Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Ahlmann, Hans W:son Norrland. The Land of Forests, Waterfalls and Iron Mountains. A study in economic geography. Stockholm 1922. Illustrerad. 70 pages. Later cloth, with original wrappers, by Gust Hedberg. Former library book. (#216098)180:-
Ahlström, Gunnar De mörka bergen.. En krönika om de lappländska malmfälten. Sthlm 1966. 338 sidor. Häftad. (#123397)135:-
Ahlström, Gunnar De mörka bergen.. En krönika om de lappländska malmfälten. Sthlm 1966. 338 sidor. Häftad. Reva i falsen. (#128694)100:-
Ahlström, Gunnar De mörka bergen.. En krönika om de lappländska malmfälten. Sthlm 1966. 338 sidor. Klotband med något slitet skyddsomslag. (#181466)175:-
Ahnlund, Bromé, Wickman m.fl. Jämtlands och Härjedalens historia I-IV (samt) Arkeologisk inledning (och) Person- och ortregister. 6 vol.. Stockholm, Norstedts 1945-1966. 171,(1) ; XII, 607, (1), ; XII, 382 ; 535, (1) ; 679,(1) ; 223, (1) s. + 4 utvikbara kartor)+ 2 planschblad + rättelseblad. Illustrerade. "Mixat ex." dvs del. III och arkeologisk inledning är i förlagets linneband med främre omslag. De andra delarna är häftade. (#198544)1100:-
Ahnlund, Mats Norrbyskär - om tillkomsten av ett norrländskt sågverkssamhälle på 1890-talet.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Umeå 1978. 217 sidor. A4. Häftad med skyddsomslag. (#191372)150:-
Ahnlund, Nils Jämtlands och Härjedalens historia 1.. Intill 1537. Illustrerad. Sthlm 1948. 608 sidor. Häftad. (#210349)200:-
Ahnlund, Nils Jämtlands och Härjedalens historia 1.. Intill 1537. Illustrerad. Sthlm 1948. 608 sidor.Original linneband. Stämpel. (#29847)275:-
Alstrin, Eric (praeses) och Brunnius, Eric (respondent) Dissertatio gradualis de urbe Torna, eique adjecentibus paroeciis, ..... Upsala, Werner 1731. (6),50 sidor. Tagen ur band. Skuren. (#210144)950:- (bild)
Andersson, Hans Borg Mesch. Drömmen om fjällen. Berättelsen om en tid då allt blev annorlunda.. Helsingborg, Fyra Förläggare 1986. 224 sidor. Rikt fotoillustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag. (#209996)200:-
Andersson, Hans Borg Mesch. Drömmen om fjällen. Berättelsen om en tid då allt blev annorlunda.. Helsingborg, Fyra Förläggare 1986. 224 sidor. Rikt fotoillustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag med några små revor (#194791)175:-
Arbman, Rosa (Mor Dårdi) Trö å allvåru.. Sundsvall 1911. 31 sidor. Häftad. Lite naggade omslag. (#81066)100:-
Arnborg, Lennart Nedre Ångermanälven I-II.. I. Utlåtande angående vattenregleringarnas inverkan på erosionsformer och fluviala rocesser inom vissa laxfiskeområden. II. Vattenregleringarnas inverkan på morfologi och fluviala processer, särskilt inom det recenta deltaområdet 1947-1958. Text + kartbilagor. Uppsala 1958-59. 248 + 180 sidor + kartor i ficka och 2 separata kartbilagor. Stort format. 4 volymer. (#86603)450:-
Arnborg, Tore Granberget.. En växtbiologisk undersökning av ett sydlappländskt granskogsområde med särskild hänsyn till skogstyper och föryngring. Akad. avh. Uppsala 1943. 282 sidor + planscher. Häftad. Norrländskt handbibliotek XIV. (#43311)170:-
Aronsson, Ol. R & Gabrielsson, Anders Affärerna i Lockne.. Illustr. Tandsbyn 1971. 70 sidor. Häftad. (#101892)50:-
Aronsson, Ol. R & Gabrielsson, Anders Kommunikationsleder i Lockne.. Illustr. Tandsbyn 1968. 60 sidor. Klammerhäftad. Lockne hembygdsförenings skriftserie nr 16. (#132847)100:-
Arvidson, Birger Den nordsvenska allmogejakten.. Allmogejägaren, fångsten och försörjningen 1920-1940. Illustr. Aa Upps. 1983. (6), 261 sidor. Häftad. (#15879)120:-
Arvidson, Birger Den nordsvenska allmogejakten.. Allmogejägaren, fångsten och försörjningen 1920-1940. Illustr. (Aa Upps.) Sth 1983. 224 pp. Häftad. Omarbetad upplaga. (#22635)125:-
Arwidsson, Th. Studien über die Gefässpflanzen in den Hochgebirgen der Pite Lappmark.. Illustr. Diss. Upps. 1943. 274 pages. Softcover. Tear in front wrapper. Stamped. (#91253)150:-
ASSARSSON, CURT H Medelpad i ord och bild. Från forntid till nutid.. Sundsvall 1950. 196 sidor + utvikbar karta. Illustrerad. Häftad. (#195566)135:-
Assur, Jens, foto. Bildtexter Per Svensson. Och himlen därovan. Under the Shifting Skies. 1-2.. Bilda Förlag, 2000. (4),viii,228,(16) + (4),224,x,(16) sidor. Folio. Förlagsband med skyddsomslag i kassett. 2 volymer. Nyskick. (#214478)500:-
Awebro, Kenneth Luleå silververk. Ett norrländskt silververks historia.. Illustrerad. Luleå 1983. 362 sidor. Häftad. Nyskick. Bothnica 3. (#209972)150:-
Balsgård, Gunnar Norrifrån. Essäer om norrländsk litteratur, konst och historia.. Stockgolm 1998. 317 sidor. Häftad. (#187896)140:-
Banbrytare och föregångsmän.. Östersund 1962-65. Förlagsband. Tryckta i 300 exemplar. Följande lösa volymer finns: III. Pehr Wilhelm Wargentin av Gunnar Svensson. IV. Joh. Edler d.ä. av Nilsson-Tannér. IX. Anders Fjellner av Olov Jansson. X. Erik Nordenson av Gunnar Smedberg. XI. Paulus Genberg av Nils Westin. XII. Helge Palmcrantz av Ingemar Dahläger. XIII. Axel Gustav Hertzberg av Harry Johansson. XIV. Anders Nilsson och Nils Larsson av Nils Jonsson. Pris per volym. (#203730)100:-
Bebyggelsehistorisk tidskrift 1 Norrlands bebyggelse.. Red. Per G Råberg. Illustr. Sth 1981. 162 sidor. Häftad. (#17605)200:-
Behm, Viktor Anteckningar om Lockne socken år 1892.. Utgifvarens förlag, Östersund 1892. 72 sidor. Med bevarat främre omslag i klotband. (#101945)350:-
Bengtsson, Harald Minnen om hårdföra män.. En samling historier om vattenrallare i Suorva och Porjus. Illustrerad. Sthlm 1976. 101 sidor. Pocket. Tillskrift. (#134286)100:-
Berg, Anna Elmén Fem ödekyrkor i Norrland.. Kyrklig förnyelse, kulturminnesvård och kyrkorestaureringar vid 1900-talets början. Illustrerad. Akademisk avhandling, Umeå 1997. 254 sidor. Häftad (#187314)175:-
Bergfors, Georg & Neander, Albin Norrbotten I-II.. Läsebok för skola och hem. Illustr. Sthlm 1928. 390; 356 sidor. Bundna i med bevarade omslag ett rött klotband. Stämpl. (#125863)200:-
Bergfors, Georg & Neander, Albin Norrbotten I-II.. Läsebok för skola och hem. Illustr. Sthlm 1928. 390; 356 sidor. Klotband. Nils E. Hansegårds exemplar med hans namn och adress. 2 volymer. (#112760)200:-
Bergfors, Georg & Neander, Albin Norrbotten I-II.. Läsebok för skola och hem. Illustr. Sthlm 1928. 390; 356 sidor. Original klotband. 2 volymer. (#73815)200:-
Bergling, Ragnar Kyrkstaden i övre Norrland.. Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600- och 1700-talen. Aa Upps. 1964. 402 sidor + planscher. Häftad. (#25896)125:-
Berg och Åsarne 11.. 1946. Häftad. (#139547)70:-
Berg och Åsarne 12.. 1947. Häftad. (#139548)70:-
Berg och Åsarne 13.. 1948. Häftad. (#139549)70:-
Berg och Åsarne 14.. 1949. Häftad. (#139550)70:-
Berg och Åsarne 15.. 1950. Häftad. (#139551)70:-
Berg och Åsarne 16.. 1950. Häftad. (#139552)70:-
Berg och Åsarne 17.. 1952. Häftad. (#139553)70:-
Berg och Åsarne 18.. 1953. Häftad. (#139554)70:-
Berg och Åsarne 19.. 1954. Häftad. (#139555)70:-
Berg och Åsarne 20.. 1955. Häftad. (#139556)70:-
Berg och Åsarne 22.. 1957. Häftad. (#139557)70:-
Berg och Åsarne 23.. 1958. Häftad. (#139558)70:-
Berg och Åsarne 24.. 1959. Häftad. (#139559)70:-
Berg och Åsarne 3.. 1938. Häftad. (#139544)70:-
Berg och Åsarne 8.. 1943. Häftad. (#139545)70:-
Berg och Åsarne 9.. 1944. Häftad. (#139546)70:-
Bergqvist, Olof Bland svenskar, finnar och lappar.. Illustr. Sthlm 1939. 320 sidor. Originallinneband med medbundet främre omslag. Förtitelbladet bortrivet. (#90688)110:-
Bergström, Erik J., Magnusson, Gert & Raihle, Jan Härjedalen. Natur och kulturhistoria.. Illustrerad. Östersund 1990. 299 sidor. Klotband. (#216071)200:-
Bergström, Lars Höga kusten.. Natur, människor och tradition längs kusten från Sundsvall till Örnsköldsvik. Rikt illustrerad. Sthlm 1975. 80 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag med smärre revor. (#133029)150:-
Bergström, Lars (utg.) VÄSTERNORRLAND med Höga Kusten. CEWE - Förlaget, 1976. 19 x 22 cm. 208 sidor. Illustrerat förlagsband. Rikligt fotoillustrerat. (#194452)100:-
Bergström, Magnusson och Raihle Härjedalen. Natur och kulturhistoria.. Illustrerad. 3:e upplagan, Östersund 1993. 299 sidor. Klotband. (#180214)200:-
Beskow, Hans Bruksherrgårdar i Gästrikland.. Illustr. Sth 1954. 330 sidor. Stort format. Häftad. Nord. mus. handl. 47. (#13645)300:-
Beskrifning till kartan öfver Arjeplougs tingslag i Piteå lappmark.. Upprättad vid Ekonomiska kartverket 1899-1907. Luleå 1908. 24 sidor. Stort format. Häftad. Mycket fint skick. (#215510)200:- (bild)
Beskrifning till kartan öfver Arvidsjaurs tingslag i Piteå lappmark med Bilaga.. Upprättad vid Ekonomiska kartverket 1882-1899 (samt) 1904. Luleå 1900-1904. 43 + 23 sidor. Stort format. Häftad. Beskrifningen saknar bakre omslag annars ett mycket fint ex. 2 häften. (#215509)400:- (bild)
Beskrifning till kartan öfver Gellivare tingslag i Luleå lappmark.. Upprättad vid Ekonomiska kartverket åren 1884-1897. Luleå 1899. 43 sidor. Stort format. Häftad. Mycket fint ex. (#215507)300:- (bild)
Beskrifning till kartan öfver Jokkmokks tingslag i Luleå lappmark.. Upprättad vid Ekonomiska kartverk åren 1892-1904. Luleå 1905. 47 sidor. Stort format. Häftad. Mycket fint ex. (#215506)250:- (bild)
Beskrifning till kartan öfver Korpilombolos härad, upprättad vid Ekonomiska kartverket år 1877,. Luleå 1877. 15 sidor. Stort format. Häftad. Mycket fint ex. (#215502)200:- (bild)
Beskrifning till kartan öfver Neder-Kalix härad af år 1871.. Upprättad vid Ekonomiska kartverket. Luleå 1872. 55 sidor. Stort format. Häftad. Mycket fint ex. (#215503)300:- (bild)
Beskrifning till kartan öfver Neder-Torneå och Carl Gustafs härad af år 1874.. Upprättad vid Ekonomiska kartverket. Luleå 1874. 29 sidor. Stort format. Häftad. Främre omslaget med några små skador annars ett mycket fint ex. (#215508)250:- (bild)
Beskrifning till kartan öfver Tärendö kapell tillhörande Korpilombolos tingslag.. Upprättad vid Ekonomiska kartverket åren 1882-1897. Luleå 1898. 9 sidor. Stort format. Häftad. Mycket fint ex. (#215504)200:- (bild)
Beskrifning till kartan öfver Öfver-Torneå härad, upprättad vid Ekonomiska kartverket år 1878.. Luleå 1878. 33 sidor. Stort format. Häftad. Mycket fint ex. (#215505)200:- (bild)
Beskrivning till berggrundskarta över Västerbottens län.. 1. Urbergsområdet inom Västerbottens län av Sven Gavelin. 2. Den kaledoniska fjällkedjans berggrund inom Västerbottens län av Oskar Kulling. Sth 1955. 296 sidor + plansch, tabell och karta. 4:o. Häftad. (#45431)200:-
Björkquist, Lennart Jämtlands folkliga kvinnodräkter.. Studier i den jämtska allmogens dräktskick under 1700-talet och 1800-talets förra hälft. Illustrerad. Akademisk avhandling Uppsala. 1941. 256 sidor. Häftad. (#8211)150:-
Blix - Festskrift till Gunnar Blix.. Illustrerad. Uppsala 1961. 288 sidor. Häftad. Norlandica. Norrlands nations skriftserie V. (#119514)135:-
Blomquist, Torsten och Vögeli, Werner Gastronomisk resa i Nordkalotten.. Illustrerad. Timbro 1986. 216 sidor. Stort format. Fint skick. (#212088)150:-
Boberg, Torsten Att dra till fjälls. Handledning för fjällfarare.. Illustrerad. Stockholm 1949. 232 sidor. Förlagsband utan skyddsomslag. (#209894)120:-
Boberg, Torsten Bortom stigarna. Berättelser från fjällen.. Illustrerad. Uppsala 1927. 190 sidor. Häftad. (#209899)100:-
Boberg, Torsten Fjällmarkens folk. Som renvaktare i högfjället. Uppsala 1930. 188 sidor. Häftad. Ex Libris. Namnteckning. Något lös i ryggen. Mestadels ouppsprättad. (#217029)180:-
