Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Andersson, Hilbert Parzellierung und Gemengelage.. Studien über die ältere Kulturlandschaft in Schonen. Diss. Lund 1960. 171 pages. Softcover. (#36511)140:-
Andersson, Ingvar Skånes historia I.. Till Saxo och Skånelagen. Sth 1947. 498 sidor. Häftad. (#17155)150:-
Andersson, P. Gunnar Alun och ark, kalk ocj krut. Kring fyra gamla skånska bruk.. Illustrerad. Sthlm 1974. 177 sidor. Förlagsband. (#191602)160:-
Andersson, Tommie Sällsamheter vid Öresund.. Illustrerad. Sthlm 1994. 240 sidor. Original pappband. (#135126)125:-
André, Annika & Högstedt, Christina Kartornas Lund. 1580-talet till 1950.. Lund 1990. 118 sidor. Stort format. Förlagsband. (#214420)200:-
Bager, Einar Malmöhistoria i sten. Beskrivning och avritning av gravstenarna i S:t Petri kyrka och på dess kyrkogård. 1-2.. Allhem 1958, 1964. 204 + 62 sidor. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Illustrerad. Som ny. 2 volymer. (#193948)200:-
Bagge - Gamla Lund i Per Bagges bilder.. Text Nils Palmborg. 1979. 142 sidor. Liggande 4:o. Förlagsband. (#41913)150:-
Barchaeus, Anders Gustaf Underrättelser angående landthushållningen i Halland.. Utg. Bert Möller. Nytryck Lund 1924. 166 sidor. Häftad. (#60286)150:-
Barfod, Johan Christopher Märkvärdigheter rörande skånska adeln.. Stockholm Nordstedt & Söner 1925. XVI,459,(1) sidor + planscher. Inbunden i ett marmorerat pappband med rött titelfält. Främre omslag medbundet. (#196286)250:-
Bauman, Karin och Hallberg, Göran (red.) Skånska kyrkor.. Illustrerad. Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1997. 224 sidor. Pappband. (#188685)125:-
Bendz, Emma Fest i Lund.. Lund 1922. 173 sidor. Häftad. (#136013)125:-
Bendz, Emma Söder om landsvägen.. I prästkaret genom Vemmenhögs härad. Illustrerad. Fjärde upplagan, Lund 1916. 149 sidor. Häftad. Något nött rygg. (#171088)125:-
Bengtsson, Bengt Skottsbergska gården i Karlshamn.. En köpmansgård från 1700-talet. Med ett bidrag av Folke Wernstedt. Illustr. Sth 1946. 70 sidor + planscher. Stort format. Häftad. Nordiska museets handl. 24. (#24564)210:-
Bengtsson, Bengt Skottsbergska gården i Karlshamn.. En köpmansgård från 1700-talet. Med ett bidrag av Folke Wernstedt. Illustr. Sth 1946. 70 sidor + planscher. Stort format. Original klotband. Nordiska museets handl. 24. (#103364)250:-
Bengtsson, Fritz Far kommer hem.. Skånska folklivsskildringar. Dialekt: Kågerödsmål. Kristianstad 1964. 140 sidor. Häftad. (#117826)100:-
Berggren, Anna Till flydda tider återgår .... Halmstad 1944. 122 sidor. Häftad. Tryckmärken på bakre omslag. (#102044)100:-
Berggren, Erik Halmstad.. Staden vid västerhavet. Illustrationer av Olle Agnell. Sthlm 1971. 171 sidor. Original pappband. (#102050)145:-
Bergstedt, Joh. N. Förslag till Förbättrandet af Jordbruket på Skånska Slättbygden. Första delen. (Allt som utkom). Christianstad, Tryckt uti Hof-Se.ret Cedergréens Boktryckeri 1824. 19x11 cm. (5),6-131,(7) sidor + utvikbar tabell. Samtida något nött halvfranskt band. Namnteckning på titelbladet. Tillskrift på främre pärmens insida. Vattenrand på främre försättsbladet. Annars ren och fin. (#198708)900:-
Berling, E.W. Lund.. Korta anteckningar om staden och dess omgifning. Lund 1976. (4), 165 sidor + karta. Klotband. Faksimil av 1879 års upplaga. (#97890)150:-
Bjurling, Oscar Idyllernas stad.. Ystads historia 1660-1790. Illustrerad. Ystad utan år. 356 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Ystads Historia del I. (#173927)175:-
Blom, K. Arne, Bolinder, Jean och Moen, Jan Skrönor om Skåneland.. Illustrerad. Wiken 1982. 175 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation från Bolinder. (#173539)145:-
Blom, K. Arne, Erlandsson, Carl-Eric & Mårtensson, Jan När idrotten kom till Lund.. Illustrerad. Lund 1991. 96 sidor. Häftad. (#117936)100:-
Blom, K. Arne & Moen, Jan Försvunna städer i Skåneland. Foto: Staffan Johansson. Malmö 1983. 197 sidor. Förlagsband. (#217037)150:-
Blom, K. Arne & Moen, Jan Skånska stenar berättar.. Illustr. Malmö 1991. 193 sidor. Förlagsband med något skadad bakre fals. (#137010)150:-
Boken om Lillöhus. Illustrerad. Kristianstad 1948. 182 sidor. Häftad med plastade omslag. (#215528)110:-
Boken om Sofiero.. Ett kungligt sommarresidens vid Sundets strand skildrat i ord och bild till hundraårsjubileet av slottets tillblivelse. Inledning av Karl Ragnar Gierow. Texter av Stig H-son-Ericson, Carl-Fredrik Palmstierna och Sven Gréen. Illustr. Allhem 1966. 242 sidor. 4:o. Inbunden. (#54537)200:-
Bramstång, Mats Gamla skånska märkesdagar.. Illustrerad. Sthlm 1982. 194 sidor. Original pappband. (#119529)150:-
Bramstång, Mats Sällsamheter i Halland.. En bok om saga och sägen, historiska platser och diktarmiljöer. Illustrerad. Sthlm 1977. 214 sidor. Original pappband. (#74100)125:-
Brandin, Madeleine Brechensbauer Mistlur. Observationer från sydlig utpost.. Foto Stefan Brechensbauer. Trelleborg 1985. 153 sidor. Häftad. Dedikation. (#191247)125:-
Bringéus, Nils-Arvid Julstugor och sommarlag.. Om ungdomens nöjesliv i Skåne i gången tid. Illustrerad. Sthlm 2005. 164 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation. (#173508)135:-
Bringéus, Nils-Arvid Kyrkans tjänare i Örkelljunga pastorat.. Illustrerad. Lund 1950. 208 sidor. Häftad. Dedikation. Skrifter utgivna av Örkelljungabygdens Hembygdsförening 2. (#136289)200:-
Bringéus, Nils-Arvid Matkultur i Skåne.. Illustrerad. Sthlm 1981. 96 sidor. Original klotband. (#119578)130:-
Bringéus, Nils-Arvid och Forssell, Nils Erik Lärkesholm och von Reiserska Stiftelsen.. Illustrerad. Lund 1984. 210 sidor. Häftad. (#186796)125:-
Bringéus, Nils-Arvid (utg.) Herrskap och hushållning på Kiviks Äsperöd.. Med C.F. Falléns anteckningar 1821. Uppsala 2000. 280 sidor. Original pappband. (#40177)170:-
Bring, Sven och Munck, Petrus, Dissertatio historico-topographica de Willandia, Willands härad.. Lund 1751. (4),32,(10),33-60,(2),61-74 sidor. Skuren i senare marmorerat pappersomslag. En hel del gamla marginalanteckningar på latin. Planschen på Ljungby horn och pipa saknas. (#205415)600:-
Bruzelius, Nils G. Allmogelivet i Ingelstads Härad i Skåne under slutet av förra och början av detta århundrade.. Kulturbild. Andra upplagan. Utg. Bengt Engström. Illustrerad. Lund 1930. 144 sidor. Halvfranskt band. (#32062)145:-
