Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Adolfson, Göran P.D. Kalmarsunds vita båtar. Passagerarfarten under 150 år.. Illustrerad. Frank Stenvalls förlag utan år (efter 1990). 399 sidor. Förlagsband. Oförändrat nytryck kompletterat med fartygs- och personregister. (#217950)200:-
Ahlm, Gustaf Min hembygd i Tjust.. Minnen och sägner, hembygdspoesi, skrock, folktro och sedvänjor i gången tid. Illustrerad. Västervik 1933. 176 sidor. Häftad. (#118678)250:-
Algutsboda sockenbok I-II.. Utgiven av Algutsboda hembygdsförening 1962-70. Illustr. 499 + 436 sidor + karta. Original klotryggsband. 2 volymer. (#83767)450:-
Alström, Ove Om glaset i Emmaboda. En bilderbok.. Illustrerad. Emmaboda kulturnämnd 1979. 80 sidor. 4:o. Original klotband med skyddsomslag. (#214062)200:-
Anander, A. Smålands och Ölands kalender 1912.. Jönköping 1912. 568 sidor + annonser. Original klotryggsband, lite nött. (#176422)250:-
Anderbjörk, Jan Erik Växjö konstkammare.. Illustr. Sth 1953. 40 sid. 4:o. Nordiska museets handlingar 44. (#40308)125:-
Anderek, Eric H. & Kronberg, Karl Bidrag till Älmhults historia.. Illustrerad. Växjö 1950. 203 sidor kartor. Häftad. (#103500)200:-
Areskog, Carl En bok om Öland.. Stockholm 1991. 269 sidor. Förlagsband. (#108865)120:-
Aronsson, Mårten Bygden där vinden vände.. Människor och natur i ett levande odlingslandskap. Foto Peter Gerdehag. Sthlm 2004. 192 sidor. Häftad. (#209106)130:-
Aschan, Nils Minnen (ryggtitel). Innehåller, av Aschan, Ur Sunnerbo härads domböcker I-III, 1935-38. Släktminnen från småländska bruk och herrgårdar 1941. En smålandsstudent i Uppsala för femtio år sedan 1942. Örebro-minnen från seklets första lustrer 1944. Örebro-karolinaren November 1945. Dessutom: P.G. Vejde, Askenäs säteri i Sunnerbo 1933. Inbundna i ett gediget halvfranskt band. Samtliga arbeten med främre omslag och dedikation till Charles Löfgren. (#201167)350:-
Bellander, Erik & Hofrén, Manne Söndagspromenaden.. En vandring runt kalmarområdets ättebackar. Kalmar 1934. 18 sidor. Häftad. Kristoffergillets Kalmarvägledningar 1. (#109766)75:-
Berggren, P.G. Kalmar stad och dess historia.. Andra upplagan omarbetad av Manne Hofrén. Illustrerad. Kalmar 1936. 289 sidor Stort format. Med bevarade omslag i halvklotband. (#188027)225:-
Bergstrand-Poulsen, Elisabeth Värendsfolk.. Värendskvinnor, Värendsmän, Livets och årets festdagar. Illustrerad. Sthlm 1948. 112 sidor + planscher. Häftad. (#136116)125:-
Bergstrand-Poulsen, Elisabeth Värendskvinnor från Långasjö. I bilder och ord. Sthlm 1927 (Tredje upplagan) 21 sidor + planscher. Förlagets pappband. (#176415)125:-
Bergström, Beata I Arontorp där blommar en ros.. Öländska motiv skildrade i bild av Beata Bergström med text av Knut Hagberg. Stockholm 1965. Opaginerad, ca 80 sidor. Liggande format. Klotryggsband. (#155326)140:-
Bjurulf, Hjalmar Sandseryd.. En smålandssockens krönika genom 200 år. Illustr. Jönköping 1944. 238 sidor. Häftad. Namnteckning. (#93550)250:-
Bjurulf, Hjalmar Södra Vätterbygden.. Hembygdens natur, historia och arbetsliv i korta drag skildrade. Illustrerad. Jönköping 1927. 182 sidor + utvikbara kartor. Originalklotband. (#154635)140:-
Blomkvist, Nils Kalmars uppkomst och äldsta utveckling.. Tiden till 1300-talets mitt. Aa Uppsala 1978. 103 sidor + LIII sidor stencilerade noter samt kartor. 4:o. Häftad. Omtryckt i Kalmar stads historia 1. (#43951)135:-
Bolmsö.. Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund. Redaktör Gunnar Svahnström. Illustrerad. Jönköping 1950. 105 sidor. Häftad. Tillskrift. (#152129)160:-
Brogårdh, Thore, Minnen i ord och bild.. Markaryd, Författarens förlag 1983. 181,(3) sidor. 4:o. Förlagets bildprydda klotband. (#196232)150:-
Böhn-Jullander, Ingrid Hörle herrgård.. En bruksmiljö från 1700-talets mitt. Illustr. Aa Jönköping 1972. Stort format. Häftad. (#161256)225:-
Carlsson, Sten, Mellan Bolmen och Holaveden. Samhällsklasser, näringsliv och politiska förhållanden i Jönköpings län från medeltidens början intill år 1950.. Jönköping 1951. 173 sidor. Häftad. Dedikation. Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund XXIV. (#206264)125:-
Celander, Torsten Jönköpingsstudenter jämte rektorer åren 1864-1920.. Biografier. Jönköping 1921. 301 sidor. Klotband. (#130680)300:-
