Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

1648. Westfaliska freden.. Utställningskatalog Vasamuseet och Skoklosters slott. Red. Elisabeth Westin Berg. Illustrerad. 1998. 108 sidor. Häftad. (#77677)100:-
Abukhanfusa, Kerstin (red.), Mare nostrum.. Om westfaliska freden och Östersjön som ett svenskt maktcentrum. Illustrerad. Stockholm 1999. 272 sidor. Förlagsband. (#210320)175:-
Abukhanfusa, Kerstin (red.), Mare nostrum.. Om westfaliska freden och Östersjön som ett svenskt maktcentrum. Illustrerad. Stockholm 1999. 272 sidor. Förlagsband. Dedikation från redakrören (#117276)175:-
Ahnlund, Nils Axel Oxenstierna intill Gustav Adolfs död.. Sthlm 1940. 753 sidor. Original linneband. (#52609)250:-
Ahnlund, Nils Axel Oxenstierna intill Gustav Adolfs död.. Stockholm 1940. 754 sidor. Original halvfranskt band. (#8986)300:-
Ahnlund, Nils Gustaf Adolf inför tyska kriget.. Aa Sth 1918. 430 sidor. Häftad. Saknar omslag. (#128685)100:-
Ahnlund, Nils Gustav Adolf den store.. Illustr. Sth 1932. 368 sidor. Halvfranskt band. (#8063)185:-
Ahnlund, Nils Gustav Adolf den store.. Illustr. Sth 1932. 368 sidor. Häftad. (#2132)105:-
Ahnlund, Nils Gustav Adolf den store.. Sth 1963. 256 sidor. Pocket. (#48759)80:-
Ahnlund, Nils Kring Gustav Adolf.. Illustrerad. Stockholm 1930. 244 sidor. Häftad. (#7722)100:-
Ahnlund, Nils Storhetstidens gryning.. Gestalter och händelser. Sth 1918. 190 sidor. Häftad. (#7723)110:-
Almquist, Joh. Ax. Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden 2:I-II.. Med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. Nyköpings län och livgedingets Södermanlandsdel. I. Inledning och tabeller. II. Säterier. Sth 1934-35. X, 808 sidor. Häftade. 2 vol. (#346)300:-
Almquist, Joh. Ax. Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden 3:II.. Med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. Östergötland. II. Säterier. Sthlm 1947. Sidorna 651-1239 Häftad. Endast del 2. Del 1, Inledning och tabeller saknas. (#181829)200:-
Annerstedt, Claes Gustaf II Adolfs Minne.. Tal hållet i Lunds Universitets Aula den 6 November 1900. Uppsala 1900. 21 sidor. Klammerhäftad. (#220079)100:-
Anonym Anecdoter om konung Gustaf Adolph II, eller den store.. Örebro, Lindh 1787. Med träsnitt av konungen till häst. 22,(2) sidor. Skuren utan omslag. Bläckkludd på sista blanka bladet samt några sidor med tunna bläckstreck. Sista arket loss. Utkom i ett flertal upplagor mellan 1895-98 samt en upplaga 1964. (#220080)100:-
Anteckningar hörande till Historien om Drottning Christinas afsägelse af Kronan.. Sockholm, Berglund 1821. 32 sidor. Oskuren i gråpappersomslag. Ej i Bygdén. (#13821)300:-
Arnoldsson, Sverker Svensk-fransk krigs- och fredspolitik i Tyskland 1634-1636.. Aa. Gbg 1937. 358 sidor. Häftad. (#8590)145:-
Att illustrera stormakten.. Den svenska fortifikationens bilder 1654-1719. Rikt illustr. Lund 2001. 144 sidor. Inbunden. (#54091)200:-
Barudio, Günter Der Teutsche Krieg 1618-1648.. Fischer, Frankfurt am Main 1985. 700 pages. Original cloth. Dust jacket. Very fine. (#212511)160:-
Barudio, Günter Gustav Adolf der Große.. Eine politische Biographie. Fischer Taschenbuch Verlag 1998. Illustrated. 723 pages. Softcover. (#219866)110:-
Boëthius, Bertil Svenskarne i de nedersachsiska och westfaliska kustländerna. juli 1630 - november 1632. Till belysning af Gustaf II Adolfs tyska politik. Aa Upps. 1912. XXIV, 375 sidor. Häftad. Stämpel. (#172123)135:-
Boëthius, Bertil Svenskarne i de nedersachsiska och westfaliska kustländerna. juli 1630 - november 1632. Till belysning af Gustaf II Adolfs tyska politik. Aa Upps. 1912. XXIV, 375 sidor. Häftad. Söndrigt främre omslag. (#15425)115:-
Boëthius, Bertil Svenskarne i de nedersachsiska och westfaliska kustländerna. juli 1630 - november 1632. Till belysning af Gustaf II Adolfs tyska politik. Aa Upps. 1912. XXIV, 375 sidor. Inklistrad i hårda pärmar. (#15436)105:-
Broocman, Carl Ulric Äreminne öfver Riks-rådet och Riks-Cantzleren Axel Oxenstierna,. Grefve till Södermöre, Friherre till Kimitho, Herre till Fiholm och Tidön, m.m. Sthlm 1813. (4), 122 sidor. Skuren, tagen ur band, saknar omslag. (#94513)200:-
Broomé, Bertil Nils Stiernsköld.. Aa. Sth 1950. 328 sidor. Häftad. (#7810)145:-
Brännman, Erik Frälseköpen under Gustav II Adolfs regering.. Akad. avh. Lund 1950. 464 sidor. Häftad. (#3456)150:-
Buckley, Veronica. Christina, Queen of Sweden.. The restless life of a European eccentric. Fourth Estate, London 2004. 494 pages + illustrations. Original cloth wit dust jacket. Very fine (#182515)150:-
Buckley, Veronica. Kristina, Sveriges drottning.. Sthlm 2004. 464 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#179116)145:-
Buckley, Veronica. Kristina, Sveriges drottning.. Sthlm 2004. 464 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fläckigt snitt. (#173785)125:-
Bursell, Barbro William Grey och Brita Tott. En berättelse om krig och kärlek i stormaktstidens Sverige.. Atlantis förlag 2012. 208 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Illustrerad. (#220499)150:-
Böhmer, Justus Henning Dissertatione inaugurali iuridica controversias selectas circa Tractatus pacis Westphaliceae .... Dissertation 1720, respondent Friedrich Benedictus Oertel. Halle, Johannes Grunert, 1730. (8),32 pages. Small 4:o. In later boards. (#187090)300:-
Carlson, Ernst Tal hållet vid Gustaf Adolfs-stiftelsens minnesfest i Göteborg den 6 november 1882.. Göteborg 1882. 22 sidor. Häftad. Dedikation till Harald Hjärne. (#220081)100:-
