Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

100 år med Frivilliga Skytterörelsen.. Illustrerad. Sthlm 1960. 270 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#124771)200:-
1936 års försvarsordning.. Kortfattad redogörelse utarbetad av Svenska officersförbundet. Sthlm 1936. 80 sidor. Häftad. (#130788)70:-
6 debattinlägg om säkerhet och försvar.. Av Per-Hjalmar Bauer m.fl. Redigerad av Börje Lindkvist. Sthlm 1971. 186 sidor. Pocket. (#69016)100:-
af Tibell, G.W. Sammandrag af författningar rörande förvaltningen vid krigsväsendet til lands.. Sthlm, Deleen 1822, (6), 799, (1) sidor. Liten 4:o. Samtida halvfranskt band. (#65019)600:-
[af Wirsén, E.] Den svenska folkhären.. Av Keith. Sth 1912. 232 pp. Klotband. (#15721)125:-
Agrell, Jan, Försvarets läroverk. En pedagogisk och psykologisk undersökning.. Stockholm 1957. 232 sidor. Häftad. (#204748)150:-
Aktuellt och historiskt.. Meddelanden från militärhistoriska avdelningen vid Kungl. Militärhögskolan. Följande årgångar finns i lager: 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959/60, 1961, 1963, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977. Häftad. Pris per styck: (#178394)100:-
[Améen, Georg. Fr.] Några reflexioner öfver Kongl. Majts flotta.. Hufvudsakligast sammandragna ur tidningen Najaden med åtskilliga tillägg och anmärkningar; 1840 års riksdagsmän tillegnade. Carlskrona 1840. 75 sidor. Häftad. Tagen ur band. (#221062)140:-
Armén i utveckling.. Illustr. Sthlm 1994. 234 sidor. Häftad. (#87142)140:-
Arméns ledning.. Från vasatid till nutid. Red. Lennart Rönnberg. Illustr. Probus 1995. 292 sidor. Inbunden. (#54546)200:-
Artéus, Gunnar (red.) Ett militärt stadsproletariat. Studier av garnisonsmanskapets levnadsförhållanden i 1800-talets Stockholm.. Stockholm 1988. 118 sidor. Häftad. Meddel. fråm Militärhistoriska avdelningen vid Militärhögskolan. Nr. 4. (#54386)120:-
Asker, Björn Officerarna och det svenska samhället 1650-1700.. Aa Upps. 1983. 210 sidor. Häftad. (#15394)125:-
Beckman, Margareta Under fransk fana!. Royal Suédois - svenskt regemente i fransk tjänst 1690-1791. Illustr. Sth 1995. 141 sidor. Originalpappband. (#28958)250:-
Bengtson, Erik Hurra för de gossar som till Trossnäshea gå.. Karlstad 1983. 128 sidor. Häftad. Dedikation. (#139771)100:-
Bennedich, Carl Ur det gamla gardets öden.. En teckning till Kungl. Svea lifgardes minnesfest 1926. Sthlm 1926. 282 sidor. Häftad. (#113948)160:-
Bensow, Einar Kungl. Skaraborgs regementes historia I-III.. I: Fänikor och regementen i Västergötland 1543-1631. II: Från Breitenfeld till Fredrikshald 1631-1718. III: Från Karl XII:s död till regementets omorganisation 1942. Göteborg 1931-1956. Illustr. 359 + 2 kartor i ficka; 528 + 3 kartor i ficka; 494 + 3 kartor i ficka. 3 häftade volymer. Dedikation. (#210249)1000:-
Berg, Ejnar Kaserner, baracker och hyddor.. Svenska soldatboningar under fyra århundraden. Illustr. Sthlm 1981. 187 sidor. 4:o. Häftad. (#55600)270:-
Berg, Ejnar & von Konow, Jan Vyer från hedar, moar och slätter.. Arméns mötesplatser och deras bebyggelse. Illustrerad. Stockholm 1996. 221 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#160912)200:-
Berggren, Jan och Darrell, Birgitta, Krigare vid sundet. Liten handbok till Skånes krigs- och militärminnen med historiska och kulturhistoriska utblicker.. Illustrerad. Carlssons bokförlag 2006. 218 sidor. Förlagsband. Recensionsstämpel på snittet. (#208154)150:-
Berg, Jonas & Lagercrantz, Bo Scots in Sweden.. Illustr. Sth 1962. 102 pp. Softcover. (#15839)120:-
Berg, Lars O. Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia.. Diverse avsnitt. Särtryck. [Östersund 1966.] Häftad. (#126474)100:-
Bigot, Charles Gloires et souvenirs militaires.. Illustrated. Paris, Hachette 1894. viii, 272 pages + plates. 4:o. Bound with wrappers in somewhat worn original half leather with decorated cloth boards. (#16860)500:-
Björck & Börjesson - Militaria och krigshistoria.. Katalog 345. Sthlm 1941. 117 sidor. Häftad. (#156012)100:-
Björeman, Carl Soldat och general under kalla kriget. Vi hade en gång en försvarsmakt.. Illustrerad. Hallstavik, Svenskt militärhistoriskt bibliotek 2005. 360 sidor. Förlagsband. Dedikation. (#204750)150:-
Björlin, Gustaf Penningen såsom försvarsmedel.. Föredrag hållet vid Föreningen värnpligtens vänners sammanträde den 22 dec. 1877. Stockholm 1878. 16 sidor. Häftad. (#180989)120:-
Björlin, Gustaf Sveriges krigshistoria i bilder 1-3.. Utgiven av John M. Påhlman. Rikt illustrerad. Stockholm 1914-19. Stort liggande format. Något lite slitna original halvfranska band. 3 volymer. (#130381)800:-
Blomquist, Gustaf Sveriges framtid i imperialismens århundrade.. Ett uttalande i försvarsfrågan. Sthlm 1901. 62 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Svenska Nationalföreningens Skrifter XVI. (#186887)100:-
Boden. Fästningen - Garnisonen - Samhället.. Huvudred. Bror Oscar Nyström, Sven Skeppstedt. Illustrerad. 1990. 678 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#58493)200:-
Bohlin, Gunnar Militär, statsmakt och individ.. Särskildt i Sverige under Gustaf III:s tid. Militär rekrytering, straffrätt och diciplin. Aa Upps. 1917. XXIX, 525 sidor. Häftad. (#3442)170:-
Borchert, H.W. Stridsvagnarna gå fram.. Malmö 1942. 154 sidor + planscher. Linneband. (#93124)200:-
Byström, Oscar Från gamla mötesplatser.. Illustrerad. Sthlm 1914. 175 sidor. Med främre omslag i halvklotband. (#189514)155:-
Både och.. Det alliansfria Sveriges försvarsproblem. En militärpolitisk studie. Illustrerad. Hörsta förlag 1957. 272 sidor. Häftad. (#100578)140:-
Båtsmän, ryttare & soldater. Släktforskaren och de militära källorna.. Sveriges släktforskarförbund; årsbok 1988. Illustr. Sth 1988. 263 sidor. Original pappband. (#15335)160:-
Böhme, Klaus-Richard Svenska vingar växer.. Flygvapnet och Flygindustrin 1918-1945. Illustr. Sth 1982. 224 sidor. En del understrykningar med bläck. (#55211)100:-
Böhme, Klaus-Richard Svenska vingar växer.. Flygvapnet och Flygindustrin 1918-1945. Illustr. Sth 1982. 224 sidor. Häftad. (#15741)135:-
Carlberg förr och nu.. Korta historiska uppgifter om Kongl. Slottet, Krigsskolan och kadettlifvet för tjugu år sedan. Texten af en f.d. kadett. Planscherna utförda på Stockholms artistiska lithografiska anstalt. Sthlm 1872. 36 sidor + dedikationsblad och 9 planscher. Tvär 4:o. Dekorerat originalklotband, nött rygg. Inlagan fin. (#75687)350:-
Carlsson, Hjalmar Kavalleristiska krigsbilder - från skilda tider.. Illustrerad. Östersund 1897. 144 sidor. Klotband. (#130676)300:-
Cavallin, Thor Soldat och präst.. Illustr. Uppsala, Pro Veritate 1984. 131 sidor. Häftad. (#133488)100:-
Claesson, Olle Strategi för alla.. Sthlm 1946. 152 sidor. Häftad. Inklistrad tidningsartikel. (#100554)160:-
Clausewitz, Carl von Om kriget (samt) Kommentarer, definitioner och register.. Stockholm 1991 och 95. 670 + 141 sidor. Förlagsband, huvudboken med skyddsomslag. Fint skick. (#208405)450:-
Clemensson, Gustaf Flottans förläggning till Karlskrona.. En studie i flottstationsfrågan före år 1683. Upps. 1958. 209 pp + 5 utvikbara kartor. Häftad. Omslag nött och loss. (#15695)150:-
Commission Internationale d'Histoire Militaire, Acta 5.. Bucarest 10-17 VIII 1980. Bucarest 1991. 480 pages. Softcover. (#127958)200:-
Cronenberg., Arvid (red,) Umeås Blå dragoner.. Rikt illustrerad. Luleå 1994. 648 sidor. Stort format. Förlagets blå klotband med skyddsomslag. (#220564)300:-
Dahlberg, Eric Skåne och regementet.. En bok om Skånes land och folk och om Kungl. Norra skånska infanteriregementet för dess soldater. Illustr. Kristianstad 1936. 327 sidor. Häftad. (#15288)170:-
Dahlberg, Eric Skåne och regementet.. En bok om Skånes land och folk och om Kungl. Norra skånska infanteriregementet för dess soldater. Illustr. Kristianstad 1936. 327 sidor. Häftad. Dedikation. Något lite nött rygg. (#200614)170:-
Dalström, G.J. Berättelse om vapenöfningarne under H.K.H. Kronprinsens höga befäl, vid lägret å Ladugårdsgärdet, sommaren 1832.. Stockholm 1833. (2), 87 sidor + utvikbar plansch. Oskuren i gråpappersomslag, varav främre skadat. Första textbladet rivet utan textförlust. Lätt lagerfläckat. (#178553)350:-
Darrieus, Gabriel Sjökriget. Dess strategi och taktik I-II.. Öfversättning från franskan af Erik Wrangel. Militärlitteraturföreningen, Stockholm 1911. xiv,1-208,(2),209-371 sidor + karta. Häftad. 2 volymer. (#210250)150:-
Darrieus, Gabriel Sjökriget. Dess strategi och taktik I-II.. Öfversättning från franskan af Erik Wrangel. Militärlitteraturföreningen, Stockholm 1911. xiv,1-208,(2),209-371 sidor + karta. Mjukt klotband. (#206121)200:-
de Gaulle, Charles Svärdseggen. Sthlm 1964. 134 sidor. Pocket. (#211261)100:-
