Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

Almqvist, Bertil Upsalastudenten. i wennerbergsvers och strindbergsprosa. Kring Gluntfeberns orsaker och verkningar. Med illustrationer. Sthlm 1926. 217 sidor. Häftad. (#178134)175:-
Alving, Hjalmar Genom seklernas Uppsala.. Illustrerad. Andra upplagan. Uppsala 1924. 144 sidor. Häftad. (#150409)130:-
Alving, Hjalmar Genom seklernas Uppsala.. Illustrerad. Andra upplagan. Uppsala 1924. 144 sidor. Med bevarade omslag i klotband. (#175188)145:-
Alving, Hjalmar Genom seklernas Uppsala.. Illustrerad. Uppsala 1923. 144 sidor. Häftad. (#118372)140:-
Anderson, Anders Skuttunge socken.. Illustrerad. Uppsala 1954. 248 sidor. Häftad. Fläckigt omslag. Dedikation från författaren. (#101983)150:-
Aschaneus, Martinus Sigtuna och Norrsunda.. Tvenne antikvariskt-topografiska manuskript ... utgifna och kommenterade. Akademisk afhandling af Gunnar Gihl. Illustr. Upps. 1925. XXXVIII, 104 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#50690)150:-
Avango, Dag AB Pythagoras. En verkstadsindustri och kulturmiljö i Norrtälje.. Illustrerad. Norrtälje 1998. 111 sidor. Förlagsband. (#217801)125:-
Axelman, Torbjörn Perspektiv på Uppsala.. Illustrerad av författaren. Uppsala 1957. Liggande stort format. Häftad. (#141043)135:-
Bagge, Peter Minnen från Uppsala katedralskola.. Läsåren 1874-1899 ävensom från studentmötet i Uppsala 1875. Sthlm 1922. 72 sidor. Häftad. (#103478)100:-
Bagge, Peter Studentminnen och andra minnen från Uppsala 1869-1899.. Sthlm 1923. 81 sidor. Häftad. Lite nötta omslag. (#103479)100:-
Barthel, Sven Gillöga. En utskärgård.. Illustrerad av Roland Svensson. Nytryck, Sthlm 1996. 232 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Fint ex. (#158835)150:-
Berg, Fredrik Veckholms hospital och barnskola.. En donation av Magnus Gabriel De la Gardie. Illustr. Veckholm 1969. 160 sidor. Original pappband. (#67698)135:-
Bergman, C.J. Upsala och dess nejder 1.. Upsala. Jönköping 1842. (8), xvi, 160 sidor. Samtida pappband med nött rygg. (#201489)350:-
Bergman, C.J. Upsala och dess nejder 2.. Nejderna. Jönköping 1843. (6), xx, 260 sidor. Samtida enkelt klotryggsband. (#189325)250:-
Bergman, Mats Stockholms nations hus.. En byggnadshistorisk översikt. Illustr. Upps. 1992. 53 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#123353)200:-
Bergman, Mats & Montelius, Jan-Olof Nationshusen i Uppsala.. Illustr. Upps. 1977. 404 sidor. Originalklotband i skyddsomslag. (#45069)200:-
Bergmark, Aron Ur Uppsala-idrottens historia.. Illustrerad. Uppsala 1983. 89 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VI:3. (#103487)100:-
Blomdahl, Rune Ekebyholm.. Några drag ur ett herresätes historia. Tiden t.o.m. räfsten och reduktionen. Illustrerad. Rimbo 1959. 231 sidor. Häftad. (#136212)200:-
Bondkyrko socken.. Minnesskrift över kommunalförvaltningen i anledning av socknens införlivning med Uppsala stad den 1 januari 1947. Illustr. Upps. 1946. 216 sidor. Häftad. Nött rygg. Blyertsunderstr. (#83631)100:-
Bondkyrko socken.. Minnesskrift över kommunalförvaltningen i anledning av socknens införlivning med Uppsala stad den 1 januari 1947. Illustr. Upps. 1946. 216 sidor. Häftad. Tejpad rygg (#79451)145:-
Bonnier, Ann Catherine Kyrkorna berättar.. Upplands kyrkor 1250-1350. Illustr. Aa Upps. 1987. 311 sidor. Häftad. (#20868)150:-
Bornevi, Karin & Svanberg, Ingvar Uppsala som invandrarstad.. Illustrerad. Uppsala 1993. 181 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VI:11. (#103481)120:-
Bosæus, Björn Uppsala stad och omland.. Geografisk-statistiska utredningar för Uppsala stads generalplan. Upps. 1960. 123 sidor + utvikbara karta. Häftad. (#128047)125:-
Bosæus, Björn, Langhed, Bert & Ytterberg, Olov Uppsala stad.. Struktur, utveckling och regionala förhållanden. Geografiska och statistiska utredningar för Uppsala stads generalplan. Uppsala 1960. 190 sidor. Häftad. (#126581)125:-
Bosæus, Björn, Langhed, Bert & Ytterberg, Olov Uppsala stad.. Struktur, utveckling och regionala förhållanden. Geografiska och statistiska utredningar för Uppsala stads generalplan. Uppsala 1960. 190 sidor. Häftad. Vidlagt: Beskrivning till Generalplan för Uppsala stad, utarbetad i mars 1958 av Stadsarkitekt P.O. Lefvert. 51 sidor. Häfte. (#103502)140:-
Bratt, Peter & Källman, Rolf Kulturminnesvårdsprogram för Sigtuna kommun.. Kulturhistoriskt värdefulla områden. Illustr. Sthlm 1985. 219 sidor. A4. Häftad. (#128166)175:-
Brunius, Teddy Ett bildverk om Uppsala.. Foto Erik Liljeroth, kulturhistoriska bildtexter Gurli Taube. Allhem, Malmö 1954. 334 sidor. Stort format. Original klotband. (#103441)200:-
Brunius, Teddy Ett bildverk om Uppsala.. Foto Erik Liljeroth. Kulturhistoriska bildtexter: Gurli Taube. Allhem, Malmö 1954. Stort format. Original halvfranskt band.Ej skyddsomslag. (#175196)300:-
Brunius, Teddy Uppsalabilder.. Foto John Chang McCurdy. Uppsala 1986. Stort tvärformat. Original klotband. Skyddsomslag. (#103443)150:-
Brunius, Teddy Uppsala - mer än 700 år.. Illustr. Sthlm 1986. 192 sidor. Förlagsband. (#43895)125:-
Brusewitz, Gunnar Från Olof Rudbeck till Olof Thunman.. 15 Uppsalaprofiler tecknade i ord och bild. Uppsala 1998. 111 sidor. Liggande format. Original klotryggsband. (#60362)150:-
Brusewitz, Gunnar & Ellenius, Allan Olof Thunmans Uppland.. Illustrerad. Sthlm 2005. 175 sidor. Inbunden. Skyddsomslag. (#207167)175:-
Brusewitz, Gunnar & Ellenius, Allan Olof Thunmans Uppland.. Illustrerad. Sthlm 2005. 175 sidor. Inbunden. Skyddsomslag med fläck. (#173200)175:-
Busser, Joh. B. Utkast till beskrifning om Upsala.. Faksimil-upplaga med inledning av Ola Ehn. Illustrerad. Uppsala 1979. Original klotband. (#34191)200:-
Bygd att vårda 1-4.. Kulturminnesvårdsprogram för Uppsala län. Illustr. Uppsala 1984. 282 + 129 + 107 + 108 sidor. Häftad. 4 volymer. (#59515)250:-
Carlsson, Isidor Uplands Nation 1800-1914.. Illustrerad. Uppsala 1915. 248 sidor. Häftad. (#103472)120:-
Carolina Rediviva.. Byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet. Illustrerad. Uppsala 1986. 128 sidor. Stort, liggande format. Häftad.. (#177496)100:-
Clinckspoor, Katrien, Vallonbruks in Uppland: geschiedenis en mythologisering.. Dissertation, Leuven 1997. 337 pages. 4:o. Original cloth. (#203345)300:-
Cornell, Henrik Sigtuna och Gamla Uppsala. Ett bidrag till kännedomen om de engelsk-svenska förbindelserna under 1000-talet.. Stockholm, 1920. 107 sidor. Stort format. Illustrerad + 1 utvikbar ritning. Förlagets pergamentryggband. Utgiven i 300 numrerade exemplar, varav detta är nr 71. (#196302)250:-
Crossworld, Pelham P. Fågelsången.. En Uppsalarapsodi. Stockholm 1936. 225 sidor. Häftad. (#156536)110:-
Dahl - Borgmästare Gustaf Dahl 100 år.. Festskrift Redigerad av Hans Krook och Curt Ohlsson. 1990. 187 sidor. Originalband. (#83231)125:-
