Redins Antikvariat Svensk topografi, etnologi och kulturhistoria. Back to home page

1600- OCH 1700-TALSSTUDIER I VÄSTERGÖTLAND. Illustr. Skara 1973. 320 sidor. Häftad. (#17156)140:-
Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift 1973-1974.
1800-TALSSTUDIER I VÄSTERGÖTLAND. Illustr. Skara 1977. 252 pp. (#35780)95:-
Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978.
Abelin, Harald, RYTTARTORPET VID KUNGL ANDRA LIVGRENADJÄRREGEMENTET. Illustrerad. Linköping 1927. 44 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#96697)170:-
Acerbi, Giuseppe, RESA I LAPPLAND 1799. Sthlm 1964. 157 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#58623)200:-
Acerbi, Guiseppe, RESA I SVERIGE. Övers. Thure Nyman. Bokvännerna, Sthlm 1958. 164 sidor. Original klotryggsband. Tryckt i 700 exemplar. (#142449)150:-
ACTA OSTROGOTHICA I-XV. Skriftserie utgiven av Östgöta nation i Uppsala, 1925 - 2003. Illustrerade. 1-8 inbundna med främre omslag i klotband. 9-13 häftade samt 14-15 i original pappband. 12 volymer. (#115936)1000:-
ADRESSKALENDER FÖR ESKILSTUNA OCH TORSHÄLLA jämte Klosters och Fors socknar samt de förnämsta egendomarna i Öster- och Väster-Rekarne 1877. Utgifven af Bernhard Beskow. Facsimile-upplaga, Rediviva 1980. 339 sidor + karta. Original klotband. (#100132)200:-
Ahlberg, Alf, ALBERT NILSSON. Människan, forskaren, hallandssonen. 1967. 52 sidor. Häftad. (#102060)100:-
Samf. Hallands biblioteks vänner 1966.
Ahlén, Abraham, KRISTIANSTADS HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKS HISTORISKA MUSEUM. Kort beskrifning. Christianstad 1879. 36 sidor + plansch. Häftad. Blanka omslag. Dedikation. (#81147)150:-
Aftryck af inbjudningsskrift 1879.
Ahlgren, John & Hallbäck, Sven Axel, GRÄNSBYGD I VÄSTERGÖTLAND. Illustrerad. Sthlm 1983. 150 sidor. Stort format. Original klotband. (#135835)150:-
Ahlm, Gustaf, MIN HEMBYGD I TJUST. Minnen och sägner, hembygdspoesi, skrock, folktro och sedvänjor i gången tid. Illustrerad. Västervik 1933. 176 sidor. Häftad. (#118678)250:-
Ahlqvist, David, GOTLÄNNINGAR. Illustrerad. Visby 1945. 173 sidor. Original klotryggsband utan skyddomslag. (#133681)150:-
Ahnlund, Nils, STOCKHOLMS HISTORIA FÖRE GUSTAV VASA. Illustr. Sth 1953. 580 sidor. Häftad. (#26114)210:-
Akmar, Ernst Andersson, UPPSALA FABRIKS- OCH HANTVERKSFÖRENING 1847-1947. Historik med kulturhistorisk inledning. Uppsala 1947. 260 sidor + planscher. Med bevarade omslag i halvlinneband. Bibliofilupplaga i 100 numrerade exemplar. (#132903)250:-
Akrel, Fredrik, CHARTA ÖFVER STRÖMSHOLMS SLUSS-WERKS CANAL, utgifven genom Landshöfdingen och Commendeuren af Kongl. Nord Stjerne Orden S. af Ugglas Föranstaltande. Stockholm 1796. Graverad karta, 66 × 42 cm. Vikt 2 gånger. Fuktfläckar. (#153116)800:-
Albertson, Nils, ÖSTERPLANA HED. Ett alvarområde på Kinnekulle. Akad. avh. Uppsala 1946. Illustr. 268 sidor. 4:o. Häftad. (#43419)255:-
ALGUTSBODA SOCKENBOK I-II. Utgiven av Algutsboda hembygdsförening 1962-70. Illustr. 499 + 436 sidor + karta. Original klotryggsband. 2 volymer. (#83767)450:-
Alm, Harald, KÄRLEK PÅ JORDEN. Siljansgården och Siljanskolan under femtio år. Illustrerad. Falun 1969. 256 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Dedikation. (#136097)150:-
Alm, Henrik, MURMÄSTARE-ÄMBETET I STOCKHOLM. Illustrerad. Sthlm 1935. xvi, 260 sidor. 4:o. Häftad i kassett. Stämpel. Tryckt i 400 exemplar. (#69358)450:-
Almegård, Nils, SVARTNÄSFINNAR. Människoöden i Svärdsjö finnmark under gångna århundraden. Smedjebacken 1993. 376 sidor. Förlagsband. (#108867)225:-
Alving, Hjalmar, GENOM SEKLERNAS UPPSALA. Illustrerad. Uppsala 1923. 144 sidor. Häftad. (#118372)140:-
Alving, Hjalmar, GENOM SEKLERNAS UPPSALA. Illustrerad. Andra upplagan. Uppsala 1924. 144 sidor. Häftad. (#150409)130:-
Ambrosiani, Sune, STOREGÅRDEN I RACKEBY. Uppmätningsarbetet och renritningarna på Nordiska museets bekostnad utförda af Anders Roland. Illustrerad. Uppsala 1913. 12 sidor text + 20 planscher. Stort format. Häftad. Ryggen lite nött. (#84910)250:-
Västergötland B:1.
Ancker, Bo, ETT LITET STYCKE STOCKHOLM. En rapsodi kring Adolf Fredriks församling och de tvåhundra åren 1774-1974. Illustr. 1974. 112 sidor. Inbunden. (#42307)105:-
Ancker, Bo, MORMORS PORTER. Berättelser från Stockholm kring år 1930. Illustrerad. Stockholm 1977. 175 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#151888)110:-
Anderbjörk, Jan-Erik, VÄXJÖ KONSTKAMMARE. Illustr. Sth 1953. 40 sid. 4:o. (#40308)170:-
Nordiska museets handlingar 44.
Anderek, Eric H. & Kronberg, Karl, BIDRAG TILL ÄLMHULTS HISTORIA. Illustrerad. Växjö 1950. 203 sidor kartor. Häftad. (#103500)200:-
Andersen, H.C., I SVERIGE. Till svenskan av Tage Aurell. Sthlm 1944. 159 sidor + illustrationer. Original pappband. (#89602)150:-
Anderson, Bo & Björnsson, Anders, FÖRVALTA FRAMTIDEN. Bostäder och byggande i Sundbyberg under ett halvt sekel. Illustr. Sthlm 1997. 318 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#60110)150:-
Andersson, Adolf, SJELFBIOGRAFI FR.O.M. 1885. Sjelfbiografi jämte kort redogörelse för närmaste anhörigas lefnad af Adolf Andersson, skollärare i Skattlösberg af Grangärde socken, börjad år 1885. Illustrerad. Malung 1996. 70 sidor. Original pappband. (#135268)120:-
Andersson, Allan, STRANDÄNG. Illustrerad. Nordisk Rotogravyr 1961. 120 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#107967)150:-
Andersson, Bengt, KATALOG ÖVER LITTERATUR I SAMISKA AVDELNINGEN VID FOLKBIBLIOTEKET I VILHELMINA. Vilhelmina 1977. 256 sid. (#40347)110:-
Andersson, Gunnar & Birger, Selim, DEN NORRLÄNDSKA FLORANS GEOGRAFISKA FÖRDELNING OCH INVANDRINGSHISTORIA. Med särskild hänsyn till dess sydskandinaviska arter. Illustr. Uppsala 1912. 416 sidor. (#47651)295:-
Norrländskt handbibliotek V.
Andersson, Hilbert, PARZELLIERUNG UND GEMENGELAGE. Studien über die ältere Kulturlandschaft in Schonen. Diss. Lund 1960. 171 pages. Softcover. (#36511)140:-
Andersson, H.O. & Bedoire, F., STOCKHOLMS BYGGNADER. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Illustr. Sthlm 1973. 352 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#49157)150:-
Andersson, Ingvar, UDDEHOLMS HERRGÅRD UNDER TRE SEKLER. Illustr. Sth 1968. 98 sidor. Original pappband. (#16980)80:-
Andersson, Lars & Tomas, JAG, HERULEN. En värmländsk historia. Foto: Bertil Ludvigsson. Värmlands museum 1998. 157 sidor. Original klotryggsband. (#122749)145:-
Skönlitterär odyssé.
Andersson, Per-Arne, FLORA ÖVER DAL. Kärlväxternas utbredning i Dalsland. Illustrationer och kartor. Akad. avh. Uppsala 1981. 358 sidor. Förlagsband. (#43279)170:-
Andersson, Roger, DEN SVENSKA URBANISERINGEN. Kontextualisering av begrepp och processer. Akad. avh. Uppsala 1987. 279 sidor. Häftad. (#57707)150:-
Andersson, Theophil, DEN INRE OMFLYTTNINGEN I NORRLAND. Akad. avh. Malmö (Lund) 1897. 94 sidor. Häftad. (#101954)250:-
Andersson, Tommie, SÄLLSAMHETER VID ÖRESUND. Illustrerad. Sthlm 1994. 240 sidor. Original pappband. (#135126)125:-
Andersson, Ulla, Hedberg, Eyvor & Nordmark, Ulla, MÖSSEBERGSPARKEN. Minnen från en kurort. Illustr. Falköping 1986. 112 sidor. 4:o. Förlagsband. (#122886)125:-
[Anonym], KAPTEN PUFF DOMDERAR. Kåserier från Uppsalas horisont. Uppsala 1951. 136 sidor. Häftad. (#128922)150:-
ANTECKNINGAR OM (NATIONER VID UPPSALA UNIVERSITET). Innehåller: 1. Anteckningar om Uplands nation i Upsala före 1830 av Eug. Lewenhaupt. vi, 170 sidor. 2. Vestmanlands-Dala i Upsala studerande nation 1595-1800. En kulturbild tecknad af G.H. Eneström och M.B. Swederus. 100 sidor. 3. Smålands i Upsala studerande nations historia. Några blad af J.G.W. Palmberg. 100 sidor. 4. Historiska anteckningar om Göteborgs nation i Upsala. På nationens uppdrag utgifne af Karl Johan Warburg. 74 sidor. 5. Östgöta i Upsala studerande nations historia. Af Constans Falk. 140 sidor. 6. Anteckningar om Gestrike och Helsinge nationer i Upsala af Frans von Schéele. 104 sidor. Alla utom 5 utgivna 1877, 5 utg. 1885. Inbundna i 2 klotband. (#99035)600:-
ARBETAREN I HELG OCH SÖCKEN I-II. Kulturhistoriska studier. I. Hus och hem. II. Vardag och fest. Illustr. Sth 1943-44. 288 + 378 sid. Inbundna, 2 volymer. (#9860)255:-
Den svenska arbetarklassens historia.
Arbman, Rosa (Mor Dårdi), TRÖ Å ALLVÅRU. Sundsvall 1911. 31 sidor. Häftad. Lite naggade omslag. (#81066)100:-
ARBOGA STADS FONDER OCH DONATIONSJORDAR. Utg. Axel Kellgren. Arboga 1929. 190 sidor. Häftad. (#136232)160:-
Aremar, Sven, HALMSTAD. Kors och tvärs i tid och rum. Illustrerad. Settern 1991. 288 sidor. Original pappband. (#102051)150:-
Areskog, Carl, EN BOK OM ÖLAND. Stockholm 1991. 269 sidor. Förlagsband. (#108865)120:-
Arnborg, Tore, GRANBERGET. En växtbiologisk undersökning av ett sydlappländskt granskogsområde med särskild hänsyn till skogstyper och föryngring. Akad. avh. Uppsala 1943. 282 sidor + planscher. Häftad. (#43311)170:-
Norrländskt handbibliotek XIV.
Arnö, Ivar, TUSEN ÅR VID MÄLAREN. Illustr. Sthlm 1979. 194 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#75627)100:-
Aronsson, Mårten & Matzon, Curt, ODLINGSLANDSKAPET. Illustrerad. Sthlm 1987. 127 sidor. Original pappband. (#73160)120:-
Aronsson, Ol. R & Gabrielsson, Anders, AFFÄRERNA I LOCKNE. Illustr. Tandsbyn 1971. 70 sidor. Häftad. (#101892)50:-
Aronsson, Ol. R & Gabrielsson, Anders, KOMMUNIKATIONSLEDER I LOCKNE. Illustr. Tandsbyn 1968. 60 sidor. Klammerhäftad. (#132847)100:-
Lockne hembygdsförenings skriftserie nr 16.
Aronsson, Ol. R. & Jonsson, Thilda, MEJERIERNA I LOCKNE. Utgiven av Anders Gabrielsson. Illustr. 1964. 53 sidor. Klammerhäftad. (#132838)100:-
Lockne hembygdsförenings skriftserie nr 12.
Arosenius, E., YRKESVÄXLINGEN FRÅN EN GENERATION TILL EN ANNAN inom ett utvalt svensk landsbygdsområde (Motala fögderi). Lund 1937. 56 sidor. Häftad. (#133080)100:-
[Arosenius, F.R.], BESKRIFNING ÖFVER PROVINSEN DALARNE I:1. Nedan Siljans Fögderi. Rättviks socken. Falun 1862. 76 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. (#138744)150:-
[Arosenius, F.R.], BESKRIFNING ÖFVER PROVINSEN DALARNE I:2. Nedan Siljans Fögderi. Leksands socken. Falun 1863. 68 sidor. Häftad, oskuren utan omslag. (#138746)100:-
[Arosenius, F.R.], BESKRIFNING ÖFVER PROVINSEN DALARNE II:1-2. Ofvan Siljans Fögderi. Venjans och Sofia Magdalena socknar. Falun 1865. 56, 64 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. (#138747)150:-
[Arosenius, F.R.], BESKRIFNING ÖFVER PROVINSEN DALARNE III:1-2. Vesterdalarnes Fögderi. Nås och Floda socknar. Falun 1864. 42, 64 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. Lite fuktfläckar. (#138748)100:-
[Arosenius, F.R.], BESKRIFNING ÖFVER PROVINSEN DALARNE III:6. Vesterdalarnes Fögderi. Säfsen och Säfsnäs socken. Falun 1867. 92 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. (#138749)150:-
[Arosenius, F.R.], BESKRIFNING ÖFVER PROVINSEN DALARNE IV:1. Säthers Fögderi. Gagnefs socken och Mockfjärds kapell. Falun 1868. 66 sidor. Häftad, oskuren med tryckta originalomslag. (#138750)150:-
AROSIANA I. Plock ur Arosbrödernas arkiv. 1910. 80 sidor + annonser. Häftad. (#90238)150:-
AROSIANA I. Plock ur Arosbrödernas arkiv. 1910. 80 sidor + annonser. Häftad. Exlibris. Stämpel. (#135801)120:-
AROSIANA II. Plock ur Arosbrödernas arkiv. 1913. 82 sidor + annonser. Häftad. (#90239)150:-
AROSIANA III. Plock ur Arosbrödernas arkiv. 1917. 164 sidor + annonser. Häftad. (#90247)150:-
AROSIANA IV. Jubileumsnummer. 1923. 181 + 22 sidor + bilaga. Häftad. (#90240)150:-
AROSIANA V. Utgiven i samband med Sällskapet Arosbrödernas 30-årsjubileum 1932. 257 sidor. Häftad. (#90241)150:-
Arvidson, Birger, DEN NORDSVENSKA ALLMOGEJAKTEN. Allmogejägaren, fångsten och försörjningen 1920-1940. Illustr. (Aa Upps.) Sth 1983. 224 pp. Häftad. Omarbetad upplaga. (#22635)125:-
Arvidson, Birger, DEN NORDSVENSKA ALLMOGEJAKTEN. Allmogejägaren, fångsten och försörjningen 1920-1940. Illustr. Aa Upps. 1983. (6), 261 sidor. Häftad. (#15879)120:-
Arwidsson, Th., STUDIEN ÜBER DIE GEFÄSSPFLANZEN IN DEN HOCHGEBIRGEN DER PITE LAPPMARK. Illustr. Diss. Uppsala 1943. 274 pp. Softcover. (#43565)200:-
Acta Phytogeographica Suecica 17.
Aschan, Nils, ÖREBROMINNEN FRÅN SEKLETS FÖRSTA LUSTRER. Illustr. Örebro 1945. 114 pp. (#12195)85:-
Aschaneus, Martinus, SIGTUNA OCH NORRSUNDA. Tvenne antikvariskt-topografiska manuskript ... utgifna och kommenterade. Akademisk afhandling af Gunnar Gihl. Illustr. Upps. 1925. XXXVIII, 104 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#50690)150:-
Asklund, Erik, SKEPPSHOLMEN. I bild av Georg Lagerstedt. Sthlm 1950. 112 sidor. Häftad. (#72750)140:-
Asklund, Erik, SÖDER OM TROSA. Med trettiofyra pennteckningar av Reinhold Ljunggren. Sthlm 1956. 141 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#107844)165:-
Asklund, Erik & Erkner, Gunnar, STADEN MELLAN BROARNA. Illustr. Sthlm 1965. 123 sidor + utvikbar horisontbild av Gamla sta'n. Original klotryggsband i skyddsomslag. (#110480)100:-
Aulén, Boa & Medelius, Reine, ÖLANDS KLOCKOR. Sanning och sägen [En bok om öländska kyrkklockors öden genom fyra hundra år]. Illustr. Borgholm 1994. 147 sidor. 4:o. Originalklotband i skyddsomslag. Signerad dedikation. (#108861)225:-
Autio, Tuula, HAGUNDA. Kulturhistorisk bebyggelseinventering. Illustr. Upplandsmuseet 1987. 118 sidor. A4. Häftad. (#102496)110:-
Autio, Tuula & Hermodsson, Örjan, HEMBYGD HÅBO. Historia i genomfartsland. Kulturminnesvårdsprogram för Håbo kommun. Illustrerad. Uppsala 1987. 122 sidor. Stort format. Häftad. (#140709)150:-
Axelson, Maximilian, VESTERDALARNE, dess natur, folklif och fornminnen. Förord av Sigvard Montelius. Sth 1979 (Faksimil av originalet från 1855). XVI, 184 sidor. Förlagsband. (#37814)135:-
Backhoff, A.E.T., KARTA ÖFVER VETTERN. Utvikbar karta med vyer av städer samt text. Sth 1874. Originalband. (#28866)380:-
Backman, Ch. Pierre, SKOLA FÖR SKALDER. Förbundet N3 1864-1895. Kalmar 1964. 387 sidor. Häftad. Dediktation. (#89530)200:-
Backman, E. Louis, ÄLVABLÅST OCH DE FOLKMEDICINSKA RITERNA VID HELBRÄGDAGÖRANDET. Uppsala 1927. 106 sidor. Häftad. (#44651)125:-
Backåkers Erik, DAGBOK 1861-1914, 1-5. Med inledning och register utgiven av John Svenske. Sth 1987. L, 1975 pp. 5 volymer. (#32267)425:-
Bagge, Peter, MINNEN FRÅN UPPSALA KATEDRALSKOLA. Läsåren 1874-1899 ävensom från studentmötet i Uppsala 1875. Sthlm 1922. 72 sidor. Häftad. (#103478)100:-
Bagge, Peter, STUDENTMINNEN OCH ANDRA MINNEN FRÅN UPPSALA 1869-1899. Sthlm 1923. 81 sidor. Häftad. Lite nötta omslag. (#103479)100:-
Barchaeus, Anders Gustaf, UNDERRÄTTELSER ANGÅENDE LANDTHUSHÅLLNINGEN I HALLAND. Utg. Bert Möller. Nytryck Lund 1924. 166 sidor. Häftad. (#60286)150:-
Barthel, Sven, GILLÖGA. En utskärgård. Illustr. av Roland Svensson. Sth 1945. 232 sidor. Original linneband. (#18373)350:-
Barthel, Sven, GILLÖGA. En utskärgård. Illustr. av Roland Svensson. Femte tusendet. Sthlm 1948. 232 sidor. Med bevarade omslag i original linneband. (#147733)250:-
Barthel, Sven, SKÄRGÅRD. En rapsodi. Illustr. av Roland Svensson. Sth 1953. 192 sidor. Med bevarade omslag i grönt linneband. Dedikation från Sven Barthel. (#71022)350:-
Femte-sjätte tusendet.
BEGRAVNINGSPLATSER I VÄRMLANDS LÄN 1-2 + ALLMÄNT. (Utg. av) Länsstyrelsen i Värmlands län 1988. Illustr. 144 + 184 + 31 sidor. A4. Häftade. 3 volymer. Ett blad loss. (#141004)200:-
Behm, Viktor, ANTECKNINGAR OM LOCKNE SOCKEN ÅR 1892. Utgifvarens förlag, Östersund 1892. 72 sidor. Med bevarat främre omslag i klotband. (#101945)350:-
Behm, Viktor, JEMTLAND UNDER MEDELTIDEN. Anteckningar år 1888. Östersund 1888. 56 sidor. Häftad. Omslagen lite skadade. (#102014)200:-
Behm, Viktor, JÄMTLAND UNDER NYARE TIDEN. Anteckningar ... för Jämtlands tidning. Östersund 1901. 92 sidor. Häftad. Nött rygg. (#104276)145:-
Behre, Göran, GÖTEBORG, SKOTTLAND OCH DEN VACKRE PRINSEN. Illustrerad. Gbg 1982. 151 sidor. Häftad. (#117880)110:-
Bellander, Erik & Hofrén, Manne, SÖNDAGSPROMENADEN. En vandring runt kalmarområdets ättebackar. Kalmar 1934. 18 sidor. Häftad. (#109766)75:-
Kristoffergillets Kalmarvägledningar 1.
Bendz, Emma, FEST I LUND. Lund 1922. 173 sidor. Häftad. (#136013)125:-
Bengtson, Erik, HURRA FÖR DE GOSSAR SOM TILL TROSSNÄSHEA GÅ. Karlstad 1983. 128 sidor. Häftad. Dedikation. (#139771)100:-
Bengtsson, Bengt, SKOTTSBERGSKA GÅRDEN I KARLSHAMN. En köpmansgård från 1700-talet. Med ett bidrag av Folke Wernstedt. Illustr. Sth 1946. 70 sidor + planscher. Stort format. Häftad. (#24564)210:-
Nordiska museets handl. 24.
Bengtsson, Bengt, SKOTTSBERGSKA GÅRDEN I KARLSHAMN. En köpmansgård från 1700-talet. Med ett bidrag av Folke Wernstedt. Illustr. Sth 1946. 70 sidor + planscher. Stort format. Original klotband. (#103364)250:-
Nordiska museets handl. 24.
Bengtsson, Charles, EN BOK OM GAMLA VADSTENA. Några blad ur en stads historia. Illustr. Vadstena 1921. 255 sidor. Häftad. Något nött. (#128608)175:-
Bengtsson, Fritz, FAR KOMMER HEM. Skånska folklivsskildringar. Dialekt: Kågerödsmål. Kristianstad 1964. 140 sidor. Häftad. (#117826)100:-
Bengtsson, Harald, MINNEN OM HÅRDFÖRA MÄN. En samling historier om vattenrallare i Suorva och Porjus. Illustrerad. Sthlm 1976. 101 sidor. Pocket. Tillskrift. (#134286)100:-
Berg, Fredrik, VECKHOLMS HOSPITAL OCH BARNSKOLA. En donation av Magnus Gabriel De la Gardie. Illustr. Veckholm 1969. 160 sidor. Original pappband. (#67698)135:-
Berg, Fridtjuv, STOCKHOLM OCH DESS OMGIFNINGAR. Geografisk inledningskurs för skolor i Stockholm. Med en vy och fyra kartor. Sthlm 1899. 40 sidor. Häftad. (#81192)100:-
Berg, Valter, DEN SVARTA PISKAN. En berättelse om Nainsfinnarna och bruket. Hagfors 1995. 118 sidor. Häftad. Lite fläckigt omslag. (#139756)150:-
BERG OCH ÅSARNE 3. 1938. Häftad. (#139544)70:-
BERG OCH ÅSARNE 8. 1943. Häftad. (#139545)70:-
BERG OCH ÅSARNE 9. 1944. Häftad. (#139546)70:-
BERG OCH ÅSARNE 11. 1946. Häftad. (#139547)70:-
BERG OCH ÅSARNE 12. 1947. Häftad. (#139548)70:-
BERG OCH ÅSARNE 13. 1948. Häftad. (#139549)70:-
BERG OCH ÅSARNE 14. 1949. Häftad. (#139550)70:-
BERG OCH ÅSARNE 15. 1950. Häftad. (#139551)70:-
BERG OCH ÅSARNE 16. 1950. Häftad. (#139552)70:-
BERG OCH ÅSARNE 17. 1952. Häftad. (#139553)70:-
BERG OCH ÅSARNE 18. 1953. Häftad. (#139554)70:-
BERG OCH ÅSARNE 19. 1954. Häftad. (#139555)70:-
BERG OCH ÅSARNE 20. 1955. Häftad. (#139556)70:-
BERG OCH ÅSARNE 22. 1957. Häftad. (#139557)70:-
BERG OCH ÅSARNE 23. 1958. Häftad. (#139558)70:-
BERG OCH ÅSARNE 24. 1959. Häftad. (#139559)70:-
Bergendahl, Erik, BOKEN OM LISEBERG. Illustrerad. Gbg 1947. 189 sidor. Häftad. (#67838)200:-
Bergengren, Kurt, RO I ÖSTERLED. Sthlm, Billbergs 1966. 41 sidor. Häftad. (#94222)100:-
Bergengren, Kurt, SKÄRGÅRDSBÅT TILL SOMMARNÖJET. Med en skeppskatalog av Berndt Friberg. Illustr. Sthlm 1965. 160 sidor. Tvärformat. Originalklotband. (#87207)400:-
Bergfors, Georg, VISST VAR DET SÅ. Minnen från lärdomsstad och ödemark. Sthlm 1954. 276 sidor. Original klotryggsband. (#115437)125:-
Bergfors, Georg & Neander, Albin, NORRBOTTEN I-II. Läsebok för skola och hem. Illustr. Sthlm 1928. 390; 356 sidor. Original klotband. 2 volymer. (#73815)200:-
Bergfors, Georg & Neander, Albin, NORRBOTTEN I-II. Läsebok för skola och hem. Illustr. Sthlm 1928. 390; 356 sidor. Klotband. Nils E. Hansegårds exemplar med hans namn och adress. 2 volymer. (#112760)200:-
Bergfors, Georg & Neander, Albin, NORRBOTTEN I-II. Läsebok för skola och hem. Illustr. Sthlm 1928. 390; 356 sidor. Bundna i med bevarade omslag ett rött klotband. Stämpl. (#125863)200:-
Berggren, Anna, TILL FLYDDA TIDER ÅTERGÅR ... Halmstad 1944. 122 sidor. Häftad. Tryckmärken på bakre omslag. (#102044)100:-
Berggren, Bonz, SÄLLSAMHETER I VÄSTMANLAND. Utgiven i samarbete med Svenska turistföreningen. Illustrerad. Sthlm 1978. 256 sidor. Original pappband. (#100118)145:-
Berggren, Erik, HALMSTAD. Staden vid västerhavet. Illustrationer av Olle Agnell. Sthlm 1971. 171 sidor. Original pappband. (#102050)145:-
Bergling, Ragnar, KYRKSTADEN I ÖVRE NORRLAND. Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner under 1600- och 1700-talen. Aa Upps. 1964. 402 sidor + planscher. Häftad. (#25896)125:-
Berglöf, Lennart, OM DEN RÄTT TILL RENBETNING I NORGE som tillkommer lappar i Jämtlands och Västerbottens län samt Norrbottens län söder om Torneträsk. Handbok rörande bestämmelserna i renbeteskonventionen den 5 februari 1919 och därå grundade svenska författningar. Sthlm 1923. 109 sidor. Häftad. (#91270)350:-
Bergman, Carl Fridrik (respondent), OECONOMISK BESKRIFNING ÖFVER WADSBO HÄRAD uti Westergöthland och Skaraborgs höfdingdöme, ... (akademisk avhandling) praeses Anders Berch. Upsala 1759. (2), 45, (1) sidor + 2 utvikbara planscher (åkerbruksredskap) och en karta. Inbunden i senare pappband. Mycket fint exemplar. (#129580)1500:-
Bergman, C.J., GOTLÄNDSKA SKILDRINGAR OCH MINNEN. Visby 1882. (6), 386 sidor. Dekorerat original klotband med blekt rygg. (#99958)300:-
Bergman, C.J., GOTLÄNDSKA SKILDRINGAR OCH MINNEN. Andra upplagan, Visby 1901. (4), 286 sidor. Dekorerat original klotband. Fint ex. (#133297)200:-
Bergman, C.J., GOTLÄNDSKA SKILDRINGAR OCH MINNEN. Fjärde upplagan, Visby 1921. (8), 288 sidor. Hftad. (#133298)145:-
Bergman, Ernst, GAMLA VARVET VID GÖTEBORG 1660-1825. Historik och beskrivning. Illustr. Göteborg 1954. 272 pp. Pappband. (#36388)275:-
Bergman, Ernst, GAMLA VARVET VID GÖTEBORG 1660-1825. Historik och beskrivning. Illustr. Göteborg 1954. 272 pp. Häftad. (#62540)225:-
Bergman, Mats & Montelius, Jan-Olof, NATIONSHUSEN I UPPSALA. Illustr. Upps. 1977. 404 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#45069)250:-
Bergmark, Aron, UR UPPSALA-IDROTTENS HISTORIA. Illustrerad. Uppsala 1983. 89 sidor. Häftad. (#103487)100:-
Uppsala stads historia VI:3.
Bergold, Carl Erik, BOSTADSBYGGANDE I UPPSALA 1900-1950. - En aspekt på folkhemmets framväxt. Illustr. Aa Uppsala 1985. 434 sidor. A4. Häftad. (#44860)125:-
Bergold, Carl Erik, UPPSALA. Stadsbyggande 1900-1960. Illustrerad. Uppsala 1989. 332 sidor. Häftad. (#103494)160:-
Uppsala stads historia VI:9.
Bergqvist, Olof, BLAND SVENSKAR, FINNAR OCH LAPPAR. Illustr. Sthlm 1939. 320 sidor. Originallinneband med medbundet främre omslag. Förtitelbladet bortrivet. (#90688)110:-
BERGSLAGEN I ORD OCH BILD. Tidskrift för hembygdsforskning och kulturminnesvård. Vinternummer 1948-1949. 40 sidor. Stort format. Häftad. Fint ex. (#136184)100:-
BERGSLAGEN I ORD OCH BILD. Tidskrift för hembygdsforskning och kulturminnesvård. Nummer 12, sommaren 1948. 40 sidor. Stort format. Häftad. Fint ex. (#136186)100:-
BERGSLAGEN I ORD OCH BILD. Hembygdstidning för Filipstads bergslag. Rämmensjubiléerna 1946. 40 sidor. Stort format. Häftad. Stämpel. Fint ex. (#136187)100:-
Bergsten, Karl Erik, ISÄLVSFÄLT KRING NORRA VÄTTERN. Fysisk-geografiska studier. Akad. avh. Lund 1943. 246 sidor + kartor och diagram. Häftad. (#45765)225:-
Bergsten, Karl Erik, ISÄLVSFÄLT KRING NORRA VÄTTERN. Fysisk-geografiska studier. Akad. avh. Lund 1943. 246 sidor + kartor och diagram. Tillsammans med: Samme, Östergötlands bergslag. En geografisk studie. Lund 1946. 254 sidor. Inbundna i ett halvklotband. (#127163)400:-
Bergstrand, Carl-Martin, GAMMALT FRÅN ALE HÄRAD. Folkminnen från Ale härad i Västergötland. Göteborg 1965. 196 sidor. Häftad. (#104591)125:-
Bergstrand, Carl-Martin, SJUKDOMSBOT I VÄSTERGÖTLAND. Göteborg 1950. 235 sidor. Häftad. Främre omslag lite fläckigt. (#102032)135:-
Bergstrand-Poulsen, Elisabeth, VÄRENDSFOLK. Värendskvinnor, Värendsmän, Livets och årets festdagar. Illustrerad. Sthlm 1948. 112 sidor + planscher. Häftad. (#136116)125:-
Bergström, Jan & Shaikh, Naz Ahmed, MALMER, INDUSTRIELLA MINERAL OCH BERGARTER I KRISTIANSTADS LÄN. Projekt i länsplanering 1980. Uppsala 1980. 90 sidor + kartor. A4. Häftad. (#45524)120:-
SGU Rapporter och meddelanden 22.
Bergström, Lars, HÖGA KUSTEN. Natur, människor och tradition längs kusten från Sundsvall till Örnsköldsvik. Rikt illustrerad. Sthlm 1975. 80 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag med smärre revor. (#133029)150:-
Bergström, Rich. & Stridsberg, O.A., EN BOK OM SVERIGE I-II. I. Land och folk. II. Historia. Illustrerad. Sthlm 1893. 332 + 240 sidor. Dekorerat original klotband. Blekt rygg. (#21407)200:-
Berry, Louise, PÅ STIGAR OCH VÄGAR - en guide till gotländska vägminnen. Foto Göran Ström. Visby 1998. 122 sidor + kartor. Förlagsband. (#95437)150:-
BERÄTTELSE AFGIFVEN AF 1906 ÅRS RENBETESKOMMISSION. Sthlm 1913. (2), 81 sidor. Häftad. (#91267)300:-
BERÄTTELSE OM BESLUTEN VID BRUKS-SOCIETETENS ALLMÄNNA SAMMANKOMST I JERN-KONTORET. År 1805, 1808, 1811, 1814, 1817, 1820, 1823, 1826, 1829, 1832, 1835, 1838, 1841, 1842, 1844, 1947, 1847 (Extra Ordinare Allmänna Sammankomst), 1853, 1856 samt 1859. Inbundna i ett samtida halvfranskt band. (#35077)380:-
BERÄTTELSE OM KOPPARBERGS LÄNS LANDSTINGS SJUKVÅRD 1863-1945 I. 1863-1910. xxii, 311 sidor. A4. Sencil. Häftad. (#135528)150:-
Beskow, Hans, BRUKSHERRGÅRDAR I GÄSTRIKLAND. Illustr. Sth 1954. 330 sidor. Stort format. Häftad. (#13645)360:-
Nord. mus. handl. 47.
Beskow, Hans, MYTEN OM STOCKHOLMS GRUNDLÄGGNING. Stockholms förhistoria och medeltida skede före 1420. Reflektioner och hypoteser. Illustr. Sthlm 1984. 133 sidor. Original pappband. (#83370)140:-
Beskow, Hans, NORRBOTTEN. Foto: Erik Liljeroth. Inl. Folke Thunborg. Malmö 1958. Original klotband. (#91177)450:-
Allhems landskapsböcker.
BESKRIFNINGAR TILL KARTORNE ÖFVER SKARABORGS LÄN. Upprättade i Rikets Ekonomiska Kartverk Åren 1880-86. Sth 1883-87. 4:o. Inbunden. (#35561)595:-
BESKRIVNING TILL BERGGRUNDSKARTA ÖVER VÄSTERBOTTENS LÄN. 1. Urbergsområdet inom Västerbottens län av Sven Gavelin. 2. Den kaledoniska fjällkedjans berggrund inom Västerbottens län av Oskar Kulling. Sth 1955. 296 sidor + plansch, tabell och karta. 4:o. Häftad. (#45431)200:-
BESKRIVNING TILL KARTBLADET GRÄNNA. Av Per Geijer m.fl. 1951. 100 sidor + 2 kartor, varav en stor, utvikbar. (#43334)105:-
SGU Aa. 193.
BESKRIVNING ÖVER ESKILSTUNA MED OMNEJD. Illustrerad. Sthlm 1938. 224 sidor. Häftad. Skyddsomslaget med smärre revor. (#93315)200:-
Bexell, S.P., HALLANDS HISTORIA OCH BESKRIVNING 1-2. Ny upplaga utgiven av tidn. Hallands redaktion. Halmstad 1925. (4), x, 214, 603, (7), lxi, (1) sidor. Häftad. Ouppskuren. (#101913)350:-
Bexell, S.P., HALLANDS HISTORIA OCH BESKRIVNING 1-2. Ny upplaga utgiven av tidn. Hallands redaktion. Halmstad 1925. (4), x, 214, 603, (7), lxi, (1) sidor. Original halvklotband med guldornerad rygg. (#145522)450:-
Beyron, Ulla, STOCKHOLM I GASLJUS. Med illustrationer av Kurt Jungstedt. Sthlm 1962. 168 sidor. Häftad. (#135179)130:-
BIBLIA DALECARLICA. Jesu liv i dalmålningar. The Life of Jesus in Dalecarlian Paintings. Sammanställd av La Leufvén & Svante Svärdström. Illustr. Sthlm 1965. 91 sidor. Original pappband. (#122577)170:-
Text in Swedish, English, French, and German.
BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNEN OCH HISTORIA 7. Utgifna på föranstaltande af länets Hushållnings-sällskap. Andra bandets tredje häfte. 1882. Sid. 289-452 + 2 kartor. Häftad. Sprucken rygg. (#119116)150:-
BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNEN OCH HISTORIA 27. Utgifna på föranstaltande af länets Hushållnings-sällskap. Sjunde bandets första häfte. 1902. 224 sidor + planscher. Häftad. Sprucken rygg. (#119117)150:-
BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNEN OCH HISTORIA 28. Utgifna på föranstaltande af länets Hushållnings-sällskap. Sjunde bandets andra häfte. 1902. Sid. 225-440. Häftad. Sprucken rygg. (#119119)150:-
BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNEN OCH HISTORIA 29. Utgifna på föranstaltande af länets Hushållnings-sällskap. Sjunde bandets tredje häfte. 1904. Sid. 443-561 + planscher. Häftad. Sprucken rygg. Främre omslag loss. (#119118)150:-
BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNEN OCH HISTORIA 35. Utgifna på föranstaltande af länets Hushållnings-sällskap. Nionde bandets första häfte. 1914. 111 sidor. Häftad. Stämplar. (#119120)150:-
EN BILDBOK OM SKÅNE. Foto Erik Liljeroth. Inledning Anders Österling. Text Hans Ersgård. Bildtexter Richard Holmström. Allhems, Malmö 1964. Original klotband. Skyddsomslag med revor. (#140667)175:-
EN BILDERBOK OM BLEKINGE. Foto Erik Liljeroth. Inledning Harry Martinson. Text Sven-Öjvind Swahn i bearbetning av Jan-Öjvind Swahn. Bildtexter Richard Holmström. Allhems förlag, Malmö 1965. 27 × 20 cm. Original klotband. Skyddsomslag. (#99043)275:-
Bjersby, Ragnar, TRADITIONSBÄRARE PÅ GOTLAND VID 1800-TALETS MITT. En undersökning rörande P.A. Säves sagesmän. Illustr. Aa Upps. 1964. 361 sidor. Häftad. (#9085)115:-
Bjurholm, Anders, F.D. BRYGGARE-EMBETETS I STOCKHOLM PENSIONSKASSA åren 1847-1900. Anteckningar från handlingar i kassans arkiv. Sthlm 1905. 302 sidor + planscher. Original klotband. Stämpel. Tryckt i numrerad upplaga. (#81608)300:-
Bjurulf, Hjalmar, SANDSERYD. En smålandssockens krönika genom 200 år. Illustr. Jönköping 1944. 238 sidor. Häftad. Namnteckning. (#93550)250:-
Björck & Börjesson -, STOCKHOLMIANA I BILD OCH BOK. Katalog. Sthlm 1922. 20 sidor + planscher. Häftad. Fint ex. (#122142)120:-
Björklund, Anders, VILDMARK ORSA. Illustrerad. Orsa 1996. 120 sidor. Stort format. Original pappband. (#136169)120:-
Björklund, Stig, INDOR I VÅMHUS SOCKEN. Något om en dalabygds tillkomsthistoria, dess folk och väg mot nya tiden. Efter gamla papper och folkminnen framställt. Illustrerad. Uppsala 1966. 340 sidor. Original halvklotband. Skyddsomslag. (#118916)250:-
Björkman, Rudolf, TENHULTS HERRGÅRD 1542-1911. Illustrerad. Jönköping 1912. 161 sidor + utvikbar plansch. Häftad. (#148406)400:-
Eventuellt saknas en karta.
Björkquist, Lennart, JÄMTLANDS FOLKLIGA KVINNODRÄKTER. Studier i den jämtska allmogens dräktskick under 1700-talet och 1800-talets förra hälft. Illustr. Aa Upps. 1941. 256 sidor. Häftad. (#8211)170:-
Björkquist, Lennart, JÄMTLANDS FOLKLIGA KVINNODRÄKTER. Studier i den jämtska allmogens dräktskick under 1700-talet och 1800-talets förra hälft. Illustr. Aa Upps. 1941. 256 pp. Med bevarade omslag i halvklotband. (#21686)225:-
Björlin, Gustaf, FLYDDA TIDER. Anteckningar och minnen. Sthlm 1914. 175 sidor. Med främre omslag i halvfranskt band. (#136031)200:-
Bladh, Arvid, TVÅ SOCKENKRÖNIKOR. Sparrsätra och Bred. Illustr. 1981. 459 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#75631)200:-
Blanche, August, BILDER UR STOCKHOLMSLIVET. I urval och med förord och noter av Thomas Tottie. Sthlm 1961. 271 sidor + karta. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#136142)125:-
Blix -, FESTSKRIFT TILL GUNNAR BLIX. Illustrerad. Uppsala 1961. 288 sidor. Häftad. (#119514)135:-
Norlandica. Norrlands nations skriftserie V.
Blom, K. Arne, Erlandsson, Carl-Eric & Mårtensson, Jan, NÄR IDROTTEN KOM TILL LUND. Illustrerad. Lund 1991. 96 sidor. Häftad. (#117936)100:-
Blom, K. Arne & Moen, Jan, SKÅNSKA STENAR BERÄTTAR. Illustr. Malmö 1991. 193 sidor. Förlagsband med något skadad bakre fals. (#137010)150:-
Blomberg, David, BERGSMÄN OCH BORGARE. Minnen och anteckningar från en gammal svensk bygd. Illustr. Upps. 1936. 227 sidor. Klotband med bevarat främre omslag. F.d. biblioteksbok. (#90225)225:-
Blomdahl, Rune, EKEBYHOLM. Några drag ur ett herresätes historia. Tiden t.o.m. räfsten och reduktionen. Illustrerad. Rimbo 1959. 231 sidor. Häftad. Liten fläck på främre omslaget. (#136212)200:-
Blomkvist, Nils, KALMARS UPPKOMST OCH ÄLDSTA UTVECKLING. Tiden till 1300-talets mitt. Aa Uppsala 1978. 103 sidor + LIII sidor stencilerade noter samt kartor. 4:o. Häftad. (#43951)135:-
Omtryckt i Kalmar stads historia 1.
Boaæus, Ernst, TAFVELGALLERI FRÅN STUGOR I DALOM. Tredje upplagan, Sth 1905. 5 blad + 20 kolorerade planscher. I original pappband. Lite lös i häftningen. (#45952)350:-
Boberg, Torsten, JÄMTLAND PÅ 8 DAGAR I. Västjämtlands odlingsbygder och utflykter därifrån. Sthlm 1931. 116 sidor. Häftad. (#81076)100:-
Bodvall, Gunnar, BODLAND I NORRA HÄLSINGLAND. Studier i utmarksodlingens roll för den permanenta bosättningens expansion fram till 1850. Illustr. Aa Upps. 1959. 352 sidor + kartbilaga. Häftad. (#18524)250:-
Geographica 36.
Boëthius, Bertil, JAKT OCH FISKE I NORRLAND I ÄLDRE TIDER. Sthlm 1942. 28 sidor. Häftad. Dedikation. Fuktkorrugerad i nederkant. (#109150)90:-
Boëthius, Bertil, JÄRNGRUVORNA I ÅHL. Med ett kapitel om jordbruket samt en exkurs om gruvfogden Valsarfs Erik Ersson. Genomsedd av Åke Kromnow. Illustr. Sth 1985. 233 sidor. Häftad. (#28965)150:-
Bidrag till Åhls sockens historia 9.
Boëthius, Ulf, VÄGVISARE TILL KYRKORNA I STOCKHOLMS LÄN. Illustrerad av Monica Eriksson. Sthlm 1980. 295 sidor. Häftad. (#77692)100:-
Bohlander, Lena, Lindén, Margareta & Tedenljung, Ann-Sofie, HÄLLBY GENOM TIDERNA. Illustr. Eskilstuna 1993. 151, XIV sidor + kartor. Originalklotband. (#122881)100:-
Bohman, Lennart, GOTLANDS LÄNS LANDSTING 1863-1962. Foto Georg Gådefors. Visby 1962. 323 sidor + porträttkatalog. Stort format. Original linneband. Lite blyertsanteckningar i marginalen. (#135530)200:-
Bohman, Lennart, NÄR TIDEN ÖMSAR SKINN. Illustrerad. Visby 1981. 220 sidor. Original klotband. (#133687)160:-
EN BOK OM MÄLARLANDSKAPEN. Bygd och näringar genom tiderna. Illustr. Utgiven av Mälarprovinsernas hypoteksförening 1953. 502 sidor. Original halvklotband. (#77186)200:-
EN BOK OM NORRA TRÖGD. Red. Ivar Arnö m.fl. Illustrerad. Västerås 1972. 280 sidor. Original klotband. (#67700)200:-
EN BOK OM NÄSSJÖ 1956. Utg. av Nässjö folkskolors lärarkår. Illustrerad. 205 sidor. Tillskrift. Häftad. (#119051)145:-
EN BOK OM OFFERDAL I-III. Av offerdalingar. I: Näringarna, utg. av Lennart Björkquist. II: Kulturlivet, utg. av Elov Boman. III. Naturförhållanden, Kulturlivet, Militärväsendet, Emigrationen m.m., utg. av Elov Boman. Illustr. Östersund 1957-64. 380 + 500 + 440 sidor. Original klotband. 3 volymer. (#101982)700:-
EN BOK OM RÖDFÄRG. Av Axel L. Romdahl m.fl. Illustrerad. Sthlm 1932. 52 sidor. Häftad. (#69367)150:-
EN BOK OM SMÅLAND. Utgiven av Smålands gille i Stockholm. Redigerad av Sixten Bock. Illustr. Stockholm 1943. 496 sidor. Originallinneband. (#87731)175:-
EN BOK OM SVINDERSVIK. Utg. av Andreas Lindblom. Illustrerad. Nordiska museet och Skansen, Sthlm 1953. 195 sidor. Original pappband. (#136140)135:-
BOKEN OM SOFIERO. Ett kungligt sommarresidens vid Sundets strand skildrat i ord och bild till hundraårsjubileet av slottets tillblivelse. Inledning av Karl Ragnar Gierow. Texter av Stig H-son-Ericson, Carl-Fredrik Palmstierna och Sven Gréen. Illustr. Allhem 1966. 242 sidor. 4:o. Inbunden. (#54537)200:-
BOKEN OM SÖDRA TRÖGD. Red. Ivar Arnö m.fl. Illustr. Västerås 1961. 337 sidor. Original linneband. (#75441)175:-
Bolin, Gunnar, Östman, Nils & Hedberg, Tor, DJURGÅRDEN FÖRR OCH NU. Illustr. Sthlm 1925. 341 sidor. 4:o. Halvfranskt band. (#59614)250:-
Bolin, Lorenz, HÄRKEBERGATRAKTEN. En landskapsstudie. Illustrerad. 1944. 56 sidor. Häftad. Tryckt i 400 exemplar. (#76292)150:-
BOLMSÖ. Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund. Redaktör Gunnar Svahnström. Illustrerad. Jönköping 1950. 105 sidor. Häftad. (#152129)160:-
Boman, Åke, DJÄKNEBERGET I VÄSTERÅS OCH SAM LIDMAN. Illustr. Västerås 1973. 125 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#63048)130:-
BOMÄRKEN I LOCKNE SOCKEN. Samlade och redigerade av Johannes Nahlén. Illustrerad. 1970. 73 sidor. Häftad. (#101902)75:-
Bonde, Carl Trolle, TROLLEHOLM. Försök till en godsbeskrifning. Lund 1892. 312 sidor + kartor och tabeller. Med bevarat främre omslag i klotband. (#50114)300:-
BONDKYRKO SOCKEN. Minnesskrift över kommunalförvaltningen i anledning av socknens införlivning med Uppsala stad den 1 januari 1947. Illustr. Upps. 1946. 216 sidor. Häftad. Nött rygg. Blyertsunderstr. (#83631)100:-
Bonnier, Ann Catherine, KYRKORNA BERÄTTAR. Upplands kyrkor 1250-1350. Illustr. Aa Upps. 1987. 311 sidor. Häftad. (#20868)200:-
Booberg, Gunnar, GISSELÅSMYREN. En växtsociologisk och utvecklingshistorisk monografi över en jämtländsk kalkmyr. Illustr. Uppsala 1930. 350 sidor + kartor, planscher och tabeller. Häftad. (#44787)170:-
Norrländskt handbibliotek XII.
Bood, Charlie, LANDSKAPSDJUR OCH BLOMMOR I SVERIGE. Rikt illustrerad. Sundbyberg 1990. 63 sidor. Förlagsband. (#151058)100:-
Borelius, Fredrik, DÄR FORNTIDEN LEVER. Tornedalsstudier. Uppsala 1936. 200 sidor. Med bevarade omslag i nyare klotband. Stämpl. (#135851)150:-
Bornevi, Karin & Svanberg, Ingvar, UPPSALA SOM INVANDRARSTAD. Illustrerad. Uppsala 1993. 181 sidor. Häftad. (#103481)120:-
Uppsala stads historia VI:11.
Bosæus, Björn, UPPSALA STAD OCH OMLAND. Geografisk-statistiska utredningar för Uppsala stads generalplan. Upps. 1960. 123 sidor + utvikbara karta. Häftad. (#128047)125:-
Bosæus, Björn, Langhed, Bert & Ytterberg, Olov, UPPSALA STAD. Struktur, utveckling och regionala förhållanden. Geografiska och statistiska utredningar för Uppsala stads generalplan. Uppsala 1960. 190 sidor. Häftad. Vidlagt: Beskrivning till Generalplan för Uppsala stad, utarbetad i mars 1958 av Stadsarkitekt P.O. Lefvert. 51 sidor. Häfte. (#103502)140:-
Bosæus, Björn, Langhed, Bert & Ytterberg, Olov, UPPSALA STAD. Struktur, utveckling och regionala förhållanden. Geografiska och statistiska utredningar för Uppsala stads generalplan. Uppsala 1960. 190 sidor. Häftad. (#126581)125:-
Bosæus, Einar, JÄMTLAND. Vandringar och äventyr. Illustrerad. Sthlm 1929. 240 sidor + planscher. Häftad. (#104238)200:-
Boström, Kjell, JACOB MATHAM OCH VÄDERSOLARNA ÖVER STOCKHOLM. Illustr. Sth 1958. 124 sidor. Häftad. Stämpl. (#25446)100:-
Boström, Kjell, JACOB MATHAM OCH VÄDERSOLARNA ÖVER STOCKHOLM. Illustr. Sth 1958. 124 sidor. Häftad. Skyddsomslag. (#90815)145:-
Botin, Anders, BESKRIFNING OM SWENSKA HEMMAN OCH JORDA-GODS 1-2. 1: Om Hemman i allmänhet. 2: Om Krono-Hemman i allmänhet. Sth 1755-56. (18), 246; (14), 250 sidor. Liten. 4:o. Samtida halvfranskt band. Rent och fint ex av första upplagan. (#13891)850:-
Bramstång, Mats, GAMLA SKÅNSKA MÄRKESDAGAR. Illustrerad. Sthlm 1982. 194 sidor. Original pappband. (#119529)150:-
Bramstång, Mats, SÄLLSAMHETER I HALLAND. En bok om saga och sägen, historiska platser och diktarmiljöer. Illustrerad. Sthlm 1977. 214 sidor. Original pappband. (#74100)125:-
Brandell, A.S., HAVERÖ SOCKEN. Sundsvall 1948. 112 sidor. Häftad. (#102001)200:-
Det gamla Medelpad N:r 6. Sockenbeskrivningar från Medelpad, utgivna av Arvid Enqvist, Nr. 5.
