Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

af Klintberg, Bengt Namnen i almanackan.. Stockholm 2001. 453 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#202825)125:-
Aktuella frågor inom ortnamnsvården.. Handlingar från DOVA:s och Göteborgs universitets symposium ... 1988. Gbg 1989. 181 sidor. Häftad. (#6066)85:-
Alfvegren, Lars Gotland i blickpunkten.. En kritisk överblick över nyare litteratur om gotländska ortnamn. Upps. 1961. 88 sidor. Häftad. (#6067)100:-
Alfvegren, Lars r-genitiv och are-komposition.. Formhistorisk undersökning på grundval av svenska dialekter och ortnamn. Aa Upps. 1958. 222 pp. + 8 kartor. (#5305)95:-
Andersson - Studia onomastica.. Festskrift till Thorsten Andersson 23 februari 1989. Sth 1989. 456 sidor. Häftad. (#20170)125:-
Andersson, Rut Boström Folkliga fågelnamn.. Artnamn för beckasinfåglar i nordiska språk. Aa Upps. 1996. 408 sidor + 8 planschsidor. Häftad. (#17921)125:-
Andersson, Thorsten Det nordiska projektet Ortnamn och samhälle.. Upps. 1977. 17 sidor. Häfte. (#6070)35:-
Andersson, Thorsten Namn i Norden och det forna Europa.. Valda artiklar utgivna med anledning av Thorsten Anderssons sextioårsdag 23 februari 1989. Med en bibliografi över Thorsten Anderssons publicerade skrifter av Margarete Andersson-Schmitt. Uppsala 1989. 204 sidor. Häftad. (#20171)125:-
Andersson, Thorsten (Herausg.) Probleme der Namenbildung. Rekonstruktion von Eigennamen und der ihnen zugrundeliegenden Appellative.. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 1.-4. September 1986. Uppsala 1988. 200 pages. Soft covers. (#6308)125:-
Axnäs, Karl Slavisch-baltisches in altnordischen Beinamen.. Upps. 1937. 130 pages. Soft covers. (#6076)150:-
Bebyggelsers og bebyggelsenavnes alder.. Nornas niende symposium i København 1982. Red. Vibeke Dalberg m.fl. Uppsala 1984. 340 sidor. Häftad. NORNA-rapporter 26. (#132204)150:-
Behövs en ortnamnslag?. Handlingar från ett symposium i Uppsala den 20 april 1994. Red. Eva Brylla. Upps. 1995. 48 sidor. Häfte. Stämpl. (#22269)50:-
Benckert, Karl-Axel Namn på jorden.. Geografiska namn och deras betydelse. Illustrerad. Stockholm 1992. 223 sidor. Förlagsband. (#151456)140:-
Bergström, J.G.L. De nominibus Sudermanniæ annotationes .... Diss. Hedemoræ 1873. 29 pages. Pamphlet. (#18126)100:-
Bestman, Fritz, Die Lautliche Gestaltung englischer Ortsnamen im Altfranzösischen und Anglonormannischen.. Paris, Deoz 1938. xxxii,215 pages. Soft covers. Reinforced spine and ink-text on front cover. (#205952)170:-
Binamn och släktnamn.. Avgränsning och ursprung. Föredragsmanuskript 2. NORNA:s tredje symposium i Uppsala 27-28 april 1974. Red. T. Andersson. Upps. 1974. 90 sidor. A4. Stencil. Häftad. (#9584)100:-
Binamn och släktnamn.. Avgränsning och ursprung. Handlingar från NORNA:s tredje symposium i Uppsala 27-28 april 1974. Red. T. Andersson. Upps. 1975. 136 sidor. Häftad. (#6079)120:-
Blandade namnstudier.. Utgiven under medverkan av Elin Forsberg. Uppsala 2007. 94 sidor. Häftad. Namn och samhälle 19. (#139886)110:-
Blomqvist, Marianne Dagens namn.. U.o. 2002. 303 sidor. Inbunden. (#60256)150:-
Brevner, Erik Sydöstra Närkes sjönamn.. Sjönamnen i Askers, Sköllersta och Kumla härader. Illustr. Aa Lund (Upps.) 1942. XIX, 296 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#6080)125:-
Brevner, Erik Sydöstra Närkes sjönamn.. Sjönamnen i Askers, Sköllersta och Kumla härader. Illustr. Aa Lund (Upps.) 1942. XIX, 296 sidor + utvikbar karta. Klotryggsband. (#6082)160:-
Brieskorn, Roland Bidrag till den svenska namnhistorien I-II.. I. Borgerliga sammansatta familjenamn. II. Medeltida tillnamn. Uppsala 1912-15. 180 + 128 sidor. 2 häften. (#44853)190:-
Bruhn, Erik Ägonamn i Rönnebergs härad I.. (Allt som utkom) Lund 1931. 232 sidor. Enkelt klotryggsband. (#130288)160:-
Bruhn, Erik Ägonamn i Rönnebergs härad I.. (Allt som utkom) Lund 1931. 232 sidor. Häftad. (#6085)125:-
Brylla, Eva Singular ortnamnsböjning i fornsvenskan.. Starkt böjda namn med utgångspunkt från sörmländskt material. Aa Upps. 1987. 224 sidor. Häftad. (#4946)125:-
Brylla, Eva och Strandberg, Svantre (red.) Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg.. Uppsala 2008. xvi, 210 sidor. Häftad. Namn och samhälle 21. (#211921)150:-
Brylla, Eva (red.) Namnlängdsboken. Historien bakom namnen i almanackan.. Norstedt 2000. 155 sidor. Förlagsband. (#212056)125:-
Brylla - Strandberg, Svante, Wahlberg, Mats & Heinrici, Björn (red) Namn. Hyllningsskrift till Eva Brylla den 1 mars 2004. Uppsala 2004. 164 sidor. Häftad. Namn och samhälle 15. (#118930)150:-
Brynnel, Gustaf Stock, Stocken, Stockholm.. Ett ortnamnselement i ny belysning. Omtryck med efterskrift. Sth 1985. 43 sidor. Häftad. (#118892)60:-
Brynnel, Gustaf Stock, Stocken, Stockholm.. Ett ortnamnselement i ny belysning. Sth 1985. 48 sidor. Häftad. (#6087)50:-
Bucht, Torsten Ortnamnen i Västernorrlands län II.. Ångermanlands mellersta domsagas tingslag. Territoriella namn. Uppsala 1965. 96 sidor. Häftad. (#177704)100:-
Bucht, Torsten Ortnamnen i Västernorrlands län III.. Ångermanlands västra domsagas tingslag. Territoriella namn. Uppsala 1967. 62 sidor. Häftad. (#177703)100:-
Börestam, Ulla Scandigo Supermercado, Skandinavisk noticias S.L. och Scandinavian Building. Lite om företagsnamn med skandinavisk profil bland utlandsskandinavier i Spanien. Uppsala 2011. 73 sidor. Häftad. Namn och samhälle 26. (#215270)120:-
Danmarks gamle personnavne I.. Fornavne. Udg. af Gunnar Knudsen of Marius Kristensen. Kbh 1936-48. 876 sidor. 11 häften. (#157018)450:-
Denotationsbyte i ortnamn.. Rapport från... symposium i Tvärminne... 1986. Red. Peter Slotte. Upps. 1988. 146 pp. NORNA-rapporter 37. (#35779)75:-
Dialektala terrängords semantik.. Föredrag. Umeå 1987. 98 sidor. Häftad. Diabas 2. (#48990)75:-
Drougge, Gunnar Ortnamnen i Sörbygdens härad.. Lund 1969. xxvi, 304 sidor + karta. Häftad. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län XVII. (#120494)160:-
Drougge, Gunnar Ortnamnen i Tunge härad.. Göteborg 2001. xxxiii, 378 sidor + karta. Häftad. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län XV. (#155873)160:-
EDB på navnearkivene.. Red. John Kousgård Sørensen. Uppsala 1974. 110 sidor. Häftad. NORNA-rapporter 4. (#119720)100:-
Edlund, Lars-Erik Nordsvenska ortsboöknamn.. Umeå 1984. 244 sidor. Häftad. (#211839)160:-
Egennamn i språk och samhälle.. Nordiska föredrag på femtonde internationella kongressen för namnforskning i Leipzig 1984. Upps. 1987. 68 sidor. Häftad. (#6103)55:-
Ejder, Bertil Ryd och rud.. Lund 1979. 448 sidor. Häftad. (#6104)150:-
Ejder, Bertil Skånes ortnamn A:1.. Bebyggelsenamn i Albo härad. Lund 1958. 126 sidor. Häftad. (#177701)100:-
Ekblom, R. Ortnamnens vittnesbörd om svenskarnas tidiga förbindelser med slaver och balter.. Uppsala 1943. 32 sidor. Häftad. Dedikation. Ur Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala Förhandlingar 1940-1942. (#220582)100:-