Bruzelius, Nils G. Allmogelivet i Ingelstads Härad i Skåne under slutet av förra och början av detta århundrade.. Kulturbild. Andra upplagan. Utg. Bengt Engström. Illustrerad. Lund 1930. 144 sidor. Halvfranskt band. Dedikation från Bruzelius till Lotten Dahlström samt hennes exlibris. (#217115)200:- (bild)
Bruzelius, Nils G. Allmogelivet i Ingelstads Härad i Skåne under slutet av förra och början av detta århundrade.. Kulturbild. Utg. Utgiven och försedd med en inledning av Sigfrid Svensson. Lund 1976. 140 sidor. Häftad. (#180320)85:-
Bååth-Holmberg, Cecilia I heta striders land. Skånska bilder och minnen.. Illustrerad. Uppsala 1917. 330 sidor + förlagsreklam. Häftad. Namnteckning på förtitelbladet. (#199545)150:-
Bäckström, Helge Vestanåfältet.. En petrografisk studie. Med 8 taflor. Sthlm 1897. 128 sidor + planscher med förklarande text. 4:o. Förlagets klotryggsband. SGU C. 168. (#201844)300:-
Bäckström, Helge Vestanåfältet.. En petrografisk studie. Med 8 taflor. Sthlm 1897. 128 sidor + planscher med förklarande text. 4:o. Häftad. Nött rygg. Främre omslag saknas. Stämpel. SGU C. 168. (#137321)150:-
Cappelin, Ola Kivik.. Red. Sten Andersson, Gert Aspelin och Inge Gärsgård. Illustrerad. Kivik 1983. 223 sidor. Klotband. (#186011)145:-
Carlsson, Hugo Den stora branden.. Illustrerad. Kristianstad 1947. 48 sidor. Häfte. Gamla Christianstad 1. (#208757)125:-
Carlsson, Hugo Landshövdingar, borgare och rebeller. Anteckningar om gårdar och människor i Kristianstad.. Illustrerad. Kristianstad 1948. 51 sidor. Häfte. (#208758)150:-
Carlsson, Josef (red.) Frosta härad, bygden och sparbanken. Minnesskrift utg. med anledning av Frosta Härads Sparbanks 100-åriga tillvaro.. Lund 1948. 295,(1) sidor. Häftad. (#196496)140:-
Carlsson, Sten Folkrörelserna i Halland.. Särtryck ur Hallands historia II. Sid 875-955. Häftad. (#58341)100:-
Carlsson, Sten Hallänningar i Sveriges riksdag.. Särtryck ur Hallands historia II. Sid 699-872. Häftad. (#58342)110:-
Cavallin, S. Ur skånska presthusens häfder.. Lund 1878. 128 sid. + plansch. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. (#207412)125:-
Cavallin, S. Ur skånska presthusens häfder.. Lund 1878. 128 sid. + plansch. Inbunden med främre omslag. (#35027)125:-
Codex iuris Scanici. Skåne-lagen, med ärkebiskopen i Lund Andreas Sunessons latinska bearbetning, skånska kyrkrätten och stadsrätten,samt åtskilliga stadgar för Skåne.. Utgifven af C.J. Schlyter. Lund, 1859. CLXXXIV, 652 sidor + 2 planscher. 4:o. Häftad. Ouppsprättad med blanka omslag. Främre omslaget löst. Vattenrand i nedre marginalen på slutet. (#197545)250:-
Det krökta rummet.. En antologi sammanställd av Nordal Åkerman. Bo Cavefors förlag 1966. 68 sidor. Häftad. (#117603)75:-
Det var en gång ... Minnesbilder från Reng, Vellinge, Månstorp, Skanör-Falsterbo.. Illustrerad. Trelleborgs Allehanda 197440 sidor. Häftad. (#219669)100:-
Dickson, Walter Mitt Halland.. Sthlm 1953203 sidor + illustrationer. Original halvklotband. (#201200)150:-
Dickson, Walter Mitt Halland.. Teckningar av Nils Johnsson Bue. Sthlm 1979. 177 sidor. Original klotband. (#102023)150:-
Edström, Wilhelm Arvet från bildningscirkeln.. Minnesskrift till Kristianstads stadsbiblioteks 100-årsjubileum den 2 oktober 1961. Illustrerad. Kristianstad 1961. 155 sidor. Häftad. (#160602)145:-
Ehrnberg, Gösta Kring en gammal garvaregård.. Illustrerad. Simrishamn 1963. 51 sidor. Häftad. Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne. (#74339)100:-
Ekman, Jan, Early Mediaeval Lund - the fauna and the landscape.. An osteological investigation of bone remains from the early mediaeval settlement. Illustrated. Lund 1973. 110 pages. Soft covers. (#208207)150:-
Ekström, Gunnar Beskrivning till kartbladet Hardeberga.. Sthlm 1947. 91 sidor + 2 kartor. Häftad. Stämpel. SGU Ad 1. Agrogeologisk karta. (#137888)150:-
Ek, Sven B. Östra Torn.. En etnologisk bystudie. Illustrerad. Lund 1970. 125 sidor. Häftad. (#118915)140:-
En bildbok om Skåne.. Foto Erik Liljeroth. Inledning Anders Österling. Text Hans Ersgård. Bildtexter Richard Holmström. Allhems, Malmö 1964. Original klotband. Skyddsomslag med revor. (#140667)175:-
En bilderbok om Blekinge.. Foto Erik Liljeroth. Inledning Harry Martinson. Text Sven-Öjvind Swahn i bearbetning av Jan-Öjvind Swahn. Bildtexter Richard Holmström. Allhems förlag, Malmö 1965. 27 × 20 cm. Original klotband. Skyddsomslag. (#99043)275:-
En bok om Österlen.. Med bidrag av Ingvar Holm m.fl. Red. Inge Löfström. Illustrerad. Malmö 1963. 98 sidor. Häftad. (#179802)120:-
Enghoff, Karl Kristianstads historia 1614-1948.. Översiktlig framställning. Illustrerad. Kristianstad 1949. 462 sidor + karta. I ett nött halvfranskt band. (#199331)150:-
En socken berättar.. Glimtar från Borrby socken genom tiderna. Socknen i skolans hembygdsundervisning. Utgiven av Harry N. Malmberg. Illustrerad. Lund 1945. 323 sidor. Häftad. Ouppskuren. (#61746)160:-
Erdmann, Edvard Beskrifning öfver Skånes stenkolsförande formation.. Med en geologisk öfversigtskarta öfver Skåne och 4 taflor. Sth 1872. 96 sidor + tavlor och karta. 4:o. Inbunden. SGU C 3. (#201843)300:-
Erici, Einar En orgelklenod i en skånsk ödekyrka.. Några blad ur Lunds stifts äldre orgelhistoria. Malmö 1950. 28 sidor. Häftad. Särtryck ur Lunds stifts julbok 1949. (#109133)100:-
Ericsson, Acke Skånes bibliografi.. Litteratur om Albo härad. Malmö 1984. 251 sidor. Häftad. (#59571)145:-
Erixon, Sigurd & Kjellberg, Sven T. Ronneby byggnadshistoria under 1700- och början av 1800-talet.. Illustrerad. Sthlm 1918. 221 sidor. Stort format. Häftad. (#77057)250:-
Erlingsson, Ulf Geomorphological Development of the Bottoms off Österlen, Southernmost Sweden.. Illustr. Diss. Upps. 1990. 136 pages + folding maps etc in pocket. Softcover. (#115148)125:-
Eskeröd, Albert Skånes kust.. Teckningar av författaren. Sthlm 1960. 224 sidor. Originalklotband. (#124293)110:-
Ett bildverk om Skåne.. Foto Erik Liljeroth. Text Erik Cinthio och Hans Ersgård. Bildtexter: Sven T. Kjellberg. Allhem, Malmö 1962. Stort format. Original halvfranskt band. Skyddsomslaget missfärgat. (#213924)350:-
Ett bildverk om Skåne.. Foto Erik Liljeroth. Text Erik Cinthio och Hans Ersgård. Bildtexter: Sven T. Kjellberg. Allhem, Malmö 1962. Stort format. Original klotband. Skyddsomslaget lite skadat. (#104564)250:-
Falsterbo ur fågelperspektiv.. Redaktör Lennart Karlsson. Illustr. Lund 1992. 156 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#150787)100:-
Fehrman, Carl Lärdomens Lund.. Epoker - episoder - miljöer - människor. Illustrerad. Liber 1984. 360 sidor. Original klotband. (#136498)150:-