Bratt, Peter & Källman, Rolf, KULTURMINNESVÅRDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Kulturhistoriskt värdefulla områden. Illustr. Sthlm 1985. 219 sidor. A4. Häftad. (#128166)175:-
Bratt, Peter & Källman, Rolf, KULTURMINNESVÅRDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Kulturhistoriskt värdefulla områden. Illustrerad. Andra upplagan. Sigtuna 1988. 219 sidor. A4. Häftad. (#140696)180:-
Bring, Samuel E., TROLLHÄTTE KANALS HISTORIA TILL 1844. Illustr. Sth 1911. Pag. 25-355. 4:o. Särtryck. (#34230)255:-
Bringéus, Nils-Arvid, BONADSMÅLNINGAR AV NILS LUNDBERGH. Med kommentarer av N-A Bringéus. Illustr. Lund 1994. 77 pp. Liggande 8:o. Inbunden. (#37843)75:-
Bringéus, Nils-Arvid, KYRKANS TJÄNARE I ÖRKELLJUNGA PASTORAT. Illustrerad. Lund 1950. 208 sidor. Häftad. Dedikation. (#136289)200:-
Skrifter utgivna av Örkelljungabygdens Hembygdsförening 2.
Bringéus, Nils-Arvid, MATKULTUR I SKÅNE. Illustrerad. Sthlm 1981. 96 sidor. Original klotband. (#119578)130:-
Bringéus, Nils-Arvid, VALLFÄRDER TILL S:T OLOF. Illustr. Lund 1997. 64 pp. (#37856)65:-
DET BRINNER, DET BRINNER. Torshälla före, under och efter den stora branden år 1798. Ett 200-årsminne. Illustrerad. Eskilstuna 1998. 214 sidor. Original klotryggsband. (#115932)100:-
Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland Årsbok 1998.
Broman, Jacob Gabriel Axel, OM SKÄRKINDS SOCKEN I ÖSTERGÖTHLAND. Akademisk Afhandling, praeses Joh. Henr. Schröder. Upsala 1851. (4), 20 sidor + plansch. Häftad. Oskuren med tryckta originalomslag, varav det främre loss och skadat. Namnteckning. (#96677)200:-
Bromé, Janrik, NASAFJÄLL. Ett norrländskt silververks historia. Illustr. Sthlm 1923. 352 sidor + 4 kartbilagor. Häftad. (#113400)900:-
BRON SOM BLEV BREDARE. Nya glimtar från staden där vägarna möts. Utg. Arne Gorpe och Carl Olov Bergström. Örebo utan år (ca. 1975). 205 sidor. Original pappband. (#133964)150:-
Browallius, Irja, VID BYVÄGAR OCH ÄLGSTIGAR. Berättelser från sydöstra Närke. Sthlm 1934. 257 sidor. Häftad. Lite fuktfläckad i slutet. (#136355)100:-
ETT BRUK I FÖRVANDLING. En krönika om arbetarörelsen i Österby-Dannemora 1926-1986. Illustr. Tierp 1986. 84 sidor. Häftad. (#117813)100:-
Brunius, Jan, BONDEBYGD I FÖRÄNDRING. Bebyggelse och befolkning i västra Närke c:a 1300-1600. Aa Lund 1980. 205 sidor. Häftad. (#2631)200:-
Brunius, Jan, MÅRBACKA. Gårdarnas och släkternas historia. Illustr. 1963. 156 sidor. Häftad. (#42437)120:-
Selma Lagerlöf-sällskapet.
Brunius, Teddy, UPPSALA. Foto Erik Liljeroth. Kulturhistoriska bildtexter: Gurli Taube. Allhem, Malmö 1954. Stort format. Original halvfranskt band. Märken efter borttagen tejp på pärmarnas insidor. (#104563)400:-
Brunius, Teddy, UPPSALA. Foto Erik Liljeroth, kulturhistoriska bildtexter Gurli Taube. Allhem, Malmö 1954. 334 sidor. Stort format. Original klotband. (#103441)300:-
Brunius, Teddy, UPPSALA - MER ÄN 700 ÅR. Illustr. Sthlm 1986. 192 sidor. Förlagsband. (#43895)125:-
Brunius, Teddy, UPPSALABILDER. Foto John Chang McCurdy. Uppsala 1986. Stort tvärformat. Original klotband. Skyddsomslag. Dedikation. (#103443)150:-
Brusewitz, Gunnar, STOCKHOLM. Staden på landet. Illustrerad. Sthlm 1969. 208 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#83114)175:-
Brusewitz, Gunnar, VÅRA LANDSKAPSDJUR. Illustrerad. Västerås 1988. 123 sidor. Liggande format. Original pappband. (#83877)125:-
Bull, Edv., JEMTLAND OG NORGE. Östersund 1970. 247 sidor. Häftad. (#104236)175:-
Burrau, Christian, MIN BIOGRAFI. Utgiven av Brita Stjernswärd. Sthlm 1966. 156 sidor + planscher. Marmorerat pappband med förgylld ryggtitel på skinnetikett. (#119412)150:-
Bursell, Barbro, TRÄSKOADEL. En etnologisk undersökning av lancashiresmedernas arbets- och levnadsförhållanden på Ramnäs bruk vid tiden kring sekelskiftet 1900. Illustr. Aa Sth 1974. 306 pp. Häftad. (#13735)125:-
Nord. mus. handl. 85.
Busser, Joh. B., UTKAST TILL BESKRIFNING OM UPSALA. Första delen om Upsala stad,... Andra delen om Upsala Academie... Ups. 1773 och 1769. (8), 276 (eg. 277), (25); 158, (48) pp + 17 + 12 planscher och vinjetter. Senare halvfranskt band, svaga falsar. Planschen med luftpumpen saknas som vanligt. 2 planscher uppfodrade, den ena lite skadad. (#24688)1500:-
Busser, Joh. B., UTKAST TILL BESKRIFNING OM UPSALA. Faksimil-upplaga med inledning av Ola Ehn. Illustrerad. Uppsala 1979. Original klotband. (#34191)300:-
BYGDEFORSKNING OCH FOLKKULTUR. En översikt över arbetsmål och arbetsmedel framställd av Rådet för bygdeforskning och folkkultur... Red. Åke Campbell. Illustr. 1944. 76 sidor. Tryckt i 500 ex. (#42670)170:-
BYGDESÄGNER OCH GÅRDSARKIV. Sthlm 1947. 113 sidor. Häftad. Dedikation. (#67820)125:-
BYGGNADER OCH KULTURMILJÖER I VÄSTERNORRLAND. Illustr. Sth 1977. 408 pp. Inb. (#9171)100:-
BYGGNADSMINNESMÄRKEN. Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Utgiven av Riksantikvarieämbetet. Illustr. Sthlm 1976. 384 sidor. Häftad (#49156)125:-
Bylund, Erik, GLOMMETRÄSK BY I ARVIDSJAURS SOCKEN. En näringsgeografisk studie. Uppsala 1947. xii, 120 sidor. Häftad. (#91275)200:-
Geographica 19.
Bågenholm, Ragnhild, MIN BARNDOM I MAJORNA. Illustrationer av författarinnan. Göteborg 1955. 224 sidor. Original linneband. (#76040)150:-
Bååth, L.M., HELGEANDSHOLMEN OCH NORRSTRÖM I-II. Från älsta tid till våra dagar. Illustr. Sth 1916-18. 344; 326 pp. + planscher. 4:o. 2 vol. Häftade. (#12383)250:-
Bååth, L.M., HELGEANDSHOLMEN OCH NORRSTRÖM I-II. Från älsta tid till våra dagar. Illustr. Sth 1916-18. 344; 326 sidor + planscher. Stort format. Halvklotband med bevarade omslag. Stämpel. 2 volymer. (#135798)350:-
Bååth-Holmberg, Cecilia, FRÅN DROTTNINGENS Ö. Illustrerad. Uppsala 1920. 476 sidor. Häftad. (#152126)150:-
Bååth-Holmberg, Cecilia, VÄSTMANLAND. Intryck och bilder. Illustrerad. Sthlm 1904. 240 sidor. Häftad. Nött. (#44636)110:-
Bäck, Lennart & Eva, EFFEKTERNA AV ETT VÄGBYGGE - VÄG 98 MELLAN KIRUNA OCH RIKSGRÄNSEN. En studie av friluftslivet i Norrbottensfjällen 1979-1985. Illustr. Upps. 1986. 187 sidor. Häftad. (#122490)150:-
BÖÖ-DALENS KRÖNIKA. Börjad i oktober 1905 den helige Calixtii dag. En nybyggares betraktelser. Oscar Isacsons boktryckeri, Göteborg 1917. 94 sidor. Stort format. Häftad. Tillskrift från någon Lundqvist. Tryckt i 100 numrerade exemplar. (#117629)250:-
BÖÖ-DALENS KRÖNIKA. Börjad i oktober 1905 den helige Calixtii dag. En nybyggares betraktelser. Oscar Isacsons boktryckeri, Göteborg 1917. 94 sidor. Stort format. Häftad. Fuktfläckad på omslaget och i övre hörnet. Tryckt i 100 numrerade exemplar. (#5039)200:-
Carldén, Carl E., ERIK GUSTAF ERLANDER. Tage Erlanders far, barndomshem och uppväxtmiljö. Illustr. Karlstad 1987. 75 sidor. Originalpappband. (#122762)100:-
Ransäterserien nr 1.
Carlén, Octavia, GÖTEBORG. Beskrifning öfver staden och dess närmaste omgifningar. Ny handbok för resande. Illustrerad. Sthlm 210, vi sidor + frontespis, karta och rättelseblad. Nött dekorerat original klotband. (#136121)250:-
Carlén, Octavia, STOCKHOLMS KYRKOR OCH DERAS HISTORISKA MINNEN. Anteckningar. Sthlm 1864. 300 sidor + 10 planscher. Samtida halvfranskt band med guldornerad rygg. Lätt bruntonat papper, främre pärmen bruten. (#43062)400:-
Carlén, Octavia, STOCKHOLMS KYRKOR OCH DERAS HISTORISKA MINNEN. Anteckningar. Sthlm 1864. 300 sidor + 10 planscher. Halvfranskt band. (#44677)450:-
Carlgren, Albert, EN LIVSFRÅGA FÖR VÅR FINNBYGD. Illustr. Sthlm 1917. 32 sidor. Häftad. (#91289)200:-
Carlgren, Wilh., DE NORRLÄNDSKA SKOGSINDUSTRIERNA INTILL 1800-TALETS MITT. Ett bidrag. Illustr. Uppsala 1926. 154 sidor. Häftad. (#47657)235:-
Norrländskt handbibliotek XI.
Carli, O., ÅNGERMANLANDS BIBLIOGRAFI. Förteckning över litteratur utkommen före 1940. Umeå 1965. 257 sidor. Häftad. (#75055)175:-
Carlquist, Thomas, KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER OCH MILJÖER I SKÖVDE KOMMUN. Landsbygden. Illustr. Skara 1988. 395 pp. Inbunden. (#32237)125:-
Carlsson, Isidor, UPLANDS NATION 1800-1914. Illustrerad. Uppsala 1915. 248 sidor. Häftad. (#103472)120:-
CAROLINA REDIVIVA. Byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet. Illustrerad. Uppsala 1986. 128 sidor. Stort, liggande format. Original pappband. (#85104)150:-
Castegren, Erik, BOTKYRKA SOCKEN I KULTURHISTORISK FRAMSTÄLLNING. Illustr. Upps. 1948. 373 sidor + utvikbar karta. Originalklotband. (#114246)200:-
Cavallin, S., UR SKÅNSKA PRESTHUSENS HÄFDER. Lund 1878. 128 sid. + plansch. Inbunden med främre omslag. (#35027)125:-
Celander, Hilding, NÄRKISKA FOLKMINNEN. Från Lillkyrka och Vinön. Uppteckningar. Sthlm 1922. 92 sidor. Häftad. (#68658)150:-
Svenska landsmål häfte 155.
af Chapman, Fredrik Henrik, LIV OCH GÄRNING. Kommenterad av Rune Hillbom. Samt: En rysare i sydost. Relaterad av Rune Hillbom. Föreningen Gamla Carlscrona årsbok 1984. 90 sidor. Häftad. Dedikation. (#104948)100:-
Claesson, Hilding, LUNDS KYRKOGÅRDAR. Sankt Peters klosters kyrkogård. Östra kyrkogården. Illustr. Lund 1955. 88 sidor. Häftad. (#53997)125:-
Clemedson, Carl-Johan, KÄRNBO OCH MARIEFRED. Kultur, vegetation, flora. Illustr. Nyköping 1973. 248 sidor. Häftad. Dedikation. (#60314)135:-
Sörmländska handlingar 30.
Clemedson, Carl-Johan, TORESUNDS SOCKEN. Kulturhistoria, vegetation, flora. Illustrerad. Nyköping 1981. 365 sidor. Häftad. Dedikation. (#102509)150:-
Sörmländska handlingar 38.
Clemedson, Carl-Johan, TORESUNDS SOCKEN. Kulturhistoria, vegetation, flora. Illustrerad. Nyköping 1981. 365 sidor. Häftad. Stämpel. (#135799)130:-
Sörmländska handlingar 38.
Cnattingius, Bengt, NORSHOLM. Kulturhistoriska studier kring en gårds öden. Illustrerad. Linköping 1947. 237 sidor. Original klotryggsband. (#115066)250:-
Collmar, Magnus, JÄDERS SOCKENKRÖNIKA. Illustrerad. Sthlm 1951. 225 sidor. Original klotryggsband. Lite blyertsmarkeringar. Tryckt i 800 exemplar. (#131265)200:-
Cronqvist, Theodor, SÅ VAR DET DÅ I VÄXJÖ. Illustrerad. Växjö 1983. 165 sidor + inklistrat brev från "Gösta". Häftad. (#151038)120:-
THE CULTURAL HERITAGE IN SWEDEN. Red. Birgitta Hoberg and Åke Nisbeth and others. Illustrated. Sthlm 1981. 385 pages. 4:o. Soft covers. (#77081)175:-
ICOMOS Bulletin 6, 1981.
Curry-Lindahl, Kai, NATUR I LAPPLAND I-II. Illustr. Sth 1963. 1046 sidor. Halvfranska band med övre guldsnitt. 2 vol. Mycket fin uppsättning. (#34222)850:-
Curry-Lindahl, Kai, SLAGET OM LAPPLAND. En anklagelse mot regeringar och riksdagar för 40 års vanskötsel av svensk natur. Illustr. Sthlm 1983. 120 sidor. Häftad. (#117852)120:-
DAGBOK SKRIVEN AV EN SKARADJÄKNE FRÅN BORÅS 1695. Utgiven och förklarad av Gunnar Tilander. Lund 1963. 124 sidor. Original klotryggsband. (#122533)150:-
Dahl, Gustaf, BORGMÄSTARN BERÄTTAR. Historier från Sigtuna. 1976. 144 sidor. Häftad. (#83227)110:-
Dahl, Gustaf, BORGMÄSTARN BERÄTTAR. Historier från Sigtuna. 1976. 144 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. "Bibliofilupplaga" i 600 numrerade exemplar. (#108432)150:-
Dahl, Gustaf, BORGMÄSTARN BERÄTTAR VIDARE. Sigtuna 1982. 146 sidor. Häftad. (#83229)110:-
Dahl, Gustaf, BORGMÄSTARN BERÄTTAR ÄNNU MERA. Nya historier från Sigtuna. Tredje samlingen. 1985. 119 sidor. Original klotband. skyddsomslag. (#83230)140:-
Dahl -, BORGMÄSTARE GUSTAF DAHL 100 ÅR. Festskrift Redigerad av Hans Krook och Curt Ohlsson. 1990. 187 sidor. Originalband. (#83231)125:-
Dahlgren -, SEKELSKIFTETS UPPSALA I DAHLGRENS BILDER. Utg. av Ola Ehn och Gunnar Elfström. 1978. 134 sidor. Tvärformat. Originalpappband. (#43432)150:-
Dahlgren, Hanna, FRÅN SYNNERBY. Berättelser på västgötamål upptecknade. Sthlm 1918. 51 sidor. Häftad. (#68656)100:-
Svenska landsmål häfte 147.
Dahlgren, Lotten, HOS KAMRERNS. En geijersk familjekrets. Sthlm 1926. 174 sidor. Inbunden med bevarat främre omslag i ett halvklotband. (#5738)125:-
Dahlgren, Lotten, HOS KAMRERNS. En geijersk familjekrets. Sthlm 1926. 174 sidor. Något nött halvfranskt band. (#101799)125:-
Dahlgren, Lotten, MARIE CHARLOTTES DAGBOK. Bilder från en värmländsk småstad. Sthlm 1931. 203 sidor + illustrationer. Med bevarade omslag i halvklotband. (#118366)170:-
Dahlgren, Lotten, NORDENFELDTARNA PÅ BJÖRNEBORG. En värmländsk släkthistoria. Illustrerad. Sthlm 1922. xvi, 354 sidor. Häftad. Något lite nött omslag. (#118365)150:-
Dahlgren, Lotten, NORRLÄNDSKA SLÄKTPROFILER I-II. Episoder och minnen ur Fredrika och Per Erik Svedboms bref och familjepapper. Illustr. Sthlm 1911. 379 + 280 sidor. Dekorerade original klotband. 2 volymer. (#61946)300:-
Dahlgren, Lotten, EN SVENSK HERRGÅRDSSLÄKT. Familjepapper ur Baldersnäs arkiv. Illustrerad. Sthlm 1909. 350 sidor + släkttavla. Dekorerat original klotband. (#122761)180:-
Dahlgren, Lotten (red.), UR RANSÄTERS FAMILJEARKIV. Dagboks- och brefutdrag. Sthlm 1907. 204 sidor + planscher. Med bevarat främre omslag i halvklotband. (#72802)125:-
Dahlgren, Lotten (red.), UR RANSÄTERS FAMILJEARKIV. Dagboks- och brefutdrag. Sthlm 1907. 204 sidor + planscher. Halvklotband. (#113823)115:-
Dahlstedt, Karl-Hampus, GOSSHUVUDET. Skolpojksminnen från Härnösand, Ådalen och Wilhelmina fritt berättade. Umeå 1992. 136 sidor. Häftad. (#115724)125:-
Dahlström, Erik, NATURMINNESMÄRKEN OCH FORNMINNEN I ALINGSÅSTRAKTEN. Illustr. Alingsås 1926. 68 sidor. (#42611)125:-
Dal, Nils HufwedsSon, BOEROSIA, URBS, PER REGNA SEPTEMTRIONIS, MERCATURA NOBILIS Then uti the Nordiska Riken/ för sin Köp-handel/ Wälbekante Boeråås Stad. Nytryck, Borås 1972 efter originalet från 1719. 127 sidor + utvikbar karta. Marmorerat originalpappband. (#114254)120:-
DALARNA. Ett bildverk. Fotografier av Erik Liljeroth. Text och bildkommentarer av Inga Serning, Erik Forssman, m.fl. Allhems förlag, Malmö 1971. 128, 234, 276 sidor. Stort format. Original halvfranskt band i trasigt skyddsomslag. (#92941)450:-
Allhems landskapsböcker.
DALARNA. Ett bildverk. Fotografier av Erik Liljeroth. Text och bildkommentarer av Inga Serning, Erik Forssman, m.fl. Allhems förlag, Malmö 1971. 128, 234, 276 sidor. Stort format. Originalklotband i skyddsomslag. (#110975)400:-
Allhems landskapsböcker.
DALARNAS HEMBYGDSFÖRBUNDS TIDSKRIFT. Årgång I, 1921 - årgång X, 1930 (allt som utkom). I häften. (#148278)450:-
DALARNAS HEMSLÖJD. Minnesskrift med anledning av Kopparbergs läns hushållningssällskaps hemslöjdsutställning i Falun 1927. Illustrerad. 70 sidor + annonser. Stort format. Häftad. Namnteckning: Ingrid Curman. Fint ex. (#135863)250:-
DALARÖLEDEN. Redigerad av Carl Henric Reiher. Illustrerad. Stockholm 1998. 256 sidor. Förlagsband. (#150988)120:-
Dalén, Lennart, DEN BOHUSLÄNSKA FISKELÄGESBYGDEN. Akad. avh. Ggb 1941. 356 sidor. Häftad. (#60768)350:-
Daly, Reginald A., ORIGIN OF THE IRON ORES AT KIRUNA. Sthlm 1915. 32 pp. (#47097)120:-
Geology of the Kiruna District 5.
Danell, Eric, LÄRDA LEKTORER OCH SPOTSKA GYMNASISTER. Illustr. Upps. 1955. 122 sidor. Häftad. Dedikation. (#12672)110:-
Danielson, Hilda, STYCKEN UR NORRKÖPINGS STADS HISTORIA I. Ett bidrag till kännedom om hembygden. Illustrerad. Sthlm 1917. 264 sidor. Klotband. (#93553)250:-
Danielson, Tryggve, STÖPSJÖHYTTAN. Färnebo socken, Värmlands län, 1601-1974. Filipstad 1974. 276 sidor + illustrationer. Häftad. Tillskrift. (#136105)150:-
Danielsson, Carl, DE GAMLA JÄRNBRUKEN I MEDELPAD. Illustr. Särtryck ur årsboken Ångermanland-Medelpad utan år. 27 sidor. Häftad. Dedikation. (#121749)120:-
Davidsson, Åke, HÄR OCH DÄR SMÅ KROGAR. Utgiven med anledning av Uppsala Hotell AB:s femtioårsjubileum. Illustr. Uppsala 1961. 127 sidor + utvikbara planscher. Häftad. (#103480)135:-
Delphin, T., AKADEMIE APOTEKET KRONAN I UPSALA. 1628-1928. Illustr. Upps. 1942. 262 sidor. Häftad. Dedikation. (#114572)200:-
Deutsch, Henrik, OECONOMISKA ANTECKNINGAR RÖRANDE NORRA DELEN AF ULEÅBORGS LÄN, UNDER RESOR DERSTÄDES ÅREN 1814 OCH 1815. Luleå 1970. IV, pp 263-369. Faksimil. Häftad. Stämpl. (#32278)150:-
Tornedalica 9.
Dickson, Walter, MITT HALLAND. Teckningar av Nils Johnsson Bue. Sthlm 1979. 177 sidor. Original klotband. (#102023)150:-
Digelius, Sven J., HISTORISKT LÄRDOMSPROV OM HUSABY. Översatt från latinet med inledning och kommentarer av Sven Blomgren. Skara 1989. 102 sidor + karta. Häftad. (#70387)110:-
DIMBOBYGDEN 1998. Red. Birgitta Ingvar-Nilsson. Illustr. Falköping 1998. 112 sidor. Häftad. (#125039)75:-
Djurberg, Daniel, GEOGRAFISKT LEXICON ÖWER SKANDINAVIEN eller De förenade Rikena Swerige och Norige. Örebro 1818. (10), 1094 sidor. Oskuren i pappersomslag. Ryggen sprucken på flera ställen. (#85927)450:-
Djurklou, Gabriel, LIFVET I KINDS HÄRAD I VÄSTERGÖTLAND I BÖRJAN AF SJUTTONDE ÅRHUNDRADET. Anteckningar ur häradets domböcker. Sthlm 1885. vi,88 sidor. Häftad. Omslagen nötta och tejp-förstärkta. Dedikation från författaren. (#90474)150:-
Djurklou, Gabriel, NERIKES FOLKSPRÅK OCH FOLKLIF. Inledning av Britt-Mari Insulander. Facsimileutgåva, Sthlm 1978. 136 sidor. Original klotband. (#142440)150:-
Djurklou, Gabriel, UNNARSBOARNES SEDER OCH LIF. Efter Lasses i Lassaberg anteckningar. Illustr. Nytryck, Falun 1965. (10), iv, 76, (2) sidor + färgplansch och utvikbar "antavla". Häftad. (#131957)150:-
DJÄKNEBERGET VID VESTERÅS. Skildradt af en gammal djäkne. Med vyer, karta, anmärkningar och register. Vesterås 1900. 80 sidor + planscher och karta. Häftad. (#66429)150:-
DOKTORN BERÄTTAR. Årsberättelser från provincial- och stadsläkare i norra Södermanland 1799-1869, sammanställda med historik och förklaringar av Marie-Louise Nanryd. Illustrerad. Eskilstuna 1997. 390 sidor. Original klotryggsband. (#119768)145:-
Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland. Årsbok 1997.
DRAGARBRUNN. En Uppsalagatas historia och förnyelse. Illustr. Upps. 1984. 55 sidor. Originalpappband. (#84314)100:-
Drakenberg, Sven, VÄSTERÅS. Teckningar av Nunne von Unge. Stockholm utan år (ca. 1960). 189 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#133066)150:-
DROTTNINGHOLM. En konstbok från Nationalmuseum redigerad av Boo von Malmborg. Illustr. Sthlm 1966. 227 sid. Originalklotband. Skyddsomslag med reva. (#77426)200:-
Duhne, Christian, NORRBÄRKE 1646-1946. Minnesskrift. Illustrerad. Uppsala 1946. 139 sidor. Häftad. Dedikation. (#122603)140:-
Durango, Sigfrid, ROSLAGSÅR. En samling naturkåserier med teckningar av Eric Palmquist. Sthlm 1962. 164 sidor. Original klotryggsband. (#135800)135:-
Dybeck, Vihelm, DE PAROECIA VESTMANNIÆ ODENSVI I-II. Dissertatio historico-topographica. I. Præses Joh. Henr. Schröder. II. Respondent Gustaf Adolf Hofstedt. Med en plansch (porträttet saknas som vanligt). Upsala 1836-39. (4), 12, (4), 13-24. Liten 4:o. Oskuren. Tryckt på tjockare, blått papper. (#86154)450:-
DÄRUTE I TENSTA. Red. Karl-Olov Arnstberg & Björn Erdal. Foto Malcolm Jacobson. Sthlm 1998. 178 sidor. Förlagsband. (#118273)200:-
Eckerbom, Sten, OM SKOGSBRUK OCH SKOGSINDUSTRIELLA FÖRHÅLLANDEN I KOPPARBERGS LÄN. Föredrag hållet vid Hushållningssällskapets sammanträde i Falun 1936. Illustr. 38 sidor. Häftad. (#110637)110:-
v. Eckermann, Anna, FRÅN BÅFVENS STRÄNDER. Tankar och stämningsbilder. Illustrerad. Särtryck ur Hembygden 1913. 16 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. Veck på främre omslaget. (#96685)125:-
Edin, Karl Arvid, ARBETARBEFOLKNINGENS BOSTADSFÖRHÅLLANDEN I UPPSALA. En socialstatistisk studie. Aa Upps. 1910. 143 sidor. 4:o. Häftad. (#24573)190:-
Edlund, Gunhold, LOCKNESJÖNS DJUPFÖRHÅLLANDEN OCH ISSKJUTNA VALLAR. Illustr. 1957. 15 sidor. Klammerhäftad. (#132835)75:-
Lockne hembygdsförenings skriftserie nr 6.
Edman, Stefan, SVERIGE ÄR FANTASTISKT - men hur länge? Tore Hagman foto. Sthlm 1987. 288 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#80330)170:-
Edström, Mauritz, MITT ÅDALEN. En berättelse och bilder. Sthlm 1978. 261 sidor. Original klotband. (#86699)150:-
Egerö, Bertil, EN MÖNSTERSTAD GRANSKAS. Bostadsplanering i Örebro 1945-75. Illustrerad. Byggforskningsrådet 1979. 278 sidor. Häftad. (#133070)150:-
Ehn, Wolter, MÖTET MELLAN CENTRALT OCH LOKALT. Studier i uppländska byordningar. Illustr. Aa Upps. 1991. 114 sidor. Häftad. (#25307)100:-
Ehn, Wolter (utg.), BYORDNINGAR FRÅN MÄLARLÄNEN. Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län. Samlade och utgivna. Upps. 1982. 660 sidor. Häftad. (#25804)125:-
Ehrnberg, Gösta, KRING EN GAMMAL GARVAREGÅRD. Illustrerad. Simrishamn 1963. 51 sidor. Häftad. (#74339)100:-
Föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne.
Ejewall, Peter & Wootz, Xtina, LURBO TEMPEL. Kring ett lusthus från romantikens Uppsala. Illustr. Upps. 2006. 48 sidor. Häftad. (#142192)100:-
Ek, Sven B., ÖSTRA TORN. En etnologisk bystudie. Illustrerad. Lund 1970. 125 sidor. Häftad. (#118915)140:-
Ekbæck, And., UTFÖRLIG BESKRIVNING ÖVER LOCKNEVI LOVL. FÖRSAMLING. Försedd med enkla råd, påminnelser och undervisning vid var sina ämnen uti lanthushållningen m.m. Tredje upplagan. Ankarsrum 1948. 131 sidor + plansch. Häftad. Fint ex. (#131039)175:-
Utkom första gången 1828.
EKERÖ FÖRR OCH NU. Sockenhistorisk årsskrift 1-3. Illustrerad. 3 häftade volymer. (#74363)200:-
Nyutgåva av Häfte 1, 1945 - häfte 15, 1959.
Eklund, Hans & Sjöberg, Göran A., SKÄRGÅRDEN FÖRR. Fotografiska dokument från Gräsö till Landsort samlade och kommenterade. Sthlm 1970. 320 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag med revor. (#117631)225:-
Eklund, J.E., KIRUNA. Drag ur samhällets, socknens och gruvbrytningens historia med ledning av namnen på Kirunas gator. Illustrerad. Kiruna 1946. 133 sidor. Häftad. Lite lätt fuktskadad. (#74343)100:-
Ekman, Knut, MED ÅROR OCH SEGEL. Illustrationer av Erik Olsson. Kovik 1977. 144 sidor. Förlagsband med skyddomslag. (#133685)175:-
Ekman, Sven, DJUR I DE SVENSKA FJÄLLEN. Illustrerad. STF, Sthlm 1944. 428 sidor. Original klotband. (#91293)175:-
STF:s handböcker om det svenska fjället 3.
Ekstedt, I., Löfberg, S. & Rudberg, S., STADSGEOGRAFISKA STUDIER ÖVER UPPSALA. Upps. 1944. Sid. 400-487 + utvikbara kartor. Häftat särtryck. (#117357)100:-
Ekström, Johan, UTKAST TIL BESKRIFNING ÖFVER THURINGE FÖRSAMLING, författadt År 1806. Illustrerad. Södertälje 1930. 68 sidor + planscher. Häftad. Tejpad rygg. Lite fult ex. (#143330)100:-
Elinder -, SEMPER ARDENS. Läsning i blandade ämnen tillägnad Erik Elinder. Illustr. Karlstad 1992. 320 sidor. Original klotband. (#102974)150:-
Skrifter utgivna av Föreningen för Värmlandslitteratur.
Enequist, Gerd, LULEBYGDENS LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING. Uppsala 1939. 48 sidor. (#44967)85:-
Enequist, Gerd, MÄLARLÄNENS LANTBEBYGGELSE ENLIGT DET ÄLDRE EKONOMISKA KARTVERKET. Illustr. Sth 1975. 148 sidor. Häftad. Stort format. (#47)125:-
Enequist, Gerd, NEDRE LULEDALENS BYAR. En kulturgeografisk studie. Illustrerad. Akad. avh. Uppsala 1937. 470 sidor + kartor. Häftad. (#37934)380:-
Geographica 4.
Enequist, Gerd, Hartin, Lennart & Bosæus, Björn, UPPSALA LÄN MED OMNEJD I-II. I: Folkmängd, odling och industri. II: Resor till arbete och service. Regionindelning. Upps. 1958. 94 + 92 sidor + utvikbara kartor. Häftade. 2 delar. Del I dedicerad och signerad av Enequist och Hartin, lite bläckunderstrykningar i del II. (#128031)200:-
Enerud, John, NICKE I SVACKA OCH PYTT UR PANNA. Grimnäs 1961. 64 sidor. Häftad. (#102479)120:-
Eneström, F.J.E., FINVEDSBORNAS SEDER OCH LIF. Med 50 afbildningar. Andra upplagan. Sth 1914. 272 sidor. Häftad. (#35051)170:-
Eneström, F.J.E., GNOSJÖBORNA. Deras hemslöjd, seder och lefnadssätt, skrock och vidskepelser m.m. Halmstad 1906. 130 sidor. Häftad. Nött rygg och omslag med fläckar. (#21695)250:-
Ett hyfsat ex av första upplagan.
Eneström, F.J.E., GNOSJÖBORNA. Deras hemslöjd, seder och lefnadssätt, skrock och vidskepelser m.m. Andra upplagan. Sth 1912. 138 sidor. Häftad. Nött rygg och omslag med reva. (#99931)125:-
ENGSÖ - SKÄRGÅRD I MÄLAREN. Illustrerad. Västerås 1988. 132 sidor. Stort format. Original pappband. (#135128)145:-
Enström, P.J., BLAND ÖDEKYRKOR OCH GAMLA GÅRDAR. Gotländska vandringar och drömmar. Illustrerad. Visby 1921. 181 sidor. Häftad. (#97089)200:-
Erdmann, Edvard, BESKRIFNING ÖFVER SKÅNES STENKOLSFÖRANDE FORMATION. Med en geologisk öfversigtskarta öfver Skåne och 4 taflor. Sth 1872. 96 sidor + tavlor och karta. 4:o. Inbunden. Stämpel. (#45413)300:-
SGU C 3.
Erici, Einar, EN ORGELKLENOD I EN SKÅNSK ÖDEKYRKA. Några blad ur Lunds stifts äldre orgelhistoria. Malmö 1950. 28 sidor. Häftad. (#109133)100:-
Särtryck ur Lunds stifts julbok 1949.
Ericsson, Acke, SKÅNES BIBLIOGRAFI. Litteratur om Albo härad. Malmö 1984. 251 sidor. Häftad. (#59571)145:-
Ericsson, Gustaf, FOLKLIVET I ÅKERS OCH REKARNE HÄRADER 1. Arbete och redskap. Anteckningar för 1830-40-talen. Utg. Magdalena Hellquist. Illustr. Upps. 1989. LXXXVIII, 208 sidor. Originalklotband. (#35752)125:-
Ericsson, Gustaf, FOLKLIVET I ÅKERS OCH REKARNE HÄRADER 2. Livet i helg och söcken. Utg. Magdalena Hellquist. Illustr. Upps. 1990. XXXVI, 213 sidor. Originalklotband. (#28785)125:-
Ericsson, Gustaf, FOLKLIVET I ÅKERS OCH REKARNE HÄRADER 3. Tro, vantro, överto. Utg. Magdalena Hellquist. Uppsala. 1992. XXXIV, 312 sidor. Originalklotband. (#114210)135:-
Ericsson, Gustaf, FOLKLIVET I ÅKERS OCH REKARNE HÄRADER 4. Talesätt och gåtor. Utgiven av Magdalena Hellquist. Illustr. Upps. 1993. XLII, 248 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#35753)125:-
Erikson, Bo Gustaf, KRING FYRIS. Uppsala då och nu. Illustrerad av Yngve Svalander. Sthlm 1963. 190 sidor. Original pappband. (#59510)145:-
Eriksson, Ingvar, HISTORIEN OM ÅRBY. Illustrerad. Rasbo 193. 276 sidor. Original klotband. (#117814)160:-
Eriksson, Maj-Britt, DAGBOK FRÅN SKÄRGÅRDEN. Illustrerad av Eva Arkstedt. Sthlm 1950. 160 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#107971)150:-
Eriksson, Maj-Britt, DAGBOK FRÅN SKÄRGÅRDEN. Illustrerad av Eva Arkstedt. Sthlm 1950. 158 sidor. Häftad. (#151913)100:-
Eriksson, Ruhne, MÄLARVÅR. Illustrerad. 1970. 120 sidor. Original pappband. (#136041)100:-
Eriksson, William, TORSÅKERS KYRKA. 1758-1958. Illustr. Gävle 1958. 164 sidor. Inbunden. (#42524)125:-
Eriksson, Åke, NORD. Illustrerad förortshistoria 1. Edsberg, Järva, Norrviken, Rotebro, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna m.fl. Sthlm 1981. 120 sidor. Häftad. (#117837)100:-
Eriksson, Åke, NORDOST. Illustrerad förortshistoria 3. Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker m.fl. Sthlm 1982. 120 sidor. Häftad. (#117839)100:-
Eriksson, Åke, NORDVÄST. Illustrerad förortshistoria 2. Almare-Stäket, Bromma, Drottningholm, Hässleby, Järfälla, Mälaröarna, Spånga, Upplands Bro, Vällingby m.fl. Sthlm 1981. 120 sidor. Häftad. (#117838)100:-
Erixon -, GRUDDBO PÅ SOLLERÖN. En byundersökning tillägnad Sigurd Erixon 1938. Illustrerad. Sthlm 1938. 583 sidor + utvikbara kartor i ficka. Klotband. (#123623)850:-
Nord. mus. handl. 9.
Erixon, Sigurd, BYAR, GÅRDAR OCH HUS UNDER BJÄRKA-SÄBY. Redigerad och kommenterad av Göran Rosander. Illustr. Sth 1984. 170 sidor. Häftad. (#31981)95:-
Erixon, Sigurd, SVENSKA BYAR UTAN SYSTEMATISK REGLERING. En jämförande historisk undersökning. Illustr. Sthlm 1960. 288 sidor + kartong med lösa kartor. 4:o. Kartongen som vanligt söndrig. (#50402)950:-
Erixon, Sigurd, ÖSTGÖTSKA KULTURBILDER. En översikt med historiska aspekter på sentida miljöer och monument. På uppdrag av Östgäta Gill i Stockholm 1953. 32 sidor + illustrationer. Stort format. Häftad. (#85111)150:-
Erixon, Sigurd & Kjellberg, Sven T., RONNEBY BYGGNADSHISTORIA UNDER 1700- OCH BÖRJAN AV 1800-TALET. Illustrerad. Sthlm 1918. 221 sidor. Stort format. Häftad. (#77057)250:-
Erixon, Sigurd m.fl., SKULTUNA BRUKS HISTORIA I. I:1-2 + Kartbilaga: Bruksområdet och socknen. Sthlm 1921-35. 792 + 668 + kartbilaga med 54 utvikbara kartor med förklaringar. 4:o. Häftade. 3 volymer. (#122185)700:-
Erixon, Sigurd & Wallin, Sigurd, SVENSKA KULTURBILDER I-XII + NY FÖLJD I-XII. Illustr. Sthlm 1932-38. Inbundna i 12 original halvfranska band. (#12393)1500:-
Erixon, Sigurd & Wallin, Sigurd, SVENSKA KULTURBILDER I-XII + NY FÖLJD I-XII. Illustr. Sthlm 1932-38. Inbundna i 12 original halvfranska band. Några volymer lite skadade i ryggens överkant. (#148274)1100:-
Erlandsson, Th., EN DÖENDE KULTUR 2. Bilder ur gammalt gotländskt allmogeliv. Andra samlingen. Visby 1935. 298 sidor. Med främre omslag i halvklotband. (#99976)185:-
Erlandsson, Th., EN DÖENDE KULTUR 3. Gotländskt i sägen och sed. Visby 1946. 303 sidor. Häftad. Något lite nött rygg. (#99956)145:-
Erlandsson, Th., GOTLÄNDSKA KULTURBILDER. Kulturhistoriska museets i Bunge samlingar. Illustr. Sthlm, Nordisk Rotogravyr 1947. 124 sidor + uppmätningsritningar. 4:o. Med bevarade omslag i halvklotband. (#122884)175:-
Erlandsson, Th., GOTLÄNDSKA KULTURBILDER. Kulturhistoriska museets i Bunge samlingar. Illustr. Visby 1980. 124 sidor + uppmätningsritningar. 4:o. Förlagsband. (#99752)125:-
Erlén, N.P., EN DRÖMMARE UPPLEVER HALLAND. Resebrev 1880-1882 jämte källhänvisningar och kommentarer av Axel Ejwertz. Illustr. Halmstad 1968. 279 sidor. Häftad. (#102058)100:-
Samf. Hallands biblioteks vänner årsbok 1967 och 1968.
Erneberg, Helge, STRÄNGNÄS-CICERONEN. Vägledning genom det gamla Strängnäs och domkyrkan. Med kartor över staden och planskiss över kyrkan. Åttonde upplagan. Strängnäs 1946. 24 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. (#96682)100:-
Ernvik, Arvid, EVI GLÄJJA OCH ANDRA MARKNADER I VÄRMLAND. Illustr. Upps. 1978. 161 sidor. Häftad. (#28578)100:-
Ernvik, Arvid, VÄRMLÄNDSK MEDELTID. Bidrag till landskapets äldre historia. Karlstad 1983. 149 sidor. Original klotband. (#112901)175:-
ESBJÖRNS MINNEN. Upptecknade och utgivna av Gunnar Smedberg. Östersund 1963. 35 sidor. Häftad. (#132832)75:-
Esbjörnsson, Anders, EN BONDGÅRD I LOCKNE. 1977. 106 sidor. Häftad. (#101894)75:-
Eskeröd, Albert, GOTLÄNDSKA STRÄNDER. Illustrationer av Erik Olsson. Tredje upplagan. Sthlm 1963. 302 sidor + karta. Original klotband. Skyddsomslag. (#107939)200:-
Eskeröd, Albert, SKÅNES KUST. Teckningar av författaren. Sthlm 1960. 224 sidor. Originalklotband. (#124293)110:-
Essemyr, Mats, BRUKSARBETARNAS LIVSMEDELSKONSUMTION. Forsmarks bruk 1730-1880. Aa Uppsala 1989. 233 sidor. Häftad. (#48342)145:-
Essén, Matts, SÖRMLANDSLITTERATUR. Bibliografi. 1939. 64 sidor. Stämpel. Tryckt i 500 ex. (#42636)120:-
Sörmländska handlingar N:o 7.
Essén, Matts, SÖRMLÄNDSK BIBLIOGRAFI. Eskilstuna 1954. 151 sidor. Häftad. Stämpel. (#49982)125:-
Sörmländska handlingar 17.
Evertsson, Berndt, BOARP. En gård i Kärråkra socken under fem sekler. Illustr. Borås 2003. 80 sidor. Förlagsband. (#110478)150:-
Ewald, Gustaf, GAMLA SEDER OCH BRUK. Västergötland. Illustrerad. Alingsås 1957. 32 sidor. Häfte med bevarade omslag i original klotband. (#84908)250:-
Fagerberg, Oscar, STORÅDALEN. Ödemarksskildringar, folklivsbilder och sägner från Finnveden. Vetlanda 1930. 136 sidor. Häftad. Stämpl. (#135174)125:-
[Fagerlund, Edvard], BESKRIFNING OM LÖSENS OCH AUGRUMS SOCKNAR I BLEKINGE. Karlskrona 1865. 134 pp. Med bevarade omslag i halvklotband. Stämpel. (#21573)765:-
Fahlbeck, Anders, MÖGSJÖ DAGBOK. Verskrönika från Mögsjön, Kalhyttan, Filipstad och Ransäter åren 1793-94. Inledning och kommentar av Ernst-Folke Lindberg. Illustr. Sth 1963. 209 sidor. Häftad. (#13671)125:-
Nord. mus. handl. 60.
Falk, Constans, ÖSTGÖTA I UPSALA STUDERANDE NATIONS HISTORIA. Sth 1885. 138 sidor. Häftad. Nött rygg. (#24326)175:-
Falkheimer, Jesper, ATT GESTALTA EN REGION. Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund. Aa Lund 2004. 242 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#128505)175:-
Fallström, Daniel, STOCKHOLM OCH SKÄRGÅRDEN. Med teckningar i svart- och akvarelltryck af Vicke Andrén och Gunnar Widholm. Sthlm 1908. 176 sidor. Dekorerat original klotband. (#74344)250:-
FALSTERBO UR FÅGELPERSPEKTIV. Redaktör Lennart Karlsson. Illustr. Lund 1992. 156 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#150787)100:-
Faxe, Wilhelm, TAL DÅ CAROLINSKA CATHEDRAL-SKOLANS NYA LÄROHUS INVIGDES I LUND den 18 november 1837. Lund 1837. 58 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. Mycket fint ex. (#109245)150:-
Fehrman, Carl, LÄRDOMENS LUND. Epoker - episoder - miljöer - människor. Illustrerad. Liber 1984. 360 sidor. Original klotband. (#136498)150:-
Fernow, Erik, BESKRIFNING ÖFVER VÄRMLAND, afdelad i sex tidehvarf: tvänne under hedendomen och lika många under påfvedömet och lutherska tiden jemte en kort inledning om landets läge, namn, vattendrag, bergsträckningar, skogar m.m. Ny upplaga utgifven af Komminister H.O. Norstedt. Karlstad 1898. 570 sidor. Original skinnryggsband med dekorerade pärmar. (#120613)800:-
Fiebranz, Rosemarie, JORD, LINNE ELLER TRÄKOL? Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1750-1850. Illustr. Aa Upps. 2002. 400 sidor. Häftad. (#54079)200:-
Filén, Thure, EN BOK OM YDRE. Tranås 1950. 160 sidor. Häftad. (#114081)150:-
FINN. Utgifven af Lukasgillet i Lund 1913. Illustrerad. Lund 1913. (4), 100 sidor + planscher. Stort format. Inbunden med bevarade omslag i ett klotband med några små fläckar på främre pärmen. (#141714)250:-
Fischer, Jöran, LÄNSMANNENS PÄLS och andra berättelser från Östra och Medelsta Härad i Blekinge 1820-1830. Sthlm 1986. 180 sidor. Original klotband. (#117640)175:-
FJÄLLTURER I NORRA LAPPLAND. Andra, reviderade upplagan. STF, Sthlm 1954. 482 sidor + kartor. Häftad. (#114381)200:-
Flodén, Nils August, SÅGVERKSPATRONERNA 1. De Tio Stora. Illustrerad. Andra upplagan. Sundsvall 1978. 411 sidor. Original klotband. (#96776)250:-
Första upplagan utkom 1949.
Flygt, Bengt, UPPSALAS TEKNISKA HISTORIA. Ilustrerad. Uppsala 1995. 340 sidor. Häftad. (#83375)150:-
Uppsala stads historia VI:12.
Fogelberg, Torbjörn, GODSÄGARE OSCAR EKMAN PÅ BJÄRKA-SÄBY. Människor, miljöer och tankar kring en stor svensk donator. Illustrerad. Göteborg 1995. 534 sidor. Original klotband. (#74036)250:-
Fogelström, Per Anders, EN BOK OM KUNGSHOLMEN. Illustrationer av Stig Claesson. Sthlm 1980. 166 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#136216)135:-
Utkom första gången 1965.
Fogelström, Per Anders, EN BOK OM STOCKHOLM. Teckningar av Stig Claesson. Sthlm 1978. 252 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. Fint ex. (#83886)250:-
Fogelström, Per Anders, KRING STRÖMMEN. Stockholmska bilder. Med teckningar av Stig Claesson. Sthlm 1980. 198 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#136215)135:-
Utkom första gången 1962.
Fogelström, Per Anders, STOCKHOLM, STAD I FÖRVANDLING. Fotografier Axel och Victor Malmström. Sthlm 1966. 170 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#135857)175:-
Fogelström, Per Anders, SÖDER OM TULLEN. Teckningar av Stig Claesson. Sthlm 1980. 180 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#83239)130:-
FOLKLIG KAMP, TRO OCH BILDNING I HALLAND. Illustrerad. Halmstad 1971. 301 sidor. Originalband. Skyddsomslag. (#102062)150:-
Samf. Hallands biblioteks vänner årsbok 1970 och 1971.
FOLKMINNEN OCH FOLKLIVSSKILDRINGAR. Från Glimåkra socken i nordöstra Skåne. Texter på dialekt utgivna av Gösta Sjöstedt. Sthlm 1949. 227 sidor. Häftad. (#135270)150:-
Svenska landsmål och svenskt folkliv 259.
FORNT OCH SENTIDA FRÅN VALBO. Illustr. Gävle 1951. 160 sidor. Häftad. Lagad rygg. (#128238)125:-
Forsberg, Linnea, STORMAKTSTIDENS STOCKHOLM TAR GESTALT. Gaturegleringen i Stockholm 1625-1650. Illustr. Aa Sthlm 2001. 261 sidor. Förlagsband. (#73343)200:-
Forsbom, A., LITTERATUR OM HÄLSINGLAND. Förtecknad, resumerad och refererad. Hudiksvall 1940. 330 sidor. Häftad. (#126173)300:-
Tryckt i 400 exemplar.
Forsgren, Nils, RÅCKSTA GÅRD. Från Lilliecrantz till Vattenfall. Illustrerad. Sthlm 1984. 143 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#102856)135:-
Forslund, Björn, ÅRET OM PÅ FJÄLLET. Illustrerad. Sthlm 1964. 196 sidor. Original pappband. (#136129)140:-
Forslund, J., ANDLIGA VÅRVINDAR INOM NORDVÄSTRA VÄRMLAND. Illustr. Sthlm 1929. 151 sidor. Häftad. (#111202)125:-
Forssberger, Annalisa, RESA GENOM UPPLAND. Sthlm 1976. 262 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#136101)145:-
Forsslund, Karl Erik, FRIDLYSTA VILDMARKER. Skildringar och historier från Sverges nationalparker. Illustr. Sthlm 1915. 232 sidor. Häftad. (#89829)150:-
Forsslund, Karl Erik, HEMBYGDSVÅRD I-II. I. Naturskydd och nationalparker. II. Kulturskydd och bygdemuséer. Illustr. Sthlm 1914. 113, 151 sidor. Halvklotband. Stämpl. (#135192)150:-
Forsslund, Karl Erik, MED DALÄLVEN FRÅN KÄLLORNA TILL HAVET 3:II. Södra Dalarna. Svärdsjö. Illustr. Sthlm 1930. 288 sidor. Häftad. Namnteckning. (#49354)465:-
Forsstrand, Carl, MALMGÅRDAR OCH SOMMARNÖJEN I GAMLA STOCKHOLM. Illustr. Sthlm 1919. 224 sidor. Inbunden med bevarat främre omslag i original klotband. (#49543)160:-
Forsstrand, Carl, MINA UPPSALAMINNEN. Illustrerad. Sthlm 1922. 256 sidor. Halvklotband. (#142572)150:-
Forsstrand, Carl, SOPHIE HAGMAN OCH HENNES SAMTIDA. Några anteckningar från det gustavianska Stockholm. Andra upplagan. Sthlm 1911. 211 sidor + illustrationer. Med främre omslag i halvklotband. Tillskrift. (#139704)160:-
Fredriksson, Karl G. & Lilian, DÄR SJÄLVA KAJORNA TALA LATIN. Litterära strövtåg i Uppsala. Illustr. Sthlm 1995. 265 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#43570)125:-
Fredriksson, Karl G. & Lilian, SÄLLSAMHETER I UPPSALA. Illustrerad. Sthlm 1993. 283 sidor. Original pappband. (#103495)145:-
Friberg, Berndt, FARTYG PÅ STOCKHOLMS VATTEN. Teckningar: Sven Rydén. Sthlm 1973. 45 sidor. Häftad. (#124788)100:-
Fries, Carl, SVENSK KUST. Några naturbilder. Illustr. Sthlm 1944. 474 sidor. Original halvfranskt band. (#108157)125:-
Fries, Thore C.E., BOTANISCHE UNTERSUCHUNGEN IM NÖRLICHSTEN SCHWEDEN. Ein Beitrag zur Kenntnis der alpinen und subalpinen Vegetation un Torne Lappmark. Diss. Uppsala 1913. 362 pp. + 2 Karten. Worn copy. Covers missing. (#45195)150:-
Vetenskapliga och praktiska undersökningar i Lappland.