Cronqvist, Theodor Så var det då i Växjö.. Illustrerad. Växjö 1983. 165 sidor + inklistrat brev från "Gösta". Häftad. (#151038)120:-
Danielsson, Eva J.A. Göth - en småländsk folklivsskildrare.. Nässjö 1979. 54 sidor. Häftad. (#148388)100:-
Djurklou, Gabriel Unnarsboarnes seder och lif.. Efter Lasses i Lassaberg anteckningar. Illustr. Nytryck, Falun 1965. (10), iv, 76, (2) sidor + färgplansch och utvikbar "antavla". Häftad. (#131957)150:-
Ekbæck, Anders Utförlig beskrivning över Locknevi Lovl. Församling. försedd med enkla råd, påminnelser och undervisningar vid var sina ämnen uti Lanthushållnigen m.m. Ankarsrum 1948, omtryckning av 1:a upplagan Norrköping 1828. 131 sidor + plansch. Häftad. Stämpl. Numrerad bibliofilupplaga. (#153724)120:-
Ek, Gustaf, Ramkvilla sockens historia.. Illustrerad. Växjö 1968. 293 sidor. Med främre omslag i klotryggsband. Tillskrift. (#206053)200:-
Elgqvist, Eric Studier i södra Smålands bebyggelsehistoria.. Anmärkningar till en karta över Värends järnåldersbebyggelse. Illustr. 1931. 233 sidor + utvikbar karta. Häftad. Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1931. (#114967)250:-
En bok om Nässjö 1956.. Utg. av Nässjö folkskolors lärarkår. Illustrerad. 205 sidor. Tillskrift. Häftad. (#119051)145:-
En bok om Småland.. Utgiven av Smålands gille i Stockholm. Redigerad av Sixten Bock. Illustr. Stockholm 1943. 496 sidor. Originallinneband. (#87731)175:-
En bok om småländskt kultur- och näringsliv.. Utgiven till förmån för Smålands nation i Uppsala. Illustrerad. Jönköping 1946. 509 sidor. Häftad. (#87730)160:-
Eneström, F.J.E. Finvedsbornas seder och lif.. Med 50 afbildningar. Andra upplagan. Sth 1914. 272 sidor. Häftad. (#35051)125:-
Eneström, F.J.E. Gnosjöborna.. Deras hemslöjd, seder och lefnadssätt, skrock och vidskepelser m.m. Andra upplagan. Sth 1912. 138 sidor. Häftad. Fint ex. (#99931)145:-
Ett stycke Smålandskust. - en kulturhistorisk krönika över Stranda härad. Illustr. Utg. Arne Thimerdal. Text Manne Hofrén och Thorsten Petersson. Utan år (ca 1970) Tvär 4:o. (#45366)150:-
E' wisa öm kwennfölka,. töcka söm di ä', dektad au en smaulandspöjk. Tröckt nu nyli'a (Sthlm 1898). 4 sidor. Lätt fuktrand. (#135549)100:-
Filén, Thure Om Tranås och Säbybygden.. Några geologiska, historiska och kulturhistoriska samt geografiska anteckningar. Illustrerad. Tranås 1921. 317 sidor. Klotband. Några få blyertsförstrykningar. Namnteckning. (#189669)150:-
Från småländska glashyttor.. Kronobergsboken 1973. Illustr. 296 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#100133)150:-
Gamla prästhem i Småland och på Öland.. Ny samling minnen utgiven av Vilhelm Bexell. Lund 1955. 335 sidor. Häftad. (#119213)140:-
Gaslander, J. Allmogens i Wästbo sinnelag, seder.. Illustr. Sth 1923. 98 sidor + plansch. Häftad. Dedikation från utgivaren Småländska hembygdsböcker, ånyo utgivna av N. Werner, III. (#184631)200:-
Gaslander, J. Allmogens i Wästbo sinnelag, seder.. Illustr. Sth 1923. 98 sidor + plansch. Häftad. Nött rygg Småländska hembygdsböcker, ånyo utgivna av N. Werner, III. (#189100)140:-
Gavelin, Axel Grunddragen af kartbladet Loftahammars geologi.. Aa Sth (Uppsala) 1905. 92 sidor + kartor. SGU Aa 127 (#42427)150:-
Gustavsson, Agneta (red.) Och sen då ... Vad händer i glasriket?. Illustrerad. Oskarshamn 2013. 197 sidor. Förlagsband. Nyskick. (#217480)150:-
Göth, J.A. Bergabackafolket. Folklivsskildringar från åren 1850-1880.. Stockholm 1929. 186 sidor. Häftad. "Snedläst" och med något nött rygg. (#201196)150:- (bild)
Göth, J.A. Knektar.. Sthlm 1944. 148 sidor. Häftad. (#190642)140:-
Göth, J.A., Hårdvallsgubbar och andra. Småländska folklivsskildringar.. Med teckningar av Hj. Arleman. Stockholm 1928. 178 sidor. Med främre omslag i ett något lite nött original halvfranskt band. (#205295)150:-
Hafström, Gerhard Dackemåla och Dacke-Pellen.. Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreninges årsbok 1937. 12 sidor. Häftad- Dedikation. (#215692)100:-
Hagberg, Knut Öland.. Alvargrim och solvända. Med teckningar av Harald Sallberg. Stockholm utan år. 94 sidor. Häftad. (#191876)120:-
Hakarps Hembygdsförening. Krönika 1990. Fotoillustrerad. Jönköping 1990. 91 sidor. Häftad. (#218371)125:-
Hakarps kyrkas och församlings historia.. Till 230-årsminnet av kyrkans uppbyggande. Utgiven av Ragnar Lindstam. Illustrerad. 93 sidor. Häftad. Numrerad upplaga. (#152132)150:-