Catteau-Calleville, J.P. Histoire de Christine, Reine de Suède, avec un précis historique de la Suède.. Tome 1-2. Paris 1815. (4),viii,373,(3) + (4),310,(4) sidor. Bunden i 2 samtida, välbevarade skinnryggsband med rikt guldornerade ryggar. Ett mycket fint ex. En svensk upplaga utkom 1821. (#179606)1000:-
Celsius, Olof Monimentorum literariorum illustrissimi comitis Axelii Oxenstierna ... pars prima, ex archivo Palmsköldiano reg. bibl. Upsal. depromta, ..... Respondent Dietericus Bånge. Uppsala 1750.(4),20 sidor. Liten 4:o. Häftad, skuren. Allt som urkom. (#220895)175:- (bild)
Christina Brev från sex decennier.. Urval och översättning av Sven Stolpe. Sth 1960. 112 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#2662)100:-
Christina Maximer.. Les Sentiments Héroïques. Utgivna och översatta av Sven Stolpe. Sthlm 1959. 151 sidor + facsimiler. Häftad. Text in French and Swedish. (#67545)160:-
Christina Självbiografi och aforismer.. Sth 1958. 123 sidor. Original pappband. (#8586)100:-
Christina - Christina.. Drottning av Sverige - en europeisk kulturpersonlighet. Nationalmuseum 29 juni-16 oktober 1966. Sth 1966. 608 pp + planscher. Häftad. Nationalmusei utställningskatalog 305. (#7768)100:-
Chrons, Hjalmar Sverges politik i förhållande till de federativa rörelserna i Tyskland 1650-54 I-II.. Helsingfors 1901. xxiv, 258 + (2), 242 sidor. Inbundna i ett halvklotband. Blyertsunderstrykningar. (#205179)200:-
Cnattingius, Hans Den centrala kyrkostyrelsen i Sverige 1611-1636.. Sth 1939. XXV, 386 sidor. Häftad. (#7849)125:-
Dahlberg,, Erik Kongl. rådets, generalguvernörens, fältmarskalkens m.m. grefve Erik Dahlbergs egenhändigt författade dag-bok.. Stockholm,Elméns och Granbergs tryckeri,1823. 19x11 cm. (2),IV,330 sidor. Sammanbunden med: J.P.Tollstorp: Wadstena och dess omgifning. Historisk romantisk målning, tecknad under en sommarresa kring Wettern. Wadstena,1832. 244 sidor. Andra upplagan. Delar av gråpappersomslaget kvar på titelbladet och sista bladet med liten textförlust. Nära samtida något blekt klotband. Exlibris. (#197949)750:-
Det kontinentala krigets ekonomi.. Studier i krigsfinansiering under svensk stormaktstid. Av Hans Landberg, Lars Ekholm, Roland Nordlund och Sven A. Nilsson. Upps. 1971. 506 sidor. Häftad. (#3598)185:-
Djurklou, Gabriel Om Göran Månssons till Bolmsnäs jordabok.. Några bidrag till Stjerneättens historia. Sth 1885. 60 pp + stamtavlor. Häftad utan omslag. Extrakt ur KVHAA handlingar 28:1. (#25820)150:-
Drake, Axel Bidrag till Historien om Riksdagen år 1649.. Akad. afh. Sthlm (Uppsala) 1857. 24 sidor. Häftad. Ej omslag. (#220888)100:-
Drake, Axel Bidrag till Historien om Riksdagen år 1649.. Akad. afh. Sthlm (Uppsala) 1857. 24 sidor. Häftad. Ej omslag. Första och sista sidan solkiga. (#109508)120:-
"Då ärat ditt namn...". Om Sverige som stormakt i Europa. Bidrag av Sven Ulric Palme, Karl-Gustaf Hildebrand m.fl. Sthlm 1966. 127 sidor + planscher. Pocket. (#97467)100:-
Ekeblad, Johan Breven till Claes. Om livet och hovet på Kristinas tid.. Red. och inledning Sture Allén. Stockholm 2006. 220 sidor + bilder. Pocket. Liten reva på baksidan. (#211482)80:-
Ekeblad, Johan Johan Ekeblads bref I-II.. I: Från Kristinas och Cromwells hof. II: Från Karl X:s fälttåg samt lifvet i hufvudstaden. Utgivna af H. Sjöberg. Illustr. Sth 1911-1915. 452; 484 sidor. Halvklotband. En volym. (#187274)350:-
Ekeblad, Johan Johan Ekeblads bref I-II.. I: Från Kristinas och Cromwells hof. II: Från Karl X:s fälttåg samt lifvet i hufvudstaden. Utgivna af H. Sjöberg. Illustr. Sth 1911-1915. 452; 484 sidor. Häftade. 2 volymer. (#17208)250:-
Ekeblad, Johan Johan Ekeblads bref I-II.. I: Från Kristinas och Cromwells hof. II: Från Karl X:s fälttåg samt lifvet i hufvudstaden. Utgivna af H. Sjöberg. Illustr. Stockholm 1911-1915. 452; 484 sidor. Original klotband. 2 volymer. (#214860)350:-
Ekholm, Lars Rysk spannmål och svenska krigsfinanser 1629-1633.. Lund 1974. 48 sidor. Häftad. Särtryck. (#15907)60:-
Ekholm, Lars Svensk krigsfinansiering 1630-1631.. Aa. Upps 1974. 44 sidor. Häftad. (#7739)60:-
Eklund, J.A. Drottning Kristina.. En spegelbild av sin samtid. Upps 1928. 176 pp. (#7741)85:-
Englund, Peter Den oövervinnerlige.. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt. Illustrerad Sthlm 2001. 799 sidor. Förlagsband. (#67433)145:-
Englund, Peter Den oövervinnerlige. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt.. Illustrerad Sthlm 2000. 799 sidor. Förlagsband. Fint ex. (#212518)145:-
Englund, Peter Det hotade huset.. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden. Akademisk avhandling, Uppsala 1989. 344 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. Blyertsunderstrykningar. (#208340)150:-
Englund, Peter Det hotade huset.. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden. Akademisk avhandling, Uppsala 1989. 344 sidor. Original klotband med skyddsomslag. Några få blyertsunderstrykningar. (#214896)165:-
Englund, Peter Ofredsår. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt.. Illustrerad. Sthlm 1993. 632 sidor. Förlagsband med något skadat skyddsomslag. (#212327)150:-
Englund, Peter Ofredsår. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt.. Illustrerad. Sthlm 1993. 632 sidor. Förlagsband med något skadat skyddsomslag. Namnetikett på främre omslaget. (#212571)140:-