Finn.. Utgifven af Lukasgillet i Lund 1955. Illustrerad. Allhems förlag 1955. 284 sidor. Stort format 32x25 cm. Förlagets blå halvfranska band. Fint ex. (#189058)150:-
Fischer, Ernst Flamskvävnader i Skåne.. Illustr. Lund 1962. 335 sidor + planscher. Häftad. Nord. mus. handl. 59. (#13669)500:-
Fischer, Jöran Majoren Anckarloo och hans pengar.. Och andra berättelser från Östra och Medelsta härad i Blekinge 1820-1840. Stockholm 1990. 150 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#153711)130:-
Floraeus, Jonas Flores antiquitatis Scanicæ; eller enfalldig samling af the gamla handlingar om Skåne-lands forna tilstånd; och appendix anti-arpiana.. Götheborg, Johann George Lange 1743. 16x10 cm. (18), 220 sidor. Samtida, obetydligt nött, halvfranskt band med upphöjda bind och ryggdekor. (#198707)2200:-
Folklig kamp, tro och bildning i Halland.. Illustrerad. Halmstad 1971. 301 sidor. Originalband. Skyddsomslag. Samf. Hallands biblioteks vänner årsbok 1970 och 1971. (#102062)150:-
Folkminnen och folklivsskildringar.. Från Glimåkra socken i nordöstra Skåne. Texter på dialekt utgivna av Gösta Sjöstedt. Sthlm 1949. 227 sidor. Häftad. Svenska landsmål och svenskt folkliv 259. (#135270)150:-
Follin, Elias Helsingborgs historia.. Facsimile-utgåva Stockholm 1972 av originalupplagan från 1851. 488 sidor. Original pappband. (#191127)175:-
För "fyrtio", nu sjuttio år sedan.. Taflor ur Skånska folklifvet ånyo utgifna af Eva Wigström (AVE). Lund 1900. (4), 185 sidor. Fint halvklotband. (#188815)150:-
För "fyrtio", nu sjuttio år sedan.. Taflor ur Skånska folklifvet ånyo utgifna af Eva Wigström (AVE). Lund 1900. (4), 185 sidor. Häftad. Stämpel. Främre omslag loss. (#136343)150:-
Gillberg, J. Lorents Historisk, oeconomisk och geographisk beskrifning öfwer Malmöhus lähn uti hertigdömmet Skåne.. Lund, Carl Gustav Berling,1765. 18,5x11 cm. (8),283,(23) sidor + 1 utvikbar karta. Samtida något nött och blekt skinnband med dekorerad rygg. Ryggen med små skador upptill och nedtill. Skinn borta och delvis slarvigt ditlimmade igen. (#196735)900:-
Gillsäter, Sven Hallandskust.. Illustrerad i färg. Halmstad 1977. 156 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Liggande format. (#91701)160:-
Glimberg, C.-F., Glimåkraboken I. Landskapet och dess utveckling.. Utgiven av Glimåkra sparbank 1955. 60 sidor + kartbilaga. Hääftad. Dedikation. (#200997)200:-
Gustafsson,, Evald och Cinthio, Eriik, Skånsk lantkyrka från medeltiden.. Illustrerad. 19699. 136 sidor. Stort format. Förlagsband med skkyddsomslag. Sydsvenska Dagbladets årsbok 1969. (#201372)150:-
Gustafsson, Ragnar Malmöbilden.. Kvartseklet före baltiskan. Illustr. Malmö u.å. (1980?). 124 sidor. Häftad. (#121669)100:-
Göinge Hembygdsförenings årsbok 1931. 60 sidor + annonser. Häftad. (#104284)150:-
Göinge Hembygdsförenings årsbok 1932. 86 sidor + annonser. Häftad. (#104285)150:-
Göinge Hembygdsförenings årsbok 1934. 52 sidor + annonser. Häftad. (#104287)150:-
Göingeminnen 1938.. Glimåkra och Örkeneds kyrkojubiléer. Anteckningar utgivna av Erik Månsson. Illustrerad. Kristianstad 1938. 71 sidor. Häftad. (#109240)100:-
Hahnström Bertil och Curry-Lindahl Kai (red) Natur i Skåne. Stockholm 1947. 4:0 358 sidor. Illustrerad. Klotryggband. (#191987)150:-
Halland i litteraturen. Hallandsförfattare från tre sekler. Illustr. Utgiven av Sober förlag 1977. 335 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#102061)150:-
Hallandshistorier.. Samlade av Olof Christiansson med förord av Fredrik Ström. Sthlm 1946. 232 sidor. Häftad. (#102055)145:-
Hallands läns landsting.. (Minnesskrift.) Illustrerad. Halmstad 1937. 205 sidor. Häftad. (#135078)150:-
Halländsk bygdekultur.. Studier rörande fornminnen, folkmål och folkliv. Red. av David Arill, Hj. Lindroth och Elof Lindälv. Illustrerad. Göteborg 1925. 236 sidor. Häftad. (#101908)160:-
Halländsk bygdekultur.. Studier rörande fornminnen, folkmål och folkliv. Red. av David Arill, Hj. Lindroth och Elof Lindälv. Illustrerad. Göteborg 1925. 236 sidor. Original klotband. (#102063)180:-
HAMMARLUND,K.O. Kring Helge å och Balders beerg.. Lund, Gleerups, 1940. 130 sidor. Med främre omslag i halvfranskt band. Dedikation. (#202698)140:-
Hanson, Hans och Larson, Magnus Sandtransport och kustutveckling vis Skanör/Falsterbo.. Lund 1993. 124 sidor + bilagor. Häftad. (#203962)150:-
Hansson, Cecilia och Johansson, Carin Byggnadsminnen. Malmöhus län.. Illustrerad. Malmö 1995. 124 sidor. Ringpärm. Så byggde man förr i staden och på landet, för adel, präster, borgare och bönder, för arbete, nöje och vardag. En bok om våra byggnadsminnen 1960-1994. (#217243)200:-
Hedström, Morgan Stiftelsen.. Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut Bollerup. En kavalkad i ord och bild. 1876 23/9 1976. Illustr. Tomelilla 1976. 115 sidor. Häftad. (#153822)150:-
Helmer, Karin Arrendatorer och professorer. Lunds universitets jordegendomar under 325 år.. Lund 1993. 99 sidor. Häftad. (#68020)135:-
Helsingborgs historia V:1-3.. Red. Gösta Johannesson. Perioden 1718-1862. Illustr. Hälsingborg 1979. 398 + 466 + 362 sid. 4:o. Häftade. 3 volymer. Mkt fina ex. (#39702)250:-
Helsingborgs historia V:1-3.. Red. Gösta Johannesson. Perioden 1718-1862. Illustr. Hälsingborg 1979. 398 + 466 + 362 sid. 4:o. Inbundna i original pergamentryggband. 3 volymer. Mkt fina ex. (#107164)350:-
Helsingborgs historia VI:1.. Red. Gösta Johannesson. Ämbets- och tjänstemän 1720-1862. Borgerskapets äldste och andra förtroendemän m.fl. 1666-1862. Personhistoriska anteckningar av Margit Rooth. Illustr. Hälsingborg 1979. 570 sidor. 4:o. Häftad. Mkt fint ex. (#39703)150:-
Helsingborgs historia VI:1.. Red. Gösta Johannesson. Ämbets- och tjänstemän 1720-1862. Borgerskapets äldste och andra förtroendemän m.fl. 1666-1862. Personhistoriska anteckningar av Margit Rooth. Illustr. Hälsingborg 1979. 570 sidor. 4:o. Inbunden i original pergamentryggsband. Mkt fint ex. (#107163)170:-
HENNIG,ANDERS Geologische Führer durch Schonen.. Hierzu eine Üebersichtskarte und 35 Figuren im Texte. Berlin,1900. 16x10,5 cm. VIII,182,(2) sidor + dubbelsidig geologisk karta. Förlagets linneband. Illustrerad. Originalleinenband. (#195786)200:-
Henning, Ivar P:son En gammal hälsingborgares minnen.. Illustrerad. Eget förlag, Hälsingborg 1950. 451 sidor. Med främre omslag i halvklotband. Fläckar i marginalerna. (#191908)150:-