De svenska trängtrupperna 1885-1935 I-II.. Minnesskrift med anledning av de svenska trängtruppernas 50-åriga tillvaro 1935. I. Träng- och transportväsen förr och nu. II. Biografiska uppgifter. Stockholm 1935. 375 + 297 sidor. Blå original halvfranska band. 2 volymer. Nr. 310 av en begränsad upplaga. (#209504)375:-
Dickhuth, Gustaf Handbuch der Truppenführung im Kriege.. Berlin 1901. viii,344 pages. Contemporary half leather, worn at top of spine. (#199334)200:-
Die wichtigsten Kriegs- und Feldzüge der Weltgeschichte.. Verlag der Militärwissenschaftlichen und technischen Mitteilungen. Wien ohne Jahr (c. 1920). 168 pages. Folio. Original hard covers. Stamped. Ex-library copy. (#68776)300:-
Ducrey, Pierre Guerre et guerriers dans la Grčce antique.. Illustrated. Payot, Paris 1985. 320 pages. Original cloth. Dust jacket. Very fine. (#214313)250:-
Dunér, Arthur Sveriges Frivilliga Skytteväsendes historia.. En 100-årig kulturkrönika. Illustr. Sth 1933. 540 sidor. Inbunden. (#15745)175:-
Dupain de Montesson, L'Art de lever les plans. De tout ce qui a rapport ā la guerre et ā l'architecture civile et champętre.. Paris, Jombert 1763. Frontespiece, xvi,247,(9) pages + 5 folding tables och 5 folding plates. In original? gray wrappers. (#201702)3000:- (bild)
Efron, Vera Med sikte på Gotland. Rysk militär upprustning, planering och övningar.. Illustrerad. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2015. 158 sidor + kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#201764)150:-
[Ehrenstam, Joh. Fredr.] Försök till en oväldig framställning af skärgårds- och seglande flottornas nödvändighet för Sveriges försvar och merkantila förkofran.. Stockholm 1840. 67 sidor. Häftad. Tagen ur band. (#221065)150:-
Ehrensvärd, Carl August Hårt mot hårt.. Blixtanfall och blixtförsvar. Sth 1943. 147 sidor. Häftad. (#31721)95:-
Ehrensvärd, Carl August Vett och vilja.. Studie över svenska försvarsprinciper. Hörsta förlag 1957. 135 sidor. Häftad. (#151377)120:-
Enckell, Carl Finska Kadettkåren 1887-1903.. Fortsättning af arbetet under samma rubrik för åren 1812-1887, med kort öfversigt öfver denna period. Utgiven med en inledning av J.E.O. Screen. Illustr. Helsingfors 1990. 243 sidor. Originalklotband. (#115819)110:-
Ericson, Lars Medborgare i vappen.. Värnplikten i Sverige under två sekel.. Lund 1999. 313 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#204749)150:-
Ericson, Lars Svenska frivilliga.. Militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talen. Illustrerad. Lund 1996. 292 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#171815)185:-
Ericson, Lars Svenska knektar.. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred. Ny, utökad utgåva. Illustr. Lund 2002. 331 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. Lite blyertsunderstrykningar. (#112896)150:-
Ericsson, Tom I fosterlandets tjänst.. En studie i den svenska arméunderbefälskårens fackliga strävanden 1901-1922. Aa Umeå 1978. 147 sidor. Häftad. (#15709)120:-
Exercitie-reglementet för cavaleriet (delar av).. I. delen, Ridningen (samt) Fjerde delen, Manoeuvren med en eller med tvänne Batailloner. Stockholm 1821. (10),69, 60 sidor + notbilaga. Något nött samtida marmorerat pappband. Interfolierat, och med en hel del anteckningar av äldre hand. (#204595)350:- (bild)
Ferrill, Arther The Origins of War. From the Stone Age to Alexander the Great.. Illustrated. London 1986. 240 pages. Paperback. (#214310)150:-
Flaggan upp.. En framställning af svenska örlogsflottan förr och nu. Illustr. Sth 1902. 36 pp. (#15300)85:-
Flottan förr och nu.. Minnesbok för dem som tjänstgjort vid flottan. Red. Moje Östberg och Torsten Sahlin. Illustrerad. Sthlm 1936. 48 sidor. Häftad. (#101127)100:-
Flottans neutralitetsvakt.. Redogörelse för flottans verksamhet för neutralitetens upprätthållande samt sjöfartens och fiskets tryggande m.m. under världskriget 1914-18, ... Utarbetad inom Kungl. Sjöförsvarsdepartementet. Sthlm 1919. 115 sidor + utvikbar tabell och kartor. Häftad. (#101110)150:-
Forsberg, C.D. Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten wid Indelta Infanteri-Regementerne.. Andra afdelningen. 2:a artikeln. Uplands Regemenete. Stockholm 1844. 51 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Med dedikation från Forsberg till landshövdingen Robert von Kraemer. Nyskick. (#204168)300:-
Forsvarsstudier 1982.. Defence Studies. Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole. Oslo 1983. 246 sidor. Häftad. (#69220)145:-
Forsvarsstudier 1983-84.. Defence Studies. Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole. Oslo 1984. 262 sidor. Häftad. (#69221)145:-
Forsvarsstudier 1985. Defence Studies. Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole. Oslo 1985. 273 sidor. Häftad. Lite blyertsförstr. (#69222)145:-
Forsvarsstudier 1987. Defence Studies. Årbok for Forsvarshistorisk forskningssenter, Forsvarets høgskole. Oslo 1987. 242 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. (#69224)145:-
Forty, George Tank Aces.. From Blitzkrieg to the Gulf War. Illustrated. Sutton Publ. 1997. 200 pages. Original cloth. Dust jacket. (#135482)150:-
Fredrikstad - Innstilling fra prosjektgruppen for utarbeiding av restaureringsplan for festningsverkene i Fredrikstad.. Red. Jørn Bakke. Illustr. [Oslo?] 1987. IV, 158, 36 pp + utvikbar karta. 4:o. Offset. (#35720)110:-
Förslag till konvention jämte tillhörande betänkanden.. Avsedd att ligga till grund för förhandlingarna vid 1932 års allmänna nedrustningskonferens. Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet 1931. 182 sidor. Häftad. (#181700)200:-
Försvarets civilförvaltning 1-2.. 1: 1634-1865. 2: 1865-1994. Illustr. Karlstad 1994. 282 + 173 sidor. Förlagsband. 2 vol. (#151899)250:-
Försvarets högskolor 1818-1968.. Red. W. Lundqvist. Illustr. Sth 1968. 256 sidor. Original klotband. (#15706)125:-
Försvar i Örebro län.. 1900-talet. Utgiven av Stiftelsen Nerikes Regementen under red. av Einar Lyth och Bengt Gustavsson. Illustrerad. Kumla 1993. 446 sidor. Förlagsband. (#133039)170:-
Försvarskommissionens betänkande.. Referat och reflexioner. Sth 1935. 179 pp. (#15749)85:-
Grape, Lennart och Ysander, Bengt-Christer Säkerhetspolitik och försvarsplanering.. Sthlm 1967. 235 sidor. Häftad. (#175478)140:-
Griepenkerl, Otto Taktische Unterrichtsbriefe zur Vorbereitung für das Kriegsakademie-Examen, taktische Ubungsritte, Kriegsspiel und Manöver.. Sechste, auf Grund der neuesten Dienstvorschriften neu bearbetete Auflage, Berlin 1905. xvi,352 pages + 5 maps. Half leather. Pencil underlinings and margin markings. One map with tears without loss of paper. (#200408)350:- (bild)
Gyllengranat, Carl August Sveriges sjökrigs-historia i sammandrag.. Carlskrona 1840. iii-xxiv, 352,((2) + xiv, 343,(1) sidor + 9 kartor och planscher. Inbunden i ett något nött samtida klotband. Förtitelblad sakans. 2 blad med mycket stor bläckfläck vilket gör texten oläslig. (#208689)350:-
Gyllenhaal, Lars & Westberg, Lennart Sveriges krig 1945-2015.. Illustrerad. Lund 2015. 351 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (#210316)150:-
Göta ingenjörkår 1.. Red. Per-Anders Lundström. Illustrerad. Luleå 1998. 312 sidor. Förlagsband. Del 1 av 2. (#213398)200:-
Halldin, Gustaf (red.) Från hajen 1904 till hajen 1954.. Minnesskrift till ubåtvapnets femtioårsjubileum. Malmö 1954. 150 ,,(4) sidor + 5 planscher, varav 3 utvikbara. Förlagets dek. klotryggsband. Ej skyddsomslag. Hörnen lite stötta. Utg. i anledning av ubåten Hajens sjösättning den 11 december 1954 vid Kockums mekaniska verkstads AB Malmö (#213715)200:-
Halldin, Gustaf (red.) Från hajen 1904 till hajen 1954.. Minnesskrift till ubåtvapnets femtioårsjubileum. Malmö 1954. 150 ,,(4) sidor + 5 planscher, varav 3 utvikbara. Förlagets dek. klotryggsband med rött övre snitt och ett något fuktskadat skyddsomslag. Utg. i anledning av ubåten Hajens sjösättning den 11 december 1954 vid Kockums mekaniska verkstads AB Malmö (#211388)250:-
Hammarskjöld, C.G.W., Värnpliktssoldaten. Läsning för våra värnpliktige, särskildt före inskrifningen.. Föreningen Heimdals småskrifter 5-6, 1893. 64 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. (#203849)125:-
Handbok för artilleri-befälet.. På Hans Kongl. Höghet Kron-prinsens, General-fälttygmästarens och Chefen för Artilleriet nådiga befallning utgifven från Dess General-Fält-Tygmästare-Expedition. Stockholm 1856. xx,347,(1) sidor + 31 planscher. Oskuren i blanka originalomslag. (#202851)500:- (bild)
Handlingar rörande de Norrländska Regementenas förläggning I.. Stockholm 1905. 56 sidor. Häftad. Lätt fuktfläckad. (#208435)100:-
Hanson, Victor Davis The Western Way of War. Infantry Battle in Classical Greece.. London 1989. xxiv,244 pages. Original cloth. Dust jacket. (#214272)150:-
Harris, Henry Model soldiers.. Illustrated. London, Weidenfeld and Nicolson 1962. 128 pages. Original hard covers. (#198323)135:-