Frisk-Bånge, Torgny, GOTLANDSÄNGET FÖRR OCH NU. Illustrerad. Visby 1977. 89 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#135415)150:-
Fritz, Sven, 25 ÅR MED STORLANDSTINGET. Stockholms läns landsting 1971-95. Illustr. 1996. 440 sidor. Förlagsband. (#52581)150:-
FRITZES ÅNGBÅTS- & TURISTKARTA ÖFVER STOCKHOLMS OMGIFNINGAR. Mälaren och saltsjön. 3 stora, vikta och uppfodrade kartor i originalkassett. Utan år (ca. 1900). (#148415)250:-
FROSTVIKEN 200 ÅR. En bok om en socken för en socken av en socken. Red. Lennart Källkvist m.fl. Illustr. Östersund 1950. 268 sidor + annonser. Häftad. Fint ex. (#101929)200:-
FRYKERUD II. En bygd i förvandling. Illustrerad. Karlstad 1988. 311 + 279 sidor + karta. Original klotband. Lite solkig. (#109276)135:-
FRYKERUD III. Sockenkyrka och församlingsbor. Illustrerad. Karlstad 1995. 211 + 298 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#112895)175:-
FRÅN BORÅS OCH DE SJU HÄRADERNA 1959. Årgång 14. Red. Ingegärd Vallin. Illustrerad. Kulturhistoriska föreningen, Borås 1959. 186 sidor. Häftad. (#135842)140:-
FRÅN BRYGGERI TILL BIBLIOTEK I SANDBACKEN. Redaktör: Bo Wirmark. Illustr. Upps. 1987. 80 sidor. Förlagsband. (#134675)85:-
I Uppsala.
FRÅN FARS OCH FARFARS TID. En bokfilm om gutarnas ö. Red. Mats Rehnberg. Illustrerad. Sthlm 1959. 500 sidor. Stort format. Original skinnband. Mycket fint ex. (#100049)500:-
FRÅN FRÄLSETORP TILL STADSDEL. Snopptorp i Eskilstuna. Illustrerad. Eskilstuna 1996. 191 sidor + kartbilaga. Original klotryggsband. (#136208)140:-
Lokalhistoriska sällskapet i Norra Södermanland. Årsbok 1996.
FRÅN GAMLA PRÄSTHEM I VÄSTERÅS STIFT. Minnen samlade och utgivna av Joel Olsson Garpe. Illustr. Lund 1936. 286 sidor. Häftad. (#122593)140:-
FRÅN MASUGNAR TILL MOBILTELEFONER. Industrihistoria i Örebro län. Illustrerad. Örebro läns museum 2005. 504 sidor. Original pappband. (#132178)150:-
Från bergslag och bondebygd 2004-05.
FRÅN SMÅLÄNDSKA GLASHYTTOR. Kronobergsboken 1973. Illustr. 296 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#100133)150:-
FRÅN SOMMABYGD TILL VÄTTERSTRAND 3-7. Red. Ejnar Hedkvist, Elis Kågén och Alfr. Rydén. Illustrerad. Tranås hembygdsgille 1948-1966. Inbundna med främre omslagen i 2 klotband. (#135225)750:-
FRÅN SVENSKA BYGDER. Små skisser tillegnade Svenska Kvinnoföreningen för Fosterlandets försvar. Sthlm 1895. 16 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. (#135550)110:-
FRÅN VESTERHAFVET TILL DALARNE. Resehandbok för en färd med Bergslagernas jernvägar mellan Göteborg och Falun. Illustrerad. Göteborg 1898. 124 sidor + planscher & kartor (en del utvikbara). Häftad. Sprucken rygg. (#151655)150:-
FRÅN ÅDALSBYGDER. Sollefteåortens och västra Ångermanlands Hembygdsförenings årsbok 1929. Andra årgången. Illustr. Örebro 1929. 77 sidor + annonser. Häftad. (#101934)150:-
Fröberg, Erik, FÅRÖ. Illustrerad. Gotlandskonst AB, Visby 1975. 160 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. Tryckt i numrerad upplaga i 1000 ex. (#103226)350:-
Frödin, Gustaf, BIDRAG TILL VÄSTRA JÄMTLANDS SENGLACIALA GEOLOGI. Aa. Sthlm (Uppsala) 1913. 236 sidor + planscher och karta. Omslag loss. (#47114)125:-
SGU C. 246.
Frödin, Gustaf, BIDRAG TILL VÄSTRA JÄMTLANDS SENGLACIALA GEOLOGI. Aa. Sthlm (Uppsala) 1913. 236 sidor + planscher och karta. (#47302)255:-
SGU C. 246.
Frödin, Gustaf, DE SISTA SKEDENA AV CENTRALJÄMTLANDS GLACIALA HISTORIA. Illustr. Upps. 1954. 251 sidor + utvikbara kartor. Häftad. (#47111)150:-
Geographica 24.
Frödin, John, GEOGRAFISKA STUDIER I ST. LULE ÄLVS KÄLLOMRÅDE. Akad. Avh. Sthlm (Lund) 1914. 276 sidor + planscher och kartor. (#47110)295:-
SGU C. 257
Furberg, Tore & Olsson, Erik, GOTLÄNDSK PILGRIMSBOK. Illustr. Visby 1986. 214 sidor. Original pappband. (#71517)160:-
FÖR "FYRTIO", NU SJUTTIO ÅR SEDAN. Taflor ur Skånska folklifvet ånyo utgifna af Eva Wigström (AVE). Lund 1900. (4), 185 sidor. Häftad. Stämpel. Främre omslag loss. (#136343)150:-
FÖRSLAG TILL KONVENTION MELLAN SVERIGE OCH NORGE angående flyttlapparnas rätt till renbetning. Avgivet den 21 december 1918 av därtill utsedda svenska och norska delegerade. Sthlm 1919. (2), xiv, 195 sidor. Häftad. Eventuellt saknas kartbilaga. (#91272)500:-
DEN FÖRSTA FORNMINNESINVENTERINGEN I SMÅLAND. Prästerskapets rannsakningar om gamble antiquiteter och monumenter 1667-1690. II. Kalmar län. Växjö 1941. 60 sidor. Häftad. (#48669)150:-
Småländska hembygdsböcker 8.
FÖRSVAR I ÖREBRO LÄN. 1900-talet. Utgiven av Stiftelsen Nerikes Regementen under red. av Einar Lyth och Bengt Gustavsson. Illustrerad. Kumla 1993. 446 sidor. Förlagsband. (#133039)170:-
Gadd, Arne, KUST I VÄSTER. Illustr. Andra upplagan. Sthlm 1973. 220 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#67807)185:-
Gadd, Arne, KUSTVANDRING. Med teckningar och akvareller av författaren. Sthlm 1977. 104 sidor. Stort, liggande format. Original klotband. Skyddsomslag. (#136086)175:-
GAMLA PRÄSTHEM I SMÅLAND OCH PÅ ÖLAND. Ny samling minnen utgiven av Vilhelm Bexell. Lund 1955. 335 sidor. Häftad. (#119213)140:-
GAMLA SVENSKA STÄDER I-III. Gator och gränder, hus och gårdar. Samlingsverk i bilder jämte förklarande text utgifvet af Svenska Teknologföreningens afdelning för husbyggnad. I: Text. II: Planscher Götaland. III: Planscher Svealand och Norrland. Sthlm 1908-30. Inbundna i 3 halvfranska band. 4:o. En plansch loss. (#49994)425:-
GAMLA UPSALA. Forntid - nutid. Minnesskrift utgiven med anledning av kommunens införlivande med Uppsala stad de 1 januari 1947. Illustrerad. Uppsala 1947. 115 sidor. Häftad. (#103469)140:-
Gardell, Carl Johan, HANDELSKOMPANI OCH BONDEARISTOKRATI. En studie i den sociala strukturen på Gotland omkring 1620. Aa Upps. 1986. 165 sidor. Häftad. (#2221)125:-
Garmo, Sune, RÄTTVIKS KYRKUDDE - socknens urgamla centrum. Illustr. Boda kyrkby 2005. 48 sidor. Förlagsband. (#131893)125:-
Gavelin, Axel, GRUNDDRAGEN AF KARTBLADET LOFTAHAMMARS GEOLOGI. Aa Sth (Uppsala) 1905. 92 sidor + kartor. (#42427)150:-
SGU Aa 127
Gawell-Blumenthal, Ida (Delsbostintan), DELSBO. Bilder av Bror Hillgren. Sthlm 1915. 40 sidor + planscher. Stort format. Med främre omslag original klotband. (#135864)375:-
Geijer, Per, FALUTRAKTENS BERGGRUND OCH MALMFYNDIGHETER. Sth 1917. 316 sidor + 3 planscher. Häftad. Planscherna och bakre omslag loss. (#43475)210:-
SGU C. 275.
Geijer, Per, IGNEOUS ROCKS AND IRON ORES OF KIIRUNAVAARA, LUOSSAVAARA AND TUOLLUVAARA. Sth 1910. 278 pp. + maps. Softcover. (#43485)350:-
Geology of the Kiruna District 2.
Geijer, Per, NORBERGS BERGGRUND OCH MALMFYNDIGHETER. Illustr. Sth 1936. 162 sidor + kartor i ficka. 4:o. Häftad. Stämpel. (#45415)200:-
SGU Ca 24.
Gejvall-Seger, Birgit, GRANNAR TILL GRIPSHOLM. En utblick från Hista säteri och Räfsnäs kungsgård under 1600-, 1700- och 1800-talen. Illustrerad. Stockholm 1995. 166 sidor. Häftad. (#150782)100:-
Genberg, Erik, ÖSTERGÖTLANDS FLORA. Lund 1977. 216 sidor. Original pappband. (#130691)150:-
von Gerber, Tage, FALLA. En urgammal knapegård i Östergötlands skogsbygd i Torpa socken, Ydre härad. Illustrerad. Tranås 1946. 64 sidor. Häftad. (#96679)150:-
Gerentz, Sven, INDIVIDER, FAMILJER OCH BLOCK. Köpmän och köpenskap på Gotland 1894-1994. Illustr. Aa Sth 1994. 384 sid. Inbunden. (#39441)160:-
Gillsäter, Sven, HALLANDSKUST. Illustrerad i färg. Halmstad 1977. 156 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Liggande format. (#91701)160:-
Gipe, Jonas, BURTRÄSK. En sockenkrönika fram till omkring 1870. Illustr. Uppsala 1955. 544 sidor. Original halvklotband. Fint ex. (#35109)450:-
Gislestam, Torsten, GOTLÄNDSKA HÄVDATECKNARE. Illustr. Visby 1975. 92 sidor. Originalklotband. (#89031)125:-
Gjærevoll, Olav, SNØLEIVEGETASJONEN I OVIKSFJELLENE. Uppsala 1949. 106 sidor. 4:o. Häftad. (#72011)150:-
Acta Phytogeographica Suecica 25.
DET GLADA SVERIGE I-III. Våra fester och högtider genom tiderna. Red. Gösta Berg m.fl. Illustr. Sthlm 1947-48. 2416 sidor. Inbundna i 3 blå halvfranska band. (#67144)1000:-
GOTLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP 1791-1941. Minnesskrift utgiven enligt sällskapets uppdrag av dess sekreterare. Illustr. Uppsala 1945. 522 sid. 4:o. Inbunden. (#39674)295:-
GOTLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPS HANDLINGAR 1948. Visby 1949. 126 sidor. Häftad. Stämpel. (#136347)100:-
GOTLANDS LÄNS- OCH ADRESS-KALENDER 1906. Utgifven af Sylve Norrby. Visby 1906. xx, 375 sidor + annonser. Original klotryggsband. (#135386)300:-
GOTLANDSHISTORIER. Samlade av Bengt G. Söderberg. Teckningar av Ernst Åkerbladh. Sthlm 1949. 85 sidor. Häftad. (#132944)100:-
GOTLÄNDSKA MINNESMÄRKEN I. Med en inledning rörande Gotlandsfondens tillkomst, syfte och hittillsvarande verksamhet. Utg. av Gotlandsfonden genom Nils Lithberg. Illustr. Visby 1929. 71 sid. Häftad. (#54056)125:-
GOTLÄNDSKA STUDIER. Tillägnade Richard Steffen. Red. Mårten Stenberger. Illustrerad. Lund 1942. 224 sidor. Original skinnryggsband. Ryggen fläckig. (#135403)200:-
GOTSKA SANDÖN - skildringar. Sammanställd av Tryggve Siltberg. Illustr. Barry press förlag 1979. 213 sidor. Förlagsband. (#88088)150:-
Gottlieb, Björn, FRÅN DET GAMLA HUSBYFJÖL OCH TRAKTEN DÄROMKRING. Kulturhistoriska anteckningar. Illustrerad. Lidingö 1944. 274 sidor. Häftad. (#77035)250:-
Gottlieb, Björn, FRÅN DET GAMLA HUSBYFJÖL OCH TRAKTEN DÄROMKRING. Kulturhistoriska anteckningar. Illustrerad. Lidingö 1944. 274 sidor. Tillsammans med: Samme, Ur östgötakrönikan. Lidingö 1949. 292 sidor. Inbundna i ett halvklotband. (#127162)400:-
Granberg, Georg, HÄLSNING FRÅN FJÄLLS. Tandsbyn 1949. 128 sidor. Häftad. (#102025)140:-
Granberg, Olof, ALLART VAN EVERDINGEN OCH HANS "NORSKA" LANDSKAP. Det gamla Julita och Wurmbrandts kanoner. Ett par undersökningar. Illustrerad. Sthlm 1902. x, 83 sidor + 6 planscher varav en dubbelsidig. Inbunden med bevarade omslag i klotband. (#108650)450:-
Grandin, Karl-Arvid, ILSHOLM. Illustrerad. Sthlm 1967. 114 sidor. Original klotband. (#136087)145:-
Grandinson, K.G., VIBYGÅRDAR I KARL KNUTSSONS ÄGO. Lund 1942.4 sidor. Häftad. Dedikation (#110660)50:-
Särtryck ur Svensk Geografisk årsbok.
Granlund, Erik, BESKRIVNING TILL JORDARTSKARTA ÖVER VÄSTERBOTTENS LÄN NEDANFÖR ODLINGSGRÄNSEN. Sth 1943. 166 sidor + utvikbar karta. 4:o. Original klotryggsband. (#45399)350:-
Granlund, Erik, BESKRIVNING TILL JORDARTSKARTA ÖVER VÄSTERBOTTENS LÄN NEDANFÖR ODLINGSGRÄNSEN. Sth 1943. 166 sidor + utvikbar karta. 4:o. Häftad. Nött rygg. Stämpel. (#136455)200:-
Grape, Karl-Gunnar, DOPSEDEN I LAPPLAND under 1900-talets första hälft. Aa Upps. 1980. 105 pp. (#32027)125:-
Grip, Elias, NÅGRA BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM SVENSKT ALLMOGELIV. Folksed, folktro och folkdiktning i Uppland. Illustr. Sth 1917. 264 sidor. Med bevarade omslag i halvklotband. (#21819)175:-
Grip, Elias, NÅGRA BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM SVENSKT ALLMOGELIV. Folksed, folktro och folkdiktning i Uppland. Illusrerad. Sthlm 1917. 264 sidor. Pappband. Dedikation från författaren. Stämplar. (#79674)175:-
Grip, Elias, NÅGRA BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM UPPLÄNDSK FOLKMYTOLOGI enligt sägner från Bälinge och Norunda härader. Särtryck utan ort och år (ca. 1900). 18 sidor. Häftad. Dedikation. (#98907)120:-
Gripe, Harald, SKISSBOK FRÅN NYKÖPING. Illustrerad. Nyköping 1964. 95 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#136201)140:-
GRUMS KOMMUN - EN KULTURBYGD. Illustrerad. Karlstad 1991. 192 sidor. Förlagsband. (#136241)125:-
GRÖDINGE. En hembygdsbeskrivning. Samlad och utgiven av Grödinge hembygdsförening. Illustrerad. 1945. 132 sidor + kartor. Häftad. (#76451)110:-
Grönstedt, Johan, SEDT OCH HÖRDT I STOCKHOLM I. Med porträtt och illustrationer. Sthlm 1919. 72 sidor. Häftad. Tryckta originalomslag. (#98927)120:-
Gullers, K.W., UPPSALA 500. Foto Björn Enström och KW Gullers. Text Torgny Segerstedt. Sthlm 1976. Original klotband. (#140062)120:-
Gullman, Sven H., GRUNDSUNDS KAPELLFÖRSAMLING. Illustr. Skaftö gille 2003. 166 sidor. 4:o. Förlagsband. (#108863)225:-
Gustafson, K.G. Jan & Holdar, Carl Gustav, PÅ JAKT EFTER EN HEMBYGD. Platser, källor, stunder, rötter. Illustrerad. Sthlm 1986. 288 sidor. Original pappband. (#61738)125:-
Gustafsson, Barbro, TVÄRGRÄNDER TILL VINTERGATAN. En bok om diktens Uppsala. Illustrerad. Zindermans 1980. 206 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#117821)135:-
Gustafsson, Ragnar, MALMÖBILDEN. Kvartseklet före baltiskan. Illustr. Malmö u.å. (1980?). 124 sidor. Häftad. (#121669)100:-
Guvå, Lars, NATURVÅRDSINVENTERING I VÄSTERNORRLANDS LÄN 3. Medelpad. Sundsvalls kommunblock, Ånge och Timrå kommuner. Illustr. 1972. 135 sidor + lösa kartor i ficka. Stort format (A4). Original pappband. (#89860)200:-
GÄVLEBORGS LÄN. Ett bildgalleri. Utgivet av Wilh. Lindeberg och Gust Hedman. Göteborg 1925. 352 sidor. Stort, liggande format. Original klotband. (#136168)250:-
GÖINGE HEMBYGDSFÖRENINGS ÅRSBOK 1931 60 sidor + annonser. Häftad. (#104284)150:-
GÖINGE HEMBYGDSFÖRENINGS ÅRSBOK 1932 86 sidor + annonser. Häftad. (#104285)150:-
GÖINGE HEMBYGDSFÖRENINGS ÅRSBOK 1934 52 sidor + annonser. Häftad. (#104287)150:-
GÖINGEMINNEN 1938. Glimåkra och Örkeneds kyrkojubiléer. Anteckningar utgivna av Erik Månsson. Illustrerad. Kristianstad 1938. 71 sidor. Häftad. (#109240)100:-
Göransson, Nils & Svensén, Magnus, VÅR HEMSOCKEN SOLLENTUNA. Till skolundervisningens tjänst. Illustr. Stockholm 1931. 155 sidor + kartor. Originalklotryggband. (#152029)110:-
Göteborg -, HISTORIA KRING GÖTEBORG. Red. Hans Andersson. Illustr. Sthlm 1967. 180 sidor + planscher. Pocket. (#52819)60:-
Göteborg -, HISTORIA KRING GÖTEBORG. Red. Hans Andersson. Illustr. Sthlm 1982. 180 sidor + planscher. Pocket. (#144691)60:-
GÖTEBORGS FÄLTRITTKLUBB 1894-1934. Illustrerad. Göteborg 1935. 60 sidor. Stort format. Häftad. (#136189)200:-
GÖTEBORGS FÖRSVAR 1933. Tillika Göteborgs Landstormsförbunds minnesskrift 1908-1933. Red. Sune Bergelin. Illustrerad. Gbg 1933. 153 sidor + annonser. Häftad. (#67866)140:-
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄNS LANDSTING 1913-1937. Av E. Thorin m.fl. Illustrerad (porträtt). Göteborg 1942. 300 sidor + utvikbar tabell. Stort format. Häftad. Lätt "hundörad". (#135529)200:-
GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT 1915. Illustrerad. Göteborg 1916. 62 sidor. Häftad. Stämplar. (#119106)125:-
GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT 1916. Illustrerad. Göteborg 1917. 74 sidor. Häftad. Stämplar. (#119107)125:-
GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT 1917. Illustrerad. Göteborg 1918. 91 sidor + karta. Häftad. Stämplar. (#119115)125:-
GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT 1918. Illustrerad. Göteborg 1919. 64 sidor. Häftad. Stämplar. (#119108)125:-
GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT 1919 Illustrerad. Göteborg 1920. 48 sidor. Häftad. Stämplar. (#119109)125:-
GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT 1920 Illustrerad. Göteborg 1921. 87 sidor. Häftad. Stämplar. (#119110)125:-
GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT 1921 Illustrerad. Göteborg 1922. 80 sidor. Halvklotband. Stämplar. (#119111)125:-
GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT 1932-1933. Illustrerad. Göteborg 1933. 256 sidor. Häftad. (#119112)150:-
GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT 1939 Illustrerad. Göteborg 1939. 163 sidor. Häftad. (#119113)150:-
GÖTEBORGS OCH BOHUSLÄNS FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT 1943 Illustrerad. Göteborg 1944. 151 sidor. Häftad. (#119114)150:-
Göthe, Gustaf, NORDSVENSKA RESOR OCH REFLEXIONER. Uppsala 1923. 14 sidor + karta. Häftad. Främre omslag lite skadat. (#91252)150:-
Haak, Victor, INNAN SÄGNERNA DÖ. Beskrivning över en sagolik trakt i norra Smålands utkant. Rumskulla socken. Illustrerad. Vimmerby 1965. 384 sidor + planscher. Original klotband. Skyddsomslag med lite revor. (#73096)350:-
Hæggström, Abraham, ARBETSLIV I SKELLEFTEBYGDEN. Journal 1836-1839. Uppsala 1944. 166 sidor. Häftad. (#41320)100:-
Haglund -, SVENSKA RIDDARHUSET. En samling originaletsningar av Robert Haglund med text av G. Upmark. Sthlm 1891. 14 sidor text + 5 etsningar. Folio. I originalmapp. Tryckt i 230 exemplar. (#49459)850:-
Hahr, August, UPPSALA FORNA ÄRKEBISKOPSBORG. Sankt Eriks gård och dess historia. Illustr. Upplands fornminnesförening 1929. 171 sidor. Häftad. (#84697)145:-
HAKARPS KYRKAS OCH FÖRSAMLINGS HISTORIA. Till 230-årsminnet av kyrkans uppbyggande. Utgiven av Ragnar Lindstam. Illustrerad. 93 sidor. Häftad. Numrerad upplaga. (#152132)150:-
Halden, Bertil E., OM TORVMOSSAR OCH MARINA SEDIMENT INOM NORRA HÄLSINGLANDS LITORINAOMRÅDE. Akad. avh. Sthlm (Uppsala) 1917. 227 sidor + planscher. Häftad. (#48295)170:-
Halfvarsson, Hans, FRÅN LAND OCH STRAND VID LJUNGA ÄLV I-II. Sthlm 1923-30. 124 + 80 sidor. Häftade. 2 volymer. (#102012)250:-
Hall, Bo G., ÅNGBÅTARNAS ÅDALEN. Illustrerad. Bjästa 1983. 220 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#86696)300:-
Hall, Frithiof, VRETA KLOSTER. Gefle 1902. 19 sidor + plansch. Stort format. Häftad. (#104123)200:-
Ingår i "Redogörelse för allmänna läroverken i Gefle och Söderhamn under läsåret 1901-1902".
HALLAND I LITTERATUREN Hallandsförfattare från tre sekler. Illustr. Utgiven av Sober förlag 1977. 335 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#102061)150:-
HALLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGS-SÄLLSKAP 1812-1912. Ett bidrag till Hallands utvecklings historia. Red. Ludvig Danström, Georg Ehrenborg, E. Grundberg. Illustr. Halmstad 1912. 284 sidor. Häftad. (#125043)150:-
HALLANDS LÄNS LANDSTING. (Minnesskrift.) Illustrerad. Halmstad 1937. 205 sidor. Häftad. (#135078)150:-
HALLANDS LÄNS PORTRÄTTGALLERI. Porträtt. Halmstad 1933. 416 sidor. Original halvfranskt band. (#103307)200:-
HALLANDSHISTORIER. Samlade av Olof Christiansson med förord av Fredrik Ström. Sthlm 1946. 232 sidor. Häftad. (#102055)145:-
HALLANDSSÄGNER. Utgivna av Carl-Martin Bergstrand. Göteborg 1949. 219 sidor. Häftad. (#101905)150:-
Hallbäck, Sven Axel, I PLATÅBERGENS LANDSKAP - en bok om Västergötland. Teckningar av John Ahlgren. Sthlm 1976. 174 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#120818)150:-
HALLEN OCH MARBY 1. 1952. Häftad. (#139536)70:-
HALLEN OCH MARBY 2. 1953. Häftad. (#139537)70:-
HALLEN OCH MARBY 3. 1953. Häftad. (#139538)70:-
HALLEN OCH MARBY 4. 1955. Häftad. (#139539)70:-
HALLEN OCH MARBY 5. 1956. Häftad. (#139540)70:-
HALLEN OCH MARBY 6. 1957. Häftad. (#139541)70:-
HALLEN OCH MARBY 8. 1959. Häftad. (#139542)70:-
HALLEN OCH MARBY 9. 1960. Häftad. (#139543)70:-
Hallgren, Bengt, GUDS FINGER I UPPSALA. Alba 1981. 122 sidor. Original klotband. (#119477)100:-
Hallström, Gunnar, MÄLARÖARNAS HISTORIA. En bok om forntid och medeltid. Illustr. Sthlm 1969. 150 sidor + kartor. Originalklotband. (#53992)165:-
Hallström, Gunnar, MÄLARÖARNAS HISTORIA. En bok om forntid och medeltid. Illustr. Sthlm 1969. 150 sidor + kartor. Originalklotband. Blyerts- och bläckanteckningar. (#72325)125:-
Hallström, Gunnar, SAMHÄLLSHISTORIA FRÅN MÄLARÖARNA. En bok om forntid och medeltid. Illustr. 1972. 158 sidor. Originalklotband. (#53994)160:-
HALLÄNDSK BYGDEKULTUR. Studier rörande fornminnen, folkmål och folkliv. Red. av David Arill, Hj. Lindroth och Elof Lindälv. Illustrerad. Göteborg 1925. 236 sidor. Häftad. (#101908)160:-
HALLÄNDSK BYGDEKULTUR. Studier rörande fornminnen, folkmål och folkliv. Red. av David Arill, Hj. Lindroth och Elof Lindälv. Illustrerad. Göteborg 1925. 236 sidor. Original klotband. (#102063)180:-
Hamilton, Henning & Petersson, Thorsten, BYAKISTAN. Berättelser och bilder om den egna bygden nedtecknade och samlade av deltagarna i studiearbetet SKOGSBYGD 1969/71. Utan ort och år. 259 sidor. Original klotband. (#97114)150:-
Hammargren, Henning, GOTLAND. En försvarshistorisk och ekonomisk-geografisk studie. Illustrerad. Sthlm 1938. 322 sidor. Häftad. Dedikation till Arvid Fredborg. (#96333)250:-
Hammargren, Henning, GOTLAND. En försvarshistorisk och ekonomisk-geografisk studie. Illustrerad. Sthlm 1938. 322 sidor. Häftad. Lite fula omslag. (#99796)150:-
Hammargren, J.A., EN GAMMAL MANS MINNEN 2. Om Sättna socken i Medelpad ... Östersund 1934. 20 sidor. Häfte. Fint ex. (#101944)100:-
Hammarskiöld, Hans & Lagercrantz-Ohlin, Anita, STORSUDRET. Kring Vast och Täun. Illustrerad. Gedins 1987. 120 sidor. Stort format. Original pappband. (#141759)160:-
Hammarskjöld, Dag, FRÅN SAREK TILL HAVÄNG. Illustr. Sthlm 1961. 115 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#60322)150:-
Hammarskjöld, Dag, FRÅN SAREK TILL HAVÄNG. Illustr. Sthlm 1961. 115 sidor. Original klotband utan skyddsomslag. (#121988)130:-
Hammarström, Erik Gustav, DISSERTATIO HISTORICA DE SOCIETATE METALLICA NOVO-CUPRIMONTANA SEU PAROECIA LJUSNARSBERG. Præses Eric Mich. Fant. Upsala 1812. (2), 24 sidor. Liten 4:o. Häftad. (#86152)400:-
Stora Kopparberg.
HAMNBRON OCH HAMNUTVECKLINGEN I NORRKÖPING. Minnesskrift med anledning af hamnbrons öppnande för allmän trafik den 4 december 1915. Illustr. 266 sid. + utvikbar plansch. 4:o. (#39802)210:-
HANDBOK FÖR PASSAGERARE UNDER RESOR MED ÅNGFARTYG PÅ MÄLAREN. Facsimilupplaga. Rediviva 1978. 58 sidor. Litet format. Häftad. (#110602)100:-
Hannerberg, David, NÄRKES LANDSBYGD 1600-1820. Folkmängd och befolkningsrörelse, åkerbruk och spannmålsproduktion. Aa Gbg 1941. 253 sidor. Häftad. (#18646)170:-
Hansson, Ingeborg, HÆLDA TA VÅNDERA. Mæ sköj å ælvóru. Tie komeija för tri parsona. Hübenettes bokhandels förlag 1944. 100 sidor. Häftad. (#102473)150:-
Hansson, Pär, NÄRKE. Rikt illustrerad. Sthlm 1981. 236 sidor. Original pappband. (#135837)140:-
Hansson, Wilhelm, SKÄRGÅRDSTRAFIKEN I BOHUSLÄN UNDER 100 ÅR. Skeppskatalog av Dag Almén. Illustrerad. Tredje upplagan. Zindermans 1981. 192 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#147112)150:-
HANTVERK OCH MANUFAKTURER I LINKÖPING. Ur näringsidkarnas verksamhet och föreningsliv. Minnesskrift utgiven av Linköpings fabriks- och hantverksförening vid dess 75-årsjubileum 1940. 404 sidor + tabell. Original linneband. Nr 55 av 100 numrerade exemplar. Illustrerad. Linköping 1940. 390 sidor + bilagor. Originalklotband. (#114167)250:-
Hanzén, J. J:son, JÄRVSÖ PRÄSTGÅRD. Dess hus och herrar under århundraden. Illustrerad. Ljusdal 1941. 194 sidor. Original klotband. (#102027)275:-
Harbe, Daniel, KYRKA OCH FOLK I MOSJÖ SOCKEN. Illustrerad. Kumla 1970. 170 sidor. Häftad. Dedikation. (#101999)100:-
Harnesk, Helena, ROMANTISKA UPPSALABILDER. Målade av Eric Österlund. Illustrerad. Uppsala 1998. 120 sidor. Förlagsband. (#151007)140:-
Harnesk, Helena & Oscarsson, Ulla., UPPSALA FRÅN MEDELTIDEN TILL ÅR 1900. En kortfattad översikt. Illustr. Upps. 1977. 142 sidor. Häftad. (#45332)95:-
Harnesk, Helena & Oscarsson, Ulla., UPPSALA FRÅN MEDELTIDEN TILL ÅR 1900. En kortfattad översikt. Illustr. Upps. 1986. 142 sidor. Förlagsband. (#118722)110:-
Harnesk, Paul, HÄNT UNDER 100 ÅR. Glimtar ur Uppsala läns landstings verksamhet 1863-1962. Illustrerad. Uppsala 1962. 127 sidor. Häftad. (#136151)125:-
HASSELBACKEN. Illustrerad. Sthlm 1992. 128 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Tillskrift. (#75043)125:-
Hasselblad, Björn, STOCKHOLMSGATOR. På upptäcktsfärd bland Stockholms gatuskyltar. Teckningar av Sven Ryden. Sthlm 1962. 167 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#135176)140:-
Hasselblad, Åke, RUSTIBUSSAR. Uppsalabilder från 80 - 90-talet af Sten Blad. Sthlm 1916. 195 sidor. Häftad. (#141142)145:-
Noveller.
Hasselgren, Henrik, OM HÄRKOMSTEN AF GOTLANDS FAUNA. Uppsala 1909. 40 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Något lite knöglig. (#86131)200:-
Hassler, Ove, VADSTENA OCH OMBERG I ANDRAS ÖGON. Illustr. Sthlm 1980. 156 sidor. Häftad. (#60465)140:-
Haugard, Joel, OM VÄTTERN OCH NORRA VÄTTERSBYGDEN. Natur- och kulturhistorisk beskrivning. Illustr. Askersund 1922. 336 sidor. Med bevaradt främre omslag i nyare klotband. (#21680)300:-
Haugard, Joel, OM VÄTTERN OCH NORRA VÄTTERSBYGDEN. Natur- och kulturhistorisk beskrivning. Illustrerad. Askersund 1922. 336 sidor. Häftad. Lite nötta omslag. (#49076)175:-
Heby skrivarverkstad & Möller, Hans, HEBY - BYGD OCH MÄNNISKOR. Illustr. Bollnäs 1988. 141 sidor. Häftad. (#75615)80:-
HEDEMORA. En orientering utgiven av Hedemorabygdens Turistförening till Kungliga Dramatiska Teaterns besök i Hedemora 12 juni 1948. Illustrerad. 12 sidor. Häftad. Vidlagt en Menu från stadshotellet samma dag. (#135546)100:-
HEDEMORA. Jubileumsutställningen i Hedemora 1946. Huvudkatalog. Illustrerad. Hedemora 1946. 172 sidor + annonser. Klammerhäftad. (#135547)100:-
Hedenberg, Eric, MELETEMA ACADEMICUM DE NOBILE ANTIQUITATE HÅTUNENSI. Præses Olof Celsius. Upsala 1749. (4), 30 sidor. Liten 4:o. Skuren. Inklistrad i nytt pappersomslag. (#86147)400:-
Hedenberg, Eric, MELETEMA ACADEMICUM DE NOBILE ANTIQUITATE HÅTUNENSI. Præses Olof Celsius. Upsala 1749. (4), 30 sidor. Liten 4:o. Skuren. Saknar omslag. (#128385)350:-
Hedenstierna, Bertil, STOCKHOLMS SKÄRGÅRD. Kulturgeografiska undersökningar i Värmdö gamla skeppslag. Illustr. Aa Sthlm 1949. 444 sidor + kartor. Häftad. (#49363)300:-
Hederström, Hans, NÄSBY SOCKEN I ÖSTERGÖTLAND, Beskrifven år 1755. Nytryck, Lund 1917. 63 sidor. Häftad. Några få blyertsunderstrykningar. Namnteckningar på omslaget. (#133015)120:-
Hedin, Gustaf & Skoglund, Harald, REDOGÖRELSE FÖR DE ECKLESIASTIKA BOSTÄLLENA IV. Västerbottens och Norrbottens län (Luleå stift). Sth 1915. XXXIV, 494 sidor. Häftad. (#91178)450:-
Hedin, Sven, PÅ SVENSK MARK. Resor och minnen. Redigerad av Gösta Montell. Illustrerad. Sthlm 1944. 296 sidor. Häftad. Stort format. Recensionsstämpel. (#92738)200:-
Hedlund, C. Nath., UNDERVISNINGSVÄSENDET I SOLNA. Historik från 1600-talet till nutiden. Illustr. 1949. 101 sidor. Häftad. (#52532)125:-
Helger, Nils,, GÅSBORNS SOCKEN I VÄRMLAND. Ett försök till hembygdsbeskrivning i historisk framställning. Illustr. Sth 1916. 152 pp. Med bevarade omslag i nyare klotband. Stämpel. (#21678)210:-
Helgstrand, Gustaf, JAG BERÄTTAR FÖR MINA BARN OCH BARNBARN. Illustrerad. Helsingborg 1982. 255 sidor. Original klotband. (#61032)140:-
Hellberg, Knut, HERRAR OCH BÖNDER I LERBRO I ÄLDRE TIDER. Ett bidrag till socknens historia. Katrineholm 1935. 140 sidor. Häftad. Stämpel, annars fint ex. (#143325)250:-
Hellbom, Algot, MEDELPADS SYDGRÄNS med huvudvikt på medeltiden och 1500-talet. Illustr. Umeå 1984. 80 sidor. Häftad. (#12608)100:-
Hellman, Caroline, VÄSTBO-KRÖNIKA I ORD OCH BILD. Illustr. Växjö 1944. 383 sidor. 4:o. Original halvklotband. Stämpl. Veck på försätts- och titelblad. (#137764)500:-
Hellman, Theodor, FÖRENINGEN FÖR NORRLÄNDSK HEMBYGDSFORSKNING. Redogörelse (I-V) för de av föreningen sommaren 1914 (-1918) i Hernösand med statsunderstöd anordnade vetenskapliga kurserna i Hembygdsforskning och Hembygdsundervisning för norrländska folkskollärare. Härnösand 1914-19. 58 + 52 + 26 + 44 + 18 sidor + 5 tabeller. 5 häften. (#42686)170:-
Hellner, Brynolf, SMIDDA JÄRNKORS PÅ EKSHÄRADS KYRKOGÅRD. Tecknade av Oscar Jonsson. Sthlm 1932. 52 sidor. 4:o. Häftad. (#40305)225:-
Nordiska museets handlingar 1.
Hellstedt, Jane, TOLV SLOTT OCH GÅRDAR I SÖRMLAND. Illustrerad. Vagnhärad 1987. 112 sidor. Häftad. (#117808)100:-
Hellström, Gunnar, GAMLA HUS OCH GAMLA SLÄKTER. Från vasatidens och stormaktstidens Stockholm. Illustr. Borås 1951. 116 sidor. Häftad. Några blyertsförstrykningar i marginalerna. (#90331)125:-
Hellzén, Ivar, MEDELPADSHISTORIER. Illustrerad. Sundsvall 142. 128 sidor. Häftad. (#101993)120:-
Helmer, Karin, ARRENDATORER OCH PROFESSORER. Lunds universitets jordegendomar under 325 år. Lund 1993. 99 sidor. Häftad. (#68020)135:-
Helmfrid, Björn, STÅTHÖGA. Bönder och herrskapsfolk på en östgötagård. Illustrerad. Linköping 1952. 506 sidor + planscher. Häftad. (#118917)250:-
Helmfrid, Staffan, ÖSTERGÖTLAND "VÄSTANSTÅNG". Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre Genese. Illustr. Diss. Sthlm 1962. 277 pages + folding maps. Softcover. (#60749)200:-
HELSINGBORGS HISTORIA III:1-2. Red. Gösta Johannesson. Dansktidens slutskede. Illustr. Hälsingborg 1969. 322 + 356 sidor. 4:o. Häftade. 2 volymer. Fina ex. (#39700)250:-
HELSINGBORGS HISTORIA IV:1-2. Red. Gösta Johannesson. Försvenskningen. Illustr. Hälsingborg 1969. 436 + 404 sidor. 4:o. Häftade. 2 volymer. Del 2 lite fula omslag. (#39701)150:-
HELSINGBORGS HISTORIA V:1-3. Red. Gösta Johannesson. Perioden 1718-1862. Illustr. Hälsingborg 1979. 398 + 466 + 362 sid. 4:o. Häftade. 3 volymer. Mkt fina ex. (#39702)250:-
HELSINGBORGS HISTORIA V:1-3. Red. Gösta Johannesson. Perioden 1718-1862. Illustr. Hälsingborg 1979. 398 + 466 + 362 sid. 4:o. Inbundna i original pergamentryggband. 3 volymer. Mkt fina ex. (#107164)350:-
HELSINGBORGS HISTORIA VI:1. Red. Gösta Johannesson. Ämbets- och tjänstemän 1720-1862. Borgerskapets äldste och andra förtroendemän m.fl. 1666-1862. Personhistoriska anteckningar av Margit Rooth. Illustr. Hälsingborg 1979. 570 sidor. 4:o. Häftad. Mkt fint ex. (#39703)150:-
HELSINGBORGS HISTORIA VI:1. Red. Gösta Johannesson. Ämbets- och tjänstemän 1720-1862. Borgerskapets äldste och andra förtroendemän m.fl. 1666-1862. Personhistoriska anteckningar av Margit Rooth. Illustr. Hälsingborg 1979. 570 sidor. 4:o. Inbunden i original pergamentryggsband. Mkt fint ex. (#107163)170:-
HEMBYGDSVÅRD - en folkrörelse i arbete. Illustr. Sthlm 1977. 143 sidor. Häftad. (#128959)110:-
Henningsson, Bengt, EN VÄRMLANDSFAMILJS HISTORIA. Ur brev och dagböcker 1879-1922. Illustrerad. Filipstad 1991. 260 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Dedikation. (#133110)200:-
Herdin, K.W., BYGGE OCH BO I ÄLDRE TIDER I. Illustr. Uppsala 1932. 346 sidor. Häftad. Fint ex. (#47743)125:-
Bidrag till Uppsala stads byggnadshistoria I.
Herdin, K.W., BYGGE OCH BO II. Gamla gårdar och deras ägare. Illustr. Uppsala 1934. 274 pp. Häftad. Fint ex. (#47744)125:-
Bidrag till Uppsala stads byggnadshistoria II.
Herdin, K.W., GAMMALT OCH NYTT. En samling kulturbilder från skilda tiders Uppsala. Illustr. Upps. 1935. 235 sidor. Originalklotband. (#79519)200:-
Herdin, K.W., GAMMALT OCH NYTT. Ny serie. Kulturbilder från skilda tiders Uppsala. Illustrerad. Uppsala 1937. 255 sidor. Häftad. (#107944)150:-
Herdin, K.W., GAMMALT OCH NYTT. Ny serie. Kulturbilder från skilda tiders Uppsala. Illustrerad. Uppsala 1937. 255 sidor. Häftad., lite nött. (#4701)100:-
Hermansson, Johannes (præses), DE LAPIDE IN VALLE VIRENTI, vulgo Stenen i Grönan Dal. Akad. avh. Resp. Jonas Bid. Renhorn. Uppsala 1733. (8), 24 sidor + utvikbar plansch. I nyare pappband. (#53257)900:-
Hermelin, Olof, FRÅN SVENSKA BYGDER. Kulturbilder och minnen. Sthlm 1907. 202 sidor. Häftad. (#114071)110:-
Hermelin, Olof, FRÅN SVENSKA BYGDER. Kulturbilder och minnen. Sthlm 1907. 202 sidor. Med omslag i halvklotband. Stämpel. (#135004)150:-
HERRGÅRDEN KRÅK. En vägledning över dess historia, människor och hem. Illustrerad. Lidköping 1954. 66 sidor. Häftad. (#132755)100:-
Särtryck ur Västergötlands fornminnesförenings tidskrift.
Herrlin, Axel, FRÅN SEKELSKIFTETS LUND. Lund 1936. 179 sidor. Häftad. Blyertsförstrykningar. (#136019)100:-
Hesselman, Georg, NÅGOT OM HUSBYGGEN I STOCKHOLM 1860-1920. Illusterad. Sthlm 1941. 82 sidor. Med bevarade omslag i klotband. Dedikation. Stämpel. (#67818)150:-
Hildebrand, Bengt, FRÄMLINGAR SER PÅ SVERIGE. Reseberättelser från 400 år. Sthlm 1962. 111 sidor + illustrationer. Original klotband. (#142546)130:-
Hildebrand, Hans, WISBY OCH DESS MINNESMÄRKEN. Med 8 etsningar och 89 teckningar af Robert Haglund. Sthlm 1893. 136 sidor + originaletsningar. 4:o. Dekorerat originalklotband med svaga falsar. Något fläckad rygg. (#128049)800:-
Hillbom, Rune, GEORG AMEEN. En kampglad karlskronagestalt under de liberala reformernas 1880-tal. Illustrerad. Karlskrona 1989. 88 sidor. Häftad. Dedikation. (#104920)150:-
Hillbom, Rune, KARLSKRONA 300 ÅR I-II. En återblick i ord och bild 1679-1930. Illustr. Karlskrona 1979-82. 175 + 212 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. 2 volymer. Dedikation. (#123540)400:-
Hillerdal, Gunnar & Starfelt, Eric, AKADEMISKA FÖRENINGEN I LUND 1830-1953. Illustrerad. Lund 1953. 352 sidor. Häftad. Dedikation. (#116629)150:-
Hillgren, Bror, EN BOK OM DELSBO I. Illustr. Sthlm 1925. 119 sidor. Häftad. (#126481)110:-
Endast del ett av tre.
HISTORIA KRING GOTLAND. Red. Åke G. Sjöberg. Illustr. Sth 1963. 150 sidor. Pocket. (#12594)60:-
Hjelmqvist, Sven, BESKRIVNING TILL BERGGRUNDSKARTA ÖVER KOPPARBERGS LÄN. Sth 1966. 218 sidor + 2 utvikbara kartor. 4:o. Häftad. (#45405)190:-
SGU Ca 40.
Hjern, Kjell, ETT SVUNNET GÖTEBORG. Illustrerad. Sthlm 1964. 119 sidor. Stort format. Original klotryggsband. Skyddsomslaget rivet. (#136178)150:-
Hjorth, Harriet, HUNGERSTAD. En dokumentärroman om livet i Sigtuna 2. Åren 1400-1500. Sigtuna 1968. 248 sidor. Original klotband. (#83232)140:-
Hjorth, Harriet, HUNGERSTAD. En dokumentärroman om livet i Sigtuna 2. Åren 1400-1500. Sigtuna 1987. 248 sidor. Original klotband. (#121992)140:-
Hjorth, Harriet, KRING ETT GAMMALT HUS I SIGTUNA. En dokumentärroman om livet i Sigtuna 5. Adertonhundratalet. Sthlm 1978. 310 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#83236)140:-
Hjorth, Harriet, SIGTUNA I NÖD OCH LUST. En dokumentärroman om livet i Sigtuna 4. Sjuttonhundratalet. Sthlm 1973. 231 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#83233)140:-
Hjorth, Harriet, STADEN. En dokumentärroman om livet i Sigtuna 1. Åren 1000-1400. Sthlm 1967. 216 sidor. Original klotband. (#59508)140:-
Hjorth, Harriet, STADEN. En dokumentärroman om livet i Sigtuna 1. Åren 1000-1400. Sthlm 1967. 216 sidor. Häftad. (#67473)120:-
Hjorth, Harriet, STADEN. En dokumentärroman om livet i Sigtuna 1. Åren 1000-1400. Sigtuna 1986. 217 sidor. Original klotband. (#83624)140:-
Hjorth, Harriet & Lindström, Bibbe, GAMLA SIGTUNA I GÅR - I DAG. Illustrerad. Sthlm 1972. 90 sidor + karta. Häftad. (#83234)100:-
Hjärne, Harald, HELSINGELIF UNDER HELSINGELAG. Sthlm 1901. 30 sidor. Häftad. Mycket fint ex. (#133019)125:-
Heimdals folkskrifter 68.
Hofberg, Herman, NERIKES GAMLA MINNEN, sådana de ännu qvarlefva i fornlemningar, fornfynd, aflefvor af medeltidens kyrkliga konst, folklif, sånger, sägner, folkspråk, m.m. Ett bidrag till fäderneslandets fornkännedom, konst- och odlings-historia. Illustr. Örebro 1868. IV, 299 sidor. Dekorerat originalklotband. (#131830)750:-
Hofberg, Herman, NÅGRA DRAG UR DET FORNA SKOGSBYGGARLIFVET I HALLAND. I.Örkenfolket. II. Knifvahäringarne. Utg. af Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande. Faksimilutgåva, Halmstad utan år (1981). 69 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#119018)100:-
Hofrén, Manne, KALMAR SLOTT OCH MUSEUM. Vägledning för besökande. Sthlm 1922. 75 sidor. Häftad. (#109553)120:-
Hofrén, Manne, NORDSVENSKA STUDIER OCH ESSAYER. Illustr. Sth 1962. 230 pp. (#13663)125:-
Holm, Lennart & Klyvare, Berndt, STADSBO. Texter och bilder under trettio år. Raster förlag 1989. 212 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#115849)150:-
Holmberg, Teodor, FOLKHÖGSKOLA OCH LANDTMANNASKOLA I VÄSTMANLANDS LÄN. Framställning till Tärna folkhögskolas styrelse. Sala 1895. 45 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Dedikation till Harald Hjärne. (#128712)125:-
Holmdahl, Barbro, MÄNNISKOVÅRD OCH MÄNNISKOSYN. Om omvårdnaden i Uppsala före år 1900. Illustr. Uppsala 1988. 205 sidor. Häftad. (#39042)145:-
Uppsala stads historia VI:7.
Holmgren, Greta, HEMMET MED DE ÖPPNA DÖRRARNA. Illustrerad. Uppsala 1939. 294 sidor. Original klotryggsband. (#142558)150:-
Hågkomster och livsintryck XX.
Holmström, Leonard P., IAKTTAGELSER ÖFVER MÄRKEN I SKÅNE EFTER ISTIDEN. Akad. afh. Malmö (Lund) 1865. V, 27 sid. + utvikbar karta. Häftad. (#28926)300:-
Horn, Vivi, DE SMÅ KNÖSARNA. Ett romantiskt Uppsalahem. Illustr. Sthlm 1921. 264 sidor. Halvklotband. (#54812)170:-
Hornborg, Carl-Arne, NYKÖPING. Östersjöns dotter. Illustrerad. Sthlm 1984. 210 sidor. Stort format. Original pappband. (#136159)150:-
Hornung, Peter, STORMEN KRING KATTHAVET. Ett kyrkbygge i motvind. Illustr. Sthlm 1994. 128 sidor. Häftad. (#54619)120:-
Katolska kyrkan i Stockholm.
Hovstadius, Barbro, BRUDKRONOR I LINKÖPINGS STIFT. Förvärv, form och tillverkning intill år 1800. Illustr. Sth 1976. 300 pp. (#13751)125:-
Nord. mus. handl. 87.
