Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Birger Gregersson Birgitta-Officium.. Ed. Carl-Gustaf Undhagen. Diss. Illustr. Upps. 1960. 318 pages. 4:o. Soft covers. SFS Ser. 2:VI. (#10117)150:-
Birger Gregersson Legenda Sancte Birgitte.. Efter Cod. Lund. Perg. 21 och Cod. Holm. A 75 A. Utgiv. av Isak Collijn. Upps. 1946. 27 pages. Softcover. SFS Ser. 2:IV. Latin text. (#10119)100:-
Christina Stumbelensis - Petrus de Dacia & Johannes in Stumbel. Vita B. Christina Stumbelensis.. Ex manuscriptis Petri de Dacia et Johannis Capellani in Stumbel. Efter Cod. Einsidlensis 470 utg. av Isak Collijn. XVIII, 83 pages. 4:o. Softcover. SFS 2:II. Latin text. (#33517)125:-
Displaced Texts.. An Old Swedish Birgittine Revelation in Copenhagen, GkS 1154 fol. and Three Sermons in Vienna, Cod. Vind 13013. Edited and Commented by Jonathan Adams. Upps. 2008. 80 pages. Softcover. (#159110)125:-
Fornsvensk bibliografi.. Supplement II. Förteckning över Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1918-1944 samt därtill hörande litterära hjälpmedel utarbetad av Isak Collijn. Upps. 1945-1948. VIII, 433 sidor. 3 häften. Häftena 192, 196 & 199. (#14567)170:-
Fornsvensk bibliografi.. Supplement I. Utarbetad av Robert Geete. Sthlm 1919. XII, 323 sidor. Häftad. Häfte 155. (#14564)295:-
Katarina - Processus seu negocium Canonizacionis B. Katerine de Vadstenis.. Efter Cod. Holm. A 93. Utg. av Isak Collijn. Upps. 1942-46. XX, 222 pages. 4:o. Softcovers. 4 parts. SFS Ser. 2:III. Latin text. (#10114)185:-
Klemming, G.E. Sveriges dramatiska litteratur till 1863.. Bibliografi. Sth 1863-79. 658 pp. 5 häften. Häftena 40, 55, 67, 71, 72. (#14449)380:-
Lindell, Inger Brev i Vadstena klosters arkiv 1368-1375.. Uppsala 2010. 164 sidor. Häftad. Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1:92. (#183856)140:-
Lärdomber oc skämptan.. Medieval Swedish literature reconsidered. Edited by Massimiliano Bampi and Fulvio Ferrari. Uppsala 2008. 109 pages. Soft covers. Svenska fornskriftsällskapet. Serie 3:5. (#183863)125:-
Mathias Lincopensis Exposicio super apocalypsim.. Edited by Ann-Marie Billing-Ottosson. Uppsala 2003. 480 pages. Softcover. (#119935)200:-
Mathias Lincopensis Homo conditus.. Ed. A. Piltz. Sth 1984. 271 pages. 4:o. Softcover. SFS II:IX:1. (#33519)175:-
Mathias Lincopensis Testa nucis and Poetria.. Edited and translated by Birger Bergh. 1996. 97 pages + facsimiles. 4:o. Softcover. (#44439)170:-
Sankta Birgitta Opera minora III: Quattuor Oraciones.. Edidit Sten Eklund. Sth 1991. 124 pages. 4:o. Softcover. SFS Ser. 2:VIII:3. (#10127)145:-
Sankta Birgitta Opera minora I: Regula Salvatoris.. Edidit Sten Eklund. Sth 1975. 245 pages. 4:o. Softcover. SFS Ser. 2:VIII:1. (#10129)185:-
Sankta Birgitta Revelaciones Extravagantes.. Edidit Lennart Hollman. Upps. 1956. 252 pages. Soft covers. SFS Ser. 2:V. Latin text. (#10120)150:-
Sankta Birgitta Revelaciones Lib. III.. Edited by Ann-Mari Jönsson. Uppsala 1998. 252 pages. 4:o. Soft covers. SFS Ser 2:VII:3. Latin text. (#44440)225:-