Hazelius, J.A. Lärobok i befästnings-konsten.. Antagen för artilleri-, kavalleri- och infanteri-officers-examen. Sthlm 1836. (10), 400 sidor + 7 utvikbara planscher. Halvfranskt band. Övre delen av ryggen skadad. (#127554)900:-
Hazelius, J.A. Lärobok i befästnings-konsten.. Antagen för artilleri-, kavalleri- och infanteri-officers-examen. Sthlm 1836. (10), 400 sidor + 7 utvikbara planscher. Samtida halvfranskt band. Fint ex. (#189670)1200:-
Heymer, Paul Mueller Dum-dum-kulor ett brott mot mänskligheten.. Stockholm 1914. 26 sidor + planscher. Häftad. Fint ex. (#186590)100:-
HIRN, MARTA. Sveaborg genom två sekler. Ett bildurval med text.. Borgå-Helsingfors.1948. 30x21 cm. (6),128 sidor. Förlagets bildprydda pappband. (#215748)150:-
HIRN, MARTA. Sveaborg genom två sekler. Ett bildurval med text.. Borgå-Helsingfors.1948. 30x21 cm. (6),128 sidor. Förlagets bildprydda pappband. Lång tillskrift på fribladet. (#193510)145:-
[Hjärne, Harald] Några tankar om netionalbeväpning och dess inflytande på Svenska krigshärens organisation.. Svenska folket tillegnade. Stockholm 1860. 54 sidor. Häftad med tryckta omslag. Fint ex. Författaren var kapten och postinspektör i Umeå. (#180971)125:-
Holmén, Hans Försvar och samhällsförändring.. Avvägningsfrågor i svensk försvarsdebatt 1880-1925. Aa Göteborg 1985. 292 sidor. Häftad. (#2869)150:-
Holmgren, Otto Svenska arméen.. 7 planscher i färgtryck. Sthlm [1889]. Planscherna lösa i tryckt omslag. (#147181)900:-
Holm, Torsten Från allmogeuppbåd till folkhär.. Illustr. Sth 1943. 44 sidor. Häftad. (#15826)60:-
Holm, Torsten Värnplikten 150 år.. Från franska revolutionen till Förenta Nationerna. Illustr. Sth 1951. 301 sidor. Original klotryggsband. (#122165)150:-
Holm, Torsten Översikt över Sveriges krig under 1600-talets senare hälvt.. Sth 1927. 209 sidor + 4 kartor i ficka. Häftad. (#25535)170:-
Hornborg, Eirik Sveriges sjöförsvar. från äldsta tider till våra dagar. Illustr. Sth 1944. 79 sidor. Häftad. (#17148)85:-
Hotet från öster.. Tre studier om svensk säkerhetspolitik, krigsplanering och strategi i det kalla krigets första fas 1945-1958. Redaktör: Kent Zetterberg. Illustrerad. Försvarshögskolan 1997. 206 sidor. Häftad. (#96784)140:-
Hoyer, J.G. von Lehrbuch der Kriegsbaukunst. Zum Behuf der Vorlesungen in Kriegs- und Ingenieur-Schulen.. Berlin 1816. (4),viii,445 pages + 2 folding plates. Half cloth. Very clean. (#200094)2000:- (bild)
H:son-Ericson, Stig Kuling längs kusten.. Minnen från åtta år som chef för marinen. Sthlm 1968. 238 sidor. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. (#189922)150:-
Hulthander, Carl Biografiska anteckningar från Carlberg 1792-1892.. Samlade och utgifna. Norrköping 1892. 345 sidor. Halvfranskt band. F.b. biblioteksexemplat med stämplar och ett blått band klistrat över boken. (#15287)200:-
Hägg, Erik Under segel.. En skildring från segelflottornas tid. Med illustrationer efter målningar och teckningar av J. Hägg. Sthlm 1943. 138 sidor. Stort format. Original linneband. Namnteckning. (#130377)300:-
Hägg, Erik Under tretungad flagga.. Vår seglande örlogsflotta och dess män 1750-1900. Illustr. Sthlm 1941. 380 sidor + färgplanscher. 4:o. Originallinneband. (#106012)450:-
Inte bara krig.. Nio föreläsningar i Krigsarkivet. Sthlm 2006. 173 sidor. Förlagsband. (#187922)145:-
Inte bara krig.. Nio föreläsningar i Krigsarkivet. Sthlm 2006. 173 sidor. Förlagsband. Något lite fuktkorrugerad. (#174830)120:-
Jakobsson, Th. Lantmilitär beväpning och beklädnad. under äldre vasatiden och Gustav II Adolfs tid. Illustrerad. Sthlm 1938. xvi, 544 sidor + bilagor i ficka. Stort format. Original linneband, lite nött i ena falsen. Utgör del 8 av Generalstabens Sveriges krig 1611-1632. (#108600)1000:-
Jane, Fred T. The Imperial Russian Navy.. London, Conway Maritime Press 1983. 736 pages. Illustrated. Original cloth. Dust jacket. Reprint of the 1904 edition. (#194923)500:-
Johanson, Ulla Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755.. Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen 10. Sthlm 1976. 194 sidor. Häftad. (#15841)110:-
Josephson, Fr. & Schultz, W.T. Svenska underofficerarnas historia I-III.. I: Armén. II: Marinen, Flygvapnet. III: Underofficersförbundet. Illustrerad. Stockholm 1938-1940. 640 + 438 sidor. Original Halvfranska band. 2 volymer. (#209501)400:-
Josephson, Fr. & Schultz, W.T. Svenska underofficerarnas historia I-III.. I: Armén. II: Marinen, Flygvapnet. III: Underofficersförbundet. Illustrerad. Stockholm 1938-1940. 640 + 438 sidor. Original linneband, del 1 med lite fläckar på ryggen. 2 volymer. (#15699)300:-
Josephson, Fr. & Schultz, W.T. Svenska underofficersförbundet 1907-1932. Minnesskrift.. Illustrerad. Stockholm 1932. 187 sidor. Häftad. (#209503)140:-
Jämtlands fältjägarregemente 1-3.. Regementet, bygden och staden. Redaktör Ingvar Gustafsson. Illustr. Helsingborg 2001-03. 239 + 243 + 419 sidor. Liggande 4:o. Originalpappband. 3 vol. (#80635)750:-
Killen, John A History of the Luftwaffe 1915-1945.. Berkeley Medallion Book 1969. 323 pages + plates. Paperback. (#120255)100:-
Kleen, C.W. och Björn, E.H. K-son Sveriges försvar. Historisk översikt av dess allmänna utveckling och de enskilda förbandens liv genom seklerna. I-III.. Stockholm 1927-1928. 29x21,5 cm. 280,;439,(1),;395,(1)sidor + planscher i färg och svartvitt. Förlagets tre halvfranska, obetydligt nötta band med sparsam ryggförgyllning och övre guldsnitt. Rikt illustrerade. (#197471)350:-
Klöfversköld, E.G. Resan genom lifvet.. En svensk officers verkliga öden och äfventyr. Sth 1917 (1:a upplagan 1815). 122 pp. (#31719)125:-
Knightley, Phillip Krigets första offer är sanningen. Krigskorrespondenten som hjälte, propagandamakare och mytskapare från Krimkriget till Vietnam.. Forum, Stockholm 1977. 525 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#214945)150:-
Knoll, Erwin & McFadden, Judith Nies (ed) American Militarism 1970. A dialogue on the distortion of our national priorities and the need to reassert control over the defense establishment. Epilogue by J. William Fulbright. New York 1969. x, 150 pages. Pocket. (#216599)100:-
Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar för des Krigsmagt til Lands och Sjös.. Gifne Stockholms Slott den 31 Martii 1798. Med tillägg, Förändringar och Förklaringar. Fahlun 1843. 214 sidor. Skadat skinnryggsband. Interfolierad med blanka blad utan anteckningar. (#190348)170:-
Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar för des Krigsmagt til Lands och Sjös.. Gifne Stockholms slott den 31 Martii 1798. Sth 1798. 160 pp. Häftad. Oskuren utan omslag. Titelbladet lagerfläckat. (#86645)300:-
Kongl. Maj:ts Krigs-Articlar för des Krigsmagt til Lands och Sjös. Gifne Stockholms slott den 31 Martii 1798.. Stockholm,,å nyo tryckt i Kongl. Tryckeriet 1811. 160 sidor. Samtida halvfranskt band. Namnteckning på främre pärmens insida. (#196956)200:-
Kongl. Maj:ts nådiga Exersis-Reglemete för Regementerne till fot. Gifvet den 5:te Nov. 1823.. Del 1-2 + Planscher till 1823 års exersis-reglemente för regementerne till fot; af A.A. Palander. Stockholm, Olof Grahn 1823-1826. 152,1-44,xiii,(1),45-260,27 + 22,xvii,(1),23-166,57,(3) sidor + utvikbar plansch + 39 planscher på 33 utvikbara blad med ett titelblad och 33 blad förklarande text. Inbundna i 3 halvfranska band, planschbandet något avvikande. 2 sidor med gamla bläckanteckningar i texten, ett 10-tal sidor med gamla marginal-förstrykningar med bläck samt en del sådana med blyerts. 2 blad lite skadade varav ett med liten textförlust. (#190785)1800:- (bild)
Kongl. Majts nådiga tjenstgörings-reglemente för dess armée I-II.. I. Tjensten i allmänhet. II. Tjensten vid samlad trupp i fredstid. Sthlm 1858. xvi,336 + xvi,366 sidor. Litet format. Enkelt, lite skadat skinnryggsband. Inre falsar spruckna. (#172944)300:-
Kongl. Majts nådiga tjenstgörings-reglemente för dess armée I-III.. I. Tjensten i allmänhet. II. Tjensten vid samlad trupp i fredstid. III: Tjensten hemma i landet på roten. Sthlm 1858. xvi,336 + xvi,366 + (8),72 sidor. Litet format. Häftad med omslagen varav bakre loss. Sprucken rygg. (#219293)300:-
Kongl. Maj:ts nådiga tjenstgöringsreglemete för dess armée.. Första delen. Tjensten i allmänhet. Stockholm, Grahn 1819. (16),275,(1) sidor + 2 blad med rättelser, troligen från en senare upplaga. Delvis interfolierad med blanka blad med rättelser och tillägg. Samtida halvfranskt band. (#199957)450:- (bild)
Kongl. May.tz Renoverade LaghOrdning/. För desz Landt- och Siö Militz sampt Attollerie Folck. Sthlm, Wankijff 1767. 8 blad. Ryggen nött, blad loss. Liten 4:o. (#135561)250:-
Krantz, Karl Johan Garnisonsstadens politik och ekonomi.. Växjö, Jönköping och Eksjö inför bygderegementenas kasernering. Illustr. Aa Lund 1988. 244 sidor. Original pappband. (#15324)145:-