Englund, Peter Silvermasken. En kort biografi över drottning Kristina.. Bonniers 2008. 183 sidor. Pocket. (#210629)100:-
Englund, Peter, Silvermasken. En kort biografi över drottning Kristina.. Stockholm 2006. 183 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#206163)140:-
Engströmer, Thore Gustav Adolf och Ryssland vid Stolbowafredens 300-årsminne.. Tal den 6 november 1917. Uppsala 1917. 16 sidor. Dedikation till Erland Hjärne. (#220082)100:-
Ericson, Lars Lasse i Gatan.. Kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall. Lund 1997. 288 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#180175)125:-
Ericson, Lars Lasse i Gatan. Kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall.. Lund 1999. 254 sidor. Pocket. (#209516)100:-
Ericsson, Georg Gustav II Adolf och Sigismund 1621-1623.. Aa Upps. 1928. 272 sidor. Häftad. (#23602)120:-
Eriksson, Gunnar Rudbeck 1630-1702.. Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige. Illustrerad. Stockholm 2003. 656 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#167144)150:-
Eriksson, Ingvar Nils Bielke.. (1644-1717) Firad i nådens dagar; fälld i onådens. Stockholm 2000. 426 sidor. Inbunden. Skyddsomslag. (#173208)150:-
Falk, Erik Sverige och Frankrike.. Från Gustaf II Adolfs död till upplösningen af det svensk-franska förbundet 1632-1634. Akad. Avh. Uppsala 1911. xvi, 184 sidor. Häftad. Söndrigt främre omslag. (#172083)135:-
[Fant, E.M. och Gjörwell, C.C.] Kort utkast til konung Gustaf Adolfs historia,. Intil Dess deltagande i Tyska Kriget 1630 I-II. Swederus, Sthlm 1784-85. (4),1-104 + (4),vi,(2),105-155,(1) sidor. Samtida halvfranskt band. Ett uppslag med fläck. (#177476)2000:-
Forssell, Hans Gustaf II Adolf. En minnesteckning.. Stockholm 1894. 108 sidor + porträtt. Häftad, oskuren i tryckta originalomslag. (#203858)100:-
Freinshemius, Johan Supplementorum Livianorum ad Christinam reginam decas.. Stockholm, Joh. Janssonium 1649. Engraved title, (22),512,(2) pages. 12:mo. Later vellum. Interior very fine. (#210174)1800:- (bild)
Fries, Ellen och Leijonhufvud, Sigrid, Agneta Horns lefverne.. Illustrerad. 2:a upplagan, Stockholm 1910.229 sidor. Häftad. Något lite nötta omslag. (#206930)150:-
Från Femern och Jankow till Westfaliska freden. En minnesskrift år 1948.. Illustrerad. Stockholm 1948. 438 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#8582)200:-
Galt - Peder Galts depescher 1622-1624.. Utg. Nils Ahnlund. Sth 1920. IX, 154 sidor. Häftad. Hist. handlingar 26:1. (#12021)180:-
Gardell, Carl Johan Handelskompani och bondearistokrati.. En studie i den sociala strukturen på Gotland omkring 1620. Aa Upps. 1986. 165 sidor. Häftad. (#2221)125:-
Gaunt, David Utbildning till statens tjänst.. En kollektivbiografi av stormaktstidens hovrättsauskultanter. Upps 1975. 224 sidor. Häftad. (#7749)145:-
Gebauer, Joh. H. Gustav Adolf in Brandenburg.. Brandenburg 1901. (2),22 pages. Pamphlet. (#220083)100:-
Geijer, Erik Gustaf Tal vid Jubelfesten till den store Gustaf Adolfs minne.. Den 6 november 1832 i Upsala. Andra upplagan, Upsala, Palmblad 1833. 64 sidor. Häftad. Oskuren. (#178542)125:-
Geijer, Erik Gustaf Tal vid Jubelfesten till den store Gustaf Adolfs minne.. Den 6 november 1832 i Upsala. Upsala, Palmblad 1832. 64 sidor. Häftad. Oskuren. (#178541)150:-
Grate, Pontus Christina, drottning av Sverige.. Sthlm 1966. 104 sidor + 8 planscher. Häftad. Beskrivning av 24 medföljande ljusbilder (diapositiv; något blekta) från Europarådets 11:e utställning. Löst i originalklotband. (#126520)125:-
Grill, Erik Jacob de la Gardie.. Affärsmannen och politikern 1608-1636. Aa. Gbg 1949. 200 sidor. Häftad. (#7733)170:-
Grotius, Hugo Bref till svenska konungahuset och andra svenskar.. Sth 1892. VI, 58 pages. Softcover. Historiska handlingar 13:2. Letters in Latin, Dutch and French to the Swedish Royal family and other Swedes. (#9576)140:-
Gustaf II Adolf.. Minnesskrift på 300-årsdagen av slaget vid Lützen. Utarbetad inom Generalstabens Krigshistoriska Avdelning. Illustr. Sth 1932. 432 sidor + lös karta. 4:o. Häftad. (#20519)250:-
Gustaf II Adolf.. Minnesskrift på 300-årsdagen av slaget vid Lützen. Utarbetad inom Generalstabens Krigshistoriska Avdelning. Illustr. Sth 1932. 432 sidor + lös karta. Stort format. Original linneband med skinnrygg. (#205177)300:-
Gustafsson, Clas Hjalmar Bidrag till historien om drottning Kristinas afsägelse och riksdagen 1654.. Aa Upps. 1887. 98 sidor + utvikbar bilaga. Häftad. (#30744)110:-
Gustav II Adolf. - 350 år efter Lützen. Illustr. Sthlm 1982. 111 sidor + separat kataloghäfte. Förlagsband. (#55158)150:-
Gustav II Adolf Tal och skrifter.. Ett urval av Carl Hallendorff. Sth 1915. 204 sidor. Med främre omslag i linneband. (#205156)150:-
Gustav II Adolf - Gustav II Adolfs-utställningen 1932.. Katalog. Illustrerad. Sthlm 1932. 252 sidor + planscher. Halvklotband. (#189336)150:-
Gustav II Adolf och Uppsala universitet.. Illustr. Upps. 1982. 190 sidor. Förlagsband. (#37401)145:-
Gödecke, P. Aug. På Gustaf-Adolfs-dagen.. (Tal) I Växjö seminarium den 6 November 1882. Stockholm 1882. 52 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Mycket fin. Läsning för Folket. Tilläggshäfte. (#186482)125:-
Gödecke, P. Aug. På Gustaf-Adolfs-dagen.. (Tal) I Växjö seminarium den 6 November 1882. Stockholm 1882. 52 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Namnteckning på omslaget. Läsning för Folket. Tilläggshäfte. (#186579)100:-