Herrlin, Axel Från sekelskiftets Lund.. Lund 1936. 179 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#136019)100:-
Hillbom, Rune Georg Ameen.. En kampglad karlskronagestalt under de liberala reformernas 1880-tal. Illustrerad. Karlskrona 1989. 88 sidor. Häftad. Dedikation. (#104920)150:-
Hillbom, Rune Karlskrona 300 år I-II.. En återblick i ord och bild 1679-1930. Illustr. Karlskrona 1979-82. 175 + 212 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. 2 volymer. Dedikation. (#123540)400:-
Hillerdal, Gunnar & Starfelt, Eric Akademiska föreningen i Lund 1830-1953.. Illustrerad. Lund 1953. 352 sidor. Häftad. Dedikation. (#116629)150:-
Hillerdal, Gunnar & Starfelt, Eric Akademiska föreningen i Lund 1830-1953.. Illustrerad. Lund 1953. 352 sidor. Häftad. Dedikation. Bakre omslag lite skadat. (#209239)130:-
Hjelmqvist, Sven Förekomsten av tungmineral i kaolinen på Ivö.. Sthlm 1959. 13 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 569. (#137922)100:-
Hofberg, Herman Några drag ur det forna skogsbyggarlifvet i Halland.. I.Örkenfolket. II. Knifvahäringarne. Utg. af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande. Stockholm 1880-81. 69 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. Fläck på bakre omslag, annars fin. Läsning för Folket. Tilläggshäfte 1881. (#190633)200:-
Holmström, Leonard P. Iakttagelser öfver märken i Skåne efter istiden.. Akad. afh. Malmö (Lund) 1865. V, 27 sid. + utvikbar karta. Häftad. (#28926)300:-
Hushållning ock levnadssätt i Skåne.. Efter olika meddelare utgiven av J.A. Lundell. Sthlm 1921-45. 75 sidor. 2 häften. Svenska landsmål 46 och 151. (#176340)100:-
Hägge, Eric Boken om Halmstad.. Illustrerad. Sthlm 1979. 257 sidor. Original pappband. Tvärformat. (#102049)150:-
Hälsingborgs historia II:1.. Red. L.M. Bååth. Den senare medeltiden. Illustr. Hälsingborg 1933. 488 sid. 4:o. Häftad. (#189285)160:-
Hälsingborgs historia II:1.. Red. L.M. Bååth. Den senare medeltiden. Illustr. Hälsingborg 1933. 488 sid. 4:o. Inbunden i original pergamentryggband. Dedikation. (#39699)250:-
Hälsingborgs historia II:2.. Red. L.M. Bååth. Medeltida byggnadshistoria. Illustr. Hälsingborg 1934. 275 sidor + planscher & V utvikbara planer. 4:o. Original pergamentryggsband. (#205403)300:-
Hälsingborgs historia III:1-2.. Red. Gösta Johannesson. Dansktidens slutskede. Illustr. Hälsingborg 1969. 322 + 356 sidor. 4:o. Häftade. 2 volymer. Fina ex. (#39700)300:-
Illustrerad svenska landtbruks-adressbok. I. Malmö län.. Malmö, N. Malmgrens förlagsexpedition 1883. (4),268,(6) sidor + annonser. Dekorerat original klotband. Främre pärmen med fläck, bakre med det påklistrade pappret lite nött. Inlagan fin. (#201501)450:- (bild)
Isberg, A.U. Bilder från det gamla Malmö. Kulturhistoriska skildringar. Malmö 1898. viii, 391 sidor. Senare klotband. Namnteckning. (#220279)220:-
Johannesson, Gösta Skånes historia.. Illustrerad. Sthlm 1972. 500 sidor. Förlagets klotband utan skyddsomslag. (#36431)200:-
Johansson, Pehr Anteckningar om Knislinge socken i Kristianstad län.. Illustr. 1920. 144 sidor. Dedikation Häftad. (#103382)170:-
Johnson, Pehr Visor från Örkenhed.. Kristianstad 1946. 13 sidor. Dedikation. (#109127)100:-
Johnsson, Pehr Kristianstads läns hushållningssällskaps historia.. Illustr. Lund 1930. 232 sidor 4:o. Häftad. Stort format. (#55604)250:-
Josephson, Ragnar Skåne, Halland, Blekinge.. Illustrerad. Kbhvn 1936. Pag. 145-231. 4:o. Särtryck ur Christan IV' byanlæg og andre bybygningsarbejder. Häftad. (#206885)150:-
Jönsson, And. mfl. Gamla och nya Ystad (med omgifningar i ord och bild.. Med 2 kartor och 128 illustrationer. Ystad 1912. 157 sidor + kartor och reklam. Häftad. Något nötta omslag. (#190043)110:-
Jönsson, Edvard & Swahn, Jan-Öjvind Karlskrona.. Foto Erik Liljeroth m.fl. Allhem, Malmö 1964. Original klotband. Skyddsomslag med reva. (#102517)150:-
Jönsson, Edvard & Swahn, Jan-Öjvind Karlskrona.. Foto Erik Liljeroth m.fl. Allhem, Malmö 1964. Original skinnryggsband. Saknar skyddsomslag. (#189031)140:-
Jönsson, Gabriel Minnen från kustland och betland.. Trelleborg 1975. 42 sidor. Häftad. (#144235)50:-
Jönsson, Gabriel Skånska somrar.. Vinjetter av Emil Johansson-Thor. Sthlm 1935. 228 sidor. Med bevarade omslag i halvklotband. Stämpel. (#136109)150:-
Karlin, G. J:son Kulturhistoriska museets Östarp, dess natur, historia och ändamål. Fästskrift till invigningen den 2 augusti 1924.. Illustrerad. Lund 1924. 90 sidor + utvikbara planscher. Häftad. (#200946)150:-
Karlsson, Harry Den långa vägen.. En skånsk byggmästare berättar. Illustrerad. Uppsala 1973. 286 sidor. Häftad. (#119485)150:-
Kellgren, A.G. Praktisk botanisk och geologisk beskrifning af de s.k. Ryorna i sydöstra Halland.. Sthlm 1895. (4), 16 sidor. 4:o. Häftad. Stämpl. SGU C. 157. Praktiskt geologiska undersökningar inom Hallands län III. (#137300)180:-
Kewenter, Ewa Landeriet Katrinetorp. Historien, empiren, trädgården och den engelska parken under 1800-talet.. Fälth & Hässler 2010. 240 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (#200003)250:-
Key, Emil Anteckningar om Helsingborgs stad och granskap.. Helsingborg 1885. 235,(5) sidor + utvikbar karta. Dekorerat original klotband, med något nött rygg. Kartan med revor men komplett. (#199601)450:-
Kjellin, Helge Gustaf Rydberg. Skånes målare.. Illustrerad. Stockholm, Sveriges Allmänna Konstförening 1925. x,237 sidor. 4:o. Med bevarade omslag i gediget halvfranskt band. (#210114)500:- (bild)
Kraft, John Falsterbohalvöns flora. Vääxterna vid kusten mellan Malmö och Trelleborg.. Lund 1987.152 sidor. Häftad. (#203961)140:-
KramerKrönikan.. Jubileumseditionen Anno 1975. Stort tidningsformat. Vikt 2 gånger men ganska välbevarad. Till Hotell Kramers 100-årsjubileum. (#181004)200:-
Kristersson, Orvar Falsterbo - när byn blev en badort.. Illustrerad. 1967. 39 sidor. Häftad. (#219668)100:-
Kyrkhult 1865-1965.. Jubileumsskrift. Illustrerad. Karlshamn 1965. 410 sidor. Original klotband. (#67828)175:-
Kyrkhult 1865-1965.. Jubileumsskrift. Illustrerad. Karlshamn 1965. 410 sidor. Original klotband. Dedikation. (#148239)200:-
Landskrona stads äldre bebyggelse samt fornlämningar.. Enligt stadsfullmäktiges uppdrag utgiven 1960. Illustrerad. 139 sidor + planscher och utvikbar karta. Häftad. (#208218)150:-
Larsson, Ingemar Structure and Landscape in Western Blekinge, Southeast Sweden.. Diss. Lund 1954. 176 pp. + plates and spectacles. Softcover. (#45510)175:-
Leksell, E.G. Simrishamn.. Teckningar. Utan ort och år. 48 teckningar. Häftad. Liggande format. (#114241)140:-