Dahlbergh, Erik Teckningarna till Svecia antiqua et hodierna II.. Uppland. Sthlm 1966. Stort format. Förlagets skinnryggsband. Lite flammig rygg. (#53638)500:-
Dahlgren - Sekelskiftets Uppsala i Dahlgrens bilder.. Utg. av Ola Ehn och Gunnar Elfström. 1978. 134 sidor. Tvärformat. Originalpappband. (#43432)150:-
Dahl, Gustaf Borgmästarn berättar.. Historier från Sigtuna. 1976. 144 sidor. Häftad. (#83227)110:-
Dahl, Gustaf Borgmästarn berättar vidare.. Sigtuna 1982. 146 sidor. Häftad. (#83229)110:-
Davidsson, Åke Celsiushuset i Uppsala.. Från "Gamla Obs" till Hovjuvelerare Markström. Illustr. Upps. 1971. 32 sidor. Häftad. (#128493)50:-
Davidsson, Åke Här och där små krogar.. Utgiven med anledning av Uppsala Hotell AB:s femtioårsjubileum. Illustr. Uppsala 1961. 127 sidor + utvikbara planscher. Häftad. (#103480)150:-
Delphin, T. Akademie Apoteket Kronan i Upsala.. 1628-1928. Illustr. Upps. 1942. 262 sidor. Häftad. Dedikation. (#114572)200:-
Dragarbrunn.. En Uppsalagatas historia och förnyelse. Illustr. Upps. 1984. 55 sidor. Originalpappband. (#84314)100:-
Edin, Karl Arvid Arbetarbefolkningens bostadsförhållanden i Uppsala.. En socialstatistisk studie. Aa Upps. 1910. 143 sidor. 4:o. Häftad. (#24573)190:-
Eenberg, Johan Uppsala brand den 16 maj 1702.. Nytryck i 700 exemplar. Uppsala 1960. 40 sidor. Häfte. (#104240)150:-
Ehn, Ola Rosor och flammande tulpaner.. Folkligt möbelmåleri i Uppland. Illustr. Uppsala 1979. 80 sidor. Original pappband. (#59513)250:-
Ehn, Ola Uppsalas stadsbild.. Stadens begynnande omvandling 1809-1867. Illustr. Upps. 1991. 207 sid. + utvikbara kartor och karta i ficka. Häftad. Uppsala stads historia VIII. (#187255)140:-
Ehn, Ola Uppsalas stadsbild.. Stadens begynnande omvandling 1809-1867. Illustr. Upps. 1991. 207 sid. + utvikbara kartor och karta i ficka. Häftad. Lite fuktkorrugerad i nederkant. Uppsala stads historia VIII. (#39706)100:-
Ehn, Wolter Mötet mellan centralt och lokalt.. Studier i uppländska byordningar. Illustr. Aa Upps. 1991. 114 sidor. Häftad. (#25307)100:-
Ekstedt, I., Löfberg, S. & Rudberg, S. Stadsgeografiska studier över Uppsala.. Upps. 1944. Sid. 400-487 + utvikbara kartor. Häftat särtryck. (#117357)100:-
En bok om norra Trögd.. Red. Ivar Arnö m.fl. Illustrerad. Västerås 1972. 280 sidor. Original klotband. (#67700)150:-
Enequist, Gerd, Hartin, Lennart & Bosæus, Björn Uppsala län med omnejd I-II.. I: Folkmängd, odling och industri. II: Resor till arbete och service. Regionindelning. Upps. 1958. 94 + 92 sidor + utvikbara kartor. Häftade. 2 delar. Del I dedicerad och signerad av Enequist och Hartin, lite bläckunderstrykningar i del II. (#128031)200:-
Erdmann, Axel Dannemora jernmalmsfält i Upsala län, till dess geognostiska beskaffenhet skildradt.. Erdmann: sid.1-138 + 16 färgplanscher. Sidorna 155-229 + 2 planscher utgörs av A.G. DAHLBOM:Anteckningar öfver insekter, som blifvit observerade på Gottland,och i en del av Calmare Län,under sommaren 1850. Kongl.Vetenskapsakademiens Handlingar för år 1850. Förra avdelningen. Stockholm,1851. 22x14 cm. (4),229,(3) sidor + 18 planscher + tryckta omslag. Häftad. Oskuren och ouppskuren. Några vattenränder mestadels i marginalen här och där. Förmodligen fanns dessa ränder i pappersarken redan vid tryckningen. I övrigt i nyskick. (#197716)500:-
Erikson, Bo Gustaf Kring Fyris.. Uppsala då och nu. Illustrerad av Yngve Svalander. Sthlm 1963. 190 sidor. Original pappband. (#59510)100:-
Eriksson, Kristina Ekero, Gamla Uppsala. Människor och makter i högarnas skugga.. Illustrerad. Stockholm 2018. 352 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#207207)250:-
Eriksson, Åke Nord.. Illustrerad förortshistoria 1. Edsberg, Järva, Norrviken, Rotebro, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna m.fl. Sthlm 1981. 120 sidor. Häftad. (#117837)100:-
Eriksson, Åke Nordväst.. Illustrerad förortshistoria 2. Almare-Stäket, Bromma, Drottningholm, Hässleby, Järfälla, Mälaröarna, Spånga, Upplands Bro, Vällingby m.fl. Sthlm 1981. 120 sidor. Häftad. (#117838)100:-
Ett bruk i förvandling.. En krönika om arbetarörelsen i Österby-Dannemora 1926-1986. Illustr. Tierp 1986. 84 sidor. Häftad. (#117813)100:-
Falk, Constans Östgöta i Upsala studerande nations historia.. Sth 1885. 138 sidor. Häftad. Nött rygg. Bakre omslag loss (#24326)175:-
Fant, Eric M. (praeses) och Carl Magnus Brandelius (respondent) Dissertatio historica, sistens descriptionem paroeciæ Roslagiæ Täby.. Akademisk avhandling, Uppsala 1786. (4),32 sidor. Liten 4:o. Oskuren utan omslag. Fläck i överkant av titelbladet. (#220617)250:-
Fant, Johan Eric Monasteriologia Upsaliensis.. (Akademisk avhandling.) Respondent A.M. Rydberg och O.A. Ericsson. Upsala 1842. (4), 1-8, (4), 9-20. Liten 4:o. Saknar omslag. (#86732)250:-
Ferm, Olle och Åkestam, Mia (red.) Härnevi kyrka och socken.. Perspektiv på ett uppländskt lokalsamhälle under medeltiden. Illustrerad. Sthlm 2012. 143 sidor. Klotband med skyddsomslag. Runica et Mediaevalia, Scripta maiora 7. (#185211)175:-
Flerstämmigt. Inspiratörer och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen.. Red. Gunnel Furuland m.fl. Illustrerad. Gidlunds 2012. 215 sidor. Förlagsband. (#208302)150:-
Flygare, Iréne A. Generation och kontinuitet. Familjejordbruket i två svenska slättbygder under 1900-talet.. Akademisk avhandling, Uppsala 1999. 438 sidor. Häftad med skyddsomslag. Nyskick. Upplands fornminnesförenings tidskrift 54. (#219907)150:-
Fontell, Ylva och Katja Jahn Cykelguide till Uppland.. Stockholm 2001. 160 sidor. Ringpärm. (#219574)200:-
Forsmarks bruk. En uppländsk herrgårdsmiljö.. Red. Sverker Janson och Bengt Janson. Illustrerad. Sthlm 1984. 155 sidor. Inbunden. Skyddsomslag. (#50593)150:-
Forsstrand, Carl Mina Uppsalaminnen.. Illustrerad. Sthlm 1922. 256 sidor. Halvklotband. (#142572)150:-
Fredriksson, Karl G. & Lilian Där själva kajorna tala latin.. Litterära strövtåg i Uppsala. Illustr. Sthlm 1995. 265 sidor. Förlagsband i skyddsomslag. (#43570)125:-
Fredriksson, Karl G. & Lilian Sällsamheter i Uppsala.. Illustrerad. Sthlm 1993. 283 sidor. Original pappband. (#103495)145:-
Fritz, Martin Söderfors 300 år.. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Sthlm 1976. 163 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#91720)250:-
Från bryggeri till bibliotek i Sandbacken.. Redaktör: Bo Wirmark. Illustr. Upps. 1987. 80 sidor. Förlagsband. I Uppsala. (#134675)85:-
Från det förflutna och det närvarande.. Minnen och tankar I. Teckningar från Upsala akademi på 1830- och 40-talen. Westerås 1879. xii, 223 sidor. Halvfranskt band. (#183917)300:-
Från det förflutna och det närvarande.. Minnen och tankar I. Teckningar från Upsala akademi på 1830- och 40-talen. Westerås 1879. xii, 223 sidor. Halvfranskt band med något skadad rygg.. (#189207)175:-