Boberg, Torsten Sommar i fjället. Handbok för fjällfarare.. Illustrerad. Stockholm 1952. 207 sidor. Original klotband. (#209897)110:-
Boberg, Torsten Sommar i fjället. Handbok för fjällfarare.. Illustrerad. Stockholm 1952. 207 sidor. Original klotband. Stämpel. (#209898)100:-
Boberg, Torsten Vargavinter. Berättelser från fjället.. Andra upplagan. Uppsala, Lindblads, 934. 222(2) sidor. Förlagets halvklotband. (#198077)100:-
Bodens stad 1919-1943. Jubileumsskrift.. Boden 1943. 315,(3) sidor. Samtida halvklotband. (#198392)150:-
Bodvall, Gunnar Bodland i norra Hälsingland.. Studier i utmarksodlingars roll för den permanenta bosättningens expansion fram till 1850. Illustr. Akademisk avhandling Uppsala 1959. 352 sidor + kartbilaga. Häftad. Dedikation till Gerd Enequist "med varmt tack för värdefull handledning". Interfolierad och med ett fåtal kommentarer av Enequists. Geographica 36. (#24606)300:-
Booberg, Gunnar Gisselåsmyren.. En växtsociologisk och utvecklingshistorisk monografi över en jämtländsk kalkmyr. Illustr. Uppsala 1930. 350 sidor + kartor, planscher och tabeller. Häftad. Norrländskt handbibliotek XII. (#44787)170:-
Borelius, Fredrik Där forntiden lever.. Tornedalsstudier. Uppsala 1936. 200 sidor. Med bevarade omslag i nyare klotband. Stämpl. (#135851)150:-
Broman, Olof Joh. Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Hälsingland.. Utg. Karl A. Hægermarck och Anders Grape. Uppsala 1911-54. Följande lösa häften av lyxupplagan på större papper finns i lager: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20 och 22. Pris per häfte. (#178954)150:-
Broman, Olof Joh. Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Hälsingland.. Utg. Karl A. Hægermarck och Anders Grape. Uppsala 1911-54. Följande lösa häften finns i lager: 8, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 24, 28 och 35. Pris per häfte. (#178953)100:-
BROMÉE NILS En bok om Sveg och Härjedalen.. Sundsvall 1974. 8:o 429 sidor. Illustrerad. Rexinband. (#199157)150:-
Brunnius, Ericus Om Torneå stad och dess angränsande socknar.. De urbe Torna. Övers. Olaus Brännström. Luleå 1967. 56 sidor. Häftad. Tornedalica 4. (#32274)175:-
Brunnström, Lasse Kiruna - ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige I-II.. Illustrerad. Umeå 1980-81. 232,xvi + 136 sidor. Klotband. 2 volymer. Dedikation. (#188234)250:-
Bucht, Gösta Säbrå kyrka och biskopsgård.. Separattryck ur Arkiv för Norrländsk Hembygdsforskning 1926. 40 sidor. Häftad. Fint ex. Dedikation. (#187237)135:-
Bucht, Henning Där svenskt och finskt mötas.. Äldre bygdeanteckningar från Tornedalen. Andra upplagan, Uppsala 1955. Häftad. Några få blyertsunderstrykningar. Nils Erik Hansegårds ex med hans namn och adress. (#183440)150:-
Bunte, Gaunitz och Borgegård Vindeln. En norrländsk kommuns ekonomiska utveckling 1800-1980.. En analys av bondesamhällets ekonomiska utveckling, anpassning och förvandling under 200 år. Illustrerad. Lund 1982. 410 sidor. Stort format. Förlagsband. Dedikation. (#191271)175:-
Burman, Fale Anteckningar om Jämtland.. I urval. Lund 1930. 136 sidor + annonser. Häftad. (#73813)160:-
Byggnader och kulturmiljöer i Västernorrland.. Illustrerad. Sthlm 1977. 408 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#9171)125:-
Bylund, Erik Glommeträsk by i Arvidsjaurs socken.. En näringsgeografisk studie. Uppsala 1947. xii, 120 sidor. Häftad. Geographica 19. (#91275)200:-
Bäck, Lennart & Eva Effekterna av ett vägbygge - väg 98 mellan Kiruna och Riksgränsen.. En studie av friluftslivet i Norrbottensfjällen 1979-1985. Illustr. Upps. 1986. 187 sidor. Häftad. (#122490)150:-
Campbell, Åke Från vildmark till bygd.. En etnologisk undersökning av nybyggarkulturen i Lappland före industrialismens genombrott. Illustr. Uddevalla 1948. VIII, 272 sidor. Häftad. Understrykningar med blyerts. Lite nött rygg. (#21717)175:-
Carlgren, Albert En livsfråga för vår Finnbygd.. Illustr. Sthlm 1917. 32 sidor. Häftad. (#91289)200:-
Carli, O. Ångermanlands bibliografi.. Förteckning över litteratur utkommen före 1940. Umeå 1965. 257 sidor. Häftad. (#75055)175:-
Colleen, C.G. Beskrifning öfver Styrnäs socken i Ångermanland.. Jämte anmärkningar och tillägg. Sthlm 1909. 74 sidor. Original pappband. Stämpel. Norrland III:3. (#21641)125:-
Curry-Lindahl, Kai Slaget om Lappland.. En anklagelse mot regeringar och riksdagar för 40 års vanskötsel av svensk natur. Illustr. Sthlm 1983. 120 sidor. Häftad. (#117852)120:-
Curry-Lindahl Kai red Natur i Ångermanland och Medelpad.. Uppsala Svensk Natur 1953. 4:o 390,(2)sidor. Illustrerad. Förlagets gröna halvfranska band. Fint ex. (#209976)300:-
Curry-Lindahl Kai red Natur i Ångermanland och Medelpad.. Uppsala Svensk Natur 1953. 4:o 390,(2)sidor. Illustrerad. Privatbundet halvklotband. Båda omslag medbundna. (#192042)150:-
Curry-Lindahl, Kai (red.) Natur i Lappland I-II.. Svensk natur 1963. 4:o 498,(4),499-1046. Illustrerade. Förlagets två halvklotband. (#193017)400:-
Dahlbäck, Sigurd Gångstigslandet.. Nordskansinaviska studier 1914, 1916-1932. Utgiven med inledning av Mats Rehnberg. Nordiska museet 1958. 341 sidor. Häftad. (#170820)150:-
Dahlgren, Lotten Norrländska släktprofiler I-II.. Episoder och minnen ur Fredrika och Per Erik Svedboms bref och familjepapper. Illustr. Sthlm 1911. 379 + 280 sidor. Dekorerade original klotband. 2 volymer. (#61946)300:-
Dahlgren, Lotten Norrländska släktprofiler I-II.. Episoder och minnen ur Fredrika och Per Erik Svedboms bref och familjepapper. Illustr. Sthlm 1911. 379 + 280 sidor. Klotband. 2 volymer. (#191460)250:-
Dahlgren, Lotten Norrländska släktprofiler I-II.. Episoder och minnen ur Fredrika och Per Erik Svedboms bref och familjepapper. Illustr. Sthlm 1911. 379 + 280 sidor. Med bevarade främre omslag i fina halvfranska band med blekta ryggar. 2 volymer. (#189937)300:-
Dahlman, C.E. Karta öfver Westernorrlands län.. På landstingets föranstaltande. Generalstabens litografiska anstalt utan år (slutet av 1800-talets). Skala 1-200000. 140 x 120 cm. Uppfodrad på väv och på rulle. Fint ex. (#199371)750:- (bild)
Dahlstedt, Gullik Västerbottengårdar och småhus.. Bevarande och arkitektonisk vidareutveckling i sju byar kring Umeå. Byggforskningsrådet 1984. 114 sidor. Häftad. Dedikation. (#188706)100:-
Dahlstedt, Karl-Hampus Gosshuvudet.. Skolpojksminnen från Härnösand, Ådalen och Wilhelmina fritt berättade. Umeå 1992. 136 sidor. Häftad. (#115724)125:-
Daly, Reginald A. Origin of the Iron Ores at Kiruna.. Sthlm 1915. 32 pp. Geology of the Kiruna District 5. (#47097)120:-
Danielsson, Carl De gamla järnbruken i Medelpad.. Illustr. Särtryck ur årsboken Ångermanland-Medelpad utan år. 27 sidor. Häftad. Dedikation. (#121749)120:-
Deutsch, Henrik Oeconomiska anteckningar rörande norra delen af Uleåborgs län, under resor derstädes åren 1814 och 1815.. Luleå 1970. IV, pp 263-369. Faksimil. Häftad. Stämpl. Tornedalica 9. (#32278)150:-
Du Rietz, Torsten Tectonic Conditions in the Front Range of the Swedish Caledonian in Central Norrland.. Sthlm 1960. 57 pages + 4 plates. Soft covers. Stamped. SGU C. 568. (#137923)125:-
Dyring, Annagreta och Eric, Att bo vid Vindelälven.. Illustrerad. Stockholm 1970. 197 sidor. Häftad. (#209867)125:-
Då det begav sig .... Sundsvalls stad industridistrikt 1850-1940. En antologi sammanställd och kommenterad av Barbro Björk. Sundsvalls museum 1977. 201 sidor. Förlagsband. (#188068)150:-
Eckermann, Harry von The Alkaline District of Alnö Island.. (Alnö alkalina område.) With 60 plates. Sthlm 1948. 174 pages + 60 plates. 4:o. Soft covers. Stamped. SGU Ca. 36. (#137346)185:-
Edlund, Gunhold Locknesjöns djupförhållanden och isskjutna vallar.. Illustr. 1957. 15 sidor. Klammerhäftad. Lockne hembygdsförenings skriftserie nr 6. (#132835)75:-
Edlund, Karl Norrländskt bygdeliv.. Vetlanda, Allmogeförlaget 1936. 8:o 87 sidor. Häftad. Ouppskuren. (#192890)75:-
Edlund, Lars-Erik m.fl. (red.) Norrländsk uppslagsbok. Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen.. Umeå 1993-96. [12],414 + [12],420 + [12],420 + [12],517,[3] sidor. Stort format. Förlagets imiterade skinnband. 4 volymer i fint skick. (#211354)1500:-
Ek, Elsa Christina Odelstorpet Ottslätta.. Ett sätt att leva. Stockholm 1977. 138 sidor + planscher. Förlagsband med skyddsomslag. (#161127)140:-
Eklund, J.E. Kiruna.. Drag ur samhällets, socknens och gruvbrytningens historia med ledning av namnen på Kirunas gator. Illustrerad. Kiruna 1946. 133 sidor. Häftad. Lite lätt fuktskadad. (#74343)100:-
Ekman, Sven Djur i de svenska fjällen.. Illustrerad. STF, Sthlm 1944. 428 sidor. Original klotband. STF:s handböcker om det svenska fjället 3. (#91293)150:-
Ekman, Sven Djur i de svenska fjällen.. Illustrerad. STF, Sthlm 1944. 428 sidor. Original skinnryggsband. STF:s handböcker om det svenska fjället 3. (#206597)150:-
Ellis, Bengt Härjedalen i akvarell och prosa. Fjällviddens ljus och skugga.. Förord av Karl Rune Nordkvist. Bjästa, CEWE-Förlaget 1983. 26x33,5 cm. 59 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Häfte med översättning till tyska och engelska av texten löst bifogad. (#195500)250:-
Ellis, Bengt Härjedalen i akvarell och prosa. Fjällviddens ljus och skugga.. Förord av Karl Rune Nordkvist. Bjästa, CEWE-Förlaget 1983. 26x33,5 cm. 59 sidor. Förlagsband. Skyddsomslaget något naggat i kanterna. Dedikation från Ellis. (#209954)250:-
Elofson Olof Natur i Ångermanland och Medelpad.. Uppsala Svensk Natur 1953. 4:o 390,(2)sidor. Illustrerad. Förlagets gröna halvfranska band. Fint ex. (#209976)300:-
Elofson Olof Natur i Ångermanland och Medelpad.. Uppsala Svensk Natur 1953. 4:o 390,(2)sidor. Illustrerad. Privatbundet halvklotband. Båda omslag medbundna. (#192042)150:-
En bok om Härjedalen 1937.. Illustrerad. Härjedalens fornminnesförening 1937. 80 sidor. Häftad. Fint ex. (#209988)200:-
En bok om Offerdal I-III.. Av offerdalingar. I: Näringarna, utg. av Lennart Björkquist. II: Kulturlivet, utg. av Elov Boman. III. Naturförhållanden, Kulturlivet, Militärväsendet, Emigrationen m.m., utg. av Elov Boman. Illustr. Östersund 1957-64. 380 + 500 + 440 sidor. Original klotband. 3 volymer. (#101982)700:-
Enequist, Gerd Lulebygdens livsmedelsförsörjning.. Uppsala 1939. 48 sidor. (#44967)85:-
Enequist, Gerd Nedre Luledalens byar.. En kulturgeografisk studie. Illustrerad. Akad. avh. Uppsala 1937. 470 sidor + kartor. Häftad. Geographica 4. (#37934)380:-
Enerud, John Nicke i Svacka och Pytt ur panna.. Grimnäs 1961. 64 sidor. Häftad. (#102479)120:-
Englund, J.A. Bidrag till Norrbottens läns historia till och med 1721.. Luleå 1905. 136,(2) sidor. Med främre omslag i grönt klotband. De sista bladen med liten fuktfläck i övre hörnet. (#209962)150:-
Engström, J. Resa genom Norrland och Lappland till Sulitelma och Gellivare år 1834.. Faksimilupplaga, Luleå Bokförlag 1975. 146 + 152 sidor. Häftad. (#209931)100:-
Eriksson, William Torsåkers kyrka.. 1758-1958. Illustr. Gävle 1958. 164 sidor. Inbunden. (#42524)125:-
Esbjörns minnen.. Upptecknade och utgivna av Gunnar Smedberg. Östersund 1963. 35 sidor. Häftad. (#132832)75:-
Esbjörnsson, Anders En bondgård i Lockne.. 1977. 106 sidor. Häftad. (#101894)75:-
Fahlgren, Karl Skellefte sockens historia I:1.. Illustrerad. Uppsala 1953. 455 sidor. Original klotband. Endast del I:1. (#189026)250:-
Fahlgren, Karl Skellefte sockens historia I:1-2.. Illustr. Uppsala 1953-56. 456; 376 sidor. Original halvfranska band. 2 volymer. Tillskrift. (#86605)500:-
Fahlgren, Karl Skellefte sockens historia I:2.. Illustrerad. Uppsala 1956. 376 sidor. Original halvfranskt band. Endast del I:2. (#182561)250:-
