Redins Antikvariat Allmän svensk och nordisk historia. Back to home page

1800-talsstudier i Västergötland.. Illustr. Skara 1977. 252 pp. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978. (#35780)95:-
Ahlgren, John & Hallbäck, Sven Axel Gränsbygd i Västergötland.. Illustrerad. Sthlm 1983. 150 sidor. Stort format. Original klotband. (#135835)150:-
Albertson, Nils Österplana hed.. Ett alvarområde på Kinnekulle. Akad. avh. Uppsala 1946. Illustr. 268 sidor. 4:o. Häftad. (#43419)255:-
Alén, J. Lidköpings kommunala historia.. Från mitten av 1800-talet till nuvarande tid. Illustrerad. 1951. 612 sidor. Häftad. Fint skick. (#175959)175:-
Ambrosiani, Sune Storegården i Rackeby.. Uppmätningsarbetet och renritningarna på Nordiska museets bekostnad utförda af Anders Roland. Illustrerad. Uppsala 1913. 12 sidor text + 20 planscher. Stort format. Häftad. Ryggen lite nött. Västergötland B:1. (#84910)250:-
Antehag, Roland Från väggskåp till snabbköp. Lanthandeln i Bjärke och runt Anten.. Illustrerad. Bjärke hembygdsförening 1998. 162 sidor. Förlagets pappband. (#209484)125:-
Antehag, Roland och Antmarker, Mats Betong, möbler och ost. Bjärke industrihistoria.. Illustrerad. Bjärke hembygdsförening 2015. (6),137 sidor. Stort format. Förlagsband. (#213403)150:-
Arnborg, Gunnar Stenmur'n.. Odlarmöda i Västergötland. Illustrerad. Utan år. 336 sidor. Klotband. (#185084)200:-
Balgård, Matts Anton och Amanda.. Släktminnen kring Baltorp i Barne Åsaka och Frostagården i Lekåsa. Umeå 1980. 96 sidor. Häftad. (#188020)100:-
Balgård, Märta, Örnsberg i mitt minne.. Illustrerad. Stockholm 1983. 80 sidor + släkttavla. Häftad. (#206284)100:-
Bergman, Christina Högmark Fädernegårdarna. En berättelse om det spännande livet i Källstorp, Tegene, om förfäderna, om gårdarna, om förändringen 1700-1993.. Illustrerad. 1993. 231 sidor. Förlagsband. (#209119)175:-
Bergstrand, Carl-Martin Sjukdomsbot i Västergötland.. Göteborg 1950. 235 sidor. Häftad. Främre omslag lite fläckigt. (#102032)135:-
Bring, Samuel E. Trollhätte kanals historia till 1844.. Illustrerad. Akademisk afhandling, Stockholm (Lund) 1911. Sid. 25-355. 4:o. Halvklotband. Stämpel. Särtryck. (#172074)300:-
Bring, Samuel E. Trollhätte kanals historia till 1844.. Illustrerad. Akademisk afhandling, Stockholm (Lund) 1911. Sid. 25-355. 4:o. Häftad. Särtryck. (#34230)255:-
Bygga och bo - 1000 år i Västergötland.. Illustrerad. 1996. 252 sidor. Förlagsband. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1995-1996 (#191272)150:-
Bärnebo, Sven (utg.) S. Kedums-boken.. Illustrerad. Vara 1974. 660 sidor. Förlagsband. Fint skick. (#209041)250:-
Carlquist, Thomas Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i SKÖVDE kommun.. Landsbygden. Illustr. Skara 1988. 395 pp. Inbunden. (#32237)125:-
Carlsson, Bengt m.fl. Bjärke kommun 1952-1973. En historik.. Göteborg 1984. 182 sidor + illustrationer. Förlagets klotband. (#209038)150:-
Colling, F. (utg) Slättbygden av Skaraborgsbygden.. Separathäftning 3 av del IV. Socknarna i Vadsbo härad. Moholms och Törebodatrakterna. Illustrerad. Hjo 1927. 196 sidor. Häftad. Lite skadad rygg. (#182449)120:-
Dagbok skriven av en skaradjäkne från Borås 1695.. Utgiven och förklarad av Gunnar Tilander. Lund 1963. 124 sidor. Original klotryggsband. (#122533)150:-
Dahlgren, Hanna Från Synnerby.. Berättelser på västgötamål upptecknade. Sthlm 1918. 51 sidor. Häftad. Svenska landsmål häfte 147. (#68656)100:-