Hultgren, Gust, LIVET I VADSBO UNDER 1800-TALET. Kulturhistoriska anteckningar. Illustrerad. Mariestad 1939. 240 sidor. Häftad. Något fläckiga omslag (#105254)150:-
Hultin, Torsten & Westberg, Gustaf, PORT OF GOTHENBURG. Year Book 1937. Tenth edition. Gbg 1937. 88 pages + folding map. Softcover. (#74336)150:-
HUS I KALMAR. En beskrivning av den äldre bebyggelsen i centrumstadsdelarna. Av Leonard Eriksson, Bengt Folenius, Lars-Ingvar Larsson, Christina Thunwall. Illustr. Kalmar 1980. 91 sidor. 4:o. Häftad. (#128952)180:-
HUSET SERGELGATAN NO. 1. 15 linoleumsnitt, 3 trägravyrer, 2 träsnitt. Av Bengt Arkö m.fl. Sthlm 1953. I originalmapp. Tryckt i 200 numrerade exemplar. Alla planscherna signerade. (#135868)250:-
Huss, E.G., UNDERSÖKNING ÖFVER FOLKMÄNGD, ÅKERBRUK OCH BOSKAPSSKÖTSEL I LANDSKAPET VÄSTERBOTTEN ÅREN 1540-1571. Aa Upps. 1902. XVIII, 101, 77 sidor. Häftad. (#25832)210:-
Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof, WÄREND OCH WIRDARNE I-II. Ett försök i svensk ethnologi. Tredje upplagan med efterskrift och register utgiven av Nils-Arvid Bringéus. Illustr. Lund 1972. (12), 503, XIII, 106 + (9), 466, LIX, 122 sidor. Originalklotband. 2 vol. (#21848)750:-
Hyltén-Cavallius, Olof, EN STUDENT UPPTÄCKER SITT LAND 1835. Anteckningar under en wandring genom Upland, Westmanland, Nerike, Wermland, en liten del av Norrige och Dalarne. Utgiven av Sigurd Erixon. Uppsala 1942. 167 sidor. Häftad. Stämpel. Liten skada på omslaget. (#142296)100:-
Hyltén-Cavallius, Olof, EN STUDENT UPPTÄCKER SITT LAND 1835. Anteckningar under en wandring genom Upland, Westmanland, Nerike, Wermland, en liten del av Norrige och Dalarne. Utgiven av Sigurd Erixon. Uppsala 1942. 167 sidor. Häftad. (#136009)120:-
Hård af Segerstad, Fredrik, UTKAST TILL EN FLORA ÖVER VÄRNAMOTRAKTEN. Till kännedom om grönstenarnas inflytande på växternas utbredning. Värnamo 1920. 35 sidor. Klammerhäftad. Dedikation till Bengt Hesselman. (#128714)200:-
Hård av Segerstad, Fredrik, FLORAN I NORRA FINNSKOGA. Karlstad 1938. 38 sidor. Häftad. (#109151)140:-
Hägg, S.A., BACCHI-TEMPLEN I UPSALA. Med inledning och kommentarer av Åke Davidsson. Uppsala 1966. 112 sidor. Häftad. (#103506)135:-
Hägge, Eric, BOKEN OM HALMSTAD. Illustrerad. Sthlm 1979. 257 sidor. Original pappband. Tvärformat. (#102049)150:-
Hällsjö, K.E., TUNABYGDEN. Kommentarer till minnesvårdens namn på byar, gårdar, män och kvinnor. Borlänge 1944. 21 sidor. Häftad. (#110641)100:-
HÄLSINGEHISTORIER. Samlade av Ida Gawell-Blumenthal (Delsbostintan). Sthlm 1945. 144 sidor. Häftad. Med dedikation till Arvid Fredborg. Bakre omslag fläckigt. (#96358)150:-
Häradskarta, Uppsala län -, LAGUNDA HÄRAD. af Kartografiska Corpsen 1860. Karta och beskrifning. Kartan rullad, beskrifningen i stort format (4:o) och häftad. (#76485)450:-
Häradskarta, Uppsala län -, NORUNDA HÄRAD. af Kartografiska Corpsen 1862. Karta och beskrifning. Kartan rullad, beskrifningen i stort format (4:o) och häftad. Kartan lagerfläckad. (#76484)450:-
Häradskarta, Uppsala län -, WESSLANDS-ELFKARLEBY TINGSLAG. af Kartografiska Corpsen 1862-63. Karta och beskrifning. Kartan rullad, beskrifningen i stort format (4:o) och häftad. (#76483)450:-
HÄRKEBERGA SOCKENS KULTURMINNESMÄRKEN. Prästgården, kyrkan och de fasta fornlämningarna. Vägledning utgiven av Sydvästra Upplands hembygdsgille. Illustr. Uppsala 1929. 34 sidor. Häftad. Fint ex. (#81068)75:-
Högardh-Ihr, Christina, TRE TRÄDGÅRDAR I DALARNA. Illustr. Lund 2005. 191 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#118809)190:-
Högberg, Staffan, STOCKHOLMS HISTORIA 1-2. 1. Den medeltida köpstaden. Hans nådes stad. Stormaktens huvudstad. Borgarnas stad. 2. Småstaden. Fabriksstaden. Storstaden. Illustr. Sthlm 1981. 352 + 348 sidor. Inbunden. Skyddsomslag. 2 volymer. (#53302)450:-
Högbom, Arvid Gustaf, IAKTTAGELSER RÖRANDE JEMTLANDS GLACIALA GEOLOGI. Med en inledande öfversigt af berggrunden. Akad. avh. Sth (Upsala) 1885. 38 sidor + plansch. 4:o. Häftad. (#45186)210:-
Högbom, Arvid Gustaf, NORRLAND. Naturbeskrifning. Illustr. Uppsala 1906. 414 sidor + kartor m.m. (#45495)170:-
Norrländskt handbibliotek 1.
Högbom, Arvid Gustaf, NORRLAND. Naturbeskrifning. Illustr. Uppsala 1906. 414 sidor + kartor m.m. Inbunden. (#47649)210:-
Norrländskt handbibliotek 1.
Högbom, Arvid Gustaf, STUDIER ÖFVER UPPLANDS ÄLDRE BEBYGGELSEHISTORIA. Särtryck ur Ymer 1912. 49 sidor + 2 kartor. Häftad. Dedikation. (#81048)100:-
Högman, Ingvar, MÄLAREN. Teckningar av Tage Wasmouth. Sthlm 1951. 137 sidor. Häftad. (#136038)140:-
Högman, Olov, EN HÄRJEDALSBOK. Likt och olikt om och från Lillhärdal. Illustrerad. Östersund 1936. 404 sidor. Häftad. Sprucken rygg. (#101973)175:-
Höjer, Signe, ARVET FRÅN LÄSARNA. Sth 1976. 288 sid. Inb. (#57766)120:-
Höjer, Signe, KRING EN BERGSMANSGÅRD. Illustrerad. Sthlm 1969. 286 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#122657)170:-
Hörner, Nils G., BRATTFORSHEDEN. Ett värmländskt randdeltekomplex och dess dyner. Illustr. Aa Uppsala 1927. 208 sidor + utvikbara kartor. Häftad. (#53826)200:-
Hörner, Nils G., BRATTFORSHEDEN. Ett värmländskt randdeltekomplex och dess dyner. Illustr. Aa Uppsala 1927. 208 sidor + utvikbara kartor. Klotband. (#125861)250:-
Höök-Lundevall, Greta, KULTURHISTORISK SOCKENKRÖNIKA FRÅN RASBOKIL. Glimtar från en sockeninventering 1950. Illustr. Upps. 1952. Klammerhäftad. Särtryck. Fläck på främre omslag. (#145177)50:-
Ihre, Johan, DISSERTATIO GRADUALIS DE QUENLANDIA ANTIQUA. Respondent Olavus Eneroth Olofsson. Uppsala 1767. 20 pages. Untrimmed. (#39757)1450:-
Rare dissertation on "Kvänland"= Lappland.
Ingmar, Tord, Bergmark, Aron & Sandberg, Gustaf, NATURVÅRDSINVENTERING AV UPPSALATRAKTEN. Uppsala 1968. 208 sidor + planscher samt utvikbar karta i ficka. Häftad. Lite blyertsnoteringar i slutet. (#117823)150:-
INVENTERING AV STADSDELAR OCH TÄTORTER INOM UPPSALA KOMMUN. Avseende miljö-, service-, befolknings- och boendeförhållanden. Uppsala 1975. 344 sidor. Häftad. (#117809)150:-
Isaksson, Olov, BYSTÄMMA OCH BYSTADGA. Organisationsformer i övre Norrlands kustbyar. Om samspelet mellan lokal tradition och central samverkan. Aa Upps. 1967. XXIV, 418 sidor. Häftad. (#32309)145:-
Jacobowsky, C. Vilh., GUSTAFSBERG. Sveriges äldsta badort. Illustr. Sth 1958. 324 pp. Häftad. (#13653)465:-
Jacobsson, Bengt, NILS MÅNSSON MANDELGREN - en resande konstnär i 1800-talets Sverige. Rikt illustr. Höganäs 1983. 229 sid. 4:o. Förlagsband med skyddsomslag. (#50779)200:-
Jakob Karlsson, FÄI-JAKÅS FYST BREVI. Gotlandsbonden Jakob Karlssons tjugo första brev till Mathis Klintberg 1889-1890. Illustr. Visby 2000. 455 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#95448)250:-
Jakobson, Henning, GOTLAND - LANDET ANNORLUNDA. Illustr. Visby 1966. 148 sidor. Häftad. (#115557)75:-
Jansson -, KULTURSPEGLINGAR. Studier tillägnade Sam Owen Jansson 19.3. 1966. Illustrerad. 353 sidor. Häftad. (#63597)175:-
Jansson, E. Alfred, LJUSNEDALS BRUKS KRÖNIKA. Illustrerad. Sthlm 1958. 173 sidor. Häftad. (#136297)250:-
Jansson, Lennart, BIRGITTA I ROSLAGEN. En vägvisare. Illustr. Fischer & Co 2003. 96 sidor. Förlagsband. (#124515)135:-
Jarneberg, Eric, RÖNNINGE - en gammal by i Täby. Illustr. Täby 1983. 128 sidor. Häftad. (#113024)100:-
Jensen, Alfred, SÖDERHAMNS HISTORIA 1-2. Illustr. Sthlm 1919-20. 170 + 146 sidor. Stort format. Original pappband, något skadade. 2 volymer. (#133032)300:-
Jerselius, Kristina Tegler, DEN STORA HÄXDANSEN. Vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1858. Aa Upps. 2003. 342 sidor. Häftad. (#57361)200:-
Johansson, Hilding, VEDUMSBYGDEN. En historisk översikt. Skara 1954. 167 sidor. Häftad. Namnteckning. (#135166)150:-
Johansson, Hilding, ÄLVSBORGS LÄNS LANDSTING 1963-1962. Illustrerad. Lund 1963. 376 sidor. Original klotryggsband. (#91615)175:-
Johansson, Klas-Rune, YTTERSKÄRGÅRD. Illustr. Göteborg 1981. 80 sidor. 4:o. Originalklotband i skyddsomslag. (#114401)100:-
Johansson, O., OVANÅKER. En norrlandssockens öden genom seklerna. Illustr. Ovanåker 1937. 272 pp. + kartor. Med främre omslag i original linneband. (#21667)300:-
Johansson, Pehr, ANTECKNINGAR OM KNISLINGE SOCKEN I KRISTIANSTAD LÄN. Illustr. 1920. 144 sidor. Dedikation Främre omslag och några blad med veck. (#42663)150:-
Johansson, Pehr, ANTECKNINGAR OM KNISLINGE SOCKEN I KRISTIANSTAD LÄN. Illustr. 1920. 144 sidor. Häftad. (#103379)150:-
Johansson, Pehr, ANTECKNINGAR OM KNISLINGE SOCKEN I KRISTIANSTAD LÄN. Illustr. 1920. 144 sidor. Dedikation Häftad. (#103382)170:-
Johansson, Valton, VISBY. Illustrerad. Stockholm 1950. 154 sidor. Häftad. (#151134)120:-
Johansson, Viktor, ÖVER GOTLANDS TRIANGULERING. Akad. avh. Uppsala 1939. 71 sidor. Häftad. (#48324)120:-
Johansson i Noraskog, Johan, DAGBOKSANTECKNINGAR I-IV. 1869-1900. Utgivna av Erik Holmkvist. Nora 1957-65. 268; 304; 226; 192 sid. 4 vol. Häftade. (#34602)380:-
Johansson i Noraskog, Johan, DAGBOKSANTECKNINGAR I-IV. 1869-1900. Utgivna av Erik Holmkvist. Nora 1957-65. 268; 304; 226; 192 sid. Inbundna. 4 vol. (#34604)550:-
Johnson, Pehr, VISOR FRÅN ÖRKENHED. Kristianstad 1946. 13 sidor. Dedikation. (#109127)100:-
Johnsson, Pehr, KRISTIANSTADS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPS HISTORIA. Illustr. Lund 1930. 232 sidor 4:o. Häftad. Stort format. (#55604)250:-
Jonson, Erik, I PRICKADE OCH OPRICKADE FARLEDER. Seglingsbeskrivningar från Stockholms skärgård. Med 28 sjökortsdetaljer. Sthlm 1929. 131 sidor. Häftad. Lite nött och fuktfläckad. (#133347)135:-
Jonson, Erik, O, GAMLA KLANG OCH JUBELTID. En Upsalarapsodi. Inledning av Alf Liedholm. Fotografierna av Per Kjellén. Sthlm 1940. 263 sidor. Med omslag i original klotband. (#108653)200:-
Jónsson -, DÅ, NU OCH SEDAN. Geografiska uppsatser till minnet av Ingvar Jonsson. Red. Ian Layton. Umeå 1995. 265 sidor. Häftad. Stämpel. (#84711)150:-
Jonsson, C.J., NÅGRA MINNEN OCH ERINRINGAR FRÅN RIKSDAGSMÄNNENS RESA genom norra Sverige år 1921. Sjätte upplagan. Värnamo 1931. 18 sidor + tryckta omslag. Häftad. (#94378)100:-
Jonsson, C.J., NÅGRA MINNEN OCH ERINRINGAR FRÅN RIKSDAGSMÄNNENS RESA genom norra Sverige år 1921. Fjärde upplagan. Värnamo 1923. (18) sidor. Häftad. Omslagen med lite riss. (#117683)150:-
Jonsson, Malin, KVINNOR, ARBETE OCH FÖRSÖRJNING. Vävarbetets betydelse för hushållsekonomin i Siljansbygden, Dalarna, vid mitten av 1900-talet. Licentiatsuppsats. Upps. 2004. 120 sidor. A4. Häftad. (#111254)150:-
Jonsson, Marita & Lindquist, Sven-Olof, GATEWAY TO GOTLAND. Illustr. Visby 1997. 210 pages. Original cloth. (#136147)150:-
Jonzon, B.G., LJUSDALS KYRKA. Minnesskrift med anledning af kyrkans restaurering år 1914. Ljusdal 1914. 64 sidor. (#44946)125:-
JORDBRO I TIDEN. En antologi om bebyggelse och bebyggare i Jordbro under 7000 år. Red. Ove Schramm. Illustr. Hanvedens förlag 1996. 216 sidor. Förlagsband. (#112296)150:-
JORDEBOK FÖR VÄRMLAND 1540. Utgiven av Richard Broberg. Uppsala 1952. LIII, 310 sidor. Häftad. Något nött rygg. (#25932)250:-
Josephson, Ragnar, STADSBYGGNADSKONST I STOCKHOLM INTILL ÅR 1800. Illustr. Sth 1918. 356 pp. Häftad. Avhandlingsupplagan med omslag i tunt papper. (#24315)170:-
JULSEDER I NORRA SÖRMLAND. Illustr. Eskilstuna 1988. 137 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#137746)125:-
Jungstedt, Sigurd, NYKÖPINGSGUBBAR. Nyköping utan år (1924?). Häftad. (#136161)150:-
JÄMTLAND. Red. Per Nilsson-Tannér, S. Artur Svensson och Richard Holmström. Foto Erik Liljeroth. Text Per Nilsson-Tannér. Malmö 1961. 492 sidor. Stort format. Original blått klotband. Saknar skyddsomslag. (#91248)400:-
Allhems landskapsböcker.
JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING 1863-1962. En minnesskrift vid hundraårsjubileet. Red. Per Nilsson-Tannér. Illustrerad. Östersund 1963. 308 sidor. Häftad. Fläck på främre omslaget. (#91616)160:-
JÄMTLANDS OCH HÄRJEDALENS HISTORIA 4. 1720-1880. Av Holger Wickman, Robert Swedlund, Bertil Hasselberg, Gudmar Hasselberg och N. Aug. Flodén. Illustr. Sthlm 1962. 680 sidor. Häftad. Dedikation från Wickman. (#112855)450:-
Järbe, Bengt, KRIGENS OCH HJÄLTARNAS STOCKHOLM. I skulpturer och minnesstenar. Illustr. Sthlm 1998. 512 sidor. Förlagsband. (#145684)175:-
Järbe, Bengt, STOCKHOLM. Illustr. 1968. 224 sidor. Inbunden. (#42305)135:-
Järbe, Bengt, SÄLLSAMHETER I STOCKHOLMSTRAKTEN. Norr och väst om sta'n. Illustrerad. Sthlm 1981. 341 sidor. Original pappband. (#85222)145:-
Jönsson, Edvard & Swahn, Jan-Öjvind, KARLSKRONA. Foto Erik Liljeroth m.fl. Allhem, Malmö 1964. Original klotband. Skyddsomslag med reva. (#102517)175:-
Jönsson, Gabriel, MINNEN FRÅN KUSTLAND OCH BETLAND. Trelleborg 1975. 42 sidor. Häftad. (#144235)50:-
Jönsson, Gabriel, SKÅNSKA SOMRAR. Vinjetter av Emil Johansson-Thor. Sthlm 1935. 228 sidor. Med bevarade omslag i halvklotband. Stämpel. (#136109)150:-
Jörgensen, Christel (red.), KÄRLEKSFULLA BREF OCH BERÄTTELSER FRÅN MUNKFORS FÖR ETT SEKEL SEDAN. Illustr. Munkfors 1987. 161 sidor. Original klotband. Ett blad loss. (#133625)140:-
Dokumentationsserie om Munkfors 2. Brev m.m. av olika medlemmar av familjen Hellgren.
Kaaret, Peet, WASSERVEGETATION DER SEEN ORLÅNGEN UND TREHÖRNINGEN. Uppsala 1953. 64 pages. 4:o. Soft covers. (#72055)150:-
Acta Phytogeographica Suecica 32.
Kalén, Joh., BOHUSLÄNSKA GRÄNSMÄRKEN. Göteborg 1933. 173 sidor. Häftad. (#101909)170:-
Kalén, Joh., FOLKSÄGNER FRÅN NORRA HALLAND. Särtryck utan år. 28 sidor. Häftad. (#104568)100:-
Kalén, Joh., HALLÄNDSKA FOLKMINNEN. Lokalsägner och övertro från Fagered. Sthlm 1927. 322 sidor. Häftad. (#101906)250:-
Kallstenius, Gottfrid, BLAD UR HÄRNÖSANDS HISTORIA. Härnösand 1919. 82 sidor. Häftad. (#104713)200:-
KALMAR. 18 kalmarvyer i album med pappärmar. 1910-talet. (#122320)200:-
Kammarkollegium, ANGÅENDE RÄTTEN TILL LAXFISKE I SVARTLÅ I LULE ÄLV 1-3. Sthlm 1937. Stencil. Stämpel. (#136165)150:-
Kammarkollegium, MEMORIAL ANG. AVKOMSTEN AV VISSA FISKEN I INDALSÄLVEN M.M. Sthlm 1953. 389 sidor + bilagor. Stencil. Häftad. Stämpel. (#136228)150:-
K'ang Yu-wei, K'ANG YU-WEIS SVENSKA RESA 1904. Övers. Göran Malmqvist. Illustr. Upps. 1970. 73 sidor. Häftad. (#116736)100:-
Kant, Walter, UPSALA ÅNGQVARNS AKTIEBOLAG. 1874-1924. Illustr. Uppsala 1924. 106 sidor. Häftad. (#117191)175:-
Kardell, Lars, HÄRJARÖ. Historia kring en gård i Trögden. Illustrerad. Uppsala 1997. 122 sidor. Original pappband. (#76294)140:-
Kardell, S.J., MINNEN FRÅN FJÄLLBYGDEN OCH FYRISVALL. Professor Carl Zetterström och hans tid. Östersund 1961. 154 sidor. Häftad. (#101926)135:-
Karlén, Lars, MEDELTID OCH ÄLDRE VASATID TILL OMKRING 1570. Särtryck ur Nyköpings stads historia. Illustrerad. Utan ort och år. 152 sidor. Häftad. (#131985)125:-
Karlson, William, ETT SVENSKT HERREMANSHEM PÅ 1700-TALET. Clas Julius Ekeblads inventarium över Stola 1796. Illustrerad. Lund 1940. 184 sidor. 4:o. Häftad. (#69427)350:-
Karlsson, Arvid, ESKILSTUNA - MIN FÖDELSESTAD I. (Allt som utkom). Illustrerad. Utan ort och år (ca. 1930). 288 sidor. Original klotband. (#132218)250:-
Karlsson, Gösta & Jansson, Bror, GÅRDARNA KRING KINNEKULLE. Teckningar av Edna Cers-Winberg. Sthlm 1981. 190 sidor. Original klotband. (#117857)160:-
Karlsson, Harry, DEN LÅNGA VÄGEN. En skånsk byggmästare berättar. Illustrerad. Uppsala 1973. 286 sidor. Häftad. (#119485)150:-
Karlsson, J.A., NYKVARNS JÄRN- OCH STÅLBRUK SAMT HERRGÅRDAR I TURINGE. Illustrerad. Södertälje 1940. 79 sidor. Häftad. (#136158)125:-
Särtryck ur Turingeboken.
Karlsson, J.A., SÖRMLÄNDSKA SLOTT OCH GÅRDAR 1-6. Anteckningar och minnen. Illustrerad. Nyköping 1923-27. Häftade. 5 volymer. Namnteckningar. (#77592)550:-
Karlsson, Larsson & Nordén, MÄLARDALEN. Illustrerad. Svenska vägvisare, Sthlm 1985. 193 sidor. Pocket (#136036)100:-
KARLSTADS STIFT I ORD OCH BILD. Illustr. Sthlm 1952. 840, XXI sidor + utvikbar karta. 4:o. Halvfranskt band. (#115308)350:-
Karlström, Ture, GÄVLE STADSBILD. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Illustr. Aa Uppsala 1974. 446 sidor. (#43765)205:-
KARTA ÖFVER STORA KOPPARBERGS OCH GEFLEBORGS LÄN. Uti 1/5000000 af naturliga storleken; Öfvertryck från Aug. Hahrs karta öfversedd och utgifven 1870. Falun, Hos Carl Nordin. Stor, utvikbar, kolorerad karta, uppfodrad på väv. I klotomslag. Stämpel. (#79300)400:-
Kempe, Frans, SKOGSHUSHÅLLNING I NORRLAND. Ett program. Uppsala 1909. 52 sidor. Häftad. (#47653)85:-
Norrländskt handbibliotek III,
Keyland, Nils, FOLKLIV I VÄRMLANDS FINNMARKER. Efterlämnade uppsatser och bilder. Illustrerad. Sthlm 1954. 81 sidor + planscher. Original klotband. (#13643)400:-
Nord. mus. handl. 46.
KIRUNA OCH JUKKASJÄRVI KYRKOR. Illustr. Utgiven av Kiruna kyrkoråd 1946. 24 sidor. Häftad. Ett ark loss. Namnteckning. (#98939)100:-
Kjellberg, Sven T., VALLBY. Kulturhistoriska notiser. Illustr. Västerås 1926. 156 sidor. Med omslag i klotband. Stämpel. (#32262)140:-
Kjersén, Elis, ALTARSKÅPET I KÖPINGS KYRKA. Det vackraste i Norden. Beskrifning öfver dess skilda delar. Köping 1911. 15 sidor. Häftad. Fint ex. (#81100)85:-
Kjersén, Sven, VÄSTMANLAND OCH NÄRKE. Utgiven av Svenska turistföreningen. Illustrerad. Sthlm 1923. 289 sidor + annonser och karta. Original klotband. Stämpel. Exlibris. (#136346)150:-
Svenska turistföreningens resehandböcker 29.
Kjöllerström, P.A., VÄDJAN TILL VESTGÖTARNE. Ulricehamn 1916. 196 sidor. Häftad. Stämpel. (#136342)200:-
Klang, Per, VÅRT GAMLA NYKÖPING. En bildkavalkad. Nyköping 1977. 96 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#136200)130:-
Klintberg, M., SPRIDDA DRAG UR DEN GOTLÄNDSKA ALLMOGENS LIF. 1. Höskörden. 2. Tjära och tjärbränning. Illustrerad. Sthlm 1914. 43 sidor. 4:o. Häftad. Främre omslag loss. Dedikation. (#77065)125:-
Klintberg, Mathias, ANTECKNINGAR OM GOTLAND. Några anteckningar om Gotland i verkligheten och Gotland i skrift. Illustr. Sthlm 1909. 182 sidor. Häftad. (#49631)155:-
Knaust, Oscar F., MITT ETUI. Illustrerad. Sthlm 1943. 202 sidor. Häftad. (#135141)145:-
von Knorring, Gunnar, JÄRNBÄRALAND. The Iron-Bearing-Land. Illustr. Ludvika utan år. Stort liggande format. Original pappband med skyddsomslag. (#133808)160:-
Text in Swedish and English.
von Knorring, Oscar, GENOM LAPPLAND, SKÅNE OCH SEELAND. Illustr. Sthlm 1987 (Faksimil av originalet från 1874). 402 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#122906)120:-
[von Knorring, Sophie], RESA OMKRING VETTERN 1832. Illustrerad. Utg. av Börje Räftegård. 1985. 63 sidor. Liggande format. Original pappband. (#143403)140:-
Kobbe, Hans, FJÄRDHUNDRABYGDENS PROFILER OCH MÄRKESPERSONER FRÅN FÖRR. Illustr. [Upps.] 2004. 237 sidor. Häftad. (#149725)200:-
Kohl, Johann Georg, RESOR I DANMARK JEMTE EN UTFLYGT TILL SÖDRA SVERIGE I-II. Första delen med en titelplansch. Andra delen med en karta. Sthlm 1847. (8), 288 + (8), 292 sidor + karta. Ett halvfranskt band. (#78112)750:-
KOLSVA-BYGD 1. Kolsva-ortens Hembygdsförenings årsskrift 1954. Illustrerad. Köping 1954. 113 sidor + annonser. Häftad. (#136237)150:-
KOLSVA-BYGD 2. Kolsva-ortens Hembygdsförenings årsskrift 1955. Illustrerad. Köping 1955. 162 sidor + annonser. Häftad. Stämpel. (#136238)150:-
KOLSVA-BYGD 3. Kolsva-ortens Hembygdsförenings årsskrift 1956. Illustrerad. Köping 1956. 174 sidor + annonser. Häftad. Stämpel. (#136223)150:-
KOLSVA-BYGD 4. Kolsva-ortens Hembygdsförenings årsskrift 1957. Illustrerad. Köping 1957. 260 sidor + annonser. Häftad. Stämpel. (#136222)150:-
KONSTKULTUR I NORRLAND. Red. Karin Elliot och Per G. Råberg. Illustrerad. Umeå 1980. 287 sidor. Häftad. (#129101)160:-
KOPPARBERGS LANDSTING. En berättelse om dess verksamhet under ett hundra år 1863-1962. Red. Eric Carlsson m.fl. Illustrerad. Falun 1962. 547 + 56 sidor. Original klotband. (#91619)185:-
Kraft, John, KUSKENS POJKE. Berättelser från Aske. Illustrerad. Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut 1997. 175 sidor. Original pappband. (#136040)140:-
Kraft, Salomon & Lindberg, Folke, LINKÖPINGS HISTORIA I-II:1-2. I. Utvecklingen till 1567. II:1-2: Tiden 1567-1862. Illustr. Uppsala 1946. 340 + 722 sidor. Häftade. 2 volymer. (#14675)250:-
Kraft, Salomon & Lindberg, Folke, LINKÖPINGS HISTORIA I-II:1-2. I. Utvecklingen till 1567. II:1-2: Tiden 1567-1862. Illustr. Uppsala 1946. 340 + 722 sidor. Original halvklotband. 3 volymer. (#130202)400:-
Krantz, Claes, GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN. Illustrerad. Uppsala 1943. 455 sidor + karta. Något nött halvfranskt band. (#136016)140:-
Hembygdsböckerna. Läseböcker för skola och hem.
Krantz, Claes, I KRINOLINENS TIDEVARV. En kulturkrönika i Göteborgs-perspektiv. Illustr. Gbg 1937. 319 sidor. Häftad. (#87644)175:-
Krantz, Claes, MARSTRAND. Med teckningar av författaren. Sthlm utan år. 148 sidor. Häftad. (#136089)150:-
Krantz, Claes, SOMMARLAND. Med teckningar av författaren. Sthlm 1956. 275 sidor. Original klotryggsband. (#93305)150:-
KRING VÅR GAMLA SKOLA. Linköpings läroverkspojkar berättar. Linköping 1968. 171 sidor. Häftad. (#150997)100:-
von Krusenstjerna, Edvard, BLADMOSSVEGETATION OCH BLADMOSSFLORA I UPPSALATRAKTEN. Aa Uppsala 1945. 250 sidor + planscher. Häftad. (#43561)170:-
Acta Phytogeographica Suecica 19.
KRÖK JERK MINNS ANKARCRONA OCH ALFVÉN. Efter bandinspelning utarbetad av Per Johannes. Leksand 1975. 94 sidor + illustrationer. Häftad. (#136536)120:-
KRÖK JERK MINNS ANKARCRONA OCH ALFVÉN. Efter bandinspelning utarbetad av Per Johannes. Leksand 1975. 94 sidor + illustrationer. Original pappband. (#148235)140:-
DET KRÖKTA RUMMET. En antologi sammanställd av Nordal Åkerman. Bo Cavefors förlag 1966. 68 sidor. Häftad. (#117603)75:-
Kugelberg, Arvid, GAMLA LINKÖPINGSGÅRDAR. Illustrerad. Linköping 1943. 232 sidor. Klotband. (#130743)400:-
Kugelberg, Arvid, GÅRDARNA KRING LINKÖPING. Berga, Kallerstad, Ryd och Valla. Illustrerad. Linköping 1957. 166 sidor. Häftad. (#130811)150:-
KULTURGEOGRAFISKA PERSPEKTIV. Forskningsbidrag från Uppsala 1985. Red. Hans Aldskogius m.fl. Uppsala 1985. 122 sidor. Häftad. (#59441)110:-
KUMLABYGDEN I. Forntid, nutid, framtid. Berg, jord och skogar. Utgiven genom Jonas L:son Samzelius. Illustr. Kumla 1961. 475 sidor + karta. Original halvklotband. (#43436)170:-
KUMLABYGDEN I-IV. Forntid - nutid - framtid. Utgiven av Kumla stad och Kumla landskommun genom Jonas L:son Samzelius. I. Berg, jord och skogar. II. Forntidsliv. III. Ortnamn och äldre bebyggelse. IV. By, gård och samhälle. Illustr. Kumla 1961-77. 475 + 308 + 602 + 489 sidor + bilagor. Original halvklotband. 4 volymer. (#67533)700:-
KUMLABYGDEN IV. By, gård och samhälle. Utgiven av Kumla kommun genom Jonas L:son Samzelius och Tage Tapper. Illustr. Kumla 1977. 489 sidor. Stor 8:vo. Inbunden. Skyddsomslag. (#53274)250:-
KUMLABYGDEN I-VIII. Forntid - nutid - framtid. Utgiven av Kumla stad och Kumla landskommun genom Jonas L:son Samzelius. I. Berg, jord och skogar. II. Forntidsliv. III. Ortnamn och äldre bebyggelse. IV. By, gård och samhälle. V. Kyrka och herresäte. VI-VII. Nutida samhällsliv 1-2. VIII. Nutida näringsliv. Illustr. Kumla 1961-87. 475 + 308 + 602 + 489 + 555 + 493 + 412 + 475 sidor + bilagor. Original klotband med skyddsomslag. 8 volymer. (#130268)1350:-
Kumlien, Bertil, LOTSA, LEDA, LODA. En strandpromenad kring Sjöfartsverkets verksamhet i Stockholm. Illustrerad. Sthlm 1974. 43 sidor. Häftad. (#135184)100:-
Kumlien, Bertil, SEGLA I HAMN. Skisser från Stockholms sjösida. Illustrerad av författaren. Sthlm 1979. Original klotband. Skyddsomslag. (#59504)150:-
KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIENS FASTIGHETER. Av antikvarisk karaktär jämte övriga områden ställda under akademiens eller riksantikvarieämbetets förvaltning. Illustr. Sth 1974. 351 sid. (#40075)210:-
KUNGS-HUSBY I TRÖGD. Kungsgård, kyrka och socken. Red. C.G. von Ehrenheim. Illustr. Sth 1992. 104 sidor. Häftad. (#7382)100:-
KUNGSÖRSPROFILER. Ritade av Cal, plitade av X-son. Kungsör 1933. 54 sidor. Häftad. (#109552)110:-
KUSTBYAR. Granön, Sunäs och Maråker. Illustrerad. 1996. 247 sidor. Stort format. Original pappband. (#100052)250:-
Kylsberg, Bengt, SKOKLOSTERS SLOTT. Ett fönster mot stormaktstiden. Foto: Ralf Turander. Sthlm 1997. 56 sidor. 4:o. Häftad. (#112639)120:-
KYRKHULT 1865-1965. Jubileumsskrift. Illustrerad. Karlshamn 1965. 410 sidor. Original klotband. (#67828)175:-
KYRKHULT 1865-1965. Jubileumsskrift. Illustrerad. Karlshamn 1965. 410 sidor. Original klotband. Dedikation. (#148239)200:-
KYRKOBYGGE OCH SOCKENLIV. Minnesskrift vid Folkärna kyrkas etthundraårsjubileum 1953. Red. Sven Wallby. Illustrerad. Malung 1953. 220 sidor. Original halvklotband. Skyddsomslag. Tillskrift. (#100504)150:-
Körner, Sten, FOLKSKOLLÄRARE SNÖBOHMS OKÄNDA GOTLAND. Illustrerad. Visby 1984. 175 sidor. Original klotband. Dedikation. (#117922)150:-
Lagerberg, Magnus, GÖTEBORGARE I. Göteborg 1913. 206 sidor + porträtt. Klotband. (#150387)150:-
Lagerbielke, Lina, NYKÖPINGSHUS GENOM SEKLERNA. Illustrerad. Nyköping 1930. 35 sidor. Häftad. Fuktfläck i marginalen. (#135552)75:-
Lagerbielke, Lina, NYKÖPINGSHUS I-II. I. Skildring från hertig Karls furstendöme 1568-1592. II. Skildring från 1596-1665. Sthlm 1913-15. 248 + 220 sidor + planscher. Häftade. 2 volymer. (#117861)200:-
Lagerlöf, Erland & Svahnström, Gunnar, GOTLANDS KYRKOR. En vägledning. Illustr. Sth 1966. 277 sidor. Häftad. Lite lätt fuktkorrugerad (#103146)100:-
Lagerstedt, Torsten, HUR BONDEBYGD BLEV HERRGÅRD. Särtryck ur Sörmlandsbygden 1941. 16 sidor. Häftad. Dedikation. (#81123)75:-
Lagrelius, Einar, STORA LANDSVÄGEN STOCKHOLM - RÖNNINGE. Illustr. Sthlm 1932. 56 sidor + utvikbara kartor. Original marmorerat pappband. Tryckt i 500 exemplar. (#120834)150:-
Landell, Nils-Erik, FÅRÖ. Bild Ingmar Holmåsen. 1975. 92 sidor. Inbunden. (#45443)125:-
Landell, Nils-Erik, MINA SMULTRONSTÄLLEN I DET SVENSKA KULTURLANDSKAPET. Illustrerad. Svenska Dagbladet 1986. 160 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#74349)135:-
Landell, Nils-Erik & Sandström, Nisse, STOCKHOLMS GRÖNA HJÄRTA. Illustrerad. Stockholm 1983. 166 sidor. Förlagsband. Tillskrift. (#151663)130:-
Landquist, John, LIVET I KATARINA. Sthlm 1965. 223 sidor + planscher. Original klotryggsband. Skyddsomslag med reva. (#78038)125:-
LANDSBYGDEN GENOM LINSEN - bygdefotografer i Västergötland. Red. Christer Ask & Christer Åhlin. Illustrerad. Skara 1989. 207 sidor. Original pappband. (#143367)150:-
Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1987-88.
LANDSBYGDENS OMVANDLING EFTER 1800. Föredrag hållna vid ett lokalhistoriskt symposium i Örebro den 6 december 1991. Sthlm 1992. 67 sidor. Häftad. (#135343)100:-
LANDSHÖVDINGSKORNA PÅ LINKÖPINGS SLOTT UNDER ETT SEKEL. Utgiven till förmån för de blinda i Östergötland. Linköping 1955. 99 sidor + planscher. Stort format. Häftad. (#132818)200:-
LANDSTINGSBYGD. Kalmar läns norra landstings minnesskrift 1862-1962. Red. Harald Stale. Illustr. Västervik 1962. 418 sidor. Original linneband. (#91612)200:-
Lange, Ulrich, TIERP TAR TILLVARA. Kulturmiljöprogram för Tierps kommun. Illustrerad. Tierp 1986. 203 sidor. A4. Häftad. (#140695)160:-
Langenfelt, Gösta, STADEN VID DE LJUSA VATTNEN. 700 år i Stockholm. Illustr. 1953. 148 sidor. Inbunden. (#42008)145:-
Larsson, Artur, HUR ANNORLUNDA DÅ. Minnen från ett samhälle på Söderslätt. Illustrerad. Lund 1967. 104 sidor. Häftad. Stämplar. (#140491)100:-
Larsson, Artur, VILDMARKEN INPÅ KNUTARNA. Illustrerad. Sthlm 1952. 212 sidor. Original klotband. (#122231)150:-
Larsson, Artur, VILDMARKEN INPÅ KNUTARNA. Illustrerad. Sthlm 1952. 212 sidor. Halvklotband. Lite fuktkorrugerad. (#150413)150:-
Larsson, Ingemar, STRUCTURE AND LANDSCAPE IN WESTERN BLEKINGE, SOUTHEAST SWEDEN. Diss. Lund 1954. 176 pp. + plates and spectacles. Softcover. (#45510)175:-
Larsson, Lars Erik, ORGANISTER OCH KLOCKARE I UPPLAND. Håbo kontrakt 1600-1870. Illustr. Uppsala 1983. 311 sidor. Häftad. (#33717)150:-
Larsson, Lars Erik, ORGANISTER OCH KLOCKARE I UPPLAND. Svartsjö kontrakt 1600-1870. Uppsala 1977. 140 pp. Häftad. (#72432)130:-
Larsson, Lars-Olof, DET MEDELTIDA VÄREND. Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt. Aa Växjö 1975. XII, 527 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#7471)250:-
Nytryck.
Larsson, Lars-Olof (red.), LINNÉ. En småländsk resa. Illustr. Sthlm 2006. 320 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#113366)175:-
Larsson, L.M., FLORA ÖFVER WERMLAND OCH DAL. Carlstad 1859. (2), X, 308 sidor. Samtida halvfranskt band. Gott ex. (#19212)750:-
Larsson, Mats, ARBETE OCH LÖN VID BREDSJÖ BRUK. En studie av löneprinciper och lönenivåer för olika yrkeskategorier vid Bredsjö bruk 1828-1905. Aa Uppsala 1986. 233 sidor. Häftad. (#44865)135:-
Bredsjö i Västmanland.
Larsson, Yngve, FRÅGAN OM TOTAL ELLER PARTIELL INKORPORERING AV SKÖNS TINGSLAG MED SUNDSVALLS STAD. Preliminär utredning. Sthlm 1912. xiv, 163 sidor. Häftad. Stämplad. (#91235)150:-
LARV LÄNGJUM TRÅVAD - en hembygdsbok. Under redaktion av Erik L. Johansson. Illustr. Skara 1978. 548 sidor + utvikbar karta. Originalklotband med skyddsomslag. (#131776)300:-
Laufors, Eric, DET GRÖNA UPPSALA. Illustrerad. Uppsala 1987. 127 sidor. Häftad. (#103491)120:-
Uppsala stads historia VI:6.
Leche, Carl, STOCKHOLMS SKÄRGÅRDSLOTS. Seglingsbeskrivning mellan Landsort och Arholma jämte till Stockholm gränsande delar av Mälaren. Sthlm 1924 samt Tillägget för 1925. 121 + 29 sidor. I originalklotband samt ett häfte. Fint skick. Stämpl. (#90467)250:-
Leksell, E.G., SIMRISHAMN. Teckningar. Utan ort och år. 48 teckningar. Häftad. Liggande format. (#114241)140:-
Leksell, E.G., VITEMÖLLE. Sett och tecknat. Utan ort och år. 47 teckningar. Häftad. Liggande format. (#114243)140:-
Lengertz, William, EN FILOSOF FRÅN GÄRDS OCH HANS SLÄKT. Särtryck ur Gärds härads hembygdsförenings årsbok 1945. Illustrerad. 27 sidor. Häftad. Veck. (#81056)80:-
Karitz.
Levén, Torsten, VENDELBYGD. Illustrerad. Tierp 1971. 152 sidor. Häftad. (#117817)135:-
Lewenhaupt, Claës, PÅ CLAËSTORP FÖRR OCH NU. Illustr. Sthlm 1963. 292 sidor. Häftad. (#60355)100:-
Lewenhaupt, Claës, PÅ CLAËSTORP FÖRR OCH NU. Illustr. Sthlm 1963. 292 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#126641)150:-
Lewenhaupt, Eug., ANTECKNINGAR OM UPLANDS NATION I UPSALA FÖRE 1830. Upsala 1877. vi, 170 sidor. Tillsammans med: G.H. Eneström & M.B. Swederus, Vestmanlands-Dala i Upsala studerande nation 1595-1800. Upsala 1877. 98 sidor. Tillsammans med: J.G.W. Palmberg, Smålands i Upsala studerande nations historia. Upsala 1877. 98 sidor. Inbundna i ett nytt klotband. (#74400)300:-
Lidén, Oskar, BLAND PRÄSTMÄN OCH SKOLFOLK. Bilder från mitt småländska arbetsfält. Illustrerad. Lund 1947. 132 sidor. Häftad. (#99998)145:-
Lidman, Hans, NORDKALOTT. Illustrerad. Tema 1964. 208 sidor. Pocket. (#86340)100:-
Lidman, Hans, NORDKALOTT. Illustrerad med författarens fotografier. Sthlm 1957. 338 sidor + karta. Häftad. Något nötta omslag. (#91291)130:-
Lidman, Hans, NORDKALOTT. Illustrerad med författarens fotografier. Sthlm 1957. 338 sidor + karta. Original klotband. Saknar skyddsomslag. (#114182)200:-
Lidman, Hans, POLARNATT. Illustrerad. Sthlm 1979. 224 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#79673)150:-
Lignell, And., BESKRIFNING ÖFVER GREFSKAPET DAL I-II. Sth 1851-52. 462; 268 pp. + karta. Nött halvfranskt band. Lite fuktfläckad. Stämpel. (#21896)850:-
Lignell, And., BESKRIFNING ÖFVER GREFSKAPET DAL I-II. Faksimilupplaga av originalet från 1851-52. 462; 268 sidor. Originalband. (#101841)350:-
Lignell, And., BESKRIFNING ÖFVER GREFSKAPET DAL I-II. Nyutgåva. Logen 644 Mellerud av Vasa-Orden av Amerika. Mellerud 1965. 415 + 277 sidor. Original skinnryggsband. (#145525)450:-
Lignell, Harald, GÖTEBORGSBILDER 1850-1950. Illustrerad. Göteborg 1952. 578 sidor. Original halvfranskt band. 4:o. (#58450)250:-
Lijsing, P.M., NORRTÄLJE OCH DESS ORTNAMN. Teckningar av Sten Rinaldo. Norrtälje 1968. 61 sidor. Häftad. (#136218)100:-
Liljefors -, KRING SVARTA BÄCKEN OCH EDDASPÅNGEN VID SEKELSKIFTET. Carl Liljefors och hans värld. Illustr. Upps. 1987. 31 sidor. Häfte. (#81088)75:-
Lillieroth, Sigvard, DIE HÖHERE VEGETATION DES SEEN LAMMEN BEI ANEBODA. Illustr. Lund 1938. 64 pp. Omslaget med bortklippt namnteckning. Skadad rygg. (#44817)100:-
Lillieroth, Sigvard, DIE HÖHERE VEGETATION DES SEEN LAMMEN BEI ANEBODA. Illustr. Lund 1938. 64 Pages. Cloth with preserved covers. (#44816)195:-
Lilonius, Andreas, LOVTAL TILL UPPLAND. Uplandiæ elogia. I översättning av Jan-Olof Tjäder och med kommentar av Wolter Ehn samt bibliografisk notis av Fredrik Berg. Uppsala 1963. 84 sidor. Häftad. (#107883)100:-
Lind, Ivan, STUDIER I VÄSTKUSTHAMNARNAS EKONOMISKA GEOGRAFI. Akad. avh. Göteborg (Uppsala) 1920. XII, 337 sidor + kartor. Häftad. (#50100)250:-
Lindahl, Gudrun, Degen, Johannes D. & Lidblom, Carl Hjalmar, KONST, MUSIK, LITTERATUR I ÅDALEN. Illustrerad. Härnösand 1983. 139 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Dedikation. (#139671)135:-
Lindahl, Göran, UNIVERSITETSMILJÖ. Byggnader och konstverk vid Uppsala universitet. Illustrerad. Uppsala 1957. 125 sidor. Häftad. (#140503)110:-
Lindahl, Sture, ROSERSBERG. En sammanställning av tillgängliga uppgifter om slottet, trädgården och parken. Illustrerad. Sthlm 1975. 142 sidor. Original klotband. (#83122)200:-
Lindberg, Gunilla, I VÅRA KVARTER. Uppsala på 50-talet. Illustr. Lars Åke Winberg förlag 1993. 64 sidor. 4:o. Förlagsband. (#45728)125:-
Lindberg, Gunnar, SALTSJÖBADENS HISTORIA. Jubileumsskrift. Illustr. Uppsala 1959. 486 sid. + kartor (den lösa kartan från 1958 saknas). Häftad. (#34599)150:-
Lindberg, Gunnar, SALTSJÖBADENS HISTORIA. Jubileumsskrift. Illustr. Uppsala 1959. 486 sid. + kartor (den lösa kartan från 1958 saknas). Original klotryggsband. (#135797)200:-
Lindberg, Helge, ALLMUNVÄGEN ÄLVDALEN-SÄRNA. En ortnamnsforskares vandring i Linnés fotspår. Illustr. Lund 1972. 49 + 63 sidor. Häftad. (#6232)100:-
Lindblad, Eric, DJURGÅRDSÅR. Illustrerad. Sthlm 1956. 138 sidor. Häftad. (#135181)130:-
Lindblom, Else Britt, MIN BARNDOMS OCH UNGDOMS BJÖRKELUND. Björkelund då och nu. Illustr. Luleå 1997. 109 sid. Häftad. (#58486)100:-
Linde, Ebbe, GÖTEBORG. Med reproduktioner efter etsningar av Folke Persson. Sth 1948. 160 pp. (#14264)85:-
Lindell, Birger, FOLKUNDERVISNINGEN I ÅL FÖRE 1919 samt ett och annat om livet i socknen i gången tid. Illustr. Upps. 1975. 208 sidor. Häftad. Bläckunderstrykningar. Ett blad lagat med tejp. (#12652)75:-
Bidrag till Åhls sockens historia 8.
Lindén, Lars H., SOMMARHAMNAR FRÅN LUFTEN 1-2. Foto: Ulf H. Holmstedt. 1: Från Luleå till Kalmar med Öland, Gotland och Mälaren. 2: Från Kalmar till Strömstad med Vänern, Vättern och Hjälmaren. Sthlm 1980. 147 + 129 sidor. Förlagsband. 2 vol. (#117610)300:-
Lindén, Margareta & Nyman, Inger, FRÅN BARNASKOLA TILL GRUNDSKOLA 1619-1994. Torshälla Pedagogi 375 år. Illustrerad. Eskilstuna 1994. 176 sidor. Original klotryggsband. (#115918)125:-
Linden, Olga Raphael, DET HÅRDA VIRKET. Sägen och verklighet från Karolinska tidens Rekarnebygd. Illustrerad. Sthlm 1937. 212 sidor. Häftad. (#97106)150:-
Verklighetsskildring i romanform.
Linder, Johan, FLORA WIKSBERGENSIS. Bearbetad och kommenterad av Carl-Johan Clemedson. Nyköping 1972. 117 sidor. Häftad. Stämpel. (#49980)105:-
Sörmländska handlingar 28.
