gotland i omvandling. Fotoillustrerad. Atlas 2005. 141 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#218440)125:-
Efron, Vera Med sikte på Gotland. Rysk militär upprustning, planering och övningar.. Illustrerad. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2015. 158 sidor + kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#201764)150:-
Engström, Albert Gotska Sandön.. Illustrerad av författaren. Sthlm 1926. 182 sidor. 4:o. Med bevarat främre omslag i något nött halvfranskt band. (#191131)600:-
Engström, Albert Gotska Sandön.. Stockholm Bonniers 1926. 4:o 182 sidor + planscher. Illustrerad. Skinnband med inre denteller och helt guldsnitt. Obetydligt nött. Namnteckningar. Några fläckar på främre pärm. (#192612)800:-
Erlandsson, Th. En döende kultur 2.. Bilder ur gammalt gotländskt allmogeliv. Andra samlingen. Visby 1935. 298 sidor. Med främre omslag i halvklotband. (#99976)185:-
Erlandsson, Th. Gotländska kulturbilder.. Kulturhistoriska museets i Bunge samlingar. Illustr. Sthlm, Nordisk Rotogravyr 1947. 124 sidor + uppmätningsritningar. 4:o. Med bevarade omslag i halvklotband. (#122884)175:-
Eskeröd, Albert Gotländska stränder.. Illustrationer av Erik Olsson. Tredje upplagan. Sthlm 1963. 302 sidor + karta. Original klotband. Skyddsomslag. (#107939)200:-
Frisk-Bånge, Torgny Gotlandsänget förr och nu.. Illustrerad. Visby 1977. 89 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#135415)150:-
Från fars och farfars tid.. En bokfilm om gutarnas ö. Red. Mats Rehnberg. Illustrerad. Sthlm 1959. 500 sidor. Stort format. Original skinnband. (#100049)400:-
Furberg, Tore & Olsson, Erik Gotländsk pilgrimsbok.. Illustr. Visby 1986. 214 sidor. Original pappband. (#71517)150:-
Gardell, Carl Johan Handelskompani och bondearistokrati.. En studie i den sociala strukturen på Gotland omkring 1620. Aa Upps. 1986. 165 sidor. Häftad. (#2221)125:-
Gerentz, Sven Individer, familjer och block.. Köpmän och köpenskap på Gotland 1894-1994. Illustr. Aa Sth 1994. 384 sid. Inbunden. (#39441)160:-
Gotlandshistorier.. Samlade av Bengt G. Söderberg. Teckningar av Ernst Åkerbladh. Sthlm 1949. 85 sidor. Häftad. (#132944)100:-
Gotlands kyrkor 1-7 +. Utg. av Sigur Curman och Johnny Roosval m.fl. Illustrerad. Stockholm 1914-1996. 642 + 238 + 382 + 935 + 352 + 654 + 92 + 108 + 8+ + 185 + 224 sidor + planscher. Volym 1-5 inbundna i 6 klotband, resten i hägten + 2 original pappband. I. Bro setting. Lummelunda, Bro, Endre, Dede. II. Rute setting. III. Hejde setting. IV:1-2. Kräklinge tin samt Lina och Halla. V. Garde ting. VI häfte 1-7. Burs och Hemse ting. VII häfte 1 och 4. Fardhems ting samt Eksta kyrka, S Nicolaus och S Clemens och Visby domkyrka. Möjligen har några fler häften kommit, men serien fullbordades aldrig. (#187490)1400:-
GOTLÄNDSKA KYRKOR I ORD OCH BILD. Serien I.. Utgifna af Gotlänningens redaktion. Visby 1897-1903. 330 sidor. Stort format. Klotband. (#196224)500:-
Gotländska minnesmärken I.. Med en inledning rörande Gotlandsfondens tillkomst, syfte och hittillsvarande verksamhet. Utg. av Gotlandsfonden genom Nils Lithberg. Illustr. Visby 1929. 71 sid. Häftad. (#54056)125:-
Gotländska studier.. Tillägnade Richard Steffen. Red. Mårten Stenberger. Illustrerad. Lund 1942. 224 sidor. Original skinnryggsband. (#135403)200:-