Hammarskiöld, P. Från obygd till bruksbygd. Ett bidrag till Nissa-dalens historia. Utförd på uppdrag av Hylte bruks aktiobolag med anledning av dess femtioåriga tillvaro. Illustrerad. Halmstad, inget år (ca 1957). 272 sidor + planscher. Klotryggsband. (#218897)200:-
Handlingar rörande Eksjö stad 1-3.. Samlade och utgifna enligt Stadsfullmäktiges beslut. Eksjö 1886-1928. 257 + 185 + 104 sidor. Häftad. 3 volymer. del 1 med nött rygg. (#204073)400:-
HARNESK, PAUL (Red.) Svenska stadsmonografier. Kalmar-Borgholm-Nybro-Oskarshamn-Vimmerby-Västervik. Med omgivningar.. Uppsala, Ringström & Ringström, 1955. 28x21 cm. 624 sidor. Bibliofilupplaga med helt skinnband och guldsnitt runtom. Tidigare ägares namn i guld på främre pärmen. (#195706)400:-
[Hedenstjerna, Anders Otto] Jönköping förr och nu.. Statistiska anteckningar. Jönköping 1846. (4),49 sidor + 2 utvikbara tabeller. Häftad i tryckta originalomslag. Något lagerföäckad. (#186983)300:-
Hernroth, Uno Prosten E.P. Hyltenius och samhällslivet i Vislanda pastorat 1750-1830.. Illustrerad. Pro Caritate 1983. 268 sidor. Förlagsband. Dedikation. (#176386)150:-
Hofrén, Manne Helgerum i Tjust.. Personkrönika och byggnadshistoria. Illustr. Sth 1949. 136 sidor. Stort format. Häftad med skyddsomslag. Nordiska museets handlingar 34. (#40314)200:-
Hofrén, Manne Helgerum i Tjust.. Personkrönika och byggnadshistoria. Illustr. Sth 1949. 136 sidor. Stort format. Original klotband med skyddsomslag. Nordiska museets handlingar 34. (#190049)300:-
Hofrén, Manne Helgerum i Tjust. Personkrönika och byggnadshistoria.. Stockholm 1934. 4:o. 136 sidor. Illustrerad. Häftad Nordiska museets handlingar 34 (#192117)200:-
Hofrén, Manne Kalmar slott och museum.. Vägledning för besökande. Sthlm 1922. 75 sidor. Häftad. (#109553)120:-
Hofrén, Manne Pataholm.. Kulturhistoriska notiser kring Smålandskustens gamla köpingsväsende. Med bildbidrag av Oscar Hullgren. Illustr. Sth 1946. 130 pp. + utvikbara kartor. 4:o. Häftad. Nordiska museets handl. 25. (#40151)250:-
Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof Wärend och Wirdarne I-II.. Ett försök i svensk ethnologi. Andra upplagan, utgifven af C.W. v. Sydow. Sthlm 1921-22. (8), 374, X + (8), 340, LII sidor. Häftad. 2 volymer. Omslagen lite fula och ett loss. (#172236)400:-
Hyltén-Cavallius, Nils Gamla Växjö berättar.. Illustrerad. Växjö 1966. 200 sidor. Häftad. (#184212)150:-
Hyltén-Cavallius, Nils Gamla Växjö berättar ännu en gång.. Illustrerad. Växjö 1974. 216 sidor. Häftad. Exlibris. (#184211)145:-
Hård af Segerstad, Fredrik Utkast till en flora över värnamotrakten.. Till kännedom om grönstenarnas inflytande på växternas utbredning. Värnamo 1920. 35 sidor. Klammerhäftad. Dedikation till Bengt Hesselman. (#128714)200:-
Höjer, Signe Arvet från läsarna.. Sthlm 1976. 288 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#57766)120:-
Jansson, Kjell Vällingklockans undersåtar. Fotoillustrerad. Stockholm 1987. 267 sidor. Häftad. Stämpel. (#219317)145:-
Johansson, Björn, Norra Vi. Berättelser om en bygd ooch dess människor.. Illustrerad. Norra Vi hembygdsförening 2003. 400 sidor. Förlagsband. (#201904)175:-
Johansson, Malcolm Gnosjö i gången tid.. Illustrerad. Gnosjö 1972.288 sidor. Förlagsband. (#176377)165:-
Jonsson, Martin Folktro, seder ock bruk i Möre under nittonde århundradet.. Sthlm 1881. 25 sidor. Häftad. Svenska landsmål. (#176329)100:-
Jönköpings Högre Allmänna Läroverks katalog.. Höstterminen 1913-1921. Inbundna i ett senare klotband. (#133002)200:-
Kalmar.. 18 kalmarvyer i album med pappärmar. 1910-talet. (#122320)200:-
Karlgren, Bärnhard Folksägner från Tveta ock Mo härader.. Upptecknade på folkmål. Sthlm 1908. 54 sidor. Häftad. Svenska landsmål häfte 103. (#68648)150:-
Karlsson, Bo E. Bebyggelse i Jönköping 1612-1870. Offentliga institutioner.. Illustrerad Jönköping 1984. 192 sidor. Förlagsband. Dedikation. Fint ex. (#188262)125:-
Karlsson, Bo E. Bebyggelse i Jönköping 1612-1870. Produktion, rekreation.. Illustrerad Jönköping 1996. 272 sidor. Förlagsband. Dedikation. Fint ex. (#188263)125:-
Kjellgren, Sven Sekelskiftets Västervik. En bildberättelse.. Stockholm 1980. 120 sidor. Stort liggande format. Förlagsband. Stämpel. (#219084)150:-
