Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

100 svenska runinskrifter.. Tolkade, kommenterade och delvis rekonstruerade av Åke Ohlmarks. Illustr. Borås 1978. 238 sid. Originalklotband. (#71547)165:-
Antikvarisk tidskrift för Sverige 20:1.. Innehåller: 1. Oscar Almgren, Några svensk-finska stenåldersproblem. 78 sidor. 2. Helge Rosén, Phallosguden i Norden. 24 sidor. 3. Erik Brate, Pireus-lejonets runinskrift. 48 sidor. Stockholm 1914. Häftad. (#204533)150:-
Beckman, Natanael Några notiser om västgötska runstenar.. Särtryck ur Fornvännen 1925. 9 sidor. Häfte. (#185844)100:-
Bergman, Bengt Uppländsk run- och bildstensristning.. En konsthistorisk studie. Illustr. Sth 1948. 279 pp. Häftad. Fuktfläckad. (#71262)140:-
Bianchi, Marco Runor som resurs. Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Uppsala 2010. 256 sidor + planscher. Häftad. (#210585)150:-
Blandade runstudier 1.. Illustr. Upps. 1992. 201 sidor. Häftad. (#23282)150:-
Blandade runstudier 2.. Illustr. Upps. 1997. 201 sidor. Häftad. (#23283)150:-
Brate, Erik Pireus-lejonets runinskrift.. Stockholm 1914. 48 sidor. Häftad utan omslag. Ur Antikvarisk Tidskrift för Sverige. (#49691)100:-
Brate, Erik Svenska runristare.. Sthlm 1925. 139 sidor. Häftad. (#202151)150:-
Brate, Erik Sverges runinskrifter.. Illustr. Sthlm 1922. 152 sidor. Med omslag i originalklotband. Skyddsomslag. (#23320)120:-
Bugge, Sophus Der Runenstein von Rök in Östergötland, Schweden.. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von M. Olsen unter Mitwirkung und mit Beiträgen von Axel Olrik und Erik Brate. Stockholm 1910. VIII, 314 pages + IV plates. Softcover. (#17661)200:-
Bugge, Sophus Om runeindskrifterne paa Rök-stenen i Östergötland og paa Fonnaas-spaenden gra Rendalen i Norge.. Stockholm 1888. 111 sidor + 5 planscher. Extrakt ur KVHAA handlingar. Häftad med omslag. (#185868)120:-
Bugge, Sophus Om runeindskrifterne paa Rök-stenen i Östergötland og paa Fonnaas-spaenden gra Rendalen i Norge.. Stockholm 1888. 111 sidor + 5 planscher. Extrakt ur KVHAA handlingar. Senare klotband. (#202148)150:-
Elmevik - Namn och runor.. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. Illustr. Uppsala 2006. 298 sidor. Häftad i skyddsomslag. (#134244)150:-
Enoksen, Lars Magnar Runor. Historia - Tydning - Tolkning.. Illustrerad. Lund 1998. 240 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#71985)200:-
Enoksen, Lars Magnar, Vikingarnas egna ord.. Historiska media, Lund 2003. 255 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Så när som på en recensionsstämpel ett mycket fint ex. (#207113)175:-
Friesen, Hans von och Hansson, Hans Klyfverstenen. En 24-typig runrad.. Stockholm 1908. 25 sidor + plansch. Häftad utan omslag. (#215976)100:-
Friesen, Otto v., Runstenarna i Altuna.. Illustrerad. Särtryck ur Upplands fornminnesförenings tidskrift 1924. 26 sidor. Häftad. (#220434)100:-
Hagenfeldt, Stefan E. & Palm, Rune Sandstone Runestones.. The Use of Sandstone for Erected Runestones. Illustr. Sthlm 1996. 125 pages. Original cloth in dustjacket. Runica et Mediaevalia. Scripta maiora 2. (#25231)200:-
Herschend, Frands The Recasting of a Symbolic Value.. - Three Case Studies on Rune Stones. Illustr. Upps. 1994. 123 pages. Softcover. (#50752)125:-
Hjärne, Erland Märke, män och mästare.. Några ord om runristningen på Hogrän-stenen. Illustr. Upps. 1946. 28 sidor. Dedikation. Särtryck ur Saga och sed. (#47975)100:-
Hjärne, Erland Rod och runor.. Upps 1947. 105 sidor. Häftad. Särtryck. (#7438)95:-