Gotländska studier 1, 1972.. Utgiven av S:t Knuts Gille i Visby. 92 sidor. Häftad. (#156253)100:-
Gotländska studier 3, 1974.. Utgiven av S:t Knuts Gille i Visby. 101 sidor. Häftad. (#156255)100:-
Gotländskt arkiv.. Meddelanden från Föreningen Gotlands Fornvänner. Följande nummer finns i lager: 1930, 1934, 1946, 1949/50, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 9156, 1957, 1958, 1962, 1963, 1964, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1981, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991 och 1995. 1929 - 1976 häftade, 1981-1995 inbundna. Pris per styck: (#178392)100:-
Gotländskt arkiv I-XIX.. Meddelanden från Föreningen Gotlands Fornvänner, 1929 - 1947. Inbundna i 4 prydliga halvklotband. Fint skick. (#178393)1600:-
Hammargren, Henning Gotland.. En försvarshistorisk och ekonomisk-geografisk studie. Illustrerad. Sthlm 1938. 322 sidor. Häftad. Fint ex. Diskret namnteckning. (#189973)200:-
Hammargren, Henning Gotland.. En försvarshistorisk och ekonomisk-geografisk studie. Illustrerad. Sthlm 1938. 322 sidor. Häftad. Lite fula omslag. (#99796)150:-
Hammarlund, Olle Fårets gröna öga.. En bok om Fårö. Illustrationer av Erik Prytz. Sthlm 1967. 196 sidor. Original pappband. Lite lätt fuktkorrugerad i nederkant. (#174705)140:-
Hammarlund, Olle Fårets gröna öga.. En bok om Fårö. Illustrationer av Jerry Grönberg. Efterord Jan Brunius. Sthlm 1995. 192 sidor. Original pappband. (#76438)140:-
Hammarskiöld, Hans & Lagercrantz-Ohlin, Anita Storsudret.. Kring Vast och Täun. Illustrerad. Gedins 1987. 120 sidor. Stort format. Original pappband. (#141759)160:-
Hasselgren, Henrik Om härkomsten af Gotlands fauna.. Uppsala 1909. 40 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Något lite knöglig. (#86131)200:-
Hessle, Christian Om Gottlands kustfiske.. Illustrerad. Sthlm 1922. 62 sidor. Häftad. Stämpel. (#175289)200:-
Hildebrand, Hans Wisby och dess minnesmärken.. Med 8 etsningar och 89 teckningar af Robert Haglund. Sthlm 1893. 136 sidor + originaletsningar. 4:o. Dekorerat originalklotband med svaga falsar. Något fläckad rygg. (#128049)500:-
Historia kring Gotland.. Red. Åke G. Sjöberg. Illustr. Sth 1963. 150 sidor. Pocket. (#12594)60:-
Hubendick, Bengt Molluskfaunan i Lina myr på Gotland.. Sthlm 1943. 33 sidor + karta. Häftad. (#45461)100:-
Jakob Karlsson Fäi-Jakås fyst brevi.. Gotlandsbonden Jakob Karlssons tjugo första brev till Mathis Klintberg 1889-1890. Illustr. Visby 2000. 455 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#95448)250:-
Jakobson, Henning Gotland - landet Annorlunda.. Illustr. Visby 1966. 148 sidor. Häftad. (#115557)75:-
Johansson, K. Studier öfver Gotlands hapaxantiska växter.. Med hänsyn till deras groningstid och öfvervintring. Sthlm 1899. 103 sidor. Inklistrad i hårda pärmar. Bihang till K. Svenska Vet. Akad. handlingar. (#149281)150:-
Johansson, Valton Karlsöarna.. Illustrerad av Erik Olsson. Stockholm 1952. 103 sidor. Häftad. (#162293)125:-
Johansson, Valton Visby.. Illustrerad. Stockholm 1950. 154 sidor. Häftad. (#151134)120:-
Johansson, Valton Visby.. Illustrerad. Stockholm 1950. 154 sidor. Original pappband. Fint ex. (#189338)150:-