Fahlgren, Karl Skellefte sockens historia I:2.. Illustrerad. Uppsala 1956. 376 sidor. Original klotband. Endast del I:2. (#209951)200:-
Fellström, K.A., Från kyrkbacken. Historiska anteckningar från Skelleftebygden.. 2:a upplagan, Umeå 1964. 287 sidor. Häftad. Fint ex. (#206376)145:-
Fjellström, Phebe Händelser och livsöden i norr. Kulturhistoriska essäer ur norrländskt perspektiv.. Illustrerad. 1997. 172 sidor. Förlagsband. (#207408)145:-
Fjällstedt, Linnéa Ödeslotten.. Stockholm 1977. 216 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#209880)110:-
Fjällturer i norra Lappland.. Andra, reviderade upplagan. STF, Sthlm 1954. 482 sidor + kartor. Häftad. (#114381)150:-
Fjällturer i norra Lappland.. Andra, reviderade upplagan. STF, Sthlm 1954. 482 sidor + kartor. Mjuka klotpärmar. (#212883)150:-
Fjällturer i norra Lappland.. STF, Sthlm 1948. 491 sidor + kartor. Original klotband. (#206599)135:-
Flodén, Nils August Sågverkspatronerna.. Sundsvall, Sunessons Bokhandel, 1949. 26x19,5 cm. 392,(4) sidor + planscher. Häftad. Biblioteksstämpel på förtitelbladet. Fläck på främre omslaget. (#198391)120:-
Flodén, Nils August Sågverkspatronerna 1.. De Tio Stora. Illustrerad. Andra upplagan. Sundsvall 1978. 411 sidor. Original klotband. Första upplagan utkom 1949. (#96776)250:-
Flodén, Nils August Sågverkspatronerna 1.. Illustrerad. Sundsvall 1949. 395 sidor. Halvfranskt band. Dedikation från författaren. (#204992)250:-
Flodén, Nils August Sågverkspatronerna 2. Guld och gröna skogar.. Illustrerad. Sundsvall 1959. 374 sidor. Häftad. (#200296)150:-
Fornt och sentida från Valbo.. Illustr. Gävle 1951. 160 sidor. Häftad. Lagad rygg. (#128238)125:-
Forsbom, A. Litteratur om Hälsingland.. Förtecknad, resumerad och refererad. Hudiksvall 1940. 330 sidor. Häftad. Tryckt i 400 exemplar. (#126173)250:-
Forslund, Björn Året om på fjället.. Illustrerad. Sthlm 1964. 196 sidor. Original pappband. (#136129)140:-
Framtiden i Ådalen.. Illustrerad. CEWE-Förlaget 1984. 224 sidor. Häftad. (#217363)125:-
Friberg, Nils Vägarna i Västernorrlands län 1-2.. Typiska drag i deras naturgeografiska struktur och äldre utveckling jämte utblickar över det svenska vägväsendet i övrigt, speciellt i Norrland. Illustr. Aa Sth 1951. 398; 432 sidor. Häftade. 2 vol. (#37670)400:-
Fries, Thore C.E. Botanische Untersuchungen im nörlichsten Schweden.. Ein Beitrag zur Kenntnis der alpinen und subalpinen Vegetation un Torne Lappmark. Dissertation Uppsala 1913. 362 pages. Half cloth. Stamped. Vetenskapliga och praktiska undersökningar i Lappland. (#200962)300:-
Fries, Thore C.E. Botanische Untersuchungen im nörlichsten Schweden.. Ein Beitrag zur Kenntnis der alpinen und subalpinen Vegetation un Torne Lappmark. Diss. Uppsala 1913. 362 pp. + 2 Karten. Worn copy. Covers missing. Vetenskapliga och praktiska undersökningar i Lappland. (#45195)150:-
Frietsch, Rudyard En zon av kaolinlera och vittrad blodsten vid Svappavaara, Norrbotten.. Sthlm 1960. 45 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 572. (#137927)100:-
Fristedt, Robert Fredric Växtgeografisk skildring af södra Ångermanland.. Aa Upsala 1857. 40 sidor. Häftad. Tagen ur band. Delvis lagerfläckad. (#109188)150:-
Fromm, Erik An Interglacial Peat at Ale Near Luleå, Northern Sweden.. Sthlm 1960. 14 pages. Soft covers. Stamped. SGU C. 574. (#137929)100:-
Fromm, Erik Beskrivning till jordartskarta över Norrbottens län nedanför Lappmarksgränsen.. Sth 1965. 236 sidor + 2 utvikbara kartor. 4:o. Häftad. SGU Ca 39. (#45390)200:-
Från Ådalsbygder.. Sollefteåortens och västra Ångermanlands Hembygdsförenings årsbok 1928. Första årgången. Illustrerad. Uppsala 1928. 112 sidor + annonser. Häftad. (#209966)200:-
Från Ådalsbygder.. Sollefteåortens och västra Ångermanlands Hembygdsförenings årsbok 1929. Andra årgången. Illustr. Örebro 1929. 77 sidor + annonser. Häftad. (#101934)150:-
Frödin, Gustaf Bidrag till västra Jämtlands senglaciala geologi.. Aa. Sthlm (Uppsala) 1913. 236 sidor + planscher och karta. Häftad. SGU C. 246. (#47302)200:-
Frödin, Gustaf De sista skedena av centraljämtlands glaciala historia.. Illustr. Upps. 1954. 251 sidor + utvikbara kartor. Häftad. Geographica 24. (#47111)150:-
Frödin, John Geografiska studier i St. Lule älvs källområde.. Akad. Avh. Sthlm (Lund) 1914. 276 sidor + planscher och kartor. SGU C. 257 (#47110)250:-
Garvarsläkten Matton och läderhanteringen i Gästrikland.. Red. Philibert Humbla. Illustrerad. Gävle 1952. 359 sidor. Stort format. Original klotryggsband. (#124911)350:-
Gavelin, Axel & Högbom, A.G. Norra Sveriges issjöar.. En sammanställning af hittills gjorda undersökningar. Med 7 kartor. Sthlm 1910. (4), 112, 45 sidor + kartor. 4:o. Häftad. Ryggen nött och sprucken. Stämpl. SGU Ca. 7. Gavelin: De isdämda sjöarna i Lappland och nordligaste Jämtland. Högbom: De centraljämtska issjöarna. (#137317)225:-
Gavelin, Axel & Högbom, A.G. Norra Sveriges issjöar.. En sammanställning af hittills gjorda undersökningar. Med 7 kartor. Sthlm 1910. (4), 112, 45 sidor + kartor. 4:o. Häftad. Ryggen sprucken. SGU Ca. 7. Gavelin: De isdämda sjöarna i Lappland och nordligaste Jämtland. Högbom: De centraljämtska issjöarna. (#137315)250:-
Gawell-Blumenthal, Ida (Delsbostintan) Delsbo.. Bilder av Bror Hillgren. Sthlm 1915. 40 sidor + planscher. Stort format. Häftad. (#190181)200:-
Gawell-Blumenthal, Ida (Delsbostintan) Delsbo.. Bilder av Bror Hillgren. Sthlm 1915. 40 sidor + planscher. Stort format. Med främre omslag original klotband. (#135864)300:-
Geijer, Per Gällivare malmfält.. Geologisk beskrivning. Med 4 tavlor. Sthlm 1930. 115 sidor + 4 planscher i ficka. 4:o. Häftad. Stämpel. SGU Ca. 22. (#137332)200:-
Geijer, Per Igneous Rocks and Iron Ores of Kiirunavaara, Luossavaara and Tuolluvaara.. Dissertation, Sthlm 1910. 278 pages + maps. Softcover. Geology of the Kiruna District 2. (#43485)250:-
Geijer, Per Stråssa och Blanka järnmalmsfält.. Geologisk beskrivning. Med 5 tavlor. Illustrerad. Sthlm 1927. 48 sidor + 5 planscher i ficka. 4:o. Häftad. SGU Ca. 20. (#137331)250:-
Geijer, Per Stråssa och Blanka järnmalmsfält.. Geologisk beskrivning. Med 5 tavlor. Illustrerad. Sthlm 1927. 48 sidor + 5 planscher i ficka. 4:o. Häftad. Nött rygg. SGU Ca. 20. (#137343)200:-
Gellerstedt, Gustav Wilh. Dissertatio de Herjedalia pace Broemsebroënsi Svecano imperio restituta.. Praese Joh. Henr. Schröder. Stockholm 1833. 12 sidor. Häftad. Oskuren med lite naggad ytterkant. (#191024)350:-
Ginsburg, Manne Till fjälls på skidor.. Illustrerad. Stockholm 1953. 176 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Mycket fin. (#209887)125:-
Gipe, Jonas Burträsk.. En sockenkrönika fram till omkring 1870. Illustr. Uppsala 1955. 544 sidor. Original halvklotband. Fint ex. (#35109)300:-
Gjærevoll, Olav Snøleivegetasjonen i Oviksfjellene.. Uppsala 1949. 106 sidor. 4:o. Häftad. Acta Phytogeographica Suecica 25. (#72011)150:-
Glimtar från Ljusdal under 100 år 1889-1989.. En dokumentation av Ljusdals centralort utförd av studiecirklar och enskilda i Ljusdal. Illustrerad. Ljusdal 1989. 253 sidor. Förlagsband. (#165750)120:-
Granberg, Georg Hemma i fjällen.. Örebro 1964. 83 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#209890)110:-
Granberg, Georg Hälsning från fjälls.. Tandsbyn 1949. 128 sidor. Häftad. (#102025)140:-
Granberg, Georg Jul i fjällen.. Verbum 1968. 101 sidor. Häftad. (#209868)100:-
Granberg, Georg Morgon mellan fjällen.. Andra upplagan. Stockholm 1961. 126 sidor + planscher. Förlagsband med skyddsomslag. (#193492)100:-
Granberg, Georg Människor i fjäll.. Stockholm 1954. 126 sidor + planscher. Original klotband. Bibliofilupplaga tryckt i 500 numrerade exemplar. Detta är nr 399. (#209891)150:-
Granberg, Georg Människor i fjäll.. Stockholm 1956. 125 sidor + planscher. Klotryggsband med skyddsomslag. Tillskrift. (#167139)110:-
Granberg, George Min väg till fjällen.. Stockholm 1962. 200 sidor + planscher. Häftad. (#193545)100:-
Granfelt, Helge (utg.) Umeå läroverks historia 1858-1940.. Illustrerad. Umeå 1941. 300 sidor. Halvklotband. Stämpel. (#172137)165:-
Granlund, Erik Beskrivning till jordartskarta över Västerbottens län nedanför odlingsgränsen.. Sth 1943. 166 sidor + utvikbar karta. 4:o. Original klotryggsband. (#45399)350:-
Grape, Er. J. Utkast till beskrifning öfver Enontekis sokn i Torneå lappmark.. Luleå 1969. X, pag. 197-288, 1-110. Faksimil ur Vetenskapsakademiens Nya Handlingar 1803-1804. Häftad. Tornedalica 7. (#206604)150:-
Grape, Er. J. Utkast till beskrifning öfver Enontekis sokn i Torneå lappmark.. Luleå 1969. X, pag. 197-288, 1-110. Faksimil ur Vetenskapsakademiens Nya Handlingar 1803-1804. Häftad. Tillskrift från Georg Bergfors. Tornedalica 7. (#32276)150:-
Grape, Karl-Gunnar Dopseden i Lappland. under 1900-talets första hälft. Aa Upps. 1980. 105 pp. (#32027)125:-
Grawé, Ingemar Fjällvandra!. Illustrerad. Västerås 1988. 133 sidor. Förlagets pappband. (#216374)125:-
Grenander, Gertrud Några härveltyper i Västerbotten och deras användning.. Illustrerad. Umeå 1935. 34 sidor. Häftad med blanka omslag. Dedikation. (#180876)125:-
Gretener, Renfalk och Strömquist Naturgeografisk dokumentation av former och processer längs väg 98, Kiruna - Riksgränsen.. Naturvårdsverkets rapport 1981. 99 sidor. Häftad. (#200983)125:-
Grip, Erland Geology of the Nickel Deposit at Lainijaur in Northern Sweden. and a Summary of Other Nickel Deposits in Sweden. Sthlm 1961. 79 pages + 4 plates. Soft covers. Stamped. SGU C. 577. (#137931)125:-
Guvå, Lars Naturvårdsinventering i Västernorrlands län 3.. Medelpad. Sundsvalls kommunblock, Ånge och Timrå kommuner. Illustr. 1972. 135 sidor + lösa kartor i ficka. Stort format (A4). Original pappband. (#89860)200:-
Göthe, Gustaf Nordsvenska resor och reflexioner.. Uppsala 1923. 14 sidor + karta. Häftad. Främre omslag lite skadat. Omslagen loss. (#91252)150:-
Haglund, Bertil Från kust till kalfjäll. Bilder från Västerbottens natur och fågelliv.. Med 117 bilder. Stockholm 1937. 199 sidor. Med bevarade omslag i original klotryggsband. (#209945)110:-
Hagström, Joh. Otto Jemtlands oeconomiska beskrifning eller känning, i akt tagen på en resa om sommaren 1749.. Stockholm, Jac. Merckell 1751. xii,208,(2) sidor. Något senare halvfranskt band. Ett par sidor med smärre lagerfläckar. Titelblade förstärkt på baksidan (#208734)4200:- (bild)
Halden, Bertil E. Om torvmossar och marina sediment inom norra Hälsinglands litorinaområde.. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1917. 227 sidor + planscher. Häftad. (#48295)170:-
Hallberg, Lars-Olof Gården på fjället.. Illustrerad. Gullers förlag 2006. 215 sidor. Stort format. Förlagets pappband. Fint ex. (#208787)200:-
Hall, Bo G. Ångbåtarnas Ådalen.. Illustrerad. Bjästa 1983. 220 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#86696)150:-
Hallen och Marby 4.. Illustr. 1955. Klammerhäftad. (#139539)70:-
Handlingar rörande de Norrländska Regementenas förläggning I.. Stockholm 1905. 56 sidor. Häftad. Lätt fuktfläckad. (#208435)100:-
Hanneberg, Peter Levande älv. Längs Kalixälven från fjäll till hav.. Illustrerad. Stockholm 1991. 120 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. (#209946)125:-
Hanseklint, Kjell (red.) Överlevnadsboken. Berättelsen om ISUM-projektet.. 2001. 117 sidor. Förlagsband. (#217487)130:-
Hansen, Birgitta Roeck Gårdsgärdor och tegskiftesåker.. Resursutnyttjande och kulturellt inflytande i det gamla landskapet Västerbotten. Umeå 2002. 110 sidor. Häftad. Dedikation. (#188650)140:-