Ekenvall, Verner De svenska ortnamnen på hester.. Aa Lund (Upps.) 1942. 234 pp. Inbunden. (#6108)120:-
Ekenvall, Verner De svenska ortnamnen på hester.. Aa Lund (Upps.) 1942. 234 sidor. Häftad. (#6106)125:-
Ekenvall, Verner Ortnamnen i Inlands Fräkne härad.. Göteborg 1951. xvi, 173 sidor + karta. Häftad. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län XI. (#120489)160:-
Ekvall, Ulla Gotländska växtnamn.. Tradition och förnyelse i att lokalt växtnamnsskick. Aa Sthlm 1990. 206 sidor. (#46290)125:-
Elgqvist, Eric Skälv och Skilfingar.. Vad nordiska ortnamn vittna om svenska expansionssträvanden omkring mitten av första årtusendet e. Kr. Lund 1944. 162 pp. Häftad. (#6111)115:-
Elgqvist, Eric Studier i södra Smålands bebyggelsehistoria.. Anmärkningar till en karta över Värends järnåldersbebyggelse. Illustr. 1931. 233 sidor + utvikbar karta. Häftad. Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1931. (#114967)250:-
Elgqvist, Eric Ullvi och Götevi.. Studier rörande götalandskapens införlivande med sveaväldet. Lund 1947. 159 sidor. Häftad. (#2192)125:-
Elgqvist, Eric Vad ortnamn, bl.a. Husby och Odense, vittnar om. omfattningen av det svenska Hedebyväldet. Lund 1966. 109 sidor. Häftad. (#6113)125:-
Elmevik - Från götarna till Noreens kor.. Hyllningsskrift till Lennart Elmevik på 60-årsdagen 2 februari 1996. Upps. 1996. 216 sidor. Häftad. (#23231)110:-
Elmevik - Namn och runor.. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. Illustr. Uppsala 2006. 298 sidor. Häftad i skyddsomslag. (#134244)150:-
En diskussion om sta-namnen.. Förhandlingar vid symposium i Lund 1963 utgivna av Gösta Holm. Lund 1967. 152 sidor. Häftad. (#6117)100:-
Engström, Agnar Namnregistretavsett att fastslå de normalstavade namnen och decimalnumrera dessa.. Ett förslag. Sthlm 1937. 94 sidor. Häftad. Bakre omslag skadat. Stämpel. (#183571)110:-
Entzenberg, Sonja "Det får ju vara någon ordning på torpet!". Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv. Upps. 2006. 82 sidor. Häftad. (#155374)125:-
Envall, Petrus Benning och Boda.. Ett bidrag till Bergslagens odlingshistoria. Sth 1960. 36 sidor. Häftad. (#6118)70:-
Envall, Petrus Falun och Falköping, Strängnäs.. Forntida handels- och kultplatser. Sth 1962. 56 sidor. Häftad. (#6120)70:-
Envall, Petrus Husaby och Husum.. Filologisk, geografisk och historisk ortnamnsanalys. Sth 1960. 132 sidor. Häftad. (#6122)100:-
Envall, Petrus Om gårdsnamnen i Envikens socken, Dalarna.. Upps. 1911. 37 sidor. Häftad. (#6123)120:-
Envall, Petrus Tiveden, Isala och Husum.. Fem förlitterära nordiska ljudlagar. Upps. 1952. 252 pp. Inbunden. Stämpl. (#6125)145:-
Envall, Petrus Tiveden, Isala och Husum.. Fem förlitterära nordiska ljudlagar. Upps. 1952. 252 sidor. Häftad. (#6124)115:-
Eriksson, Manne Kommunförteckning till underlagskarta över Sverige. i skalan 1:600 000. Sth 1938. 68 sidor. Häftad. (#25778)100:-
Eriksson, Manne Kommunförteckning till underlagskarta över Sverige. i skalan 1:600 000. Sth 1938. 68 sidor. Klotband. Stämpl. (#83648)125:-
Falck-Kjällquist, Birgit Ortnamn längs E4:an.. Illustr. Sth 1986. 188 sidor. Original pappband. (#23080)125:-
Falck-Kjällquist, Birgit Studier över ägonamnen i sydvästra Värmland.. Aa Lund 1973. 180 sidor. Häftad. (#6126)120:-
Falkman, Axel Ortnamnen i Skåne.. Etymologiskt försök. Lund 1877. 284 sidor. Halvklotband med svaga falsar. Stämpl. (#23865)210:-
Falkman, Axel Ortnamnen i Skåne.. Etymologiskt försök. Lund 1877. 284 sidor. Häftad. Ryggen nött och sprucken. (#6128)120:-
Falkman, Axel Ortnamnen i Skåne.. Etymologiskt försök. Lund 1877. 286 sidor. Något nött halvfranskt band. (#202113)210:-
Fem artiklar om personnamn.. Utgivna av Sigurd Fries. Umeå 1982. 151 sidor. Häftad. (#118644)150:-
Flemström, Bertil Bebyggelsenamnen i Bräcke kommun.. Uppsala 1995. 104 sidor. Häftad. Ortnamnen i Jämtlands län 3. (#134243)100:-
Flemström, Bertil Ortnamnen i Jämtlands län 6.. Ragunda kommun. Bebyggelsenamn. Uppsala 1983. 90 sidor. Häftad. (#177716)100:-
Flemström, Bertil Ortnamn i Jämtland.. Illustr. Sth 1983. 129 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#25776)150:-
Franzén, Gösta Ortnamn i Östergötland.. Illustrerad. Stockholm 1982. 148 sidor. Förlagsband. (#202120)150:-
Franzén, Gösta Vikbolandets by- och gårdnamn I.. (Allt som utkom). Illustr. Upps. 1937. XIII, 249 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#6136)145:-
Franzén, Gösta & Strandberg, Svante Bebyggelsenamnen i Memmings härad.. Uppsala 1995. 77 sidor. Häftad. Ortnamnen i Östergötlands län 16. (#29170)100:-
Fredborg, Emil Äng. Anteckningar till Jordanes' uppgifter om Scandza.. Särtryck ur Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1935-1936. Pag. 13-47. Klammerhäftad. (#96503)75:-
Fredriksson, Ingwar Svenska personnamnsstudier.. Aa Upps. 1961. 270 sidor. Häftad. (#20004)100:-
Fredriksson, Ingwar Svenskt dopnamnsskick vid 1500-talets slut.. Lund 1974. 188 sidor. Häftad. (#20123)145:-
Friberg, Sven Studier över ortnamnen i Kållands härad.. Illustr. Aa Sth 1938. XV, 144 sidor + karta. Häftad. (#4989)125:-
Friberg, Sven Studier över ortnamnen i Kållands härad.. Illustr. Aa Upps. 1938. XV, 144 pp. + karta. Inb. Stämpl. Vattenskada. (#6139)125:-
Fridell, Staffan Ortnamn på -ryd i Småland.. Aa Upps. 1992. 288 sidor. Häftad. (#4991)165:-
Fries, Sigurd Studier över nordiska trädnamn.. Aa Upps. 1957. 277 sidor + utvikbara kartor. Häftad. (#6142)125:-
Fries, Sigurd Svenska växtnamn i riksspråk och dialekt.. Umeå 1975. 118 sidor. Häftad. (#4993)145:-
Fries, Sigurd Växtnamn då och nu.. Artiklar sammanställda till Sigurd Fries sjuttioårsdag den 22 april 1994. Illustr. Umeå 1994. 248 sidor. Häftad. (#24100)140:-
Frändén, Märit "Att blotta vem jag är". Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920-2009. Uppsala 2010. 312 sidor. Häftad. Namn och samhälle 23. (#215267)180:-
Geijer, Herman Ortnamnens undersökning ock reglering.. Ett bidrag till utredning av frågan om namnregleringens förutsättningar ock mål. Sthlm 1912. 170 sidor. Häftad. Svenska landsmål häfte 119. (#68652)135:-
Grape, Anders Studier över de i fornsvenskan inlånade personnamnen. (Företrädesvis intill 1350) 1. (Allt som utkom). Akademisk avhandling, Uppsala 1911. 206 sidor. Häftad. (#6149)125:-
Grape, Anders Studier över de i fornsvenskan inlånade personnamnen. (Företrädesvis intill 1350) 1. (Allt som utkom). Akademisk avhandling, Uppsala 1911. 206 sidor. Inklistrad i hårda pärmar. (#207420)145:-
Gustafsson, Linnea Moderna vardagliga binamn i Sverige.. Akademisk avhandling, Uppsala 2016. 166 sidor. Häftad. (#213733)150:-
Gödel, Vilhelm Svenska ortnamn.. Bibliografi. Sth 1904. 58 sidor. Häftad. (#24072)130:-
Hagervall, Claes Börje Ortnamnen i Västerbottens län 14.. Vännäs kommun. Bebyggelsenamn. Umeå 1986. 85 sidor. Häftad. (#177707)100:-