Hallenberg, J. Svea rikes historia under konung Gustaf Adolf den stores regering 1.. Sth 1790. (2),411,(1) sidor. Oskuren i gråpappersomslag med skadad rygg. Del 1 av 5. (#172861)250:-
Hallenberg, J. Svea rikes historia under konung Gustaf Adolf den stores regering 2.. Sth 1790. (6),411-889,(3) sidor. Oskuren i gråpappersomslag med skadad rygg. Del 2 av 5. (#172862)250:-
Hansson, Karl F. Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658.. Illustr. Lund 1950. VIII, 391 sidor. Häftad. Stämpl. Skånsk senmedeltid och renässans 3. (#23581)225:-
Heckscher, Eli F. Stormaktstidens sociala omvälvningar.. Reduktionen och dess förutsättningar. Illustr. Sth 1943. 48 sidor. Häftad. (#7758)80:-
Hedenius, Frans Anteckningar rörande svenska bondeståndet under Gustaf II Adolfs regering.. Akademisk afhandling, Uppsala 1863. 60 sidor. Häftad i blanka omslag. Nedre hörnet med veck. (#220890)100:-
Heldtander, Tore Prästtillsättningar i Sverige under stormaktstiden.. Tiden före kyrkolagen 1686. Aa Upps. 1955. 435 sidor. Häftad. (#7847)150:-
Heyden-Rynsch, Verena von der, Christina conSchweden. Die rätselhafte Monarchin.. Darmstadt 2000. 256 pages. Original hard covers in dust jacket. (#213645)150:-
Historia kring trettioåriga kriget.. Red. G. Rystad. Med bidrag av S. Arnoldsson, M. Roberts, G. Rystad, G. Franz och F. Dickmann. Illustr. Sth 1963. 162 sidor. Pocket. (#3555)100:-
Historia kring trettioåriga kriget.. Red. Göran Rystad. Med bidrag av S. Arnoldsson, M. Roberts, G. Rystad, G. Franz och F. Dickmann. Sth 1994. 162 sidor. Originalpappband. (#47158)135:-
Hjärne, Harald Gustaf Adolf.. Protestantismens förkämpe. Sth 1901. 140 sidor. Halvklotband. (#3353)100:-
Hjärne, Harald Gustaf Adolf.. Protestantismens förkämpe. Sth 1901. 140 sidor. Häftad. Nött rygg. (#3352)50:-
Hjärne, Harald Gustaf Adolfs statskonst.. I. Fosterländskt fredansvar. II. Protestantiskt själfförsvar. Två föredrag. Sthlm 1912. 38 sidor. Häftad. Heimdals småskrifter 11. (#159663)80:-
Höjer, Magnus och Björlin, Gustaf, Gustaf II Adolf. Några minnesblad.. Stockholm Seeligmann 1882. 8:o (4),64 sidor + porträtt och två planscher. Halvfranskt band. Lagerfläckad inlaga. (#205138)130:-
Höjer, Magnus och Björlin, Gustaf, Gustaf II Adolf. Några minnesblad.. Stockholm Seeligmann 1882. 8:o (4),64 sidor + porträtt och två planscher. Privatbundet halvklotband utan ryggtitel. Exlibris. Lagerfläckad inlaga. (#193233)120:-
Ingemarsdotter, Jenny Ramism, Rhetoric and Reform.. An intellectual biography of Johan Skytte (1577-1645). Diss. Uppsala 2011. 322 pages. Soft covers. (#183673)200:-
Jacobson, Gustaf Sverige och Frankrike 1648-1652.. Alliansens upplösning efter Westfaliska freden. Aa. Upps 1911. XVII, 180 sidor. Häftad. (#16805)125:-
Jacobson, Gustaf Sverige och Frankrike 1648-1652. Alliansens upplösning efter Westfaliska freden.. Akademisk avhandling, Uppsala 1911. XVII, 180 sidor. Med främre omslag i klotband. Lite blyerts. (#205182)165:-
Jacobson, Gustaf Sverige och Frankrike 1652-1654.. Uppsala 1912. 102 sidor. Häftad. (#44542)115:-
Jonsson, Marita Abdikationen.. Sthlm 2005. 238 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#111446)150:-
Julinus, Andreas Reflexer från stormaktstiden.. Ur Andreas Julinus brevväxling. Utg. Gunnar Tilander. Borås 1976. 244 sidor. Häftad. Gamla Dagböcker IV. (#7764)130:-
Jämmerdal och fröjdesal.. Kvinnor i stormaktstidens Sverige. Red. Eva Österberg. Sthlm 1997. 416 sidor. Originalband med skyddsomslag. (#68355)200:-
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll I-III.. I. Domböcker 1621-1628. II. Domböcker 1634-1643. III. Landstingsprotokoll 1621-1643 (samt) Register till del I-III. Östersund 1933-39. 276; 186; 168 sidor. Häftade. 3 volymer. Del 1-2 med blyertsanteckningar och nötta omslag. (#25916)450:-
Järta, Carl Thomas Tal, vid Konung Gustaf II Adolfs minnesfest,. Hållet på Westerås K. gymnasii lärosal den 6 november 1832. Westerås, Björkbom 1833. 40 sidor. Häftad i blanka omslag. (#178540)125:-
Kerfstedt, Petrus Öfversigt af statsförvaltningen under Gustaf II Adolfs regering.. Akad. avh. Upsala 1872. 37 sidor. Häftad. (#109496)130:-
Klinge, Matti m.fl., Drottning Kristina - sin tids europé.. Illustrerad. Atlantis 1995. 204 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207504)150:-
Krigz-Articlar Som aff den Stormechtigste Konung och Herre Herr Carl den XI. Sweriges/ Giötes och Wändes Konung etc. Åhr 1683 förnyade och stadgade äre. Jemte där til hörige acter/ som på andre sijdan upräcknas.. Stockholm Keyser utan år (ca. 1685) (2),226,(48) sidor. 24:o. Tillsammans med: Siö-Articlar son aff den Stormechtiste Konung och Herre Herr Carl den XI. .... Åhr 1685 förnyade och stadgade äre. Stockholm, Keyser utan år (ca. 1685). (8),255,(40) sidor. 24:o. Inbundna i ett gammalt skinnband utan ryggtitel. Titelbladet till det första arbetet i faksimil. (#176669)3700:- (bild)
Kristina (Drottning) Brev och skrifter.. I urval och under redaktion av Marie Louise Renata Rodén. Stockholm 2006. 200 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien. (#187145)135:-
Kulturella interiörer från storhetstidens uppryckningsarbete.. Tidsbelysande urval ur Joh. Rudbeckii domkapitels- och visitationsprotokoller 1629-1646 av B. Rud. Hall. Sthlm 1915. 145 sidor. Häftad. Lite nött rygg. (#144610)120:-
Kultur och samhälle i stormaktstidens Sverige.. Av Stellan Dahlgren m.fl. Illustr. Sth 1967. 168 sidor. Pocket. (#2674)100:-