Dahlström, Erik Naturminnesmärken och fornminnen i Alingsåstrakten.. Illustr. Alingsås 1926. 68 sidor. (#42611)125:-
Det glada Västergötland.. Red. Erik Wengström. Sthlm 1959. 250 sidor. Häftad. Dedikation från redaktören. (#175525)140:-
Digelius, Sven J. Historiskt lärdomsprov om Husaby.. Översatt från latinet med inledning och kommentarer av Sven Blomgren. Skara 1989. 102 sidor + karta. Häftad. (#70387)110:-
Dimbobygden 1998.. Red. Birgitta Ingvar-Nilsson. Illustr. Falköping 1998. 112 sidor. Häftad. (#125039)75:-
Djurklou, Gabriel Bjerke Härad.. Utgiven av Nils Sandberg. Föreningen Västgötalitteratur 1970. Stort format. Häftad. (#209493)125:-
Djurklou, Gabriel Lifvet i Kinds härad i Västergötland i början af sjuttonde århundradet.. Anteckningar ur häradets domböcker. Sthlm 1885. vi,88 sidor. Häftad. Omslagen nötta och tejp-förstärkta. Dedikation från författaren. (#90474)150:-
Där färdvägar mötas. En bok om Örby och Skene.. (Utgiven av) Skene-Örby Hembygdsförening. Illustrerad. Borås 1981. 553 sidor + löst liggande karta. Förlagsband med skyddsomslag. (#219649)200:-
Ekelöf, J.A. Det gamla Longanäs och dess vita sten.. Minnesblad utgivet vid öppnandet av Lugnås Minnesfjäll år 1933. Illustrerad. Andra upplagan, 1949. 42 sidor. Häftad. Namnteckning på omslaget, annars fint ex. (#186524)100:-
Ekelöf, J.A. "En värld för sig.". Illustrerad. Lugnås Minnesfjälls förlag 1953.27 sidor. Häftad. Namnteckning på omslaget, annars fint ex. (#186525)100:-
Elfsborgs Läns Norra Kongl. Hushållningssällskaps Tidskrift.. Tjugonde-tjugoförsta årgången 1913-14. 4 nummer per årgång. Häftade. Blanka omslag. Stämpel. (#172651)200:-
Ellesbo 1920.. Album innehållande 20 fotogravyrer från Ellesbo gård i Västergötland. Inbundna i ett något nött helt skinnband. (#156981)500:-
Ewald, Gustaf Gamla seder och bruk.. Västergötland. Illustrerad. Alingsås 1957. 32 sidor. Häfte med bevarade omslag i original klotband. (#84908)150:-
Ewald, Gustaf Gustaf Ewalds Västergötland i ord och bild.. Fotografier och artiklar av Gustaf Ewald sammanställda och kommenterade av Claes-Håkan Jacobson. Skövde 1984. 224 sidor. Stort liggande format. Förlagsband med skyddsomslag. (#219634)150:-
Evertsson, Berndt Boarp.. En gård i Kärråkra socken under fem sekler. Illustr. Borås 2003. 80 sidor. Förlagsband. (#110478)150:-
Fries, Magnus Vegetationsutveckling och odlingshistoria i Varnhemstrakten.. En pollenanalytisk undersökning i Västergötland. Uppsala 1958. 64 sidor + 5 lösa kartor i ficka. 4:o. Med omslag inklistrad i hårda pärmar. Acta Phytogeographica Suecica 39. (#71468)200:-
Från Borås och de sju häraderna 1959.. Årgång 14. Red. Ingegärd Vallin. Illustrerad. Kulturhistoriska föreningen, Borås 1959. 186 sidor. Häftad. (#135842)140:-
Grip, Martin Jeskota Petter sa' Knalle-Johan. En historia från 1860-talets knallebygd. Stockholm 1952. 121 sidor. Häftad. Otrimmad. (#214600)120:-
[Gyllenhaal, Lars m.fl.] Underwisning i Landthushållning för Skaraborgs Läns Allmoge i frågor och swar.. Mariestad, Lewerentz's Enka, 1821. (4),124 sidor + 4 utvikbara tabeller. Häftad, oskuren i marmorerat pappersomslag. De första 2 bladen är rättelser. Inlagan lite fläckig. (#209696)500:- (bild)
Götha Landtsoldaten.. En teckning ur folklifvet i Westergötland. Stockholm 1867. (4),352 sidor. Samtida halvklotband. (#188797)300:-