Linders, F.J. & Lander, F.E., STATISTISK UNDERSÖKNING RÖRANDE VID UPPSALA UNIVERSITET UNDER ÅREN 1909-1934 AVLAGDA FILOSOFISKA ÄMBETSEXAMINA, SÄRSKILT RÖRANDE STUDIETIDENS LÄNGD. Upps. 1936. 110 sidor. Häftad. (#115481)120:-
Lindgren, Arne, VÄSTRA KUSTEN. Fiskelägen, människor, framtid. Illustrerad. Sthlm 1978. 212 sidor. Original klotband. (#72680)150:-
Lindgren, Gunnar, FALBYGDEN OCH DESS NÄRMASTE OMGIVNING VID 1600-TALETS MITT. En kulturgeografisk studie. Illustr. Upps. 1939. XVI, 198 sidor + utvikbara kartor. Häftad. Tejpade omslag. (#21660)180:-
Lindgren, Gunnar, FALBYGDEN OCH DESS NÄRMASTE OMGIVNING VID 1600-TALETS MITT. En kulturgeografisk studie. Illustr. Upps. 1939. XVI, 198 sidor + utvikbara kartor. Klotband. Stämpl. (#114177)240:-
Lindhagen, Anna, IDYLLER OCH UTSIKTER. Bilder från Stockholms natur och bebyggelse. Illustr. Sth 1923. 130 sidor. Originalpappband. (#46990)125:-
Lindqvist, August, KLINTEMINNEN. Anteckningar från Klintehamn. Illustrerad. Visby 1968. 168 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#135389)225:-
Lindqvist, Sune, KUMLABYGDEN II. Forntidsliv. Utgiven genom Jonas L:son Samzelius. Illustrerad. Kumla 1963. 308 sidor + bilaga. Original halvklotband. (#128391)170:-
Lindroth -, VÄSTSVENSKA HEMBYGDSSTUDIER. Tillägnade Hjalmar Lindroth 6 februari 1928 av Västsvenska hembygdsnämnden. Illustrerad. Göteborg 1928. viii, 266 sidor + porträtt (löst). Häftad. (#68761)175:-
Lindroth -, VÄSTSVENSKA HEMBYGDSSTUDIER. Tillägnade Hjalmar Lindroth 6 februari 1928 av Västsvenska hembygdsnämnden. Illustrerad. Göteborg 1928. viii, 266 sidor + porträtt. Halvklotband. Stämpl. (#72088)195:-
Lindskog, P.E., FÖRSÖK TILL EN KORRT BESKRIFNING OM SKARA STIFT. Faksimilupplaga. Ed 1985 av 1812-1816 års utgåva. 631 sidor. Förlagsband. (#100021)200:-
Lindström, Cajsa & Rentzhog, Sten, BYGGNADSTRADITION PÅ DEN SVENSKA LANDSBYGDEN. Bearbetning av 10 års byggnadsinventering. Under medverkan av Jan Raihle. Illustrerad. Riksantikvarieämbetet 1987. 302 sidor. A4. Häftad. (#102490)175:-
Lindälv, Elof & Adolfsson, Ingun, LINDSTRÖMSGÅRDEN I ÄLVSÅKER OCH NORDHALLÄNDSK HEMBYGD. Illustrerad. Kungsbacka 1988. 128 sidor. Häftad. (#101332)100:-
Lingegård, Ingeborg, GOTLÄNDSKA MATTRADITIONER. Seder och bruk i helg och vardag. Illustrerad. Sthlm 1978. 112 sidor. Originalband. (#63034)145:-
LINKÖPING. [Album med 15 fotografier från Linköping] utgivet av P.M. Sahlströms Bokhandel utan år (ca. 1900). Häftad. (#133017)150:-
LINKÖPINGS HISTORIA 4. Tiden 1863-1910. Illustrerad. Linköping 1979. 379 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#132737)175:-
LINKÖPINGS HISTORIA 5. Tiden 1910-1970. Illustrerad. Linköping 1981. 471 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Tillskrift. (#132736)175:-
Linnarsson, Lars-Erik, FRÅN VÄTTERSTRAND TILL VÄNERKUST. Illustrationer av Christina Jonsson. Skaraborg 1634-1997. Illustrerad. Sthlm 1997. 156 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#143406)160:-
Linnarsson, Linnar, BYGD, BY OCH GÅRD I-II. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske och Skånings härader. Illustr. Upps. 1948-50. 384 + 374 sidor. Inbundna. 2 volymer. (#21669)340:-
von Linné, Carl, DALARESA. Iter Dalecarlium jämte Utlandsresan Iter ad exteros och Bergslagsresan Iter ad fodinas. Med utförlig kommentar. Red. Arvid Hj. Uggla. Sthlm 1953. XVI, 432 sidor + planscher och utvikbara kartor. Original klotband. Skyddsomslag. (#68359)300:-
von Linné, Carl, DALARESA. Iter Dalecarlicum. Sthlm 1964. 165 sidor. Originalpappband. (#118868)100:-
von Linné, Carl, GOTLÄNDSKA RESA. Förrättad 1741. Utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg. Sthlm 1957. 187 sidor. Originalpappband. Skyddsomslag. (#118400)100:-
von Linné, Carl, GOTLÄNDSKA RESA. Förrättad 1741. Utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg. Sthlm 1969. 187 sidor. Originalpappband. (#118865)100:-
von Linné, Carl, ITER LAPPONICUM 1-3. Lappländska resan 1732. 1. Dagboken. 2. Kommentardel. 3. Facsimileutgåvan. Utg. av Roger Jacobsson m.fl. Umeå 2003-05. xvi, 200 + 532 + xxiv sidor + planscher och facsimile. Stort format. Original pappband. Skyddsomslag. 3 vol. (#134370)1500:-
von Linné, Carl, SKÅNSKA RESA. Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Sth 1975. 563 sidor. Inbunden. (#35285)125:-
von Linné, Carl, SKÅNSKA RESA. Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Sth 1977. 563 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#113925)125:-
von Linné, Carl, UNGDOMSRESOR 1-2. Med inledning av Knut Hagberg. Sthlm 1929. 216 + 216 sidor. Original pappband. 2 volymer. (#133401)150:-
Innehåller Lapplandsresan och Dalaresan samt Iter Exteros.
von Linné, Carl, WÄSTGÖTA-RESA. På Riksens Högloflige Ständers Befallning Förrättad år 1746. Med Anmärkningar uti Oeconomien, Naturkunnigheten, Antiquiteter, Inwånarnes Seder och Lefnads-Sätt, med Tilhörige Figurer. Nytryck efter originalupplagan 1747 med textkommentarer av Natanael Beckman. Göteborg 1928. xvi, 314, (22), lii sidor + planscher. Med främre omslag i klotband. (#68526)300:-
von Linné, Carl, ÖLÄNDSKA OCH GOTLÄNDSKA RESA. Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Sth 1975. 393 pp + kartor. Inbunden. (#100984)125:-
von Linné, Carl, ÖLÄNDSKA OCH GOTLÄNDSKA RESA. Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Sth 1977. 393 pp + kartor. Original klotband. Skyddsomslag. (#113926)125:-
von Linné, Carl, ÖLÄNDSKA RESA. Förrättad 1741. Utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg. Sthlm 1957. 176 sidor. Originalpappband. (#83783)100:-
von Linné, Carl, ÖLÄNDSKA RESA. Förrättad 1741. Utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg. Sthlm 1974. 176 sidor. Originalpappband. (#118866)100:-
von Linné, Carl, ÖLÄNDSKA RESA. Förrättad 1741. Utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg. Sthlm 1962. 176 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#118867)100:-
Linnerhielm, Jonas Carl, RESA FRÅN STOCKHOLM TILL GEFLE. Med förord av Wolter Ehn. Illustr. Upps. 1965. 43 sidor. Häftad. (#127577)75:-
Lithberg -, GOTLANDICA. Till Nils Lithberg den 3 aug. 1933. Illustr. Visby 1933. 240 sidor. Häftad. (#24798)200:-
Särtr. ur Ymer 2-3 1933.
LIV PÅ EKERÖ. Unga och gamla berättar om sina liv. Illustrerad. Ekerö 1987. 154 sidor. Häftad. (#136032)100:-
LIVET I LERGÖKASTAN. En studie i småstadsliv. Berättelser av gamla Ängelholmare upptecknade och utgivna av Anna Birgitta Rooth. Ängelholm 1966. 132 sidor. Häftad. (#7104)105:-
Lizell, Gustaf, UPPSALIENSISKT STUDENTLIV KRING SEKELSKIFTET. Några minnen och intryck. Uppsala 1924. 44 sidor + planscher. Häftad. (#103434)135:-
Lizell, Gustaf, UPPSALIENSISKT STUDENTLIV KRING SEKELSKIFTET. Några minnen och intryck. Uppsala 1924. 44 sidor + planscher. Med bevarade omslag i halvklotband. (#120625)165:-
Ljungberg, Axel, LÄNGS FORNA FÄRDLEDER. Från Flosta källa till Utö hus, från Sagån till Draget. Illustrerad av Bertil Kumlien. Utgiven av Sparbanken i Enköping 1960. 48 sidor. Häftad. (#108678)100:-
Ljungberg, Axel, MINNESSKRIFT med anledning av stadsfullmäktigeinstitutionens i Enköping femtioåriga tillvaro. Illustr. Enköping 1937. 125 sidor. Stort format. Häftad. (#79274)150:-
Ljungberg, Axel, UPPLÄNDSKA BILDER. Illustr. Upps. 1935. 107 sidor. 4:o. Förlagsband. (#110527)100:-
Ljungner, Erik, TERRÄNG OCH FISKEBEBYGGELSE I BOHUSLÄN. Särtryck 1942. 18 sidor. (#47109)65:-
Ljungner, Erik, TERRÄNG OCH JORDBRUKSBEBYGGELSE I BOHUSLÄN. Illustr. Lysekil 1938. 153 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#114698)175:-
Ljungquist, Ivar, "SMÅLÄNNING, GUHJÄLP!" Sthlm 1941. 368 sidor + karta. Häftad. (#79380)115:-
Ljungström, Claës Joh., WÄNE HÄRAD SAMT STADEN WENERSBORG. Efter hans död utgifna 1884. Sthlm 1884. (6), 95 sidor + karta. Stort format. Klotband. (#84901)950:-
Ljungström, Åsa, ÖSTER OM ARLANDA. En etnologisk studie av berättelser och föremål i en hemslöjdsinventering. Illustr. Aa Uppsala 1997. 232 sidor. Häftad. (#40333)125:-
LJUSNARS-KOPPARBERG. En hembygdsbok. Illustr. 1960. 558 sidor. Inbunden. (#43395)300:-
Lloyd, Llewellyn, SVENSKA ALLMOGENS PLÄGSEDER. Illustr. Sth 1979. Faksimil av original från 1871. XIV, (6), 264 sidor. Original klotband. (#2553)140:-
Lo-Johansson, Ivar, UNDER DE GRÖNA EKARNA I SÖRMLAND. Berättelser från ett landskap. Med trägravyrer av Sven Ljungberg. Sthlm 1976. 216 sidor. Original pappband. (#133956)150:-
Lo-Johansson, Ivar, Janson, Mats & Liman, Ingemar, STATARLÄNGAN FRÅN BERGA. Illustrerad. Sthlm 1975. 104 sidor. Häftad. (#136084)100:-
Skrifter från Skansen 5.
LOKALHISTORIA INFÖR FRAMTIDEN. Nya vägar - nya uppgifter. Sthlm 1990. 63 sidor. Häftad. (#136920)75:-
LOKALHISTORISK LÄSNING FÖR ÖREBRO LÄN 6. Illustr. Örebro 2001. 120 sidor. Häftad. (#133119)100:-
LOSSEN. Liv och arbete vid en härjedalssjö. Av Harald Hvarfner m.fl. Illustrerad. Riksantikvarieämbetet 1961. 203 sidor + planscher. Original klotband. (#102040)250:-
[Lovén, Nils] Nicolovius, FOLKLIVET I SKYTTS HÄRAD I SKÅNE VID BÖRJAN AV 1800-TALET. Barndomsminnen. Sthlm 1957. 250 sidor. Häftad. (#86637)120:-
[Lovén, Nils] Nicolovius, FOLKLIVET I SKYTTS HÄRAD I SKÅNE VID BÖRJAN AV 1800-TALET. Barndomsminnen. Sthlm 1957. 250 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#100969)150:-
LUND I BILDER MED VÄGLEDANDE TEXT. Ph. Lindstedts Universitetsbokhandel, Lund 1921. 8 sidor text + 24 planscher. Stort liggande format. Häftad. Mycket fint skick. (#44993)250:-
LUND. TUSENÅRSSTADEN. Kulturguide. Illustrerad. Lund 1990. 157 sidor. Pocket. (#81428)100:-
Lundberg, A.V., VADSTENA, OMBERG OCH ALVASTRA. Anteckningar. Ny upplaga. Illustr. Vadstena 1909. 138 sidor. Häftad. (#128528)150:-
Lundberg, Birger, TERRITORIELL INDELNING OCH SKATT I UPPLAND UNDER MEDELTIDEN. Sthlm 1972. 193 sidor. Häftad. (#2316)125:-
Lundberg, Erik, Thäberg, Carl-Th. & Westlund, Per-Olov, VADSTENA SLOTT. En bilderbok tillägnad Gerda Boëthius. Rikt illustr. Sth 1940. 159 sidor. Häftad. Stort format. (#36737)200:-
Lundberg, Knut, GLIMTAR FRÅN BRANDSTORP FÖRR OCH NU. Illustrerad. Tidaholm 1959. 128 sidor. Häftad. (#136025)150:-
Lundberg, Oskar, FORNTOPOGRAFISKA FORSKNINGSMETODER. Tillämpade på Kumla socken i Närke. Inledning till bebyggelsehistoria. Sth 1951. 60 sidor. Häftad. (#1991)85:-
Lundberg, Torsten, TVÅ GÖINGEHJÄLTAR FRÅN FORNA OFREDSTIDER. Mickel Pedersen Gylding och Svend Povlsen Gynge. Kristianstad 1929. 72 sidor. Häftad. (#104281)150:-
Lundberg, Torsten Botvid, GLIMMAREBYGDENS SAGA BERÄTTAD FÖR BYGDENS BARN I. Kulturutvecklingens gång. Forntid sig med framtid enar. Illustr. Kristianstad 1938. 304 sidor. Häftad. Främre omslag och en del blad i början lite lätt skrynkliga. (#104254)150:-
Lundborg, A.G., SUNDBY SOCKEN. 0öreträdesvis i antikvariskt och kulturhistoriskt hänseende. Motala 1904. 98 sidor. Häftad. (#49214)190:-
Lundgren, Svante, FICKLE SEASON. Spring to Autumn in Northern Sweden. Illustrated. Sthlm 1963. 155 pages. Original cloth. Dust jacket (#79831)200:-
Lundgren, Svante, KUNGSLEDEN. Illustrerad. Sthlm, Nordisk Rotogravyr 1955. 160 sidor. Original klotband. Namnteckning. (#89472)150:-
Lundgren, Svante, MYR. Färder i Sjaunja - Sveriges största sumpmarksområde. Illustrerad. Sthlm, Nordisk Rotogravyr 1952. 136 sidor + blad med tekniska data. Original halvfranskt band. Namnteckning. (#89412)175:-
Lundgren, Svante, OFF THE BEATEN TRACK. Sweden - North of the River Dal. Illustr. Sthlm 1952. 160 pages. Original cloth with dampstained dustjacket. The interior has traces of damp but the text and pictures are in good condition. (#110576)100:-
Lundgren, Svante, STIGLÖST LAND. Fjäll och tundramarker i nordligaste Sverige. Illustr. 1952. 180 sidor + karta. Inbunden. (#45177)125:-
Lundgren, Tyra, FAGERT I FIDE. Årstiderna på en gammal gotlandsgård. Illustrerad. Sthlm 1961. 87 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#135391)140:-
Lundh, Herbert, DET GLÖMDA UPPSALA. Människor och händelser kring en kommunalreform för hundra år sedan. Illustrerad. Uppsala 1963. 200 sidor. Original klotband. (#117825)150:-
Lundh-Eriksson, Nanna, SKÅNE. Illustrerad. Uppsala 1920. 282 sidor. Original klotband. (#136118)140:-
Hembygdsböckerna. Läseböcker för skola och hem.
Lundin, Claës, NYA STOCKHOLM. Med öfver 400 illustrationer. Faksimilupplaga av originalet från 1890. Sthlm 1969. XVI, 753 sidor. Dekorerat originalklotband. (#48587)200:-
Lundin, Claës, NYA STOCKHOLM. Med öfver 400 Illustrationer. Sthlm 1890 752 sidor. Något nött samtida halvfranskt band. Inlagan lite lagerfläckad. (#4841)225:-
Lundin, Claës, STRÖFTÅG här och der i Sverige. Sth 1875. 232 sid. Halvfranskt band. (#37556)170:-
Lundin, Lars, CARL AXEL GOTTLUNDS 1800-TAL. Svensk-finska bilder. Illustr. Gävle 2001. 287 sidor. Originalpappband. (#96606)250:-
Lundin, Lars, I GOTTLUNDS FOTSPÅR. En vandring genom Orsa finnmark. Illustr. Ljusdal 1995. 108 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#96607)150:-
Lundin, Lars (utg.), SEDER OCH SÄGNER FRÅN LOOS SOCKEN. Traditioner i en finnbygd. Efter uppteckningar av Imber Nordin-Grip. Illustr. Östersund 1998. 249 sidor. Originalpappband. (#32291)250:-
Lundin, Sven-Erik, INGENJÖRSGEOLOGISK KARTA ÖVER UPPSALA. Illustr. Upps. 1988. 124 sidor + bilagor, kartblad etc. A4. Häftad. (#128215)175:-
Lundkvist, Gunnar, SKELLEFTEBYGDENS HISTORIA 2. Den industriella utvecklingen 1900-1975. Basindustrin Boliden. Illustr. Upps. 1980. 214 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#39675)125:-
Lundmark, Bo, BÆI'VI MÁNNO NÁSTIT. Sol- och månkult samt astrala och celesta föreställningar bland samerna. Illustr. Aa Umeå (Uppsala) 1982. 174 sidor. 4:o. Häftad. (#43283)170:-
Lundquist, Birger, LIVET I SVERIGE. Redigerad av Alf Henrikson. Illustrerad av författaren. Sthlm 1953. 207 sidor. Original pappband. (#67611)145:-
Lundqvist, G., DE SVENSKA FJÄLLENS NATUR. Illustr. Andra reviderade och utökade upplagan STF Sth 1948. 502 sidor. Inbunden. (#59327)160:-
STF:s handböcker om det svenska fjället 2.
Lundqvist, G., DE SVENSKA FJÄLLENS NATUR. Illustr. STF Sth 1944. 440 sidor. Inbunden. (#45873)125:-
STF:s handböcker om det svenska fjället 2.
Lundqvist, Jan, BESKRIVNING TILL JORDARTSKARTA ÖVER VÄRMLANDS LÄN. Sth 1958. 230 sidor + 2 kartor. 4:o. (#45427)210:-
SGU Ca 38
Lundqvist, Margit & Rolf, HALLAND GENOM FYRA ÅRSTIDER. Illustrerad. Halmstad utan år. 245 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#59550)145:-
Lundqvist, Margit & Rolf, KORS OCH TVÄRS I SKÅNE. Illustrerad. Halmstad 1978. 172 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#117810)150:-
Lundqvist, Margit & Rolf, VANDRINGAR I HALLAND. Illustrerad. Halmstad 1970. 135 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#102502)145:-
Lunell, Lars, I DALOM. Falun 1925. 160 sidor. Dedikation samt Nathan Söderblomcitat handskrivet av författaren. (#133618)175:-
Noveller.
LÅNGSERUD. En sockenmonografi. Red. Birger Lindskog. Illustrerad. Årjäng utan år (1992). 284 sidor. Original klotband. (#112897)175:-
Låås, Sigfrid, STENHAMRAMINNEN FRÅN SEKELSKIFTET. Liv och arbete vid Stockholms Stads stenhuggerisamhälle på Svartsjölandet. Illustrerad. Ekerö 1984. 228 + 16 sidor + karta. Häftad. (#117831)150:-
Läffler, L.Fr., DEN GOTTLÄNDSKA TAKSTEINAR-SÄGNEN. En svensk mytbildning i nyare tid. Sthlm 1905. 60 sidor. Häftad. (#49679)135:-
Lärka, Karl & Jonsson, Sune (red.), KARL LÄRKAS DALARNA. Rikt illustrerad. Sthlm 1974. 240 sidor. Original klotband. Skyddsomslaget blekt. (#37700)170:-
LÄSEBOK FÖR GOTLÄNDSKA HERRAR. Ur Sällskapets D.B.W:s högtidstal under 1800-talet. Valda och kommenterade av Lennart Bohman. Illustr. Visby 1989. 127 sidor. Originalpappband. (#98649)135:-
Löhr, H.F., HALLAND. Dess natur, minnen och folk. En rimmad skildring. Författarens eget förlag 1924. 120 sidor. Häftad. Dedikation. (#102503)150:-
Lönnbom, Ingemar, FRÅN DANMARKS VEDBOD TILL SVERIGES TRÄDGÅRD. Blekingehistoria under 13.000 år. Illustrationer: Karl Petermann. Karlskrona 2000. 147 sidor. Häftad. Dedikation. (#143314)140:-
Lönnerholm, Erik, LINDERÅS OCH ADELÖV. Två socknar i Holaveden. Illustrerad. Tranås 1967. 454 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#131052)350:-
MAGISTRATENS, STADS-FISCALENS OCH STADS-BETJENTERNES I SKÖFDE UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE Til Kongl. Maj:t, Jämte Underdåning Bönfallan, om Neskydd emot Öfwerwåld af Hustru Mariana Wetterman, Tillika med Justitiæ-Cancelleren och Commendeuren Högwälb. Hr. E. v. Stockenströms Bref Til Landshöfdingen och Commendeuren Gref Lagerberg och til Advocat-Fiscalen Morath angående densamma. Sthlm 1979 (Faksimil av originalet från 1768). 16 sidor. Häfte. (#114245)80:-
Efterskrift med västgötaklimax av Jörgen Elgström.
Magnell, Agnes, GLADA MINNEN FRÅN 1850-TALETS KARLSKRONA. Teckningar av Kaju von Kock. Sthlm 1928. 116 sidor. Häftad. Fläck på omslaget. (#49360)125:-
Magni, Einar, SKOGSBRUKET I JÄMTLANDS LÄN. Illustr. Östersund 1936. 56 sidor. Häftad. (#101950)100:-
Malm, Einar, MEN MED GLÖDANDE RUNOR. Illustrerad. Sthlm 1957. 325 sidor. Häftad. (#79662)145:-
Malm, Einar, MEN MED GLÖDANDE RUNOR. Illustrerad. Sthlm 1957. 325 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#117452)165:-
Malm, Einar, UPPSALA I MITT HJÄRTA. Sthlm 1955. 201 sidor + planscher. Häftad. (#108677)110:-
Malm, Einar, UPPSALA I MITT HJÄRTA. Sthlm 1955. 201 sidor + planscher. Original klotryggsband. (#114079)135:-
Malm, Einar, ÖAR OCH MÄNNISKOR. Fornt och färskt från Roslagen. Illustrerad av Sten Rinaldo. Sthlm 1953. 162 sidor. Häftad. (#135173)140:-
Malmberg, Arne, LINKÖPING DÄRUTE PÅ SLÄTTEN. Illustrationer av Lars Guth. Sthlm 1968. 204 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#102514)150:-
Malmberg, Carl-Axel, KUNGL. KARLSKRONAS AMIRALITETSFÖRSAMLING 1680-1980. En marinförsamlings historia. Illustrerad. Karlskrona 1980. 151 sidor. Original pappband. (#139668)140:-
Malmberg, Ernst, DE LÖWENSKA FIDEIKOMMISSEN. Illustr. [Sthlm 1934]. Pag. 299-318. Klotband. Särtryck. (#128526)125:-
Malmberg, Harald, BIDRAG TILL EN BESKRIFNING ÖFVER YTTERLÄNNÄS SOCKEN I SÖDRA ÅNGERMANLAND. Aa Upsala 1875. 76 sidor + tabeller. Häftad. Nött rygg. (#24609)125:-
Malmgren, Ulf, VÄSTMANLANDS FLORA. Illustr. Akad. avh. Uppsala 1982. 669 sidor. Inbunden. (#43596)210:-
Malmström, Carl, KUNGL. DJURGÅRDEN I STOCKHOLM. En skildring av dess historia och nuvarande naturparksområden. Foto: Lennart af Petersens. Upps. 1970. 52 sidor. Häftad. Särtryck. (#114244)125:-
Malmström, Joakim, HERRSKAPEN OCH DEN LOKALA POLITIKEN. Eds socken ca 1650-1900. Illustr. Upps. 2006. 324 sidor. Förlagsband. (#108385)250:-
MALMÖ. Foto Erik Liljeroth. Bildtext Bertil Widerberg. Text Lennart Tomner och Olle Helander. Kulturhistorisk bilder Leif Ljungberg. Inledning Hjalmar Gullberg. Allhems, Malmö 1954. Förlagets röda halvfranska band. Skyddsomslag med smärre revor. (#140680)400:-
Manker, Ernst, DE ÅTTA ÅRSTIDERNAS FOLK. Illustrerad. Sthlm 1976. 214, (18) sidor. Stort format. Original klotband med skyddsomslaget fastklistrat. (#124025)250:-
Mannerfeldt, Måns, VÄSTGÖTAVÄGAR I-IV. Illustrerade. Uppsala & Lund 1938-52. 155 + 161 + 231 + 127 sidor. Vol. I klotband, vol. II-IV häftade. (#151909)500:-
Signerad dedikation i vol. III.
Mannerfelt, Otto, SJUHÄRADSBYGDEN FÖRE 1622 OCH BORÅS STAD 1622-1865. Borås 1922. 68 sidor + planscher. Häftad. Omslagen med små revor. (#105183)150:-
Marklund, Göran, VÄCKELSEN VAR VÄLDIG. Om läseriet i gränstrakterna mellan Västerbotten och Norrbotten. Bild och layout Hans Marklund. Uppsala 1990. 155 sidor. Förlagsband. (#153298)275:-
Martling, Carl Henrik, DEN KYRKSAMMA HUNDEN och andra märkligheter i ärkestiftet. Illustr. Sthlm 1997. 205 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#38908)140:-
Matz, Edvard, MÄLARDALENS SÄLLSAMHETER. En bok om saga och sägen, historisk verklighet och diktarmiljöer kring Mälaren och Hjälmaren. Illustr. 1973. 244 sidor. Inbunden. (#43885)100:-
MEDDELANDEN FRÅN KALMAR LÄNS FORNMINNESFÖRENING IV. Utgifna genom sekreteraren. Kalmar 1904. 80 sidor + kartor och illustrationer. Häftad. Stämpel. (#119093)200:-
MEDDELANDEN FRÅN KALMAR LÄNS FORNMINNESFÖRENING VI. Utgifna genom sekreteraren. Kalmar 1912. 67 sidor. Häftad. Stämpel. (#119095)150:-
Innehåller Bæhrendtz: Anteckningar om Kalmar domkyrka I. Byggnadshistoria.
MEDDELANDEN FRÅN KALMAR LÄNS FORNMINNESFÖRENING VIII. Utgifna genom sekreteraren. Kalmar 1914. 138 sidor. Häftad. Stämpel. (#119097)150:-
Innehåller Bæhrendtz, Anteckningar om Kalmar domkyrka II. Inredning och lösa inventarier.
Melin, Carl, HUS MED DUBBEL INGÅNG. Illustr. Östersund 1960. 127 sidor. Häftad. Dedikation från "Calle M.". (#112049)150:-
Melin, Carl, HUS MED DUBBEL INGÅNG. Illustr. Östersund 1960. 127 sidor. Häftad. (#118335)125:-
Melin, Ragnar, VISKADALEN. En geografisk studie. Aa Sth (Upps.) 1922. 135 sidor + karta. Häftad. (#21901)125:-
Mellberg, Gust, MEDELPADSKYRKAN VID MITTEN AV 1800-TALET. Ett bidrag till den kyrkliga hembygdskunskapen. Synodalavhandling. Upps. 1939. 262 sidor. Häftad. (#36651)135:-
Mellkvist, Carl, NOR SOCKEN. En lokalhistoriska studie och hembygdsbok. Illustr. Karlstad 1963. 492 sidor. Inbunden. (#42453)210:-
Michanek, Germund, STUDENTER OCH HETÄRER. Kulturhistoriska bilder från gamla tiders Uppsala. Illustr. Sthlm 1971. 220 sidor. Originalklotband i skyddsomslag med reva. (#126146)120:-
MINNE AF VESTMANLANDS-DALA NATIONS I UPSALA FEMTIOÅRSFEST 1881. Upsala 1881. 64 + 32 sidor. Häftad. Fint exemplar. (#81167)150:-
Häri ingår även Wilhelm Erik Svedelius: Om nationsföreningar och studentlif. Andra upplagan.
MINNEN FRÅN SKOLTIDEN AV GOTLÄNDINGAR. Utgiven av Tor Sillén. Göteborg 1930. 125 sidor. Häftad. (#135411)200:-
MINNEN FRÅN VESTERGÖTLAND. Hälsning till hembygden från dess i Uppsala studerande ungdom. Illustr. Upps. 1900. 193 pp. Inbunden med bevarade omslag. 4:o. (#35602)170:-
MINNESSKRIFT AV YSTADS FORNMINNESFÖRENING. 1907-1932. Lund 1932. 224 sidor + planscher och karta. Inbunden. (#45785)170:-
MINNESSKRIFT VID FRÖSÖ KÖPINGS TILLBLIVELSE DEN 1 JANUARI 1948. Illustrerad. Östersund 1947. 68 sidor inklusive annonser. Häftad. Fint ex. (#81115)120:-
MITT UPPSALA. Tjugo Uppsalavänner ser på stan. Illustr. Sthlm 1965. 227 sidor + planscher. Häftad. (#117819)145:-
MITT UPPSALA. Tjugo Uppsalavänner ser på stan. Illustr. Sthlm 1965. 227 sidor + planscher. Original klotryggsband med skyddsomslag. (#2808)165:-
Modin, Erik, HÄRJEDALENS ORTNAMN OCH BYGDESÄGNER. 3:e uppl. Illustr. Sveg 1949. 361 sidor. Inbunden med bevarade omslag i halvklotband. (#101576)350:-
Modin, Erik, RYSKA HÄRJNINGSTÅG PÅ NORRLANDS KUST. Tillsammans med: Johan Nordlander, Danska infall i Medelpad. Uppsala 1907. 32 sidor. Original pappband. Stämpel. (#142674)100:-
Norrland I:4. Småskrifter utgifna af Norrländska Studenters Folkbildningsförbund.
Moelv, Bjarne, EN BOK OM ESKILSTUNA. Foto: Sören Lindell. Sthlm 1981. 182 sidor. Original pappband. (#136079)150:-
Molér, W., BIDRAG TILL EN GOTLÄNDSK BIBLIOGRAFI. Sthlm 1890. (4), 116 sidor. Häftad. (#86113)250:-
Molér, W., BIDRAG TILL EN GOTLÄNDSK BIBLIOGRAFI. Omarbetad upplaga. Sthlm 1914. (4), 184 sidor. Häftad. (#112750)250:-
Molér, Wilhelm (utg.), ALBUM SCHOLÆ AROSIENSIS 1618-1650. Västerås 1905. 70 sidor. Häftad. Ryggen nött, främre omslaget lite skadat. (#81140)150:-
Molin, Harry, KARLHOLMS BRUKS BOK. En krönika kring ett upplandsbruk. Illustrerad. Karlholm 1950. 336 sidor. Original pappband. (#77044)350:-
Molin, Pelle, FRÅN ÅDAL OCH NORDLANDSKUST. En efterskörd samlad och utgiven av Maria Rieck-Müller. Sthlm 1916. 247 sidor. Häftad. Något nötta omslag. Stämpel. (#52954)110:-
Montelius, Sigvard, FÄBODVÄSENDET I ÖVRE DALARNA. Illustr. Sthlm 1977. 84 sidor. Häftad. (#128495)100:-
Montelius, Sigvard, FÄBODVÄSENDET I ÖVRE DALARNA. Illustr. Sthlm 1977. 84 sidor. Häftad. 6 sidor med bläckunderstrykningar. (#20401)75:-
Montell, Erik, HALLÄNDSK HISTORIA. En berättelse om Hallands forntid, dess säregna politiska historia och dess ekonomiska, sociala och kulturella utveckling intill våra dagar. Illustrerad. Halmstad 1978. 288 sidor + karta. Original klotband. Skyddsomslag. (#101334)175:-
Montgomery, Louise, SAGA OCH SANNING OM SANKT ANNA OCH SKÄLLVIK. Illustr. Söderköping 1971. 333 sidor. Original klotband i skyddsomslag. (#131043)400:-
MOTALA 100 ÅR. Motala historia utgiven av Motala kommun. Illustrerad. Motala 1981. 253 sidor. Original pappband. (#112816)150:-
MUNKERUD FÖRR OCH NU. En krönika över affärsverksamhet, hantverk och föreningsliv i Munkerud sammanställda av Eva Hagström m.fl. Illustrerad. Sunne 2004. 191 sidor. Original pappband. (#122754)145:-
Munthe, Gustaf, SVERIGE FRÅN LUFTEN. Flygfoto: K.W. Gullers. Sthlm 1948. Liggande format. Original klotryggsband, lite fläckigt. (#16552)200:-
Murray, Robert, ÄRKEBISKOP JOHAN OLOF WALLINS RESA GENOM HÄLSINGLAND SOMMAREN 1838. Illustr. Delsbo 1989. 244 sidor. Originalpappband. (#84370)150:-
MYLLA, MULE, MÄNNISKA. Det västgötska kulturlandskapet, några brottstycken. Red. Agneta Boqvist. Skara 1994. 230 sidor. Original pappband. (#143369)150:-
Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1993-1994.
Mårtenson, Jan, SLOTTET I STADEN. En krönika om Stockholms slott. Illustrerad. Viken 1989. 197 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#77680)145:-
Mårtenson, Jan & Brusewitz, Gunnar, DROTTNINGHOLM. Slottet vid vattnet. Illustr. Höganäs 1985. 179 sid. Originalklotband. Skyddsomslag. (#66556)120:-
Måwe, Carl-Erik, STUDIER I DEN SOCIALA KONTROLLEN I ÖSTMARK. Aa Upps. 1958. 387 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#3035)120:-
MÖRBY OCH VIBY BYARS MINNESBÖCKER. Utgivna med inledning och förklaringar av Sigurd Erixon. Sth 1944. XLVI, 220 sidor + utvikbara kartor. Häftad. (#32247)165:-
MÖRBY OCH VIBY BYARS MINNESBÖCKER. Utgivna med inledning och förklaringar av Sigurd Erixon. Sth 1944. XLVI, 220 sidor + utvikbara kartor. Häftad. Nött. Stämpl. (#100971)125:-
MÖRBY OCH VIBY BYARS MINNESBÖCKER. Utgivna med inledning och förklaringar av Sigurd Erixon. Sth 1944. XLVI, 220 sidor + utvikbara kartor. Enkelt men rejält klotryggsband. (#123590)200:-
Mörner, Robert, BJÖRKVIK. En sörmlandssocken. Under mångas medverkan beskriven. Illustrerad. Uppsala 1933. 520 sidor + karta. Häftad. Tillskrift från Ernst Hermelin. (#61519)300:-
Næzén, Daniel Erik, NÅGOT TIL UPLYSNING OM UMEÅ STADS LÄGE OCH CLIMAT; samt Utdrag af Meteorologiska Dagboken hållen i Umeå Stad år 1798. Facsimileutgåva, Umeå 1981. 32 sidor. Häftad. Tillskrift. (#98962)100:-
NATIONSHISTORIKER I UPPSALA. 1. Eug. Lewenhaupt, Anteckningar om Uplands Nation i Upsala före 1830. Upsala 1877. 176 sidor. 2. G.H. Eneström och M.B. Swederus, Vestmanlands-Dala i Upsala studerande nation 1595-1800. En kulturbild. Upsala 1877. 100 sidor. 3. J.G.V. Palmberg, Smålands i Upsala studerande nations historia. Några blad. Upsala 1877. 100 sidor. Inbundna i ett klotband. (#61522)400:-
NATIONSHISTORIKER I UPPSALA. 1. K.J. Warburg, Historiska anteckningar om Göteborgs nation i Upsala. Uppsala 1877. 74 sidor. 2. C. Falk, Östgöta i Upsala studerande nations historia. Upsala 1885. 138 sidor. 3. Frans von Schéele, Anteckningar om Gestrike och Helsinge Nationer i Upsala. Gefle 1877. 104 sidor. Inbundna i ett klotband. (#61525)400:-
NATUR I DALSLAND. Under redaktion av Nils-Gerhard Karvik och Kai Curry-Lindahl. Illustr. Sthlm 1953. 287 sidor. 4:o. Inbunden. Skyddsomslag. (#49365)250:-
NATUR I JÄMTLAND. Under redaktion av Ragnar Arbman och Kai Curry-Lindahl. Illustr. 1948. 300 sidor. Häftad. (#43021)210:-
NATUR I VÄSTERBOTTEN OCH NORRBOTTEN. Under redaktion av Fredrik Ebeling och Kai Curry-Lindahl. Illustr. Sthlm 1956. 432 sidor. Häftad. (#49368)210:-
NATUR I VÄSTMANLAND. Under redaktion av Bertil Waldén och Kai Curry-Lindahl. Illustr. Sthlm 1958. 422 sidor. Häftad. (#49366)170:-
NATUR I VÄSTMANLAND. Under redaktion av Bertil Waldén och Kai Curry-Lindahl. Illustr. Sthlm 1958. 422 sidor. Halvfranskt band. (#49367)340:-
NATUR PÅ GOTLAND. Under redaktion av Bengt Pettersson och Kai Curry-Lindahl. Illustr. Sthlm 1946. 283 sidor. Original halvklotband. (#71218)200:-
NATURVÅRDSPROGRAM FÖR UPPSALA LÄN 1. Värdefulla områden för naturvård och rörligt friluftsliv. Red. Lars Hjelm m.fl. Uppsala 1987. 262 sidor + 2 stora kartor. A4. Häftad. Några blad loss. (#141039)200:-
Nelson, Marie C., BITTER BREAD. The Famine in Norrbotten 1867-1868. Diss. Upps. 1988. 192 pages. Softcover. (#25305)120:-
Nerman, Ture, EN BOK OM BLIDÖ. Utgiven av Bengt Nerman. Sthlm 1978. 185 sidor + planscher. Original pappband. (#83365)160:-
Nerman, Ture, FARFARS FÄSTMANSBREV. Ur en fattig pastorsadjunkts kärlekssaga från 1830-talet. Vinjetter av Einar Nerman. Illustr. Uppsala 1926. 142 sidor. Häftad. (#54813)140:-
Niemann, Gerda, SOL OCH SOMMARGLÄDJE BLAND LAPPLANDS FJÄLL. Illustr. Sthlm 1904. 24 sidor + plansch. Häftad med tryckta originalomslag. Dedikation. (#110915)150:-
Ur Svenska Turistföreningens årsskrift.
Nihlén, John, FRÅN DET OKÄNDA GOTLAND. Illustr. Andra reviderade upplagan. Sthlm 1977. 159 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#117835)150:-
Nihlén, John & Kumlien, Bertil, SLOTTET OCH ÖN. Vandringar kring Drottningholm. Illustrerad. Sthlm 1970. 191 sidor. Originalband. (#84774)145:-
NIKOLAI SOCKEN. Utgiven av Nikolai sockens kommunalfullmäktige till dess 25-årsjubileum 1944. Illustrerad. Nyköping 1945. 160 sidor. Original linneband. (#136078)175:-
Nilson, Peter, HEM TILL JORDEN. Sthlm 1994. 239 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#72043)110:-
Nilson, Siv & Key L., GOTLAND. Bilder från en ö. Illustr. Sthlm 1976. 133 sidor. Originalpappband. (#112136)100:-
Nilson, Siv & Key L., GOTLAND - OCH ÖARNA RUNT ÖN. Illustr. Sthlm 1984. 145 sidor. Originalpappband. (#72678)100:-
Nilsson, Edgar, HISTORIEN OM EN Å. Illustrerad. Cewe-förlaget 1981. 132 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#64235)145:-
Rickleån i Västerbotten.
Nilsson, Edvin, SAREK. Vandringar i vår sista vildmark. Illustr. 1970. 116 sidor. 4:o. Inbunden. Skyddsomslag. (#45174)150:-
Nilsson, Halvar, DET RANSÄTER SOM VAR. Illustrerad. Karlstad 2003. 136 sidor. Förlagsband. (#112899)125:-
Nilsson, Nils J., KARLSÖARNA. Illustrerad. Sthlm 1968. 148 sidor. Original pappband. (#107845)160:-
Nilsson, Nils J., VÄSTKUST. Illustrerad. Nordisk rotogravyr, Sthlm 1935. 240 sidor. Orginal linneband. (#136234)200:-
Nilsson, Tage, DIE POLLENANALYTISCHE ZONENGLIEDERUNG DER SPÄT- UND POSTGLACIALEN BILDUNGEN SCHONENS. Diss. Sthlm (Lund) 1935. 180 pp. + 5 Tafeln. (#42951)200:-
Meddelanden från Lunds Geologisk-Mineralogiska Institution nr 61.
Nilsson, Yngve, BYGD OCH NÄRINGSLIV I NORRA VÄRMLAND. En kulturgeografisk studie. Lund 1950. 234 sidor. Häftad. Lite solkigt omslag. (#12268)170:-
Nilsson-Tannér, Per, DET HÄNDE I EN BY. Ingalunda en roman. Illustr. Sthlm 1949. 99 sidor. Häftad. Dedikation. (#101921)145:-
Nilsson-Tannér, Per, KALKBRÄNNING I LOCKNE. Illustr. 1966. 44 sidor. Häftad. (#101896)75:-
Nilsson-Tannér, Per, TVÅ TEMPELBYGGARE. Joh. Edler d.ä. 1734-1797. Joh. Edler d.y. 1831-1910. Några biografiska anteckningar. Östersund 1947. 52 sidor. Häftad. (#132842)100:-
Nilsson-Tannér, Per, VID VÄGSKÄLET. Några anteckningar ur Lockne borgerliga kommuns historia vid årsskiftet 1951-1952. Tandsbyn 1951. 76 sidor. Häftad. (#132843)80:-
Nilsson-Tannér, Per, ETT ÅR I JÄMTLAND. Illustrerad. Sthlm 1964. 120 sidor. Original klotband. Skyddsomslaget med liten skada, (#101928)145:-
Nisbeth, Åke, GRÖNSÖÖ. Andra omarbetade upplagan. Illustr. 2006. 94 sidor. Förlagsband. (#127535)125:-
Nodermann, Maj, EN FAMILJEVERKSTAD I HAGA. Illustr. 1961. 33 sidor. Klammerhäftad. (#132833)75:-
Lockne hembygdsförenings skriftserie 9.
Norbeck, Anna, MINNEN FRÅN GRÄFSTEN. Sthlm 1971. 20 sidor. Häftad. (#109163)100:-
Norbelie, Harald, GATA UPP OCH GATA NER. Människor och miljöer i Stockholm förr och nu. Illustrerad. Stockholm 1991. 187 sidor. Originalklotband med skyddsomslag. (#151012)140:-
Norberg, Lars, FRAMTIDENS ÖSTERGÖTLAND. Frågor kring Östergötlamd av år 2010. Linköping 1987. 168 sidor. Häftad. (#76418)120:-
Norberg, Petrus, FORNA TIDERS JÄRNBRUK I NORR- OCH VÄSTERBOTTEN. Illustr. Sth 1958. 263 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. Ful namnteckning. (#17027)150:-
Nordberg, Arne, PROSTEN, HANS TID OCH HANS SOCKEN. Albert Nordberg 1871-1954. Skrivarförlaget 1981. 232 sidor. Häftad. (#102888)140:-
Nordberg, Tord O:son, GAMLA STAN I STOCKHOLM I. Kulturhistorisk beskrivning hus för hus. Kvarteret Achilles - Glaucus. Illustr. Sthlm 1975. 311 sidor + karta. Originalklotband i skyddsomslag. (#49188)170:-
Nordberg, Tord O:son, KARLBERGS SLOTT. En byggnadshistorisk skildring. Sthlm 1945. 227 sidor + planscher & utvikbar plan. 4:o. Häftad. (#146016)200:-
Nordell, Per Olof, DEGLACIATION STUDIES IN OVANSILJAN, DALARNA, SWEDEN. Diss. Uppsala 1984. A4. Häftad. (#50371)185:-
Nordén, Arthur, NORRKÖPINGS ÄLDRE TEATRAR [1-2]. [1]: 1700-talets teatrar. [2]: Saltängsteatern 1798-1850. Illustrerade. Norrk. 1955-57. 244 + 346 sidor. Häftade. 2 volymer. (#72794)300:-
Nordenfalk, Erland, MUSEET LÖFSTADS SLOTT. Ett stort svenskt herrgårdshem under tre århundraden. Illustrerad. Sthlm 1967. 211 sidor + illustrationer. Häftad. Tillskrift. (#40035)300:-
Nordenskjöld, Carl Erik, Sjögren, Arvid m.fl., MISTERHULTS SOCKEN - DEN ÄR VÅR HEMBYGD. Hembygdsbok för Misterhults skolor. Illustr. Linköping 1947. 270 sidor + karta. Häftad. Ett av 700 ex. tryckta för namngiven ägare. (#24357)250:-
Nordensvan, Georg, GRIPSHOLM. Slottets forna och nuvarande utseende, konstskatter och omgifningar. Med träsnitt och plankarta samt karta öfver segelleden mellan Stockholm och Drottningholm, Södertelge, Mariefred (Gripsholm samt Strengnäs). Sthlm 1880. 102 sidor + karta. Häftad i tryckta originalomslag. Fint ex. (#110876)250:-
Nordensvan, Georg, MÄLARDROTTNINGEN. En skildring i ord och bild af Sveriges hufvudstad och dess omgifningar. Illustrerad. Sthlm 1896. 380 sidor + planscher. Dekorerat original klotband. Fint ex. (#135486)200:-
Nordiska muséets handlingar 20-23, SVENSKA SKRÅSIGILL M.M. SVENSKA SKRÅSIGILL. K.G. Cedergrens efterlämnade anteckningar redigerade och kompletterade av Gösta von Schoultz. Sth 1944. 64 pp. + planscher. Samt: Erik Andrén, MÄLSÅKER. Ett Tessinslott vid Mälaren. Sth 1945. 56 pp. + planscher. Samt: Per G. Stensland, JULITA KLOSTERS GODSPOLITIK. Sth 1945. 52 pp. + karta. Samt: Albert Hämäläinen, BOSTADS- OCH BYGGNADSSKICK HOS SKOGSFINNARNA I MELLANSKANDINAVIEN. Illustr. Sth 1945. 180 pp. Halvfranskt band. (#13773)465:-
Nordiska muséets handlingar 24-25, SKOTTSBERGSKA GÅRDEN I KARLSHAMN M.M. En köpmansgård från 1700-talet. Av Bengt Bengtsson. Illustr. Sth 1946. 70 pp. + planscher. Samt: Manne Hofrén, PATAHOLM. Kulturhistoriska notiser kring Smålandskustens gamla köpingeväsende. Illustr. Sth 1946. 130 pp. + kartor. Halvfranskt band. (#13775)425:-
Nord. mus. handl. 24 & 25.
NORDISKT FÄBODVÄSEN. Förhandlingar vid fäbodseminarium i Älvdalen, Dalarna, 1-3 sept 1976. Illustr. Nordiska museet 1977. 141 sidor. A4. Häftad. (#102492)150:-
NORDKALOTTEN I EN SKIFTANDE VÄRLD. Kulturer utan gränser och stater över gränser. Etnologica Philologica. Red. Kyösti Julka. Illustr. Rovaniemi 1987. 271 sidor. Häftad. Under- och förstrykningar med blyerts och lite med blåpenna. Bläckskrift på förtitelbladet. (#58621)140:-
Nordlander, Johan, DEN FINSKA INVANDRINGEN I GÄSTRIKLAND. Sthlm 1910. 81 sidor. Original pappband. Stämpel. (#142671)100:-
Norrland III:4. Småskrifter utgifna af Norrländska Studenters Folkbildningsförening.
Nordlander, Johan, FISKEN OCH SÅGKVARNAR I NORRLÄNDSKA VATTEN. Sth 1934. 111 sidor. Häftad. (#31122)110:-
Norrländska samlingar III:3.
Nordlander, Johan, FÄBODVÄSENDET I ÅNGERMANLAND. Med sidoblick på förhållandena i närliggande landskap. Sthlm 1885. 48 sidor. Häftad. (#71431)150:-
Svenska landsmål.
Nordlander, Johan, GUNNIL SNÄLLA, DEN ÄLDSTA KÄNDA NORRLÄNDSKAN. 12 sidor. Häftad. Blanka omslag. (#110655)100:-
Särtryck, sent 1800-tal.
Nordlöw, C.-H., PÅ ALDERSKÄR. Några studier och bilder kring fisket i Härnösand och Solumshamn. Illustrerad. Härnösand 1965. 159 sidor. Original klotband. Tryckt i 500 exemplar varav detta är ett av de 100 numrerade. Dedikation. (#70242)250:-
Nordmann, Petrus, FINNARNE I MELLERSTA SVERIGE. Helsingfors 1888. 252 sidor. Häftad. Fuktfläck. Dedikation från författaren. (#112143)450:-
Nordsten, Ruben, ÖVERLULEÅ SOCKEN OCH DESS UTVECKLING. Illustr. Boden 1947. 200 sidor. Inbunden. (#40883)150:-
Nordström, Alf, KRING TRÄLHAVET. 4000 år i Vaxholm. Illustrerad. Sthlm 1980. 105 sidor. Häftad. (#136217)100:-
Nordström, Alf, MÄLARBYGD. Historia och topografi. Illustrerad av Alvar Eliasson. Sthlm 1985. 244 sidor. Original klotband. (#85218)145:-
Nordström, Alf, ROSLAG. Illustrerad. Sthlm 1990. 171 sidor. Original pappband. (#102854)150:-
Nordström, Alf, UPPLAND. Illustr. Sthlm 1983. 255 sidor. Originalpappband. (#77229)150:-
Nordström, Alf, VIRA KLINGSMEDJA OCH LIEBRUK. Utgiven av Stockholms läns kulturminnesråd. Illustrerad. Sthlm 1969. 168 sidor. Häftad. (#67640)145:-
Nordström, Alf & Curman, Johan, EN BOK OM UPPLANDS VÄSBY. Illustrerad. Upplands Väsby 1973. 258 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#117811)175:-
Nordström, Alf & Sjöberg, Göran A., VÄGVISARE TILL SKÄRGÅRDEN I STOCKHOLMS LÄN. Illustrerad av Monica Eriksson. Sthlm 1982. 210 sidor. Häftad. (#103507)120:-
Nordström, Olof, RELATIONER MELLAN BRUK OCH OMLAND I ÖSTRA SMÅLAND 1750-1900. Aa Lund 1952. 238 sidor + kartor. (#41918)210:-
Norell, Olle, STRÖMMINGSKUSTEN OCH LANDET NOLASKOGS. Teckningar av Gunnar Erkner. Sthlm 1970. 206 sidor Inbunden. Skyddsomslag. Dedikation från Norell och Erkner. (#50163)175:-
Noren-Brunbäck, Barbro, Tarschys, Rebecca & Åberg, Alf, STOCKHOLMSPERSPEKTIV. Illustrerad. Byggförlaget, Sthlm 1989. 163 sidor. Stort format. Original klotband. (#143516)200:-
Norlind, Tobias, SVENSKA ALLMOGENS LIV i folksed, folktro och folkdiktning. Illustr. Sthlm 1925. 636 sidor. Halvklotband med bevarat främre omslag. (#123645)275:-
NORRA SMÅLAND V. Meddelanden från norra Smålands fornminnesförening. Jönköping 1919. 92, 50 sidor. Häftad. Fuktskadad. (#119103)100:-
NORRA SMÅLAND VI. Jönköping 1922. 108 sidor. Häftad. Nött rygg. Omslag loss. (#119102)100:-
NORRA SMÅLAND VIII. Jönköping 1926. 131 sidor. Häftad. Lite fuktfläckad. (#119105)100:-
NORRA SMÅLAND XI. Meddelanden från norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. Illustrerad. Jönk. 1938. 196 sidor + annonser. Häftad. (#119083)100:-
NORRA SMÅLAND XII. Meddelanden från norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. Illustrerad. Jönk. 1939. 201 sidor + annonser. Häftad. (#119086)100:-
NORRA SMÅLAND XIII. Meddelanden från norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. Illustrerad. Jönk. 1940. 198 sidor + annonser. Häftad. (#119085)100:-
NORRA SMÅLAND XIV. Meddelanden från norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. Illustrerad. Jönk. 1941. 135 + 32 sidor + annonser. Häftad. (#119084)100:-
NORRA SMÅLAND XIX. Meddelanden från norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. Illustrerad. Jönk. 1946. 171 sidor + annonser. Häftad. (#119089)140:-
Innehåller Sigurd Pira: Från norra Smålands medeltid IV-VII.
NORRA SMÅLAND XV. Meddelanden från norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. Illustrerad. Jönk. 1942. 187 sidor + annonser. Häftad. (#119087)100:-
NORRA SMÅLAND XVII. Meddelanden från norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. Illustrerad. Jönk. 1944. 271 + 58 sidor + annonser. Häftad. (#119081)100:-
NORRA SMÅLAND XVIII. Meddelanden från norra Smålands fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund. Illustrerad. Jönk. 1945. 161 sidor + annonser. Häftad. (#119088)140:-
Innegåller Sigurd Pira: Från norra Smålands medeltid I-III.