Leksell, E.G. Vitemölle.. Sett och tecknat. Utan ort och år. 47 teckningar. Häftad. Liggande format. (#114243)140:-
Lengertz, William En filosof från Gärds och hans släkt.. Särtryck ur Gärds härads hembygdsförenings årsbok 1945. Illustrerad. 27 sidor. Häftad. Veck. Karitz. (#81056)80:-
Lengertz, William Min kulörta bok. Skånska porträtt, händelser och minnen.. Femhundra illustrationer i texten och på kulörta bildblad. Malmö och Lund 1940. 471 sidor + planscher. Stort format. Häftad.. (#207602)175:-
Lengertz, William När vi gingo i Kristianstad skola.. Med originalteckningar av Emil Brink och Sixten Ström. Kristianstad 1933. 34,(2) sidor + tryckta omslag. Häftad. Dedikation från författaren på främre omslaget. Titelbladet vikt 1 cm från yttre marginalen. (#196909)100:-
Lengertz, William Skåneskildrare och andra. Fotoillustrerad. Hälsingborg 1921. 231 sidor. Häftad. Första 40 sidorna är vattenskadade. Övre del av ryggen saknas. 1 av 500 ex. (#215494)160:-
Lewan, Lillemor och Nils Farväl till ett kulturarv?. Om gods och landskap. Ett skånskt perspektiv. Illustrerad. London 2001. 160 sidor. Häftad. (#186093)120:-
Lewan, Nils Landsbebyggelse i förvandling. En studie av utvecklingen i Skåne sedan 1910 med särskild hänsyn till arbetstillfällenas omfördelning.. Lund 1967. 228 sidor. Häftad. Dedikation. (#188723)180:-
Lewan, Nils Perspektiv på skånska landskap.. Illustrerad. Utgiven av Naturskyddsföreningen i Skåne 2004. 192 sidor. Häftad. (#207534)150:-
Lindal, Harald Skånes historia - med Blekinges och Hallands - fram till 1719.. 3:e omarbetade upplagan Illustrerad Trelleborg 1958. 168 sidor. Klotband. (#15959)120:-
Lindal, Harald Skånes historia - med Blekinges och Hallands - fram till 1719.. 5:e omarbetade upplagan Illustrerad Svedala 1964?. 176 sidor. Klotband. (#199656)120:-
Lindholm, Carl (red.) Jul i Simrishamn nr. 19, 1996.. Illustrerad. 96 sidor. Häftad. Fläck på bakre omslaget. Utgivare Sarpens stödföreningen Vår Skuta. (#220918)80:-
Lindholm, Carl (red.) Jul i Simrishamn nr. 21, 1998.. Illustrerad. 87 sidor. Häftad. Utgivare Sarpens stödföreningen Vår Skuta. (#220920)100:-
Lindholm, Carl (red.) Jul i Simrishamn nr. 22, 1999.. Illustrerad. 79 sidor. Häftad. Utgivare Sarpens stödföreningen Vår Skuta. (#220919)100:-
Lindström, Per och Mårtensson, Jan LUNDAGÅRD. Namn för vår längtan.. Malmö,1989. 30,5x24,5 cm. 160 sidor. Förlagsklotband med skyddsomslag. Rikt illustrerad med foton i färg och svartvitt. Parallelltext på svenska och engelska. (#193603)150:-
Lindström, Staffan Byn som byggde Hoppet.. Teckningar av Gittan Jönsson. Kabusa böcker 2004. 160 sidor. Stort format. Häftad. (#156072)150:-
Lindälv, Elof & Adolfsson, Ingun Lindströmsgården i Älvsåker och nordhalländsk hembygd.. Illustrerad. Kungsbacka 1988. 128 sidor. Häftad. (#101332)100:-
Linnermark, Nils Podsol och brunjord.. En studie av vegetation och jordmånsbildning inom östra Skånes ås- och skogsområden I-II. Lund 1960. 234 sidor + diagram i särskild volym. (#45514)200:-
[Lovén, Nils] Nicolovius Folklifwet i Skytts härad i Skåne wid början af detta århundrade. Barndomsminnen.. Andra upplagan, Lund 1868. (4),iv,184 sidor + notbilaga. Samtida välbevarat svart halvfranskt band. (#203595)225:-
[Lovén, Nils] Nicolovius Folklivet i Skytts härad i Skåne vid början av 1800-talet.. Barndomsminnen. Sthlm 1957. 250 sidor. Häftad. (#86637)120:-
Lundberg, Torsten Botvid Bilder och blad ur Glimåkra sockens krönikebok I-III.. Illustrerad. Kristianstad 1925-27. 329 + 199 + 324 sidor + illustrationer m.m. Häftad. 3 volymer. Veck på första bladet i del 2. (#200041)350:-
Lundberg, Torsten Botvid Glimmarebygdens saga berättad för bygdens barn I.. Kulturutvecklingens gång. Forntid sig med framtid enar. Illustr. Kristianstad 1938. 304 sidor. Häftad. Främre omslag och en del blad i början lite lätt skrynkliga. (#104254)150:-
Lundborg, Matheus Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.. Beskrivning och historia I-II. Illustr. Kristianstad 1928. 324 sidor. Häftad. Nött rygg. Dedikation. (#179660)175:-
Lundh-Eriksson, Nanna Skåne.. Illustrerad. Uppsala 1920. 282 sidor. Original klotband. Hembygdsböckerna. Läseböcker för skola och hem. (#136118)140:-
Lund i bilder med vägledande text.. Ph. Lindstedts Universitetsbokhandel, Lund 1921. 8 sidor text + 24 planscher. Stort liggande format. Häftad. Mycket fint skick. (#44993)250:-
Lundqvist, Margit & Rolf Kors och tvärs i Skåne.. Illustrerad. Halmstad 1978. 172 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#117810)150:-
Lundqvist, Margit & Rolf Vandringar i Halland.. Illustrerad. Halmstad 1970. 135 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#102502)145:-
Lunds stadskärna. Bevaringsprogram. Stadsbildens framväxt. Råd vid ombyggnad.. Illustrerad. Bevaringskommittén 1985. 95 sidor. A4. Häftad. (#215829)150:-
Lunds stads taxeringskalender 1934.. Berglinska Boktryckeriet 1934. Häftad. 100 sidor + tryckta omslag + några reklamblad. (#198222)90:-
Lundström, Lloyd, Hälsingborgs trädgårdsförening 1916-1936.. Illustrerad. Hälsingborg 1936. 60 sidor + illustrationer. Häftad. Dedikation. (#204390)125:-
Lund. Tusenårsstaden.. Kulturguide. Illustrerad. Lund 1990. 157 sidor. Pocket. (#81428)100:-
Löfström, Inge Detta är Österlen.. Illustrerad. Lund 1978. 243 sidor. Häftad. (#175510)140:-
Löfström, Tomas och Bylund, Ingvar På Österlen.. Illustrerad. Stockholm 1981. 180 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. (#217102)150:-
Löhr, H.F. Halland.. Dess natur, minnen och folk. En rimmad skildring. Författarens eget förlag 1924. 120 sidor. Häftad. Dedikation. (#102503)150:-
Magnell, Agnes Glada minnen från 1850-talets Karlskrona.. Teckningar av Kaju von Kock. Sthlm 1928. 116 sidor. Häftad. Fläck på omslaget. (#49360)125:-
Malmberg, Carl-Axel Kungl. Karlskronas Amiralitetsförsamling 1680-1980.. En marinförsamlings historia. Illustrerad. Karlskrona 1980. 151 sidor. Original pappband. (#139668)140:-
Malmö.. Foto Erik Liljeroth. Bildtext Bertil Widerberg. Text Lennart Tomner och Olle Helander. Kulturhistorisk bilder Leif Ljungberg. Inledning Hjalmar Gullberg. Allhems, Malmö 1954. Förlagets röda halvfranska band. Skyddsomslag med smärre revor. (#140680)400:-
Malmö och omnejd. Illustrerad resehandbok.. Illustrerad. Göteborg 1899. 36 sidor + karta + 14 sidor annonser. Med bevarade omslag i senare klotband. (#201169)125:-