Hagberg, K.W. Om Västgötarne i forna tider.. Illustrerad. Stockholm 1922. 129 sidor. Häftad. Exlibris. (#189420)135:-
Hagman, Britt (red.) Assbergs by,. Illustrerad. Göteborg 1993. Häftad. 3 gemmärken. (#219596)110:-
Hallbäck, Sven Axel Skaraborgs län i förvandling.. Hur industrialismen har förvandlat våra levnadsvillkor. Illustrerad. Stockholm 1985. 187 sidor. Klotband. (#187551)140:-
Hedin, Gunnar Västergötland under tusen år.. Illustrerad. Borås 2001. 288 sidor. Förlagsband. (#213402)175:-
Hermelin, Friherre G. Karta öfver Skaraborgs höfdingdöme.. Efter geometriska kartor, nyaste astronomiska observationer och under resor gjorda rättelser författad af C.G. Forssell. Rättad och förbättrad vid Kongl. General Landtmäteri Contoret 1828. Bladet är 90x63 cm. inklusive maginaler. Uppfodrat på väv, bladen delvis lossade från väven. Lätt fuktfläckad. Färglagd. (#178919)300:-
Hjort, Bror och Lindberg, Gust. Barne härad i Skaraborgs län.. Beskrifning, historia, sägner och kulturbilder. Venersborg 1899. 148 sidor. Nyare linneband. Numrerad upplaga, detta 376. (#185085)500:-
Holmberg, Nils Hj., Lidköpings historia till 1860.. Illustrerad. Göteborg 1946. 263 sidor. Häftad. Fint ex. (#206242)200:-
HOLMSTRÖM, RICHARD, MFL Västergötland. Ett bildverk.. Malmö, Allhems, 1955. 30x23,5 cm. 542 sidor. Rikt illustrerad. Förlagets röda halvfranska band med övre guldsnitt. Ryggen något nött. (#195190)150:-
Hova-Älgarås. Gränsbygd i norra Skaraborg.. Utgiven av Norra Vadsbo Naturvårdsförening 1973. Illustrerad. 372 sidor. Stort format. Förlagets imiterade skinnband. (#210217)350:-
Hultgren, Gust Livet i Vadsbo under 1800-talet.. Kulturhistoriska anteckningar. Illustrerad. Mariestad 1939. 240 sidor. Häftad. Något fläckiga omslag (#105254)150:-
Johanson, A.O. folkskollärare, Sandhults socken med Hedared. Några anteckningar.. Illustrerad. Göteborg 1927. 118 sidor Stort format. Häftad med något skadad rygg samt lite fläckar. (#206728)250:-
Johansson, Hilding Tunhemsboken.. Illustrerad. Trollhättan 1965. 488 sidor. Förlagets halvklotband. (#209274)200:-
Johansson, Hilding Vedumsbygden.. En historisk översikt. Skara 1954. 167 sidor. Häftad. Namnteckning. (#135166)150:-
Johansson, Hilding (red.) Lyrestads kommun och församling.. Illustrerad. Lyrestad 1974. 494 sidor. Förlagsband. (#209039)225:-
Johansson, Karin, Några västgötakolportörer.. Illustrerad. Andra upplagan 2001. 151 sidor. Häftad. (#203171)145:-
Johnsson, Werner Trollhättan.. Bilder Sten Stertman. [Trollhättan 1954.] 96 sidor. Stort format. Original klotryggband med skyddsomslag. (#214652)150:-
Jörälv, Lennart Sällsamheter i Västergötland 1.. Illustrerad. Sthlm 1981. 301 sidor. Original pappband. Om norra Västergötland. (#74097)125:-
Karvik, Nils-Gerhard (red.) Från Falbygd till Vänerkust. Skaraborgs läns naturskyddsförening 1909-1959.. Lidköping 1959. 400 sidor. Original linneband. (#205279)150:-
Kinna.. Anteckningar från svunnen tid och nutid. Illustrerad. Kinna 1958. 416 sidor + karta. Häftad. Fint ex. En andra del utkom. (#186688)150:-
Kjöllerström, P.A. Vädjan till vestgötarne.. Ulricehamn 1916. 196 sidor. Häftad. Stämpel. (#136342)200:-
Kring Göta äav.. Studier i en dalgång. Illustrerad. Tre Böcker, Göteborg 1993. 305 sidor. Pappband. (#185196)150:-
Landsbygden genom linsen. - bygdefotografer i Västergötland. Red. Christer Ask & Christer Åhlin. Illustrerad. Skara 1989. 207 sidor. Original pappband. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1987-88. (#143367)150:-