Från Mälarvik till skogsbygd.. Landsbygdens kulturmiljöer i Enköpings kommun. Illustr. Enköping 1993. 354 sidor + karta i ficka. Originalpappband. (#75621)150:-
Galecki - Diplomatiskt mellanmål i Upsala.. Den polske ambassadören F. Galeckis besök 23-25 april 1699. Utgiven av Sven P. Ullberg. Uppsala 1960. 24 sidor + planscher. Original pappband. Tryckt i 333 numrerade exemplar. Består av 4 brev, från Bengt Oxenstierna, (2 st.) Olof Rudbeck och Carl Gyllenborg. (#153109)75:-
Gamla Upsala.. Forntid - nutid. Minnesskrift utgiven med anledning av kommunens införlivande med Uppsala stad de 1 januari 1947. Illustrerad. Uppsala 1947. 115 sidor. Häftad. (#103469)140:-
Gimo förr. En bildkavalkad av det Gimo som varit.. Gimo 1982. Stort format. Original pappband. (#207555)150:-
Godeau, Joel Baronernas Leufsta.. Minnen och intryck från norra Upplands bruksbygder från tiden omkring sekelskiftet, berättat av förre brukskassören Joel Godeau m.fl., upptecknat samt efter komplettering utgivet av Birger Steen. Illustrerad. Uppsala 1966. 410 sidor. Häftad. (#185835)200:-
Godeau, Joel Baronernas Leufsta.. Minnen och intryck från norra Upplands bruksbygder från tiden omkring sekelskiftet, berättat av förre brukskassören Joel Godeau m.fl., upptecknat samt efter komplettering utgivet av Birger Steen. Illustrerad. Uppsala 1966. 410 sidor. Häftad. Dedikation. (#33719)225:-
Granberg, Gunnar Uppsala stift.. Historiska perspektiv. Om kyrka och tro i Uppland, Gästrikland och Hälsingland under tusen år. Illustr. Sthlm 2006. 240 sidor. Förlagsband. (#160857)175:-
Granberg, Olof Skoklosters slott och dess samlingar.. Kortfattad beskrifning. Illustrerad. Sthlm 1904. 80 sidor. Häftad. Fint ex. (#164062)200:-
Grandin, Karl-Arvid Ilsholm.. Illustrerad. Sthlm 1967. 114 sidor. Original klotband. (#136087)145:-
Gripenberg, C.F. Om väganläggningar i trakten af sjön Temnaren.. Upsala 1881. 32 sidor. Häftad utan omslag. (#204214)100:-
Gullers, K.W. Uppsala 500.. Foto Björn Enström och KW Gullers. Text Torgny Segerstedt. Sthlm 1976. Original klotband. (#140062)100:-
Gustafsson, Barbro Tvärgränder till Vintergatan.. En bok om diktens Uppsala. Illustrerad. Zindermans 1980. 206 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#117821)135:-
Hagberg, Karl Övergrans skolor och lärare under 150 år. De gamla protokollen berättar.. Illustrerad. Tierp 1951. 107 sidor. Häftad. Nyskick. (#204216)150:-
Hahr, August Uppsala forna ärkebiskopsborg.. Sankt Eriks gård och dess historia. Illustr. Upplands fornminnesförening 1929. 171 sidor. Häftad. (#84697)145:-
Hahr, August Uppsala slott och dess rikssal.. Från äldre vasatidens slut till stormaktstidens nedgång. Studier och skildringar. Illustr. Sthlm 1932. 207 sidor. Halvklotband. (#175200)160:-
Harnesk, Helena & Oscarsson, Ulla. Uppsala från medeltiden till år 1900.. En kortfattad översikt. Illustr. Upps. 1977. 142 sidor. Häftad. (#45332)95:-
Harnesk, Helena & Oscarsson, Ulla. Uppsala från medeltiden till år 1900.. En kortfattad översikt. Illustr. Upps. 1986. 142 sidor. Förlagsband. (#118722)110:-
Harnesk, Paul Hänt under 100 år.. Glimtar ur Uppsala läns landstings verksamhet 1863-1962. Illustrerad. Uppsala 1962. 127 sidor. Häftad. (#136151)100:-
Harnesk, Paul Hänt under 100 år.. Glimtar ur Uppsala läns landstings verksamhet 1863-1962. Illustrerad. Uppsala 1962. 127 sidor. Klotband. (#207835)125:-
Hasselblad, Åke Rustibussar.. Uppsalabilder från 80 - 90-talet af Sten Blad. Sthlm 1916. 195 sidor. Häftad. Noveller. (#141142)145:-
Hedenberg, Eric Meletema academicum de nobile antiquitate Håtunensi.. Præses Olof Celsius. Upsala 1749. (4), 30 sidor. Liten 4:o. Skuren. Saknar omslag. (#128385)350:-
Hedin, Gunnar Uppland under tusen år. Landets folkrikaste landskap.. Illustrerad. 2003. 296 sidor. Stort format. Förlagsband. (#212073)150:-
Hedqvist, Olle m.fl. Företagandet i Morgongåva från Wijkman till Wall under mer än ett sekel.. Illustrerad. Morgongåva 2016. 161 sidor. Tvärformat. Förlagsband. Tillskrift. (#208278)150:-
Herdin, K.W. Bygge och bo II.. Gamla gårdar och deras ägare. Illustr. Uppsala 1934. 274 pp. Häftad. Fint ex. Bidrag till Uppsala stads byggnadshistoria II. (#47744)125:-
Herdin, K.W. Bygge och bo i äldre tider [I].. Illustr. Uppsala 1932. 346 sidor. Häftad. Fint ex. Bidrag till Uppsala stads byggnadshistoria I. (#47743)125:-
Herdin, K.W. Gammalt och nytt.. Ny serie. Kulturbilder från skilda tiders Uppsala. Illustrerad. Uppsala 1937. 255 sidor. Häftad. (#107944)150:-
Herdin, K.W. Uppsala på 1600-talet.. Borgerskapet. Handel och hantverk. Skatter och besvär. Kyrka. Skola. Sjuk- och fattigvård. Borgartyper m.m. Illustr. Upps. 1929. 224 sidor. Häftad. (#55426)150:-
Herdin, K.W. Uppsala på 1600-talet.. Rättsväsendet I-II. I: Stadsstyrelsens organisation och rättsskipning. II: Livsbilder av borgmästare och råd m.fl. Illustr. Upps. 1926-27. 219 + 272 sidor. Häftad. Stämpel. 2 volymer. (#178133)200:-
Herdin, K.W. Uppsala på 1600-talet.. Rättsväsendet I-II. I: Stadsstyrelsens organisation och rättsskipning. II: Livsbilder av borgmästare och råd m.fl. Illustr. Upps. 1926-27. 219 + 272 sidor. Inbundna med främre omslag i halvklotband. 2 volymer. (#55427)350:-
Herdin, K.W. Uppsala på 1600-talet.. Rättsväsendet I: Stadsstyrelsens organisation och rättsskipning. Illustr. Uppsala 1926. 219 sidor. Inbunden med omslag i ett halvklotband. (#135807)175:-
Herdin, K.W., Sundgren, Gunnar & Svanfeldt, Henrik Restaurant Rullan.. Upsala Hotellaktiebolags restaurant. Illustr. Uppsala 1936. 48 sidor. Häftad. Något fuktskadad. (#189709)100:-
Hjort, Harriet, Old Sigtuna yesterday - today. Walks.. Illustrerad av Bibbe Lindström. Stockholm 1973. Häftad. Dedikation. (#206303)110:-
Hjorth, Harriet Hungerstad.. En dokumentärroman om livet i Sigtuna 2. Åren 1400-1500. Sigtuna 1968. 248 sidor. Original klotband. (#83232)140:-
Hjorth, Harriet Hungerstad.. En dokumentärroman om livet i Sigtuna 2. Åren 1400-1500. Sigtuna 1987. 248 sidor. Original klotband. (#121992)140:-
Hjorth, Harriet Sigtuna i nöd och lust.. En dokumentärroman om livet i Sigtuna 4. Sjuttonhundratalet. Sthlm 1973. 231 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#83233)140:-
Hjorth, Harriet Staden.. En dokumentärroman om livet i Sigtuna 1. Åren 1000-1400. Sigtuna 1986. 217 sidor. Original klotband. (#83624)140:-
Hjorth, Harriet Staden.. En dokumentärroman om livet i Sigtuna 1. Åren 1000-1400. Sthlm 1967. 216 sidor. Häftad. (#67473)120:-
Hjorth, Harriet Staden.. En dokumentärroman om livet i Sigtuna 1. Åren 1000-1400. Sthlm 1967. 216 sidor. Original klotband. (#59508)140:-
Hjorth, Harriet & Lindström, Bibbe Gamla Sigtuna i går - i dag.. Illustrerad. Sthlm 1972. 90 sidor + karta. Häftad. (#83234)100:-
Hjulström, Filip Uppsalaåsen. Karta med beskrivning.. Särtryck ur Geographica Nr. 15. Uppsala 1944. 66 sidor + kartor. Gäftad. Dedikation. (#200458)150:-