Sankta Birgitta Revelaciones Lib. IV.. Edidit Hans Aili. Sth 1992. 416 pages. 4:o. Soft covers. SFS Ser. 2:VII:4. Latin text. (#10123)200:-
Sankta Birgitta Revelaciones Lib. VII.. Ed. Birger Bergh. Diss. Upps. 1967. 227 pages. 4:o. Softcover. SFS Ser 2:VII:7. Latin text. (#10124)150:-
Sermones sacri Svecice.. The Sermon Collection in Cod. AM 787 4°. Edited by Roger Andersson. Uppsala 2006. 457 pages. Soft covers. Svenska fornskriftsällskapet, Ser 1:86 (#135348)185:-
Smärre texter och undersökningar 1.. Lund 1993. 89 sidor. Häftad. Svenska fornskriftsällskapet, serie 3.1. (#28098)65:-
Smärre texter och undersökningar 2.. Utgivna av Börje Tjäder. Uppsala 1998. 110 sidor. Häftad. Svenska fornskriftsällskapet, serie 3.2. (#135345)100:-
Strömberg, JBLD De svenska resande kungarna - och maktens centrum.. Uppsala 2013. 557 sidor. Häftad. Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1:97. (#183865)200:-
Två senmedeltida räkenskapsböcker.. Folke Gregerssons (Lillie) gårdsräkenskaper för Lindö(?) m.m. 1496-1501 eller senare & Britta Hansdotters (Tott) på Åkerö uppbörds- och utgiftsböcker 1507/1508-1511/1512. utgivna med kommentar och register av Zeth Alvered. Illustr. Upps. 2000. 102 sidor. Häftad. Svenska fornskriftsällskapet, serie 3.3. (#121420)150:-
Wars Herra Pino bok.. Vadstenasystrarnas bordsläsningar enligt Cod. Holm. A 3. Utgiven av Jonas Carlquist. Uppsala 2006. xxvi, 312 sidor. Häftad. Svenska fornskriftsällskapet, serie 1.87. (#135344)175:-
Vol. 11 Hertig Fredrik af Normandie.. Utg. J.A. Ahlstrand. Sth 1853. 228 sidor. Häftad. Häfte 21. (#14357)125:-
Vol. 12 Konung Alexander.. Utg. G.E. Klemming. Sth 1855-62. 365 sidor. 3 häften. Häftena 23, 25 & 39. (#14359)210:-
Vol. 13 Skrå-ordningar.. Utg. G.E. Klemming. Sth 1856. 344 sidor. Häftad. Häfte 27. (#14362)255:-
Vol. 13 Skrå-ordningar.. Utg. G.E. Klemming. Sth 1856. 344 sidor. Häftad. Nött ex. Häfte 27. (#121732)175:-
Vol. 14 Heliga Birgittas uppenbarelser.. Efter Gamla Handskrifter. Utgiv. av G. E. Klemming. Sth 1857-84. 410; 436; 488; 534; 280 sidor. 11 häften. Häftena 29, 30, 34-38, 62, 65, 81 & 83. (#17842)425:-
Vol. 15 Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne & Legenden om Gregorius af Armenien.. Utg. G.E. Klemming. Sth 1859-60. XXXV, 424 sidor. 2 häften. Häftena 32 & 33. (#14365)150:-
Vol. 15 Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne & Legenden om Gregorius af Armenien.. Utg. G.E. Klemming. Sth 1859-60. XXXV, 424 sidor. 2 häften. Nötta ryggar Häftena 32 & 33. (#91181)140:-
Vol. 15 Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne & Legenden om Gregorius af Armenien.. Utg. G.E. Klemming. Sth 1859-60. XXXV, 424 sidor. Halvfranskt band. Häftena 32 & 33. (#14367)210:-
Vol. 15 Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne & Legenden om Gregorius af Armenien.. Utg. G.E. Klemming. Sth 1859-60. XXXV, 424 sidor. Halvklotband. Svenska fornskrift-sällskapet. Häftena 32 & 33. (#80389)200:-
Vol. 16 Helige Bernhards skrifter. i svensk öfversättning från medeltiden. Utg. Harald Wieselgren. Sthlm 1864-66. XVIII, 304 sidor. 2 häften. Häftena 41 & 45. (#14368)150:-