Kjellgren, Sven Västervik 1900 till 1930. En berättelse i ord och bild.. Impactum 1988. 208 sidor. Stort liggande format. Förlagsband. (#219083)200:-
Kågén, Elis Mellan Sommen och Vättern.. Ett bildverk. Tranås 1966. 260 sidor. Stort format. Häftad. (#206740)150:-
Kågén, Elis Mellan Sommen och Vättern.. Ett bildverk. Tranås 1966. 260 sidor. Stort format. Med bevarade omslag i klotband. (#175670)200:-
Kågén, Elis Mellan Sommen och Vättern.. Ett hembygdsverk. Andra samlingen. Tranås 1970. 260 sidor. Stort format. Häftad. (#175671)150:-
Kågén, Elis Mellan Sommen och Vättern.. Ett hembygdsverk. Andra samlingen. Tranås 1970. 260 sidor. Stort format. Med främre omslag i klotband. (#206741)200:-
Landskap och bebyggelse i Västerviks kommun.. Illustrerad. Västervik 1983. 160 sidor + stor karta. Häftad. (#191275)150:-
Landstingsbygd.. Kalmar läns norra landstings minnesskrift 1862-1962. Red. Harald Stale. Illustr. Västervik 1962. 418 sidor. Original linneband. (#91612)200:-
Larsson, Lars-Olof Länsstyrelsen och Kronobergs län under 350 år.. Illustrerad. Växjö 1984. 171 sidor. Klotband med skyddsomslag. Historiska föreningens i Kronobergs län skriftserie 4. (#180697)150:-
Larsson, Lars-Olof Småländsk historia.. Stormaktstiden. Illustr. Sth 1982. 288 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#18161)200:-
Larsson, Lars-Olof (red.) Linné.. En småländsk resa. Illustr. Sthlm 2006. 320 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#113366)175:-
Lidén, Oskar Småländskt II.. Lund 1952. 131 sidor. Häftad. Dedikation. Endast del 2. (#201719)150:-
Lillieroth, Sigvard Die höhere Vegetation des Seen Lammen bei Aneboda.. Illustr. Lund 1938. 64 Pages. Cloth with preserved covers. (#44816)195:-
Lillieroth, Sigvard Die höhere Vegetation des Seen Lammen bei Aneboda.. Illustr. Lund 1938. 64 pp. Omslaget med bortklippt namnteckning. Skadad rygg. (#44817)100:-
Lindqvist, Gunnar Jönköping. 1900-talets stad. C&J 1983. 155 sidor. Förlagets pappband. (#219145)140:-
Lindström, Fritz B. och Lundgren, S. Ivar (red.) Från sockenstämma till storkommun. Kalmar län, köpingar och landskommuner.. Illustrerad. Litteras förlag 1954. 555 sidor. Original klotband. Fint ex. (#214128)250:-
Linköpings Högre Elementar-Läroverks Katalog.. Höst-Terminen 1871, Vår och Höst-Terminen 1872 - 1879 samt Vår-Terminen 1880. Inbundna i ett nyare halvklotband. 1871 skadad med lite textförlust. (#132817)350:-
Linnaeus, Samuel (respondent), Sven Bring (praeses) Akademisk avhandling om smålandsstaden Wexiö .... Översatt från latinet av S..E. Melander. Lund 1933. 68 sidor + karta. Häftad.. Fint ex. Om Växjö. En akademisk 1700-tals-avhandling. (#205286)110:-
Ljungquist, Ivar "Smålänning, guhjälp!". Sthlm 1941. 368 sidor + karta. Häftad. (#79380)115:-
Meddelanden från Kalmar läns fornminnesförening VI.. Utgifna genom sekreteraren. Kalmar 1912. 67 sidor. Häftad. Stämpel. Innehåller Bæhrendtz: Anteckningar om Kalmar domkyrka I. Byggnadshistoria. (#119095)150:-
Munthe, Henr. Beskrifning till kartbladet Kalmar.. Sthlm 1902. 119 sidor + en plansch. Häftad. Ryggen nött, främre omslag loss. Stämpel. SGU Ac. 6. Endast beskrivningen, ej karta. (#137892)150:-
Munthe, H. & Hedström, H. Beskrifning till kartbladet Mönsterås med Högby.. Sthlm 1904. 132 sidor + 2 planscher. Häftad. Ryggen nött, bakre omslag saknas. Stämpel. SGU Ac. 8. Endast beskrivningen, ej karta. (#137893)150:-
Mårtenson, Sam. Växjö stads geologi jämte något om stadens uppkomst och utveckling.. Separattryck ur Hyltén-Cavallius-Föreningens årdbok 1933. 72 sidor + utvikbara kartor. Häftad. Namnteckning. (#186833)125:-
Neander, Alvar Älmeboda sockens byanamn.. Särtryck ur Älmebodaboken 1975. 72 sidor. Häftad. Dedikation. (#220484)100:-
Nilson, Peter Den gamla byn.. En berättelse om mark och människor. Akvareller och teckningar av Björn Gidstam. Sthlm 1997. 287 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#60665)130:-
Nilsson, Hans, Eksjö stad. Några anteckninger.. Illustrerad. Eksjö 1911. 102 sidor. Häftad. (#204348)200:-
Nilsson, Martin P:n Ballinglövs historia.. Särtryck av Västra Göinge Hembygdsförenings skriftserie IV. 1956. 104 sidor + karta. Häftad. (#182450)100:-
Nisser, Wilhelm Konst och hantverk i Visingsborgs grevskap på Per Brahe d.y:s tid.. Illustrerad. Sthlm 1931. 224 + 130 sidor + 121 planscher. 4:o. 2 häftade volymer i fint skick. Tryckt i 300 numrerade exemplar. (#190285)750:-