Hjärne, Rudolf Från det förflutna och det närvarande I. Minnen och tankar. Teckningar från Upsala Akademi på 1830- och 40-talen.. Westerås 1879. XII, 223 sidor. Klotband. (#208330)185:-
Holmdahl, Barbro Människovård och människosyn.. Om omvårdnaden i Uppsala före år 1900. Illustr. Uppsala 1988. 205 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VI:7. (#39042)145:-
Hübinette, Petrus. Från Uppland i äldre och nyare tid.. Strödda uppsatser. Uppsala 1925. Häftad. (#204215)125:-
Hübinette, Petrus. Uplandsallmogens liv och levnadsförhållanden i gången tid.. Några anteckningar, som närmast beröra Vendelsbygden under senare delen av 1800-talet. Sthlm 1979. 88 sidor. Häftad. Särtryck ur Upsala Nya Tidning. Faksimileupplaga av 1923 års utgåva. (#180084)135:-
Hägg, S.A. Bacchi-templen i Upsala.. Med inledning och kommentarer av Åke Davidsson. Uppsala 1966. 112 sidor. Häftad. (#103506)135:-
Härkeberga Sockens Kulturminnesmärken.. Prästgården, kyrkan och de fasta fornlämningarna. Vägledning utgiven av Sydvästra Upplands hembygdsgille. Illustr. Uppsala 1929. 34 sidor. Häftad. Fint ex. (#81068)75:-
Höglund, Nils-Johan Prästen i Stenhagen.. Kyrkopolitik i Uppsala 1996-2006. Upps. 2006. 118 sidor. Häftad. (#111313)125:-
Hörner, Nils G. Fyrisåmynningen och landhöjningen.. Illustrerad. Uppsala 1943. 70 sidor. Häftad. Dedikation. Särtryck ur Upplands Fornminnesförenings Tidskrift. (#55429)100:-
Inventering av stadsdelar och tätorter inom Uppsala kommun.. Avseende miljö-, service-, befolknings- och boendeförhållanden. Uppsala 1975. 344 sidor. Häftad. (#117809)150:-
Isaksson, Olov Vallonbruk i Uppland.. Människor och miljöer. Illustrerad. Sthlm utan år (1995). 273 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#72091)150:-
Isaksson, Olov Vallonbruksminnen.. Illustrerad. En bok för alla 1998. 286 sidor. Original pappband. (#72094)120:-
Jarneberg, Eric Rönninge. - en gammal by i Täby. Illustr. Täby 1983. 128 sidor. Häftad. (#113024)100:-
Johanson, Curt Lantarbetarna i Uppland 1918-1930.. En studie i facklig taktik och organisation. Illustr. Aa Upps. 1970. 400 sidor. Häftad. (#2908)140:-
Johansson, Klas-Rune Ytterskärgård.. Illustr. Göteborg 1981. 80 sidor. 4:o. Originalklotband i skyddsomslag. (#114401)100:-
Jonson, Erik O, gamla klang och jubeltid.. En Upsalarapsodi. Inledning av Alf Liedholm. Fotografierna av Per Kjellén. Sthlm 1940. 263 sidor. Med omslag i original klotband. (#108653)150:-
Jonson, Erik O, gamla klang och jubeltid.. En Upsalarapsodi. Inledning av Alf Liedholm. Fotografierna av Per Kjellén. Sthlm 1940. 263 sidor. Med omslag i original skinnryggsband. (#176782)200:-
Jonsson, Georg Inventering av fasta fornminnen i Walö, Forsmark och Börstil norr om Olandsån.. Illustrerad. Norrtälje 1973. 77 sidor A4. Häftad. (#214019)150:-
Jordbro i tiden.. En antologi om bebyggelse och bebyggare i Jordbro under 7000 år. Red. Ove Schramm. Illustr. Hanvedens förlag 1996. 216 sidor. Förlagsband. (#112296)150:-
Josephson, Ragnar Det hyperboreiska Upsala.. Illustr. Sthlm 1940. 94 sid. Häftad. (#72928)120:-
Kardell, Lars Härjarö.. Historia kring en gård i Trögden. Illustrerad. Uppsala 1997. 122 sidor. Original pappband. (#76294)140:-
Killander, H. Skoklosters gård. En kortfattad redogörelse.. Illustrerad. Uppsala 1921. 40 sidor + 13 planscher. Häftad. (#204213)150:-
Kjellman-Göranson, J.A. Sko socken, kloster, kyrka, egare och slott.. Handbok för resande. Upsala, Hanselli, 1860. 130 sidor + litografisk plansch. Häftad i tryckta originalomslag. Nött rygg. (#178875)150:-
Kjellman-Göranson, J.A. Sko socken, kloster, kyrka, egare och slott.. Handbok för resande. Upsala, Hanselli, 1860. 130 sidor + litografisk plansch. Häftad i tryckta originalomslag. "Snedläst" rygg. (#172435)250:-
Kollberg, Kersti & Ullhagen, Björn, Strömsbergs Bruk mitt i tiden.. Illustrerad. 2017. 159 sidor. Förlagsband. (#207161)150:-
Krusenstjerna, Edvard von, Bladmossvegetation och bladmossflora i Uppsalatrakten.. Aa Uppsala 1945. 250 sidor + planscher. Häftad. Acta Phytogeographica Suecica 19. (#43561)170:-
Krusenstjerna, Edvard von, Bladmossvegetation och bladmossflora i Uppsalatrakten.. Aa Uppsala 1945. 250 sidor + planscher. Klotband. Acta Phytogeographica Suecica 19. (#153963)210:-
Kungs-Husby i Trögd.. Kungsgård, kyrka och socken. Red. C.G. von Ehrenheim. Illustr. Sth 1992. 104 sidor. Häftad. (#7382)100:-
Kungs-Husby i Trögd.. Kungsgård, kyrka och socken. Red. C.G. von Ehrenheim. Illustr. Sth 1992. 104 sidor. Originalklotband. (#7908)150:-
Kylsberg, Bengt Skoklosters slott.. Ett fönster mot stormaktstiden. Foto: Ralf Turander. Sthlm 1997. 56 sidor. 4:o. Häftad. (#112639)120:-
Lagerstedt, Torsten Näringsliv och bygd i Seminghundra härad vid 1630-talets slut.. Upps. 1942. 94 sidor + 2 utvikbara kartor. Häftad. (#22156)100:-
Lambert, Lars En stad - ett sekel.. Uppsala under det 20e århundradet. Fotografier av Alfred Dahlgren & Lars Lambert. Uppsala 2000. 151 sidor. Stort format. Förlagsband. (#161259)150:-
Lange, Ulrich Tierp tar tillvara.. Kulturmiljöprogram för Tierps kommun. Illustrerad. Tierp 1986. 203 sidor. A4. Häftad. (#140695)150:-
Lannergård, Sven Hökhuvud.. Bygd och människor. Några data ur socknens historia, bebyggelse och folkliv. Illustrerad. Gimo 1956. 176 sidor. Häftad. (#79670)150:-
Larsson, Bo De glömda verkstäderna. En studie av två familjeföretag på den uppländska landsbygden ca 1930-2000.. Akademisk avhandling, Uppsala 2008. 280 sidor. Häftad med skyddsomslag. Nyskick. Upplands fornminnesförenings tidskrift 55. (#219906)150:-
Larsson, Lars Erik Organister och klockare i Uppland.. Håbo kontrakt 1600-1870. Illustr. Uppsala 1983. 311 sidor. Häftad. (#33717)150:-
Laufors, Eric Det gröna Uppsala.. Illustrerad. Uppsala 1987. 127 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VI:6. (#103491)120:-
Levén, Torsten Vendelbygd.. Illustrerad. Tierp 1971. 152 sidor. Häftad. (#117817)135:-
Liby, Håkan Uppland rustar till fest.. Från vaggan till graven och året runt. Foto, Olle Norling. Teckningar Anita andersson. Uppsala utan år (2001?) 128 sidor Stort format. Förlagets pappband. Dedikation från Liby. (#179646)140:-
Lijsing, P.M. (utg.) Hundare och skeppslag.. Årsskrift för hembygdsföreningar i Roslagen. Utgiven av Roslagens fornminnes- och hembygdsförening. Följande finns i lager: Nr. VII, 1945/46, nr VIII, 1947/48, nr. IX, 1949/50, nr X, 1951/52, nr. XI, 1953/54, nr XII, 1956/62. Häftade med stämpel på omslaget. Annars fina ex. Pris per styck: (#178398)150:-
Liljefors - Kring Svarta bäcken och Eddaspången vid sekelskiftet.. Carl Liljefors och hans värld. Illustr. Upps. 1987. 31 sidor. Häfte. (#81088)75:-
Lilonius, Andreas Lovtal till Uppland.. Uplandiæ elogia. I översättning av Jan-Olof Tjäder och med kommentar av Wolter Ehn samt bibliografisk notis av Fredrik Berg. Uppsala 1963. 84 sidor. Häftad. (#107883)100:-