Vol. 16 Helige Bernhards skrifter. i svensk öfversättning från medeltiden. Utg. Harald Wieselgren. Sthlm 1864-66. XVIII, 304 sidor. Halvfranskt band. Häftena 41 & 45. (#14370)210:-
Vol. 16 Helige Bernhards skrifter. i svensk öfversättning från medeltiden. Utg. Harald Wieselgren. Sthlm 1864-66. XVIII, 304 sidor. Halvklotband. Häftena 41 & 45. (#136451)200:-
Vol. 16 Helige Bernhards skrifter. i svensk öfversättning från medeltiden. Utg. Harald Wieselgren. Sthlm 1864-66. XVIII, 304 sidor. Senare klotband. Häftena 41 & 45. (#136398)195:-
Vol. 18. Henrik Suso Gudeliga snilles väckare. (Horologium æternæ sapientiæ). Utg. Rich. Bergström. Sth 1868-70. 478 sidor. 3 häften. Häftena 50, 53 & 54. (#14371)150:-
Vol. 18. Henrik Suso Gudeliga snilles väckare. (Horologium æternæ sapientiæ). Utg. Rich. Bergström. Sth 1868-70. XII, 478 sidor. Halvfranskt band. Häftena 50, 53 & 54. (#136396)250:-
Vol. 18. Henrik Suso Gudeliga snilles väckare. (Horologium æternæ sapientiæ). Utg. Rich. Bergström. Sth 1868-70. XII, 478 sidor. Halvklotband. Svenska fornskrift-sällskapet. Häftena 50, 53 & 54. (#14373)210:-
Vol. 18. Henrik Suso Gudeliga snilles väckare. (Horologium æternæ sapientiæ). Utg. Rich. Bergström. Sth 1868-70. XII, 478 sidor. Senare klotband. Häftena 50, 53 & 54. (#136397)200:-
Vol. 19 Själens tröst.. Tio guds bud förklarade genom legender, berättelser och exempel. Utg. G.E. Klemming. Sthlm 1871-3. 600 sidor. Halvklotband. Svenska fornskrift-sällskapet. Häftena 57-60. (#37827)220:-
Vol. 19 Själens tröst.. Tio guds bud förklarade genom legender, berättelser och exempel. Utg. G.E. Klemming. Sthlm 1871-73. XII, 599 sidor. 4 häften. Häftena 57-60. Själinna thröst. (#14375)170:-
Vol. 2 S. Patriks-sagan.. Utg. G. Stephens. Sth 1844. 146 sidor + faksimil. Häftad. Svenska fornskriftsällskapet, häfte 2. (#5083)125:-
Vol. 20 Skrifter till läsning för klosterfolk.. Utg. F.A. Dahlgren. Sth 1874-75. 288 sidor. 2 häften. Häftena 63-64. (#14383)150:-
Vol. 22 Klosterläsning.. Järteckensbok, Apostla gerningar, Helga manna lefverne, Legender, Nichodemi evangelium. Utg. G.E. Klemming. Sth 1877-8. 440 sidor. 3 häften. Häftena 68-70. (#14388)170:-
Vol. 2 & 3 S. Patriks-sagan / Peder Månssons strids-konst och strids-lag.. Utg. G. Stephens. Sth 1844. LII, 89 sidor + faksimil; Utg. G.O. Hyltén-Cavallius. Sth 1845. CVI, 78 sidor + faksimil. Inbunden i modernt klotband. Häfte 2 + 3. (#38590)295:-
Vol. 24 Gersons lärdom huru man skall dö.. Tryckt i Uppsala 1514. Fotografiskt återgifven. Sth 1881. Halvklotband. Häfte 77. (#23053)130:-
Vol. 24 Gersons lärdom huru man skall dö.. Tryckt i Uppsala 1514. Fotografiskt återgifven. Sth 1881. Häftad. Häfte 77. (#14397)100:-
Vol. 25 Svenska medeltids dikter och rim.. Utg. G.E. Klemming. Sth 1881-82. 544 sidor. 3 häften. Svenska fornskrift-sällskapet. Häftena 78-80. (#14400)170:-
Vol. 28 Prosadikter från Sveriges medeltid.. Utg. G.E. Klemming. Sth 1887-89. 363 sidor. 3 häften. Häftena 91, 96 & 97. (#14406)170:-