Norborg, Lars-Arne Jönköping under medeltid och äldre vasatid.. Illustrerad. Särtryck ur Jönköpings stads historia del I sidorna 129-467. Häftad. (#117938)140:-
Nordström, Olof Relationer mellan bruk och omland i östra Småland 1750-1900.. Akad. avh. Lund 1952. 238 sidor + kartor. Häftad. (#41918)210:-
Norra Småland V.. Meddelanden från norra Smålands fornminnesförening. Jönköping 1919. 92, 50 sidor. Häftad. Fuktskadad. (#119103)100:-
Norra Småland VI.. Jönköping 1922. 108 sidor. Häftad. Nött rygg. Omslag loss. (#119102)100:-
Norra Småland VIII.. Jönköping 1926. 131 sidor. Häftad. Lite fuktfläckad. (#119105)100:-
Norra Småland XII.. Meddelanden från norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. Illustrerad. Jönk. 1939. 201 sidor + annonser. Häftad. (#119086)100:-
Norra Småland XIII.. Meddelanden från norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. Illustrerad. Jönk. 1940. 198 sidor + annonser. Häftad. (#119085)100:-
Norra Småland XIV.. Meddelanden från norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. Illustrerad. Jönk. 1941. 135 + 32 sidor + annonser. Häftad. (#119084)100:-
Norra Småland XV.. Meddelanden från norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. Illustrerad. Jönk. 1942. 187 sidor + annonser. Häftad. (#119087)100:-
Nothin, Torsten Finnvedens ansikte.. Illustrerad. Stockholm 1958. 214 sidor. Häftad. Fint ex. (#204402)140:-
Nothin, Torsten Finnvedens ansikte.. Illustrerad. Stockholm 1958. 214 sidor + planscher. Häftad. Namnteckning. Otrimmad. (#216845)130:-
Olsson, Bror Ett bildverk om Småland.. Foto Erik Liljeroth. Allhem, Malmö 1954. Stort format. Förlagets halvfranska band med skadat skyddsomslag. (#213929)300:-
Olsson, Bror Ett bildverk om Småland.. Foto Erik Liljeroth. Allhem, Malmö 1954. Stort format. Klotband med skadat skyddsomslag. (#177503)200:-
Olsson, Bror Ett bildverk om Småland.. Foto Erik Liljeroth. Allhem, Malmö 1964. Stort format. Andra omarbetade och utökade upplagan. Klotband med skyddsomslag. (#175705)300:-
Olsson, Bror Småland.. Foto Erik Liljeroth. Andra upplagan, Malmö 1964. Original klotband. Skyddsomslag. Allhems landskapsböcker. (#92940)350:-
Olsson, Bror Småland.. Foto Erik Liljeroth. Malmö 1954. 418 sidor. Originalklotband i skyddsomslag med revor. Allhems landskapsböcker. (#103298)300:-
Olsson, Martin Kalmar slotts historia III.. Tiden från 1613 till 1941. Illustrerad. Sthlm 1965. 447 sidor + 2 planscher. Stort format. Häftad. (#177435)250:-
Olsson, Martin Om Kalmars ålder.. Illustrerad. Sthlm 1983. 50 sidor. Häftad. (#131247)100:-
Om Kungl. Jönköpings regementes förläggning.. Till Sveriges riksdagsmän från Tofteryds kommun enligt beslut å kommunalstämma. Tranås 1906.18 sidor. Häftad. Nyskick. (#178873)100:-
Orreforsaren i Glasriket.. Illustr. 1981. 192 pp. I glasriket. Människan - miljön - framtiden. (#24367)170:-
Palm, Alrik Glömmimge.. En sockenbeskrivning. Illustrerad. Lund 1949. 108 sidor. Häftad. (#176563)140:-
Perspektiv på Västervik.. Fältkursrapport (från) Geografiska institutionen i Uppsala 1985. 280 sidor. A4. Häftad. (#173881)140:-
Persson, Gösta Strövtåg i Emådalen.. Illustr. 1969. 115 sidor. Häftad. (#49151)100:-
Ramm, Axel Nässjö-boken I.. Illustrerad. Göteborg 1922. 70 sidor. Häftad. (#119054)150:-
Rehnberg, Mats Småländsk bystämma.. Östraby och Västraby i Lenhovda socken. Sthlm 1951. 197 sidor. Häftad. (#79509)100:-
"Riv hela rasket".. Mapp med 24 blad framställd av Jönköpings stad, Kulturnämnden. Originalmapp. (#152460)150:-
Rosengren, Josef Ny Smålands beskrifning. Kinnevald och Norrvidinge härader.. Nytryck, Rediviva 1975. xii,142 + vi.82 sidor. Förlagsband. (#209549)100:-
Rudmark, Lars The Deglaciation at Kalmarsund, Southeastern Sweden.. Sthlm 1975. 88 pages + 4 plates. Soft covers. Stamped. SGU C. 713. (#137881)125:-
Rydeman, Stig Från vallgosse till prost.. Om Johan Rydeman (1796-1869) och hans verksamhet inom Odensjö pastorat. Illustr. Vadstena 1987. 55 pp. (#35865)65:-
Rydén, Per, Sommen.. Utökad upplaga, Stockholm 2013. 377 sidor. Förlagsband. Nyskick. (#206050)165:-