NORRA ÅMBERGS HEMMAN. Dokumentation utarbetad av en studiecirkel genom studieförbundet NBV. Munkfors utan år (ca 1990). 290 sidor. A4. Häftad. (#141000)130:-
NORRBOTTEN. En fjärdedel av Sverige. Red. av Bengt Andersson. Illustrerad. Luleå 1965. 224 sidor. Häftad. Stämpel. (#57658)120:-
NORRBOTTEN. Land of the Arctic Circle. Edited by Folke Thunborg and Bengt Andersson. Illustrated. Sthlm 1960. 196 pages. Soft covers. Signature. (#57788)130:-
NORRBOTTEN I-II. Av skilda författare. Utgiven av Norrbottens läns jubileumsutställnings bestyrelse. Illustrerad. Göteborg 1921. 233 + 409 sidor + utvikbar karta. Med bevarade omslag i klotband. Stämplar. (#135194)200:-
NORRBOTTENS ARBETSSTUGOR. Årsredogörelse 1933-1934. Illustrerad. Luleå 1934. 148 sidor. Häftad. (#44224)150:-
Norrby, Jonas, NÄR FORSMARK BRANN. Illustrerad. Forsmark 1984. 115 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#83125)150:-
NORRLÄNDSKT ARBETSLIV UNDER 1700-TALET. Länsmännens berättelser 1764 om allmogens årliga arbeten i Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Utg. av Holger Wichman. Sthlm 1968. 162 pp. Häftad. (#13681)250:-
Nord. mus. handl. 65.
Norrman, John O., LAKE VÄTTERN. Investigations on Shore and Bottom Morphology. Illustr. 1964. 238 pages + 3 maps. Soft covers. (#42940)175:-
Norrman, Sven, TVÄRBANOR MELLAN INLANDSBANAN OCH STAMBANAN GENOM ÖVRE NORRLAND. Ekonomisk-statistisk utredning på uppdrag av Kungl Järnvägsstyrelsen. Sthlm 1915. (2), iv, 288 sidor + kartor. Häftad. Främre omslag loss. (#91212)250:-
NYA VARVET 1700-1950. Minnesskrift utarbetad av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning. Illustrerad. Göteborg 1950. 116 sidor. Häftad. (#136230)150:-
Nyblom, Holger, UPSALA SKRÄDDARSKRÅS UPPLÖSNING och dess näst siste ålderman Anders Nyblom. En minnesskrift. Illustrerad. Uppsala 1944. 52 sidor. Häftad. Liggande format. Tryckt i 350 numrerade exemplar. (#103470)150:-
Nyblom, Knut, "UPPSALA ÄR BÄST". Skolpojks- och studentminnen upptecknade i glad oordning af "Manasse". Illustrerad. Sthlm 1908. 223 sidor. Med främre omslag i halvklotband. (#129377)140:-
Nyblom, Knut (Manasse), "UPPSALA ÄR BÄST". Skolpojks- och studentminnen upptecknade i glad ordning. Illustrerad. Sthlm 1908. 223 sidor. Häftad. Mycket fint ex. (#137969)145:-
NYED. En lokalhistorisk studie och hembygdsbok. Utgiven av Nyeds sockenbokskommittée. Red. Gustaf Nilsson m.fl. Illustrerad. Karlstad 1970. 412 sidor. Original linneband. Med tillskrift och brev till Lennart Geijer från utgivarna. (#136092)275:-
Nyström, J. Fr., HANDBOK I SVERIGES GEOGRAFI. Sthlm 1895. viii, 552 sidor. Samtida halvfranskt band. Blekt rygg. (#89752)200:-
NÅGOT OM KIRUNA OCH JUKKASJÄRVI. Utgiven av Kiruna lokala Turistorganisation 1946. 47 sidor. Illustrerad. Häftad. Veck på omslagen. Namnteckning. (#98938)100:-
Näsström, Gustaf, DET GAMLA MEDEVI. Kulturhistoriska anteckningar. Illustrerad. Sthlm 1928. 286 sidor. Klotryggsband. (#114084)200:-
Näsström, Gustaf, KUNGLIGA RIDDARHOLMEN. Med teckningar av Gunnar Brusewitz. Sthlm 1973. 126 sidor. Stort format. Original klotband. (#109259)150:-
Odelberg, Maj, MED PORTFÖLJ OCH RITSTIFT. Olof Hermelin en fornforskningens tjänare. Illustrerad. Sthlm 1993. 159 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#37168)150:-
Odencrantz, Joh. Fr., FÖRSÖK TILL BESKRIFNING ÖFVER WÅRDSBERGS SOCKEN I ÖSTERGÖTHLAND, Med en Tabell öfver Hemmanens Ågorymder, förmoner och onera; ... Linköping 1815. (2), 84 sidor + utvikbar tabell. Samtida pappband. Tabellen med 3 cm reva, i övrigt ett mycket fint ex. (#132282)1500:-
Östgötha Kongl. Hushålls-sällkapes handlingar 1815. Andra häftet.
Offerberg, Jan, ROCKS AND STRATIGRAPHY OF LEDFAT AREA, VÄSTERBOTTEN COUNTY, NORTHERN SWEDEN. With 2 plates. Sth 1959. 46 sidor + 2 separate maps. (#42943)100:-
SGU C 564
Ohlmarks, Åke, SVEOGÖTERNAS RIKE 1-4. Det kulturhistoriska Sverige bygd för bygd. 1. Sydsverige. 2. Mellansverige. 3. Svealand. 4. Nordsverige. Illustr. Sthlm 1964-68. 600 + 548 + 632 + 676 sidor. Stort format. Original skinnband. 4 volymer. Fint skick. (#17008)600:-
Ohlsson, Arvid, FRÅN GOTLÄNDSKA MARKER. Med förord av Rutger Sernander samt 30 teckningar av Harald Fardelin och Ture Carlson. Uppsala 1944. 151 sidor. Häftad. Stämpel. (#135385)135:-
Ohlsson, Arvid, FRÅN GOTLÄNDSKA MARKER. Med förord av Rutger Sernander samt 30 teckningar av Harald Fardelin och Ture Carlson. Uppsala 1944. 151 sidor. Original klotryggsband. (#143269)175:-
Ohlsson, Arvid, LINA MYR. Illustrerad. Sthlm 1961. 187 sidor. Häftad. (#135395)150:-
Ohlsson, Bror-Erik, EGEN HÄRD ÄR GULD VÄRD. Egnahemsrörelsen i Eskilstuna. Illustrerad. Eskilstuna 2005. 192 sidor. Originalband. (#134238)150:-
Lokalhistoriska sällskapet i norra Sörmland.
Ohlsson, Martin A., STORMAKTSTIDENS PRIVATPALATS I STOCKHOLM. Med en utblick över följande sekler. Illustr. Sthlm 1951. 127 sidor. Häftad. (#42011)100:-
Ohlsson, Martin A., STORMAKTSTIDENS PRIVATPALATS I STOCKHOLM. Med en utblick över följande sekler. Illustr. Sthlm 1951. 127 sidor. Original klotryggsband i skyddsomslag. (#80303)135:-
Olausson, Eric, DAS MOOR ROSHULTSMYREN. Eine gelogische, botanische und hydrologische Studie in einem südwestschwedischen Moor mit exzentrisch gewölbten Mooselementen. Lund 1957. 72 sidor + tabell. Soft covers. (#42945)100:-
Olausson, Peter, VÄGAR TILL VÄRMLÄNDSK HISTORIA I. En arkivguide. Illustr. Karlstad 1999. 389 sidor. Original pappband. Lite fuktskadad. Dedikation. (#122753)150:-
Skrifter utgivna av Värmlandsarkiv 1.
Olgård, P.L., I MÄNNISKOVÅRDENS TJÄNST. Anteckningar ur Gävleborgs läns landstings historia med en kvartssekelkrönika och redogörelser för dess olika institutioners verksamhet. Illustrerad. Gävle 1962. 341 sidor. Häftad. (#91597)160:-
Olofsson, Klas, FOLKLIV OCH FOLKMINNE I ÅS, VEDENS OCH GÄSENE HÄRADER I VÄSTERGÖTLAND I-II. Illustr. Göteborg 1928-31. 337 + 300 sidor. Häftade. 2 volymer. Fint skick. (#21898)425:-
Olsson, Bror, SMÅLAND. Foto Erik Liljeroth. Andra upplagan, Malmö 1964. Original klotband. Skyddsomslag. (#92940)350:-
Allhems landskapsböcker.
Olsson, Bror, SMÅLAND. Foto Erik Liljeroth. Malmö 1954. 418 sidor. Originalklotband i skyddsomslag med revor. (#103298)300:-
Allhems landskapsböcker.
Olsson, Helmer, FOLKLIV OCH FOLKDIKT I VÄTTLE HÄRAD UNDER 1800-TALET. Upps. 1945. 300 pp. (#9228)125:-
Olsson, Jan Olof (Jolo), JOLO I SVERIGE. Sthlm 1976. 209 sidor. Inbunden. Skyddsomslag. (#54562)140:-
Olsson, Olof & Wallin, Sven, HÄRNÖSAND GENOM SEKLERNA. Illustrerad. Härnösand 1974. 214 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#136033)160:-
Olsson, Reinhold, NORRLÄNDSKT SÅGVERKSLIV UNDER ETT SEKEL. Illustrerad. Nordiska Museet, Sthlm 1949. 176 sidor. Häftad. (#101964)165:-
Olsson, Wera & Martin, STJERNSUNDS SLOTT I NÄRKE. Ett bildhäfte med orienterande text. Sth 1956. 7 sidor + planscher. Häftad. (#135808)100:-
Omberg, Ture, BERGSMÄN I HYTTELAG. Bergsmansnäringens utveckling i Linde och Ramsberg under en 100-årsperiod från mitten av 1700-talet. Akad. avh. Uppsala 1992. 183 sidor. Häftad. (#52553)150:-
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie.
Omberg, Ture, BERGSMÄN I HYTTELAG. Bergsmansnäringens utveckling i Linde och Ramsberg under en 100-årsperiod från mitten av 1700-talet. Akad. avh. Uppsala 1992. 183 sidor. Häftad. Stämplad. (#90787)130:-
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie.
ORREFORSAREN I GLASRIKET. Illustr. 1981. 192 pp. (#24367)170:-
I glasriket. Människan - miljön - framtiden.
OSCARS FÖRSAMLING 50 ÅR. Minnesskrift red. av Carl-Fradrik Corin. Illustrerad. Uppsala 1956. 395 sidor. Original klotryggsband. (#136115)200:-
Ottoson, Gösta, VALLFÄRD I WADKÖPING. 16 pennteckningar. Texten saknas. I originalmapp. (#135872)150:-
Ottoson, Gösta, VÄGEN TILL WADKÖPING. 16 pennteckningar med text. Örebro 1956. Originalmapp. Signerad på mappens framsida. Dedikation. (#135869)250:-
Ottoson, Gösta, VÄGEN TILL WADKÖPING. 16 pennteckningar med text. Örebro 1956. Originalmapp. (#135871)150:-
Pallin, And., JÄMTLAND OCH HÄRJEDALEN. Utgifven af Svenska turistföreningen. Illustr. Femte upplagan. Sthlm 1926. xii, 328 sidor + karta. Original klotband. Exlibris. Stämpl. (#135793)150:-
Svenska turisföreningens resehandböcker X.
Pallin, And., ÖSTERGÖTLAND. Utgiven av Svenska turistföreningen. Med 57 illustrationer, 4 kartor och 3 stadsplaner. Sthlm 1916. xii, 246 sidor + kartor. Original klotband. Stämpel. (#136113)125:-
Svenska turistföreningens resehandböcker XXIII.
Palmberg, J.G.W., SMÅLANDS I UPSALA STUDERANDE NATION. Anteckningar. Upsala 1877. 97 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Fuktfläck. (#96048)135:-
Palme, Olof, SIGTUNA. Vägvisare genom staden jämte några ord om dess historia. Fjärde upplagan med 1 karta och 19 illustrationer. Sthlm 1929. 30 sidor. Häftad. Fint ex. (#81053)100:-
Palme, Olof, SIGTUNA. Vägvisare genom staden jämte några ord om dess historia. Med 1 karta och 16 illustrationer. Uppsala 1912. 20 sidor. Häftad. Namnteckning. (#81184)100:-
Första upplagan.
Pehrsson, Per, MAJORNAS KYRKOKRÖNIKA. Illustr. Sth 1926. 338 pp. Lite nött rygg. (#28934)150:-
Persson, Gösta, STRÖVTÅG I EMÅDALEN. Illustr. 1969. 115 sidor. Häftad. (#49151)100:-
Persson, Jörgen, UPPSALA BAKOM FASADERNA. Bild Anders Rising. STF 1994. 112 sidor. Stort format. Originalklotband i skyddsomslag. (#84937)150:-
Persson, Per, REFSUNDS SOCKEN I JÄMTLANDS LÄN I-II. Historiska och geografiska anteckningar samt dokumentavskifter. Sthlm 1923-36. Illustrerad. 156 + 136 sidor + karta. Häftade. Del I med lite nött rygg, del II fin. (#101989)450:-
Del II innehåller även en ordlista ur refsundsmålet.
Persson, Per, SUNDSJÖ SOCKEN I JÄMTLANDS LÄN. Historiska och geografiska anteckningar samt dokumentavskrifter. Illustrerad. Östersund 1925. 176 sidor. Häftad. (#101985)250:-
af Petersens, Lennart & Edqvist, Dagmar, GOTLAND. Medelhavsön i Östersjön. Illustrerad. Stockholm 1969. Originalklotband med skyddsomslag. (#151204)100:-
Petersson, Harald, HJORTED I SVUNNEN TID. Blad ur en sockens historia. Illustrerad. Västervik 1968. 295 sidor. Original pappband. Dedikation. (#118908)200:-
Petersson, Walfr., DJUPUNDERSÖKNINGARNA I KIIRUNAVAARA OCH GELLIVARE MALMBERG. Uppsala 1924. 50 sidor + utvikbara planscher. (#43491)125:-
Aftryck ur Jernkontorets Annaler.
Petri, Sigurd, JOHAN ERIC OCH CHRISTIN. En familjekrönika kring släkten Petri i Södermanland sammanställd ur brev och andra gamla dokument. Illustrerad. Nyköping 1974. 168 sidor + plansch. Häftad. (#101345)125:-
Pettersson, Alfred, FINNMARKERNA I SÖDRA ÅNGERMANLAND OCH NORRA MEDELPAD. Tillsammans med: Gunnar Huss, Luleå socken på Gustaf Vasas tid. Uppsala 1906. 67 sidor + karta. Original pappband. Stämpl. (#142673)100:-
Norrland I:3. Småskrifter utgifna af Norrländska Studenters Folkbildningsförening.
Pettersson, Johan, DEN SVENSKA SKAGERAKKUSTENS FISKEBEBYGGELSE. En etnologisk studie. Illustr. Aa Lund 1953. 264 sidor. Häftad. (#22640)275:-
Pettersson, Karl-Henrik, GROVEDA. Om en bondgårds ekonomiska historia 1786-1950. Illustr. Sthlm 2003. 255 sidor. Originalpappband. (#92590)175:-
Pettersson, Kerstin, GATOR OCH KVARTER. Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk. Illustrerad. Eskilstuna 1999. 344 sidor. Original pappband. (#115930)150:-
Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland Årsbok 1999.
Pettersson, Ronny, LAGA SKIFTE I HALLANDS LÄN 1827-1876: Förändring mellan regeltvång och handlingsfrihet. Aa Sthlm 1983. 386 sidor. (#46032)150:-
Pihl, Carin, ÖVERKALIXMÅL 1-2. Skildrat av Överkalixbor på överkalixmål. 1: Fonetisk text. 2: Översättning och kommentar. Sth 1958-60. 256 sidor + Ordregister 118 sidor. 3 häften. (#6560)250:-
Svenska landsmål 273, 274 & 276.
Pilkington, Roger, MED BÅT GENOM SVERIGE. Illustrerad. Sthlm 1963. 228 sidor. Original klotryggsband. Ej skyddsomslag. (#93294)175:-
Plagemann, C.J.F., RESOR i Norrland, Dalarna och Västmanland samt på Gotland. Åren 1833-1856, I-II. Text och bilder. Utgivna och kommenterade av Carl Johan Lamm. Lund 1944. 668; 128 planscher. Liggande 4:o. Häftade, i pappkartong. 2 vol. (#35591)425:-
POLISEN I UPPSALA 1858-1958. Red. Teddy Brunius. Illustrerad. Uppsala 1958. 154 sidor. Häftad. (#103455)175:-
POLITISKA KNUTEN. Gammal Uppsalamiljö i ny skepnad. Illustr. Upps. 1983. 55 sidor + utvikbara planscher. Originalpappband. (#84313)100:-
[Pontin, Erik Magnus Constans], FÖRR OCH NU I WADSTENA. Vandringar och hvila sommaren 1846. Af M.C. P-n. Sthlm 1846. 261 sidor. I nött samtida halvfranskt band. En del lagerfläckar. (#110239)500:-
von Post, Lennart, GOTLANDS-AGEN (CLADIUM MARISCUS R. BR.) I SVERIGES POSTARKTIKIUM. Sthlm 1925. 18 sidor + 3 utvikbara planscher. Häfte. (#43510)85:-
Särtryck ur Ymer.
von Post, Lennart, JORDSKREDET VID SMEDBERG I BOHUSLÄN DEN 23 AUGUSTI 1911. Sth 1913. 22 sidor + 5 planscher och en karta. (#42932)105:-
SGU C 244
Prenzlau-Enander, Gabriele, UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA MILJÖER. Illustrerad. Sthlm 1991. 158 sidor. Original pappband. (#83111)150:-
PRINCIPFÖRSLAG TILL SANERING AV STADEN MELLAN BROARNA. Framlagt av 1960 år kommitté för Gamla stan efter utredningar av konsulterande arkitekter i samarbete med kansliet för saneringsfrågor inom Staden mellan broarna. Sthlm 1963. 88 sidor + kartskisser. Häftad. (#74511)200:-
Stadskollegiets utlåtanden och memorial. Bihang. 1962 Nr 97.
PROGRAM OCH MINNESBLAD vid Hembygdsfesten i Delsbo den 23-25 Juni 1908. Illustrerad. Gefle 1908. 8 sidor. Tryckta originalomslag. (#98908)100:-
PROTOKOLL FRÅN SVENSKA SAMERNAS RIKSFÖRBUNDS LANDSMÖTE i Östersund 11-13 mars 1964. Tryckt 1965. 130 sidor. Häftad. (#91273)150:-
PROTOKOLL FRÅN SVENSKA SAMERNAS RIKSFÖRBUNDS LANDSMÖTE i Karesuando 3-5 mars 1965. Tryckt 1966. 119 sidor. Häftad. (#91274)150:-
Pyk, C.G., GÅRDEN PÅ SLÄTTEN. Illustrerad. Sthlm 1936. 308 sidor. Med bevarade omslag i linneband. (#131041)250:-
Om Kyleberg i Östergötland.
PÅ EN FJÄRDEDEL AV KARTAN. En bok om Norrbotten. Red. Folke Thunborg och Bengt Andersson. Illustrerad. Sthlm 1960. 184 sidor + karta. Häftad. Tillskrift. (#136231)100:-
PÅ MÅL. Värmländska dialektdikter i urval av Knut Warmland. Karlstad 1969. 168 sidor. Original pappband. (#122766)145:-
Påhlman, A.E., SOMMAR VID SÅNGEN. Bergslagsskildringar. Uppsala 1941. 95 sidor. Häftad. (#136017)100:-
Quensel, Alice, ÄLDSTA DOTTER. Minnen av Stockholm och ämbetsmannafamilj. Sthlm 1958. 195 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#136015)125:-
Qvarfort, Sörlin & Engström, EN SAMMANSTÄLLNING AV NATURMINNESINVENTERINGEN PÅ LIDINGÖ 1945. Sthlm 1947. 48 sidor + karta. Häftad. (#75563)150:-
Rademacher -, PRIVILEGIEBREV FÖR REINHOLT RADEMAKER. Tryckt kungligt privilegiebrev för att driva manufaktur i Eskilstuna, utfärdat av Hedvig Eleonora, daterat Stockholm den 24 Julij 1661. I enkel ram. (#153119)500:-
Radloff, Fredric Vilhelm, BESKRIFNING ÖFVER ROSLAGEN. Nytryck, Norrtelje 1910. 384 sidor. Original klotband. Lite skadat skyddsomslag. (#21639)400:-
Ragnar, Erik, KVARNARNA I MJÖLBY. Sthlm 1958. 50 sidor. Original klotband. (#113897)170:-
Ramm, Axel, NÄSSJÖ-BOKEN I. Illustrerad. Göteborg 1922. 70 sidor. Häftad. (#119054)150:-
Ranius, Allan, LOKALHISTORISKA SVENSKA BIBLIOGRAFIER. Tredje utökade upplagan. Linköping 1995. 123 sidor. Häftad. (#115700)125:-
RANSÄTER OCH MUNKFORS II. Utgiven av Ransäters Hembygdsförening. Illustrerad. Karlstad 1971. 116 sidor. Häftad. (#133549)110:-
RANSÄTER OCH MUNKFORS II. Utgiven av Ransäters Hembygdsförening. Illustrerad. Karlstad 1971. 116 sidor. Original klotband. (#135002)140:-
Rapp, Anders, STUDIEN ÜBER SCHUTTHALDEN IN LAPPLAND UND AUF SPITZBERGEN. Illustrated. Extract from Zeitschrift für Geomorphologie 1957. 22 pages + plates. Soft covers. (#128724)120:-
Rasch, Mårten, "STOCKHOLMIANA". Samling av 6 småskrifter angående Stockholm, utgivna av Sällskapet Bokvännerna 1972. I kassett. (#69856)150:-
Rasmusson, Eric, SANDSKRIFT. Ett och tjugo stycken om Halland. Illustrerad av Hans Fagerström. Uddevalla 1972. 145 sidor. Häftad. (#102053)100:-
Samf. Hallands biblioteks vänner årsbok 1972.
REDBERGSLID MED OMNEJD GENOM TIDERNA. Utgiven av Östra Stadsdelens Hembygds- och kamratförening (Gamla Redbergspojkar). Illustrerad. Gbg 1947. 234 sidor + annonser. Klotband med bevarat främre omslag. (#65076)200:-
REDOGÖRELSE för Högre Elementarläroverket uti Umeå äfvensom för lägre Elementarläroverken uti Skellefteå, Piteå och Haparanda under läsåret 1861-1862. Umeå 1862. 32 sidor. Häftad, utan omslag. (#98937)100:-
Regnell, Sten, HAVSBAND. Illustr. Nordisk Rotogravyr, Sthlm 1959. 132 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#107875)250:-
Regnell, Sten, HAVSBAND. Illustr. Nordisk Rotogravyr, Sthlm 1959. 132 sidor. Original klotryggsband. utan skyddsomslag. (#121989)175:-
Rehnberg, Mats, BLÅ PORTEN. Ett värdshus på Djurgården. Illustrerad. Sthlm 1977. 92 sidor. Original pappband. Dedikation från Rehnberg. (#74519)145:-
Rehnberg, Mats, SILJAN. Teckningar av Gunnar Pers. Sthlm 1950. 135 sidor. Häftad. (#79518)120:-
Rehnberg, Mats, SILJAN. Teckningar av Gunnar Pers. Sthlm 1950. 135 sidor. Original pappband. (#72875)145:-
Rehnberg, Mats, SMÅLÄNDSK BYSTÄMMA. Östraby och Västraby i Lenhovda socken. Sthlm 1951. 197 sidor. Häftad. (#79509)100:-
Reimers, Gerd, DIKTENS STOCKHOLM. Staden som icke är. Illustrerad. Stockholm 1988. 314 sidor. Häftad. (#151001)100:-
Reinius, Gunnar, STOCKHOLM DÅ OCH NU. Med förord av Gösta Selling. Illustrerad. Sthlm 1965. 128 sidor. Original pappband. (#104616)125:-
Reinius, Gunnar & Ekelöf, Gunnar, LIVET I ETT SVUNNET STOCKHOLM. Illustrerad. Sthlm 1963. 132 sidor. 4:o. Original pappband. (#68772)200:-
Reinius, Gunnar & Selling, Gösta, ETT SVUNNET STOCKHOLM. Med förord av Sigfrid Siwertz. Sthlm 1961. 120 sidor. 4:o. Original pappband. (#68774)200:-
RENBETESKOMMISSIONEN AF ÅR 1907. Instruktion för den af kommissionen tillsatta svensk-norska subkommitté. Dagbok förd af de medlemmar i subkommittén. Berättelse afgifven af samma svenska kommitterade. Dagbok förd af den subkommittén biträdande svenska lappmannen J.L. Grahn. Sthlm 1909. (4), iv, 56 sidor. Häftad. (#91266)450:-
RENBETESKOMMISSIONENS AF 1913 HANDLINGAR XVII. Fotografier. Utan ort och år (tryckt i Köpenhamn). (2), 87 blad, delvis utvikbara. Liggande 4:o. Häftad. Veck. Stämpel: "Hemlig". (#140718)1000:-
Renqvist, K.E., DANA-ÖR. Ett skeppslags historia. Berörande Djursholms och Danderyds tidiga historia och anknytningen till omgivande socknar. Illustrerad. Askners bokhandel 1968. 265 sidor + 2 kartor i ficka. Originalband. (#92709)250:-
Reuterskiöld -, LENNART REUTERSKIÖLD. Landshövding i Södermanlands län 1906-1927. Några minnesblad. Stockholm 1927. 138 sidor + planscher. 4:o. Original halvfranskt band. Tryckt i 351 exemplar varav detta är nr 91. (#58839)400:-
Rhedin, Per, GAMLA GO'A GÖTEBORG. En kavalkad med minnesbilder. Rikt fotoillustr. Göteborg 1994. 191 sidor. 4:o. Förlagsband i skyddsomslag. (#117604)150:-
Ridderstad, Anton, HISTORISKT, GEOGRAFISKT OCH STATISTISKT LEXIKON ÖFVER ÖSTERGÖTLAND I-II. Norrköping 1875-77. (6), 416, 8 + 451, (1), 11, (1) sidor. Samtida halvfranska band. 2 volymer. (#129603)600:-
Ridderstedt, Lars, ANNA CEDERSTRÖM PÅ KUNGSHAMN. Illustr. Upps. 1992. 105 sidor. Inbunden. (#58117)130:-
Rinaldo, Sten, VÄGEN TILL SKARV. Berättelser från utskären. Inledning av Gunnar Brusewitz. Illustrerad. Bokförlaget Max Ström 2001. 204 sidor. Original klotryggsband. (#141998)175:-
Ringberg, Åke, SKÅNSKA MIL. Illustratör Hasse Erikson. Svedala 1995. 174 sidor. Stort format. Original pappband. Skyddsomslag. (#135150)140:-
RISEBERGA REDIVIVA I. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Örebro 1997. 89 sidor. Häftad. (#133623)100:-
RISEBERGA REDIVIVA II. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Örebro 1999. 84 sidor. Häftad. (#134999)100:-
RISEBERGA REDIVIVA II. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Örebro 2002. 84 sidor. Häftad. (#135001)100:-
RISEBERGA REDIVIVA III. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Örebro 2001. 104 sidor. Häftad. (#133624)100:-
RISEBERGA REDIVIVA IV. Utgiven av Föreningen Riseberga Rediviva genom Per-Axel Wiktorsson. Örebro 2003. 110 sidor. Häftad. (#135000)100:-
RISEBERGABOKEN. Illustr. Sth 1931. 336 pp. + planscher. 4:o. Hft. I kassett. (#12382)170:-
Rissler, Pehr, ANTECKNINGAR OM JEMTLANDS LÄN. Nytryck, Östersund 1959. xxii, 86 sidor + porträtt. Klotband. Tryckt i 400 exemplar. (#101980)300:-
Första upplagan utkom 1866.
"RIV HELA RASKET". Mapp med 24 blad framställd av Jönköpings stad, Kulturnämnden. Originalmapp. (#152460)150:-
Rohr, Ingvar, GOTLANDS KYRKKLOCKOR OCH RINGNINGSSEDER. Illustr. Varberg 1985. 451 sid. 4:o. Häftad. (#50181)200:-
Rolén, Mats, SKOGSBYGD I OMVANDLING. Studier kring befolkningsutveckling, omflyttning och social rörlighet i Revsunds tingslag 1820-1977. Aa Upps. 1979. 301 sidor. Häftad. (#2379)145:-
Roman, Rolf, UR DET SVENSKA LASARETTSVÄSENDETS HISTORIA. Med särskilt intresse ägnat länslasarettet i Västerås. Illustr. Sthlm 1926. 180 sidor. 4:o. Häftad. (#60374)200:-
Romell, Lars-Gunnar, GOTLANDSÄNGET OCH DESS FRAMTID. Illustrerad. Uppsala 1942. 42 sidor. Häftad. Stämpl. (#128701)120:-
Roos, Anna Maria, DALARNA. Illustrerad. Uppsala 1921. 448 sidor + karta. Original klotband. (#136119)150:-
Hembygdsböckerna. Läseböcker för skola och hem.
Roos, Anna Maria, ETT GAMMALT FAMILJEARKIV. (Det Franzén-Grafströmska). Bref och anteckningar. Sthlm 1909. 368 sidor. Halvklotband. (#80294)145:-
Roos, Anna Maria (red.), ETT GAMMALT FAMILJEARKIV. (Det Franzén-Grafströmska). Bref och anteckningar. Sthlm 1909. 368 sidor. Dekorerat original klotband. (#65172)175:-
Roosval, Johnny, DEN GOTLÄNDSKE CICERONEN. Vägvisare genom den gotländska konsthistorien med huvudvikten lagd på medeltida kyrkokonst. Illustr. Sthlm 1926. 148 sidor + kartor. Original klotband. Stämpel. (#49630)125:-
Waldemarson-Rooth, Anna Birgitta, "TOSIA BONNADAN". Illustr. Karlskrona 1943. 36 sidor. Häftad. Särtryck. (#7038)60:-
Rosander, Lennart, "ATT GENOM WÄLGÄRNINGAR AFTORKA NÖDENS OCH BEHOFWENS TÅRAR". Sabbatsbergs fattighus och hälsobrunn under tre århundraden. Illustrerad. Sthlm 1996. 87 sidor. Original pappband. (#74334)100:-
Rosén, Bo, UTFLYKTSMÅL I STOCKHOLMS OMGIVNINGAR. Illustrerad. Sthlm 1965. 148 sidor. Häftad. (#117844)100:-
von Rosen, Brita, SÄLLSAMHETER I SÖDERMANLAND. Illustrerad. Sthlm 1983. 251 sidor. Original pappband. (#135848)120:-
v Rosen, Carl, NÄR-DEMOKRATI. Jämlikhet och ledarskap i en gotländsk strandbygd. Illustr. Aa Upps. 2002. 313 sidor. Häftad. (#75068)160:-
Rosén, Johan, VARBERGS HISTORIA. Författad och offentliggjord i Götheborgska Magasinet 1759. Utg. av Bert Möller. Nytryck Lund 1923. 134 sidor + planscher. Häftad. (#60288)150:-
Rudstedt, Gunnar, LÅNGHOLMEN. Spinnhuset och fängelset under två sekler. Illustr. Sth 1972. 286 sidor. Häftad. Skyddsomslaget limmat på bokryggen. (#12276)125:-
Rudstedt, Gunnar, LÅNGHOLMEN. Spinnhuset och fängelset under två sekler. Illustr. Sth 1972. 286 sidor. Original klotryggsband. (#153008)150:-
Rundberg, Amelie, STRÄNGNÄSMINNEN. Illustrerad. Sthlm, Nordiska museet 1964. 152 sidor. Häftad. (#67691)150:-
Ruthberg, Sven, VÅRT UPPSALA. Illustrerad av Yngve Svalander. Uppsala 1979. 77 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#136028)110:-
Rydberg, Harald & Jonasson, Gustaf, SAXON och andra berömda närkingar ur gällerstastenens namnlängd. Illustrerad. 2001. 88 sidor. Häftad. (#133120)100:-
Rydberg, Sven, STORA KOPPARBERGS SKOGAR GENOM TIDERNA. Illustr. Falun 1982. 141 sidor. Häftad. (#50602)110:-
Rydbäck, E.O., BOXHOLM OMKR. ÅR 1790. Skildring på vers. Första gången tryckt 1794, ånyo utgiven 1926 av Carl Sahlin. Linköping 1926. 19 sidor. Däftad. Dedikation från Sahlin. (#135578)150:-
Rydelius, Ellen & Wägner, Ria, MÖTE MED STOCKHOLM. Teckningar av Gunnar Brusewitz. Sthlm 1950. 344 sidor + karta. Original klotryggsband. (#136143)175:-
Rydeman, Stig, FRÅN VALLGOSSE TILL PROST. Om Johan Rydeman (1796-1869) och hans verksamhet inom Odensjö pastorat. Illustr. Vadstena 1987. 55 pp. (#35865)65:-
Rydén, Janne, FOLKSKOLOR, KLOCKARE, ORGANISTER OCH LÄRARE I TENSTA. Ett bidrag till hembygdens historia. Illustr. Tierp 1947. 125 sidor. Häftad. (#63830)150:-
Rydh, Hanna & Schnittger, Bror, DÄR FÄDRENS KUMMEL STÅ I-II. En utfärdsbok för stockholmstraktens fornlämningar. Andra upplagan. Illustr. Sthlm 1928. 94 + 87 sidor + annonser. Häftade. 2 volymer. (#49536)85:-
Rydhenius, Petrus, SKARA SKOLAS OCH GYMANSII HISTORIA, ... ett högtidstal ... 1726 ... Öfversatt från latinet af S.E. Melander. Skara 1927. 53 sidor. Häftad. Tryckt i 300 numrerade exemplar. (#105257)125:-
Rydstedt, Gustaf, HÄGGENÅS HEMBYGDSBOK. Illustrerad. Östersund 1933. 96 sidor. Häftad. Fint ex. (#101986)250:-
Rystad, Göran, JÖNKÖPING UNDER STORMAKTSTIDEN. Illustr. Särtryck ur Jönköpings stads historia II (1965), sid 37-299. Häftad. (#99993)100:-
RYTTARKAMRATERNA I GÖTEBORG. Minnesskrift med anledning av 25-årsjubileet 1919-1944. Illustrerad. Göteborg 1944. 128 sidor. Häftad. (#136229)150:-
RÅBY-REKARNE. En sörmlandssocken berättar. Illustrerad. Skrivarverkstaden, Eskilstuna 1992. 320 sidor. Original klotband. (#115920)150:-
RÄTTVIK I DIKTEN. Uppsala 1942. 125 sidor. Häftad. (#150996)100:-
Rönnegård, Sam, I BY OCH BUDA. Berättelser från Dalarna. Sthlm 1936. 208 sidor. Häftad. (#133617)100:-
Religiösa noveller.
Rönnegård, Sam, NYCKELN OCH SVÄRDET. Församling och kyrka i Leksand genom 800 år. Falun 1968. 240 sidor. Häftad. Lite blyertsunderstrykningar. Dedikation. (#100503)150:-
RÖNNEÅSTADEN. Ängelholms Hembygds- och Fornminnesförening och Gamla Lergökar. Illustrerad. Ängelholm 1955. 108 sidor. Häftad. (#117845)135:-
Sæmund, G. & Lagerstedt, T., TRADITIONENS ANDE TALAR... En bok om Ultuna och ultunesarna. Illustr. Sthlm 1945. 304 sidor. Original klotryggsband. (#152417)150:-
SAGOR FRÅN EDSELE. Upptecknade och översatta av Frans Bergvall. Utgivna och kommenterade av Åsa Nyman och Karl-Hampus Dahlstedt. Illustr. Upps. 1991. 303 sidor. Originalklotband. (#28818)125:-
Sahlmonius, Isac, WESMANNIA SIMPLICITER ADUMBRATA ORATIONE AROSIÆ, IN FREQUENTIA SYNODALI, DIE 8. SEPTEMB. ANNO M.DC.LXXXII. Reverendissimum in Christo Patrem ac Dominum Dn. Carolum Carlsson. Stockholm, Wankijf 1682. (58) sidor (sista tilläggsbladet saknas). Skuren, i senare pappband. (#86737)500:-
Sahlström, E.G., FRYKSDALSMÅL. Uppteckningar från Fryksände socken i Värmland. Sthlm 1915. 53 sidor. Häftad. (#68653)145:-
Svenska landsmål häfte 132.
Sahlström, K.E., ETT DRUMLINOMRÅDE I NÄRKE. Med 2 kartor och 8 figurer i texten. Sth 1910. 12 sidor + kartor. (#43540)85:-
SGU C. 222
Sahlström, Ragnar, SOMMARLJUST LAND. Natur och människor i nordligaste Sverige förr och nu. Illusrerad. Malmö 1963. 238 sidor. Häftad. Namnteckning och namnstämpel på förtitelbladet. (#58606)200:-
SALAMINNEN. Red. Ernst-Folke Lindberg. Illustr. 1954. 424 sidor. Häftad. (#43573)95:-
Svenskt liv och arbete n:r 20, utg. av Nordiska Museet.
Sallnäs, Birger, JÖNKÖPING FRÅN FRIHETSTIDENS BÖRJAN TILL KOMMUNALREFORMEN 1862. Illustr. Särtryck ur Jönköpings stads historia II (1965), sid 283-545. Häftad. (#99994)100:-
SALTKÄLLAN. Litografiskt blad tryckt hos Spong. Bildytan 32 × 22 cm. Revor i marginalen. (#153112)200:-
Saltkällan vid Munkedal?
Salvén, Erik, VAD TRÖNÖ GAMLA KYRKA HAR ATT BERÄTTA. Illustr. Söderhamn 1921. 32 sidor. Häfte. (#44944)115:-
Samuelsson, Sixten, HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET I UPPSALA. En gammal skolas öden från 1200-talet till våra dagar. Illustrerad. Uppsala 1952. 785 sidor. Original halvklotband. (#60445)250:-
Samuelsson, Sixten, HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET I UPPSALA. En gammal skolas öden från 1200-talet till våra dagar. Illustrerad. Uppsala 1952. 785 sidor. Häftad. (#64890)200:-
Samzelius, Hugo, PÅ SKOGS- OCH FJÄLLSTIGAR. Jaktskildringar från nordligaste Västerbotten och Lappland. Sthlm 1894. 188 sidor. Häftad. Omslaget svagt fuktfläckat. (#108680)300:-
Samzelius, Jonas L:son, FEMTIHUVUD. Gränsstenen med det gåtfulla namnet. 1. Ett tingsprotokoll från 1651. Särtryck ur Kumla julblad 1954. 11 sidor. Häftad. Dedikation. (#81118)75:-
Sandahl, J.G., OECONOMISK BERÄTTELSE OM ASKERS SOCKEN I NÄRKE. Utg. Pehr Johnsson. Örebro 1922. 58 sid. Tryckt i 100 ex. (#28862)380:-
Sandahl, Martin, LIDINGÖ UNDER ETT GÅNGET SEKEL. Illustr. Sth 1963. 275 sidor. Häftad. (#64974)125:-
Sandegren, Asklund & Westergård., BESKRIVNING TILL KARTBLADET GÄVLE. Sthlm 1939. 144 sidor + 2 kartor varav en stor, utvikbar. Häftad. (#43337)125:-
SGU Aa. 178.
Sandén, P. Aug., GÅTOR FRÅN FREDSBÄRGS OCK HOFVA FÖRSAMLINGAR, NORRA VADSBO HÄRAD I VÄSTERGÖTLAND. Sthlm 1887. 48 sidor. Häftad. Fuktfläck. (#68645)100:-
Svenska landsmål häfte 29.
Sandgren, E. & Wikmar, C., VISTABYGDEN. Blad ur Vista härads historia. Illustr. 1940. 210 sidor. (#44942)135:-
Sandgren, Gustav, TROSA. Med målningar av Reinhold Ljunggren. Sthlm 1960. 91 sidor + planscher. Original pappband. Ex libris. (#135187)110:-
Sandklef, Albert, HALLANDS JORDBRUK 1656-1900. Illustr. Halmstad utan år (1959?). Sid. 125-272. Häftad. Särtryck. (#125044)100:-
Sandklef, Albert, HALLANDSGÅRDAR. Bebyggelse på gårdar och torp före 1900. Illustr. Sth 1953. 306 sidor. Häftad. Stort format. (#40320)500:-
Nordiska museets handlingar 45.
SANERINGEN INOM STADEN MELLAN BROARNA. 1960 års kommitté för Gamla stan. Sthlm 1965. 211 sidor + kartskisser. Häftad. Några få bläckförstrykningar. (#74514)200:-
Stadskollegiets utlåtanden och memorial. Bihang. 1964 Nr 97.
Saxon -, SAXONS BOK på 75-årsdagen. Illustrerad. Sthlm 1934. XVI, 208 sidor + porträtt målade av Sam Uhrdin. Stort format. Halvfranskt band. (#31126)210:-
Saxon -, SAXONS BOK på 75-årsdagen. Illustrerad. Sthlm 1934. XVI, 208 sidor + porträtt målade av Sam Uhrdin. Stort format. Häftad. (#150420)150:-
Saxon, J.L., I HANDELSBOD PÅ 1870-TALET. Minnen. Illustr. Sthlm 1932. 191 sidor. Halvklotband med bevarade omslag. Stämpel (#69407)150:-
Saxon, J.L., JÄMTLAND OCH HÄRJEDALEN FRÅN ÄLSTA TIDER TILL VÅRA DAGAR. En minnesskrift vid sekelskiftet. Med 48 illustrationer. Illustr. Ny titelupplaga, Sthlm 1912. 60 sidor. Häftad. (#101959)150:-
Schiller, Harald, FRÅN DROTTNING MARGARETAS NYCKELÄNGAR TILL KLOSTRERBRÖDERNAS VARNHEM. Illustrerad. Stockholm 1930. 178 sidor. Häftad. (#151133)100:-
Schiller, Harald (utg.), I KALESCH GENOM SVERIGE. Reseminnen för 100 år sedan. Illustrerad. Sthlm 1931. 212 sidor. Häftad. (#142441)145:-
Schmidt, Johann Wilhelm, RESA GENOM HÄLSINGLAND OCH HÄRJEDALEN ÅR 1799. En del av J.W.S.' berättelse om sin resa genom några svenska landskap för att besöka samerna. Översatt och kommenterad av Anders Løøv. Illustr. Luejie 1992. 126 sidor. Originalpappband. (#77257)220:-
Schnell, Ivar, SÖDERMANLAND. Foto: Erik Liljeroth. Malmö, Allhem 1965. 4:o. Original klotband. Skyddsomslaget med smärre revor. (#60360)250:-
Schnell, Ivar, SÖDERMANLANDS HERRGÅRDAR OCH SLOTT. En studiehandledning i hembygdskunskap. Illustrerad. Nyköping 1972. 128 sidor. Litet format. (#115913)85:-
Schnell, Ivar, VÄGVISARE GENOM SÖDERMANLAND. En studiehandledning i hembygdskunskap. Andra upplagan. Illustr. (Nyköping?) 1971. 128 sidor. Häftad. (#105605)60:-
Schnell, Ivar, WÄG-WISARE GENOM SÖDERMANLAND. En studiehandledning i hembygdskunskap. Illustrerad. Nyköping 1970. 128 sidor. Häftad. Litet format. Dedikation. (#115914)100:-
Schröder, Gustaf, TJUGO ÅR I DALARNE. Skildringar. Ny följd af "Bruksbokhållarens" och "Timmermärkarens" minnen. Sthlm 1896. (4), 259 sidor. Klotband. Stämpel. (#136350)175:-
Schück, Henrik, FRÅN DET FORNA UPSALA. Några kulturbilder. Tredje upplagan. Sthlm 1917. 232 sidor. Halvfranskt band. (#129385)180:-
Schück, Henrik, FRÅN DET FORNA UPSALA. Några kulturbilder. Sthlm 1917. 232 sidor. Häftad. (#150430)140:-
Schultz, F., BESKRIFNING TILL KARTAN ÖFWER SEGELLEDEN FRÅN STOCKHOLM GENOM GÖTHA KANAL TILL GÖTHEBORG. Med karta. Sthlm 1838. (2), viii, 180 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Ryggen nött och sprucken, inlagan fuktfläckad. Med en över 2 meter lång karta, lagad på några ställen men ingen bildförlust. Kartan rullad. (#86136)1850:-
Längsta Göta kanal-kartan
Schütz, Fredrik, FRÅN FORNBORGAR TILL FLYGFÄLT. Ur anläggningsarbetenas historia i vårt land. Illustrerad. Byggförlaget 1978. 128 sidor. Orginal klotband. Skyddsomslag med liten reva. (#100125)160:-
Schwab, Egil, DALARNA I 14 UTSÖKTA FÄRGPLANSCHER. A4-format. I originalmapp. Fint skick. (#136063)150:-
Schwab, Egil, JÄMTLAND I 12 UTSÖKTA FÄRGPLANSCHER. A4-format. I originalmapp. Fint skick. (#136060)150:-
Schwab, Egil, VÄRMLAND I 12 UTSÖKTA FÄRGPLANSCHER. A4-format. I originalmapp. Fint skick. (#136059)150:-
Schwab, Egil, VÄSTMANLAND I 11 UTSÖKTA FÄRGPLANSCHER. A4-format. I originalmapp. Fint skick. (#136057)150:-
Schwab, Egil, ÅNGERMANLAND I 13 UTSÖKTA FÄRGPLANSCHER. A4-format. I originalmapp. Fint skick. (#136062)150:-
von Schwerin, H.H., SKÅNSKA HERRGÅRDAR EFTER ROSKILDEFREDEN. En konsthistorisk undersökning... Illustr. Aa Upps. 1932. 424 pp. + karta. (#18641)255:-
von Schwerin, H.H., SKÅNSKA HERRGÅRDAR UNDER SVENSK TID. En konsthistorisk undersökning... Illustr. Sthlm. 1935. 424 pp. + karta. Häftad. Fula och naggade omslag. Namnteckning. (#78480)170:-
Tryckt i 2000 numrerade exemplar ... till förmån för Svaneholms slott.
Schönbeck, Henrik, BISKOP WILHELM FAXES HISTORIA, jemte bidrag till Lunds domkapitels karakteristik 1. Köpenhamn 1848. xvi, 110, (2) sidor. Oskuren med tryckta originalomslag. Fläck på omslaget samt en sida med lagerfläckar i marginalen, i övrigt ett fint exemplar. (#94259)250:-
Ett supplement på 32 sidor utkom.
Schött, H., ÖSTERGÖTLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPS HISTORIA 1-2. Illustr. Linköping 1913 + 1914. 290 sidor + bilagor + 522 sidor + kartor. Häftade. 2 volymer. (#114189)250:-
Seeger, Ingrid, FOLKSKOLEHUS I UPPSALA STAD från 1830 till 1970-talet. Illustr. Upps. u.å. (1980-tal). 134 sidor. A4. Häftad. (#128060)150:-
Segerborg, K. Hugo, INGEN VAR DEN ANDRE LIK. Berättelser från Vermlands metropol under 1800-talets sista decennier. Illustrerad. Karlstad 1951. 344 sidor. Häftad. Fint ex. (#132980)150:-
Carlstad-Gillets skriftserie 5.
Segerstedt, Torgny T., UNIVERSITETET I UPPSALA. 1852 till 1977. Illustrerad. Uppsala 1983. 158 sidor. Häftad. (#98875)145:-
Uppsala stads historia VI:2.
Segerstråle, Nils, HAMILTONSKA SLOTT OCH GÅRDAR I SVERIGE. Illustr. Vänersborg 1976. 313 sidor. Förlagsband. (#49378)200:-
Sehlin, Carl, GRUNDDRAGEN AV JÄMTLANDS OCH HÄRJEDALENS HISTORIA. Illustrerad. Östersund 1929. 384 sidor + karta. Häftad. De första 3 bladen saknas. (#101971)150:-
Sehlin, Carl, GRUNDDRAGEN AV JÄMTLANDS OCH HÄRJEDALENS HISTORIA. Illustrerad. Östersund 1929. 384 sidor + karta. Häftad. Lite nött rygg. (#103391)250:-
Selander, Sten, LAPPLAND. Några sommarströvtåg. Illustrerad. Andra upplagan. Sthlm 1948. 160 sidor. Häftad. (#123554)140:-
Selling, Gösta, SÄTERIER OCH GAMLA GÅRDAR av kulturhistoriskt värde inom Stockholms stads icke planlagda område och bland stadens lantegendomar. Illustr. Sth 1977. 272 sidor + karta. Original klotband. Skyddsomslag med revor. (#48664)225:-
Nytryck.
Sernander, Rutger, GOTLANDS KVARLEVANDE MYRAR OCH TRÄSK. Illustr. Sth 1941. 202 sidor. Häftad. (#45372)150:-
Sernander, Rutger, PARKER OCH TRÄDGÅRDAR I DET GAMLA NÄRKE. Illustr. Sthlm 1933. 200 sidor. Häftad. (#21689)150:-
Sernander, Rutger, UPPSALA KUNGSÄNG. Utgiven av Gustaf Sandberg. Illustr. Uppsala 1948. 210 sidor + diagram. Häftad. (#43318)135:-
Sernander, Rutger, UPPSALA KUNGSÄNG. Utgiven av Gustaf Sandberg. Illustr. Uppsala 1948. 210 sidor + diagram. Med bevarade omslag i original pergamentryggsband. (#107828)200:-
Setterwall, Åke, Fogelmarck, Stig & af Petersens, Lennart, STOCKHOLMS SLOTT OCH DESS KONSTSKATTER. Illustr. Sthlm 1950. 200 sidor. 4:o. Halvfranskt band. (#112646)200:-
SEVÄRDHETER I VÄSTERGÖTLAND. Skaraborgs län. Illustrerad. Sthlm 1981. 208 sidor. Häftad. (#117851)100:-
Sidenbladh, Göran, PLANERING FÖR STOCKHOLM 1923-1958. Illustrerad. Sthlm 1981. 606 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#136193)150:-
Sigurdson, Margareta, KULTURHISTORISK INVENTERING I ARVIKA KOMMUN 1972-1976. Karlstad 1979. 160 sidor. A4. Häftad. (#141360)140:-
Silén, Sven, VÄSTERNORRLANDS LÄNS BRANDSTODSBOLAG 1844-1944. Minnesskrift. Illustr. 1944. 250 sid. + kartor och diagram. 4:o. Halvfranskt band. (#39711)255:-
Simmons, Herman G., FLORAN OCH VEGETATIONEN I KIRUNA. Sthlm 1910. 403 sidor + 22 planscher. Inbunden med bevarat främre omslag i ett klotband. Dedikation. (#76231)350:-
Vetenskapliga och praktiska undersökningar i Lappland.