Kylsberg, Bengt Skoklosters slott.. Ett fönster mot stormaktstiden. Foto: Ralf Turander. Sthlm 1997. 56 sidor. 4:o. Häftad. (#112639)120:-
Langer, Herbert Hortus bellicus.. Der Dreissigjährige Krieg. Eine Kulturgeschichte. Illustr. Leipzig 1978. 279 pages. 4:o. Cloth in somewhat torn dustjacket. Dedication. (#54197)250:-
Langer, Herbert Trettioåriga kriget.. En kulturhistoria. Rikt illustrerad. Stockholm 1981. 276 sidor. 4:o. Förlagsband i skyddsomslag. (#22508)300:-
Larsson, Lars-Olof På marsch mot evigheten.. Svensk stormaktstid i släkten Stålhammars spegel. Illustr. Sthlm 2007. 352 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#146867)150:-
Larsson, Lars-Olof Småländsk historia.. Stormaktstiden. Illustr. Sth 1982. 288 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#18161)200:-
Lejonet & Kronan.. Stormaktstidens Göteborg. Red. Mats Sjölin. Illustr. Göteborg 1989. 160 sidor. Häftad. Utställningskatalog. (#117606)125:-
Lindahl, Edward Rikskansleren Axel Oxenstiernas fredsunderhandlingar i Tyskland 1634-1636.. Historisk afhandling, Lund (Växjö) 1870. 94 sidor. Häftad. Blanka omslag. (#109506)150:-
Lindahl, Edward Rikskansleren Axel Oxenstiernas fredsunderhandlingar i Tyskland 1634-1636.. Historisk afhandling, Lund (Växjö) 1870. 94 sidor. Häftad. Tejpad rygg. (#164067)120:-
Lindegren, Jan Utskrivning och utsugning.. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640. Aa Upps 1980. 325 sidor. Häftad. (#7774)150:-
Lindén, David, Johan Skytte. Stormaktstidens lärare.. Atlantis 2018. 300 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208326)165:-
Lindequist, Gustaf Om riksdagen i Stockholm 1644.. Akad. afh. Upsala 1857. 32 sidor. Häftad. Ej omslag. (#109500)150:-
Lindqvist, Herman Historien om Sverige.. När Sverige blev stormakt. Illustr. Sthlm 1996. 547 sidor. Orignal klotband. Skyddsomslag. (#47159)125:-
Lindqvist, Åke Politiska förbindelser mellan Sverige och Danmark 1648-1655.. Akad. avh. Lund 1944. 306 sidor. Häftad. (#7776)145:-
Linnarsson, Magnus Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden.. Akademisk avhandling, Lund 2010. 281 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Lite blyertsförstrykningar. (#219188)150:-
Lorents, Yngve Efter Brömsebrofreden.. Svenska och danska förbindelser med Frankrike och Holland 1645-1649. Aa Upps. 1916. 144 sidor. Häftad. Saknra omslag. Stämpel. (#172087)125:-
Lovén, Henric, Bidrag till historien om 1650 års riksdag.. Academisk afhandling, Stockholm 1951. (2),46 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag varav bakre skadat. (#203845)100:-
Lovén, Henric, Bidrag till historien om 1650 års riksdag.. Academisk afhandling, Stockholm 1951. (2),46 sidor. Häftad, oskuren med tryckta, skadade originalomslag. (#203867)100:-
Lovén, Henric, Bidrag till historien om 1650 års riksdag.. Academisk afhandling, Stockholm 1951. (2),46 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. (#220887)100:-
Lundgren, Sune Johan Adler Salvius.. Problem kring freden, krigsekonomien och maktkampen. Aa. Lund 1945. 348 sidor. Häftad. (#7804)150:-
Magnusson, Gunda Magnus Gabriel.. Illustr. 1993. 143 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#2179)110:-
Makt & vardag.. Hur man styrde, levde och tänkte under svensk stormaktstid. Femton uppsatser redigerade av Stellan Dahlgren, Anders Florén och Åsa Karlsson. Illustr. Sthlm 1995. 336 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#42372)125:-
Makt & vardag.. Hur man styrde, levde och tänkte under svensk stormaktstid. Femton uppsatser redigerade av Stellan Dahlgren, Anders Florén och Åsa Karlsson. Illustr. Sthlm 1995. 336 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. Fuktskadad men fullt användbar. (#124569)75:-
Matz, Erling, I lejonets tid. Skeppet Vasa & svenskt 1600-tal.. Foto Hans Hammarsköld. Max Ström, Stockholm 1999. 256 sidor. Stort format 34 x 25 cm. Förlagsband med skyddsomslag. Tillskrift. (#206870)200:-
[Mauvillion, E.] M***, M.D. Histoire de Gustave-Adolphe Roi de Suede.. Composée sur tout ce qui a paru de plus curieux, & sur un grand nombre de Manuscrits, & principalement sur ceux de Mr. Arkenholtz. Amsterdam 1764. (10) X, 602 pp + 7 utvikbara kartor och slagordningar. Porträtt av Gustav II Adolf; bildtexten hårt skuren med textförlust. Samtida nött skinnband med rikt guldornerad rygg. (#20202)1450:-
Mehring, Franz Gustav Adolf. Ein Fürstenspiegel zu Lehr und Nutz der deutschen Arbeiter.. Berlin 1894. 52 pages. Soft covers with printed wrappers. A few pencil underlinings. (#220010)100:-
Minne af Gustaf-Adolfs-festerna i Högra Lärainne-seminariet och Normalskolan för flickor den 8 december 1894.. Stockholm 1895. 43 sidor. Häftad. Namnteckning på omslaget: Ruth Sondén. Innehåller tal av C.A. Zahrisson, G.J. Keijser, E.G. Liljebjörn och Hortense Westman. (#220304)100:-
Montgomery, B.G. Gustavus Adolphus.. Äreminne över Gustaf II Adolf. Illustr. av Ulf Kylberg. Sthlm 1944. 142 sidor. 4:o. Häftad. Liten skada på ryggen. (#49712)110:-
Munthe, Arne Studier i drottning Kristinas och reduktionens historia.. Sth 1971. XVII, 452 sidor. Häftad. (#8072)200:-
Munthe, Arne Studier i drottning Kristinas och reduktionens historia.. Sth 1971. XVII, 452 sidor. Häftad. Främre falsen delvis riven. (#7782)185:-
Munthe, Arnold Klas Fleming, Karl Gustaf Wrangel, Martin Thijsen Anckarhielm, Danska kriget 1643-1645.. Förra delen, omfattande tiden till juli 1644. Stockholm 1905. xiv,344 sidor. Halvklotband. Svenska sjöhjältar V:1. (#204083)200:-