Krebs, Kriegsgeschichtliche Beispiele der Feldbefestigung und des Festungskrieges.. Im Anschluss an den auf den Königlichen Kriegsschulen eingeführten Leitfaden der Befestigungslehre zusammengestellt. Berlin 1886. xii,142 pages + 19 maps in pocket. Half cloth. Book-plates. A few underlinings with green pencil. (#206684)250:-
Krigaryrket:. dess grundsatser, dess värde och dess ära. Bearbetning efter fransyskan. Sthlm 1852. xvi, 190 sidor. Häftad med lite nötta originalomslag. (#189262)300:-
Krigaryrket:. dess grundsatser, dess värde och dess ära. Bearbetning efter fransyskan. Sthlm 1852. xvi, 190 sidor. Samtida halvklotband. Titelbladet felar. (#133817)300:-
Krigz-Articlar Som aff den Stormechtigste Konung och Herre Herr Carl den XI. Sweriges/ Giötes och Wändes Konung etc. Åhr 1683 förnyade och stadgade äre. Jemte där til hörige acter/ som på andre sijdan upräcknas.. Stockholm Keyser utan år (ca. 1685) (2),226,(48) sidor. 24:o. Tillsammans med: Siö-Articlar son aff den Stormechtiste Konung och Herre Herr Carl den XI. .... Åhr 1685 förnyade och stadgade äre. Stockholm, Keyser utan år (ca. 1685). (8),255,(40) sidor. 24:o. Inbundna i ett gammalt skinnband utan ryggtitel. Titelbladet till det första arbetet i faksimil. (#176669)3700:- (bild)
Kumm, Elfred Indelt soldat och rotebonde.. Illustrerad Sthlm 1949. 251 sidor. Original klotryggsband. (#128807)160:-
Kungl. Göta livgarde 1901-1980. - ett regemente går ur tiden. Illustr. Karlskrona 1980. 343 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#49686)350:-
Kungl. Hallands Regemente 1902-1974.. Biografiska uppgifter. Av Erik Carlsson m.fl. Illustr. Halmstad 1974. 511 sidor. Inbunden. (#58393)200:-
Kungl livgrenadjärregementet 1928-1961.. Biografiska anteckningar. Illustrerad. Linköping u.å. 420 sidor. Original klotryggsband. (#25274)300:-
Kungl livgrenadjärregementet 1928-1961.. Illustrerad. Linköping 1968. 500 sidor. Häftad. (#201922)150:-
Kungl livgrenadjärregementet 1928-1961.. Illustrerad. Linköping 1968. 500 sidor. Original klotryggsband. (#25273)200:-
Kungl. Norrbottens regementes historia 1841-1966.. Med anledning av regementets 350-årsjubileum 1974. Redigering, intervjuer och biografier av Birger Hultstrand. Luleå 1972. 528 sidor. Stort format. Blanka pappomslag. (#85712)250:-
Kungl. Norrbottens regementes historia 1841-1966.. Med anledning av regementets 350-årsjubileum 1974. Redigering, intervjuer och biografier av Birger Hultstrand. Luleå 1972. 528 sidor. Stort format. Original klotband. (#127166)350:-
Kungl. Sjökrigsskolan 1867-1942 1-2.. Minnesskrift. Illustr. Eskilstuna 1942. 276; 668 pp. Inb. 2 vol. (#25430)295:-
Kungl. Svea artilleriregemente - Från Tre Kronor till Rissne.. Minnesskrift i anledning av Kungl. Svea artilleriregementes avflyttning från Stockholms garnison. Illustr. Upps. 1965. 415 sidor. Häftad med blanka omslag. (#15309)170:-
Kungl. Svea Livgardes historia 1719-1976.. Illustrerad. Sthlm 1976. 975 sidor. Stort format. Original linneband. (#190028)300:-
Kungl. Upplands regementes fana.. Illustrerad. Uppsala 1955. 63 sidor. Häftad. (#220085)100:-
Kungl. Upplands regementes historia.. Red. Holm, Nilsson, Steckzén, Söderberg. Upps. 1958. 491 sidor + 2 utvikbara kartor. Original klotband. (#83632)250:-
Kungl. Örlogsmannasällskapet 1771-1971.. Minnesskrift. Red. Fredrik Taube m.fl. Illustr. 1971. 341 sidor + plansch. Inbunden. (#48411)200:-
Königin-Kürassiere-Nachrichtenblatt.. Nr 2-16, 18, 20-25, 29-32, 35-37. Pasewalk, Selbstverlag 1922-37. Also Detlef v. Moltke, Die letzten Tage Seiner Majestät des Kaisers und Königs im Grossen Hauptquartier. 3. Auflage 1921. 15 pages. Bound in cloth. 1 volume. Missing nr. 1, 17, 19, 26, 27, 28, 33, 34, 35. (#203721)450:-
La guerre totale, la défense totale 1789-2000.. XXVIth International Congress of Military History. Actes. Stockholm 31.7-4.8 2000. Illustr. Sthlm 2001. 452 pages. Softcover. Articles in French, English and German. (#87639)175:-
Landtförsvarskomiténs förslag till ny härordning.. Afgifvet den 19. juni 1882. I sammandrag och med anmärkningar. Sthlm 1882. 48 sidor. Häftad. (#203788)112:-
Landtförsvarskomiténs förslag till ny härordning.. Afgifvet den 19. juni 1882. I sammandrag och med anmärkningar. Sthlm 1882. 48 sidor. Häftad med lite skadade omslag. (#180992)110:-
Laurin, Casimir Med dalkarlar i fält.. Illustrerad. Falun 1946. 216 sidor. Häftad. (#37694)145:-
Lefren, J.P. Föreläsningar i krigsvetenskapen vid Kongl. Ingeniör-Corpsen 1-2.. Första delen: Om äldre och nyare tiders krigsinrättningar och stridssätt. Andra delen. Om positioner, läger, qvarter och marcher. Stockholm 1818 och 1817. (2),365,(1) + (4),325,(1) sidor + 1 + 5 utvikbara planscher. Inbundna halvfranska band. En tredje del, Om krigsplaner, saknas här. (#190562)400:-
Lemau de la Jaisse Cinquičme Abrčge de la Carte générale du militaire de France sur terre et sur mer depuis novembre 1737 jusqu'en décembre 1738. Avec la suite du journal historique des Fastes de Louis XV.. Paris 1739. (24),136,176,104 pages + large folding table. Contemporary full leather, worn at head of spine. (#201756)800:- (bild)
Lieutenant de Vaisseau Hourst Notre marine de guerre.. Ouvrage illustré de 280 gravures dans le texte et de 12 grandes compositions hors texte tirées en deux teintes, d'aprčs les dessins de Robert Hénard. Paris, Combet & Cie c. 1900. (4),380 pages. Original decorated cloth with leather spine. One plate repaired. (#213364)400:- (bild)
Linder, Jan Sverige i skottlinjen.. Neutralitet med förhinder under kalla kriget. 1998. 96 sidor. Häftad. (#143363)75:-
Ljung - Överbefälhavare Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1978-1983 samt 1984-1986. Utgivna genom Evabritta Wallberg. Stockholm 2010. 933 sidor. Klotband med skyddsomslag varav ett lite skadat. 2 volymer. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. (#185221)300:-
Ljungdahl, Axel En flygofficers minnen.. Med förord av Bengt Nordenskiöld. Sthlm 1972. 202 sidor. Förlagsklotband. (#133284)150:-
Ljungdahl, Axel En flygofficers minnen.. Sthlm 1942. 202 sidor. Förlagsklotband med skyddsomslag. (#130687)150:-
Ljungdahl, Axel En flyofficers minnen.. Stockholm 1972. 199 sidor. Förlagsband med rivet skyddsomslag. Ett litet häfte bilagt av samme författare: Ett sätt att se på livet. Föredrag för Flygvapnets officerare. (#158503)175:-
Ljungström, Jan G. Den indelte soldaten - en presentation av soldatlivet förr.. Illustrerad. 1988. 64 sidor. Häftad. (#219604)100:-
LORENCEZ, GUILLAUME LATRILLE DE. Tankar om krig, och isynnerhet om franska revolutionskriget. Af G. Latrille, f. d. brigad-chef.. Öfversättning. Stockholm, Elmén och Granberg, 1815. 18,5x11,5 cm. 270 sidor. Samtida obetydligt nött halvfranskt band med dekorerad rygg. Liten fläck längst upp på titelbladet. Sista sidan något bruntonad. (#198725)400:-
Low, A.M. Tanks.. Second impression. London, Hutchinson & Co. no date. 135 pages + plates. Original cloth. No dust jacket. Spine bleeched. (#93122)250:-
Lundkvist, Sven Hovregementet under kriget i Tyskland 1630-1632.. Bakgrund och källmaterial. Illustr. Sth 1963. Sidorna 615-716. Häftad. Särtryck ur Kungl. Svea Livgardes historia III. (#15398)100:-
Lundström, Åge Flygvapnens insatser under det andra världskriget.. Från fälttåget i Polen till luftkriget i Medelhavet. Illustr. Sthlm 1941. 88 sidor. Häftad. (#130775)125:-
Lybeck, Otto Öresund i Nordens historia.. En marinpolitisk studie. Illustr. Malmö 1943. 348 sidor. Lite nött halvfranskt band. Stort format. (#15280)200:-
Lybeck, Otto Öresund i Nordens historia. En marinpolitisk studie.. Malmö, Allhems 1943. 29x22 cm. 348,(2) sidor + 32 planscher och faksimilbilagor. Helt skinnband med inre denteller och guldsnitt runtom. Med 100 textbilder. (#196103)400:-
Långström, C-E. Som det var och som det blev.. Riksdagens, försvarets och kyrkans roll för själavårdens utveckling inom försvarsmakten från beredskapstid till nutid. Själavårdens utveckling inom försvarsmakten 1937-1997. Akad. avh. Uppsala 1997. 307 sidor. Häftad. (#184054)175:-
Löfberg, Johannes Samuel De praecipuis in Suecia militae equestris mutationibus.Dissertatio academica. Del I. Respondent Johannes Conradus Schultz.. Uppsala, Reg. Acad. Typogr. 1845. (4),24 sidor. Liten 4:o. Samtida pressat klot. Vikmärken på främre pärmen. Ryggen obefintlig. Endast del 1 med Johannes Conradus Schultz (Johan Konrad Schultz) som respondent. (#196552)125:-
[Löwenborg, Carl Fredr.] Teckningar utur sjökrigsväsendet.. Stockholm 1845. (29,48 sidor. Häftad. Tagen ur band. (#221063)125:-
Mankell, J. Anteckningar rörande svenska regementernas historia.. Andra upplagan. Örebro 1866. (4), 386 sidor + 32 xylografiska färgtryck. Samtida halvfranskt band. Främre inre falsen lite nött. Ett par planscher med svaga lagerfläckar. Samtliga skyddspapper finns kvar. (#127585)2000:-
Mankell, J. Hvilket bör ändamålet vara med Stockholms befästande?. Några undersökningar Svenska folket tillegnade. 115 pp. Oskuren med tryckta orig.omslag. Reva i titelbladet. (#24625)295:-