Hagervall, Claes Börje Studier över yngre nybyggesnamn i Västerbottens län, särskilt i Vännäs socken.. Ett bidrag till en norrländsk bebyggelsenamnsatlas. Umeå 1986. 82 sidor. Häftad. (#23090)70:-
Hallberg, Göran Kring bebyggelsenamnen i Rönnebergs härad.. Lund 1975. 91 sidor. Häftad. (#6153)60:-
Hallberg, Göran Ortnamn i Småland.. Illustr. Sthlm 1983. 144 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#114958)150:-
Hallberg, Göran Skånes ortnamn A:11.. Bebyggelsenamn. Ljunits härad. Lund 1975. 168 sidor. Häftad. (#6156)100:-
Hallberg, Göran Skånes ortnamn A:16.. Bebyggelsenamn. Rönnebergs härad och Landskrona stad. Lund 1973. 172 sidor. Häftad. (#6157)100:-
Hallberg, Göran Skånes Ortnamn A:2.. Bebyggelsenamn i Bara härad. Lund 1991. 328 sidor. Häftad. (#177700)140:-
Hallberg, Göran Skånes ortnamn A:7.. Bebyggelsenamn i Harjagers härad och Eslövs stad. Lund 1979. 184 sidor. Häftad. (#177697)100:-
Harding, Erik Några landskaps-, socken- och bynamn.. Lund 1958. 16 sidor. Häftad. Stämpel. (#84647)50:-
Harsson, Margit, Leksikon over norske rud-namn frå mellomalderen.. Novus forlag, Oslo 2010. 925 sidor + kartor. Förlagsband i nyskick. Dedikation. Mycket tung bok. Kräver högre fraktkostnad utanför Sverige. (#202135)300:-
Hasselblad, Björn Stockholmsgator.. På upptäcktsfärd bland Stockholms gatuskyltar. Teckningar av Sven Ryden. Sthlm 1962. 167 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#135176)140:-
Hedblom, Folke De svenska ortnamnen på säter.. En namngeografisk undersökning. Illustr. Aa Lund (Upps.) 1945. XIX, 269 sidor + kartor. Häftad. (#6163)110:-
Hedblom, Folke De svenska ortnamnen på säter.. En namngeografisk undersökning. Illustr. Aa Lund (Upps.) 1945. XIX, 269 sidor + kartor. Inbunden med bevarade omslag. Stämpl. (#6165)150:-
Hellberg - Ortnamn i språk och samhälle.. Hyllningsskrift till Lars Hellberg. Illustr. Upps. 1997. 311 sidor. Häftad. (#22305)145:-
Hellberg - Ortnamn i språk och samhälle.. Hyllningsskrift till Lars Hellberg. Illustr. Upps. 1997. 312 sidor. Halvklotband. (#130290)200:-
Hellberg, Lars Inbyggarnamn på -karlar i svenska ortnamn 1.. (Allt som utkom). Aa Upps. 1950. 176 pp. Häftad. (#6168)95:-
Hellberg, Lars Inbyggarnamn på -karlar i svenska ortnamn 1.. (Allt som utkom). Aa Upps. 1950. 176 pp. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#19984)75:-
Hellberg, Lars Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland.. Upps. 1980. 315 sidor. Häftad. (#6171)100:-
Hellberg, Lars Plural form i äldre nordiskt ortnamnsskick.. Illustr. Upps. 1960. 192 sidor. Häftad. (#6172)150:-
Hellberg, Lars Plural form i äldre nordiskt ortnamnsskick.. Illustr. Upps. 1960. 192 sidor. Häftad. Med vidlagt kuvert med kopior av brev från författaren och fil. mag. Jan Nilsson där delar av bokens innehåll diskuteras. (#152435)200:-
Hellquist, Elof Studier öfver de svenska sjönamnen.. Deras härledning och historia. 1. Sjönamn i alfabetisk ordning. 2. Sjönamnens bildningssätt, betydelse, ålder m.m. 3. Rättelser och tillägg m.m. Sth 1903-06. 812 + 130; 30 sidor. Halvfranskt band.. (#6179)1200:- (bild)
Henriksson, Berth Ångermanländska binamn.. Umeå 1973. 82 sidor A4. Stencil Häftad. (#181438)150:-
Hesselman - Namnstudier.. Tillägnade Bengt Hesselman 1950 av Ortnamnssällskapet i Uppsala. 108 pp. Inb. Stämpl. (#23672)155:-
Hesselman - Namnstudier.. Tillägnade Bengt Hesselman 1950 av Ortnamnssällskapet i Uppsala. 108 sidor. Häftad. (#5035)125:-
Hesselman - Nomina Germanica.. Hyllningsskrift till Bengt Ivar Hesselman den 21 december 1935. Uppsala 1935. 433 sidor. Halvfranskt band. Stämpl. (#23818)255:-
Hesselman - Nomina Germanica.. Hyllningsskrift till Bengt Ivar Hesselman den 21 december 1935. Uppsala 1935. 433 sidor. Häftad. Lite blyerts (#114221)140:-
Hesselman - Nomina Germanica.. Hyllningsskrift till Bengt Ivar Hesselman den 21 december 1935. Uppsala 1935. 433 sidor. Klotband. Stämpl. (#17976)185:-
Hesselman, Bengt Från Marathon till Långheden.. Studier över växtnamn och naturnamn. Illustr. Sth 1935. 224 sidor. Häftad. (#6181)100:-
Hjärne, Erland Sveriges holme och Bjärköarätten.. Åbo 1949. Sid. 156-177. Häfte. Särtryck. (#26300)100:-
Holmberg, Bengt Tomt och toft som appellativ och ortnamnselement.. Aa Upps 1946. 349 pp. + kartor. (#5042)125:-
Holmberg, Karl Axel De svenska Tuna-namnen.. Aa Upps. 1969. 323 sidor + planscher. Häftad. (#6189)145:-
Holm, Gösta De nordiska anger-namnen.. Illustr. Lund 1991. 810 sidor. Häftad. Dedikation från författaren. (#112101)250:-
Holm, Gösta Ortnamnen i Lövånger.. Särtryck ur "Lövånger del II". 69 sidor. Häftad. (#76435)100:-
Holm, Sigurd Studier öfver Uppsala universitets anglosaxiska myntsamling.. Uppsala 1917. 8, 34, 76 sidor. Häftad. Sista avsnittet = Studier öfver personnamnen å mynten... (#44650)170:-
Högbom, A.G. Om -STA-bygder och -INGE-gårdar. Ett bebyggelsehistoriskt spörsmål.. Särtryck ur Ymer 1921. 23 sidor. Häftad. Dedikation. (#220580)100:-
Isaksson, Stig Skånes ortnamn A:14.. Bebyggelsenamn i Onsjö härad. Lund 1980. 360 sidor. Häftad. (#177696)125:-
Jansson - Orter och namn.. Festskrift till Valter Jansson 22 maj 1967. Illustr. Lund 1967. 228 sidor. Häftad. (#20115)100:-
Jansson, Valter Nordiska vin-namn.. En ortnamnstyp och dess historia. Upps. 1951. 488 sidor + kartor. Häftad. (#6198)150:-
Janzén, Assar Ortnamnen i Inlands nordre härad 1.. Bebyggelsenamn. Lund 1972. L, 291 sidor + karta. Häftad. Blyertsmarkeringar och -noteringar i marginalenrna. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län VI:1. (#148471)150:-
Janzén, Assar Ortnamnen i Inlands nordre härad 2.. Naturnamn. Lund 1975. Sid. 295-556 + karta. Häftad. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län VI:2. (#148472)150:-
Johansson, Gust Beowulfsagans Hrones-Næsse.. Lekmannafunderingar angående det gamla Götland. Göteborg 1947. 245 sid. Inbunden. (#45245)150:-
Johansson, Gust De svenska sockennamnen.. Lekmannafunderingar. Gbg 1962. 74 sidor. Klotband. (#60419)100:-
Johansson, Gust Grammatikaliska ortnamnsändelser.. Lekmannafunderingar. Göteborg 1968. 63 sidor. Klotband. (#119481)80:-
Johansson, Gust Ortnamnen i Grönådalen.. Lekmannafunderingar. Gbg 1957. 32 sidor. Häfte. (#119478)60:-
Johansson, Gust Ortnamnens relativa ålder i Kind och Redväg.. Lekmannafunderingar. Gbg 1960. 200 sidor. Förlagsband. (#6200)150:-
Johansson, Gust Ortnamnsproblem. Lekmannafunderingar.. Göteborg 1955. 32 sidor. Häftad. (#212184)75:-
Johansson, Gust Personnamn i svenska ortnamn.. Lekmannafunderingar. Gbg 1961. 196 sidor. Original klotband. (#6202)95:-
Johansson, Gust "Röjning i skog".. Lekmannafunderingar. Göteborg 1968. 90 sidor. Klotband. (#119480)100:-
Johansson, Gust Svenska ortnamn jämförda med irländska gudanamn.. Lekmannafunderingar. Göteborg 1951. 533 sidor. Originalklotband. Stämpl. (#71633)250:-