Lindahl, Göran Universitetsmiljö.. Byggnader och konstverk vid Uppsala universitet. Illustrerad. Uppsala 1957. 125 sidor. Häftad. (#140503)110:-
Lindahl, Sture Rosersberg.. En sammanställning av tillgängliga uppgifter om slottet, trädgården och parken. Illustrerad. Sthlm 1975. 142 sidor. Original klotband. (#83122)200:-
Lindberg, Gunilla I våra kvarter.. Uppsala på 40-talet. Illustr. 1995. 64 sidor. 4:o. Inbunden. (#103367)125:-
Lindberg, Gunilla Profiler i mitt Uppsala.. Illustrerad. 1998. 128 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#103509)135:-
Lindblad, Eric Gräsön.. Minnen kring en skärgårdsö. Illustrerad. Sthlm 1971. 196 sidor. Original klotband. (#83368)140:-
Linders, F.J. & Lander, F.E. En statistisk undersökning rörande vid Uppsala universitet under åren 1909-1934 avlagda filosofiska ämbetsexamina, särskilt rörande studietidens längd.. Upps. 1936. 110 sidor. Häftad. (#115481)120:-
Lizell, Gustaf Uppsaliensiskt studentliv kring sekelskiftet.. Några minnen och intryck. Uppsala 1924. 44 sidor + planscher. Halvklotband. Stämpel (#120625)150:-
Lizell, Gustaf Uppsaliensiskt studentliv kring sekelskiftet.. Några minnen och intryck. Uppsala 1924. 44 sidor + planscher. Häftad. (#103434)135:-
Ljungberg, Axel Längs forna färdleder.. Från Flosta källa till Utö hus, från Sagån till Draget. Illustrerad av Bertil Kumlien. Utgiven av Sparbanken i Enköping 1960. 48 sidor. Häftad. (#108678)100:-
Ljungberg, Axel Uppländska bilder.. Illustr. Upps. 1935. 107 sidor. 4:o. Förlagsband. (#110527)100:-
Ljungström, Åsa Öster om Arlanda.. En etnologisk studie av berättelser och föremål i en hemslöjdsinventering. Illustr. Aa Uppsala 1997. 232 sidor. Häftad. (#40333)125:-
Lundberg, Birger Territoriell indelning och skatt i Uppland under medeltiden.. Sthlm 1972. 193 sidor. Häftad. (#2316)125:-
Lundh, Herbert Det glömda Uppsala.. Människor och händelser kring en kommunalreform för hundra år sedan. Illustrerad. Uppsala 1963. 200 sidor. Original klotband. (#117825)150:-
Lundh, Herbert Uppsala stads historia IV.. Uppsala under de dominerande landshövdingarnas tid. Bilder från åren 1786-1862. Illustr. Upps. 1977. 603 sidor. Original klotband. (#9492)200:-
Malm, Einar Men med glödande runor.. Illustrerad. Sthlm 1957. 325 sidor. Häftad. (#79662)145:-
Malm, Einar Men med glödande runor.. Illustrerad. Sthlm 1957. 325 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#117452)165:-
Malm, Einar Uppsala i mitt hjärta.. Sthlm 1955. 201 sidor + planscher. Original klotryggsband. (#114079)135:-
Malm, Einar Öar och människor.. Fornt och färskt från Roslagen. Illustrerad av Sten Rinaldo. Sthlm 1953. 162 sidor. Häftad. (#135173)140:-
Malmström, Joakim Herrskapen och den lokala politiken.. Eds socken ca 1650-1900. Illustr. Upps. 2006. 324 sidor. Förlagsband. (#108385)250:-
Martling, Carl Henrik Den kyrksamma hunden. och andra märkligheter i ärkestiftet. Illustr. Sthlm 1997. 205 sidor. Originalpappband i skyddsomslag. (#38908)140:-
Michanek, Germund Studenter och hetärer.. Kulturhistoriska bilder från gamla tiders Uppsala. Illustr. Sthlm 1971. 220 sidor. Original klotryggsband. (#126146)120:-
Michanek, Germund Studenter och hetärer.. Kulturhistoriska bilder från gamla tiders Uppsala. Illustr. Sthlm 1971. 220 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. Dedikation. (#184927)140:-
Michanek, Germund & Widding, Lars Kvällar på Qvallsta.. Historia och historier. Sthlm 1989. 207 sidor. Orginal klotband. Skyddsomslag. (#172301)125:-
Minne af Vestmanlands-Dala nations i Upsala femtioårsfest 1881.. Upsala 1881. 64 + 32 sidor. Häftad. Fint exemplar. Häri ingår även Wilhelm Erik Svedelius: Om nationsföreningar och studentlif. Andra upplagan. (#81167)150:-
Minnesblad från invigningen af Norrlands Nations nya byggnad den 11 Oktober 1889.. Upsala 1889. 38 sidor. Häfte med tryckta originalomslag. Nyskick. (#204226)100:-
Minnesskrift vid Upplands Nations 300-årsjubileum 1942.. Utgiven av Nationen och dess Landsmannaförening. Illustrerad. Uppsala 1942. 140 sidor. Häftad. (#175836)120:-
Mitt Uppsala.. Tjugo Uppsalavänner ser på stan. Illustr. Sthlm 1965. 227 sidor + planscher. Häftad. (#117819)145:-
Mitt Uppsala.. Tjugo Uppsalavänner ser på stan. Illustr. Sthlm 1965. 227 sidor + planscher. Original klotryggsband med skyddsomslag. (#2808)165:-
Molin, Harry Karlholms bruks bok.. En krönika kring ett upplandsbruk. Illustrerad. Karlholm 1950. 336 sidor. Original pappband. (#77044)350:-
Nationshusen i Uppsala.. Illustrerade skildringar af flera författare samlade och utgifna af Albin Roosval. Sthlm 1915. 308 sidor. Stort format. Med bevarade omslag i halvklotband. (#175418)350:-
Naturvårdsprogram för Uppsala län 1.. Värdefulla områden för naturvård och rörligt friluftsliv. Red. Lars Hjelm m.fl. Uppsala 1987. 262 sidor + 2 stora kartor. A4. Häftad. Några blad loss. (#141039)200:-
Nevéus, Torgny En tidningsman i sin stad.. Axel Johansson på Upsala Nya Tidning 1900-1948. Illustrerad. Uppsala 2000. 182 sidor. Original klotryggsband. (#117184)150:-
Nilsson, Björn och Forsman, Torbjörn Var rädd om Öregrund. Miljöregler för Öregrunds gamla stadskärna.. Illustrerad. Uppsala 1990. 98 sidor. A4. Häftad. Fint ex. (#213985)100:-
Nilsson, Ernst Vår hembygd Nora. Upplands nordvästligaste socken.. Illustrerad. Utgiven av Nora sockens Skolstyrelse 1939. 166 sidor + karta. Original klotryggsband. (#208094)175:-
Nilsson, Olle, Boken om tegelriket. Takteglet, bruken, arbetarna, ägarna.. Illustrerad. 2006. 349 sidor. Förlagsband. Heby, Vittinge, Huddunge, Sala, Jugansbo, Östervåla, Harbo, Tärnsjö, Västerfärnebo, Möklinta. (#208114)250:-
Nisbeth, Åke Grönsöö.. Andra omarbetade upplagan. Illustr. 2006. 94 sidor. Förlagsband. (#127535)125:-
Nordin, K.G., Strövtåg i Gästrikland (samt) Strövtåg i Norduppland.. Anteckningar om geologiska, kulturhistoriska och botaniska sevärdheter. Illustrerad. Tidningstryck utan ort och år. 164 + 296 sidor. Inbundna i ett klotband. Utkom senare i något reviderad form, Gefle Dagblad 1958-59. (#203386)200:-
Nordström, Alf Uppland.. Illustr. Sthlm 1983. 255 sidor. Originalpappband. (#77229)150:-
Nordström, Alf Vira klingsmedja och liebruk.. Utgiven av Stockholms läns kulturminnesråd. Illustrerad. Sthlm 1969. 168 sidor. Häftad. (#67640)145:-
Nordström, Alf & Curman, Johan En bok om Upplands Väsby.. Illustrerad. Upplands Väsby 1973. 258 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#117811)150:-
Norrby, Jonas När Forsmark brann.. Illustrerad. Forsmark 1984. 115 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#83125)150:-
Norrman, Ragnar Delar av en helhet.. Nedslag i Uppsala stifts historia 1593-2006. Uppsala 2007. 223 sidor. Klotband. (#181096)145:-