Simonson, Örjan, DEN LOKALA SCENEN. Torstuna härad som lokalsamhälle under 1600-talet. Aa Upps. 1999. 323 sidor + utvikbara kartor i ficka. Häftad. (#28968)170:-
SIUHUNDRA HÄRADH DOMBÖCKER 1601-1651. Tolkade och kommenterade av Nils Sundelius. Norrtälje 1984. 160 sidor. A4. Häftad. (#8035)145:-
Sjunneson, Oscar, SYDHALLÄNDSKT ALLMOGELIV I SLUTET AV 1800-TALET. Illustrerad. Sthlm 1953. 278 sidor. Häftad. Fint ex. (#101903)200:-
Sjöbeck, Mårten, BLEKING. Färdvägar och vandringsstigar utgående från järnvägarna. Illustr. Sthlm 1950. 364 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#122256)150:-
Sjöbeck, Mårten, SMÅLAND-ÖLAND. Färdvägar och vandringsstigar utgående från järnvägarna. Illustr. Sthlm 1946. 347 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#122253)150:-
Sjöbeck, Mårten, SÖDERMANLAND. Färdvägar och vandringsstigar utgående från järnvägarna. Illustr. Sthlm 1941. 330 sidor + karta. Med främre omslag i halvfranskt band. (#117860)200:-
Sjöbeck, Mårten, UPPLAND. Färdvägar och vandringsstigar utgående från järnvägarna. Illustrerad. Sthlm 1948. 362 sidor. Häftad. (#136204)140:-
Sjöbeck, Mårten, VÄSTERGÖTLAND. Färdvägar och vandringsstigar utgående från statsbanorna. Illustrerad. Sthlm 1933. 232 sidor + karta. Häftad. (#136153)135:-
Sjöberg, Axel, BLAND KOBBAR OCH SKÄR. Skisser och stämningar. Illustrerad av författaren. Andra, utökade upplagan. Sthlm 1958. Liggande format. Original pappband. Skyddsomslag. (#107925)450:-
Sjöberg, Axel, BLAND KOBBAR OCH SKÄR. Skisser och stämningar. Illustrerad av författaren. Andra, utökade upplagan. Sthlm 1958. Liggande format. Original pappband. Skyddsomslag rivet. (#109175)350:-
Sjöberg, Sven, SÖDERFORS. En historisk framställning. Illustrerad. Sthlm 1956. 500 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#103363)300:-
Sjöbrandt, Anders & Sylvén, Björn, STOCKHOLM - STADEN SOM FÖRSVANN. Illustrerad. Sthlm 2001. 146 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#141769)150:-
Sjöcrona, C.H., UNGDOMSMINNEN. Från länsresidenset Marieholm och Mariestad, Skara, västgöta- och sörmlandsherrgårdar samt Uppsala. Illustrerad. Göteborg 1941. 120 sidor. Stort format. Klotband. (#103422)170:-
Sjögren, Otto, BIDRAG TILL KIRUNAOMRÅDETS GLACIALGEOLOGI. Illustr. Sthlm 1910. 34 sidor + 2 kartor. Häftad. (#46999)110:-
Kirunaområdets geologi 3.
Sjögren, Otto, GEOGRAFISKA OCH GLACIALGEOLOGISKA STUDIER VID TORNETRÄSK. Akad. avh. Uppsala 1909. 210 sidor + planscher och kartor. Häftad. (#48312)155:-
Sjögren, Otto (utg.), SVERIGE. Geografisk beskrivning I-V. Illustr. Sth 1929-33. 528; 598; 506; 568; 712 sid. Inbunden. 5 vol. Stämpel. (#31033)680:-
Sjöholm, Öyvind, DOMTRAPPHUSET. Utblickar från en Uppsalamiljö. Sthlm 1958. 188 sidor. Häftad. (#103457)125:-
Sjöholm, Öyvind & Lundkvist, Sven, KYRKOR OCH SAMFUND I UPPSALA. Utvecklingen från sent 1800-tal till omkring 1970. Illustr. Uppsala 1989. 246 sidor. Häftad. (#85205)150:-
Uppsala stads historia VI:8.
Sjörs, Hugo & Nilsson, Christer, VATTENUTBYGGNADENS EFFEKTER PÅ LEVANDE NATUR. En faktaredovisning övervägande från Umeälven. Illustr. Upps. 1976. 120 sidor. Häftad. (#115161)125:-
Skafte, Domar, TRE PROSTAR I SUNNE. Magnus Mariestadius, Sven Olov Vigelius, Adolph Fredrik Kjellin. En studie i Sunne kyrkas historia. Katrineholm 1973. 211 sidor. Häftad i skyddsomslag. (#153315)150:-
SKARA LÄROVERK 1641-1941. Festskrift ... utgiven av Gustaf Holmstedt. Illustrerad. Sthlm 1941. 318 sidor. Häftad. (#132686)175:-
Skellefteå - Fahlgren, Karl, SKELLEFTE SOCKENS HISTORIA I:1-2. Illustr. Uppsala 1953-56. 456; 376 sidor. Original halvfranska band. 2 volymer. Tillskrift. (#86605)500:-
SKILDA VÄRLDAR. Om kvinnligt och manligt i Jämtland och Härjedalen under 350 år. Red. Svenbjörn Kilander och Catarina Lundström. Illustr. Östersund 1999. 235 sidor. Häftad. (#122904)200:-
SKOGEN I LJUSDAL. Illustr. Gävle 1960. 125 sidor. Häftad. (#126503)100:-
Skoglund, Harald, GARNSBYGDEN. En socken- och gårdshistoria. Illustrerad. Norrtälje 1982. 282 sidor. Häftad. (#136213)150:-
SKOGS-TIBBLE. Kulturbygd i Uppsalas närhet. Red. Christer Sundström. Illustrerad. Uppsala 1988. 137 sidor. Häftad. (#108160)140:-
Skogstorparen, TORPARE PÅ LÅSSAS. Fyra knippor kåserier från ett fritidstorp i Västmanland. Västerås 1977. 134 sidor. Häftad. Tillskrift från "Birgit". (#136011)110:-
SKOHALVÖN. Analys av ett kulturlandskap i Mälardalen. Illustrerad. Riksantikvarieämbetet 1985. 185 sidor. Stort format. Häftad. (#140708)175:-
Skoog, David & Thedin, Konrad, DALSLAND. Illustrerad. Uppsala 1929. 385 sidor. Original klotband. (#133966)150:-
Henbygdsböckerna, läseböcker för skola och hem.
SKRAPAN 100 ÅR - EN JUBILEUMSKRÖNIKA. Glimtar från Uppsala Enskilda Läroverk och Lundellska skolan. Huvudred. Carl-Johan Engström. Illustr. Upps. 1992. 168 sidor. Häftad. (#121205)100:-
Lundellska skolan 1892-1992.
SKYDDAD NATUR I STOCKHOLMS LÄN. Utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län genom Per Collinder. Sthlm 1986. 363 sidor. A4. Häftad. (#141040)200:-
SKÅNE. Foto Erik Liljeroth. Text Erik Cinthio och Hans Ersgård. Bildtexter: Sven T. Kjellberg. Allhem, Malmö 1962. Stort format. Original klotband. Skyddsomslaget lite skadat. (#104564)350:-
SKÅNSK MAT OCH MATGLÄDJE. Red. Åke Werdenfels. Illustrerad. Lund 1994. 187 sidor. Original pappband. (#119553)125:-
Skånes Hembygdsförbund Årsbok 1994.
SKÅNSKA MATVANOR. Red. Nils-Arvid Bringéus. Etnologiska sällskapet i Lund 1971. 173 sidor. Häftad. (#119532)120:-
SKÅNSKA STATARE OCH LANTARBETARE BERÄTTAR. Red. Lars Olsson. Sthlm 1985. 228 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Dedikation. (#117943)150:-
SKÄNNINGE STADS HISTORIA. Redaktör Adolf Schück. Illustrerad. Linköping 1929. 236 sidor. Häftad. (#130371)300:-
SKÄRGÅRD. Medlemsblad för Föreningen Skärgårdsmuseet. Nr 1, Juli 71 - Nr 69, nov 2004 + 71, nov. 2005. 70 häften. Häfte 64 med lite fuktkorrugerat främre omslag. (#119259)750:-
SKÄRGÅRDSBOKEN. Landsort - Stockholm - Örskär. Illustrerad. Baltic förlag, Sthlm 1970. 240 sidor. Original klotband. (#75029)170:-
SLAKA. En östgötasocken i ord och bild. Illustr. Linköping 1952. 220 sidor. Häftad. (#114163)120:-
SLOTT OCH HERRESÄTEN I SVERIGE. Halland, Bohuslän och Blekinge. Av Sven T. Kjellberg m.fl. Illustr. Malmö 1968. 390 sidor + kartor. Imiterat skinnband. (#22819)550:-
SLOTT OCH HERRESÄTEN I SVERIGE. Skåne 1-3. Illustr. Malmö 1966. Av Sven T. Ljungberg. 375 + 413 + 421 sidor. Imiterade skinnband. 3 vol. (#24613)1200:-
SLOTT OCH HERRESÄTEN I SVERIGE. Uppland 1-2. Illustr. Malmö 1967. 389 + 366 + utvikbar karta. Imiterade skinnband. Skyddsomslag med reva. 2 vol. (#27608)450:-
SLOTT OCH HERRESÄTEN I SVERIGE. Dalarna och Norrland. Av Hans Beskow. Illustr. Malmö 1969. 373 sidor + utvikbar karta. Imiterat skinnband. (#72027)450:-
SLOTT OCH HERRESÄTEN I SVERIGE. Riksfästen och residens. Ordförklaringar. Av Bengt Söderberg m.fl. Illustr. Malmö 1971. Imiterat skinnband. (#72030)350:-
SLOTT OCH HERRESÄTEN I SVERIGE. De kungliga slotten. Av Boo von Malmborg. Illustr. Malmö 1971. 343 + 353 sidor. Imiterade skinnband. 2 volymer. (#72034)400:-
SLOTT OCH HERRESÄTEN I SVERIGE. Ett konst- och kulturhistoriskt samlingsverk. Red. Sven T. Kjellberg och Artur S. Svensson. Illustr. Allhem, Malmö 1966-72. Röda förlagsband. 18 volymer. Så när som på minimal stötskada i ryggens nederdel på sista delen, en välbevarad uppsättning, dock utan de vita skyddsomslagen. (#145534)7000:-
Komplett svit omfattande Skåne 1-3. Halland, Bohuslän och Blekinge. Småland, öland och Gotland. Västergötland, Dalsland och Värmland 1-2. Östergötland 1-2. Södermanland 1-2. Uppland 1-2. Närke och Västmanland. Dalarna och Norrland. De kungliga slotten 1-2. Riksfästen, Residens och ordförklaringar.
SLOTT OCH HERRESÄTEN I SVERIGE. Närke och Västmanland. Av Bengt G. Söderberg. Illustr. Malmö 1969. 437 sidor + utvikbar karta. Lätt nött imiterat skinnband. (#145607)500:-
SLOTT OCH HERRESÄTEN I SVERIGE. Uppland 1-2. Av Bengt Söderberg. Illustr. Malmö 1967. 389 + 366 + utvikbar karta. Imiterade skinnband. 2 vol. (#145609)350:-
Slunga, Nils, STATEN OCH DEN FINSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN I NORRBOTTEN. Luleå 1965. 196 pp. Häftad. (#32272)210:-
Tornedalica 3.
SMALSPÅRSEPOKEN I SKARA I ORD OCH BILD. Minnesskrift utgiven av Ledningsgruppen för projektet Skara som järnvägsknut. Illustrerad. Skara 1983. 128 sidor. Häftad. (#61634)145:-
Smedberg, Gunnar, BYSTÄMMA I LOCKNE. Tandsbyn 1956. 38 sidor. Klammerhäftad. (#132844)100:-
Lockne hembygdsförenings skriftserie 4.
Smedberg, Gunnar, "FJÄRDINGSKYRKORNA" I JÄMTLAND. Tandsbyn 1972. 19 sidor. Klammerhäftad. (#132846)75:-
Lockne hembygdsförenings skriftserie 20.
Smedberg, Gunnar, KLOCKRINGNINGEN I LOCKNE. Örnsköldsvik 1952. 23 sidor. Klammerhäftad. (#132834)75:-
Lockne hembygdsförenings skriftserie 1.
Smedberg, Gunnar, LOCKNE KYRKA. Illustr. 1962. 36 sidor. Klammerhäftad. (#132837)75:-
Lockne hembygdsförenings skriftserie 10.
Smedberg, Gunnar, RISSMORNING OCH JORDDRAGNING I LOCKNE. Illustr. 1957. 36 sidor. Klammerhäftad. (#132845)100:-
Lockne hembygdsförenings skriftserie 5.
Smedberg, Gunnar (utg.), FÄBODARNA I LOCKNE. Illustrerad. Tandsbyn 1959. 80 sidor. Häftad. (#132848)75:-
Lockne hembygdsförenings skriftserie 7.
SMÅLAND. Under redaktion av Fil. dr. Harald Schiller. Illustr. Sthlm 1953. 356 sidor + planscher och karta. 4:o. Inbunden. (#49387)340:-
SMÅLÄNDSKA JÄRNVÄGAR. Illustr. Malmö 1972. 64 sidor. Häfte. Liggande format. (#108793)125:-
SMÅLÄNDSKA KULTURBILDER 1953. Meddelande från Jönköpings läns hembygdsförbund XXVI. Red. Gunnar Svahnström. Illustr. 127 sidor + annonser. Häftad. (#119055)100:-
SMÅLÄNDSKA KULTURBILDER 1961 Meddelande från Jönköpings läns hembygdsförbund XXXIV. Illustrerad. 147 sidor. Häftad. (#119101)100:-
SMÅLÄNDSKA KULTURBILDER 1962. Meddelande från Jönköpings läns hembygdsförbund XXXV. Illustrerad. 187 sidor. Häftad. (#119100)100:-
SMÅLÄNDSKA KULTURBILDER 1972. Meddelande från Jönköpings läns hembygdsförbund XLV. Illustrerad. 190 sidor. Häftad. (#119098)100:-
SMÅLÄNDSKA KULTURBILDER 1973. Meddelande från Jönköpings läns hembygdsförbund XLVI. Illustrerad. 280 sidor. Häftad. (#119099)100:-
SMÅLÄNDSKA SKOLMINNEN. Småländska Författarsällskapets skriftserie III. Red. av A. Lorentz och U. Olin-Nilson. 1971. 208 sidor. Inbunden. Skyddsomslag. (#50148)170:-
SMÅLÄNDSKA STRÖVTÅG GENOM FEM SEKLER. Av Lars-Olof Larsson m.fl. Illustr. Växjö 1976. 221 sidor + karta. Originalklotband med skyddsomslag. (#50058)170:-
Snöbohm, Alfr. Theod., GOTLANDS LAND OCH FOLK. Hufvuddragen till en teckning af Gotland och dess öden från äldre till nuvarande tider. Andra öfversedda upplagan. Visby 1897. 378 sidor. Klotryggsband med bevarat främre omslag. (#128169)450:-
SOCKENBESKRIFNINGAR FRÅN FROSTA HÄRAD. Författade af häradets präster åren 1746-1747. Utgifna af Gunnar Carlquist. Lund 1920. 204 sidor. Häftad. (#102000)145:-
SOCKENBESKRIFNINGAR FRÅN FROSTA HÄRAD. Författade af häradets präster åren 1746-1747. Utgifna af Gunnar Carlquist. Lund 1920. 204 sidor. Med bevarade omslag halvklotband. Stämplar. (#135791)150:-
SOCKENBESKRIVNINGAR FRÅN JÄMTLAND OCH HÄRJEDALEN 1818-1821. Insända till Jämtlands läns Kungl. Hushållningssällskap. Östersund 1941. X, 268 sidor. Häftad. (#32290)200:-
SOCKENBESKRIVNINGAR FRÅN JÄMTLAND OCH HÄRJEDALEN 1818-1821. Insända till Jämtlands läns Kungl. Hushållningssällskap. Östersund 1941. X, 268 sidor. Häftad. Stämpl. (#100977)180:-
Sollerman, Pelle, GOTLANDSKUNGEN. Berättelser från Gotland. Sthlm 1977. 166 sidor. Originalband i skyddsomslag. (#119290)100:-
Skönlitteratur.
Sommar, Carl Olov, LITTERÄR VÄGVISARE GENOM SVENSKA LANDSKAP 1. Skåne, Blekinge och Halland. Illustr. 1981. 281 sidor. Inbunden. (#49210)125:-
SOU 1924:18, UTREDNING BETRÄFFANDE PLANMÄSSIG ELEKTRIFIERING AV LANDSBYGDEN INOM HALLANDS LÄN. Kungl. Elektrifieringskommitténs meddelanden 9. Sthlm 1924. 146 sidor + utvikbara kartor. Häftad. Stämplad. (#91795)200:-
SOU 1924:46, UTREDNING BETRÄFFANDE PLANMÄSSIG ELEKTRIFIERING AV LANDSBYGDEN INOM ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Ingenjör N. Ekwalls utredninger 1. Sthlm 1924. 29 sidor + kartor. Häftad. Stämplad. (#91797)150:-
SOU 1947:33, REDOGÖRELSE I SAMMANDRAG FÖR utredning rörande planering av jordbruket och skogsbruket i Nedertorneå kommun. På uppdrag ... verkställd av H. Wetterhall ... Sthlm 1947. 177 sidor + karta. Häftad. Stämpel. (#91259)150:-
SOU 1948:10, BETÄNKANDE ANGÅENDE SKÄRGÅRDSTRAFIKEN M.M. Avgivet av 1945 års skärgårdsutredning. Sthlm 1948. 424 sidor. Häftad. Stämpl. (#140545)200:-
SOU 1962:48, RASRISKERNA I GÖTAÄLVDALEN. Betänkande avgivet av Götaälvskommittén. Sthlm 1962. 160 sidor + planscher och kartor. Häftad. (#97419)200:-
Sporrong, Ulf, DE REGLERADE BYARNA I TRÖGDS HÄRAD, UPPLAND. Synpunkter rörande rumslig fördelning och åldersställning. Sthlm 1972. 61 sidor. A4. Häftad. (#140711)135:-
Forskningsprojektet Administrativa rumsliga system 27.
SPÅNGA OCH JÄRFÄLLA SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL MED FLERA HANDLINGAR 2-3. 2: 1751-1800. 3: 1801-1825. Red. Sixten Källberg m.fl. Utg. av Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille 1987. 367 sidor. Häftad. (#118971)200:-
SPÅR I MÄLARDALEN. En samling texter om människorna, landskapet och bebyggelsen. Red. Per-Olof Wikström. Illustrerad. Regionplane- och Trafikkontoret 1994. 405 sidor. Häftad. (#85204)150:-
STADGAR FÖR CHRISTIANSTADS AFDELNINGS LÅNE-FOND. Lund 1861. 8 sidor. Häftad. (#122016)120:-
Stadling, J., ANUND OCH INGRID. Östersund 1920. 192 sidor. Häftad. (#101920)150:-
Stadling, J., SPÖKET PÅ HÖGVÅLEN. Östersund 1925. 144 sidor. Häftad. (#101922)145:-
Fiktion.
STADSBILDENS FRAMTID. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Illustr. Uppsala 1964. 153 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#83768)145:-
Staf, Nils, HÄGERSTENS GÅRD OCH DESS ÄGARE. Illustr. Sthlm 1979. 194 sidor. Häftad. (#117807)150:-
Staf, Nils, RANSÄTERSBRUKEN OCH DERAS ÄGARE. Illustr. Uppsala 1974. 446 sidor. Häftad. Några blad med veck. (#35032)190:-
Geijerska släktföreningen Meddelanden V.
Stagner, J. H:son, VISINGSÖFORNMINNEN. Illustr. Lund 1919. 80 sidor. Inbunden. (#44948)125:-
Stenborg, Thorsten, Strömquist, Lennart & Larsson, Rolf Å., GEOVETENSKAPLIGA FORSKNINGSINSATSER I ANSLUTNING TILL PLANERAD VÄG KIRUNA - RIKSGRÄNSEN (VÄG 98). - Rekognocering, områdesbeskrivning, programförslag. Illustr. Upps. 1977. 92 sidor. A4. Häftad. (#115177)125:-
STENBROHULT I FORNTID OCH NUTID V. Bidrag till en sockenbeskrivning utgivna av Hembygdsföreningen Linné under red. av Eric H. Anderek. Illustrerad. Växjö 1952. 135 sidor. Häftad. (#136349)135:-
STENBROHULT I FORNTID OCH NUTID VI. Linnés fader Nicolaus Linnæus släktanteckningar. Refererade och kommenterade av Assar M. Lindberg. Illustrerad. Ljungby 1957. 80 sidor. Häftad. (#136348)135:-
STENKVISTA. En socken i Sörmland. Illustr. Uppsala 1963. 368 sidor + diagram. Original klotryggsband. (#34598)200:-
Stenman, Lennart, AVVITTRINGEN I VÄSTERBOTTENS LÄNS LAPPMARKER. Akad. avh. Uppsala 1983. 328 sidor. Häftad. (#50380)125:-
Sterner, Rikard, FLORA DER INSEL ÖLAND. Die Areale der Gefässpflanzen Ölands nebst Bemerkungen zu ihrer Oekologie und Soziologie. Uppsala 1938. 170 pp. + maps. Hard covers. (#49071)325:-
Sterner, Rikard, FLORA DER INSEL ÖLAND. Die Areale der Gefässpflanzen Ölands nebst Bemerkungen zu ihrer Oekologie und Soziologie. Uppsala 1938. 170 pp. + maps. Soft cover. Taped spine. (#75785)220:-
Sterner, Rikard, ÖLANDS VÄXTVÄRLD. Illustr. Kalmar 1926. 250 sidor. (#46808)320:-
Stiernstedt, Jan, UPPSALA. Teckningar av Jonas Lindkvist. Sthlm 1953. 175 sidor. Häftad. (#139486)100:-
Stiernstedt, W. Gordon, LANTJUNKARE. Släkt- och miljöskildringar omkring en uppländsk bygd. Illustr. Sthlm 1939. 258 sidor. Häftad. Lite fuktskadad. (#80269)75:-
STOCKHOLM. Quelques données statistiques publiées par le Service Municipal de Statistique de Stockholm. Édition 1911. Illustr. Sthlm 1911. 58 pages + 2 folding maps. Original leather binding. Stamped. (#135186)125:-
STOCKHOLM I BERÄTTELSER OCH BILDER. Sammanställda av Helge Åkerhielm. 1953. 364 sidor. Original klotryggsband. (#42007)150:-
STOCKHOLM - VIKTIGAST I SVERIGE. En tillväxtplan för utveckling av huvudstadsregionen. Illustr. Sthlm 2006. 156 sidor. Förlagsband. (#140292)110:-
STOCKHOLMS KVÄSAGRABBAR OCH KVÄSARYNKOR. En intressant inblick i Stockholmsgaminens egendomliga språk och uppträdande. Sthlm 1892. 12 sidor + omslag. Omslagen lite skadade samt blad med reva i marginalen. Inklistrad i nyare pappersomslag (av tapet-typ). (#89414)150:-
Innehåller även en liten ordlista.
Stolpe, Sven, MITT VÄRMLAND. Sthlm 1971. 192 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#142581)140:-
Stolt, Carl-Magnus, DEN BEPRÖVADE ERFARENHETEN. Medicinsk idéhistoria och läkekonst i Boråsbygden 1780-1900. Illustr. Aa Lund 1994. 355 sidor. Häftad. (#26147)125:-
Stolt, Jonas, BYSKOMAKAREN JONAS STOLTS MINNEN. Från 1820-talet. Anteckningar från Högsby socken i Kalmar län. Illustr. Sthlm 1892. 102 sidor + karta. Saknar omslag. (#34672)85:-
STORA TUNA. En sockenbeskrivning utgiven av Stora Tuna församling. Red. Otto Bolling m.fl. Illustrerad. Falun 1959. 559 sidor. Original halvfranskt band. (#100484)300:-
Stróbl, Stefan, UPPSALAAKADEMIKER 1945. Utgiven av Ergo 1945. 240 sidor. Stort format. Med bevarade omslag i klotband. (#85063)200:-
Strömbäck, Kasper, GAMLA UPPSALA. Fornminnen. Upsala 1866. (4), 362 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Fint ex. (#109248)250:-
Strömbäck, Kasper, GAMLA UPPSALA. Fornminnen. Upsala 1866. (4), 362 sidor. Senare halvklotband. (#2690)300:-
STRÖMSBOKEN. 1805-1880: Ett samhälle växer fram. 1880-1905 1-3: Grundstenen till Jämtlands andra stad. 1905-1908: Strömsunds tidning. 1908-1911: Järnvägen kommer! 1911-1913: Stationssamhället. 1913-1915: Nya tider. 1915-1918: Under 1:a världskriget. 1918-1921: Fred och framsteg. 1921-1924: Efterkrigsår. 1924-1927: Det glada 20-talet? 1927-1929: Moderna tider! 1929-1931: En annan värld. 1931-1932: Arbetskonflikternas år. 1932-1933: Den stora kraschen. Illustr. Strömsund 1975-90. A4. 16 häften. Stämpl. (#116745)1750:-
STRÖVTÅG I KULTURBYGD. Utgiven av Sydkraft i samband med 75-årsjubileet 1981. Sammanställd och redigerad av Tore Evers. Illustr. 128 sidor. Häftad. (#42688)85:-
STUDENTEN, STADEN OCH SANNINGEN. Bilder och essayer. Utgivna med anledning av Uplands Nations 350-årsjubileum. Red. Bengt Erik Rydén. Uppsala 1992. 350 sidor. Inbunden. (#43244)210:-
STUDENTLIV I UPPSALA. Från 1600-talet till våra dagar. En memoarantologi redigerad av Erik Gamby. Bokgillet, Uppsala utan år (ca. 1960). 206 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#132948)140:-
ETT STYCKE SMÅLANDSKUST - en kulturhistorisk krönika över Stranda härad. Illustr. Utg. Arne Thimerdal. Text Manne Hofrén och Thorsten Petersson. Utan år (ca 1970) Tvär 4:o. (#45366)150:-
ETT STYCKE SÖRMLAND. Flens kommun i tiden och historien. Illustrerad. Nyköping 1985. 502 sidor. Originalklotband. (#151041)150:-
Ståhl, Erik, JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING GENOM 100 ÅR. Illustrerad. Jönk. 1962. 327 sidor. Häftad. Blyertsnoteringar. (#91620)150:-
Stålhammar, Adolf, EN ÅTTIOÅRINGS MINNEN FRÅN 1830-TALETS LEMNHULT. Med inledning och kommentarer av lektor Carl Danielsson. Illustrerad. 1954. 52 sidor. Häftad. Lite fuktskadad, Tryckt i 200 exemplar. (#67632)150:-
Sundberg, Kerstin, RESURSER OCH SOCIALA RELATIONER. Studier av ett lokalsamhälle i förändring 1600-1800: Österhaninge och Västerhaninge socknar. Aa Lund 1993. 240 sidor. Häftad. (#3211)160:-
Sundblad, Johannes, BLAND KRÄKLOR OCH MITROR. En svensk kulturstudie från slutet af förra och början af detta århundrade. Sth 1886. 250 sidor. Samtida halvfranskt band. (#43559)170:-
Sundblad, Johannes, GÖMDA BLAD. Biografiska notiser och strödda kulturdrag från Västergötland. Sthlm 1883. 336 sidor. Med bevarade omslag i nött halvfranskt band. (#49986)200:-
Sundblad, Johannes, UPSALALIF. Kulturskildringar. Sthlm 1884. 580 sidor. Dekorerat original klotband. (#48828)300:-
Sundborg, Åke, THE RIVER KLARÄLVEN. A Study of Fluvial Processes. Illustr. Diss. Uppsala 1957. 192 pp. + folding maps in pocket. Softcover. (#47002)200:-
Sundborg, Åke & Norrman, John, GÖTA ÄLV. Hydrologi och morfologi med särskild hänsyn till erosionsprocesserna. Med 5 planscher. Sth 1963. 88 sidor + planscher. 4:o. Häftad. (#45423)150:-
SGU Ca 43.
Sundin, Sven Z., I STORSTADENS SKUGGA. Boo socken på Värmdön 1860-1970. Illustr. Aa Sth 1990. VII, 265 sidor. Häftad. (#12600)125:-
Sundius, Nils, BEITRÄGE ZUR GEOLOGIE DES SÜDLICHEN TEILS DES KIRUNAGEBIETES. Illustr. Sth 1915. 238 pp. + Tafeln. Half cloth. (#45474)300:-
Sundius, Nils, BEITRÄGE ZUR GEOLOGIE DES SÜDLICHEN TEILS DES KIRUNAGEBIETS. Illustr. Uppsala 1915. 238 pp. + Tafeln. Soft covers. (#47011)250:-
Geologie des Kirunagebiets 4.
Sundler, Johannes, NYKÖPING 1735-1739. Utgiven, översatt från latinet och kommenterad av Per Hansson. Illustr. Nyköping 1967. 238 sidor. Häftad. (#49987)170:-
Sörmländska handlingar 23.
Sundquist, Nils, MINNESBYGGNADERNA BERÄTTAR. En bildkavalkad kring byggnadsstudier i Uppsala med omnejd 1956-1965. Illustr. Upps. 1968. 113 sidor. Originalband. (#103825)110:-
Sundquist, Nils, SVARTBÄCKEN. En vandring i och kring en gammal stadsdel i Uppsala. Uppsala 1969. 48 sidor. Häftad. (#102482)100:-
Sundström, Hans, BÖNDER BRYTER BYGD. Studier i Övre Norrlands äldre bebyggelsehistoria. Illustr. Aa Lund 1984. 180 sidor. Häftad. (#3213)120:-
SUNDSVALLS HISTORIA 1-5. På uppdrag av Sundsvalls stadsfullmäktige utgiven av Nils Ahnlund. 1. Tiden 1621-1721 av Nils Ahnlund. 2. 1721-1803 av Nils Ahnlund. 3. 1803-1862 av Sixten Humble. 4. Porträttgalleri av Bernhard Löfgren. 5. 1862-1888 av J.E. Nilsson. Sundsvall 1921-43. 288 + 353 + 213 + 144 + 588 sidor + planscher. Häftade. 1-4 snedlästa, 1-2 med nötta ryggar. 5 volymer. (#133062)700:-
Svanfeldt, Henrik, SOM KÄLLARMÄSTARE I UNGDOMENS STAD. Illustrerad. Sthlm 1956. 123 sidor. Häftad. (#107849)175:-
Svedelius, Julia, RAUNALA. Illustratör: Ossian Elgström. Sth 1914. 155 sid. Något nött. (#43966)255:-
Svedmark, Eugéne, BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM VESTGÖTABERGENS TRAPP. Aa Uppsala 1875. 34 sidor. Häftad. (#44696)125:-
Svenonius, Fredr. V., BIDRAG TILL NORRBOTTENS GEOLOGI. Aa Sthlm (Uppsala) 1880. 94 sidor + 2 planscher. (#44829)150:-
SVENSK HEMBYGD. Uppsala och Stockholms län. Illustr. Upps. 1937. 704 sidor. Något nött halvfranskt band. (#114768)500:-
SVENSKA ALLMOGEHEM. Under medredaktion af Adrian Molin utgifven af Gustaf Carlsson. Folkupplaga. Illustr. Sthlm 1910. 208 sidor + planscher. Häftad. (#53062)160:-
SVENSKA GODS OCH GÅRDAR XII. Norra Södermanland. Västerrekarne, Österrekarne, Villåttinge, Åkers och Selebo härader. Red. Wald. von Sydow och Sten Björkman. Illustr. Uddevalla 1938. 1023 sidor. 4:o. Originial halvklotband. Blekt rygg. (#150425)850:-
SVENSKA ORTER I-III. Atlas över Sverige med ortbeskrivningar. Utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt. Illustr. Sthlm 1932-52. Något nötta original halvklotband. Stämpl. 6 volymer text och 3 volymer kartor. (#148284)750:-
Allt som utkom av denna stort upplagda ortsbeskrivning. Täcker Sverige upp till Siljan ungefär.
SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN. Ny samling 1932-1933. Uppland, Östergötland, Södermanland, Skåne, Öland, Gästrikland, Värmland, Västmanland. Redaktör Albin Roosval. Stockholm, Natur och kultur 1932-34. Original dekorerade skinnband. Något blekta ryggar. Stort format. 4 volymer. (#130352)2500:-
SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN. Ny följd (omkring 1920). Södermanland, Västmanland, Uppland, Östergötland, Närke, Västergötland, Skåne, Halland, Småland. Redaktör Albin Rosval. Illustrerad. Stockholm, E Lundquists bokförlag 1923. Stort format. Inbundna i 3 röda klotband. (#130353)1750:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ORTLEXIKON. För vandrare, cyklister, bilister och andra turister. Sthlm 1935. 520 sidor + karta. Original linneband. (#138471)150:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS SVERIGEBILDER. 92 bilder från Norrland i originalalbum. (#139928)250:-
Ingen komplett uppsättning.
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1. Upsala 1886. 26 sidor. Häfte med tryckta originalomslag. Mycket fint ex. (#21490)200:-
Innehåll: Några vinkar för resande i Lule lappmark af Fr. Svenonius, Turistruter i mellersta Jemtland af A.G. Högbom samt Reseturer från Sollefteå af T. Fegræus.
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 2. Upsala 1886. 20 sidor. Häfte med tryckta originalomslag. (#21489)200:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 3. Upps. 1887. 22 sidor. Häfte med tryckta originalomslag. Mycket fint ex. (#21488)200:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1886-2004. Årgång 1, 1886 - 2004 + Register 1886-1935. 1886-88 i nytryck. 1886-2000 inbundna i originalband, resten häftade. 118 volymer. (#122181)3000:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1893-94. Illustrerad. Sthlm 1893-94. 304 + 388 sidor + illustrationer. Dekorerat originalklotband. (#114451)300:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1898. Illustrerad. Sthlm 1898. 444 sidor + illustrationer. Dekorerat originalklotband. (#114447)200:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1899. Illustrerad. Sthlm 1899. 444 sidor + illustrationer. Dekorerat originalklotband. (#114446)200:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1900. Illustrerad. Sthlm 1900. 424 sidor + illustrationer. Dekorerat originalklotband. (#114442)150:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1902. Illustrerad. Sthlm 1902. 448 sidor + illustrationer. Dekorerat originalklotband. (#114443)150:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1903. Illustrerad. Sthlm 1903. 448 sidor + illustrationer. Dekorerat originalklotband. (#114444)150:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1904. Illustrerad. Sthlm 1904. 464 sidor + illustrationer. Dekorerat originalklotband. (#114445)150:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1905-06. Illustrerad. Sthlm 1905-06. 440 + 404 sidor + illustrationer. Dekorerat originalklotband. (#114452)250:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1907. Illustrerad. Sthlm 1907. 448 sidor + illustrationer. Med främre omslag i dekorerat originalklotband. (#114440)150:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1908. Illustrerad. Sthlm 1908. 440 sidor + illustrationer. Med främre omslag i dekorerat originalklotband. (#114437)150:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1909. Illustrerad. Sthlm 1909. 496 sidor + illustrationer. Med främre omslag i dekorerat originalklotband. (#114438)150:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1910. Illustrerad. Sthlm 1910. 464 sidor + illustrationer. Med främre omslag i dekorerat originalklotband. (#114439)150:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1911. Illustrerad. Sthlm 1911. 416 sidor + illustrationer. Med främre omslag i dekorerat originalklotband. (#114433)150:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1912. Illustrerad. Sthlm 1912. 408 sidor + illustrationer. Med främre omslag i dekorerat originalklotband. (#114434)150:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1913. Illustrerad. Sthlm 1913. 404 sidor + illustrationer. Med främre omslag i dekorerat originalklotband. (#114435)150:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1914. Illustrerad. Sthlm 1914. 442 sidor + illustrationer. Med främre omslag i dekorerat originalklotband. (#114432)150:-
SVENSKA TURISTFÖRENINGENS ÅRSSKRIFT 1915. Illustrerad. Sthlm 1915. 452 sidor + illustrationer. Med främre omslag i dekorerat originalklotband. (#114436)150:-
Svenson-Graner, Carl, LANDSHÖVDINGARNA OCH LÄNSSTYRELSEN I KALMAR. En historik. Kalmar 1935. 144 sidor + planscher. (#43917)150:-
Södra Kalmar län IV.
Svensson, David, BREVIARIUM JURIDICUM HALLANDICUM. Utgifvet af Aksel Andersson. Upsala 1895. 80 sidor. Häftad. (#49008)200:-
Svensson, Jöns & Ivarsson, Viktor, FOLKMINNEN OCH FOLKLIVSSKILDRINGAR FRÅN GLIMÅKRA SOCKEN I NORDÖSTRA SKÅNE. Texter på dialekt. Utgivna med språklig och saklig kommentar samt register av Gösta Sjöstedt. Lund 1949. 227 sidor. Häftad. (#105744)150:-
Svenska landsmål.
Svensson, Roland, I ROLAND SVENSSONS ÖVÄRLD. Ett urval ur hundra dagböcker 1946-1960. Med inledning av Bo Grandien. Rikt illustr. Sthlm 1995. 209 sid. Originallinneband med skyddsomslag. (#72905)300:-
Svensson, Roland, MIN SKÄRGÅRD OCH DIN. Illustrerad. Sthlm 1964. 121 sidor. Original pappband. (#107880)145:-
Svensson, Roland, SKÄRGÅRDSLIV I GÅNGEN TID. En skildring av arbete och lek i Stockholms skärgård. Illustrerad av författaren. Sthlm 1961. 257 sidor. Original klotband med skyddsomslag. (#107897)350:-
Fint exemplar av första upplagan.
Svensson, Roland, SKÄRGÅRDSLIV I GÅNGEN TID. En skildring av arbete och lek i Stockholms skärgård. Illustrerad av författaren. Sthlm 1961. 257 sidor. Häftad. Omslaget med liten skada. (#108579)200:-
Svensson, Roland, SKÄRGÅRDSLIV I GÅNGEN TID. En skildring av arbete och lek i Stockholms skärgård. Illustrerad av författaren. Sthlm 1961. 257 sidor. Original skinnryggsband. (#99780)350:-
Fint exemplar av första upplagan.
Svensson, Roland, SKÄRGÅRDSLIV I GÅNGEN TID. En skildring av arbete och lek i Stockholms skärgård. Illustrerad av författaren. Sthlm 1985. 257 sidor. Original klotband med lite fult skyddsomslag. (#141506)150:-
SVERIGE UNDER 1800-TALET. Bilder och texter samlade av Carl-Eric Ohlén. Höganäs 1972. 246 sidor. Förlagets originalband. (#123379)150:-
SVERIGES BYORDNINGAR II:1. Byordningarna från Skåne: V. Göinge härad. Utgivna av Sigurd Erixon och Sven Ljung. Sthlm 1955. 392 sidor. Häftad. Stämpl. (#77630)250:-
SVERIGES PRIVATA FÖRETAGARE VÄSTERGÖTLAND. Illustrerad. Förlaget Svensk hembygd, Uppsala 1941. 669 sidor. Original halvfranskt band. (#103271)450:-
SVERIGES STATSBANORS STATIONSHUS I BILDER. Malmö 1925. (1), 120 sidor. Liggande 4:o. Häftad. Gott skick. (#108275)650:-
Svärdström, Svante, FALUN - DEN GAMLA KOPPARSTADEN. En bilderbok med text. Falun 1966. 54 sidor. Häftad. (#109122)100:-
Swahn, Sven-Öjvind, FRÅN KALVHAGEN TILL ALAMEDAN. Anteckningar om gamla Karlskronagårdar och deras ägare. Illustrerad. Karlskrona 1939. 323 sidor. Häftad. Omslagen med små skador. Tryckt i 200 numrerade exemplar. (#46759)300:-
Swahn, Waldemar, HAGA. Från tjusarkonungens tid till våra dagar. Illustrerad. Sthlm 1922. 88 sidor. Stort format. Original pappband. Rivet skyddsomslag. (#136170)145:-
Swensson, Hugo, SKARA. I bild av Birgitta Flink. Sthlm 1952. 160 sidor. Häftad. Fläck på bakre omslag. Dedikation. (#96435)150:-
Swensson, Hugo, UTBÖLING I VÄSTERGÖTLAND. Sthlm 1946. 244 sidor. Häftad. Dedikation till Arvid Fredborg. (#96437)150:-
Swärd, Sven Ola, UPPLYSNING, UPPBYGGELSE - BILDNING OCH NÖJE. Kultur i Växjö från 1840-talet till 1970. Illustr. Växjö 1992. 299 sidor. Häftad. (#57688)165:-
von Sydow -, BOHUSLÄNSKA STUDIER tillägnade landshövdingen Oscar von Sydow. 12 juli 1933. Illustr. Göteborg 1933. 256 pp. Inbunden. Stämpl. (#32239)170:-
Sylvan, Blenda, HERRGÅRDSLIV I SMÅLAND I FORNA DAGAR. Illustrerad. Bokförlaget Scania, Malmö 1935. 104 sidor. Häftad. Namnteckningar. (#93547)200:-
SÅNGBOK FÖR JAMTAMOT. Vinjetter: Per Arne Mobring. Östersund 1951. 46 sidor. Litet format. Häftad. Tryckt i 200 numrerade exemplar. (#76907)150:-
Säve, P.A., ALLMOGEN OCH HUSSEDERNA PÅ GOTLAND, m.fl. uppsatser. Efter författarens manuskript för första gången utgivna av Herbert Gustavson. Visby 1941. 176 sidor. Häftad. (#135394)150:-
Säve, P.A., GOTLÄNDSKA SKRIFTER I. Visby 1978. 270 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#125954)150:-
Innehåller Ur handelns och näringarnas sagor från gutarnas ö och Gotländska minnen.
Säve, P.A., GOTLÄNDSKA SKRIFTER I-V. Visby 1978-83. 270 + 272 + 317 + 176 + 363 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. 5 volymer. (#148025)600:-
Innehåller: I. Ur handelns och näringarnas sagor från gutarnas ö, Gotländska minnen. II. Havets och fiskarens sagor, Strandens sagor, Samfärdseln på Gotland. III. Åkerns sagor, Skogens sagor. IV. Allmogen och hussederna på Gotland. V. Jaktens sagor och Säljakten på Gotland, Boskapsskötseln och Fåren på Gotland, Person- och ortnamnsregister del I-V.
Säve, P.A., JAKTENS SAGOR OCH DJURLIVET PÅ GOTLAND SAMT SÄLJAKTEN PÅ GOTLAND. Visby 1940. 192 sidor. Med bevarade omslag i klotband. Stämplar. (#63167)140:-
Säve, P.A., SKOGENS SAGOR eller växtligheten på Gotland jämte spridda drag ur öns odlingssaga och folklivet därstädes. Visby 1939. 105 sidor. Med bevarade omslag i halvklotband. Stämplar. (#63169)140:-
Säve, P.A., UR HANDELNS OCH NÄRINGARNAS SAGOR FRÅN GUTARNAS Ö. Kulturhistoriska bilder. Visby 1937. 194 sidor. Med bevarade omslag i halvklotband. Stämplar. (#63171)150:-
Säve, P.A., ÅKERNS SAGOR. Spridda drag ur odlingshäfderna och folklifvet på Gotland. Sth 1876. 140 sidor. Häftad. Nött och sprucken rygg. Omslag loss och skadade. (#21737)150:-
Säve, P.A., ÅKERNS SAGOR. Spridda drag ur odlingshäfderna och folklifvet på Gotland. Sth 1876. 140 sidor. Inbunden i ett halvfranskt band med skadad rygg. (#84945)210:-
Säve, P.A., ÅKERNS SAGOR. Spridda drag ur odlingshäfderna och folklifvet på Gotland. Visby 1938. 212 sidor. Häftad. (#99784)150:-
Säve, P.A., ÅKERNS SAGOR. Spridda drag ur odlingshäfderna och folklifvet på Gotland. Sth 1876. 140 sidor. Häftad i senare pappersomslag med det ursprungliga främre omslaget uppklistrat. (#148269)150:-
Söderberg, Bengt, GOTLAND I HISTORIEN. Illustrerad. Radiotjänst och Gotlands turisförening 1949. 95 sidor. Pocket. (#129266)100:-
Söderberg, Brita, GRÖDINGE. En sockens historia från medeltid till nutid. Illustr. 1975. 254 sidor. Inbunden. (#45721)150:-
Söderberg, C.Th., BESKRIFNING ÖFVER DE PRESTERLIGA BESTÄLLNINGARNE I STRENGNÄS STIFT jemte kyrkoanteckningar och uppgift om fromma stiftelser. Nyköping 1872. x, 114, (4) sidor. I senare klotband. (#66529)250:-
Söderberg, H.L., SÄGNER, SEDER OCH BRUK PÅ SÖDRA GOTLAND. Visby 1924. 169 sidor. Klotryggsband. Stämpel. (#133371)150:-
Söderberg, Karl, UPPSALA KOMMUNS SKOLOR under några decennier av 1900-talet. Illustrerad. Uppsala 1983. 152 sidor. Häftad. (#103485)120:-
Uppsala stads historia VI:1.
Söderberg, Rudolf, HORNBORGASJÖN OCH DESS FORNSJÖOMRÅDE I. Ett naturminnes utveckling och undergång. Illustr. Sth 1932. 216 sidor + karta. Häftad. (#43893)125:-
Söderberg, Rudolf, HORNBORGASJÖN OCH DESS FORNSJÖOMRÅDE I. Ett naturminnes utveckling och undergång. Illustr. Sth 1932. 216 sidor + karta. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#150432)160:-
Söderman, Inga, UPPSALA LÄN: JORDBRUKSNEDLÄGGELSE OCH STORLEKSRATIONALISERING 1951-1961. Upps. 1963. 93 sidor + utvikbara kartor. Häftad. (#77479)120:-
SÖDERMANLAND I NORDISKA MUSEET. En översikt av den sörmländska allmogens kultur. Utgiven av Sigurd Erixon. Illustrerad. Sthlm 1924. 60 sidor. Stort format. Med bevarade omslag i halvklotband. Stämpel. (#136114)150:-
SÖDERMANLAND I NORDISKA MUSEET. En översikt av den sörmländska allmogens kultur. Utgiven av Sigurd Erixon. Illustrerad. Sthlm 1924. 60 sidor. Stort format. Häftad. Stämpel. (#136163)110:-
Söderpalm, Kristina, VÄRPINGE BY. En lokalhistorisk studie. Lund 1966. 152 sidor + 57 bilagor. A4. Stencil. Häftad. (#135859)200:-
Stencilerade skrifter från Inst. för folklivsforskning vid Lunds universitet.
Söderström, Erik, DET FANNS ETT UPPSALA. Bland framtidsmän och överliggare i 80-talets Uppsala. Illustr. Sthlm 1937. 353 sidor. Med främre omslag i halvklotband. (#132726)170:-
SÖDRA HESTRA HEMBYGDSBOK. Illustrerad. Utan ort 1985. 624 sidor. Förlagsband. (#151462)250:-
SÖRMLANDSBOKEN. En skrift om hembygden. Illustrerad. Sthlm 1918. 654 sidor + karta. Stort format. Häftad. Lite fuktfläckar. (#77080)150:-
SÖRMLANDSLÅTAR. Arrangerade av Olof Andersson. Utgivna av Södermanlands spelmansförbund. Nyköping 1947. Häftad. (#143326)120:-
Sörmländska handlingar 12.
SÖRMLÄNDSKA HÄRADS DOMBÖCKER FRÅN 1500-TALET. Utgivna av Magnus Collmar. Eskilstuna 1953. 200 sidor. Häftad. (#42416)200:-
Tamm, Wilh., BESKRIFNING ÖFVER NYKÖPINGS LÄN. Facsimilupplaga 1976 av första upplagan från 1852. 360, viii sidor. Original klotryggsband med skyddsomslag. (#99996)250:-
Taube, Evert, STRÖVTÅG I RANRIKE. Illustrerad av förf. Sthlm 1957. 200 sidor. Pocket. (#133137)80:-
Taube, Evert, STRÖVTÅG I RANRIKE. Illustrationer av författaren. Sthlm 1955. 184 sidor. Original klotryggsband. Namnteckning. (#133729)125:-
Taube, Evert, STRÖVTÅG I RANRIKE. Stockholm 1957. 200 sidor. Originalklotryggsband med skyddsomslag. (#152594)100:-
Taube, Evert, VÄSTLIG HORISONT. Bilder av Kurt Jungstedt. Sthlm 1957. 172 sidor. Originalklotband i skyddsomslag med reva på baksidan. (#88306)125:-
Taube, Evert, VÄSTLIG HORISONT. Bilder av Kurt Jungstedt. Sthlm 1974. 176 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#131943)150:-
Taube, Gurli, FRÅN GÅNGNA TIDERS UPPSALA. Upps. 1950. 198 sidor + planscher. Häftad. (#103461)100:-
Taube, Gurli, MUSIK, DANS, SPRÅK OCH ANDRA AKADEMISKA FÄRDIGHETER I UPPSALA. Illustr. Upps. 1963. 92 sidor. Häftad. (#115497)75:-
Taube, Gurli, ETT SVUNNET UPPSALA. Rikt fotoillustr. Sthlm 1966. Opaginerad. Halvfransk band. Stort format. Dedikation. (#2559)250:-
Taube, Gurli, ETT SVUNNET UPPSALA. Rikt fotoillustr. Sthlm 1966. Opaginerad. Originalklotband. Stort format. (#45335)150:-
Taylor, Bayard, NORDISK RESA. Sommar- och vinterbilder från Sverige, Lappland och Norrige. Öfversättning. Sthlm 1859. (4), 339 sidor. Samtida halvfranskt band med trasig rygg, hälften saknas. (#66486)400:-
Tedebrand, Lars-Göran, BEFOLKNING OCH SOCIAL STRUKTUR I SKARA 1719-1970. Skara i agrarsamhället och Skara under industrialiseringsskedet. Skara 1975. Häftad. (#133866)100:-
Särtryck ur Skara II.
Teijler, Börje, LITTERATUR OM ÖREBRO LÄN 1. Örebro stad. 1981. 332 sidor. Inbunden. (#49099)125:-
Telhammer, Ingrid, SVENSKT ELLER DANSKT. Kyrklig inredningskonst i Jämtland 1520-1720. Illustr. 1992. 250 sidor. Original klotband. (#40826)160:-
Fornvårdaren 25.
Tenow, O., MATRIKEL ÖFVER CARLSTADS STIFT. Med noter af historiskt och lokalt innehåll. Carlstad 1875. 262 sidor. Inbunden. (#42513)340:-
TEXT TILL NORRLANDS NATIONS SÅNGKÖRS KONSERTPROGRAM under sångarfärden i hembygden sommaren 1882. (Jämte en inledning om Norrlands nations byggnadsfond.) Uppsala 1882. 60 sidor. Häftad. (#81074)100:-
Tham, Wilh., BESKRIFNING ÖFVER LINKÖPINGS LÄN 1-2. 1: Allmän statistik. Städer. 2: Härader och socknar. Namnförteckning. Sthlm 1854-55. (8), 1-382, (2), 383-1038, xxiii, (1) sidor. Samtida halvfranska band. Lagerfläckar. 2 volymer. (#132999)900:-
Beskrifning öfver Sveriges rike 2.
Tham, Wilh., BESKRIFNING ÖFVER STOCKHOLMS LÄN. Sthlm 1850. (4), 337, (3), viii sidor. Samtida, något nött halvfranskt band. (#109367)300:-
Thomas, William Widgery, SWEDEN AND THE SWEDES 1-2. Illustrated. Chicago and New York, Rand McNally & Company, 1898. 750 pages + map. Original decorated cloth. Inscribed by the author. Very fine set. 2 volumes. (#112176)1500:-
Thomas J:r, William Widgery, FRÅN SLOTT TILL KOJA. Minnen från en flerårig vistelse i Sverige. Illustr. Sth 1891. 752 sid. Halvfranskt band. (#59329)300:-
Thomasson, Sigurd TEHÅ, YSTAD. Famntaget mellan forntid - framtid. Illustrerad. Ystad 1966. 208 sidor. Häftad. Dedikation: "Njut mitt famntag i fulla drag! TEHÅ". (#133776)150:-
Thorsén, Ingemar, BEBYGGELSE I JÖNKÖPINGS KOMMUN. Illustrerad. Jönköping 1998. 113 sidor. Häftad. (#150785)100:-
Thorsen, N.N., KULTURBILDER FRÅN GAMLA STRÖLAND. Skurup 1956. 58 sidor. Häftad. (#128039)75:-
Thulin, Gabriel, REDOGÖRELSE FÖR DE ECKLESIASTIKA BOSTÄLLENA III. Jämtlands län. Sth 1909. LII, 443 sid. Häftad. Lite skadade omslag. Stämpel. (#34605)255:-
Tidmark, Nils P., OM VIKINGATIDENS HANDELSFÖRHÅLLANDEN. Med särskilt avseende på Gotland. Ett utkast. Visby 1934. 24 sidor. Häftad. (#81085)100:-
Särtryck ur Gotlandsposten 1934.