Häger, Olle & Villius, Hans Rök, gåtornas sten.. Illustr. Sth 1976. 87 sidor. Originalpappband. (#17715)130:-
Jacobsen, Lis Evje-stenen og Alstad-stenen.. Oslo 1933. viii,47 sidor + 8 planscher. Stort format. Häftad. Dedikation. Norske oldfunn VI. (#185695)200:-
Jacobsen, Lis Nye runeforskninger.. Søborg+Tornby+Ravnkilde+Glavndrup. Kbhvn 1931. 16 pp + VIII planscher. 4:o. Stämpl. (#24914)170:-
Jacobsen, Lis Svenskevældets fald.. Studier til Danmarks oldhistorie i filologisk og runologisk lys. Illustr. Kbhvn 1929. 158 sidor + 16 planscher. Häftad. Stämplar. (#57812)225:-
Jacobsen, Lis Syv runestens-tolkninger.. Særtryk af Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1935.61 sidor. Häfte. Dedikation. (#185856)135:-
Jansson, Sven B.F. Ett par hälsingska runstenar (Jättendal och Hög 1).. Särtryck ur Hälsingerunor 1951. 19 sidor. Häftad. Dedikation. (#220504)100:-
Jansson, Sven B.F. Hammarbystenen och Hammarbykistan.. Särtryck ur Fornvännen 1959. 12 sidor. Häftad. Dedikation. (#220508)100:-
Jansson, Sven B.F. Järvsöstenen.. Särtryck ur Fornvännen 1952. 15 sidor. Häftad. Dedikation. (#220509)100:-
Jansson, Sven B.F. Några nyligen uppdagade runstenar.. Särtryck ur Fornvännen 1950. 15 sidor. Häftad. Dedikation. (#220506)100:-
Jansson, Sven B.F. Rapport om östgötska och småländska runfynd.. Särtryck ur Fornvännen 1959. 20 sidor. Häftad. Dedikation. (#220507)100:-
Jansson, Sven B.F. Runinskrifter.. Särtryck ur En bok om Mälarlandskapen 1953. 24 sidor. Häftad. Dedikation. (#220502)100:-
Jansson, Sven B.F. "Runstenen" från Kensington i Minnesota.. Nordisk tidskrift 1949. 29 sidor. Häftad. I detta nummer av Nordisk tidskrift ingår även Harry Andersen, Om runeindskriften på Gallehus guldhorn. 17 sidor. (#220501)100:-
Jansson, Sven B.F. Runstenen i Stora Rytterns kyrkoruin.. Särtryck ur Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 1940-41. 8 sidor. Häftad. (#220896)100:-
Jansson, Sven B.F. Stenfynden i Hovs kyrka.. Lund 1962. 39 sidor + planscher. Häftad. (#13103)100:-
Jansson, Sven B.F. Svenska utlandsfärder i runinskrifternas ljus.. Illustr. Göteborg 1956. 48 sidor. Häftad. (#130898)130:-
Jansson, Sven B.F. Till tolkningen av Gårdbystenen på Öland.. Särtryck ur Arkiv för nordisk filologi utan år. 10 sidor + plansch. Häftad. (#220510)100:-
Jansson, Sven B.F. Ytterligare några nyfunna runinskrifter.. Särtryck ur Fornvännen 1943. 10 sidor. Häftad. (#220897)100:-
Jungner, Hugo Västergötlands äldsta runinskrifter.. Särtryck ur Festskrift till Hugo Pipping 1924. 21 sidor. Häfte. (#185857)100:-
Kabell, Aage Rök.. Trondheim 1964. 28 pages. Pamphlet. Text in German. (#17664)100:-
Kempff, K. Hj. Söderby runsten vid Gefle II.. Gefle 1898. 20 sidor. Häftad med tryckta omslag. Dedikation. (#220429)135:-
Knirk, James E & Williams, Henrik (ed) Futhark. International Journal of Runic Studies Vol.7. University of Oslo 2016. 194 pages. Softcover. (#213533)150:-
Lager, Linn Den synliga tron.. Runstenskors som en spegling av kristnandet i Sverige. Illustr. Aa Upps. 2002. 273 sidor. Häftad. (#73823)150:-
Larsson, Patrik Yrrunan. Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Uppsala 2002. 245 sidor. Häftad. Skyddsomslag. (#112059)150:-
Lindell, Inger, (red) Medeltida skrift- och språkkultur.. Nio föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1992. Illustrerad. Sthlm 1994. 228 sidor. Häftad. (#5125)130:-
Lindquist, Ivar Sigtuna-galdern.. Runinskriften på en amulett funnen i Sigtuna 1931. Ett tydningsförsök. Lund 1932. 116 sidor + 4 planscher. Häftad. Nött omslag. Dedikation. Religiösa runtexter 1. (#17822)200:-