Vol. 29 Historia Trojana.. En medeltidsroman om trojanska kriget. Från latinet översatt till svenska år 1529. Utg. Robert Geete. Sth 1892. VIII, 328 sidor. Häftad. Häfte 104. (#14409)150:-
Vol. 3 Namnlös och Valentin.. Utg. G.E. Klemming. Sth 1846. 156 sidor. Häftad. Häfte 7. (#14339)100:-
Vol. 30 Jungfru Marie örtagård.. Vadstenanunnornas veckoritual. I svensk öfversättning från år 1510. Utg. Robert Geete. Sth 1895. 398 sidor. 2 häften. Häftena 107 & 109. (#14413)170:-
Vol. 31 Speculum Virginum.. Jungfruspegel. Öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. Robert Geete. Sth 1897-98. XXVII, 618 sidor. 3 häften. Häftena 111, 113 & 115. (#14416)170:-
Vol. 31 Speculum Virginum.. Jungfruspegel. Öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. Robert Geete. Sth 1897-98. XXVII, 618 sidor. Halvklotband. Svenska fornskrift-sällskapet. Häftena 111, 113 & 115. (#136450)210:-
Vol. 31 Speculum Virginum.. Jungfruspegel. Öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. Robert Geete. Sth 1897-98. XXVII, 618 sidor. Senare klotband. Häftena 111, 113 & 115. (#14418)210:-
Vol. 32 Hel. Mechtilds uppenbarelser. (Liber spiritualis gratiæ). Öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. Robert Geete. Sth 1899. XLV, 394 sidor. 2 häften. Häftena 116-17. (#14420)170:-
Vol. 32 Hel. Mechtilds uppenbarelser. (Liber spiritualis gratiæ). Öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. Robert Geete. Sth 1899. XLV, 394 sidor. Halvfranskt band. Häftena 116-17. (#14429)255:-
Vol. 32 Hel. Mechtilds uppenbarelser. (Liber spiritualis gratiæ). Öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. Robert Geete. Sth 1899. XLV, 394 sidor. Halvklotband. Svenska fornskrift-sällskapet. Häftena 116-17. (#136452)225:-
Vol. 32 Hel. Mechtilds uppenbarelser. (Liber spiritualis gratiæ). Öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. Robert Geete. Sth 1899. XLV, 394 sidor. Senare klotband. Häftena 116-17. (#136394)245:-
Vol. 33 Svenska kyrkobruk under medeltiden.. En samling af utläggningar på svenska öfver kyrkans lärobegrepp, sakrament, ceremonier, botdisciplin m.m. Utg. Robert Geete. Sth 1900. XXVII, 369 sidor. Gediget halvfranskt band. Svenska fornskrift-sällskapet. Häfte 119. (#205212)320:-
Vol. 33 Svenska kyrkobruk under medeltiden.. En samling af utläggningar på svenska öfver kyrkans lärobegrepp, sakrament, ceremonier, botdisciplin m.m. Utg. Robert Geete. Sth 1900. XXVII, 369 sidor. Häftad. Häfte 119. (#14446)250:-
Vol. 33 Svenska kyrkobruk under medeltiden.. En samling af utläggningar på svenska öfver kyrkans lärobegrepp, sakrament, ceremonier, botdisciplin m.m. Utg. Robert Geete. Sth 1900. XXVII, 369 sidor. Tillsammans med: Historia Trojana. En medeltidsroman om trojanska kriget. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af Robert Geete. Sthlm 1892. viii,325 sidor Inbundna i ett halvklotband. Stämpel. Svenska fornskrift-sällskapet. (#184313)400:-
Vol. 34 Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken.. Utg. Robert Geete. Sthlm 1902. 280 sidor. Halvklotband. Svenska fornskrift-sällskapet, häfte 121. (#14455)225:-