Johansson, Gust Svenska ortnamnsändelser.. Lekmannafunderingar. Gbg 1954. 238 sidor. Original halvklotband. (#13482)125:-
Johansson, Gust Svensk ortnamnsgeografi.. Lekmannafunderingar. Gbg utan år (c. 1960). 108 sidor. Klotband. (#61199)100:-
Johansson, Gust Träd- och djurnamn i svenska ortnamn.. Lekmannafunderingar. Gbg 1956. 194 sidor. Original klotband. (#6203)100:-
Jönsson, Fridolf Ortnamn i Kronobergs län.. Växjö 1988. 200 sidor. Original pappband. Dedikation. (#134223)170:-
Karlsson, Hugo Känn Sjuhäradsbygden 6.. Ortnamn. Illustr. Borås 1991. 62 sidor. Häftad. (#119463)100:-
Karlsson, Hugo Ortnamn i Åmål.. Karlstad 1997. 56 sidor. Häftad. (#209662)100:-
Karlsson, Hugo Ortnamn "vid Älven".. Gbg 1984. 64 pp. A4. (#6210)65:-
Karsten, T.E. Om östersjöländernas äldsta folk- och ortnamn.. Särtryck ur Arkiv för Svenska Österbotten 1921. 35 sidor. Häftad. (#220606)100:-
Klassiska problem inom finlandssvensk ortnamnsforskning.. Svenska litteratursällskapets jubileumssymposium på Hanaholmen 4-6 oktober 1985. Studier i nordisk filologi 67. (#202745)150:-
Kvillerud, Reinert Förnamn i Göteborg.. Namnskick för skolbarn födda 1958. Gbg 1980. 220 sidor. Häftad. (#118641)125:-
Lagerqvist, Lars O. och Åberg, Nils Öknamn och tillnamn på nordiska stormän och kungligheter.. Vincent förlag Boda kyrkby 1997. 32 sidor. Häftad. Dedikation. (#220579)80:-
Langenfelt, Gösta Namnproblem i de svenska städerna.. Sthlm 1939. 178 sidor. Häftad. Sprucken rygg och några få bläckunderstrykningar. (#6223)125:-
Laurell, Fr. Svenska växtnamn och binär nomenklatur.. Undersökning och antikritik. Uppsala 1904. 82 sidor. Häftad. (#23159)110:-
Laurell, Fr. Svenska växtnamn och binär nomenklatur.. Undersökning och antikritik. Uppsala 1904. 82 sidor. Senare klotband. (#149304)150:-
Leinberg, Katharina Sommargås och Stjärnberg.. Studier i svenska nötkreatursnamn. Akad. avh. Uppsala 2000. 542 sidor. Häftad. (#118981)150:-
Lidaräng, Arnold Lurel och Smesa.. Västgötska personnamn i muntlig tradition. Illustr. Hälsingborg 1982. 256 pp. Stämpl. (#23127)120:-
Lidén - Germanska namnstudier. tillägnade Evald Lidén. Upps. 1932. 320 sidor. Häftad. (#24142)125:-
Lidén - Germanska namnstudier. tillägnade Evald Lidén. Uppssala 1932. 320 sidor. Halvklotband. (#23239)200:-
Lindberg, Carl Terrängordet köl (käl, kielas).. En betydelsehistorisk och -geografisk undersökning. Illustr. Aa Upp. 1941. XVI, 320 pp. + karta. Häftad. Nött. (#75150)85:-
Lindberg, Carl Terrängordet köl (käl, kielas).. En betydelsehistorisk och -geografisk undersökning. Illustr. Aa Upp. 1941. XVI, 320 sidor + karta. Häftad. (#6229)130:-
Lindberg, Carl Terrängordet köl (käl, kielas).. En betydelsehistorisk och -geografisk undersökning. Illustr. Aa Upp. 1941. XVI, 320 sidor + karta. Inbunden. (#6231)160:-
Lindberg, Carl Terrängordet köl (käl, kielas).. En betydelsehistorisk och -geografisk undersökning. Illustr. Aa Upp. 1941. XVI, 320 sidor + karta. Klotryggsband. (#216385)160:-
Linde, Gunnar Ortnamn i Västergötland.. 2:a reviderade upplagan. Illustrerad. Vänersborg 1998. 141 sidor. Limhäftad. (#17824)140:-
Linde, Gunnar Ortnamn i Västergötland.. Illustr. Sthlm 1982. 160 sidor. Original pappband. (#114953)100:-
Linde, Gunnar Studier över de svenska sta-namnen.. Aa Upps. 1951. 292 sidor. Häftad. (#6234)150:-
Lindén, Bror Dalska namn- och ordstudier 1-3.. Stockholm 1947-54. 186; 206; 204 sidor + utvikbar karta. Häftade. 3 vol. Svenska landsmål. (#6541)300:-
Lindén, Bror Dalska namn- och ordstudier 1-3.. Uppsala 1947-54. 186; 206; 204 sidor + utvikbar karta. Häftade. 3 volymer. 100 sidor i del 3 med blyertsunderstrykningar. Dedikation Svenska landsmål. (#202131)200:-
Lindén, Bror Ortnamnen i Kopparbergs län 10.. Bebyggelsenamnen i Mora kommun. Uppsala 1990. 131 sidor. Häftad. (#177718)130:-
Lindgren, John Läkemedelsnamn. Ordförklaring och historik.. Lund 1918. 450 sidor. Ett ex utan pärmar, förberett för inbindning. (#190809)350:-
Lindqvist, Natan Bjärka-Säby ortnamn 1.. (Allt som utkom). Sth 1926. 488 pp. + karta. 4:o. Stämpl. Mycket nött rygg; bör bindas. (#20015)100:-
Lindqvist, Natan Bjärka-Säby ortnamn 1.. (Allt som utkom). Sthlm 1926. 488 sidor + karta. 4:o. Häftad. Tryckt på lumppapper. (#6239)300:-
Lindroth, Hjalmar Bohusläns härads- och sockennamn.. Göteborg 1918. 116 sidor. Häftad. Nött rygg. (#104654)145:-
Lindroth, Hjalmar Våra ortnamn och vad de lära oss.. Sthlm 1923. 180 sidor. Häftad. (#28828)100:-
Lindstam, Carl Sigfrid Göteborgs gatunamn.. 2:a upplagan, Göteborg 1962. 330 sidor. Häftad. (#173945)125:-
Lindstam, Carl Sigfrid Göteborgs gatunamn.. 3:e upplagan, utgiven av Rutger Blidberg. Göteborg 1986. 324 sidor. Original pappband. Ett av 10 numrerade exemplar. Tillskrift från utgivaren. (#6244)250:-
Lindstam, Carl Sigfrid Göteborgs gatunamn.. Göteborg 1945. 281 sidor. Häftad. (#173946)100:-
Lindstam, Carl Sigfrid Ortnamnen i Lane härad 1.. Bäve och Lane-Ryrs socknar samt Uddevalla stad. Gbg 1966. LXIV, 411 sidor + karta. Häftad. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län XII. (#120492)180:-
Ljunggren, Karl Gustav Hallands ortnamn.. Särtryck ur Hallands historia II. 62 sidor. Häftad. Omslagets titel: Hallands ortsnamn. (#220589)100:-
Ljunggren, Karl Gustav Studier över sydsvenska ortnamn.. Lund 1948. 76 sidor. Häftad. (#23965)120:-
Ljunggren, Karl Gustav Undersökningar över nordiska ortnamns behandling i medellågtyskan och medellågtyska drag i gamla nordiska ortnamn.. Lund 1937. 170 sidor. Häftad. (#5112)140:-
Lundahl, Ivar Falbygdens by- och gårdnamn.. Akad. avh. Göteborg 1927. 236 sidor + karta. Häftad. Blanka omslag. (#6248)200:-
Lundahl, Ivar Falbygdens by- och gårdnamn.. Akad. avh. Göteborg 1927. 236 sidor + karta. Med bevarade omslag i nytt linneband. Kartan med reva. (#167494)300:-
Lundahl, Ivar Ortnamnen i Jönköpings län II.. Mo härad. Bebyggelsenamn. Uppsala 62 sidor. Häftad. (#177706)100:-
Lundberg, Oskar Forntopografiska forskningsmetoder.. Tillämpade på Kumla socken i Närke. Inledning till bebyggelsehistoria. Sth 1951. 60 sidor. Häftad. (#1991)85:-
Lundberg, Oskar & Sperber, Hans Härnevi.. Illustr. Upps. 1912. 50 sidor. Häftad. (#19913)80:-
Lundell, J.A. Personnamn i vardagslag.. Studier över sydsvenska personnamn. Sthlm 1932-44. 151 sidor. 2 häften. Svenska landsmål 194 och 237. (#176341)135:-
Lyttkens, Aug. Svenska växtnamn I-III.. Sth 1904-15. 1892 sidor. Halvklotband. 3 volymer. (#6249)800:-
Löfvendahl, Eberhard Post- och järnvägsstationers namn i Götaland 1860-1940.. Namngivning i spänningsfältet mellan allmänna och enskilda intressen. Akad. avh. Uppsala 1998. 330 sidor. Häftad. (#131256)150:-
Maribo amts stednavne.. Udg. af Stednavneudvalget ved Ander Bjerrum og Christian Lisse. Kvhvn 1954. xl, 250 sidor. Häftad. Stämpel. Danmarks stednavne 11. (#148465)150:-
Mattisson, Ann-Christine Medeltida nordiska borg- och sätesgårdsnamn på -holm.. Illustr. Aa Upps. 1986. 232 sidor. Häftad. (#5121)125:-