Lindquist, Ivar Sparlösa-stenen.. Ett svenskt runmonument från Karl den stores tid, upptäckt 1937. Ett tydningsförslag. Lund 1940. 216 sidor + 8 planscher. Häftad. Religiösa runtexter 2. (#17823)150:-
Lundberg, Oskar Runristningen från Eggjum. och forntro om havet. Illustr. Upps. 1949. 48 sidor. Häftad. (#23300)100:-
Magnusen, Finn m. fl. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs historiske og philosophiske Afhandlinger. Sjette deel.. Kjöbenhavn, Bianco Luno 1841. ccii,750,(2) sidor + 14 planscher. 4:o. Inbunden i ett något nött samtida halvfranskt band. Några av planscherna bundna upp och ner! Innehåller av Finn Magnusen: 1. Kortfattet Udsigt over Rune-Literaturens nærværende Standpunkt, især med Hensyn til de den vedkommende nyeste Opdagelser. 2. Beretning om Undersögelsen af Runamo eller det saakaldte Haraldinske Monument i Bleking ved den dertil udnævnte Committee. 3. Forsög til Runamo-Indskriftens palæographiske Udvikling og Forklaring med tilföiede Undersögelser om de den vedkommende Oldsagn, de Skandinaviske Runers ældste Hovedarter, og Runernes gamle brug blandt flere europæiske Folk, m.m. 4. Grandskninger og Bemærkninger om forskjellige, med de i Norden saakaldte fremmede Runer betegnede og flere særegne (tildeels nylig opdagede) Oldtidsminder. (#207565)2000:-
Moltke, Erik Jon Skonvig of de andre runtegnerne.. Et bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge. Del II: Skildring og kommentar. Kbhvn 1958. 300 sidor. 4:o. Häftad. Bibliotheca arnamagnaeana Supplementum Vol. II. (#156325)150:-
Noreen, Adolf En nyupptäckt dalsk runinskrift.. Särtryck ur Fornvännen 1917. 5 sidor. Häfte. Dedikation (#185860)100:-
Noreen, Erik Om Järsbergsstenens inskrift.. Särtryck 1916. 6 sidor + plansch. Med tryckta originalomslag. Dedikation. (#98915)100:-
Olsen, Magnus Eggjum-stenens indskrift med de ældre runer.. Illustrerad. Christania 1919. 125 sidor. 4:o. Häftad (#57842)350:-
Olsen, Magnus Runerne i St. Molaise's celle paa Holy Island, Arran, Skotland.. Kristiania 1912. 24 sidor. Häftad. (#204510)150:-
Owe, Jan Svenskt runnamnsregister.. Stockholm 1993. 125 sidor + rättelselapp. A4. Stämpel. (#210607)250:-
Page, R.I. Runes.. Illustr. London 1994. 64 pages. Softcover. (#72186)100:-
Pereswetoff-Morath, Sofia Vikingatida runbleck. Läsningar och tolkningar. Uu 2017. 336 sidor. Limhäftad. Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. (#215265)180:-
Peterson - Runor och namn.. Hyllningsskrift till Lena Peterson den 27 januari 1999. Illustr. Uppsala 1999. 167 sidor. Häftad. (#73195)150:-
Peterson, James M. The Enchanted Alphabet.. A Guide to Authentic Rune Magic and Divination. Illustr. Wellingborough 1988. 144 pages. Softcover. (#72200)125:-
Projektet de vikingatida runinskrifternas kronologi.. En presentation och några forskningsresultat. Upps. 1989. 50 sidor. Häftad. (#23279)100:-
Rafn, C.C., Antiquités de l'Orient, monuments runographiques.. Illustrated. Copenhague 1856. xlviii,240 pages. Half leather without spine. (#203094)500:-
Runor och ABC.. Elva föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1995. Red. Staffan Nyström. Illustr. Sth 1997. 192 sidor. Häftad. Runica et Mediaevalia. Opuscula 4. (#28186)150:-
Runor och runinskrifter.. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8-11 september 1985. Illustr. Sthlm 1987. 330 sidor. Häftad. Papers mainly in English but also in German and Swedish. (#72198)200:-