Vol. 34 Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken.. Utg. Robert Geete. Sthlm 1902. XIII, 280 sidor. Häftad. Häfte 121. (#14451)150:-
Vol. 35 Upplandslagen efter Ängsöhandskriften.. Utg. Otto von Friesen. Sth 1902. 188 sidor + 2 planscher. Häftad. Häfte 122. (#14459)150:-
Vol. 35 + 39 Upplandslagen efter Ängsöhandskriften.. Utgifven af Otto von Friesen. Tillsammand med: Upplands lagmansdombok 1490-1494. Efter en Uppsala-handskrift utgifven af Karl Henrik Karlsson. Sthlm 1902-07. 188 + 152 sidor + 2 planscher. Inbundna i ett halvklotband. Svenska fornskrift-sällskapet. Häftena 122 + 132. (#178286)275:-
Vol. 36 Skrifter till uppbyggelse från medeltiden.. En samling af moralteologiska traktater på svenska, författade af bl.a. Bonaventura, Thomas af Aquino, Ludvig den helige, Vadstena-abbedissan Ingeborg Gertsdotter m.fl. Utg. Robert Geete. Sth 1904-05. XXXVIII, 441 sidor. 2 häften. Häftena 125 & 127. (#14464)180:-
Vol. 37 Södermannalagen.. Efter Cod. Havn. Ny Kgl. saml. 4:o. N:o 2237. Utg. Karl Henrik Karlsson. Sth 1904. XXIV, 200 sidor + 2 planscher. Häftad. Häfte 126. (#14470)150:-
Vol. 37 Södermannalagen.. Efter Cod. Havn. Ny Kgl. Saml. 4:o. N:o 2237. Utg. Karl Henrik Karlsson. Tillsammans med: Östgötalagens 1300-talsfragment. Utgifna jemte inledning af Emil Olson. Sth 1904 och Lund 1911. XXIV, 200 + 264 sidor + 2 planscher. Inbundna i ett klotband. Svenska fornskrift-sällskapet. Häfte 126 + 139. (#178316)300:-
Vol. 39 Upplands lagmansdombok 1490-1494.. Utg. K.H. Karlsson. Sth 1907. 138 sidor. Häftad. Häfte 132. (#14487)170:-
Vol. 3. Peder Månsson Strids-konst och strids-lag.. Utg. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. Sth 1845. CVI, (1), 78 sidor + faksimil. Häftad. Häfte 3. (#9254)250:-
Vol. 4 Wadstena kloster-reglor.. Utg. Carl Ferdinand Lindström. Sth 1845. L, 100 sidor + faksimil. Häftad. Svenska fornskriftsällskapet, häfte 4. (#9471)200:-
Vol. 4 Wadstena kloster-reglor.. Utg. C.F. Lindström. Sth 1845. 154 sidor + faksimil. Häftad. Något nött ex. Svenska fornskriftsällskapet, häfte 4. (#121730)150:-
Vol. 40 Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451-1480.. Utg. Karl Henrik Karlsson. Sthlm 1908. XXVII, 119 sidor. Häftad. Svenska fornskrift-sällskapet. Häfte 134. (#14492)150:-
Vol. 41 Östgötalagens 1300-talsfragment.. Utg. Emil Olson. Lund 1911. 264 sidor. Häftad. Häfte 139. (#14505)110:-
Vol. 44. Beckman, Nathanael Studier i outgivna fornsvenska handskrifter.. Med två faksimil. Sth 1917. VI, 256 sidor. Halvfranskt band. Häfte 151. (#14527)210:-
Vol. 44. Beckman, Nathanael Studier i outgivna fornsvenska handskrifter.. Med två faksimil. Sth 1917. VI, 256 sidor. Halvklotband. Svenska fornskrift-sällskapet. Häfte 151. (#136448)180:-
Vol. 44. Beckman, Nathanael Studier i outgivna fornsvenska handskrifter.. Med två faksimil. Sth 1917. VI, 256 sidor. Häftad. Häfte 151. (#14516)140:-
Vol. 45 Latinskt-svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20.. Utg. Erik Neuman. Upps. 1918-42. 583; 169 sidor, samt Inledning av Erik Neuman (utg. av Börje Tjäder). Sth 1974. LXXXVI sidor + planscher. 6 häften. Häftena 153, 154, 156, 179, 187, 249. (#17827)400:-