Norberg, Axel Polen i svensk politik 1617-26.. Akademisk avhandling. Stockholm 1974. 324 sidor. Häftad. (#7784)145:-
Nordlund, Roland Kontribution eller satisfaktion.. Pommern och de svenska krigsfinanserna 1633. Förtryck ur Historisk Tidskrift nr 3, 1974. sidorna 321-404. Häftad. (#8583)65:-
Nordlund, Roland Krig genom ombud.. De svenska krigsfinanserna och Heilbronnförbundet 1633. Upps. u.å. (Särtryck ur Studia Historica Upsaliensia XXXVI, pp. 273-451). Häftad. (#3060)135:-
Nordlund, Roland Krig på avveckling.. Sverige och tyska kriget 1633. Aa. Upps 1974. 64 sidor. Häftad. (#7786)50:-
Norrman, David Gustav Adolfs politik mot Ryssland och Polen under tyska kriget (1630-1632).. Akad. avh. Uppsala 1943. 332 sidor. Häftad. (#7789)165:-
Odhner, Clas Theodor, Om Svenska statsförvaltningens organisation under Dr. Christinas förmyndare.. Akademisk afhandling, Stockholm (Lund) 1864. 63 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. (#203844)140:-
Odhner, C.T. Sveriges deltagande i westfaliska fredskongressen och grundläggningen af det svenska väldet i Tyskland.. Stockholm 1875. 334 sidor. Marmorerat pappband. Blyertsunderstrykningar. (#205185)250:-
Ogier, Charles Dagbok. öfver dess Resa i Sverige med Franska Ambassadören Grefve d'Avaux år 1634. Nytryck 1985 av upplagan från 1828. 61 sidor. Original pappband. (#107848)100:-
Ogier, Charles Från Sveriges storhetstid.. Franske Legationssekreteraren Charles Ogiers dagbok under ambassaden i Sverige 1634-1635. Inledning av Brynolf Hellner. Sth 1978. 140 sidor. Original klotband. Nytryck. (#27720)125:-
Ohrelius, Bengt Vasa, kungens skepp.. Illustrerad. Sthlm 1959. 95 sidor + planscher. Original klotband. Skyddsomslag. (#100122)150:-
Olofsson, Sven Ingemar Drottning Christinas tronavsägelse och trosförändring.. Akademisk avhandling, Uppsala 1953. 372 sidor. Häftad. (#3677)150:-
Olofsson, Sven Ingemar Efter Westfaliska freden.. Sveriges yttre politik 1650-1654. Uppsala 1957. 618 sidor. Häftad. (#7792)165:-
Oredsson, Sverker Gustav Adolf, Sverige och Trettioåriga kriget. Historieskrivning och kult.. Lund 1992. 339 sidor. Häftad. Plastade omslag. Tänkt som lånebok med ficka för lånekort men det blev den aldrig. Oläst. Ej stämplad. (#212522)145:-
Pallavicino, Sforza Drottning Kristinas väg till Rom.. Sthlm 1966. 68 sidor. Förlagets pappband med skyddsomslag. (#130793)135:-
Parvio, Martti Isaacus Rothovius.. Turun piispa. Diss. Helsinki 1959. 383 pages. Softcover. (#23816)160:-
Pehrsson, Per Lützenboken 1632-1932.. Stiftelsen Lützenfondens minnesskrift. Illustrerad. Stockholm 1932. 159 sidor. 4:o. Häftad. (#209498)150:-
Petersson, Erik Maktspelerskan. Drottning Kristinas revolt.. Illustrerad. Stockholm 2011. 279 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Recensionsstämpel på över snittet. (#209566)165:-
Poli?enský, J.V. The Thirty Years War. The New American Library 1971. 314 pages. Pocket. (#216384)100:-
Prade, R. de L'histoire de Gustave Adolphe dit le grand, et de Charles-Gustave Comte Paltain roys de Suède, et de tout ce qui s'est passé en Allemagne pendant leur vie.. Paris, Veuve Cramoysi 1693. (12),370 pages. 12:mo. Later (1900th century) half leather. Frontespiece is missing. (#201494)800:- (bild)
Prytz, Cristina, Familjen i krinans tjänst. Donationspraxis, förhandlingar och statsformering under svenskt 1600-tal.. Akademisk avhandling, Uppsala 2013. 260 sidor. Häftad. (#203348)160:-
Rannsakningar efter antikviteter. - ett symposium om 1600-talets Sverige. Red. E. Baudou och J. Moen. Illustr. Sth 1995. 208 sidor, Häftad. (#13051)150:-
Rikshuvudboken av år 1623.. Presenterad av ... Per V.A. Hanner. Tillägnad professor Oskar Sillén. Sthlm 1952. 32 sidor. Folio. Häftad. Tryckt i 500 numrerade exemplar. (#135365)350:-
Rodén, Marie-Louise Drottning Christina. En biografi.. Stockholm 2008. 328 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Lite förstrykningar i marginalen med blyerts. (#185312)150:-
Rogge, Bernh (Herausg.) Gustav Adolf-Büchlein.. Zweite Auflage, Wittenberg 1894. 96 pages. Uncut in original soft covers. Very fine. (#221105)150:-
Rosén, Jerker Från Sveriges stormaktstid.. Lund 1966. 184 sidor. Pocket. (#2383)100:-
Rosén, Jerker Hallands försvenskning.. 1645-83. Särtryck ur Hallands historia II. Utan ort och år. 121 sidor. Häftad. Dedikation. (#53791)125:-
Roth, Magnus Bidrag till historien om abalienationen och reduktionen under 1600-talet af kronans gods och räntor.. Akademisk afhandling, Örebro (Uppsala) 1863. (4),82 sidor. Häftad. Något fuktfläckad. (#204658)120:-
Roth, Magnus Bidrag till historien om abalienationen och reduktionen under 1600-talet af kronans gods och räntor.. Akademisk afhandling, Örebro (Uppsala) 1863. (4),82 sidor. Häftad. Saknar främre omslag. (#204251)120:-
Rudbeckius, Johannes Kyrkio-stadgar för Westerås stift.. Utgif. av Herman Lundström. Upps. 1900. 70 sidor. Häftad. Främre omslag loss. (#208858)100:-
Rydfors, Aron De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och England 1624 - maj 1630.. Akademisk afhandling Upsala 1890. (2),viii,154 sidor. Häftad. Ouppskuren. (#221092)140:-
Rystad, Göran Kriegsnachrichten und Propaganda während des Dreissigjährigen Krieges. Die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen gedruckten Kriegsberichten.. Lund 1960. VIII, 294 pages. Soft covers. (#2393)220:-
