Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Allén, Sture Johan Ekeblad.. Vår man i 1600-talet. Sthlm 2006. 179 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#145662)150:-
Att illustrera stormakten.. Den svenska fortifikationens bilder 1654-1719. Rikt illustr. Lund 2001. 144 sidor. Inbunden. (#54091)200:-
Björlin, Gustaf Karl X Gustaf och Erik Dahlbergh vid övergången av Stora Bält.. Sthlm 1921. 56 sidor. Häftad. Ouppskuren. (#8318)100:-
Blomdahl, Rune Förmyndarräfsten I-IV.. I. Huvudskede. II. Suppl. till Huvudskede. III. Slutskede. IV. Ekonomiska resultat. Sthlm 1963-73. 675 + 30 + 140 + 142 sidor. Häftade. 4 vol. (#8593)360:-
Blomdahl, Rune Förmyndarräfstens ekonomiska resultat.. Sth 1973. 142 sidor. Häftad. (#8322)100:-
Blomdahl, Rune Förmyndarräfstens huvudskede.. En studie i Stora Kommissionens historia. Aa Sth 1963. 676 sidor. Häftad. (#8319)150:-
Blomdahl, Rune Förmyndarräfstens slutskede.. Sthlm 1968. 132 sidor. Häftad. (#179339)140:-
Bogren, Yngve Den kyrkliga försvenskningen av skånelandskapen och Bohuslän.. Studier till den s.k. uniformitetens genomförande 1645 - omkring 1750. Akad. avh. Sthlm (Lund) 1937. 328 sidor. Häftad. (#8768)250:-
Bohrn, Harald Sverige, Danmark och Frankrike 1672-1674.. Aa Sth 1933. XIV, 404 sidor. Häftad. (#3444)135:-
Bratt, Arnold Sverges yttre politik under de preliminära förhandlingarna före freden i Rijswijk.. Aa Uppsala 1905. 134 sidor. Häftad. (#43804)125:-
Carlbom, J. Levin Magnus Dureels negation i Köpenhamn 1655-57.. Sveriges och Danmarks inbördes förhållande under åren närmast före Karl X:s första danska krig. Aa Gbg (Uppsala) 1901. 332 sidor. Blanka omslag. (#43814)145:-
Carlgren, Wilhelm Riksdagsutskott före 1680 med särskild hänsyn till sekreta utskottet.. Aa Upps. 1909. XV, 254 sidor. Häftad. Saknar omslag. (#90807)100:-
Carlsson, Einar Försumlighet eller icke? Till diskussionen om Erik Dahlberg och tåget över Bält.. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok 1974. 69 sidor. Häftad. (#203863)100:-
Corin, Carl-Fredrik Självstyre och kunglig maktpolitik inom Stockholms stadsförvaltning 1668-1697.. Aa Sth 1958. 672 sidor. Häftad. (#2668)125:-
Dahlgren, Stellan Karl X Gustav och reduktionen.. Aa Upps. 1964. X, 481 sidor. Häftad. (#8327)140:-
Ehrenstahl, David Klöcker Certamen Equestre.. Karl XI: s kausell inför samtid och eftervärld. Karl XI`s Carousel for his Contemporaries and for Posterity. Utgivare Jonas Nordin. Byggförlaget 2005. Tvär folio och 4:o. 253,(3) sidor + 82 planscher. Faksimilutgåva i tvär folio samt kommentarer i 4:o. Förlagets pappband i originalkassett. (#217028)250:-
Ericson Wolke, Lars 1658. Tåget över Bält.. Illustrerad. Lund 2008. 224 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#185311)140:-
Fabricius, Knud Skaanes overgang fra Danmark til Sverige II.. Studier over Nationalitetsskiftet i de skaanske landskaber i de nærmeste slægtled efter Brømsebro- och Roskildefredene. Anden del (1660-1676). København 1906. 251 + 27 sidor. Häftad. (#183629)150:-