Melefors, Evert Byngen, Smissen och Listar 1.. Inbyggarbeteckningar och husbondenamn på Gotland. Typologi och ordbildning (allt som utkommit). Aa Upps. 1983. 236 sidor. Häftad. (#6256)120:-
Moberg - Nordiska namn.. Festskrift till Lennart Moberg 13 december 1974. Upps. 1974. 331 sidor. Häftad. (#20113)140:-
Modéer - Personnamnsstudier 1964.. Tillägnade minnet av Ivar Modéer (1904-1960). Sth 1965. 344 sidor. Häftad. (#21739)160:-
Modéer, Ivar Personnamn i Kalmar tänkebok.. Sth 1955. 160 sidor. Häftad. (#6260)160:-
Modéer, Ivar Skeppsnamn och skärgårdsnamn.. Illustrerad. Sthlm 1956. 164 sidor. Häftad. (#107885)140:-
Modéer, Ivar Småländska skärgårdsnamn.. En studie över holmnamnen i Mönsterås. Illustr. Upps. 1933. 262 sidor + karta. Häftad. (#5133)125:-
Modéer, Ivar Småländska skärgårdsnamn.. En studie över holmnamnen i Mönsterås. Illustr. Upps. 1933. 268 pp. + karta. Inb. Stämpl. (#23757)185:-
Modéer, Ivar Småländska skärgårdsnamn.. En studie över holmnamnen i Mönsterås. Illustr. Upps. 1933. 268 sidor + karta. Omslag loss. Nött ex. (#6261)95:-
Modéer, Ivar Svenska personnamn.. Handbok för universitetsbruk och självstudier. Utg. Birger Sundqvist och Carl-Eric Thors med en bibliografi av Roland Otterbjörk. Lund 1964. 177 sidor. Häftad. Lite blyerts. Nytryck utan år. (#210728)160:-
Modéer, Ivar Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier.. Utg. Birger Sundqvist och Carl-Eric Thors med en bibliografi av Roland Otterbjörk. Lund 1964. 177 sidor. Häftad. (#6263)135:-
Modin, Erik Härjedalens ortnamn och bygdesägner.. 2:a uppl. Illustrerad. Sthlm 1911. 346 sidor. Häftad. (#191438)200:-
Modin, Erik Härjedalens ortnamn och bygdesägner.. 2:a uppl. Illustrerad. Sthlm 1911. 346 sidor. Klotband. (#6264)275:-
Naert, Aino Ortnamn i språkkontakt.. Metoddiskussion med utgångspunkt i ortnamnsskicket i ett finsk-svenskt kontaktområde. Aa Upps. 1995. 240 sidor. Häftad. (#20108)145:-
Namn i en föränderlig värld.. ... tolfte nordiska namnforskarkongressen, Tavastehus ... 1998. Gunilla Harling-Kranck (red.). Illustr. H-fors 2001. 358 sidor. Häftad. (#71077)150:-
Namn och bygd.. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. Utg. Anders Grape m.fl. Första årgången (1913) - årg. 67 (1979) + bilagor. Årg 1-34 inbundna i röda klotband, övriga häftade. (#220525)5000:-
Namn och bygd.. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. Utg. Anders Grape m.fl. Lösa årgångar, häftade, pris per årgång Rabatt vid beställning av flera årgångar. (#179657)150:-
Namn och mångkultur - flerspråkiga miljöer och kulturella influenser.. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-års-symposium 21-22 oktober 206. Red. av Katharina Leibring m.fl. Uppsala 2007. 122 sidor. Häftad. (#170308)110:-
Navnedager og merkedager.. Red. Arne Bye. Oslo 1990. Lite blyertsnoteringar. (#60250)100:-
Navne i Norden.. Oversigt over nordiske navneinstitutioner og navnesamlinger. Red. Vibeke Dalberg & Bent Jørgensen. Illustr. Upps. 1983. 224 sidor. Häftad. (#25772)120:-
Neander, Alvar Älmeboda sockens byanamn.. Särtryck ur Älmebodaboken 1975. 72 sidor. Häftad. Dedikation. (#220484)100:-
Nilsson, Jan Relation och namn.. Två kapitel om nordiska prepositionsnamn och liknande ortnamnskonstruktioner. Umeå 1986. 164 sidor. Häftad. (#6272)95:-
Nionde nordiska namnforskarkongressen.. Lund 4-8 augusti 1985. Red. G. Hallberg m.fl. Upps. 1987. 424 sidor. Häftad. (#6273)150:-
Nordisk kultur V Ortnamn (Stedsnavn).. Utg. av Magnus Olsen. Stockholm 1939. 216 sidor. Original klotband. (#6276)250:-
Nordisk kultur V Stedsnavn.. Ortnamn. Utg. av Magnus Olsen. Sthlm 1939. 210 sidor. Halvklotband. (#145227)300:-
Nordisk kultur V Stedsnavn.. Ortnamn. Utg. av Magnus Olsen. Sthlm 1939. 210 sidor. Häftad. (#131239)200:-
Nordisk kultur VII Personnamn.. Utg. Assar Janzén. Sth 1947. 345 sidor. Häftad. (#6277)190:-
Nordisk kultur VII Personnamn.. Utg. Assar Janzén. Sth 1947. 345 sidor. Häftad. Lite fransiga omslag. (#72642)200:-
Nordiskt och ryskt i namnforskningen.. Rapport från ett symposium om onomastisk terminologi i Uppsala 17 december 1999. Utgiven under medverkan av Maria Aljioksjina. Uppsala 2001. 110 sidor. Häftad. (#168923)100:-
Nordlander, Johan Norrländska husdjursnamn samlade och ordnade.. Stockholm 1880. 62 sidor. Häfte med blanka omslag varav främre loss. Dedikation. Svenka landsmål och dvenskt folklif (#220456)100:-
Nordlinder, E.O. Förteckning öfver Lule-socknarnas person- ock ortnamn.. Stockholm 1887. 29 sidor. Häfte. Fuktfläckat. Sista bladet loss. Svenska landsmål. (#204116)100:-
Noreen - Nordiska ortnamn.. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar. Illustr. Upps. 1914. 320 sidor. Häftad. Lite fransigt främre omslag. (#23832)225:-
Noreen - Nordiska ortnamn.. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar. Illustr. Upps. 1914. 320 sidor. Senare amatörband. (#20107)275:-
Nyman, Eva Nordiska ortnamn på -und.. Akademisk avhandling, Uppsala 2000. 631 sidor. Häftad. (#118636)250:-
Nyström - Namn på stort och smått.. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012. Red. Katharina Leibring m.fl. Uppsala 2012. 340 sidor. Häftad. Skrifter utgivna av Institutet för språk och folkminnen namnarkivet i Uppsala serie B:12. (#187158)175:-
Nyström, Staffan Ord för höjder och sluttningar i Daga härad.. En studie över betydelsen hos två grupper terrängbetecknande appellativ och ortnamnselement. Illustr. Aa Upps. 1988. 189 sidor. Häftad. (#6286)125:-
Nyström, Staffan (red.) Namn - en spegel av samhället förr och nu.. Språkvårdssamfundet 2010. 189 sidor. Förlagsband. (#209383)140:-
Nyström, Strandberg & Wahlberg (red.) Namn och namnvård. Vänskrift till Annette C. Torensjö .... Uppsala 2020. 226 sidor. Häftad. (#213731)150:-
Odense amts bebyggelsenavne.. Udg. af Stednavneudvalget ved John Kousgård Sørensen. Kbhvn 1969. xxxvi, 364 sidor + karta. Häftad. Stämpel. Danmarks stednavne 14. (#148460)150:-
Odhner, Einar Växternas namn.. Deras betydelse och ursprung. Andra upplagan, Stockholm 1965. 96 sidor. Häftad. (#206204)100:-
Odhner, Einar Växternas namn.. Deras betydelse och ursprung. Sth 1963. 96 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#25016)145:-
Ohlsson, Bertil Blekingskusten mellan Mörrums- och Ronnebyån. Namnhistorisk undersökning.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Uppsala 1939. 256 sidor + kartor. Häftad. (#6287)120:-
Ohlsson, Bertil Ortnamnen i Bleking län II.. Bräkne härad. Territoriella namn. Uppsala 1971. 70 sidor. Häftad. (#177708)100:-
Olsson, Bror Latinska yrkesnamn i äldre svenska urkunder.. Hjälpreda vid släktforskning. Lund 1950. 20 sidor. Häftad. Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund 9. (#126053)60:-
Olsson, Bror Svenskt lärt namnskick.. Hjälpreda vid släktforskning. Lund 1946. 18 sidor. Häftad. Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund 6. (#180901)80:-
