Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Berättelse om de Lybeckska beskickningarna i Sverige 1509 och 1541.. Utg. Lars Sjödin. Sthlm 1924. viii, 217 sidor. Häftad. Historiska handlingar 26:3. (#162712)200:-
Berättelser om den Lybeckska beskickningen i Sverige sommaren 1523 samt 1509 och 1541.. Utg. Sven Tunberg och Lars Sjödin. Sthlm 1923-24. 87 + VIII, 217 sidor. Häftade. 2 vol. Hist. handlingar 26:2-3. (#12094)135:-
Bidrag till Olai Magni historia.. 1. Litterära fragmenter. 2. Handlingar angående Olai Magni egendomsförvärf och qvarlåtenskap. Sth 1893. 50 pp. Hist. handlingar 12:2. (#9573)75:-
Galt - Peder Galts depescher 1622-1624.. Utg. Nils Ahnlund. Sth 1920. IX, 154 sidor. Häftad. Hist. handlingar 26:1. (#12021)180:-
Grotius, Hugo Bref till svenska konungahuset och andra svenskar.. Sth 1892. VI, 58 pages. Softcover. Historiska handlingar 13:2. Letters in Latin, Dutch and French to the Swedish Royal family and other Swedes. (#9576)140:-
Handlingar till Sveriges politiska historia 1718-1719.. Utg. Lennart Thanner. Sth 1961. 162 sidor. Häftad. Historiska handlingar 37:2. (#15892)95:-
Handlingar ur Indebetouska arkivet.. Brev från K.A. Almgren till C.G. Indebetou 1847-1882. Utdrag ur C.G. Indebetous anteckningar 1845-1864. Utg. Torgny Höjer. Sth 1958. 413 sidor. Häftad. Historiska handlingar 36:3. (#12209)110:-
Historiska handlingar.. Register till del 1-20. Redigeradt af Erik Naumann. Sthlm 1919. 351 sidor. Pappband. (#181636)250:-
Historiska handlingar 12.. Innehåller: 1. Rikshufvudboken för 1573 jämte sammandrag af rikshufvudboken för 1582. 152 sidor. 2. Bidrag till Olai Magni historia 1-2. 26 + 9 sidor. 3. Konung Gustaf III:s bref till friherre G.M. Armfelt. 202 sidor. Inbundna i ett pappband. (#187861)300:-
Historiskt magasin 1.. Christian Friis' brev till änkedrottningen Sofia och drottning Anna Katarina rörande kriget mot Sverige 1611-1612. Jean de la Vallées memorial om hantverkshus 1666. Annotationer av Elias Palmskiöld för åren 1698-1700. Överste Carl Cronstedts journal för den 10 november 1714-den 22 juni 1715. Captain James Jefferyes's Letters to the Secretary of State, Whitehall, from the Swedish Army, 1707-1709. Sth 1953. 169, 93 sidor. Häftad. Historiska handlingar 35:1. (#12118)150:-
Johannes & Olaus Magnus Briefe von Johannes und Olaus Magnus. den Letzten Katholischen Erzbischöfen von Upsala. Gesammelt, erläutert und herausgegeben durch Gottfried Buschbell. Sth 1932. XVI, 119 pages. Softcover. Historiska handlingar 28:3. (#16017)150:-
Karl XIV Johan Karl Johans brev till riksståthållaren Mörner 1816-1818.. Utg. Sofie Aubert Lindbæk. Sthlm 1935. 192 sidor. Häftad. Stämpel. Historiska handlingar 30:1. (#12105)150:-
Karl XIV Johan Karl XIV Johans brev till riksståthållaren J.A. Sandels 1818-1827.. Utg. Elise Adelsköld. Sth 1955. 304 sidor. Häftad. Historiska handlingar 35:2. (#16212)125:-
Pimentel - Don Antonio Pimentels depescher. från drottning Christinas hov 1652-1656 jämte svarsskrivelser och spanska statsrådsprotokoll. Utg. Nils Berencreutz. Sth 1961. 198 sidor. Häftad. Historiska handlingar 37:1. (#9087)150:-
Reuterholm, Nils Journal.. Utg. Sten Landahl. Sth 1957. 166 sidor. Häftad. Historiska handlingar 36:2. (#8463)130:-
Tronföljarevalet 1810.. Protokoll och handlingar utg. af Oscar Alin. Sth 1899. V, 318 sidor. Skinnryggsband. Dedikation. Historiska handlingar 17. (#12659)300:-
Tungel, Lars Nilsson Svenske residenten Lars Nilsson Tungels efterlämnade papper.. Utg. Per Sondén. Sthlm 1907. 501 sidor. Pappband. Historiska handlingar 22:1-2. (#181635)350:-
von Krusenstjerna, Edvard Minnesanteckningar.. Utg. Nils F. Holm. Sth 1967. 142 sidor. Häftad. Historiska handlingar 38:2 (#12446)125:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page