Mankell, J. Öfversigt af svenska krigens och krigsinrättningarnes historia.. I: Hednatiden och medeltiden. Sthlm 1890. xiv, 578 en översiktskarta och 8 planer. Häftad med något nötta omslag. Saknar bakre omslag. Militärlitteratur-Föreningens förlag 61.1. (#179472)350:-
Mankell, J. Öfversigt af svenska krigens och krigsinrättningarnes historia.. II: Nyare tiden 1526-1611. Andra bandet, Krigshistoria 1592-1611. Sthlm 1897. (8), 332 + 4 planer. Häftad. Militärlitteratur-Föreningens förlag 61.4. (#179473)200:-
Mankell, J. Öfversigt af svenska krigens och krigsinrättningarnes historia.. II: Nyare tiden 1526-1611. Första bandet. Krigshistoria 1526-1592. Sthlm 1895. vi,190 sidor + 3 planer. Häftad. Militärlitteratur-Föreningens förlag 61.3. (#179474)200:-
Marinkalender 1946.. Årgång 9. Utgiven av Föreningen Sveriges flotta. Illustrerad. Sthlm 1945. 228 sidor. Original klotband. (#108002)100:-
Marinkalender 1975/76.. Årgång 38/39. Utgiven av Föreningen Sveriges flotta. Illustrerad. Sthlm 1975. 338 sidor. Original klotband. (#127105)75:-
Marinkalender 1979/80.. Årgång 42/43. Utgiven av Föreningen Sveriges flotta. Illustrerad. Sthlm 1979. 333 sidor. Original klotband. (#127106)75:-
Marinkalender 1982.. Årgång 44. Utgiven av Föreningen Sveriges flotta. Illustrerad. Sthlm 1981. 369 sidor. Original klotband. (#127107)75:-
Marinstaben 1884-1934. Minnesskrift utarbetad inom Marinstaben.. Illustrerad. Stockholm 1934. 249 sidor. Häftad. (#200122)200:- (bild)
McNab, Chris Military Vehicles.. Illustr. London 2004. 320 pages. Hardcover in dustjacket. (#164556)200:-
Meddelanden från Krigsarkivet VIII.. Sthlm 1981. 135 sidor. Original linneband. Innehåller i huvudsak krigsarkivets historia av Bertil Broomé. (#70186)135:-
Mettler, Eric Oberst Johannes Wieland 1791-1832.. Ein Baumeister am eidengenössischen Wehrwesen. Diss. Bern 1944. 274 pages. Softcover. Stamped. (#112377)125:-
Meyerhöffer, Alf Svensk krigsmakt vid rymd- och kärnvapenkrig.. Folkförsvarets förlag 1959. 172 sidor + annonser. Häftad. Lite fula omslag. Lite bläckförstrykningar. (#85225)100:-
Meyerson, Åke Läderkanonen från Tidö i Livrustkammaren.. Illustr. Sth 1938. 81 pp + XI planscher. Häftad. Fint ex. (#220644)150:-
Meyerson, Åke Läderkanonen från Tidö i Livrustkammaren.. Illustr. Sth 1938. 81 pp + XI planscher. Häftad. Nött rygg. (#15754)125:-
Meyerson, Åke Vapenindustrierna i Arboga. under äldre Vasatid. Illustr. Sth 1939. 255 sidor. Häftad. Dedikation. (#7001)400:-
Militärhistorisk tidskrift 1981- 1998.. Meddelanden från militärhistoriska avdelningen vid Kungl. Militärhögskolan. Lösa årgångar finns i lager. Pris per styck - (#205284)100:-
Militärkalendern 1914.. Nionde årgången. Illustrerad. Uppsala & Stockholm 1913. 260 sidor. Original skinnband. (#177799)175:-
Militärkalendern 1915.. Tionde årgången. Illustrerad. Uppsala & Stockholm 1914. 304 sidor. Original skinnband. (#177800)175:-
Militärkalendern 1916.. Elfte årgången. Illustrerad. Uppsala & Stockholm 1915. 239 sidor. Original pappband. (#126652)145:-
Militärkalendern 1916.. Elfte årgången. Illustrerad. Uppsala & Stockholm 1915. 239 sidor. Original skinnband. (#177802)175:-
Moberg, Gösta Främlingslegionen och dess land. Foto illustrerad. Stockholm 1952. 233 sidor. Häftad. (#214636)120:-
Nelsson, Bertil, Regementen och vapenbröder. Militärliv under ett halvt sekel 1940-1990.. Illustrerad. Probus, Stockholm 1995. 232 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Bibliofilupplaga i 599 exemplar signerad av författaren. (#206150)175:-
Neutrality and Defence: The Swedish Experience.. Revue Internationale d'Histoire Militaire no 57. Sth 1984. 216 pages. Soft covers. (#15732)160:-
Nevéus, Torgny Ett betryggande försvar.. Värnplikten och arméorganisationen i svensk politik 1880-1885. Aa Upps. 1965. 374 sidor. Häftad. (#3661)145:-
Nicolas, Nicholas Harris, A History of the Royal Navy, from the earliest times to the wars of French revolution.. London 1847. 2 engraved frontespieses, xxv,(1),469,(3) + viii,534 pages. Original decorated cloth. From the library of the Naval Officers Society in Stockholm. (#209778)950:- (bild)
Nilsson, Sven A. På väg mot militärstaten.. Krigsbefälets etablering i den äldre Vasatidens Sverige. Upps. 1989. 173 sidor. Häftad. (#9167)100:-
Norberg, Erik Guide to Military Archives.. Illustr. No place, no date (Sthlm 1989?). V, 200 pages. Original linen binding. (#87647)200:-
Nordens garnisonsstäder.. Slutrapport från ett forskningsprojekt. Red. Gunnar Artéus. Illustr. Sth 1997. 228 sidor. Häftad. (#39846)160:-
Nordenskjöld, C.R. Skall Sverige fortfarande bibehålla ett sjö-försvar.. Stockholm 1840. 32 sidor. Häftad. Tagen ur band. (#221066)100:-
[Nordenskjöld, G.] (enl. anteckning på titelbladet] Några ord om Sveriges sjöförsvar år 1844.. Stockholm 1845. 52 sidor. Häftad. Tagen ur band. (#221064)130:-
[Nordensköld, Carl], Jemförelse imellan sjöförsvar som seglar och sjöförsvar som ror.. Stockholm 1829. 91 sidor. Gråpappersomslag. (#205630)300:-
Nordensvan, C.O. Studier öfver Mainfälttåget 1866.. Med 7 kartor och 3 kizzer i texten. Militärlitteraturföreningen, Stockholm 1894. (6),234 sidor. Tillsammans med: Öfveramiralen, Frihette Pukes expedition till Västerbotten år 1809. Anteckningar af Ad Lindström. Med 6 bilagor och 5 kartor. Militärlitteratur-föreningen, Sthlm 1893. vi,139 sidor + kartor. Inbundna i ett samtida halvklotband. (#189367)300:-
Nordensvan, C.O. Utkast till organisation af Svenska armén jämte beräkningar.. SStockholm 1912. (4),80 sidor. Häftad. (#186548)100:-
Nordisk kultur XII B Vapen.. Illustr. Sth 1943. 203 sidor. Häftad. (#15753)350:-
Noreen, Erik Mellan öst och väst.. Svensk säkerhetspolitik 1945-1988. Illustr. Sthlm 1989. 116 sidor. Häftad. Namnteckning. (#96817)130:-
Norrlands försvar.. Årsskrift utgiven av Föreningen för Norrlands fasta försvar 1935. Illustrerad. Sthlm 1935. 149 sidor. Häftad. (#143384)120:-
Norrlandsträngen.. Fredrikshov - Ramsele mo 1893-1993. Illustrerad. Red. Bo Kjellander. Sollefteå 1993. 271 sidor. Original klotband. (#209279)150:-
Norrlandsträngen.. Fredrikshov - Ramsele mo 1893-1993. Illustrerad. Red. Bo Kjellander. Sollefteå 1993. 271 sidor. Original klotband. Tillskrift från Urban Staaff. (#179025)150:-
Nygren, Rolf Disciplin, kritikrätt och rättssäkerhet.. Studier kring militieombudsmannaämbetets (MO) doktrin- och tillkomsthistoria 1901-1915. Aa. Upps 1977. 256 sidor. Häftad. (#7966)100:-
Officer 1938.. En Karlbergskurs under fem årtionden. Illustr. Kristianstad 1983. 436 pp. Inb. (#15736)125:-
Officerskursen vid Kungl Krigsskolan 1934-1936.. Minnesskrift vid 50-årsjubileet 1986. Illustrerad. 166 sidor. Häftad. (#151667)130:-
Om Kungl. Jönköpings regementes förläggning.. Till Sveriges riksdagsmän från Tofteryds kommun enligt beslut å kommunalstämma. Tranås 1906.18 sidor. Häftad. Nyskick. (#178873)100:-
Ooi Kee Beng, Laotse Sacker, Henrik Friman. Wu Zis krigskonst... Försvarshögskolan 2001. 131 sidor. Förlagsband Skyddsomslag. (#206096)125:-
Oprustningens dynamik.. Forskning for fred. Temanummer ac Nordisk forum 35-36-37. Tidskrift for kritisk forskning. 1983. 342 sidor. Häftad. (#183223)140:-
Palme, Sven Ulric Stockholms krigshistoria.. Illustr. Sth 1964. 96 sidor. Pocket. (#15836)100:-
Pang. [Engström, Carl Christian] Sagan om Skandias Fjortonhuggare.. Stockholm 1901. 243 sidor. Häftad. Bra ex. (#189924)250:-
Petersen, Peter Munch, Haandbog i manöverne for kompagni og corps.. Christiania 1842. (4),232,xiv sidor + utvikbar plansch. Litet format. Samtida klotband. (#205243)450:- (bild)
Pirscher, M., Methode nouvelle et facile pour fortifier les Places, dans laquelle les ouvrages s'entre-défendent, & sont une longue résistance ā l'ennemi.. Berlin, Chrétien Frédéric Himbourg 1771. Engraved title. (16),80 pages + 5 folding plates. Uncut in original gray wrappers. Worn spine. (#205244)1200:- (bild)
Planting-Gyllenbåga, G.H.W. Norske krigare under svenska fanor.. Sthlm 1901. 64 sidor. Häftad. Nött rygg. (#87101)150:-
P.M. om Fält-tjenstens öfvande inom Fjerde Militär-Districtet.. Upprättad af dess Befälhafvare År 1836. Sthlm 1837. xii,231 sidor + 4 planscher. Litet format. I nyare pergamentband. (#149457)450:-
Polacksbacken.. En gammal lägerplats. Huvudred. Curt W. Helmfrid. Illustr. Upps. 1982. XII, 395 sidor. Inbunden. (#32112)250:-
Preston, Antony Destroyers.. Illustrated. London 1977. 224 pages. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#147957)200:-
Raab, Hugo Kort sammanfattning af de vigtigaste bestämmelserna. rörande Arméns organisation. Till ledning för undervisningen i militärskolorna. Sth 1870. 123 pp. (#15697)125:-
Ratouis, Paul, Les origines de l'academie d'équitation civile et de l'école d'équitation militaire de Saumur 1593 ā 1830.. Saumur, Paul Godet 1879. 87 pages. Half cloth. (#203718)150:-