Hanzén, J. J:son Järvsö prästgård.. Dess hus och herrar under århundraden. Illustrerad. Ljusdal 1941. 194 sidor. Original klotband. (#102027)275:-
HARNESK,PAUL (Red.) Svenska stadsmonografier. Gävle-Sandviken-Söderhamn-Bollnäs-Hudiksvall. Med omgivningar.. Uppsala, Ringström & Ringström,1950. 28x21 cm. 546 sidor. Förlagets blå skinnband med helt guldsnitt och pärmdekorationer. Ytterst svaga bruksspår. Tidigare ägarens namn i guldtryck på främre pärmen. N:o 48 av bibliofilupplagans 275 ex. (#195707)350:-
Hasselberg, Carl J.E. Bibliografiska anteckningar rörande Jämtland och Härjedalen.. Källförteckning. Med 15 faksimilier. Örnsköldsvik 1920. 262 sidor. + faksimiler. Häftad. (#24664)250:-
Hasselberg, Carl J.E. Ernst Arbman och den jämtländska väckelsen på hans tid.. Anteckningar och minnen. Illustrerad. Sundsvall 1923. 194 sidor + utvikbar stamtavla. Häftad. Främre omslag lite skadat. (#106937)150:-
Heden, Hjalmar, Västernorrlands läns Kungl. hushållningssällskap 1805-1904. I-II.. Stockholm 1905-15. viii,100 + xii,224,60 sidoor + planscher. Inbundna i ett halvfranskt band. (#201205)200:-
Hellman, Theodor Föreningen för norrländsk hembygdsforskning.. Redogörelse (I-V) för de av föreningen sommaren 1914 (-1918) i Hernösand med statsunderstöd anordnade vetenskapliga kurserna i Hembygdsforskning och Hembygdsundervisning för norrländska folkskollärare. Härnösand 1914-19. 58 + 52 + 26 + 44 + 18 sidor + 5 tabeller. 5 häften. (#42686)170:-
Hellman, Theodor (utg.) Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1919.. Häfte 1 o. 2. Utgivet av Föreningen för norrländsk hembygdsforskning genom Theodor Hellman. 142 sidor + annonser. Häftad. (#178421)125:-
Hellquist, Magdalena Bättre grå kaka än ingen smaka.. Ordspråk och talesätt i Övre Norrland. Illustr. Umeå 1995. 220 sidor. Häftad. (#25783)135:-
Hellzén, Ivar Medelpadshistorier.. Illustrerad. Sundsvall 142. 128 sidor. Häftad. (#101993)120:-
Hillgren, Bror En bok om Delsbo I.. Illustr. Sthlm 1925. 119 sidor. Häftad. Endast del ett av tre. (#126481)110:-
Hillgren, Bror En bok om Delsbo I-III.. Illustrerad. Nytryck, utgiven av Delsbo Hembygds- och fornminnesförening utan år. 119 + 127 + 132 sidor. Klotband. (#187285)200:-
Hjärne, Harald Helsingelif under Helsingelag.. Sthlm 1901. 30 sidor. Häftad. Mycket fint ex. Heimdals folkskrifter 68. (#133019)125:-
Hjärne, Harald Norrlands arbetarfråga.. Föredrag hållet å Gillesalen i Upsala 25 april 1899. Upsala 1899. 38 sidor. Häftad. (#159661)120:-
Hofrén, Manne Nordsvenska studier och essayer.. Illustrerad. Sthlm 1962. 230 sidor. Original klotband. Nordiska museets handlingar 56. (#191044)200:-
Hofrén, Manne Nordsvenska studier och essayer.. Illustrerad. Stockholm 1962. 230 sidor. Häftad. Nordiska Museets handlingar 56 (#13663)150:-
Holmgren, And. Norrlandsminnen.. Stockholm 1950. 231 sidor. Häftad. (#209864)125:-
Holmgren, John Norrlandsläseriet.. Studier till dess förhistoria och historia fram till år 1830. Akad. avh. Lund 1948. XLIV, 360 sidor. Häftad. (#9757)200:-
Holmström, Richard och Svensson, Artur (red) Gästrikland. Ett bildverk.. Text, Evert Baudou m.fl. Malmö, Allhem 1973. 4:o. 456 sidor. Rikt illustrerad. Förlagets halvfranska band. Ej skyddsomslag. Mycket fint skick. (#213918)300:-
Holmström, Richard och Svensson, Artur (red) Gästrikland. Ett bildverk.. Text, Evert Baudou m.fl. Malmö, Allhem 1973. 4:o. 456 sidor. Rikt illustrerad. Förlagets halvfranska band med skyddsomslag. Mycket fint skick. (#192207)400:-
Holmström, Richard och Svensson, Artur (red) Gästrikland. Ett bildverk.. Text, Evert Baudou m.fl. Malmö, Allhem 1973. 4:o. 456 sidor. Rikt illustrerad. Förlagets klotband. Ej skyddsomslag. Mycket fint skick. (#213932)200:-
Holmström, Richard och Svensson, Artur (red) Gästrikland. Ett bildverk.. Text, Evert Baudou m.fl. Malmö, Allhem 1973. 4:o. 456 sidor. Rikt illustrerad. Förlagets klotband. Skyddsomslag. Mycket fint skick. (#213933)250:-
Holmström, Richard och Svensson, Artur (red) Medelpad.. Text Henrik Cornell m.fl. Foto Erik Liljeroth och Hilding Mickelsson. Allhem, Malmö 1975. 472 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#102483)300:-
HOLMSTRÖM, R. och SVENSSON, ARTUR. (Red.) Västerbotten. Ett bildverk.. Text: Hans Christiansson, Ernst Westerlund, Per-Uno Ågren och Stig Lindman. Foto: Erik Liljeroth. Malmö, Allhems Förlag, 1969. 23x30 cm.(4), 512 sidor. + inklistrade faksimil. Förlagets klotband med skyddsomslag. Nyskick. (#193363)250:-
Humble, Nils C. Två hälsingesocknar.. Några anteckningar till Segersta och Hanebo socknars historia. Illustrerad. Bollnäs 1934. 359 sidor. Häftad. Ryggen med liten skada, främre omslaget med liten fläck. Inklistrad lapp på främre omslagets insida. (#159040)200:-
Huss, E.G. Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten åren 1540-1571.. Aa Upps. 1902. XVIII, 101, 77 sidor. Häftad. (#25832)210:-
Hvarfner, Harald Fiskaren, laget och redskapet. En bok om lax- och sikfiske i Indalsälven.. Illustrerad. Stockholm 1964. 268 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#210263)160:-
Hvarfner, Harald Fiskaren, laget och redskapet. En bok om lax- och sikfiske i Indalsälven.. Illustrerad. Stockholm 1964. 268 sidor. Förlagsband utan skyddsomslag. (#21722)150:-
Hvarfner, Harald (editor) Hunting and Fishing. Nordic Symposium on Life in a Traditional Hunting and Fishing Milieu in Prehistoric Times and up to the Present Day.. Norrbottens museum 1965. 539 pages, Illustrated. Soft cover. As new. (#196315)150:-
Hülphers, Abr. Abr-son Dagbok öfwer en Resa genom Norrland 1758.. Med efterskrift och register utgiven av Nils-Arvid Bringéus och Harald Hvarfner. Sthlm 1978. 248 sidor. Häftad. (#32306)135:-
Hülphers, Abr. Abr-son Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland.. Andra och tredje Samlingen om Jämtland och Herjedalen. Nytryck, Sthlm 1912. (14), 272, 34, (18), 124, 8 sidor + karta. Häftad. Mycket fint ex. Facsimil-upplaga av originalen från 1775 och 1777. (#156950)400:-
Hülphers, Abr. Abr-son Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland.. Andra och tredje Samlingen om Jämtland och Herjedalen. Nytryck, Sthlm 1912. (14), 272, 34, (18), 124, 8 sidor + karta. Med främre omslag i halvpergamentband. Facsimil-upplaga av originalen från 1775 och 1777. (#188978)550:-
Hülphers, Abr. Abr-son Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland.. Andra Samlingen om Jämtland. Westerås, Joh. L. Horrn 1775. Graverad titel. (14), 272, 33, (3) sidor + karta. Senare halvfranskt band. Mycket fint ex. (#101911)3000:-
Hülphers, Abr. Abr-son Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Första Samlingen om Medelpad.. Första Samlingen om Medelpad. Facsimilupplaga Stockholm 1910. 180 sidor + karta. Häftad. (#35053)200:-
Hülphers, Abr. Abr-son Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Första Samlingen om Medelpad.. Westerås 1771. Graverat titelblad, (12),129,(3),30,(2) sidor + kolorerad karta. Samtida halvfranskt band. Främre pärmen loss. (#199951)960:-
Hülphers, Abr. Abr-son Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Första Samlingen om Medelpad.. Westerås 1771. Graverat titelblad, (12),129,(3),30,(2) sidor + kolorerad karta. Senare halvklotband. (#209223)600:- (bild)
Hülphers, Abr. Abr-son Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Första Samlingen om Medelpad.. Westerås 1771. Graverat titelblad, (12),129,(3),30,(2) sidor + kolorerad karta. Senare, smakfullt halvklotband. (#180130)900:-
Hülphers, Abrah. Abrah:s Son Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Andra och tredje samlingen om Jämtland och Herjedalen.. Facsimilutgåva av första upplagan Västerås, 1775, respektive 1777,. P. A. Norstedt & Söner, 1912. 20x13 cm. [14],272,33,[3],[16],124,8 sidor + 1 utvikbar karta, delvis i färg. Trådhäftad, råskurna snitt. Fint ex. Ouppskuren (#194315)400:-
Hülphers, Abrah. Abrah:s Son Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Tredje samlingen om Herjedalen.. Horrn, Västerås 1777. [14],124,8 sidor. Samtida enkelt halvfranskt band. Mot slutet av boken brun fläck i nedre marginalen. (#210148)800:- (bild)
HÜLPHERS ABRAH. ABR-SON Samlingar til en Beskrifning öfver Norrland. Första Samlingen om Medelpad.. Westerås Joh. L. Horrn. 8:o. (14),129,(3),30,(2) sidor + 1 utvikbar kolorerad karta. Marmorerat pappband med något nött rygg. Fint ex. (#199599)1500:-
HÜLPHERS ABRAH. ABR-SON Samlingar til en Beskrifning öfver Norrland. Första Samlingen om Medelpad.. Westerås Joh. L. Horrn. 8:o. (14),129,(3),30,(2) sidor + 1 utvikbar kolorerad karta. Senare halvfranskt band. Exlibris. Namnteckning, biblioteksstämpel och såld-stämpel på titelbladet. (#192333)1400:-
Hülphers, E. Walter Ångermanlänningar. Humoresker och skisser.. Stockholm 1900. 227 sidor. Med främre omslag i klotband. Fint ex. (#209224)250:-
Hæggström, Abraham Arbetsliv i Skelleftebygden.. Journal 1836-1839. Uppsala 1944. 166 sidor. Häftad. (#41320)100:-
Hälsingerunor.. Medelande från västra och södra Hälsinglands krets av Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund. Illustrerad. Original pappband. Följande finns i lager:1963, 1968, 1977 Pris per styck (#74338)100:-
Högberg, Olof Den stora vreden. Nordsvenska öden ur häfd och sägen.. Belönad med högsta priset vid Iduns pristäfling 1905. Iduns romanbibliotek XL. Stockholm, Iduns redaktion, 1906. 416 sidor. Marmorerat pappband. Namnteckning på titelbladet. (#204310)150:-
Högbom, Arvid Gustaf Iakttagelser rörande Jemtlands glaciala geologi.. Med en inledande öfversigt af berggrunden. Akad. avh. Sth (Upsala) 1885. 38 sidor + plansch. 4:o. Häftad. (#45186)210:-
Högbom, Arvid Gustaf Norrland.. Naturbeskrifning. Illustr. Uppsala 1906. 414 sidor + kartor m.m. Halvfranskt band. Norrländskt handbibliotek 1. (#201913)210:-
Högbom, Arvid Gustaf Norrland.. Naturbeskrifning. Illustr. Uppsala 1906. 414 sidor + kartor m.m. Inbunden. Norrländskt handbibliotek 1. (#47649)210:-
Höglund, H. En krönika om Sundsvall och Medelpad i text och bilder. Åren 1853-1900.. Sundsvallsposten 1959. 192 sidor. Häftad. (#209937)100:-
Höglund, Hjalmar Ljungdalshistorier. Skildringar från norrländska bygder.. Stockholm 1905. 176 sidor. Bunden med främre omslag i senare linneband. Fint ex. (#198961)200:-
Högman, Olov En Härjedalsbok.. Likt och olikt om och från Lillhärdal. Illustrerad. Östersund 1936. 404 sidor. Häftad. Främre omslag loss, bakre skadat. (#101973)150:-
Hörnell, Sven Mitt Lappland. Sarek, Kebnekaise, Torne träsk.. Illustrerad. Sthlm 1981. 239 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Mycket stor bok. Mycket fint skick. Första upplagan (#211370)300:-
Isaksson, Olov Bystämma och bystadga.. Organisationsformer i övre Norrlands kustbyar. Om samspelet mellan lokal tradition och central samverkan. Aa Upps. 1967. XXIV, 418 sidor. Häftad. (#32309)145:-
Isaksson, Olov Tärna, förvandlad bygd.. Bild: Lars Bergström m.fl. Stockholm 1975. 144 sidor. Förlagets pappband. (#209967)140:-
Janson, Sverker & Hvarfner, Harald Från Norrlandsälvar och fjällsjöar.. Riksantikvarieämbetets kulturhistoriska undersökning i samband med kraftverksbyggen och sjöregleringar. Illustr. Sth 1960. 130 sidor + 123 bilder & utvikbar karta. Original klotryggsband. (#125867)200:-
Jensen, Alfred Söderhamns historia 1. Illustrerad. Sthlm 1919. 170 sidor. Stort format. Original pappband. Med dedikation till Nathan Söderblom och hans exlibris. En del 2 på 146 sidor utkom senare. (#181869)250:-