Fahlborg, Birger Sveriges yttre politik 1660-1664.. Aa Sth 1932. 600 sidor. Häftad. (#27625)160:-
Fahlborg, Birger Sveriges yttre politik 1664-1668 I-II.. Sth 1949. 646 + XIV, 586 sidor. Häftade. 2 volymer. (#8334)300:-
Fahlborg, Birger Sveriges yttre politik 1668-1672 I-II.. Upps 1961. 544 + 566 sidor. Häftade. 2 volymer. (#8332)300:-
Fredriksson, Berndt Försvarets finansiering.. Svensk krigsekonomi under skånska kriget 1675-79. Aa Upps. 1976. 160 sidor. Häftad. (#2219)135:-
Geijer, Erik Gustaf Geijerstudier II.. Geijers föreläsningar över Karl XI:s historia. Utgivna med inledning av Bengt Henningsson. Upps 1955. 164 sidor. Häftad. (#8336)125:-
Geijer, Knut Bidrag till historien om konung Carl XIs uppfostran.. Akademisk afhandling, praeses Erik Gustaf Geijer. Stockholm (Uppsala) 1842. 47 sidor. Tagen ur band. Bläck- och fuktfläckar. (#221108)110:-
Gihl, Torsten Sverige och västmakterna under Karl X Gustafs andra krig med Danmark.. Aa Upps. 1913. 252 sidor. Häftad. Stämpel. Lite nött rygg. (#172086)120:-
Granqvist, Paul Meijer Carl X Gustaf. "Den förste pfalzaren". En minnessskrift.. Stockholm 1910. 144 sidor. Dekorerat original klotband. (#8337)150:-
Gyldenstolpe - Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils 1660-1669.. Utgåva av latinsk text med översättning av Annika Ström. Stockholm 2014. xxxvi,326 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207540)165:-
Göransson, Sven Den europeiska konfessionspolitikens upplösning 1654-1660.. Religion och utrikespolitik under Karl X Gustav. Upps 1956. 365 sidor. Häftad. (#108420)160:-
Göransson, Sven Den europeiska konfessionspolitikens upplösning 1654-1660.. Religion och utrikespolitik under Karl X Gustav. Upps 1956. 365 sidor. Häftad. (#108419)150:-
Göransson, Sven Ortodoxi och synkretism i Sverige 1647-1660.. Aa Upps. 1950. XV, 527 sidor. Häftad. (#9932)145:-
Hallendorff, Carl Bidrag till det stora nordiska krigets förhistoria.. Akad. avh. Uppsala 1897. x, 174 sidor. Häftad. Saknar omslag. (#111339)100:-
Hedar, Sam. Enskilda arkiv under karolinska enväldet.. Studier i svensk arkivhistoria och räfstpolitik. Aa. Sth 1935. 408 pp. Främre omslag loss. (#35911)125:-
Hjärne, Harald Roskildeminnet.. Tal i Upsala universitets aula den 26 februari 1908. 15 sidor. Häftad. (#159665)65:-
Hoffstedt, Ragnar Sveriges utrikespolitik under krigsåren 1675-1679.. Akad. avh. Uppsala 1943. 350 sidor. Häftad. (#102799)145:-
Höjer, Magnus Öfversigt af Sveriges yttre politik under åren 1676-1680.. Ett bidrag till Johan Gyllenstiernas historia. Aa Upsala 1875. 142 sidor. Häftad. (#38533)145:-
Höjer, Magnus Öfversigt af Sveriges yttre politik under åren 1676-1680.. Ett bidrag till Johan Gyllenstiernas historia. Aa Upsala 1875. 142 sidor. Pappband. Massor av blyertsunderstrykningar (#205101)100:-
Jacobowsky, C. Vilhelm J.G. Sparwenfeld.. Bidrag till en biografi. Aa Sth 1932. 413 sidor. Häftad. (#17387)145:-
Julinus, Johannes Nyköpingsstudenten Johannes Julinus dagböcker 1659-64 och hans bedrifter i Uppsala, Åbo och Strängnäs.. Utg. Gunnar Tilander. Illustrerad. Skara 1968. 152 sidor. Häftad. (#8355)125:-