Melin, Ragnar Viskadalen.. En geografisk studie. Aa Sth (Upps.) 1922. 135 sidor + karta. Häftad. (#21901)125:-
Mia Gröndahl Österlenska trädgårdar.. Foto Annette Åberg. Stockholm, Rabén Prisma,1998. 24x25,5 cm. 165 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Färgfotoillustrerad. (#195654)150:-
Minnesskrift av Ystads fornminnesförening.. 1907-1932. Lund 1932. 224 sidor + planscher och karta. Inbunden. (#45785)170:-
Moberg, Joh. Chr. Om lias i sydöstra Skåne.. Med 1 karta och 3 taflor. Sthlm 1888. 88 sidor + 3 planscher och en karta. 4:o. Häftad. Nött rygg. Stämpel. SGU C. 99. (#137374)300:-
Montell, Erik Halländsk historia.. En berättelse om Hallands forntid, dess säregna politiska historia och dess ekonomiska, sociala och kulturella utveckling intill våra dagar. Illustrerad. Halmstad 1978. 288 sidor + karta. Original klotband. Skyddsomslag. (#101334)175:-
Mårtensson, Torsten (utg.), Kulturhistoriska helsingborgsstudier till minne av Oscar Trapp.. Utgivna av Helsingborgs museum. Stockholm 1918. Stor 8:o. 211 sidor. Illustrerad. Privatbundet halvfranskt band (Gunnar Heberlein). Främre omslag medbundet. (#192027)350:-
Möller, Hans Från nordostis till lågbaltisk is.. En glacialgeologisk studie i sydvästra Skåne. Sthlm 1959. 133 sidor. Häftad. Stämpel. SGU C. 566. (#137918)120:-
Mölleryd, Anders W. Mölle-Kullen genom tiderna. Bidrag till Kullabygdens historia. Andra delen.. Andra upplagan, 1960. 123 sidor. Häftad. Fint skick. (#220513)100:-
Mölleryd, Anders W. Mölle-Kullen genom tiderna. Bidrag till Kullabygdens historia. (Del 1.). Andra upplagan, 1959. 128 sidor. Häftad. Fint skick. (#220512)100:-
Mölleryd, Anders W. Mölle-Kullen genom tiderna. Bidrag till Kullabygdens historia. Fjärde delen.. 1968. 181 sidor. Häftad. Fint skick. (#220514)100:-
Nathorst, A.G. Om floran i Skånes kolförande bildningar II.. Floran vid Höganäs och Helsingborg. Med 8 taflor. Sthlm 1878. 53 sidor + planscher. 4:o. Original klotryggsband. SGU C. 29 (#137363)300:-
Neideman, Kaj Kristianstad.. Bild Erik Liljeroth. Kristianstads boktryckeri 1950. Stort format. Original klotband med främre omslag. (#215743)175:-
Nicander, Dan Vitbok Eslöv. Erfarenheter från nedläggningen av Volvo Excavators.. Eslövs kommun 2001. 145 sidor. Häftad. (#217544)100:-
NICOLOVIUS: (Sven Lovén) Folklifwet i Skytts Härad i Skåne wid början af detta århundrade. BARNDOMSMINNEN.. Andra upplagan. Lund, Gleerups Förlag,1868. (4),IV,184 + utvikbart notblad. Inbunden utan omslag i nött och blekt samtida halvfranskt band. (#196142)190:-
Nilsson, Christina Från skånebygder. Berättelser. Andra upplagan, Eslöf 1906. (4),163 sidor. Halvklotband. (#209716)150:-
Nilsson, Kaj Isströmmar och isavsmältning i sydvästra Skånes backlandskap.. Sthlm 1959. 94 sidor + 2 planscher. Häftad. Stämpel. SGU C. 567. (#137920)125:-
Nilsson, Ovar Stackars arma människor.. Tidens förlag 1976. 212 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#180142)140:-
NOBEL, LUDVIG Skånegården i Båstad.. Skånska Föreningens För Byggnadskultur årspublikation 1923. 30x24 cm. (4),4 sidor + 8 planscher. Löst i tryckt originalmapp. Mappen lite "solbrynt" i kanterna. (#196549)150:-
Norling, Erik Jurassic Stratigraphy and Foraminifera of Western Scania, Southern Sweden.. With 23 tables and 54 figures. Sthlm 1972. 120 pages + plates. 4:o. Soft coers. Stamped. SGU Ca. 47. (#137349)150:-
Ohlsson, Anders Musikanter och Mikaelikniktar.. Skånska toner och typer. Slågarp 1946. 104 sidor. Häftad. fint ex. (#180144)150:-
Ohlsson, Anders På lanned i Skåne.. Berättelser från Skåne. Slågarp 1941. 108 sidor. Häftad. (#189105)140:-
Ohlsson, Carl Fredrik (utg.) Borres bygd. Några berättelser från Österlen.. Utgiven av Borrby Sparbank. Teckningar av Gösta Calmeyer. 214 sidor. Förlagsband. Skyddsomslag. (#219664)160:-
Olausson, Eric Das Moor Roshultsmyren.. Eine gelogische, botanische und hydrologische Studie in einem südwestschwedischen Moor mit exzentrisch gewölbten Mooselementen. Lund 1957. 72 sidor + tabell. Soft covers. (#42945)100:-
Palm, Lennart Andersson Gud bevare utsädet!. Produktionen på en västsvensk ensädesgård: Djäknebol i Hallands skogsbygd 1760-1865. Illustr. Sthlm 1997. VIII, 215 sidor. Förlagsband. (#58153)125:-
Persson, Frithiof Om Malmö hamn.. Dess ekonomiska utveckling och funktioner med några synpunkter på nutida hamnförhållanden och hamnens framtida utvecklingsmöjligheter. Akad. avh,. Malmö (Lund) 1915. 224 sidor. Häftad. (#174500)200:-
Petersson, Folke Hälsingborgs läroverks historia.. Illustrerad. Stockholm 1953. 254 sidor. Original linneband. Hälsingborgspojkarnas gille i Stockholm.. (#201020)225:-
Protokolls-Bok för Risekatslösa Sockens Brandstods-Komité 1901-1928 (samt) Hufvud-Bok för Risekattslöse Socken öfver Delegare i Luggude Härads Branstods-Bolag 1902-1928 samt Dito 1940-50 tal.. Handskrivna protokoll. Nötta originalband. 3 volymer. (#199310)600:-
Psilander, Nils Christopher, Ystads historia, efter flera äldre tryckta och otryckta anteckningar, samlad och utgifwen.. Ystad, Petzold, 1858. (16),336,(2) sidor + 13 planscher + 1 karta. Samtida halvfranskt band med guldornerad rygg. Bandet något nött. Två centimeters spricka i ena falsen upptill på ryggen. Spår av borttaget exlibris på främre pärmens insida. Thore Virgins exlibris och namnteckning. Dedikation från författaren till enkefru Augusta Anker. Enligt "förteckning på bifogade planscher m.m." planerades 20 stycken. 5 utgavs aldrig. 18 och 19 trycktes på samma plansch. (#193624)2000:-
Ranelid, Björn Minnesbilder fråm Österlen.. Foto Stig T. Karlsson. Vaxholm 2002. 178 sidor. Stort liggande format. Förlagsband med skyddsomslag. Med dedikation från Ranelid och Karlsson. (#200185)350:- (bild)
Rasmusson, Eric Sandskrift.. Ett och tjugo stycken om Halland. Illustrerad av Hans Fagerström. Uddevalla 1972. 145 sidor. Häftad. Samf. Hallands biblioteks vänner årsbok 1972. (#102053)100:-
Richardt, Fr. och Ljunggren, Gustaf Skånska herregårdar.. Med 36 av de ursprungliga 73 planscherna med text. Planscherna med lite revor i marginalerna samt en del fläckar. Inget höjdarex alltså! (#199249)650:-
Ringberg, Bertil Glacialgeologi och isavsmältning i östra Blekinge.. Sthlm 1971. 174 sidor + 4 planscher. Häftad. Stämpl. SGU C. 661. (#137884)125:-
Ringberg, Åke Skånska mil.. Illustratör Hasse Erikson. Svedala 1995. 174 sidor. Stort format. Original pappband. Skyddsomslag. (#135150)140:-