Reglemente för Kongl. Flottan. Sjötjänstgöringen.. Stockholm 1875. (8),237,(3),141,(7),115,(1) sidor + inklistrade lappar med ändingar. Nägot nött halvfranskt band. Ryggtitel: Reglemente för Kongl. Flottan 3. (#205328)350:-
Reglemete för Kongl. Flottan. Sjötjenstgöringen. Stockholm 1875. (8),237,141. Stockholm 1875. (8),237,141(2),115,(1) sidor + div. blanka blad och extra insatta blad samt en hel del inklistrade tryckta lappar med rättelser och ändringar. I ett något nött samtida skinnryggsband. (#190728)350:-
Rehnberg, Mats Vad skall vi göra med de blanka gevär.. Femton kapitel ur soldaternas liv. Nordiska Museet 1967. 316 sidor. Häftad. Dedikation. (#201863)135:-
Rehnberg, Mats Vad skall vi göra med de blanka gevär.. Femton kapitel ur soldaternas liv. Nordiska Museet 1967. 316 sidor. Häftad. Dedikation. (#185229)150:-
Reutersvärd, Knut Kadettlif på Karlberg för 50 år sedan.. Illustrerad. Stockholm 1908. 152 sidor. Halvklotband. (#186376)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire.. Tables et index (1939-1990). Bruxelles 1991. 156 pages. Softcover. (#127951)140:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 37:1-3.. Paris 1976-77. 89 + 81 + 103 pages + tables. Softcovers. 3 parts. (#127957)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 38.. Tokyo 1978. 247 pages. Softcover. (#127931)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 39.. Illustr. Rome 1978. 332 pages. Softcover. (#127933)160:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 41.. Paris 1979. 280 pages. Softcover. (#127938)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 42.. Tel Aviv 1979. 223 pages. Softcover. (#127939)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 43.. Illustr. Potsdam 1979. 296 pages. Softcover. (#127940)160:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 45.. Vienne 1980. 200 pages. Softcover. (#127942)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 46.. Ankara 1980. 298 pages. Softcover. (#127944)160:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 47.. Bucarest 1980. 212 pages. Softcover. (#127945)150:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 51.. Ottawa 1982. 355 pages. Softcover. (#127949)160:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 69.. Washington, DC 1990. 449 pages. Softcover. (#127950)175:-
Revue Internationale d'Histoire Militaire 77.. Bucarest 1992. 264 pages. Softcover. (#127955)150:-
[Ribbing] Krigshistoriska studier.. Tillägnade Olof Ribbing av vänner och medarbetare vid Försvarsstabens krigshistoriska avdelning. Illustrerad. Sthlm 1950. 144 sidor. Häftad. (#138780)170:-
Richardson, Jacob (kompilator) Historisk Grundelig Inledning til Krigs-Wetenskap,. Likmätigt the Grundsatser, och Inrätningar, Som faststälte, och i acht tagne äro Af the Största Generaler, och Ingenieurer i Europa: Med Anmärckningar, Och tilhörig Kopparstycken På Swänska framstäld af J.R. (Jacob Richardson) Första Dehlen. Stockholm 1738. (16),388,(12) sidor. + 24 inklistrade planscher. 4:o. Samtida skinnband, något lite nött. Del I av III. (#13912)2500:-
Ridderstad, Wilhelm La Nouvelle Caserne de la Garde de Svea.. Sthlm 1891. 52 sidor + 20 helsidesillustr. + 6 utvikbara planritningar. Dekorerat originalklotband. Bandet något nött och ganska löst i bindningen. Inlagan med fuktfläck i texten. Med dedikation från författaren till R. Hamilton. (#15823)350:-
Rietz, Birger En gammal Wendists anteckningar och minnen.. Illustr. Malmö 1936. 416 sidor. Häftad. (#15319)125:-
Rocolle, Pierre Paul Franįois Marie 2000 ans de fortification franįaise I-II.. I. [Texte]. II. Croquis, Bibliographie, Index. Charles-Lavauzelle 1973. 365 + 262 pages. 4:o. Softcovers. 2 vols. in slip-case. (#108673)1500:-
Rodman, Capt. T.J. Reports of Experiments on the Properties of Metals for Cannon, and the Qualities of Cannon Powder; with an Account of the Fabrication and Trial of a 15-inch Gun.. Boston, Charles H. Crosby 1861. xii,308,(2) pages + 60 plates. 4:o. Original decorated cloth with a yellow and blue strip of paper glued around it. Inscribed: Capt. Odelatierna, Royal Swedish Navy Compliments Clifton Comly(?) Luit. of Ordnance U.S.A. Book-plate and stamp. From the library of Swedish Naval Officers Society in Stockholm. (#210081)1400:- (bild)
Rosell Lennart (red), Kungl. Jämtlands Fältjägarregementes historia.. Östersund Wisenska Bokhandelns Förlag 1966. Stor 8:o 580 sidor. Illustrerad. Förlagsband. Främre omslag medbundet. (#192045)300:-
[Roskvist, Herman] Kavalleristminnen.. Av f. värnpliktige livdragonen n:r 64/1896. Sthlm 1961. 80 sidor. Häftad. (#96868)100:-
Rullor öfver svenska krigsmagten till lands och sjös. innefattande officerare, civilmilitär personal af officers värdighet och civilpersonal jemte utdrag ur Norges statskalender rörande arméen och marinen 1885. Sth 1885. 268 pp. Nött ex. (#12830)85:-
Rundberg, Arvid Upp periskop.. En bok om det svenska ubåtsvapnet. Illustrerad. Sthlm 1963. 108 sidor. Original pappband. (#133931)150:-
Rüstow, W. Strategie und Taktik der neuesten Zeit I-III. Ergänzungen zu des Verfassers strategischen und taktischen Schriften.. Zum Selbststudium und für den Unterricht an Militärschulen in erläuterten Beispielen aus der neuesten Kriegsgeschichte. Mit Plänen und Croquis. Zürich 1872-74. viii,454,(2) + 1-350,(2),351-509,(1) + 513,(1) pages + 12 folding maps. Slightly worn half leather. 3 volumes. (#199550)2000:-
[Röök, Carl Fredrik von,] Nouveau systeme de la defense des places fortes, et un raisonnement sur la fortification irreguliere.. Avec huit plans en taille douce. Berlin & Stralsound Chez Gottl. Aug. Lange 1766. (2),86 pages + 8 folding engraved plates. 8:vo. Contemporary green hard paper boards. Interior and plates very clean. (#214705)2500:- (bild)
Sahlén, Gösta & Linnell, Carl-Gustaf Motstånd mot stormakt.. Fakta kontra slagord i försvarsfrågan. Sthlm 1950. 212 sidor. Häftad. (#130733)120:-
Sakliga uttalanden i försvarsfrågan.. Sjömilitära myndigheters, Kungl. Kommerskollegii samt vissa andra institutioers yttranden i sammandrag över 1930 års försvarskommissions betänkande. Sthlm 1936. 139 sidor. Häftad. (#101109)145:-
Samling af gällande författningar. rörande arméen, dess styrelse och förvaltning. I. Titeln: Arméens Styrelse. Utg. C.D. Forsberg & G.M. Stiernswärd. Sth 1845. (#15834)85:-
Sammelband Kavallerie (Cavallerie).. 1. v. Colomb, Betrachtungen über die Führung der Cavallerie. Berlin 1866. 43 pages. 2. Reiter-Gedanken. München 1867. 46 pages. 3. Reiter-Gedanken. I Fortsetzung. München 1868. 50 pages. 4. Ueber die Thätigkeit und Verwendung der Cavallerie im Feldzuge 1866 in Böhmen und am Main. Berlin 1870. 96 pages. 5. Zur Taktik der Kavallerie. Betrachtungen von L.W. Wien 1869. (8),68 pages. 6. Die Kavalleriefrage in Süddeutschland. Material zur Bildung eines selbständigen Urtheils über diese Frage. Herausgegeben von einem süddeutschen Fachmann. Stuttgart 1870. iv,42 pages. 7. Das Feuergesecht der Kavallerie. Ansichten eines alten Kavalleristen mit Rücksicht auf die neuere Kriegführung. München 1977. 31 pages. Bound togeteher in half cloth. 1 volume. (#203712)500:-
Sancha, Sheila The Castle Story.. Illustrated. Penguin 1981. 224 pages. Paper back. (#217246)130:-
Sandström, Anders Pansarfartyg åt Sveriges flotta. En studie om flottan och och striden om F-båten 1906-1909.. Illustrerad. Sjöhistoriska museet, Stockholm 1984. 236 sidor. Förlagsband. (#20735)150:-
[Schmidt, Johann Gottlieb]? Kurtze Abbildung derer beym Krieges-Wesen in der Fortification und der Artillerie vorkommenden Sachen. Nebst einer Nachricht von der durch den berühmten Franciscaner-Mönch D. Barthold Schwartz geschehenen Erfindung des Schiess-Pulvers.. Berljn (Berlin) 1750. 1 blank, engraved frontespiece, 8 text leafs incl. engraved title, plate I-XII + portrait of Barthold Schwartz (compl.) Bound in later full leather binding. Interior very clean, no foxing, no name, nothing. Printer not stated. (#209231)4500:- (bild)
Schüttel, Lothar Fallskärmstrupper och luftinfanteri.. Sthlm 1938. 74 sidor. Häftad. (#130667)100:-
Serrano, Rafael Garcia Diccionario para un Macuto.. Segunda ediciķn. Madrid 1966. xxiii,812 pages + plates. Original cloth. Dust jacket. (#200247)200:- (bild)
Sjätacktik för arméens-flotta.. Stockholm, Kongl. Tryckeriet 1795. (4),70 sidor + 116 graverade illustrationer på 39 planscher. Blått pappband med något nött rygg. Tillskrift till och exlibris Sjöofficers-Sällskapet i Stockholm. (#203637)500:-
Sjöberg, Alfred Underdånigt förslag till inkvarteringsordning för arméns personal.. På grund af Kungl. Maj:ts den 26. februari 1904 gifna nåd. uppdrag. Sthlm 1904. 50 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#109404)150:-