RYDSTRÖM ADA Boken om Tjust I-VII.. Västervik Ekblad & Co 1907-1928. 8:o 118,102,101,139,(3),62,206,(2),235,(3) sidor + planscher och utvikbara tabeller. Sambundna i fyra privatbundna halvfranska band. Samtliga omslag medbundna. Exlibris. Ryggarna något blekta. En rygg med två ljusa fläckar. Minnesruna över Ada Rydström inklistrad på insidan av bakre försättsbladet i första volymen. (#193169)1500:-
Rydström, Ada Boken om Tjust I.. Första delen. Andra upplagan, Västervik 1912. 156 sidor + planscher och utvikbar tabell. Häftad med skadad rygg. (#205450)150:-
Rydström, Ada Boken om Tjust II.. Andra delen. Västervik 1908. 102 sidor + illustrationer. Häftad. (#190740)125:-
Rydström, Ada Boken om Tjust V.. Femte delen. Västervik 1914. 62 sidor + illustrationer. Häftad. (#183632)125:-
Ryssby kyrka 200 år.. Illustrerad. Kalmar 1950. 152 sidor. Häftad. (#172519)140:-
Rystad, Göran Jönköping under stormaktstiden.. Illustr. Särtryck ur Jönköpings stads historia II (1965), sid 37-299. Häftad. (#99993)100:-
Sallnäs, Birger Jönköping från frihetstidens början till kommunalreformen 1862.. Illustr. Särtryck ur Jönköpings stads historia II (1965), sid 283-545. Häftad. (#99994)100:-
Samlingsband.. 1. Kalmar museum. Vägledning för besökande. Av Fabian Baehrendtz. Andra upplagan, Kalmar 1898. 92 sidor. 2. Ölands och Borgholms slotts historia i sammandrag af J.M.L. Fjärde upplagan, Kalmar 1900. 40 sidor + utvikbar plan. 3. Wreta. Klosterminnen. Af Herman Brilioth. Westervik 1892. (2),67 sidor. Inbundna i ett klotband. (#198924)200:-
Sandgren, E. & Wikmar, C. Vistabygden.. Blad ur Vista härads historia. Illustr. 1940. 210 sidor. Häftad. (#44942)150:-
Sjöbeck, Mårten Småland-Öland.. Färdvägar och vandringsstigar utgående från järnvägarna. Illustr. Sthlm 1946. 347 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#122253)150:-
Sjöstrand, Martin Prosa på Östrabo.. Separattryck ur Kronobergsboken 1951. 52 sidor. Häftad. Dedikation. (#176416)140:-
Sjöstrand, M.G. Calmar läns och Ölands flora.. Calmar 1863. (8), 360, iv sidor. Nött halvfranskt band. Blyerts- och lite gamla bläcknoteringar i marginalerna. Lagerfläckar. (#142059)800:-
Skatelövskrönika.. Utgiven av Hembygdsföreningen 1978. Illustrerad. 235 sidor. Häftad. (#186166)125:-
Småland.. Under redaktion av Fil. dr. Harald Schiller. Illustr. Sthlm 1953. 356 sidor + planscher och karta. 4:o. Inbunden. (#49387)340:-
Småländska kulturbilder 1953.. Meddelande från Jönköpings läns hembygdsförbund XXVI. Red. Gunnar Svahnström. Illustr. 127 sidor + annonser. Häftad. (#119055)100:-
Småländska kulturbilder 1961. Meddelande från Jönköpings läns hembygdsförbund XXXIV. Illustrerad. 147 sidor. Häftad. (#119101)100:-
Småländska kulturbilder 1972.. Meddelande från Jönköpings läns hembygdsförbund XLV. Illustrerad. 190 sidor. Häftad. (#119098)100:-
Småländska kulturbilder 1973.. Meddelande från Jönköpings läns hembygdsförbund XLVI. Illustrerad. 280 sidor. Häftad. (#119099)100:-
Småländska skolminnen.. Småländska Författarsällskapets skriftserie III. Red. av A. Lorentz och U. Olin-Nilson. 1971. 208 sidor. Inbunden. Skyddsomslag. (#50148)170:-
Småländska strövtåg genom fem sekler.. Av Lars-Olof Larsson m.fl. Illustr. Växjö 1976. 221 sidor + karta. Originalklotband med skyddsomslag. (#50058)170:-
Smålänningens jul.. Följande nummer finnes. Häftade och i bra skick: 1947, 1948, 1959, Pris per styck: (#201432)100:-
Stadganden rörande Calmar Regemente.. (Omslagstitel). Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten wid Indelta Infanteri-regemente. Andra Afdelningen. 14:de Artikeln. Calmar Regemente. Sthlm 1844. 40 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Så när som på smärre fuktfläck i marginalen, ett som nytt ex. (#94512)175:-
Stadsfullmäktige i Kalmar 1863-1962. Minnesskrift.. Illustrerad. Kalmar 1962. 329 sidor. Stort format. Förlagsband. (#188028)150:-
Stagner, J. H:son Visingsöfornminnen.. Illustr. Lund 1919. 80 sidor. Inbunden. (#44948)125:-
Stenbrohult i forntid och nutid II.. Bidrag till en sockenbeskrivning utgivna av Hembygdsföreningen Linné under redaktion av Gotth. Virdestam. Växjö 1925. 114 sidor. Häftad. (#183601)150:-
Stenbrohult i forntid och nutid II.. Bidrag till en sockenbeskrivning utgivna av Hembygdsföreningen Linné under redaktion av Gotth. Virdestam. Växjö 1925. 114 sidor. Häftad. Stämpel. (#183602)125:-