Larv Längjum Tråvad. - en hembygdsbok. Under redaktion av Erik L. Johansson. Illustr. Skara 1978. 548 sidor + utvikbar karta. Originalklotband. (#185074)250:-
Larv Längjum Tråvad. - en hembygdsbok. Under redaktion av Erik L. Johansson. Illustr. Skara 1978. 548 sidor + utvikbar karta. Originalklotband med skyddsomslag. (#131776)300:-
Levenstam, Thorsten Levenebygden. Levene, Long, Slädene, Sparlösa.. Illustrerad. Vara 1976. 624 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (#209040)250:-
Levenstam, Thorsten Seder och sägner i gamla Västergötland.. Illustrerad. Skara 1980. 136 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (#209042)140:-
Lindblad, Carl S. Lödöse stad samt Ale och Flundre härader. Historiska minnen och nuvarande förhållanden.. Uddevalla 1983. (4),143,(5) sidor. Häftad. Facsimilutgåva av originalupplagan från 1897. (#213716)140:-
Lindgren, Gunnar Falbygden och dess närmaste omgivning vid 1600-talets mitt.. En kulturgeografisk studie. Illustr. Upps. 1939. XVI, 198 sidor + utvikbara kartor. Häftad. Tejpade omslag. (#21660)180:-
Linnarsson, Lars-Erik Från Vätterstrand till Vänerkust.. Illustrationer av Christina Jonsson. Skaraborg 1634-1997. Illustrerad. Sthlm 1997. 156 sidor. Original klotband. Skyddsomslag. (#143406)160:-
Linnarsson, Linnar Bygd,by och gård. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene,Laske och skånings härader. I-II.. Uppsala 1948-50. 382 + 374 sidor. Häftade med skyddsomslag. Fotoillustrerade. Två volymer. Ouppsprättade. (#195730)240:-
Linnarsson, Linnar Bygd, by och gård I.. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske och Skånings härader. Illustrerad. Uppsala 1948. 384 sidor. Häftad. (#180294)150:-
Linnarsson, Linnar Bygd, by och gård I-II.. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske och Skånings härader. Illustr. Upps. 1948-50. 384 + 374 sidor. Inbundna. 2 volymer. (#21669)340:-
Linnarsson, Linnar Edsveden. En häradsallmännings historia. Illustrerad. Lund 1954. 237 sidor + tre utvikbara kartor. Häftad med något slitet skyddsomslag. (#216368)170:-
Linnarsson, Linnar Risveden. Kulturbilder från västsvensk skogsbygd.. Skara 1961. 240 sidor + karta. Häftad. Fint ex. (#209036)170:-
Läckö. Utkast till Vårdprogram för slottets omgivningar.. Statens Fastighetsverk 1997. 71 sidor. A4. Ringpärm. (#188344)110:-
Läckö. Utkast till Vårdprogram för slottets omgivningar.. Statens Fastighetsverk 2000. 93 sidor + Bilagor med bl.a. bilder. Stort format. Häftad.. (#188345)150:-
Löwenström, Bo Från klostermässa till tavernans fröjder.. Notiser från Ramundeboda kloster och gästgivaregård. Illustrerad. Örebro 1955. 135 sidor. Häftad. (#185350)125:-
Magistratens, Stads-Fiscalens och Stads-Betjenternes i Sköfde Underdåniga Berättelse. Til Kongl. Maj:t, Jämte Underdåning Bönfallan, om Neskydd emot Öfwerwåld af Hustru Mariana Wetterman, Tillika med Justitiæ-Cancelleren och Commendeuren Högwälb. Hr. E. v. Stockenströms Bref Til Landshöfdingen och Commendeuren Gref Lagerberg och til Advocat-Fiscalen Morath angående densamma. Sthlm 1979 (Faksimil av originalet från 1768). 16 sidor. Häfte. Efterskrift med västgötaklimax av Jörgen Elgström. (#114245)80:-
Magnusson, Einar Allmogeurmakeriet i Västergötland och i västra Småland.. Ett försök till historik. Illustrerad. Falköping 1967. 242 sidor. Häftad. (#209024)135:-