Skytte, Johan En oration om the swenskas och göthers första vrsprung och mandom i krig, hållen på latin vti then widtberömda academien i Marpurg vti Heszen åhr 1599.. På swenska utgången år effter C.B. 1604. Å nyo uplagd och af trycket itgången i Norkiöping 1724 (Broocman). (2),76 sidor. Liten 8:vo. Tagen ur band, skuren, utan omslag. Titelbladet med bortriven namnteckning längst ner med förlust av tryckåret. Ytterligare en namnteckning finns, svårläst. (#208419)2500:-
Skärgårdsflottan. Uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824.. Red. Hans Norman. Illustrerad. Lund 2000. 414 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Blyertsunderstrykningar. (#206897)150:-
Skärgårdsflottan. Uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824.. Red. Hans Norman. Illustrerad. Lund 2000. 414 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation från en av medförfattarna. (#54118)200:-
Smith, G.A. Truppofficeren.. Några anteckningar. Sthlm 1923. 208 sidor. Häftad. Genomgående fläck i nedre hörnet. (#124840)80:-
Soldatinstruktion för infanteriet.. Fastställd 1938. Illustrerad. Sthlm 1940. 348 sidor. Häftad. (#201921)125:-
SOU 1939:43 Betänkande med utredning och förslag angående rekryteringen av försvarsväsendets officerskårer m.m.. Avgivet av Försvarsdepartementet tillkallade utredningsmän. Sthlm 1939. 283 sidor. Häftad. (#189156)150:-
SOU 1940:38 Betänkande och förslag angående värntjänstutbildning för skolungdom.. Avgivna av värntjänstutbildnings-sakkunniga. Illustrerad. Sthlm 1940. 158 sidor. Häftad. Lite blyertsförstrykningar. (#176015)150:-
SOU 2002:87 Rikets säkerhet och den personliga integriteten. De svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet sedan år 1945.. Betänkande av Säkerhetstjänstkommissionen. Stockholm 2002. 648 sidor. Häftad. Fint ex. (#218903)225:-
Sprengtporten, J.W. Om Stockholms befästande.. Sthlm 1860. 15 sidor. Häftad utan omslag. Lagerfläckat ex. (#124030)120:-
Staaff, Karl Tal i försvarsfrågan. Hållet i Karlskrona den 21 december 1913.. Stockholm 1913. 49,(1) sidor + tryckta omslag. Klammerhäftad. Understrykningar t.o.m. sidan 7. Omslaget mörknade i kanterna. Liten namnteckning på främre omslaget. (#198743)100:-
Stadganden rörande Calmar Regemente.. (Omslagstitel). Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten wid Indelta Infanteri-regemente. Andra Afdelningen. 14:de Artikeln. Calmar Regemente. Sthlm 1844. 40 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Så när som på smärre fuktfläck i marginalen, ett som nytt ex. (#94512)175:-
Starck, Magnus Allmän sjökrigshistoria 1930-1945 1-2.. Marinlitteraturföreningen 1971-72. 388 + 540 sidor + planscher. Original klotband med skyddsomslag. 2 volymer. (#214976)350:-
Starck, Magnus Allmän sjökrigshistoria 1930-1945 1-2.. Marinlitteraturföreningen 1971-72. 388 + 540 sidor + planscher. Original klotband utan skyddsomslag. 2 volymer. (#85216)325:-
Stewart, Graeme Tysta hjältar.. Sthlm 1997. 206 sidor + planscher. Förlagsband i skyddsomslag. "En dokumentär om SAS-styrkan ..." (#110396)160:-
Stierneman, Olof von Suplement a l'ouvrage intitulé: Essai sur l'application de la disįipline-militaire des anciens grecs et romains ā notre tems d'aujourdhui, sélon la nature des armes ā feu en usage presentément.. Stockholm, Laurents Kumblin 1774. (4),83,(1) sidor. Häftad. i marmorerat appersomslag. Utkom samma år i en upplaga med 152 sidor och 2 utvikbara planer. (#201144)350:-
Stiernswärd, G.M. Handbok för militärer.. Innehållande samling af gällande författningar för arméen. XV titeln Permitteringen. Stockholm 1844. (4),32,(4) sidor. Oskuren, häftad i tryckta originalomslag. (#186438)125:-
Strandberg, Roland Sjöman, legionär, legosoldat. Svensk soldat i fem krig, från Jugoslavien till Irak.. Illustrerad. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2016. 272 sidor + kartor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#201765)150:-
Strauss, Barry S. & Ober, Joshia The Anatomy of Error. Ancient Military Disasters and Their Lessons for Modern Strategists.. St. Martin's Press, New York 1990. xi,(5),272 pages. Original cloth. Dust jacket. Very fine. (#214273)160:-
Struensee, Karl August Anfangsgründe der Kriegsbaukunst. Erster Theil, so von der Befestigungskunst im Felde handelt.. Zweyte Auflage, Liegnitz und Leipzig 1786. viii,(16),400,(16) pages + 41 plates. Contemporary half leather. Interior clean, no foxing. (#216166)1000:- (bild)
Strömbäck, Stig (red.) Försvar för frihet och fred. Alla folks frihet - Hela världens fred. Svensk säkerhetspolitik och lokalförsvar. Tillbakablick - Framtid. Allmänna försvarsföreningens 100-årsjubileum.. Illustrerad. 1990. 372 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#214964)150:-
Ståhl, Lorentz Handbok i Fältbefästnings-Konsten för Officerare vid alla vapen.. Stoclholm 1829. (4),v,(1),203,(1) sidor + 8 utvikbara planscher, varav en med heva till hälften och en helt ituriven, båda utan bildförlust. Samtida enkelt skinnryggsband. (#190166)400:-
Stålhane, H. m.fl. Världskrigets lärdomar och svenska armén.. Stockholm 1916. 182 sidor. Med bevarade omslag i klotband. (#199335)150:-
Sundberg, Ulf Svenska krig 1521 - 1814.. Stockholm 1998. 457 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#218599)200:-
Svea trängregemente.. Studier kring trängförbandet i Linköping. Bidrag av B. Kjellander, G. Göransson m.fl. Illustr. Sth 1985. 318 sidor. Original klotband. (#15692)200:-
Svenska arméns rulla. innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteställning och civilpersonal samt utdrag ur svenska marinens rulla m.m. 1910. Sthlm 1910. 394 sidor. Hårda pärmar. Fuktfläck i nedre marginalen. Sidorna 295 - 322 med uniformsavbildningar. (#134140)175:-
Svenska arméns rulla. innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteställning och civilpersonal samt utdrag ur svenska marinens rulla m.m. 1926. Sth 1926. 530 pp. Hårda pärmar. (#12833)150:-
Svenska arméns rulla innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteställning och civilpersonal samt utdrag ur svenska marinens rulla 1910.. Sthlm 1910. 394 sidor. Klotrygg med papp-pärmar. (#107172)150:-
Svenska artilleriet förr och nu.. En överblick sammanställd och utgiven genom Artilleri-tidskrift. Red. I. Thorson. Illustrerad. Stockholm 1944. 288 sidor + kartblad. Klotband. (#15332)150:-
Svenska flottans historia. Alfabetiskt register.. Malmö 1949. 84 sidor. Stort format. Blått original halvfranskt band. Endast registret. (#204891)200:-
Svenska flottans historia I:2. Från Kalmarkrigets utbrott till Karl XI:s envälde.. Malmö 1945. Sidorna 200-533. 4:o. Original halvfranskt band med skyddsomslag. (#202627)450:-
Svenska försvarsväsendets rulla 1947.. Omfattande armén m.m. Sth 1947. 811 sidor. Original klotryggsband. (#126650)150:-
Svenska försvarsväsendets rulla 1968.. Utarbetad inom försvarsdepartementet. Sthlm 1968. 894 sidor. Original klotryggsband. (#150382)150:-
SVENSKA KRIGSMANNASÄLLSKAPETS HANDLINGAR för år 1801 (samt) SVENSKA KRIGSMANNASÄLLSKAPETS HANDLINGAR för år 1802.. Andra upplagan, Stockholm, Carl Delén, 1810-12. 187 + (2),192 sidor + utvikbar tabell. Inbundna i ett något nött halvfranskt band. Stämplar. (#197894)350:-
Svenska marinens rulla 1913.. Innefattande officerare, civilmilitär personal med officers värdighet och civil personal Sthlm 1913. 124 sidor. Halvfranskt band. Interfolierad och försedd med många rättelser och tillägg. Har tillhört Sjöofficerssällskapet i Stockholm. (#189606)250:-
Svenska marinens rulla 1915.. Innefattande officerare, civilmilitär personal med officers värdighet och civil personal Sthlm 1915. 138 sidor. Halvfranskt band. Interfolierad och försedd med många rättelser och tillägg. Har tillhört Sjöofficerssällskapet i Stockholm. (#189607)250:-
Svenska marinens rulla 1930.. Innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteklass och civil personal samt utdrag ur Svenska flygvapnets Rulla. Sthlm 1929. 184 sidor. Helt skinnband med superexlibris. Har tillhört Sjöofficerssällskapet i Stockholm. (#25269)200:-
Svenska marinens rulla 1932.. Innefattande officerare, civilmilitär personal av officers tjänsteklass och civil personal samt utdrag ur Svenska flygvapnets Rulla. Sthlm 1931. 172 sidor. Helt skinnband med superexlibris. Har tillhört Sjöofficerssällskapet i Stockholm. (#190711)200:-
Svenska slagfält. Av Lars Ericson m.fl. Illustrerad. Sthlm 2004. 456 sidor. Förlagsband. (#177835)275:-
Svensk soldat. Skildringar från medeltiden till våra dagar jämte samtida bilder.. Illustrerad. Stockhom 1943. 191 sidor. Original pappband. (#15843)120:-
Sveriges försvar enligt 1942 års femårsplan.. Sthlm 1942. 163 sidor. Häftad. (#130806)100:-
Sveriges försvar enligt 1942 års femårsplan.. Sthlm 1942. 163 sidor. Häftad. Främre omslaget delvis loss. (#140483)75:-
Södermanlands regemente.. Historier. Sammanställda av Evert Wahlberg. Strängnäs 1994. 100 sidor. Häftad. (#103303)100:-