Johansson, Viktor Över Gotlands triangulering.. Akad. avh. Uppsala 1939. 71 sidor. Häftad. (#48324)120:-
Jonsson, Marita Från prästgårdar till strandbodar. Gotländska hus och rum.. Foto Ingalill Snitt. Stockholm 2001. 192 sidor. Stort format. Förlagets pappband. (#196692)150:-
Kellgren, Gunar Gotland 1690-1720.. Studier rörande några centrala demografiska och ekonomiska problem under nödår och krigstid. Akademisk avhandling Södertälje (Stockholm) 1942. xx,240 sidor. Häftad. Främre omslag med 4 cm reva, annars fint ex. (#170770)200:-
Klintberg, M. Spridda drag ur den gotländska allmogens lif.. 1. Höskörden. 2. Tjära och tjärbränning. Illustrerad. Sthlm 1914. 43 sidor. 4:o. Häftad. Främre omslag loss. Dedikation. (#77065)125:-
Klintberg, M. Spridda drag ur den gotländska allmogens lif.. 1. Höskörden. 2. Tjära och tjärbränning. Illustrerad. Sthlm 1914. 44 sidor. 4:o. Häftad. (#77063)150:-
Klintberg, Mathias Anteckningar om Gotland.. Några anteckningar om Gotland i verkligheten och Gotland i skrift. Illustr. Sthlm 1909. 182 sidor. Häftad. (#49631)155:-
KULTURHISTORISKA MUSEET I BUNGE. Gotland. Senare nyförvärv.. Museets Förlag 1925. 20 sidor + tryckta omslag. Häftad. Lätt nött. (#196885)80:-
Kyrkornas ö.. Årsbok 2011 för Gotlands kyrkohistoriska sällskap. 160 sidor. Häftad. (#206268)100:-
Landell, Nils-Erik Fårö.. Bild Ingmar Holmåsen. 1975. 92 sidor. Inbunden. (#45443)125:-
Landsbygd i förvandling.. Gotländsk odling och bebyggelse under 1800-talet. Minnesskrift till Gotlands Läns Hushållningssällskaps 200-årsjubileum. Illustrerad. Visby 1991. 290 sidor. Stort format. Klotband med skyddsomslag. Bebyggelsehistorisk tidskrift 21. (#181884)200:-
Linnman, Johannes Gotland.. Läsebok för hem och skola. Illustrerad. Sthlm 1925. 352 sidor. Häftad. Fint ex. (#177958)150:-
Lithberg - Gotlandica.. Till Nils Lithberg den 3 aug. 1933. Illustr. Visby 1933. 240 sidor. Häftad. Särtr. ur Ymer 2-3 1933. (#24798)200:-
LUNDBERG, ERIK. - ANDERSSON, INGVAR. - NIHLÉN, JOHN: Visbybilder från forntid och hansevälde. Akvareller av Ferdinand Boberg.. 2:a upplagan. Nordisk Rotogravyr,1944. 25,5x20 cm. 252 sidor + 1 utvikbar karta. Förlagets linneband. (#195834)150:-
Lundqvist, Margit och Rolf Strövtåg på Gotland.. Illustrerad. Halmstad 1972. 147 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#176769)140:-
Lyberg, Ernst Jakob Momma-Reenstierna och hans skeppsbyggeri på Gotland.. Illustrerarad. Visby 1949. 112 sidor. Häftad. Fint ex. (#180696)120:-
Läsebok för gotländska herrar.. Ur Sällskapets D.B.W:s högtidstal under 1800-talet. Valda och kommenterade av Lennart Bohman. Illustr. Visby 1989. 127 sidor. Originalpappband. (#98649)135:-
Martling, Carl Henrik Kejsaren i vågskålen och andra märkligheter i Visby Stift.. Artos 2003. 180 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#184889)140:-
Minnen från skoltiden av gotländingar.. Utgiven av Tor Sillén. Göteborg 1930. 125 sidor. Häftad. (#135411)200:-
Minnen från skoltiden av gotländingar.. Utgiven av Tor Sillén. Göteborg 1930. 125 sidor. Häftad. Svag stämpel. (#172134)160:-
Molér, W. Bidrag till en Gotländsk bibliografi.. Omarbetad upplaga. Sthlm 1914. (4), 184 sidor. Häftad. (#112750)250:-