Nyblom, Holger Upsala Skräddarskrås upplösning. och dess näst siste ålderman Anders Nyblom. En minnesskrift. Illustrerad. Uppsala 1944. 52 sidor. Häftad. Liggande format. Tryckt i 350 numrerade exemplar. (#103470)150:-
Nyblom, Knut "Uppsala är bäst".. Skolpojks- och studentminnen upptecknade i glad oordning af "Manasse". Illustrerad. Sthlm 1908. 223 sidor. Med främre omslag i halvklotband. (#129377)140:-
Nyblom, Knut (Manasse) "Uppsala är bäst".. Skolpojks- och studentminnen upptecknade i glad ordning. Illustrerad. Sthlm 1908. 223 sidor. Halvklotband med bevarat främre omslag. (#178135)145:-
Nyblom, Knut (Manasse) "Uppsala är bäst".. Skolpojks- och studentminnen upptecknade i glad ordning. Illustrerad. Sthlm 1908. 223 sidor. Häftad. Fint ex. (#137969)145:-
Några ord till belysning af den geologiska kartan öfver Fyris-åns dalbäcken.. Sthlm 1857. 48 sidor. Häftad. (#81137)150:-
Odlingslandskap i Uppsala län 1993 - program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden.. Uppsala 1993. 114 sidor A4 + stor utvikbar karta. Häftad. Länssyrelsens meddelande Nr 1993:4 (#213189)150:-
Oland.. Hembygdsbok. Utgiven av Olands kommun. Illustrerad. Uppsala 1961. 304 sidor. Original klotband. (#185240)140:-
Oland.. Ur en kommuns historia. Illustrerad. Oland 1973. 250 sidor. Originalklotband. (#161239)160:-
Oland hembygdsbok.. Illustrerad. Uppsala 1961. 301 sidor. Originalklotband. (#168421)200:-
Olands-bygden 1931.. Utg. Södra Olands hembygdsgille. Red. Alice Eriksson m.fl. Illustrerad. 1931. 22 sidor + annonser. Stort format. Stämpl. (#156978)150:-
Olands-bygden 1936.. Utg. Södra Olands hembygdsgille. Red. Alice Eriksson m.fl. Illustrerad. 1936. 26 sidor + annonser. Stort format. Stämpl. (#156979)150:-
Paddelstänk.. Kanotidrott. Utgiven av Uppsala kanotförening. Illustrerad. Uppsala 1928. 117 sidor + annonser. Häftad. (#103467)200:-
Palme, Olof Sigtuna.. Vägvisare genom staden jämte några ord om dess historia. Fjärde upplagan med 1 karta och 19 illustrationer. Sthlm 1929. 30 sidor. Häftad. Fint ex. (#81053)100:-
Palme, Olof Sigtuna.. Vägvisare genom staden jämte några ord om dess historia. Med 1 karta och 16 illustrationer. Uppsala 1912. 20 sidor. Häftad. Namnteckning. Första upplagan. (#81184)100:-
Pehrsson, Per, Ur Österby bruks och vallonernas Krönika.. Illustrerad. Uppsala 1899. (4),124 sidor + planscher och karta. Dekorerat original klotband, något nött rygg. Något lös i bindningen. (#205242)200:-
Pehrsson, Per, Ur Österby bruks och vallonernas Krönika.. Illustrerad. Uppsala 1899. (4),126 sidor + planscher. Häftad. Upplands fornminnesförenings tidskrift XX. (#210522)150:-
Polisen i Uppsala 1858-1958.. Red. Teddy Brunius. Illustrerad. Uppsala 1958. 154 sidor. Häftad. (#103455)175:-
Politiska knuten.. Gammal Uppsalamiljö i ny skepnad. Illustr. Upps. 1983. 55 sidor + utvikbara planscher. Originalpappband. (#84313)100:-
Radloff, Fredric Vilhelm Beskrifning öfver Roslagen.. Facsimileupplaga, Norrtelje 1983 av upplagan från 1910. 389 sidor. Original klotband med skyddsomslag. Tryckt i 1000 exemplar. (#107225)250:-
Ramsta socken.. Illustrerad. 1990. 148 sidor. Stort format. Häftad. Fint ex. Utarbetad av en studiecirkel ledd bl.a. av Birger Johansson. (#181353)145:-
Ridderstedt, Lars Anna Cederström på Kungshamn.. Illustr. Upps. 1992. 105 sidor. Inbunden. (#58117)130:-
Ridderstedt, Lars En levande kyrkogård.. Vandringar på den gamla kyrkogården i Uppsala. Illustr. Upps. 2001. 224 sidor. Häftad. (#121007)125:-
Rollin, Carl Gustaf Gramers berättelser. Folksägner från Norra Upland.. Nytryck, Dannemora utan år, av upplagan tryckt av Hanselli 1949. (2),36,(2) sidor. Häftad. (#220794)100:-
Roosval, Johnny (red.) Svenska slott och herresäten. Uppland.. Stockholm, Natur och Kultur 1932. 4:o. 320 sidor. Rikt illustrerad. Förlagets klotband. (#192062)350:-
Rotebönder och soldater i Husby-Ärlinghundra och Odensala socknar 1682-1901.. Gamla Märsta i ord och bild. Utg. av Husby-Ärlinghundra-Märsta hembygdsförening 1985. 65 sidor A4. Häftad. (#181405)110:-
Rothlieb, Carl Fr. Beskrifning öfver Skokloster.. Stockholm 1819. (6),102 sidor + extra graverat titelblad och utvikbar plansch, bägge fint kolorerade. Skuren, tagen ur band utan omslag. (#205267)500:- (bild)
Ruthberg, Sven Vårt Uppsala.. Illustrerad av Yngve Svalander. Uppsala 1977. 75 sidor. Förlagsband. Dedikation. (#176585)120:-
Ruthberg, Sven Vårt Uppsala.. Illustrerad av Yngve Svalander. Uppsala 1979. 77 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#136028)110:-
Rydén, Janne Folkskolor, klockare, organister och lärare i Tensta.. Ett bidrag till hembygdens historia. Illustr. Tierp 1947. 125 sidor. Häftad. (#63830)150:-
Samuelsson, Sixten Högre allmänna läroverket i Uppsala.. En gammal skolas öden från 1200-talet till våra dagar. Illustrerad. Uppsala 1952. 785 sidor. Häftad. (#64890)200:-
Samuelsson, Sixten Högre allmänna läroverket i Uppsala.. En gammal skolas öden från 1200-talet till våra dagar. Illustrerad. Uppsala 1952. 785 sidor. Original halvklotband. (#60445)250:-
Schram, Tor Östhammar.. Skildirngar ur en svensk småstads historia. Östhammar 1949. 151 sidor. Häftad. (#73085)200:-
Schück, Henrik Från det forna Upsala.. Några kulturbilder. Sthlm 1917. 232 sidor. Halvfranskt band. (#129385)180:-
Schück, Henrik Från det forna Upsala.. Några kulturbilder. Sthlm 1917. 232 sidor. Häftad. (#150430)140:-
Seeger, Ingrid Folkskolehus i Uppsala stad. från 1830 till 1970-talet. Illustr. Upps. u.å. (1980-tal). 134 sidor. A4. Häftad. (#128060)150:-
Segerstedt, Torgny T. Universitetet i Uppsala.. 1852 till 1977. Illustrerad. Uppsala 1983. 158 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VI:2. (#98875)145:-
Sernander, Rutger Uppsala Kungsäng.. Utgiven av Gustaf Sandberg. Illustr. Uppsala 1948. 210 sidor + diagram. Häftad. (#43318)135:-
Sernander, Rutger Uppsala Kungsäng.. Utgiven av Gustaf Sandberg. Illustr. Uppsala 1948. 210 sidor + diagram. Med bevarade omslag i klotband. (#175199)165:-
Sernander, Rutger Uppsala Kungsäng.. Utgiven av Gustaf Sandberg. Illustr. Uppsala 1948. 210 sidor + diagram. Med bevarade omslag i original pergamentryggsband. (#107828)200:-
Sidén, Karin (red.), Skånelaholm. Ett gods i Uppland.. Illustrerad. KVHAA 20008. 320 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. (#208113)250:-
Situne dei 1942. Sigtuna fornhems årsbok. Första årgången. Illustrerad. Sigtuna 1942. 111 sidor. Häftad. (#180861)140:-
Situne dei 1948. Sigtuna fornhems årsbok. Sjunde årgången. Illustrerad. Sigtuna 1949. 121 sidor. Häftad. (#180855)100:-
Situne dei 1949-50. Sigtuna fornhems årsbok. Åttonde årgången. Illustrerad. Sigtuna 1952. 70 sidor. Häftad. (#180856)100:-
Situne dei 1951-52. Sigtuna fornhems årsbok. Nionde årgången. Illustrerad. Sigtuna 1954. 60 sidor. Häftad. (#180857)100:-