Kampen om Skåne.. Red, Göran Rystad. Lund 2005. 368 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. Fint ex. (#179118)150:-
Kongl. May.tz Stadga och förordningh engående Chronones abalienerade godz/ theras reduction och hwandh mehra deraf hänger. Daterad Stockholm den 9. Decemb. anno MDCLXXXII.. Stockholm, Niclas Wankijff 1682. (16) sidor. Liten 4:o. Skuren. (#210379)2000:- (bild)
Kring Svecia Antiqua.. Studier utgivna av Sigurd Wallin. Illustr. Sth 1967. 128 sidor. Häftad. (#33740)110:-
Kullberg, Anders Johan Gabriel Stenbock och reduktionen.. Godspolitik och ekonomiförvaltning 1675-1705. Aa Upps. 1973. 174 sidor. Häftad. (#2282)140:-
Kungar och krigare.. Tre essäer om Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII av Anders Florén, Stellan Dahlgren och Jan Lindegren. Illustrerad. Stockholm 1993. 239 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#28057)135:-
Lagerwall, Ernst Fredrik Ivar Öfversigt af förordningar rörande Sveriges handel och öfriga stadsnäringar under Karl X Gustaf och Karl XI:s förmyndare. 1654-1672.. Akademisk afhandling, Uppsala 1869. (2),84 sidor. Häftad. Främre blanka omslaget loss. Dedikation. (#220084)125:-
Landberg, Hans Krig på kredit.. Svensk rustningsfinansiering våren 1655. Särtr. 1969. 144 sidor. Häftad. (#3606)110:-
Landberg, Hans Kungamaktens emancipation.. Statsreglering och militärorganisation under Karl X Gustav och Karl XI. Lund 1969. 40 sidor. Särtryck ur Scandia, BD 35 1969. (#8362)50:-
Landberg, Hans Statsfinans och kungamakt.. Karl X Gustaf inför polska kriget. Aa Upps. 1969. 48 sidor. Häftad. (#3608)60:-
Lindqvist, Ola Jakob Gyllenborg och reduktionen.. Köpe-, pante- och restitutionsgodsen i räfstepolitiken 1680-1692. Aa Lund 1956. XI, 279 sidor. Häftad. (#3615)125:-
Lundgren, Kurt Stora Cronan.. Byggandet, slaget, plundringen av Öland. En genomgång av historiens källmaterial. Lenstad bok & bild 1997. 262 sidor. Original pappband. (#143381)200:-
Lundqvist, Karl Gustaf Sveriges krig med staden Bremen och politik i samband därmed åren 1665-1666.. Akademisk avhandling, Stockholm 1893. XII, 176 sidor + II bilagor. Pappband med nött och trasig rygg. Mycket blyertsunderstrykningar. (#205109)100:-
Lönnroth, Harry Ekenäs stads dombok 1678-1695 I-II.. I Rättsfilologisk studie av en 1600-talshandskrift. II. Filologisk utgåva med kommentarer och register. Helsingfors 2007. 200 + 496 sidor. Häftad. 2 volymer i nyskick. (#210710)350:-
Lövgren, Anna-Brita Handläggning och inflytande.. Beredning, föredragning och kontrasignering under Karl XI:s envälde. Aa Lund 1980. 237 sidor + utvikbar tabell. Häftad. (#3629)145:-
Munthe, Arne Joel Gripenstierna.. En storfinansiär från Karl XI:s tid. Sth 1941. 333 sidor. Häftad. (#8341)140:-
Nilsson, Joseph Blick på Carl X Gustafs första regeringsår.. Akademisk afhandling, Wexiö 1869. 42 sidor. Häftad. Tagen ur band. (#203875)100:-