Molér, W. Bidrag till en Gotländsk bibliografi.. Sthlm 1890. (4), 116 sidor. Häftad. (#86113)250:-
Munthe, Hede och Lundqvist, Beskrivning till kartbladet Katthammarsvik.. SGU Aa. 170. Stockholm 1929. 120 sidor + Tavla. Häftad. Endast text, ej kartan. (#207635)100:-
Munthe, Hede och Lundqvist, Beskrivning till kartbladet Klintehamn.. SGU Aa 160, 1927. 109 sidor + karta och plansch. Den lösa kartan i ficka längst bak saknas. (#207628)150:-
Munthe, Hede och von Post Beskrivning till kartbladet Hemse.. Utan kartan. Stockholm 1927. 155 sidor + plansch. Häftad. SGU Aa 164. (#179410)100:-
Munthe, Henr. Drag ur Gottlands odlingshistoria.. I relation till öns geologiska byggnad. Med 2 kartor samt talrika textfigurer. Sthlm 1913. 67 sidor + kartor. 4:o. Häftad. Nött rygg. SGU Ca 11. (#90194)250:-
Nihlén, John Från det okända Gotland.. Illustr. Andra reviderade upplagan. Sthlm 1977. 159 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#117835)150:-
Nilson, Siv & Key L. Gotland.. Bilder från en ö. Illustr. Sthlm 1976. 133 sidor. Originalpappband. (#112136)100:-
Nilson, Siv & Key L. Gotland - och öarna runt ön.. Illustr. Sthlm 1984. 145 sidor. Originalpappband. (#72678)100:-
Nilsson, Nils J. Karlsöarna.. Illustrerad. Sthlm 1968. 148 sidor. Original pappband. (#107845)160:-
Nilsson, Nils J. Karlsöarna.. Naturundrens och fornminnenas värld. Illustrerad. Sthlm 1947. 128 sidor. Häftad. (#176791)160:-
Nya Gotlandshistorier.. Samlade av Bengt G. Söderberg. Illustrerad. Sthlm 1951. 80 sidor. Häftad. (#132945)100:-
Ohlsson, Arvid Från gotländska marker.. Med förord av Rutger Sernander samt 30 teckningar av Harald Fardelin och Ture Carlson. Uppsala 1944. 151 sidor. Häftad. (#200471)150:-
Ohlsson, Arvid Från gotländska marker.. Med förord av Rutger Sernander samt 30 teckningar av Harald Fardelin och Ture Carlson. Uppsala 1944. 151 sidor. Häftad. Stämpel. (#135385)135:-
Ohlsson, Arvid Från gotländska marker.. Med förord av Rutger Sernander samt 30 teckningar av Harald Fardelin och Ture Carlson. Uppsala 1944. 151 sidor. Original klotryggsband. (#143269)175:-
Ohlsson, Arvid Lina myr.. Illustrerad. Sthlm 1961. 187 sidor. Häftad. (#135395)150:-
Olsson, Erik Gotland - mitt i Östersjön.. En bilderbok om sjöfart. Taurus förlag 1983. 211 sidor. Tvärformat. Förlagsband med skyddsomslag. Fint skick. (#181903)250:-
Olsson, Ingemar Gotländsk natur och historia speglade i ortnamnen.. Illustr. Visby 1979. 248 sidor. Original klotband. (#20105)175:-
Petersens, Lennart af & Edqvist, Dagmar Gotland.. Medelhavsön i Östersjön. Illustrerad. Stockholm 1969. Originalklotband med skyddsomslag. (#151204)100:-
Rohr, Ingvar Gotlands kyrkklockor och ringningsseder.. Illustr. Varberg 1985. 451 sid. 4:o. Häftad. (#50181)200:-
Rosen, Carl von, När-demokrati.. Jämlikhet och ledarskap i en gotländsk strandbygd. Illustr. Aa Upps. 2002. 313 sidor. Häftad. (#75068)160:-
Rosvall, Staffan Fagningros och jordsyren. och andra gotländska växter. Illustr. Sthlm 1976. 159 sidor. 4:o. Originalklotband i skyddsomslag. (#92881)250:-
Rosvall, Staffan & Pettersson, Bengt Gotlands orkidéer.. Illustr. Sthlm 1951. 180 sidor + 20 färgplanscher. Häftad. (#189093)200:-