Vol. 45:4 Latinskt-svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20, Hand 3.. Utg. Börje Tjäder. Upps. 1994. 196 sidor. Häftad. Häfte 261. (#5246)150:-
Vol. 47 Erikskrönikan.. Enligt Cod Holm D2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter. Utg. Rolf Pipping. Upps. 1921. XIX, 259 sidor. Häftad. Häfte 158. (#17833)150:-
Vol. 48. Alanus de Rupe Jungfru Marie psaltare. (Rosenkrans). Öfversättning från latinet, efter den enda kända handskriften från 1534, med inledning utg. Robert Geete. Upps. 1923-25. XXXII, 592 sidor. 3 häften. Häftena 159-61. (#15034)200:-
Vol. 5 Iwan och Gawian.. Herr Ivan Lejon-riddaren. Utg. J.W. Liffman och G. Stephens. Sth 1845-49. 602 pp + utvikbar tabell. 3 häften. Svenska fornskriftsällskapet, häftena 5, 6 och 13. (#14333)350:-
Vol. 50 Herr Ivan.. Kritisk upplaga utg. Erik Noreen. Uppsala 2011. 408 sidor. 3 häften. Nytryck av häftena 164-6, utgivna 1930-32. (#183889)250:-
Vol. 51 Upplandslagen enligt Codex Esplunda.. Utg. Sam. Henning. Upps. 1933-34. 176 sidor + planscher. 2 häften. Häftena 169-70. (#15171)225:-
Vol. 52 Namnlös och Valentin.. Kritische Ausgabe mit nebenstehender mittelniederdeutscher Vorlage. Herausg. Werner Wolf. Upps. 1934. 272 pages. Soft covers. Häfte 172. (#15180)125:-
Vol. 55 Fornsvenska legendariet.. Häfte 1 (allt som utkommit). Utg. Valter Jansson. Upps. 1938. 112 sidor. Häftad. Häfte 181. (#15196)100:-
Vol. 56. Collijn, Isak Svenska fornskriftsällskapet 1843-1943.. Historik. Upps. 1944. 80 sidor. Häftad. Häfte 190. (#15199)80:-
Vol. 58 Heliga Birgittas originaltexter.. Utg. Bertil Högman. Upps. 1951. 88 sidor + planscher. Häftad. Häfte 205. (#15215)100:-
Vol. 63 Karl Magnus.. Enligt Codex Verelianus och Fru Elins bok. Utg. David Kornhall. Lund 1957. XXVIII, 111 sidor. Häftad. Häfte 219. (#15235)100:-
Vol. 64. Ljunggren, K.G. En fornsvensk och några äldre danska översättningar av Gutasagan.. Lund 1960. 98 sidor + planscher. Häftad. Häfte 224. (#15242)120:-
Vol. 65 Enköpings stads tänkeböcker 1540-95.. Utg. Sven Ljung. Illustr. Lund 1960-1966. 395 sidor. 3 häften. Häftena 226, 233 & 237. (#14603)170:-
Vol. 66. Henning, Sam. Skrivarformer och Vadstenaspråk i Siælinna Thrøst.. En textkritisk och filologisk undersökning. Upps. 1960. 170 sidor + planscher. Häftad. Häfte 229. (#5800)125:-
Vol. 67. Gussgard, Jostein To fragmenter på svensk av den hellige Birgittas skrifter.. Upps. 1961. 114 sidor + planscher. Häftad. Häfte 230. (#15260)100:-
Vol. 68 Erikskrönikan.. Enligt Cod Holm D2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter. Nytryck med ett tillägg. Utg. Rolf Pipping. Sthlm 1963. XX, 259 sidor. Häftad. Häfte 231. (#5758)160:-
Vol. 69:1 En nyttigh bok/ om konnunga styrilse och höfdinga.. Johannes Bureus utgåva 1634. Utg. Lennart Moberg. Upps. 1964. Faksimil. Häftad. Häfte 235. (#15266)125:-
Vol. 69:2. Moberg, Lennart Konungastyrelsen.. En filologisk undersökning. Sth 1984. 247 sidor. Häftad. Svenska fornskrift-sällskapet. Häfte 255 (#5885)125:-