Sjöbeck, Mårten Uppland.. Färdvägar och vandringsstigar utgående från järnvägarna. Illustrerad. Sthlm 1948. 362 sidor. Häftad. (#136204)140:-
Sjöberg, Johan Makt och vanmakt i fadersväldet.. Studentpolitik i Uppsala 1780-1850. Aa Upps. 2002. 237 sidor. Häftad. (#72892)150:-
Sjöberg, Sven Söderfors.. En historisk framställning. Illustrerad. Sthlm 1956. 500 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#103363)300:-
Sjöholm, Öyvind Domtrapphuset.. Utblickar från en Uppsalamiljö. Sthlm 1958. 188 sidor. Häftad. (#103457)125:-
Sjöholm, Öyvind & Lundkvist, Sven Kyrkor och samfund i Uppsala.. Utvecklingen från sent 1800-tal till omkring 1970. Illustr. Uppsala 1989. 246 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VI:8. (#85205)150:-
Sjöström, Jörgen Florarna.. Stormyr i Uppländsk bruksbygd. Illustrerad. Uppsala 1995(?). 96 sidor. Original pappband. (#83126)200:-
Skoglund, Harald Garnsbygden.. En socken- och gårdshistoria. Illustrerad. Norrtälje 1982. 282 sidor. Häftad. (#136213)150:-
Slott och herresäten i Sverige.. Uppland 1-2. Av Bengt Söderberg. Illustr. Malmö 1967. 389 + 366 + utvikbar karta. Imiterade skinnband. 2 vol. (#145609)350:- (bild)
Slott och herresäten i Sverige.. Uppland 1-2. Illustr. Malmö 1967. 389 + 366 + utvikbar karta. Imiterade skinnband med skyddsomslag i kassett. 2 volymer. (#27608)450:- (bild)
Sporrong, Ulf De reglerade byarna i Trögds härad, Uppland.. Synpunkter rörande rumslig fördelning och åldersställning. Sthlm 1972. 61 sidor. A4. Häftad. Forskningsprojektet Administrativa rumsliga system 27. (#140711)135:-
Stadsbildens framtid.. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Illustr. Uppsala 1964. 153 sidor + utvikbar karta. Häftad. (#83768)145:-
Stiernstedt, Jan Uppsala.. Teckningar av Jonas Lindkvist. Sthlm 1953. 175 sidor. Häftad. (#139486)100:-
Stiernstedt, Jan Uppsala.. Teckningar av Jonas Lindkvist. Sthlm 1953. 175 sidor. Original halvfranskt band. (#191400)150:-
Stróbl, Stefan Uppsalaakademiker 1945.. Utgiven av Ergo 1945. 240 sidor. Stort format. Med bevarade omslag i klotband. (#85063)200:-
Strömbäck, Kasper Gamla Uppsala.. Fornminnen. Upsala 1866. (4), 362 sidor. Osluren, häftad med tryckta, något nötta originalomslag. (#109248)200:-
Strömbäck, Kasper Gamla Uppsala.. Fornminnen. Upsala 1866. (4), 362 sidor. Senare halvklotband. (#2690)300:-
Studenten, Staden och Sanningen.. Bilder och essayer. Utgivna med anledning av Uplands Nations 350-årsjubileum. Red. Bengt Erik Rydén. Uppsala 1992. 350 sidor. Inbunden. (#43244)150:-
Studentliv i Uppsala.. Från 1600-talet till våra dagar. En memoarantologi redigerad av Erik Gamby. Bokgillet, Uppsala utan år (ca. 1960). 206 sidor. Original pappband. Skyddsomslag. (#132948)140:-
[Sundberg, P.O. och Lundström, Vilhelm] Historik öfver Sigtuna stad.. P.O Sundbergs förlag 1902. (60) sidor. Häftad med tryckta originalomslag. (#204182)250:-
Sundborg, Åke Climatological Studies in Uppsala.. With Special Regards to the Temperature Conditions in the Urban Area. Illustr. Upps. 1951. 111 pages. Softcover. (#115167)150:-
Sundin, Sven Z. I storstadens skugga.. Boo socken på Värmdön 1860-1970. Illustr. Aa Sth 1990. VII, 265 sidor. Häftad. (#12600)125:-
[Sundquist, Nils] Rikssalen på Uppsala slott.. Illustr. Upps. 1958. 78 sidor + planscher. Häftad. (#112229)125:-
Sundquist, Nils Minnesbyggnaderna berättar.. En bildkavalkad kring byggnadsstudier i Uppsala med omnejd 1956-1965. Illustr. Upps. 1968. 113 sidor. Originalband. (#103825)110:-
Sundquist, Nils Svartbäcken.. En vandring i och kring en gammal stadsdel i Uppsala. Uppsala 1969. 48 sidor. Häftad. (#102482)100:-
Sundquist, Nils Uppsala stads historia I.. Östra Aros. Stadens uppkomst och dess utveckling intill år 1300. Illustr. Upps. 1953. 464 sidor + utvikbar karta. Original klotband. (#14792)250:-
Sundquist, Nils Willem Boy i Uppsala.. Illustrerad. Uppsala 1971. 198 sidor. Original klotryggsband. Skyddsomslag. (#101380)170:-
Swederus, M.B. Boklådorna i Uppsala 1616-1907.. Ett bidrag till den svenska bokhandelns historia. Uppsala 1907. 110 sidor. Med bevarade omslag i klotband. (#107860)175:-
Svensk hembygd.. Uppsala och Stockholms län. Illustr. Upps. 1937. 704 sidor. Något nött halvfranskt band. (#114768)500:-
Svensson, Roland I Roland Svenssons övärld.. Ett urval ur hundra dagböcker 1946-1960. Med inledning av Bo Grandien. Rikt illustr. Sthlm 1995. 209 sid. Originallinneband med skyddsomslag. (#72905)200:-
Söderberg, Karl Uppsala kommuns skolor. under några decennier av 1900-talet. Illustrerad. Uppsala 1983. 152 sidor. Häftad. Uppsala stads historia VI:1. (#103485)120:-
Söderfors förr. En samling bilder från gamla tider.. Söderfors fotoklubb 1978. Onumrerade sidor. Stort format. Original pappband. (#218124)150:-
Söderman, Inga Uppsala län: Jordbruksnedläggelse och storleksrationalisering 1951-1961.. Upps. 1963. 93 sidor + utvikbara kartor. Häftad. (#77479)120:-
Tandre, Anna Grönsöö park och trädgård 1820-1925 I-II.. Tre familjemedlemmars odling, upplevelser och dokumentatuin i förhållande till dagens anläggning. Illustrerad. Akademisk avhandling, Uppsala 2008. 456 + 233 sidor. Häftad. 2 volymer. Nyskick. (#188643)250:-
Taube, Gurli Ett svunnet Uppsala.. Rikt fotoillustr. Sthlm 1966. Opaginerad. Originalklotband. Stort format. (#45335)150:-
Taube, Gurli Från gångna tiders Uppsala.. Upps. 1950. 198 sidor + planscher. Häftad. (#103461)100:-
Taube, Gurli Musik, dans, språk och andra akademiska färdigheter i Uppsala.. Illustr. Upps. 1963. 92 sidor. Häftad. (#115497)75:-
Taube, Nils Evert De Delandska teatersällskapen i Uppsala.. En kulturbild från romantikens dagar. Upps. 1940. 226 sidor + planscher. Häftad. (#111250)150:-
Tham, Wilh. Beskrifning öfver Upsala län.. Sthlm 1850. (4),212,(4) sidor. Häftad i senare pappomslag. Näst sista bladet solkigt. (#199487)200:-
Thorsén, Edvin Uppländskt torparliv.. Sthlm 1949. 165 sidor. Häftad. (#75629)135:-
Thörnvall, Folke Leufsta.. Ett gammalt upplandsbruk. Käll- och litteraturstudier. Illustr. Tierp 1985. 320 sidor. Häftad. (#83373)200:-
Tierpsbygden.. Illustrerad. Tierps Henbygdsgilles skriftserie N:o 1, 1938. 56 sidor. Häftad. (#186997)100:-
Topografiska och statistiska uppgifter om Upsala län.. Sthlm 1850. (6), 74 sidor. Häftad. Oskuren med tryckta originalomslag. (#67617)200:-
Torstensson, G. & Eriksson, Sigurd Agronomiska kartor över Ultuna egendom jämte beskrivning.. Uppsala 1941. 16 sidor + 12 utvikbara kartor. Häftad. (#138659)150:-
Tuneld, Eric Uppland i äldre tider.. Upptecknade ... 1740 ... Efter originalet utgivet av W. Sörling. Tierp 1913. 64 sidor. Häftad. (#77675)125:-
Två medeltida kyrkor i Uppland.. Byggnadernas historia genom sju sekler. Illustrerad. Konsthögskolans Arkitekturskola 1993-1994. Sthlm 1995. 170 sidor. Stort format. Häftad. Långtora och Nysätra kyrkor. (#187323)200:-