Johansson i Backe, Karl-Erik Kiruna. Stad och vildmark.. Bild Gunnar Erkner. Sthlm 1977. 168 sidor. Förlagets klotband med skyddsomslag. Dedikation. (#180213)150:-
Johansson i Backe, Karl-Erik Timmervägen.. Längs Ångermanälven från Stekenjokk till Härnösand. Illustrerad av Gunnar Erkner. Sthlm 1972. 117 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#176709)145:-
Johansson, Isidor, Byarna Svedje och Svedjeholmen, uppkomst och utveckling, samt marknadsplatser i Själevads socken.. Själevads hembygdsförenings skriftserie Nr 3, 1967. 112 sidor. Häftad. Omslagets titel: Några byar och marknadsplatser i Själevad. (#206250)125:-
Johansson, Isidor, Byarna Svedje och Svedjeholmen, uppkomst och utveckling, samt marknadsplatser i Själevads socken.. Själevad 1967. 112 sidor. Häftad. Dedikation. (#209025)175:-
Johansson, Uno, Forna tider i Björnabygden.. Illustrerad. Örnsköldsvik 1977. 176 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#206232)150:-
Jónsson - Då, nu och sedan.. Geografiska uppsatser till minnet av Ingvar Jonsson. Red. Ian Layton. Umeå 1995. 265 sidor. Häftad. Stämpel. (#84711)150:-
Jonsson, C.J. Några minnen och erinringar från Riksdagsmännens resa. genom norra Sverige år 1921. Fjärde upplagan. Värnamo 1923. (18) sidor. Häftad. (#117683)100:-
Jonsson, C.J. Några minnen och erinringar från Riksdagsmännens resa. genom norra Sverige år 1921. Sjätte upplagan. Värnamo 1931. 18 sidor + tryckta omslag. Häftad. (#94378)100:-
Jonsson, C.J. Några minnen och erinringar från Riksdagsmännens resa genom norra Sverige år 1921.. Femte upplagan 1923. 18 sidor. Häftad i tryckta omslag varav det bakre loss och det främre lite skadat. (#186589)70:-
Jonsson, C.J. Några minnen och erinringar från Riksdagsmännens resa genom norra Sverige år 1921.. Nytryck av femte upplagan 1972. 20 sidor + tryckta omslag. Häftad. Tillskrift. (#179101)80:-
Jonsson, C.J. Några minnen och erinringar från Riksdagsmännens resa genom norra Sverige år 1921.. Nytryck av sjätte upplagan, Malmö 1969. 22 sidor + tryckta omslag. Häftad. (#220789)80:-
Jonsson, Inger Linodlare, väverskor och köpmän.. Linne som handelsvara och försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets Hälsingland. Aa Upps. 1994. 276 sidor. Häftad. (#90010)175:-
Jonzon, B.G. Ljusdals kyrka.. Minnesskrift med anledning af kyrkans restaurering år 1914. Ljusdal 1914. 64 sidor. (#44946)125:-
Jämtland och Härjedalen.. Hembygdsbok. Redigerad av Hanna Rydh. Illustr. Uppsala 1948. 574 sidor. Dekorerat original klotband. (#71278)175:-
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll III.. Landstingsprotokoll 1621-1643 (samt) Register till delarna I, II och III. Östersund 1939. 168 sidor. Häftad. (#157904)150:-
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll I-III.. I. Domböcker 1621-1628. II. Domböcker 1634-1643. III. Landstingsprotokoll 1621-1643 (samt) Register till del I-III. Östersund 1933-39. 276; 186; 168 sidor. Häftade. 3 volymer. Del 1-2 med blyertsanteckningar och nötta omslag. (#25916)450:-
Jämtlands och Härjedalens historia 4. 1720-1880.. Av Holger Wickman, Robert Swedlund, Bertil Hasselberg, Gudmar Hasselberg och N. Aug. Flodén. Illustr. Sthlm 1962. 680 sidor. Häftad. (#210350)225:-
Jämtländska räkenskaper 1564-1571 I.. Räkenskaper 1564-1567. Östersund 1944. XVIII, 288 sidor. Häftad. Stämpl. (#100979)170:-
Jämtländska räkenskaper 1564-1571 I-II.. Östersund 1944-48. 288 + 392 sidor. Häftade. 2 volymer. Ortsregistret saknas. (#25914)500:-
Kardell, S.J. Minnen från Fjällbygden och Fyrisvall.. Professor Carl Zetterström och hans tid. Stockholm 1886. (6),153 sidor. Med främre omslag i halvklotband.. (#209214)150:-
Kardell, S.J. Minnen från Fjällbygden och Fyrisvall.. Professor Carl Zetterström och hans tid. Stockholm 1886. (6),153 sidor. Med främre omslag i klotband. Dedikation från utgivaren S.J. Kardell. (#209215)200:-
Kardell, S.J. Minnen från Fjällbygden och Fyrisvall.. Professor Carl Zetterström och hans tid. Östersund 1961. 154 sidor. Häftad. (#101926)135:-
Kardell, S.J. Minnen från Fjällbygden och Fyrisvall.. Professor Carl Zetterström och hans tid. Östersund 1961. 154 sidor. Original klotband. (#103368)150:-
Kardell, S.J. m.fl. Jämtlands läns Kungl. hushållningssällskap 1817-1917 1-2.. 1: Hushållningsällskapets historia. 2: Fackmännens afhandlingar. Illustr. Sthlm 1917. 308, 274 sidor. 1 häftad volym. (#112064)200:- (bild)
Karlström, Ture Gävle stadsbild.. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Illustr. Aa Uppsala 1974. 446 sidor. (#43765)205:-
Kempe, Frans Skogshushållning i Norrland.. Ett program. Uppsala 1909. 52 sidor. Häftad. Norrländskt handbibliotek III, (#47653)85:-
Klaesson, Per och Olsson, Bengt Olof Vindelfjällen. Djur och natur i Sveriges största naturreservat.. Illustrerad. Bonnier fakta 1983. 96 sidor. Förlagsband. (#209912)125:-
Knaust, Oscar F. Mitt etui.. Illustrerad. Sthlm 1943. 202 sidor. Häftad. (#135141)145:-
Konstkultur i Norrland.. Red. Karin Elliot och Per G. Råberg. Illustrerad. Umeå 1980. 287 sidor. Häftad. Tillägnas Folke Nordström. (#129101)160:-
Kristiansson, Bo I Björnland.. Illustrerad. Forum 1978. 110 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. (#209985)150:-
Kämpe, Bruno Vandra med vinden.. Illustrerad. Stockholm 1966. 108,(4) sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#209949)140:-
Kämpe, Bruno Vandra med vinden.. Illustrerad. Stockholm 1966. 108,(4) sidor. Häftad med skyddsomslag. Fotoillustrerad. Ouppskuren. (#198552)110:-
Ledin, L.A. Gnistor från de västernorrländska järnbruken. Minnesupplaga.. Illustrerad. Stockholm 1937. 240 sidor. Dekorerat original klotband. Fint ex. (#209878)150:-
Ledin, L.A. Per-Olofs resa på Ångermanälven. Ett nyttigt och angenämt sällskap.. Stockholm 1935. 55 sidor + illustrationer. Häftad. Fuktfläck på bakre omslaget. (#198938)125:-
Ledin, L.A. Sägner om Ångermangården å annä smott å gôtt.. L.A. Ledins förlag, Härnösand 1926. 23 sidor. Häfte. Fint ex. (#187228)200:-
Ledin, L.A. Upptåg och äventyr.. Eget förlag Örnsköldsvik 1927. 64 sidor. Häftad. Veck på främre omslag. (#199677)200:-
Lenaeus, Knut Nilsson Delsboa Illustrata eller Delsbo Socken i norra Helsingland.. Facsimile-upplaga, Rediviva 1971. Originalband. (#59795)200:-
Lidén, Ragnar Geokronologiska studier öfver det finglaciala skedet i Ångermanland.. Med 7 taflor. Sthlm 1913. 39 sidor + kartor och planscher. 4:o. Häftad. Stämpl. SGU Ca. 9. (#137314)200:-
Lidman, Hans Kamrat i norr.. Illustrerad. Stockholm 1966. 287 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#209933)145:-
Lidman, Hans Nordkalott.. Illustrerad med författarens fotografier. Sthlm 1957. 338 sidor + karta. Häftad. Något nötta omslag. (#91291)130:-
Lidman, Hans Nordkalott.. Illustrerad med författarens fotografier. Sthlm 1957. 338 sidor + karta. Original klotband med skyddsomslag. 2:a upplagan. (#172816)150:-
Lidman, Hans Nordkalott.. Illustrerad med författarens fotografier. Sthlm 1957. 338 sidor + karta. Original klotband. Saknar skyddsomslag. (#114182)125:-
Lidman, Hans Nordkalott.. Illustrerad. Tema 1964. 208 sidor. Pocket. (#86340)100:-
Lidman, Hans Polarnatt.. Illustrerad. Sthlm 1979. 224 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#79673)150:-
Lignell, Harald Gävleborgs län i ord och bild.. En hundraårskrönika. Red. J.O. Westerberg. Göteborg 1960. 767 sidor. Stort format. Inbunden i ett helt skinnband. Tryckt i numrerad upplaga för namngiven ägare. (#162238)350:-
Lindberg, Henry & Rask, Lars Jokkmokk.. Illustrerad. Sthlm 1965. 184 sidor. Original pappband. (#91250)100:-
Lindblad, Jakob (red.) Härjedalen. Landskapets kyrkor.. Illustrerad. Riksantikvarieämbetet 2002. 43 sidor. A4. Häftad. Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. (#187318)110:-
Linder, Ulf Levande fjäll.. Stockholm, LTs 1974. 96 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fotoillustrerad. (#195633)110:-
Linder, Ulf Soppero. By och vildmark i norr.. Illustrerad. Stockholm 1972. 112 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#209947)125:-
Lindhè, Curt I toltans dal.. Om fiske, natur och människor kring Ångermanälvens källflöden. Illustrerad. Sthlm 1968. 121 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#176739)150:-
Lindström, Axel Jordslagen inom Vesternorrlands län i geologiskt och agronomiskt hänseende.. Sthlm 1888. (8), 72, (2) sidor. 4:o. Häftad. Omslagen loss. Stämpl. SGU C. 92. Praktiskt geologiska undersökningar inom Vesternorrlands län I. (#137303)180:-
Lister, R.P. The Hard Way to Haparanda.. A journay in Lapland. Illustrated. New York 1965. Original cloth. Dust jacket with tears. (#174120)140:-
Ljusdal.. Anteckningar från en kulturbygd. Red. Bo Witt-Strömer. Illustr. Ljusdal 1958. 200 sidor. Originalpappband. (#43890)150:-
Lundberg, Ove och Axenström, Karl-Eric (red.), Örnsköldsvik 100 år 1894-1994.. Illustrerad. Örnsköldsvik 1993. 384 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#206299)150:-
Lundgren, Svante Fjällsommar.. Illustrerad. Stockholm 1963. 118 sidor + illustrationer. Förlagsband utan skyddsomslag. (#213747)150:-
Lundgren, Svante Kungsleden.. Illustrerad. Sthlm, Nordisk Rotogravyr 1955. 160 sidor. Häftad. Skyddsomslaget med lite små revor. (#209854)120:-
Lundgren, Svante Off the Beaten Track.. Sweden - North of the River Dal. Illustr. Sthlm 1952. 160 pages. Original cloth with dampstained dustjacket. The interior has traces of damp but the text and pictures are in good condition. (#110576)100:-
Lundgren, Svante Stiglöst land. Fjäll och tundramarker i nordligaste Sverige. Illustr. Stockholm 1950. 180 sidor + karta. Förlagsband utan skyddsomslag. (#209983)125:-
Lundgren, Svante Stiglöst land. Fjäll och tundramarker i nordligaste Sverige.. Illustrerad. 1949. 180 sidor + karta. Förlagets klotband utan skyddsomslag. (#209968)150:-
Lundholm, Kjell Norrbotten.. Illustrerad. Sthlm 1985. 222 sidor. Förlagsband. Tillskrift. (#176565)150:-
Lundquist, Gösta (red) Min bästa fjällfärd. Kända fjällfarare berätta.. Illustrerad. Stockholm 1950. 224 sidor. Häftad. Bakre omslag nästan loss. (#210001)150:-
Lundqvist, G. C14-daterade tallstubbar från fjällen.. Sthlm 1959. 21 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 565. (#137917)100:-
Lundqvist, G. De svenska fjällens natur.. Illustr. Andra reviderade och utökade upplagan STF Sth 1948. 502 sidor + karta i ficka. Inbunden. STF:s handböcker om det svenska fjället 2. (#59327)160:-
Lundqvist, G. De svenska fjällens natur.. Illustrerad. STF Stockholm 1944. 440 sidor. Original skinnryggsband. STF:s handböcker om det svenska fjället 2. (#206375)125:-
Lundqvist, G. De svenska fjällens natur.. Illustr. STF Sth 1944. 440 sidor. Inbunden. STF:s handböcker om det svenska fjället 2. (#45873)125:-
Lundström, Otto och Ester Bonden i förvandlingens tid. Handkvarnar, skvaltkvarnar, hjulkvarnar, bondesågar, spånhyvlar och de små elektriska kraftstationerna i Grundsunda.. Illustrerad. 1974. 88 sidor. Häftad. Fin. (#219608)145:-
Magni, Einar Skogsbruket i Jämtlands län.. Illustr. Östersund 1936. 56 sidor. Häftad. (#101950)100:-
Manker, Ernst Bönder och nomader.. Strövtåg i gömda landsändar. Illustrerad. Uppsala 1931. 224 sidor. Häftad. Lagad rygg. (#79786)150:-
Mannerfelt, Carl M:son (editor) GEOGRAPHICAL EXCURSION THROUGH CENTRAL NORRLAND. 1960.. International geographical Congress Norden 1960. 128 pages. Soft covers. Guidebook to Excursions (#196518)130:-
Marcus, T. Åre i sommar och vinter. Bilder.. Utan ort och år (c.1950). 30 blad med 1 eller 4 bilder per blad. Häftad. (#209869)150:-