Olsson, Ingemar Gotländsk natur och historia speglade i ortnamnen.. Illustr. Visby 1979. 248 sidor. Original klotband. (#20105)175:-
Olsson, Ingemar Om engelska ortnamn på -stead och fotländska på -städe.. Uppsala 1964. 50 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. (#220466)100:-
Olsson, Ingemar Ortnamn på Gotland.. Illustr. Sthlm 1984. 154 sidor. Originalpappband. (#114962)120:-
Olsson, Ingemar Sälfångst och ortnamn på Fårö.. Illustrerad. Visby 1979. 47 sidor. Häftad. Dedikation. (#220461)100:-
Om växtnamn.. Tio föredrag vid växtnamnssymposiet i Umeå den 6-7 december 1988. Utg. Sigurd Fries. Illustr. Umeå 1990. 184 sidor. Häftad. (#25770)110:-
Ortnamnen i Skaraborgs län 1-18.. Utgivna av Kungl. Ortnamnskommissionen. Uppsala 1950-81. Komplett i 22 fina, häftade volymer. Lösa delar finnes, häfte 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11:1, 11:2, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18:1, 18:2, 18:3, 18:4. Pris per häfte 100:- (#117082)1200:-
Ortnamnen i Värmlands län I.. Inledning. Av Birgit Falck-Kjällquist. Uppsala 1984. 163 sidor. Häftad. (#179735)100:-
Ortnamnen i Värmlands län II.. Fryksdals härad. Uppsala 1923. 87 sidor. Häftad. (#179736)100:-
Ortnamnen i Värmlands län III.. Färnebo härad. Uppsala 1934. 118 sidor. Häftad. (#179750)125:-
Ortnamnen i Värmlands län IV.. Gillbergs härad. Uppsala 1922. 80 sidor. Häftad. (#179737)100:-
Ortnamnen i Värmlands län IX:A.. Nordmarks härad. Territoriella namn. Lund 1950. 72 sidor. Häftad. (#179741)100:-
Ortnamnen i Värmlands län IX:A-B.. Nordmarks härad. Territoriella namn + Naturnamn. Lund 1950-52. 255 sidor. Häftad. 2 volymer. (#179751)200:-
Ortnamnen i Värmlands län IX:B.. Nordmarks härad. Naturnamn. Lund 1952.1855 sidor. Häftad. (#210463)125:-
Ortnamnen i Värmlands län I-XV.. På offentligt uppdrag utgivna av av Kungl. Ortnamnskommittén. Uppsala 1922-50. Inbundna i 3 klotband + ett häfte. Något nötta. Mycket anteckningar med blyerts och bläck av Halvar Nilsson. II. Fryksdals härad. III. Färnebo härad. IV. Gillbergs härad. V. Grums härad. VI. Jösse härad. VII. Karlstads härad. VIII. Kils härad. IX. Nordmarks härad. X. Nyeds härad. XI. Näs härad. XII. Visnums härad. XIII. Väse härad. XIV. Älvdals härad. XV. Ölme härad. (#119944)1500:-
Ortnamnen i Värmlands län VII.. Karlstads härad. Uppsala 1922. 35 sidor. Häftad. (#179740)100:-
Ortnamnen i Värmlands län VIII.. Kils härad. Uppsala 1939. 108 sidor. Häftad. (#179749)150:-
Ortnamnen i Värmlands län X.. Nyeds härad. Uppsala 1925. 20 sidor. Häftad. (#179742)100:-
Ortnamnen i Värmlands län XI.. Näs härad. Uppsala 1944. 136 sidor. Häftad. (#179743)125:-
Ortnamnen i Värmlands län XII.. Visnums härad. Uppsala 1939. 84 sidor. Häftad. (#179744)125:-
Ortnamnen i Värmlands län XIII.. Väse härad. Uppsala 1924. 42 sidor. Häftad. (#179745)100:-
Ortnamnen i Värmlands län XIV.. Älvdals härad. Uppsala 1938. 182 sidor. Häftad. (#179746)120:-
Ortnamnen i Värmlands län XV.. Ölme härad. Uppsala 1939. 77 sidor. Häftad. (#179748)150:-
Ortnamnen i Värmlands län XVI.. Register I. A. Territoriella namn. B. Naturnamn. Uppsala 1962. 86 sidor. Häftad. (#179747)100:-
Ortnamnen i Älvsborgs län III.. Bjärke härad. På offentligt uppdrag utgivna av Kungl. Ortnamnskommittén. Sthlm 1906. 67 sidor. Häftad. (#131912)150:-
Ortnamnen i Älvsborgs län I-XX.. På offentligt uppdrag utgivna av Kungl. Ortnamnskommittén. Sthlm 1906-48. Inbundna i 19 välbevarade klotband + 2 häften och en mapp med lösa blad. Del XVII, Tössbo härad, föreligger i fotostatkopia i lösa blad. (#177400)2500:-
Ortnamnen i Älvsborgs län V.. Flundre härad. På offentligt uppdrag utgivna av Kungl. Ortnamnskommittén. Sthlm 1906. 73 sidor. Halvklotband. Stämpl. (#131914)150:-
Ortnamnen i Älvsborgs län VII:1. Kinds härad, norra delen. På offentligt uppdrag utgivna av Kungl. Ortnamnskommittén. Sthlm 1919. 292 sidor. Halvklotband. Stämpel. (#186078)175:-
Ortnamnen i Älvsborgs län XIII.. Vättle härad. På offentligt uppdrag utgivna av Kungl. Ortnamnskommittén. Sthlm 1908. 134 sidor. Halvklotband. Stämpl. (#131916)160:-
Ortnamnen i Älvsborgs län XIX.. Vedbo härad. På offentligt uppdrag utgivna av Kungl. Ortnamnskommittén. Sthlm 1915. 307 sidor. Häftad. (#191068)160:-
Ortnamnen i Älvsborgs län XV.. Nordals härad. På offentligt uppdrag utgivna av Kungl. Ortnamnskommittén. Sthlm 1911. 136 sidor. Häftad. (#191069)150:-
Ortnamn och samhälle.. Aspekter, begrepp, metoder. Rapport från NORNA:s fjärde symposium ... 1975. Upps. 1976. 240 sidor. Häftad. (#6297)100:-
Ortnamn och samhälle.. Inledning till NORNAs fjärde symposium på Hanaholmen den 25.-27.4.75. 1. Namngivning. 133 sidor. A4. Stencil. Häftad. (#16513)110:-
Ortnamn och språkkontakt.. Handlingar från NORNA:s sjätte symposium ... 1978. Upps. 1980. 349 sidor. Häftad. (#6298)130:-
Ortnamn och språkkontakt.. NORNA:s sjätte symposium i Uppsala 5-7 maj 1978. Föredragsmanuskript. Upps. 1978. 300 pp. Häftad. (#6299)100:-
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.. 1936-1975. I fyra gröna klotband. (#104456)900:-
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.. 1936-2006. Band 1-6 (=1936-1995) inbundna i bruna halvklotband, resten i häften. Lösa årgångar finnes; före 1957 100:- per årgång, därefter 50:- per årgång. (#28928)3500:-
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift.. 1936-2007. Band 1-5 (=1936-1985) inbundna i gedigna linneband, resten i häften. Lösa årgångar finnes; före 1957 100:- per årgång, därefter 50:- per årgång. (#171712)3500:-
Ortnamnsvård och ortnamnsplanering.. Handlingar från LMV:s symposium ...1982. Red. Ann-Christin Mattisson. Gävle 1983. 152 sidor. Häftad. (#103327)125:-
Ortnamnsvård och ortnamnsplanering.. Handlingar från NORNA:s femte symposium ...1977. Red. Kurt Zilliacus. Upps. 1978. 214 sidor. Häftad. (#6300)120:-
Ortnamns värde och vård.. Av Åke Kromnow m.fl. Sth 1982. 144pp. (SOU 1982:45.) (#6219)70:-
Ortnamn värda att vårda.. Föredrag från Riksantikvarieämbetets symposium Ortnamnskultur, Stockholm 5-7 maj 1993. Red. Göran Ulfsparre. Sthlm 1994. 173 sidor. Originalpappband. (#97935)125:-
Otterbjörk, Roland Våra namnsdagar.. Historisk översikt av almanackans namnlängd. Förslag till nya namnsdagar. Praktiska råd vid val av förnamn. Sthlm 1966. 154 sidor. Original klotband. (#76715)130:-
Pamp - Nordiska orter och ord.. Festskrift till Bengt Pamp på 65-årsdagen den 3 november 1993. Illustr. Lund 1993. 248 sidor. Häftad. (#24120)100:-
Pamp, Bengt Från Gödelöv till Östen Undéns gata.. En uppslagsbok över ortnamn i Lund under tvåtusen år. Illustrerad. Lund 1998. 208 sidor. Häftad. Föreningen Gamla Lund. Årsbok 1998. (#173951)150:-
Pamp, Bengt Skånes ortnamn A:3.. Bebyggelsenamn i Bjäre härad och Ängelholms stad. Lund 1964. 196 sidor. Häftad. (#177699)150:-
Pellijeff, Gunnar Kalixbygdens ortnamn.. Illustr. Särtr. ur Kalix del 1, 1967 pag 9 - 116. (#6305)75:-