Nordenfalk, Johan Om 1660 års regeringsform och förhandlingarna rörande densamma vid riksdagen i Stockholm s. å.. Akademisk afhandling, Stockholm (Uppsala) 1857. 31 sidor. Tagen ur band fuktfläck i nederkant. (#220018)100:-
Nordström, Simon Erik Theodor Jemförelse emellan statshvälfningarne i Sverige 1680 och i England 1688.. Akademisk avhandling, Upsala 1860. 32 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#7166)125:-
Normann, Carl-E. Prästerskapet och det karolinska enväldet.. Studier över det svenska prästerskapets statsuppfattning under stormaktstidens slutskede. Sth 1948. XXXVI, 364 sidor. Häftad. (#3063)165:-
När sundet blev gräns.. Till minne av Roskildefreden 1658. Illustrerad. 2008. 218 sidor. Förlagsband. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2008. (#171309)150:-
[Olivecrantz, Johan?] Geheime Nachrichten vom Schwedischen Hofe und von denen in selbigem Reich vorgefallenen Veränderungen unter Regierung Carls des XI. Auss dem Frantzösischen übersetzt.. Köln, Peter Marteau, 1716. 16,5x10,5 cm. (8),198 sidor. Samtida något nött halvfranskt band. HLdr deer Zt. tew. berieben. Författarskapet omtvistat. Har attribuerats även till både Samuel och Esaias Pufendorf, Lapiquetière och Mauritz Wellingk. (#198156)1500:-
Olofsson, Sven Ingemar Carl X Gustaf.. Hertigen - tronföljaren. Sth 1961. 332 sidor + planscher. Häftad. (#3675)130:-
Pontin, Erik Magnus Constans Äreminne öfwer... Erik Dahlberg.. Stockholm 1847. Porträtt + (10) + 52 sidor. Klotband. (#26346)150:-
Regalskeppet Kronan.. Rikt illustr. Höganäs 1985. 272 sidor. 4:o. Originalband med skyddsomslag. (#28510)150:-
Reuterholm, Nils Journal.. Utg. Sten Landahl. Sth 1957. 166 sidor. Häftad. Historiska handlingar 36:2. (#8463)130:-
Revera, Margareta Gods och gård 1650-1680 I.. Magnus Gabriel De la Gardies godsbildning och godsdrift i Västergötland (allt som utkom). Aa Upps. 1975. 192 sidor. Häftad. (#2376)125:-
Rosén, Jerker Hur Skåne blev svenskt.. Sth 1943. 48 sidor. Häftad. (#3133)65:-
Rudelius, Karl-Elof Sveriges utrikespolitik 1681-1684.. Från garantitraktaten till stilleståndet i Regensburg. Aa. Upps 1942. 372 sidor. Häftad. (#8372)125:-
Runbom, Carl Leonard Bidrag till historien om riksdagen år 1682.. Akad. afh. Sthlm (Uppsala) 1854. 66 sidor. Häftad. Oskuren. Ej omslag. (#109502)150:-
Rystad, Göran Johan Gyllenstierna.. Sthlm 1957. 208 sidor + planscher. Häftad. (#8343)125:-
Rystad, Göran Johan Gyllenstierna.. Sthlm 1957. 208 sidor + planscher. Originalklotband i skyddsomslag. (#8354)150:-
Rystad, Göran Johan Gyllenstierna, rådet och kungamakten.. Studier i Sveriges inre politik 1660-1680. Aa. Lund 1955. XII, 328 sidor. Häftad. (#8596)250:-
Rystad, Göran Karl XI.. En biografi. Illustr. Lund 2001. 395 sidor. Originalklotband. Skyddsomslag. (#111428)160:-
Rystad, Göran Karl XI.. En biografi. Illustr. Lund 2003. 395 sidor. Pocket. (#212859)100:-
Schmidt, Hugo Leonard Om Riksdagen år 1689.. Akademisk Afhandling. Sthlm (Upsala) 1857. 48 sidor. Häftad. Blanka omslag dedikation. (#203773)125:-