Rothpletz, Aug. Über die Kalkalgen, Spongiostromen und einige andere Fossilen aus dem Obersilur Gottlands.. Sthlm 1913. (4), 57 pages + plates and map. 4:o. Soft covers. Spine worn. Stamped. SGU Ca. 10. (#137311)150:-
Sillén, Tor Gotländske studenter.. 2:a upplagan. 1865-1928. Biografisk matrikel. Göteborg 1929. vi, 170 sidor + planscher. Häftad. (#135382)150:-
Sillén, Tor Gotländske studenter.. 2:a upplagan. 1865-1928. Biografisk matrikel. Göteborg 1929. vi, 170 sidor + planscher. Häftad. Fuktfläck. (#135384)100:-
Snöbohm, Alfr. Theod. Gotlands land och folk.. Hufvuddragen till en teckning af Gotland och dess öden från äldre till nuvarande tider. Andra öfversedda upplagan. Visby 1897. 378 sidor. Klotryggsband med bevarat främre omslag. (#128169)450:-
Sollerman, Pelle Gotlandskungen.. Berättelser från Gotland. Sthlm 1977. 166 sidor. Originalband i skyddsomslag. Skönlitteratur. (#119290)100:-
Sollerman, Pelle Klinteboherrar.. Illustrerad. Sthlm 1982. 266 sidor. Originl klotband. Skyddsomslag. Skönlitteratur. (#135381)175:-
SOU 1951:10 Sjöfartsförbindelserna mellan Gotland och fastlandet.. Utredning och förslag av 1945 års Gotlandskommitté. Sthlm 1951. 171 sidor + planscher (fartygsritningar). Häftad. Stämpel. (#91318)150:-
Steffen, Richard Visby hamns historia.. Illustrerad. Andra upplagan, Visby 1962. 160 sidor. Stort format. Fint skick. (#187671)200:-
Stolt, Bengt Kyrkligt - Kulturellt - Gotländskt.. Illustrerad. Visby 2007. 160 sidor. Pappband. (#184141)150:-
Svahnström, Gunnar och Karin Måleri på Gotland 1530-1830.. Illustrerad. Visby 1989. 230 sidor. Förlagsband. Tillskrift. (#207031)200:-
Svenska folksagor VII.. Sagor från Gotland samlade av Per Arvid Säve berättade av Gudrun och Jöran Sahlgren. Illustr. av Einar Norelius. Sthlm 1945. 228 sidor. Klotband. (#136359)150:-
Svenska sagor och sägner 12 Gotländska sägner I:1-2.. Upptecknade av P.A. Säve. Utg. av Herbert Gustavson och Åsa Nyman. Uppsala 1959-60. 352 sidor. 2 Häften. Tillskrift från Åsa Nyman. (#183594)200:-
Säve, P.A. Allmogen och hussederna på Gotland,. m.fl. uppsatser. Efter författarens manuskript för första gången utgivna av Herbert Gustavson. Visby 1941. 176 sidor. Häftad. (#135394)150:-
Säve, P.A. Gotländska skrifter I.. Visby 1978. 270 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Innehåller Ur handelns och näringarnas sagor från gutarnas ö och Gotländska minnen. (#125954)150:-
Säve, P.A. Jaktens sagor och djurlivet på Gotland samt säljakten på Gotland.. Visby 1940. 192 sidor. Med bevarade omslag i klotband. Stämplar. (#63167)140:-
Säve, P.A. Åkerns sagor.. Spridda drag ur odlingshäfderna och folklifvet på Gotland. Sth 1876. 140 sidor. Häftad i senare pappersomslag med det ursprungliga främre omslaget uppklistrat. (#148269)150:-
Säve, P.A. Åkerns sagor.. Spridda drag ur odlingshäfderna och folklifvet på Gotland. Sth 1876. 140 sidor. Häftad. Nött och sprucken rygg. Omslag loss och skadade. (#21737)150:-
Säve, P.A. Åkerns sagor.. Spridda drag ur odlingshäfderna och folklifvet på Gotland. Sth 1876. 140 sidor. Inbunden i ett halvfranskt band med skadad rygg. (#84945)210:-
Säve, P.A. Åkerns sagor.. Spridda drag ur odlingshäfderna och folklifvet på Gotland. Visby 1938. 212 sidor. Häftad. (#99784)150:-