Stenbrohult i forntid och nutid III.. Bidrag till en sockenbeskrivning utgivna av Hembygdsföreningen Linné under redaktion av Gotth. Virdestam. Växjö 1925. 122 + 38 sidor. Häftad. (#183603)150:-
Stenstorp, Sigvard Den minnesrika Emådalen.. Illustrerad. 1962. 112 sidor. Häftad. (#220200)115:-
Sterner, Rikard Flora der Insel Öland.. Die Areale der Gefässpflanzen Ölands nebst Bemerkungen zu ihrer Oekologie und Soziologie. Uppsala 1938. 170 pp. + maps. Hard covers. (#49071)325:-
Sterner, Rikard Ölands växtvärld.. Illustr. Kalmar 1926. 250 sidor. (#46808)320:-
Storgatan i Vimmerby.. Sthlm 1965. 143 sidor + planer. Offset. 4:o. Häftad. Riksantikvarieämbetet. (#32156)175:-
Ståhl, Erik Jönköpings läns landsting genom 100 år.. Illustrerad. Jönk. 1962. 327 sidor. Häftad. Blyertsnoteringar. (#91620)150:-
Suneson, A.S. Gammal grund. Natur- och kulturskildringar från Norra Vedbo och Tveta härader i Småland.. Stockholm 1926. 204 sidor. Häftad. (#198826)125:-
Suneson, A.S. Gammal grund. Natur- och kulturskildringar från Norra Vedbo och Tveta härader i Småland.. Stockholm 1926. 204 sidor. Med bevarade omslag i senare halvklotband. Mycket fin. (#190193)175:-
Svedmark, E. Beskrifning till kartbladet Oskarshamn.. Sthlm 1904. 85 sidor + 2 planscher. Häftad. Stämpel. SGU Ac. 5. Endast beskrivningen, ej karta. (#137891)175:-
Svenska sagor och sägner 3 Sagor från Småland.. Upptecknade av prosten Carl Fredrik Cavallius och andra. Utgivna av Jöran Sahlgren och Sven Liljeblad. Sth 1939 350 sidor. Original klotryggsband. (#37347)210:-
Swärd, Sven Ola Upplysning, uppbyggelse - bildning och nöje.. Kultur i Växjö från 1840-talet till 1970. Illustr. Växjö 1992. 299 sidor. Häftad. (#57688)165:-
Sylvan, Blenda Herrgårdsliv i Småland i forna dagar.. Illustrerad. Bokförlaget Scania, Malmö 1935. 104 sidor. Häftad. (#205957)175:-
Sylvan, Blenda Herrgårdsliv i Småland i forna dagar.. Illustrerad. Bokförlaget Scania, Malmö 1935. 104 sidor. Häftad. Namnteckningar. (#93547)150:-
Sylvander, G. Volm. Kalmar slotts och stads historia i tre afdelningar.. Andra afdelningen. Kalmar stads enskilda häfder. Första delen. Forntid. Hedniska samhällslifvet före 1250. Kalmar 1864. (6),216,(2) sidor + 5 planscher och en utvikbar karta. Häftad. Nött och sprucken rygg. Trasiga omslag. Endast del II:1. (#183392)250:-
Sylvander, G. Volm. Kalmar slotts och stads historia i tre afdelningar.. Första afdelningen. Kalmar slotts enskilda häfder. Byggnadshistoria och länsförfattning från äldsta tider. Kalmar 1864. (6),313,(1),15,(1) sidor + "Afteckning" 1-16 på 13 planscher + 2 extra planscher + dubletter. Häftad. Nött och sprucken rygg samt trasiga omslag. Endast del I. (#183391)300:-
Sylvander, G. Volm. Kalmar slotts och stads historia i tre afdelningar.. Tredje afdelningen. Kalmar slotts och stads gemensamma häfder. Första delen. Kalmar slotts och stads historia under medeltiden 1250-1520. Kalmar 1865. (6),528,(2) sidor. Häftad. Främre omslag med veck. Endast del III:1. (#183393)250:-
Södra Hestra hembygdsbok.. Illustrerad. Utan ort 1985. 624 sidor. Förlagsband. (#151462)250:-
Thersner, Ulrik Forna och närvarande Sverige. Skånska Utsigter (samt) Småland. Stockholm 1816-23. Tvär folio. 4 blad, ett graverat titelblad, 60 planscher med tillhörande textblad samt 20 planscher med tillhörande textblad. I ett något nött och skadat samtida halvfranskt band. Ett graverat titelblad (Skånska utsigter) saknas. De flesta planscherna mer eller mindre lagerfläckade. Inget titelblad till smålands-planscherna. (#210177)9000:- (bild)
Thorsén, Ingemar Bebyggelse i Jönköpings kommun.. Illustrerad. Jönköping 1998. 113 sidor. Häftad. (#150785)100:-
Tynderfeldt, Bo (red.) Småland. Fotoillustrerad. Stockholm 1993. 144 sidor. Förlagets pappband. (#218483)140:-
Wagnér, Gottfrid Småländska folkminnen IV.. Illustrerad. Vetlanda 1950. 159 sidor. Häftad. Stämpel. Dedikation. (#179534)110:-
Wallin, Gunhild och Öberg, Anna Bortom krisens siffror. Röster från Gislaved.. Illustrerad. Premiss förlag 2010. 229 sidor. Häftad. (#218272)130:-
Wallin, Gunhild och Öberg, Anna Bortom krisens siffror. Röster från Gislaved.. Illustrerad. Premiss förlag 2010. 229 sidor. Häftad. Tillskrift från författarna. (#217927)140:-
Warringer, Gunnel Forsberg Kvarteret Repslagaren, Kvarnholmen, Kalmar.. Illustrerad. Konsthöögskolans Arkitekturskola 1988. 116 sidor. Stort format. Dedikation. (#188628)150:-