Magnusson, Gert Essunga kommuns förhistoria.. Essunga 1985. 95 sidor. Häftad. Illustrerad. (#213717)120:-
Mannerfelt, Måns Västgötavägar I-IV.. Uppsala, Lund & Stockholm 1938-1952. 158, 162, 232 & 128 sidor + en utvikbar karta. Häftade. Illustrerade. Delvis ouppsprättade. Västergötland A:3, 5, 6 och 9. (#196728)300:-
Medlemmar i Borås P.-B.. Tecknade av konstnären Johan Hatvani. Sthlm 1933. 340 portätt + register. Stort liggande format. Häftad. Tryckt i 400 numrerade exemplar. (#156975)250:-
Melin, Ragnar Tåkern.. En hydrografisk undersökning. Med 6 planscher och 31 textfigurer. Sthlm 1928. 72 sidor + planscher. 4:o. Häftad. (#137393)250:-
Mellin, G.H. Vid Billingen. Drag ur lifvet i Vestergötland.. Stockholm 1876. 228 sidor. Häftad med tryckta originalomslag. Namnteckning på titelbladet. Ett blad med reva utan pappersförlust. Mycket fint ex. Omslagets titel: Nordens folklif och natur IV. (#205435)300:- (bild)
Minnen från Vestergötland.. Hälsning till hembygden från dess i Uppsala studerande ungdom. Illustr. Upps. 1900. 193 pp. Inbunden med bevarade omslag. 4:o. (#35602)170:-
Minnen från Vestergötland.. Hälsning till hembygden från dess i Uppsala studerande ungdom. Illustr. Upps. 1900. 193 sidor. Sort format. Häftad. Stämpel. (#172470)150:-
Moberg, Ivar Västergötlands geografi.. En orienterande översikt. Lund 1950. 114 sidor. Häftad. Västergötland A:7. (#209033)120:-
Mylla, mule, människa.. Det västgötska kulturlandskapet, några brottstycken. Red. Agneta Boqvist. Skara 1994. 230 sidor. Original pappband. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1993-1994. (#143369)150:-
Palm, Herman och Lampa, Sven (red.) Minnen från Vestergötland. Hälsning till hembygden från dess i Upsala studerande ungdom.. Uppsala 1900. VI,192,(2) sidor + planscher. Stort format. Samtida svart halvfranskt band. (#196964)200:-
Peterson, Roland och Johansson, Lars G. Innan Lidköping blev Lidköping. Marinarkeologisk undersökningav Lidan i centrala Lidköåing.. Illustrerad. Vänermuseet utan år. 15 sidor. A4. Häftad. (#215826)60:-
Redelius, Gunnar Lönnarp Vinsarp - två gårdar i Västergötland.. Illustrerad. Vinsarp 2003. 173 sidor. Förlagsband med skyddsomslag. Fint ex. (#187905)150:-
Rudberg, Birgitta Dramat kring den De la Gardieska gravkassan eller sanningen om David Holmgren.. Uppsala 2001. 330 sidor. Häftad. (#211256)150:-
Rydhenius, Petrus Skara skolas och gymansii historia, .... ett högtidstal ... 1726 ... Öfversatt från latinet af S.E. Melander. Skara 1927. 53 sidor. Häftad. Tryckt i 300 numrerade exemplar. (#105257)125:-
Sandén, P. Aug. Gåtor från Fredsbärgs ock Hofva församlingar, Norra Vadsbo härad i Västergötland.. Sthlm 1887. 48 sidor. Häftad. Svenska landsmål häfte 29. (#68645)140:-
Schiller, Harald Från drottning Margaretas nyckelängar till klostrerbrödernas Varnhem.. Illustrerad. Stockholm 1930. 178 sidor. Häftad. (#151133)145:-
Schnell, Jan-Bertil Palatset som blev en borg. Husaby biskopsborg på Kinnekulle.. Illustrerad. 2001. 122 sidor. Förlagsband. Västergötlands museums skriftserie 31. (#191858)130:-
Skara läroverk 1641-1941.. Festskrift ... utgiven av Gustaf Holmstedt. Illustrerad. Sthlm 1941. 318 sidor. Häftad. (#132686)175:-
Smalspårsepoken i Skara i ord och bild.. Minnesskrift utgiven av Ledningsgruppen för projektet Skara som järnvägsknut. Illustrerad. Skara 1983. 128 sidor. Häftad. (#61634)145:-