Rosén, Johan Varbergs historia.. Författad och offentliggjord i Götheborgska Magasinet 1759. Utg. av Bert Möller. Nytryck Lund 1923. 134 sidor + planscher. Häftad. (#60288)120:-
Rönneåstaden.. Ängelholms Hembygds- och Fornminnesförening och Gamla Lergökar. Illustrerad. Ängelholm 1955. 108 sidor. Häftad. (#117845)135:-
Sallius, Johannesson och Arvastson Fälad blev stad.. Historik med anledning av Eslövs femtioåriga tillvaro som stad. Illustererad. Eslöv 1961. 311 sidor. Häftad. (#170766)175:-
Sandklef, Albert Hallandsgårdar.. Bebyggelse på gårdar och torp före 1900. Illustr. Sth 1953. 306 sidor. Häftad. Stort format. Nordiska museets handlingar 45. (#40320)350:-
Sandklef, Albert Hallands jordbruk 1656-1900.. Illustr. Halmstad utan år (1959?). Sid. 125-272. Häftad. Särtryck. (#125044)100:-
Schiller, Harald (utg.) Skåne genom två sekler. Reseskildringar från gamla tider.. Malmö 1934. 226 sidor. Halvklotband. (#208778)175:-
Schönbeck, Henrik Biskop Wilhelm Faxes historia,. jemte bidrag till Lunds domkapitels karakteristik 1. Köpenhamn 1848. xvi, 110, (2) sidor + Supplement, 32 sidor. Del 1 oskuren med tryckta originalomslag. Fläck på omslaget samt en sida med lagerfläckar i marginalen, i övrigt ett fint exemplar. Supplementet oskuret utan omslag. (#94259)250:-
Selge, Allan Möllevångsboken, en rapsodi över ett gille och en stadsdel i Helsingborg.. Illustrerad. Helsingborg 1974. 118 sidor. Häftad. (#200465)100:-
Sjunneson, Oscar Sydhalländskt allmogeliv i slutet av 1800-talet.. Illustrerad. Sthlm 1953. 278 sidor. Häftad. Fint ex. (#101903)200:-
Sjöborg, N.H. Skånes historia och beskrifning, om Malmöhus län.. Lund 1812-14. 227,(19 + (11),242-394 + (11), 242-394. Inbundna i ett något skadat samtida halvfranskt band. Kartan saknas. 2 identiska exemplar av sidorna 242-394 så när som på titelbladet. Det första: Första delen af Skånes historia och beskrifning, innehållande samlingar. Tredje häftet. Det andra: Skånska Palte boken, Skånes höfdinga längd, samt uppgift på fordne skånske prester, embetsmän och possessionater. (#205379)750:-
Skarvik, Rune Artes, scientia, veritas.. Ystad, Dapartemia 2008. 136 sidor. Häftad. Nyskick. Om Gösta Werner Museet och kulturlivet i Simrishamns kommun. (#198511)100:-
Skånes litteraturhistoria. 1.. Fram till 1940-talet. Illustrerad. Malmö 1996. 284 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#166084)175:-
Skånska matvanor.. Red. Nils-Arvid Bringéus. Etnologiska sällskapet i Lund 1971. 173 sidor. Häftad. (#119532)135:-
Skånska statare och lantarbetare berättar.. Red. Lars Olsson. Sthlm 1985. 228 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Dedikation. (#117943)150:-
Skånska städer och landskap.. Illustrerad. Wiken 1990. 165 sidor. Förlagsband. (#160905)135:-
Skånska trädgårdsföreningens tidskrift 1877-78. Första - andra årgången. Christianstad 1877. (4),104, (8),108 sidor. Skinnryggsband. Stämpel. (#202373)300:-
Skånsk historia i dikten.. En antologi med förklarande text av Ernfrid Tjörne. Lund 1956. 92 sidor. Förlagsband. (#208875)125:-
Skånsk historia i dikten.. En antologi med förklarande text av Ernfrid Tjörne. Lund 1956. 92 sidor. Häftad. (#194667)100:-
Skånsk kalender 1985.. Skånska akademien 1984. 165 sidor + almanack. Förlagsband med skyddsomslag. Tillskrift. (#175228)125:-
Skånsk kulturbygd. Kristianstads län.. Illustrerad. Skånes hembygdsförbunds årsbok 1982. 264 sidor. Häftad. Fin. (#217091)120:-
Skånsk mat och matglädje.. Red. Åke Werdenfels. Illustrerad. Lund 1994. 187 sidor. Original pappband. Skånes Hembygdsförbund Årsbok 1994. (#119553)125:-
Sköld, Per Edvin Söderslätts förhistoria.. Illustrerad. Lund 1968. 221 sidor + karta. Häftad. (#100157)200:-
Sköld, Per Edvin Söderslätts förhistoria.. Illustrerad. Lund 1968. 221 sidor + karta. Klotband med skyddsomslag. (#183617)200:-
Slott och herresäten i Sverige.. Skåne 1-3. Illustr. Malmö 1966. Av Sven T. Ljungberg. 375 + 413 + 421 sidor. Imiterade skinnband med skyddsomslag. 3 volymer. (#24613)1200:- (bild)
Snapphanarne. Gammalt nytt om Skåne.. Af O.K. Svenskt original. Andra granskade upplagan, Stockholm 1889. 398 sidor. Inbunden med bevarade omslag i halvklotband. Osäker författare. Kan vara Carl Otto Palmstjerna eller en häradshövding Petersson. På de medbundna omslagen finns resonemang om författaren. (#201075)200:-
Sockenbeskrifningar från Frosta härad.. Författade af häradets präster åren 1746-1747. Utgifna af Gunnar Carlquist. Lund 1920. 204 sidor. Häftad. (#102000)130:-
Sockenbeskrifningar från Frosta härad.. Författade af häradets präster åren 1746-1747. Utgifna af Gunnar Carlquist. Lund 1920. 204 sidor. Med bevarade omslag halvklotband. Stämplar. (#135791)150:-
Sommar, Carl Olov Litterär vägvisare genom svenska landskap 1.. Skåne, Blekinge och Halland. Illustr. 1981. 281 sidor. Inbunden. (#49210)125:-
Stjernswärd, Brita Skånskt herrgårdsfolk.. Illustrerad. Nordiska museet 1980. 272 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#186795)135:-
Swahn, Sven-Öjvind Från Kalvhagen till Alamedan.. Anteckningar om gamla Karlskronagårdar och deras ägare. Illustrerad. Karlskrona 1939. 323 sidor. Häftad. Omslagen med små skador. Tryckt i 200 numrerade exemplar. (#46759)300:-
Swanberg, P.O. Krankesjön. Ett fåglarnas paradis. Med 187 bilder efter fotografier av författaren. Stockholm 1931. 247 sidor. Klotryggsband. (#215770)200:-
Swenson, Bo Helg- och bemärkelsedagara i östra Skåne.. Degeberga 1984. 120 sidor. Häftad. Dedikation. (#175512)125:-
Swenson, Bo Med slagruta och brönnastage. Folklivsskildringar från Skåne.. Illustrerad. Ultima Thule, Degeberga 1992. 224 sidor. Förlagsband. Dedikation. (#189990)150:-
Svensson, David Breviarium juridicum Hallandicum.. Utgifvet af Aksel Andersson. Upsala 1895. 80 sidor. Häftad. (#49008)200:-
Sydow, Wald. von och Björkman, Sten (red.) Svenska gods och gårdar. Del V. Skåne. Västra delen.. Medarbetare: Pehr Johnsson och Eric W. Ljung. Uddevalla 1944. 1170 sidor. Förlagets röda klotband. Första och sista sidorna med lagerfläckar. Lös i bindningen. (#196877)500:-
Söelund, Brönmark och Palm Upptäck Skåne. En guide för hela året.. Illustrerad. ICA förlag 2011. 240 sidor. Häftad. Fint skick. (#219810)145:-
Tengberg, E.F. Helsingborg År 1816.. Helsingborg, Jönsson 1869. xxvii,107,(2) sidor. I ett senare skinnband. (#199512)350:-
Tersmeden, Fredrik och Blom, K. Arne (red.) Bott i Lund. Från vindskupa och logement till lägenhet; lundensiskt studentboende igår & idag & imorgon.. Illustrerad. Lunds universitetshistoriska sällskap 2010. 304 sidor. Förlagsband. (#209582)150:-