Pellijeff, Gunnar Ortnamnen i Norrbottens län 13.. Överkalix kommun. Bebyggelsenamn. Umeå 1982. 112 sidor. Häftad. (#177710)100:-
Pellijeff, Gunnar Ortnamnen i Norrbottens län 3:a.. Bodens kommun. Bebyggelsenamn. Umeå 1987. 110 sidor. Häftad. (#177714)100:-
Pellijeff, Gunnar Ortnamnen i Norrbottens län 7:A.. Kalix kommun. Bebyggelsenamn. Umeå 1980. 104 sidor. Häftad. (#177713)100:-
Pellijeff, Gunnar Ortnamnen i Norrbottens län 7:B.. Kalix kommun, Naturnamn. Umeå 1985. 209 sidor. Häftad. (#177712)100:-
Pellijeff, Gunnar Ortnamnen i Norrbottens län 9.. Luleå kommun. Bebyggelsenamn. Umeå 1990. 128 sidor. Häftad. (#177711)100:-
Personnamn från medeltid och 1500-tal.. Utg. Ivar Modéer. Sth 1957. 136 sidor. Häftad. (#29199)180:-
Personnamn och social identitet.. Handlingar från ett Natur- och Kultur-symposium i Sigtuna 1996. Red. Thorsten Andersson m.fl. Sthlm 1998. 415 sidor. Häftad. (#118673)175:-
Personnamnsterminologi.. NORNAs åttonde symposium i Lund. Red. Hallberg, Isaksson och Pamp. Lund 1983. 208 sidor. Häftad. (#23798)95:-
Peterson - Runor och namn.. Hyllningsskrift till Lena Peterson den 27 januari 1999. Illustr. Uppsala 1999. 167 sidor. Häftad. (#73195)150:-
Peterson, Lena "En brisi vas lina sunn, en lini vas unar sunn ... en þa barlaf ...". Etymologiska studier över fyra personnamn på Malsta- och Sunnåstenarna i Hälsingland. Stockholm 2012. 93 sidor. Häftad. Runica et Medaevalia, Opuscula 15. (#203155)120:-
Peterson, Lena Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan.. De ursprungligen starkt böjda namnen. Aa Upps. 1981. 212 sidor. Häftad. (#6306)125:-
Petrulevich, Alexandra Ortnamnsanpassning som process. En undersökning av vendiska ortnamn och ortnamnsvarianter i Knýtlinga saga. Uppsala 2016. 318 sidor. Limhäftad. Namn och samhälle 28. (#212927)200:-
Phil, Elin Ägonamn. Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar. Uppsala 2014. 247 sidor. Häftad. Namn och samhälle 27. (#215268)160:-
Quatriéme Congres International de Sciences Onomastiques Uppsala 1952.. Édité par Jöran Sahlgren, Bengt Hasselrot et Lars Hellberg. Uppsala 1954. 544 pp. (#6309)100:-
Rantala, Leif Sámegiel báikenammalogahallan.. Samisk ortnamnsförteckning. 1988. 40 sidor Häftad. Med Nils Erik Hansegårds namn och adress. (#183461)100:-
Rosell, Erland Ortnamn i Dalsland.. Illustr. Sthlm 1983. 120 sidor. Original pappband. (#114955)150:-
Rosell, Erland Ortnamn i Värmland.. Illustr. Sthlm 1984. 141 sidor. Originalpappband. (#114954)150:-
Rosell, Erland Värmländsk medeltid i ortnamnsperspektiv.. Uppsala 1981. 219 sidor. Original klotband. (#101801)160:-
Rosell, Erland Ärtemarks socken ur ortnamnsperspektiv.. Mellerud 1955. 40 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Artemark. En dalslandssocken. (#187201)100:-
Rostvik - Allan Rostvik den 22 mars 1990.. En hyllningsskrift. Upps. 1990. 144 pp. Namnforskningsbidrag av bl.a. T. Andersson, E. Brylla, S. Strandberg m.fl. (#20103)100:-
Rostvik, Allan Har och Harg.. Illustr. Aa Upps. 1967. 175 + 15 sidor. Häftad. (#6313)110:-
Ryman, Lennart Salanus, Tunström och Sporrong.. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland. Aa Umeå 2002. 400 sid. Häftad. (#71078)200:-
Sahlgren, Jöran Fålebro. Ett ortnamns historia.. Särtryck ur UNT:s Julnr. 1908. 16 sidor. Häftad. Dedikation. Nött rygg. (#6318)70:-
Sahlgren, Jöran Hvad skall stugan heta?. Uppsala 1912. 10 sidor. Häftad. Fint skick. Studentföreningen Verdandis tidningsartiklar N:o 246. (#220472)100:-
Sahlgren, Jöran Korta anvisningar för ortnamnsupptecknare.. Lund 1945. 32 pp. (#5203)65:-
Sahlgren, Jöran Några närkiska å- och älvnamn.. Särtryck ur Örebro läns Naturskyddsförenings årsskrift 1936. 24 sidor. Illustrerad. Häfte. Dedikation. (#220464)100:-
Sahlgren, Jöran Skagershults sockens naturnamn.. Vatten och vattendrag + bilaga: Äldre handlingar rörande Skagershult. Aa Sthlm 1912. 118, H46 + 2 kartor. Häftad. Svenska landsmål. (#19973)115:-
Sahlgren, Jöran Toponymica.. Lund 1954. 68 sidor. Häftad. (Särtr. ur NoB.) (#6322)70:-
Sahlgren, Jöran Vad våra ortnamn berätta.. Andra upplagan. Sth 1944. 80 sidor. Häftad. Verdandi. (#23886)60:-
Sahlgren, Jöran Valda ortnamnsstudier.. (Opuscula toponymica selecta). Upps. 1964. 329 sidor. Häftad. (#6324)140:-
Sahlgren, Jöran, Vad skall villan heta? Några råd för jord- och villaägare.. Lund 1916. 54 sidor. Häftad. (#206020)100:-
Sahlgren, Jöran & Bergman, Gösta Svenska ortnamn med uttalsuppgifter.. Sth 1968. 36 sidor. Klammerhäftad. (#6316)50:-
Sander, Fredrik Svenska dopnamn. Förslag till ändringar i almanackans namnlängd.. Stockholm 1899. 40 sidor. Häftad. Främre omslag något naggad i kanten. Nött rygg. (#220453)100:-
Sandst, Line Urbane stednavne - storbyens sproglige dimension. En stilistisk-retorisk analyse af urbane stednavne i det köbenhavnske byrum.. Ph.d.-afhandling, Köbenhavn 2013. 306 + 361,145,66 sidor. Häftad. 2 volymer. Blyertsunderstrykningar. (#202195)225:-
Sandström, Raija Finska och icke-finska tillnamn i Nedertorneås kyrkböcker på 1800-talet.. Aa Umeå 1985. XVIII, 268 sidor. Häftad. Gunnar Pellijeffs opponentexemplar med hand förstrykningar och anteckninagar. (#186708)145:-
Schulthess, F., Ort-, folk- och dopnamn. Tillägg till Svensk.fransk ordbok.. Stockholm 1887. 29 sidor. Häfte. Namnteckning. (#207662)100:-
Sohlberg, Gustaf Ortnamnen i Skee socken, Bohuslän.. Aa Gbg 1943. XVIII, 257 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#23668)150:-
SOU 1960:5 Förslag till namnlag.. Betänkande avgivet av Namnrättskommittén. sthlm 1960. 362 sidor. Häftad. 4 sidor missfärgade av tidningsurklipp. (#176117)175:-
SOU 1965:36 Sveriges släktnamn 1965.. Förteckning utarbetad inom Patent- och registreringsverket. Sthlm 1965. 490 sidor. Häftad. (#135274)170:-
Stahre, Nils-Gustaf Stångskäret, Kåksna och Kummelberget.. Studier över ortnamn från Stockholms skärgård. Aa Lund 1952. 326 sidor. Häftad. (#19972)200:-
Stednavne i Århus og Skanderborgs amter.. Udg. af Stednavneudvalget ved Anders Bjerrum. Kbhvn 1964. xxx, 243 sidor + karta. Häftad. Stämpel. Danmarks stednavne 12. (#148464)150:-
Steensland, Lars Älvdalska växtnamn förr och nu.. Upps. 1994. 108 sidor. Original klotband. (#5215)100:-
Steenstrup, Johannes Indledende Studier Over de Ældste Danske Stednavnes Bygning.. Kbhvn 1909. 130 sidor. Häftad. (#6356)120:-
Stewart, George R. Names on the Land. A Historical Account of Place-Naming in the United States. Revised and enlarged edition with illustrations. Cambridge 1958. 511 pages + illustr. Cloth with dustjacket. (#211931)200:-
Stockholms gatunamn.. Av Nils-Gustaf Stahre, Per Anders Fogelström m.fl. Illustr. Sth 1983. 672 sidor. Original klotband. (#6360)150:-
Strandberg, Svante Studier över sörmländska sjönamn.. Etymologi, namnbildning och formutveckling. Aa Upps. 1991. 300 sidor. Häftad. (#5222)125:-