Stolt, Carl-Magnus Den beprövade erfarenheten.. Medicinsk idéhistoria och läkekonst i Boråsbygden 1780-1900. Illustr. Aa Lund 1994. 355 sidor. Häftad. (#26147)125:-
Sundblad, Johannes Gömda blad.. Biografiska notiser och strödda kulturdrag från Västergötland. Sthlm 1883. 336 sidor. Med bevarade omslag i nött halvfranskt band. (#49986)200:-
Sundborg, Åke & Norrman, John Göta älv.. Hydrologi och morfologi med särskild hänsyn till erosionsprocesserna. Med 5 planscher. Sth 1963. 88 sidor + planscher. 4:o. Häftad. SGU Ca 43. (#45423)150:-
Svedmark, Eugéne Bidrag till kännedom om Vestgötabergens trapp.. Aa Uppsala 1875. 34 sidor. Häftad. (#44696)125:-
Svenska stadsmonografier. Vänersborg-Alingsås-Trollhättan-Ulricehamn-Åmål. Med omgivningar.. Upsala, Ringström & Ringström, 1959. 28x21 cm. 464 sidor. Förlagets blå dekorerade halvfranska band. Övre guldsnitt. Fotoillustrerad. (#195699)300:-
Swensson, Hugo Skara.. I bild av Birgitta Flink. Sthlm 1952. 160 sidor. Häftad. Fläck på bakre omslag. Dedikation. (#96435)150:-
Svensson, J.A. Några minnen från Vänga åren 1859-1862.. Bihang av J.E. G-n. Facsimilutgåva 1975 i 500 exemplar. 52 sidor. Häftad. Fin. (#209043)100:-
Söderberg, Rudolf Hornborgasjön och dess fornsjöområde I.. Ett naturminnes utveckling och undergång. Illustr. Sth 1932. 216 sidor + karta. Häftad. (#43893)125:-
Tedebrand, Lars-Göran Befolkning och social struktur i Skara 1719-1970.. Skara i agrarsamhället och Skara under industrialiseringsskedet. Skara 1975. Häftad. Särtryck ur Skara II. (#133866)100:-
Trollhättan II:I.. Dess kanal- och kraftverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Sthlm 1916. 356 sidor + kartor. 4:o. Häftad. Innehåller: Bring. Trollhätte kanal 1844-1904. Några anteckningar. Hagelin: Striden om Trollhättefallen. Hansen: Trollhätte kanal- och vattenverk under kronans hägn. (#50461)200:-
Trollhättan II:II.. Dess kanal- och kraftverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Sthlm 1916. 253 sidor. 4:o. Häftad. Innehåller: Elliot: Trollhättesträndenas bebyggande. Wallén: Till frågan om Vänerns reglering. Jonson: Det senaste förslaget till Vänerns reglering. Romdahl: Trollhättan i bild. Sylwan: Trollhättepoesi. Bring: Trollhättan i litteraturen. Några bibliografiska anteckningar. (#50459)160:-
Trollhättan III:II-III.. Dess kanal- och kraftverk. Historik utarbetad af Kungl. Vattenfallssyrelsen. Sthlm 1914. 186 sidor + planscher. 4:o. Häftad. Innehåller: Kraftstationens elektriska utrusning jämte därtill hörande anläggningar samt Det elektriska ledningsnätet m.m. Redogörelse utarbetad af Einar Cronvall med ledning af föredrag hållna af Torsten F:son Holmgren. (#50469)150:-
Tysk, Karl-Erik Torbjörntorps flora.. Illustr. Skara 2004. 138 sidor. Förlagsband. (#125822)175:-
Welin - Studier rörande Västergötlands kulturhistoria.. Tillägnade Sanfrid Welin. Illustrerad. Lidköping 1935. 146 sidor. Häftad. Tryckt i 225 numrerade exemplar. (#104351)200:-
Wennerblad, Ernst Skara stifts kyrkor.. Planscherna 1-102 i originalomslag. Text + planscherna 103-338 saknas. (#183454)200:-
Wideen, Harald Skara domkyrka.. Kort historik och vägledning. Illustrerad. Skara 1949. 31 sidor. Häftad. (#151668)100:-
Wideen, Harald & Olsson, Bror Västergötland.. Ett bildverk under red. av Richard Holmström och S. Artur Svensson. Foto Erik Liljeroth. Allhem, Malmö 1955. Stort format. Original klotband. Nött skyddsomslag. (#213934)200:-