Taube, Gurli Svensk regementshistorisk bibliografi.. Upps. 1949. 128 pp. Häftad. Osprättad. (#21050)200:-
The Swedish Armed Forces and Foreign Influences 1870-1945.. Ed. Göran Rystad. Sthlm 1992. 95 pages. Softcover. (#64780)110:-
The Swedish Armed Forces and Foreign Influences 1870-1945.. Editor Göran Rystad. Militärhistoriska förlaget 1992. 95 sidor. Häftad. (#85624)140:-
Tingsten, Lars Huvuddragen av medeltidens samt nya och nyare tidens krigskonst.. Sthlm 1928. 300 sidor. Häftad. (#58419)140:-
Tingsten, Lars Hågkomster.. Sthlm 1938. 404 sidor + planscher. Häftad. (#91640)145:-
Tiselius, Elias Hugo Raab.. Banbrytaren för vår värnpliktsarmé. Sth 1953. 154 sid. Häftad. (#57815)110:-
Tjenste- och meritrulla öfver svenskka flottans officerskår den 1 april 1886.. Upprättad af Kongl. Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition. Stockholm 1886. (4),254 sidor. Liggande 4:o. Något nött original klotband med skinnrygg. Blått och gult band klistrat över pärmarna. Stämpel. (#203682)250:-
Tommaselli, Mario (editor) Masserie fortificate del Materano.. Illustrated. Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania. Roma 1986. 219 pages. Folio. Original cloth. Dust jacket, Very fine. Heavy item, expect extra shipping charges. (#214298)275:-
Toy, Sidney Castles. Their Contruction and History.. Illustrated. Dover publ. New York 1985. xiv,241 pages. Paper back. (#217245)140:-
Tränghistoria under 1900-talet, 1.. 2001. Stort format. Häftad. (#130987)150:-
Tränghistoria under 1900-talet, 3.. 1999. Stort format. Häftad. (#130994)150:-
Trängtrupperna 100 år.. 1885-1985. Illustrerad. Militärhistoriska Förlaget 1984. 224 sid. Förlagets klotband. (#36764)125:-
Törnquist, Leif m.fl. Svenska borgar och fästningar. En militärhistorisk reseguide.. Illustrerad. Fotograf: Malin Gezelius. Svenskt militärhistoriskt bibliotek 2007. 368 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#212331)200:-
Törnqvist, Nils Den militära terminologin i svenskan. Dess ursprung och ålder.. Lund 1969. 196 sidor. Original klotband. (#5651)150:-
Ulfving, Lars, Den stora maskeraden. Sovjetrysk militär vilseledning.. Stockholm 2000. 110 sidor. Häftad. (#206101)100:-
Underdånigt förslag till förbättrad härordning,. utarbetadt inom Generalstaben enligt nådig befallning den 25. juni 1892. Sthlm 1892. xii, 350 sidor + karta. Klotband. Försättsblad saknas. (#135455)250:-
Underdånigt yttrande. öfver inom Generalstaben utarbetadt Förslag till Grunder för ny Härordning, afgifvet den 14. April 1874 af dertill i nåder förordnade komiterade. Sth 1874. 88 + XXXIII pp + bilagor samt utvikbar karta. Söndrigt ex. (#15833)85:-
Utdrag ur svenska försvarsväsendets rulla 1955. omfattande armén m.m. Sth 1955. 874 pp. Inb. (#12842)125:-
Utkast til en Historia om Kongl. Södermanlands Regemente.. I. - V. Stycket (av 6) Stockholm Brodin & Carlbohm 1786-92. (12),82,(2) + (2),146 + (2),132 + (2),142 + (2),212 sidor. 5 oskurna häften i gråpappersomslag varav ett skadat. Lite blyertsunderstrykningar av Arne Stade. (#179884)1750:-
Utkast til en Historia om Kongl. Södermanlands Regemente.. IV. Stycket (av 6) Stockholm Carlbohm 1791. (2),142 sidor. Oskuren i gråpappersomslag. Del 4 av 6, behandlar tiden 1662-1697. (#181333)350:-
Wahlgren, Åke Kriget till lands.. Illustrerad. Sthlm 1946. 154 sidor. Häftad. (#130802)110:-
Wallengren, Orvar Krig eller fred?. Sthlm 1932. 245 sidor. Häftad. (#132859)110:-
van Bergh, Hendrik Genosse Feind.. Unveröffentlichte Dokumente über dei Rote Armee. Bonn 1962. 156 pages + plates. Soft covers. (#95052)120:-
Warner, Oliver Berömda sjöslag.. Illustrerad. Forums färgpocket 1973. 160 sidor. Pocket. (#34525)100:-
Wavell, Archibald Fältherrekonst.. Högre befälhavares egenskaper. Sthlm 1941. 59 sidor. Häftad. (#130674)110:-
Vegesack, Bor von, Se framåt!. Illustrerad. Stockholm 1948. 134 sidor. Klotband. Stämplar. (#206095)140:-
Wendes regemente 1813.. Minnesskrift, utgifven af officerskåren 1913. Illustr. Göteborg 1913. 96 sidor. Stort format. Häftad. (#12816)150:-
Wennström, Thorsten Kungl. Krigsakademien och Kungl. Krigshögskolan åren 1792-1935.. Personhistoriska uppgifter. Illustrerad. Sthlm 1936. 373 sidor. Original linneband. (#131047)250:-
Verdy du Vernois, J.v. Studien über Felddienst auf Grund der Felddienst-Ordnung vom 23. Mai 1887.. Zweite Auflage, Berlin 1887- vi,98 + (4),72 pages + folding map and 3 plates. Half cloth. Theil III:1-2 der "Studien über Truppenführung". (#203716)250:-
Widén, Albin Underbefälets historia.. Minnesskrift. Illustr. Sth 1938. 416 sidor. Häftad. (#15724)125:-
Wijkander, Th. Öfversigt af svenska militär-förvaltningen.. Jemte grunddragen af den norrska, i hvad som rörere krigsmakten till lands, på nådigste befallning utarbetad. Sth 1861. 268 sidor + 2 utvikbara bilagor. Halvfranskt band. Interfolierad med blanka blad med en hel del gamla anteckningar. (#13814)350:-
Wijkander, Th. Öfversigt af svenska militär-förvaltningen.. Jemte grunddragen af den norrska, i hvad som rörere krigsmakten till lands, på nådigste befallning utarbetad. Stockholm 1861. 268 sidor + 2 utvikbara bilagor. Halvklotband. (#201064)300:-
Viklund, Daniel Neutralitetsdebatten. Tro, vetande och illusioner.. Stockholm 1089. 280 sidor. Limhäftad. Namnteckning. (#208001)140:-
Wilson, Charles (Lord Moran) Modets anatomi.. Sthlm 1958. 206 sidor. Häftad. (#130672)140:-
Wilson, H.W. Ironclads in action. A sketch of naval warfare from 1855 to 1895 with some account of the development of the battleship in England. I-II.. Third edition, London 1896. XXXVI,358 pages + 36 plates and XVI,374 pages + 40 plates. Original blue decorated cloth. 2 volumes. Former owners name on half-title. Book-plate. (#193516)850:-
WINBERG,TORSTEN Södra Skåningarna 1811-1949.. Malmö, Allhem,1950. 26x18 cm, 490,(2) sidor + planscher varav några utvikbara. Häftad. Förlagsny. (#197452)200:-
von der Boeck Die Heere und Flotten der Gegenwart. Band 1: Deutschland. Das Heer. Illustrated. Dritte Ausgabe, Berlin, Alfred Schall do date (1906?). xvi,(2),414 pages + colour plates. Original decorated cloth. (#217129)450:- (bild)
von Kartaschew, Kenneth Frihetstidens Fästningskommissioner.. Citerade, sammanställda och kommenterade. På uppdrag av Fortifikationsförvaltningen. Illustrerad. Utan år (ca. 1990). 332 sidor. Stort, liggande format. Original pappband. (#109254)200:-
von Paykull, L.G. Anteckningar om Sveriges försvarsväsende,. i anledning af sednaste framställda olika arméorganisations-förslag. Göteborg 1871. 80 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Fint ex. (#124336)175:-
Vårt försvar 1912.. Tidskrift utgifven af Allmänna försvarsföreningen och Föreningen för befrämjande af Norrlands fasta försvar. Illustrerad. 159 sidor. Häftad. (#69369)100:-
Vårt försvar 1914.. Tidskrift utgifven af Allmänna försvarsföreningen och Föreningen för befrämjande af Norrlands fasta försvar. Illustrerad. 192 sidor. Häftad. Övre och nedre delen av ryggen skadade. (#127152)75:-
Zachariae, G.H.R. Artilleriets anbringelse ombord.. Tryckt från handskrift utan ort och år. Sid. 151 - 242 + planscher, en del utvikbara. Stort format. Dedikation från författaren till C.G.(?) von Otter. Dekorerat klotband. Saertryk af et Afsnit i Foredrag over Söartilleri for Officerskolens aeldste Klasse. (#201839)700:-
Zuckerman, Solly Scientists and War.. The impact of science on military and civil affairs. London 1966. 177 pages. original cloth. No jacket. (#187562)145:-
Åsard, Birger Generalmajor Anders Fredrik Centervall.. Kustartilleriets skapare. Illustr. Sth 1962. 234 pp. (#29940)125:-
Åstrand, John Huvuddragen av krigsförplägnadstjänstens utveckling.. Sthlm 1927. 274 sidor. Häftad. (#130798)140:-
[Öhrström, Carl Frans Edvard] Om Sveriges försvar, belysning af herr J. Mankells skrft: Kan Sverige fördvara sin sjelfständighet? Af E.Ö.. Stockholm 1872. 46 sidor. Häftad med tryckta omslag. Namnteckning: Claes Grill. (#221070)125:-
Örlogsflottan i bild och ord.. Red. M. Östberg och T. Sahlin. Illustr. Sthlm 1934. 80 sidor. Häftad. Fint ex. (#101124)200:-
Örlogsliv.. Minnen från ungdomsresor med svenska flottans segelfartyg och de första officersåren i Karlskrona 1885-1896. Illustr. Sthlm 1943. 311 sidor + färgplanscher. 4:o. Originallinneband. (#106014)350:-
Örnberg, Arthur Sjökrigets medel och mål på grundval av världskrigets erfarenheter.. Sthlm 1925. 157 sidor. Häftad. Militärlitteraturföreningen 143. (#101326)100:-
Österman, Hugo Frihet och försvar.. Ett kvarts sekel ur mitt liv. Sthlm 1967. 224 sidor + karta. Originalklotband. (#49238)115:-
Östra underofficersföreningen. Minnesskrift 1928 - 1938.. Porträttgalleri, biografiska uppgifter, historik m.m. Stockholm 1938. 236 sidor. Original pappband med klotrygg. (#204714)200:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page