Schmidt, Hugo Leonard Om Riksdagen år 1689.. Akademisk Afhandling. Sthlm (Upsala) 1857. 48 sidor. Häftad. Skuren utan omslag. (#124444)145:-
Schröder, Joh. Henr (praeses) och Carl Reinhold Polhem von Stockenström, (resp.) Konunga-balken af år 1696 på Carl XI:s befallning uppsatt af Lag-kommissionen.. Uppsala 1842. iv,16 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. (#220368)120:-
Schybergson, Carl Magnus Per Brahe och Åbo Akademi II.. Illustrerad. Helsingfors 1940. 242 sidor. Häftad. Endast del 2, Del 1 utkom 1915. (#182404)125:-
Sjödell, Ulf Kungamakt och högaristokrati.. En studie i Sveriges inre historia under Karl XI. Aa. Lund 1966. 384 sidor. Häftad. Stämpel. (#47925)200:-
Sjödell, Ulf Kungamakt och högaristokrati.. En studie i Sveriges inre historia under Karl XI. Aa. Lund 1966. 384 sidor. Häftad. Understrykningar och kommentarer med blyerts. (#8605)175:-
Spjut, Karl Karl XI:s indelningsverk och dess förankring i Åsbobygden.. En tillbakablick. Linköping 1979. 188 sidor. Originalklotband. (#114142)140:-
Stade, Arne Erik Dahlbergh och Carl X Gustafs krigshistoria.. Sth 1967. 448 sidor + utvikbar karta. Original klotband. (#9325)200:-
Stade, Arne Krigsrelationen om tåget över Bält. Den samtida svenska propagandalitteraturen i källkritisk belysning.. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok 1961. 78 sidor. Häftad. Dedikation. (#203877)100:-
Stille, Åke Studier över Bengt Oxenstiernas politiska system och Sveriges förbindelser med Danmark och Holstein-Gottorp 1689-1692.. Aa. Upps 1947. 286 sidor. Häftad. (#8147)125:-
Säve, Teofron Adolf Kejsarevalet i Frankfurt 1657-1658 och Sveriges underhandlingar derunder.. Akademisk avhandling, Stockholm 1869. 120 sidor. Oskuren med bevarade omslag i marmorerat klotryggsband. Dedikation. (#201366)175:-
Säve, Teofron Adolf Kejsarevalet i Frankfurt 1657-1658 och Sveriges underhandlingar derunder.. Akademisk avhandling, Stockholm 1869. 120 sidor. Tagen ur band. (#848)100:-
Sörlin, Per (red.) Mellan två statssystem. Jämtland under 1600-talet.. Umeå 1995. 214 sidor. Häftad. (#49259)150:-
Tham, Wilh. Quae a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta.. Dissertatio academiva Stockholm 1848. (6),84 sidor. Häftad i blanka omslag. (#203838)100:-
Tham, Wilh. Quae a tutoribus Caroli XI regis Suecani cum exteris populis sint acta.. Dissertatio academiva Stockholm 1848. (6),84 sidor. Häftad , oskuren med tryckta originalomslag. (#203839)150:-
Thanner, Lennart 1680 års statsrättsförklaring.. Sth 1961. 84 sidor. Häftad. (#8378)75:-
Tidner, A. Under Karl IX:s regemente.. Berättelser ur svenska historien. Illustrerad. Sthlm 1911. 208 sidor. Original halvklotband. (#113885)100:-
Wahlöö, Claes & Larsson, Göran Slaget vid Lund. Ett mord och icke ett fältslag.. Ett mord och icke ett fältslag. Illustrerad. Lund 2003. 126 sidor. Häftad. (#114624)100:-
Varenius, Otto Räfsten med Karl XI:s förmyndarstyrelse I-II.. I. Dechargens gifvande och återkallande. II. Den undersökande kommissionen af år 1675. Uppsala 1901-3. VIII, 184, VI + XV, 158, V sidor. Häftade. 2 volymer. (#44153)170:-