Wideen, Harald & Olsson, Bror Västergötland.. Ett bildverk under red. av Richard Holmström och S. Artur Svensson. Foto Erik Liljeroth. Ny omarbetad upplaga. Allhem, Malmö 1967. Stort format. Original halvfranskt band. Missfärgat skyddsomslag. (#213931)350:-
Wideen, Harald & Olsson, Bror Västergötland.. Ett bildverk under red. av Richard Holmström och S. Artur Svensson. Foto Erik Liljeroth. Ny omarbetad upplaga. Allhem, Malmö 1967. Stort format. Original klotband. Ej skyddsomslag. (#213930)200:-
Wideen, Harald & Olsson, Bror Västergötland.. Ett bildverk under red. av Richard Holmström och S. Artur Svensson. Foto Erik Liljeroth. Ny omarbetad upplaga. Allhem, Malmö 1967. Stort format. Original klotband. Skyddsomslag. (#135873)300:-
Widhja, Inger Takhimlar och brudhandskar. Folklig textiltradition i Västergötland. Skara. Illustrerad. Skaraborgs läns museum 1990. 164 sidor. Förlagsband. (#191604)300:-
Wingborg, F.A. Från Valle Härad. med Varnhems kyrka och kloster, Höjentorp, Axevalla slott och andra märkliga platser inom bygden. Illustrerad. Sthlm 1927. 122 sidor. Med främre omslag i klotband. (#76100)150:-
Winkvist, John Bjärkebygden. Adel, präster, torpare, bönder.. Illustrerad. Sollebrunn 1972. 376 sidor. Original klotband. Utgivningsårtalet 1972 skrivet med bläck på titelbladet. (#209451)200:-
Vi äro musikanter altifrån Skaraborg.. Studier i vätgötsk musikhistoria. Utg. Jan Ling m.fl. Illustrerad. Skaraborgs länsmuseum 1983. 255 sidor. Häftad. (#74304)135:-
von Linné, Carl Wästgöta-resa.. På Riksens Högloflige Ständers Befallning Förrättad år 1746. Med Anmärkningar uti Oeconomien, Naturkunnigheten, Antiquiteter, Inwånarnes Seder och Lefnads-Sätt, med Tilhörige Figurer. Nytryck efter originalupplagan 1747 med textkommentarer av Natanael Beckman. Göteborg 1928. xvi, 314, (22), lii sidor + planscher. Med främre omslag i klotband. (#68526)300:-
Vägar och vägfarare i Västergötland.. Illustr. Skara 1981. 348 sidor. Häftad. Västergötlands forminnesförenings tidskrift 1981-1982. (#32227)125:-
Vägen till din historia.. Regionalt kulturminnesvårdsprogram. Kulturhistorisk beskrivning. Skaraborgs län. Illustrerad. Skara 1985. 404 sidor. Original klotband. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1985. (#30606)150:-
Västergötland i bilder.. Omkring 600 vyer från landskapets städer och minnesrika platser. Utgivna av Gustaf Ewald. Alingsås 1926. 112 sidor. Stort format. Häftad. (#83724)150:-
Västgöta-Bengtsson, Sixten I västgötabygd. Västgöta-Bengtsson berättar.. Foto Stellan Berndtson. Karlstedts Bokhandel AB, Skövde 1984. 167 sidor. Illustrerad. Förlagets klotryggband. (#196052)150:-
Västgötabygden.. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård. Lösa nummer: 1949, 1-3, 1951, 1-2, 4-6. 1952-1959: 1-6. 56 häften. (#11820)350:-
Västgötahandel genom sekler.. Red. Christer Ask. Illustrerad. Skara 1992. 202 sidor. Original pappband. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1991-1992. (#143368)150:-
Ådahl, Fridr. Beskrifning öfver Undenäs församling.. Undenäs 1950. 70 sidor. Häftad. (#104572)150:-
Ödberg, F., Anteckningar om riksrådet Hogenskild Bielkes friherreskap Leckö (1571-1599).. Skara 1892. 45 sidor. 4:o. Häftad. Dedikation. (#203855)200:-

Redins Antikvariat E-mail: books@redins.se Top of page Back to home page