Thersner, Ulrik Forna och närvarande Sverige. Skånska Utsigter (samt) Småland. Stockholm 1816-23. Tvär folio. 4 blad, ett graverat titelblad, 60 planscher med tillhörande textblad samt 20 planscher med tillhörande textblad. I ett något nött och skadat samtida halvfranskt band. Ett graverat titelblad (Skånska utsigter) saknas. De flesta planscherna mer eller mindre lagerfläckade. Inget titelblad till smålands-planscherna. (#210177)9000:- (bild)
Thomasson, Sigurd TEHÅ Ystad.. Famntaget mellan forntid - framtid. Illustrerad. Ystad 1966. 208 sidor. Häftad. Dedikation. (#133776)150:-
Thorsen, N.N. Kulturbilder från gamla Ströland.. Skurup 1956. 58 sidor. Häftad. (#128039)75:-
Thunander, Gunnar Landtarbetarstrejken i nordvästra Skåne 1907.. En undersökning på uppdrag af Centralförbundet för socialt arbete verkställd i september 1907. Sthlm 1907. 45 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. (#124041)150:-
Tomner, Lennart & Helander, Olle (text) Malmö.. Photographs by Eric Liljeroth. English translation by Gordon Elliott. Allhem, Malmö 1958. 4:o. Original cloth. Dust jacket. (#216065)350:- (bild)
Trapp - Kulturhistoriska Helsingborgsstudier.. Till minne av Oscar Trapp utgivna av Helsingborgs museum genom Torsten Mårtensson. Illustr. 1918. 212 sidor. Stort format. Med bevarat främre omslag i helt linneband. Tryckt i 670 exemplar. (#56011)250:-
Tunander, Britt & Ingemar Stickspår till sockerbruket.. Illustrerad. 1980. 59 sidor. Häftad. (#104227)100:-
Waldemarson-Rooth, Anna Birgitta "Tosia bonnadan".. Illustr. Karlskrona 1943. 36 sidor. Häftad. Särtryck. (#7038)60:-
Wallengren, Hans Socialdemokrater möter invandrare. Arbetarrörelsen, invandrarna och främlingsfientligheten i Landskrona under efterkrigstiden. Nordic Academic Press 2014. 251 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. (#219153)180:-
Wallin, Curt Gravskick och gravtraditioner i sydöstra Skåne.. Illustr. Sth 1951. 356 pp. (#21797)320:-
Weimarck, Henning Skånes flora.. Lund 1963. 720 sidor. Original klotband. (#83366)300:-
WEIMARCK, HENNING OCH GUNNAR Atlas över Skånes flora.. Lund 1985. Stor 8:o 640 sidor. Illusrerad. 912 kartor. Förlagets pappband. (#192138)250:-
Werdenfels, Åke (red.) Skånsk järnväg.. Illustrerad. Malmö 1990. 253 sidor. Förlaget pappband. (#219754)150:-
Wiberg, Erik Staden vid havet.. Dikter. Ystad 1943. 79 sidor. Häftad. (#151035)100:-
Wigström, Eva Allmogeseder i Rönnebärgs härad i Skåne på 1840-talet.. Sthlm 1891. 92 sidor. Häftad. Svenska landsmål 42. (#176335)150:-
Wigström, Eva (AVE) Byhistorier och skämtsägner.. Andra - tredje samlingen. Stockholm 1909. 96 + 96 sidor. Inbundna i ett samtida klotband. (#200929)150:-
Villius, Hand Glimtar från det gamla Malmö.. Illustrerad. Malmö 1955. 213 sidor + planscher och utvikbar karta. Stort format. Original skinnryggsband. Dedikation. Fint ex. (#175991)150:-
Visor från skånska landsbygden samlade av Nils Andersson.. Utgivna och kommenterade av Mathias Boström och Märta Ramsten. Sthlm, Svenskt visarkiv 2010. 224 sidor Häftad. (#183892)150:-
Wolf, Ph. Fiskeribiologiska undersökningar i Kävlingeån.. Illustrerad. Lund 1950. 72 sidor + diagram m.m. Häftad. Stämpel. (#165120)150:-
von Linné, Carl Skånska resa.. Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Sth 1959. 564 sidor. Häftad. (#186411)150:-
von Linné, Carl Skånska resa.. Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Sth 1975. 563 sidor. Inbunden. (#35285)125:-
von Schwerin, H.H. Skånska herrgårdar efter Roskildefreden.. En konsthistorisk undersökning... Illustr. Aa Upps. 1932. 424 pp. + karta. (#18641)255:-
von Schwerin, H.H. Skånska herrgårdar under svensk tid.. En konsthistorisk undersökning... Illustr. Sthlm. 1935. 424 pp. + karta. Häftad. Fula och naggade omslag. Namnteckning. Tryckt i 2000 numrerade exemplar ... till förmån för Svaneholms slott. (#78480)170:-
von Schwerin, H.H. Skånska herrgårdar under svensk tid.. En konsthistorisk undersökning... Illustr. Sthlm. 1935. 424 pp. + karta. Original halvfranskt band. (#189689)250:-
von Schwerin, H.H. Skånska herrgårdar under svensk tid.. En konsthistorisk undersökning... Illustr. Sthlm. 1935. 424 sidor. + karta. Något nött halvklotband. Tryckt i 2000 numrerade exemplar ... till förmån för Svaneholms slott. (#202726)170:-
Wranér, Henrik, Gårafolk och husmän. Bilder ur allmogelifvet i Sydöstra Skåne förr och nu, på Jerrestads härads bygdemål.. Med 13 silhoutter af Ernst Ljungh. Stockholm 1885. (8),156 sidor Tillsammans med: Wranér, Stuesnack och stätteslams. Drag ur skånska slättbons lif under de senaste 25 åren, på simrishamnstraktens allmogemål. Med 10 silhouetter af Ernst Ljungh. Stockholm 1884.96 sidor. Inbundna i ett halvfranskt band. (#202908)350:- (bild)
Wrangel, Ewert Lunds domkyrkas konsthistoria.. Förbindelser och stilfränder. Illustr. Lund 1923. 364 sidor + planscher. Stort format. Häftad. Fint skick. (#53322)400:-
Wåhlin, Theodor Lunds domkyrkas medeltida ur.. Kortfattad beskrivning och vägledning för det medeltida urets avläsande. Tredje upplagan. Illustr. Lund 1926. 32 sidor. Häftad. Lite naggade omslag. Dedikation. (#81125)75:-
Zetterberg, Isidor Några skånska rökelsekar.. Illustrerad. Lund 1918. 28 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur "Från Lunds universitets historiska museum". (#81149)100:-
Åkermark, Bo E. Skånska slott och herresäten.. I hälarna på Edvard Persson, Hjalmar Gullberg och Bengt Hjelmqvist. Illustrerad av Hasse Erikson. Sthlm 1976. 146 sidor. Original pappband. (#122575)150:-
Öhman, Axel Lund förr och nu.. Med 114 illustrationer och en större plankarta över staden. Andra upplagan. Lund 1922. 152 sidor + karta. Halvklotband. (#135959)150:-
Öhman, Axel Lund förr och nu.. Med 114 illustrationer och en större plankarta över staden. Andra upplagan. Lund 1922. 152 sidor + karta. Klotband. (#206018)150:-
Österling, Anders Nicolovius och Söderslätt.. Kring de gamla prästgårdarna i Skåne. Sthlm 1925. 175 sidor + porträtt. Halvklotband. Stämppel. (#201071)145:-
Österling, Anders Nicolovius och Söderslätt.. Kring de gamla prästgårdarna i Skåne. Sthlm 1957. 166 sidor. Häftad. Fin. (#183177)125:-
Österling, Anders Nicolovius och Söderslätt.. Kring de gamla prästgårdarna i Skåne. Sthlm 1957. 166 sidor. Original klotryggsband utan skyddsomslag. Fin. (#184924)125:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page