Marklund, Erik Övre Norrland i litteraturen.. En bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län. Umeå 1963. xvi, 700 sidor + Register 1966, 88 sidor. Häftade. 2 volymer. (#86720)200:-
Marklund, Göran Väckelsen var väldig.. Om läseriet i gränstrakterna mellan Västerbotten och Norrbotten. Bild och layout Hans Marklund. Uppsala 1990. 155 sidor. Förlagsband. (#153298)275:-
Melander, E. I arbetströja och med vandringsstav.. Illustrerad. Andra upplagan, Stockholm 1918. 258 sidor. Halvfranskt band. Tillskrift, eventuellt från författaren. (#189085)150:-
Melander, E. I arbetströja och med vandringsstav.. Illustrerad. Stockholm 1917. 258 sidor. Med främre omslag i halvklotband. (#218955)140:-
Melander, Emil VILDMARKSLIF I NORRSKENSLANDET. Skildradt för ung och gammal.. Stockholm, Norstedts 1909. 239 sidor. Förlagets dekorerade klotband. Illustrerad. (#196850)125:-
Melin, Carl Hus med dubbel ingång.. Illustr. Östersund 1960. 127 sidor. Häftad. (#118335)125:-
Melin, Carl Hus med dubbel ingång.. Illustr. Östersund 1960. 127 sidor. Häftad. Dedikation från "Calle M.". (#112049)150:-
Mellberg, Gust Medelpads-kyrkan vid mitten av 1800-talet.. Ett bidrag till den kyrkliga hembygdskunskapen. Synodalavhandling. Upps. 1939. 262 sidor. Häftad. (#36651)135:-
Minnesskrift vid Frösö köpings tillblivelse den 1 januari 1948.. Illustrerad. Östersund 1947. 68 sidor inklusive annonser. Häftad. Fint ex. (#81115)120:-
Moberg, Arvid Sjöstad. Skeppsbyggnad och sjöfart i Luleå under 350 år.. Illustrerad. Luleå 1971. 344 sidor. Häftad. Fint ex. (#198932)120:-
Modin, Erik Gamla Tåsjö.. Anteckningar om hembygden. Illustrerad. Ny, utvidgad upplaga. Sollefteå 1938. 440 sidor. Original klotryggsband. (#100975)375:-
Modin, Erik Gamla Tåsjö.. Anteckningar om hembygden. Illustr. Sollefteå 1916. 404 sidor + karta. Häftad. Något lite nötta omslag. (#21676)210:-
Modin, Erik Gamla Tåsjö.. Illustr. Sollefteå 1916. 404 sidor. + karta. Med bevarade omslag i originalklotband. (#61768)250:-
Modin, Erik Härjedalens ortnamn och bygdesägner.. 2:a uppl. Illustrerad. Sthlm 1911. 346 sidor. Häftad. (#191438)200:-
Modin, Erik Härjedalens ortnamn och bygdesägner.. 2:a uppl. Illustrerad. Sthlm 1911. 346 sidor. Klotband. (#6264)275:-
Modin, Erik Sagoväsenden i Ångermanländsk folktro.. Örnsköldsvik 1926. 78 sidor. Häftad. Småskrifter utgivna av Föreningen för Norrländsk Hembygdsforskning (#209901)150:-
Molin, Pelle Från Ådal och nordlandskust.. En efterskörd samlad och utgiven av Maria Rieck-Müller. Sthlm 1916. 247 sidor. Häftad. Något nötta omslag. Stämpel. (#52954)110:-
Molin, Pelle Från Ådal och nordlandskust.. En efterskörd samlad och utgiven av Maria Rieck-Müller. Sthlm 1916. 247 sidor. Skinnryggsband. Tillskrift. (#176786)160:-
Molin, Pelle Ådalens poesi. Inledning av Gösta Attorps. Teckningar av Eigil Schwab. Stockholm 1964. 175 sidor. Pocket. Namnteckning. (#219878)100:-
Morell, Mats Bondeköpmän. Sörkörarnas arvtagare i Norra Ångermanland under sent 1800-tal.. Illustrerad. Cewe-förlaget 1982. 235 sidor. Förlagsband med något nött skyddsomslag. (#203391)150:-
Muddus.. Den gamla skogen. Inledning, bilder och bildtexter av Edvin Nilsson. Berättare Lennart Arvidsson. Sthlm 1976. 80 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag med några små revor. (#98189)150:-
Murray, Robert Ärkebiskop Johan Olof Wallins resa genom Hälsingland sommaren 1838.. Illustr. Delsbo 1987. 244 sidor. Häftad. Tillskrift. (#162118)130:-
Natur i Jämtland.. Under redaktion av Ragnar Arbman och Kai Curry-Lindahl. Illustr. 1948. 300 sidor. Häftad. (#43021)210:-
Natur i Västerbotten och Norrbotten.. Under redaktion av Fredrik Ebeling och Kai Curry-Lindahl. Illustr. Sthlm 1956. 432 sidor. Förlagets klotryggsband. (#209916)150:-
Naturvård i fjällen.. Illustrerad. Naturvårdsverket 1986. !22 sidor + kartor samt 8 lösa kartor. I kassett. Stämpel. (#208783)250:-
Nelson, Marie C. Bitter Bread.. The Famine in Norrbotten 1867-1868. Diss. Upps. 1988. 192 pages. Softcover. (#25305)120:-
Nerman, Gustaf Jämtland och Medelpad. Anteckningar under en resa 1900.. Skildrade i bref till "Gefle-Posten". Stockholm 1900. 52 sidor. Häftad. Främre omslaget lite skadat och nästan loss. (#210191)150:- (bild)
Niemann, Gerda Sol och sommarglädje bland Lapplands fjäll.. Illustr. Sthlm 1904. 24 sidor + plansch. Häftad med tryckta originalomslag. Dedikation. Ur Svenska Turistföreningens årsskrift. (#110915)150:-
Nilsson, Bo Kiruna. Staden som ideologi.. Illustrerad. Boréa 2009. 230 sidor. Häftad. (#217625)145:-
Nilsson, Edvin Sarek.. Vandringar i vår sista vildmark. Illustr. 1970. 116 sidor. 4:o. Inbunden. Skyddsomslag. (#45174)150:-
Nilsson, Edvin Sarek.. Vandringar i vår sista vildmark. Illustr. 1970. 116 sidor. 4:o. Skinnryggsband. Presentexemplar till namngiven person från Bonniers förlag. (#209955)150:-
Nilsson, Edvin Sarek.. Vandringar i vår sista vildmark. Illustr. 1975. 116 sidor. 4:o. Inbunden. Skyddsomslag. (#209997)150:-
Nilsson-Tannér, Per Det hände i en by.. Ingalunda en roman. Illustr. Sthlm 1949. 99 sidor. Häftad. Dedikation. (#101921)145:-
Nilsson-Tannér, Per Härjedalen med Hogdalssocknarna.. Under medverkan av Gunnar Svensson. Bild Jan Mark. Malmö, Allhem 1968. Stort format. Förlagets klotband med skadat skyddsomslag. (#213919)200:-
Nilsson-Tannér, Per Härjedalen med Hogdalssocknarna.. Under medverkan av Gunnar Svensson. Bild Jan Mark. Malmö, Allhem 1968. Stort format. Förlagets röda halvskinnband. (#203966)500:-
Nilsson-Tannér, Per Jämtland.. Red. Per Nilsson-Tannér, S. Artur Svensson och Richard Holmström. Foto Erik Liljeroth. Allhem, Malmö 1961. 492 sidor. Stort format. Original blått klotband. Saknar skyddsomslag. Allhems landskapsböcker. (#91248)250:-
Nilsson-Tannér, Per Två tempelbyggare. Joh. Edler d.ä. 1734-1797. Joh. Edler d.y. 1831-1910. Några biografiska anteckningar.. Illustrerad. Östersund 1947. 52 sidor. Häftad. (#132842)100:-
Nilsson-Tannér, Per Vid Vägskälet.. Några anteckningar ur Lockne borgerliga kommuns historia vid årsskiftet 1951-1952. Tandsbyn 1951. 76 sidor. Häftad. (#132843)80:-
Nodermann, Maj En familjeverkstad i Haga.. Illustr. 1961. 33 sidor. Klammerhäftad. Lockne hembygdsförenings skriftserie 9. (#132833)75:-
Norberg, Petrus Forna tiders järnbruk i Norr- och Västerbotten.. Illustr. Sth 1958. 263 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. Ful namnteckning. (#17027)150:-
Nordberg, Arne Prosten, hans tid och hans socken.. Albert Nordberg 1871-1954. Skrivarförlaget 1981. 232 sidor. Häftad. (#102888)140:-
Nordell, Per Olof Deglaciationsstudier i södra Padjelanta.. Licentiatavhandling 1965. 139 sidor + bilagor. A4. Häftad. (#173884)140:-
Nordens framtidsland Nordkalotten.. Illustrerad. Kbhvn 1960. 96 sidor. Häftad. Stämpel. (#209923)90:-
Nordgren, Ali Ungdomsrörelsen.. Uppsala 1906. 34 sidor. Förlagsband. Norrland II:1. Småskrifter utgifna af Norrländska Studenters Folkbildningsförening. (#209902)100:-
Nordlander, Johan Drag ur livet i Ångermanland på 1500- och 1600-talen.. Sth 1934. 175 sidor. Häftad. Norrländska samlingar III:4. (#31042)140:-
Nordlander, Johan Johan Graan.. Landshövding i Västerbotten 1653-1679. Sthlm 1938. 126 sidor. Häftad. Ouppskuren. Norrländska samlingar IV:1. (#209956)140:-
Nordlander, Johan Korsmässmarknaden.. Sth 1933. 115 sidor. Häftad. Norrländska samlingar III:1. (#31040)110:-
Nordlinder, Gunnar Strömmingsfiskare i Lövsele. Om fisket i en Västerbottensby från sekelskiftet till idag.. Illustrerad. Stockholm 1977. 78 sidor. Förlagsband. (#198957)120:-
Nordlöw, C.-H. På Alderskär.. Några studier och bilder kring fisket i Härnösand och Solumshamn. Illustrerad. Härnösand 1965. 159 sidor. Original klotband. Tryckt i 500 exemplar varav detta är ett av de 100 numrerade. Dedikation. (#70242)250:-
Nordström, Aug. Luleåkultur.. Illustrerad. Faksimilupplaga, Luleå Bokförlag 1980. 255 sidor. Häftad. Fin. (#193020)100:-
Norrbotten.. En fjärdedel av Sverige. Red. av Bengt Andersson. Illustrerad. Luleå 1965. 224 sidor. Häftad. Stämpel. (#57658)120:-
Norrbotten.. Norrbottens läns hembygdsförenings tidskrift, (senare: årsbok). Vi har i lager följande häftade årgångar: 1928, 1929, 1930 (lite nött rygg), 1934 (lite nött rygg), 1935 - 1958, 1962 (lite nött rygg), 1963 - 1973, 1976/77 samt 1987. Pris per styck: (#178402)100:-
Norrbotten berättar.. Illustrerad. Luleå 1974. 296 sidor. häftad. (#173536)140:-
Norrbottens arbetsstugor.. Årsredogörelse 1937-1938. Illustrerad. Luleå 1938. 68 + 88 sidor. Häftad. Lite fläckig. (#199409)120:-
Norrbottens arbetsstugor.. Årsredogörelse 1946 - 1947. Illustrerad. Luleå 1947. 54 + 114 sidor. Häftad. (#199408)130:-
Norrland I:6.. J. Nordlander: Norrlands äldsta sägner. G.B. Lundgren, Lappkvinnan Margareta. Uppsala 1907. 55 sidor. Förlagsband. Stämplar. Eftersättsbladet rivet. Småskrifter utgifna af Norrländska Studenters Folkbildningsförening. (#209903)70:-
Norrland I:7.. O. Almgren, Medelpads och Ångermanlands fornminnen från hednatiden. S.A. Hjeltström: Kiörkiobok i Stigsiö 1684. Illustrerad. Uppsala 1907. 57 sidor. Förlagsband. Stämplar. (#209906)80:-
Norrlands södra kustlandskap.. (Ångermanland, Medelpad, Helsingland, Gästrikland.) Utgifven af Svenska Turistföreningen. Utarbetad af Arvid Kempe. Sthlm 1904. 127 sidor + karta. Original klotband. (#206619)100:-
Norrlands södra kustlandskap.. (Ångermanland, Medelpad, Helsingland, Gästrikland.) Utgifven af Svenska Turistföreningen. Utarbetad af Arvid Kempe. Sthlm 1904. 127 sidor + karta. Original klotband. Mycket fint ex. (#155306)150:-
Norrländska sagor.. För trycket ordnade av J.A. Lundell. Uppsala 1907. 48 sidor. Original pappband. Stämpl. (#142676)100:-
Norrländskt arbetsliv under 1700-talet.. Länsmännens berättelser 1764 om allmogens årliga arbeten i Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Utg. av Holger Wichman. Sthlm 1968. 162 sidor. Häftad. Nord. mus. handl. 65. (#13681)250:-
Nyberg, A. Sollefteå och Ådalarne.. Saga och sanning. Sollefteå 1902. 157, iii sidor. Häftad. Nött och sprucken rygg. ett par sidor med blyertsunderstrykningar. (#187230)150:-
NYBERG VALLIS Gamla järnbruk i Medelpad.. Sundsvall 1950. Stor 8:o 408 sidor. Illustrerad. Häftad. Omslaget nött, bakre omslaget loss. (#195771)190:-
Nyström, David Bönhus och kapell. Liten historik om Lycksele kommuns frikyrkor.. Jakobsberg 1974. Illustrerad. 87 sidor. Häftad. Reva i bokens framsida. (#221174)120:-
Nytryck av äldre skrifter om Jämtlands län I-X.. Utgivare: Per Nilsson-Tannér. Tandsbyn 1953. Marmorerade pappband varav två med liten skada i ryggens överkant. 10 volymer. Tryckta i 200 exemplar. I. Jemptelandz beskrifning av Erasmo Ludwiksson 1575. II. Härjedalens beskrivning av Joh. Ol. Unaeus 1694. III. Jämtlands fjäll av D. Touscherus 1694. IV. Jämtlands historia av Johan Sparrman Eriksson, 1722. V. Stenen i Grönan dal av Jonas Bid. Renhorn 1733. VI. Jämtelands djur-fänge av Aeschill Nordholm 1749. VII. Jämtelands afradsland av Henning Tideman 1750. VIII. Rödöns tings-lag av Jöns Tideman 1758. IX. Utkast till Sveriges mineralhistoria av Daniel Tilas 1765. X. Herjeådahlens hushållning av Pehr Schissler 1770. Ovan är angivat den svenska titeln. I flera fall är originaltexten och -titeln på latin, men då innehåller boken även en översättning. (#174704)1000:-
Næzén, Daniel Erik Något til uplysning om Umeå stads läge och climat;. samt Utdrag af Meteorologiska Dagboken hållen i Umeå Stad år 1798. Facsimileutgåva, Umeå 1981. 32 sidor. Häftad. Tillskrift. (#98962)100:-