Tyckt om hus i Uppsala län.. Länssyrelsens meddelandeserie 2001:12.104 sidor. Illustrerad. Häftad. Tillskrift. (#188716)100:-
Ullenhag, Kersti Industriell utveckling och demokratisering 1862-1921.. Illustrerad. Uppsala 1984. 299 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. Uppsala stads historia V. (#103493)175:-
Universitetshuset i Uppsala 1887-1987.. En jubileumsbok redigerad av Thomas Heinemann. Illustrerad. Uppsala 1987. 124 sidor. Stort tvärformat. Original klotband. Skyddsomslag. (#77672)135:-
Uppland.. Ett bildverk. Fotografier av Erik Liljeroth. Text och bildkommentarer av Jan Fridegård, Teddy Brunius, Pär Olsén och Richard Holmström. Allhem, Malmö 1964. Stort format. Original halvfranskt band. Ej skyddsomslag. (#74453)300:-
Uppland.. Ett bildverk. Fotografier av Erik Liljeroth. Text och bildkommentarer av Jan Fridegård, Teddy Brunius, Pär Olsén och Richard Holmström. Allhem, Malmö 1964. Stort format. Original halvfranskt band. Skyddsomslag. (#175194)400:-
Uppland.. Ett bildverk. Fotografier av Erik Liljeroth. Text och bildkommentarer av Jan Fridegård, Teddy Brunius, Pär Olsén och Richard Holmström. Allhems förlag, Malmö 1964. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. Allhems landskapsböcker. (#74083)200:-
Uppland.. Under redaktion av Oskar Lundberg. Illustr. Upps. 1935. 415 sidor. Häftad. (#115484)100:-
Uppland i litteraturen.. En hembygdsbok. Sammanställd av Hjalmar Ahlberg och Lennart Thorsell. Illustr. Upps. 1955. 286 sidor. Häftad. (#137734)100:-
Uppland i Nordiska museet och Upplandsmuseet i Uppsala.. Illustr. Sthlm 1926. 104 sidor. Häftad. Nötta omslag. (#135789)75:-
Uppländskt.. Valda uppsatser ur Upsala Nya Tidnings julnummer utgivna till tidningens 50-årsjubileum 1940. Illustrerad. Uppsala 1940. 160 sidor. Stort format. Häftad. Lite skadad rygg, annars fint ex. (#155104)150:-
Uppländskt.. Valda uppsatser ur Upsala Nya Tidnings julnummer utgivna till tidningens 50-årsjubileum 1940. Illustrerad. Uppsala 1940. 160 sidor. Stort format. Klotryggsband. (#84740)175:-
Uppsala.. Samhällsgeografiska studier. Red. Maj Aldskogius. Uppsala 1977. 176 sidor + 2 kartor. Häftad. Geografiska regionstudier 12. (#83226)135:-
Uppsala i närbild.. Sammanställd av Nils E. Taube m.fl. Illustr. Sthlm 1948. 224 sidor. 4:o. Gediget halvfranskt band. (#140774)225:-
Uppsala i närbild.. Sammanställd av Nils E. Taube m.fl. Illustr. Sthlm 1948. 224 sidor. Stort format. Klotryggsband. (#53636)160:-
Uppsala läns Kungl. Hushållningssällskap 1815-1915 I-II.. Utgiven av Samuel E. Bring och A. Sjöström. Illustr. Uppsala 1915-16. 260 + 324 sidor. Häftade. Fina exemplar. 2 volymer. (#79905)300:-
Uppsalaminnen.. Berättade av gamla studenter och andra. Under redaktion av Sven Thulin. Illustr. Upps. 1937. 339 sidor. Häftad. (#115479)100:-
Uppsala slott.. Vasaborgen. Illustr. Red. Bernt Douhan. Sth 1990. 324 sidor. Förlagsband. (#43270)200:-
Uppsala stads privilegier. jämte dit hörande handlingar 1314-1787. Utgifna af Carl M. Kjellberg. Upps. 1907. XXXI, 232 sidor. Med bevarade omslag i ett lite fläckigt klotband. (#38514)350:-
Uppsalastudenten genom tiderna.. En skildring utgiven i anledning av Upsala Studentkårs hundraårsminne. Uppsala 1950. 490 sidor + karta. Original klotryggsband. (#132191)200:-
Uppsala universitet 500 år.. Illustr. Upps. 1977. 103 sidor. Häftad. Utställningskatalog. (#115494)100:-
Wahlberg, Mats Uppsalas gatunamn.. Ortnamnen i Uppsala län del 5:1. Illustr. Upps. 1994. 381 sidor. Häftad. Uppsala stads historia IX:1. (#20629)150:-
Wahlström, Cristina Från Siggefora till Bennebol.. Nittonhundratalets Uppsala ur landsbygdsperspektiv. Illustrerad. Uppsala 2005. 333 sidor. Pappband. Uppsala stadsarkivs skriftserie 14. (#184694)150:-
Wallert, Evert Historier från Roslagen.. Sthlm utan år (ca. 1960). 222 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#107855)175:-
Wallert, Evert I Roslagens famn.. Sthlm 1944. 210 sidor. Häftad. (#107879)200:-
Wallner, Helmer Storvretabygden.. Forntid - nutid. Illustr. Storvreta 1990. 208 sidor. Häftad. (#83119)135:-
Vallonerna.. Illustrerad. Uppsala 1996. 150 sidor. Häftad. Utställningskatalog Leufstabruk. (#47163)100:-
Warburg, Karl Johan Studerande Nationers i Upsala Historia IV.. Göteborgs nation. Upsala 1877. 74 sidor. Häftad i tryckta originalomslag. (#96105)175:-
Vid Balingsta sockens runstensvägar.. Illustrerad. Balingsta hembygdsförening 1992. 152 sidor. A4. Häftad. (#102489)125:-
Widén, August En nationsvaktmästares minnen.. Illustr. Uppsala 1939. 152 sidor. Häftad. Om Stockholms nation, Uppsala. (#103465)120:-
Wilhelm, Mats Från Lena till Ulva.. Bilder och berättelser från landskapet längs Fyrisån. Uppsala 2002. 104 sidor. Stort format. Original pappband. (#169589)160:-
Wilstadius, Paul Smålands nation i Uppsala 1845-1950.. Uppsala 1961. xvi,379 sidor. Häftad. (#85332)150:-
Wilstadius, Paul Smålands nation i Uppsala 1845-1950.. Uppsala 1961. xvi,379 sidor. Häftad. Med blyertsunderstrykningar och anteckningar. (#184989)125:-
Vingedal, S.E. Kring runstenarnas sjö.. En vandring i Täby- och Vallentunabygden. Illustrerad. Täby 1972. 64 sidor. Häftad. (#180775)100:-
Vingedal, S.E. Roslagskrönikor i ord och bild.. Illustrerad. Danderyd 1960. 136 sidor. Med främre omslag i klotband. (#180776)140:-
Wistrand, Alfred Hilarion och Wahlström, Jonas Gust., Sigtuna. Det forna och det närvarande.. Upsala, Wahlström & C. 1847. (2),106 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Nött rygg. (#204225)300:-
Vårt Uppsala I-V.. En halvsekelkrönika. Sammanställd av Dag W. Scharp. Red. Teddy Brunius m.fl. Mölndal 1964-65. 964 sidor. Stort format. Original klotband. Skadade skyddsomslag. 5 volymer. Omfattar tiden 1910-1964. (#120645)300:-
Vårt Uppsala I-V.. En halvsekelkrönika. Sammanställd av Dag W. Scharp. Red. Teddy Brunius m.fl. Mölndal 1964-65. 964 sidor. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. 5 volymer. Omfattar tiden 1910-1964. (#103445)350:-
Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län.. Text Karin Blent m.fl. Foto Tommy Arvidson och Bengt Backlund. Uppsala 1997. 200 sidor. Häftad. (#77668)125:-
Värt att se i Roslagens natur.. Illustrerad. Teckningar av Gunnar Brusewitz. Stockholm 1992. 160 sidor. Förlagsband. Tillskrift. (#218415)125:-
Västgöta nation i Uppsala 1948-1957.. Halmstad 1958. 248 sidor. Häftad. (#86923)150:-
Zackariasson, Maria Maktkamper och korridorfester.. En etnologisk studie av kulturella processer och gruppinteraktion i två studentkorridorer. Illustr. Aa Upps. 2001. 270 sidor. Häftad. (#73845)175:-
Åsberg, Christer Tid med teater.. Upsala Stadsteater under femtio år. Illustrerad. Uppsala 2001. 240 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#169186)175:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page