Säve, Pehr Arvid Gotländska minnen.. Wisby, Theodor Norrby, 1859. (2)45,(3) sidor. Oskuren, häftad med tryckta originalomslag. (#190022)250:-
Söderberg, Bengt G. Gotland.. Red. Sven E. Noreen, Richard Holmström och S. Artur Svensson. Foto Erik Liljeroth. Allhem, Malmö 1959. 502 sidor. Stort format. Original klotband. Ej skyddsomslag. (#103210)250:-
SÖDERBERG, BENGT G. Strövtåg i Gotlands historia.. Visby. Gotlandskonst AB. 1971? 147 sidor. Illustrerad. Häftad. (#201972)100:-
Tidmark, Nils P. Om vikingatidens handelsförhållanden.. Med särskilt avseende på Gotland. Ett utkast. Visby 1934. 24 sidor. Häftad. Särtryck ur Gotlandsposten 1934. (#81085)100:-
Wennerdahl, Maj Gotland.. Illustrerad. Bilda förlag 2001. 207 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#217684)150:-
Wennersten, Oskar Vilh. En ny bok om Visby.. Förord av Professor Johnny Roosval. 3 kartor och 38 illustrationer. 2:dra genomsedda upplagan. Visby 1921. 112 sidor. Originalband. (#81108)135:-
Westholm, Gun Visby 1361. Invasionen.. Stockholm 2007. 292 sidor + illustrationer. Förlagsband med skyddsomslag. (#177032)150:-
Visby - Gamla svenska städer 8.. Text: Forn-Visby af Nils Lithberg. Visby medeltida bebyggelse af Sven T. Kjellberg. Dessutom 116 bilder av Visby, med text. 4:o. Klotband. (#55755)200:-
Visbybilder.. Från forntid och hansevälde. Akvareller av Ferdinand Boberg. Text av Erik Lundberg, Ingvar Andersson och John Nihlén. Nordisk Rotogravyr, Sthlm 1939. 250 sidor + utvikbar karta. Häftad. Dedikation. (#190123)150:-
Visbybilder. Från forntid och hansevälde.. Akvareller av Ferdinand Boberg. Text av Erik Lundberg, Ingvar Andersson och John Nihlén. Nordisk Rotogravyr, Sthlm 1939. 250 sidor + utvikbar karta. Original linneband. (#108654)150:-
Visby innerstad. En användningsplan.. KTH Arkitekturskolan 1973. Illustrerad. 128 sidor Tvär folio. Häftad. Fint ex. (#202753)200:-
Visby: staden inom murarna.. En bok om Visby innerstad, dess historia, stadsbild och verksamheter med ett handlingsprogram för innerstadens bevarande. Illustrerad. Gotland kommun 1974. 160 sidor. A4. Häftad. (#198982)150:-
von Linné, Carl Gotländska resa.. Förrättad 1741. Utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg. Sthlm 1969. 187 sidor. Originalpappband. (#118865)100:-
von Linné, Carl Öländska och gotländska resa.. Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Sth 1975. 393 sidor + kartor. Inbunden. (#100984)125:-
von Linné, Carl Öländska och gotländska resa.. Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Sth 1977. 393 pp + kartor. Original klotband. Skyddsomslag. (#113926)125:-
Vyer från Wisby.. 37 bilder. Carl Nilssons ljustrycksanstalt, Stockholm utan år, men senast 1907 då en tidigare ägare skrivit sin manteckning. Tvärformat 18 x 24 cm. Dekorerat original klotband. (#199360)250:-
Österlund, John & af Ugglas, Carl R. Visby.. En bok om en gammal stad. Illustrerad. Sthlm 1914. 78 sidor. Stort format. Med främre omslag i original klotband. Stämpel. (#136195)135:-
Österlund, John & af Ugglas, Carl R. Visby.. En bok om en gammal stad. Illustrerad. Sthlm 1914. 78 sidor. Stort format. Med främre omslag i original klotband. Tillskrift på förtitelbladet. (#180735)140:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page