Strid, Jan Paul Nären, Njärven och Njurhulten.. Studier över en grupp svenska sjönamn och därmed samhöriga ord i nordiska språk. Aa Sth 1981. 204 sidor. Häftad. (#6361)125:-
Ståhl - Nordiska namnstudier.. Festskrift till Harry Ståhl 22 september 1985. Upps. 1985. 432 pp. Inb. Stämpl. (#23831)185:-
Ståhl - Nordiska namnstudier.. Festskrift till Harry Ståhl 22 september 1985. Upps. 1985. 432 sidor. Häftad. (#20097)140:-
Ståhle, Carl Ivar Ortnamn och bebyggelse i Västra Vingåker.. Nyköping 1954. 154 sidor. Häftad. (#23892)125:-
Ståhle, Carl Ivar Stockholmsnamn och Stockholmsspråk.. Sth 1981. 192 sidor. Häftad. (#20099)140:-
Ståhle, Carl Ivar Studier över de svenska ortnamnen på -inge.. På grundval av undersökningar i Stockholms län. Aa Lund (Upps.) 1946. XXXII, 607 sidor. Häftad. (#6350)160:-
Ståhl, Harry Kvill och tyll.. En studie över några i svenska ortnamn ingående ord med betydelsen "åmöte, ågren" o. dyl. Aa Upps. 1950. 176 pp. (#6344)95:-
Ståhl, Harry Kvill och tyll.. En studie över några i svenska ortnamn ingående ord med betydelsen "åmöte, ågren" o. dyl. Aa Upps. 1950. 176 pp. Inb. med bevarade omslag. Stämpl. (#23877)135:-
Ståhl, Harry Norbergsbygdens ortnamn.. Särtryck ur Norberg genom 600 år. 1958. 36 sidor. Häftad. Dedikation. (#220467)100:-
Ståhl, Harry Ortnamn i Västmanland.. Illustr. Sthlm 1985. 130 sidor. Originalpappband. (#114961)150:-
Ståhl, Harry Ortnamn och ortnamnsforskning.. Illustr. Sthlm 1970. 203 sidor. Häftad. (#6346)125:-
Ståhl, Harry Ortnamn och ortnamnsforskning.. Illustr. Sthlm 1976. 203 sidor. Originalklotband. (#11067)150:-
Ståhl, Harry Ortnamn och ortnamnsforskning.. Illustr. Sthlm 1976. 203 sidor. Originalklotband. Blyertsförstrykningar. (#210727)125:-
Sundqvist, Birger Deutsche und Niederländische Personenbeinamen in Schweden bis 1420.. Beinamen nach Herkunft und Wohnstätte. Diss. Sth (Upps.) 1957. 442 pages. Softcover. (#6364)145:-
Svendborg amts bebyggelsenavne.. Udg. af Stednavneudvalget ved John Kousgård Sørensen. Kbhvn 1958. xl, 312 sidor + karta. Häftad. SAtämpel. Danmarks stednavne 13. (#148463)150:-
Svennung, J. Belt und baltisch.. Ostseeische namenstudien mit besonderen Rücksicht auf Adam von Bremen. Illustr. Upps. 1953. 99 pp. Softcover. (#20096)125:-
Svennung, J. Scadinavia und Scandia.. Lateinisch-nordische Namenstudien. Illustr. Upps. 1963. 72 pages. Softcover. (#18253)120:-
Svenska turistföreningens ortlexikon.. För vandrare, cyklister, bilister och andra turister. Andra omarbetade upplagan, Sthlm 1953. 439 sidor + karta. Original linneband. (#191834)150:-
Svensson, Bertil och Benson, Sven Skånes ortnamn A:18.. Bebyggelsenamn i Södra Åsbo härad. Lund 1962. 92 sidor. Häftad. (#177695)100:-
Svensson, J.V. De nordiska folknamen hos Jordanes.. Särtryck ur Namn och bygd 1917. 41 sidor. Häftad. (#212583)100:-
Sveriges medeltida personnamn.. Förnamn. Ordbok utgiven av KVHAA:s Personnamnskommitté. Häfte 1-13, A - Holmger. Upps. 1967-98. 13 häften. 2 häften med bläckskrift på ryggen. (#23796)600:-
Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift.. (Årg. 1.) 1925 - 1967, 1975 - 1983 + 1987 (mer utgivet). Häften. Lösa årgångar finns: 1925-1931, 1935-1954, 1957-62. Pris 100 kronor per årgång. (#23278)1000:-
Tjäder, Börje Studier över de plurala bebyggelsenamnens morfologiska utveckling.. Uppsala 1967. 259 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#6380)150:-
Topelius, Christer Årets namn och dagar.. En bok för alla människor. Illustr. Sthlm 1989. 189 sid. Inbunden. (#60253)125:-
Torstensson, Eivor Nylund De finska sjönamnen i Korpilombolo socken.. Aa Upps. 1973. 111 sidor. Häftad. (#6382)120:-
Trotzig, Karl Om släktnamn och antagandet af sådana.. Sthlm 1899. 29 sidor. Häftad. Verdandis småskrifter 83. (#183333)100:-
Uppsalastudier i namnforskning.. Upps. 1979. 151 sidor. Häftad. (#6384)70:-
Útgáva og atgongd.. ... 20. NORNA-symposium í Tórshavn ... 1992. Eivind Weyhe (ed.). Illustr. Upps. 1993. 95 sidor. Häftad. NORNA-rapporter 52. (#127766)120:-
Utterström, Gudrun Tillnamn i den karolinska tidens Stockholm.. Umåe 1976. 192 sidor. Häftad. (#6386)140:-
Utterström, Gudrun Tvåledade svenska adelsnamn under stormaktstiden.. Umeå 1980. 38 sidor. (#20092)50:-
Wahlberg, Erik Finska ortnamn i norra Sverige.. Förberedande studier med introduktion till utforskningen av ortnamnen i Torne älvdal med angränsande områden. Aa Upps. 1963. 282 sidor. Häftad. Tornedalica 2. (#24874)125:-
Wahlberg, Mats Bebyggelsenamnen i Våla härad i Uppland.. Aa Upps. 1988. 224 sidor. Samt samme: Ortnamn på Ås(e)- & Vida och Veda. 16 + 16 sidor. Häftad. (#20094)125:-
Wahlberg, Mats Ortnamnen i Västmanlands län 5:1.. Heby kommun, norra delen. Bebyggelsenamn. Uppsala 1988. 223 sidor. Häftad. (#177717)125:-
Wahlberg, Mats Uppsalas gatunamn.. Ortnamnen i Uppsala län del 5:1. Illustr. Upps. 1994. 381 sidor. Häftad. Uppsala stads historia IX:1. (#20629)150:-
Wainwright, F.T. Archaeology and Place-Names and History.. An Essay on Problems of Co-ordination. London 1962. xiv, 135 pages. Original cloth. (#143670)120:-
Wallensteen, Ivar Våra namn.. Tusen namn från A till Ö. Namnens betydelse. Tradition kring efternamn. Kring dop och födelsedagar. Faddrars betydelse. Att byta namn. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Västerås 1988. 144 sidor. Original pappband. (#122240)150:-
Walther, Hans Gesellschaftsentwicklung und Namenwandel.. Upps. 1978. 20 pp. (OoS 3.) (#6393)35:-
Wangö, Joël Ägo- och naturnamnen i Knäreds socken.. Lund 1970. 144 sidor. Häftad. (#6395)125:-
Vejle amts stednavne.. Udg. af Stednavneudvalget. Kbhvn 1944. xxviii,192 sidor. Häftad. Stämpel. Danmarks stednavne 8. (#148467)150:-
Westberg, Bertil Litteratur om svenska distriktsbeteckningar och distriktsnamn.. En bibliografi. Upps. 1978. 100 sidor. Häftad. (#6404)50:-
Viborg amts stednavne.. Udg. af Stednavneudvalget, Kbhvn 1948. xxviii, 272 sidor. Häftad. Danmarks stednavne 9. (#148459)150:-
Wijkander, Klara Ortnamn på Hallands Väderö.. Med kartbilaga. Särtryck ur Sydsvenska Ortnamnssällskapets årsskrift 1963-1964. 29 sidor. Häftad. (#180192)100:-
Wiktorsson, Per-Axel Personnamnen i det medeltida Örebro.. Örebro u.å. 92 sidor. Häftad. (#6416)60:-
Wiktorsson, Per-Axel Örebro historia.. Personnamnen i det medeltida Örebro. Örebro 1983. 80 sidor. Häftad. (#103025)100:-
Öberg, Anders Olika typer av sockennamn i Sverige.. Översikt av forskningsläget jämte förslag till typindelning. Upps. 1979. 48 sidor. Häftad. (#6422)60:-
Ödeen, Nils Studier i Smålands bebyggelsehistoria.. Ett bidrag till svensk ortnamnsforskning. Lund 1927-30. 490 sidor. Häftad. Stämpel. Dedikation. (#23897)340:-
Övriga namn.. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4-6 december 1991. Red. av Kristinn Jóhannesson m.fl. Uppsala 1994. 369 sidor. Häftad. Veck på främre omslaget. (#169475)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page