Vol. 7 Ett fornsvenskt legendarium.. Utg. G. Stephens och F.A. Dahlgren. Sth 1847-74. 1342 + 730 sidor. 10 häften. Häftena 8/9, 12, 17, 18, 28, 31, 42, 52, 56, 61. (#14345)500:-
Vol. 7 Ett fornsvenskt legendarium.. Utg. G. Stephens och F.A. Dahlgren. Sth 1847-74. 1342 + 730 sidor. 10 häften, en del med nötta ryggar. Häftena 8/9, 12, 17, 18, 28, 31, 42, 52, 56, 61. (#66955)550:-
Vol. 7 Ett fornsvenskt legendarium.. Utg. G. Stephens och F.A. Dahlgren. Sthlm 1847-74. 1342, 730 sidor. 3 halvfranska band, det tredje avvikande. (#24179)750:-
Vol. 70 Upplandslagen.. Enligt Cod. Holm. B 199 och 1607 års utgåva. Utg. Sam. Henning. Upps. 1967-9. 304 sidor. 2 häften. Häftena 240 & 242. (#15271)125:-
Vol. 71 Den fornsvenska dikten om ett gyllene år.. Utg. Gunnar Blomqvist. Upps. 1970. 160 sidor. Häftad. Häfte 243. (#15273)100:-
Vol. 72 Vadstena klosters två äldsta jordeböcker.. Med inledning och språklig kommentar utgivna av Anna Larsson. Illustr. Aa Upps. 1971. LXX, 292 sidor + 8 planscher. Häftad. Häfte 245. (#10213)145:-
Vol. 73. Ejder, Bertil Det bibliska materialet i de östnordiska postillorna på folkspråken.. Lund 1976. 221 pp. Häftad. Häfte 250. (#15393)110:-
Vol. 74. Wollin, Lars Svensk latinöversättning I-II.. I: Processen. II: Förlagan och produkten. Lund 1981-3. 268 + 176 sidor. Häftad. 2 volymer Häftena 251-2. (#15460)210:-
Vol. 76. Jörgensen, Nils Studier över syntax och textstruktur i nordiska medeltidslagar.. Sth 1987. 184 sidor. Häftad. Häfte 256. (#5837)125:-
Vol. 77. Ståhle, Carl Ivar Studier över Östgötalagen.. Lund 1988. 132 sidor. Häftad. Häfte 257. (#15462)125:-
Vol. 78 Magnus Erikssons landslag enligt Cod. Ups. B 23.. Utg. Per-Axel Wiktorsson. Lund 1989. 236 sidor. Häftad. Häfte 258. (#15469)150:-
Vol. 79. Jörgensen, Nils Studier över textstrukturen i medeltida svensk historiografi.. (Upps.) 1990. 187 sidor. Häftad. Häfte 259. (#15475)125:-
Vol. 8 Konung Erik XIV:s krönika.. Utg. F.A. Dahlgren. Sth 1847. 208 sidor. Häftad. Häfte 10. (#14349)140:-
Vol. 8 Konung Erik XIV:s krönika.. Utg. F.A. Dahlgren. Sth 1847. XIV, 194 sidor. Halvklotband. Häfte 10. (#15515)210:-
Vol. 80 Book V of St Birgitta's Uppenbarelser.. Edited from Ms Cod. Ups. C 61 by Bridget Morris. Lund 1991. 164 pages. Soft covers. Häfte 260. (#15477)125:-
Vol. 81. Carlquist, Jonas De fornsvenska helgonlegenderna.. Källor, stil och skriftmiljö. Aa Sth 1996. 261 sidor. Häftad. Häfte 262. (#15482)150:-
Vol. 82 Gregers Matssons räkenskaper.. Utgivna med kommentar och register av Zeth Alvered. Aa Upps. 1996. 239 sidor inklusive planscher. Häftad. Häfte 263. (#15488)150:-
Vol. 84 Heliga Birgittas uppenbarelser.. Bok 7 efter Cod. Ups. C 61. Diplomatarisk utgåva med kommenterande inledning av Inger Lindell. Upps. 2000. 239 sidor inkl. 2 planscher. Häftad. (#92739)200:-
Vol. 9 Svenska medeltidens Bibel-arbeten.. Utg. G.E. Klemming. Sth 1848-55. 598; 433 sidor. 6 häften. Häftena 11, 16, 19, 20, 24 & 26. (#14351)400:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page