Vedbo - Fornt och nytt från norra Vedbo.. Utgiven av Vedbo-bor. Illustrerad. Tranås 1914. 168 sidor.Klotband. (#22652)145:-
Vejde, P.G. Några gamla gårdar i Blädinge.. Oby, Lästad, Espemoen. Illustrerad. Särdtryck ur Norra Allbo hembygdsförenings årsbok 1929. 29 sidor. Häftad. Dedikation. (#186984)100:-
[Vibeke, Uffe] Uffe Tecknare Kyrkor i Jönköpings län 1.. Illustrerad av förf. Rudan AB 1985. 208 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Dedikation från "Uffe". (#154102)185:-
Vid Kalmarsund och Fyris.. Kulturbilder 1663-1963. Utg. Kalmar nation i Uppsala. Red. Ch. Pierre Backman. Illustr. Kalmar 1963. 339 sidor. Häftad. Dedikation från utgivaren. (#45716)170:-
Vid Kalmarsund och Fyris.. Kulturbilder 1663-1963. Utg. Kalmar nation i Uppsala. Red. Ch. Pierre Backman. Illustr. Kalmar 1963. 339 sidor. Tryckt i 100 numrerade ex. (#120657)170:-
Wieselgren, Pehr Ny Smålands beskrifning inskränkt till Vexiö Stift.. Andra delen: Beskrifning öfwer Kronobergs Län Wexiö 1845-46. xvi, 597-979 sidor. Oskuren, häftad med tejpat främre omslag. Bakre omslag och rygg saknas. (#181332)250:-
Wigren, Anders Från fyrk till urna.. Om rösträtt, valdeltagande och politisk rekrytering i småländska byar 1875-1946. Aa Stockholm 1988. 155 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. (#161276)150:-
Wilstadius, Paul Fortsatta anteckningar till en småländsk bibliografi.. I. Supplement t.o.m. år 1925. II. Fortsättning 1926-1935. III. Smålandslyrik och tonsättningar. Växjö 1936. 235 sidor. Häftad. fint ex. Hyltén-Cavallius-föreningen Årsbok 1936. (#182601)150:-
Wilstadius, Paul (red.) Capella Valpurgis.. Några handlingar om det gamla Sankta Valborgs kapell i Nässjö socken ur arkiven hämtade och sammanställda. Illustr. Nässjö 1945. 166 sid. Häftad. Småländska hembygdsböcker XVI. (#71698)125:-
Wingborg, Olle Linnébygdens litteratur. - en bibliografi över Älmhults kommun. Västervik 1996. 91 sidor. Originalklotband. Smålands bibliografi 4. (#161469)125:-
Wingborg, Olle Litteratur om Växjö.. Uppsala 1983. 100 sidor. Klotband. Smålands bibliografi 1. (#132730)125:-
Virdestam, Gotthard Kring Östrabo och Sankt Sigfrids källa.. Person- och kulturhistoriska anteckningar. Sthlm 1934. 216 sidor + planscher. Häftad. Understrykningar och anteckningar med blyerts. (#154016)100:-
Virdestam, Gotthard Småländska gestalter.. Illustrerad. Växjö 1930. 208 sidor. Med främre omslag (något skrynkligt) i senare halvfranskt band. (#189046)200:-
von Linné, Carl Öländska och gotländska resa.. Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Sth 1975. 393 sidor + kartor. Inbunden. (#100984)125:-
von Linné, Carl Öländska och gotländska resa.. Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Sth 1977. 393 pp + kartor. Original klotband. Skyddsomslag. (#113926)125:-
von Linné, Carl Öländska resa.. Förrättad 1741. Utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg. Sthlm 1957. 176 sidor. Originalpappband. (#83783)100:-
von Linné, Carl Öländska resa.. Förrättad 1741. Utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg. Sthlm 1962. 176 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#118867)100:-
von Linné, Carl Öländska resa.. Förrättad 1741. Utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg. Sthlm 1974. 176 sidor. Originalpappband. (#118866)100:-
Västra Småland.. Läsebok för hem och skola. Utgiven av Hjalmar Bjurulf. Illustrerad. Uppsala 1931. 424 sidor. Häftad. Hembygdsböckerna. (#154593)125:-
Åberg, Göran Högre allmänna läroverket i Jönköping 1878-1968.. Illustrerad. Uppsala 1991. 228 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#151882)140:-
Ödeen, Nils Studier i Smålands bebyggelsehistoria.. Ett bidrag till svensk ortnamnsforskning. Lund 1927-30. 490 sidor. Häftad. Stämpel. Dedikation. (#23897)340:-
Ödmann, Samuel Hågkomster från hembygden och skolan.. Tredje upplagan, Örebro 1842. 91 sidor. Samtida, lite nött skinnryggsband. (#180937)200:-
Ödmann, Samuel Hågkomster från hembygden och skolan.. Utg. Jöran Sahlgren. Lund 1918 (Nytryck av originalet från 1830). 152 sidor.Häftad. (#48575)110:-
Önnerfors, Alf Hovmantorps socken fram till år 1700.. Utan ort och år (Växjö 1962). 160 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#134221)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page