Schiller, Friedrich, Geschichte des dreyssigjährigen Kriegs.. Leipzig, Göschen 1802. Frontespiece (portr. of Gustav Adolph), (2),411 pages + plate (Tilly and Mansfeld) + frontespiece (Wallenstein),(2),476 pages + 2 plates (Bernhard v. Weimer and Pappenheim + Oxenstiern and Richelieu). Old half leather. 2 volumes. Frontespiece nad first leaves with faint water-stain. From the library of Fredrik Vult von Steyern. (#205530)950:- (bild)
Schroeckh, Johan Matth. Lefwernes-Beskrifning om Christina, Drotning i Swerige;. Öfwersatt af Pehr Luth, Jämte bifogade anmärkningar. Första - andra delen. Stockholm 1789. (2),54 + (2),78 sidor. Oskuren i pappersomslag. Del 1-2 av 4. (#208487)150:-
Schroeckh, Johan Matth. Lefwernes-Beskrifning om Christina, Drotning i Swerige;. Öfwersatt af Pehr Luth, Jämte bifogade anmärkningar. Första - fjerde delen. Stockholm 1789-90. (2),54 + (2),78 + (2),94 + (2),102 sidor utom sid 83-86 i del 3. Inbundna i ett senare halvfranskt band. OBS! 2 blad saknas i del 3. (#181330)350:-
Schuberth, Inger, Lützen. På spaning efter ett minne.. Illustrerad. Atlantis 2007. 303 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207393)150:-
Schück, Henrik En äfventyrare.. Värklighetsroman från det trettioåriga krigets tid. Andra upplagan, Sthlm 1918. 220 sidor. Med främre omslag i klotband. Om Lars Wivallius. (#7840)140:-
Sjödin, Lars Landsskrivaren Lars Mårtensson i Hälsingland och bristen i fogden Lars Larssons räkenskap år 1615.. Sthlm 1959. 46 sidor. Häftad. (#2630)85:-
Sjögren, Otto Johan Reinhold Patkul.. Historisk karaktersbild. Sthlm 1882. iv,139 sidor. Häftad. Lite naggade omslag. (#173677)165:-
Slaget vid Jankow 24/2 1645-1945.. Minnesskrift utarbetad och utgiven av Försvarsstabens Krigshistoriska avdelning. Illustrerad. Sthlm 1945. 160 sidor + 2 utvikbara kartor. Häftad. (#7762)175:-
Stavenow, Ludvig Det svenska stormaktsväldets uppkomst.. En konturteckning av huvudmoment och ledande politiska idéer. Upps 1918. 48 sidor. Häftad. (#7806)100:-
Stavenow, Ludvig Det svenska stormaktsväldets uppkomst.. En konturteckning av huvudmoment och ledande politiska idéer. Upps 1918. 48 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#164066)80:-
Steckzén, Birger Johan Baner.. Med 12 planscher. Sthlm 1939. 450 sidor. Häftad. (#3420)175:-
Steckzén, Birger Johan Baner.. Med 12 planscher. Sthlm 1939. 450 sidor. Original klotband. (#205151)200:-
Stenbock, Carl Magnus Till brefväxlingen mellan Gutaf Adolf och Ebba Brahe.. Särtryck ur Personhistorisk tidskrift årg. XVI. Stockholm 1914. 12 sidor + 3 brevfaksimil. Häftad. Något nött rygg. Dedikation. (#220422)100:-
[Stjerneld, Adolph Ludvig] Om konung Gustaf Adolf den store.. Styckevis infördt i Journalen, Mars 1833. Stockholm, Johan Hörbetg 1833. 14 sidor + blank. I gammalt blått pappersomslag. (#220426)200:-
Stolpe, Sven Drottning Kristina.. Stockholm 1988. 536 sidor. Pocket. Den svenska tiden och Efter tronavsägelsen i en volym. (#55227)100:-
Stormaktstid.. En antologi om svenskt 1600-tal. Red. Magnus Bergsten. Illustr. Lund 1998. 142 sidor. Förlagsband. (#70701)100:-
Stormaktstid.. Erik Dahlbergh och bilden av Sverige. Illustr. Skövde 1992. 248 sidor. Original pappband. Stiftelsen Läckö institutet. (#29263)150:-
Strindberg, Axel Bondenöd och stormaktsdröm.. En historia om klasskamp i Sverige 1630-1718. Sthlm 1971. 335 sidor. Pocket. Dedikation (#184922)100:-
Strindberg, Axel Bondenöd och stormaktsdröm.. Sthlm 1988. 332 sidor. Förlagsband. (#41955)125:-
Strindberg, Axel Bondenöd och stormaktsdröm.. Studier över skedet 1630-1718. Sth 1937. 450 sidor. Häftad. (#7813)150:-
Sundborg, Bertil "Den skiten Per Andersson". En lycksökare från Christinas tid.. Stockholm 1967. 272 sidor. Förlagsband utan skyddsomslag. (#200910)150:-
Svedelius, Wilhelm Eric Om Konung Gustaf II Adolfs karaktersutveckling, särdeles under den tidigare delen af hans lefnad.. Föreläsningar ... 1862. Upsala 1862. xii,116 sidor. Häftad, oskuren i tryckta originalomslag. Ryggen sned. (#203862)150:-
Svenskt 1600-tal.. Red. Göran Rystad. Lund 1978. 261 sidor. Pocket. (#15908)100:-
Söderberg, Johan Edvard Utskottsmötet 1651 och riksdagen 1652.. Aa Sthlm (Upsala) 1877. 62 sidor. Häftad. (#44551)100:-
Söderberg, Johan Edvard Utskottsmötet 1651 och riksdagen 1652.. Aa Sthlm (Upsala) 1877. 62 sidor. Häftad. Dedikation. (#109184)120:-
Södergren, Gustaf Om Gustaf II Adolfs plan att blifva rysk czar.. Akademisk afhandling, Lund 1868. 32 sidor. Häftad. Tagen ur band. (#203883)100:-
Sörman, Py Spelet kring drottningen.. Sthlm 1943. 328 sidor. Klotband. (#130770)150:-
Sörman, Py Vi Christina med Guds nåde.. Sth 1942. 376 sidor. Häftad. (#25910)140:-
Sörman, Py Vi Christina med Guds nåde.. Sthlm 1990. 376 sidor. Original pappband. (#47157)145:-
Tham, C. Wilh. A., Bidrag till Svenska Riksdagens historia. 1626-1629. Akademisk afhandling, Lund 1855. (4),79 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. (#203835)110:-
Tham, Wilhelm Axel Oxenstierna 1583-1612.. Hans ungdom och verksamhet intill år 1612. Akademisk avhandling, Sthlm 1935. 360 sidor. Med främre omslag i klotband. Dedikation. (#205159)200:-
Thyresson, Bertil Sverige och det protestantiska Europa.. Från Knäredfreden till Rigas erövring. Aa. Upps 1928. 328 sidor. Häftad. (#7824)145:-
Troebst, Stefan, Handelskontrolle "Derivation" Eindämmung. Schwedische Moskaupolitik 1617-1661.. Wiesbaden 1997. 649 pages. Soft covers. Pencil underlinings in "Einleitung". (#203335)200:-