Runristningar.. Från spjutspetsen i Stabu till Anna i Älvdalen. Urval och inledning av Göran Stålbom. Illustrerad. Stockholm 1994. 206 sid. Originalklotband med skyddsomslag. (#71546)150:-
Sahlgren, Jöran Järsbergsstenens inskrift. Några anmärkningar.. Särtryck. Rig 1919 och 1920. 6 sidor. Häftad. Dedikation. (#220438)100:-
Salberger, Evert Runsvenska namnstudier.. Aa Sth 1978. 223 sidor. Häftad. (#6326)125:-
Schück, Henrik Bidrag till tolkning af Rök-inskriften.. Inbjudningsskrift Uppsala 1908. 29 sidor. Häftad. (#49692)85:-
Snaedal, Thorgunn & Åhlén, Marit Svenska runor.. Fotografier av Bengt A. Lundberg. Sthlm 2004. 143 sidor. Förlagsband. (#114704)175:-
Stille, Per Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland. En studie i attribuering.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Uppsala 1999. 245 sidor. Häftad. (#35798)150:-
Strid, Jan Paul Runstenar.. Fotografier Olof Erikson. Edition Erikson, Malmö 1991. 119 sidor. Förlagsband. (#204639)150:-
Sveriges runinskrifter - Kronobergs läns runinskrifter.. (= Smålands runinskrifter I). Granskade och tolkade av Ragnar Kinander. Illustr. Aa Upps. 1935. VI, 146, 12 sidor + planscherna I-XXXIX. Halvklotband. Stämpel. (#25202)225:-
Sveriges runinskrifter - Smålands runinskrifter 1.. Granskade och tolkade av Ragnar Kinander. Kronobergs läns runinskrifter. Illustrerad. Uppsala. 1935. xii, 146, 11 sidor + 39 planscher. Häftad. Nött rygg. (#130944)250:-
Sveriges runinskrifter - Smålands runinskrifter 2.. Granskade och tolkade av Ragnar Kinander. Jönköpings läns och Kalmar läns runinskrifter. Illustr. Upps. 1961. (4) VIII, 147-342, (4) VII sidor + planscherna 41-104 + utvikbar karta. Häftad. (#25196)400:-
Sveriges runinskrifter - Södermanlands runinskrifter 1-4.. Granskade och tolkade av Erik Brate. Sthlm 1924-36. (4), xvii, 427, (2), vii sidor + 217 planscher + karta. Inbundna i ett skinnryggsband. (#143883)1500:-
Sveriges runinskrifter - Södermanlands runinskrifter 1-4.. Granskade och tolkade av Erik Brate. Sthlm 1924-36. XVII, 427 sidor + VII sidor & 217 planscher. Häftade. 4 volymer. I nyskick! (#25204)900:-
Sveriges runinskrifter - Värmlands runinskrifter.. Granskade och tolkade av Sven B.F. Jansson. Illustr. Sth 1978. 98 sidor + 7 planscher. 4:o. Häftad. (#29930)170:-
Sveriges runinskrifter - Västergötlands runinskrifter 5.. Av Elisabeth Svärdström. Inskrifter på andra föremål än runstenar och gravhällar. Illustrerad. Uppsala 1970. XIV, 502, XVI sidor + planscherna 161-195 + utvikbar karta. Stort format. Häftad. Fint skick. (#25199)300:-
Sveriges runinskrifter - Östergötlands runinskrifter 1-3.. Granskade och tolkade av Erik Brate. Illustrerad. Sthlm 1911. viii, 268, (2), ix-xxxiv sidor + 91 planscher. 4:o. Häftade. 3 volymer. I nyskick! (#181545)750:-
Sveriges runinskrifter - Östergötlands runinskrifter 1-3.. Granskade och tolkade av Erik Brate. Illustrerad. Sthlm 1911. viii, 268, (2), ix-xxxiv sidor + 91 planscher. 4:o. Häftade. 3 volymer. Något nötta ryggar och omslag. (#104523)650:-
Svärdström, Elisabeth Johannes Bureus' arbeten om svenska runinskrifter.. Illustrerad. Sthlm 1936. 94 sidor. Häftad. (#18166)145:-
Svärdström, Elisabeth Kalenderstickan från Lödöse.. Illustr. Upps. 1963. 87 sidor. Häftad. (#17684)75:-
Svärdström, Elisabeth Lödöserunor som talar och täljer.. Illustr. Sthlm 1972. Sid. 94-107. Häfte. Särtryck. (#144718)50:-
Svärdström, Elisabeth Lödöse, västsvensk medeltidsstad IV:5. Runfynden från gamla Lödöse.. Illustrerad. Sthlm 1982. 54 sidor. Stort format. Original pappband. Skyddsomslag. (#16444)130:-