Tidmark, Nils P., S:T NIKOLAI OCH S:TA KATARINA PREDIKAREKYRKOR I VISBY I. S:t Nikolai dominikanerkyrka. En förberedande undersökning. Visby 1942. 42 sidor. Häftad. (#81096)135:-
Tigerstedt, Örnulf, DET EKAR UNDER VALVEN. Bilder och gestalter ur Hässelbyholms historia. Illustr. H-fors 1949. 495 sidor + utvikbar karta. Original blått skinnband med bevarat främre omslag och guldsnitt. Blekt rygg. Tryckt i 100 numrerade exemplar. (#28726)300:-
Ryggtitel: Hässelbyholms historia.
Tiselius, Carl A., BOHUSLÄNS MÄRKLIGARE GÅRDAR 2. Bidrag till gårdarnas och släkternas äldre historia. Illustrerad. Göteborg 1927. viii, 326 sidor. Med främre omslag i halvfranskt band. Dedikation. (#135838)250:-
Endast del 2.
Tjerneld, Staffan, EN BOK OM DJURGÅRDEN. Illustrerad. Sthlm 1968. 162 sidor. Original pappband. (#102860)140:-
TJÄRNE-JONSBOL HEMMAN, RANSÄTERS FÖRSAMLING. Bygdeinventering utan år (ca 1990). 106 sidor. A4. Ringhäftad. (#141001)100:-
Toijer, Daniel, STUDIER I VÄRMLÄNDSK PERSONHISTORIA. Karlstad 1975. 109 sidor. Häftad. (#102978)100:-
Småskrifter utgivna av Värmlands museum 12.
Tolonen, Gustaf, SVAPPAVARA. Med glimtar från kringliggande byar i Vittangi församling. Hembygdsbok. Illustrerad. Trelleborg 1954. 150 sidor. Namnteckning. Häftad. (#65109)150:-
Topelius, Christer, SÄLLSAMHETER I ÖSTERGÖTLAND 1. Illustr. Sthlm 1983. 343 sidor. Originalpappband. (#112747)145:-
Om norra Östergötland.
Topelius, Christer, SÄLLSAMHETER I ÖSTERGÖTLAND 1-2. Illustr. Sthlm 1983-89. 343 + 354 sidor. Originalpappband. 2 volymer. (#114795)200:-
TOPOGRAFISKA OCH STATISTISKA UPPGIFTER OM UPSALA LÄN. Sthlm 1850. (6), 74 sidor. Häftad. Oskuren med tryckta originalomslag. (#67617)200:-
Torpe, Nils Vilh., VÄRMLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP 1803-1953. Minnesskrift. Illustrerad. Karlstad 1953. 291 sidor. Häftad. (#104869)150:-
TORPRUINER I ÅMÅLS KOMMUN. Inventering utförd 1974-1984. Red. Wendel Erikson. Åmål 1985. 196 sidor + planscher och karta. Häftad. (#135846)140:-
TORSHÄLLA ABC. En uppslagsbok om Torshälla förr och nu. Illustrerad. 2004. 298 sidor. Original pappband. (#85118)150:-
Årsbok 204 Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland.
TORSHÄLLA OCH NYBY - SIDA VID SIDA. Berättelser om stad och brukssamhälle. Illustrerad. Eskilstuna 1990. 104 sidor. Stort, liggande format. Original pappband. (#85524)140:-
Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland.
TORSLUNDA II. En bygd i förvandling. Utgiven av Torslunda Hembygdsförening. Illustrerad. Borgholm 1988. 374 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#136076)175:-
Del I, Torslundaboken, utkom 1953.
TORSLUNDABOKEN. Utgiven 1952 i samband med kommunsammanslagningen. Illustrerad. Kalmar 1953. 275 sidor + karta. Häftad. (#136075)250:-
Torslunda I.
Trapp -, KULTURHISTORISKA HELSINGBORGSSTUDIER. Till minne av Oscar Trapp utgivna av Helsingborgs museum genom Torsten Mårtensson. Illustr. 1918. 212 sidor. Stort format. Med bevarat främre omslag i helt linneband. Tryckt i 670 exemplar. (#56011)250:-
Trenter, Ulla & Karlsson, Harry, MARIEFRED. Staden, slottet, omgivningarna. Illustr. 1979. 144 sidor. Inbunden. (#45730)125:-
Troedsson, Ingegerd, HAKESTA OCH HACKSTA KYRKBY I HACKSTA SOCKEN I TRÖGDS HÄRAD I-II Från äldsta tider fram till i dag. Illustr. Grillby utan år. 357 sidor. A4. Häftade. 2 volymer. (#136044)200:-
Troels-Lund, T. Frederik, DAGLIGT LIV I NORDEN I DET 16DE AARHUNDREDE 1-14. Folkeudgave. Kbh 1903-04. 200-250 sidor per del. Halvklotband. 4 volymer. Stämpl. (#150829)450:-
Troels-Lund, T. Frederik, DAGLIGT LIV I NORDEN PÅ 1500-TALET 1-14. Utgiven av Knud Fabricius. Illustr. Sthlm 1934-45. 200-250 sidor per del. 7 originalklotband med blekta ryggar. (#152782)1700:-
Den svenska utgåvan.
Trolle, Alice, FRÅN ÖSTERGÖTLAND. Med illustrationer och planscher. Sthlm 1918. 232 sidor. Halvklotband. Namnteckning. (#102507)165:-
TROLLHÄTTAN II:I. Dess kanal- och kraftverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Sthlm 1916. 356 sidor + kartor. 4:o. Häftad. (#50461)200:-
Innehåller: Bring. Trollhätte kanal 1844-1904. Några anteckningar. Hagelin: Striden om Trollhättefallen. Hansen: Trollhätte kanal- och vattenverk under kronans hägn.
TROLLHÄTTAN II:II. Dess kanal- och kraftverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Sthlm 1916. 253 sidor. 4:o. Häftad. (#50459)160:-
Innehåller: Elliot: Trollhättesträndenas bebyggande. Wallén: Till frågan om Vänerns reglering. Jonson: Det senaste förslaget till Vänerns reglering. Romdahl: Trollhättan i bild. Sylwan: Trollhättepoesi. Bring: Trollhättan i litteraturen. Några bibliografiska anteckningar.
TROLLHÄTTAN III:II-III. Dess kanal- och kraftverk. Historik utarbetad af Kungl. Vattenfallssyrelsen. Sthlm 1914. 186 sidor + planscher. 4:o. Häftad. (#50469)150:-
Innehåller: Kraftstationens elektriska utrusning jämte därtill hörande anläggningar samt Det elektriska ledningsnätet m.m. Redogörelse utarbetad af Einar Cronvall med ledning af föredrag hållna af Torsten F:son Holmgren.
Tunander, Britt & Ingemar, STICKSPÅR TILL SOCKERBRUKET. Illustrerad. 1980. 59 sidor. Häftad. (#104227)100:-
Tuneld, Eric, GEOGRAFI ÖFVER KONUNGARIKET SVERIGE 1. Innehållande Landskaperna Upland och Södermanland. Åttonde upplagan. Sthlm 1827. xiv, (6), 612 sidor. Oskuren i gråpappersomslag. Lite lagerfläckat ex. Sista bladen med veck. Ryggen sprucken. (#85982)400:-
Tuneld, Eric, GEOGRAFI ÖFVER KONUNGARIKET SVERIGE 3. Innehållande Götha Rike mot Öster, eller Landskaperna Östergöthland, Småland, Gottland och Öland. Åttonde upplagan. Örebro 1832. (10), sid 457-1161. Samtida nött halvfranskt band. Titelbladet river och delvis ersatt med handskrift. (#148263)400:-
Tuneld, Eric, UPPLAND I ÄLDRE TIDER. Upptecknade ... 1740 ... Efter originalet utgivet av W. Sörling. Tierp 1913. 64 sidor. Häftad. (#77675)125:-
Turesson, Gunnar, VÄRMLÄNDSKA KULTURTRADITIONER II. Säterlivets arbetssånger, Ritualdanser. Jämförande europeiska lockrop. Illustrerad. Sthlm 1963. 296 sidor. Halvklotband. Stämpel. (#118951)150:-
Täby -, YTTERBY. ROSLAGS-NÄSBY. Skola och samhälle i Täby. Illustr. Täby 1984. 144 sid. Häftad. (#66560)90:-
Täby hembygdsförenings skriftserie nr 18.
Törnebohm, A.E., GEOLOGISK ÖFVERSIGTSKARTA ÖFVER MELLERSTA SVERIGES BERGSLAG. På bekostnad af Jernkontoret. 1879-82. 9 kartblad i originalpärm. Stor folio. Samt 9 "Beskrifning till blad 1-9". De flesta kartbladen är kantförstärkta. (#45449)1700:-
Törner, Fabian (praeses), DISSERTATIO HISTORICA FATA SCANIÆ PROVINCIÆ SVIONIÆ. Respondent Petrus Schenberg. Upsala 1726. (6), 48, (2) sidor. Skuren. Saknar omslag. (#94355)500:-
Om Skånes äldsta historia som svensk provins.
Törneros -, SÖRMLAND I ADOLPH TÖRNEROS BREV. Törneros brev i urval av Gunborg Nyman. Eskilstuna 1994. 237 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#135163)135:-
Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland, Årsbok 1994.
Ullenhag, Kersti, INDUSTRIELL UTVECKLING OCH DEMOKRATISERING 1862-1921. Illustrerad. Uppsala 1984. 299 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#103493)175:-
Uppsala stads historia V.
Ullenhag, Kersti, SÖRKÖRARE. Bönder med lärft på lassen från norra Ångermanland 1750-1850. Illustr. Bjästa 1982. 137 sidor. Original klotband. (#123452)145:-
Ulrich, Arvid, EN KULTURBILD FRÅN HEDEMORA FÖR CIRKA 100 ÅR SEDAN. Gävle 1915. 24 sidor. Häftad. Ryggen något nött så att omslagen lossnat. (#135544)150:-
Mycket sällsynt.
UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE angående ordnande af förvaltningen af Statens fastigheter och upplåtande till nybyggen af mark i Norrland, afgifna af Kongl. Kammar-Kollegium, Kongl. Skogs-Styrelsen och Kongl. Landtbruks-Akademiens Förvaltningskommitté 1876. Sthlm 1877. 101 sidor. Häftad utan omslag. Stämpl. (#91281)150:-
Unnerbäck, Eyvind, VADSTENA SLOTT 1545-1554. En byggnadshistorisk undersökning. Illustr. Sthlm 1966. 197 sidor + utvikbara ritningar och planscher. Häftad. (#96215)200:-
UPPLAND. Ett bildverk. Fotografier av Erik Liljeroth. Text och bildkommentarer av Jan Fridegård, Teddy Brunius, Pär Olsén och Richard Holmström. Allhems förlag, Malmö 1964. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag med smärre revor. (#74083)200:-
Allhems landskapsböcker.
UPPLAND. Ett bildverk. Fotografier av Erik Liljeroth. Text och bildkommentarer av Jan Fridegård, Teddy Brunius, Pär Olsén och Richard Holmström. Allhem, Malmö 1964. Stort format. Original halvfranskt band. Skyddsomslag med smärre revor. (#74453)400:-
UPPLAND. Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening. Nr 1, 1940 - 2003. Original pappband. 62 volymer. (#114517)1500:-
De flesta årgångarna finnes lösa á 100:-.
UPPLAND. Under redaktion av Oskar Lundberg. Illustr. Upps. 1935. 415 sidor. Häftad. (#115484)100:-
UPPLAND 1-2. Skildring af land och folk. Utgifven af Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala genom Axel Erdmann och Karl Hildebrand. Illustrerad. Sthlm 1905. xvi, 660 + xxiv, 740 sidor + kartor och planscher. Inbundna i 2 nyare klotband. (#74410)450:-
UPPLAND I LITTERATUREN. En hembygdsbok. Sammanställd av Hjalmar Ahlberg och Lennart Thorsell. Illustr. Upps. 1955. 286 sidor. Häftad. (#137734)100:-
UPPLAND I NORDISKA MUSEET OCH UPPLANDSMUSEET I UPPSALA. Illustr. Sthlm 1926. 104 sidor. Häftad. (#103824)100:-
UPPLAND I NORDISKA MUSEET OCH UPPLANDSMUSEET I UPPSALA. Illustr. Sthlm 1926. 104 sidor. Häftad. Något nött. (#135789)75:-
UPPLANDS VÄSBY KULTURHISTORISKA MILJÖER. Illustrerad. Sthlm 1988. 147 sidor. Häftad. (#83121)150:-
UPPLÄNDSKT. Valda uppsatser ur Upsala Nya Tidnings julnummer utgivna till tidningens 50-årsjubileum 1940. Illustrerad. Uppsala 1940. 160 sidor. Stort format. Häftad. Omslaget med lite revor. Namnstämpel. (#84740)150:-
UPPSALA. Samhällsgeografiska studier. Red. Maj Aldskogius. Uppsala 1977. 176 sidor + 2 kartor. Häftad. (#83226)135:-
Geografiska regionstudier 12.
UPPSALA I NÄRBILD. Sammanställd av Nils E. Taube m.fl. Illustr. Sthlm 1948. 224 sidor. 4:o. Original klotryggsband. (#53636)160:-
UPPSALA LÄNS KUNGL. HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP 1815-1915 I-II. Utgiven av Samuel E. Bring och A. Sjöström. Illustr. Uppsala 1915-16. 260 + 324 sidor. Häftade. Fina exemplar. 2 volymer. (#79905)300:-
UPPSALA LÄNS KUNGL. HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP 1815-1915 I-II. Utgiven av Samuel E. Bring och A. Sjöström. Illustr. Uppsala 1915-16. 260 + 324 sidor. Häftade. Del II med lite skadat omslag. 2 volymer. (#138442)250:-
UPPSALA STADS PRIVILEGIER jämte dit hörande handlingar 1314-1787. Utgifna af Carl M. Kjellberg. Upps. 1907. XXXI, 232 sidor. Med bevarade omslag i ett lite fläckigt klotband. (#38514)350:-
Uppsala - Sundquist, Nils, UPPSALA STADS HISTORIA I. Östra Aros. Stadens uppkomst och dess utveckling intill år 1300. Illustr. Upps. 1953. 464 sidor + utvikbar karta. Original klotband. (#14792)250:-
UPPSALA UNIVERSITET 500 ÅR. Illustr. Upps. 1977. 103 sidor. Häftad. (#115494)100:-
Utställningskatalog.
UPPSALAMINNEN. Berättade av gamla studenter och andra. Under redaktion av Sven Thulin. Illustr. Upps. 1937. 339 sidor. Häftad. (#115479)100:-
UPPSALAMINNEN. Berättade av gamla studenter och andra. Under redaktion av Sven Thulin. Illustr. Upps. 1937. 339 sidor. Original klotryggsband. (#152421)140:-
UPPSALASTUDENTEN GENOM TIDERNA. En skildring utgiven i anledning av Upsala Studentkårs hundraårsminne. Uppsala 1950. 490 sidor + karta. Original klotryggsband. Fint ex. (#132191)200:-
DE UPPTÄCKTE SVERIGE. Färdskildringar från åtta årtionden. Urval och redaktion Olof Thaning. Illustr. Sthlm 1962. 320 sidor. Original klotryggsband. (#106951)110:-
UPSALASTUDENTEN GENOM TIDERNA. En skildring utgiven i anledning av Upsala Studentkårs hundraårsminne. Illustr. Uppsala 1950. 490 sidor + karta. Inbunden. (#43438)190:-
UR DEN HALLÄNDSKA FOLKSKOLANS ÄLDRE BYGDEHISTORIA. Trån tryckta och otryckta källor. Utdrag, redigering och kommentarer av Alfred Hässelberg. Illustr. Hallands skolmuseum, Halmstad 1962. 312 sidor. Häftad. Liten fläck på omslaget. (#119019)150:-
UR KARLSTADS HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKS HÄVDER I. Utg. av Ernst T. Ander. Illustr. Karlstad 1931. 504 sidor. Halvfranskt band. Ett av 450 numrerade ex. (#42442)255:-
UR ÅSBO SOCKENS HÄVDER 1. Utgiven genom Åsbo hembygds- och fornminnesförening. Illustrerad. Linköping 1955. 34 sidor. Häftad. Fint ex. (#96667)125:-
UR ÅSBO SOCKENS HÄVDER 2. Utgiven genom Åsbo hembygds- och fornminnesförening. Illustrerad. Linköping 1960. 30 sidor. Häftad. Fint ex. (#96668)100:-
UR ÅSBO SOCKENS HÄVDER 3. Utgiven genom Åsbo hembygds- och fornminnesförening. Illustrerad. Linköping 1966. 40 sidor. Häftad. Namnteckning. Fint ex. (#96669)100:-
URKUNDER RÖRANDE JÄMTLANDS LÄNS TILLKOMST. Med inledning av E. Hamrell. Östersund 1932. 81 sidor. Häftad. Stämpl. (#25921)125:-
UTSTRÄCKT TILLÄMPANDE AV INTENSIVT SKOGSBRUK Å DE NORRLÄNDSKA KRONOPARKERNA. Särtryck ur Kolonisationskommitténs betänkande 1922. Sthlm 1922. 133 sidor + kartor. Häftad. Nötta och skadade omslag. Ett blad och kartbilagan loss. (#91237)150:-
VAD HÄNDE EGENTLIGEN? 2. Skolans historia i Upplands Bro. Tema, tidsbilder, rapporter. Upplands bro 1992. 256 sidor. Original klotband. (#83113)200:-
VAD SKER I GLESBYGDEN? En etnologisk studie av näringslivet i Jokkmokk. 1968. 144 sidor. Blyertsunderstr. (#42619)85:-
VAD SKER I GLESBYGDEN? En etnologisk studie av näringslivet i Jokkmokk. 1968. 144 sidor. Pocket. Stämpel. (#116166)85:-
VAD ÄR VÄRMLÄNDSKT? Mångvetenskapliga studier i den regionala identiteten. Red. Dag Nordmark. Karlstad 2003. 259 sidor. Häftad. Blyertsunderstrykningar. (#136107)150:-
VALBO KYRKA ÅR 1956. En minnesskrift till återinvigningen påskdagen den 1 april 1956. Redigerad av O. Källström. Illustr. 44 sidor. Häftad. (#53031)100:-
VALBO KYRKA ÅR 1956. En minnesskrift till återinvigningen påskdagen den 1 april 1956. Redigerad av O. Källström. Illustr. 44 sidor. Inbunden. (#53033)120:-
Vallberg, V., LAPPMARKENS SJÄL. Minnen och stämningar. Illustrerad. Sthlm 1939. 192 sidor. Häftad. Lite nötta omslag. (#119030)250:-
Veirulf, Olle, BYGDESTUDIER I VÄSTERDALARNA. Bebyggelsen i Lima och Transtrands socknar under 1600-talet, sådan den framträder i de historiska akterna. Uppsala 1935. 80 sidor + kartor. Häftad. (#44652)125:-
Veirulf, Olle, SÖDRA KALLBERGET - en byfäbod i Västerdalarna. Uppsala 1944. 18 sidor. Häftad. (#128830)110:-
Särtryck ur Geographica 15.
VI SER PÅ SÖDERKÖPING. Vägvisare utgiven av Söderköpings turistrafiknämnd. Illustr. 1951. 26 sidor. Häftad. (#81163)85:-
VI ÄRO MUSIKANTER ALTIFRÅN SKARABORG. Studier i vätgötsk musikhistoria. Utg. Jan Ling m.fl. Illustrerad. Skaraborgs länsmuseum 1983. 255 sidor. Häftad. (#74304)135:-
VID KALMARSUND OCH FYRIS. Kulturbilder 1663-1963. Utg. Kalmar nation i Uppsala. Red. Ch. Pierre Backman. Illustr. Kalmar 1963. 339 sidor. Häftad. Dedikation från utgivaren. (#45716)170:-
VID KALMARSUND OCH FYRIS. Kulturbilder 1663-1963. Utg. Kalmar nation i Uppsala. Red. Ch. Pierre Backman. Illustr. Kalmar 1963. 339 sidor. Tryckt i 100 numrerade ex. (#120657)170:-
VID LOCKNE KYRKAS 100-ÅRSMINNE DEN 13 JANUARI 1897. Östersund 1897. 40 sidor. Med bevarat främre omslag i halvklotband. (#102017)200:-
Vingedal, S.E., STRÖVTÅG I NORRORT. 18 utfärdsmål till norrorts sevärdheter. Täby 1973. 96 sidor. Häftad. (#113023)100:-
VINGÅKERSBOKEN I-II. Utgiven av Vingåkers hembygdsförening. Illustr. Nyköping 1945-55. 368 + 432 sidor. Original klotband. 2 volymer. (#147943)300:-
de Vylder, Ludv., PIHTIJÄRJI. Folklivsskildringar från övre Norrland. Sthlm 1923. 435 sidor. Häftad. (#133362)150:-
de Vylder, Ludv., PIHTIJÄRJI. Folklivsskildringar från övre Norrland. Sthlm 1923. 435 sidor. Halvfranskt band. Namnteckning: Carl J.E. Hasselberg. (#135796)250:-
Vågman, O., VRETA KLOSTER. Historik jämte vägledning vid besök i Vreta klosters kyrka och dess omgifningar. Illustrerad. Sthlm 1904. 103 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. (#96043)200:-
VÅR VACKRA SKÄRGÅRD. En antologi redigerad av Einar Malm. Illustrerad. Sthlm 1965. 176 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#108693)150:-
VÅRT UPPSALA I-V. En halvsekelkrönika. Sammanställd av Dag W. Scharp. Red. Teddy Brunius m.fl. Mölndal 1964-65. 964 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. 5 volymer. (#103445)500:-
Omfattar tiden 1910-1964.
VÅRT UPPSALA I-V. En halvsekelkrönika. Sammanställd av Dag W. Scharp. Red. Teddy Brunius m.fl. Mölndal 1964-65. 964 sidor. Stort format. Original klotband. Skadade skyddsomslag. 5 volymer. (#120645)400:-
Omfattar tiden 1910-1964.
VÄGEN TILL DIN HISTORIA. Regionalt kulturminnesvårdsprogram. Kulturhistorisk beskrivning. Skaraborgs län. Illustrerad. Skara 1985. 404 sidor. Original klotband. (#30606)150:-
Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1985.
VÄGLEDARE ÖVER GÖTEBORG jämte Poliskalender år 1948. 24:de årg. Göteborg 1948. 312 sidor. Original klotryggsband. (#120843)150:-
VÄGVISARE TILL NATUREN I STOCKHOLMS LÄN. Utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län. Illustrerad. Sthlm 1975. 128 sidor + karta. Häftad. (#117848)100:-
VÄNERSBORG OCH VÄNERSBORGSTRAKTEN. Bygdens natur, historia och arbetsliv skildrade av vänersborgare. Utg. Fritz Fredenborn. Illustr. Gbg 1938. 250 sidor + utvikbar karta. Enkelt original(?) klotryggsbandband. (#124819)150:-
VÄNERSTRANDEN AV SKARABORGSBYGDEN. Separathäftning 2 av del V. Socknarna i Kinnefjärding, Kinne, Vadsbo samt staden Mariestad. Illustrerad. Hjo 1936. Sidorna 205-416. Häftad. (#117850)150:-
VÄRMLAND. Foto Erik Liljeroth. Inledning Tage Erlander. Text Sven Stolpe och Harald Elovson. Allhem, Malmö 1956. 530 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#85099)300:-
VÄRMLAND. Foto Erik Liljeroth. Inledning Tage Erlander. Text Sven Stolpe och Harald Elovson. Allhem, Malmö 1956. 530 sidor. Stort format. Original halvfranskt band. Skyddsomslaget lite skadat. (#85501)300:-
VÄRMLAND, ett storslaget och egenartat landskap. Red. Helge Kjellin, Ivar Lignell, Per Stolpe. Illustrerad. AB Svensk litteratur, Stockholm 1946. 496 sidor + karta. Stort format. Original halvfranskt band. (#85062)450:-
VÄRMLAND I LITTERATUREN. Värmlandsförfattare från Tegnér till nutid. Sober förlag, Sthlm 1985. 368 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#122746)150:-
VÄRMLAND VÅR HEMBYGD 1956. Utgiven av Värmlands hembygdsförbund. Illustr. 196 sidor. Bakre omslag fult. (#42559)125:-
VÄRMLAND VÅR HEMBYGD 1957. Utgiven av Värmlands hembygdsförbund. Illustr. 244 sidor. (#42560)125:-
VÄRMLAND VÅR HEMBYGD 1960. Utgiven av Värmlands hembygdsförbund. Illustr. 264 sidor. (#42561)125:-
VÄRMLANDS I UPPSALA. En nationshistorik. Red. Birger Lindskog. Illustrerad. Karlstad 1979. 355 sidor. Förlagsband. Ett av 100 numrerade exemplar. (#136102)150:-
VÄRMLANDS I UPPSALA. En nationshistorik. Red. Birger Lindskog. Illustr. Karlstad 1979. 355 sidor. Förlagsband. (#136103)125:-
VÄRMLANDS LÄNS KALENDER 1924. Utgiven av G. Persson. Karlstad 1924. 382 sidor. Original klotryggsband. (#133952)200:-
VÄRMLANDS LÄNS STÄDER. Karlstad av Axel Dahlman. Kristinehamn av Helmer Lagergren. Filipstad av Gottfrid Kallstenius. Arvika av L.P. Malmberg. Illustrerad. Sthlm 1915. 64 sidor. Stort format. Original klotband. (#85101)200:-
VÄRMLÄNDSKA BERGSMANNAFÖRENINGENS ANNALER 1920. Nässjö 1920. 220 sidor. Häftad. (#136135)150:-
VÄRMLÄNDSKA BERGSMANNAFÖRENINGENS ANNALER 1921. Illustrerad. Filipstad 1921. 148 sidor. Häftad. (#136133)150:-
VÄSTERGÖTLAND I BILDER. Omkring 600 vyer från landskapets städer och minnesrika platser. Utgivna av Gustaf Ewald. Alingsås 1926. 112 sidor. Stort format. Häftad. (#83724)150:-
VÄSTERNORRLAND I-II. Ett sekel 1862-1962. Utgiven av Västernorrlands läns landsting till dess 100:de lagtima möte den 1 oktober 1962. Red. Harald Wik. Illustr. Sthlm 1962. 452 + 298 sidor + karta. Originalklotband i kassett. 2 volymer. (#117859)250:-
VÄSTERNORRLANDS LÄN 1871-1895. En statistisk skildring utarbetad på föranstaltande af komiterade för länets deltagande i Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. (8), 237 sidor + karta och tabeller. Häftad. Nött rygg. (#86705)200:-
VÄSTERNORRLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP 1805-1955. En återblick på de senaste 50 årens verksamhet. Illustrerad. Härnösand 1955. 167 sidor. Häftad. (#102472)140:-
VÄSTGÖTABYGDEN. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård. Lösa nummer: 1949, 1-3, 1951, 1-2, 4-6. 1952-1959: 1-6. I häften. (#11820)350:-
VÄSTGÖTAHANDEL GENOM SEKLER. Red. Christer Ask. Illustrerad. Skara 1992. 202 sidor. Original pappband. (#143368)150:-
Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1991-1992.
[Waange], Nils Larsa, MÄNSKER Å FÔLK. Sthlm 1923. 96 sidor. Häftad. Stämplar och blyertsanteckningar. (#138764)100:-
[Waange], Nils Larsa, MÄNSKER Å FÔLK. Sthlm 1923. 96 sidor. Halvklotband med ett lite fult främre omslag. (#148258)120:-
Wagnér, Gottfrid, SMÅLÄNDSKA FOLKMINNEN II. Anteckningar från Östra härad. Vetlanda 1938. 178 sidor. Häftad. (#148012)175:-
Wahlberg, Marianne, JORDENS FÖRBANNELSE. En kulturell studie av moderniseringsprocesser i Norrbotten. Illustr. Aa Upps. 1996. 175 sidor. Häftad. (#15870)110:-
Wahlberg, Mats, UPPSALAS GATUNAMN. Ortnamnen i Uppsala län del 5:1. Illustr. Upps. 1994. 381 sidor. Häftad. (#20629)150:-
Uppsala stads historia IX:1.
Wahlstedt, Jens, MELLAN SKYAR OCH HAV. Strandhugg i Stockholms skärgård. Illustrerad. Sthlm 2002. 190 sidor. Stort format. Förlagsband med skyddsomslag. (#141773)250:-
Wahlund, Per Erik, SVERIGERESAN. Från Smygehuk till Pajala sommaren 1975. Illustrerad av Sven Rydén. Sthlm 1976. 190 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#136021)130:-
Wahlund, Sten, DEMOGRAPHIC STUDIES IN THE NOMADIC AND SETTLED POPULATION OF NORTHERN LAPLAND. Uppsala 1932. 134 + 93 pages. Folio. Soft covers. Front wrapper miscoloured. Inscribed by the author. (#91279)650:-
Waldén, Margit Palmær & Waldén, Katja, ÖREBRO I KONSTEN. Illustrerad. Örebro 1965. Originalband. (#118945)150:-
Wall, Jan-Inge, HON VAR EN GÅNG TAGEN UNDER JORDEN... Visionsdikt och sjukdomsbot i gotländska trolldomsprocesser. Illustr. Upps. 1989. 220 pp. Inbunden. (#28787)125:-
Wallén, O.A., TIDSBILDER FRÅN JÄRFSÖ. Sthlm 1903. 104 sidor. Häftad. Dedikation. (#96518)250:-
Wallert, Evert, HISTORIER FRÅN ROSLAGEN. Sthlm utan år (ca. 1960). 222 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#107855)175:-
Wallert, Evert, I ROSLAGENS FAMN. Sthlm 1944. 210 sidor. Häftad. (#107879)200:-
Wallin, Curt, GRAVSKICK OCH GRAVTRADITIONER I SYDÖSTRA SKÅNE. Illustr. Sth 1951. 356 pp. (#21797)320:-
Wallin, Joseph Petr. (respondent), DE ORIGINIBUS & INCREMENTIS STOCKHOLMIANIS. Disputationem Historico Politicam. (Praeses Andreas Norcopensis). Stockholm (Upsala) 1685. (16), 84 sidor. Liten 8:vo. Skuren. Saknar omslag. (#94357)500:-
Enligt B & B 360, den äldsta avhandlingen om Stockholm. Deras ex hade dock bara 8 + 84 sidor.
Wallin, Sigurd, GRÄNNA. En byggnadshistorisk översikt. Illustr. Sth 1952. 38 pp. + planscher. 4:o. Häftad. (#24565)170:-
Nordiska museets handl. 41.
Wallin, Sigurd, KAROLINSKA HERRGÅRDAR I VÄSTMANLAND. Illustr. Västerås utan år. 24 sidor. Häftad. Blanka omslag. (#110648)110:-
Särtryck ur Västmanlands fornminneförenings årsskrift 19.
Wallin, Sigurd, DE SVENSKA PRÄSTGÅRDARNA som objekt för kulturhistorisk forskning. Sthlm 1918. 14 sidor. Häftad. (#110646)100:-
Särtryck ur Fataburen 1918.
Wallner, Helmer, STORVRETABYGDEN. Forntid - nutid. Illustr. Storvreta 1990. 208 sidor. Häftad. (#83119)135:-
Waltman, K.H. (uppt.), LIDMÅL. Sagor, sägner och historier, seder och bruk. Upptecknade i Frostviken, Jämtland. Ny samling utg. av D.O. Zetterholm. Sth 1939. XXXII, 247 sidor. Häftad. (#6595)105:-
Wangö, Joël, HISTORIER FRÅN LAGADALEN I-II. Skildringar ur folklivet i gamla tider. Illustr. Lund 1955-57. 150 + 165 sidor. Häftade. Ouppskurna. 2 volymer. (#119020)200:-
Wanhainen, W.L., KANSANELÄMÄÄ NORRBOTTENIN SUOMALAISSEUDUILLA. Illustr. Luleå 1971. 221 pp. Häftad. Stämpl. (#32282)250:-
Tornedalica 11.
Wanhainen, W.L., LIV OCH ARBETE I NORRBOTTENS FINNBYGDER. Illustr. Luleå 1971. 207 pp. Häftad. (#32280)250:-
Tornedalica 10.
Warburg, Karl Johan, STUDERANDE NATIONERS I UPSALA HISTORIA IV. Göteborgs nation. Upsala 1877. 74 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. (#96105)175:-
Warmland, Knut, FOLK MED MÅL I MUN. Litterär hembygdskunskap. Karlstad 1991. 104 sidor. Pocket. Dedikation. (#117771)100:-
Wedberg, Birger, LIDINGÖLIV I GAMLA DAR. Illustr. Sthlm 1924. VIII, 341 sidor. Häftad. (#66559)150:-
Weimarck, Henning, SKÅNES FLORA. Lund 1963. 720 sidor. Original klotband. (#83366)450:-
Weinhagen, Allan, NORBERGS BERGSLAG SAMT GUNNILBO OCH RAMNÄS TILL OMKRING 1820. Studier i områdets närings- och bebyggelsegeografi. Aa Lund 1947. 204 sidor + bilagor. Häftad. (#45763)250:-
Welin -, STUDIER RÖRANDE VÄSTERGÖTLANDS KULTURHISTORIA. Tillägnade Sanfrid Welin. Illustrerad. Lidköping 1935. 146 sidor. Häftad. Tryckt i 225 numrerade exemplar. (#104351)200:-
Wenner, Carl-Gösta m.fl., JORD OCH VATTEN I LEKSANDS SOCKEN. Illustr. Leksand 1974. 315 sidor. Häftad. (#117853)140:-
Leksands sockenbeskrivning VI.
Wennersten, Oskar Vilh., EN NY BOK OM VISBY. Förord av Professor Johnny Roosval. 3 kartor och 38 illustrationer. 2:dra genomsedda upplagan. Visby 1921. 112 sidor. Originalband. (#81108)135:-
[Wennersten, O.V.], SAMTHAL EMELLAN RASMUS GLAMMUNGS OCH BOTEL LIFFEDARFVE 1771. ... På Embetets vägnar Chrispin Nathanël Luppenhjelm. För första gången från trycket utgifvet af O.V. W-sten. Visby 1905. 24 sidor. Tryckta originalomslag. Lite format. Fint ex. (#79948)150:-
Wernborg, Alfred, BOKEN OM MUNSÖ. Ekerö 1985. 112 sidor + karta. Häftad. (#117805)120:-
Wessling, Ulla, HIVET GÅR. Stuveriet som binäring bland norrländska småbrukare. Illustr. Sth 1978. 136 pp. Inb. (#20229)75:-
Westerberg, Mats, LEFVERNES BESKRIFNING. Utg. och kommenterad av Magdalena Hellquist. Västerås 1973. 55 sidor. Häftad. (#128283)125:-
Westling, Gottfrid W., UR LINKÖPINGS STIFTS HISTORIA 1593-1843. Linköping 1919. 495 sidor. Halvklotband. (#93532)250:-
Linköpings stifts kyrkoarkivalier.
Westlund, Adolf & Eriksson, Ferdinand, HÖGERUD I GÅNGEN OCH NÄRVARANDE TID. Minnesskrift vid 300-årsjubiléet 1946. Illustrerad. Arvika 1946. 100 sidor + plansch. Häftad. (#136022)140:-
Westlund, Erik, BYBOK. En bok om Västerbyn i Husby socken i Dalarne. Dess gårdar och folk. Illustrerad. Uppsala 1986. 125 sidor. A4. Häftad. (#136226)140:-
Westlund, Per-Olof, GRIPSHOLM UNDER DEN KAROLINSKA TIDEN. Illustrerad. Sthlm 1953. 92 sidor. Häftad. (#71854)145:-
Westlund, Per-Olof, GRIPSHOLM UNDER VASATIDEN. En byggnadshistorisk undersökning. Illustr. Aa Sth 1948. 364 sidor + XXIII planscher. Häftad. (#42601)250:-
WESTMANLANDS OCH DALA NATIONS MINNESFEST öfver Christian Erik Fahlcrantz i Upsala den 1 november 1866. Tal af W.E. Svedelius. Verser af A.W. Staaf. Upsala 1866. 20 sidor. Häftad. Mycket fint ex. (#81165)150:-
Wetterström, Harriet Hjorth, UTÖ. Ön som var ett paradis. Illustrerad. Sthlm 1945. 401 sidor. Original klotryggsband. (#19164)350:-
Wetterström, Harriet Hjorth, UTÖ. Ön som var ett paradis. Illustr. Sth 1945. 401 sidor. Lätt nött klotryggsband. (#144621)300:-
Wibelius, G., BESKRIFNING ÖFVER TREDJE FÖGDERIET AF UPSALA LÄN, Lagunda, Hagunda och Ulleråkers härader. Sthlm 1949. 112 sidor + utvikbar tabell. Häftad med tryckta originalomslag. Stämpel. Nött rygg. (#109564)300:-
Wiberg, Erik, STADEN VID HAVET. Dikter. Ystad 1943. 79 sidor. Häftad. (#151035)100:-
Wiberg, Åke, APERTIN. En Värmlandsgårds historia. Illustrerad. 1960. 448 sidor. Original klotband. (#134997)175:-
En andra del: En bilderbok, utkom 1961.
Wichman, Holger, JÄMTLANDS OCH HÄRJEDALENS HISTORIA. Person- och ortregister. Sth 1966. 224 sidor. Häftad. (#12619)170:-
Wideen, Harald & Olsson, Bror, VÄSTERGÖTLAND. Ett bildverk under red. av Richard Holmström och S. Artur Svensson. Foto Erik Liljeroth. Ny omarbetad upplaga. Allhem, Malmö 1967. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#135873)300:-
Widegren, J.A., BRÄNNKYRKA GENOM TIDERNA. Illustrerad. Sthlm 1941. 160 sidor + illustrationer. Original klotryggsband, lite nött i överkant. (#20398)200:-
Widén, August, EN NATIONSVAKTMÄSTARES MINNEN. Illustr. Uppsala 1939. 152 sidor. Häftad. (#103465)140:-
Om Stockholms nation, Uppsala.
Widén, Martin & Söderqvist, Hibbe, JÄMTLAND-HÄRJEDALEN. En hembygdsbok. Illustrerad. Sthlm 1950. 48 sidor. Häftad. (#102475)110:-
Widmark, P.H., BESKRIVNING ÖVER PROVINSEN HÄLSINGLAND hörande till Gävleborgs län. Andra upplagan. Ljusdal 1945. xvi, 424 sidor. Original halvklotband. (#101996)300:-
Widmark, P.H., BESKRIVNING ÖVER PROVINSEN HÄLSINGLAND hörande till Gävleborgs län. Andra upplagan. Ljusdal 1945. xvi, 424 sidor. Häftad. (#125175)200:-
Wigström, Eva (AVE) (utg.), FRÅN HERRESÄTEN OCH BONDGÅRDAR. Sägner och berättelser. 1:a - 2:a samlingen. Sth 1908-09. 302; 224 pp. Dek. originalklotband. Något nötta inre falsar. (#18324)170:-
Wijkström, Anders, SOCKENBESKRIVNING AV ÅR 1759. Ålems hembygdsförening 1956. 16 sidor. Häftad. (#109773)100:-
Wik, Harald, DE ÅNGERMANLÄNDSKA ÅNGSÅGARNAS HISTORIA. Illustr. Upps. 1950. Sid. 71-90. Klammerhäftad. (#97807)70:-
Wiklund, K.B. (red.), DOKUMENT RÖRANDE FLYTTLAPPARNA. Tillägg till den genom Renbeteskommissionen af år 1907 utgifna dokumentsamling. Uppsala 1912. 32 sidor. Häftad. (#91249)350:-
Wilstadius, Paul (red.), CAPELLA VALPURGIS. Några handlingar om det gamla Sankta Valborgs kapell i Nässjö socken ur arkiven hämtade och sammanställda. Illustr. Nässjö 1945. 166 sid. Häftad. (#71698)125:-
Småländska hembygdsböcker XVI.
Wingborg, F.A., FRÅN VALLE HÄRAD med Varnhems kyrka och kloster, Höjentorp, Axevalla slott och andra märkliga platser inom bygden. Illustrerad. Sthlm 1927. 122 sidor. Med främre omslag i klotband. (#76100)150:-
Wingborg, Olle, LITTERATUR OM UPPVIDINGE - en kommun i glasbygd. Västervik 1999. 140 pp. Inbunden. (#35626)110:-
Smålands bibliografi 7.
E' WISA ÖM KWENNFÖLKA, töcka söm di ä', dektad au en smaulandspöjk. Tröckt nu nyli'a (Sthlm 1898). 4 sidor. Lätt fuktrand. (#135549)100:-
Wistrand, Rolf, HOTELL MOLLBERG 325 ÅR. Illustrerad. Sthlm 1964. 30 sidor. Häftad. Dedikation. (#98912)100:-
Hotell Mollberg är beläget i Hälsingborg.
Wrangel, Ewert, SMÅLÄNDSKA KULTURBILDER. Illustr. Lund 1925. 246 sidor. Häftad. Fint ex. (#50044)170:-
Wretin, Karin Mannberg, BYGGT I UPPLAND. Byggnadstraditioner under fyra århundraden. Foto Tommy Arvidson. Upplandsmuseet 1996. 128 sidor. Stort format. Original pappband. (#83875)160:-
Wåhlin, Theodor, LUNDS DOMKYRKAS MEDELTIDA UR. Kortfattad beskrivning och vägledning för det medeltida urets avläsande. Tredje upplagan. Illustr. Lund 1926. 32 sidor. Häftad. Lite naggade omslag. Dedikation. (#81125)75:-
Wägner, Elin, TUSEN ÅR I SMÅLAND. Illustrerad. Stockholm 1939. 308 sidor. Elegant halvfranskt band. (#151683)250:-
WÄRMLANDS LÄNS ADRESS-KALENDER 1894. Utgifven af Frans R.M. Svensson. Karlstad 1894. (6), xxiv, 137, 219, 135 sidor. Lös inlaga i nött original klotband. (#133955)200:-
Wästberg, Per, HUMLEGÅRDSMÄSTAREN. Ett skolkvarter på Östermalm. Illustrerad. Sthlm 1971. 160 sidor. Original pappband. Tejp-spår. (#78419)100:-
Wästberg, Per, SOMMARÖARNA. En bok om stockholmarnas skärgård. Illustrerad. Sthlm 1973. 286 sidor. Original klotband. Skyddsomslag med smärre revor. (#72672)250:-
Wästberg, Per, ÖSTERMALM. Foto: Lennart af Petersens. Sthlm 1974. 167 sid. + planscher. Inbunden. (#67249)150:-
Yrwing, Hugo Nilsson, GOTLAND UNDER ÄLDRE MEDELTID. Studier i Baltisk-Hanseatisk historia. Akad. avh. Lund 1940. 386 sidor. Nytt klotband. (#32050)300:-
Zetterberg, Isidor, NÅGRA SKÅNSKA RÖKELSEKAR. Illustrerad. Lund 1918. 28 sidor. Häftad. Dedikation. (#81149)100:-
Särtryck ur "Från Lunds universitets historiska museum".
Åberg, Alf, SKÅNSKA SLOTT OCH DERAS HERRAR. En krönika i ord och bild om gårdar och människoöden. 1960. 234 sidor. Inbunden. (#43276)170:-
Ådahl, Fridr., BESKRIFNING ÖFVER UNDENÄS FÖRSAMLING. Undenäs 1950. 70 sidor. Häftad. (#104572)150:-
[Åhstrand, Petter], BESKRIFNING ÖFWER ÖLAND, Besynnerligen det Norra Motet eller Fögderiet. Jämte Bihang af åtskilliga gamla Konunga-Bref. Upsala, Johan Edman 1768. (16), 274, (10), (4) sidor. Samtida halvfranskt band. Titelbladet med ca. 2cm² av nedre hörnet bortrivet samt ett blad med ca. 8 cm² av nedre hörnet bortrivet med lite textförlust. I övrigt ett fint exemplar. (#56621)3800:-
Åkermark, Bo E., SKÅNSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN. I hälarna på Edvard Persson, Hjalmar Gullberg och Bengt Hjelmqvist. Illustrerad av Hasse Erikson. Sthlm 1976. 146 sidor. Original pappband. (#122575)150:-
Åmark, Mats, KYRKKLOCKOR, KLOCKARE OCH KLOCKSÄGNER I DALARNE. En studie över Dalarnes kyrkklockor i historien, kulten och folktron. Illustr. Sth 1928. 222 sidor. Häftad. (#9208)125:-
ÅNGERMANLANDS LANDSTINGSAKTER 1628-1644. Utg. Johan Nordlander. Sth 1923. 126 sidor. Häftad. (#12281)145:-
ÅRSRINGEN 1944-1993. Årsskrift för Lockne församling. Årgång 1-50. Illustrerade. Inbundna med omslag i 5 halvklotband. (#133795)500:-
Åsbrink, Gustav, ÖVRE NORRLAND. Långsele - Riksgränsen med anslutande linjer. Resehandbok. Illustr. Sthlm 1920. 226 sidor. Häftad. övre delen av ryggen nött. (#121933)150:-
Sveriges statsbanor.
Åström, Yngve, HJALMAR LUNDBOHM. "Lapplands okrönte kung". Illustrerad. Sthlm 1965. 256 sidor. Häftad. Skyddsomslag. (#66856)150:-
ÄNGELHOLM I-III. Bebyggelse och miljö. Illustr. Ängelholm 1973-79. 72 + 124 + 93 sidor. Häftade. 3 volymer. (#117846)150:-
ÄRENDEN SOM BERÖRA SAMERNA. Särtryck ur Nordiska Rådets handlingar, 5:te sessionen, Helsingfors 1957. 112 sidor. (#47735)85:-
Öberg, Theofil, SURA SOCKEN. En historisk framställning. Illustrerad. Surahammar 1953. 605 sidor + kartor i ficka. Originalhalvklotband. (#151880)350:-
Ödeen, Nils, STUDIER I SMÅLANDS BEBYGGELSEHISTORIA. Ett bidrag till svensk ortnamnsforskning. Lund 1927-30. 490 pp. 7 häften. (#25721)255:-
Ödman, N.P., SVENSKA MINNEN OCH BILDER 1-2. Valda skrifter. Illustr. Sthlm 1900. 318; 236, 334, 64 sidor. 2 halvfranska band. (#79458)250:-
Ödman, Olof H., BESKRIVNING TILL BERGGRUNDSKARTA ÖVER URBERGET I NORRBOTTENS LÄN. Sth 1957. 152 sidor + 5 kartor. 4:o. Häftad. (#45425)210:-
SGU Ca 41.
Öhman, Axel, LUND FÖRR OCH NU. Med 114 illustrationer och en större plankarta över staden. Andra upplagan. Lund 1922. 152 sidor + karta. Halvklotband. (#135959)150:-
Öhman, Jan, STADEN OCH DET VARJEDAGLIGA UTBYTET. Aa Uppsala 1982. 168 sidor. Häftad. (#50364)125:-
Öhrman, Roger, SLITE PÅ DEN TIDEN. Illustr. Visby 1978. 155 sidor. Förlagsband. (#114372)150:-
Öman, Karin, KOLBOTTNAR, BÖNEMÖTEN OCH KRUT. En etnologisk studie av Karlskoga - identitet och image -. Illustr. Aa Upps. 1998. 318 sidor. Häftad. (#34295)125:-
Öman & Buccio, STORA DALDANSEN. En julpolska i 32 takter. Falun 1932. Stort format. Häftad. (#136191)140:-
Karikatyr-album.
Önnerfors, Alf, HOVMANTORPS SOCKEN FRAM TILL ÅR 1700. Utan ort och år (Växjö 1962). 160 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#134221)150:-
Öquist, Marie, VÄGVISARE TILL SKOGARNA I STOCKHOLMS LÄN. Illustrerad. Brombergs 1993. 185 sidor. Original pappband. (#77686)140:-
ÖREBRO 700 ÅR. En krönika från äldre tid och nutid. Illustrerad. Örebro 1965. 320 sidor. Originalband. (#118947)190:-
ÖREGRUNDS HISTORIA. En krönika sammanställd av Agne Andersson, Torbjörn Forsman, Stig Södergren och Gösta Öberg. Illustr. Upps. 1991. 316 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#83372)250:-
Örjangård, Sigurd, ANOR OCH MINNEN. Svenska släktgårdar genom sekler. Illustrerad. Sthlm 1947. 542 sidor. Original halvklotband. Lagat skyddsomslag. Fint ex. (#119968)350:-
Östberg, Axel, DET GAMLA FALUN I ORD OCH BILD. Falun 1967. 544 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#141908)300:-
Österberg, C.G., ANTECKNINGAR TILL TOPOGRAFISK, ANTIQUARISK OCH HISTORISK BESKRIFNING ÖFVER JÄDERS SOCKEN OCH KYRKA. Eskilstuna 1986. 239 sidor + planscher. Stort format. Originalband. Tryckt i 500 numrerade exemplar. (#136154)450:-
ÖSTERGÖTLANDS LÄNS KALENDER 1912. Red. S. Snellman. Linköping 1912. (8), 50, 82, 500, 96, 140 sidor + annonser och utvikbar karta. Original klotryggsband. Liten skada på ryggen. (#131045)350:-
ÖSTERGÖTLANDS VÄGBOK. En minnesskrift över Östergötlands vägväsen på kommunal grund utgiven av Östergötlands läns vägstyrelseförening. Illustrerad. Linköping 1944. 245 sidor. Klotryggsband. (#93530)175:-
Österlund, John & af Ugglas, Carl R., VISBY. En bok om en gammal stad. Illustrerad. Sthlm 1914. 78 sidor. Stort format. Häftad. Fint ex. (#136179)150:-
Österlund, John & af Ugglas, Carl R., VISBY. En bok om en gammal stad. Illustrerad. Sthlm 1914. 78 sidor. Stort format. Med främre omslag i original klotband. Stämpel. (#136195)175:-
Österman, Eric & Lagerström, Bertil, BOKEN OM SVARTLÖGA. Introduktion av Einar Malm. Illustr. av Bibbe Lindström. Andra upplagan. Sthlm 1960. 192 sidor + fotoplanscher. Originalklotband, med skyddsomslag, i liggande format. (#66563)200:-
Östersund - Kardell, S.J., ÖSTERSUNDS STADS UPPKOMST OCH UTVECKLING TILL OCH MED ÅR 1830. Illustr. Östersund 1920. 121 sidor + 3 utvikbara kartor. Häftad. (#9348)200:-
ÖVRE NORRLANDS HISTORIA I. Tiden till 1600. Red. Gunnar Westin. Illustr. Umeå 1962. 588 sidor. Häftad. (#12612)200:-
ÖVRE NORRLANDS HISTORIA I. Tiden till 1600. Red. Gunnar Westin. Illustr. Umeå 1962. 588 sidor. Klotband. (#101808)240:-
ÖVRE NORRLANDS HISTORIA II. Tiden 1600-1721. Red. Gunnar Westin. Illustr. Umeå 1965. 431 sidor. Klotband. (#101807)220:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page