Trolle, Birger Drottning Kristinas gunstlingar. Historisk roman.. Illustrerad. Stockholm 1903. viii,758 sidor. Original dekorerat klotband. Fint ex. (#210258)225:-
Tungel, Lars Nilsson Svenske residenten Lars Nilsson Tungels efterlämnade papper.. Utg. Per Sondén. Sthlm 1907. 501 sidor. Pappband. Historiska handlingar 22:1-2. (#181635)350:-
Weibull, Curt Christina of Sweden.. Gbg 1966. 190 pages. Soft covers. (#7828)160:-
Weibull, Curt Drottning Christina.. Studier och forskningar. Sth 1961. 230 sidor. Häftad. (#2467)135:-
Weibull, Curt Drottning Christina.. Studier och forskningar. Sthlm 1961. 230 sidor. Klotband. (#185537)150:-
Weibull, Curt Drottning Christina och Monaldesco.. Sth 1936. 167 sidor. Häftad. (#7829)100:-
Weibull, Curt Drottning Christina och Monaldesco.. Sth 1936. 170 pp. Inbunden. (#8076)120:-
Weibull, Curt Drottning Christina och Sverige 1646-1651.. En fransk diplomat berättar. Sth 1970. 156 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#2464)130:-
Weibull, Curt Drottning Christina. Studier och forskningar.. Stockholm 1961. 229 sidor. Häftad. (#206910)110:-
Weibull, Curt Drottning Christina. Studier och forskningar.. Stockholm 1966. 260 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#195502)140:-
Weibull, Curt Wallensteins död.. Göteborg 1938. 22 sidor. Häfte. (#7826)80:-
Weibull, Martin J.J. Bidrag till den nordiska diplomatiens historia under sednare hälften af det sjuttonde århundradet. Sveriges förbund med Frankrike 1672.. Akademisk afhandling, Lund 1865. (4),90 sidor. 4:o. Marmorerat pappband med ena yttre falsen sprucken. Mycket blyertsunderstrykningar.. Har tillhört Birger Fahlborg. (#209720)125:-
Weibull, Martin J.J. Bidrag till den nordiska diplomatiens historia under sednare hälften af det sjuttonde århundradet. Sveriges förbund med Frankrike 1672.. Akademisk afhandling, Lund 1865. (4),90 sidor. 4:o.Tagen ur band. Ej omslag. De första och sista bladen lagerfläckade. (#220070)100:-
Wejle, Carl Sveriges politik mot Polen 1630-1635.. Akad. avh. Uppsala. 1901. XIV, (2), 190 sidor. Häftad. (#25793)125:-
Wejle, Carl Sveriges politik mot Polen 1630-1635.. Akad. avh. Uppsala. 1901. XIV, (2), 190 sidor. Klotband. (#214961)150:-
Wernstedt, Folke Om främmande adels naturalisation och introduktion på Svenska riddarhuset under storhetstiden.. Särtryck ur Personhistorisk tidskrift 1937. Sthlm 1938. 44 sidor. Häfte. Dedikation. (#183529)125:-
Westfaliska freden.. Katalog över minnesutställningen 1948 i Kungl. Livrustkammaren och Nordiska Museet. Illustr. Sthlm 1948. 176 sidor. Häftad. (#7834)55:-
Westin, Gunnar Negotiations About Church Unity 1628-1634.. John Durie, Gustavus Adolphus, Axel Oxenstierna. Uppsala 1932. 320 pages. Soft covers. (#48259)160:-
Westin, Gunnar Svenska kyrkan och de protestantiska enhetssträvandena under 1630-talet.. Uppsala 1934. 332 sidor. Häftad. (#44599)135:-
Westman, Knut B. Gustav II Adolf och svensk kyrklig expansion.. Föredrag, Sthlm 1916. 29 sidor. Häftad. (#124097)100:-
Wetterberg, Gunnar Från tolv till ett: Arvid Horn.. Sthlm 2006. 711 sidor. Inbunden. Skyddsomslag. (#173204)150:-
Wetterberg, Gunnar Kanslern Axel Oxenstierna i sin tid 1-2.. Illustr. Sthlm 2002. 1068 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. 2 volymer. (#96806)300:-
Wetterberg, Gunnar Levande 1600-tal.. Essäer. Stockholm 2004. 345 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#151004)140:-
Wexionius, Michael O. Klaghe wijsa öffuer K. Gustaff Adolphs then II. hädanfärd.. Facsimileupplaga Uppsala 1932. 24 sidor. Original pappband (#78822)100:-
Wittrock, Georg Gustaf Adolfs krigföring i Tyskland efter striderna vid Nürnberg 1632.. Uppsala 1927. 27 sidor. Häftad. (#203815)100:-
Wittrock, Georg Gustaf Adolfs krigföring i Tyskland efter striderna vid Nürnberg 1632.. Uppsala 1927. 27 sidor. Häftad. Dedikation. (#203793)110:-
Wittrock, Georg Gustaf Adolfs krigföring i Tyskland efter striderna vid Nürnberg 1632.. Uppsala 1927. 27 sidor. Häftad. Fuktfläck (#203794)90:-
Wittrock, Georg Regering och allmoge under Kristinas egen styrelse.. Riksdagen 1650. Upps 1953. XV, 269 sidor. Häftad. (#7838)145:-
Wittrock, Georg Regering och allmoge under Kristinas förmyndare.. Studier rörande allmogens besvär. Upps 1948. XIX, 489 sidor. Häftad. (#7839)250:-
Voltaire, Francois Marie Arouet. Konung Carl CII:s historia.. Öfversatt af Carl Leonard Stålhammar. Stockholm, Nordström 1785. (8),426 (i.e. 424) sidor (396 och 401 överhoppade i pagineringen). Blått marmorerat pappband (#205245)2000:- (bild)
von Wertheimer, Oskar Kristina av Sverige.. Till svenska av Karl Fägersten. Sthlm 1939. 300 sidor + planscher. Häftad. Sprucken rygg. (#132813)160:-
Ålund, O.W., Gustaf II Adolf.. Ett trehundraårsminne berättadt för ung och gammal. Med öfver 100 illustrationer och flere kartor. Sthlm 1894. 348 sidor. Dekorerat original klotband. (#172549)165:-
Åslund, Leif Att fostra en kung.. Om drottning Kristinas utbildning. Sthlm 2005. 243 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. Dedikation. (#139896)170:-
Åslund, Leif Att fostra en kung. Om drottning Kristinas utbildning.. Atlantis 2005. 243 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207498)150:-
Åslund, Leif Magnus Gabriel de la Gardie och vältaligheten.. Illustrerad. Akademisk avhandling, Uppsala 1992. 262 sidor. Häftad. (#14211)150:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page