Svärdström, Elisabeth Runorna och Runverket.. Föredrag 1971. 16 sidor. Häfte. (#185851)100:-
Söderberg, Barbro & Larsson, Inger Nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv.. Sthlm 1993. 186 sidor. Häftad. (#29177)160:-
Söderberg, Sven Runologiska och arkeologiska undersökningar på Öland sommaren 1884.. Sthlm 1887. 40 sidor + plansch. Häftad utan omslag. (#175869)100:-
Thomsen, Vilhelm Ein Blatt in türkischer "Runen"schrift aus Turfan.. Berlin 1910. 11 pages + plate. Pamphlet. Aus Sitzungsberichte der Königlichen preussischen Akademie der Wissenschaften. (#185845)100:-
Wehner, Richard Svenska runor vittnar.. Svenska runstenars vitnesbörd om landets äldsta missionshistoria. Illustr. Gävle 1981. 98 sid. Häftad. Blyerts. (#71634)100:-
Wessén, Elias Från Rök till Forsa.. Om runornas historia under vikingatiden. Sth 1969. 38 sidor + 9 planscher. Häftad. (#9408)80:-
Wessén, Elias Historiska runinskrifter.. Sth 1960. 46 sidor + 24 planscher. Häftad. (#8256)125:-
Wessén, Elias Om vikingatidens runor.. Illustr. Upps. 1957. 23 sidor. Klammerhäftad. (#48519)70:-
Wessén, Elias Runstenen vid Röks kyrka.. Sth 1958. 112 sidor inlusive planscher. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#14524)100:-
Wessén, Elias Skänningebygdens runinskrifter.. Lund 1966. 27 sid. + 8 planscher. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#41582)75:-
Widéen, Harald En nyfunnen runsten.. Särtryck ur Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift 1934? 3 sidor. Häfte. Dedikation. (#185865)100:-
Williams, Henrik Åsrunan.. Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter. Illustr. Aa Upps. 1990. 214 pp. Häftad. (#17647)125:-
Wimmer, Ludv. F.A. Runeskriftens oprindelse og udvikling i Norden.. Med 3 tavler og afbildninger i teksten. Kbhvn 1874. 270 sidor + planscher. Inklistrad i blanka omslag. Delvis loss från omslaget. (#49636)340:-
Vingedal, S.E. Runristningarna i Täby.. Vägledning. Täby Hembygdsförenings skriftserie N:r 10, 1971. 74 sidor. Häfte. (#185852)100:-
von Friesen, Otto Runorna i Sverige.. En kortfattad översikt. Illustr. Upps. 1915. 32 sidor. Häftad. (#17670)100:-
von Friesen, Otto Runorna i Sverige.. En kortfattad översikt. Tredje upplagan. Illustr. Upps. 1928. 95 sidor. Häftad. Nötta omslag. (#23051)80:-
von Friesen, Otto Rökstenen.. Runstenen vid Röks kyrka, Lysings härad, Östergötland. Läst och tydd. Sth 1920. XII, 147 sidor + 4 planscher. Häftad. (#17687)175:-
von Friesen, Otto Rökstenen.. Runstenen vid Röks kyrka, Lysings härad, Östergötland. Läst och tydd. Sth 1920. XII, 147 sidor + 4 planscher. Häftad. Bakre omslag loss. (#17686)150:-
von Friesen, Otto Rö-stenen i Bohuslän och runorna i Norden under folkvandringstiden.. Upps. 1924. 166 sidor + planscher och kartor. Tagen ur band. Saknar omslag (#44876)115:-
Zamore, Karl Otto Runstenar och ruiner. Illustrationer: Gunnar Johnsson. Stockholm 1959. 175 sidor. Häftad. Otrimmad. (#216716)140:-
Åhlén, Marit Runinskrifter i Skaraborgs län.. Skaraborgs länsmuseum 1991. 39 sidor. Häftad. (#185853)100:-
Åhlén, Marit Runristaren Öpir.. En monografi. Illustrerad. Akademisk avhandling, Uppsala 1997. 256 sidor. Häftad. (#23289)150:-
Öhrström, Torsten Runstenar i Lagunda.. Illustr. Örsundsbro utan år. 43 sidor. Stencilerat häfte. (#121634)50:-
Östlund, Krister (editor) Johan Ihre on the Origins and History of the Runes.. Three latin dissertations from the mid 18th century edited with translation and commentary. Dissertation, Uppsala 2000. 391 pages. Soft covers. (#210272)200:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page