Weibull, Jörgen Tionden i Skåne under senare delen av 1600-talet.. Lund 1952. 141 sidor. Häftad. (#8379)100:-
Willers, Uno Spöksyn och verklighet.. Illustr. Sth 1961. 152 sidor. Häftad. (#17224)85:-
Willers, Uno Spöksyn och verklighet.. Illustr. Sth 1961. 152 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#8602)120:-
Wittrock, Georg Carl X Gustafs testamente.. Den politiska striden i Sverige 1660. Aa Upps. 1908. XX, 362 sidor. Häftad. (#46538)145:-
Wittrock, Georg Fördraget i Köningsberg och dess förhistoria.. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok 1921. 55 sidor. Häftad. Dedikation. (#220365)100:-
Wittrock, Georg Fördraget i Köningsberg och dess förhistoria.. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok 1921. 55 sidor. Häftad. Dedikation. Blyertsförstrykningar. (#220363)80:-
Wittrock, Georg Karl X Gustaf i Polen. Krigsmålet och allianserna.. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok 1920. Lund 1920. 49 sidor. Häftad. Dedikation. (#220364)10:-
Wittrock, Georg Karl X Gustaf i Polen. Krigsmålet och allianserna.. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok 1920. Lund 1920. 49 sidor. Häftad. Dedikation. Lite blyertsförstrykningar. (#220362)90:-
Wittrock, Georg Karl XI:s förmyndares finanspolitik I.. Gustaf Bondes finansförvaltning och brytningen under Bremiska kriget 1661-1667. Upps 1914. 476 sidor. Häftad. Lite skadade omslag. (#27634)150:-
Wittrock, Georg Karl XI:s förmyndares finanspolitik II.. Från Blå boken till franska förbundet 1668-1672. Upps. 1917. 480 sidor. Häftad. Lite skadade omslag. (#3779)150:-
Wittrock, Georg Marienburg och Labiau.. Lund 1923. 86 sidor. Häftad. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok. (#26342)70:-
Åberg, Alf Kampen om Skåne under försvenskningen.. Illustrerad. Stockholm 1994. 192 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#8383)150:-
Åberg, Alf Karl XI.. Illustrerad. Sthlm 1958. 220 sidor. Halvklotband utan ryggtitel. (#28236)150:-
Åberg, Alf Karl XI.. Illustr. Sth 1958. 220 sidor. Häftad. (#3388)145:-
Åberg, Alf Karl XI.. Illustr. Sth 1958. 220 sidor. Med främre omslag i original klotryggsband. (#205027)165:-
Åberg, Alf Karl XI.. Sth 1994. 220 sidor. Inbunden. (#4116)125:-
Åberg, Alf När Skåne blev svenskt.. Illustrerad. Sthlm 1958. 139 sidor. Häftad. (#55862)140:-
Åberg, Alf När Skåne blev svenskt.. Illustrerad. Sthlm 1958. 139 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#213236)150:-
Åberg, Alf När Skåne blev svenskt.. Sthlm 1965. 142 sidor. Pocket. (#3389)100:-
Åberg, Alf Snapphanarna.. Sth 1963. 160 sidor. Pocket. (#9204)100:-
Ågren, Kurt Adelns bönder och kronans.. Skatter och skatter i Uppland 1650-1680. Aa Upps 1964. 238 sidor. Häftad. (#8607)145:-
Åström, Sven-Erik From Stockholm to St. Petersburg.. Commercial Factors in the Political Relations between England and Sweden 1675-1700. Helsinki 1962. 146 pages. + 2 folding tables. Soft covers. (#8387)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page