Odelbo, Rune Möte med 1700-talet.. Illustrerad. Jämtlands läns museums förlag 1994. 158 sidor. Förlagsband. Biblioteksstämplar. (#171278)140:-
Offerberg, Jan Rocks and Stratigraphy of Ledfat Area, Västerbotten County, Northern Sweden.. With 2 plates. Sth 1959. 46 sidor + 2 separate maps. SGU C 564 (#42943)100:-
Offerberg, Jan Rocks and Stratigraphy of the Ledfat Area, Västerbotten County, Northern Sweden.. Sthlm 1959. 45 pages + 2 maps. Soft covers. Stamped. SGU C. 564. (#137916)120:-
Ohlson, Ragnar (red) En bok om Jämtland.. Illustrerad. Östersund 1978. 176 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Lite fuktskadad. (#176420)100:-
Ohlsson, Johan Kyrkskolan 1848-1948.. Några blad ur Alfta församlings skolhistoria. Gävle 1948. 23 sidor. Häftad. (#187238)125:-
Ohlsson, Johan Ur Alfta sockens historia.. Alfta församling. Alfta 1967. 177 sidor. Häftad. Alfta förr och nu III. (#176345)150:-
Ohlsson, Johan Ur Alfta sockens historia.. Alfta församling. Alfta 1967. 177 sidor. Häftad. Inklistrad lapp på främre omslagets insida. Alfta förr och nu III. (#158393)150:-
Olgård, P.L. I människovårdens tjänst.. Anteckningar ur Gävleborgs läns landstings historia med en kvartssekelkrönika och redogörelser för dess olika institutioners verksamhet. Illustrerad. Gävle 1962. 341 sidor. Häftad. (#91597)160:-
Olofsson, Sven Ingemar Hörnefors historia.. Illustr. Umeå 1964. 340 sidor. Häftad. (#12621)120:-
Olofsson, Sven Ingemar Övre Norrlands medeltid.. Särtryck ur övre Norrlands historia. Illustrerad. (utan ort & år).588 sidor. Häftad. (#165723)150:-
Olsson, Reinhold Norrländskt sågverksliv under ett sekel.. Illustrerad. Nordiska Museet, Sthlm 1949. 176 sidor. Häftad. (#101964)165:-
Olsson, Reinhold Skönsmon. Municipalsamhällets och kapell-församlingens historia. Utarbetad av författaren i anledning av Skönsmons inkorporering med Sundsvalls stad. Fotoillustrerad. Sundsvall 1947. 95 sidor. Häftad. (#215968)150:-
Outhier, Reginaud Journal från en resa i Norden år 1736-1737.. Översättning från franska originalet Journal d'un voyage au Nord en 1736 & 1737 (Paris 1744) av Gunvor och Arne Nordberg. Illustr. Tornedalica 1982. 155 sidor. Häftad. Med dedikation från Ragnar Lassinanti Den franska gradmätningsexpeditionen i Tornedalen 1736-1737. (#104612)200:-
Pallin, And. Jämtland och Härjedalen.. Utgifven af Svenska turistföreningen. Illustr. Femte upplagan. Sthlm 1926. xii, 328 sidor + karta. Original klotband. Exlibris. Stämpl. Svenska turisföreningens resehandböcker X. (#135793)150:-
Pallin, And. Jämtland och Härjedalen.. Utgifven af Svenska turistföreningen. Illustr. Femte upplagan. Sthlm 1926. xii, 328 sidor + karta. Original klotband. Interfolierad med blanka blad. Enstaka anteckningar. Dedikation frå författaren. Svenska turisföreningens resehandböcker X. (#209993)150:-
Palmblad, Waldemar, Hexer-Klemmet, ein Sagenkreis in Västerbotten.. Särtryck ur Acta Ethnologica 1926:2. 40 sidor. Häftad. Dedikation. Några rättelser av författaren. (#201352)145:-
Persson, Per Erik Lappia. Västerbottens älvar och fjäll.. Illustrerad. Norstedt 1998. 174 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#212070)150:- (bild)
Porjus, den flygande byn. Fjällflygarnas tummelplats.. Illustrerad. Porjus arkivkommitté 2003. 96 sidor. Stort format. Förlagsband. (#217822)150:-
Program och minnesblad. vid Hembygdsfesten i Delsbo den 23-25 Juni 1908. Illustrerad. Gefle 1908. 8 sidor. Tryckta originalomslag. (#98908)100:-
Puktörne, Tommy (red.) Kyrkan och bygden.. Utgiven med anledning av Sköns kyrkas 150-årsjubileum 1 oktober 2000. Illustrerad. 192 sidor. Förlagsband. Bit av ryggen borta. (#188421)100:-
På en fjärdedel av kartan.. En bok om Norrbotten. Red. Folke Thunborg och Bengt Andersson. Illustrerad. Sthlm 1960. 184 sidor + karta. Häftad. Tillskrift. (#136231)100:-
Rapp, Anders Studien über Schutthalden in Lappland und auf Spitzbergen.. Illustrated. Extract from Zeitschrift für Geomorphologie 1957. 22 pages + plates. Soft covers. (#128724)120:-
Rathje, Lillian Julseder i Västerbotten.. Västerbottens museum 1991. (26) sidor. Häftad. Illustrerad. (#220771)100:-
Redogörelse. för Högre Elementarläroverket uti Umeå äfvensom för lägre Elementarläroverken uti Skellefteå, Piteå och Haparanda under läsåret 1861-1862. Umeå 1862. 32 sidor. Häftad, utan omslag. (#98937)100:-
Renhorn, Gustaf Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria. Fotoillustrerad. Uppsala 1945. 216 sidor. Häftad, något nött. (#215725)110:-
Renhorn, Gustaf Gamla stadsbor. Ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria. Del II. Illustrerad. Skellefteå 1960. 276 sidor. Häftad. Nött rygg. (#209939)100:-
Renström, Ann Ådalen så bodde landsbygdens folk.. Illustrerad. 1983. 192 sidor. Förlagsband. Skyddsomslag.. Ådalenutredningen (#201793)140:-
Rieck-Müller, Maria och Högberg, Olof Medelpad och Ångermanland 1-2.. Läsebok för hem och skola. Illustrerad. Uppsala 1920. 269 + 285 sidor + karta. Med bevarade främre omslag i original klotband. 2 volymer. (#183033)150:-
Rolén, Mats Skogsbygd i omvandling.. Studier kring befolkningsutveckling, omflyttning och social rörlighet i Revsunds tingslag 1820-1977. Aa Upps. 1979. 301 sidor. Häftad. (#2379)145:-
Rollof, Yngve Sveriges inre vattenvägar. Del 2. Medelpad. Ångermanland. Västerbotten. Norrbotten.. Illustrerad. Stockholm 1978. 351 sidor. Förlagsband.. (#210284)125:-
Roos, Mathilda Helgsmålsklockan. Skildring från Norrland.. Stockholm, Iduns redaktion 1896. 519 sidor. Samtida halvklotband. (#219540)250:-
Ryd, Lilian Kvinnor i väglöst land. Nybyggarkvinnors liv och arbete. Fotoillustrerad. Dialogos 2005. 312 sidor. Förlagsband. (#218265)250:-
Rydstedt, Gustaf Häggenås hembygdsbok.. Illustrerad. Östersund 1933. 96 sidor. Häftad. Fint ex. (#101986)250:-
Rönn, Gunnar Fjällsame.. Stockholm 1957. 304 sidor. Förlagsband utan skyddsomslag. Signerad av författaren. (#209885)120:-
Sahlström, Ragnar Sommarljust land.. Natur och människor i nordligaste Sverige förr och nu. Illusrerad. Malmö 1963. 238 sidor. Häftad. Namnteckning och namnstämpel på förtitelbladet. (#58606)200:-
Salomonsson, Emil, Valmåsen. Lossens reglering och överdämningen av Valmåsen.. Redigerad och uppdaterad av barnbarnen Jan Salomonsson, Anders Svensson och Kerstin Myrtennäs. Illustrerad. Hållnäs 2014. 191 sidor. Stort format. Förlagsband. Nyskick. Tryckt i 1000 ex. (#201673)300:-
Salvén, Arv. Boken om Högsjö.. En norrländsk sockenkrönika. Kulturbilder, sägner och minnen. Med förord av Olof Högberg. Illustrerad. Sthlm 1918. 250 sidor. Häftad. Ryggen fläckig. (#101969)150:-
Salvén, Erik Vad Trönö gamla kyrka har att berätta.. Illustr. Söderhamn 1921. 32 sidor. Häfte. (#44944)115:-
Samzelius, Hugo I nordanland. Skildringar.. Stockholm 1900. (8),272 sidor. Med främre omslag i original(?) halvklotband med dekorerad rygg. (#212377)250:- (bild)
Saxon, J.L. Jämtland och Härjedalen från älsta tider till våra dagar.. En minnesskrift vid sekelskiftet. Med 48 illustrationer. Illustr. Ny titelupplaga, Sthlm 1912. 60 sidor. Häftad. (#101959)150:-
Schmidt, Johann Wilhelm, Reise durch einige schwedische Provinzen bis zu den südlichern Wohnplätzen der nomadischen Lappen. Mit mahlerischen Ansichten nach der Natur gezeichnet von Carl Gustav Gillberg.. Hamburg 1801. (2),xiv,312 pages + 14 folding plates. Slightly worn half leather. Interior very fine. Neuere Geschichte der See- und Land-Reisen 15. (#205593)6500:- (bild)
Schwab, Egil Ångermanland i 13 utsökta färgplanscher.. A4-format. I originalmapp. Fint skick. (#136062)150:-
Sehlin, Carl Grunddragen av Jämtlands och Härjedalens historia.. Illustrerad. Östersund 1929. 384 sidor + karta. Häftad. Fint ex. (#101971)200:-
Sehlin, Carl Grunddragen av Jämtlands och Härjedalens historia.. Illustrerad. Östersund 1929. 384 sidor + karta. Häftad. Lite nött rygg. (#103391)150:-
Silén, Sven Västernorrlands läns brandstodsbolag 1844-1944.. Minnesskrift. Illustr. 1944. 250 sid. + kartor och diagram. 4:o. Halvfranskt band. (#39711)255:-
Simmons, Herman G. Floran och vegetationen i Kiruna.. Sthlm 1910. 403 sidor + 22 planscher. Inbunden med bevarat främre omslag i ett klotband. Dedikation. Vetenskapliga och praktiska undersökningar i Lappland. (#76231)350:-
Själevad förr och nu 1.. Själevads Hembygdsförenings skriftserie nr 2, 1959. 88 sidor. Häftad. (#174005)100:-
Sjögren, Otto Bidrag till Kirunaområdets glacialgeologi.. Illustr. Sthlm 1910. 34 sidor + 2 kartor. Häftad. Lite nött omslag. Kirunaområdets geologi 3. (#46999)110:-
Sjögren, Otto Geografiska och glacialgeologiska studier vid Torneträsk.. Illustr. Aa Uppsala 1909. 210 sidor + planscher och kartor. Häftad. (#48312)155:-
Sjögren, Thore & Forslund, Rolf Skelleftebanan och Bolidens järnvägar.. Illustrerad. Svenska Järnvägsklubben, Stockholm 2000. 190 sidor. Förlagsband. Fint skick. Svenska Järnvägsklubbens skriftserie 70 (#217795)200:-
Sjörs, Hugo & Nilsson, Christer Vattenutbyggnadens effekter på levande natur.. En faktaredovisning övervägande från Umeälven. Illustr. Upps. 1976. 120 sidor. Häftad. (#115161)125:-
Skellefteå - Fahlgren, Karl Skellefte sockens historia I:1-2.. Illustr. Uppsala 1953-56. 456; 376 sidor. Dekorerade originalklotband. 2 volymer. (#35111)400:-
Skogsbruk och skogsindustrier i norra Sverige.. Av Mauritz Carlgren m.fl. Illustr. Uppsala 1925. 542 sidor. Linneband. Norrländskt handbibliotek X. (#188953)300:-
Skytteanska samfundets handlingar No. 1.. Umeå, 1961. 206 sidor. Häftad. (#197167)125:-
Slunga, Nils Staten och den finskspråkiga befolkningen i Norrbotten.. Luleå 1965. 196 pp. Häftad. Tornedalica 3. (#32272)210:-
Smedberg, Gunnar Bystämma i Lockne.. Tandsbyn 1956. 38 sidor. Klammerhäftad. Lockne hembygdsförenings skriftserie 4. (#132844)100:-
Smedberg, Gunnar "Fjärdingskyrkorna" i Jämtland.. Tandsbyn 1972. 19 sidor. Klammerhäftad. Lockne hembygdsförenings skriftserie 20. (#132846)75:-
Smedberg, Gunnar Klockringningen i Lockne.. Örnsköldsvik 1952. 23 sidor. Klammerhäftad. Lockne hembygdsförenings skriftserie 1. (#132834)75:-
Smedberg, Gunnar Lockne kyrka.. Illustr. 1962. 36 sidor. Klammerhäftad. Lockne hembygdsförenings skriftserie 10. (#132837)75:-
Smedberg, Gunnar (utg.) Fäbodarna i Lockne.. Illustrerad. Tandsbyn 1959. 80 sidor. Häftad. Lockne hembygdsförenings skriftserie 7. (#132848)75:-
Sockenbeskrivningar från Jämtland och Härjedalen 1818-1821.. Insända till Jämtlands läns Kungl. Hushållningssällskap. Östersund 1941. X, 268 sidor. Häftad. (#32290)200:-
Sondén, Mårten Anteckningar om floran inom tornejavreområdet.. Särtryck ur Svensk Botanisk Tidskrift 1907. 28 sidor. Häftad. (#128721)120:-
SOU 1924:11 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Jämtlands län.. Kungl. Elektrifieringskommitténs meddelanden 15. Sthlm 1924. 32 sidor + 4 stora, utvikbara kartor. Häftad. Stämpel. (#91238)200:-
SOU 1924:29 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Västerbottens län.. Kungl. Elektrifieringskommitténs meddelanden 20. Sthlm 1924. 30 sidor + 2 stora, utvikbara kartor. Häftad. Stämplad. (#91240)200:-
SOU 1947:33 Redogörelse i sammandrag för. utredning rörande planering av jordbruket och skogsbruket i Nedertorneå kommun. På uppdrag ... verkställd av H. Wetterhall ... Sthlm 1947. 177 sidor + karta. Häftad. Stämpel. (#91259)150:-
SOU 1949:1 Norrlandskommitténs principbetänkande 1. Norrländska utvecklingslinjer.. Stockholm 1949. 303 sidor. Häftad. Lite blyerts. (#210275)150:-
SOU 1949:2 Norrlandskommitténs principbetänkande 2. Särskilda utredningar.. Stockholm 1949. 194 sidor. Häftad. (#210276)150:-
Stadling, J. Anund och Ingrid.. Östersund 1920. 192 sidor. Häftad. Nyskick. (#101920)150:-
Steckzén, Birger Umeå stads historia 1588-1888.. Illustrerad. Umeå 1922. (16),488 sidor. Original halvfranskt band. (#209850)200:-
Stenberg, Pehr Pehr Stenbergs Umebeskrivning. Utgiven av Margit Wennstedt. Umeå 1987. xiii,374 sidor + plansch. Häftad. (#209979)150:-
Stenborg, Thorsten, Strömquist, Lennart & Larsson, Rolf Å. Geovetenskapliga forskningsinsatser i anslutning till planerad väg Kiruna - Riksgränsen (Väg 98).. - Rekognocering, områdesbeskrivning, programförslag. Illustr. Upps. 1977. 92 sidor. A4. Häftad. (#115177)125:-
Stenman, Lennart Avvittringen i Västerbottens läns lappmarker.. Akad. avh. Uppsala 1983. 328 sidor. Häftad. (#50380)125:-
Stjerlöf, Folke Vår hembygd 1925.. Hälsingland och Härjedalen. Illustrerad. Ljusdal 1925. 136 sidor. Häftad. (#179723)120:-
Strömholm, Fr. Boden. Fästningen och staden.. Illustrerad. Luleå 1933. 200 sidor. Häftad. (#213748)145:-
Strömsboken.. 1805-1880: Ett samhälle växer fram. 1880-1905 1-3: Grundstenen till Jämtlands andra stad. 1905-1908: Strömsunds tidning. 1908-1911: Järnvägen kommer! 1911-1913: Stationssamhället. 1913-1915: Nya tider. 1915-1918: Under 1:a världskriget. 1918-1921: Fred och framsteg. 1921-1924: Efterkrigsår. 1924-1927: Det glada 20-talet? 1927-1929: Moderna tider! 1929-1931: En annan värld. 1931-1932: Arbetskonflikternas år. 1932-1933: Den stora kraschen. Illustr. Strömsund 1975-90. A4. 16 häften. Stämpl. (#116745)1750:-
Studier kring gränsen i Tornedalen.. Red. Elina Haavio-Mannila och Kirsti Suolinna. Sthlm 1971. 183 sidor. Häftad. No.rdiska rådet. Nordisk utredningsserie 7/71 (#189683)135:-
Sundberg, Kurt Torpet Åsen på Brännsjöskogen.. Text av Sune Jonsson. Sthlm 1963. (80) sidor + 38 planscher. 4:o. Originalklotband i skyddsomslag. (#155370)150:-
Sundborg, Åke, Elfström, Åsa & Rudberg, Sten Piteälven, Laisälven och Vindelälven.. Naturförhållanden och miljöeffekter vid vattenöverledning. Illustr. Upps. 1980. 142, 5 sidor + utvikbara kartor i ficka. Häftad. (#115139)150:-
Sundius, Nils Beiträge zur Geologie des südlichen Teils des Kirunagebiets.. Illustr. Uppsala 1915. 238 pp. + Tafeln. Soft covers. Geologie des Kirunagebiets 4. (#47011)250:-
Sundström, Hans Bönder bryter bygd.. Studier i Övre Norrlands äldre bebyggelsehistoria. Illustr. Aa Lund 1984. 180 sidor. Häftad. (#3213)120:-
Svanholm, J. och Westander, A. Ytterlännäs gamla kyrka.. En kort beskrivning för besökande. Illustrerad. Nyland 1925. 23 sidor. Häftad. Ytterlännäs hembygdsförenings skrifter I. (#187239)110:-
Svedelius, Julia Raunala.. Illustratör: Ossian Elgström. Sth 1914. 155 sid. Något nött. (#43966)255:-
Svenonius, Fredr. V. Bidrag till Norrbottens geologi.. Aa Sthlm (Uppsala) 1880. 94 sidor + 2 planscher. (#44829)150:-
Sveriges kommuner, Västernorrlands län. Länsbeskrivning och personhistoria.. Sundsvall 1938. 952 sidor. Skinnryggsband. (#182706)250:-
Thelaus, Erik Gamla vykort från Umeå. En bildsvit med text.. 1998. 115 sidor + karta. Förlagsband. (#211553)150:-
Thulin, Gabriel Redogörelse för de ecklesiastika boställena I.. Gäfleborgs län. Stockholm 1904. lxii,474 sidor + tabell 1 a-g, 2 a-c, 3 och 4 a. Häftad utan bakre omslag. Stämpel. Troligen saknas en tabell. (#183774)250:-
Thulin, Gabriel Redogörelse för de ecklesiastika boställena III.. Jämtlands län. Sth 1909. LII, 443 sid. Häftad. Lite skadade omslag. Stämpel. (#34605)255:-
Tobé, Erik Anders Hellant.. En krönika om sjuttonhundratalets märkligaste tornedaling. Illustr. Umeå 1991. 224 sidor. Häftad. Ett hörn stött. Dedikation. (#175116)145:-
Tobé, Erik Fransysk visit i Tornedalen 1736-1737.. Om en gradmätningsexpedition och dess nyckelpersoner. Illustrerad. Luleå 1986. 126 sidor. Häftad. Tornedalica 42. (#96802)150:-
Tunander, Britt & Ingemar Livet i gamla Sundsvall. En fotografisk krönika.. Stockholm Bonniers 1962. 4:o 121,(4) sidor. Rikt fotoillustrerad. Förlagsband med nött skyddsomslag. (#192815)200:-
Tunander, Brott och Ingemar. Livet i Gamla Sundsvall.. En fotografisk krönika. Sthlm 1962. Stort format. Original klotband. (#166767)140:-
Ullenhag, Kersti Sörkörare. Bönder med lärft på lassen från norra Ångermanland 1750-1850.. Illustrerad. Bjästa 1982. 137 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#123452)145:-
Urkunder rörande Jämtlands läns tillkomst.. Med inledning av E. Hamrell. Östersund 1932. 81 sidor. Häftad. Stämpl. (#25921)125:-
Utsträckt tillämpande av intensivt skogsbruk å de norrländska kronoparkerna.. Särtryck ur Kolonisationskommitténs betänkande 1922. Sthlm 1922. 133 sidor + kartor. Häftad. Nötta och skadade omslag. Ett blad och kartbilagan loss. (#91237)150:-
Vad sker i glesbygden?. En etnologisk studie av näringslivet i Jokkmokk. 1968. 144 sidor. Blyertsunderstr. (#42619)85:-
Vad sker i glesbygden?. En etnologisk studie av näringslivet i Jokkmokk. 1968. 144 sidor. Pocket. Stämpel. (#116166)85:-
Wahlberg, Marianne Jordens förbannelse.. En kulturell studie av moderniseringsprocesser i Norrbotten. Illustr. Aa Upps. 1996. 175 sidor. Häftad. (#15870)110:-
Wahlstedt, Jens Landrikets fåglar. På strövtåg i Norrbottens kustland. Bild Olle Hedvall. Stockholm 1969. 167 sidor. Förlagsband med något slitet skyddsomslag. (#215773)150:-
Valbo kyrka år 1956.. En minnesskrift till återinvigningen påskdagen den 1 april 1956. Redigerad av O. Källström. Illustr. 44 sidor. Häftad. (#53031)100:-
Valbo kyrka år 1956.. En minnesskrift till återinvigningen påskdagen den 1 april 1956. Redigerad av O. Källström. Illustr. 44 sidor. Inbunden. (#53033)120:-
Vallberg, V. Lappmarkens själ.. Minnen och stämningar. Illustrerad. Sthlm 1939. 192 sidor. Häftad. Främre omslaget lite skadat. (#119030)150:-
Wallin, K.E. Tretton år i Norrbotten.. Berättelser och iakttagelser. Luleå 1909. 120 sidor. Häftad. Nött rygg. (#198941)140:-
Waltman, K.H. (uppt.) Lidmål.. Sagor, sägner och historier, seder och bruk. Upptecknade i Frostviken, Jämtland. Ny samling utg. av D.O. Zetterholm. Sth 1939. XXXII, 247 sidor. Häftad. (#6595)105:-
Wanhainen, W.L. Kansanelämää Norrbottenin suomalaisseuduilla.. Illustr. Luleå 1971. 221 pp. Häftad. Stämpl. Tornedalica 11. (#32282)250:-
Wanhainen, W.L. Liv och arbete i Norrbottens finnbygder.. Illustrerad. Luleå 1971. 207 sidor. Häftad. Tornedalica 10. (#32280)250:-
Weissglas, Gösta Studies on Service Problems in the Sparsely Populated Areas in Norhtern Sweden.. Umeå 1975. viii,220 pages. Soft covers. Geographical reports Nr 5. (#206386)150:-
Werming, N.G. Belägenheten af Torneå stad.. Karta, bildyta 21 x 16 cm. I passepartout. (#211438)1100:- (bild)
Werming, N.G. Läget af Hudiksvall.. Karta, bildyta 26 x 35 cm. Tryckt 1811. Ren och fin. (#211437)950:- (bild)
Wessling, Ulla Hivet går.. Stuveriet som binäring bland norrländska småbrukare. Illustr. Sth 1978. 136 pp. Inb. (#20229)100:-
Westerlund, Ernst [red] Byske socken. Bidrag till en bygdeskildring. Illustrerad. Uneå 1058. 434 sidor. Häftad. Fint ex. (#209958)150:-
Westeson, Hjalmar, Bergtagen. Verklighetsskildringar och noveller.. Illustrerad. Tredje upplagan, Stockholm 1932. 152 sidor. Häftad. (#217050)110:-
Westin, Josef Kulturgeografiska studier. inom Nätra-, Näske- och Utbyåarnas flodområden samt angränsande kusttrakter. Illustrerad. Akademisk avhandling, Lund 1930. 208 sidor + utvikbara kartor. Med bevarade omslag i klotband. (#204519)250:-
[Wetterberg, C.A.], Tännforsen, en Jemtlands historia af Onkel Adam.. Med fyra lithografier tecknade af C.T. Staaff, Stockholm 1848. (2),76 sidor + 4 planscher. Original pappomslag. Nött rygg. Ett skyddspapper rivet (#205292)350:- (bild)
Widén, Johan Den norrländska förbudslagstiftningen och dess verkningar.. Undersökning verkställd på uppdrag av Chefen för Kungl. Justitiedepartementet. Sthlm 1913. 193 sidor. Tillsammans med: Landshövding Johan Widéns undersökning kritiskt belyst av Svenska Trävaruexportföreningen. Uppsala & Sthlm 1914. 57 sidor. Häftade. 2 volymer. Stämplar. (#104891)250:-
Wik, Harald De ångermanländska ångsågarnas historia.. Illustr. Upps. 1950. Sid. 71-90. Klammerhäftad. (#97807)70:-
Wik, Harald Härnösands historia III.. 1585-1920. Illustr. Härnösand 1981. 494 sidor. Stort format. Förlagsbband. Skyddsomslag. (#186760)250:-
Wiklund, Bruno Fäbodlandet. Västernorrlands län.. Illustrerad. Svensk byggtjänst 1987. 234 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#189955)225:-
Wikmark, Gunnar Härnösands domkyrka.. Förhistoria och historia. Illustrerad. Härnösand 1975. 200 sidor. Häftad. Dedikation. (#180708)145:-
Wistrand, Gunnar Studier i Pite lappmarks kärlväxtflora.. Med särskild hänsyn till skogslandet och de isolerade fjällen. Uppsala 1962. 211 sidor + kartor. 4:o. Häftad. Acta Phytogeoraphica Suecica 45. (#71861)200:-
von Linné, Carl Iter Lapponicum. Lappländska resan 1732.. Dei gratia institutum 1732. Sthlm 1995. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. 213 sidor. Pocket. På svenska. (#191559)100:-
Vylder, Ludv., de Pihtijärvi.. Folklivsskildringar från övre Norrland. Sthlm 1923. 435 sidor. Häftad. (#133362)150:-
Västernorrland I-II.. Ett sekel 1862-1962. Utgiven av Västernorrlands läns landsting till dess 100:de lagtima möte den 1 oktober 1962. Red. Harald Wik. Illustr. Sthlm 1962. 452 + 298 sidor + karta. Originalklotband i kassett. 2 volymer. (#117859)200:-
Västernorrlands län 1871-1895.. En statistisk skildring utarbetad på föranstaltande af komiterade för länets deltagande i Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. (8), 237 sidor + karta och tabeller. Häftad. Nött rygg. (#86705)200:-
Västernorrlands läns hushållningssällskap 1805-1955.. En återblick på de senaste 50 årens verksamhet. Illustrerad. Härnösand 1955. 167 sidor. Häftad. (#102472)140:-
Åhman, Erik Degerberget, Baggen och Kluntarna.. Några drag ur Piteåområdets berggrundsgeologi. Sthlm 1957. 28 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 555. (#137905)100:-
Åkerman, Sune & Lundholm, Kjell (red.) Älvdal i norr. Människor och resurser i Luledalen 1300-1800.. Umeå 1990. 380 sidor. Häftad. (#39106)145:-
Ångermanland - ett bildverk.. Text och bildkommentarer: Karl Erik Johansson i Backe, Birger Norman, Evert Baudou, Bengt G. Söderberg och Richard Holmström. Foto: Erik Liljeroth, Hilding Mickelsson och Lars Guvå. Allhems Förlag, 1976. 31x24 cm. 232+218 sidor med bilder. Förlagets klotband med skyddsomslag i fint skick. (#210427)250:-
Åström, Yngve Hjalmar Lundbohm.. "Lapplands okrönte kung". Illustrerad. Sthlm 1965. 256 sidor. Häftad. Skyddsomslag. (#66856)150:-
Ödman, Olof H. Beskrivning till berggrundskarta över urberget i Norrbottens län.. Sth 1957. 152 sidor + 5 kartor. 4:o. Häftad. SGU Ca 41. (#45425)210:-
Öster, Emil Tio års vandringar i Västerbotten i Goodtemplarordens tjänst 1899-1909. Illustrerad. Skellefteå 1909. 240 sidor. Förlagets klotband. (#219834)250:-
Övre Norrlands historia I.. Tiden till 1600. Red. Gunnar Westin. Illustr. Umeå 1962. 588 sidor. Häftad. (#12612)150:-
Övre Norrlands historia I.. Tiden till 1600. Red. Gunnar Westin. Illustr. Umeå 1962. 588 sidor. Klotband. Skyddsomslag. (#101808)200:-
Övre Norrlands historia II.. Tiden 1600-1721. Red. Gunnar Westin. Illustr. Umeå 1965. 431 sidor. Häftad. (#54120)150:-
Övre Norrlands historia II.. Tiden 1600-1721. Red. Gunnar Westin. Illustr. Umeå 1965. 431 sidor. Klotband med skyddsomslag. (#101807)200:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page